VMBO

Handen moeten uit de mouwen in beroepsonderwijs
(FD, Rijk Timmer)

Het vmbo maakt tienduizenden kinderen die erop zijn aangewezen niets wijzer. De Tweede Kamer eist ingrijpen. Dat betekent een nieuwe zware klus voor Maria van der Hoeven

Met opmerkelijke vasthoudendheid heeft de Tweede Kamer deze week tijdens
de algemene politieke beschouwingen het kabinet bestookt over het vmbo.
Dit voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs moet op de schop, meent
vrijwel de hele Kamer.

In de samenleving was het al vastgesteld: het vmbo is een
schoolvoorbeeld van doorgeslagen gelijkheidsdenken. Het onderwijstype is
een samenvoeging van lager beroepsonderwijs en mavo. Leerlingen die een
ambachtelijk vak willen leren, zijn verplicht eerst twee jaar
theoretisch onderwijs te volgen. Deze zogenaamde basisvorming maakt
tienduizenden leerlingen per jaar niet wijzer, maar doodongelukkig. Zo’n
70.000 leerlingen, een kwart van het totaal, verlaat de school
voortijdig.

Het bedrijfsleven spreekt er schande van. Potenti? loodgieters,
bankwerkers, monteurs en timmerlieden gaan bij duizenden verloren.
Leerkrachten in het vmbo zitten met de handen in het haar. Tweehonderd
schoolleiders schreven een brandbrief aan de Kamer om de problemen over
het voetlicht te brengen.

De Eerste Kamer wijdde eerder dit jaar een themadebat aan het vmbo en
gaf daarmee het signaal af dat er sprake is van een groot
maatschappelijk probleem. Het signaal is gehoord, want vrijwel alle
fracties in de Tweede Kamer gaven tijdens de algemene beschouwingen
ruime aandacht aan het probleem.

‘Er waren wel eens andere tijden!’, riep Jan Marijnissen tijdens de
beschouwingen uit. Marijnissen en zijn Socialistische Partij hameren al
jaren op de ongewenste effecten van het vmbo. Marijnissen haalde deze
week zowel zijn gram als zijn gelijk. ‘Ik heb nog een appeltje te
schillen met al die partijen die destijds met zo’n grote mond stelden
dat de basisvorming zo goed was’, zei hij. ‘Ik herinner mij nog goed dat
Remi Poppe hier werd afgedroogd, omdat hij de euvele moed had om de
vraag te stellen: riskeren wij hiermee geen drop-outs?’

De Kamer bleek zich gelukkig ook nog te herinneren hoe Poppe, destijds
mede-kamerlid van Marijnissen, in de hoek was gezet. Bedremmeld en
instemmend knikkend hoorden andere kamerleden Marijnissen aan. ‘Er zijn
bepaalde leerdoelen, maar hoe die scholen die denken te halen, is aan
die scholen zelf’, aldus Marijnissen. ‘Hoe moet een docent op basis van
professionele inzichten aan een doener gedurende twee jaar een vreemde
taal leren als die leerling al moeite heeft met het Nederlands?’

De motie die Marijnissen vervolgens indiende, zou vrijwel zeker grote
steun hebben gekregen en blonk uit in eenvoud: ‘De Kamer, overwegende
dat 25 procent van de leerlingen in het vmbo niet in staat is om via het
reguliere programma een vmbo-diploma te halen, verzoekt de regering het
vmbo de mogelijkheid te geven onderwijs te bieden zonder de verplichte
basisvorming.’

Als de motie was aangenomen, zou radicaal een streep zijn gehaald door
decennia van dwaling over onderwijs. Namens het kabinet betuigde
waarnemend premier Gerrit Zalm zijn steun, maar hij vroeg wel om meer
tijd. Marijnissen besloot zijn motie aan te houden, wel wetend hoeveel
draagvlak hij heeft.

VVD-fractieleider Jozias van Aartsen stond pal naast Marijnissen. De
liberaal zette grote vraagtekens bij de antwoorden die Onderwijs had
geleverd op de kritiek van de Kamer. Vmbo-scholen kunnen nu al werken
‘met een werkplekkenstructuur of onderwijs- en techniekpleinen’, heette
het daarin. Van Aartsen eiste dat minister Van der Hoeven snel gaat
praten met ervaringsdeskundigen, te weten de tweehonderd schoolleiders
van de brandbrief.

Ook het eigen CDA van de minister is kritisch over de inbreng van het
enorme departement. CDA-fractieleider Maxime Verhagen, op zoek naar
dekking voor zijn bijstelling van de kabinetsplannen, wees op de
mogelijkheid de bureaucratie op OCW verder terug te dringen.

Het dossier-vmbo wordt voor Van der Hoeven een testcase om te bezien of
werkelijk ‘de hi?rchie op het departement hersteld is’, zoals zij
onlangs meldde. Het ministerie werd tot voor kort geleid door een
collectief van topambtenaren. Nu moet blijken of de minister in staat is
de inzichten van de Kamer over het vmbo tot beleid te maken.

Rijk Timmer is correspondent in Den Haag van Het Financieele Dagblad.
(c) HFD 2004 alle rechten voorbehouden

Opties voor delen:
 • NuJIJ
 • eKudos
 • del.icio.us
 • Digg
 • Google Bookmarks
 • email

woensdag 06 oktober 2004 :: 13.24 uur

52 Comments

52 reacties

 1. Zoals zo vaak moet het eerst goed fout gaan, voordat er wordt ingegrepen. Het gaat wel over kinderen hoor, dames en heren politici.

  Reactie door karin — woensdag 6 oktober 2004 @ 13.59 uur

 2. Blijf op de been Jan, we hebben je hard nodig met wat er nog meer gaat komen. Dit is in mijn ogen nog maar het topje van de ijsberg. Jeugdzorg komt ook nog wel een keiharde dwaling naar boven. Heb net een proces op provinciaal niveau gehad vanmorgen inzake mijn bloedeigen zoon. De arrogantie waarmee die mensen spreken over plaatsingen en hun zin willen doordrijven tegen de wil van de ouders in is niet te geloven. Je begint je langzaam te schamen voor een land waar ik zo trots op was.

  Reactie door Ninka — woensdag 6 oktober 2004 @ 14.09 uur

 3. Jan,

  Je bent een rots in de branding.

  Doorgaan, tijden veranderen.

  Reactie door Charlie — woensdag 6 oktober 2004 @ 14.37 uur

 4. Beste Jan,
  Ik blij met deze pragmatische insteek. Binnen SP Alkmaar is een stroming die er op hamert dat scholieren moeten leren schrijven, lezen en rekenen, sterker nog, 2 vreemde talen aardrijkskunde en geschiedenis zouden verplicht moeten zijn. Wat mij betreft pikken mensen die theoretische kennis op latere leeftijd wel op. Als een 12 jarige wil leren metselen of lassen dan moet het onderwijs daarop gericht zijn. Mensen met alleen maar gouden handen hebben toch ook recht op een gouden toekomst. vriendelijke groet
  Matt Delahaij

  Reactie door Matt Delahaij — woensdag 6 oktober 2004 @ 14.52 uur

 5. Veel kinderen op het VMBO vinden wis en natuurkunde misschien moeilijk maar een vak geschiedenis en kunst mag toch niet ontbreken op elke middelbare school.Dat heb je nodig voor je algemene omtwikkeling.
  Het KMBO kan ook veel beter.
  Dat is niet alleen een kwestie van geld maar ook van mentaliteit van de leraren.
  Het is toch meerdere malen bewezen dat leerlingen beter presteren als de leeraar positieve verwachtingen heeft van zijn/haar leerlingen.Veel te vaak laat een leraar zich drijven door persoonlijke voorkeur of afkeer van leerlingen of ze zijn teveel bezig met zichzelf (de goeden daargelaten).
  De leraren hebben zich met loonsverhogingen laten omkopen en zo zijn de slechte onderwijshervormingen doorgevoerd en nu zitten we met de “gebakken peren”.

  Reactie door Linda — woensdag 6 oktober 2004 @ 14.57 uur

 6. Dit schip vaart al jarenlang de verkeerde kant op. Lading en koers veranderen is niet een daad die in 1 regeringsperiode gedaan kan worden maar dat het schip in zwaar weer terecht is gekomen en dat de lading al voor een groot gedeelte is verloren gegaan is een ieder wel duidelijk.
  Er moet nu begonnen worden met een serieuze koersverlegging en reparatie van het schip om te waarborgen dat nieuwe ladingen, en wat nog over is van de oude lading, op een veilige manier in de juiste haven te krijgen.

  Reactie door Jacob Bakker — woensdag 6 oktober 2004 @ 14.58 uur

 7. Er moeten twéé dingen gebeuren:
  1. Kinderen niet overvoeren met theoretische vakken als ze willen leren met hun handen. Sluit vooral aan bij wat ze kunnen…en dus vaak willen.
  2. Zorg dat het gewoon wordt dat we ook op latere leeftijd blijven leren. Veel zaken waar kinderen van de VMBO-leeftijd zich niet voor interesseren wekken later wél hun belangstelling, maar dan is er geen voorziening die ze bij het leren helpt.

  Reactie door Jan Marijnissen — woensdag 6 oktober 2004 @ 15.16 uur

 8. Beste Jan,
  Ik ben het met U eens.
  Alleen is de beste leraar een leraar die liefde heeft voor zijn vak.Helaas zijn veel leraren de afgelopen 20 jaar alleen met zichzelf bezig geweest (arbeidsvoorwaarden).
  Helemaal geen theorie lijkt me niet goed.Op de oude LTS had je nog A,B en C niveau.
  Een leraar moet inspireren.
  En het bedrijfsleven mag ook wel eens moderne machines kado doen.
  Van goed onderwijs profiteren ze immers mee, en onderwijs krijgen
  met achterhaalde apparatuur is ook weinig zinvol.

  Reactie door Linda — woensdag 6 oktober 2004 @ 15.30 uur

 9. En 3.)
  Meer het zwaartepunt op de eigen taal. Buitenlandse talen eerst maar even weg. En met de eerste nadruk vooral op de verbale taalvaardigheid.

  Reactie door Jacob Bakker — woensdag 6 oktober 2004 @ 15.33 uur

 10. @Jan
  helemaal terechte opmerkingen, we komen vaak al technische/praktische mensen tekort in nederland. In het bedrijfsleven zijn er ook mogelijkheden om door te leren binnen je eigen technische vakgebied. Ik heb het hier meegemaakt dat iemand zonder diploma op zijn 30ste nog zijn MBO haalde en daarna zelfs nog HBO.
  Vaak worden mensen die goed zijn met zijn handen en theoretisch wat zwakker bestempeld als ‘dom’, wat absoluut niet waar is.
  Ikzelf ben ook gestopt met mijn studie om daarna via mijn werk MBO te halen en zelfs HBO-certificaten.
  Laat vallen al die theoretische vakken en laat ze doen waar ze goed in zijn en zelf in door willen groeien.

  Maar ook vanuit het bedrijfsleven kan hier beter op ingespeeld worden, denk aan werk/leer-projecten zodat ze al op jonge leeftijd in contact komen met het bedrijfsleven en zodoende betere praktische zaken leren.

  Reactie door JP — woensdag 6 oktober 2004 @ 16.02 uur

 11. Moeten we nog vertrouwen hebben in de lange termijn politiek die de regering tot nu toe heeft gevoerd?

  Telkens blijkt dat de uitkomsten daarvan heel anders zijn dan men had gedacht!

  Zij wisten ook niet goed wat ze deden en daarom deden ze maar wat.

  Het scheepjes zwabbert over het water en het stormt al een paar jaar.

  Nu dan moeten ze het roer wel heel snel omgooien, voor het schip geheel gekaapt wordt en de hele lading weg is!

  Er is nog weinig tijd om de kinderen, de kostbaarste lading aanboord van het schip, in veilige haven te varen.

  Reactie door krul — woensdag 6 oktober 2004 @ 16.03 uur

 12. Ik denk dat de politiek maar moet accepteren dat er kinderen zijn die zo slecht in theorie zijn dat er wat dat betreft geen eer aan valt te behalen. Het zou een hoog aantal dropouts schelen als je die kinderen zuiver praktijkles geeft. Zij hebben dan meer lol aan school en ik denk dat werkgevers straks ook behoefte hebben aan praktisch geschoolde mensen.

  Reactie door karin — woensdag 6 oktober 2004 @ 16.25 uur

 13. @Linda.
  ’1. Kinderen niet overvoeren met theoretische vakken als ze willen leren met hun handen.’
  Nu krijgen kinderen in de eerste twee jaar 15 theoretische vakken, vrijwel zonder praktijk. Dat noem ik ‘overvoeren’.

  Reactie door Jan Marijnissen — woensdag 6 oktober 2004 @ 16.28 uur

 14. Jan,

  Hoe zit het eigenlijk met het bedrijfsscholen beleid. Bestaat er eigenlijk nog wel een beleid op dit gebied?

  Reactie door Jacob Bakker — woensdag 6 oktober 2004 @ 16.47 uur

 15. Ja Jan, ook in het onderwijs zijn de gevolgen van 30 jaar socialistische maakbaarheid pijnlijk duidelijk geworden.
  Jammer dat het nu pas lijkt door te dringen.

  Reactie door Ron — woensdag 6 oktober 2004 @ 16.50 uur

 16. @Jan
  15 vakken vind ik ook teveel.
  Er is van een ideaalbeeld uitgegaan wat al heel lang onhaalbaar is gebleken.
  Maar er spelen veel meer dingen een rol bij het VMBO/KMBO.
  Er is een generatie leraren die vooral voor zichzelf is opgekomen.Die niet van leerlingen en lesgeven houdt.
  Een leraar moet inspireren,stimuleren en motiveren.Alle kinderen ongeacht hun achtergrond ( dus ook arbeiderskinderen en “allochtonen” nederland is helaas ook een klassenmaatschappij als het eropaankomt).
  Het hele onderwijs is hervormd naar de idealen van het bedrijsleven.Kinderen krijgen nauwelijks klassikaal onderwijs maar een leraar loopt wat door de klas als er vragen zijn.
  Dit lijkt op het cirkelmanagement wat in veel bedrijven is ingevoerd.Zo zijn leerlingen al gevormd naar het bedrijsleven i.p.v. te kijken welke lesmethode het beste is voor de kinderen. Dit is tevens een verkapte bezuiniging.
  Er moet meer geld naar lesmateriaal (zoals U onlangs nog zo beeldend vertelde tijdens de Algmene Beschouwingen over de puzzels die een jaar langer mee moete van Zalm).
  Veel kinderen krijgen les in noodgebouwen, dat is ook niet goed.
  Het probleem is ingewikkeld.
  Ik mag vandaag een conservatieve bui hebben, maar volgens mij is een heel groot deel van de problemen in Nederland te wijten aan mentaliteit.
  Als de ene huisdokter wel snel doorverwijst en snel goede (merk)medicijnen-vaak effectiever en minder bijwerkingen- kan geven en de ander niet.
  Als in het ene verzorgings huis -zoals het Humanitas in R`dam meer doet voor hetzelfde geld is het niet alleen geld wat problemen oplost.
  Mijn ouders komen reglematig in een verpleeghuis en daar moeten de bewoners voor hun gasten koffie kopen vanwege de bezuinigingen .Krijgen bewoners door de geldnood geen pepernoten met Sinterklaas (wat een armoe) maar zit de directie reglematig aan dure bonbons van de Banketbakker.
  Zo is het ook in het onderwijs.
  Ik ben het eens met Uw betoog voor minder vakken in het VMBO maar
  de problemen zijn veel omvangrijker en ingewikkelder dan het lijkt.

  Reactie door Linda — woensdag 6 oktober 2004 @ 17.00 uur

 17. De concrete invulling van de vakken is minder van belang dan de educatieve waarde die het schoolsysteem in zich moet hebben. Het bijbrengen van discipline, respect voor gezag en het helpen van je medemens zal weer centraal moeten staan. Ik ken die scholen nog wel, hoewel ik het idee heb dat het een uitstervend fenomeen is.

  We gaan naar school om van alles iets op te steken. Om een basiskennis op te doen, waarmee we de rest van de maatschappij om ons heen weer beter leren begrijpen. Mijn rijtjes Duitse naamvallen heb ik gehaat, maar nu maak ik er nog wekelijks gebruik van. Engels is (helaas) een onontkoombare must en moet m.i. een sterkere plaats in het onderwijs krijgen.

  Ik zou geen bezwaar hebben tegen uniformiteit in kleding, waarmee sociaal-demografische achtergronden worden uitgesloten in het schoolsysteem. Iedereen gelijk, iedereen dezelfde kennis. Discipline, de nadruk op de plichten, leraren niet bij de voornaam noemen… het zijn kleine dingen wellicht, maar broodnodig om de waarden in de eerste alinea succesvol na te streven.

  Groetjes,

  Reactie door Enrico — woensdag 6 oktober 2004 @ 17.07 uur

 18. Ik ben het per saldo niet eens met Linda als het gaat over het bedrijfsleven. Dat het schip de verkeerde kant op vaart en zware averij heeft opgelopen is de schuld van ons allemaal.
  (ook links Nederland in de gedaante van de PvdA is hieraan mede schuldg) Het bedrijfsleven is nu wel wakker geworden en ziet dat het zo niet kan en dat “idealen” die zij misschien hadden dus niet zijn doorgevoerd.
  Eigenlijk moet je alles doortrekken tot in een breder(lees: ook langer) perspectief. Er is nu al een generatie ontstaan die echt helemaal kansloos is op de arbeidsmarkt. (Verloren gegane lading). Daar waar het uitkeringstrekkers zijn, en de gezondheid dit toelaat, moet eigenlijk gewoon weer een leerplicht worden ingevoerd. Meestal komt op latere leeftijd meer besef. (Jan gaf zelf een goed voorbeeld)
  Dat dit alles kostbaar is lijkt in dit geval niet relevant daar dit eerder een investering in de toekomst is.

  Reactie door Jacob Bakker — woensdag 6 oktober 2004 @ 17.22 uur

 19. Zou voor het eerst zijn dan, dat regerende partijen naar mensen in het veld gaan luisteren….

  Reactie door Lambert — woensdag 6 oktober 2004 @ 18.23 uur

 20. Vraag me wel eens af of ze nu daadwerkelijk luisteren… Zou het ze nu echt boeien wat b.v. ik vindt of iemand anders. Wou dat ik zo’n politici eens kon doorgronden…

  Reactie door MAD — woensdag 6 oktober 2004 @ 19.27 uur

 21. @ 15. Ron, die schreef: “Ja Jan, ook in het onderwijs zijn de gevolgen van 30 jaar socialistische maakbaarheid pijnlijk duidelijk geworden. Jammer dat het nu pas lijkt door te dringen.”

  Ron, mag ik even in herinnering roepen dat Nederland die afgelopen 30 jaar vooral is geregeerd door CDA en/of VVD?

  Je rabiate anti-linksheid heeft jouw wereldbeeld blijkbaar zo vertekend, dat ‘links’ opeens verantwoordelijk is voor 30 jaar CDA/VVD-beleid.

  Of het nu gaat om de gevolgen van het onderwijsbeleid, integratiebeleid of veiligheidsbeleid: klachten bij de laveranciers graag, en niet bij ons!

  Reactie door Barry — woensdag 6 oktober 2004 @ 19.33 uur

 22. Er is een nieuwe doctrine…de Meulenbelt doctrine
  Iedereen die in meer of mindere mate haar mening niet vertolkt wordt geweblogblokkeerd.
  Graag dit nieuwe woord toevoegen aan uw vocabulaire

  Reactie door Jacob Bakker — woensdag 6 oktober 2004 @ 19.33 uur

 23. Jacob Bakker
  Trek je mooie kleertjes aan en doe je haartjes goed, misschien mag je dan weer mee webloggen hehehe.

  Reactie door MAD — woensdag 6 oktober 2004 @ 19.47 uur

 24. Lezen en schrijven moeten ze echt leren, Jan. Ze hebben het hard nodig in hun leven en ook bji het werk dat ze willen doen met hun handen. Loodgieters en timmerlieden, metselaars en stratenmakers zullen echt moeten kunnen lezen en schrijven. Geschiedenis zou moeten mits dat in overdrachtelijke zin duidelijk gemaakt kan worden. Schijn in Amsterdam goed te lukken door studenten van Marokkaanse afkomst in te zetten. Vertellen, dia’, films en dagtochten naar belangrijke plekken met weer een verhaal. Zo hoeft er niet geblokt te worden op jaartallen en andere zaken. Linda zegt dat er veel bij komt kijken. Ik denk dat je, als de wil er is, heel veel kunt doen met heel weinig theorie en alleen DIE theorie die ze echt nodig hebben, zodat ze zich kunnen redden. Schoonschrift hoeft echt niet, als ze maar kunnen opschrijven op de nota wat ze gedaan hebben en wat het ons gaat kosten. Als ze ook goed kunnen rekenen maken ze goede nota’s. Meer hoeft niet, want vakmanschap is altijd meesterschap, nietwaar? De mensen die denken dat je die kinderen moet volstoppen met theorie (15 vakken?) zijn het spoor bijster.

  Reactie door Lydia — woensdag 6 oktober 2004 @ 20.01 uur

 25. Wat was er eigenlijk mis met het oude systeem, 6 vakken kiezen en daar uiteindelijk examen in doen… Heb nog nooit begrepen waarom het anders moest.
  Tuurlijk willen jongeren weinig leren en snel aan het werk, of nog liever helemaal niet. Althans, dat is het beeld wat ik krijg. Ze zitten de godganse dag achter de pc spelletjes te doen, leren ho maar en het streven is dan een uitkering… :? Zoek de fout.
  Vroeger hadden we net zo’n hekel aan school, maar we moesten en zouden er heen. Ook al was het niet leuk.
  Als voorbeeld mijn broertje, die is nu uhmmmmm 17, kon makkelijk VWO doen, had ie geen zin in. Ging naar de Havo, niks gedaan, teruggeplaatst naar de Mavo. Niet afgemaakt en nu zit ie op het ICT lyceum ofzo. Dat had ik vroeger eens moeten proberen! Kreeg nog op m’n flikker dat ik niet het vakkenpakket wilde kiezen dat m’n ouders in gedachten hadden.
  Tuurlijk is wiskunde niet leuk, maar je hebt er in het dagelijks leven wel profijt van dat je in ieder geval kunt rekenen. Tuurlijk is aardrijkskunde saai, maar je weet wel hoe de wereld geologisch in elkaar zit. Tuurlijk is geschiedenis saai, maar het is belangrijk de geschiedenis te kennen, op z’n minst die van het land waar je in woont (zie de groep marokanen uit A’dam). Zo kan ik nog wel even door gaan.
  Het idee van het VMBO is best goed, maar ook de theorie vind ik heel belangrijk. Zeker als je een kenniseconomie wilt houden. Maar ik denk dat het voor veel jongeren ‘the easy way out’ aan het worden is. Als ik vroeger de keus had gehad had ik daar ook voor gekozen, maar heb nu een Havo diploma (niet dat ik er wat mee doe als huismoeder zijnde, maar goed…) op zak en dat biedt in deze maatschappij nog altijd meer perspectief dan een VMBO diploma. Helaas… zeg ik er wel bij.

  Reactie door Mirella — woensdag 6 oktober 2004 @ 20.21 uur

 26. Jan een goede insteek.

  Toch denk ik steeds vaker cynisch, laat al die jonge arbeiders het maar eens verrekken om voor een baas te gaan werken. De ( boven) bazen zouden verhongeren en zichzelf helpen kunnen ze al helemaal niet. Helaas zou deze weigering om te werken van arbeiders hunzelf het meeste treffen. Niet omdat ze zichzelf niet zouden redden met alle bekwaamheden die zij wel, letterlijk, in de vingers hebben, maar omdat het geld wat al dat gewerk opleverde, al eeuwen lang naar de niet aktieven, lees de boven bazen, is gestroomd.

  Sommige geschiedkundigen menen dat de Maya cultuur is verdwenen omdat de werkende mensen niet langer van plan waren om de toenmalige bovenbazen, de priester klasse, te onderhouden en wegtrokken. Helaas kunnen de arbeiders van nu dat niet doen, vluchten helpt niet meer, de laakbare praktijk van paracitisme is helaas wereldwijd versprijd. Hoewel een arbeider zichzelf dus goed kan redden is hij wel gedwongen om voor een schijntje voor de boven bazen te werken en daarbij ook nog eens vaak grote fysieke risico’s te lopen. En daarom dan toch maar een pleidooi voor onderwijs dat bij de toekomstige arbeider past zodat hij betere kansen krijgt, helaas zal hij dan, evenals ik mijn hele leven heb gedaan, loonslaaf moeten zijn en overgeleverd aan de nukken van de zelfingenomen kwasten als Zalm, Van Aartsen, Balkenende enzovoorts.

  Roelf

  Reactie door Roelf van Bergen — woensdag 6 oktober 2004 @ 21.23 uur

 27. Linda(16)
  Wat is er zo ingewikkeld aan een paar vakken weglaten?Als de leraren volgens jou niet gemotiveerd zijn,kunnen ze toch gelijk iets anders gaan doen?Dag vak en dag leraar.Lijkt me niets ingewikkelds aan om kinderen te laten leren waar ze goed in zijn en de rest waar ze op die leeftijd niet in geinteresseerd zijn weg te laten.Mocht iemand later wel interesse krijgen,zijn er altijd manieren om wat bij te leren.

  Reactie door Medi — woensdag 6 oktober 2004 @ 21.33 uur

 28. Het komt ook doordat iedereen maar moest door leren. Meer kennis moest hebben. En de echte handen vaklieden gewoon niets meer betaald kregen. En hierdoor is het een bak geworden met mensen die niets kunnen. Tenminste zo wordt het gebracht. Ze kunnen echter veel. Heel veel. Maar de middelen daar toe is de groep afgenomen.

  Vakmensen heb je nu eenmaal ook nodig. Alleen komen de heren in Den Haag daar nu pas achter?

  Reactie door Brillie — woensdag 6 oktober 2004 @ 21.47 uur

 29. @ Jan

  Jan heb jij wel eens gehoord van natuurlijk leren, dit is een manier van leren die vanuit de innerlijke motivatie werkt. Op een VMBO in Tilburg wordt ermee gewerkt, wat houdt dat in, iemand vind paarden leuk en daar mag ze mee aan de slag, geen huiswerk of andere opdrachten, nee de enige opdracht is, ga informatie opzoeken van paarden,, heb je niks aan denk je zo, maar ga de biologie maar eens bestuderen van een paard, ga maar eens kijken naar het gedrag van paarden, wat ze eten, wat paarden betekent hebben in de geschiedenis. En als je iemand een werkstuk van laat maken heb je al 5 vakgebieden waar iemand mee aan de slag geweest is, en die persoon vond het nog leuk ook.
  Deze methodes en andere worden ontwikkeld door schoolbegeleidingsdiensten en speciale organisaties die leerkrachten ondersteunen. Ik werk er nog voor een in Rotterdam, een regio die dat wel kan gebruiken, alleen is het jammer dat ik en mijn collega’s op straat komen staan omdat de ROC’s geen geld meer hebben voor vernieuwende projecten, dit alles te danken aan het bezuinigingsbeleid van het kabinet, en daarmee ben je weer bij de politiek, het CDA zou beter moeten weten maar ze gaan steeds meer het beleid voeren van Lubbers, links lullen en rechts zakken vullen.

  suc6 Jack

  Reactie door Jack van Zundert — woensdag 6 oktober 2004 @ 21.52 uur

 30. Ik ben allang Oma van 6 kleinkinderen,waarvan er 2 op het vmbo zitten.Het gaat prima want zij zochten juist de theorie van de school.Doch mijn kleinzoon heeft een vriend-ook vmbo-en dat joch was helemaal niet gelukkig de eerst 2 jaar want hij houd niet van het ”droge” leren,hij wil met z’n handen werken!
  Gelukkig is hij nu zover dat hij mag sleutelen !!!Die jongen is helemaal opgefleurd en zeer gemotiveerd !Waarom zo’n jongen eerst 2jaar volpompen met leerstof die hem totaal niet interesseerd?

  Reactie door Diny — woensdag 6 oktober 2004 @ 22.23 uur

 31. 15 @ ron: hoe zit het met de bedrijfsscholen?

  Ron ik kan je verzekeren dat dat heek beroerd is.
  Er zijn in Nederland niet zoveel bedrijfsscholen meer.
  Degene die er zijn word de subsidie van ingetrokken.
  Een elektro – technisch bedrijf in rotterdam heeft een aantal jaren geleden opnieuw hun bedrijfsschool geopend. Zij leiden niet alleen op voor het eigen bedrijf, maar voor de hele branch.
  Nu dreigt deze weer gesloten te worden omdat enerzijds de subsidiekraan wordt dichtgedraaid, anderzijds ze niet voor alle kosten op willen draaien en de rest van de branch op dit moment niet mee wil doen.
  De gevolgen zijn dat dit bedrijf in nederland steeds meer moeite gaat krijgen om goed geschoolde werknemers te vinden en waarschijnlijk elders in europa naar arbeidskrachten moet gaan zoeken.

  Reactie door wim — woensdag 6 oktober 2004 @ 23.07 uur

 32. ff een offtopic vraagje.
  Wat is het standpunt van de SP trouwens m.b.t. toetreding van Turkije tot de EU ? kan het nergens vinden, was ff benieuwd. Iemand?

  Reactie door MAD — woensdag 6 oktober 2004 @ 23.12 uur

 33. Mad, staat dacht ik het nodig aan links op de hoofdpagina van de SP.

  Reactie door Molly — woensdag 6 oktober 2004 @ 23.34 uur

 34. VMBO…

  HEEL concreet:

  Knul met veel danstalent reist elke dag naar andere stad voor een opleiding aan de dansacademie. Vanaf 9 jaar.

  Na de basisschool, waar hij overeigens net zoals de meeste nederlandsers toch echt wel wat lezen, schrijven en rekenen heeft geleerd, moet hij verplicht naar de HAVO, want anders kan hij zijn dansopleiding niet aan de HBO afmaken.

  De HAVO is erg hoog begrepen. Tesamen met drie uur reizen per dag en een pittige dansopleiding lukt het niet.
  Hij doet het tweede jaar over, verbeten lerend. Is niet te zien aan de resultaten.
  Hij raakt langdurig geblesseerd en we hakken de knoop door, hij verlaat de dansopleiding halverwege het jaar.
  Inmiddels hebben we duidelijk door dat het VMBO voor hem eigenlijk ook een te hoge greep is. Toch wordt hij daar geplaatst. De resultaten zijn weer slecht. Hij begint een vreselijke hekel aan school te krijgen.
  Hij wil fotograaf worden. Dat wilde hij ook worden als hij aan het eind van zijn danscarriere zou komen.
  Dus proberen we hem op een VMBO-k opleiding te krijgen. Geen plaats.
  Dus zit hij nu met toestemming van de inspectie nog steeds op school vriendelijk z’n best te doen en er niets van te brouwen.

  Als je deze knul de kans zou geven bij een vakfotograaf in de leer te gaan, dan zou nederland een geweldige fotograaf rijker worden.
  Hij heeft van iemand een digitale camera gekregen en maakt o.a. leuke skatefilms op de computer. Al doende leert hij vanuit de praktijk allerlei wiskundige wetjes te begrijpen. Dat geeft ons het idee dat hij beter gewoon het vak in de praktijk moet gaan leren en dat hij een van die mensen is die later in de loopbaan diploma’s zal halen, omdat hij dan in de praktijk voldoende motivatie en kennis heeft opgedaan om net zo lang door te knokken todat het lukt.

  Niet alle kinderen in Nederland zijn gelijk.
  Weg met “samen naar school”,
  ruimte voor thuisonderwijs,
  en vakopleidingen handhaven en weer invoeren.

  Daarnaast is het een belachelijke zaak dat kinderen die aan een dansacademie studeren het volledige collegegeld moeten betalen, ook voordat ze 16 zijn, naast het gewone schoolgeld.
  (Dat is inderdaad een dubbele belasting voor de gezinnen.).
  ….

  dieren.

  Reactie door Molly — woensdag 6 oktober 2004 @ 23.55 uur

 35. ??? Dat dieren hoort niet thuis bij het voorgaande stukje.

  Reactie door Molly — woensdag 6 oktober 2004 @ 23.55 uur

 36. Ik zou zeggen dat de overheid hier een driesporenbeleid zou moeten voeren. Theoretische druk verminderen, investeren in serieuze stageplekken en zorgen dat er meer passend werk is voor vmbo-jongeren.

  Wat ik niet snap is dat deze veranderingen zo ontstelllend lang duren voordat ze geïmplementeerd zijn. Je zou bijna denken dat Balkenende 2 het te druk heeft om ons uit te leggen dat we moeten bezuinigen voor de kinderen van de toekomst om de kinderen van vandaag van passend onderwijs te voorzien.

  Reactie door PsiesDrom — donderdag 7 oktober 2004 @ 1.36 uur

 37. Van de huidige systemen weet ik niet zoveel, wat ik wel weet is dat het “op de grote hoop” gooien van leerlingen nooit een goed resultaat kan geven.
  Vroeger heb ik zelf in een brugklas gezeten de eerste twee jaar (zo’n 26 jaar geleden) en dat was achteraf al verloren tijd. Daar kwam ik achter toen ik halverwege het derde jaar van school veranderde en op een “gewone” school terecht kwam. Ik liep op sommige vakken een jaar achter!
  Daarom ben ik het helemaal eens dat dit systeem op de schop moet en wel heel snel.

  Reactie door Helma D. — donderdag 7 oktober 2004 @ 6.46 uur

 38. molly(34)
  nog bedankt, kan alleen helaas niets over vinden. Ik zal wel kippig zijn :) zat namelijk gister naar Nova te kijken en vondt dat Geert Wilders toch eigenlijk best zinnige dingen zei…ook voor het eerst. Dus wilde dat ff vergelijken met SP verhaal :)

  Reactie door MAD — donderdag 7 oktober 2004 @ 9.48 uur

 39. Geert Wilders en zinnig :) Past dat in 1 zin… ;)

  Reactie door Mirella — donderdag 7 oktober 2004 @ 10.18 uur

 40. Veranderingen in de VMBO

  Met het met Jan volkomen eens dus.
  Reeds in de beginfase moet er getracht worden om een onderscheid te maken in laten we maar zeggen, een soort A. kant en een B. kant. Ik bedoel of de administratieve/sociale vakkenkant of de meer technische vakken.
  Het totale pakket zal niet groter hoeven zijn dan hooguit ca. 6-7 vakken
  Daar waar we de meeste dropouts zien aan de technische kant wordt gekozen van een veel meer praktijk gerichtere opleiding.
  (kan altijd op latere leeftijd nog worden bijgestuurd als de wens zich zo bij de leerling ontwikkeld)
  Hiervoor zouden natuurlijk meer leerkrachten nodig zijn juist in de technische vakken.
  Er is op dit moment een enorm potentieel aan oudere leerkrachten die of gecombineerd met hun WAO of zelfs AOW hier voor een zeer goed alternatief kunnen zorgen. Dit kan ook heel goed op basis van part-time. Men denke hier ook even aan afgekeurde mensen uit de bouw die een enorme schat aan ervaring achter de geraniums moeten steken. Zo dient deze oplossing twee doelen. De opleidingen worden zo veel doelgerichter en voor de herintreders vangt het de ledigheid op. Ze horen er weer bij.
  Ik denk dat na een korte cursus hier vele en goede mensen te vinden zijn en men hoeft niet te wachten op een geheel afgesloten PABO opleiding.
  Dan is het mij ook niet duidelijk waarom er niet zwaarder wordt ingezet op de bedrijfsscholen. De normale rijksbijdrage zou naar deze scholen kunnen gaan eventueel aangevuld met een subsidie. De carrierekansen stijgen enorm. Een substantieel gedeelte van de leerlingen stroomt makkelijker direct door naar het bedrijfsleven of staat met veel betere kaarten op de arbeidsmarkt.

  Reactie door Jacob Bakker — donderdag 7 oktober 2004 @ 10.25 uur

 41. Het is natuurlijk wel aardig als de loodgieter die je besteld hebt in vloeiend duits kan uitleggen dat de afvoer lekt maar als hij vervolgens geen idee heeft hoe hij dat moet repareren ben je verder van huis. Wat was er in godesnaam mis met de technische scholen en het leerlingenstelsel Ik heb vroeger ( jaren zestig) ook mijn grafisch vakdiploma in het leelingstelsel gehaald en de algemene opinie was toen dat de beste vaklui uit die hoek kwamen. Straks zitten we dus én met een groep dropouts die misschien wel de gaven hadden om een goede vakman te worden, én we missen de aansluiting met de industrie in andere landen omdat er ( net als in de jaren zestig) geen vakmensen genoeg zijn! En maar stompzinnig doorhameren op de kenniseconomie………………..

  Reactie door Opa-Buiswater — donderdag 7 oktober 2004 @ 11.59 uur

 42. MADje #33,

  Uit peilingen is gebleken dat de door jou heilig verklaarde SP falikant tegen is! Beetje bij de les blijven mannetje.

  Reactie door Carel de Win — donderdag 7 oktober 2004 @ 12.29 uur

 43. Overigens ben ik het op het vlak van dat Turkije niet bij de EU mag toetreden voor 1 keer eens met de achterban van de SP.

  Reactie door Carel de Win — donderdag 7 oktober 2004 @ 12.30 uur

 44. Voordat Turkije op gebied van mensenrechten voldoet aan Europese eissen zijn we heel wat jaartjes verder. Ik hoop ook dat ze dan pas toegelaten worden.

  Reactie door sulis — donderdag 7 oktober 2004 @ 12.34 uur

 45. volkomen off topic: het debat over de no claim is uitgesteld opdat VVD eb CDA in de achterkamertjes hn tegenstellingen weg kunnen werken………. nieuwe politiek heet dat, heb je geen debat meer nodig ook, wordt er net zoals de begroting doorheen gehamerd ( met enige lullige aanpassingen vermoed ik)

  Reactie door Opa-Buiswater — donderdag 7 oktober 2004 @ 13.09 uur

 46. @Jacob Bakker
  ik geef toe dat ik het niet altijd met je eens ben maar dit keer kom je met een goed plan. Er gaat inderdaad teveel kennis verloren in de AOW en WAO en volgens mij zitten daar ook nog genoeg mensen die hun kennis willen en kunnen delen.
  Zo bespaar je idd op twee vlakken…

  @topic Turkije
  hier deel ik niet de mening van de SP, er moet inderdaad nog heel wat gebeuren voordat de mensenrechten in Turkije op het europees niveau liggen maar voor mijn gevoel doet dat land er alles aan om zich op die punten te verbeteren. Door ze toe te laten tot de EU geven we aan dat er inderdaad een unie kan zijn tussen europa en azie

  Reactie door JP — donderdag 7 oktober 2004 @ 13.39 uur

 47. Carel de win
  Tsja ik wist dat dus niet, kan niet alles weten, moet ook nog andere dingen doen.

  Mirella
  hmm ja wee het, moest ook erg me best doen om Wilders gelijk te geven, maar hij had het wel. Die mevr. van de Pvda die bij Nova zat, werd duidelijk onder de tafel gekletst door Wilders. Maar genoeg over Wilders…vanaf heeft hij weer in alles ongelijk :)

  Reactie door MAD — donderdag 7 oktober 2004 @ 14.07 uur

 48. In De HPdetijd van deze week staat ook een boeiend stuk over het VMBO. Aanrader!!

  Reactie door Soca — donderdag 7 oktober 2004 @ 14.20 uur

 49. Jan, ik noem het de Paarse of PvdA-denkwijze, een manier van denken waar je tenen van kromtrekken, een volslagen ontbreken van boerenslimheid en nuchter denken, die achter het ontstaan van het VMBO zit. Diezelfde denkwijze zit achter:
  1. de privatiseringen in het algemeen, waarvan men gelooft dat daardoor de burger beter en goedkoper bediend wordt, wat dus NIET WAAR is.
  2. de privatisering van de NS, die men wil laten concurreren met andere aanbieders OVER 1 SPOOR. Dat is hetzelfde als 2 chauffeurs met 1 taxi concurrerend met elkaar laten werken.
  3. de schaalvergrotingen in Gezondheidszorg en Onderwijs, waarvan men denkt dat hierdoor de kwaliteit omhoog(?) gaat.
  4. Een beleid van gedogen en niet ingrijpen tolerantie noemen in plaats van desinteresse.
  5. Van de uitdrukking dat iemand door schade en schande wijs wordt, maken dat je de wijsheid automatisch vindt als je maar genoeg blundert! Veel politici lijken deze uitdrukking wel zo te interpreteren. Maar nu overschat ik ze, want ik veronderstel nu dat ze op zoek zijn naar wijsheid.

  Reactie door Paul Geveke — donderdag 7 oktober 2004 @ 15.46 uur

 50. @Mad Effe OFF-TOPIC
  Jij vroeg je af of ik bericht terug zou krijgen op mijn mail naar v. Aartsen…….hier is tie dan:

  Geachte heer Vonk,

  Hartelijk dank voor uw e-mail over mijn uitlatingen inzake de demonstraties van 2 oktober jongstleden. Ik stel uw bericht zeer op prijs. Graag geef ik een toelichting op mijn stelling, dat de vakbonden demonstranten hebben misleid door valse informatie over de kabinetsplannen te verschaffen.

  Talloze brochures die zij heeft verspreid, staan vol propagandataal en feitelijke onjuistheden.

  Het is niet zo dat AOW’ers er de komende jaren met “vier procent” op achteruitgaan, zoals sommige brochures stellen. Het kabinet heeft daar veel zorg aan besteed. De Koningin zegt in de Troonrede expliciet: “De AOW en fiscale tegemoetkomingen voor ouderen en gezinnen met kinderen zullen worden verhoogd.”
  Ieder van boven de 55 jaar kan volledig aanspraak maken op de opgebouwde rechten van vut en prepensioen. Hij of zij krijgt geen naheffing. Hij of zij kan gewoon, zoals hij of zij dat heeft gepland, een aantal jaren eerder stoppen met werken. Het beeld dat hele groepen door dit beleid een soort gebroken verwachting hebben, is dus vals.
  In plaats van het collectieve vut- en prepensioenstelsel komt er een individuele levensloopregeling voor jong en oud. Het is een fiscaal aantrekkelijke regeling. Men kan sparen en doet dat individueel. De gespaarde tijd kan men straks ook gebruiken om eerder te stoppen.
  Dankzij inzet van de drie coalitiepartijen in de Kamer blijft de vermogenstoets bij IOAW staan op 50 jaar, en wordt die leeftijd niet verhoogd naar 55 jaar, zoals de brochures melden.
  Geen enkele coalitiegenoot heeft enig plan om de AOW-leeftijd te verhogen, het kabinet evenmin. Vice-premier Gerrit Zalm heeft dat benadrukt.
  Evenmin is het zo dat dit kabinet het minimumloon gaat verlagen of minder vakantie- en atv-dagen aan werknemers wil toekennen.
  Er is veel gedaan om de positie van de minima overeind te houden. Er is zeer goed gelet op de positie van gehandicapten en chronisch zieken in de Nederlandse samenleving. Gezinnen met kinderen krijgen extra korting.

  Van al deze maatregelen en toezeggingen is geen spoor te vinden in de informatie die de vakbeweging heeft verspreid. Het beeld is dat de onderkant wordt gepakt, terwijl er door dit kabinet veel is gedaan om de inkomensverdeling, in deze moeilijke economische situatie, een rechtvaardige te doen zijn. Om die reden heb ik gesteld dat FNV en CNV de achterban hebben opgehitst.

  Eveneens onheus zijn kwalificaties als zou het kabinet ‘afbraakpolitiek’ bedrijven en asociaal beleid voeren. Niets is minder waar. Juist als we nu niets doen, dat gaat ons land binnen tien jaar door de hoeven – van de gezondheidszorg, de sociale zekerheid tot en met de werkgelegenheid. Dat zijn zaken die ons allemaal raken – arm en rijk, oud en jong.

  Het gaat de VVD om de generatie van de toekomst, om degenen die in 2015 en daarna op de arbeidsmarkt komen. Zij moeten in Nederland een goede boterham kunnen verdienen. Zij moeten kunnen leven in een sociaal rechtvaardige samenleving, één die ook nog een beetje cohesie vertoont. De vraag is dus, zijn we nu bereid om ons een beetje in te houden en ook voor die komende generatie te bouwen, te investeren?

  Het kabinet antwoordt bevestigend op deze vraag en voert een hervormingsagenda uit, zodat wij ook in de toekomst voor elkaar kunnen blijven zorgen. Het is een treurige zaak dat de vakbeweging daar niet aan mee wil werken. In plaats daarvan kiest zij de heilloze weg van de confrontatie. Dat de vakbonden honderdduizenden Nederlanders verkeerd informeren, is in deze context onverantwoord.

  Met vriendelijke groet,

  J.J. van Aartsen.

  Reactie door Eef — donderdag 7 oktober 2004 @ 17.06 uur

 51. Eef
  haha naja het is tenminste een antwoord :) dat is al heeeeel wat uit die hoek. Alleen het is het irritante verschuilen achter de jongeren en toekomst weer, wij moeten nu creperen zodat onze kinderen het goed hebben…shit ik heb niet eens kinderen.. das lekker… :)

  Reactie door MAD — donderdag 7 oktober 2004 @ 17.30 uur

 52. Citaat JP #52: “hier deel ik niet de mening van de SP, er moet inderdaad nog heel wat gebeuren voordat de mensenrechten in Turkije op het europees niveau liggen maar voor mijn gevoel doet dat land er alles aan om zich op die punten te verbeteren.”

  JP: “voor mijn gevoel” is toch gee reden om maar voor toetreding te stemmen. Jij hebt één van diegene die zich laat misleiden door de propagandafilmpjes uit Istanboel. Je moet eerst eens verdiepen in Turkije. De macht van de politie is enorm en martelingen zijn aan de orde van de dag. Verder worden vrouwen als minderwaardig gezien. Turkije is dan wel geen islamitisch land in de strikte zin (kerk en staat zijn formeel gescheiden), de praktijk is volkomen anders. Ben blij dat jou mede SP ers in ieder geval op dit punt in mijn ogen een goed inzicht hebben.

  MAD #53: Een sportieve reactie.

  Reactie door Carel de Win — vrijdag 8 oktober 2004 @ 9.41 uur