Stop!

Kijk hier.

Opties voor delen:
 • NuJIJ
 • eKudos
 • del.icio.us
 • Digg
 • Google Bookmarks
 • email

zondag 12 december 2004 :: 13.03 uur

23 Comments

23 reacties

 1. Weer bezit boven bestaan! Wat een arme egoisten zitten er toch in die regering. en wat een slechte volksvertegenwoordiging slaapt verder in de tweede kamer! Dualisme? ik zie er niets van! Hoog tijd voor oppositiepartijen om nog meer actie te ondernemen! De echte terreurbedreiging komt niet van domme extremisten Nee! Het zijn de extreme lasten onder een groot deel van de bevolking die grote onrust en onvrede veroorzaken Hierdoor raken mensen gefrustreerd en ontstaat er zinloos geweld, want de regering luistert toch niet, en die onmacht wordt op onschuldige mensen afgereageert. Dat maakt deze maatschappij zo verdeeld! Onze regering dreigt met aanslagen! die ons allemaal raken! In je portemonai !
  Vorm samen de mobiele eenheid van slachtoffers van deze terreur en protesteer! Want dit kabinet moet WEG!!

  Reactie door Ben — zondag 12 december 2004 @ 13.25 uur

 2. Goede actie, maar er is meer nodig.

  Persoonlijk woon ik nu al meer dan 4 jaar in een herstructureringswijk. Ik woon in een goedkope, ruime jaren 50 woning met ruime tuin, die gesloopt zou moeten worden om plaats te maken voor een kleinere woningen zonder tuin die echter wel voor meer dan twee keer de huidige huur zal worden verhuurd.

  Wij kregen ook de standaard dreigbrieven die iedereen krijgt van de verhuurder en gemeente “U bent gedwongen te verhuizen”. Toen ik de gemeenteraad vroeg waarom de huurders niet geïnformeerd werden over hun rechten antwoordde de CDA fractie met: “Als we dat zouden doen, dan zouden we niet kunnen herstructureren”. Volgens de advocaat van de verhuurder staat het opzeggen van de huur gelijk staan met het ontbinden van de huurovereenkomst, dit is rechtstreeks in strijd met art 7:271 BW maar een leugen meer of minder doet er niet echt toe voor deze mensen.

  Vanaf het begin heb ik alle intimidatie (angst, onzekerheid, en twijfel) genegeerd en deze hele situatie geformuleerd als “De verhuurder vraagt ons, of wij bereid zouden zijn, om haar te ontslaan van haar verplichtingen jegens ons met betrekking tot de huurovereenkomst.”

  Hierdoor viel het drukmiddel weg: de verhuurder wilde iets van ons, en als ze niet met een redelijk voorstel zou komen, dan zouden wij het verzoek afwijzen. Dit was duidelijk niet de manier waarop men gewend was te onderhandelen. Men had verwacht dat er een bange huurder tegenover hun stond die bang was om dakloos te worden en die overal wel mee akkoord zou gaan als hij maar een dak boven zijn hoofd weer zou krijgen.

  De verhuurder wil graag zoveel mogelijk kosten afwentelen op de gemeenschap, door bijvoorbeeld mensen die met hun huidige lagere huur geen huursubsidie nodig hebben te plaatsen in een veel duurdere woning krijgen ze meer huur per maand binnen. Door het verhuizen niet volledig te vergoeden kunnen ze veel van de kosten afwentelen op de (meestal arme) huurders.

  Mijn insteek was dat er een huurovereenkomst was waarbij tegen een bepaalde huur per maand een bepaald product (woongenot) werd geleverd. Heronderhandelen van deze overeenkomst was natuurlijk altijd mogelijk, maar de verhouding tussen deze twee moest wel gelijk blijven. Dit was (vanzelfsprekend zou ik willen zeggen) volledig onacceptabel voor de verhuurder: de bestaande huurovereenkomst deed er volgens haar niet toe.

  Uit ons blokje is in de tussen tijd iedereen verhuist, ik woon er nog alleen. Waarom zijn die andere huurders wel akkoord gegaan? Wettelijk gezien heeft de verhuurder bar weinig mogelijkheden om iemand te dwingen te verhuizen naar een minder passende woning en het recht op huursubsidie mag voor de rechter niet als argument gebruikt worden. De verhuiskosten vergoeding staat in geen verhouding tot de kosten van het verhuizen. De huurder mag zich in de schulden steken om dit project van de verhuurder te bekostigen.

  Wat onze verhuurder gaat doen is onbekend maar ik heb er vertrouwen in dat ik hier voorlopig nog wel even woon. Ik hoop dat dit andere huurders aanmoedigt om ook goed na te denken over hun eigen belangen en niet zomaar akkoord te gaan met een duurdere woning: Laat de verhuurders maar zelf hun eigen plannen betalen.

  Reactie door Gideon — zondag 12 december 2004 @ 15.11 uur

 3. Helemaal mee eens.
  Kort geleden had ik een lage uitkering (bijstandsnivo). De kale huur was toen ruim 50% van mijn netto inkomen, waardoor mijn (basis) vaste lasten vrijwel mijn gehele inkomen opslokten. Na compensatie door de vangnetregeling huursubsidie hadden we 70 euro per week te besteden; met ons vieren (incl. 2 opgroeiende kinderen). Met alle liefde zou ik toen goedkoper zijn gaan wonen. 5 jaar wachttijd was de voorspelling van de woningbouwvereniging….

  Wanneer dringt het besef toch eens door dat er vooral woningnood is voor betaalbare huurwoningen. Koophuizen vanaf 150.000 euro zijn er ruim voldoende en toch worden daar meer van gebouwd dan sociale huurwoningen. Hoe kan dat nou toch?

  Reactie door Cas — zondag 12 december 2004 @ 16.34 uur

 4. Hoe denkt de rest van de Kamer eigenlijk over het plan van minister Dekker? Ik vind het vrijgeven van de huurprijzen zo’n belachelijk plan dat ik me haast niet kan voorstellen dat er mensen voorstander van kunnen zijn. Niet alleen worden ontzettend veel mensen ontzettend benadeeld in hun beurs, ook worden overeenkomsten met huurders dan op een heel erg eenzijdige wijze aangepast. Het is een grote schande dat dit kabinet zulke onzinnige plannen wil uitvoeren.

  Reactie door Daniël O. — zondag 12 december 2004 @ 18.11 uur

 5. Hallo Jan,
  Ben het helemaal met het SP-standpunt eens. Wat mij altijd opvalt bij bepaling van huurprijzen/verhogingen (nooit verlagingen), is dat de huurder niets, maar dan ook niets gevraagd wordt – geen inspraak heeft – en alles buiten de huurder om geregeld wordt. Huur is een contract, een (opgelegde) overeenkomst. Een contract tussen twee partijen, waar beide partijen zich aan moeten houden; dan is het toch te gek dat de verhuurder zich, wat de huurprijs betreft, hier niet aan hoeft te houden. Typisch liberaal, – anti-sociaal dus.
  Amita

  Reactie door Amita — zondag 12 december 2004 @ 18.23 uur

 6. Aan deze actie doe ik graag mee!

  Reactie door Helma D. — zondag 12 december 2004 @ 20.18 uur

 7. Ja, Wat een idioot plan zeg…Inderdaad, meer huizen is de oplossing !!

  Reactie door Lambert — zondag 12 december 2004 @ 21.37 uur

 8. Als argument voor het vrijgeven van de huren komt de minister met het verhaal dat er dan geld gegenereerd wordt voor sociale nieuwbouw! En als er iets is bij de woningbouwverenigingen dan is het dus geld, miljarden euro’s en die kunnen allemaal gebruikt worden voor sociale woningbouw van goede kwaliteit ook nog eens. Maar dan moeten de heren projectontwikkelaars wel met hun poten van de bouwgrond afblijven om daar dure koopwoningen op te zetten, en moeten de gemeenten ook grond beschikbaar stellen aan de corporaties in plaats van projectboeren die kantoren bouwen die de eerste twintig jaar leeg staan. Laat de minister daar eens wat aan gaan doen! Oh nee, de minister is natuurlijk lid van de VVD; foutje van mij, die steunt natuurlijk haar kiezers: de projectjongens……………….

  Reactie door Opa-Buiswater — zondag 12 december 2004 @ 22.57 uur

 9. Huurliberalisatie = Huurexplosie….STOP!

  Donderdag heb ik in een zogenaamd “twee-minuten-debat” geprobeerd de gemeenteraad achter een motie te krijgen. Een motie die bijna letterlijk een copie was van een Amsterdamse motie waar iedereen, behalve de VVD, vóórhad gestemd. Dus ook het CDA….

  Trackback door Weblog Theo Cornelissen — maandag 13 december 2004 @ 1.26 uur

 10. Natuurlijk getekend en op m’n weblog!

  Reactie door Han — maandag 13 december 2004 @ 7.58 uur

 11. Ik zou het niet eens kunnen betalen! Ik heb nu een inkomen van WAO van 758 euro en een huur van 408! (wel vangnetregeling hoor) Ik zou niet weten hoe ik nog meer aan huur zou kunnen missen … :S

  Dus dank als jullie daar fel tegen zouden strijden!
  x Indra

  Reactie door Indra — maandag 13 december 2004 @ 8.22 uur

 12. @ Gideon (2):

  Goed verhaal, Gideon! Dit stimuleert anderen om zich niet zo maar neer te leggen bij z.g. “noodzakelijke” ontwikkelingen.

  Reactie door Olav Meijer — maandag 13 december 2004 @ 9.35 uur

 13. Willem van Leeuwen, directeur van Aedes, heeft het op de Woonbondmanifestatie en later bij Standpunt.NL toegegeven dat het niet om geld gaat. Er is meer dan voldoende geld om te bouwen. Rijk stuurt slecht aan, provincies en gemeenten geven geen bouwgrond of alleen met krankzinnige prijzen en corporaties gaan nu gewoonvoor de winst. Ook mogen stichtingen geen winst maken. Het geld wordt nu gebruikt voor luxe kantoorinrichtingen, dikke salarissen en hoge bonussen. Nog steeds wordt aan onderhoud te weinig uitgegeven en verloederen op zich goede woningen tot er besloten kan worden tot sloop. Rotterdam is wel kampioen hierin. Marco Pastors is een wethouder die mensen onder het minimumlooon (lees: hoofdzakelijk Moslims) de stad uit wil hebbem. Naar de randgemeenten. Maar daar zijn allang ook al geen bataalbare woningen meer en die zullen er echt niet komen ook, nu die randgemeenten net de lage inkomens verjaagd hebben. Pastors moedigt corporaties aan tot strafbare handelingen. N.l. het weigeren van mensen met een inkomen onder het minimumloon is strafbaar. De woonwet, en daarin het Besluit Beheer Sociale Huurwoningen, zegt heel duidelijk dat sociale corporaties verplicht zijn de doelgroepen te huisvesten. Dat zijn alle mensen onder de ziekenfondsgrens en met name de lage inkomens, zoals minimumloon en uitkeringen. Die laatste groep wil Pastors nu weigeren. Nu nog in een paar straten, maar uiteindelijk in de hele stad. Hij staat ook vierkant achter de Huurbrief van Dekker. Rotterdam dan. Dta betekent dat Pastors rustig laate slopen, zonder dat er alternatieven voorhanden zijn om de mensen te huisvesten. Herstructurering houdt in dat de mensen NIET terug kunnen komen, dat de bewonersorganisaties maar al te vaak geen professionele steun inhuren en maar wat aanklooien en daarmee hun huurders met een waardeloos Sociaal Statuur opzadelen. Geen terugkeergarantie, een te lage verhuiskostenvergoeding (want die 5000 euro is er nog steeds niet wettelijk door en Dekker wil er al weer aan tornen!!) en een nieuwe woning die of niet veel beter is dan de oude, of precies zo’n zelfde soort woning is of veel en veel te dure, vooral gezien de steeds minder wordende huursubsidie en te hoge huren. En woon je ergens waar de verhuurder een aantal apartementen in de verkoop heeft gezet, dan zit je te vaak tegen uitponding aan te hikken. Dat is de huurverhoging op z’n allerhoogst! Maar er zijn nog steeds geen alternatieven om die mensen te huisvesten!
  VRAAG: Hoe kan het toch zo zijn dat met mensen uit sociale huurwoningen zo gesold kan worden, terwijl huurders van grotere particuliere verhuurders daar weinig mee te makenkrijgen en eigenaren van koopwoningen zelden of nooit??? Denk daar eens over na en je ziet dat deze mensen door de overheden als derderangs burgers gezien worden, waar je mee kunt doen wat je wilt als overheid en corporatie.
  De op handen zijnde huurverhogingen MOETEN worden tegengehouden, maar ik pleit voor landelijke acties dat de huurders dit niet alleen ‘weten’, maar ook echt negrijpen wat het voor hen persoonlijk inhoudt. Nu schokschouderen er nog te veel met het idee: We zien wel als het zo ver is. Tja, en dan ben je te laat!

  Reactie door Lydia — maandag 13 december 2004 @ 14.09 uur

 14. Rob,
  ok dan, ik nam, blijkbaar foutief, aan die van de regeringspartijen, vanwege ‘de div. kamerfracties’.
  Afijn, kennelijk heeft slechts GL de moeite genomen om een inhoudelijke reactie te geven. Een reactie van de PvdAfdekking heb ik (nog?) niet gezien namelijk.

  Reactie door Barend — maandag 13 december 2004 @ 18.11 uur

 15. Je kunt reacties krijgen van Staf Depla en Bas-Jan van Bochove als je je eigen versie van de protestmail stuurt. Dan reageren beiden. Maar het is, net zoals bij de SP en GL een enkele mail die aan iedereen gestuurd wordt. Als je hem persoonlijk maakt, met praktijkvoorbeelden en cijfers, dan kan Staf daarmee goed uit de voeten in de Kamer. Van Bochove’s reactie vind ik zozo, maar beter dan toestemmen met de huurbrief, iets dat onze fijne wethouder Marco Pastors de hele gemeenteraad en B&W van Rotterdam wel heeft laten doen. Succes! Overigens heb ik ergens op een weblog of zo het hele riedeltje e-mail adressen opgegeven en die moeten terug te vinden zijn.

  Reactie door Lydia — maandag 13 december 2004 @ 19.35 uur

 16. Barend, in een eerder weblog van Jan heb ik alle e-mail adressen van de bewuste TweedeKamerleden neergezet. Ik had ze van De Woonbond. Je kan even terugzoeken in het archief. Moeten ze instaan. Formeer je eigen klacht en volgens mij krijg je dan antwoord van Bas-Jan van Bochove (CDA) en Staf Depla van de PvdA. En Staf weet ook waar hij het over heeft en staat achter de protesten. Succes.

  Reactie door Lydia — dinsdag 14 december 2004 @ 4.34 uur

 17. Wat Staf Depla betreft heb je het een beetje mis en heb je een beetje gelijk. Staf zelf staat echt achter ons. Binnen de regels die hij heeft doet het toch zijn best en momenteel kan het me geen bal schelen door wie dit tij gekeerd kan worden. Als PvdA en CDA daaraan meewerken, zal ik ze niet tegenhouden, Henk. Want je hebt groot gelijk als je denkt dat dit een heilloze weg richting kartonnen doos onder een brug is. Of, anders: verplichten om mensen samen te laten wonen. Twee gezinnen in een 6-kamerwoning b.v.. En drie alleenstaanden in een 3-kamerwoning. Dat zijn dan vreemden van elkaar, maar ze moeten woonruimte, keuken, toilet en wasgelegenheid delen. bovendien krijgen ze dan fijn minder huursubsidie en een lagere uitkering, want dan ben je voordeurdeler. Dat deze regering geen enkel respect heeft voor het overgrote deel van onze burgers, is wel duidelijk. Alleen de boven 3xmodalers vinden het allemaal geweldig. Strakjes, met al die daklozen wordt dat wel minder. Want daklozen zijn een rotgezicht, nietwaar? Dan is er weer een probleem. Waar moeten die dan heengebracht, heen gestuurd worden zodat die rijke mensen zich niet hoeven te ergeren aan arme daklozen?

  Reactie door Lydia — dinsdag 14 december 2004 @ 10.10 uur

 18. Ja die daklozen zijn wel vervelend, ach die verbannen we gewoon naar de drenthse Goelags, kunnen ze fijn werken voor een kommetje watergruwel ;-)

  Reactie door Ronald — dinsdag 14 december 2004 @ 14.38 uur

 19. grmmbl@ ronald… :-)

  Reactie door patrick — dinsdag 14 december 2004 @ 14.44 uur

 20. Dit kabinet maakt de huren het ziekenfonds en gas-elektrisch-water en alle diensten van de overheid duurder .Er komen straks burgers in de problemen.Geen loonsverhoging dit zijn witte boordjes criminelen .Als dit kabinet zo door gaat hebben ze strak 24 uur per dag bewaking nodig dan gaan er ook Nederlanders uit hun dak hebben niks meer te verliezen.Dit kabinet helpt Nederland totaal naar de bliksem geen geld en geen werk.

  Reactie door j.ouderikerink — dinsdag 14 december 2004 @ 16.18 uur

 21. Ik heb eens gekeken hoe de SP dit probleem wil oplossen. Ik heb toen moeten constateren dat de SP een partij is van veel geschreeuw, maar weinig wol is.
  Op de website van de SP wordt een formulier aan de bezoeker aangereikt om protest aan te tekenen bij de overheid. Of deze manier van verzet productief is, is voor mij de vraag. Zou de Kamer onder de indruk zijn als haar een stapel ondertekende protest-formulieren bereikt. De geschiedenis leert ons van niet. Ruim vijf miljoen handtekeningen konden niet voorkomen dat in de jaren tachtig de kruisraketten toch geplaatst werden. De huurders worden volgens mij met deze handtekeningen-actie dan ook belazerd. Zij wekt de schijn dat dit soort acties wezenlijke veranderingen kunnen bewerkstelligen, maar daartoe zullen we toch echt hardere middelen moeten hanteren zoals bijvoorbeeld huurstakingen.
  Weer worden de mensen er door een linksige partij ingeluisd om hun energie te richten op de Kamer. Historisch gezien hebben strak pyramidevormig georganiseerde partijen als de SP altijd een conservatieve rol gespeeld. Woede van onderdrukten werd door hen altijd weer gekanaliseerd in de richting van de gevestigde parlementaire paden. Rechtse leiders hebben in het verleden meermaals te kennen gegeven dit soort partijen prima te vinden, omdat de interne ordehandhaving ervan er voor zorgt dat leden niet werkelijk gevaarlijk voor het systeem worden.
  Ik durf me aan een voorspelling te wagen. Het zal geen reet opleveren met de actie van de SP.

  Reactie door Gerrit — donderdag 16 december 2004 @ 17.28 uur

 22. Als je maar hebt geprotesteerd en voor je zelf het gevoel hebt er iets aan te hebben gedaan.
  Je hoeft het niet te pikken, doe er wat aan. Schrijf niet alleen naar partij voorzitters, maar naar alle VROM-leden van een partij, zowel 1ste als 2de kamer. (email adressen op de site’s) Als je je eigen verhaal goed op papier hebt wordt het eerder gelezen dan een brief waar ze duizenden van ontvangen. Doe het wel voor 20 januari want dan wordt de huurbrief weer besproken in de kamer.
  Na een berekening ben ik er achter dat over 5 jaar wij 28% huurverhoging hebben. Ga ik uit van 2% inflatie, zodra de inflatie hoger is wordt uiteraard 28% ook hoger. (of lager)
  Het fabeltje dat je 4 jaar aan de huur kunt wennen en als je huursubsidie hebt mag je blijven wonen, niet te geloven. Dus m’n buurman met minder inkomen kan blijven en ik die geen subsidie ontvang, maar dan de huur niet meer kan betalen moet oprotten.
  Vandaag in de Staatscourant, schrijven 2 woningcorporatie’s het geld helemaal niet nodig te hebben. Het merendeel in de Kamer is het met Dekker niet eens. Krijg ik toch het gevoel dat er geluisterd wordt????? Of……………

  Reactie door Cathrina — zaterdag 18 december 2004 @ 1.08 uur

 23. Hallo,

  Door die leuke hypotheekrentaftrek zijn de huizenprijzen de afgelopen jare enorm gestegen.Met een duure woning heb je het meeste voordeel. In plaats van hier wat mee te doen bij de hoge inkomens zijn natuurlijk weer de sociaal zwakkere het haasje.
  Wie die ideeen bedenkt is mij een raadsel. Merkt de politiek niet dat er niemand enige waardering heeft voor hun plannen. Hoe kan de economie zich herstellen als de grootste groep nederlanders in onzekerheid wordt gestort? De midden en lage inkomens mogen straks op straat gaan wonen ook mogen ze niet meer naar de dokter. Lang leven de sociale menselijke samenleving. Ons wordt verteld dat het niet anders kan. Ik zie nog wel wat dingen. Waarom geven we de bedrijvers van de bouwfraude geen sociale taakstrf door ze sociaal te laten bouwen? Dat zijn toch ook onze belastingcenten die daar verdwenen zijn! Hoe kan het dat daar niks aan gedaan wordt? Of moeten we dan ook naar onze ambtenaren kijken? Dat is natuurlijk niet de bedoeling want dan gaat er een beerput open. Dus dan maar geld halen op een andere manier. Aan hypotheekrenteaftrek wordt jaarlijks veel meer uitgegeven dan aan huursubsidie, maar daar praten we maar niet over toch? Hiermee zouden we ook kunnen bezuinigen maar ja dan komen we bij de hoge inkomens terecht en dat kan natuurlijk niet.

  Reactie door A. Boomsluiter — dinsdag 4 januari 2005 @ 14.52 uur