Oss – Amsterdam – Oss

Vlnr: Bart, Paul en Pieter

Vanmorgen eerst naar Buitenhof. Met Paul Witteman een aantal belangwekkende zaken besproken. Het is prettig dat er nog programma’s zijn waar net even wat meer tijd is om een samenhangend verhaal te houden.

Daarna naar de Nieuwjaarsreceptie van mijn ‘goeie ouwe’ afdeling Oss. In het partijkantoor hadden zich een kleine honderd mensen verzameld om onder het genot van heerlijke hapjes en drank elkaar het beste toe te wensen voor het nieuwe jaar en te luisteren naar toespraken van wethouder Jules Iding en presentator Paul Peters.

De laatste zette de oude en de nieuwe webmaster van de lokale site in het zonnetje. De laatste kreeg ‘De rode pluim’, een onderscheiding voor het beste aanstormend talent van de afdeling. Webmaster Bart van der Hoop heeft ervoor gezorgd dat de Osse SP-site dagelijks gemiddeld door een kleine 500 mensen wordt bezocht. Een hele prestatie. Ook zijn voorganger, Pieter Pijnenburg, die de zeven jaar daarvoor de ‘digibeten’ van de afdeling het belang van internet heeft proberen uit te leggen, werd in het zonnetje gezet.

Het was weer ouderwets gezellig op het thuishonk.

Opties voor delen:
 • NuJIJ
 • eKudos
 • del.icio.us
 • Digg
 • Google Bookmarks
 • email

zondag 02 januari 2005 :: 18.58 uur

24 Comments

24 reacties

 1. Sterk:
  Algemene presentatie op persoonlijk vlak waardoor acceptatie voor de SP is vergroot.
  Zwak:
  Zelf geen inhoud geven aan de roep om leiderschap door niet zelf als voorbeeld een leider te zijn in het direct voorstellen van innoverende ideeën.
  Ik noem dit toch een gemiste kans……..

  Reactie door Bernard Uitdenhemel — zondag 2 januari 2005 @ 19.51 uur

 2. Altijd leuk om naar jou te luisteren, Jan !Wel vind ik, dat er iets tegenstrijdigs zit in wat je zegt. Enerzijds betreur je het gebrek aan leiderschap, dat veroorzaakt zou zij door de anti-autoritaire generatie van de jaren zestig. Anderzijds meen je dat er niet genoeg geluisterd wordt naar de mensen op de werkvloer en dat er teveel gedicteerd wordt door Den Haag. Dus eigenlijk teveel leiderschap, alleen van verkeerde leiders !
  Wat hier van essentieel belang is,is dat leiders alleen goede en gerespecteerde leiders zijn als ze als vanzelf ‘boven komen drijven’, dus vanuit de werkvloer naar voren worden geschoven. Anders gezegd: het ontbreekt ons nog steeds aan werkelijke democratie. Zo zie ik bijvoorbeeld in mijn situatie (als leraar op een grote scholengemeenschap van 4000 leerlingen)hoe je tegenwoordig veel minder invloed hebt op het beleid dan vroeger op een kleinere school. Er zijn veel meer lagen in de organisatie, terwijl vroeger in een plenaire vergadering besluiten werden genomen wordt nu getracht het door de directie gevoerde beleid te beinvloeden via de tamelijk op afstand opererende medezeggenschapsorganen.Wat de zestiger-jaren generatie te verwijten is, is niet het ontkennen van leiderschap, maar eerder het niet afmaken van de democratiseringsbeweging die zij op gang heeft gebracht. Maar veel eerder kun je dat verwijt richten aan de latere generaties, want die zijn pas met het grote consumeren en de individualisering begonnen.Mijn analyse luidt: doorgaan met democratiseren binnen bedrijven en instituten waar we in de jaren zeventig zijn blijven steken !

  Reactie door simbro — zondag 2 januari 2005 @ 20.24 uur

 3. @Bernard en Simbro: Lees mijn boek ‘Hoe dan, Jan?’ maar…(:-
  Het ligt op 20 januari in de winkel.

  Nee, alle gekheid, ik ben het met jullie eens. Maar je kunt niet álles kwijt in zo’n interview, ook al duurt het 20 minuten.

  Reactie door Jan Marijnissen — zondag 2 januari 2005 @ 20.55 uur

 4. # 2.) Simbro

  Het gelijk en ongelijk van Jan Marijnissen.

  Zelf ook volledig uit de generatie die dacht in de jaren 60 voor een revolutie te moeten zorgen door in alle aspecten “de Macht” aan de kaak te stellen maar liever omver te werpen.
  Dit ging dus toen verder dan alleen kritiek op regering of “establishment”.
  Liever waren we het met niemand eens.
  Als kinderen van de babyboom na de oorlog waren we met velen en vormden zelf een “macht” sterk genoeg om veranderingen af te dwingen.
  Seksuele revolutie zonder aids, kraken zonder verantwoording af te leggen, inspraak tot op universitair niveau waarbij inspraak dictaat werd….we kwamen er allemaal mee weg…
  Leiderschap was een fascistisch woord. Communisme werd kritiekloos omarmd maar onder onze voorwaarden.
  Op de scholen werd “Meester” gewoon Jan ook al was hij boven de 50 en hij moest zijn bek houden als hij niet “meeging”.
  Nee, we hadden toen geen hoofddoekjes, maar haren tot een lengte die vooral konden worden gezien als protest tegen?? Iedereen!!
  Militair? Zonder pretenties of inhoud ook hier doorvoeren wat we wilden? Wisten we wat we wilden?? We kwamen op voor ons nummer en dat nummer wilden we dus wel uitvoeren.
  Het woord “respect” valt vandaag meer dan ooit. Wel, onze generatie, Dus die van Jan en mij, hebben mede geholpen het woord “respect” belachelijk te maken.
  “Wij” zijn zeker verantwoordelijk voor het resultaat dat vandaag geen ruimte meer geeft aan “respect”
  Als we praten over “Leiderschap” geef ik Jan eigenlijk volkomen gelijk maar waar is zijn “Leiderschap” ???
  Ik bedoel dan niet zijn leiderschap over de SP wat in principe incestueus is, maar zijn leiderschap als het gaat om politieke stellingnamen maar meer innovaties die een dragend vlak hebben.
  In onvoldoende mate ziet Jan dat hij juist nu, bij gebrek aan een echte leider in de PvdA, voor een open doel staat om links Nederland een gezicht te geven.

  Het gelijk van Jan blijft dat hij ziet….het ongelijk dat hij geen vorm kan geven.

  Reactie door Bernard Uitdenhemel — zondag 2 januari 2005 @ 21.29 uur

 5. Beste Jan,

  Met instemming heb ik vanmiddag gekeken naar je verhaal in Buitenhof.
  Wat ik vooral in je analyse belangrijk vond, was je constatering dat er sprake is van een collectief wegkijken in Nederland. Geen leiders die opstaan en de vele misstanden in de zorg, het onderwijs en noem maar op in het publieke debat gooien, ermee naar de media gaan.
  De lethargie die heeft toegeslagen in alle geledingen van onze samenleving. De uit angst geboren protocollisering van Nederland. Niemand die uitroept: Laten we ophouden met wegkijken, de dingen keihard bij de naam noemen en op de publieke agenda ermee!(jij dus wel)
  Ikzelf heb 25 jaar in het beroepsonderwijs gewerkt. Ik zit werkloos thuis, wegens bezuinigingen. Ik ben een prima docent, zeer ervaren, gemotiveerd en betrokken. Collega’s die tot hun nek in het werk zitten. Niet te snappen! Er is zoveel mis in het onderwijs, maar ik voel me roepende in de woestijn. Niemand heeft de guts om zijn mond open te doen, collectief autisme. Het onderwijs wordt slechter en slechter en dat is heel kwalijk.

  Ik weet zeker dat je bij Buitenhof een aanzet hebt gegeven waarvanuit we verder moeten. Mij heb je aan je zijde!

  Reactie door Frans van Tuil — zondag 2 januari 2005 @ 21.39 uur

 6. Ik sluit me dus ook volledig aan bij Frans van Tuil.
  Jan, wordt en draag leiderschap “boven de partij”.

  Reactie door Bernard Uitdenhemel — zondag 2 januari 2005 @ 21.49 uur

 7. Op zich een goed verhaal bij Buitenhof vandaag. Alleen je opmerking over reclassering viel bij mij een beetje verkeerd. Het kwam op mij over alsof je het gebrek aan begeleiding aan jongeren en volwassen en Justitiele inrichtingen weet aan de reclasseerders zelf.
  Nu ben ik zelf laatstejaars student MWD en inmiddels werkzaam als jeugdreclasseerder. Ik voel me niet echt serieus genomen als ik een caseload draai van 11 clienten in 16 uur werk per week. Elke reclasseerder werkt zich een slag in de rondte en moet vervolgens constateren dat een collega die vertrekt niet meer vervangen wordt omdat er geen geld is. Je mag dus met minder mensen, nòg meer werk doen. Het domino-effect op de werkers is nu al te zien.

  Het draait zoals altijd om 1 ding; Geld. De mensen zelf doen echt hun werk zo goed als ze kunnen. En nog altijd met veel plezier…hoewel dat wel steeds minder wordt naar mate je als aan een lopende band je clienten moet ‘afwerken’.
  Als je dààr aandacht voor vraagt in de Kamer, zoals ik je in Buitenhof hoorde zeggen, dan heb ik je vandaag vast verkeerd begrepen. Het kan niet zo zijn dat clienten minder tijd kunnen vragen van hun jeugdreclasseerder omdat een collega niet meer wordt vervangen door geldgebrek.

  Reactie door RC — zondag 2 januari 2005 @ 22.39 uur

 8. Bernard, dat herken ik. Maar dan moet je er wel bij zeggen dat we serieus dachten dat het de enig juiste manier was. Dat het dat niet was, tja, daar worden we nu met onze neus op gedrukt. Schrale troost is dat ook vandaag de dag weer een heleboel fout gaat en zal gaan en dat over dertig jaar ook die mensen kunnen zeggen: tja, maar we dachten serieus dat het de nig juiste manier was! Kortom, er wordt helaas te weinig geleerd van het verleden en onze fouten in dat verleden.
  Verder, leiders werden en worden door middel van vriendjespolitiek naar voren geschoven. Niet op grond van kunnen, maar op grond van wie ze zijn en hoeveel ze verdienen en willen verdienen. Democratische leiders worden onmiddellijk zwaar op de huid gezeten. Niek Stam bv. Zelfs Lodewijk de Waal wordt verguisd en boze kabouter genoemd door de mensen die bij die partij horen die de macht altijd aan de vriendjes overdoet. Wat kost dat boek van je, Jan? Ik heb een bijstandje n.l. en geen No-Claim en ik word gekort op de huursubsidie enz.enz…

  Reactie door Lydia — zondag 2 januari 2005 @ 22.57 uur

 9. @RC. Ik heb je proberen te mailen, maar je mailadres werkt niet.
  Inderdaad, dáár vraag ik aandacht voor. Ik wilde met je overleggen hoe we verder kunnen gaan.

  Reactie door Jan Marijnissen — zondag 2 januari 2005 @ 23.17 uur

 10. @marijnissen, ik heb de uitzending gezien vandaag. In de vorige door jou gestarte discussie over het Huis der Historie heb ik me openlijk geërgerd aan je toontje over ‘jongeren die onze verworvenheden als vanzelfsprekend beschouwen’. Het gezapige, betweterige galg-en-rad-toontje, het toontje van de pijprokende, bankzittende socialist die verhalen vertelt van toen solidariteit nog heel gewoon was…

  De wereld voor de jongeren van vandaag is domweg veel complexer is dan jouw wereld toen. Toen wist je nog wie je vijanden en vrienden waren. Vanaf de jaren zestig moedigen ouders en scholen hun kinderen aan om zich zo veel mogelijk individueel te ontplooien, autoriteit te wantrouwen en kritisch te zijn. De maatschappij van vandaag hoort voor al die socialisten dan ook geen verrassing te zijn.

  Ook al begrepen Witteman en Wiegel niet waar je heen wilde, je boetedoening over de jaren-zestig maakte me weer trots dat ik je heb gekozen als mijn volksvertegenwoordiger.

  Reactie door PsiesDrom — maandag 3 januari 2005 @ 1.04 uur

 11. Allereerst wens ik je een geweldig 2005 toe.

  Interessante uitzending.
  Ik moet Wiegel wel gelijk geven.

  Je leiderschap moet niet aleen in het land nadrukkelijk aanwezig zijn, maar ook in Den Haag zou je je nog nadrukkelijker kunnen profileren. Niet gaan voor een aantal zaken die je belangrijk vind, maar meer zaken onder de aandacht brengen.
  Je hoort genoeg, neem ik aan.

  Wat betreft je opmerkingen over mensen die zich meer dienen uit te spreken.

  Er wordt heel wat uitgesproken en gezegd. Niet alleen in de commentaarsecties van je weblog, maar ook op vele weblogs.
  Er zijn heel wat mensen met verstand van zaken, maar dat is niet genoeg.

  Als ik het met de mensen in mijn omgeving heb over het politiek inhoudelijk actief zijn, dan blijken velen het gevoel te hebben dat politiek er is voof een bepaalde groep. Deze regering heeft daaraan meegewerkt door slecht te luisteren naar de burgers.

  Tevens had Wiegel gelijk toen hij stelde dat het wel erg belangrijk is zaken en persoon te kunnen scheiden. Elkaar politiek in de haren vliegen en toch vrienden zijn.
  Dat is een kunst en die is niet iedereen gegeven.

  Het is de vraag of er niet voldoende mensen zijn die zich uitspreken, of dat er te weining vanuit de gesettelde politiek wordt geluisterd.

  Reactie door Molly — maandag 3 januari 2005 @ 4.22 uur

 12. Waar Wiegel mee bezig was, was puur een politiek vvd truukje. Namelijk de scherpe randjes eraf kletsen m.b.t. vvd beleid. Overal hoor je in het land, dat mensen de balen hebben van die harde vvd toon. Hoe kan je dat eenvoudiger laten verdwijnen, door oud vvd leden een mooi verhaal te laten doen. Wiegel kan mooi lullen, maar die schijt ook niet in zijn eigen nest, misschien nu, maar nu staat hij langs de kant, tenminste dat moeten wij denken dat het objectief is. Daarbij moet men eerst maar eens naar Hirsi Ali kijken, dat onderduik verhaal gelooft toch geen hond meer. Tenminste als je verstand hebt van beveiliging…en dat heb ik…

  Reactie door MAD — maandag 3 januari 2005 @ 7.50 uur

 13. dit is wel een komisch stuk
  http://www.vvddenhaag.nl/feed.cfm?artikel=841

  Reactie door MAD — maandag 3 januari 2005 @ 12.21 uur

 14. Wat mij betreft had je wel wat sterker uit de hoek mogen komen voor wat betreft het zgn. linkse oppositieblok dat er al zou bestaan. Daarnaast ging het over Lula en het huis van cultuur dat een jaar geleden werd geopperd. Samenwerking met rechtse partijen bepleiten na een hete herfst… :S

  Ik vond dat Witteman te veel ruimte kreeg om het gesprek alle kanten op te sturen. Dat kon je niet van het gesprek daarna met Wiegel zeggen. Jammer.

  Reactie door Jory — maandag 3 januari 2005 @ 12.58 uur

 15. Het kan niet zo zijn dat clienten minder tijd kunnen vragen van hun jeugdreclasseerder omdat een collega niet meer wordt vervangen door geldgebrek.

  Comment van RC — 2 januari 2005 @ 22.39

  @ RC,

  Ik ben al jaren “afhankelijk” van zorg, tot vorig jaar van jeugdzorg, en zie met t jaar minder tijd over… niet alleen bij reclassering enzo maar gewoon overal… je zegt wel, dat kan niet… maar gebeurt wel… En de clienten zijn daar altijd de dupe van…

  Reactie door Patrick — maandag 3 januari 2005 @ 13.18 uur

 16. Het interview in ‘Buitenhof’ gezien. De SP wil met een ieder in discussie, Jan Marijnissen praat met iedereen, roept elk mens op eindelijk eens zijn/haar mond open te doen. Bijna was ik geneigd om “Marijnissen for President’ te denken totdat ik me de e-mailcorrespondentie mei l.l. herinnerde met zowel de Consumentenbond als Agnes Kant nadat de orthodontisten waren beschuldigd van zowat alles wat misdadig was. Ik kreeg een mailtje van Kant dat het geen zin had om verder te converseren want zij en ik zouden het toch nooit met elkaar eens worden. Gevolg: de orthodontietarieven zijn acht procent verlaagd, veel orthodontisten overwegen momenteel zich te ‘ontspecialiseren’ zodat ze voor hetzelfde werk de vijftien procent hogere tarieven van de algemeen praktici in rekening kunnen brengen zodat er een publieksonduidelijkheid van jewelste zal ontstaan want de oorspronkelijke orthodontist heeft niet meer de vaardigheden en outillage om het reguliere tandartswerk te doen, de reguliere tandartsen niet de kennis om ècht succesvol orthodontisch te behandelen zodat die behandelingen niet alleen duurder worden maar ook langer gaan duren. De verzekeringsmaatschappij leken even de grote winnaars te worden omdat ze zónder premieverlaging die acht extra procenten winst konden pakken, over een aantal jaren mogen de èchte orthodontisten weer de troep gaan opruimen zodat er alleen maar verliezers zijn. Agnes Kant en de SP hebben weer wat stemmenwinst geboekt totdat bij de daaropvolgende verkiezingen al die patiënten door hebben hoe ze bij de neus zijn genomen. Jan, goed gesproken, hoor. De SP een sociale partij die alleen maar naar zichzelf luistert. Ik vind dat niet door de beugel kunnend, het klopt ‘van geen Kant’. Wordt je ooit eerlijk over deze blunder van jewelste? Hèèl vèèl sterkte in 2005..!

  Reactie door Guus Rombouts — maandag 3 januari 2005 @ 14.27 uur

 17. Gelukkig Nieuwjaar!
  Guus, beetje opportunistisch vind ik jullie idee van ontspecialisering wel….iemand als u zou toch creatiever en vooral kundiger moeten kunnen omgaan met dat wat,volgens u, niet door de “beugel” kan…?? Jan, vond jouw optreden in Buitenhof goed: recht door zee, duidelijk en wat mij het meest aansprak was dat je aanstuurt op inhoudelijkheid, m.i.z. de enige remedie voor alle problemen in ons land!

  Reactie door Madelijne Pleines — maandag 3 januari 2005 @ 19.10 uur

 18. Met interesse en verbazing, heb ik het verhaal reclassering en daar aan gekoppeld gevangenispersoneel van Jan Marijnissen in Buitenhof zondag aangehoord.Zolang schrijver dezes bij het gevangeniswezen werkzaam is geweest,dat is 28 jaar,is er bezuinigd. Ik wil hem er op wijzen dat de heren Boeij (directie Amsterdam D.J.I.) en van Huet (directie Noord-Holland Noord D.J.I.)aan de bel hebben getrokken bij Donner en daarvoor inmiddels de rekening hebben moeten betalen.De vakbonden van P.I.W.-ers trekken al jaren aan de bel. Ondertussen wordt opgedragen door de politiek, dus ook door Jan Marijnissen dat in de meeste, zo niet in alle P.I.’s, uitvoering moet worden gegeven aan een sober regiem. Hetgeen wil zeggen, dat alle activiteiten welke voorheen tussen 07.00 uur en 21.00 uur plaatsvonden, nu tussen 08.00 uur en 17.00 uur plaatsvinden.De consequentie van jarenlange bezuinigingen is dat er nu per dag circa de helft minder P.I.W.-ers op de vloer lopen dan 15 jaar geleden. Een kind kan nagaan dat er dan ook minder aandacht voor de gedetineerden zal zijn. De gedetineerden zijn dus nu minder uit hun cel en zitten langer achter de deur. Het is interresant te lezen wat artikel 26 en 26 bis van de gevangenismaatregel hier van zegt. De politiek en dus ook Jan
  Marijnissen hebben er bij gezeten toen er vorm en inhoud/uitvoering aan dit beleid is gegeven.

  K.D. een P.I.W.-er met F.L.O.

  Reactie door K.Draaisma — maandag 3 januari 2005 @ 19.12 uur

 19. Misschien heb ik me eerder bij dit ontwerp iets te hard opgesteld en ook ten aanzien van de rol als leider van de SP die Jan bekleedt liever niet het woord “incestueus” gebruikt maar vond het ook wat moeilijk om anders goed te omschrijven. Dus meer was het constateren van Partij introspectie/naar binnen gerichtheid, waarbij de SP de “familie” was.
  Ook Nordholt nam vanavond het woord “Leiderschap” in de discussie op TV expliciet in de mond/ over.
  Inderdaad Jan, je kan dit niet in 20 minuten voldoende uitdiepen. Ik geef je hierin volkomen gelijk.
  Met je boek dat we binnenkort in de schappen mogen verwachten hoop ik dat je hier dus dieper op ingaat. Maar ook hoe je je eigen rol daarin ziet. Dus de rol van “Leider”.
  Met je inmiddels parlementaire seniority ligt er een grote taak voor je weg als je zelf voortouw neemt. Het is niet acceptabel meer voor jou om (terug) te schreeuwen naar de regering. Juist nu mist het parlement een politiek leider daar waar de Pvda/Wouter Bos slechts op zijn “good looks” wordt beoordeeld/afgerekend.

  Een idee zou bijvoorbeeld zijn om je boek als apart onderwerp/forum te nemen op je Weblog zodat buiten de regulaire onderwerpen je boek en al zijn onderwerpen centraal staat om over te discussiëren.

  Reactie door Bernard Uitdenhemel — maandag 3 januari 2005 @ 20.20 uur

 20. Mededeling aan Madelijne Pleines, bericht 23, 3 januari 19.10 uur: Voor alle duidelijkheid; ik ben zelf geen orthodontist, ik heb zelfs geen tandheelkunde of welk ander medisch specialisme gestudeerd. De ècht goede lezer kan niet uit de formulering van mijn bijdrage opmaken dat ik op enigerlei wijze suggereer wèl tot die beroepsgroep te horen.
  Ik neem het als privépersoon op voor beugeltjestandartsen zoals ik het ook weleens opneem voor bankemployées, mondhygiënistes, trambestuurders, receptionistes, journalisten, obers of welk ambacht dan ook. Dat is nu eenmaal mijn nobele imborst zónder er een socialistisch of welk kaartje dan ook aan te hangen. Ja, dat soort geheel belangelozen bestaan ook. Gek hè! Ondertussen ben ik leergierig als ik nu eenmaal zeer benieuwd wat u bedoelt met uw zinsnede: “…iemand als u zou toch creatiever en vooral kundiger moeten kunnen omgaan met dat wat,volgens u, niet door de “beugel” kan…?? Zéér benieuwd naar uw reactie verblijf ik met gevoelens van achting en vriendelijke groet..!

  Reactie door Guus Rombouts — dinsdag 4 januari 2005 @ 17.17 uur

 21. Madelijne, bel de krant!! Een echt onbaatzuchtig persoon. Ze bestáán nog!!! GUNST!hihihi Sorry hoor, meneer de onbaatzuchtige Rombouts, maar dit soort borstklopperij maakt me onaardig. Ik ga cynisch worden, beetje sarren, beetje treiteren. Want ik geloof voor geen milimeter dat er een echt onbaatzuchtig mens in de wereld bestaat. De ene, écht onbaatzuchtige is de “Grote Geest”. De Manitou. Die sommigen God noemen en anderen Allah en weer anderen Jaweh.
  Madelijne, kijk je uit met hard lachen? Dan kan je je middenrif bezeren, hoor…

  Reactie door Lydia — dinsdag 4 januari 2005 @ 19.37 uur

 22. Mededeling aan Lydia, bericht 30: Het lijkt me dat discussies op forums van politieke partijen dienen plaats te vinden op basis van argumenten. Dat het onfatsoenlijk is om tomaten -het symbool van de SP- te gooien naar personen die men geheel niet kent. Mensen die zich daar toe verlagen, de vrijheid nemen om een discussie in de kiem te smoren, te verstoren, geven blijk andersdenkenden niet te respecteren, geen argumenten te hebben, doen grote vraagtekens zetten bij het ècht democratisch gehalte van de politieke stroming die zij aan hangen. Dat zulke verstoorders vaak geen mening hebben waar zij frank en fier voor uit durven te komen blijkt wel uit het onvermeld laten van uw achternaam. Dus voordat u nog een tomaat gooit naar een onbekende zou ik eerst eens Blokker of de HEMA binnen stappen teneinde een spiegel aan te schaffen waar ik, als ik u was, hèèl lang in zou kijken. Ik weiger het om me thuis te willen voelen tussen mensen die niet verder komen dan de “lolbroekerij” van anderen -publiekelijk- te kwetsen, dus haak ik nu af.

  Reactie door Guus Rombouts — woensdag 5 januari 2005 @ 10.00 uur

 23. Guus Rombouts kijk je uit dat je je bortsbeen niet stuk slaat!!!!

  Reactie door Lezer — woensdag 5 januari 2005 @ 11.10 uur

 24. @ RC,

  Nee, excuus als dit zo overkwam hoor, geef de hulpverleners zelf nergens schuld aan… maar juist het kabinet… hoe vaak ik al niet te horen heb gekregen.. sorry jong, maar dat kan niet want we hebben te weinig personeel… neej echt niks op de mensen die het werk doen hoor!!
  Wilde alleen vanuit “de client” be amen wat je zei, en benadrukken dat het voor jullie al zwaar K* is, maar dat clienten er helemaal de dupe van zijn…

  groet patrick

  Reactie door patrick — woensdag 5 januari 2005 @ 13.44 uur