P-team

Afgelopen weekend was het P(olitieke)-team (de medewerkers) van de Tweede Kamerfractie op de hei in Doorn.

Zondagmorgen sprak ik met hen over de ideologie van de SP.
Daarna werd in groepjes doorgepraat over twee stellingen…

1. Ideologiën spelen geen rol meer in de hedendaagse politiek.

2. De SP staat ideologisch net zo dicht bij (ver af van) de PvdA als bij (van) het CDA.

Vandaag ben ik de hele dag op de TU Delft…om over ‘de toekomst’ te praten.

Opties voor delen:
 • NuJIJ
 • eKudos
 • del.icio.us
 • Digg
 • Google Bookmarks
 • email

maandag 14 juni 2004 :: 0.23 uur

11 Comments

11 reacties

 1. 1. Ideologiën spelen geen rol meer in de hedendaagse politiek.

  Tot op een bepaalde hoogte ben ik het er mee eens. De PvdA heeft zich onder Kok van haar ideologische veren ontdaan, de VVD is niet meer liberaal te noemen, het CDA heeft nooit een echte ideologie gehad, D66 heeft al haar idealen ingeruild voor regeringsdeelname, en enkel de kleine(re) partijen hebben (enigzins) een ideologie. GL, CU, LPF, SGP en de uiteraard SP hebben nog een ideologie, hetzij christelijk, hetzij sociaal-democratisch/socialistisch, hetzijn ‘progressief rechts’.

  2. De SP staat ideologisch net zo dicht bij de PvdA als bij het CDA.

  Niet mee eens, al zijn er naar mijn mening wel een klein aantal lieden binnen de partij die de partijideologie niet meer uitdragen. Naar mijn mening is Harry van Bommel veel te politiekcorrect GroenLinks danwel PvdA-links in zijn mening en zijn manier van doen. Maar de meeste SP’ers, waaronder hen waar ik veel mee omga, zijn naar mijn mening duidelijk idealistisch, in socialistische en sociaal-democratische zin van het woord.

  Van belang is echter wel dat men een balans weet te vinden tussen idealisme en realisme. Volgens mij is de SP daar goed in geslaagd.

  Reactie door Daniël O. — maandag 14 juni 2004 @ 0.41 uur

 2. Hma, mijn 2de antwoord past niet bij de bijbehorende vraagstelling zie ik.

  Wat betreft ideologie staat naar mijn mening de SP wel dichter bij de PvdA dan bij het CDA, maar zijn de verschillen nog altijd erg groot. De aanhang van de praktisch links-liberale PvdA is aan de (progressieve) linkerflank sociaal-democratisch en sluiten zij wel aan bij de SP. Mensen als Rob Oudkerk bijvoorbeeld. Maar conservatieve idealen-verloochenende PvdA’ers als Marcel van Dam en Wim Kok staan naar mijn mening héél erg ver van de SP af.

  Reactie door Daniël O. — maandag 14 juni 2004 @ 0.48 uur

 3. mmm…Hoe relevant is de tweede stelling?

  Momenteel zit onze samenleving te wachten op een partij die signaleert, reageert en oplossingen aandraagt.

  Door de eigen zienswijze van de SP kan signaleren breder zijn dan door andere partijen, denk ik.
  Reageren kan nog duidelijker dan al werd gedaan,
  en over de oplossingen kan gesproken worden.

  Het lijkt allemaal zo voor de hand te liggen: iedereen gaat werken en zo betalen we later onze oude dag.
  Maar is het zo dat de maatschappij beter af is met de enorme focus op werk en controle?

  Jullie werken keihard, gelukkig ook eens lekker buiten.

  Reactie door Molly — maandag 14 juni 2004 @ 0.59 uur

 4. Ja ik denk dat ideologiën nog steeds een plaats binnen de hedendaagse politiek hebben.
  Het zijn misschien andere ideologiën dan vroeger, en misschien met een minder duidelijk profiel (en soms zelfs ideologiën waarmee we ons niet kunnen verenigen) maar ze zijn er nog steeds.

  De SP met het CDA vergelijken (ideologisch gezien), ik weet het niet, ik denk het niet gevoelsmatig, ik vrees dat de SP nog dichter bij de LPF zit. Tenminste het zelfde kiezerscollectief voelt zich zowel door de SP als door de LPF aangesproken. Gaat het om een ideologische punten… geen idee, wat ik wel weet is dat ik liever heb dat de SP deze kiezers binnen haalt dan de LPF.

  Reactie door Eric — maandag 14 juni 2004 @ 1.36 uur

 5. Weten jullie dan nog niet waar je staat? Dat je er een hele middag aan moet wijden…

  Reactie door PsiesDrom — maandag 14 juni 2004 @ 2.35 uur

 6. @ PreciesDom: dat heet training. Als Van Hooijdonk vrije trappen staat te oefenen, vraag je dan ook of ‘ie dat nog steeds niet kan? Zo is het met argumenteren en debatteren ook: het kan altijd beter dus zul je altijd moeten oefenen. En welke stelling je dan neemt, is minder relevant.

  Reactie door Jan Vincent — maandag 14 juni 2004 @ 12.41 uur

 7. 1. Ideologieën spelen geen rol meer?

  Ik verwacht dat die vraag ontkennend is beantwoord. Als je ziet hoe los men soms van pragmatisme opereert kan ik niet anders dan tot de conclusie komen dat politiek wel degelijk door ideologie wordt gedreven; misschien wel meer dan in b.v. de zestiger en zeventiger jaren.
  Kijk maar eens naar het bijna religieuze geloof in het heil van de vrije markt. In het openbaar vervoer kunnen we nu niet bepaald van een succes spreken (denk bijvoorbeeld eens aan het fiasco van de liberalisatie van de Taxi’s in Amsterdam). Toch blijven de mannen (en vrouwen) van vele partijen erin geloven.

  Je zou eens voor de gein de banden moeten opvragen waar (bijvoorbeeld!) mevrouw Netelenbos aan het woord is. Marktwerking … marktwerking … marktwerking … marktwerking … het lijkt wel een kapotte grammofoonplaat.

  Wat de SP ertegenover moet stellen: Goede vraag. Alleen ga ik hier geen kompleet referaat neerzetten. Heeft hier niet zoveel zin.

  Ik wil wel één prikkelende stelling neerzetten: Je komt een persoon tegen die gelooft in – in de tijd – oneindige materiële groei (in een eindige wereld!). Dat is óf de lokale dorpsgek óf een “klassieke” econoom. Eens of oneens? Als je het ermee eens bent heeft dat vergaande consequenties over hoe je tegen het ordenen van een staatshuishouding aan moet kijken.

  Goed tot zover.

  2. De 2e stelling hangt af van de invloed van de (restanten van) de sociaal democratie in de PvdA. Vind ik moeilijk in te schatten. Jan Pronk (ook b.v. actief in Pugwash Nederland) staat helemaal niet zo ver van de SP af. De bovengenoemde mevrouw Netelenbos staat daarentegen wellicht verder van de SP af dan menig sociaal voelende CDA-er. Wie het weet mag het zeggen.

  Mazzel & broge, Evert

  Reactie door Evert Wesker — maandag 14 juni 2004 @ 20.27 uur

 8. Met EvertWester ben ik het helemaal eens, wat betreft zijn reactie op stelling 1. Het blind najagen van meer marktwerking is op zich een ideologie, er wordt niet meer gekeken of de verwachte positieve effecten optreden (zoals prijsverlaging)maar het wordt een doel op zich.
  Wat stelling 2 betreft: ik denk dat de PvdA net zo ver verwijderd is geraakt van het socialisme als het CDA verwijderd is van het christelijk geloof als uitgangspunt voor politiek bedrijven. In dat opzicht staat de SP even ver van beide partijen af en is de stelling juist. De SP houdt nog wel (enigszins) vast aan haar ideologische uitgangspunten, de twee andere partijen allang niet meer.

  Reactie door simbro — maandag 14 juni 2004 @ 21.02 uur

 9. Mensen die dagelijks met elkaar samenwerken moeten vooral plezier hebben en onderlinge chemie. Daar moet je af en toe uit de kantooromgeving stappen en bijvoorbeeld het prachtige Doorn opzoeken (stilste plekje van Nederland overigens, prima keuze SP).

  De SP is een van de weinige partijen die zoveel als mogelijk vasthoudt aan haar uitgangspunten. In onzekere tijden is het goed om te weten waarvoor je strijdt. Een mens moet idealen hebben. Het is ook mijn idee dat partijen vandaag de dag gaan voor “makkelijk scoren” en bij iedere trend hun partijprogram aanpassen. De PvdA is daar een mooi voorbeeld in. Hun “ideologische veren” passen bijna overal op.

  Reactie door Han — dinsdag 15 juni 2004 @ 11.55 uur

 10. #1: Ideologie speelt wel degelijk een rol. Alleen zijn de grenzen van die diverse ideologiën in de loop der tijd gaan vervagen in hun onderlinge invloedssferen. Ik moet daarbij zeggen dat de grenzen bij de SP nog heel duidelijk te zien zijn.

  #2:NEE!! En waarom? Omdat PvdA zowel CDA geen ideologie meer hebben. Ja, mischien heel breed en vaag op papier. Maar om zo veel mogelijk stemvee te veroveren past men de kameleon-strategie toe. Elke keer weer meewaaien met wat het volk lekker in de oren klinkt en als de verkiezingen voorbij zijn, gewoon weer de oorspronkelijke kleur aannemen.

  Stel ik de vraag: Wat heeft die Arbeiderspartij nu onder paars en Lubbers concreet meer gedaan voor arbeiders dan voor hun bazen?

  En wat heeft het CDA in hun beleid laten zien, als het gaat om christelijke normen en waarden in hun sociaal beleid?

  CDA en PvdA zijn daarom beter samen te fuseren dan PvdA en SP.
  Geloof me nou maar.

  Reactie door ReneR — woensdag 16 juni 2004 @ 9.49 uur

 11. De toekomst van de SP. Interessant onderwerp.

  Ik hoor meer en meer mensen die het niet meer zo zien zitten bij de SP. Ze vinden Jan Marijnissen te autoritair worden (tijd voor een nieuwe leider?) en bepaalde regels rijp om opnieuw besproken te worden. Zoals de afdrachtregel. Sommige regels stammen uit het begin en mogen best wat versoepeld worden. Als de roep om te praten duidelijker wordt (mensen die de partij verlaten), dan moet dat toch kunnen?
  Ze vinden de socialistische partij wat te star worden. De socialistische partij is toch socialistisch of niet?

  Ben ik nou de enige die die geluiden hoort? Ik maak me er best wel zorgen om.

  Reactie door IngeB — dinsdag 22 juni 2004 @ 14.18 uur