Balkenende – Kuijper

Gisteren was het debat met de regering over de toestand van de nederlandse economie.
Hieronder staat mijn bijdrage in eerste termijn.

De groeiende werkloosheid is een zegen voor dit rechtse kabinet.
Het stelt haar namelijk in staat om haar asociale agenda uit te voeren.

Onder het mom van ‘structurele veranderingen ten behoeve van het groeivermogen van de Nederlandse economie’ (aan mooie, verhullende woorden nooit gebrek) wordt gewoon de VVD-agenda uitgevoerd:

- Bezuinigen tot we erbij neer vallen: Dit kabinet heeft geen boodschap aan mensen met minimuminkomens die steeds verder wegzakken.

- verslechtering van de sociale zekerheid (dat heet dan: ‘de activerende werking’ van de sociale zekerheid);
Dit kabinet heeft geen boodschap aan mensen die werkloos worden. Hun ww-uitkering en daarna op hun bijstanduitkering moet worden gekort.

- harder en langer werken voor minder loon;
Dit kabinet heeft geen boodschap aan arbeiders die in navolging van Brussel 60 uur per week mogen gaan werken, terwijl ze hun koopkracht zien dalen.

- met de helft terugsnoeien van de wetten die arbeiders op de werkplek moeten beschermen;
Dit kabinet heeft geen boodschap aan mensen die ziek worden op de werkplek of verminkt raken door ongelukken.

- de publieke sector verwaarlozen zodat er ’n roep ontstaat voor meer commercie, marktwerking en zogenaamde keuzevrijheid;
Dit kabinet heeft geen boodschap aan ouderen die niet de zorg krijgen die ze op grond van het vele dat ze voor ons gedaan hebben verdienen.

- afschaffen van het AVV, en geweldig recept voor meer bureaucratie en onnodige wrijving in de samenleving.
Dit kabinet heeft geen boodschap samenwerken, daarom verklaart men de oorlog aan de vakbeweging in de hoop dat ze die strijd zal winnen en zo de samenleving haar wil kan opleggen.

Voorzitter,
Dit is de agenda van de VVD en dus van dit kabinet olv een christen-democraat waar de kiezers van zeggen: ‘we zien er niets christelijks in’. Vind je het gek?

Voorzitter,
Om de geesten rijp te maken voor alle forse ingrepen die voortborduren op het beleid dat onder Paars is ingezet, is het nodig de toestand van de economie dramatischer voor te stellen dan dat ze is.

Als we het kabinet moeten geloven zal de grijze golf van babyboomers ’n totale ontwrichting van de samenleving tot gevolg hebben.
Als we het kabinet moeten geloven is de staat van onze concurrentiekracht net zo groot als die van de F1-tjes in vergelijking met het éérste van Ajax.

Deze voorstelling van zaken heeft het kabinet nodig om een alibi te hebben, zodat de redelijken in dit land alsnog over de streep getrokken kunnen worden bij het doorvoeren van de voorgestelde draconische maatregelen.

Voorzitter,
De werkloosheid loopt op met 14.000 per maand. Dat zal nog wel ’n poosje zo doorgaan. Volgend jaar trekt de economie weer aan, aanvankelijk zonder veel banengroei, maar na verloop van tijd zal ook de werkgelegenheid weer groeien.

In z’n algemeenheid kan ’n open economie als de onze zich niet wapenen tegen het virus van de wereldwijde recessie. Daar bestaat geen vaccin voor. Het betreft hier immers een van de wezenskenmerken van de kapitalistische economie. Regeringsbeleid speelt hierbij slechts ’n kleine, maar desalniettemin belangrijke rol (alle beetjes helpen immers).

Het is onzinnig dit kabinet de recessie te verwijten. Zo er al ’n verwijt gemaakt moet worden, is dat vooral richting de Paarse partijen die in tijden van hoogconjunctuur nagelaten hebben de publieke sector op orde te brengen en niets hebben gedaan om de innovatie binnen het bedrijfsleven te stimuleren. Zoals bekend scoort ons land op dit vlak in internationaal perspectief gewoon slecht.

Maar ondanks alle mooie woorden: geen extra investeringen door deze regering in onderwijs, geen noemenswaardige initiatieven in het kader van het Innovatieplatform.

Nee, dit kabinet ziet liever dat we de strijd op loonkosten aangaan met Polen en desnoods China. Een strijd die natuurlijk nooit te winnen valt, anders dan met pulpbanen met dito loon.
Wat we wél kunnen winnen is de strijd om de innovatie, maar dan zullen overheid én bedrijfsleven wel moet durven investeren in R&D (onderzoek en ontwikkeling), én in onderwijs (van basisschool tot VMBO en Universiteiten.)
Maar helaas, op dit punt zien we geen trendbreuk met Paars.

Voorzitter,
Ik heb de meest recente cijfers over het ondernemersklimaat van the Economist Intelligence Unit er maar weer ‘ns op na geslagen. (Onomstreden en staan niet bepaald betekend als links: onverdachte bron dus.)
Ons land scoort het beste van Europa: 1999-2003 én van 2004-2008. Vergelijk dat maar ‘ns met het songfestival!
Tweede van de wereld: eerst na de VS, nu na Canada, met 8,65! (Ik wil wel ‘ns weten wie van het kabinet betere punten had op school.)

Brinkhorst was bij Buitenhof wel erg selectief aan het winkelen in de cijfers.
‘De lonen zijn de afgelopen jaren hier meer gestegen dan in de rest van Europa’, zei hij.
Dat is waar. Maar hij vertelde niet dat dat was op de veel grotere achterstand – opgelopen in de periode ’82 – ’97 – slechts gedeeltelijk in te lopen. Demagogie dus!

Hij zei ook: ‘Nederlanders werken te weinig uren.’ Wat ie niet zei was dat de arbeidsparticipatie in ons land juist erg hóóg ligt, maar dat wij veel mensen hebben die in deeltijd werken.

Hij verzweeg ook dat de arbeidsproductiviteit in ons land (per gewerkt uur) slechts alleen overtroffen wordt door Noorwegen en België. De door Brinkhorst zo geroemde Amerikaanse economie komt pas op de negende plaats.

Voorzitter,
Het is het oude recept: Jaag de mensen de stuipen op het lijf en ze zijn bereid alles van je accepteren. Praat ze complexen aan, liefst ’n minderwaardigheidscomplex, en ze zijn bereid elke ‘gesel van Financiën’ (lees: Zalm) te aanvaarden.

Is dít nou nieuwe politiek? Is dít de nieuwe openheid?
Tendentieuze statements afleggen om er zo een rechtse agenda erdoor te kunnen drukken?

Voorzitter,
Ik kan het niet anders zien. In datzelfde Buitenhof vroeg de interviewer de minister natuurlijk ook naar zijn commentaar op de nieuwste adviezen van de OESO, namelijk: bouw die hypotheekrente af, want het verergert de recessie, en ten tijde van hoogconjunctuur leidt het tot schijnrijkdom gelijk de inhoud van ’n zeepbel.

‘En, mijnheer Brinkhorst, wat gaat u doen met dat advies?’, was de vraag. De Vereniging van Banken had zich eerder al in soortgelijke bewoordingen uitgelaten.
‘De OESO heeft gelijk, maar het heeft voor mij geen prioriteit’, was het onderkoelde antwoord van de minister, verantwoordelijk voor onze nationale economie.

Wat moet je nu uit deze reactie afleiden?
Precies wat ik eerder zei: De werkloosheid komt dit kabinet wel goed uit: Een fors reserveleger houdt de lonen laag, de vakbonden rustig, en de VVD oppermachtig.

Voorzitter,
Dit kabinet jaagt ouderen de arbeidsmarkt op terwijl men weet dat er voor die mensen geen werk is. Gij zult solliciteren tot uw 65ste!

Prepensioen gaan we fiscaal niet meer ondersteunen. Krijgen we lekker nóg meer werklozen!

Jongeren die de school vroegtijdig verlaten? Mooi toch, weer meer aanbod op de arbeidsmarkt.

We hebben mensen in de Melkertbanen? Die schaffen we af. Kunnen ze zich melden als werkloos, ondertussen versterken we alleen maar onze positie als rechts kabinet.

Voorzitter,
Het kan anders:
- Kom met ‘n fatsoenlijke regeling voor prepensioen
- zorg dat jongeren niet langer vroegtijdig de school kunnen verlaten.
- Steun de Taskforce Jeugdwerkloosheid (40.000 plekken: bedrijven 20.000, 2377 zijn er slechts gerealiseerd)
- Investeer fors in onderwijs (7000 banen BVE-raad), en ook in zorg.
- behoud de ID- en WIW-banen en maak er nog 6000 werkervaringsplaatsen bij voor jongeren.
- Doe iets aan de gebrekkige innovatie in ons land.
- En als we meer handen hebben dan werk, zoals nu, dan verdelen we het werk eerlijk onder elkaar.

De financiering?
Bijvoorbeeld: Schaf de OZB niet af, bouw de hypotheekrenteaftrek af (Oeso), verlaag niet de belasting op de winsten, koop geen straaljagers, bezuinig op onnodige bureaucratie in zorg en onderwijs.

Voorzitter,
Deze premier ontwikkelt zich tot de Margaret Thatcher van de Lage Landen, of –misschien beter- de Lage Streken.

Vóór de verkiezingen sprak de MP nog over de wederopbouw van ons land. Ik heb tot nu toe alleen nog maar afbraak gezien.

Eén ding weet ik zeker: Hij doet zaken waartoe zijn keizers hem níet gemachtigd hebben.

Hij zegt ’n bewonderaar van Abraham Kuijper te zijn. Een zeer bekwáááme man, groot staatsman, ‘Abraham, de geweldige’ noemden ze hem, maar ondertussen ook de man van de beruchte worgwetten waarmee de vakbonden aan de ketting werden gelegd. De spoorwegstaking was het resultaat.

En Kuijper…?
Die kwam na de verkiezingen van 1905 niet meer terug in de Kamer,
Laat staan dat ie ooit nog premier zou worden.

Opties voor delen:
 • NuJIJ
 • eKudos
 • del.icio.us
 • Digg
 • Google Bookmarks
 • email

donderdag 03 juni 2004 :: 11.36 uur

127 Comments

127 reacties

 1. Jan, mijn complimenten!
  Beetje jammer dat Verhagen en Van Aartsen er niet bij waren.

  Als je de bevolking de stuipen op het lijf jaagt met doemdenken en slecht nieuws zijn ze inderdaad bereid alles van je accepteren. De coalitie praat Nederland echt een complex aan.
  Je hoort alleen het woord “bezuiniging”, maar constructieve plannen om inkomsten te generen of uitgaven zinvol te beperken hoor ik niet.

  Met de OZB (het niet afschaffen ervan) en een vermindering van de hypotheekrenteaftrek (8 miljard per jaar!) en het bezuinigen op onnodige bureaucratie in zorg en onderwijs,
  kunnen we de trein toch weer in beweging krijgen?

  Waarom probeert de oppositie geen wig te drijven tussen de coalitiepartijen? Zeker nu de VVD harde taal heeft geuit over
  een nieuw kiesstelsel. Volgens mij moet de oppositie voor een crisis in de coalitie en in het kabinet kunnen zorgen.

  Waar is Wouter Bos? Waarom voert hij de oppositie niet aan met strijdbare taal? Wordt hij genegeerd door de media of werkt hij niet hard genoeg?

  Reactie door Michel Smit — donderdag 3 juni 2004 @ 11.54 uur

 2. Prima stuk Jan, alleen jammer dat onze premier niet intelligent genoeg is om dit te begrijpen. Het gaat nog een hete zomer worden hoop ik, met in de herfst een mooi rood kabinet………

  Reactie door Opa-Buiswater — donderdag 3 juni 2004 @ 12.03 uur

 3. Heb het idee dat Wouter Bos al handjes aan het schudden is met het CDA en VVD i.v.m. verkiezingen in nederland. Slappe hap dus.

  Reactie door MAD — donderdag 3 juni 2004 @ 12.04 uur

 4. Jan,

  Goede speech!!!!
  Maar helaas, het kabinet is doof, heeft niets geleerd van Pim Fortuin. Hoewel ik het in grote lijnen zeer oneens met hem was, vond ik het goed dat hij de politiek duidelijk maakte dat ze niet eenzaam aan de top moesten gaan zitten. Verandering hebben ze beloofd… Helaas…

  Reactie door linnie — donderdag 3 juni 2004 @ 12.21 uur

 5. Super stuk! Kritisch commentaar maar met goede alternatieven, ik ga zo eens de notulen van dit debat erop nalezen om te kijken wat de reacties waren van andere partijen. Heb alleen Wouter Bos heel kort in actie gezien op tv gisteren (wat overigens niet eens een slechte toespraak van hem was, voor de verandering..)

  PS: Jan, wat vond jij van het lijsttrekkers debat gisteren? Ik had sterk het gevoel dat de heren presentatoren meneer Meijer niet echt aan het woord lieten komen, met als gevolg dat hij moest vechten om ertussen te komen..

  Reactie door Joris Klaassen — donderdag 3 juni 2004 @ 12.25 uur

 6. Ik hoorde Balkenende vanmorgen op het nieuws nijdig uitroepen dat hij geschokt was omdat sommigen in de Kamer menen dat zijn
  kabinet de werkloosheid bewust in stand houdt.
  De ziel, hij is gekwetst nadat hij en zijn kabinet in één klap de banenplannen van de oppositie van tafel veegde. Dát vind ik schokkend en arrogant, obscurantistische regentenpolitiek van het stoffige pré Kuypers tijdvak. Deze man is wereldvreemd en moet eens kennismaken met wat marxistische geschiedenis.

  Reactie door j.meinardi — donderdag 3 juni 2004 @ 14.13 uur

 7. @SP-ERS,Wat weten jullie het allemaal weer goed!!!

  Reactie door Els — donderdag 3 juni 2004 @ 14.28 uur

 8. Wie het beter weet, mag het echt wel zeggen, Els!

  Reactie door Olav Meijer — donderdag 3 juni 2004 @ 15.23 uur

 9. we weten het zo goed Els dat jij hier iedere dag te vinden bent… ;)

  Reactie door sulis — donderdag 3 juni 2004 @ 15.32 uur

 10. Els inderdaad we weten het beter, bedankt voor de erkenning en dat van iemand van jouw kaliber….nou nou nou:)

  Reactie door MAD — donderdag 3 juni 2004 @ 15.41 uur

 11. @Sulis en

  @Olav Meijer,

  Lezen jullie eigenlijk wel wat sommige schrijven.

  Reactie door Els — donderdag 3 juni 2004 @ 15.41 uur

 12. @MAD,Dat is het probleem,dat kaliber heb jij niet.

  Reactie door Els — donderdag 3 juni 2004 @ 15.43 uur

 13. Ja Els ik lees wel maar ik voel me niet bij alles persoonlijk betrokken of aangevallen…

  Reactie door sulis — donderdag 3 juni 2004 @ 15.45 uur

 14. Misschien zo duidelijker: als jij het beter weet, mag je het echt wel schrijven, Els. Ik ben benieuwd…..

  Reactie door Olav Meijer — donderdag 3 juni 2004 @ 15.47 uur

 15. @Sulis,Nou ik ook niet,maar als er in mijn ogen onzin staat reageer ik erop en dat heet vrijheid van meningsuitting.

  Reactie door Els — donderdag 3 juni 2004 @ 15.50 uur

 16. @Olav meijer, In kleineren ben jij een kei.

  Reactie door Els — donderdag 3 juni 2004 @ 15.51 uur

 17. @SP-ERS,Wat weten jullie het allemaal weer goed!! dat is wat jij zegt Els…. wat weten we dan niet of wel goed? Leg dat eens uit dan want alleen zo’n opmerking is niet genoeg. Dan kunnen we het misschien uitleggen ofzo….je doet het nu af met deze cynische opmerking…en ik hoor niemand zeggen dat je dat niet mag zeggen maar dan krijg je natuurlijk dezelfde cynische ondertoon terug.

  Reactie door sulis — donderdag 3 juni 2004 @ 15.53 uur

 18. Els je doet me denken aan een vrouw die op de markt vis verkoopt.

  Reactie door MAD — donderdag 3 juni 2004 @ 15.56 uur

 19. @MAD, en jij zwemt in zee.

  Reactie door Els — donderdag 3 juni 2004 @ 15.57 uur

 20. @sulis,kijk maar bij nr.7,dat zegt genoeg, om de MP de ziel te noemen.ik ben ook geen cda-er maar respect voor je medemens is toch niet teveel gevraagt.

  Reactie door Els — donderdag 3 juni 2004 @ 16.03 uur

 21. mjah Els respect….krijg er gewoon een warm gevoel van.

  Reactie door MAD — donderdag 3 juni 2004 @ 16.06 uur

 22. @MAD,jij weet niet wat dat is,dus ga jij maar even lekker zwemmen.

  Reactie door Els — donderdag 3 juni 2004 @ 16.08 uur

 23. Els,
  vertel eens wat jou voorkeur heeft, en mogen wij daar onze mening ventileren.

  Reactie door folkert de lepper — donderdag 3 juni 2004 @ 16.08 uur

 24. Daar hebben we onze Els weer…
  Ik citeer je intro:

  @SP-ERS,Wat weten jullie het allemaal weer goed!!!

  Commentaar door Els — 3 Juni 2004 @ 14.28 uur

  Als je echt niks zinnigers aan commentaar weet te bedenken,
  ben je gewoon een typiste van het smalle bureau.

  Met belangstelling zie ik dan ook een in extenso uitgewerkte
  visie en/of uitreksel van je gedachtengoed tegemoet, zodat
  we er met z’n allen als gelijkwaardige gesprekspartners op kunnen reageren, en dan geeft het niks hoor als er misschien
  nog een paar typefouten in zitten, dat overkomt iedereen wel eens. Dus hou op met je simpele oneliners en schrijf eens
  wat nuttigs, dan wil ik wel mee helpen beoordelen of het daadwerkelijk nuttig is.

  Reactie door Harke Boer — donderdag 3 juni 2004 @ 16.08 uur

 25. de ziel? dat is waar je je druk om maakt? ik maak me veel drukker over de gevolgen van de handelingen van ons kabinet op de economie. :(

  Reactie door sulis — donderdag 3 juni 2004 @ 16.10 uur

 26. Waarom moet ik aangeven wat mij mening is,doen jullie dat ook???Jullie geven Marijnissen gelijk of ongelijk,maar met een oplossing komen jullie ook niet.Jullie kunnen alleen maar ouwe hoeren dat het verkeerd gaat en iedereen te kleineren die jullie niet aanstaan.

  Reactie door Els — donderdag 3 juni 2004 @ 16.22 uur

 27. Beste Els, ik sta paf. Sinds wanneer is het woord
  `ziel’ een belediging? Waarom mag ik dat woord volgens jou niet gebruiken? En staat een Minister President volgens jou buiten
  schot bij dit soort commentaar. Zeg zullen we samen naar Buitenhof om erover te kiften?

  Reactie door J.Meinardi — donderdag 3 juni 2004 @ 16.22 uur

 28. @J.Meinardi,Je hoeft niet paf te staan,maar ik vind dat je mensen met respect moet behandelen en dat is ieder zijn mening!

  Zou best naar het binnenhof willen komen,maar helaas kan niet met mijn handicap

  Reactie door Els — donderdag 3 juni 2004 @ 16.27 uur

 29. Els,
  heb jij een complex? dat jij je steeds gekleineerd voelt.
  Je wil mee praten maar niet de consenquenties van je opmerkingen nemen.

  Reactie door folkert de lepper — donderdag 3 juni 2004 @ 16.28 uur

 30. Je hebt maar één ziel
  en één schedel vol geest.
  Hou ze stabiel,
  dan bereik je het meest.

  Reactie door J.Meinardi — donderdag 3 juni 2004 @ 16.31 uur

 31. @folkert de lepper,Lezen wat ik schrijf en ik loop volgens mij niet weg voor de consenquenties,anders had ik allang niet meer gereageerd.

  Reactie door Els — donderdag 3 juni 2004 @ 16.32 uur

 32. Ha onze Els, die het niet verder brengt dan voor stoorzender te spelen met het kaliber waarmee je met enige moeite een deuk in een pak boter op kamertemperatuur schiet. Onze Els, die ervoor gepleit heeft 6 maart als nationale vrije dag voor alle arbeiders heeft haar roeping gevonden om alle linksen te bekeren tot het fortuynisme, hoe ze dat gaat doen, daar heeft ze niet echt over nagedacht, maar dat het haar lukken is iets wat zeker is, gelooft ze. Ach ja hoop doet leven, zegt men.Zoals iedere wereldvreemde evangelist, die op de vervelende tijdstippen langs huizen trekt in de hoop dat het hem of haar gaat lukken, zou ik is het geloof van Els sterk.
  Wanneer ga je eens keer begrijpen dat er mensen zijn, die niet warm lopen voor het gedachtegoed van van een kale psychopathische oproerkraaier. Dat die man het alleen bij woorden heeft gelaten en misschien in de 2e kamer er helemaal niets van gebakken zou hebben,doet er niet toe bij deze fortuyn-gelovigen. Als je het mij vraagt, dan had deze man zoveel tijd gestoken om de ruzie’s tussen zijn partijgenoten, dat er voor andere zaken weinig tijd overbleef, los van het feit dat deze man een puur kapitalistische agenda had, waar de arbeider eigenlijk alleen maar slechter van geworden zou zijn.
  Wie erin gelooft dat Fortuyn welvaart, geluk, veiligheid en gezondheid had gebracht die heeft deze figuur op het voetstuk van een God geplaatst, want zoals met iedere religie mensen de waarden van deze religie zonder bewijs aannemen, zo ook de Fortuyn-gelovigen.
  Misschien gaan de Fortuynisten ooit eens geloven, dat Fortuyn als messias terug zal keren naar de Aarde om alsnog oorde op zaken te stellen.

  Reactie door Harry — donderdag 3 juni 2004 @ 16.33 uur

 33. @J.Meinardi,dat is niet aan iedereen gegeven.

  Reactie door Els — donderdag 3 juni 2004 @ 16.34 uur

 34. Els,
  ik lees wel maar in elk verhaal kom je weer met het zelfde liedje terug, het zijn vaak de zelfde kreten die je geeft heb je daar op gestudeerd,

  Reactie door folkert de lepper — donderdag 3 juni 2004 @ 16.38 uur

 35. @Folkert de Lepper, Vraag het Harry die weet hoe ik blijkbaar in elkaar zit!!

  Reactie door Els — donderdag 3 juni 2004 @ 16.40 uur

 36. Ach Els die respekt heeft, laat me niet lachen. Op een dag dat ik meende dat de verschrikkelijke Vietnamoorlog werd herdacht kon Els niets zinnigers zeggen dat we vandaag maar vrij moeten krijgen om Fortuyn te herdenken.

  Qoute: Els je doet me denken aan een vrouw die op de markt vis verkoopt.

  @MAD, en jij zwemt in zee.

  De vis in de zee is in ieder geval nog fris, terwijl aan jou een luchtje zit

  Reactie door Harry — donderdag 3 juni 2004 @ 16.41 uur

 37. Het is in ieder geval haar weer gelukt om de aandacht af te leiden, waar het werkelijk om ging.

  Reactie door Harry — donderdag 3 juni 2004 @ 16.42 uur

 38. @Harry,ik had het over een kwal in zee,die kunnen ook zo gemeen steken.

  Reactie door Els — donderdag 3 juni 2004 @ 16.46 uur

 39. nee hoor Harry mijn aandacht leidt ze niet af van waar het echt om gaat…geef haar niet teveel credit…

  Reactie door sulis — donderdag 3 juni 2004 @ 16.55 uur

 40. Mensen, mensen,

  Weten jullie heten verzoek van meneer marijnissen nog, zo’n maandje geleden? ik heb hem hieronder gezet:

  >>>>>>>>>>>>>>
  Beste bezoeker,

  Een paar maanden geleden ben ik met deze log begonnen met het doel rechtstreeks met iedereen die dat de moeite waard vindt te praten over belangrijke zaken, en soms wat ‘en verder…onderwerpen’.

  Ik moet zeggen: Tot nu toe ben ik blij dat ik ermee begonnen ben:
  Ik vind het nuttig én leerzaam.

  Maar één ding moet me van het hart:
  Met uitzondering van scheldpartijen (in al die tijd slechts drie keer) heb ik alle bijdragen van iedereen ‘geplaatst’.
  De vraag is of dat (gezien de irritatie die ik bij sommigen waarneem) vol te houden is…

  Mijn voorstel: Iedereen mag schrijven wat hij of zij wil, met slechts één restrictie:
  Hou je aan het onderwerp! Ok?
  (Oh ja, kijk ook ff onder ‘disclaimer’)
  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

  Of zijn we dat al weer vergeten? Ik zie toch iedere keer dezelfde namen voorbij komen..

  Reactie door Joris Klaassen — donderdag 3 juni 2004 @ 16.57 uur

 41. Qoute: @sulis,kijk maar bij nr.7,dat zegt genoeg, om de MP de ziel te noemen.ik ben ook geen cda-er maar respect voor je medemens is toch niet teveel gevraagt.

  Zo als de christenen wel zeggen, maar niet in daden omzetten, behalve als ze daar je ziel mee willen kopen. Nog meer leuke dingen over christenen volgens Nietzsche:
  De mensen spraken altijd over ‘geloof ‘ en ze handelden volgens hun instincten.

  Een geloof belijden alleen maar omdat iedereen het doet, is oneerlijk, laf en lui.

  Noch de moraal, noch de religie hebben in het christendom ergens een raakvlak.

  De christelijke beslissing om de wereld lelijk en slecht te vinden, heeft de wereld lelijk en slecht gemaakt.

  Ik zou best Christen en verlost willen zijn, als de Christenen wat verloster uitzagen.

  Het staat niemand vrij christen te worden: tot het christendom word je niet bekeerd, je moet er ziek genoeg voor zijn.

  Reactie door Harry — donderdag 3 juni 2004 @ 16.58 uur

 42. @Els (27):
  Een beetje meer zelfinzicht zou je sieren, Els! Als IEMAND juist niet een eigen menig geeft maar alleen maar schamper, naar eigen inbeelding scherp, reageert, dan ben jij het Els. Je lokt zelf cynisch commentaar uit en gaat daarover dan zielig doen. Hou er eens mee op en probeer iets constructiefs in te brengen. (En als je dan weer, zoals je stijl is, wilt zeggen: dat doe je zelf niet, kijk dan eens op deze weblog de afgelopen dagen). Vanaf nu neem ik mij voor niet meer op je te reageren. Zonde van de tijd en deze weblog.

  Reactie door Olav Meijer — donderdag 3 juni 2004 @ 16.58 uur

 43. Als kleingeestige stukjesschrijvers uit de rechter marge erom vragen geshockeerd te worden, moeten ze vooral doorgaan met het cultiveren van hun masochistische slachtofferrol in dit medium.

  Een tip: er zijn genoeg andere sites waar makkelijker gelijk te halen valt er die nog simpeler te lezen zijn ook.

  Het zelfs mogen ventileren van dubieuze oproepen tot censuur in deze rubriek, pleit voor de tolerantie van dit discussieplatform,
  en siert de SP dan ook in hoge mate.
  .

  Reactie door C.Tilyx — donderdag 3 juni 2004 @ 17.00 uur

 44. els of wie je ook bent .enige tijd geleden heeft jan gevraagd of het wat minder kon .je hebt toen beterschap beloofd . maar je vervalt weer in je oude werkwijze .jammer !al denk ik zelf dat els een psheudoniem is voor iemand die de zaak bewust wil frusteren .

  Reactie door henk — donderdag 3 juni 2004 @ 17.03 uur

 45. @Henk,Els is mijn eigen naam ,maar dat kan ik niet van vele hier zeggen.

  Reactie door Els — donderdag 3 juni 2004 @ 17.05 uur

 46. Is iemand van een politieke partij. Worden opgeroepen bepaalde forums of weblogs te targetten. Daarom moet je die lui eigenlijk doodzwijgen. Zijn mensen met een propaganda boekje in hun hand.

  Reactie door MAD — donderdag 3 juni 2004 @ 17.08 uur

 47. biografie,
  http://www.iisg.nl/bwsa/bios/kuijper.html

  Reactie door folkert de lepper — donderdag 3 juni 2004 @ 17.09 uur

 48. Overigens met christenen, bedoel ik de schreeuwerige christen-fundamentalisten. Ik heb voor de rest geen enkel probleem met welk geloof of zienswijze dan ook.

  Qoute@Harry,ik had het over een kwal in zee,die kunnen ook zo gemeen steken.

  Nee, hoor Els die steken alleen uit zelfverdediging

  Qoute:Waarom moet ik aangeven wat mij mening is,doen jullie dat ook???Jullie geven Marijnissen gelijk of ongelijk,maar met een oplossing komen jullie ook niet.Jullie kunnen alleen maar ouwe hoeren dat het verkeerd gaat en iedereen te kleineren die jullie niet aanstaan.

  Nee, waarom zou een stoorzender dat doen.De ultieme oplossing bestaat niet.
  Grove mensen die zich beledigd voelen, plegen de graad van belediging zo hoog mogelijk op te nemen en vertellen de oorzaak met sterk overdrijvende woorden, om maar volop in het eens opgewekte haat en wrokgevoel te kunnen verzwelgen.
  Verder wou ik met de volgende zin afsluiten:
  “Er zijn mensen die men overtuigt met verheven gebaren, maar die men achterdochtig maakt met argumenten.”

  Reactie door Harry — donderdag 3 juni 2004 @ 17.10 uur

 49. Qoute:@Folkert de Lepper, Vraag het Harry die weet hoe ik blijkbaar in elkaar zit!!

  Els, er is een klein probleempje. Ik mag van mijn mamma niet achter iemand z’n rug wat vertellen

  Reactie door Harry — donderdag 3 juni 2004 @ 17.24 uur

 50. Prachtige zinnen, geweldig en nog veel meer volzinnen en superlatieven…Maar wat gaat ermee gebeuren?Of zal dit zootje ongeregeld dat zich regering noemt zich collectief doodschamen, waarna links de macht over kan nemen na een formele rouwplechtigheid en begrafenis….
  Ik zet Aerosmith nog maar eens op.Dream on….

  Reactie door lambert — donderdag 3 juni 2004 @ 17.46 uur

 51. Sinds kort is deze site ontdekt door de endeldarm van reactionair Nederland.
  Het rechtse borreltafelrapaille is denkelijk druk doende reacties te provoceren en die op te sparen, om zich mettertijd te beklagen bij Telegraaf, windbuiladvocatuur en regering.
  In dit medium mag best plaats zijn, vind ik, voor een behoudend geluid mits dat maar iets constructiefs toevoegt.
  En verder: genoemd rechts meent alles sinds twee jaar te maar te mogen roepen, dus dan mag links dat ook, maar bij de SP gebruikt men wel nettere woorden.
  Hier wou ik het bij laten Els.

  Reactie door C.Tilyx — donderdag 3 juni 2004 @ 18.17 uur

 52. zekers…daarbij als het de spuigaten uitloopt trekt Marijnissen hoogst persoonlijk zelf aan de bel om zijn achterban tot de orde te roepen. Dat heb ik nog geen ene partij zien doen. Dat voorkomt namelijk excessen en daarom is het dus voor die rechtse lui mogelijk om hier een grote bek op te zetten. Puur omdat Marijnissen er zelfs voor jullie staat…ook al ben ik het daar niet altijd mee eens.

  Reactie door MAD — donderdag 3 juni 2004 @ 18.37 uur

 53. Het bewind van Balkenende
  is iets wat ik niet kende:

  Men doet er besmuikt
  terwijl men berispt.
  De geest wordt gefnuikt,
  de ziel wordt gegispt!

  Reactie door Jacob Meinardi — donderdag 3 juni 2004 @ 19.07 uur

 54. @ Els en alle anderen die zich aangesproken voelen.

  Lezen jullie Jan M zijn verzoek op 12 mei
  onder de titel “beste bezoeker” nog een keer goed.
  Lees ook nog eens jullie eigen antwoord.

  Reactie door Joke Faas — donderdag 3 juni 2004 @ 19.08 uur

 55. Heer Jan marijnissen,
  Ook mijn complimenten. Inderdaad de regering balkenende creéért meer armoede. Ik zie het persoonlijk dagelijks gebeuren.

  Reactie door chrisinactie — donderdag 3 juni 2004 @ 19.32 uur

 56. Back to topic, ik ben het helemaal eens met de insteek die in dit betoog gegeven wordt. Eindelijk iemand die het eens hardop durft te zeggen.
  Het is volgens mij zelfs zo, dat de regering verantwoordelijk is voor een gedeelte van de economische crisis. Economie zit namelijk ook tussen de oren. Vertel iedereen keer op keer dat het slecht gaat en op den duur gaat men de hand op de knip houden. Aandelen zakken. Met bedrijven gaat het slechter en de bezuinigingen helpen ook nog een handje. Bedrijven gaan failliet of reorganiseren, mensen worden op straat gezet (ik zie het bij verschillende bedrijven om me heen gebeuren), terwijl bussen met goedkope arbeidskrachten de fabrieken bevolken. Mensen zijn overal bang hun baan te verliezen, dus ziekteverzuim daalt. Mensen worden van WAO-potje naar WW-potje geschoven, ziektekostenpremies en huren stijgen. Primaire behoeften, dus. Mensen teren in op hun spaarpotjes, sommigen hebben al echt schulden. Intussen houd de rest nog meer de hand op de knip. En het eind is nog lang niet in zicht.
  En zo is dit kabinet medeverantwoordelijk voor de neerwaartste economische spiraal.

  Dus goed, dat er eindelijk eens iemand wat van zegt, al had het wat mij betreft best pittiger gemogen.

  Reactie door Helma — donderdag 3 juni 2004 @ 19.45 uur

 57. Ik snap het wederom niet. Je loopt een hele brief lang te zeiken tegen meneer de voorzitter. Vervolgens noem je een paar futiele punten op waar je van mening over bent dat het wel anders zou kunnen. Verder rep je met geen woord over de uitvoering hiervan maar verwacht van meneer de voorzitter dat hij het wel eventjes opknapt nadat jij hem het voorzetje hebt gegeven. Zo zet dat natuurlijk geen zoden aan de dijk Jan.

  Reactie door mnemo — donderdag 3 juni 2004 @ 20.10 uur

 58. off-topic….
  Donner overleeft motie van afkeuring
  DEN HAAG – Minister Donner van Justitie heeft donderdag een motie van afkeuring overleefd. PvdA en LPF zegden het vertrouwen in de bewindsman op, maar kregen geen steun van andere partijen in de Tweede Kamer.

  PvdA en LPF vinden dat Donner onvoldoende heeft gedaan om tbs’ers die niet van verlof terugkeren, in de kraag te vatten. Meer in het algemeen keuren beide partijen het tbs-beleid van de regering af.

  Waarom sp niet mee gestemd jan?

  Reactie door lambert — donderdag 3 juni 2004 @ 20.27 uur

 59. mnemo snapt blijkbaar niet dat je in een kamerdebat via de voorzitter moet spreken. Verder vind ik de inbreng van Jan subliem!

  Reactie door ingrid — donderdag 3 juni 2004 @ 20.28 uur

 60. Ja Jan, waarom hebben jullie de grootste machtsmisbruiker van Nederland niet de bons gegeven nu jullie de gelegenheid hadden? Daar had je pas zieltjes mee kunnen winnen!

  Reactie door mnemo — donderdag 3 juni 2004 @ 20.31 uur

 61. Als dat een kamerdebat was dan is het wel mooi weggegooide spreektijd geweest. Van de hele lap tekst gaan er welgeteld 15 regeltjes over de eventuele oplossingen die Jan zelf aandraagt. De andere 400 regels is een hoop geouwehoer en slap gezeik over wat anderen allemaal verkeerd doen. Maar zelf iets constructiefs aanfragen, ho maar. Ja, precies, een waakhond, met de bijbehorende inteligentie, luisteren naar de baas, af Jan!

  Reactie door mnemo — donderdag 3 juni 2004 @ 20.33 uur

 62. Aangeven wat de regering verkeerd doet (ofwel ter discussie stellen) is oppositie voeren, volgens mij…

  Reactie door Helma — donderdag 3 juni 2004 @ 20.37 uur

 63. Zo maak je jezelf er wel een beetje erg makkelijk vanaf vind je niet? Een beetje loze kreten slaken doe ik al de hele dag. Daarmee koester ik niet de pretentie me als volksvertegenwoordiger naar voren te werpen. Dat doe je maar als je ook daadwerkelijk iets substantieels aan deze maatschappij hebt toe te voegen. Dat is wat er verdomme ook mis is met dit land. Teveel Jantjes die windjes laten.

  Reactie door mnemo — donderdag 3 juni 2004 @ 20.42 uur

 64. Ik vind van niet. Als Jan en zijn partijgenoten nou eens een keer zouden kunnen meeregeren, kunnen ze wel laten zien hoe het ook anders kan. Tot die tijd is aan de weg blijven timmeren, oppositie voeren en vastbijten dus. Houd de discussie op gang, dan blijft iedereen in ieder geval nadenken, nu nog luisteren naar elkaar, misschien volgt daarna leren.

  Reactie door Helma — donderdag 3 juni 2004 @ 21.27 uur

 65. Beste Els, je vraagt erom, ik kan het niet laten, omdat jij je zo druk maakt om reactie nummer zeven en erin geslaagd bent daarmee deze hele discussie te verzieken, doe ik er bij dezen graag nog een schepje bovenop:

  De door jou op een voetstuk geplaatste Minister President Balkenende is niet alleen een gekwetste ziel, nee, hij is de vleesgeworden belichaming van beschimmelde oudtestamentische waarden en vooroorlogse calvinistische normen; van kop in het zand en knopen aan de gulp, een autistische epigoon van relifundo neogristen egomachtsdenken, en een morbide trekpop van het Pentagon bovendien. Een sinistere bedreiging voor de mensen met de platte beurs, en daarmee rijp om met behoud van menselijke waardigheid (zo zijn we wel) te worden afgeserveerd.

  Reactie door j.meinardi — donderdag 3 juni 2004 @ 21.47 uur

 66. Het begint hier een Bakellende en Kuiperij topic te worden,
  Dank zij wie, daar is ook een spreekwoord voor.

  Reactie door folkert de lepper — donderdag 3 juni 2004 @ 21.57 uur

 67. De ultieme en onderliggende vraag is duidelijk.
  Iedere discussie is zinloos als aan deze vraag voorbij wordt gegaan.
  Is het in principe toegestaan om als mens stompzinnig te denken en te handelen?

  Reactie door ruud zijp — donderdag 3 juni 2004 @ 22.22 uur

 68. Daarom moeten we een pittige waakhond en geen bluffende keffertje sturen. Deze moet flink van zich afbijten, zoals het een goede waakhond betaamt.Laat hem de VVD en CDA wolven het schaapsvel der gematigheid van hun lijf af rukken, zodat hun ware gedaante te zien is.

  Reactie door Harry — donderdag 3 juni 2004 @ 22.52 uur

 69. Harry,
  juist dat keffertje is slim daar verwachten ze niet van dat die bijt.

  Reactie door folkert de lepper — donderdag 3 juni 2004 @ 22.57 uur

 70. Nu meisje Groen-Links een nouveau-D’66 geluidje laat horen.

  Woutertje zich nog steeds in grijze nevelen hult.

  Zeg het maar jongens en meisjes.

  Aktie? Stevige Aktie mag ik hopen ?

  Reactie door ruud zijp — donderdag 3 juni 2004 @ 23.08 uur

 71. @Lambert Ik gaf vammiddag ‘n lezing voor economiestudenten in Groningen en was daarom niet bij het debat. Maar om antwoord te geven op je vraag: Wij vonden het verweer van Donner zodanig overtuigend dat ie wat ons betreft kon aanblijven.
  Voor nadere info verwijs ik je naar Jan de Wit die het debat voor ons ‘gedaan’ heeft (jdewit@sp.nl)

  Reactie door Jan Marijnissen — vrijdag 4 juni 2004 @ 0.54 uur

 72. Ome Jan te druk voor de kamer…?

  Praatje hier, vorkje prikken daar, prijsje uitreiken zus en museumpje pikken zo…valt allemaal niet mee zo’n leven in de politiek.

  Reactie door PsiesDrom — vrijdag 4 juni 2004 @ 2.24 uur

 73. De discussie op gang houden en je gezicht laten zien. Hoe blijf je anders contact houden met de samenleving. Niet door alleen in Den Haag te gaan zitten hoor.

  Reactie door Helma — vrijdag 4 juni 2004 @ 6.28 uur

 74. Strakke aktie van Hans Hillen deze morgen in de pers!
  Daar is premier Rozenwater vast blij mee !

  Reactie door Opa-Buiswater — vrijdag 4 juni 2004 @ 9.43 uur

 75. @Allen

  Mag ik ook even? Bij deze een oproep om de vele kleine zinnetjes samen te voegen tot 1 verhaal. De rest lijkt op weblogvervuiling; Jan M deed al eerder een oproep aan jullie.

  Verder: jan: Een ouderwets goede speech en recht voor z’n raap.
  Alleen zou ik vinger op de pols willen houden w.b. de extra investeringen in het onderwijs. (en zorg)

  Onlangs is weer naar boven gekomen, dat hoge pieten op onderwijs, zich hebben verrijkt met belastinggeld. Ja, dan is het ook logisch, dat er te weinig geld is voor die scholen! Ik ben niet van plan, daar meer belasting voor te gaan betalen.

  Ik doe een oproep aan de partij, om klaarheid te brengen in die ambtelijke zwijnestal, voordat men gaat eisen, dat we weer meer gaan dokken voor dit zelfverijkende departement.

  verder moet men eens al die gemeentebesturen onder de loep leggen, die de ene na de andere financiele blunder begaan met het OZB geld. Soms bestaat eenn bestuur al generatieslang uit klungelende asociale amateurs! (zie het programma: over de balk). daarom ben ik het niet helemaal eens, dat die steeds oplopende goudpot van gemeenten op deze manier gehandhaafd moet blijven!

  Ik hoop, Jan; dat je op de valreep hier nog even op kunt reageren tussen al die SMS-jes door.

  Reactie door ReneR — vrijdag 4 juni 2004 @ 10.32 uur

 76. Marijnissen

  klasse dat jullie niet hebben meegewerkt aan die hetze tegen Donner. Want het was puur populistisch gelul van de Pvda en LPF. Zegt weer erg veel over de SP.

  Reactie door MAD — vrijdag 4 juni 2004 @ 11.56 uur

 77. Laten we nog meer Polen en andere uitvreters naar Nederland halen. De beste komen niet toch? Kunnen wij allemaal naar de sociale dienst en thuis blijven om op onze have en goed te letten door al die multu-cul geimporteerde troep die er op het moment rondloopt. Bah! Ik kots van Nederland.

  Reactie door Theo — vrijdag 4 juni 2004 @ 16.04 uur

 78. 83 Theo

  Je bent verdwaald. Dit is het weblog van Jan Marijnissen en niet van stormfront.

  Reactie door Joop — vrijdag 4 juni 2004 @ 16.35 uur

 79. Theo, emigreer naar Australie, zou ik zeggen.

  Reactie door writser — vrijdag 4 juni 2004 @ 18.14 uur

 80. Volgens mij ben ik al langer lid van de SP dan Joop en writser. Maar ik verdom het om mijn land naar de klootte te zien gaan. En de SP had met Donner ongelijk. Criminelen horen niet op verlof!

  Reactie door Theo — vrijdag 4 juni 2004 @ 18.32 uur

 81. Pff volgende LPF truukje, dit soort commentaar zie je dus op alle weblogs en forums. Natuurlijk bewerend dat zij lid van bijvoorbeeld de SP zijn als je daar kritiek geeft. Geeeeuw Theo andere strategie toepassen, stinkt niemand in. Ik iedegeval niet.

  Wat de SP deed was correct, ook als iemand een politiek tegenstander is hoef je hem niet onderuit te halen. SP bleef gewoon eerlijk en oprecht.

  Reactie door MAD — vrijdag 4 juni 2004 @ 18.58 uur

 82. Wat mij betreft had de SP WEL de motie tegen Donner moeten steunen. Het is toch walgelijk hoe er wederom geblunderd is met rampzalige gevolgen. Denk ook eens aan de slachtoffers!

  Reactie door Rode Peper — vrijdag 4 juni 2004 @ 20.09 uur

 83. Theo

  Onderzoek heeft aangetoond, dat mensen die het woord “klote” en “kut” vaak gebruiken ernstig tekort komen op sexueel gebied. Dit uit zich uiteraard in gefrustureerd en geweldadig gedrag. Laten wij eens een paar figureren bekijken, die bekend zijn geworden om hun destructieve en geweldadig karakter.Van Hitler bijvoorbeeld is bekend dat hij heel zijn leven maagd is gebleven. Van Napoleon wordt gesugereerd dat hij impotent was. In de middeleeuwen lukte het de kerk haar sexuele onthouding zover in te voeren, dat een groot aantal geestesziekten er het gevolg van was. Het is nauwelijks overdreven om te zeggen dat het Middel-eeuws Europa een groot gekkenhuis ging lijken. Een eerste, voorzichtige gevolgtrekking zou hier kunnen zijn dat agressie en militaire potentie omgekeerd evenredig zijn met sexuele impotentie en frustratie. Of : hoe slechter je sexleven, hoe groter de neiging om op de vuist te gaan.
  We kunnen dus als voorlopig uitgangspunt aanvaarden dat agressie voorkomt uit sexuele frustratie. Dit is heel goed zichtbaar bij jongeren. Agressief gedrag, brutaliteit, vandalisme, vechtpartijen enz. komen bij jongeren vooral voor tijdens de puberteit. Nu is het net in de puberteit dat de sexualiteit de kop op steekt, en op zoek gaat naar bevredigende activiteiten, die niet altijd onmiddellijk voorhanden zijn. Er zijn natuurlijk mensen waarvan de puberteit wat langer duurt, zo’n 20 a 30 jaar langer duurt of zij die hun puberteit op 40- of 50-jarige leeftijd beleven.
  Bovenstaande uiteenzetting leidt dus lijnrecht tot de conclusie dat meer bevrediging leidt tot meer vrede. Denk regelmatig aan sex en ga eens een keer wat vaker van bil.

  Reactie door Harry — vrijdag 4 juni 2004 @ 20.14 uur

 84. Harry,
  welke de linker of de rechter bil.

  Reactie door folkert de lepper — vrijdag 4 juni 2004 @ 20.19 uur

 85. Nou voor Theo zal het wel de rechterbil worden, alhoewel hij een hoop pret zal missen met de linkerbil

  Reactie door Harry — vrijdag 4 juni 2004 @ 20.29 uur

 86. Ik was lijstduwer voor de SP in Amsterdam Zuidoost in 1998. Of het de linker- of de rechterbil was die ik aanduwde mag joost weten. Maar doe me een lol en ga daar eens een paar jaar wonen. Kijk je heel anders tegen nederland aan dan vanuit je dorpje. En die linkerbil begint langzaam te jeuken hier in nederland. Enne…lachen maar he? Ouwe jongens, krentebrood. Gaat wel over. Vraag maar eens aan Jan wat voor fundamentalistisch uitschot zich in Oss heeft genesteld. Of lezen jullie alleen maar de tribune?

  Reactie door Theo — vrijdag 4 juni 2004 @ 22.06 uur

 87. Nog vergeten: Pamper lekker verder….

  http://www.nu.nl/news.jsp?n=334496&c=10

  Reactie door Theo — vrijdag 4 juni 2004 @ 22.15 uur

 88. TheoNeo…jij bent gewoon LPF. Klaar uit, jij bent een soort weblog zendeling. Alleen…..het werkt niet.

  Reactie door MAD — vrijdag 4 juni 2004 @ 22.28 uur

 89. Theo,
  ik zit alleen maar op een tribune om het schouwspel te volgen.

  Reactie door folkert de lepper — vrijdag 4 juni 2004 @ 22.35 uur

 90. Uitstekend beste Jan,

  Zelf vindt ik Minister-President Balkenende een slappe Minister.
  Hij staat duidelijk onder ferme druk van Zalm en kornuiten, hij durft geen duidelijk standpunt te maken en draait er diplomatiek omheen.
  Ook erg duidelijk is dat zijn CDA ministers worden gevoerd door dezelfde kliek van de VVD.
  Volgens mij wordt er wel erg weinig gesproken over mensen die boven modaal verdienen en dat zijn nog altijd heel veel belastingbetalers die weinig te duchten hebben van dit kabinet.
  Mensen met een laag inkomen, mensen die zelfs onder de grens zitten van de armoede zijn juist erg in trek in dit verloren kabinet.
  Waarom moeten de enorm grote bedrijven de vrije hand krijgen in het bepalen van bijv. de brandstof prijzen?
  Waarom is het altijd Shell die bepaald hoe hoog de prijzen gaan worden?
  VVD commisarissen die graag hun zielig pensioen willen aanvullen.
  Hoognodig dat beurs speculanten eens onder de loupe worden genomen met hun zucht naar geld.

  Reactie door Hendrik — vrijdag 4 juni 2004 @ 23.57 uur

 91. MadNes, Je hebt zeker, buiten de tribune om, niets gelezen wat die Albaniers in Kosovo hebben uitgevreten? Die Milosovich had groot gelijk. Flikker die fundamentalistische moslims het land uit. kunnen we hier een voorbeeld aan nemen. En nee! Buiten al dat landveraderlijke uitschot wat in de Nederlandse politiek rondgraaid ben ik nog steeds lis van de SP. Ik zei: NOG.

  Reactie door Theo — zaterdag 5 juni 2004 @ 0.04 uur

 92. Is het niet zo dat de CDA dit beleid steund om in de toekomst weer mensen de kerk in te lokken?

  Reactie door Martijn — zaterdag 5 juni 2004 @ 0.42 uur

 93. @ Theo: afgezien van het feit dat ik ook een bloedhekel heb aan (moslim)fundamentalisme, lijkt me de Milosevic-tactiek echt de totaal verkeerde methode. Ten eerste zijn genocide én gedwongen volksverhuizingen simpelweg ontzettend fout, omdat dit in strijd is met de universele mensenrechten. Ten tweede pak je ook de gematigden van een bevolkingsgroep, doorgaans een meerderheid die niets te maken heeft of wil hebben met hun fundamentalistische geloofsgenoten. Dus, laten we de bestaande problematiek gewoon grondwettelijk (en indien nodig strafrechtelijk) aanpakken.

  Maargoed, de fundamentalistische Islam en het opkomende Arabisch nationaal-socialisme zijn wel iets om goed in de gaten houden. Zo is de de opkomst van de fundamentalistische en extreemrechtse AEL simpelweg een gevaar voor de Nederlandse samenleving. En het lijkt me wel een taak voor socialisten en andere progressievelingen om dergelijke organisaties een halt toe te roepen.

  @ MAD: anti-religieus-fundamentalisme hoeft niet per definitie “rechts” te zijn, dit zeg ik gezien je LPF-opmerking. Vroeger, in de jaren 60 en 70, was het zelfs een “links” stokpaardje, net als het feminisme. Sterker nog, de eerste socialisten van alweer 2 eeuwen terug (Marx, Feuerbach, Engels, Proudhon, etc) waren zelfs uitermate kritisch toe naar religie als geheel! Een bekende uitspraak van Karl Marx is dan ook: “ik haat alle Goden”.

  En ook de SP was van oorsprong (en nu nog, laten we hopen) een zeer anti-religieusfundamentalistische partij en bekritiseerde zelfs als eerste in Nederland de orthodoxe Islam*. Het is dan naar mijn mening jammer als onze partij zich afdoet van die ideologische veren. Tolerant zijn naar andermans religie of levensovertuiging is zeer belangrijk, maar ook het streng en kritisch zijn naar extremistische en fundamentalistische uitwassen van bepaalde stromingen (en dus ook de Islam) is van essentieel belang.

  *interessant linkje: http://www.human.nl/constandse/dossier/inhoud.htm

  Reactie door Daniël O. — zaterdag 5 juni 2004 @ 2.07 uur

 94. Daniel O

  Ik ben niet open minded als het om de LPF gaat, daar kan ik alleen maar verwensingen voor vinden. Ik ben ook tegen extreem alleen vindt ik dat er tegenwoordig erg snel gezegt wordt dat iets terrorisme is.

  Reactie door MAD — zaterdag 5 juni 2004 @ 9.34 uur

 95. Martijn,
  Zouden ze hier wel willen volle kerken zo als in Polen, de mensen staan er rijen dik buiten om een mis te vieren.
  Armoede geeft macht aan het proletariaat.

  Reactie door folkert de lepper — zaterdag 5 juni 2004 @ 9.51 uur

 96. Theo en Daniël kunnen elkaar wel de hang geven. Zionisten en neo-nazi’s, die in het verleden al contact onderhielden hebben mekaar ook gevonden op dit web.
  Theo voelt zich aangesproken voor de kritiek op de gristen-fundamentalisten en Daniël O op kritiek op de racistische apartheidsstaat Israël, die vn-resoluties als wc-papier gebruikt.
  De AEL vormt alleen een gevaar voor de zionistische ideologie. De AEL heeft er altijd voor gepleit om de zionistische apartheidsstaat op te heffen- hetzelfde wat we bij Zuid-Afrika hebben gedaan. Ieder fatsoenlijk mens zou deze gedachte koesteren. Wie kan zich fatsoenlijk noemen, als hij de racistische apartheidspolitiek in Israël in stand wil houden. Om deze reden proberen zionisten hun vijanden als vijand voor de hele mensheid voor te stellen, terwijl het in feite hun vijanden zijn.
  Dat ook Nederland aan de ketting loopt van de zionisten, blijkt al door het toelaten van de JDL, die opgericht is door Rabbi Meir Kahane. Baruch Goldstein was overigens lid van deze groep, die door de JDL geïnspireerd werd en zeer rechtsextreem was geworden. Uiteindelijk werdt Baruch Goldstein doodgeslagen door een woedende menigte Palestijnen, nadat hij zijn machinegewwer leeg schoot op de biddende Palestijnen. 19 doden en tientallen doden was het gevolg van zijn daad. Het feit dat in Israël het merendeel van de Israëliers hem als held zien en zijn graf als bedevaartplaats geeft ons alleen maar te denken. Goldstein was niet uniek in zijn gedachten over verbanning van de Arabieren. Op 22 september 1998 publiceerde het Israëlische dagblad Maariv het resultaat van een onderzoek waarin tweederde van de Israëliërs het idee van verbanning van Arabieren (deportatie) steunden. In Hebron en de rest van de bezette gebieden is de overgrote meerderheid van de kolonisten ofwel supporters van Kach en Moledet, ofwel leden daarvan, die nadrukkelijk roepen om “deportatie” of verbanning van Palestijnen uit hun gebieden door welk middel dan ook, inclusief geweld.
  In tegenstelling tot moslims wordt de schadelijke kant van zionisten onderbelicht, omdat de media gewoonweg in zionistische handen ligt.
  Zionisten en gristenfundamentalisten hebben een pact gesloten en dat pact zal uiteindelijk een derde wereldoorlog forceren, omdat zij ervan overtuigd zijn dat pas als de Aarde vernietigd is de messias zal terugkeren. Dit is een gevaar waar wij ons bewust van moeten zijn, voor het te laat is.
  Ieder mens zou er goed aan doen zijn oor te luister leggen bij de Israëlische kolonisten. Dan kan je niets anders concluderen dat dit de meest wereldvreemde en gestoorde mensen zijn die de Aarde bevolken. Vraag eens aan circus Renz, die in Israël heeft opgetreden. Zij hebben een paar jaar geleden verklaard: “Alhoewel de Israëliers als beschaafde mensen aan ons worden voorgesteld, hebben wij in de praktijk moeten constateren, dat het de meest arrogante en hatelijke mensen zijn. Integendeel bejegenden de Palestijnen ons op een uiterst vriendelijke wijze”. Dit was de ervaring van een circus, die aan de lijve heeft ondervonden, wat “uitverkorenen Gods” betekent.
  Het probleem is dat de zionisten aan de macht zijn daarom worden hun complotten niet gemerkt door de massa want: “de mensen oordelen toch in het algemeen meer met de ogen dan met een van de andere zintuigen.
  Ieder ziet wat gij schijnt te zijn maar weinig bemerken hoe gij in werkelijkheid zijt”

  Reactie door Joop — zaterdag 5 juni 2004 @ 13.25 uur

 97. Volgens de Talmoedische Encyclopedie: ‘Hij die vleselijke kennis heeft van de vrouw van een Niet-jood verdient niet de doodstraf, want er staat geschreven: “de echtgenote van uw naaste” veeleer dan de echtgenote van de vreemdeling; en zelfs het beginsel dat een man ” zijn vrouw trouw blijft ” hetgeen gericht is aan de Niet-joden is niet van toepassing op een Jood, precies zoals er geen huwelijksband is voor een heiden; en hoewel een getrouwde Niet-joodse vrouw verboden is voor de Niet-joden, is een Jood in ieder geval ervan vrijgesteld.
  Dit houdt niet in dat geslachtsgemeenschap tussen een Joodse man en een Niet-joodse vrouw is toegestaan – integendeel. Maar de belangrijkste straf wordt toegepast op de Niet-joodse vrouw; zij moet worden terechtgesteld, zelfs al was ze door de Jood verkracht: ‘Als een Jood geslachtsgemeenschap heeft met een Niet-joodse vrouw, hetzij getrouwd hetzij ongetrouwd, en zelfs als hij een minderjarige is van slechts negen jaar en één dag oud – omdat hij moedwillig geslachtsgemeenschap met haar had, moet zij worden gedood, als in het geval met een beest, omdat door haar een Jood in moeilijkheden is gekomen. De Jood moet echter worden gegeseld, en als hij Kohen is (lid van de priesterstam) moet hij het dubbele aantal zweepslagen krijgen, omdat hij een dubbel vergrijp heeft gepleegd: een Kohen mag geen geslachtsverkeer hebben met een prostituee, en alle Ongelovige vrouwen worden geacht prostituees te zijn.«

  Israel Shahak, Jewish History, Jewish Religion (Joodse Geschiedenis, Joodse Religie), Pluto Press, London 1994, p. 87/88

  Jullie slaven en slavinnen zullen komen van de gebieden rondom jullie; van hen mogen jullie slaven kopen.Jullie mogen ook enkele van de tijdelijke bewoners kopen die onder jullie wonen en leden van hun stammen die in jullie land geboren zijn, en ze zullen jullie eigendom worden. Jullie kunnen hen aan je kinderen vermaken als geërfde bezittingen en kunt hen tot slaven voor het leven maken, maar jullie mogen niet zonder meer heersen over jullie mede-Israëlieten.”
  (Leviticus 25:44-46)

  Reactie door Joop — zaterdag 5 juni 2004 @ 13.56 uur

 98. @ Joop: het zit wel erg diep hè, je frustratie jegens het Joodse volk? Overal zie jij volgens mij een Joods of een “zionistisch” complot in… het is je goed recht natuurlijk, maar wat voegt het toe aan de inhoudelijke punten die anderen en ik hier opnoemden?

  Probeer a.u.b. inhoudelijk op mijn punten te reageren zonder weer te beginnen over het Israelisch-Palestijns conflict en houd a.u.b. op met het continu plaatsen van die nazi-propaganda, aangezien toch niemand die saaie lappen tekst wil lezen.

  Voor je antisemitistische gal en met je nationaal-socialistische denkbeelden kan je beter op http://www.stormfront.org of http://www.polinco.net zijn, die geloven net als jij in een groot Joods-zionistisch complot.

  Reactie door Daniël O. — zaterdag 5 juni 2004 @ 14.54 uur

 99. Oh, enneh Joopie, ook Arabieren horen bij het zogenaamde “blanke ras”… :rolleyes:

  Reactie door Daniël O. — zaterdag 5 juni 2004 @ 15.06 uur

 100. *test* :roll: :rolleyes: :eyes:

  Reactie door Daniël O. — zaterdag 5 juni 2004 @ 15.07 uur

 101. @ Daniël O
  Ik wil hier maar weer eens benadrukken, dat de zich onschuldig voor doende zionisten, helemaal niet zo onschuldig zijn. In feite hebben zij ook een partij misdaden op hun geweten. We moeten eens af van de bevoorrechte rol, die de zionisten hebben gekregen na de 2e WO. Zodra je kritiek heb op het gedrag van hun springt het verstand massal op nul van haar pleitbezorgers.
  Het past hun zeker niet om te wijzen naar anderen.

  Tuurlijk Daniël, het is niet gepast om kritiek te richtten op de zich uitverkorenen Gods noemenden.
  Heb jij wel eens op mijn bijdrages gereageerd. Maar natuurlijk dat was ik vergeten, als “Gods uitverkorene” hoef je helemaal geen verantwoording af te leggen aan een Goyim zoals mij.

  En zo proberen de zionisten weer eens hun misdaden te verbergen door middel van chantagen. Elke keer dat ik hier een kritisch geluid plaats richting Israël en haar pleitbezorgers springt zo’n laffe zionist van zijn stoel om mij de mond te snoeren. Ik wens mij niet te conformeren aan de regels van de racistische zionisten, die hun belang hebben gesteld boven het belang van elk volk.
  Ik denk dat jij een keer moet ophouden met telkens te verwijzen naar lieden, waar jouw ideologische soortgenoten zelf mee samenwerken en vaak te vinden zijn, als het in hun belang goed uitkomt. En als bepaalde nazi’s uit principiële redenen niet met nazi’s willen samenwerken, dan zijn het eens nazi’s voor de zionisten.
  Zionisten hebben daarentegen heel veel raakvlakken met nationaal-socialisten. Zo beroepen beide zich op mythes en niet op wetenschap gebaseerde gegevens.

  Reactie door Joop — zaterdag 5 juni 2004 @ 16.01 uur

 102. Zie ook deze link om te beseffen hoe vooringenomen en arrogant de pleitbezorgers zijn van het zionisme
  http://www.willemoltmans.com/site/pg_details.asp?idarticle=529

  Reactie door Joop — zaterdag 5 juni 2004 @ 16.10 uur

 103. @ Joop: wees nou eens eerlijk en geef gewoon toe dat je gewoon een antisemiet bent. Jouw standpunten komen serieus volledig overeen met die van nationaal-socialisten. Je bent anti-Joods, anti-zionistisch, anti-kapitalistisch, anti-Amerika, pro-Palestina, pro-AEL, enzovoorts, en al die standpunten delen nazi’s ook.

  Wat jij verder doet is namelijk geen kritiek hebben op de politiek van de staat Israel en de regeringsleider Sharon, maar het verafschuwen en aanvallen van het Joode volk én het Israelische volk als geheel. Dat neonazi-atikel over vrouwenhandel spreekt dan ook over *Joden* en niet over *Israeliers*. Jij bent zeker ook van mening dat de Holocaust een “zionistische leugen” is?

  Het nieuwe nationaal-socialisme is groeiende, en heeft de vorm aangenomen van mensen zoals jij en Dyab Abu Jahjah. Het is diep triest dat feitelijk extreemrechtse en racistische mensen zoals jij zich affiliëren met datgene wat wij “links” noemen. Je zou je moeten schamen.

  PS: ik ben overigens net als jij een “Goyim”, maar ik in tegenstelling tot jou ben ik geen “Dhimmi”. ;)

  Reactie door Daniël O. — zaterdag 5 juni 2004 @ 16.28 uur

 104. @ Joop: als we met linkjes gaan strooien, dan doe ik mee. Ik heb namelijk een website gevonden met een nauwkeurige connectie tussen het nationaal-socialisme en het moslimfundamentalisme, en hun gezamelijke idealen. Ik zal je artikel doorlezen als je mij belooft deze site door te lezen: http://www.tellthechildrenthetruth.com

  Reactie door Daniël O. — zaterdag 5 juni 2004 @ 16.34 uur

 105. De bron van het artikel is overigens van de joodse historicus Edward Bristow en Israël Shahak ( een Israëlische linkse mensenrechtenverdediger), zoals in mijn artikel opgenomen.
  Klaag me maar aan, alleen denk ik niet dat je dat zal doen, gewoonweg, omdat er geen geld bij mij valt te halen. Vele bedrijven en regeringen zijn voor miljarden aan zionistische schadeclaims armer door hele vage aanklachten van betrokkenheid bij genocide in de tweede wereldoorlog.

  Als er iemand zich moet schamen, dan ben jij het wel en wel omdat jij de zionistische misdaden van Israël en haar pleitbezorgers verdoezeld. Ik daarentegen handel naar eer en geweten en heb hier niets bij te winnen, alleen dat er ooit rechtvaardigheid zal geschieden voor een volk dat door de zionisten van haar gebied is gezuiverd en tot op de dag van vandaag in een wurggreep wordt gehouden door de zionisten.
  Links heeft zich altijd tegen de apartheidsstaat van Israël geweerd, behalve dan die enige zionistische infiltranten, die alleen zich bij links hebben aangesloten om daar de zionistische dogma’s bij links in leven te houden. Rechts daarentegen is altijd pro-Israël, natuurlijk niet om principiële redenen, maar vanwege de macht van zionisten en rechts nooit menselijke idealen koestert, maar materiaal belang voorop stelt en die is zeker te behalen bij de machtige zionistische machtsgroepen. Zo zijn rechtse partijen zoals CDA, VVD,LPF, SGP kortom (deze zijn weer wel om ideëelische idëen, n.l de gristen-fundamentalistische belangen)

  Het argument van het groeiende anti-semitisme is een thema wat door zionisten en gristenfundamentalisten politiek wordt uitgebuit om kritiek op het zionisme en Israël het zwijgen op te leggen.

  Reactie door Joop — zaterdag 5 juni 2004 @ 17.38 uur

 106. Beste Joop, ik heb met de Gristen geen zak te maken. Ons land gaat kapot aan gedogen en het niet uitzetten van fanatiekelingen en criminelen die hier als GAST zijn verwelkomt. Als ik een gast in huis heb die steeds blijft en zich ook nog eens crimineel gaat gedragen in mijn eigen huis, sodemieter ik hem er persoonlijk uit! Dat geld voor nederland ook zo.

  Reactie door Theo — zaterdag 5 juni 2004 @ 18.02 uur

 107. Was het niet Freud die zei dat mensen wel blind zijn voor hun eigen fouten, maar tegelijkertijd probleemloos diezelfde fouten kunnen herkennen bij anderen… Of zie je nu echt niet dat jij hier nu juist hetzelfde doet?
  Je ideëen over Arabieren zijn heel normaal bij de zionisten. Zo verkondigde Sharon Kalimi die lid is van het streng-orthodoxe Breslau Chassidim gemeenschap openlijk een wet uit het wetboek van Maimonides op 3 april 1999 in het Süddeutsche Zeitung en die luide als volgt: “Arabieren zijn beesten, geen mensen. Hun vlees is vlees van muilezels en daarom zouden ze als zodanig behandeld moeten worden.”
  Maimonides was ook filosoof en zijn Gids voor de Verwarden wordt slechts beschouwd als het grootste werk uit de joodse religieuze filosofie en wordt op grote schaal gelezen en zelfs heden nog gebruikt. Helaas tezamen met zijn houding tegenover niet-joden in het algemeen en christenen in het bijzonder, was Maimonides ook een anti-neger racist. Tegen het einde van de Gids, in een belangrijk hoofdstuk (boek III, hoofdstuk 51) bespreekt hij hoe verschillende afdelingen van het mensdom de uiterste religieuze waarde kunnen bereiken, de ware aanbidding van God. Onder hen die onbekwaam waren dit zelfs maar te benaderen, zijn:
  ” Enkelen van de Turken [d.w.z. het Mongoolse ras] en de nomaden in het noorden, en de Zwarten en nomaden in het zuiden, en degenen die op hen lijken in onze klimaatgebieden. En hun aard is als de aard van stomme dieren, en volgens mijn mening bevinden zij zich niet op het niveau van mensen, en hun niveau temidden van het bestaande is beneden dat van een mens en boven dat van een aap, omdat zij meer het beeld en de gelijkenis hebben van een mens, dan een aap dat heeft.”
  Israël Shahak, Joodse Geschiedenis, Joodse Godsdienst, Pluto Press, London 1994, bladzijde 24/25 (Hoofdstuk 2: Vooroordeel en Uitvlucht)

  Reactie door Joop — zaterdag 5 juni 2004 @ 18.33 uur

 108. theo, je was lid!!

  Reactie door henk — zaterdag 5 juni 2004 @ 19.16 uur

 109. @ Joop: je kletst echt uit je nek. Ik verdoezel nergens de misdaden van “de zionisten”. Integendeel zelfs, ik bekritiseer de regering Sharon zelfs vaker en harder dan dat ik de Palestijnse autoriteit bekritiseer! Het probleem met nationaal-socialisten zoals jij is dan ook dat ze iedereen die niet het Joodse volk wil uitroeien, zien als zionisten-vrienden. Dus kom voor de verandering eens met argumenten of voorbeelden waaruit blijkt dat ik de misdaden van zionisten verdoezel. Want op deze manier zet je jezelf echt ontzettend voor schut…

  Reactie door Daniël O. — zaterdag 5 juni 2004 @ 20.58 uur

 110. Oh, en Jopie, is er uberhaubt iets dat volgens jou niet de schuld is van de Joden/zionisten? :roll:

  Reactie door Daniël O. — zaterdag 5 juni 2004 @ 21.00 uur

 111. Ze hebben het er druk mee, de propagandisten van een ultra-rechts, nationalistisch Israël om critici te `nazificeren. Door Bush na te apen: Wie niet voor ons is, is tégen ons!
  Wie vandaag ook maar iets ten voordele van de Palestijnse zaak durft te bepleiten, wordt meteen uitgemaakt voor antisemiet.
  Dat blijkt wel uit het media-offensief van Israël-sympathisanten op internetforums en uit de ingezonden brievenrubrieken van de dag- en weekbladen.
  Het leidt tot een potsierlijke politiek correcte sluipgang van politici, en bemiddelaars in de rol van Israël in het Midden Oosten. Jammer, want zo zal veel scheefgroei in de relatie Nederland-Israël nooit kunnen worden bijgesnoeid.
  Zelfs met taalgebruik in deze kwestie is het tegenwoordig op eieren lopen: De woorden “zionisme” en “joodse lobby”, schijnen exclusief alleen maar door Israël-intimi onder elkaar gebruikt te mogen worden, wee de onzorgvuldige verslaggever die ze in de krant per ongeluk in een Israëlkritische Midden Oostenanalyse zet!
  Hilarisch want je hoort toch ook nooit bijvoorbeeld arabieren boos worden over gebruik van vocabulaire als “islamisering” en “arabische lobby” door buitenstaanders?
  Mag je als Nederlandse boerenlul straks nog wel Sam en Moosmoppen vertellen zonder dat je daar last mee krijgt?
  Een ander taboe: De mogelijkheid voor Joodse Nederlanders om in het Israëlische leger mee te vechten. In het NOS journaal zie je soms een majoor in Israëlisch gevechtstenue, in Nederlands met een Mokums accent, iets vertellen over acties tegen Palestijnen. Ik word dan steeds een beetje misselijk bij de gedachte dat zo iemand een landgenoot is.
  Stel je voor dat tot Nederlanders genaturaliseerde allochtonen uit Moslimlanden zich ook zouden aanmelden bij de strijdkrachten van het land van hun ouders en voorouders!
  CDA en VVD zou ze briesend van verontwaardiging het Nederlanderschap afpakken, zoals dat wettelijk ook is vereist in zo’n geval, daar kunnen ex-Nederlanders over meepraten die zich ooit in hebben laten lijven bij het Franse Vreemdelingenlegioen.
  Het lijkt me buitengewoon urgent dat de linkse oppositiepartijen aan Balkenende alsmaar vragen blijven stellen over het voortrekken en het ontzien van de Israëlische zaak ten opzichte van die van andere etnische minderheden in ons land, anders komt het met onze democratie niet goed.

  Reactie door Marc Vermeer — zaterdag 5 juni 2004 @ 21.15 uur

 112. @ Marc Vermeer: ultra-rechts is juist onzettend anti-Israel, anti-Amerika en/of anti-kapitalistisch, kijk maar eens op http://www.stormfront.org , http://www.polinco.net of luister eens naar de kreten die je hoort bij NVU-demonstraties (was volgens mij op 2 Vandaag). Of ben je van mening dat stormfronters en neo-nazis “links” zijn? (ik hoop van niet)

  Maarja, opzich klopt het wel dat “rechts” onvoorwaardelijk pro-Israel is, zonder kritisch te kijken naar het probleem en de politiek van Israel. En die eenzijdige kijk zal nooit een oplossing brengen voor het conflict. Maargoed, deze ‘topic’ ging over de economie in Nederland geloof ik… ;)

  Reactie door Daniël O. — zaterdag 5 juni 2004 @ 21.59 uur

 113. Zou het zonder machtige invloed van de zionisten in de wereld kunnen dat Israël de dans telkens ontspringt.

  Reactie door Joop — zaterdag 5 juni 2004 @ 22.00 uur

 114. @ Joop: mooie lange post, die ik niet helemaal zal doorlezen, omdat ik het er waarschijnlijk grotendeels mee eens ben. Datgene wat Israel doet is barbaars en een westerse staat onwaardig. Het enige wat ik aan dat lijstje toevoeg is: niet alleen Israel doet foute dingen in dit conflict. Ook de Palestijnse terreurorganisaties en de Islamitische staten doen dingen en hebben dingen gedaan die niet door de beugel kunnen. Bovendien steunt het moslimextremisme op nazistische grondslagen, en is het ook daarom gevaarlijk. Dus nogmaals: bij dit conflict is er niet 1 schuldige en moet er daarom een 2-zijdige oplossing komen: een voortzetting van het vredesproces dus, zonder een Amerikaanse vinger in de pap.

  Reactie door Daniël O. — zaterdag 5 juni 2004 @ 22.10 uur

 115. Zeg Joop! Je moet toch wat om die islamieten van je af te houden. Krijgen we hier ook nog. Vraag maar aan Jan. In Oss zitten ook een stelletje van die fundamentalistische idioten. Was het nou alleen maar Oss, maar ze zitten overal.

  Reactie door Theo — zaterdag 5 juni 2004 @ 23.18 uur

 116. @ Daniël schreef
  “Het enige wat ik aan dat lijstje toevoeg is: niet alleen Israel doet foute dingen in dit conflict. Ook de Palestijnse terreurorganisaties en de Islamitische staten doen dingen en hebben dingen gedaan die niet door de beugel kunnen. Bovendien steunt het moslimextremisme op nazistische grondslagen, en is het ook daarom gevaarlijk. Dus nogmaals: bij dit conflict is er niet 1 schuldige en moet er daarom een 2-zijdige oplossing komen: een voortzetting van het vredesproces dus, zonder een Amerikaanse vinger in de pap.”

  De aloude ingestudeerde stelregel van zionisten. Zionisten gebruiken argumenten die je zo van de websites van Likud, CIDI en andere zionistische organisatie’s kunt plukken. Echt orgineel van je Daniël. Dit maakt van jouw niets anders dan een buikspreekpop van deze zionisten.
  Het eerste gebod uit het zionistische handboek, die voor argumentatie moet zorgen voor zionisten luid zo:
  ” 1. Bekritiseer ook altijd de moslimfundamentalisten, en vergoelijk nooit zelfmoordaanslagen.

  De Hamas, Jihad en Hezbollah zijn geen bevrijdingsorganisaties, maar religieuze fascisten. Net als bij het christendom, is het antisemitisme bij de islam van oudsher een centraal element. Moslimfundamentalisten roepen dat alle joden dood moeten en zijn dus extreem antisemitisch. Wie uit anti-imperialistische of andere opportunistische redenen weigert glashelder afstand te nemen van deze fascisten en hun misdadige methoden, legitimeert antisemitisme. Wie de aanslagen op willekeurige Israëlische burgers verzwijgt of die op de een of andere manier begrijpelijk acht of vergoelijkt, onderschrijft de antisemitische redenering erachter dat Israëlische joden altijd schuldig zijn – of ze het nu eens zijn met hun regering of niet -, gewoon omdat ze joden zijn.”

  De schrijver Peter Edel weerlegde deze Fabels al :Hieronder zijn betoog:
  “Hier maken ze duidelijk waar zij voor staan door Hamas, Jihad en Hezbollah fascisten te noemen, terwijl zij vergelijkingen tussen het zionisme en het nationaal socialisme elders tot uitingen van antisemitisme verklaart.
  Verder gaan zionisten er kennelijk vanuit dat kritiek op Israël hetzelfde is als het goedpraten van zelfmoordaanslagen. Zelf ben ik geen voorstander van een dergelijke strijd en ik betreur iedere Israëliër die als gevolg hiervan om het leven is gekomen. Daarom distantieer ik mij van organisaties als Hamas, Jihad en Hezbollah. Niet omdat genoemde organisaties “fascistisch” zijn zoals zij beweren, maar omdat “martelaarsacties” het werk zijn van fanatici die sowieso niet het idee hebben dat er iets te winnen valt. Maar begrijpelijk zijn zelfmoordaanslagen natuurlijk wel, gezien de jarenlange onderdrukking van Palestijnen en het feit dat hen zo langzamerhand weinig andere middelen ter beschikking staan om zich te verzetten tegen Israël.

  Het eerste gebod hoor ik vaker als mening in Nederland. Zoals bij de uiterst pro-Israëlische VVD. Verschillende VVD-ers laten weten dat kritiek op Israël naar hun mening altijd vergezeld dient te gaan van kritiek op Palestijnen omdat anders sprake is van antisemitisme. Deze opvatting wekt de indruk dat in Israël/Palestina twee gelijkwaardige partijen tegen over elkaar staan. Maar waar zijn de Palestijnse tanks, de Palestijnse F-16′s en de Palestijnse Appache-helicopters?

  zionisten en de VVD maken geen onderscheid tussen de onderdrukten en de onderdrukkers en legitimeren dat door het antisemitismekanon in stelling te brengen. Hun associatie van anti-joodse uitingen onder moslims met het christelijke antisemitisme is een fraai voorbeeld van zionistische propaganda, maar houdt geen stand. Dat Hamas de weg van het antisemitisme in heeft kunnen slaan, komt vooral omdat het zionisme een karikatuur van het moslimgeloof heeft gemaakt; zoals ook het joodse geloof er een karikatuur door is geworden. Tot het einde van de 19e eeuw leefden joden veiliger in de islamitische wereld dan in de christelijke. Het is zeker niet zo dat moslims nooit joden discrimineerden in de Middeleeuwen, maar vervolgingen zoals in het christelijke Europa waren uiterst zeldzaam. Een specifiek anti-joodse opstelling bestond toen in ieder geval niet onder moslims.

  Vaak is het in de geschiedenis zelfs tot een harmonieuze samenleving tussen moslims en joden gekomen. In het Spanje van de achtste eeuw bijvoorbeeld inspireerden joden en islamitische Moren elkaar over en weer in religieus opzicht. Samen vochten zij toen tegen het christelijke leger van Karel Martel, dat uiteindelijk de opmars van de Moren in Europa zou stoppen. Ook in de 15e en 16e eeuw was er een goede verstandhouding tussen joden en moslims. Moslims namen de slachtoffers van het christelijk antisemitisme toen vaak in bescherming. Zoals de in 1488 geboren Rabbijn Josef Ben Ephraim Caro uit Toledo. Op de vlucht voor de Spaanse inquisitie, vond Caro een veilige schuilplaats in het islamitische Turkije.

  In de 19e eeuw heerste in het Midden-Oosten een vergelijkbare situatie. Joden en moslims konden toen met elkaar leven zonder dat dit tot gewelddadige confrontaties leidde. Daar kwam verandering in met de komst van de zionisten uit Europa. Charlie Biton zat namens de communistische partij “Rakach” in de Knesset. Hij benadrukte in 1979 dat de anti-joodse opstelling van de Arabische wereld pas na de zionistische immigratiegolven uit Europa de kop op stak. Eerder gingen oriëntaalse joden daar volgens Biton niet onder gebukt: “Anti-Semitism arose in industrial Europe. In Morocco there was no anti-Semitism. The European Jews were an exploitive class, and in Israel they are the same. The Zionist movement came here and turned this country into an offshoot of Europe”

  Reactie door Joop — zondag 6 juni 2004 @ 11.52 uur

 117. Theo
  Je hebt gelijk, die fundamentalistische idioten zitten overal. Ze zitten op sleutelpositie’s in de politiek, in het bedrijfsleven, het bankwezen in de media. Ze vormen echt een gevaar.

  Reactie door Joop — zondag 6 juni 2004 @ 11.58 uur

 118. @ Joop: je bent echt hilarisch. Je bent echt de eerste persoon die ik “ken” die echt van mening is dat een voortzetting van het vredesproces en een neutrale oplossing voor het Israelisch-Palestijns conflict zionistisch is. Volgens mij zie je er zelfs iets zionistisch in dat ik het een “Israelisch-Palestijns conflict” en niet “Palestijns-Israelisch conflict”.

  Maar wat me wel opvalt is dat ‘mensen zoals jij’ dezelfde tactiek toepassen als “de zionisten” waar jullie zo’n hekel aanhebben. Zodra iemand zegt: we moeten een neutrale en tweezijdige oplossing vinden, noem je hem zionistisch. Dat maakt jou geen haar beter dan “de zionisten” zelf.

  Joop = de evenknie van het zionisme

  Reactie door Daniël O. — zondag 6 juni 2004 @ 15.47 uur

 119. kleine correctie:

  Volgens mij zie je er zelfs iets zionistisch in dat ik het een “Israelisch-Palestijns conflict” en niet “Palestijns-Israelisch conflict” noem.

  Reactie door Daniël O. — zondag 6 juni 2004 @ 16.06 uur

 120. hallo Jan
  ik werk bij de post en gisteren moest ik een brief bij een oude vrouw brengen het was een rekening voor zorg bij haar thuis het eerste was ze zei was komen ze alweer met een rekening ik weet het niet meer wat is de wereld toch slecht geworden voor mij hoeft het niet meer ik wil niet meer leven en dat bleef eigenlijk de hele dag bij mij broeien. Zijn de mensen daar nu oud voor geworden om niet meer te kunnen genieten van hun welverdiende rust na gedane arbeid. Kan je nu echt niets meer voor deze mensen doen om ze te beschermen tegen de extreme bezuiniging van de overheid of is dit een nieuwe manier om van de vergrijzing af te komen gewoon hun bestaansrecht af te nemen.Terwijl er bezuinigd moet worden op de lage inkomens moet er bij de ministers met hoge inkomens er nog wat bij doe jij daar ook aan mee??? Ik wil best meewerken aan een gezonde economie maar dan allemaal en niet alleen de arbeiders en zeker niet de ouderen. En moordenaars en kinderverkrachters horen niet meer in de samenleving vrij te lopen ze zullen nooit veranderen en daar horen mensen/kinderen niet de dupe van te worden ze hoeven niet als proefdier te dienen om te kijken of deze persoon beter is. En Den Haag droomt ervan om op de amerikaanse stijl te leven .tevens preventief fouilleren vind ik een uitstekend idee want iedereen heeft recht om veilig een avondje uit te gaan of zomaar op straat te lopen we leven nu helaas in een tijd dat dit moet gebeuren en daar moeten de goede altijd onder de slechte lijden. En zodra iemand een vinger naar een ander uit steekt dan heeft zo persoon geen recht op privacy meer want dat gunt hij of zij een ander ook niet.
  maar een heel belangrijk punt ,waar staat de SP. nu wij langzaamaan onze verzorgingsstaat waar onze voorouders voor hebben gevochten aan het verliezen zijn en daarmee onze rechten op een normaal leven !!

  Reactie door griekspoor — zondag 6 juni 2004 @ 18.08 uur

 121. Balkenende is een gelovig mens begrijp ik, eens zal hij van uit geloofs overtuiging voor zijn rechter staan, deze zal hem ter verantwoording roepen en vragen wat heb jij zo algedaan in je leven om je mede mens te helpen, hij zal moeten antwoorden ik heb de oudjes uit geknepen samen met mijn vriendjes, hij is natuurlijk niet allen schuldig, en wat heb je nog meer gedaan,
  normen en waarden gebracht maar ze hebben niet begrepen dat armoede loutert. Ook met vriendje de Geus de sociale voor zieningen afgebroken etc..maar dat moest gebeuren van Brussel.
  Straf zal tezijner tijd bepaalt worden.

  Reactie door folkert de lepper — zondag 6 juni 2004 @ 19.35 uur

 122. @ folkert de lepper: en het meest vreemde is nog, dat het CDA vroeger, en Balkenende tot een paar jaar terug, juist ontzettend pro-verzorgingsstaat waren. JP heeft zelfs een boek geschreven waar hij zich afzet tegen de neoliberalisering. Het is alsof het CDA (maar ook de PvdA!) gebrainwashed zijn door de VVD. :(

  Reactie door Daniël O. — zondag 6 juni 2004 @ 19.39 uur

 123. Huurlingen
  De laatste tijd wordt er meer en meer gesproken over particuliere aannemers die in de service van het leger van de Verenigde Staten werken. Deze mensen worden doorgaans voorgesteld als gewone burgers die in Irak humanitaire taken en heropbouwwerk verrichten evenals zekere veiligheids- en beschermingstaken. Berichten in de media vermelden dat er zo’n 15.000 tot 20.000 werknemers in Irak aanwezig zijn die voor deze ‘aannemers’ werkzaam zijn.
  Door Wietse Ratsma
  http://www.stelling.nl/kleintje/391/Legers.htm

  Reactie door Favos — zondag 6 juni 2004 @ 20.00 uur

 124. Gaat het niet een beetje ver om te zeggen dat het kabinet doelbewust werkloosheid in stand houdt? Ik geloof dat namelijk niet. Ik geloof niet dat ze in Den Haag zitten te brainstormen over manieren om de werkloosheid op peil te houden. Ze stellen in Den Haag prioriteiten die in onze ogen fundamenteel verkeerd zijn, en een gevolg daarvan is de hoge werkloosheid. Maar ik denk dat ze dat wel naar eer en geweten doen. Ieder mens is anders en stelt andere prioriteiten, die van ons liggen alleen anders. Nu wordt de suggestie gewekt dat er kwade opzet in het spel is, en nogmaals dat geloof ik dus niet.
  Ik denk dat dit soort taal ons juist kiezers kost, die de sp zien als een partij van veel geschreeuw en weinig wol (zie ook dit weblog)
  Volgens mij kan je beter rustig en op een eerlijke manier aangeven wat er mis is, zoals je in het 2e deel van de speech wel doet. En dan maak je je punt ook wel, want er is zoveel mis dat dat ook wel aankomt.
  Ik denk dat dit kabinet te veel het voorbeeld van Amerika voor ogen heeft. Veel werken voor weinig geld. We gaan er naartoe dat we hier in NL net als in de VS ook drie baantjes moeten gaan hebben om rond te kunnen komen. Met alle gevolgen van ontwrichte gezinnen enz. van dien. Dat is het waar we tegen vechten. En “Europa” versterkt dat proces alleen maar. Het mag dus gerust een goede waakhond zijn die we daarheen sturen.

  Reactie door Lianne — maandag 7 juni 2004 @ 8.37 uur

 125. De mens is een slaaf van de heersende klasse… Die bestaat uit 13 families, met daaronder nog eens zo’n 200 families… Zij zijn de regelneven voor de heersende soort in dit zonnestelsel; De Reptilians… Hun stromannen/marionetten zijn de hoge Adel en hun vazallen. Alles is ondergeschikt aan hun doelstellingen en dat de mensen kreperen interesseert hen niet; wij zijn slechts een lagere soort. Slaven op het niveau van dieren! Wanneer worden de mensen nu eens wakker?!…

  Reactie door E. J. Poorterman — dinsdag 8 juni 2004 @ 12.43 uur

 126. allegra
  Morality in Europe today is herd animal morality – in other words, as we understand it, merely one type of human morality besides which, before which, and after which many other types, above all highe

  Trackback door allegra — donderdag 21 april 2005 @ 20.26 uur

 127. slots machine for sale

  slots machine for sale Know thyself.

  Trackback door slots machine for sale — zaterdag 30 april 2005 @ 0.31 uur