Tell me…wat vind jij?

Op de site van de SP wordt volop gereageerd op de vraag ‘Wat te doen?’.

Wat vind jij?

Ik dank iedereen voor de bijdrage aan deze discussie.
De posities ten opzichte van het kabinet zijn nu wel duidelijk.
Velen zijn tegen, een enkeling is vóór. Niet alleen hier, ook in het land.
Vier op de vijf mensen heeft aangegeven geen of weinig vertrouwen in het
beleid te hebben.

Graag wil ik het onderwerp van de discussie iets verleggen.
Graag je reactie op de volgende vraag:

“Als we doorgaan met de strijd,
en dat doen we,
wat gaan we dan als eerste doen?”

Jan Marijnissen

10-10-2004
Beste Jan, ja wat gaan we als eerste doen? Zelf denk ik dat we het moeten zoeken in acties waarbij het kabinet direct wordt geraakt, b.v. een week van stakingen in alle sectoren en bepaalde waren die veel belasting opleveren niet kopen. B.v. een week geen diesel of benzine tanken. Dat is goed te combineren met staken, lijkt mij.
Gerard Lettinck

11-10-2004
Beste Jan op de vraag “wat gaan we dan als eerste doen” een mogelijk idee.
1e Samenwerken met die partijen waarmee een linkse regering gevormd kan worden.
2e Gezamenlijk een naar engels voorbeeld Schaduw Kabinet opzetten en voor elk probleem, actie, dan wel plan van rechts een tegen reactie geven van uit dit schaduw kabinet.
3e Probeer bij elke gelegenheid die zich voordoet als coalitie een motie van wantrouwen of onbekwaamheid door de kamer te krijgen. Misschien kan dit kabinet dan eerder ten val worden gebracht.
4e nauw samenwerken met links en maatschappelijke organisaties.
R. Selgert

11-10-2004
“Als we doorgaan met de strijd, en dat doen we, wat gaan we dan als eerste doen?” Zo snel mogelijk stoppen met die estafettestakingen. Wat denkt de vakbeweging met die stakingen te bereiken? Wat reparaties aan de VUT en het prepensioen? En hoe zit het dan met al die andere maatregelen die Balkenende II wil nemen? De aangekondigde liberalisering van de huren, de no-claim in de gezondheidszorg, de privatisering van de uitvoering van de WAO, de invoering van de Europese grondwet en ga zo maar door? Als tachtig procent van de Nederandse bevolking daadwerkelijk vindt dat Balkende II maar beter kan opstappen, dan moet die bevolking dat ook duidelijk maken met een nationale staking. Dan weet iedereen tenminste waar het om gaat. Een nationale staking benadrukt de gemeenschappelijke belangen en kan daardoor de onderlinge solidariteit versterken. Estafettestakingen en het benadrukken van deelbelangen, zoals VUT en prepensioen, zorgen alleen maar voor onderlinge verdeeldheid. Ik kan me in ieder geval niet herinneren dat de verspreidde stakingen in het openbaar vervoer in oktober vorig jaar op veel instemming van de bevolking konden rekenen. Als het niets wordt met een nationale staking kunnen de bonden hun kruit beter droog houden tot de CAO-onderhandelingen en daar het gevecht aan gaan.
Ed Sorrento

11-10-2004
Beste Jan, aangezien het allang niet meer over alleen maar VUT en prepensioen gaat en een meerderheid van ons volk het duidelijk heeft gehad met dit kabinet (zie de peilingen!), stel ik voor: een referendum over vervroegde verkiezingen. Een massale stem tegen Balkenende die de voorkeur van de stemmende meerderheid heeft verruild voor een coalitie met verliezers. Weg ermee! (PS op mij kun je rekenen om de 40.000 handtekeningen te helpen vergaren, en vervolgens die 600.000.)
Boudewijn Pleines

11-10-2004
Beste Jan, Misschien kunnen we wat leren van de oostduitsers. de steeds weer terugkerende lokale demonstraties brengen de gevestigde orde aardig aan het wankelen. Nederlanders zijn geen Duitsers. Toch moet worden geconstateerd dat dit soort acties voornamelijk in het noordelijik gebied van Duitsland plaatsvinden. Die mensen zijn doorgaans net zo moeilijk van hun stoel af te krijgen als hier in Nederland. Hoe dit soort lokale demo’s moeten worden opgestart, misschien heeft iemand anders daar een antwoord op.
lambert deen

11-10-2004
Gewoon doorgaan, maar wel met een goeie boodschap. Het kabinet probeert alle acties af te doen als een strijd tussen oud en jong over verdeling; wellicht omdat de nadruk zo lijkt te liggen op de pre-pensioen discussie. Het pre-pensioen is maar een onderdeeltje van het algemeen gedeelde gevoel dat solidariteit op dit moment ver te zoeken is. Het kabinet heeft de mond vol met discussies over normen en waarden en hoe wij allemaal ons steentje moeten bijdragen aan het herstel van de economie, maar treed zelf deze normen en waarden bij voortduring met voeten. Blijkbaar is solidariteit binnen dit kabinet geen onderdeel van de normen en waarden. Het zijn volgens mij niet de ‘Christelijke’ normen en waarden die het CDA (Christelijke VVD) hanteert. Alom merk ik dat er voldoende wil is om bij te dragen aan de toekomst van Nederland (bewust gebruik ik hier niet economie). Voorwaarde is echter dat er socialere keuzes moeten worden gemaakt. Bijvoorbeeld loonmatiging ter meerdere glorie van aandeelhouders en management is geen optie. Een boodschap van de noodzaak van loonmatiging is misschien best te verkopen, maar niet wanneer voordurende stijging van management kosten (lees: salarissen) wordt afgedaan met een ingehouden: “daar zijn wij niet blij mee” (citaat: Zalm). Nederland is toe aan een met sociale samenleving. SP succes!
Roelof

11-10-2004
I would first make room for this government in the history’s trashcan (where this government belongs). The thing that Ayatollahs, Taliban, Hitler, Stalin, Bush, VVD (inclusive Wilders), CDA and LPF have in common is that they all come from the school of one sided extremism. They all want to dictate to us how we should live, how we should communicate, who we should not sleep with, what we must wear, who is “in” who is “out”. Their common egoism goals were (still are) to serve the privileged few at a great cost to the rest of the population. They all allowed themselves to decided for us (back room policy making) they are responsible for all the misery in this world. They also used the same strategies in order to reach their illegal and illegitimate goals: strategies of race, religion, social class, origin, sexual orientation, ethnocentrism and even language centrism; they are dividers. In the manner of Martin Luther King, Nelson Mandela, Bill Clinton, your own and all the conscious minded activists, Keep on doing what you do. Bring people back together to fight our common enemies: the egoism, all kinds of extremism inclusive the irrational materialism.
Khosrow

11-10-2004
Jan, hoe nu verder? Over die pensioenen… er wordt gesproken over een gebrek aan solidariteit, of een generatieconflict. De babyboomers hebben altijd netjes de premies betaald voor de AOW van de destijds gepensioneerden. Nu gaan ze zelf en masse met pensioen, en verwachten (terecht) een goed pensioen te kunnen genieten. Helaas is het voor de huidige generatie werkenden een last om die pensioenen op te brengen, en ze klagen daar (ook terecht) over. Dat heeft niets te maken met inhaligheid van babyboomers of een gebrek aan solidariteit van de jeugd, maar met een manco in het pensioensysteem. Volgens mij is zowel links als rechts gebaat bij een duurzame oplossing. In plaats van het systeem op basis van solidariteit, zou iedereen moeten gaan sparen voor de eigen AOW: geen premies meer; mensen storten (verplicht) in de eigen AOW-pot. De overheid stort in de pensioenpotten van mensen met een uitkering. Het voordeel: het pensioengeld is van jou zelf! Je mag er niet zomaar aankomen, maar niemand kan het afromen (zoals de overheid onlangs nog wilde), en als je met pensioen gaat is het geld er gegarandeerd, in plaats van dat je moet hopen dat je kleinkinderen het gaan opbrengen.
R. In ‘t Velt

11-10-2004
Beste Kees Kisjes, toen de AOW werd ingesteld moest ik ineens meebetalen voor mensen die nog nooit betaald hadden. Ik was nog geen dertig. Ik deed het met liefde, uit solidariteit omdat ik weet wat die oudjes hebben gedaan voor Nederland. Ja, ik heb om diverse redenen doorgewerkt tot nu toe (niet veel meer want ik word nu echt -73- een dagje ouder). De betaling voor dat werk gaat niet naar mij (goed pensioen) maar naar goede doelen die ik mag aanwijzen. Vergelijking met de huldiging van het Nederlands elftal gaat logischerwijze niet op, dat weet je zelf ook wel. Je vergelijkt appels met peren. En dat “vrije zaterdagmiddag” is niet helemaal juist. Vanuit de provincie Groningen moesten velen (ook jonge mensen die liever naar hun voetbalwedstrijd gingen kijken) al om acht uur in de trein zitten. Heel wat hebben Amsterdam niet eens bereikt. En in mijn trein zaten verrassend veel jonge mensen en veel niet erg fitte mensen van mijn leeftijdsgroep. Allemaal slachtoffers van volksverlakkerij en neocommunistische retoriek zeker???
PS Ik kwam heel jonge vrinden van mij (zelfstandigen!!) tegen. Zij gingen vanwege hun ouders- schoonouders die in een verzorgingshuis zaten weg te kwijnen. Solidariteit dus.
Han

11-10-2004
Beste Jan: “Maak een eind aan de demagogie dat er een generatieconflict bestaat over de AOW.” Mij grootvader ging met AOW en had er nooit een cent voor betaald, mijn ouders hebben dat opgebracht, toen mijn ouders met AOW gingen werd dit door mijn generatie (de babyboomers) opgebracht. Ons geleerd dat je dit deed uit respect voor je (groot)ouders (Normen en Waarden). Ik weet niet beter dan dat het normaal is om voor je ouders te zorgen als deze oud zijn. Nu wordt beweerd dat de huidige generatie dit niet meer wil. En dat wij alleen aan ons zelf denken. Dit is de grootste onzin die ik ooit gehoord heb. Net als mijn (groot)ouders wil ik en waarschijnlijk de meeste een betere toekomst voor onze kinderen. Wat dan wel? Ik ben van mening dat er eerst onderzocht moet worden of er geen andere oplossingen zijn. Bv. verruiming van de AOW premie, progressief belasten van AOW premie, verruiming van pensioenleeftijd, als je nog kan en wilt werken moet dit ook mogelijk zijn. Belangrijk is ook het veranderen van de AOW grondslag van een omslag stelsel naar een verzekerings stelsel, dit zal decennia vergen maar is wel degelijk een oplossing.
R. Selgert

11-10-2004
Wat we als eerste moeten doen? Mensen praktijkvoorbeelden voorhouden. Mensen sluiten nu veel te gemakkelijk hun ogen voor wat er gebeurt in ons land! De straat op gaan, filmen, fotograferen, spotjes maken….ik kan me haast niet voorstellen dat de oogkleppen niet afvallen!!
Ingeborg

11-10-2004
Natuurlijk moeten dit soort acties doorgaan! Het is gebleken dat dit kabinet niet zo stevig in het zadel zit als ze doen voorkomen. Feitelijk hoef je maar 3 mensen aan jullie kant te krijgen en je hebt als oppositie een meerderheid in de Kamer. Nederland helemaal plat gooien voor een dag of wat lijkt mij het ultieme middel om tot het kabinet door te dringen. Ik vrees alleen dat dat haast onmogelijk zal zijn… De actie die Lydia eerder voorstelde om een zwijgende ketting om de gebouwen te leggen vind ik erg goed! Persoonlijk denk ik alleen wel dat het ook een goed idee is om de acties door het hele land te verspreiden. Ik kom zelf uit de provincie Groningen, dus als ik een actie zoals die van aanstaande dinsdag wil bijwonen, ben ik gewoon een hele dag onderweg. Een auto heb ik overdag niet beschikbaar en met het openbaar vervoer is het a) haast niet te doen en b) onbetaalbaar. Ik kan me zo voorstellen dat er meer mensen zijn die dergelijke problemen hebben. Acties in de 12 hoofdsteden van de provincies! Veel media erbij en ‘s avonds een samenvatting in Nova van alle acties in het hele land!
Mirella Kasper

12-10-2004
1. Het voorstellen tot een referendum over het al dan niet doorregeren van dit kabinet, met een dergelijke Miljoenennota. 2… 3… 4. Een Armoede Alarmlijn openen, met directe internet-, e-mail- en tel.-doorschakeling naar het kabinet. 5. Het No-claim systeem helpen overboord te gooien, door kosten-baten analyse. 6. Zorgen dat jeugdzorg meer geld en aandacht krijgt = investeren in de toekomst. 7. Aantonen dat nieuwe WAO (of de afschaffing ervan) een verschuiving van de problemen is en geen oplossing. 8. Aanleveren van Alternatief Sociaal Plan (VUT/prepensioen/levensloopreg.)… komt er ooit nog een einde aan de lijst???
Karin

12-10-2004
Beste Jan, Eindelijk aktie. Ik stel voor dat iedereen die daartoe in staat is aan het werk gaat. En gewoon doorgaat tot z’n 65ste. Of, zoals mijn generatie, tot z’n 70ste. Eventueel vanaf 58 in deeltijdpensioen. Dan kunnen alle bezuinigingen achterwege blijven. En als iemand eerder wil stoppen mag dat best. Alleen niet op kosten van een ander. Solidariteit voor de mensen die ECHT niet kunnen. Voor alle anderen is het motto, in de benen en AKTIE.
John van Paassen

12-10-2004
De demonstratie van 2 oktober is een goed startschot geweest. De heer Van Aartsen liet ons weten dat wij ons lieten misleiden door de bonden. Gelukkig voor ons dat wij ons niet laten misleiden door dit kabinet. Het vervolg op 2 oktober is voor het hele land vandaag in Den Haag, waar ik helaas niet bij kan zijn. Wel zal ik vanmiddag tussen 12.00 en 13.00 uur met mijn oren dicht (afgedekt) rondlopen in mijn woonplaats Hengelo. Dan kan niemand meer zeggen dat ik LUISTER naar opruiers. Daarmee kan ik aangeven dat ik duidelijk mijn eigen mening over dit kabinet heb. Dan zal ik bij acties die door de bond zijn georganiseerd (14 oktober O.V., de aktie binnen de zorg en het onderwijs enz.) mijn mond afplakken tussen 12.00 en 13.00 omdat het zwijgen ons wordt opgelegd maar gelukkig verwoorden de bonden en de oppositie onze problemen. Natuurlijk zal ik bij alle akties mijn T-shirt dragen met de slogan: NEDERLAND VERDIENT BETER VERDER ZONDER JAN-PETER
Grietje Hendriks

12-10-2004
Hallo, we moeten vooral doorgaan met tegengas geven. Om te beginnen de no-claim uit het ziekenfonds en er moet een algemene inkomensafhankelijke ziektenkostenverzekering komen van overheidswege, en vooral niet aan de commercie overlaten, die zijn alleen maar aan het zakkenvullen. Dat geldt natuurlijk ook voor de huren en sociale huisvesting, het openbaar vervoer, pensioenopbouw, de energieleveringen. Kortom, alles wat het algemeen belang dient hoort in handen van de overheid en niet in handen van een stel geraffineerde marketing-typetjes. Ook wil ik even kwijt dat lang niet alle babyboomers, ik ben van 1954, zo’n riant leven leiden als steeds door veel mensen, vaak jongeren, wordt aangehaald. Zelf heb ik géén eigen huis, géén goedbetaalde baan, géén mooie vakanties e.d. géén riant pensioen en ook géén prepensioen in het vooruitzicht. Ik kom uit een heel gewoon gezin zonder veel luxe en heb nu nog steeds zo’n soort leven. Ik ben absoluut niet zielig ofzo, maar dit wou ik toch even rechtzetten.
bea maats

12-10-2004
Het huidige kabinet de deur wijzen (met een zachte schop op hun achterste) en wel zo snel mogelijk.
Limesha

12-10-2004
Beste Jan, Ik ben het helemaal eens met Mirella. Niet alleen de randstad platleggen. Het lijkt of de acties alleen tegen het VUT en pre-pensioen zijn gericht en daardoor alleen de werkenden de straat op gaan en gaan staken. Wat kun je doen?
1. Ook de niet-werkenden oproepen, want het gaat toch ook om de gezondheidszorg die straks niet meer is te betalen voor ouderen, zieken en de minima. Het gaat om de huren, de WW, de jeugdwerkloosheid, om alles eigenlijk, maar bovenal om respect.
2. Aan de jongeren uitleggen dat ook zij niet gebaat zijn bij de hersenspinselen van dit kabinet. Ook voor hen wordt het onbetaalbaar al denken ze van niet.
3. Iedereen laten zwaaien met een witte zakdoek, dat doen ze in het voetbal ook.
Wilma

12-10-2004
Actie, maar positieve actie. Het gaat er nu om alle maatregelen te tackelen. Uitgaande echter van parlementaire middelen, schaar ik mij van harte achter het voorstel van R. Selgert. Positief en alternatief. Het sluiten van de rijen is nu belangrijker dan ooit. Zoek daarom naar de overeenkomsten die je hebt met medestrijders PvdA, GL en de vakbonden in plaats van de verschillen. Sluit hierbij de CU niet bij voorbaat uit. Zij zijn socialer dan het CDA. Het is te makkelijk om naar het wapen van het platleggen te grijpen. De estafette-stakingen, zoals Ed Sorrento stelt, wekken inderdaad alleen maar wrevel. Nederland kent de pijn van het stakingsmiddel niet meer. Mocht het echter zover komen: gooi dan echt het land plat. Maar dan ook helemaal. Daartoe dient de agenda van SP (want breder) wel meer gewicht te krijgen dan die van de vakbonden. Mijn bloed kookt. Want net als jij heb ik een bejaarde moeder met een schamel AOW-tje die momenteel keihard wordt uitgeknepen door dit schurkenkabinet.
Rick Vermunt

13-10-2004
Die 200.000 mensen waren geweldig op het plein maar toch vraag ik me af waarom die andere miljoenen werknemers er niet waren…….Ik ben het niet eens met dit kabinet momenteel maar als ik de oppositie etc. hoor dan is heel Nederland tegen en dat klopt ook weer niet. De partijen die nu regeren gaven immers al voor de verkiezingen aan dat er hard werd ingegrepen ( Balkenende1 had vergelijkbare maatregelen namelijk) in een hoop zaken maar zijn wel gekozen met voldoende zetels om dit beleid te voeren. Peilingen zeggen me verder niks, je kunt niet 10.000 mensen iets vragen en dan zeggen dat dat een gemiddelde is van de overige miljoenen die geen mening hebben kunnen geven.
Richard Dokter

13-10-2004
Beste Jan, Klagen en klagen. Daar zijn we met ons allen heel erg goed in. Het is inderdaad pijnlijk en moeilijk om de feiten onder ogen te zien. Door modderen zoals we de laatste jaren hebben gedaan, zal leiden tot alleen maar grotere problemen die toch ook weer in de toekomst zullen moeten worden opgelost. Ga maar eens terug naar de 70er en 80er jaren, en analyseer maar eens hoeveel geld er toen over de balk gesmeten is, omdat we toen ook niet durfde in te grijpen. Helaas medelanders, de economie gaat heden ten dagen om de “battle of the fittest”. Dit betekent concreet; er wordt geproduceerd in die landen waar de goederen tegen de beste prijs/kwaliteit verhouding kunnen worden gemaakt. Dit is een feit dat we onder ogen zullen moeten zien. Dat, om dit te bereiken offers gebracht zullen moeten worden lijkt mij eveneens duidelijk. Echter, hoe, ja hier kunnen we van mening verschillen en dat is dan ook het enige.
John Klompers

13-10-2004
Beste allemaal. Reeds met tweede reactie vandaag. Begin me echt boos te maken. Stel daarom de volgende regelingen voor:
1) Alle uitkeringen naar 150% van het sociale minimum;
2) WAO blijft zoals hij nu is, dus geheel geen herkeuring!
3) Alle mensen van 55 jaar en ouder mogen direct met pensioen;
4) Alle kosten van de gezondszorg die me in Nederland maken worden 100% vergoed, maakt niet uit of je nu 1 keer of 100 naar de dokter gaat – alles moet kunnen;
5) Mensen die maar als EUR 80K verdienen, gaan voor iedere EURO meer 70% belasting betalen;
6) Voor alle huiseigenaren die een huis hebben met een aftrek van meer dan EUR 300K, vervalt de aftrek;
7) Mensen met alleen een AOW of die alleen op een social minimum leven en, krijgen een additionele uitkering van EUR 400 netto per maand
8) Benzine prijs verhogen met 50% want dat spaart het milieu.
9) Schiphol sluiten, want we willen rustig slapen.
10) Autowegen worden niet meer aangelegd want Nederland is volgens velen al 1 autoweg!
Socialisme ten top!, O ja ik en mijn familie verhuizen natuurlijk naar een land waar niet van dit soort belachelijke opmerkingen worden gemaakt.
John Klompers

13-10-2004
Beste Jan, Wat we dan gaan doen….het zooitje ongeregeld dat zich minister of staatssecretaris mag noemen m.a.w. het vak K naar huis sturen , niks meer en niks minder want je wordt toch onderhand gallisch van die grauwsluiers. Weg er mee en als het kan MORGEN!!! Het beste!!
Henk

13-10-2004
Als wij alle ellende die de gewone werkers in dit land meemaken bij elkaar optellen, dan zien wij dat verhoudingswijs de werkers in dit land productief genoeg zijn. Eigenlijk voor het slavernij loon dat ze verdienen, zijn ze te productief. Ik denk dat de bestuurders in dit land als enige ‘unproductive’ zijn. De dure bestuurders zijn zelfs destructief bezig. Als je alle door de overheid gesponsorde vallende projecten bij elkaar telt dan heb je genoeg geld om het nationale budget deficit te dekken, in allerlei sectoren banen te creëren, werkloosheid te verminderen en de legitieme uitkeringsgerechtigden een fatsoenlijk bestaansmiddel aan te bieden. Weg met de dure, destructieve en onverantwoorde bestuurders. Begin aan de top bij dit kabinet. Ik heb geen Top Ten wenslijst. Wegsturen van dit kabinet/corrupte bestuurders is mijn enige wens.
Khosrow

13-10-2004
Ik denk dat het resultaat van de laatste twee verkiezingen heel veel te maken had met de bangmakerij en de ‘blaming the victim strategie’ van de halve socioloog PF: 1- de boodschap dat de politiek niet luisterde en dat burgers met de Paarse kabinetten wilden afrekenen. 2- Er waren heel veel zaken waaronder oorzaak en gevolg door elkaar gehaald om mensen bang te maken en stemmen te winnen. Zo hebben ze de laatste verkiezing gewonnen. De legitimiteit van een cijfermatig bedrijfsresultaat of in een judicieel proces is sterk afhankelijk van de gevolgde stappen, tijdstip en verantwoording daarvan. Hetzelfde geldt voor de laatste twee verkiezingen in dit land. Dit kabinet heeft wel de zetels en onterecht verworven macht, maar nooit het noodzakelijke democratische element ‘legitimiteit’. Legitimiteit leeft op straat, in het hart van mensen, in het dagelijkse gesprek, in een impliciete continuïteiten, in waargemaakte beloften, in voldoening van werkenden, in het gevoel van veiligheid (hiermee bedoel ik sociale veiligheid: woon, werk, inkomen, toekomst, kansen en rechtsveiligheid/bescherming voor allen in dit land), Op het plein in Amsterdam. Wij zitten allemaal in de zinkende bak-ellende. Wij willen een schoon en werkend schip . Weg met deze illegitieme regering.
Khosrow

13-10-2004
Als eerste moet je als partij alle steekhoudende tegenargumenten op tafel leggen. Geen actie taal en ‘een-zinners’ maar onderbouwde cijfers die naar duidelijke doelen lijden. Becijfer b.v. maar eens hoeveel jonge mensen aan het werk kunnen blijven als de uitzendbureaus hun vrijblijvendheid kwijt raken waardoor vervolgens de illegalen verdwijnen die de arbeidsplaatsen opvullen die eigenlijk voor de geregistreerde Nederlander van onder de 65 jaar bedoeld zijn. Denk de illegaal weg uit onze maatschappij en zie dan het gat dat vervolgens ontstaat en wat dan opgevuld moet worden door langer te werken.
Janus

13-10-2004
Dag Jan, Natuurlijk ‘doorgaan met de strijd’. Maar wat verdient prioriteit? Ik denk dat er op een heel breed terrein geresocialiseerd moet worden. Wenselijk zou het zijn als de Haagse kaste zover gebracht kon worden dat ze serieus zou gaan werken aan meer zeggenschap voor de burger (rechtstreekse verkiezingen – ook voor ambtdragers binnen politieke partijen en het openbreken van semi-overheidsinstellingen). Ook de vakbonden dienen doorzichtiger te worden én democratischer. Mogelijk dat daar ook nieuwe (statuten) moeten worden opgesteld. Ik vind het bijv. verbazingwekkend met hoeveel gemak vakbondbestuurders een switch kunnen maken naar een overheidsbaan of zelfs naar het bedrijfsleven, om hun nieuwe werkgever dan te gaan adviseren hoe ze de vakbonden klein moeten houden. Zoiets moet toch middels regels kunnen worden afgestopt. (De rest van mijn reactie stuur ik ivm het aantal woorden in een tweede mailtje direct hierna)
Machteld Boeren

14-10-2004
Beste Jan! Misschien kun je me een wat menselijk advies geven: Hoe ga jij ermee om dat veel mensen in je omgeving niets snappen van je overtuigingen? Dat je tegen een muur praat? Democratie begint bij discussie, lijkt me. Niemand wil het horen. De angst regeert. Als mensen eens gingen stemmen voor de partij waar ze deep down het meest in geloofden. Dan had geen enkele rechtse regering meer een schijn van kans. Mensen luisteren niet naar me, want ze luisteren al niet naar zichzelf.
Martijn

14-10-2004
Onverschrokken gaat dit kabinet voort. Alsof er nog niet genoeg asociale maatregelen zijn genomen of gepland, wil men het nu ook mogelijk maken mensen in de bijstand tijdelijk werk onder het minimumloon te laten doen. Plan van de VVD natuurlijk. Die zit het minimumloon immers al jaren dwars, want werken is voor de VVD een plicht en daar ook nog een goed loon voor krijgen een recht waar laagbetaalden maar niet te veel aan moeten wennen. CDA en D66 sluiten zich bij het plan aan omdat de VVD tegemoet kwam aan de CDA-wens de huisarts buiten de no-claimregeling te houden. Zo lees ik op Teletekst. Zo wordt er telkens wel weer een groep mensen slachtoffer van een spelletje politiek kwartetten. “Mag ik van jou de no-claimregeling, dan krijg jij van mij het minumumloon.” Dus Jan: ja! We zullen nog lang na 2 oktober door moeten gaan met de strijd voor een rechtvaardiger samenleving.
rob de vos

14-10-2004
Beste Jan, ik lees veel emotie in de reacties en veel verwijten. Wat je moet doen is krachten bundelen. Er is volgens de peilingen ruimte voor een linkse meerderheid. Alle drie de partijen, Groen Links, PVDA en SP prediken voor strijd, maar doen te weinig samen. Het CPB heeft de drie partijen geroemd om het feit dat alledrie met hun plannen meer werkgelegenheid creëren en minder financieringstekort. Bovendien zijn de plannen van alledrie meer solidair aan het sociaal stelsel. Kijk wat je gemeen hebt, dat is meer dan genoeg en maak een vuist. Samen sta je sterk. Het AOW en pre-pensioen krijgt de overhand in de discussie, maar er is ook nog zoiets als:jeugdzorg, de bezuinigen op de zorg zelf, WW, WAO, openbaar vervoer, etc, etc. Vergeet het haantjesgedrag waar jij en Wouter Bos wel eens last van hebben. Het gaat er niet om wie de strijd kan vorm geven, maar hoe je samen de opvattingen en uitgangspunten van dit arrogante kabinet veranderd.
Ton Sijm

14-10-2004
Geachte heer Marijnissen, prima dat u doorgaat met de strijd. Maar u ziet waar het toe leidt. Een ongebreidelde lust naar stakingen die kant noch wal raken. Demonstreren vind ik prima. Het geeft een leuk plaatje voor op de televisie, maar verder vind ik het inhoudsloos. Publieksonvriendelijk staken vind ik echter beneden alle peil. Ik weet niet of u de OV staking onderdeel van de strijd vindt, maar precies dat soort acties zorgen voor onbegrip voor de oppositie en de vakbonden. Tenminste wel bij mij. Ga dus gerust verder met uw strijd. U bent tenslotte oppositie. Maar zolang de meerderheid van Nederland kiest voor het huidige beleid van het kabinet (al zult u beweren van niet, maar ik kijk naar de verdeling in de tweede kamer, die het volk vertegenwoordigen) zal uw strijd weinig uitrichten anders dan wijzigingen in de marge (die overigens best goed kunnen zijn).
Eduard

14-10-2004
Martijn, ik denk zelf dat juist de rechtse partijen meer kans maken als mensen met hun hoofd zouden stemmen in plaats van met hun hart. Maar goed… Jan’s probleem is niet dat hij niet begrepen wordt. Integendeel: Jan is één van de weinige politici die duidelijk hun filosofie uiteenzetten, en waar het partijprogramma duidelijk voortvloeit uit die filosofie. Geen draaikonterij dus, maar een integer en logisch verhaal. Ik ben het zelf echter volstrekt oneens met de filosofie van Jan; niet omdat ik hem niet begrijp, maar omdat mijn eigen levensovertuiging bijna tegenovergesteld is (in een paar woorden: Jan is een collectivist, ik ben een individualist). Kortom, ik denk dat Jan best begrepen wordt. Maar dat wil nog niet zeggen dat men het dan vanzelf met hem eens is.
R. In ‘t Velt

14-10-2004
Het lijkt erop dat elke actie die gevoerd gaat worden, wordt beloond met een tegenactie. Dit kabinet gaat gewoon voort met het uitgestippelde plan om het de rijken rijker te maken, en de burger steeds meer afhankelijk te laten worden van de grootmacht. Nu is het minimumloon weer aan de beurt, door dit loon te verlagen maakt men de deur weer open om daarna de bijstand weer te kunnen verlagen, omdat iedereen ook wel weet dat als het minimumloon lager ligt dan de bijstand, dit geen stimulans is om aan het werk te gaan.
Carl

14-10-2004
Beste Jan, We moeten ons best doen om deze regering te laten ontbinden. Ze doen hun uiterste best om de bevolking op stang te jagen en luisteren absoluut niet naar de meningen en wensen van ons. Naar mijn mening is het wellicht verstandig om de leden van D66 ervan te overtuigen hun vertrouwen in de coalitie op te zeggen. Op die manier vervalt de meerderheid en moet het Nederlandse volk haar stem nogmaals geven. Alleen nu met meer verstand en het besef dat hun stem wel degelijk uitmaakt! Laat de meerderheid van de bevolking nou eens krijgen waar ze recht op heeft, in plaats van ondergesneeuwd te worden door een kleine minderheid. Een kleine minderheid die alle mogelijke streken uithaald om mensen te beduvelen. En ik zou aanraden om als SP nou eens wat duidelijk aan te geven dat mensen die “voor hun eigen portemonnee” stemmen niet op bijvoorbeeld de VVD moeten stemmen als ze per jaar minder dan € 50.000,- verdienen. Maar nu loop ik vooruit op de zaken… Ik hoop dat dit drama maar snel mag eindigen.
I. Dubois

15-10-2004
Jan, 66 % van de Nederlandse bevolking is tegen alle bezuinigingen, die dit afbraakkabinet wil doorvoeren. De acties tegen de bezuinigingen moeten doorgaan. De Nederlanders met een uitkering en de Nederlanders met een vast maandsalaris worden hierdoor gedupeerd, terwijl de Nederlanders met de hoogste inkomens bevoordeeld worden. Het wordt eens tijd dat dit kabinet opstapt. Zalm wil een einde maken aan de discussie voer het pre-pensioen en de WAO. Hij wil dus niet naar de meerderheid van de bevolking luisteren. Dit kabinet probeert van Nederland een dictatuur te maken.
Eric de Koning

15-10-2004
Beste Jan, In andere Europese landen heb ik wel eens gehoord van vervroegde verkiezingen. Is het niet een idee in plaats van een referendum over prepensioen een referendum over vervroegde verkiezingen te houden? Het probleem waarmee Nederland nu worstelt is nl. groter dan alleen prepensioen. Deze regering heeft nog vele andere wandaden op haar geweten bv. uitzetting- / asielproblematiek, WAO, ziektekosten verzekering, zorg, belastingherziening, onderwijsbezuinigingen, etc. Een referendum over prepensioen is te beperkt en stigmatiseert de zgn. babyboomers.
R. Selgert

15-10-2004
Nou… de geest is uit de fles…Nederland is het goorste land na USA en China als het om luchtverontreiniging gaat en intussen hebben we een kabinet dat denkt dat een ballonetje over de stabiliteit van het minimumloon onze aandacht van de grote feiten af kan houden. De vraag wordt natuurlijk of wij die goede gezondheid die wij onszelf toewensen wel verdienen…. nope , vind ik van niet. Wie de taart bakt zal het eten. Het eerste dat de SP zou moeten doen is de solidariteit in het land te bouwen bij de mensen om niet verder de kurken te zoeken om de gaten maar te blijven dichten. De boot gaat zinken , alleen de vraag is nu nog, tot hoever laten we het gaan, hoeveel schade richten we nog aan voor we de verantwoording nemen voor het feit dat we op de verkeerde koers zitten met onze industrie en ontwikkelingen. In de niet al te verre toekomst zullen we het ons niet kunnen veroorloven om te zoeken naar een gezamelijke missie ter verbetering van onze omgang met elkaar maar zullen we vastzitten aan “De grote schoonmaak”. En dat generaties lang.. Neem actie eer deze realiteit aanklopt..AUB
fre

15-10-2004
Zojuist een paar knipsels uit het NRC van 14 oktobergehaald: “Exploitatie HSL baart Kamer zorgen. HSL is niet rendabel te maken.” En dan deze: “Gat in Europese begroting – lidstaten moeten extra geld 1 miljard euro afdragen aan “Brussel”. “Wie gaat dat betalen, zoete, lieve Gerritje….??” Juist ja: WIJ DUS. Vooral de mensen onder 1.5 keer modaal. KASSA !
Lydia

15-10-2004
Beste Jan, Wat we moeten doen is een alternatief plan op tafel leggen dat eerlijk is, onderbouwd met cijfers, bijv de hypotheek aftrek boven bepaalde grens afschaffen maak duidelijk iedereen moet pijn lijden dus ook de meer welgestelden. Ook de VVD moet beseffen dat ze niet alle voordeel regeltjes maar kunnen houden voor hun achterban, doen ze bij ons ook niet. Ik kijk elke week naar “wegmisbruikers” over verkeersovertredingen, van mij mogen de boetes flink omhoog. Als ik zie dat mensen vaak lachen om de boetes irriteert me mateloos. Daarbij moeten de linkse partijen op een redelijke lijn met elkaar komen, zodat de vuist sterker is. En ook zeker proberen de ogen van mensen te openen nog teveel weten niet wat het allemaal de gevolgen zijn voor hun. Dan noem ik op het gebied van de pensioen al even het sparen voor pensioen en de bijstand en je gespaarde geld opeten.
jodelege

Opties voor delen:
 • NuJIJ
 • eKudos
 • del.icio.us
 • Digg
 • Google Bookmarks
 • email

maandag 18 oktober 2004 :: 19.04 uur

94 Comments

94 reacties

 1. Het eerste wat nu gedaan moet worden is mensen in klote situatie’s een gezicht geven. Laat Nederland zien wat er gebeurd. Ik merk dat nog veel teveel mensen hun kop in het zand kunnen stoppen. Dat mag niet. En dan heb ik het niet alleen over zorg, maar ook over werkeloosheid, huren die omhoog gaan gewoon allerlei zaken. Het moet open en bloot zijn. De emotie moet er aan alle kanten afdruipen zoals het in het echt ook vaak gaat. Dat is jouw wapen Jan. Ga filmen bij mensen en knal het op je site, meer visualiseren. Plaatjes verkopen altijd beter dan lappen tekst.

  Ze willen realiteit, geef ze realiteit.

  Reactie door MAD — maandag 18 oktober 2004 @ 19.39 uur

 2. We kunnen ook eens de stroom toevoer van de tweede kamer laten blokkeren. Want als wij ons niet houden aan afspraken bij bv electriciteitsbedrijven worden wij afgesloten. Dit is wel een regoreuze manier van actie voeren. Maar misschien wel een goeie.
  Jan geef dit kabinet er van langs. Want ik ben niet te vreden over dit kabinet.

  Reactie door Denise — maandag 18 oktober 2004 @ 19.41 uur

 3. De stilte moet verbroken worden en er moet één tegenstem stem zijn tegen dit kabinet.

  Iedereen moet de krachten bundelen, van buurt tot vereniging, onderwijs, kunstenaars, belangenverenigingen, ouderenbonden, vakbewegingen, sociale instellingen, zorg, linkse partijen en noem maar op.

  Een schaduw kabinet, geen gek idee.

  Totale demonstraties in het hele land en afwisselen met estafetten demonstraties in elke provincie, als een lint lopend van gemeente naar gemeente.
  Natuurlijk doorspekt met ludieke activiteiten.

  Daar is organisatie en mankracht voor nodig en doorzettings vermogen. Maar dat moet te doen zijn… toch!

  Reactie door krul — maandag 18 oktober 2004 @ 19.58 uur

 4. OK Jan, hier komt ie:

  1. Ga na wat samen met PvdA, GL en SP mogelijk is en onderzoek of hiervoor steun bestaat bij de vakbonden.
  2. Zet alles op alles om duidelijk te maken waar het geld dan wel vandaan moet (en kan) komen.
  3. Organiseer in het land bijeenkomsten met deze partijen en bonden om de mensen uit te leggen hoe het anders kan.
  4. Consulteer ook rechtse economen en werkgevers die zich tegen dit kabinetsbeleid keren.
  5. Formeer een schaduwkabinet, dat duidelijk maakt dat er een gezamelijk alternatief is.
  6. Last but not least: Voer de campagne zo zakelijk mogelijk. Geen beledigingen of persoonlijke insinuaties. (Je hebt dat bij Fortuyn ook niet gedaan en dat zijn de mensen niet vergeten). Houd het fel, maar waardig.

  Zoiets?

  groet!

  Reactie door Jan Voorbij — maandag 18 oktober 2004 @ 20.02 uur

 5. Het eerste wat te doen staat is de krachten bundelen van de linkse partijen. Deze keer eens niet uitgaan van de verschillen, maar van wat jullie gemeen hebben en dat is een heleboel. Het nederlandse volk verwacht na dit rechtse debacle een links kabinet en dat kan alleen als jullie onderling de verschillen eens opzij zetten en samen een vuist maken; iedereeen wat water bij de wijn en CDA en VVD komen deze eeuw niet meer aan regeren toe zou ik zeggen. De jeugd is jullie al voor gegaan…

  Reactie door Opa-Buiswater — maandag 18 oktober 2004 @ 20.04 uur

 6. Juist opa Buiswater… Eénheid in verscheidenheid!

  We kunnen allemaal lassen leren van Jan!

  Reactie door krul — maandag 18 oktober 2004 @ 20.09 uur

 7. Hou referenda, hou voeling met “de burger” oren en ogen open ,en,bovenal, blijf jezelf…Last, but not least:Hou de PVDA links van het midden!!

  Reactie door Lambert — maandag 18 oktober 2004 @ 20.15 uur

 8. Wat je ook zou kunnen doen:

  minder juichen over hoe fantastisch het protest verloopt, want concrete resultaten zijn er niet of nauwelijks. De regering zet natuurlijk zwaarder in, zodat ze wat wisselgeld heeft om de boe-roepers tevreden te stemmen.

  Iedereen verlekkert zich nog altijd in de MAARLIEFST 300.000 mensen die naar Amsterdam zijn gekomen, maar wat hebben die -behalve de cabaretshow van Doekle en Lodewijk- nou daadwerkelijk gekregen. Ja, een ballonnetje. Een een mousepad. Maar echt veel zoden heeft het vele geschreeuw nog niet aan de dijk gezet.

  Kortom, de illusie dat deze regering kapsijst, laat staan rechtsomkeert de haven weer indendert… welnu, die kans lijkt me uitgesloten. En terecht. Hoewel de wereldverbeteraars die aan alle bomen geld zien groeien er niet in geloven, heb ik mijn hoop gezet op een goede lange termijn voor alle Nederlanders.

  Een linkse draai (och ramp, nu moet er ineens een linkse coalitie komen – men ruikt bloed) dompelt dit land weer verder in de malaise. Dan zijn we over tien jaar daadwerkelijk het lachertje van Europa.

  Groetjes,

  Reactie door Enrico — maandag 18 oktober 2004 @ 20.52 uur

 9. Samen staan wij sterk, samen kunnen wij dit aan.
  Dat stieke kamertjes overleg zijn we zat
  Weg met dit kabinet

  Reactie door Leo 3 — maandag 18 oktober 2004 @ 20.55 uur

 10. Als velen tegen zijn en weinig voor, waarom staat de SP dan nog niet op 100 zetels?

  Reactie door BJ — maandag 18 oktober 2004 @ 21.34 uur

 11. Zit naar Nova te kijken…

  Zelfs als je dood bent, tillen de etters je nog. Sturen mensen extra hoge rekeningen, recycle voedsel om het nog een keer te kunnen gebruiken. Dus niet ziek worden, en ook niet doodgaan, want zelfs daar verneuken ze je nog….ergggg dit land.

  Reactie door MAD — maandag 18 oktober 2004 @ 22.35 uur

 12. Lambert, soms (eigenlijk bijna altijd) heb ik het idee dat als je de P.v.d.A. links wil houden , je er dan voor moet zorgen dat ze buiten de regering blijven, anders zijn ze zo rechts als de pest. Kijk bijvoorbeeld maar naar het standpunt over het minimumloon.
  Misschien moeten we dus wel blij zijn dat Balkenende niet met Bos in een kabinet wou.

  Reactie door Janco — maandag 18 oktober 2004 @ 22.35 uur

 13. Al een tijdje denk ik hierover na. Het is belangrijk om nu door te gaan, maar in welke vorm? Stakingen mogen m.i. alleen de bedrijven die lid zijn van VNO/NCW treffen, want deze club staat achter het regeringsbeleid. Het MKB en bedrijven die zich duidelijk tegen het beleid hebben uitgelaten, zullen bij stakingen moeten worden ontzien om deze werkgevers “aan onze kant” te houden.

  Ik denk dat er een actievorm zal moeten worden gekozen, waar het kabinet en de coalitiepartijen direct hinder van ondervinden. Hóe dat precies vorm zal kunnen hebben, daar ben ik nog niet uit.

  Vraag aan Jan Marijnissen: bestaat er in ons staatsbestel een mogelijkheid om een kabinet naar huis te sturen? De enige mogelijkheid die ik ken, is dat één van de partijen uit de coalitie stapt en dat zie ik (gezien de peilingen) niet zo snel gebeuren.

  Reactie door emma — maandag 18 oktober 2004 @ 22.49 uur

 14. @Emma. Een kabinet wordt nooit door de oppositie (de minderheid)naar huis gestuurd, maar valt vanwege onderlinge twist.
  Die onderlinge twist wordt nu natuurlijk aangewakkerd door het parlementaire en vooral buitenparlementaire verzet. Het CDA en haar achterban is dan ook het doel waar we ons op richten…

  Reactie door Jan Marijnissen — maandag 18 oktober 2004 @ 22.52 uur

 15. Bijstand is geen bijstand meer.

  Het word teruggevorderd.

  Bekijk http://66.197.141.254/video/bijstandswet.wmv

  Reactie door Starren Charles — maandag 18 oktober 2004 @ 23.02 uur

 16. Ik zou ook graag zien dat er acties komen tegen de ongebreidelde huurverhogingen die er aan komen. En tegen het feit dat het de ALLEENSTAANDEN (minima en minimumloners) zijn die daarbij het hardste worden getroffen. Deze achteruitgang is NIET opgenomen in de berekeningen van het kabinet. En de verplichting aan VROM en de corporaties om betaalbare woningen te bouwen. Onzekerheid is iets vreselijks. Niet meer kunnen wonen in de toekomst is onbeschaafd.

  Reactie door Lydia — maandag 18 oktober 2004 @ 23.26 uur

 17. BIJSTANDSMOEDERS IN DE HOEK GEDRUKT
  GEHANDICAPTEN EEN POOT UITGEDRAAID
  PSYCHISCHE PATIENTEN DE STRAAT OPGEJAAGD
  MET Z’N ALLEN LATEN WE EEN SOCIAAL SYSTEEM AFBREKEN,

  EN MET HET GELD VAN DE NIEUWE ARMEN, KUNNEN WE DAN DE GOUDEN HANDDRUKKEN BETALEN.

  De regering

  Reactie door Charles Starren — dinsdag 19 oktober 2004 @ 0.14 uur

 18. Tijdens de VN conferentie 1972 in Stockholm werden afspraken gemaakt om te komen tot een rechtvaardige, duurzame en vreedzame wereld samenleving.Er werden een 12 tal stellingen (beginselen en uitgangspunten) betrokken, die kunnen worden aangemerkt als voorontwerp van een wereld grondwet.
  Twee decennia lang hebben een groot aantal vooraanstaande publieke persoonlijkheden en Non Gouvernementele Organisaties (waaronder de Nederlandse NCDO) en internationale instellingen zich bezig gehouden met de ontwikkeling van principes, waarden en normen waaraan moet worden voldaan om te komen tot een samenhangend (ecologisch) rechtvaardige, duurzame en vreedzame samenleving. In 1992 werden bij de conferentie van Rio over Milieu en Ontwikkeling de afspraken van Stockholm bevestigd en verduidelijkt. Zij kunnen worden aangemerkt als de ’10 geboden’ voor het Derde Millennium waaraan alle mensen, staten en culturen hun doen en laten moreel kunnen toetsen.
  De principes en uitgangspunten:
  1 De aarde en het leven in al zijn verscheidenheid respecteren
  2 Met begrip, compassie en liefde voor de gemeenschap zorgen.
  3 Democratische maatschappijen opbouwen die rechtvaardig, betrokken, duurzaam en
  vreedzaam zijn.
  4 De rijkdommen en de schoonheid van de aarde voor de huidige en toekomstige
  generaties veiligstellen .
  5 De authenticiteit van de ecologische systemen van de aarde beschermen en herstellen,
  met speciale aandacht voor de biologische verscheidenheid en de natuurprocessen die
  het leven instandhouden en herstellen.
  6 Het voorkomen van schade als de beste vorm van milieubescherming en, wanneer de
  deskundigheid beperkt is, voorzorgsmaatregelen nemen.
  7 Consumptie-, productie- en reproductieplannen toepassen die de regenererende
  capaciteiten van de aarde, de mensenrechten en het maatschappelijk welzijn
  respecteren en beschermen.
  8 Het voortzetten van de studie van ecologische duurzaamheid en het bevorderen van
  een vrije uitwisseling en uitgebreide toepassing van de uit deze studie verkregen kennis
  9 Armoede als ethisch, sociaal, economisch en ecologisch gegeven uitroeien.
  10 Verzekeren dat economische activiteiten en instellingen de menselijke ontwikkeling op
  elk niveau op een rechtvaardige en aanvaardbare wijze bevorderen.
  11 De gelijkheid van de seksen en de rechtsregels waarborgen als een noodzakelijke
  voorwaarde voor duurzame ontwikkeling en de universele toegang tot het onderwijs, de
  gezondheidszorg en economische groei
  12 Zonder onderscheid te maken het recht van ieder individu op een natuurlijke en sociale
  omgeving,die zijn of haar waardigheid, fysieke gezondheid en geestelijk welzijn
  ondersteunt, respecteren en beschermen, met bijzondere aandacht voor de rechten
  van inheemse volkeren en minderheden.
  Stemmen deze principes overeen met de zo van Christelijke principes doortrokken Balkenende? Stemmen ze overeen met de principes van zijn politieke tegenstrevers? De manier waarop een ‘sociaal kabinet Balkenende’ na lang onderhandelen niet tot stand kwam en een ‘economisch’ Balkenende binnen de kortste keren gefikst was doet het ergste vermoeden. Wat vinden de politieke tegenstanders van het Balkenende beleid in het licht van genoemde principes van de Stockholm VN conferentie?

  Reactie door Charles Starren — dinsdag 19 oktober 2004 @ 1.28 uur

 19. Doorgaan met de acties, doorgaan met uitleggen van het ongelijk van dit kabinet. De Algemene beschouwingen deed je prachtig wat dat aangaat, kan dat ook op tv en in de krant?

  Verder lijkt lobbyen (wat ongetwijfeld ook al gebeurd) mij een goede aanvulling. Een deel CDA en D’66 mort al flink maar moet over de streep getrokken. Nu blijven ze in de partijlijn stemmen wat elke motie en elk voorstel van links totaal onhaalbaar maakt. je zou denken dat met name de CDAers in de kamer over te halen moeten zijn dit destructieve kabinetsbeleid te stoppen.

  Reactie door CiNNeR — dinsdag 19 oktober 2004 @ 3.09 uur

 20. Bolkestein heeft nu ook een koninklijke onderscheiding mogen ontvangen. Wegens zijn verdiensten voor…, voor wat eigenlijk?
  Ik zou niet weten waarvoor. Omdat hij zovele jaren Euro-commisaris was geweest en het hem gelukt is om al die jaren niet (of niet zoveel) in opspraak te komen? Misschien moeten we dat inderdaad wel als zijn grootste verdienste beschouwen, want zijn partijgenoot die nu de Euro-scepter zwaait op het gebied van economie, Neelie Kroes, mocht vóór haar officiële benoeming al rekenen op de nodige belangstelling voor haar verleden. Zeker, ook Neelie Kroes kan natuurlijk later nog eenzelfde koninklijke onderscheiding krijgen, voor het feit dat ze dan vier jaar lang in staat is geweest (maar dat niet zonder de steun van EU-voorzitter Barroso) om alle verdachtmakingen en zaken die uit de onzichtbare diepten van een stinkend moeras van het verleden weer bovendrijven te pareren.

  Waarom zo’n koninklijke onderscheiding? Een onderscheiding zoals deze dient slechts als camouflagemiddel, om daarmee de nadelige effecten van de hervormingen die Bolkestein op Europees niveau op het gebied van sociale rechten af te dekken. Zodat mensen daadwerkelijk geloven dat de ontvanger van de onderscheiding veel goede dingen heeft gedaan voor ‘Nederland’. Wat met de onderscheiding die Bolkestein heeft ontvangen echter gemaskeerd blijft zijn de effecten van zijn jarenlang doorgevoerde beleid, effecten die de rechten van veel burgers binnen de EU namelijk zullen aantasten. Het is door de uitvoering van het door Bolkestein bedachte beleid dat bedrijven binnen de EU meer mogelijkheden krijgen om mensen voor minder dan het minimumloon te laten werken en dat deze zelfde bedrijven ook niet meer de verplichting hebben om specifiek te voldoen aan de strenge arbo- en milieueisen die in een land van vestiging gelden. En dat is nog maar een onderdeel uit deze door hem opgestelde gruwelrichtlijn.

  Waarom moeten we nog toezien dat oud-bewindslieden van het nationale of Europese vlak onbeperkt plannen voor economische en sociale hervormingen, die in feite plannen zijn van sociale afbraak van de rechten van gewone mensen, kunnen uitvoeren en daar zelfs nog hoge onderscheidingen voor mogen ontvangen? Moeten we als SP niet eens denken aan een alternatief dat wel beantwoordt aan de werkelijke verdiensten die door ‘onderscheidingen’ à la Bolkestein gemaskeerd worden? Ik zou denken om een onderscheiding in het leven te roepen voor bewindslieden in zowel de lokale, landelijke als Europese politiek die met hun doorgevoerde (of doorgedrukte) beleidsplannen de bevolking die zij vertegenwoordigen op ernstige wijze hebben benadeeld (men denke bijv. aan gemeenschapsgelden die verloren zijn gegaan), of de belangen en rechten van een groot aantal mensen op grove wijze hebben geschaad (door bijv. het doorvoeren van bezuinigingen die ten koste gaan van het behoud van belangrijke sociale voorzieningen). Het een en ander moet natuurlijk aantoonbaar zijn, maar om de ‘prijs’ zouden we het niet hoeven laten. Een sloophamer kun je, als het moet, nog wel bij het grof vuil vinden, evenals een metalen voetstuk, en met wat goudkleurige glitterverf heb je zo een mooi ‘beeldje’ gecreërd.

  Reactie door David Tompot — dinsdag 19 oktober 2004 @ 3.43 uur

 21. “Als we doorgaan met de strijd,
  en dat doen we,
  wat gaan we dan als eerste doen?”

  Geen idee… de keuzes die hierbij gemaakt worden, willen me nog wel eens verrassen. :)
  Persoonlijk zou ik willen dat er nu al zichtbaar overleg zou zijn tussen PvdA, GL, SP… en ook de Christen Unie. De partijen die voor het verkleinen van de kloof tussen arm en rijk zijn, de partijen die onderkennen dat er inmiddels echte armoede in ons rijke landje is en daar iets aan willen doen.
  Graag op korte termijn een, met eerlijke cijfers onderbouwd, plan. Geen loze beloften, geen luchtfietserij…
  We zijn nu eenmaal lid van de EG, we hebben nu eenmaal de Euro en landen als India en China gaan het komende decennium een serieuze rol spelen in de wereldeconomie.
  En de vergrijzing ? Tsja, je daardoor laten verrassen is op z’n minst vreemd.

  Oh, met ‘we’ bedoelde je, dat je de deelnemers aan dit forum serieus neemt ?
  Dat zou mooi zijn…

  Reactie door Heraclitus VII — dinsdag 19 oktober 2004 @ 3.46 uur

 22. Beste Jan,

  Wat moeten we gaan doen?
  1. Verdeel de coalitie, dat doe je door de zwakste schakel aan te pakken. Wie is het meest gevoelig van dit clubje?
  2. Blijf doorgaan met het tegendeel te bewijzen aan de mensen met daarbij de voorstellen te geven van hoe het anders kan. M.a.w. neem de argumenten weg van het kabinet. Zonder draagvlak moet het vallen en zal de kiezer zich de volgende keer niet vergissen!
  3. Plaatselijke demonstraties organiseren tegelijkertijd in het hele land. Zo kan iedereen deelnemen aan zo’n demonstratie en zorg hierbij voor live-verslag op tv. Ook Europa mag weten, dat we hier niet tevreden zijn! Hang de vuile was maar eens buiten!
  Herhaal die demonstraties zonodig. Dat we het niet eens zijn. is echt geen bevlieging!
  4. Blokkeer de toegang van de tweede kamer met zoveel mogelijk mensen die in de weg staan, als er weer iets ten nadele verandert gaat worden. Twee vliegen in één klap: laten weten dat je het niet eens bent en vertragen van het proces.

  Reactie door Helma D. — dinsdag 19 oktober 2004 @ 6.42 uur

 23. We moeten ons nog meer mensen achter ons verzet zien te krijgen. De meeste mensen reageren pas wanneer ze echt in hun beurs worden getroffen. Misschien is het een idee om de mensen duidelijk te maken hoeveel ze er per 1 januari op achteruit gaan. Ik heb het idee dat dat voor veel mensen nog niet helemaal duidelijk is.
  No Claim in de zorg, 13% premieverhoging, de energiemarkt wordt 10% duurder, de huurprijzen gaan misschien met 25% omhoog. Aardige som!

  Reactie door Han — dinsdag 19 oktober 2004 @ 6.47 uur

 24. Als het kabinet een beetje ballen had, zouden ze zeggen mensen zijn zo ontevreden over ons, er moeten maar nieuwe verkiezingen komen. Gekke is dat ze op hun vingers kunnen natellen hoe langer ze blijven zitten, hoe harder het verzet zal worden, eveneens de kans om terug te keren in hun eigen partij wordt ook superklein. Aan deze politici kleeft zo’n lucht van onrechtvaardigheid dat je het voor je verdere politieke carriere wel kan shake, tenminste zo gaat het in het dagelijkse leven.

  Was weer een onderzoek gedaan, de enigste die gelukkig zijn, zijn de Vvder’tjes. En ze zien de toekomst al weer helemaal zitten. Kan je zien wat voor soort uitvreters het zijn die vvd’ers. Nederland is ontevreden en hun vullen hun zakken…

  Reactie door MAD — dinsdag 19 oktober 2004 @ 8.30 uur

 25. “ik , als Professioneel Actievoerder, zeg : We moeten naar de mensen toe!! Spotjes en reclames op tv werken niet meer …nee :) harde Acties! Keiharde Acties !!Burgerlijke ongehoorzaamheid…leg alles plat ! ” Ze hebben ons nog niet goed begrepen geloof ik ..het gaat maar door ..het gaat maar door …de ERG donkere dagen voor Kerst komen eraan. ZET DE KERSTBOOM ONDERSTEBOVEN bij wijze van protest …lol :)

  Reactie door Gerard van Sprundel — dinsdag 19 oktober 2004 @ 8.58 uur

 26. MAD (29) ik vrees dat mensen niet steeds bozer worden, maar wel steeds verder murw geslagen worden. En dat betekent dat je steeds minder mensen mee zult krijgen. Organiseren kost tijd, maar die tijd kunnen we ons niet veroorloven. De acties moeten elkaar vlot opvolgen. Zo niet, dat loopt het vast en keren de mensen zich weer af. Zo van:”Het zal allemaal wel.” Daarna beginnen ze met klagen en steunen en kreunen (ik wil dat nare woord liever niet meer gebruiken) maar ze zijn niet langer bereid om iets te doen. Ik merk het hier. Mensen willen niet eens de No-Claim kaarten ondertekenen. Luiheid, murw geslagen en “Ze gaan er toch mee door dus wat kan ik dan nog doen?” Je kan uitleggen tot je pimpelpaars ziet. Ze doen het niet. Ik mis in de media interviews met ervaringsdeskundigen. Mensen die door deze regelingen in de knel komen. Maar de media lijken wel niet meer te durven nadat ze beschuldigd zijn van linkse sympathiën of misschien wel de duimschroeven aangelegd door dit kabinet over toekennen van subsidies of zo.
  Jan, ga alsjeblieft door. Neem het ook op voor de alleenstaanden. Want dat gaat me echt te ver. Met de nieuwe berichten van het CBS dat de achteruitgang voor de meeste mensen groter wordt dan was berekend begin ik het steeds moeilijker te vinden om door te gaan…

  Reactie door Lydia — dinsdag 19 oktober 2004 @ 9.11 uur

 27. Gerard van Sprundel
  Balkenende weet wat kerst inhoud, dus hij gaat al die mensen die het nu zo moeilijk hebben een extraatje geven. 100 euro vindt ik wel een mooi kerst gebaar… Zodat deze mensen ook een iets fatsoenlijks op hun bordje hebben. Zal god ernstig waarderen… ;)

  Reactie door MAD — dinsdag 19 oktober 2004 @ 9.18 uur

 28. Lydia
  aaah je pctje werkt weer ;) . Wel Lydia ik geloof ook in harde actie, maar ik denk dat je op meerdere fronten gelijk moet strijden. Las ergens, krachten bundelen, ja dat is zeker een goed begin. Maar Marijnissen moet ook de barricade op, samen met Bos en Halsema en van mij part Rouwvoet. Het streven moet ook niet meer onderhandelen zijn, maar het verwijderen van de regering. Deze regering is hard, zal men hard retour moeten zijn. Fight fire with fire. Te lang is er gelooft in ludiek, ludiek werkt niet. Niet op Neo conservatieve. Wat Gerard Van Sprundel zegt kan ik me wel in vinden.

  Als het aan mij legt, arresteren we ze gewoon 1 voor 1 en voeren we ze af, schop onder hun reet en nu oprotten, rat. Met of zonder geweld, zou mij niet echt boeien, als ze maar oprotten, volk wil dit niet. Maar goed Nederland is niet het land voor toepassing geweld en dan lijken we gelijk helemaal een bananen republiek, we staan er al zo leuk op in het buitenland.

  Reactie door MAD — dinsdag 19 oktober 2004 @ 9.27 uur

 29. @MAD, sinds wanneer ben jij het hele volk?, dit riekt naar een poging een dictatuur op tezetten en ben je dus geen haar beter als dit kabinet.
  Zoals ik al eerder zei een demonstratie waar max 5% van de bevolking op komt draven en peilingen waar je de rechtmatigheid niet van controleren is wel een heel flinterdunne reden voor een revolutie.
  Als dit gebeurt op deze gronden kan je afscheid nemen van de Democratie want als de geest eenmaal uit de fles is zal het hier zo verfoeide grootkapitaal ook mee gaan in de geweldsspiraal en da’s een wedstrijd die je niet kan winnen.
  Nederland heeft geen natuurlijke bronnen die echt interresant zijn voor het buitenland (nee ook niet dat beetje aardgas), dus als nederland instabiel wordt trekken investeerders dus gewoon weg en de nederlanders blijven berooid achter.
  Of dacht je dat de Shell nog in Nigeria zou zitten als daar geen olie zou zijn?

  Verder moet ik de eerste politicus nog tegenkomen die op het leven van zijn kinderen kan garanderen dat alle sociale voorzieningen tot in het einde der tijden betaalbaar zijn en blijven bestaan (of alle maatregelen zal terugdraaien).

  Reactie door Ronald — dinsdag 19 oktober 2004 @ 9.36 uur

 30. Ronald
  Ben je blind stom en achtelijk of gewoon een irritant ? MANNNN in wat voor wereld leef jij. Heb jij dan alleen door wat Zalm zegt, of kan je nog verder denken ? Heel vervelend is dit hoor Ronald. Op me werk had ik je waarschijnelijk de LOOK gegeven.

  Reactie door MAD — dinsdag 19 oktober 2004 @ 9.59 uur

 31. @MAD, nee ik volg gewoon de democratische regels, over 2 jaar heb jij weer de kans om je ongenoegen te uiten bij de stembus en nergens anders.

  Oh ik ben zooooooo bang voor de LOOK, ik tril helemaal aan de gedachte dat ik de LOOK zou krijgen brrrrrrrr.

  Maar met jou oproep tot revolutie laat jij meer geesten uit de fles dan jij zou willen (en evt. kan overzien met je beperkte tunnelvisie).
  Het zou mij niet verbazen als na zo’n revolutie andere groepen zich eens gaan opmaken voor een revolutie tegen de zittende regering.

  Peilingen zijn geen onderdeel van onze democratie, laten we dat vooral zo houden alstublieft.

  Reactie door Ronald — dinsdag 19 oktober 2004 @ 10.08 uur

 32. Ronald
  Nee dat is niet voldoende vindt ik, dat is geen democratie. Als het aan mij legt kwam er ieder jaar een ‘verantwoordings verkiezing’, waar er gepeild wordt of de bevolking ze nog wil ja of nee. Wij hebben te weinig middelen nu, hoort niet.

  En mij look is eng hoor Ronald, weet wat je zegt. Balkenende heeft zelfs overwogen om mij met mijn gekke kop voor kamp Smitty te zetten om terroristen te verjagen :) dus beware Ronald!!

  Nah vindt peiling dus wel democratie omdat dat namelijk de enigste manier is voor het volk om zich uit te spreken….en dat klopt dus ook niet.

  Reactie door MAD — dinsdag 19 oktober 2004 @ 10.17 uur

 33. @MAD, dan creeer je een ‘waan van de dag’ methode om te regeren, politici durven en kunnen dan geen enkele inpopulaire maatregel te nemen.
  Hiermee zou je elke vorm van lange termijn denken om zeep helpen en ga je naar een systeem toe waar politici meer bezig zijn met verkiezingen dan beleid maken.
  Dan worden ALLE politiek partijen zoals de PVDA, lekker meewaaien op de verkiezingswind.

  Ik ben niet snel bang hoor.

  Peilingen zijn geen democratie, als ik een peiling over dit kabinet in de achterstandswijken van rotterdam zou houden en gelijktijdig eentje in wassenaar, eens kijken hoe ‘verrassend’ de uitkomsten zullen zijn.
  Er is geen manier dat je de mensen die de peiling uitvoeren kunt controleren (ja ook die hebben een politiek voorkeur).
  Dus de enige controleerbare peiling is dus stemmen aangezien IEDEREEN daar aan mee kan doen.

  Reactie door Ronald — dinsdag 19 oktober 2004 @ 10.25 uur

 34. Ronald
  Nou dan zou ik zeggen, om de 4 jaar stemmen, vrijwillig. En 1 x per jaar verplicht meedoen aan een ‘peiling verkiezing’. Want het is natuurlijk wel heeeeel erg makkelijk roepen van dit kabinet ‘ja de ingrepen zijn zwaar dus daarom zijn ze ontevreden’ dat is wel heel erg eenvoudig om jezelf dan recht te lullen.

  Reactie door MAD — dinsdag 19 oktober 2004 @ 10.35 uur

 35. Deels heb je wel gelijk, maar als dit kabinet met geld gestrooid had, zou er dan ook zulke ontevredenheid zijn?
  Natuurlijk zijn deze maatregelen zuur, maar had je dan liever gezien dat ze dezelfde maatregelen over 10 jaar hadden uitgespreid en het uiteindelijke resultaat het zelfde is.

  En het mooiste van het verhaal is nog wel dat de enige groep die echt gebaat is bij een linkse regering de ambtenaren zijn, want daar blijft wel het meeste geld hangen.
  Hoe linkser de regering hoe meer de ambetnaren er wel bij varen.
  De echte ironie is dat de meerderheid van de topambtenaren in dit land van de PVDA zijn, juist ja die ambtenaren die dit beleid mede helpen verzinnen.

  Reactie door Ronald — dinsdag 19 oktober 2004 @ 10.53 uur

 36. @MAD voor elk soort overheidsbemoeienis heb je ambtenaren nodig.
  Je ziet het toch bij gemeentes, ipv in eigen vlees te snijden, verhogen ze liever de belastingen.
  Ook de SP kan daar niks aan doen, de enige oplossing om het ambtenaar apperaat terug te dringen is marktwerking.

  Reactie door Ronald — dinsdag 19 oktober 2004 @ 11.17 uur

 37. Ronald en Mad, – even terug naar af: wat zijn de oorzaken van ons ALLER ongenoegen?
  Een aantal kabinetsbesluiten die onze sociale voorzieningen afbreken en op onnodige wijze velen zullen beperken in hun inkomen.
  De werkelijke vijanden zijn I. onverschilligheid voor het lot van medemensen II. egoisme en arrogantie van de mensen in de topposities (zowel kabinet als in het bedrijfsleven dus)
  Wat doen we er tegen? De vraag gesteld op deze site.
  “Publiciteit” is een antwoord – Helaas vind ik dat de media (pers, radio en TV) weinig, veel te weinig aandacht aan onze argumenten besteden.
  Hoe publiciteit te bevorderen? Demonstraties (misschien?) hebben alleen effect als dit massaal gebeurd, door het hele land (zoals Mirella al voorstelde) gelijktijdig – dan krijgt solidariteit zo’n kracht, dat de onverschillige massa wel wakker geschud moet worden.
  Stakingen – daar moeten we mee oppassen, want die maken meer kapot dan ons lief is.
  O.K. – doen jullie mee, hand in hand, of moet er eerst nog even een “LOOK” gegeven worden?
  Amita

  Reactie door Amita — dinsdag 19 oktober 2004 @ 11.41 uur

 38. @ 43
  ik hoof altijd alleen maar marktwerking als oplossing voor alles.
  maar heb jij voorbeelden van overheidsdiensten die geprivatiseerd zijn, nu goed draaien en goedkoper zijn geworden?

  Reactie door AM — dinsdag 19 oktober 2004 @ 11.43 uur

 39. Wat gaan we doen op korte termijn?
  1. Bundel de krachten en onderzoek met PvdA, GL, CU en SP alle mogelijkheden tot samenwerking
  2. Zoek met deze schaduw coalitie steun bij de vakbonden en bij maatschappelijke instellingen.
  3. Probeer de coalitie te verdelen, speel in op de sociale kant van het CDA, pak de zwakste schakel
  4. Blijf met tegenargumenten en tegenvoorstellen komen en zoek steun bij de pers
  5. Bekritiseer alle plannen en alle argumenten van dit kabinet en draag het uit op radio en tv
  6. De bovenstaande 5 punten zijn ook te bundelen tot 1 leus: bundel je krachten en voer oppositie!
  7. Zorg dat de stakingen en de demonstraties publieksvriendelijk zijn, anders verlies je draagvlak
  8. Maak duidelijk waar het geld dan wel vandaan moet (en kan) komen en zegt het voort.
  9. Organiseer regionale bijeenkomsten om de mensen uit te leggen hoe het anders kan.

  Wat gaan we doen op de lange termijn?
  1. Begin eens met de vraag, waar willen we met dit land naar toe de komende 20 of 30 jaar?
  2. Vinden we de huidige staatsschuld op een aanvaardbaar niveau of mag deze iets omhoog?
  3. Als je alle plannen uitwerkt, hoe staat ons huishoudboekje er dan voor over 20 of 30 jaar?
  4. Wil de nederlandse bevolking wel lid zijn van de EU
  5. Als aziatische landen grote spelers worden in de wereldeconomie, waar gaan wij ons dan op focussen?
  6. Werkt solidariteit alleen zo, dat de sterkste schouders te allen tijden de zwaarste lasten moeten
  dragen of mogen we ook iets verwachten van de “zwakkeren” in de samenleving?
  7. 66% van de Nederlandse bevolking is tegen alle bezuinigingen, maar hoe moet het dan wel?
  8. Gaan we investeren in kenniseconomie? Zo ja, ten koste van wat? Hoe gaan we dat opbrengen?
  9. Als je draagvlak wilt creëren zijn publieksonvriendelijke acties dan een gerechtvaardigd middel?

  Mijn voorstellen zouden zijn:
  1. Terugdraaien van privatiseringen, alles wat het algemeen belang dient hoort in handen van de overheid en niet in handen van de commercie.
  2. Bij elke investering, die groter is dan bijvoorbeeld 1 miljard, zoals HSL lijn, JSF Project, Betuwe Lijn, NoordZuid lijn in Amsterdam, de ondergrondse tram in Den Haag, dient het volk geraadpleegd te worden. Dit soort miljardenprojecten zijn een enorme verspilling van geld geweest. Als deze projecten niet uitgevoerd waren, hadden we nu helemaal geen probleem gehad.
  3. Beperking van de hypotheekaftrek (dit gebeurt deels al door het huurwaardeforfait)
  4. Uitbreiding en verhoging van de bestaande belastingschijven (inkomsten van de overheid omhoog)
  5. In allerlei sectoren banen creëren om de werkloosheid te verminderen
  6. Meer directe zeggenschap voor de burger (referenda).
  7. Nog meer plannen maken om meer werkgelegenheid te creëren en
  8. Breng alle problemen in kaart en kom met een goed advies en een goede kosten-baten analyse
  9. Investeer in de toekomst

  Deze voorstellen kosten mij ok een hoop geld, want ik verdien een zeer riant salaris, maar ik zie geen andere oplossingen…

  Reactie door Michel Smit — dinsdag 19 oktober 2004 @ 11.48 uur

 40. Jan,wat mij opvalt is dat het kabinet de VVD voornamelijk wel erg zijn best doet alle standpunten in de media zo te laten plaatsen zodat het enigste zaligmakende lijkt.
  Ook proberen ze naar mijn mening het CDA een voetje te lichten,net zoals ze met de LPF gedaan hebben.
  Echt als je een methode weet om de VVD te verzwakken dan ben je op de goede weg.

  Reactie door anita — dinsdag 19 oktober 2004 @ 12.24 uur

 41. Als dit doorgaat, wat het kabinet wil, komt er veel ellende.
  MAD heeft daar in aug: al iets over vermeld.
  met de plannen manier van wat het wil, kabinet, komen er steeds meer mensen zonder geld te zitten, en die willen toch overleven.
  Dus gaan ze gewoon pikken, dat heb ik hier en daar al opge-vangen.
  Hoelang zal het dan nog duren, voordat er meer gevallen komen als met ANJA (Amsterdam) die werd dood getrapt, omdat het winkelpersoneel dacht dat ze bier gestolen had?

  Dit kabinet maakt er een bende van, ophoepelen met die lui!!!!

  Reactie door Leo 3 — dinsdag 19 oktober 2004 @ 12.32 uur

 42. @Amita, solidariteit heeft alleen een kans als iedereen het slecht heeft (dus bijv. na WO2).
  Naar mate een maatschappij rijker wordt en dus steeds minder mensen het slecht hebben zal de maatschappij steeds meer in het teken van de individu gaan staan en zal het collectief verdwijnen.
  Dus ik mag het eigenlijk niet zeggen maar wat dit land nodig heeft is een fikse oorlog om alle neuzen weer de zelfde richting op tekrijgen.

  @Michel Smit,
  1. Het terugdraaien van de privatisering, wie gaat dat betalen?
  Als een KPN/NS of iets dergelijks niet rendabel is mag het van mij wel verdwijnen en niet oneindig gesteund worden met belastinggeld.
  Tevens is een staatsbedrijf niet eerlijk tegenover hun concurenten want het staatsbedrijf wordt dan deels betaald met belastingen die concurenten betalen.
  4. we hebben al een van de hoogste belastingdruk in de wereld, dit zal onze concurentie positie nou niet bepaald verbeteren.

  Dit zal ons meer geld kosten dan ons lief is, niet alleen rechtsreeks in de portomonnee maar ook zal onze economie er door beschadigt worden, doordat buitenlandse investeerders niet meer bepaald zullen staan te springen om in zo’n klimaat geld te steken.

  Reactie door Ronald — dinsdag 19 oktober 2004 @ 12.41 uur

 43. @Ronald je schreef: solidariteit heeft alleen een kans als iedereen het slecht heeft (dus bijv. na WO2).

  Hiermee laat je al zien dat je van solidariteit geen zak snapt! Er zijn ook mensen die het goed hebben maar niet te beroerd zijn wat af te staan voor de zwakkeren in deze maatschappij. Ik heb het zelf ook niet breed maar zelfs dan nog ben ik bereid iets af te staan als ik daarmee anderen help.

  Reactie door sulis — dinsdag 19 oktober 2004 @ 13.17 uur

 44. @Sulis, misschien begrijp je het niet, solidariteit werkt alleen als iedereen het zelf WIL en niet als het tegen de wil van mensen opgedrongen wordt.

  Reactie door Ronald — dinsdag 19 oktober 2004 @ 13.26 uur

 45. @Ronald: Ik zal ondanks dit nog solidair voor jou zijn Ronald. Misschien als ook jij straks ziek bent en zonder geld zit dan zul je die solidariteit goed kunnen gebruiken.

  Reactie door sulis — dinsdag 19 oktober 2004 @ 13.32 uur

 46. @Sulis, bedankt vind ik aardig, ik wil ook wel solidair met en voor jou, als je maar het vraagt en het niet tegen mijn wil opdringt, aan opgedrongen dingen heb ik namelijk een pestpokke hekel.

  Reactie door Ronald — dinsdag 19 oktober 2004 @ 14.14 uur

 47. @Ronald: Ik vraag je solidair te zijn met Nederland. Ik vraag je solidair te zijn met je minderbedeelde medemens. ;)

  Reactie door sulis — dinsdag 19 oktober 2004 @ 14.29 uur

 48. :D

  Reactie door Ronald — dinsdag 19 oktober 2004 @ 14.36 uur

 49. Wat hier telkens terugkomt is dat de media zich zeer terughoudend gedragen. Er is veel te weinig informatie over de mensen waar het echt om gaat. “Men” weet niet wat er echt speelt bij die mensen. Er moet dus veel meer media-aandacht komen. Maar HOE ??????

  Reactie door Lydia — dinsdag 19 oktober 2004 @ 14.39 uur

 50. jan kunnen we het huidige kabinet niet onder curatele zetten ?

  Of bestaat er een mogelijkheid om dit kabinet te laten vertrekken?

  Als iemand zich niet aan de afspraak houdt }in dit geval tijdens de verkiezingen hebben ze wat anders beloofd] dan kun je dat toch ontbinden?

  Of de burgers moeten zo massaal gaan demonstreren of het werk neerleggen dat het kabinet zijn conclusies moet trekken en opstappen.
  Is dit mogelijk?
  josefien

  Reactie door voortman — dinsdag 19 oktober 2004 @ 14.51 uur

 51. @Ronald (49) Je beseft kennelijk niet dat jij (als ik jouw bijdragen goed interpreteer) één van degenen bent die de solidariteit de nek omdraait. Jij wilt helemaal niet solidair zijn. Dus die oorlog is dan bedoelt voor mensen zoals jijzelf!

  Reactie door emma — dinsdag 19 oktober 2004 @ 15.04 uur

 52. @Jan Marijnissen (19), bedankt voor je antwoord. Ik dacht al dat dit de enige manier was om een kabinet weg te krijgen. Ik vroeg me af of er nog een andere mogelijkheid was (die ik niet kende) maar dat is dus niet zo.

  Mijn volgende vraag aan jou is: het CDA en haar achterban is het doel waar we ons op moeten richten maar volgens mij hebben zowel het CDA als de VVD op dit moment totaal geen belang bij nieuwe verkiezingen, gezien de peilingen. Alleen D66 is redelijk stabiel. Zou het dan niet handiger zijn D66 ervan te overtuigen uit de coalitie te stappen? Of zijn zij zo overtuigd van het gelijk van het kabinet dat dit een onmogelijke missie is?

  Reactie door emma — dinsdag 19 oktober 2004 @ 15.10 uur

 53. @Emma, ik wil alleen gedwongen solidariteit de nek omdraaien, zoals het verplicht deel nemen aan levensloop/pre-pensioenregelingen en dat soort gedoe.

  Reactie door Ronald — dinsdag 19 oktober 2004 @ 15.11 uur

 54. @Ronald: Ik wordt ook verplicht geld in te leveren voor de toekomstplannen van dit kabinet. Terwijl er aan de andere kant nog steeds een grote groep topambtenaren en mensen uit het bedrijfsleven hun zakken vullen en belachelijk hoge lonen hebben. Ik wordt liever “verplicht” tot solidariteit dan verplicht geld af te staan voor een kleine groep met mensen. Dan weet ik in ieder geval dat *iedereen* iets in moet leveren.

  Reactie door sulis — dinsdag 19 oktober 2004 @ 15.26 uur

 55. @sulis, van die ambtenaren ben ik met je eens, maar van het bedrijfsleven niet want dat is geen overheid en gaat dus in principe niemand wat aan behalve de ‘zakkenvullers’ en de eigenaren van het bedrijf.

  Reactie door Ronald — dinsdag 19 oktober 2004 @ 15.32 uur

 56. @Ronald: Met me eens das schrikken zeg…. :) Criminelen zijn ook geen overheid maar als zij frauderen en hun zakkenvullen grijpt de overheid toch ook in?

  Reactie door sulis — dinsdag 19 oktober 2004 @ 15.35 uur

 57. Ja maar als ik eigenaar van een bedrijf ben en ik wil jou diensten huren en jij stelt bepaalde eisen en ik ga akkoord dan gaat niemand dat wat aan behalve jou en mij.

  Ik heb geen medelijden met die bedrijven die die gouden handdrukken moeten dokken hoor, als er een bedrijf naar mij toekomt met de vraag of ik voor hun wil werken probeer ik er voor mij zo’n gunstig mogelijke regeling uit teslepen.
  Fijn he internationale concurentie

  Reactie door Ronald — dinsdag 19 oktober 2004 @ 15.47 uur

 58. Zo lust ik er nog wel een paar Ronald! Ik heb het over frauderen en zakkenvullen. Daar heeft de overheid wel degelijk een taak in.

  Reactie door sulis — dinsdag 19 oktober 2004 @ 15.51 uur

 59. Frauderen wel, maar die worden toch ook wel vervolgd (Appie Heijn en dergelijke).

  Reactie door Ronald — dinsdag 19 oktober 2004 @ 15.53 uur

 60. De rest wordt afgedaan met enquetecommissies…..

  Reactie door sulis — dinsdag 19 oktober 2004 @ 15.58 uur

 61. @Sulis, daar heb je gelijk in, daar mogen van mij ook wel straffen uitgedeeld worden.

  Reactie door Ronald — dinsdag 19 oktober 2004 @ 16.07 uur

 62. Ronald lijkt op de vvd en kornuiten.
  Hij wil de bijstands vrouwen achter de ruiten

  Reactie door Leo 3 — dinsdag 19 oktober 2004 @ 16.51 uur

 63. Leo3, daar bedoel je toch mee: Achter de geraniums? Of achter het aanrecht? Is ook niet goed, want iedereen, echt IEDEREEN moet een betaalde baan hebben. Dat is het summum van vrijheid en sociale contacten en bovendien ben je productief voor de Fiscus en “vreet” je niet van Ronaldjes en zo, zoals ik doe. En leuk dat ik dat vind…. MWEUHHH !!!

  Reactie door Lydia — dinsdag 19 oktober 2004 @ 17.02 uur

 64. Wat als eerste doen?
  1.het minimumloon voor jongeren verhogen (een 18 jarige is volwassen maar ontvangt slechts 45.5% van het minimumloon).
  2.positie van uitzendkrachten verbeteren.
  3.onderwijs verbeteren ( betere kwaltiteit onderwijs m.n. basisschool,vmbo,kmbo,mbo ).
  4.generaal pardon voor illegalen (Nawijn is ook hier een voorstander van).
  5.kabinet blijven bestrijden met cijfers, want de cijfers kloppen niet.
  6.koop nederlandse waar dan helpen we elkaar.

  Reactie door Linda — dinsdag 19 oktober 2004 @ 17.26 uur

 65. @Ronald: Doe niet zo eng man dat is al de tweede keer dat je me gelijk geeft. :) Maar dat bedoelde ik dus met zakkenvullers en fraudeurs. Zolang dit soort lieden vrij spel krijgen en er alleen maar op 1 groep bezuinigd wordt blijf ik tegen deze kabinetsplannen. Om nog maar niet te spreken wat ze met ons zorgstelsel doen….. :(

  Reactie door sulis — dinsdag 19 oktober 2004 @ 17.53 uur

 66. Lydia (72)
  Die spreuk komt uit de tijd van Lubbers.(vvd)
  Die wilde toen ook, wat zij nu willen.

  Ik gun een ieder een goed bestaan en een goede verzorgin.
  Als een ieder kon werken, prima, maar dat is niet het geval.
  Er zijn mensen, om verschillende redenen, die dat niet kunnen.
  Die mensen hebben ook het recht op een menswaardig bestaan.
  Die hebben ook recht op een leven van vrijheid en social contacten.
  Maar heb, helaas, al te veel mensen achter, laten we zeggen, de bloemetjes zien zitten, klinkt wel wat netter.

  Weet het niet meer zo goed van die Lubbers.
  Opa Buiswater weet dat misschien beter als ik.
  Maar het zou toen gegaan zijn om alleen staande vrouwen die niet aan het werk wilde, daar vandaan die spreuk
  En gelukkig ik ben geen Ronaldje!!!!!!

  Groetjes

  Reactie door Leo 3 — dinsdag 19 oktober 2004 @ 18.09 uur

 67. Solidarinosc

  Reactie door folkert de lepper — dinsdag 19 oktober 2004 @ 18.54 uur

 68. Beste Folkert,
  In de V.S. staan ze voor een griepprik in de rij.
  Dat deed me denken aan Polen.
  Ik zou liever voor koffie in de rij staan dan voor medcijnen.

  Reactie door Linda — dinsdag 19 oktober 2004 @ 19.13 uur

 69. Dag Jan,
  dankjewel voor je vraag. Elkaar dagelijks verklaren hoe “tegen” we zijn lucht wel op, en met “tegen” kun je iets afbreken, maar alleen met “voor” kun je bouwen.
  De belangrijkste taak ligt waarschijnlijk niet bij de politiek maar bij ons allemaal. Veranderingen die door de politiek ontstaan duren in de praktijk meestal maar een “coalitie-liefde” lang en dan gaat het roer weer om.
  Echte veranderingen ontstaan wanneer genoeg mensen kiezen voor een andere weg, een andere manier van leven. Daarom denk ik dat het belangrijk is dat we de buitenwereld laten zien wat er vanbinnen leeft.
  Ofwel – Wil je een sociale wereld, wees dan sociaal, elke dag, ieder moment, met iedereen. Wat we op het Museumplein konden kunnen we toch elke dag in het klein ook doen.
  Ofwel – Wil je samen delen, doe dat dan, deel wat je hebt, maar vooral: Deel je ideeën over hoe de samenleving eruit moet zien elke keer weer met de mensen die je tegenkomt, zodat die ook gaan nadenken en straks niet automatisch hun oude partij stemmen of helemaal niet stemmen.
  Het positieve van de huidige regering vind ik dat zij onbedoeld en ongewild een einde heeft gemaakt aan de grote onverschilligheid onder mensen. Onverschilligheid t.a.v. hun omgeving, hun medemensen, hun leven. Iedereen was ingedut, nu zijn we wakker, laten we elkaar wakker houden.
  Voor korte termijn akties om het huidige tij te keren heb ik hierboven genoeg aanknopingspunten gelezen, maar dat alles werkt maar even als we zelf niet veranderen.

  Reactie door Annemieke — dinsdag 19 oktober 2004 @ 19.14 uur

 70. @ 78 Linda

  Hier staat men ook in de rij voor een griepprik. Vorige week nog tien minuten staan wachten met m’n oma aan de arm.

  En hoezo nu ineens een generaal pardon voor illegalen? Wat is daarvan het doel?

  Groetjes,

  Reactie door Enrico — dinsdag 19 oktober 2004 @ 19.34 uur

 71. Enrico,
  ik ben bevoordeeld ik kan hem voor niets krijgen, wil hem niet hebben.

  Reactie door folkert de lepper — dinsdag 19 oktober 2004 @ 19.54 uur

 72. Linda,
  koop nederlandse waar dan helpen we elkaar.

  Die spreuk hing bij mijn eerste werkgever boven de deur 46 jaar geleden, des ondanks heeft die ca 32 jaar geleden ook de poort moeten sluiten.
  Echt helpen doet het dus niet daar waar de concurentie groot is.

  Reactie door folkert de lepper — dinsdag 19 oktober 2004 @ 20.01 uur

 73. Kunnen we naar een 2-sporen beleid om alle “links” georiën-teerden te mobiliseren. Enerzijds in de 2e Kamer m.n. door intensieve lobby,anderzijds door ONS gewone burgers. Laat( goed onderbouwde ) argumenten in het SP forum doorklinken op het CDA forum. De linkervleugel aldaar moet gesteund worden zodat het gezwel van verzet van binnenuit gaat groeien. Denk echt niet dat de afgekondigde maatregelen binnen deze groep op brede
  steun kan rekenen. Lees de reakties op dit forum maar eens.
  Arbeiders, kleine zelfstandigen, (kinderrijke) gezinnen met la-
  ge inkomens, uitkeringsgerechtigden, arbeidsongeschikten etc.
  roept U maar. En voor iedereen geldt toch: hogere onvrijwillige
  lasten betekenen minder consumptie, lagere economische aktivi-
  teit, lagere belastinginkomsten enz. Lagere koopkracht wordt ook nu (weer) door het CPB voorspeld, hoeveel slechter moet het
  nog worden.
  wim

  Reactie door Wim — dinsdag 19 oktober 2004 @ 20.12 uur

 74. Beste Jan,

  Vier op de vijf mensen heeft aangegeven geen of weinig vertrouwen in het beleid te hebben, zeg je. Als ik het goed heb is dat 80%. Word het dan geen tijd dat deze regering de handdoek in de ring gooit? Als ik als trainer van de plaatselijke voetbalclub 4 van de 5 tegen mij heb, kap ik er gelijk mee!!! Destemeer tegenspraak ze krijgen, hoe groter de plasser wordt van die gasten. Kijk b.v. maar naar van Aartsen, die geniet intens.

  Reactie door JanW — dinsdag 19 oktober 2004 @ 21.25 uur

 75. Leo3, Lubbers is een fervente CDA-er hoor! En ik kan het me niet herinneren, maar je zult best gelijk hebben. Waar il op blijf hameren is publiciteit, publiciteit en publiciteit. Demonstraties en stakingen doen helemaal niets. Je krijgt alleen bepaalde mensen ook tegen je die juist voor willen zijn. Als via de media de mensen in ons land zien en horen hoe het veel van ons vergaat, dan draait een aantal zeker bij. Ga praten met Jan Troost, die weet vast wel een Wajonger die goed kan praten en die kan duidelijk maken hoe het daar moet gaan. Of een volwassen WAO-er. Bijstandgerechtigden en dan niet alleen de geijkte alleenstaande ouder met kind(eren) maar de gewone alleenstaande die straks meer moet betalen voor de zorg en het wonen, puur, omdat ze alleenstaand zijn. Een oudere meneer of mevrouw die van de Thuiszorg afhankelijk is. Kom er mee op de TV in de Journaals en in Netwerk en 2 Vandaag en vertel over de financiële situatie en vaak de woonsituatie. Kijk wel uit dat je niet iemand uitzoekt die net alles nieuw gekocht heeft aan meubels en dikke TV, want sommige mensen krijgen wel eens wat toegestopt door familie. Als mensen dat zien roepen ze gelijk dat de kabinetsplannen goed zijn. Afijn, de afdeling PR en Voorlichting binnen de SP en bv de CG Raad weet donders goed hoe zoiets aan te pakken. En laat in vredesnaam niet Zalm weer eens voor iemand koken zeg! Wat een blamage was dat. Maar terugzien zou leuk zijn. Vooral zijn gestuntel. Diezelfde mevrouw kan misschien vertellen wat diezelfde boodschappen haar nu kosten! Met gelijk gebleven inkomsten. We moeten echt meer publiciteit zien te krijgen. Voor de mensen die weten wat lobbyen is, begin er mee bij je lokale omroep en de huis-aan-huis kranten. Het zal moeilijk gaan, maar misschien wil en kan de SP helpen?

  Reactie door Lydia — dinsdag 19 oktober 2004 @ 22.28 uur

 76. Beste Enrico(80)
  Een generaal pardon om 9.000 mensen (die hier vaak werk hebben, kinderen op school hebben en vrienden etc.) een menswaardig betaan te geven.

  Beste Folkert(82)
  Meer Made in Holland omdat we banen op LBO en MBO niveau nodig hebben.
  Dat mag ook made in Europe zijn als Opel 12.000 mensen op straat zet nu er in Duitsland zoveel werklozen zijn.Als Opel dat doorzet geen opel maar een Renault kopen bijv.
  Mensen moeten zich bewust zijn van de macht die ze hebben als consument.En bijv. meer bij een regionale supermarkt kopen of een maand geen kippenvlees omdat daar zoveel mee genoeid wordt.
  Ik begrijp best dat dat niet altijd kan vanwege het huishoudbudget maar als we daar meer aandacht aan zouden besteden dan zou dat wel een positieve invloed hebben.
  Een keer stemmen in de vier jaar is te weinig.
  D.m.v. ons koopgedrag kunnnen we ook invloed uitoefenen.
  Wat hebben we aan goedekope boodschappen als er straks veel mensen uitmoeten bij de supermarkt bijv?
  En zouden produkten echt zoveel duurder zijn als we ze zelf maakten?Minder transport is ook nog eens goed voor het milieu.

  Reactie door Linda — dinsdag 19 oktober 2004 @ 23.54 uur

 77. Ja en wat heb je aan supermarkten als, de helft van de bevolking niet meer kan kopen?

  Het systeem wat men voor ogen heeft klopt niet, het helpt zichzelf om zeep.

  Reactie door krul — woensdag 20 oktober 2004 @ 10.46 uur

 78. Lydia

  Je hebt inderdaad gelijk, hij was van het CDA.
  En in die tijd heeft hij heel veel betekent voor zijn familie bedrijf.

  We moeten inderdaan geen mensen tegen ons in het harnas jagen, dat zet geen zoden aan de dijk, integendeel.
  Als je Troost van de AGON bedoeldt, die kan ik wel.
  In de weekeinde vrijwilliger en begeleider voor mensen in een rolstoel, als je dan die mensen bekijkt, met een lach op hun gezicht, hoef ik GEEN geld, dan ben ik al dik betaalt.
  Heb dat al eerder gemaild, als je geen geld heb, maar je bent wel gezond, kan je die mensen toch met een beetje tijd een hoop plezier geven.
  Het is altijd goed om er pubiciteit aan te geven hoe dit kabinet de mensen wilt laten barsten.
  Lydia, het is zoals je het zegt, een mooie actie
  Van mijn mag dat bijv; op iedere hoek van de straat aan een lantaarnpaal, dat doen die plakkers toch ook, waarom wij niet!!!

  Reactie door Leo 3 — woensdag 20 oktober 2004 @ 10.49 uur

 79. Ik bedoel Jan Troost van de Chronisch Zieken en Gehandicaptenraad, maar misschien is het dezelfde? Zelf denk ik nog steeds aan de ZWIJGENDE ketting van mensen die het allemaal zelf erg moeilijk hebben door de maatregelen van het kabinet. Daar kunnen best ook mensen bij zijn die 1 tot 1½ x modaal verdienen, maar kostwinner zijn en netto ook erg weinig oevrhouden, zodat het ook voor hen heel zwaar wordt. Zeker met de maatregelen die gaan komen. Helaas kan ik dit niet zelf organiseren. Geen energie voor en geen mogelijkheden. Kan de SP hierbij helpen? En waar blijft de media publiciteit??? Zonder dat krijgen we niks gedaan bij de mensen die te lui zijn en de mensen die niks weten.

  Reactie door Lydia — woensdag 20 oktober 2004 @ 16.04 uur

 80. Beste Krul,
  Ik heb ook geen pasklare oplossing.
  Normaal gesproken leiden kunstenaars het verzet.
  Waar blijven ze?

  Reactie door Linda — woensdag 20 oktober 2004 @ 16.15 uur

 81. Tja ik weet het niet Lydia, zouden ze nog wel bestaan?
  Zijn zij ook niet ondertussen overgeleverd aan de marktwerking.

  Gewoon dus ambachtslieden die handeldrijven.

  Reactie door krul — woensdag 20 oktober 2004 @ 16.36 uur

 82. Lydia (89)

  Ja, dat is een en dezelfde bond voor gehandicapten.
  Bij de AGON komt alles samen, en verder behandeld.
  Er zijn intussen al dingen verbeterdt, maar nog lang niet genoeg.
  En inderdaad, dat komt een groot deel door de zwijgzaamheid van de mensen, ze zijn bang geworden en houden hun mond.
  Die mensen zijn dikwijls uitgemaakt voor zeurpieten en aanstellers, dus de meesten zijn moedeloos geworden.
  Toch heeft de AGON al verschillende gevechten, want dat zijn het, gewonnen van gemeenteraden, voor verschillende zaken over hulpmiddelen voor gehandicapten, die zijn volgens de gemeente niet nodig hadden.
  Of de SP daarbij kan helpen, ik weet het niet, dat is denk ik een vraag voor Jan.
  Wil toch even wat kwijt;
  Bij mij in de straat wonen twee oude mensen, die hun leven lang hebben gewerkt, ze zijn versleten en slecht ter been.
  Als ze buiten komen, met redelijk weer, lopen zij gearmd, met ieder aan de buitenkant een kruk.
  Ze wilden graag een rollator om mee te wandelen, en om onder het wandelen even uitterusten, dat kan namelijk op een rollator.
  Kregen zij NIET, de gemeente achte dat NIET nodig.
  Nu is er een advocaat van het AGON mee bezig, dus afwachten.
  En dat zijn mensjes die je nooit hoorde klagen, nog niet een piep helemaal niets.
  Zij hebben geen kinderen of andere familie, zover ik weet.
  Zoals die mensjes in de stront, sorry, zijn getrapt, zo moeten ze dit kabinet in de stront trappen, en dan nog veel dieper.
  Sorry, ben niet snel kwaad, maar van zulke dingen word ik witheet, op die manier behandel je nog geen hond.

  Reactie door Leo 3 — woensdag 20 oktober 2004 @ 20.42 uur

 83. Hallo Jan,
  Volgens onze grondwet zijn de eerste en tweede kamer representatief voor het Nederlandse volk. Besluiten worden er genomen met meerderheid van stemmen (de helft plus een dus). Maar een dergelijk systeem zet de deur open voor dictatuur, – een dictatuur van de regeringspartijen (de z.g. grootste partijen). Door dit systeem verliezen kleinere partijen, die ook een deel van het Nederlandse volk (misschien het iets meer bewuste deel) vertegenwoordigen, aan effectiviteit en ontstaat er ruimte voor arrogantie bij en door het kabinet (zoals nu steeds duidelijker naar voren komt) t.a.v. de minderheidsgroeperingen in dit parlement.
  Een oplossing voor dit probleem zou kunnen zijn: Indien voor besluiten van financieel-economische aard, een meerderheid van 75% vereist zou zijn. Dan worden de genomen besluiten inderdaad meer representatief voor de wensen van het Nederlandse volk – en krijgen de kleinere (niet regerings-partijen) meer betekenis.
  Om die redenen o.a. is voor een grondwetsweiziging ook een meerderheid van 75% vereist. En dat zelfs twee maal.
  Iets om over na te denken?
  Iets voor de toekomst?
  Of . . . iets om aan te werken?
  Amita

  Reactie door Amita — donderdag 21 oktober 2004 @ 11.12 uur

 84. Leo 3, ik wens jullie heel veel succes bij het verkrijgen van de rollators. MAar als de hele straat dit schandalig vindt, kunnen jullie dan botje bij botje leggen en er eentje kopen om aan die mensen te geven? Zo vreselijk duur zijn ze niet. en anders, kijk eens rond of er mensen zijn die er eentje in de schuur of kelder ongebruikt hebben staan? Succes!

  Reactie door Lydia — donderdag 21 oktober 2004 @ 11.31 uur

 85. Goed Jan; dat je de zaak even hier wilt voorleggen

  Wat te doen nu?

  Ik heb begrepen; dat men bezig is om een referendum te organiseren. Dat is een goede zaak; maar houd het wel breed; want als ik alleen maar een oordeel mag geven over uitsluitend het prepensioen; dan zal ik VOOR het beleid stemmen! Het prepensioen is potdorie niet het enigste waar we tegenaan lopen!

  Verder:
  Alle oppositiepartijen die dit beleid niet dragen moeten nu al overgaan tot coalitiebesprekingen en dit openlijk doen. Zo maai je ze het gras onder de voeten weg. Dit is ter voorbereiding op het plan van Jan Marijnissen om tot een 20-puntenplan te komen. Bij deze punten zal het in elk geval moeten gaan om de wetten; die er nu dreigen aan te komen terug te draaien; zodra de verkiezingen achter de rug zijn. De linkse oppositie heeft nu immers een meerderheid in de peiling. Hierdoor hoef je niet strategisch op een partij te stemmen; maar stem je duidelijk voor een ander beleid en hoeven de linkse partijen bij de debatten vlak voor de verkiezingen elkaar niet in de haren te vliegen.

  Door het dreigen met terugdraaien van deze absurde wetgeving (waaronder OOK zaken als het grijze kenteken en het zwaarder belasten van LPG en de JSF-aankoop), zal deze regering duidelijk worden gemaakt; dat ze veel energie steken in iets wat al op kortere termijn niet levensvatbaar zal zijn. Dan help je gewoonweg hun plannen om zeep.

  Verder heb ik iets met een regering van nationale eenheid. Weet niet wat dit precies is, maar spreekt me wel aan. Want dit zijn crisistijden voor een gewone arbeider.

  Dit is een manier om het langs democratische weg of vreedzame weg op te lossen. Staken helpt niet; kost de bondskas alleen nog meer centen; schaadt de al zeer zieke economie en mensen ergeren zich als de bus of trein niet komt. En demonstreren: kun je wel doen, maar zie de schouderophalende en lacherige reacties hierop van dit kabinet; ik had het al voorspelt….

  De volgende keer dat men de mensen weer massaal oproept om de straat op te gaan, moet men doen, als dit alles niets meer mocht baten. En dan moeten we de straat opgaan om dat zootje hardhandig uit Den Haag te vegen. Wie niet horen wil; moet maar voelen. Over normen en waarden gesproken…

  Het is tijd voor de revolutie

  Reactie door ReneR — donderdag 21 oktober 2004 @ 14.52 uur

 86. Lydia (95)

  Het is al rond, die twee oudjes krijgen ieder een rollator.
  Wet voorziening gehandicapten was het ook niet eens met de wethouder, en bij hun moet je de aanvraag indienen.
  Het oude mevrouwtje klopte tegen de ruit, ze wilde het zelf aan mij vertellen, ze waren alle twee hel erg blij.
  En ik met hun, kunnen ze lekker kuijeren.

  Reactie door Leo 3 — donderdag 21 oktober 2004 @ 16.00 uur

 87. @96 ReneR

  Ik sluit me daar helemaal bij aan. Ook ik heb het al voorspeld dat ze er geen moer van aantrekken. Als je ze weg wil hebben moet je ze met hun luie kont van die stoelen afschoppen. Ze moeten bibberen en beven. Zo moet je met dit tuig omgaan,want anders helpt het helemaal niets. Er moet actie komen en niet met lachende gezichten op TV demonstreren. Zien laten dat we ECHT Kwaad zijn en dat het nu menens is, want anders helpt het niet bij deze arrogante kwallen.

  Reactie door JanW — donderdag 21 oktober 2004 @ 19.45 uur

 88. JanW

  Dan moet je eerst alle waakhondjes weglokken, anders kom je niet bij die stoelen om ze eruit te schoppen.

  Reactie door Leo 3 — donderdag 21 oktober 2004 @ 20.45 uur

 89. Met 300.000 er op af Leo 3. Wie wil ons tegenhouden? Vragen we 1 keer vrijwillig of ze op willen rotten, zoniet dan eraf schoppen die hap.

  Reactie door JanW — donderdag 21 oktober 2004 @ 21.14 uur

 90. JanW
  Een leuk idee, zie hen al lopen, in gedachten.

  Reactie door Leo 3 — vrijdag 22 oktober 2004 @ 11.27 uur

 91. Aan Lambert Deen en ook aan Jan natuurlijk, in de week na de grote Demo in Amsterdam en het artikel over de maandagmarsen in de laatste Tribune gelezen te hebben, dacht ik “dat moeten we ook gaan doen!”en zo geschiede dat we nu vanavond de derde maandag mars hebben en moet wel zeggen dat er toot nu toe niet echt veel mensen reageren, maar het begint zich nu echt wel te verspreiden. Zo werd ik net gebeld door een man die voor school hier een stukje over wilde schrijven en vorige week werd ik ook al door iemand anders benaderd met de zelfde vraag.. Dus neem ook eens een kijkje op de site van http://www.keerhettij.nl/denbosch/ en neem ook het initiatief om hier mee te beginnen en zo nog meer druk uit te oefenen op de zittende regering en co. MAAK NEDERLAND BETER!!

  Reactie door Onno Voets — maandag 25 oktober 2004 @ 16.44 uur

 92. BELACHELIJK die verhogingen , laten ze eerst eens zorgen dat de mensen met een minimum inkomen normaal kunnen leven, die zitten aan de armoedegrens. Is het niet schandalig dat er zoveel mensen afhankelijk zijn van een voedselbank, en dat in Nederland.en maar geld geven aan het buitenland , laten ze eerst eens aan hun eigen volk denken,die zitten ook in de ellende, maar de top begrijpt dat toch niet(of wil niet)alleen als ze aan hun geld komen weten ze wat dat is. maar het volk betaalt ook hun salaris, denk daar maar eens over na.

  Reactie door a.bax — dinsdag 30 november 2004 @ 11.05 uur

 93. A Blood friendly way to apprach the subject

  Trackback door Anoniem — zaterdag 19 november 2005 @ 17.03 uur

 94. The best idea would be Build Your Own Wooden Aeroplane

  Trackback door Anoniem — zaterdag 19 november 2005 @ 17.03 uur