Stop segregatie

Een ruime meerderheid van de directeuren van basisscholen in ons land vindt dat de gemeenten te weinig doen om het ontstaan van witte en zwarte scholen tegen te gaan.

Dit blijkt uit een enquete die door de SP-Tweede Kamerfractie is gehouden.

Opties voor delen:
 • NuJIJ
 • eKudos
 • del.icio.us
 • Digg
 • Google Bookmarks
 • email

vrijdag 14 januari 2005 :: 15.33 uur

22 Comments

22 reacties

 1. Vraag me af of je ouders kunt ‘dwingen’ hun kind naar een bepaalde school te sturen

  Reactie door Ronald — vrijdag 14 januari 2005 @ 16.46 uur

 2. Jan Marijnissen, ik vrees dat de apartheid/segregatie in het onderwijs nooit aangepakt zal en kan worden en wel om deze redenen:

  - Het spreidingsbeleid is door de rechter verboden omdat het ‘racistisch’ zou zijn, als ik me niet vergis. Je moet immers kinderen schiften op afkomst en dat is in strijd met artikel 1 van de Grondwet. Doe je het op basis van sociaal-economische omstandigheid is het nauwelijks doelmatig, omdat er evenveel minder bedeelde ‘witte’ als ‘zwarte’ kinderen en ouders zijn in de steden.
  - Islamitische scholen doen wel de apartheid toenemen (ze zijn per definitie ‘zwart’), maar hebben geen opvallend slechte onderwijsresultaten. Je kan dus ook niet goed schiften op basis van leerresultaten. Ook kan je vanwege dat verschrikkelijke artikel 23 van de Grondwet niet spreiden omdat christenen hun kinderen niet op een islamitische school willen zetten en omgekeerd heb je hetzelfde probleem.

  De enige oplossing is artikel 23 van de Grondwet af te schaffen en gewoon doelgericht op afkomst kinderen bij elkaar in de klas zetten. Tevens moet je autochtonen teruglokken naar de steden en moet je allochtonen naar het platteland lokken. Vergeet namelijk niet dat 60% van de geboren kinderen in de grote steden allochtoon zijn en dit percentage sterk groeit. Men moet het spreidingsbeleid dus hoe dan ook landelijk regelen. Weliswaar mag dat alles niet, maar het is de enige werkende oplossing.

  Overigens nog een voorbeeld uit de ervaring die ik heb. Toen ik nog in een pretpark werkte kwamen er eens twee klassen bij de botsautootjes op bezoek: een geheel ‘zwarte’ klas uit Amsterdam en een geheel ‘witte’ klas uit het Noorden (Friesland of Groningen). Gevolg was dat ze elkaar ontweken, ze een ietwat vijandig werden en er ontzettend veel voorgedrongen werd. Binnen de kortste keren zaten de botsautootjes vol met de kinderen uit Amsterdam en stonden de kinderen uit het Noorden aan de zijlijn. Ik heb vervolgens een ‘wit’ kind naast een ‘zwart’ kind gezet. Was ik een politicus, dan kon ik dat uiteraard niet doen want dan was ik een ‘racist’. Echter, toen ik de kinderen naast elkaar in een botsautootje zette, ontstond er werkelijk een ontzettend goede sfeer. De hele dag gingen ze naast elkaar in de botsauto’s zitten, gingen ze gebroederlijk met elkaar om. De kinderen die geen botsauto konden vinden kregen een plaatsje aangeboden, iets dat kort daarvoor ondenkbaar was. Sommigen gingen zelfs samen naar andere pretparkattracties!

  Maargoed, zelfs als pretparkarbeider heeft men blijkbaar meer bevoegdheden om mensen te integreren dan als bestuurder, dus die scholen blijven zeker de komende eeuw gescheiden. Overigens met dank aan de superchristenen van het CDA. :(

  Reactie door Daniël O. — vrijdag 14 januari 2005 @ 17.25 uur

 3. In de V.S. hebben ze geprobeerd geforceerde menging van scholen te bewerkstelligen. Dit is volledig mislukt. In de klassen zelf had je wel gemengde groepen, maar zo gauw je op het schoolplein kwam, of als er projecten moesten worden uitgevoerd had je toch weer groepjes (etnisch gevormd).
  Verplichten van integratie werkt niet. Wat je wel zou kunnen doen is er voor zorgen dat scholen mensen niet beletten (op relieuze gronden) dat leerlingen zich ergens inschrijven. Dat is dus heel beperkt.

  Reactie door ricardo kamperveen — vrijdag 14 januari 2005 @ 17.43 uur

 4. Daniël O (2),

  Ja artikel 23 zou afgeschaft moeten worden, door op jonge leeftijd kinderen van verschillende groepen te laten samen werken b.v. met gym, leren zij elkaar te vertrouwen en ontstaat er meer respect voor elkaar.
  Het voorbeeld van jou laat zien dat het kan, goed gedaan!

  Aan de ene kant zegt balkenende dat de verschillende groepen meer met elkaar moeten samenleven maar als het er op aan komt willen ze de apartheid in stand houden.

  Reactie door Evert Tigchelaar jr — vrijdag 14 januari 2005 @ 17.53 uur

 5. De overheid laat wel vaker steken vallen als het gaat om de uitvoering van hun wetgeving. Met name het asielbeleid was hier het grote voorbeeld van. Maar anderzijds was er vaak ook het verzet vanuit de lagere en lokale overheden tegen het beleid. Je weet op den duur niet meer waar je aan toe bent.

  Reactie door ReneR — vrijdag 14 januari 2005 @ 19.29 uur

 6. Je moet ouders natuurlijk nooit dwingen hun kinderen naar een bepaalde school te sturen. Ik zou dat zelf als ouder niet pikken en gezamenlijk met meerdere ouders mijn kinderen uit protest thuislaten. Het er maar eens op aan laten komen.

  Reactie door Henk — vrijdag 14 januari 2005 @ 19.31 uur

 7. De meeste schooldirecteuren zijn van mening dat de overheid veel te weinig doet tegen de ’witte vlucht’, het verschijnsel dat autochtone ouders hun kinderen naar ’witte scholen’ buiten de eigen wijk brengen.
  Maar waarom gebeurd dit dan? Waarom die ‘witte vlucht’. Dan is er toch iets aan de hand in Nederland? Volgens mij moet men eerst gaan onderzoeken waarom die ‘witte vlucht’.

  Reactie door ACCEPT — vrijdag 14 januari 2005 @ 20.08 uur

 8. Ik ben het met je eens ACCEPT. Dwang bij schoolkeuze zal de bestaande tegenstellingen in dit land enkel aanscherpen. Laat ik je dit als vader van twe kinderen toevertrouwen: “als het om het belang van je eigen kinderen gaat, ben je bereid je eigen principes overboord te zetten. Dat is misschien ook wel goed, dat onvoorwaardelijke, dat is de natuur.
  Bovendien, er zijn talloos veel andere argumenten om voor een school te kiezen, dan de kleur van de leerlingen.

  Reactie door Henk — vrijdag 14 januari 2005 @ 20.15 uur

 9. #7 #8

  Volkomen mee eens. Wat zijn de oorzaken. Maar ik vrees, dat ze dan niet al te diep willen zoeken. Mischien weten ze het al heel lang maar is het not-done om over de hete brei te gaan praten. Wist van een vrouw in elk geval een verhaal, dat ze haar kind van een zwarte school haalde, omdat het kind uit zichzelf steeds meer turks begon te spreken. Nederlands kun je kinderen leren, maar in gebieden waar een andere cultuur of taal voertaal is, daar wordt deze de dominante cultuur.

  Reactie door ReneR — vrijdag 14 januari 2005 @ 20.50 uur

 10. ACCEPT schreef: “Dan is er toch iets aan de hand in Nederland? Volgens mij moet men eerst gaan onderzoeken waarom die ‘witte vlucht’.”

  Dat weten we al een ontzettend lange tijd, Accept, laten we daar nu niet voor de zoveelste keer onderzoek naar doen. Mensen vluchten weg omdat ze gewoon van mening zijn dat “er te veel buitenlanders wonen in de steden.” Vervolgens vluchten nog meer Nederlanders weg en groeit het aantal buitenlanders en herhaalt voorgaande kringloop zich eindeloos. Die ontwikkeling moeten we stopzetten, maar dat is verdomde lastig. Ik denk echter dat allochtonen liever buiten de stad gaan wonen dan autochtonen in de stad, dus is het denk ik minder lastig om mensen uit de stad te krijgen dan ze er weer in te stoppen. Dus we moeten beginnen met het bouwen van huizen in dorpen in Noord, Oost en Zuid-Nederland en deze voorbehouden aan buitenlanders uit de steden. Huizen die in de steden vrijkomen reserveren we voor Nederlanders. Het is misschien allemaal een beetje kort door de bocht, maar dit probleem is zo groot dat halfzachte oplossingen echt niet meer helpen.

  Reactie door Daniël O. — zaterdag 15 januari 2005 @ 0.32 uur

 11. @ Evert Tigchelaar (#4): bedankt! ;)

  Reactie door Daniël O. — zaterdag 15 januari 2005 @ 0.34 uur

 12. Beste Daniel O.

  Ik denk dat de plattelandsgemeenten én hun bevolking zich met hand en tand zullen verzetten tegen dit soort plannen.

  Reactie door Henk — zaterdag 15 januari 2005 @ 0.44 uur

 13. @ Henk: dat weet ik niet, aangezien het platteland toch redelijk ruimhartig was toen met de uitzettingen van de 26.000 asielzoekers door deze regering. Daarnaast moet je niet in een jaar een hele volksverhuizing op gang brengen, maar moet je hier wel wat meer jaren voor nemen natuurlijk. Als de plattelandsgemeenten en hun bevolking zich echt gaan verzetten, dan moet je ze gewoon voor de keuze zetten. Nu kunnen we de problemen nog enigszins oplossen, maar als we niets doen dan zijn we straks echt te laat en zal ook het platteland op de blaren moeten zitten.

  Reactie door Daniël O. — zaterdag 15 januari 2005 @ 0.57 uur

 14. Daniel O

  Misschien heb je wel gelijk Daniel, maar zelf ben ik wat cynisch geworden. Ik woon in een dorp en heb gemerkt dat vooral de jeugd duidelijk stelling neemt. Een allochtoon die de jaarlijkse kermis bezoekt, bijvoorbeeld, speelt met de klink van het ziekenhuis, zoals men dat hier placht te zeggen.
  Een ding is zeker, integratie zou hier met harde hand afgedwongen worden. Of we daar op zitten te wachten ? Ik weet het niet.

  Reactie door Henk — zaterdag 15 januari 2005 @ 1.06 uur

 15. @ Henk: het cynisme deel ik volledig en is ook mijn reden geweest om me wat feller te keren tegen de halfzachte ‘oplossingen’ van de hedendaagse politiek. Een groot deel van probleem is dat ontzettend vele ‘witte’ en ‘zwarte’ kinderen en ook volwassenen nauwelijks afweten van elkanders bestaan. In sommige dorpen woont de enige buitenlander bij de afhaalchinees op de hoek en in sommige delen van Amsterdam is de inheemse Nederlander evengoed uitgestorven. Het is zo ontzettend onwerkelijk en wrang, dat veel mensen het zich nauwelijks voor kunnen stellen. Ik vrees dus ook dat er nooit echt een oplossing gevonden zal worden en we een soort Amerika worden waar elke bevolkingsgroep multicultureel van elkaar apart leeft.

  Alhoewel, in zeker zin zijn we dat natuurlijk al. :(

  Reactie door Daniël O. — zaterdag 15 januari 2005 @ 1.47 uur

 16. Heeft het probleem van de gekleurde en de niet gekleurde scholen niet te maken met de spreiding van gekleurde en niet gekleurde mensen in de diverse stadswijken? Het lijkt mij dat veel mensen hun kind toch op een school opgeven die dicht in de buurt is.

  Reactie door kamperman — zaterdag 15 januari 2005 @ 9.26 uur

 17. Er is wezenlijk iets mis wanneer je als ouder denkt gedwongen te zijn om je kind naar een “bepaalde” school te sturen wanneer het onderscheid van “witte en zwarte” scholen zou verdwijnen en ik maak me daar ernstig zorgen over…Ligt, op veel dieper niveau, de “dwang” niet eerder gelegen in het bestaan van dat onderscheid zelf????

  Reactie door Madelijne Pleines — zaterdag 15 januari 2005 @ 10.21 uur

 18. @10 Daniël O.

  Jij schrijft: Dus we moeten beginnen met het bouwen van huizen in dorpen in Noord, Oost en Zuid-Nederland en deze voorbehouden aan buitenlanders uit de steden.

  Ik zie het al voor me, rijtjeswoningen en flats bij ons in het dorp hier in het prachtige noorden. In ons dorp is het ook nog beschermd dorpsgebied ook. Dat lijkt en past toch niet in een dorp, of je moet er vrijstaande woningen tussen bouwen. Maar dan heb je weer een probleem. Want dat kunnen ze niet betalen, omdat men toch over het algemeen vanuit een huurwoning komt. En op den duur krijg je weer precies hetzelfde probleem, een ‘witte vlucht’ vanuit de dorpen. Allereerst zal er veel beter geintegreerd moeten worden in de toekomst door allochtonen en zal de opvoeding van kinderen van allochtonen veel beter moeten. Dus niet b.v. s’avonds laat op straat rondhangen, want dat maakt de jeugd crimineel en dat zie je weer terug op school en in de samenleving. Hier is een taak weggelegd voor de ouders, maar die kijken niet zo nauw. Ze denken er over het algemeen heel anders over dan autochtone ouders. Toen ik s’avonds om 7 uur thuis moest komen na het spelen, hingen de alochtone kinderen om 10.00 nog op straat. Kijk , daar gaat het al mis en vind ik dat een waardeloze opvoeding met alle gevolgen en crimineel gedrag van dien op school en samenleving. En daarom halen autochtone ouders hun kind van school, om vervolgens hun kinderen op een ‘witte school’te plaatsen. Mijn kinderen zijn nu 2 en 3 en als ik zie wat voor toestanden op school heersen in een groter plaatsje verderop bij ons, waar dus ook heel veel allochtone kinderen op zitten, dan weet ik ook wel wat ik doe straks met mijn kinderen.
  Precies, ze gaan straks hier in het dorp naar een ‘witte school’ , want ik wil alleen het beste voor mijn kinderen. Dat willen toch alle ouders.

  Reactie door ACCEPT — zaterdag 15 januari 2005 @ 10.38 uur

 19. Daniel
  Dank voor je inspirerende verhaal
  Apartheid is inderdaad moeilijk te doorbreken omdat mensen met veel geld overal kunnen gaan wonen maar arme mensen niet.
  Dat is helaas al altijd zo geweest.
  Het oneerlijke is dat mensen in arme wijken altijd de problemen op hun bordje krijgen. In Wassenaar en Baarn heb je vast die problemen niet maar wel de mensen die het “regelen”.

  Reactie door nico — zaterdag 15 januari 2005 @ 11.32 uur

 20. “In Nederland wordt met enige regelmaat de discussie over de wenselijkheid van spreiding van leerlingen in het onderwijs gevoerd. Het is tot nu toe altijd bij felle en emotionele discussies in de politiek en de media gebleven,waarbij weinig oog is voor de uitvoeringsproblemen die een spreidingsbeleid met zich mee brengt. Ondanks alle debatten wordt er zelden of nooit overgegaan tot spreiding van leerlingen.
  De Nederlandse ervaring met spreidingsbeleid gaat niet verder dan het maken van vrijwillige afspraken tussen gemeentebesturen en schoolbesturen in een beperkt aantal gemeenten.
  In de Verenigde Staten is gedurende een jaar of twintig, ruwweg tussen 1971 en 1991 ervaring opgedaan met spreiding van leerlingen.De aanzet is gegeven door de rechterlijke macht.Toen bleek dat staten en schooldistricten slechts schoorvoetend gehoor gaven aan de opdracht in Brown v.Board of Education II om te desegregeren, gingen lokale en regionale rechters er met steun van het Hooggerechtshof toe over om staten en schooldistricten tot integratie te dwingen.Daarbij werden vergaande maatregelen opgelegd. Vanaf 1971 is busvervoer ingezet om leerlingen naar gemengde scholen te brengen. Het desegregatiebeleid heeft enig succes gehad in staten waar voor 1954 sprake was van wettelijk geregelde segregatie. Daar is het aantal zwarte leerlingen dat een gemengde school bezoekt gestegen tot 38%in het begin van de jaren negentig,waarna het weer is teruggezakt tot 30%.Rechters en bestuurders hebben nooit greep gekregen op die situaties waarin concentratie van leerlingen uit minderheidsgroepen het gevolg is van het gescheiden vestigingspatroon van deze groepen. Waar dat het geval is,heeft het spreidingsbeleid per saldo precies het tegenovergestelde opgeleverd van wat ermee beoogd werd. Blanke ouders verhuisden
  mede als gevolg van het spreidingsbeleid in een versneld tempo uit de grote steden naar de voorsteden en soms nog verder om het spreidingsbeleid te ontlopen. Het resultaat is dat de segregatie in het Amerikaanse onderwijs op dit moment groter is dan toen met het spreidingsbeleid werd begonnen. De ervaringen met het spreidingsbeleid zijn ronduit negatief. Het heeft veel geld gekost en geleid tot een enorme maatschappelijke polarisatie terwijl het beoogde doel alleen maar verder uit zicht is geraakt.
  De ervaringen in de Verenigde Staten geven een aardige indicatie van wat er in Nederland kan en vrijwel zeker zal gebeuren wanneer er daadwerkelijk tot spreiding van leerlingen wordt overgegaan. Van groot belang is de keuze van de geografische eenheid waarbinnen gespreid moet worden om een evenwichtiger verdeling van leerlingen over de scholen te bewerkstelligen. Als gekozen wordt voor de gemeente,dan zal dit in de grote steden leiden tot verplaatsing van zeer veel allochtone en autochtone leerlingen, met als resultaat dat in Amsterdam en Rotterdam alle scholen een meerderheid van allochtone leerlingen zullen hebben. Veel ouders die in grote ste-
  den wonen en hun kinderen naar witte of nagenoeg witte scholen sturen zullen de grote steden verlaten om zich aan het spreidingsbeleid te onttrekken.Wanneer als geografische eenheid voor spreiding gekozen wordt voor de stad plus de randgemeenten,dan valt hevig verzet van ouders in de randgemeenten te verwachten. Zij zijn voor een groot deel uit de stad vertrokken om de stadsproblemen te ontvluchten en zullen het gevoel hebben dat de stad hen als het ware achterna komt. Een deel van de ouders uit de randgemeenten van de grote steden zullen verhuizen naar nog
  verder van de stad gelegen woonplaatsen.
  De ervaringen in Amerika leren dat het vrijwel onmogelijk is om beleid te voeren op basis van wat politici wensen dat ouders doen. Het enige realistische beleid is beleid dat is gebaseerd op wat ouders in werkelijkheid doen als ze met het beleid worden geconfronteerd.
  Bij het debat over spreiding zou het verstandig zijn om de discussie in Nederland minder in termen van wenselijkheid of onwenselijkheid van zwarte scholen te voeren en de ervaringen die in Amerika met spreidingsbeleid zijn opgedaan zorgvuldig te bestuderen”

  Meer? Kijk op http://www.sardes.nl/publicaties/loab21_haastklus.pdf

  Reactie door Miguel Sloendregt — zaterdag 15 januari 2005 @ 13.36 uur

 21. Het CDA wilde onlangs het belang van spreidingsbeleid onderstrepen, iets dat de SP al jaaaaaaaren roept. Kop ‘m in!

  Reactie door Jory — zaterdag 15 januari 2005 @ 13.45 uur

 22. Na. Jan, je stond toch de buurtschool voor?
  Daar heb je dezelfde problemen hoor, gezien de opbouw van de wijken.

  Het enige wat het probleem echt te lijf gaat is een veranderde beschikbaarheid van de middelen in het onderwijs.

  Gewoon beschikbaarheid naar behoefte, en niet naar kinderaantallen of inschatting van achterstand.

  Alle kinderen in Nederland op een bepaalde leeftijd testen op allerhande zaken, dyslexie, gedragsproblematiek, noem maar op.
  En het dan niet laten afhangen van de ouders of er wat aan gedaan wordt. Nee. Behandeling op school door professionals die door de overheid worden betaald.
  “Het rugzakje” de deur uit. Kinderen naar een school waar ze een veilige en aangepaste leeromgeving vinden.

  Veel scholen laten zich graag steunen door een pot geld die door ouders wordt gevuld en is ondergebracht in een stichting “vrienden van”.
  Afschaffen die hap en verbieden. Het mag niet zo zijn dat scholen met kinderen die van armere ouders komen minder financieen ontvangen.

  Reactie door Molly — zaterdag 15 januari 2005 @ 15.29 uur