Toe maar Aart Jan..liberaliseren!

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Persbericht ministerraad
3 september 2004

VOORRANGSPOSITIE VOOR WERKLOZE HAVENARBEIDERS VERDWIJNT DEFINITIEF

Werkloze havenwerknemers hebben bij het verkrijgen van werk binnen de haven niet langer voorrang boven andere werkzoekenden. De ministerraad heeft op voorstel van minister De Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ingestemd met het opzeggen van het verdrag van de International Labour Organization waarin dit wordt geregeld.

Sociale partners in de haven hebben jarenlang gewerkt met een zogenaamde pasjesregeling voor havenwerkers. Daarbij kregen werkloze havenwerknemers voorrang op andere werkzoekenden. Werkgevers beëindigden hun medewerking aan deze regeling enkele jaren geleden. Werknemersorganisaties wilden de regeling voortzetten, desnoods bij wet. Na veelvuldig overleg tussen het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de vakcentrale FNV en werkgeversorganisatie VNO-NCW is in januari gebleken dat sociale partners er gezamenlijk niet uitkomen. Hierdoor kan niet langer worden voldaan aan de eisen die het verdrag stelt. Het kabinet betreurt de breuk tussen werkgevers en vakbonden maar ziet geen reden om de voorrangspositie bij wet te regelen. Bevoorrechting van een speciale groep werknemers past niet in het huidige arbeidsmarktbeleid. Na raadpleging van de sociale partners heeft het kabinet nu besloten het verdrag op te zeggen. Opzegging kan overigens slechts eenmaal in de tien jaar. Dat is deze keer tussen 25 juli 2005 en 23 juli 2006. Het verdrag blijft wel gelden voor Aruba.

De ministerraad heeft ermee ingestemd dat het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State zal worden gezonden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden pas openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.

RVD, 03.09.2004

Opties voor delen:
 • NuJIJ
 • eKudos
 • del.icio.us
 • Digg
 • Google Bookmarks
 • email

zondag 05 september 2004 :: 12.09 uur

57 Comments

57 reacties

 1. Is het voortrekken van de ene groep werklozen t.o.v. een andere groep niet gewoon een verkapte vorm van discriminatie?

  Reactie door Ronald — zondag 5 september 2004 @ 12.19 uur

 2. Natuurlijk moet dat worden afgeschaft. Het is te gek voor woorden dat werklozen uit een bepaalde beroepsgroep of bedrijfstak met hun recht kunnen doen gelden op een voor hen gereserveerde arbeidsplaats.

  Reactie door Bert B — zondag 5 september 2004 @ 13.29 uur

 3. Ja, en dat internationale verdrag dan?

  Reactie door Lambert — zondag 5 september 2004 @ 14.25 uur

 4. Ik las op teletekst dat het de overheid niet is gelukt met de `Pluk ze acties’ om criminelen kaal te plukken. Men weet niet of er mee wordt doorgegaan.

  Nee, het natuurlijk véél makkelijker om geld af te schrapen van de botten van arbeiders en uitkeringstrekkers, en ze dan nog een trap na te geven. En het is veel makkelijker voor de politie om boetes te incasseren van publiek dat zich laat betrappen op kleine overtredingen als fietsen zonder licht (licht dat er door loslopende vandalen is afgesloopt) of zoals ik in de krant las:
  `zich zonder reden ophouden in een portiek’.
  De grote supercriminelen staan er meesmuilend bij en feliciteren dit rechtse kabinet.

  Reactie door C.Tilyx — zondag 5 september 2004 @ 15.16 uur

 5. T zullen wel rechtse criminelen zijn die ze niet kunnen aanpakken.

  Reactie door folkert de lepper — zondag 5 september 2004 @ 16.10 uur

 6. Gaan we niet voorbij aan het allerbelangrijkste? N.l. dat het kabinet HET VERDRAG met de ILO heeft OPGEZEGD?
  Nu hebben havenarbeiders daar last van. Wat gaat er verder gebeuren? Want als het ILO verdrag is opgezegd, dan heeft dit kabinet volgens mij verdere plannen om de vakbonden en hun werk te beteugelen. Nog even en ze zijn straks verboden bij de wet en dan wordt hun werk strafbaar. Dat lijkt vergezocht, maar een kabinet dat zich niet houdt aan afspraken, dan contracten verbeekt, en dat al vaak als onbetrouwbaar wordt aangemerkt, zal dat ook daadwerkelijk blijken te zijn. Vakbonden moeten gaan uitkijken. Het worden weer zware tijden, zoals bij de oprichting van de allereerste vakbonden destijds.
  Over de havenarbeiders: het werk dat zij doen is vrij gespecialiseerd. Een “gewone” uitzendkracht die de haven niet kent, zal snel een gevaar kunnen vormen. Havenwerk lijkt eenvoudig. Is dat niet. Het is niet alleen sjorwerk en sjouwwerk. Het is de plek waar dat gebeurt met alles dat erbij gebeurt. Alhoewel het idee best sympathiek is dat ook andere werklozen daar een kans zouden moeten krijgen, is de havenwerker nog altijd het beste geschikt. Het gaat, zoals gewoonlijk, om geld. De nieuwe krachten kunnen goedkoper ingehuurd gaan worden. De ongelukken zullen gaan gebeuren.

  Reactie door Lydia — zondag 5 september 2004 @ 16.15 uur

 7. @ Lydis (8):

  Krek, Lydia! Ik hoop dat de vakbonden er nu eindelijk eens van doordrongen zijn geraakt dat hun bestaan zélf op het spel staat! Ze zijn veel te lang blijven rondpolderen en hebben geloof gehect aan figuren als De Geus die gewoon een opportunistische overloper is. Ik verwacht wel het e.e.a. van de komende acties (20 september en 2 oktober a.s.), en hoop ook dat de groep “De Maat Is Vol!” (wat ik altijd aanvul met: de maat loopt allang over!) de vakbonden bij de les weet te houden. Want blind vertrouwen kan je de vakbondstop helaas niet.

  Reactie door Olav Meijer — zondag 5 september 2004 @ 17.20 uur

 8. @ Lydia (8)

  “Over de havenarbeiders: het werk dat zij doen is vrij gespecialiseerd. Een “gewone” uitzendkracht die de haven niet kent, zal snel een gevaar kunnen vormen. Havenwerk lijkt eenvoudig. Is dat niet.”

  Dat geldt voor nagenoeg iedere baan. Dat is dus geen argument om werkloze havenarbeiders wettelijk voorrang te verlenen boven andere werklozen.

  Reactie door Michielvd — zondag 5 september 2004 @ 17.38 uur

 9. Lydia heeft gelijk. Deze regeling zal misbruikt worden om de gespecialiseerde havenwerker uit de markt te prijzen. Zo worden de havenwerkers ervoor gestraft dat zij altijd wel een eenheid zijn geweest, en zo goede arbeidsvoorwaarden af hebben gedwongen. Wanneer het havenwerk gedaan gaat worden door mensen die niet de Havenvakschool hebben gevolgd gaan er trouwens ongelukken gebeuren. Ongelukken met chemicalien, met verkeerd geladen schepen die ompleuren en zinken, ongelukken met ladingen die losraken…het leed zal niet te overzien zijn. Havenwerk is en blijft een vak. Voor havenwerkers!

  Reactie door Rik — zondag 5 september 2004 @ 18.01 uur

 10. Kijk ik op de homepage van Marijnissen, zie ik die kop van de Geus ineens in beeld. Was dat nou nodig? M’n hele dag is nou weer verpest. Mijn vraag is Jan, kan dit in het gevolg achterwege blijven?

  Reactie door JanW — zondag 5 september 2004 @ 18.04 uur

 11. Ja natuurlijk het is allemaal een compleet van deze rechtse -of moet ik zeggen extreem rechtse honden- om de arme linkse arbeiders te pakken en hun rijke vrienden te bevoordelen.

  Voor wie het niet door heeft, de opmerking is enigszins cynisch bedoeld.

  Reactie door ricardo kamperveen — zondag 5 september 2004 @ 19.53 uur

 12. Havenwerk is zeer specialistisch werk en vooral gevaarlijk werk. Daarom is het van groot belang dat alleen gespecialiseerde werknemers in de haven werken.
  Het internationale havenwerkersverdrag geeft 2 belangrijke onderdelen weer, te weten:
  De havenwerkers moeten geregistreerd staan (opleidingen en vakbekwaamheid) en geregistreerde havenwerkers hebben voorrang bij arbeid. Dit laatste is van groot belang omdat in iedere haven er tijdelijke arbeidskrachten noodzakelijk zijn in verband met pieken en dalen. We hebben immers de boten niet aan een touwtje. Door slecht weer komen de geplande schepen te laat en de dag erop komen er 2x zoveel. En ze willen niet wachten.
  Deze tijdelijke arbeidskrachten behoren net zo opgeleid te zijn als de permanente havenwerkers. Om deze tijdelijke arbeidskrachten toch een inkomensgarantie te bieden moeten zij dan ook als eerste opgeroepen worden. Dus als zij tijdelijk in de WW zitten (was vroeger zo en nu sinds kort weer) moeten zij wel als eerste weer op werk ingezet worden.

  Tevens is het van belang dat alleen geregistreerde havenwerkers in de havens kunnen werken. We weten dan zeker dat er netjes loonbelasting en sociale verzekeringspremies betaald worden en dat er niet oneerlijk geconcurreerd wordt op loon en arbeidsvoorwaarden. Denk maar aan de mensen die werken in de tuinbouw.
  Er is nog een ander argument bij gekomen in het kader van terrorrismebestrijding. Door controle te kunnen uitoefenen op havenpasjes kunnen wij ongewenste mensen uit de haven weren.

  Nu het klapstuk waarom het verdrag wordt opgezegd (het is nog niet zover):
  in 2000 hebben werkgevers stiekem het registratiesysteem beeindigd. Nadat wij dit geconstateerd hadden hebben wij (de havenbond van FNV Bondgenoten) direct contact gezocht met de minister.
  Na 2 1/2 half overleg met ministerie en delegatie van werkgevers (die geen mandaat hadden om afspraken te maken) hebben wij besloten om een juridische procedure te starten tegen de Staat der Nederlanden.
  Allereerst weigerden de werkgevers met een echte delegatie aan tafel te komen. Ten tweede hebben de werkgevers aangegeven dat zij van het registratiesysteem af willen. Ze willen namelijk meer concurrentie in de haven. Zie de strijd tegen de liberalisering in Europa.
  Ten derde: de Geus zegt dat als werkgevers en werknemers er samen niet uitkomen dat hij dan het verdrag opzegt.
  Dit betekent dus dat alle ILO verdragen opgezegd worden als werkgevers het verdrag niet zien zitten.

  Belangrijk is om te weten dat de Staat der Nederlanden het verdrag hebben ondertekend en dus verantwoordelijk zijn voor de uitvoering en naleving. Dus onafhankelijk of werkgevers het nu leuk vinden of niet. Het verdrag is ondertekend en moet dus uitgevoerd worden.
  Zoals gezegd: er loopt nu een juridische procedure en zijn in afwachting van een uitspraak van de rechter.
  En wat doet de arrogante klootzak van de Geus: die zegt gewoon het verdrag op omdat hij bang is voor de uitspraak van de rechter.

  Dus voor degenen die van mening waren dat een werkloze havenwerker net zoveel waard is als een andere werkloze, wil ik alleen maar zeggen dat de havenwerkers tot nu toe nog maar de enige groep werknemers is die zich nog niet naar de liberale slachtbank hebben laten afvoeren. In het verleden niet, vorig jaar niet , dit jaar niet en volgende jaren ook niet.

  Proud to be a docker!

  Niek Stam

  Sector Coordinator Havens
  FNV Bondgenoten

  Reactie door Niek Stam — zondag 5 september 2004 @ 20.10 uur

 13. Goh, als Ricardo cynisch wordt begint’ie zinnige taal uit te slaan. Ik hoop dat’ie vaker cynisch wordt, maar dat zal wel lukken met het toekomstperspectief van D66.

  Reactie door Rik — zondag 5 september 2004 @ 20.12 uur

 14. @Niek Stam,


  1. de havenwerkers moeten geregistreerd staan (opleidingen en vakbekwaamheid) en geregistreerde havenwerkers hebben voorrang bij arbeid. Dit laatste is van groot belang omdat in iedere haven er tijdelijke arbeidskrachten noodzakelijk zijn in verband met pieken en dalen. We hebben immers de boten niet aan een touwtje. Door slecht weer komen de geplande schepen te laat en de dag erop komen er 2x zoveel. En ze willen niet wachten.
  Deze tijdelijke arbeidskrachten behoren net zo opgeleid te zijn als de permanente havenwerkers. Om deze tijdelijke arbeidskrachten toch een inkomensgarantie te bieden moeten zij dan ook als eerste opgeroepen worden. Dus als zij tijdelijk in de WW zitten (was vroeger zo en nu sinds kort weer) moeten zij wel als eerste weer op werk ingezet worden.

  Sorry hoor maar dit soort redenatie is ook in principe van toepassing op ICT’ers, dokters (denk aan eerste hulp), brandweerlieden, schilders, timmermannen, etc etc etc
  Zeg maar gewoon voor elke beroepsgroep, dus ik zie niet in waarom er voor de ene beroepsgroep wel zo’n regeling zou moeten bestaan en voor de anderen niet.
  En het puntje veiligheid in de haven is ook een drogredenering want dat geld ook bijv. voor de ICT wereld, of mag je hartbewakingsmonitor (die je hopelijk nooit nodig hebt) door een amateur worden geprogrammeerd?

  Reactie door Ronald — zondag 5 september 2004 @ 20.23 uur

 15. Ha die Niek Stam! Zeg, wil je ons een groot plezier doen en deze meneer Ronald eens een dagje mee nemen, de haven in? En hem eens laten werken bij het stukgoed uit containers halen, bij de bulk (jaaah, da’s leuk!!) om de laatste resten uit het schip te halen. Ach, dat “doet-ie” wel effe. Graan bv is niet giftig, we eten het immers. Nou, Ronald, graan is stoffig en stof kan exploderen. Graan is ook behandeld met chemicaliën en zolang je niet weet welke dat zijn en wat voor uitwerking die (kunnen) hebben, zou ik, als ik jou was, dat ruim niet gaan. Als je het overleeft kan je wel voor de rest van je leven verlamd zijn. Oh, en Niek, neem hem ook mee langs de kaden waar de kranen op en neer rijden en bij boten die nog steeds direct over boord lossen. En laat hem flink werken. Geef hem wel zijn handschoenen en speciale schoenen, zijn beschermende kleding en zijn oorbeschermers en helm. Havenarbeider is een vak, Ronald. Net zoals telefoniste, en dat ben ik geweest, maar ik ben mijn werkzame leven begonnen bij de scheepvaartmaatschappijen en heb wel degelijk rondgelopen in die haven en bijna een hijs thee op mijn kop gekregen. Wat een hijs is? Niek, leg ‘t effe uit?

  Reactie door Lydia — zondag 5 september 2004 @ 21.36 uur

 16. Ronald,
  ik hoop niet dat jij ooit op de Intensive Care komt te liggen en dat de dienstdoende verpleger/verpleegster een dagje vrij heeft en dat ik via een uitzendburo de honeurs moet waarnemen.
  Je weet waarschijnlijk al wat er dan gebeurt. Ik heb de ballen verstand van al die apparatuur en medicamenten. Dus de kans is groot, zeer groot dat er wat verkeerd zal gaan en de gevolgen zijn bijna niet te overzien. Nou ja, je komt nog meer in levensgevaar.
  En dat is nu precies hoe het in de haven er aan toegaat.

  Voor iemand die (hopelijk) SP-sympathisant is, doe je behoorlijk merkwaardig. Of ben jij toevallig het onechte kind van de Geus? Is helemaal niet erg. Maar probeer jezelf eerst ergens over te verdiepen voordat je een mening wilt geven.

  By the way: het lijkt mij inderdaad zinnig om artsen e.d. te laten registreren. En dat gebeurt namelijk ook. Net zo als bij advocaten. het feit dat iemand in de haven gaat werken, maakt hem niet direcht een havenwerker. Net zo min als iemand die zich gaat voordoen als de belangenbehartiger van werkgevers in Nederland, maakt hem niet direct Aart-Jan de Geus.
  Schraven en de Geus zijn toch ook niet dezelfde personen of familie van elkaar. Of wel???

  Reactie door Niek Stam — zondag 5 september 2004 @ 21.48 uur

 17. Die walgelijke foto van de Geus, moeten ze bij wijze van protest tegen zijn beleid afdrukken op een A4 met als tekst: “WORDT GEZOCHT”.

  Wegens het afbreken van de sociale wetten en het verkwanselen van het christelijke gedachtengoed van zijn achterban.

  En dit moeten ze overal aanplakken waar veel mensen komen. Mischien kunnen we ook wel een soort kwartet maken of een soort kaartspel (net zoals de amerikanen met gezochte irakezen deden).
  Met daarin de grootste schurken van de afgelopen kabinetten plus nog wat malafide en corrupte randfiguren zoals de voorzitter van het VNO en Bram Peper met zijn VVD-poedi.

  S.P. Als het idee je aanstaat; zeg het maar

  Reactie door ReneR — maandag 6 september 2004 @ 10.06 uur

 18. Ik heb nog steeds geen overtuigende argumenten gezien waarom havenarbeiders voorrang zouden moeten krijgen tegenover ‘gewone’ mensen bij het verkrijgen van werk in de haven.

  Dat argument dat het gevaarlijk is, is toch een drogreden. Er zijn veel meer sectoren waar je in contact kunt komen met allerhande chemische goedjes die een negatief effect kunnen hebben op de gezondheid danwel dodelijk zijn. Daar moet je dus ook weten wat je doet, maar voor die sectoren gelden er geen voorrangsregels. De gemiddelde bouwvakker kan ook op de werkplek rondlopen en vervolgens iets bovenop zich krijgen. Daarvoor gelden ook geen voorrangsregels. In verschillende fabrieken zijn er ook uitermate specialistische functies die gevaarlijk kunnen zijn als iemand een fout maakt. Ook daarvoor gelden geen voorrangsregels. En zo kan ik nog wel even doorgaan.

  Reactie door Michielvd — maandag 6 september 2004 @ 11.12 uur

 19. Al geruime tijd volg ik het commentaar van Ronald op dit weblog. Ronald ontpopt zich als de spreekbuis van het neo-liberale beleid. Met zijn functie als systeembeheerder mag hij vaak op de schoot zitten van zijn superieuren, daardoor verkeert hij in een roes dat hij ook deel uitmaakt van dit clubje. Wat wil je als figuur, die omhoog gevallen is, want dat zijn de meeste ICT-ers in zekere zien wel.
  Nou, Ronald dan wordt het tijd om je een illusie armer te maken en laat ik ook eens op jouw rechtse stoel gaan zitten.
  Als ICT-er heb je ook weleens gehoord van het begrip “workflow”. Ja, namelijk het stroomlijnen van processen. Het efficiënter maken van bedrijfsprocessen. Dat kan betekenen dat het vak van systeembeheerder vaak overbodig kan worden.
  De systeembeheerder heeft vaak te weinig te doen in het bedrijf en verdient relatief te veel. Interessant blijven doen met het installeren van een radiografische muis kan je ook niet eeuwig blijven volhouden, daar het beturingssysteem van Windows zo gebruiksvriendelijk is, dat elke gebruiker van de pc hier toe in staat kan zijn.
  Om deze reden kan de oplossing zijn om de weinig voorkomende gespecialiseerde werkzaamheden uit te besteden aan een automatiseringsbedrijf, die de monitoren van de pc-gebruikers op afstand overneemt. Voor de simpelere werkzaamheden van de systeembeheerder kan een simpele cursus volstaan van de pcgebruikers. Het enige wat zij vaak als storing opgeven is: “Het internet is uitgevallen”. Dan zeg ik op mijn beurt: “gegevens opslaan, opnieuw de pc starten, doet wonder”
  Om maar niet te spreken van de ICT-werkzaamheden, die naar lage lonenlanden wordt uitbesteed. Wat ben je dan nog waard als ICT, als je op straat komt te staan, terwijl je niet eens MCSE op zak hebt. Het feit dat jouw werkgever niet eens bereid is om deze opleidig te vergoeden, geeft te denken dat jij best wel eens vervangbaar bent. Werkgevers, die in ICT-ers heil zijn, zijn vaak bereid om hele dure opleidingen voor Linux of routers te betalen. Maar misschien is, die angst wel de reden voor jouw kontlikgedrag. En als je op straat komt te staan is het afgelopen met de ict-cariere, daar jij niet kan opboksen met het overschot van ict-ers, die de WW in worden geschopt. En dan besef je dat de werkgever behagen geen gerandeerde investering is.

  Reactie door Hendrik — maandag 6 september 2004 @ 11.14 uur

 20. By, the way Ronald.
  Een havenarbeider verdient mijn respect boven een ICT-er daar hij echt zwoegt voor zijn brood, terwijl een systeembeheerder dehele dag loopt te spelen en te rageren op nieuwsgroepen, interessant lopen doen bij het kantoorpersoneel. De van arbeid “zwetende” fabrieksarbeiders zijn hem weer te min.
  De havenarbeider heeft meer dan elke cent verdiend, die hij krijgt voor zijn inspanning. Bovendien is hij minder vaak te vinden in de kamertjes van de werkgevers, dan de systeembeheerder, waardoor hij ook niet met de idëeen van de werkgevers besmet kan raken.

  Reactie door Hendrik — maandag 6 september 2004 @ 11.21 uur

 21. Overigens kunnen we nu de toekomst zonnig tegemoet zien: DeGeus zegt klaar te zijn met bezuinigen! “Door de goede voorzieningen was er een stuk arbeidsmoraal verloren gegaan” zo rechtvaardigt hij zijn operaties! Mag ik even kotsen; in een tijd waar het banenverlies gigantisch is wordt alles wat sociaal is en waar mensen zich jarenlang de klere voor gewerkt hebben, weggesaneerd vanwege de tanende arbeidsmoraal!!!
  Gaat de Geus overigens nu ook Philips aanpakken nu ze hier fabrieken gaan sluiten omdat ze in oost-europa goedkoper kunnen produceren??Hoe zit dat met het belastingvoordeel, vrijstelling, subsidie, steun die Philips vanaf 1960 van de nederlandse staat onvangen heeft ter stimulatie van het aantaal banen? Moet toch vele miljarden zijn; terugvorderen met rente en daar een banenplan van opzetten? Is philips meteen failliet vrees ik….

  Reactie door Opa-Buiswater — maandag 6 september 2004 @ 11.54 uur

 22. Opa Buiswater

  Wat de Geus zegt is dat we eigenlijk allemaal luie donders zijn. Maar dat is makkelijk roepen als je eigen ‘politieke vangnet’ namelijk wachtgeld regeling intact blijft en je omringt wordt door privilege’s. Kan me daar zo kwaad om maken….maarja…democratie enzo….geweld mag niet….pfff *slikmaareenpaarkeer*. God wat haat ik die lui intens…

  Reactie door MAD — maandag 6 september 2004 @ 12.18 uur

 23. Ja dat geeft de burger weer helemaal moed, dat de Geus klaar is met bezuinigen. De zon ging hier ook meteen weer schijnen.Het is overigens wel zielig voor hem dat hij zoveel negatief commentaar over zich heen gekregen heeft.(zoals hij zelf zegt) Ik wil daarom iedereen oproepen om de man even een opbeurende e-mail te sturen,want stel je voor dat hij door deze bezuinigings operatie per ongeluk in de wao zou komen. ha,ha,ha.Het is wel off-topic maar ik reageerde even op opa buiswater. Die ziet gelukkig ook het leven weer zonnig in. Ineke

  Reactie door ineke — maandag 6 september 2004 @ 12.21 uur

 24. Ja Mad jouw reactie kruiste de mijne, maar het is inderdaad te gek voor woorden wat die man allemaal uitkraamt. Hij vertelt het inderdaad allemaal vanuit een hele gemakkelijke positie. Ineke

  Reactie door ineke — maandag 6 september 2004 @ 12.24 uur

 25. Ineke

  Wachtgeld regeling…..verhoging salaris….en andere voordeeltjes. Spuugziek wordt ik daar van.

  Ben ook voor een integratiebeleid voor politici.

  1. Wij bezuiningen politici ook.
  2. Wachtgeld regeling afschaffen, gewoon zelfde faciliteiten als de burger heeft.
  3. Privilege’s en andere zaken waar een politici voordeel uit haalt die de gewone werknemer ook niet heeft, afschaffen.
  4. Politici moeten dezelfde pijn voelen en delen als die van de burger.
  5. Politici moeten verplicht een integratie traject volgen naar de burger + praktijk examen.
  6. Politici hebben een gesubsideerde baan bij het volk, het volk moet een politici per direct de laan uit kunnen trappen bij falen. zoals op de werkvloer.

  Reactie door MAD — maandag 6 september 2004 @ 12.55 uur

 26. Wat jammer dat wanneer je SP kritisch bent op dit weblog, je slechts beledigingen naar je hoofd krijgt. Als dat de manier waarop het er binnen de SP aan toe gaat, ben ik maar wat blij, dat we in een land leven waar de SP NIET de dienst uit maakt.
  Je kunt wel degelijk reageren op mijn website, zonder dat ik censureer. Slechts racistische of scheldpartijen houdt ik mezelf het recht voor te verwijderen.
  En nu als reactie op serieuze vragen. Natuurlijk moet iemand die werkloos wordt, zo snel mogelijk aan het werk geholpen worden. Daarbij zoek je ook logischwijs het eerst in dezelfde sector. Maar dat geeft havenarbeiders nog steeds niet het alleenrecht op vacatures in de haven -wat een discrinerende regel.

  Reactie door ricardo kamperveen — maandag 6 september 2004 @ 13.36 uur

 27. Ricardo kamperveen

  Daag je uit…..als het anders is….stel je site dan open en maak het dan zo dat ik live kan reageren of durf je dat niet, bang voor de reactie’s, want laf is het wel. Wil je zelfs gratis helpen met aanleggen van een nieuwssysteem, je zal best mysql hebben en anders lukt het ook nog wel met txt dbaseje….kom maar op kerel, daad bij het woord voegen…

  Reactie door MAD — maandag 6 september 2004 @ 13.50 uur

 28. @ Niek Stam (16):

  Proud to have such a docker!

  Reactie door Olav Meijer — maandag 6 september 2004 @ 14.43 uur

 29. Geachte mijnheer Kamperveen,
  Persoonlijk vind ik het stuk van de heer Niek Stam bijzonder duidelijk en lijkt het mij ook veel logischer dat ik mijn volgende infuus aangelegd ga krijgen door een gediplomeerd verpleegkundige dan door een werkloos D66 gemeenteraadslid uit Eindhoven ook al is die veel langer werkloos dan de verpleegster. Als u dit echt niet kunt begrijpen, dan vraag ik mij af wat u in de politiek zoekt. Ik vraag mij überhaupt af wat D66 nog beweegt om als partij in deze regering te zitten; opzitten, pootjes geven en bek houden, zo lijkt het tenminste naar de buitenwereld; van het kiesstelsel weten we per slot van rekening al dat de VVD daar niet mee accoord gaat. Lijkt mij heel erg moeilijk om het optreden van uw partij in dit kabinet te rechtvaardigen. Een ding is zeer duidelijk; de dagen van van Mierlo zijn voorbij en dus kan D66 opgeheven worden.

  Reactie door Opa-Buiswater — maandag 6 september 2004 @ 15.03 uur

 30. @Hendrik,
  voor de laatste maal ik ben GEEN systeembeheerder, maar ontwikkelaar, en de reden dat de baas die cursus niet wou betalen was omdat het voor hem geen enkele meerwaarde opleverde (kwa kennis), alleen voor mijzelf had het een meerwaarde (certificering) en het was dus geen MCSE maar MCSD.
  Dus zo goed heb je dus mijn reacties gevolgd, verder heb ik best waardering voor de ‘haven-arbeider’ ik zie alleen niet in waarom zij voorrang moeten hebben op andere mensen.
  Misschien formuleerde ik het eerder verkeerd maar als het in de haven mag, mag het voortaan ook in de andere sectoren vind ik, zodat er nooit iemand meer een carriere wisseling kan doen.
  Wat ik wil zeggen er zijn zat ‘gevaarlijke’ beroepen waar je een speciale opleiding voor nodig hebt en dat met pieken en dalen werkt (vrachtwagen/bus/taxi chauffeurs etc etc etc) en daar wordt ook niet met pasjes gewerkt).
  Ik zie die regeling dus gewoon als een manier om je baantje te beschermen en om als pressie middel tegen de werkgevers te gebruiken.

  Reactie door Ronald — maandag 6 september 2004 @ 17.29 uur

 31. Ronald,
  tachograaf in het beroeps vervoer is ook een bescherming, tren behoeve van deze medewerkers, al houden ze zich er niet altijd aan.

  Reactie door folkert de lepper — maandag 6 september 2004 @ 18.40 uur

 32. @Folkert, klopt maar wat ik bedoel is waarom is de ene riscovolle arbeidsmarkt wel beschermt d.m.v. een pasjes-systeem en de andere niet.
  Ik vind zo’n systeem gewoon niet meer van deze tijd.

  Reactie door Ronald — maandag 6 september 2004 @ 18.50 uur

 33. Ricardo,
  je bent niet echt op de hoogte van de gang van zaken in Nederland.
  Neem nu bijvoorbeeld de taxichauffeurs. Je bent er n.b. zelf over begonnen.
  Maar door de liberaliseringswaanzin in Nederland moest er zo nodig een einde gemaakt worden aan het vergunningenstelsel voor de taxibranche.
  Gevolg: enorme wildgroei in de taxiwereld. Uitkomst: slechtere dienstverlening en hogere prijzen. Conclusie: de klant de dupe.

  Vervolgens heeft het Ministerie van Verkeer en Waterstaat weer bepaald dat er een vorm van certificering moet komen om het imago van de taxiwereld te verbeteren.
  De taxichauffeurs die sinds jaar en dag werkzaam in de taxiwereld hebben op niet misteverstane wijze toendertijd aangegeven dat het vergunningenstelsel niet afgeschaft moest worden omdat de gevolgen desastreus zou zijn.

  Een gewaarschuwd man telt voor twee.

  Reactie door Niek Stam — maandag 6 september 2004 @ 20.40 uur

 34. De Geus is klaar met bezuinigen, dank je de koekoek
  alleen het karkas is nog over daar kan je niks meer van afkluiven. Of zou hij er nog soep van kunnen trekken.

  Reactie door folkert de lepper — maandag 6 september 2004 @ 23.20 uur

 35. Ja, hij is klaar met bezuinigen ‘die hond’ en nu maar
  eens kijken of al die voorstellen er ook door komen.
  Tegengas geven door te demonstreren is er een. Daarna hardere akties dat is twee. Ze hebben schijt aan ons?? Wij aan hun!!

  Reactie door Eef — dinsdag 7 september 2004 @ 11.21 uur

 36. Beste kameraden,
  volgens mij kan ik constateren dat we klaar zijn met de discussie over het opzeggen van het internationale havenwerkersverdrag.
  Mag ik zo vrij zijn dat een overgrote meerderheid het eens is met het feit dat dit verdrag moet blijven bestaan voor de havenwerkers?

  Mag ik dan ook zo vrij zijn om de conclusie te trekken dat een zeer kleine minderheid niet snapt waar ze het overhebben?

  Tot 12 september in Amersfoort bij de bijeenkomst van het Actiecomite De Maat Is Vol! in Congrescentrum De Eenhoorn.
  Opgeven kan via de website http://www.maatisvol.nl

  Daarna zien we elkaar wellicht in Rotterdam op de Coolsingel op 20 september. En daarna zien wij elkaar op 2 oktober op de Dam.

  Still Proud to be a docker!!

  Reactie door Niek Stam — dinsdag 7 september 2004 @ 22.32 uur

 37. Niek Stam

  Ben daar ook…maar ben een van de weinige die niet gelooft in het gewenste effect van de demonstraties. Is leuk hoor met spandoekjes en verkleed als malloot…werkt niet.

  Als je iets weg wilt hebben…zal je je handen vies moeten maken en agressief moeten zijn in je benadering. Ala Fortuyn en misschien wel een stap verder. Vechtlust ontstaat niet door een spandoek. Vechtlust moet je voelen en uitstralen… daarna kan je het overbrengen. Menselijke geest is niet zo moeilijk.

  Zie nog steeds teveel alternatief…en te weinig vechtlust.

  Reactie door MAD — dinsdag 7 september 2004 @ 23.13 uur

 38. Als werken goed was, hadden de rijken het niet aan de armen overgelaten. (Haitiaans spreekwoord)

  Reactie door folkert de lepper — dinsdag 7 september 2004 @ 23.14 uur

 39. @ Lydia (63):

  Als het me lukt dan ook vrij te krijgen kom ik Lydia, en hoop ik jou en anderen te zien! (Ik had al vrij gevraagd voor 21 september in Den Haag).
  Op 2 oktober ben ik in elk geval ook van de partij, alles deo volente natuurlijk.

  Reactie door Olav Meijer — woensdag 8 september 2004 @ 15.10 uur

 40. Geloof het of niet (Joop waarschijnlijk niet), maar ik sprak ooit in de bus met oud minister Ritzen. We kwamen op het onderwerp van de studentendenstratie waarin ik ooit tegen zijn plannen had gedemonstreerd. Hij zei: ach, die demonstraties, zolang ik mijn financiele doelstellingen haalde, kon ik doen wat ik wilde. Die demonstratie was aardig, maar ik heb me er niks van aangetrokken.

  Reactie door Nepkarel — donderdag 9 september 2004 @ 17.41 uur

 41. @Nepkarel

  Ik was toch een reactie onwaardig. Kan je jezelf niet met argumenten verdedigen, dan ga je over op de lage manier over.
  Is dit jouw manier van omgaan met tegenstanders. De hatelijke toon spreekt ervan uit. Ook laat je hier je achterbaksheid zien. Kennelijk zijn deze eigenschap volop aanwezig in je karakter.
  En inderdaad, waarom zou ik je vertrouwen. Je egoïstische en materiële karakter, doen bij mij alle alarmbellen rinkelen als je in de buurt bent.

  De personen waar tegen gedemonstreerd wordt, zullen altijd argumenten naar voren brengen dat het toch niet helpt, dat er mensen in de demonstratie’s rellen gaan trappen, dat daardoor juist een averechts effect vanuitgaat, etc.
  Laat mij, iedereen duidelijk maken dat demonstratie’s wel degelijk invloed kunnen hebben op de politiek. De politiek maakt zich wel degelijk druk om wat het merendeel van de bevolking denkt en wil. Laat de politici dit door onder andere demonstratie’s blijken.

  Reactie door Joop — donderdag 9 september 2004 @ 18.09 uur

 42. Ik wist dat ik je zou triggeren. Enneuh, je klaagt over mijn hatelijke toon, maar euh, wat dan over jouw opmerkingen dat ik een horenloper en fascist ben? En als ik je goed begrijp is het feit dat je denkt dat ik Amerikaan ben ook niet vriendelijk bedoeld. Kun je mijn hatelijkheden citeren? Denk het niet. Hoogstens een aanstekelijke vorm van sacrasme.

  Ritzen sprak ik overigens jaren na die demonstratie. Ik gok een jaar of 2 geleden of zo. De vraag is nu of jij kunt aantonen dat die demonstartie iets van zijn plannen veranderd heeft. Lijkt me niet.

  Van mij mag je ook wel demonstreren hoor. En ik denk ook wel dat het een beperkte invloed heeft, maar vooral op de oppositie van de plannen waartegen je demonstreert. Die blijven dan nog verbetener vechten tegen de plannen.

  De NL regering is eerlijk gekozen en doet nu 4 jaar waar ze zin in heeft. Zo werkt het in Nederland. Aan het einde van de regeerperiod kunnen we dan aangeven of we het ermee eens waren.

  Tot zover mijn cynische kijk op het concept demonstreren.

  Reactie door Nepkarel — donderdag 9 september 2004 @ 18.49 uur

 43. Nepkarel, waarom zet jij NEP voor je naam? Bij jij dan nep? En wat die demonstraties betreft: het is (nog steeds) een democratisch recht om te demonstreren. Ook al zal het niet veel uithalen, dan nog moeten we demonstreren om juist al die mensen in Nederland te laten weten dat het NIET OK is wat er gebeurt. Verder vraag ik me af hoe jij erbij komt dat dit kabinet democratisch gekozen is? Eerlijk is het woord dat jij gebruikt. Wel Karel, het was NIET eerlijk en het was WEL achterkamertjespolitiek tussen Zalm en Balkenende. Herinner je je dat zure smoel van Balkenende nog toen het de PvdA bleek te zijn ipv de VVD? En hij was direct al aan het drammen dat het niks zou worden met de PvdA. Hij wilde alleen met de VVD. Toen dat eenmaal geregeld was kon hij de ministers en staatssecretarissen BENOEMEN. Niks gekozen kabinet. Benoemd en wel uitsluitend zoals Balkenende en Zalm dat wilden. Je bent wel kort van memorie hoor.

  Reactie door Lydia — donderdag 9 september 2004 @ 20.11 uur

 44. MAD en Nepkarel,
  Inderdaad kun je weleens twijfelen aan het werkelijke nut van een demonstratie. Wat jullie alleen over het hoofd zien is dat het (op 20 september) een staking betreft. En god, dat heeft nog eens nut! Dan pak je de werkgevers, en hun marionetten in het kabinet, waar het echt pijn doet: in de portomonnaie. En dat het werkt hebben de europese dockers onlangs weer aangetoond.

  Reactie door Rik — donderdag 9 september 2004 @ 21.44 uur

 45. @Lydia: Ooit ben ik me voor de grap Karel gaan noemen toen ik vaak per telefoon ben gaan noemen. Karel was als hotmail account niet meer beschikbaar, en dus werd het nepkarel. Is gewoon mijn standaard internetnick.

  En wil je nu echt beweren dat de verkiezingen in NL niet eerlijk zijn? Er is gewoon een (krappe) meerderheid van CDA-VVD-D66 en die doen dus lekker waar ze zin in hebben. Er waren ook andere opties mogelijk geweest, maar die wilden niet samenwerken.

  Juridisch gepsroken heb je overigens gelijk. De regering wordt niet gekozen, maar benoemd door de Koningin. Maar ze kan maar zolang blijven zitten als er een meerderheid in de kamer is. En die is er nog steeds….

  @ Rik 72:
  Met een staking pak je inderdaad het bedrijfsleven. Maar als je te lang staakt, dan kiezen de klanten van die bedrijven gewoon een andere leverancier, en dan gaat het bedrijf failliet. En wie staan er dan weer je zeuren dat ze hun baan kwijt zijn? Jawel, diezelfde stakers.

  Staken en protesteren is allemal wel leuk. En een integraal onderdeel van het democratische proces. Het zou ook jammer zijn als het niet meer zo was. Bovendien kun je er de publieke opinie mee beinvloeden en op die manier op de lange termijn de politiek. Al kan het natuurlijk ook tegen je keren.

  Op de korte termijn helpt het echter niet veel. Het ultieme argument tegen iedere demonstarie is namelijk altijd dat er altijd meer zwijgende mensen zijn die thuis zitten en waar je de mening niet van weet, dan dat er mensen komen demonstreren.

  Tot slot nog de vraag welke landelijke demonstratie ooit een directe invloed heeft gehad op een politieke beslissing. Ik kan zo gauw geen voorbeelden bedenken. Studenten hebben nooit wat bereikt, en zelfs de demonstraties tegen de kruisraketten haalden weinig uit.

  Reactie door Nepkarel — donderdag 9 september 2004 @ 22.06 uur

 46. Iets weggevallen:
  Ooit ben ik me voor de grap Karel gaan noemen toen ik vaak per telefoon werd lastig gevallen.

  Reactie door Nepkarel — donderdag 9 september 2004 @ 22.07 uur

 47. @Nepkarel

  Je bent nooit op mijn argumenten in gegaan. Het enige wat je gedaan hebt zijn de dingen uit hun context halen. Op argumenten ga je nooit in. Het enige wat je doet is een propagandaplaat van de neo-liberale agenda afdraaien hier.
  Ik begin steeds meer in te gaan zien, dat je hier in opdracht van iemand de “naïeve” werknemer moet gaan warm maken voor het neo-liberale agenda. Zolang jouw kritiek niets constructiefs heeft, zal ik jouw niet serieus nemen.
  Ik weet niet, wie je bent, maar het zou best eens kunnen zijn dat je zelf een werkgever bent. Wat is jouw inbreng tot nu toe. Je hebt je tot nu toe altijd geschaard achter de punten, die de werkgevers goed uitkomen.
  Voor iemand, die altijd het standpunt heeft verdedigd van werkgevers zal het standpunt om niet te gaan demonstreren zeker niet als verassing op mij overkomen. De “twijfel” aan het nut van een demonstratie door werknemers en minima is niet zo zeer de twijfel voor het nut, maar heeft eerder als doel de moraal van de demonstrant te doen zakken. Kortom, lieden zoals jij zijn niets nieuw. Ze hebben altijd als doel gehad de arbeidersstrijd te vergiftigen.

  Reactie door Joop — donderdag 9 september 2004 @ 23.17 uur

 48. @NepKarel

  Denk even na; voor het geval jij mocht behoren tot de groep (werkgevers)mensen; die voor de plannen van dit Kabinet zijn: Wie koopt er dan nog je producten, als er grote groepen mensen met een rotgang de bijstand in worden geschopt of van de bedeling en de gaarkeuken moeten leven?

  Het kan zijn; dat dit land naar de verdoemenis gaat; maar als we gaan, dan gaan we verdomme met z’n allen en niet dat een klein toplaagje bestuurders en managers nog even een financiele achterdeur voor zichzelf creeeren; zoals die 30% loonsverhoging voor kabinetsleden.

  Reactie door ReneR — donderdag 9 september 2004 @ 23.51 uur

 49. @ ReneR 78:
  Let niet op Joop. Joop denkt dat ik lieg, dat ik Amerikaan ben (puur en alleen omdat ik in de VS woon), dat ik fan van Bush ben (zelfde reden), dat ik een fascist ben, dat ik een hoerenloper ben en nu dat ik werkgever ben. Ik kan je zeggen dat hij er op alle punten naast zit.

  Ik wil helemaal niemand de bijstand in trappen. En ik wil ook niemand van de gaarkeuken laten leven. het liefst wil ik dat iedereen in zijn eigen levensonderhoud kan voorzien zonder zijn handje op te houden bij anderen. Er zijn in Nederland veel regels die inwoners stimuleren om lekker achterover te leunen en hun hand op te houden als het ze zo uitkomt. Daar wil ik van af. Verder wil ik van de barrieres die mensen van werken af houden af. Als dat goed geregeld is, dan blijft er zat solidariteit over om mensen die echt in de problemen zitten te helpen.

  Als voorbeeld een voorbeeld dat ik op mijn vingers tel. Corrigeer me als ik er naast zit met de getallen. Er zijn in NL ongeveer 8 miljoen mensen die kunnen werken. Daarvan zitten er 1 miljoen in de WAO, en zijn er zo’n 500.000 werkeloos. Hun uitekringen worden betaald door die 6.5 miljoen die wel werken. Ofwel, als werkende betaal je voor een ongeveer kwart mee aan het inkomen van iemand die niet werkt (1.5M/6.5M= +-1/4). Die verhouding is erg verkeerd, en daardoor neemt de solidariteit af. Dat moet veranderen.

  Reactie door Nepkarel — vrijdag 10 september 2004 @ 0.31 uur

 50. Nepkarel, je cijfers deugen niet. Al begin vorig jaar bleek dat er veel minder dan 1 miljoen WAO-ers is. Het getal laf toen rond de 600.000. Men heeft geprobeerd de mensen om te tuin te leiden door alles en iedereen bij de WAO op te tellen en zo op een hoog aantal uit te komen. Maar die 600.000 zijn de echte WAO-ers en Wajongers. De anderen zijn mensen die wel geregistreerd staan, maar gewoon voltijds werken of in deeltijd en of thuiszitten, omdat ze niet meer betaald werken, maar het huishouden willen doen. De CG-Raad heeft die cijfers voorhanden liggen en waarschijnlijk kun je ze op hun website terugvinden. Tussen begin vorig jaar en eind dit jaar is dat getal van 600.000 een stuk lager geworden. Ook van de andere mensen die erbij geteld werden, zijn er veel uit de WAO gekomen. En nieuwe WAO-ers komen er nauwelijks nog bij. Voor je iets roept, zoek eerst uit of je cijfers kloppen. En cijfers, genoemd door het huidige kabinet kan je op zijn zachtst gezegd misleidend noemen en daar heeft men als reden voor, dat mensen als jij daarin trappen en mee gaan huilen met de wolven. Hoe IK dit weet? Ik werk als vrijwilligster voor een sociaal netwerk dat tweemaal per jaar een thema-bijeenkomst organiseert. Een van die bijeenkomsten was gericht op de WAO en dus waren, behalve een paar kamerleden, ook de mensen van de CG-Raad uitgenodigd. CG-Raad staat voor Chronisch Zieken en Gehandicapten Raad.

  Reactie door Lydia — vrijdag 10 september 2004 @ 8.54 uur

 51. @Nepkarel

  Dat bedoel ik nou met je achterbaksheid, Karel. Je legt mij bewust dingen in de mond. Haal die reactie’s van mij waar ik je voor hoerenloper, facist heb uitgemaakt.
  Ik heb gezegd, dat de libertariërs een pleidooi hebben gehouden voor sextoerisme in de derde wereld. In mijn reactie had ik ook een link van de website van de libertariërs gezet, waar zij niets verkeerd zagen in deze in mijn ogen misbruik van de armoedige situatie van arme mensen. Verder heb ik gezegd, dat iedereen, die het geen misdaad vind, dat arme landen hun grondstoffen en energiebronnen moeten afstaan aan rijke landen en dat zij desnoods met geweld zich deze middelen toeeigenen een facist is.
  Één ding heb je wel gemeen met de Bush-regering. Laster en verdraaien van de feiten over de tegenstanders zijn jouw niet vreemd.

  Quote Nepkarel: “Ik wil helemaal niemand de bijstand in trappen. En ik wil ook niemand van de gaarkeuken laten leven. het liefst wil ik dat iedereen in zijn eigen levensonderhoud kan voorzien zonder zijn handje op te houden bij anderen. Er zijn in Nederland veel regels die inwoners stimuleren om lekker achterover te leunen en hun hand op te houden als het ze zo uitkomt. Daar wil ik van af. Verder wil ik van de barrieres die mensen van werken af houden af. Als dat goed geregeld is, dan blijft er zat solidariteit over om mensen die echt in de problemen zitten te helpen.”

  Jij kan niet eens mensen de armoe in trappen, maar het roofzuchtige neo-liberalisme van jou doet dat vanzelf. Net als in dat land wat je aanbied en waar je nou in verblijft. Daar zijn miljoenen mensen, die dakloos zijn en niet eens in hun basisbehoeften kunnen voorzien. De meeste daarvan zijn ook nog eens latino’s en zwarte mensen. Ach, ja misschien ligt het wel in de genen van die mensen dat zij niet in staat zijn om voor zichzelf kunnen opkomen. Dat het racisme in de VS moordend is, daar praat Nepkarel liever niet over en zwarte mensen daardoor geen kansen krijgen. Liever zal hij zeggen, dat deze mensen hun kansen niet willen grijpen.

  Reactie door Joop — vrijdag 10 september 2004 @ 12.54 uur

 52. Vraagje aan Nepkarel

  Hoe noem je iemand, die onvoorwaardelijk achter de plannen van de VS staat om de wereld haar wil op te leggen? Ook de standaard repliek gebruikt van het Amerikaanse establishment gebruikt in zijn reactie’s. Niet open staat voor tegengeluiden? Niet aan het leed van de miljoenen arme mensen in de wereld stil staat wat het gevolg is van de wetten van het IMF? Mensen, die arm zijn, geen baan hebben of ziek zijn als profiteurs zit?
  Van bevrijding spreekt van Irak, terwijl overduidelijk het hier om een bezetting gaat door een bezetter, die qua wreedheid niet onder doet voor Djengis Khan. Alleen het verschil is dat Djengis geen lafaard is, die op afstand vanuit bommenwerpers, apaches en vliegdekschepen zijn vijand beschiet. Ik denk dat deze zich zou schamen voor zo’n laffe benadering van zijn tegenstander.

  Reactie door Joop — vrijdag 10 september 2004 @ 13.15 uur

 53. @NepKarel;

  Mijn vraag was gericht aan jou via een veronderstelling. (Stel dat je een werkgever was). Je dispuut met Joop volg ik even niet. Ik weet; dat er in dit land erg veel regelgeving is; wat weg kan.
  Maar ik denk niet dat dat de situatie van veel kansarme mensen zal gaan verbeteren door VNO-NCW maar de vrije hand te geven. Als je bekijkt wat voor regeringen we gehad hebben vanaf de zeventiger jaren; dan concludeer ik, dat ze steeds rechtser beleid hebben gevoerd ten voordele van de werkgevers. Je zou dus moeten constanteren nu volgens jouw opinie, dat er heel wat verbeterd moet zijn. Het tegendeel is echter waar. Alles holt achteruit. Onderwijs, verpleging, pensioenen, sociale voorzieningen. Vandaag ook in de krant gelezen dat de vrouwen aan de arme kant nu ook weer veel ongewenste zwangerschappen hebben door dat de pil uit het ziekenfonds is gegaan.

  Noem mij nou eens een aantal zaken, die volgens jou erop vooruit zijn gegaan in Nederland door het neo-liberalisme? Dat wordt flink zoeken. Maar inderdaad kun je in de V.S. zelf de gevolgen ervan zien; zoals Joop stelde.

  @Joop
  Ik denk; als Dzjengiz khan de beschikking had over geweren of raketten; dan had hij ze wel gebruikt! Ik denk dat je beter een voorbeeld had kunnen noemen uit het oude Japan. Dat land weerde bewust een hele tijd westers wapentuig af, totdat een amerikaans oorlogsschip hen dwong om het kapitalisme toe te laten in dat tot dan toe geisoleert land.

  Reactie door ReneR — zaterdag 11 september 2004 @ 0.32 uur

 54. Wat achterlijk!
  Zetten we de havenarbeiders voor de klas,
  de leerkrachten in het ziekenhuis,
  de verpleging haalt het huisvuil op,
  en de werkeloze huisvuilophalers die gaan in de regering werken.

  Hmmmm….. dan zal er in ieder geval vooruitgang komen! LOL!

  Reactie door Molly — zaterdag 11 september 2004 @ 16.38 uur

 55. @ Nepkarel (69 en 74):

  ” De NL regering is eerlijk gekozen…Aan het eind van de periode kunnen we dan aangeven of we het ermee eens waren.” Zo werkt dat dus juist NIET in Nederland! Hoe vaak is hier niet al aan de orde geweest, dat kiezers alleen de Tweede Kamer kunnen kiezen en de vorming van de regering het resultaat is van onderhandelingen tussen beroepspolitici van (mogelijke) coalitiepartijen, waarbij de grootste partij of de partij met de meeste winst uiteindelijk buiten de boot kan vallen? (Bekend voorbeeld: PvdA in 1977: grootste partij met 10 zetels winst, maar niet in de regering). Verder moet de Tweede Kamer tussen de verkiezingen in de regering controleren en kan die eventueel zelfs naar huis sturen. En de Tweede Kamer kan door de bevolking worden beinvloed. Dus niets pas “aan het eind van de regringsperiode aangeven of we het ermee eens waren”. De benoeming door de Koningin is echt maar een formaliteit. Leer toch eerst iets over politiek en staatsrecht, voordat je dit soort uitspraken doet!
  ” En zelfs de demonstraties tegen de Kruisraketten hebben weinig uitgehaaald.” Nou, die zijn er dus mooi niet gekomen, hoor! Er zijn veel voorbeelden van demonstraties die het e.e.a. hebben veroorzaakt, b.v. die -internationaal- tegen de oorlog in Vietnam, of tegen de voorgenomen executie van de Griekse verzetsheld Panagoulis. (Heb ik dus aan meegedaan; vanaf mijn 20e jaar heb ik aan demonstraties deelgenomen, met meer of minder succes, maar altijd belangrijk als meningsuiting).

  Reactie door Olav Meijer — zaterdag 11 september 2004 @ 17.25 uur

 56. Nepkarel,
  Leuke stelling, als een bedrijf staakt gaan de klanten naar een ander en gaat het bedrijf failliet en lopen dezelfde stakers te zeuren. Oplossing: werknemers van de concurrenten moesten ook maar staken. Komt het allemaal goed. Wereldverbeteren gaat doorgaans beter als het massaal gebeurt. Dat is echter geen reden om te wachten tot de rest van de massa ermee begint, want dan verandert er nooit wat. Als het hier in Nederland eenmaal zover is dat er in een grote stad wekelijks duizend daklozen sterven in plaats van tientallen (zoals nu), alle arbeiders zijn vervangen door werklozen die werken voor hun uitkering en de ghettovorming compleet is, dan komt het volk wel in opstand. Ik geef er alleen de voorkeur aan om niet zo lang te wachten.

  Reactie door Rik — zondag 12 september 2004 @ 17.12 uur

 57. rake back

  rake back Man is physically as well as metaphysically a thing of shreds and patches, borrowed unequally from good and bad ancestors, and a misfit

  Trackback door rake back — woensdag 1 juni 2005 @ 0.01 uur