Ali Lazrak en SP uit elkaar

Na wekenlange pogingen partij en fractie enerzijds en Ali Lazrak anderzijds op één lijn te krijgen, hebben zowel het partijbestuur als de fractie moeten concluderen dat er onvoldoende vertrouwen bestaat nog te kunnen komen tot een nieuwe, werkbare verhouding.

Zowel het partijbestuur als de fractie kwamen vandaag bijeen en hebben met pijn in het hart dit besluit genomen. Allen zijn dan ook aangeslagen door het verlies van iemand die bij zijn aantreden een belofte leek te zijn. De afgelopen weken is er veel over de SP, de fractie en fractieleider Jan Marijnissen beweerd. Alle betrokkenen hebben ervoor gekozen zich steeds terughoudend op te stellen om escalatie te voorkomen. Maar die terughoudendheid heeft Ali helaas niet milder kunnen stemmen. Zijn vaak ongefundeerde aantijgingen gingen immers gewoon door. Ook na de in eerste instantie geslaagde lijmpoging van senator Tiny Kox.

Voor het partijbestuur was de grens bereikt toen Ali een eerder gemaakte afspraak met partijsecretaris Paulus Jansen en een delegatie uit het partijbestuur plotseling weer afzei. Op die bijeenkomst zou geprobeerd worden overeenstemming te bereiken over de toepassing van de afdrachtregeling. De fractie was van oordeel dat alles erop wijst dat Ali het conflict zo lang mogelijk wil rekken in plaats van bij te dragen aan een oplossing van de problemen. De fractie kwam, gezien wat er allemaal gezegd en gedaan is, tot de conclusie dat een herstel van het onderling vertrouwen helaas niet langer te verwachten is.

Jan Marijnissen: “Ik vind het op de eerste plaats een persoonlijk drama. Ali is in 2002 Kamerlid geworden met de vaste overtuiging – die door de partij gedeeld werd – dat hij een waardevolle bijdrage kon leveren aan de realisering van onze idealen. Dat is anders gelopen. Er is duidelijk geen sprake van politieke meningsverschillen. Het is misgelopen op andere punten.”

“Ik vind het jammer dat Ali zijn kritiek niet intern aan de orde gesteld heeft. Noch de afdrachtregeling, noch zijn kritiek op het functioneren van de fractievoorzitter heeft hij op het fractieoverleg of andere daarvoor in een democratische organisatie bestaande plaatsen aan de orde gesteld.”

“Met betrekking tot de afdrachtregeling: iedereen staat het vrij te vinden wat hij wil en te proberen anderen voor zijn standpunt te winnen. Maar uiteindelijk is het toch ‘afspraak is afspraak’.”

“Met betrekking tot zijn kritiek op het functioneren van de fractie en de fractievoorzitter in het bijzonder: ik had een en ander graag in de fractie besproken, maar het is nooit door Ali aan de orde gesteld. Ik vind dat de beoordeling van mijn functioneren op de eerste plaats aan anderen is en niet aan mij. Voor wat betreft de fractie: er wordt keihard gewerkt aan het organiseren van de oppositie tegen het kabinetsbeleid. En ik ben blij dat we dat doen met steeds meer steun vanuit de samenleving.”

Verklaring Tweede-Kamerfractie SP

Verklaring Partijbestuur SP

Verslag bemiddelaar Tiny Kox

Opties voor delen:
 • NuJIJ
 • eKudos
 • del.icio.us
 • Digg
 • Google Bookmarks
 • email

maandag 02 februari 2004 :: 23.32 uur

66 Comments

66 reacties

 1. 2 februari 2004: Bevrijdingsdag!
  Ali? Bah Bah!

  Reactie door Jos — maandag 2 februari 2004 @ 23.43 uur

 2. “Op die bijeenkomst zou geprobeerd worden overeenstemming te bereiken over de toepassing van de afdrachtregeling”

  Overeenstemming met een ‘afvallige’?
  Zijn er dan toch meer tekenen aan de wand dat er meer ‘Lazrak’s’ komen?

  Reactie door Barend — maandag 2 februari 2004 @ 23.44 uur

 3. Toch wel jammer. Ik had stiekem gehoopt dat Lazrak het ‘afspraak is afspraak’ ook hoog zou houden. Echt jammer. Hoop dat het met modder gooien door hem nu wel afgelopen is.

  Reactie door Frances — maandag 2 februari 2004 @ 23.46 uur

 4. Jan, goed besluit dat ie oprot waarvoor dank.

  Het wachten is nu op de verklaring naar de leden waarom het een jaar heeft mogen duren dat ie niet aan de afdrachtregeling hoefde te voldoen.

  Reactie door Gorg — maandag 2 februari 2004 @ 23.47 uur

 5. nu de sp mentaliteit in de pokemon et all-generatie inbedden

  Reactie door ome nico — dinsdag 3 februari 2004 @ 0.02 uur

 6. Zover ik het kan overzien: gefeliciteerd.

  Reactie door frans — dinsdag 3 februari 2004 @ 0.08 uur

 7. Prima actie, Jan, jammer dat we hem niet naar een werkkamp of siberie kunnen sturen ;-)

  Reactie door habay — dinsdag 3 februari 2004 @ 0.17 uur

 8. @habay: da’s ook weer overdreven, dat laatste dan.

  Reactie door Jos — dinsdag 3 februari 2004 @ 0.44 uur

 9. Ik denk dat de SP een pluim verdient voor de transparante wijze waarop de verslaggeving , het verloop en verval van de verhouding tussen Ali en de SP is geschetst.Helder en gespeend van academiese kolder.De bal ligt in de schoot van Ali.
  Laten we hem evenzogoed waarderen voor de wijze waarop hij voor ons als volksvertegenwoordiger zich in het Haagse en daarbuiten heeft gemanifesteerd. Politiek is een hard ‘vak’ en vergissen is menselijk. Ik begin niet aan ‘demonisering’ van personen.
  Het kwaad straft zichzelf, zei mijn moeder nog weleens tegen mij als ik brutaal of ondeugend was en dan prompt uitgleed over een pas gedweilde keukenvloer of parketvloer. Ik kreeg door mijn onhandigheid en drift op mijn falie en viel hard op mijn stuit maar ze liet mij niet in de steek. Achteraf, dikke pret en koekjes.

  Reactie door P.Fleur — dinsdag 3 februari 2004 @ 0.55 uur

 10. dear mama

  Reactie door rowwwenheeze — dinsdag 3 februari 2004 @ 1.09 uur

 11. Had ik ‘t maar geweten in januari 2003… ik heb op Ali gestemd in de hoop op een realistisch debat. Gelukkig is mijn stem niet weggegooid, maar teleurstellend is het zeker.
  Mijns inziens heeft Ali het minderheden-debat nu zelf gesaboteerd door zijn optreden. De ernst van deze zaak is groter dan op het eerste gezicht lijkt: een conflict over macht, trots en geld.
  Ik hoop dat hij afziet van de potsierlijke en rancuneuze eenmansfractie die in zijn ogen wellicht de enige mogelijkheid nog is zijn “eer” te redden.
  Ik roep iedereen op Ali te vertellen dat zijn eer veel meer gebaat zou zijn bij een verlaat inzicht dat het fout is gelopen.
  Liefst nam ik niemand iets kwalijk… ook in deze kwestie lijken persoonlijke omstandigheden ‘n rol gespeeld te hebben.
  Dat is jammer en sneu voor Ali, maar beter laat dan nooit zeg ik dan… Als eenmansfractie zal hij nog maandenlang deze on-eervolle en uitzichtloze situatie handhaven en hulp onmogelijk maken.

  Reactie door Dick Harmsen — dinsdag 3 februari 2004 @ 1.53 uur

 12. Naja wat maakt het uit Ali heeft gewoon geld nodig….dat kan toch in Nederland! En als hij nu uit de kamer wordt gezet krijgt hij gewoon wachtgeld voor de eerst komende twee jaar.

  Thank SP…..

  Geen haar beter dan de LPF of GL!

  Bah die hele politiek komt mijn neus uit!!!

  Reactie door Sjonnie — dinsdag 3 februari 2004 @ 3.11 uur

 13. Mooi dat het partijbestuur tot de conclusie is gekomen tot welke veel anderen in de partij al eerder waren gekomen: Ali Lazrak is na al zijn uitspraken niet meer te handhaven in de SP. Zelfs al zou hij nog willen, dan moeten wij hem in elk geval niet meer willen.

  Ik begrijp dat nog niet duidelijk is of Lazrak als eenmansfractie verder gaat of z’n zetel inlevert. Ik ben niet zo optimistisch dat dit er nog van komt, maar we blijven hopen…

  Reactie door Kevin Levie — dinsdag 3 februari 2004 @ 4.04 uur

 14. “[i]De menselijke handelingen niet bespotten, niet betreuren, niet veroordelen, maar trachten te begrijpen.[/i]” (Spinoza)

  De SP heeft een gevoelig lesje geleerd. Dat is te hopen tenminste. Het is een volwassen partij nu. Waarom weet ik niet, maar de media, en ook andere partijen, houden zich zeer fatsoenlijk op de vlakte voor zover ik kan zien. Dat zou een volgende keer wel eens anders kunnen zijn.

  Laat dit soort akeligheden voortaan niet versloffen- de affaire Lazrak heeft veel te lang kunnen slepen (en ik heb het niet over de laatste weken). Zoals gezegd: een gevoelig lesje.

  En nu door, met goede moed, met of zonder Lazrak, met of zonder de negende zetel. Schoon schip.

  Reactie door Ron — dinsdag 3 februari 2004 @ 4.54 uur

 15. Mooi nou kan er weer verder gegaan worden met belangrijker zaken.

  Reactie door Frozen — dinsdag 3 februari 2004 @ 5.33 uur
 16. Hallo, ik ben Jan Marijnissen en ik heb het gehad met Ali. De boef wilt niet eens zijn salaris afstaan aan de partij! Dat is toch schandalig? Hoe kunnen we nu ooit een communistische staat oprichten? Zie hieronder het geboefte Ali Lazrak.

  Reactie door Peter — dinsdag 3 februari 2004 @ 5.38 uur

 17. Hallo, ik ben Jan Marijnissen en ik heb het gehad met Ali. De boef wilt niet eens zijn salaris afstaan aan de partij! Dat is toch schandalig? Hoe kunnen we nu ooit een communistische staat oprichten? Zie hieronder het geboefte Ali Lazrak.  Reactie door Peter — dinsdag 3 februari 2004 @ 5.41 uur

 18. Goed nieuws !

  Reactie door Arjan — dinsdag 3 februari 2004 @ 5.59 uur

 19. Weblog Jan Marijnissen
  Weblog Jan Marijnissen 2 Februari 2004 Ali Lazrak en SP uit elkaar Categorie(en): Algemeen | Haagse zaken

  Trackback door Ali Lazrak weblog — dinsdag 3 februari 2004 @ 6.07 uur

 20. Beter zo lijkt me. Net als Dick Harmsen heb ik op Ali Lazrak gestemd. Ik hoop dus maar dat hij z’n zetel afstaat aan nummer 10 op de SP-lijst.

  Kunnen we weer door met belangrijkere dingen.

  Reactie door Han — dinsdag 3 februari 2004 @ 8.04 uur

 21. @Jan M en iedereen die er rechtsstreeks mee te maken heeft gehad: veel sterkte met de kater.

  Reactie door chipo — dinsdag 3 februari 2004 @ 8.36 uur

 22. Er zijn mensen die geen baat hebben bij een sterke oppositie (of die nu van links komt of van rechts).Die zullen er alles aan doen om te houden wat ze hebben en iedereen die hun dwars zit te blokkeren.De Sp moet al haar aandacht richten op de dwaze waoplannen, de dreigende afbraak van de ww en de arbeidstijdenwet en de verslechteringen van het ziekenfonds.Laat Jan niet vallen.zorg dat het Kabinet valt!

  Reactie door SP lid — dinsdag 3 februari 2004 @ 8.44 uur

 23. Jammer dat het zo gelopen is. Ik denk wel dat dit uiteindelijk het beste is voor de SP. Met niet gemotiveerde mensen is het lastig werken, dit blijft energie kosten en tijd. TIJD die nodig is om echte politiek te bedrijven. Nu hoop ik dat ALI mans genoeg is zijn zetel af te staan. Iedereen in de fractie sterkte toegewenst.

  Reactie door richard — dinsdag 3 februari 2004 @ 9.16 uur

 24. Deze zaak kent mijns inziens alleen maar verliezers, dus die feeststemming die ik in een aantal commentaren bespeur, vind ik onterecht en volledig misplaatst. Hier wordt niemand beter van, de SP is negatief in het nieuws gekomen en dat lijkt mij geen reden om te juigen.

  Reactie door Maarten — dinsdag 3 februari 2004 @ 9.21 uur

 25. Gezien alle vorige commentaren:Godfried Bomans zei eens: “in zaaltjes waar links bij elkaar komt, hangt een vreemd rechts geurtje”. Kennelijk is dit ook de SP niet vreemd.

  Reactie door Roelf — dinsdag 3 februari 2004 @ 9.37 uur

 26. “Wie met modder gooit verliest grond.”
  Jan zelf. Beste quote sinds tijden.
  Lazrak dient gewoon keurig af te rekenen. Basta.

  Reactie door Keysersssoze — dinsdag 3 februari 2004 @ 9.45 uur

 27. Het is treurig dat al deze kwesties nu op straat liggen. Uiteenlopende visies kunnen bestaan op wat er gebeurd is, maar het blijft ook een feit dat wat Ali vertelt door hem zo ervaren is en alleen daarom al een stuk realiteit. Wil de SP met succes veel inzet en opofferingsgezindheid van haar actieve leden vragen -en dat is nodig gezien de aard van de partij- dan zal zij toch moeten zorgen voor een plezierige werk- en omgangscultuur. Zowel omdat zij dat op grond van haar eigen principes verplicht is, als omdat alleen dan op de lange duur het enthousiasme van de leden behouden kan blijven.
  Het is natuurlijk zo, dat het eigenmachtig niet meer voldoen aan de afdrachtregeling van de SP en het zonder voorafgaand overleg uit een door de SP geïnitieerde Tweede Kamercommissie (integrate) stappen niet door de beugel kunnen. Ter discussie stellen kan altijd, maar besluiten moeten gezamenlijk worden genomen en uitgevoerd. Dit alles laat onverlet, dat de SP zich moet bezinnen op haar werk- en omgangscultuur. Ali Lazrak heeft wat dit betreft ook een positieve aanzet gegeven!

  Reactie door Olav Meijer — dinsdag 3 februari 2004 @ 9.53 uur

 28. Overeenkomtig de gemaakte afspraken dient de heer Lazrak daaraan te voldoen, inclusief het terbeschikking stellen van de zetel waarvoor hij zegt te zijn gekozen, jawel, hij is gekozen, maar als vertegenwoordiger van de SP. Als hij daarmee breekt dient hij de zetel aan de partij terug te geven zodat een andere vertegenwoordiger van de SP de plaats kan opvullen. Het is in ons politieke stelsel van de gekke dat een gekozen kandidaat, na een breuk met de partij waarvoor hij werd gekozen, als éénling verder kan gaan. Als we over bestuurlijke vernieuwing spreken dient dat met prioriteit 1 te worden aangepakt.

  Reactie door H. Hoogendoorn — dinsdag 3 februari 2004 @ 10.18 uur

 29. En weer een troetelallochtoon die van zijn voetstuk is gevallen. Voortaan je kandidaten beter selecteren Jan!!!

  Reactie door Hugo Wereldkamp — dinsdag 3 februari 2004 @ 10.58 uur

 30. Jammer hoor dat Lazrak zijn zetel niet teruggeeft…kan daar niet gelijk iets aan gedaan worden, een wetswijziging oid?
  Echt belachelijk wat die man doet, je weet waar je aan begint als je Tweede Kamer lid voor de SP wordt, dan moet je niet opeens breken met die afspraken. Je kan het er niet mee eens zijn, maar dan kun je twee dingen doen:
  1. Niet voor de SP in de kamer gaan zitten
  2. Een discussie beginnen (maar zolang er niet anders is besloten, gewoon je afdracht doen aan de SP)

  Dit kan echt niet.

  Reactie door Arie de Beuker — dinsdag 3 februari 2004 @ 11.02 uur

 31. Jammer dat het zo afgelopen is , ik had het juist anders gezien

  Reactie door MEKI — dinsdag 3 februari 2004 @ 11.03 uur

 32. Hulde aan Ali Lazrak!
  De Stalin van de Lage Landen Marijnissen krijgt eindelijk wat oppositie uit eigen gelederen. Zo’n vrouwtje als Agnes Kant kab hij nog wel publiekelijk afbekken maar met Lazrak lukt dat niet. Jan Marijnissen is een autoritaire slavendrijver gesneden uit onvervalst communistisch hardhout.

  Reactie door Robert de Vries — dinsdag 3 februari 2004 @ 11.18 uur

 33. ach, Jan laat gewoon zien dat hij de baas is en niet tegen kritiek en mensen die het niet helemaal met hem een zijn kan.

  beetje jammer.

  ik bedoel de SP zou toch meer moeten zijn dan Jan marijnissen.. toch?

  Reactie door Marc — dinsdag 3 februari 2004 @ 11.19 uur

 34. “Afspraak is afspraak”. Vind ik ook, hup Ali er uit. Laat ‘m zijn verhaal maar bij de Barend en Van Dorp’s vertellen. Zijn goed recht, Toch?
  Heeft het ontslag van Lazrak eigenlijk alleen maar gedraaid om het schenden van deze afspraak, of was er meer aan de hand. Het feit dat enkele toppolitici bij de SP op zowel locaal als landelijk niveau hun wil doordrukken, is toch ook bij de SP leden bekend? Of, is het not done, om hier ietrs over te zeggen? En heeft de SP van dit conflict geleerd?
  Voor zo ver ik dit kan inschatten? Tot nu toe “niet”. Bij deze de uitleg, waarin de SP hopelijk iets bekend voorkomt:
  Een aantal mensen hebben binnen de SP veel macht en het vermogen om beslissingen door te drukken. Deze beslissingen hoeven niet eens SP standpunten te zijn. Ik ken een aantal locale voorbeelden. Lazrak zit er niet eens zo ver naast als hij vindt dat Marijnissen heel erg beslissend is. Dit zegt iets over de slaafse wijze waarop anderen hem volgen. Maar Marijnissen is niet de enige. Jammer dat niemand binnen de SP wil zien dat Lazrak naast de ongeoorloofde fouten ook een punt van kritiek heeft die de SP zich weldegelijk moet aantrekken.
  Een ander punt waar de SP van zou moeten leren is dat ze moet beseffen dat binnen haar gelederen nog een aantal Lazrak’s rondlopen. Ik heb het niet over de afdrachtsregeleing; zoals eerder gezegd “afspraak is afspraak”.
  Waar heb ik het wel over? Wel, dat ook de SP (net als andere partijen in het land nog steeds niet snappen dat ze zich nu moet focussen op een nieuwe maatschappij en een nieuwe generatie allochtonen. Jonge allochtonen die ondanks hun vele pogingen NET NIEt mee mogen doen van de autoschtone groepen.
  De rechtse partijen in Nederland schreeuwen de problemen die allochtonen veroorzaken uit, de linkse partijen schreeuwen het uit dat ze allochtonen willen helpen. Een voorbeeld is de roep van Marijnissen om het integratie-onderzoek. Wat heb ik als allochtoon aan een onderzoek, waarin bevestigd wordt wat ik al sind mijn verblijf in dit land aan den lijfe ondervind. Mij gaat het om de psycho-sociale uitwerking van systematische uitlsuiting van de maatschappij. Dat had de opdracht van het onderzoek moeten zijn. Dat was de kritiek van Lazrak. Daarom is hij uit de comissie gestapt. Jammer dat hij dat niet heeft kunnen verwoorden en zich daarna alleen maar in de nesten heeft gewerkt door de afdrachtregeleing ter discussie te stellen.
  Een ander punt waar de SP lering uit moet trekken is dat ze niet meer op zoek moet gaan naar Lazrak’s, maar eens moet luisteren naar de nieuwe generatie allochtonen.
  Duizenden goed opgeleide allochtonen mogen nog steeds maar meedoen zolang de autochtoon het uitkomt. Deze autochtonen zitten ook bij de SP. Ook hier zitten mensen die beslissingsbevoegd zijn op werkplekken, ook de SP heef veel leden die voor het oog in bijvoorbeeld een multiculturele wijk wonen en hun kroost naar een witte school sturen. Ik ken tal van voorbeelden. Zo zijn er nog tal van voorbeelden te noemen die de nieuwe allochtoon ‘steken’.

  Zolang ook de SP zich blind staart op oude verhoudingen, zal zij de nieuwe alllochtonen niet bekoren. Een enkeling die zich laat mis/verleiden zal snel achter een aantal dogma’s komen en afstand nemen. Bij deze alvast één allochtoon die nu zijn lidmaatschap opzegt.
  Adios, Kenan

  Reactie door Kenan — dinsdag 3 februari 2004 @ 11.22 uur

 35. Ik vind het jammer dat het zo is gelopen.
  Ik heb wel respect voor dit besluit van de partijfractie.
  Deze geven met zo’n besluit ook direct respect aan die duizenden vrijwilligers,een 8 tal kamerleden, tientallen statenleden, gemeenteraadsleden en wethouders die zich wel aan de afdrachtregeling houden. Hiermee kan de SP alleen maar sterker uit de bus komen. Mensen houdt op met deze negatieve uitlatingen naar Jan. Wil je de partijstructuur veranderen of zien hoe e.e.a. werkelijk in elkaar zit, wordt dan gewoon lid!

  Reactie door Hans Peters — dinsdag 3 februari 2004 @ 11.29 uur

 36. Ali’s zetel was gebaseerd op 2000 voorkeurstemmen en 58.000 doorgeschoven stemmen op andere SP’ers.

  Er lijkt mij dus geen twijfel over de vraag aan wie die zetel toebehoord.

  Reactie door Vincent — dinsdag 3 februari 2004 @ 11.42 uur

 37. @kenan: sterk verhaal. Ik begrijp je wrevel en je mag van mij zo die vacante zetel invullen. De SP is in een fors aantal aspecten ook gewoon een kaaskoppenpartij uit de polder.

  Reactie door Marko Leer — dinsdag 3 februari 2004 @ 11.52 uur

 38. SOMS ZIT HET MEE, MAAR MEESTAL ZIT HET TEGEN!

  Reactie door Rimas — dinsdag 3 februari 2004 @ 11.54 uur

 39. Er is nog hoop? Uit het Leidsch Dagblad:

  DEN HAAG – Het is nog onzeker of de Tweede Kamer de eenmansfractie Ali Lazrak erbij krijgt. Het maandagavond uit de SP-fractie verbannen Tweede-Kamerlid wil eerst met Kamervoorzitter Weisglas en enkele anderen spreken over wat hij zou moeten doen.

  Weisglas maakte dinsdag meteen duidelijk wat zijn advies aan Lazrak zal zijn. Hij zit namelijk niet te wachten op een eenmansfractie. Er zijn volgens hem de laatste jaren te veel afsplitsingen geweest.

  Het partijbestuur en de Tweede-Kamerfractie van de SP besloten maandagavond unaniem Lazrak uit de fractie te zetten. ,,De kans op herstel van het vertrouwen was nihil”, verklaarde SP-leider Marijnissen. Hij legde de schuld voor de breuk volledig bij Lazrak. Volgens Marijnissen ging Lazrak voor een ,,zelf gekozen isolement”.

  Lazrak verscheen de laatste maanden niet meer op het Binnenhof omdat hij in conflict was met Marijnissen. Zo weigerde Lazrak zijn salaris af te dragen aan de partij, wat gebruikelijk is bij de SP. Daarnaast uitte Lazrak harde kritiek op het leiderschap van Marijnissen. Ook wekte Lazrak woede door uit de parlementaire onderzoekscommissie te stappen die het Nederlandse integratiebeleid bestudeerde. Het was juist de SP die om het onderzoek gevraagd had.

  Marijnissen hoopt dat Lazrak zijn zetel aan de SP teruggeeft. Anders dreigt royement, zo dreigde hij. Eerder tijdens het conflict zei Lazrak bij een eventuele breuk sowieso als eenmansfractie verder te gaan.

  Reactie door Peter — dinsdag 3 februari 2004 @ 12.06 uur

 40. (Nederland wacht smachtend op Lazrak’s standpunten op terreinen als de visquota, bouwen in het Groene Hart, pré-natale screenings en de fiscale regels m.b.t. verkeer en veroer.)

  Reactie door Vincent — dinsdag 3 februari 2004 @ 12.12 uur

 41. Ik ben ooit eens gevraagd om toe te treden tot de SP en mij werd toen verteld dat ik ook in één van de Amsterdamse Stadsdeelraden kon komen. Ik had toen een baan en moest minder gaan werken maar ik wist dat je bij de SP een gedeelte zou moeten afdragen. Ach dat maakte niets uit werd mij toen verteld door een SP-er van een ander Stadsdeel, deed hij ook niet. Ik vond dat destijds niet kunnen. Je bent lid van een partij die een gedachtengoed uitdraagt en daar hoor je je ook aan te houden, integriteit en zo. Er zijn dus zeker nog meer van dit soort Ali-Baba’s.

  Reactie door carin — dinsdag 3 februari 2004 @ 12.13 uur

 42. ‘Op 23 november 2002 ging het partijcongres wederom akkoord met de kandidatuur van Ali voor de Tweede Kamer; eerder al had Jan Marijnissen aan de selectiecommissie laten weten prijs te stellen op de herverkiezing van Ali.
  Die dag, 23 november 2002, ondertekende Ali opnieuw een verklaring dat hij akkoord was met de in de SP geldende afdrachtregels.
  De afdrachtafspraak over 2002 was hij toen nog niet nagekomen.’
  Aldus een citaat uit het verslag van Tiny Kox.
  Laat ik voorop stellen, dat ik het gedrag van Ali ab-so-luut afkeur en dat ie als de bliksem zijn zetel in moet leveren. Maar aan de andere kant: was het signaal uit 2002 niet al duidelijk?

  Reactie door Hanny — dinsdag 3 februari 2004 @ 12.46 uur

 43. Ali Lastpak. Net zoals de rest………..

  Reactie door Theo — dinsdag 3 februari 2004 @ 12.53 uur

 44. @Ron
  Inderdaad Ron, of de SP nu 5 of 10 of 15 zetels heeft is nvt.
  Het gaat om het product en een echt goed product verkoopt zichzelf.
  Ik baal van het ‘we moeten meer leden dan de VVD hebben’ we zijn geen kiesvereniging.

  Laat de SP puur blijven, waakhond in de kamers/lokale/provinciale overheden. Hoop voor de zich steeds meer van de politiek wendende burgers. Hoop dat er nog niet-voor-het-geld of baantje politici zijn!

  Dan krijgen wij als SP, door het kleine te apprecieren vanzelf dat wat men verdiend, nog meer zetels. gekregen door mensen die voor de SP stemmen en niet omdat de VVD dan minder leden heeft.

  Reactie door Barend — dinsdag 3 februari 2004 @ 12.55 uur

 45. Jammer dat het zo heeft moeten lopen, maar wat mij betreft heeft Lazrak het over zichzelf afgeroepen. Sterkte met het vervolg…

  Reactie door Gien — dinsdag 3 februari 2004 @ 12.55 uur

 46. Beet je raar dat het zo is gelopen. Heeft denk ik ook te maken met de manier van leiding geven van Jan.

  Maar als ik Ali dan vanmorgen op de radio hoor, dan denk ik van:”die man hoort ook niet in de politiek”

  Vind dat mensen bij de SP nogal last hebben van lange tenen

  Reactie door Tukkertje — dinsdag 3 februari 2004 @ 13.09 uur

 47. Wegens verhuizing aangeboden: een ideaal en een paar principes (licht beschadigd) T.e.a.b.

  Reactie door Sander — dinsdag 3 februari 2004 @ 13.25 uur

 48. De leiderschapscultuur in de partij is zeker iets wat je binnen de partij ter discussie moet stellen. Niet akleen Marijnissen, maar ook de andere leden maken immers de SP. Lazrak deed dat niet, ging enkel naar de media om zijn leed te klagen. Daarna begon hij een blog, waar hij het begrip “onfatsoenlijke opmerkingen” drastisch oprekte. Dat doet vermoeden dat Ali een beetje lange tenen heeft.

  Dat hij vervolgens doodleuk op het radio 1 journaal beweert dat hem in deze kwestie “niets te verwijten valt” getuigt wel van een bijzonder bord voor je kop. Hoe dan ook is deze solistische actie niet productief geweest voor de SP en ook niet voor Lazrak. Al met al een nare affaire waar niemand beter van is geworden.

  Reactie door Nienke — dinsdag 3 februari 2004 @ 13.32 uur

 49. Ik ben erg blij dat het partijbestuur hiertoe heeft besloten. Ali Lazrak paste met zijn inhalige gedrag niet meer bij de SP. Over zijn overige uitspraken over de wijze van omgaan met elkaar in de Tweede Kamer-fractie wil en kan ik geen oordeel geven, omdat ik daar niet genoeg kennis over bezit.

  Maar nu dient het volgende probleem zich aan: Kan de SP tolereren dat Lazrak zijn zetel behoudt. De Kieswet geeft hem dat recht, maar een schriftelijke afspraak tussen Lazrak en de SP bepaalt dat de zetel aan de SP toebehoort.

  Gaat de SP een rechtszaak aanspannen om de uitoefening van de overeenkomst af te dwingen of is de angst voor nog meer negatieve berichtgeving te groot?

  Mijn advies is om te gaan voor het eerste: zolang de rijen gesloten blijven over dit onderwerp (en iedereen die ik heb gesproken, was de mening toegedaan dat Ali moest verdwijnen) zal het allemaal wel meevallen en zal de SP er ongeschonden uit komen.

  Reactie door Bas de Ruiter — dinsdag 3 februari 2004 @ 14.58 uur

 50. Ik wens iedereen veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies. Het is en blijft moeilijk ondanks dat het een goede beslissing is. Ik hoop dat Ali toch zijn zetel nog afstaat maar gezien zijn houding zal dat niet gebeuren.

  Ik hoop echter wel dat er ook nog een verklaring komt waarom en hoe dit zo lang heeft kunnen duren. Vooral voor de mensnen die zich al heel lang belangeloos inzetten voor de SP.

  Reactie door Simone Kant — dinsdag 3 februari 2004 @ 15.07 uur

 51. En nu weer verder met waar het werkelijk om gaat.

  Reactie door Archibald — dinsdag 3 februari 2004 @ 15.28 uur

 52. Hoewel de heer Marijnissen wel van stevig leidinggeven houdt, moet de Lazrak niet zeuren over de afdrachtregels. Dat was al bekend toen hij lid werd van de SP. Dus niet na een paar jaar gaan zeuren dat dit onzin is (hoewel het best zou kunnen dat hij dat vindt.)

  Reactie door BJ — dinsdag 3 februari 2004 @ 15.55 uur

 53. Geachte heer Lazarak,

  De mensen die op u gestemd hadden, hadden de stem niet aan u gegeven, maar aan de SP.

  Geef u zetel terug, het is niet rechtvaardig dat u de stemmen van de mensen steelt!!!!! Ze hadden niet op u, maar op SP gestemd.

  Hopend dat u overgaat tot een rechtvaardig en solidair daad.

  Met vriendelijke groet,

  Farshad Bashir

  Reactie door Farshad Bashir — dinsdag 3 februari 2004 @ 15.58 uur

 54. De SP kan absoluut niet tolereren dat Lamzak zijn zetel behoudt,
  maar heeft hierin helaas geen stem.

  De Kieswet geeft hem misschien dat recht, maar de zetel behoort toe aan de SP. Mensen stemmen op het gedachtengoed van de SP;
  niet op de persoon Lamzak.

  De mening van kamervoorzitter Weisglas geeft hoop.
  Laat Ali maar snel met hem gaan praten.

  Ali heeft de afdrachtregeling voor akkoord ondertekend, maar heeft zowel in 2002 als in 2003 geen euro afgedragen!

  Reactie door Michel Smit — dinsdag 3 februari 2004 @ 16.05 uur

 55. @Archibald; Helemaal mijn idee!

  Reactie door Han — dinsdag 3 februari 2004 @ 16.36 uur

 56. Beste mijnheer Bashir,

  U kun niet zo simpelweg stellen dat een stem voor Razrak en stem voor de SP identiek zijn. Dat hoeft niet voor iedere kiezer te zijn, en dus is dat ook niet zo. Hoe dan ook, het ligt nou eenmaal in ons democratisch stelsel besloten dat elke parlementaire vertegenwoordiger een eigen partij kan oprichten als zijn meningen afwijken van de algemene lijn van de partij- en fractieleiding. Deze formele mogelijkheid geeft het parlementslid altijd nog een eigen, individuele status en de mogelijkheid om de partijdiscipline te omzeilen. Als u de volgende keer stemt, kunt u rekening houden met het feit dat u, naast op een partij, ook altijd op een individu stemt. Het is een mooi democratisch recht, al u het mij vraagt.

  Groeten,
  Steven

  Reactie door Steven — dinsdag 3 februari 2004 @ 18.07 uur

 57. Indien de heer Lazrak de SP en zijn kiezers een warm hart toedraagt stelt hij zijn zetel ter beschikking aan de kiezers die op de SP gestemd hebben en niet speciaal op de heer Lazrak. Zoniet dan stelt de heer Lazrak zijn eigenbelang boven het belang van de kiezers die de SP idealen nastreven.

  Reactie door Gert — dinsdag 3 februari 2004 @ 18.21 uur

 58. quote:
  “Ik stel vast dat Lazrak zijn afdrachtafspraak over 2003 niet nagekomen is, maar eerst op 23 november 2003 dat ook als zodanig gemeld heeft.”

  Heeft de penningmeester zitten slapen. Waarom is er niet eerder opgetreden tegen het niet nakomen van zijn afdracht ??????????????????????????????????????

  Reactie door Rode Peer — dinsdag 3 februari 2004 @ 20.17 uur

 59. Beste steven,

  Je hoeft mij niet uit te leggen hoe de kiesstelsel in elkaar zit, ik heb het allemaal doorgelezen (als een van de weinigen onder de kiezers).

  Je stelt dat de mensen op de persoon Lazarak gestemd hebben om zijn idealen, en hij kan zetel behouden omdat het in de kiesstelsel zo vast staat.
  Maar als er nu verkiezingen zouden zijn, dan zou hij geen zetels krijgen! Dit is bevestigd door de laatste peiling die dinsdagmiddag is gehouden!

  Dus: de mensen hebben niet op hem gestemd, maar op de SP (anders zou hij toch zetels krijgen).

  Daarom ben ik van mening dat hij zijn zetel bij de SP in moet leveren.

  Met vriendelijke groet,

  Farshad Bashir

  Reactie door Farshad Bashir — dinsdag 3 februari 2004 @ 22.00 uur

 60. Zonde zonde voor de SP dat een partij die misschien een beetje tegenwicht kan geven aan dit kapitalistische kabinet waar alleen de boekhouding telt en niet de mensen, waar waarden het kapitaal is en normen laat de zwakkeren het zelf maar uit zoeken, nu zelf ruziet om de centen.

  Reactie door folkert de lepper — dinsdag 3 februari 2004 @ 22.41 uur

 61. Ja, laat die afdrachtregeling van de SP nu maar eens wat flink aangescherpt worden! Want zoals het nu is, lijkt het meer op een gentleman’s agreement, waar (a?-)politieke avonturiers gemakkelijk gaten in kunnen schieten. Of moet de SP voortaan haar politieke kader ook maar gaan bemannen met idealistische miljonairs – zoals eertijds de LPF – ? Die zeuren tenminste niet over geld, want daar hebben ze al genoeg van.

  Reactie door chuyts — woensdag 4 februari 2004 @ 0.08 uur

 62. Ach ja, zoals Maorijnissen zijn DDR-Freunde reeds zongen:

  “Die Partei, die Partei, die hat immer recht….”

  Reactie door Wolf Bierman — woensdag 4 februari 2004 @ 2.17 uur

 63. Beste Jan
  Is het geen idee om voorstellen dat de 2de kamer zetel behoort tot een politieke partij. De meeste 2de kamerleden worden niet rechtstreeks gekozen. De zetels in bruikleen geven aan een politieke partij voorkom 1 mans fracties. Niemand is in Nederland gebaat bij dit soort splinter groepjes. Het hele verhaal geef me alleen al een naar gevoel over de persoon in kwestie.

  Met vriendelijke groet,

  Edwin Claassen

  Reactie door Edwin — woensdag 4 februari 2004 @ 15.00 uur

 64. ‘T is gewoon een lastpak. Laat hem maar aanschurken bij de partij van halen hebben en houwen, daar recruteren ze wel vaker uit de linkerkant. Voor mij hoeft hij zijn zetel niet in te leveren, laat hem maar gewoon afbranden, dan wel verder opfikken. Of je nu geel of groen bent, er zijn altijd lui die links lullen en rechts zakken vullen.

  Aan de andere kant, ik lees en hoor iets over kadaverdiscipline, dat hoort toch meer bij het CDA thuis? Jan Nico Scholten is indertijd niet voor niets uit die club gestapt, alhoewel hij wel degelijk bijzonder veel voorkeursstemmen verworf en dus zijn zetel vasthield, m.i. terecht.

  En voor die meneer die al zolang moeilijk heeft gedaan: Nu wil ik weleens dat U positief in het nieuws komt, U zit niet voor niets, ondanks die onkostenvergoeding, in de Tweede Kamer!!!

  Aan het werk kerel.

  Henri Verbeek

  Reactie door Henri Verbeek — woensdag 4 februari 2004 @ 22.01 uur

 65. Jammer dat het zo moest eindigen.
  Ik hoop dat Femke mij minder teleur zal stellen want daar gaat mijn stem naartoe een volgend keer.
  Verder valt het mij op dat kritische reacties geweerd worden en dat de site van Ali Lazrak snel geblokkeerd is.
  Nee er is waarachtig niets om trots op te zijn.
  Hans van Rooijen.

  Reactie door Hans van Rooijen — zondag 8 februari 2004 @ 1.11 uur

 66. U werd wel gevraagd zitting te nemen in de commissie-Blok over het integratiebeleid. Daar stapte u later uit. Hoe is dat precies gegaan?
  “Nadat ik negen maanden in het parlement had gezeten, stond Jan Marijnissen ineens in mijn kamer. Het was de eerste keer dat hij daar kwam. Ik schrok: heb ik iets verkeerds gedaan? Het bleek te gaan om de parlementaire commissie Integratie. Voor ons zat Agnes Kant daarin. Jan zei: ‘Ik vind het wel goed als jij in die commissie gaat zitten, dan kun je daar de komende tijd functioneren. Agnes moet haar werk doen.’
  “Omdat ik de hele voorbereiding had gemist, stapte ik in een rijdende trein. De opzet stond in grote lijnen vast. Wel moest nog worden besloten welk instituut zou worden ingeschakeld voor het vooronderzoek. Zo kwam Jan Willem Duyvendak namens het Verwey-Jonker Instituut langs voor een gesprek. Iemand van de commissie vroeg: wat is je relatie met GroenLinks-Kamerlid Wijnand Duyvendak? Jan Willem antwoordde: dat is mijn broer; hij is de politicus van de familie, ik ben de wetenschapper. Dat hij ook het programma van GroenLinks had geschreven, vertelde hij er niet bij. Dat hoorde ik pas later.”
  Toen dacht u: hier klopt iets niet?
  “Gaandeweg groeiden mijn twijfels over de werkwijze van de commissie. Het Verwey-Jonker was deels verantwoordelijk voor het integratiebeleid, dat nu juist ter discussie stond. Ik stelde voor om Jan Willem Duyvendak te horen voor de commissie, maar dat mocht niet. Over mijn ongenoegen sprak ik onder anderen met Agnes Kant. Agnes vroeg of ik het ook aan Jan wilde vertellen. Het gesprek over dit heikele onderwerp duurde welgeteld vijf minuten. Marijnissen zei: ‘Je gaat op je bek, ze zijn slimmer dan wij allemaal.’ Met ‘ze’ bedoelde hij de multiculti-maffia. Zijn advies was: ‘Al haal je slechts vijftien procent binnen van wat we willen bereiken, dan nog moet je in die commissie blijven.’

  Reactie door Schele Peer — dinsdag 29 november 2005 @ 13.29 uur