Maak Nederland Beter!

Op dit weblog word je op de hoogte gehouden van de acties overal in het land.

Opties voor delen:
 • NuJIJ
 • eKudos
 • del.icio.us
 • Digg
 • Google Bookmarks
 • email

zaterdag 09 oktober 2004 :: 9.24 uur

57 Comments

57 reacties

 1. Ik ben bang, gewoon bang.
  Stel dat ze het invoeren dat we langer moeten werken.
  Mijn baas zal daar zeker aan meedoen, is een CDAer.
  Alles wat het kabinet beslist volgt ie.
  We mogen op dit moment op het werk niet meer roken, hebben geen pauzes en werken nu al 42 uur per week. En vaak op zaterdag.
  Als dit zo door gaat zit ik met stress thuis wat me al in het voorjaar is voorgekomen.
  En aangezien dat niet erg word herkent door de ARBO. Moet ik gewoon blijven werken tot ik erbij neer val.
  IK ZEG NEE tegen B2.

  Reactie door Karin Pardijs — zaterdag 9 oktober 2004 @ 9.34 uur

 2. Roken mag nergens meer op de werkplek hoor, da’s gewoon een wet die uitgevoerd moet worden.

  Reactie door Ronald — zaterdag 9 oktober 2004 @ 9.44 uur

 3. Ronald,
  niet de helft van het verhaal alleen het roken,
  pauzes behoren er geven te worden naar een bepaald aan tal gewerkte uren.

  Reactie door folkert de lepper — zaterdag 9 oktober 2004 @ 9.48 uur

 4. Ja hoor, je hebt recht op pauze’s, maar de ‘baas’ kan het roken op zijn gehele terrein gewoon verbieden, dat is wat ik bedoelde.
  Maar zoiets als rookpauzes kunnen wel verboden worden (d.w.z. gaan roken buiten de reguliere pauze’s om), dat is wat ik bedoelde, mijn excuus voor het misverstand.

  Reactie door Ronald — zaterdag 9 oktober 2004 @ 9.52 uur

 5. @folkert:
  Enige tijd geleden is er door het kabinet al een balletje opgegooid om de arbeidstijdenwet af te schaffen. Men vind het meer een zaak tussen werkgever en werknemer.

  Reactie door T. — zaterdag 9 oktober 2004 @ 9.56 uur

 6. Ronald
  Mijn baas durft dat gelukkig niet…wij gaan dan allemaal nog langzamer lopen dan we al deden. Gaan er iedere week wel spontaan portofoons naar de klote, oops gevallen. Iedere onredelijke regel richting ons, is een onredelijke collectieve actie retour. Dus mijn collega’s kunnen gewoon lekker dampen hoe ze dat willen. Dat al die stivoro fundemetalisten lekker op een eiland gaan zitten, misschien heeft Osama Bin Laden nog een plaatsje.

  Reactie door MAD — zaterdag 9 oktober 2004 @ 10.26 uur

 7. Karin,

  Geen pauzes? Waarom dan?

  Reactie door Farshad Bashir — zaterdag 9 oktober 2004 @ 11.08 uur

 8. 07 oktober 2004

  Nr. 04/199

  Staatssecretaris H.A.L. van Hoof: meer maatwerk en minder arboregels.

  Meer maatwerk, minder regels en een grotere eigen verantwoordelijkheid voor werkgevers en werknemers, dat staat staatssecretaris Van Hoof van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor ogen bij het toekomstig beleid op het gebied van arbeidsomstandigheden. Van Hoof deed deze uitspraak bij de opening van het nieuwe hoofdkantoor van ArboUnie op donderdag 7 oktober in Utrecht. De staatssecretaris wees in zijn toespraak op de onvrede die bij werkgevers leeft over de veelheid, tegenstrijdigheid en overbodigheid van arboregels. Niet geheel ten onrechte aldus de staatssecretaris. Daar waar mogelijk zullen arboregels verdwijnen en krijgen werkgevers en werknemers zelf de verantwoordelijkheid om invulling te geven aan goede arbeidsomstandigheden, aldus Van Hoof, die de SER om advies gaat vragen.

  De staatssecretaris erkende overigens dat zijn handen door Europese regelgeving deels gebonden zijn. Maar hij plaatst de vermindering van arboregels aan het eind van het Nederlandse voorzitterschap op de Europese agenda.

  Van Hoof zag ook een taak weggelegd voor de arbodiensten.

  Uit onderzoek blijkt, aldus de staatssecretaris, dat kleine ondernemers lang niet altijd tevreden zijn over de adviserende rol van de arbodiensten voor de verbetering van arbeidsomstandigheden. De kritiek is dat arbodiensten vaak onvoldoende afweten van het bedrijfsproces. Ook streven arbo-professionals soms naar een mate van volledigheid die in de ogen van werkgevers en werknemers de perken te buiten gaat.

  Je kan je ook afvragen of de ARBO straks nog iets in de melk te brokkelen heeft. Na het domme volk en domme CPB overdrijft de ARBO schromelijk en staat de economische groei alleen maar in de weg! Zie hier de op termijn methode van het RED JE REET PRINCIPE. Zelfredzaamheid mensen en normen en waarden.

  Nou Karin lekkere werkgever heb jij, maar dat is wel waar het heen moet gaan he!
  Waar heb ik dat toch ook alweer gelezen: “Werken maakt vrij!”

  Reactie door krul — zaterdag 9 oktober 2004 @ 11.13 uur

 9. Ronald, wel weer typerend dat jij naar de noodkreet van Karin alleen maar weer op het stukje roken op de werkplek ingaat. Ze is bang voor de nieuwe ontwikkelingen omdat ze dan nog langer moet werken en nu al op is. Het is toch verschrikkelijk dat mensen op deze manier moeten werken en zo onder druk moeten staan.

  Reactie door sulis — zaterdag 9 oktober 2004 @ 11.24 uur

 10. Karin
  Werknemers moeten veel feller zijn. Samenspannen en niet bang zijn voor je baantje, angst voor je baantje is namelijk de kracht van de werkgever. Functionerings gesprekken, vinden bij ons alleen nog plaats met een collega erbij, dit is namelijk the place 2 be voor werkgevers om vals te spelen…jammers….bij ons dus niet. We tape ook alles. Beetje meer klootzak zijn Karin, zijn hun ook. Stink niet in hun ‘vriendschaps verhaaltje’ want die is altijd gebaseerd op hun eigen belang.

  Reactie door MAD — zaterdag 9 oktober 2004 @ 11.41 uur

 11. Een echte aanpak.

  Of men, in het spectrum van links naar rechts, het nu eens is met de regeringsvoorstellen of niet, het blijft dweilen met de kraan open. Het is tijd om de gehele problematiek ten aanzien van werk, pensioen, ziekte, arbeidsongeschiktheid en vergrijzing eens goed aan te pakken want een oud gezegde zegt; “Zachte heelmeesters maken stinkende wonden”.

  Mijn voorstellen ten aanzien van VUT en prepensioen.

  1.)
  Alle rechten van mensen die dit jaar 55 jaar worden blijven zoals ze nu zijn. (Regeringsvoorstel)
  2.)
  Na 40 jaar gewerkt te hebben (jaren/deeljaren in WW en Bijstand worden niet meegerekend) is men automatisch pensioengerechtigd.
  3.)
  Er komt een 22 Functie pensioenpuntensysteem. Elk punt vertegenwoordigt een half jaar.
  (11 jaar). Het uiteindelijke cijfer is het gemiddelde van alle werkjaren.
  Voorbeeld:
  10 jaar gewerkt zonder punten en bijv. 25 jaar in klasse 12 maakt de pensioenleeftijd:
  25×12= 300:35 werkjaren = 8,57 dus met pensioen bij 61 jaar en 9 maanden.
  In elke functie wordt bij indiensttreding de kwalificatie direct aan werknemer gegeven maar wordt in principe landelijk mede door de bonden en werkgevers vooraf bepaald.
  Het referentiejaar wordt 66. (Dit betekend dat als men op 22 punten zou komen men op 55 jarige leeftijd met pensioen gaat)
  4.)
  Dan een aanvullend pensioen.
  De werkweek gaat terug naar standaard 40 uur zonder loonsverhoging. De extra uren, niet opgenomen uren/dagen kunnen bij einde carrière worden opgenomen en afgetrokken tot maximaal de leeftijd van 55 is bereikt. Het resterende bedrag (want belegd) wordt uitgekeerd op pensioengerechtigde leeftijd.
  5.)
  Als pensioengerechtigde leeftijd is bereikt en men jonger is dan 66 jaar en de wens bestaat om door te werken kan dit eenzijdig door pensioengerechtigde worden besloten en kan hij doorgaan tot zijn 66ste jaar. In deze periode geldt bij ontslag gewoon de normale ontslagprocedure. Pensioengerechtigde moet ook een functierealistische ontslagnameprocedure in acht nemen. Werkgever heeft wel het recht om 12 maanden voor pensioenleeftijd een intentieverklaring van werknemer te verlangen.
  Vanaf pensioengerechtigde leeftijd worden werkgever en werknemer vrijgesteld van premie AOW, WW, Ziekengeld en Loonbelasting. (Maar ook geen aanspraken meer)
  (Maar wel een enorm hoger netto loon in de herfst van het werkende leven en een enorme rem op de vergrijzing)

  Uiteindelijk: Splitsing in Ziektewet en Ongevallenwet

  Ik zal me eerst beperken tot alleen de ziektewet omdat de splitsing naar een aparte ziektewet en een aparte ongevallenwet alleen stof genoeg is voor een uitgebreide behandeling.

  6.)
  De eerste 10 dagen per ziektegeval worden niet meer uitbetaald en mogen wettelijk niet worden “gerepareerd “ door werkgever. (De meest misbruikte dagen)
  De Ziektewetgrens wordt met 50 % verhoogd.
  De totale besparing op de verzekeringspremie wordt gebruteerd en wordt als gemiddeld bedrag als belastingvrije(netto) maandbetaling toegevoegd aan het salaris. (Solidariteitsbeginsel)
  Grote voordeel? Tussen werken en uitkering ontstaat een veel realistischer verschil waardoor de zogenoemde “armoedeval” voor een groot gedeelte wordt opgeheven.
  (Als men gaat werken vervallen er vele subsidies en aanvullingen)
  Mocht de werknemer een chronische ziekte hebben, althans door specifieke gezondheidsproblemen regelmatig ziek zijn, zal hij/zij door middel van een keuring na deze 10 werkdagen een ontheffing kunnen krijgen. De ontheffing heeft een geldigheidsduur van 1 jaar.
  Per jaar worden natuurlijk wel steeds minimaal 10 dagen niet vergoed want dit krijgt men tenslotte al netto bij betaald per maand.
  De ziektewetuitkering zal netto gerekend 100 % van het basisloon zijn.
  (Premie ziektewet vervalt tijdens uitkering)

  Werkgever

  7.)
  Herinvoering van de (WIR) alleen voor arbeidsplaatsen

  Voor investeringen in nieuwe arbeidsplaatsen komt een loonsubsidieregeling. (Ook interessant voor buitenlandse kapitaalinbreng in onze economie.)
  Wel wordt verplicht gesteld dat de nieuwe werkplaatsen effectief worden verzekerd tegen faillissement en/of opheffing van de werkplaatsen zodat altijd een uitstekende afvloeiings- regeling financieel aanwezig is.
  8.)
  Bedrijven worden op zijn “Amerikaans” beoordeeld. Dit betekend dat een sterfhuis/ afbraak arbeidsplaatsen constructie niet meer zo eenvoudig is. Er wordt gekeken naar de (Internationale) geconsolideerde rekening vanuit de Nederlandse optiek. Dus ook naar andere vestigingen in de omgeving voor herplaatsing of financiële aansprakelijkheid.
  9.)
  Bij de grotere ondernemingen met een Raad van Commissarissen zal voortaan ook een vertegenwoordiger van de vakbond een commissariszetel worden aangeboden met medeverantwoording voor het gevoerde/ te voeren beleid. (Zijn de Human Recources niet vaak het grootste kapitaal van een onderneming?)

  10.)
  Alle plannen van de Regering worden voor 1 jaar opgeschort ten aanzien van VUT, Prepensioen en WAO.

  Reactie door Jacob Bakker — zaterdag 9 oktober 2004 @ 12.06 uur

 12. @Sulis, het is gewoon een wet, verzonnen door de anti-rookmaffia (mij persoonlijk boeit het geen fluit of men op het werk rookt).
  Dus de klacht van karin dat ze niet meer op het werk mag roken heeft niks met de wetgever te maken, maar meer op de sanctie’s die een bedrijg kan krijgen als men niet aan de wet voldoet.

  @MAD, blijven roken zou ik zeggen, ook dat ding opsteken als de KVW langskomt en dan keihard die bekeuring incasseren zou ik zeggen.
  Roken mag gewoon niet meer van de wet, de werkgever heeft daar maar aan te voldoen.

  De ARBO behlest inderdaad wel een echte hoop onzin, waardoor bedrijven extra op kosten gejaagd worden waar helemaal niemand bij gebaat is, niet de werkgever noch de werknemer.
  Simpel voorbeeldje, de ARBO wet schrijft voor dat zo gauw er meer als 10 mensen in een bedrijf werken er naar sexe gescheiden w.c. aanwezig moeten zijn, al werkt er geen enkele vrouw in het bedrijf.

  Reactie door Ronald — zaterdag 9 oktober 2004 @ 13.17 uur

 13. Wetgever moet werkgever zijn hierboven, mijn excuus

  Reactie door Ronald — zaterdag 9 oktober 2004 @ 13.18 uur

 14. Ronald
  ARBO is best okay, alleen dat overdreven gedoe slaat nergens op. Precies zoals je het zelf zegt, ‘de anti rook maffia’, iedere vorm van redelijkheid is kapot gemaakt. Tuurlijk weet ook dat er prenten volgen…haha als geen ander waarschijnlijk. Alleen er zijn wel truuks om ze te omzeilen. Rook zelf niet, maar snap best dat andere mensen onder het werk ff een peuk willen opsteken. Zelf vroeger ook altijd gerookt.

  Dat van die wc heb ik ook meegemaakt, we mochten niet in een bepaald pand gaan zitten omdat er geen vrouwen toiletten en douches waren. Heb ook vol verbazing zitten kijken toen… Terwijl die vrouwen er zelf geen probleem mee hadden, als de kerels maar een beetje opletten en mee schoonmaakte. Inderdaad beetje idioot.

  Reactie door MAD — zaterdag 9 oktober 2004 @ 13.28 uur

 15. T.,#5, een enkele werkgever uitgezonderd zal denk ik het regelen met de werknemer weinig uithalen, hij zal de regel naar eigen interpetatie gebruiken, is een weer stukje bescherming weg gevallen.

  Reactie door folkert de lepper — zaterdag 9 oktober 2004 @ 13.33 uur

 16. Inderdaad MAD, dat soort regels doelde ik op, onnodige kosten waar helemaal niemand bij gebaat is.
  En v.w.b. dat anti-rokengedoe is inderdaad doorgeschoten.

  Reactie door Ronald — zaterdag 9 oktober 2004 @ 13.35 uur

 17. En weer ligt het aan een ander….
  http://www.xs4all.nl/~lamhav/Oct.htm#pagina

  Reactie door lambert — zaterdag 9 oktober 2004 @ 13.42 uur

 18. Oeps…foute plakker…

  Minister Verdonk voor Vreemdelingenzaken en Integratie vindt dat haar asielbeleid wordt gefrustreerd doordat te veel organisaties zich ermee bemoeien.

  Ze wil een andere inrichting van het openbaar bestuur.Verdonk: ‘Het is goed om gemaakte afspraken te verfijnen. Maar zo gaat het niet, je begint iedere keer opnieuw. Het is als de processie van Echternach: twee stappen vooruit en één achteruit. Daar verbaas ik me over. Ik zou graag willen dat we gaan kijken naar een andere vormgeving van het openbaar bestuur.’De irritatie van Verdonk geldt vooral de terugkeer van de vijfduizend uitgeprocedeerde asielzoekers die het land moeten verlaten en 21 duizend asielzoekers die nog procedures hebben lopen

  Reactie door lambert — zaterdag 9 oktober 2004 @ 13.43 uur

 19. Ronald
  Dat vindt ik wel een beetje jammer van de politiek, rechts of links om. Redelijkheid wordt door beide stromingen altijd vrij snel begraven. Niemand durft zijn eigen plannen te toetsen aan ‘redelijkheid’.

  Reactie door MAD — zaterdag 9 oktober 2004 @ 13.53 uur

 20. @ Mad
  Ik ben het vaak met je eens, maar nu even niet.
  Ik ben zo´n niet-roker die jaren lang onggewild heeft kunnen meeroken met rokers. Ik had jarenlang collega´s die buiten de officiele pauzes nog 4 x een rookpauze (a 15 minuten) hadden. Ik kon er dan voor opdraaien om hun telefoontjes over te nemen. Ik had al met een paar collega niet rokers voorgesteld dat wij dan elke dag een uur eerder naar huis mochten, maar dat was dan weer een onredelijke eis zeiden ze.
  Rokers ruiken zelf niet meer die stinklucht, die niet-rokers wel ruiken. MAD stop eens een keer een weekje met roken en je ruikt het verschil.

  Reactie door karin — zaterdag 9 oktober 2004 @ 14.12 uur

 21. Karin
  Rook nu 3 jaar al niet meer, god en wat is het lekker haha. Nee okay ben het wel met je eens…maar moeten rokers nu dan als melaatsen door het leven gaan ? ook niet redelijk. Dus beide partijen zijn van de weg van redelijkheid afgegaan….vindt dat ook nergens op slaan. Dit is dankzij een overdreven lobby van Stivoro. Eigenlijk vind ik dat de politiek dit opnieuw moet bezien…problematisch zeker…maar niet groep 1 boven groep 2 stellen.

  Reactie door MAD — zaterdag 9 oktober 2004 @ 14.23 uur

 22. @Lambert: dat is het credo van dit gansche kabinet: alles ligt aan een ander en alleen zij hebben gelijk! En wie openlijk kritiek heeft wordt door de junta op het matje geroepen ( directeur CPB) Het gaat de goede kant op in nederland; ik denk dat ik maar eens informatie ga opvragen over wat stabiele zuid-amerikaanse landen zoals Colombia of Equator…. ;-)

  Reactie door Opa-Buiswater — zaterdag 9 oktober 2004 @ 14.31 uur

 23. Grappig dat in zoveel reacties nog niet één keer het issue langer doorwerken is besproken.

  Dertig jaar geleden kon iedereen dat toch ook? Waarom nu dan ineens niet meer? Terwijl de automatisering ons werk fysiek alleen maar lichter heeft gemaakt. De geestelijke inspanning zal niet veel veranderd zijn, of het moet zijn dat de algemene tendens lijkt te zijn: steeds minder werken voor steeds meer geld.

  Zo gaat het nu eenmaal niet. Als vele voorgaande kabinetten hun huiswerk beter hadden gedaan, waren de scherpe maatregelen van vandaag wellicht helemaal niet nodig geweest.

  “Ik ben bang, gewoon bang.” Met alle respect, Karin, maar als de mentale inspanning dermate groot is, zit je dan wel op de goede plek? Misschien moet je overwegen iets anders te gaan doen.

  Groetjes,

  Reactie door Enrico — zaterdag 9 oktober 2004 @ 15.11 uur

 24. #Karin (1)
  Advies als je zo iets belangrijks zegt nooit je achternaam erbij tikken want ik heb gemerkt als iemand je dan opzoekt op internet op je naam deze uitspraak op Jan’s weblog voor de 100% naar voren komt.Probeer maar in Google je naam in te tikken en dan zie je wat ik bedoel.
  groetjes.

  Reactie door anita — zaterdag 9 oktober 2004 @ 16.13 uur

 25. Ik ben het wél eens met een rookvrije werkplek. Buiten het feit dat ik niet wens mee te roken met de verslaving van een ander ben ik ook nog allergisch en word er dus echt ziek van. En wat betreft die rookpauzes: de mogelijkheid moet geboden worden om te kunnen roken, maar dan wel in de eigen tijd.

  En wat betreft het weer meer gaan werken. Ik heb daar geen bezwaar tegen als het dan ook meer loon oplevert, tenslotte hebben we loonsverhoging opgegeven in ruil voor de verkorte werkweek. Dus: 40-urige werkweek: prima, maar daartegenover wel een loonsverhoging. Die loonsverhoging zouden we ook gehad hebben als we al die jaren 40 uur per week gewerkt hadden.

  Reactie door emma — zaterdag 9 oktober 2004 @ 16.32 uur

 26. @24 anita
  Ik ben trouwens niet dezelfde karin van #1.
  Ik heb haar naam ingetikt bij google, maar niks aan het handje hoor.

  Reactie door karin — zaterdag 9 oktober 2004 @ 17.45 uur

 27. Nee wat dacht je dan van deze….een politie commissaris heeft het achtelijke idee geopperd om bij baby’s DNA af te nemen om zo misdaden later te kunnen oplossen… Dit soort mensen en ideeen moet je dus op de maan zetten, en daar laten…dit soort mensen maakt Nederland ziek.

  Reactie door MAD — zaterdag 9 oktober 2004 @ 17.52 uur

 28. @MAD, misschien moeten ze dat doen bij iedereen die veroordeeld wordt voor (sexuele) misdaden, iemand die echt onschuldig of die voortaan op het rechte pad wil blijven zullen er niet veel bezwaar tegen hebben, die begaan toch geen misdaden (meer).
  Maar baby’s is wel wat erg vroeg ja.

  Reactie door Ronald — zaterdag 9 oktober 2004 @ 18.32 uur

 29. Je zou denken dat dit geen plaats was voor digibeten.
  Natuurlijk kan je je geposte berichten terugvinden op de diverse browsers. Als je wordt overmand door schaamtegevoel bij het plaatsen van een bericht/reactie kan je een alias gebruiken.
  Je vindt je berichten eenvoudig door bijv. je alias in te vullen met extentie+jan marijnissen
  Wel laf.
  Ik heet echt Jacob Bakker en heb niets ten aanzien van mijn naam en opinie te verbergen.

  Reactie door Jacob Bakker — zaterdag 9 oktober 2004 @ 19.01 uur

 30. Ronald
  We moeten hier in Nederland de grondwet handhaven, niet afbreken, dit soor ideeen breekt Nederland alleen zijn indentiteit mee af.

  Jacob Bakker
  Zelf al diverse dreigementen gehad omdat ik mijn echte naam op forums gebruikte. Zelfs 1 x zover gekomen dat ik er een tegen vlakte moest rammen. Ik kan ook een heethoofd zijn, alleen…ja nee mensen gaan slaan om hun mening is fout. 2 vriendinnen van me date weleens via internet, tot ze een echte freak tegen kwamen, hij wilde sex, en zou haar anders wel even. Zover niet gekomen, want heb hem even duidelijk gemaakt dat ik erg eng kan worden. Een andere vriendin van me, bijstandmoeder, 2 dochters van 13 en 14. Zocht via chat contact met andere mensen, voelde zich eenzaam. Leerde een aardige man kennen, kwam bij hun op visite, ook me verjaardagen van de dochters. Alleen de man vertoonde raar gedrag, dus na wat gespit kwam ik er achter dat het een aktieve pedofiel was op internet. Nee, believe me, hou je anonimiteit maar in eer. Nicknamen of gewoon een voornaam is meer dan genoeg.

  Reactie door MAD — zaterdag 9 oktober 2004 @ 20.59 uur

 31. Overigens vindt ik het een beetje raar dat de bonden zo min mogelijk overlast willen veroorzaken.,is het niet de bedoeling om met acties de boel te ontwrichten. Soort machtsmiddel van het volk…

  Reactie door MAD — zaterdag 9 oktober 2004 @ 21.25 uur

 32. @23 dertig jaar geleden kon iedereen dat toch.Mooie lulkoek.ooit stratemaker geweest.chauffeur.matroos op zee of binnenvaart.bouwvakker.metaalbewerker scheepsbouw .voor die beroepen fysiek lichter.LACHERTJE.Werk jij maar eens 40 jaar in een van die beroepen.Dan praten wij verder over langer werken.Vanachter een computerscherm kun je makkelijk praten.IK ben nog een aantal beroepen vergeten omdat ik niet weet hoe zwaar die zijn .DERtig jaar geleden had je nog geen Arbowet……dat kun je nu zien aan de W.a.o .Wat we van zulke praatjes kunnen verwachten is dit .WERken tot je Dood Voor droog Brood.

  Reactie door hein — zondag 10 oktober 2004 @ 7.43 uur

 33. @ Ronald (12)

  ik heb toch een vraag over die WC’s. Stel, het bedrijf verzorgt geen vrouwentoilet en ik word daar aangenomen. Dan heeft dat bedrijf, en ik vooral een probleem. Wanneer je als werkgever meer dan 10 mensen in dienst hebt is de kans groot dat daar een vrouw bij zit, want gelukkig nemen die (nog) deel aan onze arbeidsmarkt.
  Een beetje kortzichtig voorbeeld.

  Reactie door Renske Leijten — zondag 10 oktober 2004 @ 9.23 uur

 34. @renske, nee dat is geen kortzichtig voorbeeld, dat is een van de redenen dat bedrijven die minder als 10 mensen in dienst hebben minder snel geneigd zullen zijn tot het aannemen van vrouwen.
  Is toch al gauw een investering van een euro or 25.000 om zo’n voorziening te plaatsen.
  Heb jij thuis ook gescheiden W.C.’s dan?
  Met gescheiden W.C.’s bedoelen ze dus daadwerkelijk gescheiden w.c.’s die mogen zich niet eens in dezelfde ruimte bevinden.

  Reactie door Ronald — zondag 10 oktober 2004 @ 9.46 uur

 35. De werkgever schijnt niks verplicht te zijn, In hetbedrijf mag ook niet meer gerookt, daar ben ik het mee eens. Maar ze mogen wel een rookplek maken, om het toch mogelijk te maken.
  Mijn baas heeft een eigen cao blijkt wat pauzes betreft. We werken in een seizoens gebonden bedrijf daar schijnen andere regels te gelden. Ik werk nu 42 uur 8 uur en een kwartier perdag. We hebben 5 minuten de tijd om onze koffie te drinken. Maar sta je buiten die tijd bij elkaar dan worden er meteen vragen gesteld.
  Ik heb de FNV gebeld die willen graag in actie komen, want dit mag helemaal niet. Maar dan sta ik er alleen voor, want mijn collega’s willen hun baan niet verliezen.

  Reactie door Karin Pardijs — zondag 10 oktober 2004 @ 10.45 uur

 36. @KArin, vwb betreft die werktijden, daar weet ik niet de hoed en de rand van, wat ik wel weet is dat ze bedrijven die erg afhankelijk zijn van tijdsgebonden oogsten (asperges e.d.) andere werktijden willen geven, dat wil zeggen, een maand heel veel uren werken en die dan een andere maand de uren compenseren.
  Zodat je in een jaar tijd gemiddeld net zoveel uur werkt als zeg een een kantoorbaan.
  Zeg maar dat je in de zomer genoeg uren draait voor een heel jaar.

  V.W.B. het roken, de werkgever is verplicht een rookvrije werk plek te garanderen, daarbij MAG maar hoeft hij niet te voorzien in een rookplek voor rokers.
  Tevens kan hij roken onder werktijd geheel verbieden.

  Als de andere werknemers te bang zijn kun je nog altijd de arbeidsinspectie een anonieme tip geven.

  Reactie door Ronald — zondag 10 oktober 2004 @ 10.52 uur

 37. Dat klopt, we werken tot 1 september korter. Zodat we aan het eind van het jaar op 38 uur uitkomen, maar waar ik gewoon bang voor ben dat ze als het 40 uur word alles in het najaar stoppen.

  Reactie door Karin Pardijs — zondag 10 oktober 2004 @ 10.54 uur

 38. Gister een interview gehoord met Karien van Gennip,

  Handelspolitiek en internationale economische betrekkingen, zowel bilateraal als in internationale organisaties als WTO, UNCTAD, OESO, Benelux en Europese Gemeenschappen.
  Exportbeleid en EVD
  Ondernemerschap en bedrijfsaangelegenheden (inclusief starters)
  Administratieve lasten voor bedrijfsleven
  Industriële eigendom
  Werven van buitenlandse investeringen in Nederland
  Economische infrastructuur en ruimtelijk economisch beleid (onder andere grote infrastructurele projecten, het Fonds Economische Structuurversterking (FES), regionale infrastructuur, de economische positie van grote steden en agglomeratiegebieden)
  Consumentenbeleid
  Toerisme
  Kamers van koophandel en fabrieken
  De staatssecretaris voert in de contacten met het buitenland de titel: Minister voor Buitenlandse Handel

  Bron:
  Portefeuilles kabinet-Balkenende II

  Haar uitspraken waren: “Investeren in sterkte, niet in zwakte”

  “Niet richten op achterstand, maar op de kansen (kansrijken?)”

  ——-
  Dit volk begrijpt niets dit volk is dom.
  Ook zij denkt dat we het niet snappen!

  “In de jungle heerst de wet van de sterkste”

  Nog meer kleine bedrijven zullen het moeten laten af weten in deze ratrace. Hoe vergaat het straks de kleine zelfstandigen,
  de middenklasse, modaal en over de minima maar te zwijgen.

  Over alle lijnen wordt deze denktrant doorgezet.

  Met welke normen worden waarden gehanteerd, met welke waarden stelt men normen?

  Het geld regeert: de macht van het geld!

  Richt je niet op achterstand, maar op de kansrijke is de leus!

  Groot denken betekent niet tegelijkertijd groot van geest!”

  Reactie door krul — zondag 10 oktober 2004 @ 11.17 uur

 39. Tja, is er eigenlijk dan wel werk in die sector in het najaar?

  Reactie door Ronald — zondag 10 oktober 2004 @ 11.18 uur

 40. Mijn man loopt elke dag 5 km. hard om het tempo op zijn werk bij te kunnen houden.
  Ik probeer elke dag krampachtig mijn portemonnee vast te houden maar B2 trekt harder en ik verlies de grip erop.
  Ik heb me nog nooit zo ellendig en angstig gevoelt en ik zie het kabinet als een bedreiging naar mijn gezin toe.
  Als het grijze kenteken erook nog afgaat zie ik het echt niet meer zitten.
  Mijn man moet hard werken voor een schamel loon en als wij de auto dan ook weg moeten doen blijft er ook nog geen sociale kontakten meer over.
  Weekends stil blijven zitten in je stoel en hopen dat je hart het niet begeeft want sporten is er dan ook niet meeer bij, te duur.
  Jozefien

  Reactie door voortman — zondag 10 oktober 2004 @ 11.41 uur

 41. Zalm, De Geus, Brinkhorst en Balkenende moeten leren dat zij het beleid van de rijksoverheid in een brede samenhang dienen uit te leggen. Voor goede overheidscommunicatie is primair vereist dat de staatsburgers serieus worden genomen. Secundair is vereist dat de regering niet werkt met voldongen feiten.

  Zalm maakt de constante fout dat hij overkomt als een zure en verbitterde boekhouder. Hij legt de effecten van de bezuinigingen niet uit. In die zin laat hij de vakbeweging en de oppositie in de Tweede Kamer voortdurend scoren.

  Voor de oppositie in de Tweede Kamer is het devies: aanvallen is de beste verdediging. De regering doet niets anders dan defensief en autistisch reageren. Op angst kan geen beleid gebaseerd worden.

  Advies: De linkse oppositie in de Tweede Kamer moet een strategische alliantie vormen met de gehele vakbeweging. Per ministerie moeten achter elkaar acties gevoerd worden op het gebied van onderwijs, openbaar vervoer, de gezondheidszorg, het welzijnsbeleid, ouderenbeleid, sociale zekerheid, volkshuisvestingsbeleid, huursubsidiebeleid, ambtenarenbeleid, etc.

  Sinds 2 oktober 2004 is de geest uit de fles. Het Nederlandse volk is ontwaakt door de priemende balk van Balkenende II! Er is sprake van “nieuw optimisme”.

  Reactie door Kees Huizenga — zondag 10 oktober 2004 @ 11.41 uur

 42. Zou voor de verandering eens leuk zijn als er herkenbare figuren in de regering komen. Zoals Marijnissen, lasser. Herken dat, mix er een automonteur in, een huisvrouw, gewoon mensen die met het dagelijks leven niet vervreemd zijn. Natuurlijk wel de snuggere.. anders wordt het LPF. Denk dat je een boodschap beter kunt verkopen als mensen weten dat het persoon wat het verteld zelf ook in het leven staat. En daarom lukt dat nu niet… ergens kan je het ze nog niet eens kwalijk nemen …. ze weten het volgens mij gewoon echt niet. Vreselijk slecht natuurlijk…

  Reactie door MAD — zondag 10 oktober 2004 @ 12.32 uur

 43. Ik herken veel van de klachten. Ben er zelf eentje in de bijstand en weet dat ik extra mag inleveren, gewoon, omdat ik alleenstaande ben op een minimuminkomen. Als je alle maatregelen achter elkaar legt dan zie je de trend: wij zijn op weg naar een zakelijke dictatuur. Het enige dat nog ontbreekt is grote complexen om alle mensen die niet meer meekunnen in te stoppen en ze verplicht aan het werk te zetten. Slaapzalen en eetzalen, maar nergens meer privacy. Zo gaan ze vast sneller dood. En anders: oud en ziek? Spuitje. Niet oud of ziek maar gewoon lastig? Nekschotje?? Ja, ik zie het ook zeer somber in. Vooral voor de mensen die echt niet meer kunnen. We tellen dan niet meer mee, omdat we niet productief zijn voor de Fiscus. DAt doe je trouwens pas als meer dan 2½ x modaal verdient. Ruim 60% van de werkende mensen in ons land verdient daaronder, dus zoveel mogelijk kaalplukken. Ohja, ik hoorder nog zoiets lolligs: men schijnt van plan te zijn om vrouwen die thuis willen blijven om de kinderen op te voeden tot nette en goede burgers die hard meewerken aan dit land, niet meer de volledige AOW te geven, omdat ze niet voldoende betaald werk gedaan hebben? Alsof kinderen opvoeden geen werk zou zijn? Da’s een 24 uurs baan met grote verantwoordelijkheid. En als je dat niet goed doet zijn de gevolgen desastreus. Dat merken we nu al aan de verwende snertjeugd die nu loopt af te geven op de Babyboomers. Er is absoluut geen respect voor de bevolking van dit land als het een inkomen onder modaal heeft, ziek, gehandicapt of gewoon kapot is. Dit kabinet hoort thuis in de hel.

  Reactie door Lydia — zondag 10 oktober 2004 @ 14.12 uur

 44. Wat zeuren we toch allemaal.
  We geven gewoon Johan Enschede een hoop werk. Iedereen krijgt een miljoen onder het credo: geen gezeik, iedereen rijk
  Die Duitsers en Fransen hielden zich toch ook niet aan de 3% afspraak? Dat kunnen wij dus beter…wij gelijk naar minus 30.000 %
  Grote voordeel is dat we gelijk uit de muntunie worden geknikkerd. Heerlijk..de gulden weer terug. En uit die EU. Daarna vragen we de hulp in van Israel om een muur te bouwen om Nederland. We hebben zoveel geld, we hebben niemand meer nodig.

  Reactie door Jacob Bakker — zondag 10 oktober 2004 @ 15.16 uur

 45. Jacob Bakker
  hahaha strak plan :) dan uit de EU stappen dan :) En dan gaan we nederland gewoon weer zo maken als tig jaar geleden, bouwen extra molens, tulpen velden, boeren terug met hun koeienzooi e.d., auto zwaar terug dringen…. net zolang dat we weer aan het plaatje nederland voldoen met als gevolg dat we overspoeld worden met toeristen… *ooooohhh what a sweet country is this, and the people are so nice and openminded* ugh,,.,.

  Reactie door MAD — zondag 10 oktober 2004 @ 15.45 uur

 46. Touwtrekken belangrijker dan protesteren tegen de regeringsmaatregelen

  Voor een eevoudig partijtje touwtrekken kwamen in Japan 280.000 op de been.
  Das een betere opkomst dan onze schamele 200.000, (het waren er volgens mij zelfs maar 199.999) dagjesmensen naar Amsterdam die ook nog eens eigenlijk kwamen voor de 3 dolle dagen bij de Bijenkorf.

  Reactie door Jacob Bakker — zondag 10 oktober 2004 @ 15.49 uur

 47. Een hele hoop mensen konden niet komen; zijn slecht ter been; of moeten passen op hun kleine peuters of hebben een baby’tje thuis.

  Houd dus nu aub even op met het omlaag halen van het aandeel wat kwam protesteren zaterdag. T’is nogal zielig.

  Reactie door ReneR — zondag 10 oktober 2004 @ 21.09 uur

 48. @ Jacob Bakker (49):

  Je hebt gelijk, Jacob! En dan te bedenken hoe weinig inwoners Japan heeft vergeleken met Nederland….. :)

  Reactie door Olav Meijer — zondag 10 oktober 2004 @ 21.56 uur

 49. Over 49.)
  Het was maar een grapje..

  Reactie door Jacob Bakker — maandag 11 oktober 2004 @ 0.09 uur

 50. Jacob Bakker (52)
  Jemiggg…. jah we zijn dom he :)

  Reactie door MAD — maandag 11 oktober 2004 @ 14.46 uur

 51. 23
  dertig jaar geleden werkten heel veel vrouwen nog niet.
  die waren thuis, deden daar het huishouden en als de man dan thuis kwam, had iedereen rust en hoefde er niets meer gedaan te worden.
  dan kan je ook wel langer doorwerken.
  tegenwoordig zijn er bijna alleen maar tweeverdieners, die ook nog voor kinderen moeten zorgen, het huishouden moeten doen, etc. dan kan je minder lang werken, omdat je veel meer moet doen.
  maar ja, eenverdieners kunnen bijna niet meer rondkomen. en dat terwijl kinderen opvoeden ook zo’n belangrijke taak is (zoals lydia al zei). doen we dat niet goed, wordt het hier alleen maar een grotere puinhoop.

  Reactie door AM — maandag 11 oktober 2004 @ 16.27 uur

 52. AM,
  het was toen anders, zeker bij de lage inkomens.
  Vrouw ging in de avond uren een paar uurtjes werken om wat extra s te verdienen, chreche en zorgverlof bestond nog niet.
  Echtgenoot zat gezellig in zijn eentje te eten, waste de vaat en hielp de kinderen naar bed en maakte en kopje koffie .
  Je was afhankelijk van familie als beide in de avond uren moest werken of er oppas kwam. Gelukkig was dat meestal geen probleem,
  maar de prijs voor je gezondheid betaal je op latere leeftijd.
  Maar iedere generatie redeneert zoals ze groot gebracht zijn.
  Dat is wat het kabinet vergeet de historie van de ouderen hoe die zich gered hebben.

  Reactie door folkert de lepper — maandag 11 oktober 2004 @ 19.36 uur

 53. @ Jacob Bakker (52):

  Ik had echt wel door, Jacob, dat het een grapje was. Daarom maakte ik er een grapje overheen…..(Kennelijk was dat niet zo duidelijk).

  Reactie door Olav Meijer — maandag 11 oktober 2004 @ 20.07 uur

 54. Iedereen reageert zoals hij of zij is grootgebracht en daarom jeugdherinneringen van een babyboomer. Geboren in 1950.
  Als klein kind zijnde kwam mijn Opa tussen de middag bij ons te eten en hij kreeg van mijn moeder brood mee voor ‘s avonds en de volgende morgen. De voorzieningen voor de bejaarden waren in die tijd minimaal en dat hield dus in dat als mijn ouders dit niet voor mijn Opa hadden gedaan het er slecht voor hem had uitgezien.
  Om het ‘s winters warm te hebben haalde mijn Opa overal sloophout vandaan. Was het nat dan moest het gedroogd worden. Dat hield dus in dat het ook uit het water gehaald moest worden.
  Geld voor kolen was er niet. Luister en huiver! Mijn Opa was in 1956 77 jaar, dus ga maar na hoe mijn Opa tot op hoge leeftijd altijd heeft moeten blijven worstelen om zijn hoofd boven water te houden. O ja, mijn Opa had echt geen ‘MOOIE’ herinneringen aan ‘DIE GOEIE OUWE TIJD’.
  Hij heeft vanaf kind zijnde altijd heel hard moeten werken en ziek worden was al helemaal uit den boze, want dan kwam je bij de ‘BEDELING’ terecht en dat was echt iets verschrikkelijks.
  Kon je je huur niet meer betalen werd het nog erger dan kwam je terecht bij de ‘DAKLOZEN’.
  Mijn Opa heeft zijn gezin altijd daar voor kunnen bewaren, dat dat niet gebeurde. Gelukkig had mijn Opa een goede gezondheid!
  In 1956 gingen wij verhuizen naar een groter huis en kon Opa bij ons komen wonen. Dat was ‘LUXE’ dat Opa zijn eigen kamer (inclusief kachel!)had.
  Ik kan terug kijken op een hele leuke jeugd met mijn Opa in huis.
  Het was gewoon een feest! Dat kwam óók omdat het met iedereen bij ons thuis klikte. Wij gingen dan óók lekker koffiedrinken bij Opa op zijn kamer om een voorbeeldje te noemen.
  Maar stel je voor dat het niet geklikt had, dan had het er niet zó leuk voor mijn Opa uitgezien!
  Dát was dus de ‘MANTELZORG’ in de 50er en 60er jaren en daar gaan we weer naar terug, want dat is wat dit zittende kabinet wil. Ik wil dus echt niet terug naar die verplichte ‘MANTELZORG’ wat voor een leuke jeugd ik ook gehad heb.
  Mijn Opa is in 1967 overleden en dus 11 jaar bij ons geweest!
  Wat ik om mij heen zie en hoor is om te huilen.
  ‘n Bejaarde alleenstaande die na aftrek van alle vaste lasten 150 Euro overhoudt en daar alles nog van moet doen. Eten, kleding, vervoer, eventuele ‘kadootjes’ voor (klein)kinderen, vervanging huisraad en nog héél veel dingen die er nog te noemen zijn. Dan heeft deze mevrouw nog geluk dat ze nog 150 Euro kon overhouden om van te leven!!!!!
  Als je het héél nuchter beschouwd en goed doordenkt zijn wij eigenlijk niet eens zo ver weg van die verplichte ‘MANTELZORG’ die deze regering in ‘HET HOOFD’ heeft.
  Daarom heb ik dus ook deze reactie geplaatst om mensen na te laten denken hoe ‘ONZE TOEKOMST’ er met dit zittende kabinet uitziet en dat dit kabinet zo snel mogelijk moet verdwijnen.
  De bejaarden van deze tijd hebben de crisisjaren en de 2e wereldoorlog meegemaakt. Één ding hebben deze mensen geleerd en dat is ‘SCHIKKEN’ of ‘STIKKEN’. En mensen schamen zich voor hun armoede.
  Trouwens minister Zalm zal nog wel meer leuks uit zijn hoge hoed gaan toveren! Hij heeft vergadert met het IMF in Washington en datzelfde IMF heeft geadviseerd dat de minimumlonen in Europa wel naar beneden gesteld kunnen worden.
  Ja, in Griekenland b.v. werken mensen gemiddeld voor 700 Euro en ik denk dat ZALM wel zoiets als voorbeeld zal stellen om de economie uit het slop te halen!
  Vriendelijke groet,
  GABY

  Reactie door G.Sjoerds — dinsdag 12 oktober 2004 @ 11.22 uur

 55. Heeft u gelezen hoe het met de armoede in Amerika gesteld is.
  Heel ernstig, slechtste voorbeeld van hoe het niet moet!

  Wie weet wat er geworden is van Muskes?
  De armoede die er nu is in ons land, is al vele malen groter dan destijds! En het zal steeds meer toenemen met het beleid van dit kabinet!
  Armoede wordt doodgezwegen, mensen als Muskes durven hun nek niet meer uit te steken misschien. Er moet toch zeker één christelijke vertegenwoordiger zijn die zijn mond durft open te doen!
  Eén maar… die roept God heb medelijden met dit arme volk!
  Want van de regering hoef je niets te verwachten nu, die zitten nog met hun oogkleppen op en hun proppen in de oren.

  Er is toch geen denktank nodig om armoede aan de kaak te stellen en te voorkomen…daar is daadkracht voor nodig!!!

  Reactie door krul — dinsdag 12 oktober 2004 @ 13.24 uur

 56. Ik heb begrepen dat Monseigneur Muskes te ziek is om echt nog druk te zijn. Maar een ander verhaal vertelt dat hij weer in Indonesie zit. Hoe dan ook, dit is een goed mens en als hij ziek is wens ik hem van ganser harte beterschap toe.

  Reactie door Lydia — dinsdag 12 oktober 2004 @ 20.06 uur

 57. Geachte dames/heren,

  Kunt mij ook vertellen of een werknemer verplicht is een pauze te houden in een 9 urige werkdag, of mag er aan een gesloten door gewerkt worden?
  Ik weet dat de werkgever de verplichting heeft om toe te staan dat er pauze gehouden kan worden.

  Bijvoorbaat hartelijk dank,

  Jos Meulman Soest

  Reactie door Jos Meulman — zaterdag 9 april 2005 @ 11.56 uur