20% fout

Het jaarrapport van de IND liegt er niet om. Steeds vaker (20%) verliest de Immigratie en Neutralisatie Dienst beroepszaken die tegen hun besluiten worden aangespannen. Zelf wijten ze dit aan snel veranderende regelgeving en nieuwe feiten, wij zijn een andere mening toegedaan.

Al jaren vraagt de SP om een parlementaire enquête naar de werkwijze van de IND. Heel veel mensen kloppen bij ons aan en laten ons structurele fouten zien die maar niet worden opgelost. Termijnen worden ver overschreden, dossiers bevatten fouten, regels en procedures worden met voeten getreden. Het verliezen van beroepszaken is daarom aan veel meer te wijten dan de redenen die directeur Veld aangeeft.

De IND gaat niet enkel over asielaanvragen maar ook over normale immigratie aanvragen. In beide gevallen zijn stiptheid en juistheid van groot belang, omdat het hier om de toekomst van mensen gaat. Een toekomst die voor veel mensen onterecht strandt bij het IND. We zullen daarom blijven aandringen op parlementair onderzoek.

Opties voor delen:
 • NuJIJ
 • eKudos
 • del.icio.us
 • Digg
 • Google Bookmarks
 • email

woensdag 04 mei 2005 :: 11.57 uur

8 Comments

8 reacties

 1. Structurele fouten lossen wel wat op, als je het maar wil zien!

  Reactie door E.Krul — woensdag 4 mei 2005 @ 12.56 uur

 2. Zeer spijtig dat de toekomst van mensen afhankelijk is van een instantie waar blijkbaar zoveel fouten gemaakt worden.
  Blijf vooral aandringen!

  En dan heb je het eigenlijk alleen nog maar over de menselijke kant… Qua financiën zal er vast ook wel het een en ander verbeteren bij een beter functioneren van het IND

  Reactie door Drance — woensdag 4 mei 2005 @ 13.22 uur

 3. Jan,

  De cijfers van IND zijn naast zeer droevig ook onthullend:

  Cijfers uitstroom project Terugkeer Oude Vreemdelingenwet

  Gecontroleerd vertrek (incl. vertrek via IOM) 1.822
  Administratief vertrek 2.707
  Vergunning verleend 2.934
  Naturalisatie en overlijden 14
  Totaal 7.477

  Een nadere analyse:

  In totaal hebben 4543 mensen binnen Project Terugkeer te horen gekregen dat men terug moet naar land van herkomst.

  1822 zijn daadwerkelijk vertrokken = 40,11 %
  14 zijn overleden of genaturaliseerd = 0,30 %
  2707 zijn Administratief vertrokken = 59,59 %

  Administratief vertrokken is eigenlijk: we hebben geen enkel idee waar deze mensen zijn !!
  Illegaal in de grote steden misschien….. ???

  Dit is dus de sluitende aanpak van Rita !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  Reactie door Bob — woensdag 4 mei 2005 @ 16.13 uur

 4. Jan,

  Het kan nog erger:

  Vormen van Terugkeer
  De werkzaamheden op het gebied van terugkeer van vreemdelingen zijn onder te verdelen in twee categorieën: gecontroleerd vertrek en administratief vertrek.
  Gecontroleerd vertrek houdt in dat vreemdelingen begeleid vertrekken uit Nederland (vertrek onder toezicht) of worden uitgezet naar het land van herkomst of een derde land. Dit gebeurt meestal per vliegtuig Een andere vorm van gecontroleerd vertrek is Mobiel Toezicht op Vreemdelingen (MTV). De vreemdeling wordt dan in de buurt van de grens gecontroleerd door de Koninklijke Marechaussee en eventueel overgedragen aan de Vreemdelingenpolitie.
  Voorbeelden van administratief vertrek zijn: controle adres en aanzegging na bewaring. In dat laatste geval heeft de vreemdeling na verblijf in vreemdelingenbewaring te horen gekregen dat hij Nederland moet verlaten

  Cijfers vertrek asiel 2004 2003
  Gecontroleerd vertrek 3.900 3.900
  Administratief vertrek 11.000 18.000
  Totaal 14.900 21.900

  Van 74 % van de uitgeprocedeerde asielzoekers weet Rita niet of ze vertrokken zijn, waar ze nu zijn…

  Uit de praktijk kan ik je vertellen dat de adrescontrole werkelijk niets voorstelt. De Vreemdelingenpolitie belt op een adres aan, wordt er niet opgedaan, dan is iemand niet meer woonachtig op het adres en wordt iemand MOB verklaard. MOB is met onbekende bestemming vertrokken.

  Ik heb situaties meegemaakt dat iemand even boodschap doen was… en MOB verklaard is… terwijl Justitie wel gewoon leefgeld bleef betalen…

  Ik steun jou en de SP bij het aandringen op een Parlementair Onderzoek !!

  Reactie door Bob — woensdag 4 mei 2005 @ 16.25 uur

 5. Off topicje

  Dit trof ik aan op het log van AM; en blijkt; dat mijn angst bewaarheid is geworden; namelijk, dat de inhoud van dat log gelijk wordt getrokken met de rest op de site en waar de S.P. voor staat. Er zijn dus meer mensen; die dat onderscheid niet zien.

  Conclusie: dat log schaadt het beeld wat mensen kunnen krijgen van de S.P. Ik kan niets anders; dan deze Efhimenco op punten gelijk geven. Hij schreef

  De SP is een agressieve partij, die hoewel voortdurend tegen, weinig tegenspraak duldt. Voor het beledigen van andersdenkenden hebben ze bijvoorbeeld Anja Meulenbelt opgesteld, die vanuit de Eerste Kamer en haar weblog tiert en krijst. En senator die opiniemakers voor schreeuwlelijkerds uitmaakt past waarschijnlijk prima in het SP-fatsoen.

  Compleet betoog; plus discussie; waar ik en vele anderen helaas niet aan mogen deelnemen staan onder de kop “Schreeuwlelijkerds” op de site van AM.

  Reactie door ReneR — woensdag 4 mei 2005 @ 17.29 uur

 6. Ja, graag een parlementair onderzoek!Het is een schande!

  Reactie door Sabineke van Schie-Pleines — woensdag 4 mei 2005 @ 23.26 uur

 7. heel kort

  U W V WEG ERMEE HOE LANG DUREN DE KOFFIE PAUZE
  I N D ZEKER OOK OPROTTEN WIE WEET WAT HOE HET WERK
  A I V D HELP DAAR KOMEN DE MOSLIMS WHAHAHAHA WORDT UIT GELACHEN

  Reactie door eyepro — donderdag 5 mei 2005 @ 18.45 uur

 8. IND betekent Immigratie- en Naturalisatiedienst, dus niet Neutralisatie. Da’s wel erg cru Jan, ze worden niet afgemaakt, alleen het land uitgezet.

  Reactie door Ben — vrijdag 6 mei 2005 @ 0.21 uur