3/4 van de mensen

Drie-kwart van de mensen voelt zich níet betrokken bij Europa, zo blijkt uit een onderzoek dat deze week werd gepubliceerd.

Dit gegeven zou de politici toch te denken moeten geven. Een beetje rustig aan met het overdragen van nog meer bevoegdheden aan ‘Brussel’, zou je zeggen. Maar niets is minder waar.

Onder het motto ‘de fietser moet blijven fietsen, anders valt ie om’ gaat men stug door met de Europese integratie, met de Europese Grondwet als eerstvolgende doel.

Samenwerking in Europa steun ik. Het heeft ons welvaart en nu ruim zestig jaar vrede gebracht op dit deel van het continent. Maar de sluipende opheffing van Nederland is iets anders.

Europa is een te amorf, te groot, te bureacratisch, te ondoorzichtig en een te neoliberaal project om de positie van de nationale staten te kunnen overnemen.

Op nationaal niveau hebben we de democratie, de sociale zekerheid en de rechtstaat bevochten. Europa heeft daar niets aan bijgedragen. Europa heeft ons wél de privatiseringen (van bv electriciteit, gas en openbaar vervoer), het Stabiliteitspact (de 3%-grens) en de Euro opgedrongen. De Europese Grondwet voegt daar een Europees leger en nog meer marktwerking aan toe.

Richting de Europese verkiezingen van juni aanstaande hebben we als SP nog veel te doen.

Opties voor delen:
 • NuJIJ
 • eKudos
 • del.icio.us
 • Digg
 • Google Bookmarks
 • email

zondag 04 april 2004 :: 15.50 uur

24 Comments

24 reacties

 1. @ Jan. Is dit standpunt zo langzamerhand niet al achterhaald? Europa heeft op bijna alle terreinen van de nationale staat al bevoegdheden. Sterker nog, de wetten en regels die daar worden ingevoerd staan boven nationale wetten en regels. Is het dan niet beter dat men gaat ijveren voor meer democratische controle van Europa, in plaats van zo halsstarrig anti-Europa te zijn? Je kunt het leuk vinden of niet, maar Europa is een feit. Een ondemocratisch feit, maar een feit.

  Reactie door Nienke — zondag 4 april 2004 @ 16.18 uur

 2. Nog misselijker vind ik dat bijvoorbeeld Zalm het belangrijker vind zich aan de Europese norm van 3 procent te houden dan het zorgsysteem in Nederland te behouden die hiervoor afgebroken wordt. Terwijl alles erop wijst dat hierdoor de economie in eigen land alleen maar verder afbrokkelt. Zijn wij de Nederlandse burgers, de zieken en de minima offers die gemaakt moeten worden om bij Europa te horen?

  Reactie door Sulis — zondag 4 april 2004 @ 16.21 uur

 3. Dag Nienke. We moeten inderdaad niet met de rug naar Europa gaan staan. Maar we staan aan de vooravond van de overdracht van nóg meer bevoegdheden op korte termijn. Ik vind het mijn taak mensen tijdig te waarschuwen voor de gevolgen.

  Reactie door Jan Marijnissen — zondag 4 april 2004 @ 16.21 uur

 4. Eens Jan. Maar wat ik eigenlijk ook wel wil weten. Denk jij dat Europa inherent ondemocratisch is? En zo ja, waarom? Zo nee, denk je niet dat Europa ook kansen met zich meebrengt voor een wat meer internationaal socialistische beweging?

  Reactie door Nienke — zondag 4 april 2004 @ 17.00 uur

 5. best belangrijk
  Jan Marijnissen houdt Brussel scherp in de gaten: “Samenwerking in Europa steun ik.

  Trackback door Adam Curry's Weblog — zondag 4 april 2004 @ 17.03 uur

 6. PUNCHESTOWN, 3 APRIL. Eurocommissaris Pedro Solbes (Economische en Monetaire Zaken) wil de rode kaart trekken voor Nederland, omdat het een te groot financieringstekort heeft.

  http://www.nrc.nl/buitenland/artikel/1080970261324.html

  Het geouwehoer gaat beginnen. Omdat Zalm zijn grote mond niet kon houden moeten we extra gaan bloeden. Alleen de grote landen mogen een structureel begrotingstekort hebben, ook de komende jaren nog. Leuk die verenigde staten van Europa!

  Reactie door Jan Pruimboom — zondag 4 april 2004 @ 20.18 uur

 7. Zalm je wordt van harte bedankt!
  Als je nog lef hebt en het stokje van Jan aanneemt wil ik er een vraag aan toevoegen.
  Hoe voelt het nou om zo af te gaan bij de EU top en het Nederlandse volk?

  Reactie door Sulis — zondag 4 april 2004 @ 20.27 uur

 8. @sulis,afspraken nakomen die in het verleden zijn gemaakt is dat een schade??

  Reactie door Els — zondag 4 april 2004 @ 20.49 uur

 9. ‘Pensioengat EU plundert
  straks schatkist Nederland’

  Van een onzer verslaggevers

  AMSTERDAM – De Europese politici willen er nog niet echt aan, maar Europa staat aan de vooravond van een heuse pensioencrisis. Italië, Frankrijk en Duitsland kijken aan tegen miljardentekorten om de pensioenverplichtingen te dekken. “Europa’s Enron”, zo stelt een recent onderzoek van Commerzbank. Die molensteen kan ook Nederland meetrekken, voor bankier/schrijver Martien van Winden reden om de euro een half jaar na introductie al weer om te willen ruilen voor de gulden.

  Europese boekhoudregels die het gegarandeerde pensioen in Nederland in gevaar zouden brengen, houden de gemoederen de laatste dagen flink bezig. Die discussie wordt echter overvleugeld door een potentiële Europese tijdbom die al jarenlang tikt: veel Europese landen sparen niet voor hun pensioen. Het deze maand gepubliceerd rapport van Commerzbank somt schrikbarend hoge pensioentekorten op voor met name de grotere EU-lidstaten.

  De Duitse bank becijfert de ongedekte pensioenverplichtingen van de Duitse staat voor de periode 1998-2040 op $4.600 miljard, bijna tweeëneenhalf keer het Duitse BNP. Italië heeft aan zijn gepensioneerden voor die periode een schuld uitstaan van meer dan drie keer het eigen BNP.

  Martien van Winden, directeur Securities van Theodoor Gilissen Bankiers, windt er in zijn nieuwe boek Nederland, de schatkist van Europa – op persoonlijke titel geschreven – geen doekjes om. Nederland wacht volgens hem een “fiscale plundering” uit Brussel. Van Winden: “Vroeg of laat zullen de eurolanden elkaars schulden en lasten moeten dragen. Dat is nu eenmaal de ultieme consequentie van het euro-experiment. ”

  Waar in Nederland per inwoner meer dan €35.000 aan pensioen is opgebouwd (opgave uit 1999), kan een Duitser gemiddeld rekenen op ongeveer €4.000. Frankrijk en Italië spannen de kroon met nog geen €2.000. De verschillen laten zich verklaren door de Europese variatie in pensioensystemen. Nederland kent een stelsel dat grotendeels berust op kapitaaldekking via pensioenfondsen en -verzekeraars. Daarnaast is er nog de aow die met belastinginkomsten uit de lopende begroting wordt gefinancierd: het omslagstelsel. Die aow heeft een meer aanvullende rol, waardoor de pensioenverplichtingen van de Nederlandse staat beperkt blijven. In Italië, Frankrijk en Duitsland leunen gepensioneerden echter bijna volledig op de algemene middelen. Kapitaaldekking kennen ze er niet of nauwelijks. En dat levert het scenario voor een financiële ramp. Italiaanse, Duitse en Franse begrotingstekorten kunnen de waarde van de euro verder onder druk zetten. Dat betekent inflatie. En dat is de dood voor de Nederlandse pensioenpot. Van Winden: “We hebben ongeveer 1.000 miljard gulden opgebouwd. Voor elke procent extra inflatie wordt die pot 10 miljard minder in koopkracht waard. We krijgen straf omdat we hebben gespaard. Pensioenfondsen zijn daarover erg bezorgd.” Een bestuurder van een groot Nederlands pensioenfonds noemde dit onlangs nog “een splijtzwam voor de Europese Unie”.

  De grijze druk op diverse Europese begrotingen zal het Stabiliteitspact van de Europese Unie op drijfzand zetten. In het pact is afgesproken dat de lidstaten een begrotingstekort van niet meer dan 3% mogen hebben. Van Winden: “Bij ongewijzigd beleid stevent Italië af op een tekort van 25%. Italianen in overheidsdienst gaan nu rond het 55ste jaar met pensioen, eerder was het 50.”

  Langzaam gaat het roer in Europa om naar meer kapitaaldekking, maar de opgelopen spaarachterstand laat zich moeilijk inhalen. Van Winden verwacht dan ook dat er een beroep vanuit Brussel zal worden gedaan, onder meer op Nederland “sinds de tijden van Alva de schatkist van Europa”. “Natuurlijk zal Brussel nooit direct onze pensioenkassen kunnen plunderen. Indirect zijn er andere mogelijkheden. Zo kan men door invoering van een extra structuurheffing, cohesieheffing en/of solidariteitsheffing Nederland fiscaal plunderen.”

  De euro is volgens Van Winden nu al een ramp voor Nederland, aangezien de belangrijke beslissingen nu van de Europese Centrale Bank in Frankfurt komen. De Nederlandse inflatie bedroeg in 2001 4%. “We hadden toen een sterk oververhitte economie in Nederland. De rente is echter vanuit Frankfurt kunstmatig laag gehouden Dat is olie op het vuur gooien. De Nederlandsche Bank zou de rente juist hebben verhoogd om de inflatie af te remmen.”

  Nederland, de schatkist van Europa waarschuwt niet alleen voor de komende Europese pensioencrisis, maar houdt ook een pleidooi voor terugkeer naar de harde gulden. Van Winden: “In onze Tweede Kamer is misschien 20 minuten gesproken over de invoering van de euro. ” Het steekt Van Winden dat die eurodiscussie in Nederland nooit gevoerd is. Hij pleit dan ook voor een jaarlijkse evaluatie. “De vraag of wij de gulden kunnen herinvoeren is een van de grootste taboes in economenland. Dreigen met uitstappen is echter ons ultieme drukmiddel en wie weet onze laatste kans om van de euro een harde munt te maken.”

  Reactie door folkert de lepper — zondag 4 april 2004 @ 22.18 uur

 10. Afschuwelijk beeld. De vrouw met de euro in de hand, verworden tot superconsument. Gedragen en voortgestuwd door de mannen van de markt. Dit beeld vertolkt precies wat 3/4 mensen voelen als ze aan Europa denken. Geen ziel geen eenheid. De doodse blik in haar ogen daar wordt je toch niet blij van?

  Reactie door Alie Dekker — zondag 4 april 2004 @ 22.56 uur

 11. Beste Jan, ik hoop dat je de moeite wilt nemen mijn posting over dit (en de thuiszorgkwestie) wilt lezen. http://maurice.web-log.nl/index.log?ID441662

  Reactie door Maurice — maandag 5 april 2004 @ 1.25 uur

 12. Natuurlijk is het belangrijk om samen te werken in Europa, maar omdat we zo’n klein landje zijn, zullen we waarschijnlijk snel onze eigen identiteit verliezen in de EU. Wel of niet democratisch, we tellen amper mee als kikkerlandje.

  Mijn gevoel zegt (en dat is niet gebaseerd op feiten, maar op stukjes van televisiebeelden) dat Nederland (lees de regering) erg graag overal aan mee wil doen en misschien wat te weinig controleert of die mening ook wel gedragen wordt door het volk.
  Als ik item nr. 9 lees word ik al helemaal niet vrolijk en dan denk ik, als dit zo is, waarom hebben dan hier niet iets mee gedaan voordat we overal “ja” op hadden gezegd. Hebben we zo zitten slapen dan?

  Ik voel me weinig betrokken bij de EU en misschien komt dat ook wel, omdat we slechts een druppel op de gloeiende plaat zijn. En ik vraag me af, kunnen we nog voldoende invloed uitoefenen of helemaal “nee” zeggen als dat echt nodig is?

  Jan?

  Reactie door Helma — maandag 5 april 2004 @ 9.34 uur

 13. Vraag aan dhr Marijnissen:
  In hoeverre werken de socialistische partijen van de verschillende europese landen samen?
  Zullen we die samenwerking uitbereiden.
  Door een grote gezamenlijke europese socialistische campagne te voeren bij de aankomende verkiezingen.
  Met een europese socialistensite en een blad waar alles instaat.
  Dat verkiezingsprogramma van de SP over Europa vond ik heel goed. Maar ik denk dat het te weinig bekend is bij mensen. Er zijn teveel mensen die er op tegen zijn hoe het nu gaat, en dan maar niet gaan stemmen. Omdat er te weinig bekendheid is met het soc.-alternatief.

  Reactie door froukje wiendels — maandag 5 april 2004 @ 11.01 uur

 14. Ik begrijp eigenlijk niet helemaal waarom de europese landen zo hun best doen om maar allerlei grondwetten en regels op te stellen. ik ben niet tegen samenwerking, maar toen ieder landje nog zijn eigen landje was, werkten de europese landen toch ook samen? ik heb het idee dat men in Europa misschien wel teveel dingen wil afdwingen, terwijl er vanzelf vanuit het bedrijfsleven en overheden toch wel een vorm van samenwerking onstaat, daar heeft immers iedereen baat bij? Misschien klinkt het wat naief, maar misschien is het beter als we in Europa wat behoudender zijn naar het opstellen van allerlei bureaucratische constructies toe, laat het wat meer op zijn beloop, en de Europese “maatschappij” vormt zichzelf. (my humble opinion)

  Reactie door Peter Baron — maandag 5 april 2004 @ 16.56 uur

 15. [Quoute]
  Onder het motto ‘de fietser moet blijven fietsen, anders valt ie om’ gaat men stug door met de Europese integratie, met de Europese Grondwet als eerstvolgende doel.
  [/Quote]

  DE fietser moet blijven fietsen , maar er zijn natuurlijk altijd andere opties zoals afstappen. Je moet snel en goed beslissen want voor je het weet is je fiets gestolen.

  Reactie door Maarten — maandag 5 april 2004 @ 20.35 uur

 16. Afschaffen dat centrale Europa. Kost alleen maar geld dat we beter voor de zwakke in onze samenleving kunnen gebruiken. We pompen er té veel geld in, terwijl de ‘grote’ landen toch alles bepalen. Ja, af en toe geven ze een kluif aan nl, en daar zijn die mofo’s in Den Haag dan ook heel blij mee.

  Reactie door 1337 — maandag 5 april 2004 @ 20.36 uur

 17. Fikkie (nederland) eerst een pootje geven, dan krijgt je een kluifje, zoete hond.

  Reactie door folkert de lepper — maandag 5 april 2004 @ 22.08 uur

 18. @folkert de lepper,jij krijgt een anti blafband!!

  Reactie door Els — maandag 5 april 2004 @ 23.17 uur

 19. els,
  heb ik jou wat gevraagd,
  ga ergens anders ruzie zoeken.

  Reactie door folkert de lepper — dinsdag 6 april 2004 @ 17.26 uur

 20. els,
  ben je nog niet genoeg afgeblaft.

  Reactie door folkert de lepper — dinsdag 6 april 2004 @ 17.31 uur

 21. els,
  waneer stuur je de antiblafband op, kan ik deze in de vuilnisbak gooien.

  Reactie door folkert de lepper — dinsdag 6 april 2004 @ 21.22 uur

 22. Wat Napoleon en Hitler niet is gelukt, namelijk van Europa 1 grote staat maken, dat is nu gerealiseert door een stel selecte multinationals. geen bloedvergieten, maar de ellende is er niet minder om.

  Reactie door Rene rook — woensdag 7 april 2004 @ 11.00 uur

 23. aan min financien dhr Zalm
  9-4-2004
  Tav dhr Zalm :
  Oke minder regels, het volgende advies gaat ook minder over regel en meer over logica, neem dat maar van mij aan als ing, maar met internationaal bachelors degree en werkervaring :

  In woelige tijden moet je niet zeuren over de regels en afspraken van 3% begrotingstekort, het is laagconjunctuur en ijzer kun je met handen niet breken.
  Wat wel kan is simpelweg met europa de helft aanhouden van wat de VS doet, zij 10% wij 5% enzovoorts (en hou rekening met mooi weer boekhouden in VS). Waarom, omdat investeerders zoekende zijn, en als het maar duidelijk is dat europa niet onderling loopt te zeuren, maar het eens is om safer te staan dan de VS (want die gaat zakken zeker weten) weet je zeker dat er een geldstroom deze kant opkomt.
  Dat moet, want anders loopt het hele spul naar china en daarna weer rusland omdat china ongetwijfeld know-howe van de russen gaat kopen, 1+1=2 zo simpel is het echt, onze investeerders moeten zien dat we het eens zijn, dat we durven, maar ook dat we grenzen stellen aan risico, in ieder geval veiliger dan VS maar wel met armslag. Verzin maar een goede reden zoals voorzitterschap van europa om van die 3% hardline af te stappen (en dat je daarom water bij de wijn doet in ieders belang ofzo), want bovendien vind ik dat we ons moeten schamen dat we zwakkeren en ouderen niet eens meer goed kunnen verzorgen, dat kan echt niet !

  NB als je het goed brengt wordt het eerder gewaardeerd dan als zwakte en terugkomen op enz…gezien, echte leiders durven toe te geven als het echt nodig is. succes Rob Hoogveld

  Reactie door Rob.. — donderdag 22 april 2004 @ 0.47 uur

 24. rake back

  rake back Woman can be emancipated only when she can take part on a large social scale in production and is engaged in domestic work only to an i

  Trackback door rake back — dinsdag 31 mei 2005 @ 22.02 uur