Wég met de Europese Grondwet!

Op de SP-site kan je reageren op mijn stelling:
(hier mag ‘t natuurlijk ook.)

De door de 25 regeringsleiders afgelopen weekend overeengekomen Europese Grondwet moet worden verworpen.

Omdat:

- het leidt tot ‘n nieuwe bewapeningsronde én ‘n Europees leger,

- het de lidstaten dwingt een neoliberale politiek te voeren, inclusief bv marktwerking en werken met winstoogmerk in zorg en onderwijs,

- en omdat het de grote landen de absolute macht geeft.

(De SP bereidt acties voor ivm het aanstaande referendum.)

Opties voor delen:
 • NuJIJ
 • eKudos
 • del.icio.us
 • Digg
 • Google Bookmarks
 • email

maandag 21 juni 2004 :: 0.09 uur

97 Comments

97 reacties

 1. Alles wat we in Nederland goed voor elkaar hadden, wordt nu tot de grond toe afgebroken onder het mom EU. En we worden overgeleverd aan de in de wereld heersende door de grootmachten gecreerde maalstroom van politieke spelletjes, die uiteindelijk tot gevolg zullen hebben, dat de armen nog steeds arm zijn en de rijken zelfs nog rijker.

  Reactie door Helma — maandag 21 juni 2004 @ 7.22 uur

 2. Alles waar de SP VOOR is, wordt hiermee ongrondwettelijk. Dus: STEM TEGEN.

  Reactie door Paul Lempens — maandag 21 juni 2004 @ 9.08 uur

 3. Ik zou eigenlijk de tekst van die grondwet wel een willen lezen, voordat ik ‘em verwerp (hoewel het er dik inzit dat ik dan dat ook doe). Waar kan ik de integrale tekst lezen?

  Reactie door missgien — maandag 21 juni 2004 @ 10.01 uur

 4. Helemaal eens met mssgien. Misschien wel zo zinvol om eerst even een link te plaatsen waar de grondwet staat zodat we er ons in kunnen verdiepen alvorens met een tegen-oproep te beginnen.

  Reactie door Opheffer — maandag 21 juni 2004 @ 10.31 uur

 5. Ik wil weten wat ‘Dick’ er van vind :-) !

  Reactie door Barend — maandag 21 juni 2004 @ 10.45 uur

 6. http://www.grondweteuropa.nl/

  Reactie door Barend — maandag 21 juni 2004 @ 10.48 uur

 7. Ja, waakhond, maar die grondwet is er nu… Toen hij werd aangenomen lag je in je mand te dromen over voetbal. Sorry hoor Jan, maar ik kan jou dus helemaal niet meer serieus nemen. Neppoliticus!

  Reactie door mnemo — maandag 21 juni 2004 @ 10.51 uur

 8. Die waakhond campagne is mooi een wassen neus gebleken. Waar was je kritisch geluid toen deze grondwet werdt aangenomen? Had je je achterban en politiek Nederland niet eerder moeten wijzen op deze volgende stap naar een fascistisch Europa? Nu het te laat is keft je waakhondje over grondwet verwerpen… maar Jan toch, grondwetten verwerp eenmaal niet zomaar… Daar zal je toch met een wat genuanceerder standpunt mee naar voren moeten komen. In plaats van dat oeverloze gelul over voetbal had je misschien je tijd beter kunnen besteden aan het schrijven van een goewde column voor op je weblog waar je deze missstanden in begrijpelijk Nederlands aan de kaak stelde. Waar je je eigen ideeen eens naar voren bracht in plaats van alleen maar af te kraken…

  Reactie door mnemo — maandag 21 juni 2004 @ 10.57 uur

 9. Politiek? Maar nu even niet… (Jan zit voeballuh te kijken)

  Reactie door mnemo — maandag 21 juni 2004 @ 11.00 uur

 10. Het Europa van de bazen wordt het Europa van de Duitse, Franse en Britse bazen. Nog even en ‘Europeaan’ is een scheldwoord.

  De SP heeft geen overtuigend alternatief, maar beperkt zich tot het aanheffen, elke keer opnieuw, van een klaagzang over het verkwanselen van nationale zeggenschap. Dat is het punt niet. Een verenigd Europa is een goed idee, als we daarmee bedoelen een verenigd socialistisch Europa, het Europa van de werkende mensen.

  Op het terrein van migratie, een typisch Europees thema, stemt de SP altijd verkeerd, dat wil zeggen: niet socialistisch. Ze laat zich leiden door de angstgevoelens van de meest achterlijke delen van de werkende klasse. “Geen Polen in Nederlandse kassen en fabrieken!” Waarom niet? De werkende klasse heeft geen ‘vaderland’.

  Hoe dan wel? Terug naar Marx. Niet meedenken met de bazen, ook niet stiekem een klein beetje. Klassenstrijd, arbeidersmacht.

  Reactie door Hiram — maandag 21 juni 2004 @ 11.10 uur

 11. MNEMO kijk eens op de sp site (klik mijn naam) en zoek op ‘nice 2002′ (zonder de ‘ ‘s)

  Reactie door Barend — maandag 21 juni 2004 @ 11.10 uur

 12. Komt er nog een referendum over de Europese grondwet dan of wordt dat, net als de euro, de Nederlandse bevolking door de strot geduwd?

  Ik stem zeker tegen…

  Reactie door Mirella — maandag 21 juni 2004 @ 11.12 uur

 13. Even reageren op Mnemo; volgens mij ben je net uit de winterslaap mnemo, we waarschuwen al veel langer over het ondemocratiesche gehalte bij de diverse besluitvormingen betreffende europa, en dan een extra waakhond erbij daar is toch niks mis mee?

  Reactie door leen.verduijn — maandag 21 juni 2004 @ 11.12 uur

 14. Mnemo,

  zou de politiek van de SP enkel Jan Marijnissen zijn? En dan nog, mag hij dan niet naar het voetbal kijken. De SP heeft in de Tweede Kamer flink tegen de grondwet geprotesteerd, en gepleit voor een referendum. Dit is iets wat al langer loopt, hoor mnemo, en niet in 2x vijfenveertig minuten besloten is.

  Reactie door Renske — maandag 21 juni 2004 @ 11.14 uur

 15. HISTORISCH

  Na veel getouwtrek en onenigheid
  Is toch Europa’s grondwet aangenomen
  En dat die grondwet van de grond zal komen
  Noemt Balkenende een historisch feit.

  Nog voor de wet in werking is getreden
  Behoort ze dus goddank tot het verleden.

  (D. v. Wissen)

  Reactie door annette — maandag 21 juni 2004 @ 11.31 uur

 16. De Europese grondwet is ondemocratisch, wil door het onttrekken van macht aan lidstaten en het versterken van de macht van industrie en handelslobbies, de bevolking weer verplaatsen in een positie als honderd jaar terug. Deregulering en privatisering zijn hun middelen om de bevolking te verarmen, zoals dat o.a. gebeurde in Argentinië en ontelbare andere landen. Alleen die landen die zich hebben onttrokken aan de dictaten van het IMF en de Wereldbank (deregulering, privatisering, ‘vrije markt” – dwz vrij alleen voor de rijke landen) hebben nu een gezonde economie (bvb China, Maleisië).
  Sinds wanneer gaat het steeds slechter in Nederland? Sinds de bezuinigingen, privatisering en deregulering.
  Voor de tekst van de grondwet:
  http://radio.weblogs.com/0116902/2004/06/19.html#a2595

  Reactie door Hetty — maandag 21 juni 2004 @ 11.54 uur

 17. Nou Hetty, iets meer nuance mag wel. Volgens jou gaat het sinds de bezuinigingen slecht in Nederland. Bezuinigen wordt er al gedaan sinds de weg naar Rome en desondanks zijn er goede en slechte tijden geweest, veel heeft te maken met conjuncturele bewegingen a la Kondratieff en minder met bezuinigen. Nederland is vooral afhankelijk van het buitenland cq. Europa.
  Een europees leger: wat is daar mis mee? Als dat kan leiden tot minder uitgaven aan defensie doordat Nederland bv. zich in Europees verband alleen concentreert op de marinefunctie en de dure vliegtuigen en landtroepen aan andere landen heb ik daar niets op tegen. Wel moet het Nederlands toezicht en bv. een Nederlands vetorecht in geval van uitzendingen mogelijk zijn.
  Is er niet een down loaden conventie ipv al die losse onderdelen?

  Reactie door Opheffer — maandag 21 juni 2004 @ 12.05 uur

 18. Ik bezoek het weblog van Jan omdat ik geintereseerd ben in politiek. Ik wil graag weten met welke motivatie de mensen die in politiek Den Haag het pluche warmen politiek bedrijven. Een weblog is, zoals ik al eens eerder zei, een uitgelezen mogelijkheid om voor een politici in contact te staanmet zijn kiezers. Het zou in het belang van deze politicus zijn om zich goed te informeren naar de algemene opninie van zijn achterban, maar ook om te luisteren naar eventuele alternatieven. Via dit weblog had Jan daarvoor een uitgelezen kans. Maar in dit daglicht kan ik concluderen dat het weblog van Jan Marijnissen zwaar teleur stelt. Diepe politieke analyses heb ik hier nog nooit mogen aanschouwen. Hij gebruikt het media slechts om zieltjes te winnen rond verkiezingstijd en bij gebrek aan politieke ideeen en andere inhoud vult hij direct na de verkiezingen zijn (duurbetaalde) tijd met een halfslachtige en puberale wijze van webloggen. What’s next Jan, fotofucken, linkdumps en opendirretjes? Laat nu eens zien dat je een volwaardige politicus bent in plaats van een mislukte voetbalcoach…

  Reactie door mnemo — maandag 21 juni 2004 @ 12.11 uur

 19. @ Mnemo
  Voor een persoonlijk weblog vind ik dit behoorlijk politiek allemaal. Daarnaast laat hij ook zijn menselijke kant zien, en hoe je bent als mens is toch de belangrijkste drijfveer in de politiek. Ik vind jouw kritieken behoorlijk tegenvallen, en ik verwacht dat jij of a) morgen een geloofwaardig alternatief hebt voor de Europese Grondwet, of b) je als een fatsoenlijk persoon gaat gedragen: je bent hier te gast.

  @ Mirella
  Als ik de krant mag geloven komt er een referendum. En dat is maar gelukkig ook, want het opdringen van een politiek-economische stroming doet mij nogal Stalinistisch aan.

  Reactie door Jan breur — maandag 21 juni 2004 @ 12.39 uur

 20. @Barend. Dank, link gemaakt.

  Reactie door Jan Marijnissen — maandag 21 juni 2004 @ 13.10 uur

 21. Geloofwaardig alternatief voor de Europese grondwet!?! Ik vind de Nederlandse grondwet volwaardig genoeg en die behoeft daarnaast geen Europese overkoepelende grondwet.

  Reactie door mnemo — maandag 21 juni 2004 @ 13.18 uur

 22. De grondwet versnelt de militarisering van Europa en institutionaliseert het neoliberalisme. Het ontwerp van grondwet zegt uitdrukkelijk dat de Europese lidstaten nauw zullen samenwerken met de Navo. De Europese Unie vormt geen tegengewicht voor de VS want beide vertrekken vanuit hetzelfde standpunt. Ze zijn bondgenoten. De EU wil alleen een belangrijker rol spelen binnen het wereldimperialisme, onder de leiding van de Amerikanen. Het gaat om een herverdeling van de wereld, van de grondstoffen, de markten, de arbeidskrachten. De Europese imperialistische pool wil sterker worden om die rol beter te kunnen spelen op wereldvlak. De volkeren hebben niets te winnen bij de versterking en de militarisering van de Europese imperialistische pool.

  Het ontwerp van grondwet stelt zich tot doel dat de lidstaten de verantwoordelijkheid nemen hun militaire capaciteit op te drijven. In naam van de solidariteit in de strijd tegen het terrorisme voorziet de grondwet de mogelijkheid tot preventieve militaire interventies.

  De EU bereidt er zich op voor een belangrijke militaire macht met wereldallure te worden, die overal in de wereld kan optreden onder het voorwendsel van terroristische dreiging. Ze stelt de VS niet in vraag, ze eist alleen haar plaats op in de globale imperialistische agressie. Vandaar de nauwe samenwerking met de Navo die expliciet in de grondwet staat vermeld. Dit is een gevaar voor de wereldvrede, een enorme escalatie in de wapenwedloop en een mooi cadeau voor het militair-industrieel complex. Dit betekent ook een gevaar voor de volkeren van de EU want de militarisering zal zich tegen hen keren.Ik durf zelfs denken dat als er een stevig Europees leger was geweest, het vandaag samen met het Amerikaans leger in Irak zou zijn.

  Costas Alissandrakis (Europees volksvertegenwoordiger)

  Reactie door annette — maandag 21 juni 2004 @ 13.18 uur

 23. Mooie praatjes over dat grote Europa. Zou het dan toch dat grote duizendjarige rijk zijn waar Nostradamus over repte? Het Ottomaanse-Francosaksische Vierde Rijk? Mensen toch, doe jullie ogen eens open, steek er desnoods een paar luciferstokjes tussen en kijk eens om jullie heen; Nog 10 landen erbij, miljoenen potentiële soldaatjes, het liefste Turkije en de voormalige Sovjet Unie en zo nog wat Aziatische landen die de heren dictators het liefste vandaag nog zouden inlijven in het keurslijf van de nieuwe dictatuur… Europa, die nieuwe supermacht, economische grootmacht, machtiger dan de VS en China bij elkaar is als een Feniks uit zijn as herrezen. Europa, het Utopia, het Walhalla van eeuwige vrede, welvaart en vrijheid? Laat me toch niet lachen… Weten jullie waar jullie nog het meest op lijken? Op een reclamepak blinde vinken, twee kilo voor de prijs van één. Doe maar lekker naïef, hou je allemaal maar dom en laat je door jullie grote leider, Jan “de Man”Marijnissen maar lekker als een stelletje makke lammeren naar het slachtblok leiden. Ook hij heult met de moffen…

  Reactie door mnemo — maandag 21 juni 2004 @ 13.32 uur

 24. @ Hiram,

  Helaas is het zo dat de werkende klasse van ons kikkerlandje niet kan concureren tegen de bijvoorbeeld Poolse werkende klasse. Dit omdat ze minder loon vragen en dat daarbij de werkgevers minder af hoeven te dragen voor deze mensen. Ik zie het met eigen ogen gebeuren, er wordt bezuinigd op de pay-roll en voor 1 Hollandse arbeider kun je ook 3 Poolse aan het werk zetten. Dus als een Hollandse werknemer vertrekt wordt die vacature niet meer ingevuld, want via uitzendorganisaties krijg je er drie voor terug. Op den duur kan de Hollandse werkende klasse dus werk gaan zoeken in Polen?

  Reactie door Helma — maandag 21 juni 2004 @ 13.34 uur

 25. @20: Nmemo, ik snap je verontwaardiging, maar volgens mij erg misplaatst tegen de SP.
  Waarin verschilt jouw mening?
  Afgezien dat je niet van voetbal houdt :-))
  Het lijkt me haast dat je de stelling verkeerd gelezen hebt (er wordt nl. gerept over het verwerpen van die aangenomen grondwet)

  Reactie door annette — maandag 21 juni 2004 @ 13.37 uur

 26. mnemo. klik op zijn naam .dan is het voor mij duidelijk dat je niet op die gast zijn onzin moet reageren .

  Reactie door henk — maandag 21 juni 2004 @ 13.39 uur

 27. Mijn verontwaardiging richt zich op het feit dat de SP op het verkeerde moment aggeert. Namelijk als het kalf al verdronken is… Dit was een uitgelezen punt om kiezers met een weloverwogen standpunt de Europese verkiezingen in te sturen, maar wat deed Jan, kettingbrieven sturen en met propagandaspotjes op Jip en Jannekke niveau over een blij hondje proberen wat goedgelovig en makkelijk beinvloedbaar stemvee over de streep te trekken. Met recht is de SP voor de echte euro-kritische Nederlander geen alternatief.

  Reactie door mnemo — maandag 21 juni 2004 @ 13.52 uur

 28. Nemo, nmemo.. het is allemaal te wijten aan een of andere vorm van dyslectie. Mijn naam is afgeleid van mnemonic, in de betekenis van het geheugensteuntje dat veel mensen nodig hebben om zich bepaalde zaken helder voor hun geest te halen, of de reeks van enen en nullen die het op wonderbaarlijke wijze mogelijk maken dat wij nu vandaag deze discussie hebben. Het emmetje gaat voor het ennetje zou ik dus tot slot willen zeggen…

  Reactie door mnemo — maandag 21 juni 2004 @ 13.58 uur

 29. En nee, niet op mijn naam klikken, NSFLR!!!! (Not suitable for linkse rukkers)

  Reactie door mnemo — maandag 21 juni 2004 @ 14.02 uur

 30. @mnemo,

  Uit de disclaimer:

  Reacties die door derden op deze website zijn geplaatst, kunnen zonder voorafgaande aankondiging gewijzigd of verwijderd worden, bijvoorbeeld indien ze geen betrekking hebben op het onderwerp waarbij ze geplaatst zijn. Ondertekening met een werkend e-mailadres is vereist.

  Reactie door webmaster — maandag 21 juni 2004 @ 14.08 uur

 31. mijn e-mail werkt toch?

  Reactie door mnemo — maandag 21 juni 2004 @ 14.12 uur

 32. Maar met andere woorden bedoel je dus gewoon te zeggen; wanneer je het niet eens bent met Jan gelieve niet te reageren…

  Reactie door mnemo — maandag 21 juni 2004 @ 14.15 uur

 33. Nou, mooie webmaster ben jij, webmaster van likmijnvestje…Ik helemaal moeilijk doen om in mijn e-mail te kijken naar die belangrijke e-mail die je me gestuurd zou hebben, maar niks hoor… Dus je ziet iets dat je niet kunt begrijpen en gaat er maar voor het gemak van uit dat het niet bestaat? Tenzij je misschien een e-mailadres hebt gebrui9kt waar ergens SP in de naam of header voorkomt, dan heb je vette kans dat het door mijn spam en kettingbrievenfilter geblokkeerd is.

  Reactie door mnemo — maandag 21 juni 2004 @ 14.23 uur

 34. De europese grondwet is een lachterje. Ik verwerp die grondwet zoiezo, ongeacht of hij redelijk, goed of weet ik veel wat is. Ben een Nederlander en ik accepteer niet dat mijn land verkocht wordt of dat een ander land bepaald hoe WIJ nederlanders iets moeten doen. Krijg ik dat door mijn strot geramt, dan ben ik een groot voorstander voor geweldadig verzet. En believe me daar ben ik niet de enigste in. In de middeleeuwen lieten we ons ook niet onderdrukken, ook niet door de Nazi’s, dus ook niet door Europa. En politici die ons land verhoeren moeten maar veroordeeld worden wat mij betreft. Die grondwet er door jagen kan je zien als hoogverraad. Maar wil de democratische meerderheid…..tsja dan is daar weinig tegen te doen..

  Ergens zit ik stiekum te hopen op een soort 2de Fortuyn die mobiliseerd en politici in denhaag zo’n harde afstraffing geeft voor hun verhoering van Nederland dat ze het dan echt niet meer weten. En een politici die keihard NEE zegt tegen Europa, handen af van nederland…..dream on Mad..

  Reactie door MAD — maandag 21 juni 2004 @ 14.41 uur

 35. @ Helma:
  De oplossing is gezamenlijke actie, van autochtone en allochtone arbeiders, voor gelijke beloning en inperking van de macht van de uitzendbureaus. Eén CAO, dus. Samen in één vakbond grenzen stellen aan de hebzucht van de bazen. Dàt zijn de grenzen waar socialisten zich mee bezig houden, niet die tussen landen.

  Reactie door Hiram — maandag 21 juni 2004 @ 14.41 uur

 36. @mnemo,

  Geenszins, mnemo, geenszins. Het staat iedereen vrij, eens of oneens, op deze weblog te reageren. Daar gelden wel een paar spelregels bij. Die spelregels vind je in de disclaimer.

  Maskers af, mnemo, maak jezelf bekend aan de bezoekers van deze site…

  Reactie door webmaster — maandag 21 juni 2004 @ 15.13 uur

 37. @webmaster,Zover heb ik het nog niet geschopt op deze site.

  Reactie door Els — maandag 21 juni 2004 @ 15.22 uur

 38. @Hiram,

  Dat is prachtig en ik ben het met je eens, maar dan moeten we eerst zorgen dat voor iedereen gelijke kansen gecreeerd worden. Nu voorstemmen voor bijvoorbeeld Poolse arbeiders is ze uit laten buiten door de bazen en bij het afsluiten van een cao hebben ze geen inspraak. En dat terwijl onze mensen weggeorganiseerd worden en geen baan meer kunnen vinden.

  Reactie door Helma — maandag 21 juni 2004 @ 15.49 uur

 39. The Dutch dream its over.

  Reactie door folkert de lepper — maandag 21 juni 2004 @ 16.03 uur

 40. helma, gezamenlijk moeten we ons hardmaken voor een eerlijk mimimumloon voor alle in NL werkende arbeiders (autoch- of allochtoon), dan creeer je die gelijke kansen.
  Hiram, hoe zie jij die gezamenlijke vakbond?
  juist die dubieuze uitzendbureaus kruipen door de mazen..

  Reactie door annette — maandag 21 juni 2004 @ 16.05 uur

 41. @henk #27, juist nu ik op mnemo’s naam heb geklikt (dank voor de suggestie) vind ik het wel degelijk de moeite waard op zijn postings te reageren: hij heeft m.i. duidelijk wel wat te vertellen.

  Reactie door annette — maandag 21 juni 2004 @ 16.08 uur

 42. Wat heeft Mnemo dan te vertellen ? zelfde gezeik als wat ik hier spui en 20 andere doen. Mnemo is niet uniek, Mnemo is commercieel zijn weblog aan het promoten, dat is alles. En de meeste dombo’s stinken erin. Hij flikkerd wat provocerende teksten neer en er maar achteraan hobbelen. Is overigens een bekend truukje op internet, meeste webmasters vinden dit een van de zieligste vormen van promotie omdat het vaak om ‘puberachtige relschoppers’ gaat die gaan kijken. En dit is ook duidelijk zien, slap Geenstijl.nl aftreksel. En ook die hadden geen moer te melden, ook die waren zo bang om zichzelf bekend te maken.

  Verder kan je aan zijn provocerende type stijl zien dat hij een groot fan is van geenstijl.nl. Als jij A zegt, zegt hij B puur om te frustreren en allemaal onder het mom ‘vrijheid van meningszooi’.

  Reactie door MAD — maandag 21 juni 2004 @ 16.40 uur

 43. De Franse schrijfster Viviane Forrester waarschuwt in haar boek ` l’Horreur Économique’, ofwel `Terreur van de economie’ voor een macaber scenario. Een uitreksel, zoals ik het heb gelezen:
  In dit essai stelt Viviane Forrester vast dat de westerse beschaving de schijn van welvaart probeert overeind te houden door de factor arbeid onder de misleidende term werkgelegenheid’ te prediken als een heilige waarde die door iedereen kan en moet worden nagestreefd, en daarmee de hele wereld haar wil oplegt.
  Mocht arbeidsethos in het verleden af en toe nog zijn nut hebben gehad, vandaag de dag is het volgens haar een inhoudsloos begrip. Want voor de nieuwste vormen van kapitalisme heiligt het doel alle middelen: economisch gezien is de factor arbeid te duur, daarom moet het onderste uit de kan worden gehaald om erop te bezuinigen. De angst voor massaontslagen groeit omdat de multinationals wereldwijd de goedkope arbeidsmarkten afschuimen.
  Voor degenen die nog werk hebben worden uitgebreide kosten/batenanalyses gemaakt om tot maximale bedrijfswinsten te komen.
  Viviane Forrester wijst op een snel groeiende massa die nooit meer volwaardig aan het arbeidsproces zal kunnen deelnemen, ondanks de optimistische prognoses van politici.
  Niet alleen de maatschappij, maar onze hele beschaving zal verworden tot een ethiekloze, immorele schijnwereld waarin betaalde arbeid tot gunst is verheven en daarmee tot voorwaarde om er in te mogen leven. Degenen die niet voldoen worden verstoten en krijgen een schuldgevoel aangepraat.
  Men koestert de neoliberale leugen dat iedereen zijn brood kan verdienen en verantwoordelijk
  is voor zijn eigen welzijn. Maar als in de VS de werkgelegenheid toeneemt doet zich de absurde situatie voor dat in Europa de beurskoersen zakken waardoor hier bedrijven weer moeten `afslanken’ , dus mensen op straat zetten.
  Voor de achttien miljoen werklozen in Europa, (waar straks door toetreding van landen als Polen nog veel meer bijkomen) zal onder het huidige systeem geen volwaardig werk meer te creëren zijn. De grootindustriëlen schuiven het probleem af op de overheden omdat winst het doel is en niet werkgelegenheid.
  De overheden, straks gebundeld tot Verenigd Europa, zitten volgens Forrester steeds meer met deze afgeschrevenen in hun maag. Ze kosten geld, zijn niet productief, ontsieren het straatbeeld en zijn een kweekbak voor ziekten en criminaliteit. Straks zal luider de roep weerklinken:
  `Kan daar niets aan gedaan worden? Valt dat gepeupel misschien nog te exploiteren? Als kracht bij gevaarlijk werk. Als materiaal voor wetenschappelijke tests? Of weer net als voor de wereldoorlogen 1 en 2, als kogelvangers aan het front? En het overschot, kan dat niet onder toezicht in kolonie of kamp? Forrester schrijft: `Door methodisch georganiseerde verpaupering zal een ongekend overschot op de arbeidsmarkt straks voor multinationals interessant zijn als levende organenvoorraad en voor de handel in goedkope krachten voor defensie en de sexindustrie.’
  Via de media zal er druk worden uitgeoefend om non-conformisten en bezitslozen uit het zicht te houden omdat ze het ideale welvaartsplaatje bezoedelen, en er zal weer repressie zijn tegen critici van de wegwerpeconomie en tegen pacifisten.
  Democratie zal in een economisch verenigd Europa slechts in naam bestaan als zoethouder voor wie met betaalde arbeid is begunstigd. Als we niet bereid zijn het moordende superkapitalisme van vandaag te keren, zullen we straks een normverwildering beleven waarvan de massavernietiging op de slagvelden van de vorige eeuw en in de voormalige Duitse concentratiekampen nog maar een voorproefje zijn, schrijft Viviane Forrester.
  Zeker, het nieuwe correcte denken zal zeer keurig en beschaafd gevernist worden, gepresenteerd door regeringen, bedrijfsleven en media: bijvoorbeeld als herstructureringsplan voor maatschappelijke herwaardering van gezagsverhoudingen.
  Forrester besluit haar boek met: `Zou het onzinnig zijn te hopen dat er straks ondanks alles nog plaats zal zijn voor een simpele menselijke waarde: Respect?

  Reactie door j.meinardi — maandag 21 juni 2004 @ 18.08 uur

 44. mad (43) juist , daarom gewoon negeren .

  Reactie door henk — maandag 21 juni 2004 @ 18.18 uur

 45. Wat heerlijk SP weer, gewoon tegenstemmen omdat de SP nu eenmaal altijd tegenstemt. Mnemo heeft een punt wanneer hij steld dat de SP als mosterd na de maaltijd komt, dat gold ook voor de invoering van de Euro, die beslissing is nota bene al in 1991 genomen. We moesten wachten tot na de feitelijke invoer dat de heer Marijnissen daar een punt van maakte tijdens de verkiezingen.

  Ik ben wel voor het referendum en misschien stem ik zelfs wel tegen de EU grondwet maar dan wel op basis van de juiste argumenten en niet omdat er een paar populistische fortunistische opmerkingen worden gemaakt.

  Bovendien zou de SP ook eens constructief bezig kunnen zijn door een alternatief te bieden samen met socialistisch Europa, op zich is een set regels verankerd in een grondwet niet verkeerd. Daarnaast komt 60 % van alle wetgeving uit Europa waarschijnlijk kunnen we meer bereiken door gepast mee te zwemmen in de stroom ipv er tegenin te zwemmen.

  Reactie door Stephan Wijering — maandag 21 juni 2004 @ 18.47 uur

 46. Een groot Europees leger vind ik juist een zeer positief gegeven. Zolang Europa geen eigen defensiemacht heeft, zal Europa als blok nooit politiek sterk worden. Daarnaast vind ik dat de EU en de VN nauwer moeten samenwerken, en dat Europa met de VN een voortouw moet nemen in het sturen van vredesmachten naar probleemgebieden. Zonder legermacht kan dat gewoonweg niet en zal de VS bovendien nooit een serieus tegengeluid te horen krijgen.

  Maargoed, de neoliberale en bureacratische politiek vind ik wel een ruim voldoende reden tegen de EU-grondwet, naast het egoisme van de grote landen (FR, GB, DLD en straks krijgt ook Polen een groot ego). Ik ben bang dat die Grondwet het begin in zal luiden voor ongeremd neoliberalisme: slechte zaak dus. Maar vooral erg jammer, want een groot, sterk én sociaal Europa zou iets moois kunnen zijn, maar dat blijft nog altijd een verre droom.

  Reactie door Daniël O. — maandag 21 juni 2004 @ 19.01 uur

 47. @Stephan. Je bent niet erg op de hoogte, lees ik. Niet erg.
  Ik zal het je vertellen.

  Wij stonden bij de TOP van Maastricht (1991) al te demonstreren. Jaren geleden haalden wij al vele tienduizenden handtekeningen op vóór een referendum over de Euro.
  Te laat? Wij niet, jij wel.

  De Grondwet nemen wij om de bovenstaande inhoudelijke redenen al zo lang op de korrel als erover wordt gesproken. En nu nemen – in de aanloop naar ‘n referendum -weer duidelijk stelling.
  Te laat? Wij niet, jij wel.

  En, ‘n alternatief? Dat hebben we. De SP-site staat er vol mee.
  Je moet wel ff de moeite nemen dat te lezen…

  Reactie door Jan Marijnissen — maandag 21 juni 2004 @ 19.03 uur

 48. Daniël O., 47
  een sociaal Europa zo als het kabinet Balkenende aan het creeren is.
  Nee dank je wel.

  Reactie door folkert de lepper — maandag 21 juni 2004 @ 19.06 uur

 49. @ folkert de lepper: daarom is een sociaal Europa ook een erg verre droom. Momenteel zitten we namelijk nog in een lang durende neoliberale nachtmerrie.

  Reactie door Daniël O. — maandag 21 juni 2004 @ 19.20 uur

 50. Ik denk dat ik emigreer als ik in Nederland moet wonen dat een onderdaan is van Europa. Ik weiger namelijk in een bezet land te wonen. Heb ook geen zin om met spandoeken te gaan staan, ja als we gaan knokken, dan sta ik natuurlijk vooraan, om de landverraders eruit te schoppen. Valt me overigens erg tegen van de regeringspartijen dat ze hun trots en Nederlands patriotisme laten varen. Ze geven ons land gewoon weg. Links heeft nog meer met patriotisme dan rechts. Wat natuurlijk een giller is.

  Eerst hoor je ze lullen in denhaag over ‘de samenleving’ worden hele campagnes/onderzoeken opgezet dat we trots moeten zijn op ons land e.d. En dan vervolgens verhoeren ze Nederland. En dat doen wij Nederlanders niet, maar dat doet onze regering, onze regering geeft gewoon ons land weg aan ‘iets’. En waarom ? puur om hun eigen ijdeheid ? omdat het beter voor ons is ? … dat bepalen hun wel ff voor ons. Opsluiten dat haags tuig en de sleutel weg flikkeren.

  Reactie door MAD — maandag 21 juni 2004 @ 20.06 uur

 51. @ MAD: over emigreren gesproken… ga je mee naar Noorwegen? Daar zijn ze niet onderdanig naar de EU toe, is er werk voor iedereen, bestaat er nauwelijks bureaucratie, en bovendien schijnt het dat er alleen maar blondines wonen! :D

  Reactie door Daniël O. — maandag 21 juni 2004 @ 20.58 uur

 52. Dat gelul van Nederland is klein, als of Noorwegen en Denemarken van die grote naties zijn, en alleen afhankelijk zijn van Europa.
  Nee die huppelen niet met Europa mee zo als dit kabinet doet.

  Reactie door folkert de lepper — maandag 21 juni 2004 @ 21.42 uur

 53. Een Europese grondwet? Dat wordt een knellende vierde bestuurslaag na gemeente, provincie en overheid.
  Ik geloof er niks van dat daar meer burgerrechten in zitten dan we nu landelijk al hebben.
  Maar wél des te meer plichten! Nu al rond: identificatieplicht. En te vrezen valt in navolging van recente voorstellen in Amerika: opnieuw dienstplicht! In Europees of Nato-verband, ook al omdat de meerderheid van het nieuwe lidstatenensemble nog dienstplicht heeft. Dat zal men zeker niet afschaffen.
  Ik heb de grondwet nog niet bekeken maar het lijkt me waarschijnlijk lijkt me dat recht dat voortvloeit uit een Europese grondwet er voor Nederland als volgt uit zal zien:
  Repressie bij stakingen naar Italiaans model, stempelplicht bij werkloosheid naar Belgisch voorbeeld, koffieshopwetgeving, dus verbod à la Polonaise, onvrijheid van nieuwsgaring volgens systeem Berlusconi, drank- en rookaccijnzen zoals in Zweden, in de pas marcheren met Amerika zoals Blair voorschrijft, nucleaire expansie d’après Chirac, computeropslag van burgergegevens en dataverkeerscontrole geïnspireerd op de Duitse `schnelle Brüter’-technologie, gecombineerd met inlichtingenresearch als erfgoed van de Stazi plus de KGB-tactieken van de voormalige Oostbloklanden. En als Polen zijn zin krijgt: een interactie tussen Kerk en Staat tot vreugde van de katholieke conservatieven in Spanje, Italië, België Oostenrijk en Polen zelf, met behulp van Bilderberg en Opus Deï.
  Nog een districtenkiesstelsel op de koop toe en wie weet als Turkije meedoet ook nog Turks strafrecht, en als Bush het dicteert de doodstraf tot besluit. Over het vreemdelingenbeleid heb ik het dan nog niet eens gehad. Nee, ik ben er niet gerust op.

  Reactie door c.tilyx — maandag 21 juni 2004 @ 22.00 uur

 54. @jan marijnissen

  Dat protesteren heeft duidelijk effect gehad, voor de meerderheid van de mensen begon de euro pas te spelen toen het eigenlijk al te laat was. Natuurlijk was de SP toendertijd een splinterpartijtje en blijkbaar niet in staat haar stem te laten horen, echter vanaf 1991 zijn er verschillende verkiezingen geweest waarbij de SP, wat elke keer zo fijntjes word opgemerkt, winst op winst scoorde. Ik heb in die jaren de verkiezingen wel degelijk gevolgt, de SP was in die tijd overal tegen de Euro was indertijd blijkbaar niet belangrijk genoeg om er een zwaar punt van te maken.

  Toen de Euro eindelijk werd ingevoerd en de prijzen stegen had u een populistisch punt bij de kiezer namelijk de Euro, toen was de SP in staat om te appeleren aan het onderbuikgevoel van vele nederlanders namelijk dat de Euro per definitie slecht.

  Dat ik nog niet zo goed op de hoogte ben van de nieuwe Europese grondwet is niet geheel mij schuld maar dat kunt u uzelf en met u politiek Den Haag aanrekenen. De afgelopen jaren is er weer in achterkamertjes overleg gevoerd om een dergelijke grondwet geregeld te krijgen, en ik weet ook wel dat de SP daar nagenoeg geen invloed op heeft gehad, mijn verwijt is eigenlijk waarom van deze Europese grondwet geen punt is gemaakt tijdens de verkiezingen.

  Vervolgens zou ik nog wel graag een antwoord willen op mijn vraag of de SP principieel tegen een europese grondwet is of alleen tegen de grondwet in de huidige vorm is, ik vraag mij tevens af of de SP ook vind dat de EU een set basisregels nodig heeft waarbij democratie en de het recht van het individu gewaarborgt is.

  Reactie door Stephan Wijering — maandag 21 juni 2004 @ 22.06 uur

 55. Het verlaten van Nederland zit wel in de planning, puur principieel.

  Politici zweren trouw aan Nederland en de vlag, daarmee aan het volk en ondertussen verraden zij Nederland en het volk. Dat kan in mijn ogen niet samen gaan. Iemand die trouw zweert zal nooit zijn land onderwerpen aan een andere macht, maar (effe fanatiek gezegt) zich dood vechten voor zijn land. Daarom reageerd het Nederlandse volk denk ik ook traag, men voelt geen trots. Is deze regering ook verantwoordelijk voor, hun trots en patriotisme gaat over ‘het eruit kicken van buitenlanders’, ‘hard optreden’, ‘economie’.

  Maar dat is geen patriotisme, patriotisme is het bewaken en beschermen van je indentiteit, iets wat in je zit, wat jouw een trots Nederlander maakt. En niet hoe hard je een buitenlander of doelgroep kan afzeiken. Dit kabinet doet net alsof ze trots zijn, helaas ze zijn het niet. Links begint steeds beter te snappen dat patriotisme geen vies woord is, rechts denkt dat patriotisme te maken is met een mooie site met allemaal stomme gecensuurde verhaaltjes.

  Ik hoor Balkenende allerlei bullshit verhaaltjes ophangen over trots, Oranje en voetbal. Het koningshuis, onze jongens in Irak. Maar diep in zijn hart is hij helemaal geen patriot maar een landverrader. Anders had hij Europa een opdonder gegeven.

  Vindt ook dat iedere soldaat, politie, ambtenaar de plicht heeft deze regering zoveel mogelijk te saboteren. Je kan het zelfs verantwoorden, namelijk, je hebt trouw gezworen aan je vaderland. Daarmee ben je ook een medebewaker geworden van je vaderland. Nederland onderwerpen aan een andere macht is hoogverraad en mag je daarom met ieder middel verdedigen.

  Klinkt misschien fel, maar zo liggen de feiten wel. Anders moet Balkenende toch echt maar eens gaan uitleggen waarom ik jaren lang heel hard op de grond moest stampen en in de houding moest springen voor een vlag. Deed dat maar met 1 reden, ‘mijn nederland’.

  Reactie door MAD — maandag 21 juni 2004 @ 22.31 uur

 56. @Stephan. Zwak, hoor. Je zat twee keer fout! Erkennen, ho maar. Zo ken er al genoeg in de politiek.
  Je roept maar wat, zonder je ergens in te verdiepen.

  Reactie door Jan Marijnissen — maandag 21 juni 2004 @ 22.43 uur

 57. @Jan Marijnissen

  En u praktiseerd al dezelfde taktiek als alle andere politici die te lang in Den Haag resideren. Namelijk de onkunde van de kiezer over bepaalde politieke zaken te verwijten ipv de kiezer te overtuigen middels argumenten waarom deze fout zit.

  En wat echt zwak is, is een reactie niet inhoudelijk is maar een verwijt van minhdere politieke kennis, die bij diegenen die met u en u partij meehuilen ook niet aanwezig is.

  Ik heb inmiddels wel een idee waar u met u partij staat, zolang je maar conformeerd aan de grote leider en de partijideologie is er niets aan de hand maar enige kritische vragen worden afgedaan als zijnde dom en niet terzake kundig.

  Ik zal u even uit de droom helpen mijnheer Marijnissen 90 % van de Nederlandse kiezer heeft nog geen enkel idee waar het met de EU grondwet omgaat omdat het weer hetzelfde politieke correcte gezeik is als alle andere wetgeving die uit Europa en Den Haag komt. Het is aan U en de Uwen om beargumenteerd en duidelijk deze letterbrij te vertalen naar het volk. Waarbij u de feiten niet uit het oog verliest door middel van ideologisch geneuzel. Dat u daarna middels argumentatie aangeeft waar u het niet mee eens bent is dan uw goed recht en dan volstaat niet een simpel ‘kijk maar op mijn site’.

  Ik vind het bewonderingswaardig dat u als enige politicus de mens de gelegenheid bied om te kunnen reageren middels deze weblog maar reactie 62 vindt ik onder de gordel. Als ik fout zit geef ik dit toe (zoals ik dit al eerder heb gedaan in een andere discussie) In dit geval ben ik nog niet van mening dat ik fout zat.

  Maar als u liever geen reacties heeft die u onwelgevallig zijn omdat ze een kritische geluid laten horen dan laat mij dat dan weten dan zal ik in het vervolg deze weblog niet meer ideologisch komen vervuilen.

  Reactie door Stephan Wijering — maandag 21 juni 2004 @ 23.09 uur

 58. @Stephan. Reacties graag.
  Alleen, ongefundeerde verwijten helpen niemand.
  Je schreef dat de SP ‘te laat’ was. Onzin dus.
  Ben ‘n vent: maak je verwijt waar of trek het in.

  Reactie door Jan Marijnissen — maandag 21 juni 2004 @ 23.18 uur

 59. @Jan Marijnissen

  Zoals ik al eerder heb gesteld, misschien zijn jullie aanwezig geweest met een protestactie, en dat geloof ik ook wel. Maar dat is niet voldoende inmiddels heeft de SP politiek macht en volgens de verkiezingsuitslagen vanaf 1991 is de zetelverdeling ook gestegen. Mij verwijt is dat er pas in het afgelopen jaar echt een politiek punt van is gemaakt 1 jaar na invoering van de Euro en dat is te laat.

  Ik weet ook dat jullie altijd anti europa zijn geweest dat staat volgens mij ook al jaren in het programma, u bent in de gelegenheid geweest om in eerdere verkiezingen bij debatten hier een sterker punt van te maken. Ik heb echter het idee dat er toen te weinig interesse voor de euro was zodat hier geen zetelwinst te behalen viel.

  Kortom er had eerder en harder aan de bel moeten worden getrokken.

  Vervolgens zou ik toch graag willen weten of de SP pertinent tegen de EU is en daarmee de EU grondwet of denkt de SP dat een EU Grondwet wel mogelijk is onder bepaalde voorwaarde.

  Reactie door Stephan Wijering — maandag 21 juni 2004 @ 23.31 uur

 60. Sorry nog een opmerking mbt het te laat zijn.

  De EU grondwet staat alweer een tijd ter discussie het enige waar ik commentaar op heb gehoord is de vermeende benoeming van god en geloof in de grondwet, dat is gelukkig van de baan. De SP is gek op kamervragen, waarom zijn er gedurende de onderhandelingen over de EU grondwet niet meer kamervragen gesteld, waarom is de pers niet eerder opgezocht, waarom is er tijdens de verkiezingen zowel van de 2de kamer als de EU verkiezingen niet meer een punt van gemaakt.

  Dit verwijt is niet alleen aan de SP gericht maar tegen de gehele politieke kliek in Den Haag.

  De SP heeft alleen de pech dat zij de enigen zijn die een publieke weblog hebben ;)

  Reactie door Stephan Wijering — maandag 21 juni 2004 @ 23.39 uur

 61. Ik heb net een kijkje genomen in de ontwerp-grondwet, en ik denk dat ik nog redelijk gematigd ben als ik zeg dat het een gewoon een walgelijk gedrocht is. Een goede grondwet dient namelijk kort maar bondig te zijn, waar fundamentele rechten van mensen en kernvereisten van de overheid en de democratie in worden vastgelegd. Verder dient een grondwet gewoon door te verwijzen naar de ‘gewone wetten’, die regering en parlement kunnen opstellen.

  Maar de nieuwe Europese Grondwet is echt buitenproportioneel groot* en zit het vol met bepalingen over interne markt en dergelijke economische zaken, zonder dat er een echt democratisch proces aan te pas is gekomen. Daarnaast vind ik het uberhaubt vreemd dat al die economische zaken zo nodig in een grondwet verankerd moeten zijn, alsof de economische geboden onveranderbaar dienen te zijn. Met andere woorden: als ie er eenmaal is, dan blijft ie. Dus als de bepalingen erin ons sociale stelsel afbreken, kunnen we er vrijwel niets meer tegen doen.

  Bovendien overlapt deze Grondwet voor een groot deel de vele al bestaande Europese verdragen, wat als gevolg heeft dat alles weer lekker door elkaar gegooid zal worden. Bovendien vind ik het nergens op slaan dat we straks gebonden zijn aan tal van verdragen die allemaal hetzelfde zeggen. Want niet alleen met ‘gewone regelgeving’ gooit de EU ons vol, we worden ook nog eens bedolven onder de vele (en soms tegenstrijdige) verdragen en bijbehorende ‘gedoe’.

  De Europese Grondwet zegt enkel dat ze voortvloeit uit de bestaande verdragen, en zal dus geen vervanging zijn voor de bestaande verdragen. Naar mijn vermoeden zal daarom die grondwet in de toekomst in conflict raken met de bestaande verdragen. Met als gevolg dat de bestaande Europese gerechtshoven het nog drukker krijgen dan al het geval is. En zeker met de uitbreiding van de EU, ben ik bang dat het rechtsprekende systeem het dermate druk zal krijgen dat ze gaat knappen.

  De Europese Unie is, op communistisch China en stalinistisch Noord-Korea na, waarschijnlijk het meest centralistisch geregelde quasi-democratisch monster op deze aardbol. Ik denk dat wanneer je tegen een Amerikaan zou zeggen wat Europa allemaal wel niet regelt (80% van alle regelgeving), dat ie een fatale hartaanval zou krijgen. Ik vind het dan ook ontzettend jammer wat er met de politieke structuur van de EU gaande is, want ik voel me naast Nederlander wel degelijk Europeaan.

  Ik bedank overigens degenen die deze reactie helemaal hebben uit gelezen. Want als ik eenmaal aan het typen ben, dan eindig ik soms met ontzettend lange taaie verhalen. ;)

  Reactie door Daniël O. — dinsdag 22 juni 2004 @ 0.25 uur

 62. vandaag op stagebezoek around de middenpeelweg

  300.000 mensen komen kijken naar de luchtmacht open dag

  wordt kanonnenvlees

  waar zijn wij nou helemaal mee bezig ????

  het respect voor het voedselpakket in nederland is out

  gaat verder op de ingeslagen weg

  thee lauw ??

  € 2

  Reactie door have a little faith — dinsdag 22 juni 2004 @ 2.12 uur

 63. have a little faith

  Het zal wel aan mij leggen, maar ik snap er nooit geen moer van wat je zegt. Heb ook geen zin om gedachten flarden te gaan ontcijferen, ben geen archeoloog.

  Reactie door MAD — dinsdag 22 juni 2004 @ 8.11 uur

 64. Tsjonge, wat schreeuwt die mnemo weer! En, zoals al eerder is gebleken, niet gehinderd door enige kennis van zaken. Hij weet kennelijk b.v. helemaal niet, dat Jan november vorig jaar een discussiestelling op de website heeft geplaatst over de Europese Grondwet.(Zie verder nr. 48). Niet verder op ingaan, dus.

  De SP moet campagne gaan voeren tegen de Europese Grondwet. De EG is vooral een gemeenschap van de grote concerns, wat niets met democratie of democratisering van doen heeft. Integendeel, onderhand komt ruim de helft van de regelgeving in Nederland uit de kokers van de Brusselse burelen, terwijl het Europese parlement nog nauwelijks die naam verdient. Met verdere toename hiervan wordt Nederland steeds ondemocratischer: vele verworvenheden dreigen door Brussel om zeep te worden gebracht of tenminste naar beneden te worden genivelleerd. Kijk b.v. naar de strafwetgeving (drugswetgeving, uitlevering, enz.). De Nederlandse regering heeft de werkelijke consequenties van verdere “eenwording” nog niet eens werkelijk goed onderzocht, laat staan dat ze de bevolking er eerlijk over heeft voorgelicht. Net zoals met de euro wordt men z.g. verrast door “onverwachte ontwikkelingen”. De grotere landen zullen het voor het zeggen krijgen, ook in Nederland, en doen uiteindelijk wat ze in hun eigen belang vinden. Kijk b.v. naar de farce van het “Stabiliteitspact” (de z.g. harde grens van maximaal 3 % begrotingstekort)!
  Natuurlijk moet de SP beargumenteren waarom ze tegen de Europese grondwet is. Dat andere politieke partijen zullen proberen de SP in een kwaad daglicht te stellen, is niets nieuws en geen reden om niet duidelijk voor de eigen politieke stellingname uit te komen. De SP kan helder aangeven waarom ze de nadelen zwaarder vindt wegen dan de voordelen, en vooral ook voor wie. Bovendien kan ze helder aangeven waar ze wél voor staat: een sociaal Europa. (Zie het desbetreffende verkiezingsmanifest).

  Reactie door Olav Meijer — dinsdag 22 juni 2004 @ 10.30 uur

 65. Ik hoop dat de overige politici, zowel voor als tegenstanders van de grondwet, meer neutrale en eerlijke informatie geven over de inhoud grondwet, dan en zo “kort door de bocht” samenvatting als ik hier lees.
  Ik wil liever een eigen mening kunnen vormen en zelf nadenken, dan dat een ander dat voor mij doet. Op dit moment ken ik nog te weinig van de inhoud van de Europese grondwet, om te weten of Jan gelijk heeft met zijn samenvatting en weet ik dus ook niet of ik het met hem eens ben.

  Reactie door Ricardo Kamperveen — dinsdag 22 juni 2004 @ 10.43 uur

 66. Miki

  Verklaar je nader…?

  Reactie door MAD — dinsdag 22 juni 2004 @ 11.01 uur

 67. @ Ricardo Kamperveen
  Ik geloof dat er diverse links zijn geplaatst naar objectieve informatie. Echter geloof ik dat er niet zoiets bestaat als objectieve informatie, en zeker als die van de overheid afkomt. Er zit altijd een ‘verkoperslaagje’ omheen, en de neoliberale regering van dit land wil natuurlijk dat iedereen enthousiast wordt voor die grondwet, en zal de nadruk leggen op ‘de voordelen’ en ‘het belang’ van de grondwet. Marijnissen vervult hier prima zijn taak om een tegengeluid te geven.
  Vraag bij je eigen partij (D66) eens om info over de EuroGrondwet, misschien dat zij ‘objectiever’zijn.

  Reactie door Jan Breur — dinsdag 22 juni 2004 @ 13.14 uur

 68. Ik zit ook nite te wachten op informatie van D66 over hoe zij menen , dat ik moet denken over de grondwet. Ik vorm liever mijn eigen mening. Daarom zei ik ook, ik heb die grondwet nog niet gelezen. Ik wil zelf weten wat erin staat. Waarom is het zo slecht? Of waarom is het zo goed?
  Het maakt mij niet uit wat Boris, Jan, Wouter, Femke, Maxime of wie dan ook ervan vindt.

  Reactie door ricardo kamperveen — dinsdag 22 juni 2004 @ 17.26 uur

 69. Sneaky hoor Kamperveen. Valt mee dat je er nog niet bij zet ‘bij D66 mogen we vrij kritiek hebben binnen onze partij en zelf denken’. Je had dat beter kunnen zeggen dan het mooi trachten te verpakken via een zooi naampjes, waar je heel slim je eigen partijleider ook bij opnoemt. Je site vertelt iets anders, daar staat gewoon de standaard regerings propaganda.

  Reactie door MAD — dinsdag 22 juni 2004 @ 18.54 uur

 70. Het patriotisme van MAD is niets anders dan het nationalisme van pak hem beet Jan Maat. Alleen beseft MAD het zelf nog niet.

  Reactie door mnemo — dinsdag 22 juni 2004 @ 22.24 uur

 71. Zelf vind ik zijn gedachtengoed gevaarlijk. Veel gevaarlijker bijvoorbeeld dan van iemand die zegt dat Nederland verpest wordt door de Islamisering, daar zijn conclusies uit trekt en emigreert. Links, rechts, ik vind dit soort “patriotisme” gevaarlijk dicht tegen nationalisme aanhangen. Misschien is het wel gewoon precies hetzelfde. En combineer dat eens met dat socialistische van de SP! Violá, een Nationaal Socialist. Zou MAD ook een klein snorretje hebben?

  Reactie door mnemo — dinsdag 22 juni 2004 @ 22.32 uur

 72. @ mnemo: nationalisme plus socialisme maakt echt nog geen nationaal-socialisme. Bij het laatste zit namelijk rassenleer en antisemitisme ingesloten. Een socialist die een klein beetje nationalistisch is, of een nationalist die een klein beetje socialisch is kan je derhalve niet vergelijken met nazi’s. Net zo goed dat nationalisme plus kapitalisme niet automatisch fascisme is. Zo’n manier van redeneren is namelijk gewoonweg grof, bovendien kan je met dergelijke redeneringen vrijwel iedereen nazi noemen.

  Reactie door Daniël O. — dinsdag 22 juni 2004 @ 22.52 uur

 73. MAD, why are you so mad ??

  relax

  Reactie door nico verbeek — dinsdag 22 juni 2004 @ 23.44 uur

 74. @Daniël O, Nazi is ook wel een beetje overdreven, maar evewel is er iets niet helemaal lekker met zijn wijze van redeneren. Hij aggeert tegen extreem-rechts, terwijl hij met zijn eigen gedachtengoed zo dicht bij extreem-rechts zit dat het gewoon lachwekkend is om te constateren dat hij door zijn eigen bomen van frustratie het bos niet meer kan zien. Patriotisme is gewoon een ander woord voor nationalisme… het is maar gewoon hoe je het bekijkt. En de wijze waarop hij zich minderwaardig over andere culturen uitlaat is het maar net de vraag of hij zichzelf niet superieur acht jegens andere culturen en of rassen. Het snorretje was misschien geen correcte opmerking, maar ik wou hem eens confronteren met zijn eigen uitspraken en het hoekje waarin hij zichzelf op deze wijze plaatst.

  Reactie door mnemo — woensdag 23 juni 2004 @ 0.13 uur

 75. Mnemo

  Ik ben geen hitler fan dus zijn we snel mee klaar en heb ook 0,0 met Nazi’s. Maar ik weet dat het een schok voor je is als je ziet dat links georienteerde mensen ook patriots kunnen zijn. Maar om het links recht verhaal te verlaten, het is ieder ambtenaar zijn plicht om Nederland te beschermen en te luisteren naar wat zijn bevolking wilt. Balkenende wil Europa door onze strot duwen, Balkenende onderwerpt ons aan een ondemocratisch gekozen macht, dus brengt Balkenende Nederland in gevaar en schend hij zijn eed.

  Op dit moment is het de plicht van iedere ambtenaar om ervoor te zorgen dat dit niet gebeurd. En daar kan je gerust heel ver in gaan. Je hebt namelijk niet gezworen aan de koningin of Balkenende, maar je hebt gezworen aan het volk. Daarmee ben je in mijn ogen afzetbaar en moeten er nieuwe verkiezingen volgen.

  Reactie door MAD — woensdag 23 juni 2004 @ 0.56 uur

 76. Nico heeft weer van de rooie pilletjes gesnoept.

  Reactie door mnemo — woensdag 23 juni 2004 @ 1.08 uur

 77. Let op MAD, je moet het volgende eens proberen te begrijpen…

  Je bent geen Nazi, labeltje plak ik je niet op, maar wanneer ik naar jouw woorden luister dan hoor ik een echo van lang geleden. Een mannetje met een snor trok ook zo van leer over patriotisme, socialisme, erg militant mannetje ook.. ach laat ook maar, je wilt het niet begrijpen.

  Reactie door mnemo — woensdag 23 juni 2004 @ 1.13 uur

 78. @ mnemo: zoals je zelf ook opmerkte, zijn grofweg twee vormen van nationalisme: patriotisme en volksnationalisme.

  Patriotisme is vaderlandsliefde, maar staat los van het denken in termen als ‘volk’ en ‘nationale strijd’. Een patriot kan het daarom niets schelen wat voor etniciteit, politieke overtuiging, religie of huidskleur iemand heeft, het gaat enkel om het vaderland. Deze stroming heb je vooral in de VS, in een doorgeschoten vorm wel te verstaan. Ook in vrijwel alle socialistische staten had je deze vorm van nationalisme.

  Volksnationalisme is de nationalistische stroming waar met gericht is op je eigen volk/etniciteit/bevolkingsgroep. Een ander woord voor volksnationalisme is nationaal-socialisme. Het meest bekende voorbeeld hiervan is uiteraard de NSDAP. Goede voorbeelden van hedendaagse volksnationalistische groeperingen zijn de NNP, de NVU en de AEL. Persoonlijk vind ik deze vorm van nationalisme zonder twijfel de meest gevaarlijke politieke stroming die we kennen, omdat het zich kenmerkt met superioriteitsdenken.

  Naar mijn mening is patriotisme echter geen gevaarlijke stroming, mits het niet te extreem wordt uiteraard (zoals in de VS). Maar een op zich goede eigenschap van patriotisme is dat het zorgt voor eensgezindheid en minder polarisatie tussen bevolkingsgroepen. Men heeft immers iets gezamelijks. Zelf ben ik een groot tegenstander van het koningshuis en daarmee dus republikein (niet te verwarren met de Amerikaanse republicans). Ten tijde van de republiek (voor 1848 dus) was het andere woord voor republikein echter ‘patriot’… een republikein is dus eigenlijk per definitie een patriot.

  Een tijdje terug hoorde ik Jan Marijnissen pleiten voor een Huis der Historie, dat is op zich redelijk ‘nationalistisch’, maar helemaal niet verkeerd, toch? Of zag hoe vrolijk Nederlanders aan het begin van het EK aan het dansen waren met Ieren, Tsjechen en Duitsers. Een beetje nationaal bewustzijn en eensgezindheid kan dan ook geen kwaad naar mijn mening.

  Reactie door Daniël O. — woensdag 23 juni 2004 @ 2.49 uur

 79. irish ??

  Reactie door vrb — woensdag 23 juni 2004 @ 8.26 uur

 80. mnemo

  Wat jij hoort, hoor ik in de VVD met hun geschop tegen buitenlanders, ik hoor dit ook in de LPF. Wat ik zeg is zoals Daniel keurig omschrijft, gewoon een gezonde vaderlands liefde, zonder dat ik daar mensen voor hoef te stigmatiseren. Het gaat mij ook niet om het verwijderen van mensen, ja, hoogstens mensen die zich keren tegen de democratische meerderheid van Nederland. Vergeet niet, je kan wel een idee hebben als politici, maar als de meerderheid van de bevolking daar geen trek in heeft, ben je dus ondemocratisch bezig, schending van je eed dus. Hun zitten daar voor ons, niet voor zichzelf.

  bijvoorbeeld een politieman is er niet om regeringsbeleid uit te voeren, een politieman is er om zijn volk te dienen. Dit geld ook voor een militair en andere ambtenaren. Je beschermt het volk tegen ellende. Het volk onderwerpen aan een ondemocratisch gekozen macht moet voldoende zijn om bovengenoemde ambtenaren te mobiliseren, daar zijn ze voor. Doe je dit niet, ben je geen knip voor de neus waard. En ben je dus een verrader van het volk.

  Neem nu Marijnissen en zijn opvatting over het koningshuis, liefst doek die ze min of meer op. Maar hij weet dat de meerderheid er veel lol aan beleefd dus legt hij zich daar bij neer. Populistisch ? nee dat is niet populistisch, dat is luisteren. Marijnissen kent zijn plaats, namelijk het vertegenwoordigen en beschermen van alle Nederlanders. En daarbij de mensen die verdrukt raken eruit halen en helpen. Dat is de taak van een volksvertegenwoordiger.

  Ze moeten oppassen in denhaag met hun pro europa houding, want er zijn er meer zoals ik die zich zullen verzetten. Uit naam van de democratische meerderheid is bijna alles gerechtvaardigd.

  Reactie door MAD — woensdag 23 juni 2004 @ 8.56 uur

 81. @ Daniël O. (93):

  Nederland was al een koninkrijk tussen 1806 en 1810 (Koninkrijk Holland onder Napoleons broer Lodewijk) en daarna voortdurend sinds 1815 (onder de stadhoudersfamilie Van Oranje-Nassau). Wel is de eigenlijke kern van Nederland republikeins (zoals Prins Claus al zei: een republiek met een koning(in) aan het hoofd).

  Reactie door Olav Meijer — woensdag 23 juni 2004 @ 9.16 uur

 82. “Patriotism is your conviction that this country is superior to all others because you were born in it.”
  -George Bernard Shaw-

  Maar wat trots voor Nederland mogen we wel hebben, dat creert o.a. een socialer gevoel bij mensen. Een huis voor de historie vind ik een heel goed initatief van Jan Marijnissen. Nederland heeft veel dingen goed maar ook fout gedaan in het verleden, en daar kunnen wij nog wijze lessen van leren. Ik denk dat 40% van alle foute beslissingen voorkomen hadden kunnen worden als we wat beter de geschiedenis hadden bestudeerd.

  En wat is dan weer de conclusie: Beter onderwijs!!

  Reactie door joris — woensdag 23 juni 2004 @ 10.09 uur

 83. Miki
  Tuurlijk, je hebt zeker gelijk in een aantal zaken. Maar ik denk dat Marijnissen allang en breed weet hoe popie het koningshuis is, hij is ook niet gek.

  Joris
  Trots is ook erg belangrijk, ken het initatief niet van Marijnissen maar het klinkt goed. Deze regering heeft met opzet het patriotistisch gevoel wat overigens dicht bij trots ligt, kapot gemaakt en omgevormt naar haat tegen groeperingen, een gevoel van onveiligheid aangelult en mensen een depressie aangelult. Stuk voor stuk schenden politici hun eed, namelijk het beschermen van Nederland en zijn bevolking.

  Reactie door MAD — woensdag 23 juni 2004 @ 10.54 uur

 84. Nederland en haar bevolking, patrioot…

  Reactie door mnemo — woensdag 23 juni 2004 @ 13.19 uur

 85. Mnemo

  Kinderachtig manneke ben je toch. Als je vreselijk uitgelult bent kan je altijd nog zeiken over spellingsfouten of IQ e.d. en jezelf opwaarderen tot ‘zie mij eens goed zijn’. Daaag Mnemo, ga lekker op je eigen weblog spelen.

  Reactie door MAD — woensdag 23 juni 2004 @ 14.09 uur

 86. Joh, ik wees je alleen maar op een knullige gevoelsmatige fout. Doe er je voordeel mee en hou op met zeiken. En volgens mij ben je stiekem een beetje jaloers op mijn mooie weblog. Je hebt het er voordurend over…

  Reactie door mnemo — woensdag 23 juni 2004 @ 15.12 uur

 87. mnemo

  Nee mnemo moet ik je nu ook het oude forum truukje uitgaan leggen…. ? als je geen argumenten meer hebt ga je gewoon over tot afzeiken, zoals je grote voorbeelden van geenstijl.nl dat doen. En ja ik barst van de spellingsfouten en het zal me een rotzorg zijn, jij zit er spontaan meer mee dan ik zelf. Nee ben niet jaloers op een weblog die bestaat bij de gratie van het afzeiken en die overeind wordt gehouden door provocatie en en ander azijn gedrag. Dag Mnemo.

  Reactie door MAD — woensdag 23 juni 2004 @ 15.39 uur

 88. Olav Meijer: dat klopt! En later hadden ook de Oranjes ten tijde van de republiek weer vrij veel macht. Echter, voor die tijd was Nederland een zéér vooruitstrevende republiek, daar waar we nu een beetje een achterliggende monarchie zijn. Alles moet dus in een geschiedkundige context gezien worden.

  Reactie door Daniël O. — woensdag 23 juni 2004 @ 16.52 uur

 89. “Patriotism is your conviction that this country is superior to all others because you were born in it.”
  -George Bernard Shaw-

  Zelf denk ik dat George Bernard Shaw hier geen gelijk heeft. Neem nu eens de VS, waar met ontzettend patriotistisch is, maar waar tegelijkertijd vele inwoners niet in het land zelf zijn geboren. Bijvoorbeeld meneer Arnold Schwarzenegger: hij is duidelijk een patriot, maar hij is niet geboren in de VS zelf, maar in Oostenrijk.

  Reactie door Daniël O. — woensdag 23 juni 2004 @ 16.58 uur

 90. Beste MAD,

  Ik ben je gezeur over mijn website meer dan zat. Als je de moeite neemt om al mijn comments nogmaals te lezen zal je tot de constatering komen dat ik buiten dat ik de url, naast mijn naam en e-mail adres – dat overigens gewoon bestaat – heb ingevuld. Jan biedt die mogelijkheid nu eenmaal en waarom zou ik daar, net zoals vele anderen geen gebruik van mogen maken. En ja, je hebt gelijk wanneer je zegt dat GeenStijl de aanleiding is geweest om ook een weblog te maken. Toch ontgaat je een belangrijk aspect van mijn website; namelijk dat iedereen, dus ook jij columns op de voorpagina kan en mag plaatsen, ongeacht je overtuiging. Het enige wat ik probeer te bewerkstelligen is een leuke discussie. Dat je het niet met me eens bent vind ik jammer voor je, maar verder vind ik “dag mnemo” een buitengewoon kansloze opmerking, ik maak zelf wel uit hoe, waar en wanneer ik ga.

  Reactie door mnemo — woensdag 23 juni 2004 @ 18.28 uur

 91. Dag Mnemo.

  Reactie door MAD — woensdag 23 juni 2004 @ 20.28 uur

 92. Jan Marijnissen

  Ik hoop dat jullie met een verpletterende actie komen tegen die EU grondwet. Ik hoorde dat alle andere partijen allemaal opeens PRO EU zijn, wat ik in zijn geheel niet snap. Is die politieke JA TEGEN DE EU GRONDWET, nu gebaseerd op eigen belang van deze partijen ?

  Reactie door MAD — donderdag 24 juni 2004 @ 10.35 uur

 93. @ MAD: de grote partijen horen bij het ‘establishment’, die zijn altijd voorstander van grootheidswaanzinnige praktijken. Meebepaler is dat kleine partijen doorgaans kritischer zijn dan grotere partijen, omdat die enerzijds nog een ideologie hebben en anderzijds geen regeringsverantwoordelijkheid dragen. De grote partijen (in de vorm van de regering) zullen bij een negatieve uitslag bij het referendum zich waarschijnlijk ook moeten verantwoorden bij de andere Europese regeringsleiders.

  Reactie door Daniël O. — donderdag 24 juni 2004 @ 12.52 uur

 94. jack black

  jack black If some great Power would agree to make me always think what is true and do what is right, on condition of being turned into a sor

  Trackback door jack black — zaterdag 30 april 2005 @ 0.51 uur

 95. wat wordt hier geluld en gelogen. “stempelplicht bij werkloosheid naar Belgisch voorbeeld” zou er komen. Onzin! Die stempelplicht wordt in België juist afgeschaft!!!!

  Reactie door thomas van houthem (antwerpen) — woensdag 8 juni 2005 @ 19.21 uur

 96. a sportsbook…

  deploring.physical member stool?launch?seconders betting online http://www.more-betting.com/

  Trackback door a sportsbook — woensdag 17 mei 2006 @ 19.00 uur

 97. betting…

  turned.perverts coincided debutante anemia?angiography corrective.odds http://www.sport-betting-site.com/

  Trackback door betting — zaterdag 20 mei 2006 @ 12.41 uur