Wat nu?

Vanmiddag en vanavond is het debat met de regering over de moord op Theo van Gogh en ‘de staat van het land’.
Hieronder mijn toespraak.

Het land is ontzet.
Het land is in verwarring.

De mensen vrezen escalatie.
De mensen vragen zich af: wat nu?

Het is pas negen dagen geleden dat Theo van Gogh op lafhartige wijze werd vermoord. Negen dagen…het lijkt wel ’n eeuwigheid.

De moord op Theo van Gogh was een daad van terrorisme. Het ging immers om het met voorbedachte rade vermoorden van iemand om wat ie vindt en zegt om zo iedereen die hecht aan het vrije woord angst aan te jagen. Tegen de dictatuur van het geweld is geen mensenlijf opgewassen. Politieke moord is in een democratie een daad van terrorisme. Een andere typering is gewoon niet te geven.

Theo was typisch zo’n voorbeeld van ruwe bolster, blanke pit; wars van dikdoenerij en met een enorme hekel aan huichelarij. Zeker: hij was een mens en dus feilbaar. Zeker: hij maakte fouten, zoals wij allemaal. Hij wás soms te grof, hij wás soms onnodig kwetsend.

Hij maalde er niet om wanneer mensen zijn ironie niet begrepen. Hij was immers ‘n columnist. Dus het was zijn taak om de ruimte waarbinnen het recht op vrijheid van meningsuiting gepractiseerd kan worden maximaal op te rekken. Dat zag hij als zijn taak, en daarom ging het er soms hard aan toe, soms te hard.

Met zijn aanpak heeft ie vrienden gemaakt, maar ook vijanden. Maar hoe dan ook: hij stond voor wat ie vond! En die karaktereigenschap heb ik altijd bijzonder in ‘m gewaardeerd. Nooit bang, nooit laf, nooit afwezig…altijd áánwezig om de degens te kruisen. Wat hij voor zichzelf opeiste, gunde hij de ander ook: Vrijheid van meningsuiting.

Onze mening heeft alles te maken met ons geweten. Is het niet zo dat onze mening over iets altijd gevormd wordt door de feiten in combinatie met ons geweten. De interpretatie van de feiten is mede afhankelijk van onze positie ten opzichte van de feiten. Ons geweten vormt zich in onze dagelijkse strijd om het bestaan en door dat wat ons verteld / geleerd wordt. En, het geweten is vrij. Niemand anders dan wijzelf zijn baas over ons geweten en onze gedachten.

En, de kern van het democratische proces is dat we op elk moment en op elke plaats kond mogen doen van wat er zich binnen ons aan gedachten en meningen ontwikkelt. Zodat bij onze gezamenlijke zoektocht naar de waarheid niemand ongewild overgeslagen wordt.

Zo goed als democratie niet kan zonder het vrije woord, veronderstelt het ook de afwezigheid van angst en taboes. Angst is altijd een slechte raadgever en taboes maken dat we niet vrijelijk kunnen spreken omdat dan immers de vooroordelen spreken. Grenzen aan de vrijheid van spreken worden gesteld door het strafrecht, èn door het vrije woord van de ander.

Theo van Gogh is niet meer: hij is vermoord, afgeslacht…op een bijna rituele wijze.
De brief die de moordenaar op het lijk heeft achtergelaten getuigt van een zieke geest geobsedeerd met bloed, wraak en de dood. Je vraagt je af: Hoe heeft zo’n geest in dit land geboren kunnen worden en opgroeien? Ik denk dat we hier raken aan één van de grote gebreken van de makkelijke, moderne tijd.

Makkelijk omdat we – de goeden niet te na gesproken – liever wegkijken dan spreken, omdat we liever negeren dan engageren. Deze jongen heeft niet van het ene op het andere moment besloten te doen wat ie gedaan heeft. Dat is een proces geweest. En, zoals het er naar uitziet, heeft ie daar ook met anderen over gesproken. Niemand heeft ‘m in zijn denkrichting effectief gecorrigeerd.

-

Het is een misvatting te denken dat we ons land veiliger kunnen maken met alleen meer politie en meer AIVD. Nederland wordt pas veiliger als wij asociaal gedrag en niet-rationeel handelen terug kunnen dringen. In het onderwijs zouden we veel goeds kunnen verrichten. Maar kinderen worden onvoldoende onderwezen in onze geschiedenis, onvoldoende in de tot standkoming van onze waarden en de rechten van de mens, onvoldoende in levensbeschouwing en wereldbeschouwing.

Maar niet alleen het onderwijs is hier van belang. We zullen ons ideologische erfgoed – ons besef van beschaving – vooral elkaar moeten bijbrengen. Dat stelt de grenzen aan de vrije meningsuiting, maar het voorkomt vooral doorgeslagen fanatisme, maniakkaal gedrag, en helpt ons niet te zwichten voor de verleiding van het simplisme van de ongenuanceerde overzichtelijkheid.

Levend in een democratie zijn ‘de vrijheden’ van essentieel belang. Maar vrijheden brengen in een volwassen democratie ook verantwoordelijkheden met zich mee. Geen vrijheid zonder verantwoordelijkheid dus. Verantwoordelijkheid veronderstelt ook het afleggen van verantwoording. Wel, dat lijkt in onze samenleving steeds minder voor te komen: het afleggen van verantwoording. U zult zich misschien afvragen: ‘Aan wie dan?’ Wel, aan iedereen die erom vraagt. Is dat niet ook de essentie van opvoeding en opleiding? Is dat niet de enige, effectieve manier waarop we in staat zijn gezamenlijk te bouwen aan een gezamenlijk referentiekader?

-

Emotie die niet eerst gaat door het filter van de ratio is levensgevaarlijk. Iedereen heeft de vrijheid van het geweten, iedereen mag geloven wat ie wil, maar in de openbare ruimte hebben we ’n referentiekader nodig. De belangrijkste elementen zijn: de ratio, het algemeen belang en het besef dat elk individu van ultieme waarde is.

De moordenaar van Theo van Gogh is een voorbeeld van waar haat in combinatie met een – in zijn ogen – vergoelijkende religie toe kan leiden.

Vorige week is van de kant van de regering gesproken over een ‘oorlog’ tegen het Islam-extremisme. Ik zou zo’n woord als ‘oorlog’ niet zo snel gebruiken. Als echter bedoeld wordt dat de uitgangspunten van de politieke Islam een onoverbrugbare tegenstelling vormen met de basis van onze samenleving, dan kan ik er mee instemmen. Het woord ‘oorlog’ als metafoor.

Toch lijkt het me beter dat woord niet meer te gebruiken. Zeker als je ziet hoe de zaak na de moord op Van Gogh is geëscaleerd. Zoals zo vaak: als ze de kans krijgen komen de ratten uit de riolen… 20 Aanslagen zijn er de afgelopen dagen gepleegd op scholen en gebedshuizen. In Uden werd een school in de as gelegd. NB in dezelfde nacht dat werd herdacht dat in 1938 de Kristallnacht plaats vond. Over deze misdaden moet dezelfde veroordeling worden uitgesproken als over de moord op Theo van Gogh. Het is hetzelfde extremisme, het komt voort uit dezelfde haat, het is dezelfde mentaliteit die blijk geeft van gebrek aan respect voor de medemens.

-

Het land is in verwarring en vreest voor escalatie.

Wat moet er gebeuren?

Ik heb de brief van het kabinet gelezen. Naar aanleiding daarvan is er nog veel te zeggen en te vragen omdat veel voorstellen nog niet zijn uitgewerkt. De analyse in het stuk wordt door mijn fractie gedeeld. Ik wil me in dit debat van vandaag beperken tot wat de SP-fractie minimaal van het kabinet verwacht.

Allereerst zal het kabinet eensgezind leiderschap moeten tonen.

Het kabinet zal naast de mensen die nu angstig zijn moeten gaan staan.
Het kabinet moet alles doen om de veiligheid van mensen te bevorderen.

Het kabinet zal alles moeten doen om extremistische elementen te isoleren.
Het kabinet zal alle mensen die oproepen tot haat en geweld in kaart moeten brengen en vervolgen.

Maar er moet meer gebeuren:

Het integratiebeleid zal nu keihard ter hand genomen moeten worden. Het belang van onderwijs hierbij kan niet overschat worden.
Samen naar school! Geen witte en zwarte scholen meer! Kinderen horen samen naar school te gaan en niet apart. Onderwijs dat ingaat op de wordingsgeschiedenis van ons land en onze beschaving.

In het onderwijs zal kinderen in onderlinge harmonie en met respect voor elkaar moeten worden geleerd welk referentiekader wij hanteren. We moeten geen uitval meer accepteren.

Ook de segregatie als het gaat om wonen zal moeten worden aangepakt: Geen witte en zwarte wijken meer.

We moeten zorgen dat er werk is, vooral voor de jongeren.
Discriminatie moet worden aangepakt.

Tot slot.
In de strijd tegen het extremisme dat de democratie wil uithollen en vernietigen kan het kabinet het niet alleen. Iedereen in dit land heeft ’n verantwoordelijkheid. De cultuur van wegkijken moeten we achter ons laten. Want, die cultuur staat haaks op de nu zo noodzakelijke waakzaamheid en weerbaarheid. Zonder die twee elementen kunnen we de strijd tegen het extremisme – van welke kant ook – nooit winnen.

Daarom is het zo hoopval dat overal in het land mensen bij elkaar komen om de situatie te bespreken, en om in actie te komen. Onder het motto ‘vóór het vrije woord, tégen geweld’ vinden er dezer dagen overal in het land manifestaties plaats.

Misschien zijn we wel te nonchalant geweest, te naïef als het gaat om onze erfenis achter de dijken, hebben te veel mensen gedacht dat alles vanzelfsprekend was geworden. Laten we dan voor eens en voor altijd ontwaken zijn uit die droom.

Onze beschaving en onze vrijheden zijn het resultaat van strijd, laten we dat nooit vergeten. Zonder strijd geen vooruitgang. Wanneer we nu de strijd aanbinden met gedachten die waarlijk een fremdkörper genoemd moeten worden in onze samenleving, kan daar een nieuwe, krachtiger eenheid uit voortvloeien.
Ik wil me daar graag voor inzetten.

Opties voor delen:
 • NuJIJ
 • eKudos
 • del.icio.us
 • Digg
 • Google Bookmarks
 • email

donderdag 11 november 2004 :: 15.57 uur

126 Comments

126 reacties

 1. Waar ik me tijdens het debat aan heb kunnen ergeren is de vraag om meer bevoegdheden van de AIVD. Ingewijde mensen weten dat de AIVD vrijwel alles kan, maar gewoon niet genoeg mensen beschikbaar heeft.

  Reactie door Redactie Autochtoon.com — donderdag 11 november 2004 @ 18.43 uur

 2. Mooi verhaal jan, alleen viel je weg op NED 2 omdat nieuws kwam. Beetje irritant, naja en pc ging ook niet echt snel. Moeten ze toch eens iets aan doen hoor Jan aan die politieke uitzendingen. Want Pvda kon het dus ook shake. Slechte zaak.

  Reactie door MAD — donderdag 11 november 2004 @ 18.50 uur

 3. Onmogelijke spagaat tussen fractiestandpunten en vriendjespolitiek. Vleesch noch visch. En daar hebben jullie een week op gestudeerd? Schande!

  Reactie door J Versluys — donderdag 11 november 2004 @ 18.57 uur

 4. Vandaag ben ik nog meer doordrongen van het feit dat ik niet voor niks lid ben van de SP. Jan heeft hierboven prachtig omschreven waar ik ook voor wil gaan en wat er absoluut niet meer mag gebeuren in dit land. Maar dit was altijd al de koers van de SP. Rede te meer om gewoon door te gaan met waar we al mee bezig waren. Aktie voeren voor een Sociaal Nederland. Blijven praten met elkaar. Ons hoofd koel houden en ons hart warm.

  Reactie door Sulis — donderdag 11 november 2004 @ 18.59 uur

 5. Vrijheid
  om te denken
  om te zeggen
  om te wonen
  om te zwerven.

  Vrijheid
  binnen de regels
  binnen de wetten
  binnen wat onze normen zijn
  binnen wat onze waarden zijn.

  Vrijheid
  om je te laten controleren
  om de aivd je te laten afluisteren
  om ingekapseld te worden binnen de gangbare maatschappelijke normen
  om je te laten ringeloren door partijdoctrines en overheden.

  De enigste vrijheid is voor jezelf in je eigen wereld.

  Daar kan ik denken wat ik wil en waarover ik wil zonder veroordeeld, bekritiseerd, op mijn vingers getikt, uitgekaakt en vooral aanvaard te worden.

  Reactie door schavuit — donderdag 11 november 2004 @ 19.50 uur

 6. ..sjee moet nog veel gebeuren he..

  :-)

  Reactie door Patrick — donderdag 11 november 2004 @ 19.52 uur

 7. Goed vers, stuur hem op naar http://www.dichterbijdepolitiek.nl
  zou ik zeggen.

  Reactie door C.Tilyx — donderdag 11 november 2004 @ 19.53 uur

 8. Moeten we soms verdrietig zijn dat die corrupte aids lijdende homofiele moslim Allesvrat dood is?
  Dat de rest van het corrupte politieke hypocriete zooitje maar snel mag mogen volgen. Of ze nou naar God gaan, Allha (hoe heet die baard?) het Nirvana, de eeuwige jachtvelden or what ever waar ze van overtuigd zijn.
  Van mij mogen ze naar de hel!

  Reactie door rommel — donderdag 11 november 2004 @ 19.56 uur

 9. Net een repportage gezien in TweeVandaag over geweldadige, racistische autochtone Lonsdale jongeren. Een groeiend probleem in veel dorpen en steden, w.o. in Uden. Weet Nederland dit? Ik dacht het niet, maar wij weten alles over “kut marokkaantjes” en moslimextremisme. Maar zolang wij “nederlanders” dat niet als een probleem zien, is het geen probleem.
  F*ck die moslims en asielzoekers die door deze jongeren worden belaagd toch ?

  Reactie door boldoot — donderdag 11 november 2004 @ 19.57 uur

 10. @10
  Ach ja, krijg je weer het ‘maar hun ook gevoel’ om de hoek kijken.
  Ja hoor, Nederland heeft ook een ‘racistische autochtone Lonsdale jongeren’ probleem.
  Dus Nederlanders kijk eerst naar de balk in je eigen oog voordat je over die splinter van die zielige moslims begint te zeuren.

  Reactie door rommel — donderdag 11 november 2004 @ 20.06 uur

 11. Vandaag hoote ik op de radio een “moslimvoorman”, geen radicale man, die zei dat we de gromdwet maar aan moesten pakken, want uitspraken die Theo deed kunnen niet in onze veranderende samenvatting, zijn opvatting was, wij zijn hier komen wonen en daaumee is Nederland veranderd en daarom zullen de wetten aangepast moeten worden, dit zijn uitspraken die het CDA zomaar over kan nemen. Wij wonen in een veranderend land, en wij zullen ons aan moeten passen………….
  Ik denk dat ik dan maar naar Belgie verhuis, die verbieden gewoon extreme partijen

  Reactie door Jack — donderdag 11 november 2004 @ 20.10 uur

 12. samenvatting == samenleving :-) grappige vertyping

  Reactie door Jack — donderdag 11 november 2004 @ 20.17 uur

 13. Het verbieden van extreem rechtse partijen zoals in belgie kan tot gevolg hebben dat ze ondergronds gaan. Het gevolg kan dan zijn dat Belgie met dezelfde problemen te maken krijgt als Nederland nu, alleen uit een heel andere hoek. Of je daar iets mee opschiet Jack vraag ik me af.

  Reactie door schavuit — donderdag 11 november 2004 @ 20.17 uur

 14. IK den niet bang voor escalatie want ik weet dat de meerderheid van de bevolking daar niet voor is.en die minderheid die dit wel wilt. kunnen weldenkende makkelijk de baas.dus geen angst voor die extrimisten uit welke hoek dan ook aanpakken die lui zonder aanziens van persoonom van nederlandeen goede samenleving te maken
  @rommel de maan zegd het al ROMMEL

  Reactie door hein — donderdag 11 november 2004 @ 20.21 uur

 15. @ Jan,

  Een mooie toespraak, ik kan me er helemaal in vinden.
  Het is inderdaad niet te geloven dat het negen dagen geleden is, het lijkt of alles anders is nu.
  Hopelijk gaat alles nog eens veranderen, maar dan nu echt in de goede richting.

  Reactie door Helma D. — donderdag 11 november 2004 @ 20.25 uur

 16. Wat ik me nu af vraag…aanvullend op Jack. We weten toch allemaal dat extreemrechts fout is. Het is op haat gebaseerd, waarom zou je dat niet verbieden.

  Reactie door MAD — donderdag 11 november 2004 @ 20.28 uur

 17. @15
  ‘@rommel de maan zegd het al ROMMEL’
  na ben net naar buiten wezen kijken maar ik zie alleen maar kraters op maanD.

  Reactie door rommel — donderdag 11 november 2004 @ 20.29 uur

 18. Emotie die niet eerst gaat door het filter van de ratio is levensgevaarlijk. Iedereen heeft de vrijheid van het geweten, iedereen mag geloven wat ie wil, maar in de openbare ruimte hebben we ’n referentiekader nodig. De belangrijkste elementen zijn: de ratio, het algemeen belang en het besef dat elk individu van ultieme waarde is.

  Ik hoop dat dit besef ook binnen de SP gemeengoed gaat worden.
  Jij Jan, draagt dit uit.
  Helaas zijn er binnen je eigen partij nog personen die hier van overtuigd moeten worden.

  Reactie door schavuit — donderdag 11 november 2004 @ 20.31 uur

 19. Met veel fantasie kan ik van die verschillende kratertjes de letters r o m maken, net zoals bij wolken weet je wel. m e l zal wel op de achterkant staan, maar dat zien we dus niet van deze kant. Vanaf Pluto zien ze waarschijnlijk wel die m e l staan, zo zie je maar, alles is relatief.

  Reactie door rommel — donderdag 11 november 2004 @ 20.35 uur

 20. rommel dus ook!

  Reactie door rommel — donderdag 11 november 2004 @ 20.36 uur

 21. @rommel

  Is dat wat je ziet, wat je ziet.
  Of toch niet?

  Reactie door schavuit — donderdag 11 november 2004 @ 20.38 uur

 22. Ach, misschien ligt dat nog in het verschiet, maar mischien ook niet.

  Reactie door rommel — donderdag 11 november 2004 @ 20.40 uur

 23. Het blijft relatief!

  Reactie door rommel — donderdag 11 november 2004 @ 20.42 uur

 24. Ben net buiten wezen kijken, helaas bewolkt. Zag wel een mel in de bewolking.

  Reactie door schavuit — donderdag 11 november 2004 @ 20.45 uur

 25. “Emotie die niet eerst gaat door het filter van de ratio is levensgevaarlijk.”
  Hahahaha!
  Als je dat tegen de man op de straat zegt rent die snel weg!
  Persoonlijk vind ik door de ratio van de filter veel meer zeggen..
  Maar ja, ik ben maar rommel

  Reactie door rommel — donderdag 11 november 2004 @ 20.48 uur

 26. In Frankrijk noemen ze me Le’Mmor

  Reactie door rommel — donderdag 11 november 2004 @ 20.50 uur

 27. @MAD

  Alle vormen die fundamentalistisch, extremistisch of anderzinds zijn behoren tot de categorie uitbannen.
  Of dit nu van rechts, links of het midden komt zal mij een braadworst zijn.
  Zelfs een uitspraak van Zalm, in navolging van zijn God Bush, is voor mij opruiend en behoort tot de categorie vervolgen.

  Reactie door schavuit — donderdag 11 november 2004 @ 20.51 uur

 28. Het is maar van welke kant je het bekijkt he?
  Ach ja, alles is relatief.
  Of had ik dat al gezegd?

  Reactie door rommel — donderdag 11 november 2004 @ 20.52 uur

 29. @rommel

  De den stond in de weg.

  Reactie door schavuit — donderdag 11 november 2004 @ 20.53 uur

 30. Van Schavuit mag het hele zooitje op het schavot!

  Reactie door rommel — donderdag 11 november 2004 @ 20.53 uur

 31. Sorry, de uitspraak van Zalm is:

  HET IS OORLOG.

  Reactie door schavuit — donderdag 11 november 2004 @ 20.54 uur

 32. Goeie ouwe tijd dat we die uitvreters eensgezind een kopje kleiner maakte. Op het schavuit.

  Reactie door rommel — donderdag 11 november 2004 @ 20.55 uur

 33. @ROMMEL

  Le’Mmor, is Piet met de zeis om de hoek wezen kijken.

  Reactie door schavuit — donderdag 11 november 2004 @ 20.56 uur

 34. Oorlog is niets anders dan voortzetting van politiek maar dan met andere middellen.

  Reactie door rommel — donderdag 11 november 2004 @ 20.56 uur

 35. Prachtige speech Jan uit de kunst.

  Ik hoop dat de rest binnen die S.P. het ook met de inhoud eens is. Gezien het debat op sommige plekken heb ik daar een vreemd gevoel in.

  Reactie door ReneR — donderdag 11 november 2004 @ 20.57 uur

 36. @35
  Ik stel voor vraag het hem is.
  Of zijn emotie niet eerst door een filter van de ratio moet gaan.

  Reactie door rommel — donderdag 11 november 2004 @ 20.59 uur

 37. @ReneR

  Kun je wat duidelijker zijn.

  Reactie door schavuit — donderdag 11 november 2004 @ 20.59 uur

 38. Waarschijnlijk kijkt die meteen naar zijn gulp.

  Reactie door rommel — donderdag 11 november 2004 @ 20.59 uur

 39. ReneR
  Waar!
  Dat vreemde gevoel?
  Waar kreeg je dat?
  Erin?

  Reactie door rommel — donderdag 11 november 2004 @ 21.02 uur

 40. ReneR
  Was je wel alleen?

  Reactie door rommel — donderdag 11 november 2004 @ 21.03 uur

 41. @40
  Pas op Rommel, je kan ook te ver gaan.
  ReneR is een van de weinige op deze weblog die inhoudelijk wat te zeggen heeft en ben ik ook benieuwd naar.
  Dollen is leuk, populistische opmerkingen maken kan ook leuk zijn, maar met alles het heeft zijn grenzen.

  Reactie door schavuit — donderdag 11 november 2004 @ 21.04 uur

 42. #5 Rob
  Het was ook de dood van een voormalig terrorist hoor. En hij is een natuurlijke dood gestorven.
  Hoe noem je anders iemand, die tijdens de olympics van munchen alle sporters van een land vermoord en een paar vliegtuigen opblies?

  Reactie door ReneR — donderdag 11 november 2004 @ 21.08 uur

 43. Nou die opmerking zal behalve schavot de rest die hier zijn mening ventileert niet zo gelukkig maken.
  Jullie twee zijn ook zo accademisch!

  Reactie door rommel — donderdag 11 november 2004 @ 21.08 uur

 44. ReneR
  Een vrijheidsstrijder!!!

  Reactie door rommel — donderdag 11 november 2004 @ 21.10 uur

 45. Een verzetsheld!

  Reactie door rommel — donderdag 11 november 2004 @ 21.12 uur

 46. Ik kijk net naar gemaskerde kinderen, die met zwaarden door de straten van Rammallah lopen in plaats van lampionnetjes. Met pro/Arafat leuzen. Wat een contrast met deze wereld…

  Arafat is dood. Het einde van een tijdperk.

  Voor degenen die het nog niet weten of willen weten….Hij is schat en schatrijk gestorven. 800 miljoen euro opgespaart en nu dood. Wat heb je nu aan zoveel geld. Wat heb je dan daaraan, als je eigen mensen, die zich met hun leven voor je hebben ingezet creperen op de straat? Heb je dan niet af en toe een ton kunnen investeren in een school of instelling, zodat een groep als HAMAS dit niet meer hoeft? Hoe kwam hij aan dat geld. Er zijn veel fondsen heengegaan waarvan de gelden niet meer te traceren zijn.

  Het soort socialisme, die in mij huist, kan dit niet goedkeuren. Ik hoop dat nu eindelijk zijn vermogen ten goede mag komen aan de opbouw van zijn land en volk.

  Het is tijd voor de revolutie

  Reactie door ReneR — donderdag 11 november 2004 @ 21.13 uur

 47. Ja alles is relatief.
  de mazzel

  Reactie door rommel — donderdag 11 november 2004 @ 21.13 uur

 48. @47

  Wil jij dit in alle eerlijkheid en open heid toelichten.
  Jullie zijn zo academisch kan ik niet veel mee.

  Reactie door schavuit — donderdag 11 november 2004 @ 21.13 uur

 49. @rommeL .de naam zegdt het al ROMMEL.zo goed rommeL .rommeL is rommeL en blijft rommeL

  Reactie door hein — donderdag 11 november 2004 @ 21.39 uur

 50. Rommel,#49
  zeker hij Arafat was een verzetsheld, in de ogen van de palestijnen dan met de kwaliteit om er een rommel van te maken.
  Nu wordt hij door internationale wereld als een groot staatshoofd afgebeeld zie hoe smerig de politiek is, er zullen wel weer belangen in het spel zijn..

  Reactie door folkert de lepper — donderdag 11 november 2004 @ 21.42 uur

 51. Ik vind Jan het eerste deel van je Tweede Kamerrede net een Kersttoespraak van Beatrix.

  Niemand zit momenteel te wachten op diepzinnige beschouwingen over het verleden hoe juist die ook mogen zijn!

  Ik had liever gezien dat je door kordaat en kort stelling te nemen tegen terreur, getoond had dat de SP NOOIT genoegen neemt met godsdienst-extremisme en het ten diepste afkeurt!!

  Eerlijk gezegd vind ik het nogal genant hoe je omgaat met ‘vriend Theo’ die je ‘persoonlijk kende’ hetgeen voor de discussie slechts vertroebelend werkt en voor de leek niet interessant is.

  Niet onlogisch dat je er -in tegenstelling tot je politieke counterparts- de pers niet mee haalt en je verhaal op sommige fora zelfs als terrorismebevorderend wordt gezien.

  Een gemiste kans…!!

  Reactie door Paul Jan Petersen — donderdag 11 november 2004 @ 22.05 uur

 52. @ReneR
  Ik ben ook niet zo enthousiast over die Arafat. Maar terrorisme is soms toegestaan. Arafat pleegde (liet plegen) soms vormen van terrorisme die voor mij totaal onaanvaardbaar zijn. Maar het gebeurde wel in een wereld waar de tegenpartij onaanvaardbaar terrorisme bedreef. De staat Israël is onder terrorisme, waar de Engelsen uiteindelijk voor weggelopen zijn, tot stand gekomen. En Israël heeft stapsgewijs zijn grondgebied maar uitgebreid en uitgebreid en uitgebreid en wil het nog verder uitbereiden. De Palestijnen wilden de joodse immigranten de zee indrijven, omdat ze vonden dat die Europeanen en Amerikanen daar niks te zoeken hadden. Maar Israël is veel humaner, Israël wil de Palestijnen de omliggende landen injagen en voor de rest in een piepklein getto opsluiten. De enige verzetsmogelijkheid die overgebleven is, is terreur.

  Voor degenen die het niet begrijpen, zal ik een hypothetisch geval uit de oude doos halen. Stel de Duitsers hadden de oorlog niet verloren, maar hadden tijdig een wapenstilstand weten te sluiten. Ze mogen Nederland voor driekwart behouden en verjagen daar de bevolking en vullen met edelgermanen; de argumentatie is dat Nederland 1000 jaar geleden bij het heilige Romeinse Rijk van de Duitse natie behoorde. En om protesten te onderdrukken bezetten ze dan het resterende kwart van Nederland. Vervolgens zeggen ze ja we willen nu wel vrede sluiten, maar dan moet je wel de nog eens een achtste deel van het oorspronkelijke Nederland afstaan: je mag de provincie Utrecht behouden. Wat zouden de criticasters van Arafat dan doen, niks????

  Het regime van Arafat was natuurlijk zo corrupt als de pest. Maar het grootste deel van het zogenaamde vermogen van Arafat was voor de Palestijnen zelf bestemd. Het staat op een persoonlijke rekening omdat bij verzetsbewegingen het hebben van bankrekeningen vaak geen haalbare zaak is, omdat de door machtige mogendheden dan te makkelijk geblokkeerd kunnen worden. Dat het ook de realiteit is, blijkt wel uit de door de nieuwe Palestijnse machthebbers uitgelekte vrees dat de weduwe van Arafat er met het geld dat voor de Palestijnen bestemd is vandoor gaat (en dat kan door die op persoon gestelde bankrekeningen). Overigens neem ik zonder meer aan dat Arafat ook wel het nodige voor het gerief voor zijn weduwe en kind achterover heeft gedrukt, maar niet die vele honderden miljoenen.

  Dit als antwoord, maar eigenlijk hebben we het in deze thread over heel andere zaken. In deze thread schrijf ik verder niet meer over Arafat.

  Reactie door Drob — donderdag 11 november 2004 @ 22.06 uur

 53. Eigenlijk heb ik niets nieuws, niets orgineels, niets creatiefs, niets gehoord wat niet zichzelf en eindeloos herhaald.

  Het wordt nu toch echt tijd dat de regering gaat bewijzen dat ze geen pygmeeen zijn die proberen een relletje in Madurodam bij te leggen.

  Reactie door krul — donderdag 11 november 2004 @ 22.36 uur

 54. Jan Marijnissen

  Discriminatie moet worden aangepakt.

  Een stuk uit je tekst.
  Heb daar al 5000 Guldens aan besteed,tweemaal een ontslagprocedure tegengehouden voor mijn vrouw (Hindoestaanse), Commissie gelijke behandeling erbij gehaald, maar de uitspraak was: “wij kunnen niet bewijzen dat er gediscrimineerd word”
  De uitspraak was niet:”er is geen sprake van discriminatie”
  Het bedrijf bestaat al 80 jaar WSW, en mij werd gezegd:”is nog nooit gebeurd” dat deze zich op ons verzoek moesten verantwoorden voor de Commissie gelijke behandeling.

  En daarna?
  Was ik de gebeten hond. resultaat, ontslag>>wao.
  Maar als je riep discriminatie, dan werd er vaak gezegd:”je moet niet zo zeuren joh”
  En nu,…………..nu zijn de vruchten bitter.
  Gelukkig ben ik niet zo dat ik een extreme daad wil doen.
  Maar ja, zoals ik al zei, de voedingsbodem aanpakken.
  Iets wat niemand wilde, om nu tot de conclusie te komen dat dit ook één van de factoren is waardoor de multiculturele samenleving mislukt is.
  Maar,…..beter laat dan nooit.

  Reactie door Charles Starren — donderdag 11 november 2004 @ 22.44 uur

 55. Ik weet niet hoe representatief het is. Maar op de tv laten ze zien dat er een collectief zwijgen van de mensen van Marokkaanse afkomst is. Het lijkt me een slechte zaak als er Nederland niet meer met elkaar gesproken wordt. Ik vraag me nu af of dit zwijgen geregisseerd is of dat het nieuws gemanipuleerd is.

  Reactie door Drob — donderdag 11 november 2004 @ 23.09 uur

 56. Charles Starren

  Ik kan me voorstellen dat je daar op zijn minst cynisch door wordt. Natuurlijk wordt er ook gediscrimineerd, alleen wordt dat gewoon ontkent en wordt er gedaan alsof men paranoia is.

  Allochtonen hebben het moeilijker om een baan te vinden, net zoals mensen die in de wao hebben gezeten, gedeeltelijk in de wao zitten.

  Op leeftijd wordt ook gediscrimineerd en zo zijn er nog wel een aantal dingen op te noemen.

  Hoe minder werk er is, hoe minder kans op werk bij deze groepen.

  De ogen zijn nog steeds niet open hoor.

  Reactie door krul — donderdag 11 november 2004 @ 23.16 uur

 57. De jongeman die besloot moslimterrorist te worden. U weet wel, die gozert van de Antheunisstraat te Den Haag die zich naakt overgaf in plaats van zichzelf op te blazen. Jason W. is de 19-jarige zoon van een Amerikaanse militair die in Nederland gestationeerd was. Hij heeft VWO afgerond en was begonnen aan een universitaire studie. Jason bekeerde zich al op 13-jarige leeftijd tot de islam en kreeg de nieuwe naam en Abu Mujahied Amrik. De afscheidsbrief werd vorig jaar voor vertrek naar een ver islamitisch bolwerk geschreven voor zijn moeder. Zijn 17-jarige broer Jermaine bekeerde zich pas recentelijk. Jermaine werd gistermiddag opgepakt in het ouderlijk huis te Amersfoort.

  Klik op mijn naam voor de inhoud van de afscheidsbrief.

  Reactie door charles — donderdag 11 november 2004 @ 23.27 uur

 58. @61 Krul

  Ook al waren de ogen open, men keek bewust de andere kant uit.
  Ik vroeg de advocaat eens waarom die racisten wel werk konden houden en wij niet?
  De advocaat antwoordde,”als je die racisten zonder werk zet dan krijg je duitse toestanden” verwijzende naar de duitse neo nazi’s die buitenlanders terroriseerden en tot zelf hun woning in brand staken.

  Moraal van het verhaal,……….
  Discrimineer, wees een extreem figuur, en je baan was veilig.

  k’Weet het niet hoor, maar volgens mij is dat de wereld op zijn kop.
  Duitsland had het lef om deze mensen aan te pakken.
  In Nederland kan ik me niet herinneren dat ooit iemand veroordeeld is voor discriminatie.

  Ohhh,..gut,…wat een braaf volk

  Reactie door Charles Starren — donderdag 11 november 2004 @ 23.30 uur

 59. P.J.Petersen (56)
  Helemaal mee eens.Ik erger me dikwijls er aan dat de SP steeds minder in het nieuws komt, maar nu begin ik het te begrijpen. Er wordt niets meer gezegd!Vanavond op TV gezien dat het debat er over gaat of de regering (Remkes en Donner) niet nonchalant of te inactief geweest zijn. De mening van Jan kan ik niet uit zijn Kersttoespraak halen.Het is meer een CDA-verhaal. Dat is dus geen nieuws!Op zo’n manier houd je niet alle stromingen in de partij bij elkaar, maar je verliest er enkele.
  Aad Sweep

  Reactie door aad sweep — donderdag 11 november 2004 @ 23.42 uur

 60. Komt extremisme niet door neo-liberalisme? De ieder voor zich mentaliteit?

  Reactie door Farshad Bashir — donderdag 11 november 2004 @ 23.49 uur

 61. @65 Farshad Bashir

  Juist, de ikke, ikke, ikke cultuur, en de rest kan stikken.
  Verdeeldheid tussen mensen die zich schaamteloos verrijken met lonen die jij en ik niet eens in een heel leven zouden verdienen, en aan de andere kant de armen, zieken, en al het andere sociale afknijpen.

  Reactie door Charles Starren — donderdag 11 november 2004 @ 23.54 uur

 62. oh, dus we hoeven alleen maar een wij cultuur te worden?

  Reactie door Patrick — donderdag 11 november 2004 @ 23.57 uur

 63. Charles,

  Maar waarom hoor ik daar niks over? B. is in NL geboren, de “terroristen” uit Den Haag waren Nederlanders. Duidelijk is dat zij waarschijnlijk door ikke ikke in een milieu terechtgekomen waren dat eigenlijk niet gehoeven had.

  Reactie door Farshad Bashir — donderdag 11 november 2004 @ 23.58 uur

 64. Patrick, solidariteit is voldoende.

  Reactie door Farshad Bashir — donderdag 11 november 2004 @ 23.59 uur

 65. eh, k ben niet zo hoog opgeleid, maar solidariteit is eh begrip en respect voor je medemens toch?

  Reactie door Patrick — vrijdag 12 november 2004 @ 0.01 uur

 66. @67 Patrick

  Idee is makkelijk, praktijk is anders

  Reactie door Charles Starren — vrijdag 12 november 2004 @ 0.01 uur

 67. maar kan me denk ik wel wat voorstellen bij dat ikke ikke ikke cultuur,

  ben ook enorm verbitterd door de maatschappij, door het gebrek aan geld in de zorg, door de steeds meer onmedemenselijkheid, een ieder is alleen met zichzelf bezig… best wel triest

  kan me misschien wel indenken dat je als jongere (ben zelf 24) je ergens aan vast gaat klampen zoals een geloof

  snap alleen niet dat je hier dan in doorslaat, en uit naam hiervan gaat moorden…

  maaja daar ben ik dan misschien nog niet verbitterd genoeg voor :-(

  Reactie door Patrick — vrijdag 12 november 2004 @ 0.05 uur

 68. Beste Jan,

  Ik heb je toespraak gelezen en kan het eigenlijk op geen enkel punt met je oneens zijn. Maar tegelijkertijd realiseer ik me dat je hele toespraak niets pakkends heeft. Wat stel je nou voor ? Beetje praten ? Allemaal samen ? Schouders eronder ?
  Ik weet het niet goed, het lijkt me een beetje waterige soep.
  En dat terwijl je gisteren nog een stoer standpunt innam. Daar kon je het mee eens zijn of niet, het schepte duidelijkheid.

  Reactie door Henk — vrijdag 12 november 2004 @ 0.05 uur

 69. @ charles

  ja dat blijkt :-)

  misschien wat meer kinderlogica@maatschappij…

  greetz patrick

  Reactie door Patrick — vrijdag 12 november 2004 @ 0.07 uur

 70. @69 Farshad

  Ik weet ook niet wat de motivatie van deze mensen is om tot zo een gedrag te komen.
  Maar als je geaccepteerd bent door je omgeving en je hebt toekomstperspectief in dit land, met de mogelijkheden tot het uitbouwen van een inkomen, dan zie ik niet waarom zo iemand extreem gedrag zou tonen.
  De moordenaar van v Gogh had een afscheidbrief bij zich.
  Fanatisme? of had ie niks meer te verliezen?

  Reactie door Charles Starren — vrijdag 12 november 2004 @ 0.08 uur

 71. Het heeft niets met nationaliteit te maken, maar alles met een zieke “religie”.
  Zolang dat besef niet doordringt, zullen er slachtoffers blijven vallen.

  Reactie door Charles — vrijdag 12 november 2004 @ 0.13 uur

 72. @ Charles

  Jij vindt het een zieke religie.
  Voor miljoenen is het hun religie.
  Met daarin vertegenwoordigd allerlei stromingen.
  Enfin,… je snapt het wel

  Reactie door Charles Starren — vrijdag 12 november 2004 @ 0.17 uur

 73. Typisch nederlands
  De boventoon van het nieuws wordt weer gevoerd
  DIKKE NADRUK OP HET NIEUWS!!!
  (met 2 nederlandse jongens zitten bij de islam)
  ik zeg dus niet dat het niet gezegd mag worden (MAAR HET IS WEL ERG NADRUKKELIJK HERHAALD)
  trap je eigen nederlandse bevolking maar weer de grond in
  net als dat je 20 jaar lang niet mag zeggen dat het de verkeerde kant op gaat in nederland
  positieve discrimatie binnen bedrijven
  (ALLEEN MAROKANEN EN ANDERE IMMIGRANTEN AANNEMEN BINNEN BEDRIJVEN)
  dus nederlanders rot maar op
  (AANNEMEN GEWOON OP KWALITEITEN EN NIET OP AFKOMST)

  mischien is het toch zaak om te emigreren
  mischien wordt je in het buitenland ook meer gewardeerd om dat jij een immigrant bent (WIE WEET!!)

  zou nederland het ooit nog leren dat je ten eerste lief moet zijn voor je eigen volk (SOLIDARITEIT) met elkaar
  En dan opstaan voor de immigranten bevolking
  (DUS OOK GOED ZIJN VOOR DE GOEDWILLENDE MENSEN VAN BUITENLANDSE KOMAF)

  IK WEET NIET OF HET OOIT LUKT

  Reactie door anoniem — vrijdag 12 november 2004 @ 0.32 uur

 74. Jan jij bent altijd een van die politici die eerst nadenkt en dan pas zijn mening ventileert.En met dat gebral van Zalm en Van Aartsen en Wilders schieten we niet veel op,en doet deze hele zaak absoluut geen goed.We leven nu eenmal met diverse religies op deze planeet,en hoewel ik ateist ben vind ik het voonaamste dat ieder wezen vrij moet zijn in zijn geloof,en ook in het uiten van zijn mening.Het is vaak niet zo simpel als het lijkt.Maar ik hoop alleen dat er verstandige mensen aan het roer staan in de religie,s en politiek.Dus mensen die ook niet in eigen belang of in iemand anders belang politiek,of geloof misbruiken,ener ook geen eigen belang bij hebben.Er is maar een wereld,en een soort mens.En hoewel we van buiten niet altijd hetzelfde uit zien,zijn we in wezen allemaal hetzelfde.We hebben allemaal onze angsten en emoties honger en verdriet.Of in Afrika,Irak,Cuba,Amerika,China we zijn tot elkaar veroordeelt,en moeten tegen extremisme vechten met woorden,ook tegen extremisme van sommige regeringen !!Laten we niet bang zijn voor elkaar,mar samen de dialoog aangaan voor een nieuwe wereld waar in wapens,oorlog,honger,dood en verderf niet meer voor komen,waar alle gelovigen en ongelovigen iets van elkaar proberen te leren,en inderdaad laten we met de kinderen beginnen.Jan sterkte je doet het geweldig !!!!!!!

  Reactie door Peter Grootheest. — vrijdag 12 november 2004 @ 0.48 uur

 75. Naar mijn inzien zijn het voornamelijk de wat jongere marokanen die barsten van de arogantie en hoogmoed.
  Ik vind het jammer dat ze niet goed willen,het is voornamelijk macho gedrag en schijt aan die nederlanders
  als ik in de loop der jaren bij mij in de buurt kijk hoeveel winkeliers en sigarenmannen en postkantoor medewerkers het met hun leven hebben moeten bekopen dat is niet te geloven
  maar ja ik denk dan ook dat ik in amsterdam oost in het epi-centum zit
  van nederland.
  Ik denk ook dat je bij die jong marokanen moet beginnen om ze verplicht in de nederlandse militaire dienst moet gooien en leert wat respect is voor de medemens,want daar schort het nogal eens aan!
  zelfde geld voor alle andere jongere,leer ze dicipline en respect en wilskracht.
  Je ziet dat ze nu dicipline les keijgen in pakistan
  cursus terroisme

  Reactie door anoniem — vrijdag 12 november 2004 @ 2.35 uur

 76. Het is toch een volslagen waanzinnige voorstelling van zaken die we uit de monden van diverse politici, maar met name uit de mond van Jan Marijnissen mogen optekenen. We dienen namelijk de schuld aan ons zelf te geven. Hetgeen zich nu afspeelt hebben we geheel aan ons eigen handelen te danken. Aan het onderkennen van de problemen, aan het niet voldoende bieden van kansen en mogelijkheden aan onze allochtone maar met name islamitische landgenoten en het creeren van achterstandswijken. Zoals immer dienen we de hand in onze eigen boezem te steken en maar vooral te blijven geloven in hetzelfde utopische wereldbeeld waar deze wereldvreemde Lambiek door bevangen is. Op zich allemaal niet zo erg zo lang het over banale aangelegenheden zoals onderwijs en pre-pensioenen handeld, maar met deze uitspraken en verdere onderschatting van de problematiek staan in dit geval honderden onschuldige levens op het spel. Ik hoop dat dit besef ook aanwezig is bij alle marginale politieke sujetten die in deze de mogelijkheid zien zich op opmerkelijke wijze te profileren en de situatie weten uit te buiten voor hun eigen politieke gewin. Want er is er namelijk maar een verantwoordelijk voor het beteugelen van verdere escalatie Meneer Marijnissen en dat is u en de rest van het kabinet. Vooral mogen we uw partij en uw verwanten aan dezelfde zijde van het politieke spectrum er voor danken dat u met uw ideologie ruimte heeft geboden om deze tot op de dag van vandaag onderschatte problematiek tot volle wasdom heeft mogen komen en tot deze ware pracht van culturele smeltkroes (lees kruitvat) heeft mogen uitbloeien. Een prestatie van formaat waar we u en uw gehele stamboom tot in het einde der dagen en tot diep in de geschiedenisboekjes dankbaar voor mogen zijn. Chapeau!

  Reactie door mnemo — vrijdag 12 november 2004 @ 3.16 uur

 77. Maniakaal is met één k en niet met twee zoals Marijnissen schrijft. Praktiseren is met een k en niet met een c. Je maakt veel taalfouten voor iemand die ideologisch erfgoed en “beschaving” zo hoog in het vaandel heeft Jan.

  Over het geweten in je betoog: psychiaters en gedragsdeskundigen spreken van een leemte in de gewetensfunctie. Dit impliceert dat het geweten net als een chip op je computer of een buis in je radio niet óf soms niet functioneert. Ben je het met hen oneens? Jouw pleitrede suggereert immers dat het geweten vrij is. Vrij wat? Vrij invulbaar, vrij programmeerbaar, maakbaar, breekbaar…

  Je beschrijft Theo van Gogh als “bewust kwetsend”. Je ontkent hiermee dat Theo van Gogh -net als de rest van ons arme drommels- gevangen zit in zijn eigen verhaal. Gewone mensen begrijpen niet altijd alles wat ze doen en kunnen ook niet altijd helemaal verantwoordelijk zijn voor alles wat ze doen. Een enkele katholieke worstendraaier hier en daar gelaten natuurlijk.

  Ik hoop niet dat je zo druk bent antwoorden te geven dat je vergeet je vragen te stellen.

  Reactie door PsiesDrom — vrijdag 12 november 2004 @ 3.48 uur

 78. Fijn dat het debat nu eindelijk na zoveel jaren is losgebarsten.
  Na jarenlang te zijn doodgezwegen door correct links is het uiteindelijk het geweld van de straat geweest, die in staat was om het te klaren.

  Het is niet verwonderlijk dat sommige zogenaamd progresieve groepen de oerconservatieve randverschijnselen blijven verdedigen. Deze oerconservatieven willen helaas niks liever dan de progressieven uit de weg ruimen. Nederland zit met een groot aantal uit de kluiten gewassen voornamelijk noord-Afrikaanse koekoeksjongen, die jarenlang hun dood-en verderf ideologie konden verspreiden. De oplosing is zeer simpel: Op een boot zetten richting stille Oceaan; kunnen ze daar expeditie-jihad spelen op het eerste de beste onbewoond koraaleiland dat ze tegenkomen.

  Reactie door Space invader — vrijdag 12 november 2004 @ 4.13 uur

 79. @87 Mnemo

  Je geeft Marijnissen de schuld, samen met ket kabinet?
  Jan heeft nog niet in de regering gezeten, misschien was alles anders geweest dan?
  De vvd heeft er het langste bij gezeten, al sinds handje Lubbers regeerd, met Eddepetje van de vvd.
  Terwijl hun nu om het hardst roepen.
  Aan hun moet je verantwoording vragen guppie.

  Reactie door Charles Starren — vrijdag 12 november 2004 @ 7.31 uur

 80. Het oud wijf Charles Starren verveeld zich weer. ARMR STAKKER.

  Reactie door MAD — vrijdag 12 november 2004 @ 9.00 uur

 81. @95 Mad

  Ook weer uit je bed gevallen?

  Reactie door Charles Starren — vrijdag 12 november 2004 @ 9.02 uur

 82. Charles Starren
  Dat ben ik niet hoor…is iemand anders..

  Reactie door MAD — vrijdag 12 november 2004 @ 9.05 uur

 83. Charles Starren, heb net even naar die onzinnige reacties van jou gekeken. Wat een gelul zeg, grote sukkel.

  Reactie door MAD — vrijdag 12 november 2004 @ 9.08 uur

 84. @97 Mad

  Er is inderdaad verschil in kleur in de naam MAD.
  Misschien ACCEPT???
  Die vond gisteren namelijk dat ik een oud wijf ben.
  Spiegeltje, spiegeltje aan de wand…… :)

  ps:MAD bedankt voor je mail

  Reactie door Charles Starren — vrijdag 12 november 2004 @ 9.08 uur

 85. Goed gesproken Jan!

  Desondanks,

  Wat ik niet snap in dit geheel is dat de ene na de andere minister wordt opgehangen voor bijna niets of we willen ze ophangen voor een kleinigheid……… en nu in het kader van het geheel en rust bewaren doen we dat maar niet …….. moeten ze normaal gezien dan geen geheel zijn en is er normaal gesproken geen rust nodig????
  Het lijkt mij nu dat er richtlijnen zijn wanneer je wel of geen fout mag maken en ik zie en ik vind dat wij (de SP) zich nu heeft laten terroriseren door daar vanaf te wijken.

  Reactie door waiter — vrijdag 12 november 2004 @ 9.10 uur

 86. charles Starren
  Is okay :) nou denk iemand met een beetje teveel nijd in zich. Hij schrijft express arme stakker fout. Maar te laf om zichzelf bekend te maken, ze zien me zo graag gaan hier :)

  Reactie door MAD — vrijdag 12 november 2004 @ 9.10 uur

 87. Kom nou jongens, een beetje vrolijker zeg.Het weekend staat voor de deur. Jullie zijn toch ook niet serieus te nemen op dit log, ha ha ha ha ha ha ha.

  Reactie door ALLAH — vrijdag 12 november 2004 @ 9.18 uur

 88. Ik ben het eens met Jan Marijnissens citaat uit bovenstaande toespraak:
  `Zoals zo vaak: als ze de kans krijgen komen de ratten uit de riolen… 20 Aanslagen zijn er de afgelopen dagen gepleegd op scholen en gebedshuizen. In Uden werd een school in de as gelegd. NB in dezelfde nacht dat werd herdacht dat in 1938 de Kristallnacht plaats vond. Over deze misdaden moet dezelfde veroordeling worden uitgesproken als over de moord op Theo van Gogh.’
  Ik hoop dat in deze dagen de SP wat meer op televisie-primetime
  komt om deze boodschap te onderstrepen.

  Reactie door C.Tilyx — vrijdag 12 november 2004 @ 9.37 uur

 89. @101 MAD

  Je hebt mail, laat ff weten of ie goed aankwam.

  Reactie door Charles Starren — vrijdag 12 november 2004 @ 9.37 uur

 90. Jan heb je toespraak niet kunnen horen, heb hen net zitten lezen.
  Wil niets zeggen van die toespraak, vind wel goed, maar:
  Als je al de reacties leest op je eigen log, en ik meen aan dat je die leest, had ik toch wel wat meer vuurwerk verwacht.
  Heb bijvoorbeeld niets gelezen over extremisme, van welke orde dan ook.
  Dacht toch, Jan, dat jij meer wist wat er bij de burgers afspeeld, dan welke andere dan ook die daar in de Haag zit, omdat je je veel meer onder het volk begeeft, dan wie ook.
  Maar misschien komt dat nog in een andere toespraak, hopelijk wel!!!!!

  95 – 98 is MAD niet, kan je al zien op de manier reageren.

  Reactie door Leo 3 — vrijdag 12 november 2004 @ 9.45 uur

 91. @105 Leo

  Ik weet het, heb net ff mailchek gedaan,@101 is de echte MAD

  Reactie door Charles Starren — vrijdag 12 november 2004 @ 9.48 uur

 92. C.Tilyx
  Dat is dus typisch rechts nu, als je maar 1 woord fout zegt over de over het paard getilde martelaar Theo Van Gogh, ow ow ow dan moet je ze eens horen. Gaan ze net zolang zitten tot je zegt ‘ja ik veroordeel het hoor’. Ik zeg het ook niet meer, het zal mij voor de rest een pleuris zorg zijn, rechts heeft zelf deze zooi gemaakt, ruimen het ook maar weer lekker op. VVD is maanden bezig geweest met demoniseren van marokanen e.d. Ben niet van plan hun teringzooi op te ruimen. Doen het zelf maar lekker, de vvd’ers zijn ook de mensen die het voor de orde handhavers op straat niet makkelijker maakt met hun geschreeuw. Maarja alles is gerechtvaardigd onder 1 simplistisch regeltje ‘vrijheid van spreken’. In mijn ogen gebruiken mensen met een beperkte hersen inhoud dit alleen maar, hoeven ze niet na te denken over hun eigen verantwoording.

  Reactie door MAD — vrijdag 12 november 2004 @ 9.50 uur

 93. Zoek de verschillen tussen Volkert G. en Mohammed B? Het zijn idioten die uit extreme vorm van fanatisme tot een moord zijn gekomen. De politiek moet zorgen dat de voedingsbodem voor elke vorm van extremisme wordt omgeploegd. Men had moeten leren uit het verleden (alleen jammer dat Den Haag daar niet goed in is). Janmaat had gezien moeten worden als een signaal dat er wat broedde in Nederland het niet doodzwijgen. Dat is ontkennen van het werkelijke probleem. Wat hij voor stond is niet goed, maar wat ik bedoel, men had de WAAROM-vraag moeten stellen. Het enige wat men doet is elkaar de zwarte piet toespelen. Een nieuwe vijand creëren. De enige vijand die we hebben in Nederland is de domme/arrogante politicus. Die niet wil erkennen dat Den Haag fouten heeft gemaakt. Zolang je dat niet doet ga je dingen ook niet verbeteren. Tot slot; Alle partijen (van links tot rechts) moeten de HANDEN in één slaan en zorgen dat Nederland weer op de rails komt. Stoppen met vinger wijzen. (vergeet niet; je wijst één vinger naar de ander maar er wijzen drie vingers naar jezelf)

  Reactie door henk — vrijdag 12 november 2004 @ 10.13 uur

 94. #87
  Wat bedoelt deze auteur nou eigenlijk. Ik ben niet echt dom, maar ik snap niet wat hij wil.
  Maar goed, hij denkt dat Marijnissen in het kabinet zit; citaat: “Meneer Marijnissen en dat is u en de rest van het kabinet”
  Ik wou dat het waar was.

  Reactie door Drob — vrijdag 12 november 2004 @ 10.21 uur

 95. Drob
  Kijk maandennn terug op dit weblog…en je gaat hem snappen…

  Reactie door MAD — vrijdag 12 november 2004 @ 10.24 uur

 96. @MAD
  Is me te veel werk, ik kijk al zoveel naar het verleden, ik dacht dat je van de geschiedenis kon leren.

  Reactie door Drob — vrijdag 12 november 2004 @ 10.26 uur

 97. MAD 107.
  Kan niet anders dan je daarin gelijk geven, heb de reactie van je vier keer zitten lezen, sorry maar ben een beetje slaperig.
  Door al dat gedonder zijn vele veiligheidsdiensten in de problemen gekomen, vooral met personeel.
  Dat hebben zij zelf niet eens door, of willen het niet doorhebben, maar inderdaad WEL met een vinger naar andere wijzen.

  Reactie door Leo 3 — vrijdag 12 november 2004 @ 10.27 uur

 98. Drob
  In dit geval leer je er weinig van ;)

  Leo 3
  hehe hebbie met teveel nachtdiensten :) ken het dronken gevoel. Er zijn overal inderdaad problemen, hoorde van een knul die recherche dienst draait dat de beveiligers weer 100% tot op hun schoenzolen worden afgebrand met dubbele diensten. Foute boel… en maar roepen er is geen werk… ze bedoelen, er is wel werk, alleen branden ze je liever af tot op je schoenzolen, is goedkoper.

  Reactie door MAD — vrijdag 12 november 2004 @ 10.34 uur

 99. 109 – drob wat hij zegt. goed lezen. zoek eerst de fout bij jezelf. het is zo makkelijk om te zeggen, ik fout? nee jij! zie mijn betoog 108

  Reactie door henk — vrijdag 12 november 2004 @ 10.34 uur

 100. @Henk
  Ja, #108 snap ik wel, maar misschien was dat wel zo geformuleerd dat zelfs een domoor als ik dat snapt.
  Ik vind in jouw verhaal best wat redelijks zitten, alhoewel die Janmaat me wel erg onpasselijk maakte. Dat geweld tegen hem veroordeel ik overigens wel ten zeerste.

  Je kunt de immigratie nou eenmaal niet terugdraaien. Dus je moet er met vereende krachten inderdaad iets fatsoenlijks van zien te brouwen.

  Reactie door Drob — vrijdag 12 november 2004 @ 10.56 uur

 101. @ Rommel (9):

  Je bent ernstig gestoord. Zou maar gauw naar de Eerste Hulp gaan!

  Reactie door Olav Meijer — vrijdag 12 november 2004 @ 11.12 uur

 102. 115 – Drob, even voor de duidelijkheid ik heb niet gezegd dat je dom bent. Daar kan ik niet over oordelen. JanMaat is ook niet mijn vriend. Maar ik wilde alleen aangeven dat zo’n man niet voor niks een stem had. maar dat staat in mijn verhaal.

  Reactie door henk — vrijdag 12 november 2004 @ 11.13 uur

 103. Daar waar Jan Marijnissen in mijn opinie volstrekt in zijn algemeenheid gelijk heeft met zijn stellingnamen heb ik zijn “topic” toch met gemengde gevoelens en de nodige ambivalentie gelezen en beoordeeld.
  Gemengde gevoelens omdat ik essentiële zaken mis en ambivalent omdat ik het soms gedeeltelijk maar niet geheel altijd met hem eens ben. Zo had Mohammed B. geen zieke geest want was onderdeel van een Internationale groep die eerder kan worden gerekend tot de “hoger opgeleiden”. Het was zijn levensvisie vanuit een heldere geest.
  Zo mis ik ook de constatering dat de in de nu openlijk gevoerde debatten in de media er ten aanzien van het recht op “vrije meningsuiting” steevast gesteld wordt dat er feitelijk geen verschil is, althans volgens de meeste moslims, tussen de uitlatingen van Theo van Gogh en bepaalde uitlatingen in enkele moskeeën en op bijv. Islamitische Websites en in geschriften.
  Dit verschil is er wel degelijk als men “meningen” met “uitlatingen die oproepen tot criminele activiteiten of legitimeren hiervan ” gaat vergelijken. Een toetsing aan onze rechtspraak zal dit niet kunnen doorstaan.

  Wat moet er gebeuren?

  Over een eensgezind leiderschap van de regering kunnen we kort zijn. Dit is natuurlijk een vereiste waarbij de controle van het parlement mede van essentieel belang blijft.
  Dat de Regering verplicht is om alles te doen om de veiligheid van ons allen te bevorderen is natuurlijk een onderdeel van dit leiderschap en controle hierop waarbij oproepen tot haat en geweld dus niet meer moeten worden gezien als uitlatingen van “vrije meningsuiting”.

  Maar er moet meer gebeuren:

  Het integratiebeleid zal nu keihard ter hand genomen moeten worden. Het belang van onderwijs hierbij kan niet overschat worden.
  Samen naar school! Geen witte en zwarte scholen meer! Kinderen horen samen naar school te gaan en niet apart. Onderwijs dat ingaat op de wordingsgeschiedenis van ons land en onze beschaving.

  Inderdaad Jan, volkomen mee eens maar de invulling mis ik hier als uitgebreid perspectief naar de toekomst.
  Ik kom hier later onder 1.) op terug.

  In het onderwijs zullen kinderen in onderlinge harmonie en met respect voor elkaar moeten worden geleerd welk referentiekader wij hanteren. We moeten geen uitval meer accepteren.

  In feite sluit het eerste bij het vorige onderwerp aan en is het tweede van een complexere aard.

  Ook de segregatie als het gaat om wonen zal moeten worden aangepakt: Geen witte en zwarte wijken meer.

  Dit is voor de toekomst een absolute noodzakelijkheid om onze maatschappij weer op de rails te zetten echter is dit een zeer omvangrijke en dure operatie.

  Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Zoals het nu gaat hebben we de jeugd niet in voldoende mate meer in de hand en is derhalve de toekomst ongewis tot zorgwekkend.
  De reeds decennia lang gekozen koers door regeringen van verschillend signatuur hebben door misplaatste ignorantie onder de noemer van tolerantie geleid tot een onmiskenbare tweespalt die zich in de grootste steden het duidelijks laat aanzien.
  De demografische ontwikkelingen moeten voldoende signalen afgeven dat de, vooraleerst grote, maar later ook middelgrote steden veranderen in potentiële getto’s gesplitst in “zwart” en “wit”
  De ongewenstheid moet een ieder duidelijk zijn. Het gevangeniswezen is verworden tot een groeimarkt waarin de “Nieuwe Nederlander” nu reeds overmatig vertegenwoordigd is en moet gezien worden als een exponent van deze ontwikkeling.

  Het is een vorm van lafheid om de vinger niet op de zere plek te durven leggen Het is zeker niet zo dat alleen de moslims de veroorzakers zijn van alle ellende maar mede door de veranderende demografische verhoudingen zal men niet voorbij kunnen gaan aan een duidelijker maatschappij profiel.
  Alleen op deze manier zal de groeiende “intrinsieke discriminatie” van vele vooral jongere, maar zeker ook oudere autochtonen een halt toe kunnen worden geroepen.

  Gelet op dit alles zou het in mijn opinie wenselijk zijn om veel verdere stappen te ondernemen nu het misschien nog mogelijk is.
  Evident blijft dat justitie geen praat maar een uitvoerende taak heeft.

  10.) Puntenplan.

  Beginnend bij de jeugd en scholing:
  1.)
  De scheiding tussen kerk en staat moet naar het onderwijs worden doorgetrokken.
  Tot en met de middelbare school zal men slechts een openbaar onderwijs mogen en moeten genieten in slechts de Nederlandse taal. Godsdienstles zal voor enkele uren per week gegeven worden op basis van maatschappij leer en aan alle religies wordt aandacht besteed op elke school. (Het probleem van zwarte scholen kan in deze vorm veel beter worden aangepakt)

  Gedrag:
  2.)
  Ook in het publieke domein wordt deze scheiding doorgetrokken. Op scholen en later ook in de werkomgeving worden uiterlijke vormen van religie naar het private domein verwezen. Scholen worden verplicht een “dresscode” in te voeren die hier op aansluit waarbij ook rekening wordt gehouden met de onwenselijkheid om voor andere groepen aanstootgevende kleding hieronder te laten vallen.

  Discriminatie:
  3.)
  Op alle scholen wordt een antidiscriminatie team gevormd bestaande uit leraren, ouders en gekozen leerlingen
  met als aanvullende taak het proberen tijdelijk te onderkennen van probleemgroepen en/of individuen.

  Aanpassen:
  4.)
  Alle Nederlanders of immigranten die Nederlander willen worden zullen worden verplicht, zoals in de schoolwet, om naar school te gaan om minimaal te Nederlandse Taal te leren spreken op aanvaardbaar niveau.
  (Werkgelegenheid)

  Dropouts:
  5.)
  Het schoolverzuim wordt strenger gestraft. Zelfs eventueel met opname in internaten.

  Sociale Dienstverlening:
  6.)
  Herinvoering van een Sociale Dienstplicht van ca. 1 jaar moet worden overwogen.

  Jeugdcriminaliteit:
  7.)
  Recidiverende jeugddelinquenten worden bij voorkeur eerst opgevangen in internaten met een strenger tot zeer streng karakter. Dit heeft een veel betere functie dan een (jeugd) gevangenis.
  Verplicht wordt hier een vak te leren.

  Discriminatie sollicitatie en werkvloer:
  8.)
  Er komt een Landelijk overkoepelend en Regionaal bureau dat zich alleen bezig houdt met vermeende discriminatie door werkgevers en die zich specifiek buigt over sollicitatieprocedures/arbeidsverhoudingen
  Straffen worden sterk verhoogd.

  Ontgettoing:
  9.)
  Er moet een, dan maar kostbare, operatie gestart worden om de steden weer overal “leefbaar” te maken.
  Miljarden zijn nodig om deze wijken te verbeteren en een plek te laten worden voor alle groepen van de bevolking.
  Ook structuren zoals buurtverenigingen verdienen het om gezien te worden als elementaire organisaties en kortingen op budgetten is uit den boze. Iedereen die in een buurt of wijk woont zal automatisch lid zijn van de buurtverenging en zal regelmatig door besturen worden opgedragen om vergaderingen bij te wonen.
  Veel stedelijke budgetten zullen in meerdere mate worden beheerd en bestemd door deze buurtverenigingen.

  Verantwoording door bezitvorming:
  10.)
  Vele woningen die op dit moment in handen zijn van woningbouwcorporaties worden aan de bewoners aangeboden als koopwoning tegen de (vaak zeer lage) boekwaarde.
  De staat geeft in principe altijd een Staatsgarantie die een hypotheek mogelijk maakt.
  (Huursubsidie zou woonsubsidie kunnen zijn voor de lagere inkomens)
  De voordelen van deze actie zijn legio. Iedereen zal op deze manier zich veel beter en meer betrokken voelen bij “hun” buurt en dit zal tevens een serieuze aanzet zijn tot het vervagen van zwart/wit naar gekleurd.

  Reactie door Jacob Bakker — vrijdag 12 november 2004 @ 11.14 uur

 104. Jan, je zegt in je toespraak veel goede dingen. Je geeft ook aan, dat een van de middelen om het wederzijds onbegrip te verminderen is de afschaffing van het byzonder onderwijs. Ik ben het helemaal met je eens, dat onderwijs, gebaseerd op religieuse overtuiging discriminerend werkt, en verzuiling in de hand werkt. Vanaf kinderopvang, basisschool tot en met de vrije universiteiten toe. – Ditzelfde geld voor sportverenigingen en andere recreatieve instellingen. Alleen de professionele sport is vrij van dit euvel (voor zo ver ik weet).
  Wat we moeten doen als SP (en dan moeten met hoofdletters) is dit sterker naar buiten brengen en eisen dat hier verandering in komt. Want elke religie, dogma, of spirituele overtuiging is een basis voor discreminatie. (anders zou zo’n religie geen zin hebben).
  Wat mij ook aanspreekt, is om voor alle jongeren in ons land, een sociale dienstplicht in te voeren, waar dicipline, samenwerken en verantwoordelijkheid kunnen worden ontwikkeld.
  Met sociale dienstplicht bedoel ik allerlei werkzaamheden, ter assistentie bij de uitvoering van overheidstaken, zowel bij het rijk als de gemeenten.
  Amita

  Reactie door Amita — vrijdag 12 november 2004 @ 11.16 uur

 105. Amita,

  Goed idee om studenten een jaar verplichte sociale dienstplicht te laten vervullen, dit zou op tal van plaatsen en instellingen kunnen plaatsvinden. Natuurlijk wel gekoppeld aan de interesse van de desbetreffende student. ( met student bedoel ik niet alleen zij die aan een universiteit studeren).

  Veel politici, artsen, ondernemers enz. hebben een achterstand wat hun sociale intelligentie betreft, zorg er voor dat ze dit ontwikkelen.

  Reactie door krul — vrijdag 12 november 2004 @ 11.28 uur

 106. MAD 113

  Dan heeft die knul je goed ingelicht.
  Draai in de zelfde dient.
  Ben met de laatste brieving met mijn hoofd omhoog en met open mond gaan zitten, tot de vraag kwam wat ik aan het doen was.
  Het antwoord was, gooi maar vol met diesel, want jullie denken toch dat wij machines zijn.
  Nadat het lachen stil was gevallen is meneer met een rood hoofd vertrokken.
  Maar ik dacht niet dat ik ver naast de waarheid zat.
  Héhéhé

  Reactie door Leo 3 — vrijdag 12 november 2004 @ 11.29 uur

 107. Jacob Bakker 118

  Ziet er goed uit wat je daar neerzet.

  Hele mooie broden Bakker!

  e.krul

  Reactie door krul — vrijdag 12 november 2004 @ 11.35 uur

 108. @Henk
  Nee hoor, het domoor oordeel komt van mezelf.

  Reactie door Drob — vrijdag 12 november 2004 @ 11.59 uur

 109. Leo 3
  jaja wordt echt veiliger in nederland met al die beveiligingseenheden die half slapend rond sjokken hehehe. Heb al eens tegen een chef gezegt, joh als de pleuris uitbreekt, denk je dat ze dan nog vooruit te branden zijn met al die nachtdiensten. Gewoon meer personeel aannemen.

  Reactie door MAD — vrijdag 12 november 2004 @ 12.00 uur

 110. @Jacob Bakker
  Met verschillende van je punten ben ik het eens.

  Maar er is er eentje waar ik het duidelijk niet mee eens ben, hoe sympathiek die ook klinkt: dat is sociale dienstplicht.

  Dienstplicht is een enorme inbreuk op je vrijheid. Het heeft in het verleden tot ontzettend veel ellende aanleiding gegeven.

  Daarbij komt dat niet iedereen geschikt is voor sociale dienstplicht, een niet onaanzienlijk aantal mensen kan dat absoluut, zelfs niet als ze zouden willen.

  Voor degenen die geholpen worden door dienstplichtigen die onwillig of sociaal onvaardig zijn is het een ramp om daaraan overgeleverd te zijn.

  Als je wil dat mensen geconfronteerd worden met sociale problemen in de maatschappij (ik vermoed dat dat je bedoeling is), dan kun je beter een ander pad belopen, als voorlichting en eventueel eendaagse meeloopprojecten.

  Dienstplicht leidt tot heel vervelende situaties.

  Reactie door Drob — vrijdag 12 november 2004 @ 12.10 uur

 111. MAD
  Dat hebben wij ook wel gemeld, tekort aan mensen en teveel uren.
  Maar dat is dan toch niet waar, wij weten dat niet, wij hebben ongelijk, want wij zijn mensen van de practijk, die mense zijn dom.
  Maar ga nu toch ff lekker pitten, lijkt mij wel verstandiger

  Groetjes en tot de volgende ronde.

  Reactie door Leo 3 — vrijdag 12 november 2004 @ 12.13 uur

 112. Zelf ben ik in Militaire dienst geweest als huzaar en werd op de toenmalige Centurion tank ingedeeld bij de tankdivisie in Hohne/Duitsland 1968. Ruim een jaar samen met vgels van allerlei pluimage.
  Vooraf wilde natuurlijk niemand in dienst maar ik kijk er nu met de grootste weemoed naar terug. Niet naar het militaire aspect maar wel op het feit dat dit enorm vormend was voor iedereen.
  Heb nog steeds vrienden uit die tijd. In de huidige tijd zou een sociale dienstplicht tot absoluut noodzakelijke verbroedering leiden dit buiten allerlei andere voordelen die deze inzet met zich medebrengt.
  Ook uit andere bevolkingsgroepen.

  Reactie door Jacob Bakker — vrijdag 12 november 2004 @ 12.21 uur

 113. @127 Jacob

  He Jacob, geluksvogel.
  Ik ben in ’59 geboren.
  Toen een overschot aan jongens, hele lichtingen uitgevallen,cq niet opgeroepen.
  En zoals gewoonlijk, wie niet wil, moest.
  En wie wou mocht niet.

  Reactie door Charles Starren — vrijdag 12 november 2004 @ 12.27 uur

 114. Jan, een goed verhaal, al is het inderdaad wat algemeen. Maar het belangrijkste is dat een GOED verhaal is, nieuw of niet, origineel of niet, of interessant voor hijgerige journalisten of niet.
  Fijn dat je ook aandacht hebt besteed aan de schandelijke vernieling en (pogingen tot) brandstichting van Islamitische scholen en moskeeën.
  Gisteren heb ik op TV (Barend&Van Dorp) de Marokkaanse keeper Khalid Sinouh van RKC Waalwijk gezien. Hij hield zich kranig over de scheldpartijen die hij op de voetbalvelden over zich heen krijgt. Maar op een gegeven ogenblik raakte hij hevig geëmotioneerd, toen hij zich afvroeg, of hij -geboren en getogen in Nederland en uitstekend “geïntegreerd”- misschien beter naar Marokko kon gaan, met het oog op z’n kind. Heel schrijnend. Zouden de haatzaaiers ooit eens doorkrijgen wat voor (inter)menselijke schade zij aanrichten? Ik ben er somber over gestemd. Gelukkig vertrouw ik wel op de vatbaarheid voor rede van het overgrote deel van de Nederlandse bevolking. Dus: “tot de strijd ons geschaard.”
  (Dit bericht heb ik voor de tweede keer gezonden, omdat de eerste keer in de mist verdwenen lijkt te zijn).

  Reactie door Olav Meijer — vrijdag 12 november 2004 @ 12.58 uur

 115. @127 Jacob

  En ik deel die mening dat het vormend is.
  Het kweekt een gevoel van samenhorigheid, wat ik ook ken uit de scouting.
  Iets te kunnen doen voor je land, geeft volgens mij, een gevoel van erbij horen.

  Reactie door Charles Starren — vrijdag 12 november 2004 @ 13.05 uur

 116. 130/127 – ja er zou geld moeten naar clubs. haal ze van straat. maar dat geld voor alle jongeren.

  Reactie door henk vd. laar — vrijdag 12 november 2004 @ 13.22 uur

 117. @131 Henk

  Als je ze in clubs stop, is de verdeeldheid nog aanwezig.
  Als je samen een vrijwillige,cq, verplichte dienst doet,
  dan is er geen verschil meer tussen, links, rechts,Moslim, Christen, blank, of andersgekleurd.
  In dienst ben je van elkaar afhankelijk als eenheid.
  En als je zo iemand later tegenkomt op straat, dan is hij je vroegere dienstmakker, en niet de Moslim, of Christen, enzzz…
  Mensen zullen elkaar makkelijker accepteren op basis van gelijkwaardigheid.
  Samen :)

  Reactie door Charles Starren — vrijdag 12 november 2004 @ 13.30 uur

 118. 132 – ja maar verdeeldheid hou je in dit kikkerlandje altijd waarom denk je dat we zo veel politieke partijen hebben? we moeten weer gaan opvoeden in dit land. en de verscheidenheid in het land mag als je je maar gedraag binnen de grenzen van de wet.

  Reactie door henk vd. laar — vrijdag 12 november 2004 @ 13.36 uur

 119. @312 Henk

  Juist.

  Reactie door Charles Starren — vrijdag 12 november 2004 @ 13.41 uur

 120. J.Bakker 118; op de meeste punten is weinig tot niets af te dingen. Om enige kans van slagen te hebben is maar 1 ding nodig:
  de uitdrukkelijke vaste wil om het te láten slagen. Met dwang zal het niet lukken, het zal de wil vernietigen. Onderschat wordt m.i de inmiddels diepgewortelde weerzin om tot vreedzame coëxistentie te komen. Neem b.v straatinterviews, zoals na de moord op Fortuyn, en kijk en luister eens goed wát er wordt gezegd , de verbale of non-verbale uitingen van de omstanders, het onnozele gelach om hoogst ernstige zaken van met name jeugdigen. Luister en kijk eens naar interviews met allochtone of zgn. Lonsdale jongeren, er ligt een gigantisch terrein braak. Luister in je vereniging, in de kroeg, op je werk, in je buurt, soms zelfs in je eigen familie enz.enz, en luister eens heel goed. Het zit diep, heel erg diep. Ik weet het, je moet een groep niet beoordelen naar zijn slechtste vertegen-woordigers. OK, ga van de straat af en lees de postings o.a op deze site. Een kleine groep ( steeds dezelfden ) houden de moed er nog in, maar de tegenreakties worden met de dag kwaadaar-diger. U wilt ( en U echt niet alleen ) t.z.t een overgang van zwart/ wit naar gekleurd. Maar… dat zal niet gebeuren. Ik ben van een geboortejaar dat ik mij nog heel goed kan herinneren hoe er vroeger over “die zwartjes” werd gesproken, vaak keurige ( Christelijke ) mensen die absoluut niet in de gaten hadden wat voor kwaad daar nou inzat. De diepgewortelde tegenstelling blank/ zwart is niet van deze tijd, de uitwassen wel. Ook al omdat men vroeger “die bruintjes” er wel onder kon houden, des-
  noods met geweld. Het masker van onze zgn. en door onwetenden veel geroemde tolerantie is het duidelijkst gevallen met de moord op Fortuyn en de ontwikkelingen die daarop volgden. Een deel van de generatie jonge allochtonen heeft absoluut niet door dat zij hun gemeenschap een buitengewoon slechte dienst bewijzen, met blijvende schade. Iemand veronderstelde dat dat nog wel 10 jaar kan duren, persoonlijk denk ik eerder aan 100. Ik zeg bewust, een deel van de allochtone jongeren, omdat er gelukkig jongeren genoeg zijn die het gewoon “goed” doen.
  En met “goed” wordt uiteraard bedoelt, wat WIJ goed vinden.
  Nee de optimisten zullen van mijn verhaal niet vrolijker worden.
  Maar m.i is het een realiteit: WIJ WILLEN NIET. Ja ik ken de verhalen van mensen die zo’n leuke gekleurde collega, vriend-vriendin, schoonbroer/ dochter etc. hebben. En dat die sport-clubs met “zwarten” het zo goed doen. Helaas, helaas ben ik ervan overtuigd dat dat een absolute minderheid is. En die overtuiging zal, naarmate er meer extremisme over ons heen komt sterker worden.
  Zo geloof ik ook niet in b.v politieke partijen die een “excuus allochtoon” in hun midden hebben en daarmee uit willen stralen “kijk ons eens”. Zoals ik ook geloof dat die betrokken allochtonen een grote fout maken als ze denken dat zij daar zitten omdat “men” van ze houdt. Kom niet aan met dat die Varela het zo leuk en goed doet bij de LPF. De achterban is grotendeels xenophobisch daar verandert zijn leuke verschijning niets aan. Maar gezien de peilingen lost zich dat vanzelf op.
  Ik ben somber gestemd, en dat wordt nog veel somberder als er nog meer aanslagen worden gepleegd. Om maar niet te spreken bij een grootscheepse deportatie waar meer en meer mensen warm voorstander van zijn, ook op dit forum.
  Als laatste nog een stelling uit de sociologie: elk individu is een produkt van zijn omgeving. Er zijn heel slechte produkten om dat er heel slechte omgevingen zijn, en omgekeerd.

  Reactie door Wim — vrijdag 12 november 2004 @ 16.00 uur

 121. Reactie op Wim 136.)

  Helaas Wim, ik deel ook je pessimisme en ook ik ben met 56 jaar nog uit een andere generatie. Toen was inderdaad “de zwarte” eerder een tropische verassing.
  Toch blijf ik overtuigd dat discriminatie gevoed moet worden om te groeien. Als dit groeien al start bij de jeugd, zoals het nu is, oogst je wat je zaait.
  In die zin moeten wij allen ons zelf in bescherming nemen tegen dit kankergezwel.
  Ik bedoelde met mijn 10 puntenplan (118) geen vrijblijvendheid maar wetgeving.

  Reactie door Jacob Bakker — vrijdag 12 november 2004 @ 16.42 uur

 122. @ Henk 108

  Ik vind je betoog zeer helder. Het hadden mijn woorden kunnen zijn.

  Reactie door ReneR — vrijdag 12 november 2004 @ 22.59 uur

 123. sports betting

  I think this is a serious issue, have you considered. Sports betting for some fun.

  Trackback door sports betting — zaterdag 14 mei 2005 @ 19.04 uur

 124. Het Gogh proces is begonnen 11 juli 2005

  Reactie door paul vd drift — dinsdag 12 juli 2005 @ 23.05 uur

 125. Enough of Baby Links already!

  Trackback door Anoniem — zaterdag 19 november 2005 @ 14.43 uur

 126. The worst Baby Wild Animals I ever had.

  Trackback door Anoniem — zaterdag 19 november 2005 @ 14.43 uur