Het regenwoud

Conferentie over het Atlantische oerwoud

Het mooie van de PT en Lula is dat ze zich – zoals je misschien zou verwachten – niet allen richten op sociaal-economische zaken, maar werkelijk op álle terreinen actief met voorstellen komen.

Of het nu gaat om de positie van homo’s, kindermishandeling, geboortebeperking, onderwijs, zorg, AIDS, de rechten van vrouwen, racisme…ze hebben ‘n plan. Altijd een plan dat met de betrokkenen samen is gemaakt en ook samen wordt uitgevoerd.

Zo ook als het gaat om het milieu. Ik was kort ook even op een conferentie – door de regering opgezet – over het Atlantische regenwoud. Want behalve in het Amazonegebied had Brazilië vroeger ook een groot, aansluitend regenwoud aan de oostkant van het land.

Ik heb kaartjes gezien van Bahia in het Oosten. In 1947 was nog bijna alles groen gekleurd…oerwoud. Nu zijn slechts nog een paar piepkleine plukjes over. Vooral ten behoeve van de extensieve veehouderij is veel regenwoud opgeofferd vanaf de jaren zestig en zeventig. De nadelen worden steeds meer mensen duidelijk, ook de grondbezitters, groot en klein: erosie, snel waterverlies, verminderde opbrengsten en verminderde leefbaarheid.

Men probeert nu niet alleen de kap tegen te gaan, maar ook om het regenwoud weer een kans te geven te ‘groeien’. Ook hier…natuurlijk in overleg met de gemeenschappen die er leven. Landeigenaren die door middel van kap (of brand) proberen land aan het oerwoud te onttrekken worden hard gestraft. Mensen die proberen om duurzaam om te gaan met het oerwoud (bijvoorbeeld met cacao-teelt, ik kom daar nog op terug) kunnen rekenen op steun van de overheid. In 2 jaar tijd is hier 7,5 miljard voor vrijgemaakt.

Niet verwonderlijk als je Marina Silva benoemd hebt tot minister van milieu. Deze geweldige vrouw was vroeger rubbertapster en heeft zichzelf leren lezen en schrijven…en is nu dus minister.

Nu is natuurlijk niet alles voor Lula en zijn regering in een handomdraai te veranderen. Daarom is er ook kritiek.

Ik sprak met Fernanda Giannasi. Zij zet zich al jaren in voor de strijd tegen asbest. Ze is daarom ook al lang een goede bekende van onze partij. Ze is hevig teleurgesteld in Lula. Ze gaat zelfs verder: ze vindt hem een verrader die zijn beloftes niet nakomt. ‘Altijd heeft ie onze strijd gesteund en nu wordt ik zelfs tegengewerkt’, zegt ze bitter. Het is moeilijk voor mij vast te stellen wie hier gelijk heeft, maar met de inzet van haar strijd is niks mis. Daarom heb ook tegen haar gezegd: ‘Keep up the good work.’

Opties voor delen:
 • NuJIJ
 • eKudos
 • del.icio.us
 • Digg
 • Google Bookmarks
 • email

vrijdag 03 december 2004 :: 10.51 uur

28 Comments

28 reacties

 1. Het kappen van het regenwoud is niet iets dat alleen van belang voor Brazilië is, maar voor de hele wereld. In tegenstelling tot wat veel mensen geloven, levert een regenwoud geen bijdrage aan het weghalen van kooldioxide uit de atmosfeer. Het regenwoud verkeert in een situatie van evenwicht tussen kooldioxide opnemen dor plantengroei en emitteren door wegrotten van dode planten e.d.. Maar het kappen van het regenwoud zorgt voor een geweldige eenmalige emissie van kooldioxide. Al dat hout, of het nu verbrand wordt of dat het betrekkelijk langzaam wegrot, wordt omgezet in kooldioxide. En dat niet alleen. Ook de wegeroderende grond bevat veel humus, een laag die in evenwicht met het bos was, ook die wordt omgezet in koldioxide. En ten slotte kan de erosie carbonaathoudende gesteentes blootleggen, die bij verwering ook weer tot kooldioxide-emissie leiden. Waarschijnlijk is het kappen van de bossen in Zuid-Amerika en Zuidoost-Azië de grootste bron van kooldioxide-emissie in de wereld. En toch menen politici dat Europa maatregelen moeten nemen om de kooldioxide-emissie terug te dringen, terwijl de emissie hier relatief laag is.

  Vooral in Nederland is de emissie zeer laag als je er rekening mee houdt dat een van de grootste emissiebronnen in Nederland, de aardolieraffinaderijen, veel emitteren ten behoeve van het buitenland. Als Nederland die raffinaderijen zou sluiten, dan heeft dat geen enkele betekenis, omdat die emissie dan naar andere landen verplaatst moede worden. Toch vinden de Nederlandse politici dat de Nederlandse bevolking moet bloeden voor de hoge kooldioxide-emissie in een aantal ontwikkelingslanden en de Verenigde Staten. Verdere reductie in Nederland, waar men al relatief efficiënt werkt is veel kostbaarder dan terugdringen in landen waar men nog nauwelijks maatregelen heeft genomen.

  Om andere landen te stimuleren de kooldioxide-emissie terug te dringen zou de EU importheffingen moeten gaan leggen op goederen uit landen waar men relatief veel emitteert, inclusief de emissie door bosvernietiging. Dat zou voor die landen een stimulans kunnen betekenen om de bossen te redden. Afspraken maken helpt weinig. Door corruptie kan er veel ontdoken worden. De economische elite in de portemonnee treffen is de meest efficiënte manier om de bossen te redden.

  Reactie door Drob — vrijdag 3 december 2004 @ 11.30 uur

 2. een leuke suggestie, maar zolang de de vraag naar hout aanwezig is, kun je moeilijk verwachten dat de bevolking daar honger wil leiden.
  Onlangs heeft Indonesie nog gewaarschuwd voor onverantwoorde (en illegale) houtkap in de regenwouden aldaar, maar die oproep is geloof ik niet helemaal aangekomen in Europa..
  Een nuchtere gedachte zou kunnen zijn of de vraag naar produktieboshout, cacao of rubber genoeg kan opleveren t.o.v het hout waar al die mooie koloniale meubeltjes van gemaakt worden.

  Zeg Jan, kun jij niet eens een mooie lobby proberen te starten ;)

  extra info: http://www.greenpeace.nl/news/details?campaign_id=4523&item_id=474661

  Reactie door Jory — vrijdag 3 december 2004 @ 12.14 uur

 3. Drob, ik weet niet waar je je informatie vandaan haalt, maar ik heb de site van het WNF doorgeplozen en daar staat wel degelijk in dat bossen de lucht zuiveren van o.a. CO2. De andere redenen kan ik wel onderschrijven, maar je opmerking dat regenwoud geen CO2 absorbeert en omzet in zuurstof lijkt me niet correct. Juist daarom heeft Prins Bernhard zich zo ingezet, om die oerbossen te bewaren. Als Lula erin slaagt de rest van de oerwouden in stand te houden, dan heeft hij een enorme overwinning gehaald. “Zonder bossen is er geen leven op Aarde mogelijk, zoals wij dat kennen.” Dat is niet alleen door Prins Bernhard gezegd, dat wordt al jaren ook door de onderzoekende wetenschappers gezegd. De omzetting van CO2 naar zuurstof vindt immers plaats in alle bomen en struiken en planten met groene bladeren. Het is zaak om de oerbossen te behouden en niet alleen in het Amazone gebied, maar ook in de VS en Canada, Rusland en Scandinavië, Indonesië en Maleisië, Thailand en al die andere landen waar men maar blijft kappen. Kijk maar naar de Filippijnen momenteel. Honderden slachtoffers door illegale houtkap. Hout is een duurzaam product. Elke boom die gekapt wordt, daarvoor moeten er twee worden teruggeplant. Op Borneo is de nood erg hoog. Zelfs de eigendommen van het WNF worden bedreigd door de illegale kap door de arme boeren, die niet te eten hebben. Wat een dilemma!

  Reactie door Lydia — vrijdag 3 december 2004 @ 14.48 uur

 4. @Lydia
  Dat is inderdaad buitengewoon ergerlijk. Veel politici en natuurbeschermers beweren klinkklare onzin en baseren er buitengewoon kostbare politiek op.

  Het bewijs is heel eenvoudig te leveren. De levende materie die in de jungele groeit absorbeert kooldioxide. Als die materie sterft wordt het humus. Een jungle groeit razendsnel. Als de humus zou blijven liggen, dan groeit de humuslaag minstens met een millimeter per jaar (na wegdrukken van de lucht en water). De jungle is minimaal 10 miljoen jaar oud. Als al die humus blijft liggen, dan zou die humus laag 10 kilometer dik moeten zijn. In werkelijkheid is de humuslaag 10 cm dik. De rest is gewoon vergaan en weg geoxideerd tot kooldioxide. Kortom, de planten absorberen kooldioxide, ze gaan dood en vormen humus, de humus vergaat tot kooldioxide. Het is gewoon een kringloop en er wordt niets netto uit de lucht geabsorbeerd. Alleen jonge bossen, die nog geen volwassen bomen hebben en nog geen humuslaag gevormd hebben, onttrekken kooldioxide uit de lucht. Sommige oude bossen die niet in evenwicht zijn met de aangroei van jonge gewassen, emitteren zelfs netto kooldioxide. Dit wordt al enige tientallen jaren voor het grote publiek verzwegen om ze te bedonderen, maar het is al heel lang bekend.

  Het terugplanten van bomen helpt totaal niet. De ecologie is dan al totaal vernietigd. Voordat een jungle weer in evenwicht is gaan er tientallen, misschien wel honderden jaren overheen (sommige bomen groeien nou eenmaal langzaam ook in de tropen en ze moeten soms erg hoog worden). Verder moet het dierenleven weer in evenwicht komen; er is nou eenmaal een symbiose tussen planten en dieren.

  @Jory
  Natuurlijk zal een arme sloeber proberen een stukje jungle te veroveren door het plat te branden of te kappen. Die mensen willen ook een bestaan hebben. Maar het echt grote kappen gebeurt door grote houtbedrijven, grote mijnbouwbedrijven en megaboeren.

  In Indonesië zitten de belanghebbenden gewoon in de regering. De familie Suharto had indertijd enorme belangen in de ‘illegale’ houtkap. En zij zijn niet de enigen. En zij zitten er nog steeds. Ze belijden met de mond dat het niet mag en erg stout is, ondertussen halen ze met de daden het grote geld binnen door de houtkap.

  De relatief kleine bijdrage tot de vernietiging van de jungle door de keuterboertjes kan alleen bestreden worden door een bevolkingspolitiek, maar dat mag op religieuze gronden niet. Bovendien werkt dat alleen op de zeer lange termijn.

  Reactie door Drob — vrijdag 3 december 2004 @ 16.13 uur

 5. Lydia (3)
  Zoals jij het hier beschrijft, zo is het door mij ook altijd gelezen.
  Op de zender Discovery, in een programa over de opwarming van de aarde, werd er hetzelfde verteld.
  Volgens mij waren die wetenschappers die daar met dat onderzoek (als ik het goed had al 10 jaar) bezich waren, geen domme jongens en wisten zij heel goed waar zij het over hadden.
  Weet het niet zeker, maar dacht dat dat van dezelfde wetenschappers en natuuronderzoekers was als in het WNF staat.

  Reactie door Leo 3 — vrijdag 3 december 2004 @ 17.03 uur

 6. @Leo
  Ik zou nog willen opmerken: kijk uit met de milieubeweging. Voorbeeld: Dertig jaar gelden is er geweldig veel ophef gemaakt over de stervende bossen in Europa (vooral in Nederland en Duitsland). Veel televisiereportages, veel milieu-onderzoekers bevestigden het. Nu wordt openlijk toeggeven dat ze de kluit belazerd hebben. Ze hebben wel heel veel subsidies binnen gehaald. En de bossen: die leefden vrolijk voort, behalve als ze gekapt werden.

  Elementaire chemie toont mijn gelijk aan. Je moet je gewoon afvragen waar de koolstofatomen blijven. Dan zie je vanzelf dat de door mij aangegeven redenering klopt.

  Volgens sommigen absorberen de bossen op het noordelijk halfrond (dus geen jungle) wel enig koolstof; dat moet tot een steeds dikkere humuslaag aanleiding geven.

  Reactie door Drob — vrijdag 3 december 2004 @ 17.19 uur

 7. DRob

  Heel goed stuk van je. Koolstof heeft in oerwouden een heel dynamische kringloop. Alleen heb je het niet over de andere waarden van het oerwoud voor de aarde; namelijk het vele planten en dierenleven; sommigen nog niet eens ontdekt en ook dat er hier vele medicijnen nog verborgen liggen o.a. tegen AIDS.

  Verder wordt inderdaad door de media en ook de overheid ons een rad voor ogen gedraaid; waardoor wij; als verbruikers van fossiele energie financieel flink moeten bloeden. Eco tax en accijns…zijn de grootste onrechtvaardige financiele bloedzuigers van elke burger.
  De zee met het fytoplancton schijnt de grootste leverancier te zijn van zuurstof. Maar het mag geen reden zijn, om het oerwoud dan maar te laten verdwijnen; waar ook ter wereld. In mijn toekomstbeeld heb ik de derde wereld landen een rol toebedeeld als leverancier van stroom via grote zonne-energiecentrales in de woestijnen. Waarom zijn we nog niet zover, terwijl we als mensheid wel in staat zijn om een ruimtestation te bouwen??

  Ondertussen blijf ik lekker veel hagelslag eten.

  Reactie door ReneR — vrijdag 3 december 2004 @ 17.50 uur

 8. Drob (6)

  Drob, ben natuurlijk geen milieu-deskundige, heb alleen geschreven wat ik er van gelezen en op TV gezien heb.
  Ben wel in de bossen opgegroeid (mijn vader was boswachter).
  Weet wel dat als wij naar familie gingen, die aan de rand van een stad woonden, het daar vond stinken.

  Dat over de bossen in Europa, kan ik mij wel herinneren.
  Weet ook dat de mensen die dagelijks in het bos werkte, zoals mijn vader, met hun hoofd schudden, zij vonden het toen al kwats.
  Die mensen werden toen niet geloofd, en vele moesten hun mond houden en zich vooral nergens mee bemoeien.
  Er heeft toen is wel veel onnodig gekapt, en dat komt niet meer terug.
  Weet dat op veel van die plaatsen nu grote herenhuizen staan.

  Reactie door Leo 3 — vrijdag 3 december 2004 @ 18.06 uur

 9. Bomen, bossen, zijn wel degelijk de longen van de natuur op onze planeet Aarde. Ga maar eens, als je moe en/of negatief bent, wandelen in b.v. een dennenbos, heus, je kunt het zelf aan den lijve ondervinden, je kunt er je krachten, je evenwicht herstellen. En dat komt o.a. door de gezuiverde zuurstof die daar geproduceerd wordt. – Daarnaast hebben wouden nog enkele andere klimaatregelende functies, zoals het opslaan van water, tegenhouden van erosie, kortom te veel om op te noemen. Tenslotte is dit geen wetenschappelijke site, dus hoeven we er hier niet uitputtend op in te gaan. – Wat blijft is: we hebben onze bomen/wouden nodig, hard nodig voor alle levensvormen op Aarde, gewoon om te kunnen overleven.
  Amita

  Reactie door Amita — vrijdag 3 december 2004 @ 19.24 uur

 10. Veelteelt is de tweede belangrijkste oorzaak van ontbossing, na houtproductie. De regenwouden worden zowel geruimd voor weiland, als voor het telen van veevoedergewassen. En veeteelt vraagt heel veel grond, water en energie, en draagt in belangrijke mate bij tot ontbossing, bodemerosie, klimaatswijzigingen door het broeikaseffect, vermesting, verzuring, watervervuiling en het verlies aan biodiversiteit. In Zuid-Amerika vormt veeteelt de voornaamste oorzaak van ontbossing. Van het tropisch regenwoud bevindt één derde zich in Brazilië. Daar verdwijnt het regenwoud vandaag de dag in snel tempo. In Midden-Amerika is het aantal koeien sinds 1950 uitgebreid van 4,2 naar 9,6 miljoen hectare en is de totale hoeveelheid weiland tussen 1955 en 1995 toegenomen van 3,9 naar 13,4 miljoen hectare. Midden- en Zuid-Amerika kunnen ver van ons bed lijken, maar ook Europese dieren worden gedeeltelijk met Zuid-Amerikaans veevoeder (soja) gevoed. Ook MC Donald en Burgerking doen er lekker aan mee en hebben zelf grote stukken grond in hun bezit daar. Het is maar dat je het weet.

  Reactie door ACCEPT — vrijdag 3 december 2004 @ 19.38 uur

 11. even iets anders…..

  Coalitie eens over banen onder minimumloon
  03 december 2004, 19:41:15

  DEN HAAG (ANP) – De regeringsfracties CDA, VVD en D66 zijn het eens over een plan waarbij bijstandsgerechtigden tijdelijk onder het wettelijk minimumloon kunnen gaan werken. Vice-fractievoorzitter Verburg van het CDA en haar collega’s Weekers (VVD) en Bakker (D66) hebben dat vrijdag gezegd.

  Het plan houdt in dat werklozen die langdurig in de bijstand zitten en geen diploma’s hebben een leer-werktraject krijgen aangeboden bij een werkgever. Ze ontvangen dan 90 procent van het minimumloon tot ze hun diploma hebben behaald. Daarna moet de werkgever hen nog minstens twee jaar tegen een normaal CAO-loon in dienst houden.

  De gemeente kan besluiten om een deel van de bijstandsuitkering die op deze manier wordt bespaard aan de werkgever te geven bij wijze van loonkostensubsidie.

  Details

  De drie regeringsfracties zullen het voorstel indienen bij de behandeling van de begroting van Sociale Zaken komende week. In oktober kondigden ze al aan dat ze met een dergelijk initiatief zouden komen, maar de details moesten toen nog uitgewerkt worden.

  De linkse oppositiepartijen wezen het voornemen destijds scherp af. Ze eisten van minister De Geus van Sociale Zaken dat hij er afstand van zou nemen. Toen de CDA-bewindsman dat naar hun mening onvoldoende deed, dienden ze een motie van wantrouwen tegen hem in. Die haalde geen meerderheid.

  De Geus wilde vrijdag geen oordeel geven over het coalitieplan. Hij liet via zijn woordvoerder weten het te zullen bestuderen en er bij de begrotingsbehandeling op terug te komen.

  Reactie door chrisinactie — vrijdag 3 december 2004 @ 20.08 uur

 12. Het is inderdaad waar dat de PT een heleboel zaken oppakt en zich niet alleen beperkt tot sociaal-economische problemen. Daar schuilt echter ook een gevaar in. Er worden zoveel zaken aangepakt dat er een aantal uiteindelijk maar half aangepakt dreigen te worden. De kritiek die je hier wel eens hoort is dat Lula teveel ineens wil. Of dïe kritiek reeël kan ik niet zo goed beoordelen. Je voelt echter wel de frisse wind door het land waaien en het gaat goed met Brazilië.

  Dat werd ook wel tijd want een echte “anti”-beweging is er eigenlijk niet. Brazilianen hebben een beetje de neiging de dingen te accepteren zoals zij zijn, of het nu politieke issues betreft, of de dodelijke buraecratie, of de lange wachtrijen bij banken en andere instellingen. Het wordt al gauw normaal gevonden. Wat ik hier een beetje mis is een brede landelijke beweging die zegt: Wij pikken het niet langer.

  Er is nu één zo’n groep mensen: de Sem Terra. Arme boeren die het niet langer accepteren dat grote stukken land van grootgrondbezitters ongebruikt in de zon liggen te bakken. De Sem Terra hebben stukken land bezet en zijn er kleine landbouwbedrijfjes op begonnen. Lula wil deze zaken regelen in het voordeel van de Sem Terra maar het gaat erg langzaam. Op schema zegt de regering, te langzaam zeggen de Sem Terra en een misdaad zeggen de grootgrondbezitters. Onlangs heeft er moordpartij plaatsgevonden. Een vijftal van de Sem Terra zijn doodgeschoten, waarschijnlijk door moordenaars die door de grootgrondbezitters zijn ingehuurd. Een vreselijke gebeurtenis. Het moreel van de Sem Terra is er aanzienlijk door versterkt. Ik hoop dat Lula deze unieke gelegenheid om echt iets te doen voor het arme deel van de bevolking niet voorbij laat gaan.

  Reactie door Joop Liefaard — vrijdag 3 december 2004 @ 20.19 uur

 13. Gatverdarrie, wanneer houdt die ellende nou eens een keer op, zeg? Inburgeren voor Nederlanders en allochtonen die hier al dertig jaar wonen, huurdertjes pesten, werken onder het minimumloon, alles wat we hadden afbreken en er asfalt en beton voor in de plaats neerleggen. Dit land wordt onleefbaar op deze manier. Wat is het MASTERPLAN hierachter? Zit er überhaupt wel een plan ergens achter of gaat men gewoon door met strepen zetten door juist die regels die gunstig uitpakken voor de mensen en de economie van dit land? WAAROM GAAN ZE ERMEE DOOR? Ze moeten toch eens een keer beseffen dat ze met vrijwel alle ideetjes en proefballonnetjes en wetgevingen alleen maar contraproductief werken? Ik word het zo ontzettend spuugzat! Hoe verniel ik een land en zijn economie? Neem de VVD en het CDA met een vleugje D66 en PvdA (oh zeker wel!) en de afbraak is begonnen. Waarom is het zo ontzettend stil vanuit de SP kant? Ja, bij de huren heeft Krista haar stinkende best gedaan. Maar waarom worden de mensen niet voldoende geïnformeerd? Want dat kan je echt niet aan de media overlaten. Die duiken het liefst in het wat ranzige verleden van Prins Bernhard en doen daarmee de familie veel verdriet boven het verdriet dat ze toch al hebben. We glijden af naar een achtergebleven gebied, om bij het onderwerp van Jan te blijven: naar een BANANENREPUBLIEK met operettefiguren die het land moeten regeren? BWAAHHHH, teiltje alsjeblieft?

  Reactie door Lydia — vrijdag 3 december 2004 @ 20.24 uur

 14. Lydia…als je je alles zo persoonlijk aantrekt, ga jij er straks aan ONDER door en daar schiet niemand wat mee op en jij al helemaal niet! Je kan nu eenmaal niet alle problemen in je uppie oplossen en zeker niet van vandaag op morgen… Neem eens even wat afstand van alle ellende en zorgen en probeer ook eens wat tijd voor jezelf te nemen om te ontstressen en relaxen…! (En gebruik dat teiltje dan voor een ontspannen voetbad…!) Sterkte en hopelijk toch een prettig weekend?! :) jessi

  Reactie door jessi — vrijdag 3 december 2004 @ 21.03 uur

 15. Jessi, je hebt gelijk. Dat zou ik ook moeten doen, teiltje voor mijn voeten. Lekker warm en behaaglijk. Deze keer ben ik er nog aan ontsnapt en heeft de dokter kunnen aantonen dat er niets bijzonders is, alleen pijn. En die zal wel overgaan, maar het is wel een waarschuwing en ik ben en blijf een enorme stresskip met een te groot gevoel voor rechtvaardigheid en dus wind ik me eerst op en ga dan nadenken… Maar ik ben het wel met MAD eens dat dit kabinet VULLIS is. Niets meer, niets minder. Bovendien vraag ik me af of er een tweede agenda achter zit waarvan de linkse partijen niks weten en de burgers al helemaal niks. Die agenda zou wel eens van de groot industriëlen kunnen zijn, ben ik bang. En als dat zo is, wat en hoeveel “verdienen” deze kabinetsleden er dan bij aan zwart omkoopgeld? Zie je Jan, er IS een grote gelijkenis met Zuid Amerikaanse Bananenrepublieken en zo blijf ik ON TOPIC. Woedend, dat wel. Ik ga slapen en hoop dat mijn dream catcher de nachtmerries vanuit Den Haag weet te vangen en onschadelijk kan maken. Trusten allemaal!

  Reactie door Lydia — vrijdag 3 december 2004 @ 22.36 uur

 16. Wat mij het meest verbaast, is dat dit blunderkabinet nog steeds in leven is. Wie, welk echt weldenkend mens zou zulke individuen zo’n verantwoordelijkheid willen geven? – In een commercieel bedrijf zouden ze al lang de straat zijn op gestuurt. En dan ook nog die vreselijke arrogantie.
  Ja, de media. – De media manipuleren mede de politiek, door hun sellectieve manier van informatie verstrekking. De media tonen een voorkeur voor de regeringspartijen en geven deze steun. De oppositie krijgt maar weinig aandacht. Net als Lydia, en anderen op dit weblog vraag ik: Wat zit hier achter? Wie trekken er echt aan de touwtjes van dit marionettentheater?
  En waarom?
  Ja, Jan misschien moeilijke vragen, maar wel vragen die gesteld moeten worden willen we komen tot de kern van deze zaak.
  Sterkte er mee.
  Amita.

  Reactie door Amita — zaterdag 4 december 2004 @ 11.36 uur

 17. Om nog even op het oorspronkelijke onderwerp ‘regenwoud’ terug te komen:

  De natuurwaarde van de regenwouden is ongelooflijk groot. Niet alleen om economische, medische en dergelijke redenen, maar ook om culturele redenen. Je kunt er ongelooflijk van genieten. En in Brazilië zwerven nog een aantal piepkleine volkjes rond, die we nog niet eens hebben leren kennen. Het vervelende is, dat als we ze leren kennen meteen ten dode zijn opgeschreven door de ziektes die we meebrengen (influenza, mazelen).

  Het is doodzonde dat de oerbossen in Centraal-Europa allemaal verloren zijn gegaan. In Polen schijnt nog een stukje oerbos over te zijn, maar de meeste oorspronkelijke grote zoogdieren zijn (nagenoeg) uitgestorven (oeros, wolf, beer, lynx, etc.).

  De grootste problemen voor het regenwoud in Zuid Amerika zijn de houtwinning en de aanleg van veeteeltbedrijven en plantages. Dat zijn allemaal activiteiten georganiseerd door al schatrijke geldwolven (een beestachtige soort waar ik geen beschermde status aan wil verlenen); die geldwolven zitten deels in het buitenland (gezien vanuit Brazilië). Vanuit Europa moeten we naar mijn mening het behoud van het regenwoud nastreven dor de geldwolven dwars te zitten. En geldwolven kun je alleen in de portemonnee treffen. Vandaar mijn pleidooi voor economische maatregelen tegen Zuid-Amerikaanse landen. Die economische maatregelen moeten dan wel zo getroffen worden dat de arme sloebers ontzien worden (desnoods compenseren we ze door wat extra hulp), maar wel zo dat de geldwolven keihard getroffen worden in hun geldzak.

  Reactie door Drob — zaterdag 4 december 2004 @ 12.09 uur

 18. Drob dat soort wolven word nu juist WEL beschermd.
  Over de hele wereld.
  Het recht van het geld.

  Reactie door Leo 3 — zaterdag 4 december 2004 @ 13.39 uur

 19. Het allerlaatste stuk Europees oerbos op de grens van Polen en Rusland en Oekraïne (heb ik me laten voorlichten door de BBC Countryfile van een week – of twee – geleden) is al in gevaar, omdat westerse multinationals het oog er op hebben laten vallen. Kennelijk kunnen er grondstoffen gewonnen worden vanuit de bodem en is het hout heel erg goed van kwaliteit. Kortom, die helaas niet bedreigde ondersoort van Homo Sapiens, heeft er geld in gezien en wil dat er uit halen. Polen heeft niet genoeg geld om dit enorme stuk natuur te beschermen. Britse natuurbeschermers zijn nu bezig te bekijken of, en zoja, hoeveel stukken van deze bossen ze kunnen kopen, zodat tenminste die stukken beschermd blijven. Het zou nuttig zijn voor het WNF om daar ook zo groot mogelijke stukken land aan te kopen, hoewel ze vinden dat de burgers het zelf moeten opknappen. Dat vinden ze ook van de regenwouden in Indonesië en op de Filippijnen en in Zuid-Amerika en Afrika. Hoewel Prins Bernhard juist vóór het kopen van de bossen was, is het WNF daar nu tegen, “omdat de mensen dat zelf moeten gaan doen”. Het lijkt mij de kat op het spek binden, omdat de huidige bewoners er nog steeds met hele andere ogen tegenaan kijken en op korte termijn er geld uit willen halen voor hun levensonderhoud. Die lange termijn is voorlopig aan zuloke arme mensen niet besteed. Zelf vind ik ook dat de rijke landen zoveel mogelijk oerbossen moeten aankopen en zodra de eigenlijke bewoners precies weten waarom de bossen beschermd moeten worden en ze er een goede baan met leuk inkomen aan overhouden, dan kan je de bossen overdragen, zonder er geld voor terug te vragen. Het is een investering in een schoner milieu op onze planeet en in de toekomst van de natuur, zonder welke we niet kunnen leven. Drob, zolang bossen toch zuurstof aanmaken, moeten ze beschermd worden. Het zijn eco-systemen en als die werken kan er best een hoeveelheid CO2 afgescheiden worden, maar dat wordt weer “ingeademd” door de bomen en planten. Pas als de mens er zich mee gaat bemoeien gaat het fout. Bossen en regenwouden in Canada, de VS, Zuid-Amerika, Polen, Azië en Afrika en overal waar bossen zijn, dien beschermd te worden als we willen dan onze kinderen en kleinkinderen en hun kinderen kunnen leven.Dan kunnen we in ons land misschien de staatsschuld hebben afbetaald, zodat ons nageslacht die erfenis niet heeft, maar als we de natuur verder blijven vernietigen, dan wordt leven alles behalve een pretje en of ons nageslacht ons dat in dank zal afnemen? Ik denk het niet. Waarschijnlijk hebben ze veel liever een staatsschuld af te betalen in een redelijke schone wereld met oerbossen, regenwouden, pampa’s en toendra’s, en alle mogelijke natuur die dat mogelijk zal maken. Ik kies voor milieu en de natuur in plaats van geld. Dat neemt niet weg dat ik RAZEND ben op dit kabinet en dat ik ernstig afvraag waarom vrijwel iedereen dit zo gelaten over zich heen laat komen. Apathie is het allerergste dat we kunnen toelaten!!!

  Reactie door Lydia — zaterdag 4 december 2004 @ 14.03 uur

 20. Gelukkig zijn er meer mensen die het erover eens zijn; dat deze bol vol is. Niet in absolute zin; maar wel in ecologische. De mens is de natuur aan het verstoren en de enigste manier om de mensheid daarin af te stoppen; is die natuur zelf. Door middel van regelmatig 1 of ander virus of bacil te laten evolueren tot gesel van de mensheid als AIDS probeert ze dit op te lossen nu oorlogen steeds minder slachtoffers vragen. Zodoende wordt een eeuwenoude natuurwet weer in ere hersteld; die door de medische voortgang dreigde te worden omzeilt: Dat de sterkste overleeft.

  En als de natuur het weer zal winnen van een dominant organisme zoals de mens; dan hoop ik ook maar dat de innerlijke mens verbeterd zal zijn en dat we van bepaalde geesten als binnen dit kabinet alsook de asociale geldgraaiers verlost zullen blijven. De natuur is in feite niet kapot te krijgen; of de zon moet opgebrand zijn. De mens maakt zichzelf wel kapot; als het niet door externe invloeden gebeurd, dan wel door het innerlijke denken.

  Ik refereer dit laatste naar het boek van Bill Moyers “Healing and the mind”.

  het is tijd voor de revolutie

  Reactie door ReneR — zaterdag 4 december 2004 @ 14.09 uur

 21. 18 Amita

  Dit blunderkabinet heeft machtige vrienden. (USA?)

  http://infowars.com/print/Bush/grandfather_helped_nazi.htm

  Reactie door Charles Starren — zaterdag 4 december 2004 @ 14.13 uur

 22. Lydia

  Het is inderdaad heel erg wat er op dit terrein al jarenlang overal aan de gang is. Wat we zelf kunnen doen is domweg geen hardhout meer kopen. Zelfs niet als er een keurmerk op zit. Ik heb namelijk eens via VprO’s Argos vernomen; dat hierin ook zeer veel wordt gesjoemelt. Verder moet men van tevoren aankondigen dergelijke bedrijven te zullen boycotten, die dit stukje natuur willen vernielen.

  Verder kun je zeer weinig doen; want we hebben geen stemrecht in Polen en de EU; daar draait echt alles ook om de centen. We kunnen hier al met de grootste moeite onze eigen autistische parlementariers van onze node doordringen; laat staan een pool, die nu eindelijk ook wel eens wil ervaren hoe het is om welvaart te hebben. En dat laatste kan ik begrijpen.

  Reactie door ReneR — zaterdag 4 december 2004 @ 14.21 uur

 23. Hoy Lydia,
  Je bent weer goed in conditie zo te zien. Ja, er is heel veel, heel veel te verbeteren. En het zou allemaal zo mooi kunnen zijn. Maar, daar zijn twee dingen voor onontbeerlijk: n.l. bewustzijn en verantwoordelijkheidsgevoel. Velen weten dat – alleen is dan mijn vraag: “Als men het weet, wat doet men er mee?” En door de grote onverschilligheid van ons allemaal, wordt er (nog steeds)te weinig mee gedaan. – Maar weet dat je niet alleen bent in je streven naar een betere wereld en hou dapper vol.
  Amita.

  Reactie door Amita — zaterdag 4 december 2004 @ 18.37 uur

 24. Eten of gegeten worden, is een aloude natuurwet, zowel bij de dieren als bij de mens. Zo hard is de natuur nou éénmaal mensen. Ik had het ook liever anders gezien, maar het zit in de aard van elk levendig wezen. Dat kun je bij jonge kinderen al zien, het hebben van en beschermen van spullen.

  Reactie door ACCEPT — zaterdag 4 december 2004 @ 19.57 uur

 25. De aarde huilt

  wel 10.000 regenwouden tranen!

  Reactie door krul — zondag 5 december 2004 @ 17.30 uur

 26. Krul > …… met tuiten…..

  Reactie door Lydia — zondag 5 december 2004 @ 17.49 uur

 27. Als u niet weet wat te doen met uw leven, wordt dan natuurfundamentalist. Het is absoluut de moeite waard de totale uitroeiing van dieren en regenwouden en zo van alles tegen te gaan. Blaas uzelf op voor de deuren van een houtkap multinational of op het hoofdkantoor van een consortium dat graag geld verdient met plantjes kweken op gekapte regenwoudgronden. Zorg wel dat er geen slachtoffers vallen want negatieve publiciteit voor deze zaak is dodelijk. Waarschuw de media tijdig en zorg voor goede camerabeelden. Zeer belangrijk, zeg maar noodzakelijk. Dat er (o.a.)complete diersoorten op het punt staan uitgeroeid te worden zonder dat men ook maar met de ogen knippert (de maatschappelijke publieke opinie etc.) beloofd veel goeds voor het sociale dier mens dat toch wel mooi honderden miljoenen inzamelde voor de Tsunami. We wensen de BNN, VPRO en andere kanshebbers voor agendasetting / desinformatieopheffing sterkte.

  Reactie door Van Klateren — donderdag 20 januari 2005 @ 17.28 uur

 28. goed

  Reactie door luke mulder — donderdag 3 februari 2005 @ 14.06 uur