NPCF in verwarring

De NPCF is een organisatie in verwarring. Men heeft vaak moeite onderscheid te maken tussen vriend en vijand, korte en lange termijnbelangen. Dat is jammer. Men zou eens na moeten denken over wat nu werkelijk in het belang van de patiënten is, achter het kabinet aanlopen of de huisartsen steunen in hun gerechtvaardigde strijd.
Hoe is het mogelijk dat de NPCF de marktwerking in de zorg steunt?

Opties voor delen:
 • NuJIJ
 • eKudos
 • del.icio.us
 • Digg
 • Google Bookmarks
 • email

dinsdag 01 maart 2005 :: 22.30 uur

45 Comments

45 reacties

 1. Kan het zijn dat de NPCF ook geld krijgt en omgekocht is?
  Zoals alles hier in Nederland.

  Reactie door anita — dinsdag 1 maart 2005 @ 22.41 uur

 2. Inderdaad zeer merkwaardig, jammer dat er niet iets meer intelligentie binnen zo’n belangenvereniging zit.

  @anita: sterkte met je paranoia

  Reactie door Arnoud Scheer — dinsdag 1 maart 2005 @ 23.00 uur

 3. Beste Jan, ik denk dat men bij het NPCP ook niet een lange termijn visie heeft, op dit moment is het lastig voor patienten, met de noclaim ellende(hebben ze daar trouwens hun goedkeuring aan gegeven?)maar als de huisartsen met hun acties hun doel bereiken(wat ik hoop)is dat in het voordeel van de patient maar net als de huidige regering kijken ze niet verder dan neuslengte, heel jammer!

  Reactie door Sabineke van Schie-Pleines — dinsdag 1 maart 2005 @ 23.03 uur

 4. Hoe kan de arts, maar ook werkelijk iedereen in de medische zorg nog weten waar zij aan toe is.
  Er is een zodanig onontwarbare situatie ontstaan dat men met begrip moet constateren dat het zo niet werkt. Begrip voor iedereen in de zorg maar vooral in de medische zorg.
  Regelgeving is geformuleerd door enerzijds marktwerking en anderzijds sociale parameters.
  Beide dwingend en verantwoording eisend.
  De medische zorg heeft behoefte aan duidelijkheid.
  Deze duidelijkheid kan nooit ontstaan vanuit de huidige mogelijkheden voor deze groep meer dan belangrijke medeburgers.
  In zijn algemeenheid lijkt het te zijn, het is of het ene of het andere.
  Hierbij kan alleen een terugschakeling naar de overheid passen.
  Aan chaos hebben we zelfs in ons land geen gebrek.
  Er kan niet anders dan marktwerking worden toegepast, ook in de medische zorg, op straffe van het morele maar meer werkelijke failliet van deze sector.
  De overheid moet zorgen voor de kaders waarin een zorgmodel werkelijk inpasbaar is en verantwoordelijk voor de uitvoering nemen waarin rechtsbescherming voor allen wordt gewaarborgd.
  De regering maakt dit wettelijk mogelijk door de juiste wetgeving en het parlement controleert deze regering.

  Er is geen toekomst voor een gezonde zorgsector zonder marktwerking.
  Er is ook geen toekomst voor een gezonde zorgsector zonder controle op deze marktwerking.

  Reactie door Tom — woensdag 2 maart 2005 @ 0.54 uur

 5. Laten we onze woede toch vooral richten op de overheid die maar blijft weigeren om voldoende geld in de zorg te investeren en zodoende deze verdeeldheid zaait!!! Want de vraag die je hier stelt Jan, hoe het mogelijk is dat de NPCF de marktwerking steunt, beantwoord je afdoende in je inleiding, maar het is de overheid die de verwarring heeft gezaaid (!!) waardoor het vrijwel onmogelijk is geworden om onderscheid te maken tussen vriend en vijand en tussen korte- en lange termijnbelangen! Dat is niet alleen het probleem van de NPCF, maar véél en véél erger: vooral het probleem van de patiënt!!! De patiënt wordt hier ongewild en mogelijk vaak onbewust opgezadeld met een bijna etisch dilemma: Moet de patiënt wensen dat zijn korte termijnbelangen worden behartigd ten koste van de lange termijnbelangen of andersom en hoe kun je dit in Godsnaam van een patiënt vragen? Ik ben woedend op deze overheid die derhalve ook die last (impliciet) op de schouders van patiënten doet neerkomen!! De overheid heeft voor de “patstelling” gezorgd die de genoemde onmogelijkheid, om onderscheid te makem tussen vriend en vijand en tussen korte-en lange termijnbelangen , in feite is!!
  Eigenlijk zouden patiënten hun verlies van no-claim, binnen een landelijke actie, (symbolisch) moeten declareren bij de overheid, het NPCF zou misschien iets “goed kunnen maken” door behulpzaam te zijn bij het op touw zetten van een dergelijke actie. Maar echt woedend ben ik dus op de overheid die er voor zorgt dat we ons nu noodgedwongen moeten afvragen wie welke belangen dient te behartigen!! Dat is echt meer dan verschrikkelijk en getuigt van een zeer groot gebrek aan visie op “waarden en normen” van deze overheid!

  Reactie door Madelijne Pleines — woensdag 2 maart 2005 @ 1.02 uur

 6. Overigens begrijp ik de reactie (2) van Arnoud Scheer op Anita (1) niet…Natuurlijk is de NPCF omgekocht, zoals ook de patiënt is omgekocht met die hele no-claim constructie! En wel door de overheid die tot de marktwerking initieert! De omkoping zit ‘m in het feit dat iedereen nu met de rug tegen de muur staat! Dat je je niet zou moeten láten omkopen is ten tweede, maar de verantwoordelijkheid van de overheid in deze is, wat mij betreft, ten eerste aan de orde. Meer dan woedend ben ik op deze overheid!

  Reactie door Madelijne Pleines — woensdag 2 maart 2005 @ 2.15 uur

 7. En zo brengt de no claim regeling regeling niet artsen en patiënten bijelkaar, omdat ze uiteindelijk dezelfde (lange termijn) belangen van een goede en een voor iedereen toegankelijke gezondsheidszorg zonder ingebouwde drempel nastreven, maar lijkt de no claim artsen en patiënten (in dit geval vertegenwoordigd door een federatie) nu juist tegen elkaar uit te gaan spelen. En dat is meer dan ‘gewoon’ verwarring, het is verwarring in geregisseerde vorm, een vorm van ‘georganiseerde chaos’. Want met de invoering van de no claim heeft de overheid toch vooral een instrument gecrëerd om artsen en patiënten af te houden van hun collectieve, solidaire streven naar een betaalbare en toegankelijke gezondheidszorg en in plaats daarvan de ‘ieder voor zich’ mentaliteit onder patiënten en artsen (die nu elkaar ook moeten gaan beconcurreren op tarieven voor (poliklinisch) verrichte handelingen) te bevorderen. De patiëntenfederatie lijkt de problemen in de gezondheidszorg te willen ‘afkopen’ door de patiënten wier belangen zij vertegenwoordigt te ‘tracteren’ op het voordeel van het behoud van de no claim teruggave, wat natuurlijk direct meetbaar voordeel oplevert. Maar wat daarmee op de lange termijn geregeld is voor de patiënt, daarover is niet nagedacht. Het is jammer dat een zo belangrijke federatie als deze welke opkomt voor de belangen van patiënten zo gefocusd is om alleen op de korte termijn van een jaar de (financiële) belangen van patiënten te willen veiligstellen en niet verder wil kijken naar de problemen in de zorg waar in de komende jaren artsen én patiënten mee te maken krijgen. Juist datgene waar (huis)artsen middels hun acties nu aandacht voor willen vragen, in het belang van arts én patiënt.

  Reactie door David Tompot — woensdag 2 maart 2005 @ 3.17 uur

 8. En in feite, zou de NPCF wél “naar behoren” handelen, wordt van de patiënt dus gevraagd om begrip te hebben voor (terechte) verdediging van de lange termijnbelangen! Uiteindelijk, als deze situatie van de no-claim (en van andere marktinvloeden)blijft voort bestaan, is zodoende “de patiënt” de dupe in geval van verdediging van zowel korte- als van lange termijnbelangen!
  Betrokkenen worden tegen elkaar uitgespeeld door deze overheid.
  Het is echt een grote schande en ik ben voor een grote actie tegen de overheid om deze direct betrokkenen als samenleving te ondersteunen want dit kan écht NIET!!! Het is pure waanzin!

  Reactie door Madelijne Pleines — woensdag 2 maart 2005 @ 8.24 uur

 9. Het gaat er bij mijn niet in dat deze patiëntenverenigingen niet door hebben dat dit precies de bedoeling is. Vervelend voor de minima onder de patiënten en ik hoor daar ook bij, maar aan de andere kant moeten we hopen dat de mensen nu eens echt in opstand komen en zeggen dat dit niet kán. En daar zit volgens het probleem en dat zie je ook bij de huurders in ons land. Ze laten zich manipuleren en kaal plukken en mopperen en klagen steen en been, maar vrijwel geen mens is bereid om zich te organiseren en te gaan protesteren. Zo was ik bij de No-Claim demonstratie die eigenlijk vrij klein was, jammer genoeg. Ik had honderden mensen verwacht. Er waren er nog geen honderd. Morgenmiddag om 13.00 begint de grote Woonbond demonstratie op het Plein voor de Tweede Kamer. Dan staan er hopenlijk honderden boze huurders in de vrieskou te protesteren tegen het Plan Dekker. De behandeling in de Kamer is opgeschoven voor een tweede keer. Zo bang zijn ze dus wel daar en protesteren, zelfs dreigen alleen, helpt al een beetje. Ik ben er, ijs en weder diendende, ook weer bij. Maar de miljoenen huurders die in de knel gaan komen, die blijven – alweer – weg. En dat is ook zo met de No-Claim en met de rest van de Zorg, zoals PGB en Thuiszorg en ga zo maar door……. Wanneer het verzadigingspunt is bereikt, weet ik niet, maar het kan toch niet meer echt lang op zich laten wachten. Tóch….????

  Reactie door L.M. Lembeck — woensdag 2 maart 2005 @ 9.13 uur

 10. Ik kan me wel vinden in het commentaar van L.M. Lembeck. Met zoveel gedupeerden moet het toch mogelijk zijn om een miljoen of wat mensen op de stoep van Den Haag te deponeren.

  Als iemand zich afvraagt waarom de regering alle a-sociale maatregelen doorstoot. Simpel: De makke lammeren laten het gewoon gebeuren.

  Reactie door Jan Pruimboom — woensdag 2 maart 2005 @ 9.25 uur

 11. Nog even voor ik naar m’n werk ga: Of de patiëntenverenigingen nu wel of niet door hebben hoe het zit: Het blijft omkoping door de overheid! En ook de niet direct betrokkenen wordt zand in de ogen gegooid waar het ‘t begrijpen van de verantwoordelijkheden betreft, de overheid is verantwoordelijk en leidt nu op slinkse wijze de aandacht af van de schuld die zij hebben aan de slechte ontwikkelingen binnen de zorg!
  Dit kan en mag zo niet doorgaan!!!

  Reactie door Madelijne Pleines — woensdag 2 maart 2005 @ 9.31 uur

 12. Het blijkt toch al uit de naam van die organisatie: Nederlands Patiënten Consumenten Federatie. Ze zien zorg niet als iets noodzakelijks maar als een produkt, da’s duidelijk.

  Reactie door Onno — woensdag 2 maart 2005 @ 10.12 uur

 13. 2 @Arnoud Scheer

  @anita: sterkte met je paranoia

  Comment van Arnoud Scheer — 1 maart 2005 @ 23.00

  Zo gek is die opmerking van Anita niet hoor, zelfs bij de politie houd men er een grijze danwel dubbele boekhouding op na.

  Reactie door leen — woensdag 2 maart 2005 @ 10.26 uur

 14. Arnoud.
  Droom lekker verder…..ik weet wel beter.

  Reactie door anita — woensdag 2 maart 2005 @ 11.37 uur

 15. huisartsen worden steeds meer ingeperkt. er zijn er veel te weinig, de agressie jegens hen neem toe, de ‘normale’ taken die een HUIS arts moet doen nemen af. dwz, je wordt voor een wissewasje doorverwezen.
  volgens mij is vooral het te kort aan HUISartsen en daardoor de onbereikbaarheid het grootste probleem. daarbij de herwwardering wat een huisarts anno 1980 deed. denk aan HUIS bezoek als je kind ziek is. heden ten dage nooit meer arts gezien in HUIS.

  Reactie door allart — woensdag 2 maart 2005 @ 12.14 uur

 16. laat maar lekker vastlopen die handel . bij die patienten verenigingen zitten over het algemeen ook van die over het paard getilde figuren in het bestuur die alleen zichzelf interesant vinden . er zijn 2 oplossingen voor de gezondsheids problemen .1. er vallen vele doden in de zorg .2 of agnes slaat die hoogervorst die arrogante lach van zijn smoel .sorry .maar de tijd van praten is voor mij voor bij

  Reactie door texas henkie — woensdag 2 maart 2005 @ 12.18 uur

 17. lol texas henkie ;-)

  Reactie door Patrick — woensdag 2 maart 2005 @ 13.14 uur

 18. Henk, PEACE, MAN !!!

  Reactie door L.M. Lembeck — woensdag 2 maart 2005 @ 13.33 uur

 19. hier de texas methode toepassen ,lijkt me goed, hebben we toch nog wat opgestoken van sjors., en dan wel den haag preventief ruimen.
  zalm pakken, en op de kop houden en uitschudden,
  hoogervorst invriezen,
  balkenende door de hakselaar,
  de geus vierendelen

  Reactie door Jansonius — woensdag 2 maart 2005 @ 13.52 uur

 20. In de laatste bijdragen meen ik een tendens tot zinloos (hoewel, misschien toch…?) geweld te bespeuren. Hier moet worden ingegrepen voordat het te laat is! OK, natuurlijk, het addergebroed moet weg uit Den Haag, desnoods kwaadschiks, maar niemand moet daarvoor natuurlijk maar één dag hoeven brommen….. :)

  Reactie door Olav Meijer — woensdag 2 maart 2005 @ 14.59 uur

 21. Olav, kan daar geen kwijtscheldingswet op gemaakt worden door het nieuwe kabinet dat er natuurlijk komt als dat addergebroed (sjee wat un woord :S ) verwijdert wordt??? ;-)

  Reactie door Patrick — woensdag 2 maart 2005 @ 15.14 uur

 22. Hm, creatief van je, Patrick! Zeker geleerd van Chili, hè, waar de regering ná Pinochet deze zielige, zieke oude man (maar niet heus) ook vrijstelling van vervolging verleende… :)

  Reactie door Olav Meijer — woensdag 2 maart 2005 @ 15.17 uur

 23. Olav
  eh,.. uh ja, uh nee, kweetnie.. hehe ;-)

  Reactie door Patrick — woensdag 2 maart 2005 @ 15.23 uur

 24. Hallo Jan,
  Waar het hier om gaat, is de keuze tussen een wat betere gezondheidszorg, middels die doorverwijzingen naar ziekenhuizen, of geld besparen in de vorm van de no-claim regeling. Te gek om over te praten. Door de maatregelen van dit kabinet staan nu partijen, die alleen maar gediend zijn met een goede samenwerking, tegenover elkaar. En dat alleen maar om een paar rotcenten. Verdeel en heers – Waar heb ik dat meer gehoord???
  Groet,
  Amita.

  Reactie door amita — woensdag 2 maart 2005 @ 15.30 uur

 25. In Amerika gaat het al jaren slecht met de gezondheidszorg.
  Als je daar als ziekenfondpatient belt naar een huisarts of 4 dan nemen ze geen mensen aan en verwijzen je door naar de speciale klinieken waar je wel een dag moet wachten om geholpen te worden en dan kan je ook nog wel over de 100 dollar betalen voor medicijn met bv antibiotica erin.
  Is dat de toekomst van Nederland??????
  Wees trot op de huisartsen dat ze protesteren.Een huisarts is niet snel tot actie bereid.
  Dus het water staat hen tot de lippen.
  Laat het U allen wel een zorg zijn !

  Reactie door anita — woensdag 2 maart 2005 @ 16.11 uur

 26. Aan de fractievoorzitter van de Socialistische Partij
  t.a.v. de heer J. Marijnissen
  Postbus 20018
  2500 EA DEN HAAG

  datum Utrecht, 2 maart 2005

  ons kenmerk 2005-116/DSB/01.01.01/ADi/hvde
  onderwerp acties huisartsen

  Geachte heer Marijnissen,

  Op uw weblog stelt u op 1 maart dat de NPCF in verwarring zou zijn en niet goed kan onderscheiden wat korte en lange termijn belangen zijn met betrekking tot een goede huisartsenzorg.

  Wellicht is het u ontgaan dat de NPCF in juni jl. een petitie heeft aangeboden aan de voorzitter van de Vaste Kamercommissie VWS, de heer Stef Blok, over de toekomst van de eerstelijnszorg (zie bijlage). In deze petitie stellen vrijwel alle organisaties die zich betrokken voelen bij de eerstelijnszorg dat deze zorg versterkt en verbeterd moet worden en dat investeringen nodig zijn. Groot was dan ook onze teleurstelling dat de LHV deze petitie niet heeft willen ondertekenen. Inhoudelijk kon men zich vinden in deze uitgangspunten, maar men was van mening dat de positie van de huisarts onvoldoende tot zijn recht kwam. Wij vonden dit een gemiste kans omdat deze toekomstvisie is gebaseerd op onderzoek naar wat patiënten verwachten en willen van de eerstelijnszorg.

  Het moge duidelijk zijn dat de NPCF een groot voorstander is van een sterke eerstelijnszorg. Een goede eerstelijnszorg is de ruggengraat van de zorg en in onze ogen een van de redenen waarom in Nederland de gezondheidszorg ondanks alle problemen nog zo goed functioneert. De huisarts speelt hierin een onmisbare rol als centraal aanspreekpunt en als degene die de zorgvraag grotendeels kanaliseert, in goede banen leidt en dichtbij de patiënt blijft. We hebben ons om deze redenen de afgelopen jaren dan ook sterk gemaakt om ervoor te zorgen dat de eerstelijnszorg aansluit bij de maatschappelijke veranderingen en de veranderende wensen van patiënten, maar vooral dat de eerstelijnszorg de noodzakelijke ondersteuning krijgt om de zorg waar te maken.

  Wij verschillen met de LHV van mening over de wijze waarop die noodzakelijke ondersteuning bereikt kan worden. In onze ogen maakt de LHV het zich wel erg makkelijk door overal ‘njet’ te roepen, terwijl alle andere organisaties inclusief de NPCF hun nek uitsteken en met visie en beleidsvoorstellen komen. Wij verwachtten een bondgenoot te vinden in de LHV en we hebben een tegenstander gekregen.

  De LHV heeft nu gekozen voor acties over de ruggen van patiënten. Patiënten die onnodig worden doorverwezen maken zich onnodig ongerust, moeten extra tijd inruimen voor onnodig onderzoek en voelen dit ook nog eens in hun portemonnee door de ingevoerde no-claim per 1 januari jl. De financiële consequenties van de acties worden niet – zoals de LHV suggereert – gedragen door de overheid via het macrobudget voor de zorg, maar worden in eerste instantie afgewenteld op de individuele patiënt.
  Een constructieve benadering was geweest om contact te zoeken met mogelijke bondgenoten zoals andere eerstelijnsaanbieders en de NPCF die net zoveel last hebben van de financieringsproblemen in de eerste lijn.

  Het bestuur van de NPCF is, met instemming van de ALV, tot de conclusie gekomen dat de reactie van de LHV disproportioneel is, verre van constructief en zeker niet in het belang van de patiënt.

  Wij zouden het op prijs stellen als u de LHV zou adviseren de handen ineen te slaan en samen met andere betrokken partijen in de eerstelijnszorg met spoed te gaan werken aan een toekomstbestendige eerstelijnszorg.
  In het belang van de patient.

  Met vriendelijke groet,
  Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie

  I. van Bennekom
  Directeur

  Reactie door Jan Marijnissen — woensdag 2 maart 2005 @ 17.05 uur

 27. Omdat marktwerking bewezen heeft te werken i.t.t. alle andere methodes, Jan….daarom!

  Reactie door Charles — woensdag 2 maart 2005 @ 17.31 uur

 28. Het waren niet de huisartsen die de no claim bedacht hebben. En als het aan dit kabinet gelegen had dan was een bezoek aan de huisarts ook al een yes-claim geweest. De huisartsen nu verwijten dat door hun actie de mensen hun no-claim kwijtraken is niet alleen kortzichtig maar ook onstandvastig. Wat gaat er straks gebeuren met de no claim als de huisartsen eerder moeten doorverwijzen omdat ze teveel patienten hebben? Dan zitten de mensen structureel in het doorverwijsbootje. Wie krijgt dan de verwijten van de NCPF ?

  Reactie door leny — woensdag 2 maart 2005 @ 17.33 uur

 29. Charles, die marktwerking heeft verre van bewezen te werken inzake goede zorg, integendeel! De marktwerking zelf floreert bij de bemoeienissen met de zorg, maar de zorg zelf in géén geval! Dat I. van Bennekom in zijn brief nog durft te beweren dat de gezondheidszorg goed functioneert, verbaast mij zeer.
  De acties van de huisartsen zijn volkomen terecht en de NPCF zou er beter aan doen om de patiënten waarmee zij zeggen zo begaan te zijn, werkelijk te steunen door zich sterker tegen de overheid te verzetten!! Ik blijf er dan ook bij dat onze woede vooral op die overheid gefocust dient te zijn! In tweede instantie op de NPCF.

  Reactie door Madelijne Pleines — woensdag 2 maart 2005 @ 17.58 uur

 30. Wou dat ze mij eerder doorverwezen hadden,was me alle no-claim waard geweest,maar toen werd er niet doorgestuurd vanwege de wachtlijsten,en het huisartsimago,

  toen; niet zeuren ,je hebt niets,
  met als gevolg,
  nu een handicap en baanloos.,

  bedankt medische prutsers

  Reactie door Jansonius — woensdag 2 maart 2005 @ 20.25 uur

 31. Bedoelen ze hier nou netwerken mee?(die NPCF brief)Wat een stelletje….

  Reactie door Sabineke van Schie-Pleines — woensdag 2 maart 2005 @ 20.44 uur

 32. Nee Sabineke “onnet werk”…

  Reactie door Madelijne Pleines — woensdag 2 maart 2005 @ 20.56 uur

 33. Ik ben zelf kortgeleden door de huisarts doorverwezen naar het ziekenhuis ivm het verwijderen van een moedervlek op het oor (niet kwaadaardig). Na verwijzing van de dokter maakte ik een afspraak met het desbetreffende ziekenhuis. Na een paar weken kon ik daar terecht voor een consult door de plastisch chirurg. Deze maakte een foto van de moedervlek en stuurde een aanvraag voor vergoeding naar het ziekenhuis. Na een paar weken kreeg ik bericht van het ziekenfonds dat de aanvraag was goedgekeurd. Dus ik maakte weer een afspraak met de chirurg. Hier kon ik terecht in januari jl (wachtlijst 3 maanden). Dus in januari weer naar het ziekenhuis.De chirurg is hoogstens 5 minuten bezig geweest, en vroeg mij tijdens de ingreep waarom de huisarts het niet wou doen, het was nl. een hele simpele ingreep.
  Conclusie:
  Als de huisarts mij direct had geholpen:
  *had het mij een half jaar gescheeld,
  *was het ziekenfonds goedkoper uitgeweest (huisarts is goedkoper dan plastisch chirurg)
  *was de wachtlijst van de chirurg niet onnodig vervuild

  Reactie door karin — woensdag 2 maart 2005 @ 22.29 uur

 34. Karin (35), ik denk dat je hiermee de huisarts verwijt dat het zo gegaan is, maar je verontwaardiging hoort gericht te zijn naar de overheid en niet naar de huisarts…

  Reactie door Madelijne Pleines — donderdag 3 maart 2005 @ 2.07 uur

 35. @19

  ik bedoel natuurlijk zalm fileren,dat is meer in harmonie,
  :)

  Reactie door Jansonius — donderdag 3 maart 2005 @ 10.25 uur

 36. 39) hoewel die Zalm best “een goede beurt” kan gebruiken (19)…
  denk ik…

  Reactie door Madelijne Pleines — donderdag 3 maart 2005 @ 11.05 uur

 37. En zo zie je maar dat de No Claim weer een geslaagde opzet is om de solidariteit te breken, op meer fronten dan we aanvankelijk dachten.
  Het zijn slimme, achterbakse gasten, dat kabinet

  Reactie door Emil Jacobs — donderdag 3 maart 2005 @ 13.41 uur

 38. Nederlanders laten kennelijk alles gelaten over zich heen komen.

  Liever laten zij zich vermaken met goedkope TV massa vermaak en bier en hopen op betere tijden!

  Het labiliseringsproject is bijna voltooid en Den Haag kan zijn gang gaan.

  Het berouw en de spijt komt nog, als men straks in de werkelijkheid terugkeert, maar dan is het te laat om nog massaal te protesteren tegen de systematisch afbraak van onze sociaal zorgvuldig opgebouwde democratie.

  Dit is een trollenland geworden, trollen zijn boosaardige kabouters!

  We hebben in Europa niets meer te vertellen en in Nederland komt niemand meer op voor zichzelf en voor het nut van het algemeen!

  Men koestert het ego en spekt de eigen zak!

  Volgens mij vind het grootste gedeelte van de mensheid het fijn om geknecht te worden, gekort te worden, verbannen te worden in de bijstand of WW, zich scheel te betalen, te veel te betalen, maaltijden over te slaan, zich niets meer kunnen veroorloven en een chronisch lege portemonee te hebben.

  Massa masochisme in ruil voor massaal op de been richting Den Haag!

  Reactie door e.krul — donderdag 3 maart 2005 @ 13.56 uur

 39. ja, krul

  alles voor europa, doet me denken aan dat liedje van henk westbroek; over waar kan ik heen, en dan gaat het over amerika en zingt hij ,dat land bestaat niet echt, nu zo is het met europa ook, bestaat ook niet echt.

  Maar de hollandse regering is helemaal leip, en gaat krom staan, terwijl straks de duits/franse vriendjes zich rot lachen, eerder had je joegoeslavie, de d-mark was er de munt, zouden wij ook kunnen doen, eruitstappen en gewoon de euro blijven gebruiken.

  Dat moet ook wel, want door balkenende en zalm en de geus is de gulden nog maar een kwartje waard.

  Reactie door Jansonius — donderdag 3 maart 2005 @ 17.18 uur

 40. Ja maar Jan, het is ook niet goed dat de patienten de dupe worden van de acties. Er moet zo snel mogelijk een oplossing komen.
  Je kunt wel wat kretiek over en weer gooien maar daar hebben de patienten niks aan, probeer in plaats daarvan samen op zoek naar oplossingen en ten strijde tegen dit kabinet.

  Reactie door Evert Tigchelaar jr — donderdag 3 maart 2005 @ 21.53 uur

 41. @ anita(, leen en Madelijne Pleines)

  Als je ervan uit gaat dat alles, want zo schreef anita dat, in Nederland wordt omgekocht heb je volgens de mij geen reeel beeld van de maatschappij. Gelukkig zijn er voldoende mensen te vinden die niet vatbaar zijn voor dergelijke praktijken. Geloof je daar niet in dan zou ik me er maar niet te druk over maken, want dan heb je waarschijnlijk plezier van je extra inkomsten.

  Reactie door Arnoud Scheer — vrijdag 4 maart 2005 @ 2.47 uur

 42. Dat deze regering uit is op een totale uitverkoop van de collectieve sector is mij allang duidelijk.
  Dat marktwerking en het neoliberalisme gedachtegoed aan de orde van de dag zijn moet ook voor iedereen duidelijk zijn. Deze instrumenten hebben niets meer weg van een strategie, maar van een religie. Het godsvruchtbare CDA gelooft, tegen beter weten in, in de zegeningen van de geliberaliseerde markt. Ze dissen steeds de oude dogma’s op zoals stijgende kwaliteit tegen lagere kosten, minder regeltjes en dit soort bullshit.
  In de praktijk pakt het radicaal anders uit. Bedrijven willen niet meer concurreren, ze willen monopoliseren. Lees maar in de media over MP3 spelertjes die alleen muziekjes van een bepaalde fabrikant kunnen afspelen, of telecommunicatie bedrijven die concurrenten geen toegang geven op faciliteiten die zij ‘gekregen” hebben van de belastingbetaler. Of wat dacht je van prijsdumping om de concurrentie uit te schakelen.
  Concurrentie is gezond, en dit licht ben ik voor marktwerking.
  Maar in een wereld waar de corporatie belangen zo’n grote rol spelen is dit niet gezond meer. Of we in een communistisch systeem leven, waar de partij alles bepaald, of in een kapitalistische democratie, waar enkele corporaties alles bepalen, is even slecht. Of zijn we vergeten dat GM in de VS eens uitgerekend heeft dat het verhelpen van een constructiefout in de benzine tank duurder was dan de schade claims betalen aan de familie van iemand, die door een explosie, veroorzaakt door het mankement, kwam te overlijden. Er werd dus geen enkele auto terug geroepen.
  Dan wat meer recente voorbeelden. De energie prijzen zouden dalen als de liberalisatie van kracht ging. In de praktijk blijkt dat het allemaal net even anders ligt. De energieprijzen stijgen en niet zo’n beetje ook. Daarbij is de stijging niet incidenteel, maar structureel. De komende jaren moeten we rekening houden met 150 euro per jaar. Verwarming wordt straks een groot goed.
  De service van deze energiebedrijven is absurd slecht. Spookfacturen zijn aan de orde van de dag, en als je ze niet betaald dan wordt je afgesloten. Arrogantie ten top. Wat denken jullie als een Frans bedrijf ons gas gaat distribueren. Dan een heb je als consument helmaal niets meer te vertellen. Dus de problemen die we wilden oplossen met een te logge overheid krijgen we in het kwadraat terug met te machtige corporaties die onvoorbiddelijk voor de winstmaximalisatie gaan.

  Wat me echt tegen zit is de laksheid van de Nederlander. Op verjaardagspartijtjes zeiken, maar dan wel CDA stemmen of PvdA. Ik weet nog steeds niet waar de PvdA voor staat, en dit wordt beloont met dik 50 zetels….ongelofelijk.
  Een enkele verdwaalde ziel stemt nog steeds VVD, want die Linksen kunnen hun mooie plannen niet betalen. Ik word strontziek van dit argument. Het gaat niet om meer geld uitgeven, maar om beter te verdelen. Ik wilde dat de mensen dit eens in hun botte hersens konden houden.

  Dus ik ben voor beperkte marktwerking, maar met een sterke wettelijke vertegenwoordiging voor de consument. En niet van die smerige truckjes toepassen dat je 60 ct per minuut moet betalen oom zo’n Miep van je stoomleverancier moet overtuigen dat jij nog een jaarafrekening moet krijgen. Het valt of staat weer bij een goede overheid, die de belangen van de burgers behartigd, en laten we dit nu net niet hebben……………………

  alexander

  Reactie door alexander — vrijdag 4 maart 2005 @ 14.05 uur

 43. 45 die mensen zijn er zeker te vinden.
  Maar of ze kunnen doen waar ze voor staan is een 2 e.
  ik neem aan dat jij boven modaal verdiend??????
  Dan zal jij zeker niet meemaken wat ik allemaal meegemaakt hebt.
  Dus ik praat uit ervaring.
  Wees blij dat jij dat niet allemaal hebt meegemaakt.
  Hou jij je nu maar bezig met de jongeren.
  De ene mens signaleert nu eerder alles dan de andere!

  Reactie door anita — vrijdag 4 maart 2005 @ 15.14 uur

 44. 45) Een wat late reactie: Ik weet wel zeker dat niet iedereen omkoopbaar is, gelukkig!!! Sterker nog: ik denk dat het merendeel van de mensheid dat niet is, maar ik merk wel dat het deel van de mensheid dat wél omkoopbaar is, zich “sterker” en meer (niet beter) profileert dan “de rest” en dát baart me enorme zorgen! Ook omdat de overheid dit mechanisme stimuleert en in stand houdt. Vandaar mijn kritische kijk op marktwerking, gaat niet over mensvisie in de zin zoals jij ons blijkbaar begreep (?)

  Reactie door Madelijne Pleines — zaterdag 5 maart 2005 @ 3.54 uur

 45. Wiens belangen behartigd de NPCF?

  Het lijkt er op alleen hun eigen, het blijkt nl dat 9 van de 10 patienten de acties van de huisartsen steunt! Hun belangenberhartiger (NPCF)steunt de acties niet… sterker nog heeft zware kritiek op de acties… ietwat vreemd niet? Ik denk dat de NPCF moet luisteren naar de mensen waarvan zij zeggen de belangen te behartigen. Ze kunnen een voorbeeld nemen aan de regionale patienten behartigers, deze steunen de acties wél en staan wél achter de huisartsen en zien wél het gevaar van de toenemende macht van de zorgverzekeraars. Wat dat laatste is waar de huisartsen en de rest van de eerstelijns gezondheids zorg zich het meest druk om maakt en niet zo zeerde marktwerking. Alleen als 80% van de patienten binnen een praktijk bij 1 zorgverzekeraar zitten wat heb je dan voor marktwerking? Dan is het slikken of stikken met het standaard contract!

  Reactie door Martijn — maandag 6 juni 2005 @ 10.34 uur