Historisch besef

Minister Bot vindt dat de waan van de dag regeert. Hij pleit in de Telegraaf van vandaag voor meer historisch besef onder de Nederlanders. Bravo! Raar dat ie dat meteen koppelt aan een JA voor de Grondwet. Bot denkt dat mensen eerder JA stemmen als ze kijken naar de verworvenheden uit het verleden.

Maar, er is een groot verschil tussen samenwerken van landen en het overdragen van souvereiniteit naar een Europese superstaat. Zonder Europese superstaat werken we al zestig jaar samen, tot wederzijds voordeel en met respect voor onze culturele verschillen. Dat is wat de geschiedenis mij leert.

(En, trouwens, leren de mislukkingen van Joegoslavië en de Sovjet-Unie ons niet dat het uitgangspunt van ‘big is beautiful’ gevaarlijk kan zijn?)

Historisch besef en topografische kennis schieten in Nederland schromelijk tekort.

Artikel in de Telegraaf, door Ron Korver

Het wordt tijd dat leerlingen op school weer wordt bijgebracht wat de grote gebeurtenissen in de geschiedenis waren, in welk jaar ze plaatsvonden en hoe ze de geschiedenis hebben beïnvloed. Dit stelt minister Bot (Buitenlandse Zaken) in een interview met deze krant.

“Mensen moeten gebeurtenissen in hun historische context weten te plaatsen. Daar ligt een taak voor scholen en leerlingen. Leer die feiten nou even uit je kop, want na je 25e wordt het veel moeilijker om ze op te nemen”, luidt het advies dat de bewindsman de jeugd wil meegeven.

Hij denkt onder meer aan de aanloop naar de Eerste Wereldoorlog, toen Europa nog een lappendeken van staatjes was die kriskras door elkaar heen relaties onderhielden. “Daartegen afgezet is de Europese Unie met al haar mogelijkheden tot gemeenschappelijk overleg een hele vooruitgang.”

Referendum

Met het referendum over de Europese grondwet in het verschiet maakt de bewindsman zich zorgen over Nederlanders die enkel uit ontevredenheid tegen de grondwet dreigen te stemmen. “Mensen denken vaak niet verder dan een of twee jaar terug. Als ze zich dan realiseren dat ze bijvoorbeeld een procentje hebben moeten inleveren of hun pensioen anders moeten regelen, denken ze: ‘O jee!’ Maar dat heeft niets met de grondwet te maken. Ik denk dan, kijk eens naar de kwantumsprongen die sinds de oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal zijn gemaakt. Wees blij dat onze euro sterk is en dat we niet meer bang hoeven te zijn voor hyperinflatie waardoor ons geld plotseling niets meer waard blijkt te zijn.” De bewindsman denkt dat mensen eerder geneigd zijn ‘ja’ te stemmen als ze even stilstaan bij de verworvenheden uit het verleden.

Zo vindt Bot, die zelf als kind tijdens de Tweede Wereldoorlog in een Japans interneringskamp opgroeide, de vrede en veiligheid binnen Europa geen vanzelfsprekendheid.

“Het was 1989 toen de Berlijnse Muur viel en er een einde kwam aan de Koude Oorlog. Nog maar kortgeleden hadden we met twee verderfelijke ideologieën, het nazisme en het communisme, te maken. Of wat te denken van de depressie van de jaren ’30, nog maar zeventig jaar geleden. Daar kunnen veel Nederlanders zich geen voorstelling van maken, maar daar is wel de Tweede Wereldoorlog uit ontstaan. Mensen moeten iets meer in tijden en periodes denken om zich te realiseren dat er in Europa heel veel bereikt is”, aldus de minister.

Opties voor delen:
 • NuJIJ
 • eKudos
 • del.icio.us
 • Digg
 • Google Bookmarks
 • email

woensdag 04 mei 2005 :: 11.44 uur

33 Comments

33 reacties

 1. Als een minister Botweg een beroep doet op het ‘historisch besef’, breng ik hen in herinnering dat de Nederlandse staat ontstaan is door een verzet tegen de aantasting van de ‘privilegiën’ van steden en provinciën.

  Nu worden de privileges van de democratische parlementaire controle afgeschaft. De besluitvorming komt in Brussel te liggen bij een ondemocratisch samengesteld college, terwijl een democratische parlementaire controle met machtsmiddelen achterwege blijft.

  In Europa zijn meer superstaten geweest, waar Nederlnad voor een belangrijk deel van heeft uitgemaakt:
  Romeinse Rijk (onder o.a. Ceasar)
  Frankische Rijk (onder Karel de Grote)
  Het rijk van Karel de vijfde (leidde tot de tachtigjarige oorlog)
  Het Franse Rijk (onder Napoleon)
  Het Duitse Reich (onder Hitler).

  Mijn historisch besef vertelt me dat de meeste unificaties van Europa niet al te leuk zijn geweest.

  En als Bot verderfelijke regimes in herinnering meent te roepen, dan doe ik op een beroep op zijn historisch besef dat de Christelijke partijen nauw met Hitler hebben samengewerkt. En Bot afkomstig uit KVP-kringen, breng ik in herinnering dat het een RKSP (vorige naam van KVP) minister was die een samenwerking met de GESTAPO aan ging voor een Europa tegen de barbaren uit het oosten en die katholiek minister liet de namen van Nederlandse tegenstanders regelmatig per speciale koerier in Berlijn afleveren. Als Bot een beroep doet op historisch besef bij de Europese samenwerking en refereert aan de tweede wereldoorlog, dan moet hij hier ook naar verwijzen. Dat is pas historisch besef.

  Reactie door Drob — woensdag 4 mei 2005 @ 12.07 uur

 2. Hallo Jan,
  Ja, “historisch besef” graag, maar dan wel eerlijk en geen verdraaiing van deze historie om je eigen belangen te dienen.
  Overigens Jan,
  a.s. Zaterdag is er een grote anti-Bush demonstratie op het Museumplein. Meer info is te vinden op http://WWW.stopbush.nl
  Ook iets voor de SP?
  Groet,
  Amita

  Reactie door AMITA — woensdag 4 mei 2005 @ 12.13 uur

 3. p.s.
  Ik bedoel verdraaiing doot meneer Bot.
  Groet,
  Amita

  Reactie door AMITA — woensdag 4 mei 2005 @ 12.16 uur

 4. “Behaalde resultaten in het verleden zijn geen garantie voor de toekomst”

  Reactie door Carolien — woensdag 4 mei 2005 @ 12.22 uur

 5. Als historisch besef zo belangrijk is voor deze Minister, snap ik niet dat hij in dit racistische kabinet kan functioneren en zijn beleid zo kan uitvoeren. Dan heeft hij het hoofdstuk 2e wereldoorlog zeker overgeslagen.

  Reactie door Sulis — woensdag 4 mei 2005 @ 12.31 uur

 6. De waan van de dag regeert inderdaad.

  En probeert er nog een Europeesche Super Waanvoorstelling van te maken ook.

  Historisch besef.. tìs maar net wat je er als belangrijk uit pikt en als voorbeeld.

  Blijkbaar lijdt Bot ook aan een bewustzijns vernauwing.

  Wat jammer nou, ik zag hem eerst nog wel zitten.

  Reactie door E.Krul — woensdag 4 mei 2005 @ 12.32 uur

 7. Vraag me wel af hoe berend botje aan zijn baantjes is gekomen,
  en waarom hij nu niet opstapt ,botje is onderhand 70, en misschien al iets seniel, bolkestein ook 70 en brinhorst iets van 68, en allemaal nog bij het volle verstand?

  Reactie door Jansonius — woensdag 4 mei 2005 @ 12.51 uur

 8. Het is een misvatting dat oud betekend dat de hersenen niet meer goed werken en je bijvoorbaat seniel zou zijn.

  Maar het is natuurlijk wel zo dat je vanaf 25 jaar in dit land al veel moeite hebt om aan een baan te komen als je een gewone werknemer bent.

  Tja verschil moet er zijn niet waar.

  Reactie door E.Krul — woensdag 4 mei 2005 @ 13.00 uur

 9. het feit dat Bot het communisme als ideologie (dus niet als praktische uitwerking van een onderdrukkend regime dat zichzelf de stempel ‘socialistisch’ of ‘communistisch’ gaf) verderfelijk vindt, zegt genoeg over zijn eigen ‘historische besef’.

  Als we op die wijze generaliseren, dan is de kapitalistische ideologie de meest verderfelijke allertijden.

  Reactie door RM — woensdag 4 mei 2005 @ 15.01 uur

 10. Wat de geschiedenis ons leert is volgens mij dat oorlogen altijd onstaan doordat leiders hun bevolking ophitsen en/of bang maken. Minister Bot zou er goed aan doen zijn positie als volksvertegenwoordiger serieus te nemen. Door bijvoorbeeld de mensen die hij vertegenwoordigd niet als domme melaatsen toe te spreken. Want als je dat lang genoeg volhoudt dan gaan mensen zich ook zo gedragen. Waarom moet ik nou denken aan ene Mohamed B.?

  Reactie door Ben van der Spank — woensdag 4 mei 2005 @ 15.30 uur

 11. Dus communisme is een verderfelijke ideologie? Wat een goochem.

  @1: De superstaten die jij noemt waren inderdaad niet de meest prettige. Maar een verschil met de vorming van de EU van nu is wel dat het op een andere manier geschied dan men voorheen deed. We hebben nu niet te maken met een enkele dictator die m.b.v. een leger een groot rijk probeert te stichten. Dus je kunt de EU niet helemaal goed vergelijken met de superstaten van toen.

  Vrede en veiligheid zijn zeker niet vanzelfsprekend. Maar we hebben nu al weer zo’n 50 jaar ‘vrede’ en veel bereikt en dat allemaal zonder een Europese grondwet en zonder een centrale Europese regering.

  De Sovjet-Unie en Joegoslavie hebben laten zien dat het ook mis kan gaan. Aan de andere kant zijn er natuurlijk ook voorbeelden dat het wel goed kan gaan. Te denken valt aan de Duitse staten en in zekere zin ook Groot-Brittannie, al zit het in Noord-Ierland nog steeds niet echt lekker.

  Door als landen gezamenlijk afspraken te maken en vast te leggen in verdragen is het blijkbaar ook heel goed mogelijk om ontwikkeling te bewerkstelligen.

  Reactie door Fjodor — woensdag 4 mei 2005 @ 15.56 uur

 12. @Fjodor

  Ik heb al eerder aangegeven (in een andere thread) dat ik best voor Europese samenwerking ben, feitelijk wil ik veel verder gaan. Maar het moet democratisch zijn.

  Maar bij de voorbeelden speel ik in op de oproep van Bot voor ‘historisch besef’, waarbij hij meteen naar de tweede wereldoorlog verwijst. Met mijn lijstje maak ik duidelijk dat een beroep op ‘historisch besef’ juist tot omgekeerde conclusies leidt.

  De huidige Europese grondwet holt de huidige democratische verworvenheden uit door macht over te hevelen van een systeem met parlementaire controle met machtsmiddelen naar een systeem met beperkte parlementaire controle zonder machtsmiddelen.

  Persoonlijk vind ik het huidige ‘democratische’ systeem niet democratisch genoeg. Dan wil ik zeker niet naar nog minder democratie.

  Reactie door Drob — woensdag 4 mei 2005 @ 16.24 uur

 13. Ik heb het al eens eerder geschrevewn hier; Iedereen met maar een beetje historisch besef wéét dat zo’n grondwet de prullenbak in moet. We hebben achtereenvolgens gehad: 3 eeuwen Pruisische overheersingsdrang cq pogingen tot absolutistische monarchie > Het schrikbewind van Jozef II > Dicatuur onder Napoleon > Hitler en jawel > “Één” europa. Alle centralisering in de afgelopen 400 jaar is uitgelopen op oorlogen, verlies van identiteit en (hoe tegenstrijdig dit ook klinkt) tegelijkertijd nationalisme(het uitroepen van de Weimar republiek kun je direct liëren aan het nazisme) en onrust in de samenleving. Het is een grof schandaal dat je dit koppelt aan die euro grondwet onzin.

  Reactie door Paul Strenen — woensdag 4 mei 2005 @ 16.34 uur

 14. @12: Ik heb jouw bijdragen in andere threads gelezen, ik wilde alleen even de kanttekening plaatsen over de verschillen in wijze *waarop* de superstaten tot stand komen / zijn gekomen.

  Reactie door Fjodor — woensdag 4 mei 2005 @ 16.39 uur

 15. @Fjodor 14

  Daar kan ik mee instemmen.

  Overigens is de situatie in Noord Ierland het gevolg van een veroveringsoorlog door Willem III van Orenje.

  Overigens is het ‘historisch besef’ van de Britten ook best. Ze roepen dat er sinds Willem de veroveraar in 1066 geen invasie is geweest in Engeland. Om dat recht te breien noemen ze de invasie door die andere veroverende Willem met soldaten van de Staten Generaal in 1688 de Glorious Revolution, waarmee een zekere vorm van democratie in Engelang geintoduceerd werd.

  Reactie door Drob — woensdag 4 mei 2005 @ 16.57 uur

 16. Kunnen we die Bot niet het Bos in sturen, kan hij in dat Bos de Bot-te bijl hanteren.

  Reactie door Drob — woensdag 4 mei 2005 @ 17.01 uur

 17. Meneer Bot, ik ken de geschiedenis van Europa. Daarom ben ik voor Europese samenwerking en TEGEN de grondwet.

  Reactie door Ed Sorrento — woensdag 4 mei 2005 @ 17.24 uur

 18. het kapitalisme !heeft geen toekomst ,bot,weg omdat we over 50 tot 100 jaar geen adem meer kunnen halen .en de eu grondwet houd dat niet tegen .

  Reactie door texas henkie — woensdag 4 mei 2005 @ 17.30 uur

 19. Hij plakt de verworvenheden uit de geschiedenis aan de voordelen van de grondwet; om zo weer een manier te vinden om diezelfde grondwet te propageren. Een grove denkfout.

  Reactie door ReneR — woensdag 4 mei 2005 @ 17.47 uur

 20. Historisch gekef zal er altijd wel blijven, vanavond is het weer doden herdenking, mensen zijn gesneuveld om dat er een dwaas was die een 1000 jarig rijk wilde stichten, europa zal ook weer uit eenvallen dan wel zonder een oorlog misschien, samen werken is goed maar een europa bestaat niet dat is utopie.

  Reactie door folkert de lepper — woensdag 4 mei 2005 @ 18.20 uur

 21. Als je Europa in de loop van de tijd bekijkt, dan hebben er heel veel grensverschuivingen plaats gevonden en zijn er allerlei landen ontstaan en weer verdwenen. Ik vraag me zelfs af of er ueberhaupt 1 Nederland bestaat. Uiteindelijk is al dat denken in grenzen een menselijke uitvinding.

  Reactie door Fjodor — woensdag 4 mei 2005 @ 19.20 uur

 22. Historisch besef in het licht van het hedendaagse besef, geven blijk van het gegeven dat in zowel het heden als in het verleden, de opvattingen van wat men beseft kunnen verschillen.
  ;-)

  Reactie door Pim — woensdag 4 mei 2005 @ 23.44 uur

 23. Jan,

  Ik ben het niet helemaal met je eens.
  De toekomst van Nederland, Europa en de wereld ligt gebakken in het feit dat we ons kunnen verenigen.
  Big is inderdaad niet altijd beautifull, maar dat heeft niets te maken met “big” maar met het ontwikkelingsniveau van de mensen en de machtsgeilheid van exponenten van deze.
  Veel van deze samenvoegingen vielen uit elkaar omdat de samenvoeging geen evolutie was, maar een van buiten opgelegde kracht die het zootje bijtelkaar hield. Toen deze kracht verzwakte viel alles letterlijk uit elkaar doordat de mensen er nog niet aan toe waren.

  Veel mensen zijn er nog niet klaar voor om zich (in het groot) te verenigen. Dit moet men respecteren. Het is altijd eng om je over te geven aan een grote groep. Dus forceer niets, maar begeleidt.
  Een verenigd Europa is een volgende stap in de evolutie van de mensheid. Dit is onvermijdelijk. Europa zal zich verenigen j.

  Over 40 jaar zal het mensen vreemd in de oren klinken dat een land dan geografisch bij Europa ligt niet bij Europa hoort. Dit is de toekomst.Afscheiding van Europa zal dan even vreemd klinken als een afscheiding van provincies in het huidige Nederland. Ik ben voor een Europesche grondwet waaraan alle landen zicht moeten conformeren tot bepaalde hoogten, net zoals de provincies zich ook conformeren aan het landelijk beleid. Dit heeft voordelen, maar ook nadelen, toch ben ik ervan overtuigt dat de voordelen zwaarder wegen dan de nadelen.

  Toch ben ik tegen huidige grondwet, omdat deze grondwet Europa niet verenigt, maar een vrijbrief is voor rijk en machtig om zich een positie aan te meten die schadelijk is voor Europa en haar inwoners.
  In dit licht snap ik ook niet dan de linkse partijen van Nederland vóór zijn. Ik heb wouter Bos een mail gestuurd met mijn vraag waarom hun nu voor kunnen zijn. Hij stelde dat Europa zich moet verenigen om de VS geen te grote voorsprong in de globalisatie te laten krijgen. Daar ben ik het mee eens, want daar komt alleen maar narigheid van, maar de grondwet is daar geen oplossing voor. De grondwet laat ons steeds meer lijken op de gevreesde VS.
  Dus het is in zijn ogen een probleem als Halliburton, Exxon, CocaCola of Nike de wereld plundert, maar als Shell Unilever ,Aegon en Siemens mee mogen doen dan is het geen probleem meer, een zeer vreemde oplossing. We zijn dus tegen Amerika en willen dit tegen houden door zo te worden zoals zij.
  Daarna kreeg ik alleen nog maar standaard mailtjes van PvdA propaganda afdeling.. Bij de PvdA noemen ze het publieksvoorlichting. Jammer, ik vond Wouter wel een goede politicus. Zonde dat hij nu zo’n domme dingen roept. Ik had soms het idee dat hij zijn linkse kant wat moest verhullen om de rechtsere flank van de PvdA.niet te verliezen.

  Europa moet zich verenigen, maar op een manier waarop de burgers er het meest van kunnen profiteren, doordat hun rechten en plichten worden vastgelegd en niet die van het grootkapitaal. Ik ben dan ook pissig op JP dat hij de tegenstanders (mij) ervan te beschuldigt tegen Europa te zijn. Ik ben vóór Europa en vóór globalisatie, maar alleen als de mensen er aan toe zijn en op een manier waarop de rechten van de mens belangrijker zijn dan de rechten van het bedrijf.

  Alexander

  Reactie door alexander — donderdag 5 mei 2005 @ 1.10 uur

 24. Alexander, leuk om op zo’n eerlijke manier realisme gebundeld te zien aan idealisme.
  Ik ben ook voor samenwerking binnen Europa, dat kan makkelijk zonder deze grondwet. Dat er een eerlijker verdeling moet komen van macht en middelen over de wereld is een vanzelfsprekendheid voor mij, krijgen we dit ooit voor elkaar?
  Een heel klein stapje in de goede richting is om in ieder geval tegen deze grondwet te stemmen. We geven niet alleen onze eigen soevereiniteit op bij een ja stem, maar krijgen grondwettelijk vastgelegd het economische model van vrije markteconomie. Dat betekent op de langere termijn terug naar de 19e eeuw, het begin van de industrialisatie toen de kapitaalkrachtigen het volledig voor het zeggen hadden en de grootste groep mensen, de arbeiders, bijna omkwamen van de honger. Dat is ook historisch besef meneer Bot.

  Reactie door Kaatje — donderdag 5 mei 2005 @ 3.18 uur

 25. Opnieuw ben ik het volledig eens met Alexander!

  Reactie door Madelijne Pleines — donderdag 5 mei 2005 @ 10.38 uur

 26. Nazisme en communisme, verderfelijke ideologieën volgens Bot. Hij heeft het ook nog over de crisis in de dertiger jaren vorige eeuw.Was dat niet door het kapitalisme?? Dus ook een verderfelijk systeem volgens Bot. Ben ik het toch nog een keer met hem eens!

  Reactie door Aad Sweep — donderdag 5 mei 2005 @ 10.52 uur

 27. Moet je zien wat ik op het net vond http://anti-yank-teller.skynetblogs.be

  Reactie door Paul Strenen — donderdag 5 mei 2005 @ 16.14 uur

 28. e krul, reactie 8? boven je 25e geen baan kunnen vinden? misschien minder kieskeurig zijn en gewoon aanpakken.

  Reactie door evert — vrijdag 6 mei 2005 @ 1.05 uur

 29. 28, Heel leuk bedacht Evert.

  Ooit je gerealiseerd dat het niet zit in het aanpakken van een baan, maar dat de werkgever vaak vindt dat het ‘zijn pakkie-an’ niet is om ook het te leveren werkgeversaandeel in het totale kostenplaatje, zo veel als maar mogelijk is, te vermijden?

  Pensioenopbouw dus voor iedereen ergens centraal geregistreerd en gecontinueerd zou moeten worden en zeker die indirecte taak ook nog eens te doen privatiseren?

  Ook wel eens nagedacht over het feit dat de woon-werkafstand een redelijke dient te zijn en de lokatie ook per individu bereikt moet kunnen worden in desnoods het holst van de nacht?

  Veiligheid dus ook een groot deel van/voor de lokaties gewaarborgd moet zijn voor iedereen, jong of oud, wel of niet gehandicapt door wat dan ook?

  Bij “gewoon aanpakken” komt tegenwoordig heel veel kijken,Evert, dankzij veel ‘zwijn’gedrag van een grote ‘zooi’!!!!

  Al probeert iemand in het “licht” !! te lopen, nog veel te veel duisternis kan het zicht doen belemmeren op ‘gewoon aanpakken’!!!

  Reactie door Madelief0 — zaterdag 7 mei 2005 @ 4.55 uur

 30. @29/8 Ik ben 32 en had/heb er geen vertrouwen meer in een fatsoenlijke baan meer te vinden. Ik ben daarom gaan doen wat ik eigenlijk altijd heb willen doen, het enige dat belangrijk is in deze wereld: cultuur. Ik ben een eigen culturele stichting begonnen die nu heel goed loopt. De kunsten doen er toe in mijn leven, de rest eigenlijk niet.

  Reactie door Paul Strenen — zaterdag 7 mei 2005 @ 9.49 uur

 31. Niet noodzakelijk een reactie op dit stuk.. Ik heb veel vertrouwen in het oordeel van de SP. Daarom; ook de SP zal toch voordelen uit de Europese Grondwet hebben weten te halen? Wat zijn de voordelen volgens jullie? Dan kan ik zelf bezien of de door jullie genoemde nadelen (die ik onderschrijf) doorslaggevend moeten zijn. Eenzijdige belichting maakt mij per definitie wantrouwig. Ook vwb het oordeel van de SP.

  Reactie door Bart Everts — woensdag 18 mei 2005 @ 19.53 uur

 32. sports online betting…

  concatenation decorations,unobserved bib newsgroup betting http://www.sport-betting-fun.com/ dualism betting football http://www.extra-sport-betting.com/

  Trackback door sports online betting — woensdag 17 mei 2006 @ 19.47 uur

 33. betting online…

  routers suddenly constrain Monsanto turmoils Levin nail retinas?odds calculator http://odds-calculator.extra-sport-betting.com/

  Trackback door betting online — zaterdag 20 mei 2006 @ 13.59 uur