De Europese superstaat komt er aan

In Trouw van vandaag staat het volgende stuk van mijn hand. Het is een reactie op het artikel van Balkenende in Trouw van 14 mei.

Balkenende

Minister-president Balkenende stelt in Trouw dat de Europese grondwet de burger meer stem geeft. Zijn onderbouwing van deze stelling is echter flinterdun en toont aan hoe mager het pakket voordelen is.

De premier haalt breed gedragen punten van kritiek aan en probeert duidelijk te maken dat de voorgestelde Europese grondwet juist oplossingen biedt voor de kwalen van de huidige EU. Hij stelt ten eerst dat de stem van de Europese burger krachtiger zal doorklinken in Brussel. Hij wijst op kleine stapjes vooruit die worden geboekt ten gunste van het Europees parlement. En inderdaad, daar zijn winstpunten gehaald. Maar het resultaat is nog steeds volstrekt onvoldoende om Europa democratisch te kunnen noemen. Want dat kleine beetje extra zeggenschap gaat naar ruim 700 Europarlementariërs waarmee de bevolking geen enkele binding heeft, waarin het geen vertrouwen heeft, die niet verdeeld zijn in een herkenbare coalitie en oppositie en die helemaal niets te zeggen hebben over belangrijke zaken als defensie- en buitenlands beleid. De stapjes vooruit voor deze instelling is amper winst te noemen voor de Nederlandse burger.

Het tweede voordeel dat wordt genoemd, is de duidelijke afbakening van waar Brussel zich wel en niet mee mag bemoeien. Helaas, maar onvermijdelijk, volgt een flinterdunne onderbouwing van deze stelling. Het Europarlement krijgt weliswaar iets meer bevoegdheden, maar de premier vergeet dat de nationale parlementen ten opzichten van Brussel zeer zwak blijven. Deze grondwet maakt het afhouden van ongewenste inmenging juist zeer moeilijk. De hiervoor bedachte ‘gele kaart’ stelt amper iets voor. Als Nederland vindt dat de Europese Commissie zich bemoeit met zaken waarmee het niets te maken heeft, dan kan de Tweede Kamer een voorstel alleen terug sturen als acht andere landen ons oordeel binnen enkele weken overnemen. En als het kleine wonder al zou geschieden dat negen landen zich unaniem achter ons zouden scharen om zich te verzetten tegen de machtige Europese Commissie, dan nog kan het voorstel alleen worden teruggestuurd ter heroverweging. Als de Commissie na die heroverweging voet bij stuk houdt, hebben de nationale parlementen geen enkel instrument om ongewenste Brusselse bemoeienis tegen te houden. Tel uit je winst.

Het derde voordeel waarmee de premier ons deze grondwet aanprijst, is dat Europa doorzichtiger zou worden. Zo worden vergaderingen van de Raad van Ministers openbaar. Het is echter een illusie te denken dat de politieke meningsverschillen nu opeens in het openbaar uitgevochten gaan worden. De belangrijkste processen zullen achter gesloten deuren blijven plaatsvinden en de Raad zal nog slechts tijdens rituele bijeenkomsten beslissingen nemen die al lang en breed zijn bekokstoofd. Dat is ook logisch en bovendien de reden dat nog nooit iemand heeft voorgesteld om in Nederland de ministerraad openbaar te maken. Dit voorstel leidt dus slechts tot schijntransparantie.

De nieuwe transparantie zal ook helpen de bureaucratie te bestrijden, stelt de premier. Om vervolgens meteen de hoeveelheid bureaucratie uit Brussel te bagatelliseren. Maar wie niet erkent dat deze bureaucratie stuitend is, kan niet oordelen over effectieve bestrijding ervan. Laten we niet vergeten dat de Brusselse politici die deze Europese bureaucratie hebben geschapen, ook de scheppers van deze Europese grondwet zijn. Het is dan ook niet verwonderlijk dat zij niet kwamen met een heldere en overzichtelijke bundeling van de rechten van de burgers en hun verhouding tot de instellingen, maar met 500 pagina’s met 448 onleesbare artikelen, 2 preambules, 36 protocollen, 2 bijlagen en 48 verklaringen. Waarin nota bene zelfs details als de sluitingsdatum van de Tsjechische staalfabriek Duo zijn vastgesteld. De Europese grondwet is geen instrument ter bestrijding van de bureaucratie, maar een product ervan.

De grondwet zou volgens Balkenende geen bedreiging zijn, maar een versterking van onze identiteit. “Met deze grondwet levert Nederland zich niet uit aan Europa,” stelt hij. “We krijgen er juist meer greep op. Deze grondwet is een kans voor een middelgroot land als Nederland.” Hier lijkt hij zijn gevoel voor proporties toch even kwijt te zijn. We hebben het nu over een EU van 25 landen met ruim 450 miljoen inwoners. Nederland is misschien wel de grootste van de kleintjes, maar onze bevolking maakt ongeveer 3% uit van de EU-populatie. Aangezien de Europese grondwet nieuwe stemverhoudingen regelt, waarbij het aantal inwoners het gewicht van de stem bepaalt, kan zelfs een kind uitrekenen dat onze invloed steeds kleiner wordt. Als straks ook grote landen als Turkije en misschien Oekraïne aansluiten, wordt onze positie verwaarloosbaar. Met de beste wil van de wereld kan ik dit niet uitleggen als een versterking van de positie van Nederland in Europa.

Een van mijn grootste bezwaren tegen deze grondwet wordt door de premier helaas niet aangeroerd. En dat is dat de EU zich steeds meer en sneller ontwikkelt tot een Europese staat. Dit wordt bij hoog en bij laag ontkent door Nederlandse voorstanders van deze grondwet. De premier en zijn ministers beweren dat dit document juist een streep trekt. Ook Wouter Bos stelt dat met deze grondwet de ‘Superstaat Europa’ wordt afgehouden. Maar daar blijkt een flink aantal van hun medestanders toch heel anders over te denken – en dan gaat het niet om de minsten. Zo zei de Belgische premier Guy Verhofstadt: “De Europese Unie eigent zich alle instrumentaria toe van een federale staat. De sluitsteen is het Grondwettelijk Verdrag.” (Wall Street Journal Europe, 26 november 2003). Ook de recente uitspraak van de Duitse minister voor Europese Zaken Martin Bury laat niets aan duidelijkheid te wensen over: “De Europese grondwet is het geboortecertificaat van de Verenigde Staten van Europa.” (Die Welt, 25 februari 2005) Met zulke openhartige medestanders wordt het natuurlijk ook moeilijk om vol te houden dat de tegenstanders spoken zien.

De premier besluit zijn betoog met de wens dat heel veel mensen 1 juni zullen meeschrijven aan het volgende hoofdstuk van de Europese geschiedenis. Die wens deel ik met hem. Ik hoop dat veel mensen van deze historische kans gebruik maken om ‘nee’ te zeggen tegen deze Europese grondwet, zodat er eindelijk een echt debat kan ontstaan over de toekomst van Europa, de Europese Unie en de plaats van Nederland hierin.

Opties voor delen:
 • NuJIJ
 • eKudos
 • del.icio.us
 • Digg
 • Google Bookmarks
 • email

zaterdag 21 mei 2005 :: 11.41 uur

83 Comments

83 reacties

 1. hehe, da’s tenminste duidelijk, leest een stuk makkelijker weg dan die grondwet ;-)

  Reactie door Patrick — zaterdag 21 mei 2005 @ 11.47 uur

 2. Wat betreft dat tweede voordeel een kleine aanvulling. Van een deskundige van de RuG heb ik begrepen dat er in de EU grondwet weliswaar staat waar de EU wel of niet iets over te zeggen heeft, maar het Europese hof heeft de macht om de bevoegdheden van de EU uit te breiden. Dat komt neer op het beperken van de macht van de lidstaten, immers, het Europees recht gaat boven het nationaal recht.

  Met andere woorden, de afbakening van bevoegdheden zoals genoemd in de EU grondwet is niet iets wat vast staat. Op verzoek van lidstaten kan het Europese hof de afbakening van bevoegdheden aanpassen.

  Reactie door Nathan — zaterdag 21 mei 2005 @ 11.52 uur

 3. De burgers zijn er vanaf het begin te weinig bij betrokken geweest, iedere pro eu grondwet propaganda wordt door de burger opgevat als opdringerig en betweterig. Zo hebben de heren politici zich al die jaren nergens in het land laten zien. Nu moeten we stemmen en komen ze onze hielen likken. Zeer irritant verschijnsel. Moet je het hele jaar door doen en niet alleen wanneer het jullie uitkomt daar in Denhaag.

  Ze kunnen het allemaal uitleggen zoals ze zelf willen, maar wat ik denk is dat de burger nationalistischer is dan Balkenende denkt. Met Nederland kan veel, maar je moet niet aan Nederland zelf komen, dan heb je een probleem in Nederland…EN TERECHT!!!

  Door die uitverkoop van ons land en onze identiteit lopen er veel mensen rond met nare gevoelens, kankert men op buitenlanders en ga zo maar door. Een trots volk, dat trots op zijn land is en zijn cultuur uitdraagt zal van zelf die nare gedachten laten varen.

  Dus gewoon opzoutuh met dat europa…

  Reactie door TheSaint — zaterdag 21 mei 2005 @ 12.10 uur

 4. Goed stuk!!!!

  Reactie door Molly — zaterdag 21 mei 2005 @ 12.17 uur

 5. Dat heb je mooi geschreven Jan.
  In mijn omgeving stemt iedereen tegen.
  Ik verwacht een grotere opkomst dan bij kamerverkiezingen, het leeft enorm onder de bevolking. Ik heb al meerdere mensen gehoord die nog nooit gestemd hebben, maar dat op 1 juni voor het eerst gaan doen.

  Reactie door kaatje — zaterdag 21 mei 2005 @ 12.32 uur

 6. Zeg Jan, ik krijg net de folder van de regering in de bus. In fris rood en 2x a4 landscape met 2 nietjes er door. Keurig. Ze gaan er wel vandoor met het sp rood, beetje plagiaat me dunkt.
  Maar de 2 nietjes symboliseerd wat ons betreft onze stemkeuze.

  Reactie door Ollekebolleke — zaterdag 21 mei 2005 @ 12.32 uur

 7. Geweldig geschreven Jan en ik ben erg blij dat je de onzin van Balkenende hiermee ruimschoots hebt kunnen weerleggen!

  Reactie door Madelijne Pleines — zaterdag 21 mei 2005 @ 12.36 uur

 8. ollekebolleke, ik heb hem ook net binnen, hij zit al in een enveloppe terug naar het ministerie!
  Er staan ook weer eens aperte leugens in, zo zou Europa niet aan sofdrugs en euthanasie kunnen komen, dat is pure onzin.

  Reactie door kaatje — zaterdag 21 mei 2005 @ 12.39 uur

 9. mijn mail aan BiZa (bekend bij o.a. de SP fractie):


  L.s,

  Vriendelijk bedankt voor het opsturen van het boekwerk ” een verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa”.

  Echter, gezien de tijd dat het geduurd heeft om deze informatie te verspreiden, vind ik dat wel een klacht waard.

  Op de achterkant van het boekwerk staat de tekst :

  “Deze publicatie bevat de tekst van het Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa. dat op 29 oktober 2004 in Rome is ondertekend en op 16 december 2004 in het publicatieblad van de Europese Unie (C-reeks, nr. 310) is bekendgemaakt.”

  Medio april heeft uw departement een kopie voor het Nederlandse volk aangeboden dat per maximaal 2 per gezin kosteloos besteld kan worden. Op 4 mei heb ik daar gebruik van gemaakt. U stuurde mij een bericht terug dat de voorraad op was en dat er binnen 2 weken weer exemplaren voorradig zouden zijn. Bij deze is dat per vandaag binnengekomen.

  Inmiddels is het 21 mei 2005, met nog 10 dagen te gaan voordat Nederland gemachtigd is om een ja of nee-advies uit te brengen aan de 2e kamer over dit voorstel. Mijns inziens gaat het over een onderwerp waar niet te luchtig mee omgesprongen dient te worden, terwijl bekend is dat dit boekwerk dus al ruim een half jaar geleden gepubliceerd blijkt te zijn voor een selecte groep, blijkens de tekst op het boekwerk en wetende dat de eerder verspreidde gedrukte versie op krantepapier slechts een oplage had van 250.000.

  Mijn inziens is de geboden tijd niet voldoende voor eenieder om zich voor te kunnen bereiden tot een zorgvuldig afgewogen oordeel en zal dan ook verschillende partijen een kopie van deze mail toesturen.

  Met vriendelijke groet,

  Jory

  Reactie door Jory — zaterdag 21 mei 2005 @ 12.42 uur

 10. Ik vind het werkelijk ontroerend om te zien hoeveel tijd en energie JP erin steekt om Nee-stemmen te vergaren.

  Reactie door Sonja — zaterdag 21 mei 2005 @ 12.47 uur

 11. Is het gebruikelijk dat er bij een uitgave van de overheid geen colofon staat. Of wil de drukker/ontwerper anoniem blijven? Want als je weet hoe groot het budget van de klant is, zou dit best weleens een kostbaar werkje kunnen zijn.
  Er staat alleen: deze folder is een uitgave van de Nederlandse regering, mei 2005. Basta.

  Reactie door Ollekebolleke — zaterdag 21 mei 2005 @ 12.53 uur

 12. heeft iemand een link naar het stuk van balkenende ?

  Reactie door Degtyarev Pekhotny — zaterdag 21 mei 2005 @ 12.57 uur

 13. Nu Almere heeft het……
  In een dagelijkse veel gelezen krant Almere Vandaag….

  Op de Gemeentepagina.

  Almere heeft veel te danken aan Brussel. enz enz.

  Annemarie Jorritsma maakt gebruik van haar netwerk.
  De bijeenkomst die in de bieb wordt gehouden is georganiseerd door het JA kamp.
  Dus nu worden we ook al officieël er op gewezen dat het Ja moet zijn in Almere.
  (nu moet je weten dat je nog geen flyertje op het publicatiebord mag prikken in de bieb).
  http://www.almere.nl/referendum.

  ook de huisartsen van de zorggroep gaan NIET 3 dagen staken.
  Ze mogen dat niet want ze mogen alleen staken als ze een conflict hebben met hun werkgever.maar iet met een minister.
  Vrijheid in Almere alom?????????
  Succes met de campagne.Nog even harder eraan trekken

  Reactie door anita — zaterdag 21 mei 2005 @ 13.06 uur

 14. Degtyarev Pekhotny,
  hier staat die brief :
  http://www.cda.nl/domains/cda/pages/article.asp?content=11010000004969_2_10000000001941&navid=

  Reactie door Patrick — zaterdag 21 mei 2005 @ 13.11 uur

 15. dank dank dank nogmaals dank.

  Reactie door Degtyarev Pekhotny — zaterdag 21 mei 2005 @ 13.14 uur

 16. nee dit is m niet. Marijnissen heeft het over een brief in Trouw van 14 mei en dit is een brief in de Telegraag van 29 april.

  Reactie door Degtyarev Pekhotny — zaterdag 21 mei 2005 @ 13.15 uur

 17. hehe ja zie het net ook sorry :?

  Reactie door Patrick — zaterdag 21 mei 2005 @ 13.16 uur

 18. Een stinkbrief, dat wel, maar niet de brief die ik zoek.

  Reactie door Degtyarev Pekhotny — zaterdag 21 mei 2005 @ 13.17 uur

 19. kan em niet vinden :?

  Reactie door Patrick — zaterdag 21 mei 2005 @ 13.21 uur

 20. niet te vinden dat ding.

  Reactie door Degtyarev Pekhotny — zaterdag 21 mei 2005 @ 13.25 uur

 21. nee ook niet in t archief van trouw, of je moet er voor betalen :?

  Reactie door Patrick — zaterdag 21 mei 2005 @ 13.26 uur

 22. Gisteren met verbijstering naar Nova gekeken.

  Daar zaten ze dan,de drie van Den Haag.

  Zalm:de aktie van Maten was een 1 mans aktie.
  Laat ik nu het zelfde spotje hebben maar dan van Dhr. Mulder(vvd).

  Balkenende en Brinkhorst:we moeten het positieve benadrukken.

  Ja hoor JP en LJ positief benaderen op dezelfde manier als de dokter tegen de terminale patient zegt:’zie het positief volgende maand heeft u geen woonlasten meer’.

  Drie van Den Haag droom zacht.

  Reactie door Beste Kerel — zaterdag 21 mei 2005 @ 13.27 uur

 23. Ik heb zojuist weer een foldertje(www.grondweteu.nl) ontvangen dat vol staat met leugens over onder andere het democratrische gehalte van EP en veilig voedsel (dit ondanks het feit dat er nog steeds vreemde en niet te traceerbare middelen worden gevonden in vlees).

  Reactie door Pieter — zaterdag 21 mei 2005 @ 13.29 uur

 24. Mooi duidelijk en helderd stuk.

  Dankjewel

  alexander

  Reactie door alexander — zaterdag 21 mei 2005 @ 14.01 uur

 25. Wat betreft het aantal inwoners per lidstaat dat bepalend is voor het stemgewicht in het Europees Parlement: ik blijf het een raadsel vinden waarom Italië véél meer zetels heeft dan Spanje (78 tegen 54) terwijl het inwonertal van beide landen juist heel dicht bij elkaar ligt, zo tussen de 35 en 40 miljoen. Daarbij hebben Groot-Brittannië en Frankrijk, landen met beide meer dan 60 miljoen inwoners, ook ‘maar’ hetzelfde aantal van 78 zetels. De enige reden die ik kan bedenken is dat Italië een belangrijker industrieland is dan Spanje (en omdat niet Spanje, maar alleen Italië met Frankrijk, Duitsland en Groot-Brittannië tot de G7 van rijkste industrielanden behoort) maar als dit inderdaad de werkelijke reden is voor dit grote verschil in stemgewicht, dan weerlegt dat wel de these dat het aantal inwoners dé bepalende factor is voor de toekenning van het stemgewicht aan de lidstaten. Je zou nu eerder geneigd zijn te denken dat ook de hoeveelheid aan industriële ondernemingen en multinationals een minstens even belangrijke factor vormt voor het stemgewicht dat bepaalde landen hebben toebedeeld gekregen. Het is dus nog maar de vraag in hoeverre de Europese Unie met deze Grondwet in de eerste plaats de belangen van burgers uit haar lidstaten behartigt, zoals de voorstanders ons allemaal willen doen geloven.

  Reactie door David Tompot — zaterdag 21 mei 2005 @ 14.35 uur

 26. Correctie op mijn vorige bijdrage (25)

  Italië heeft wél een aanmerkelijk groter aantal inwoners dan Spanje, namelijk 57,5 miljoen (aanzienlijk meer dan ik aanvankelijk dacht). Mijn suggestie dat er een grote onevenredigheid bestaat tussen het aantal inwoners van Italië en Spanje in relatie tot hun beider stemgewicht gaat dus niet op, evenals de geopperde suggestie dat de mate waarin een land geïndustrialiseerd is medebepalend zou kunnen zijn voor het stemgewicht dat aan zo’n land is toebedeeld. Mijn ‘raadsel’ van bijdrage 25 is dus opgelost.

  Reactie door David Tompot — zaterdag 21 mei 2005 @ 15.02 uur

 27. Dat is mooi. Nu nog wachten op iemand die mijn raadsel van Balkenende’s verdwenen brief van 14 mei in trouw oplost. :D

  Reactie door Degtyarev Pekhotny — zaterdag 21 mei 2005 @ 15.05 uur

 28. Heb deze pagina toegevoegd aan mijn pagina , als het niet mag hoor ik het wel ?

  Reactie door lambert — zaterdag 21 mei 2005 @ 15.28 uur

 29. Jan in een pas gehouden Engels onderzoek is naar boven gekomen dat bij diverse sporten diegene in het rode pak wint.
  Advies voor al je komende debatten,
  Doe een Rood pak aan!

  Reactie door sinne — zaterdag 21 mei 2005 @ 15.54 uur

 30. @ 27: Trouw van 14 mei 2005 ligt in de Openbare Bibliotheek van jouw woonplaats.

  Vraag: wie van de bezoekers van dit weblog kan bij het Trouwarchief, waar je als abonnee voor moet betalen? Of kan de superwebmaster van de SP dit doen? Bij voorbaat mijn oprechte dank!

  Reactie door Kees Huizenga — zaterdag 21 mei 2005 @ 16.21 uur

 31. Anita, check even of ze in Almere wel de gehele grondwet voor de burger hebben klaarliggen. Mocht dat namelijk niet zo zijn dan kan je een mooi stukje sturen naar de pers, neem dan even contact op met je plaatselijke afdeling.

  Reactie door kaatje — zaterdag 21 mei 2005 @ 17.23 uur

 32. ja ik ben gekke pietje. Als hier gereageerd wordt op iets ga ik toch niet naar de Openbare Bibliotheek van mijn woonplaats om te kijken waarop gereageerd wordt.

  Zou wel een leuk internet worden zo zeg. :D

  Reactie door Degtyarev Pekhotny — zaterdag 21 mei 2005 @ 17.52 uur

 33. 32. even goed lezen, je snapt niet wat ik bedoel en ik had het tegen Anita

  Reactie door kaatje — zaterdag 21 mei 2005 @ 18.07 uur

 34. @32 je praat tegen jezelf.

  Reactie door Degtyarev Pekhotny — zaterdag 21 mei 2005 @ 18.09 uur

 35. hoezo ik praat tegen mezelf?

  Reactie door kaatje — zaterdag 21 mei 2005 @ 18.12 uur

 36. ok misschien let ik niet goed op. Tegen wie praatte je ?

  Reactie door Degtyarev Pekhotny — zaterdag 21 mei 2005 @ 18.15 uur

 37. wie moest er “even goed lezen” ?

  Reactie door Degtyarev Pekhotny — zaterdag 21 mei 2005 @ 18.16 uur

 38. Heb nu de halve grondwet gelezen, en als ik het in een zin samen zou moeten vatten; het gaat alleen maar over bling bling, :?

  Reactie door Patrick — zaterdag 21 mei 2005 @ 18.16 uur

 39. trouwens, kaatje………. jij komt pas in reactie 32 …… je bent echt verkeerd bezig….. jij zit gewoon in het verkeerde item of je gebruikt een foute naam of zo

  Reactie door Degtyarev Pekhotny — zaterdag 21 mei 2005 @ 18.18 uur

 40. nee, ik reageer in 33 op 32, omdat jij reageerde op iets wat bedoeld was voor nummer 13 Anita.

  Reactie door kaatje — zaterdag 21 mei 2005 @ 18.22 uur

 41. @Patrick en anderen geinteresseerden.

  Ik kreeg vandaag een folder in de bus met achterop “de vijf argumenten om Ja te stemmen”

  Ik bespreek ze alhier:

  http://www.sargasso.nl/index.php?p=816

  Reactie door Degtyarev Pekhotny — zaterdag 21 mei 2005 @ 18.23 uur

 42. Nah Balkenende daagt Jan Marijnissen uit en Geert Wilders…hun moeten maar vertellen hoe het dan moet. Raar, dus het volk zegt NEE omdat Marijnissen en Wilders tegen zijn. ??? duh. Daarbij wie was hier nu de premier van Nederland??? Jan Marijnissen of Geert Wilders…Balkenende is echt van god los. Nu moeten Marijnissen en Wilders hem nog uit de brand gaan helpen…wat een vreemde logica.

  Reactie door TheSaint — zaterdag 21 mei 2005 @ 18.35 uur

 43. dan ben je dus echt wanhopig!

  Reactie door kaatje — zaterdag 21 mei 2005 @ 18.38 uur

 44. In de Volkskrant:
  Nee tegen de Grondwet bijna zeker! 8)

  Reactie door Mirella — zaterdag 21 mei 2005 @ 18.51 uur

 45. Het blijft toch een beetje vreemd. Veel Europese landen zijn jaren bezig geweest om onafhankelijk te worden en nu willen ze zich (bijna) allemaal weer aansluiten bij een “Verenigde Staten van Europa” en hun “echte” onafhankelijkheid opgeven.

  Reactie door Geldverspilling.nl — zaterdag 21 mei 2005 @ 20.42 uur

 46. Commune of kreukelzones?
  Mitsubishi of 1 grote touringcar met in slaap vallende chauffeur?

  Samenwerkende landen met een eigen manier van doen kan juist heel goed samengaan in een uitgewerkte samenwerking.

  Ik ga voor de variant van de goede buren, ieder hun eigen huis en manier van leven, maar wel goede buren zijn.

  Stem dus NEE zo u begrijpt.

  Reactie door Barend — zaterdag 21 mei 2005 @ 20.55 uur

 47. Jan een goed stuk.
  Ik ben normaal wat je noemt een neo-liberaal maar bij deze verkiezingen stem ik SP! Wilders, LPF en SGP zijn niet my cup of tea.
  We stemmen deze keer niet voor de carriereperspectieven van de Haagse politici maar voor behoud van onze eigen waardes (euthanasie, abortus, softdrugs). Ik ben helemaal voor economische samenwerking in Europa maar mordicus tegen politieke samenwerking (zie Irak, Joegoslavie).
  Kortom NEE NEE en nog eens NEE tegen de grondwet.

  Reactie door André van Es — zaterdag 21 mei 2005 @ 21.17 uur

 48. Balkenende doet denken aan die bescheten types van de Gristelijke Jongelingenvereeniging vroeger die zo graag verkering wilden en daar flatuleus in mislukten door steeds
  de verkeerde indruk te maken op de dame in kwestie aan wie ze
  kennis zochten.
  Ik zag hem net op het Nos journaal, bekketrekkend en zenuwachtig gesticulerend uithalen naar de opliniepeilers die de kijker
  een flagrant nee tegen de Grondwet voorschotelen.

  Een meelijwekkend figuur die je uit naastenliefde en erbarmen, toch twee mooie gristelijke waarden, een slok jenever gunt
  als het op 1 juni amechtig in het zand moet happen en het stof van de ontkennende massa’s van het Zeeuws kamgaren pak moet borstelen.
  Daar helpt ook geen Maria Verhoeven aan die alvast een voorschot neemt op een op de USA geïnspireerde EU, waarin het Darwinisme
  moet wijken voor het scheppingsverhaal, m.a.w. de opheffing van de scheiding tussen Kerk en Staat komt weer op de Gristendemagogische agenda, dat wordt de nekslag voor het laatste
  restje moralisme dat het CDA dan nog heeft.

  Reactie door C.Tilyx — zaterdag 21 mei 2005 @ 21.24 uur

 49. Kreeg net wéér een propagandafoldertje van de regering binnen. Heb hem in stukken gescheurd en in een enveloppe gedaan; morgen gaat ‘ie linea recta weer retour afzender.

  Reactie door Paul Strenen — zaterdag 21 mei 2005 @ 21.25 uur

 50. Was er 60 jaar geleden ook niet zo’n gek die riep 1 rijk 1 munt en 1 wet

  Reactie door marco — zaterdag 21 mei 2005 @ 21.48 uur

 51. ff opgezocht
  “Ein Volk, ein Reich, ein Führer!”

  was de uitspraak

  Reactie door marco — zaterdag 21 mei 2005 @ 21.50 uur

 52. Ceasar heeft het zelf getracht….meen ik, daarna Napoleon en toen Hitler. En toen…of wordt ik dat flauw..:)

  Reactie door TheSaint — zaterdag 21 mei 2005 @ 21.55 uur

 53. yep helemaal gelijk eens in de zoveel jaar staat er weer een gek op die denkt dat hij het voor elkaar kan krijgen.

  Reactie door marco — zaterdag 21 mei 2005 @ 21.59 uur

 54. #43

  Ja; ook in de Telegraaf staat; dat circa 60% zich al tegen deze grondwet keert. Bovendien was er een ouderwets goed betoog van Drs Smalhout tegen het gepeupel en deze grondwet; een aanrader om te lezen.

  Reactie door ReneR — zondag 22 mei 2005 @ 0.03 uur

 55. Goed artikel, Jan.

  Reactie door Henk Tukkers — zondag 22 mei 2005 @ 2.07 uur

 56. Iemand vertelde me dat RTL 4 een ‘wat stem ik?’ grondwetshow gaat uitzenden. Waar hebben we deze brainwash sessie eerder gezien. Met Pim Fortuyn destijds, politici moesten in een soort soundmix playback show op komen draven. En het was ook allemaal zo objectief. Het schijnt ook de bedoeling te zijn dat in de wat stem ik grondwetshow kijkers te bwegen voor te stemmen.

  Nou weet je gelijk hoe hoog politiek denhaag je inschat. Laten we het leuk verpakken voor de randdebielen, dan slikken ze het wel.

  Reactie door TheSaint — zondag 22 mei 2005 @ 6.22 uur

 57. Soms koopt mijn vrouw de Telegraaf. Naar haar zeggen voor het puzzeltje dat erin staat. Duur puzzeltje zeg ik dan. Toch kan ik niet nalaten als die op de keukentafel ligt hem even door te bladeren en dan lees ik altijd de ingezonden brieven van lezers. En elke keer dat ik dat doe bekruipt mij een gevoel van afkeer van deze inzenders over hun gegeven mening over van alles en nog wat. Maar de laatste tijd valt het mij op dat het gros van deze brievenschrijvers óók tegen de EU grondwet is. Dat vind ik merkwaardig. Die brievenschrijvers waren altijd fel gekant tegen linkse politiek en vóór liberaal, rechts dus. In termen van links en rechts zou het duidelijk moeten zijn waar je keuze naar uitgaat m.b.t. voor of tegen de EU grondwet. Maar dat is niet meer. Zowel de regeringspartijen als de “oppositie” (pvda gl )zijn vóór. Dus zijn die briefschrijvers tegen de grondwet. Met dank aan Halsema en Bos.

  In de stad was gisterenmiddag een vrouw aan het folderen vóór de grondwet. Ik vroeg welke partij. Pvda zei ze. Ik zei: “lijkt me niet verstandig om hier voor een verloren zaak te gaan staan folderen”. Ik ga niet vertellen hoe het gesprek zich verder ontspon maar in ieder geval was ze niet bij machte om haar gefolder te onderbouwen. Plots verscheen er uit het niets een manspersoon om haar te assisteren. Bleek een onprettig figuur te zijn, een soort beveiligingman. Misschien haar partner wel. Toevallig kan ik niet boxen . Toen ben ik maar gegaan.

  Reactie door ollekebolleke — zondag 22 mei 2005 @ 7.37 uur

 58. Boksen.

  Reactie door ollekebolleke — zondag 22 mei 2005 @ 7.40 uur

 59. ollekebolleke

  Veel achterban is het niet eens met het JA kamp. Zie je ook bij VVD achterban. Achterban weet dondersgoed waarom die politici zo graag Europa willen. Puur om hun zelf te voorzien van leuke baantjes in de toekomst. Gaat niet om de toekomst van Nederland maar om een nieuwe banenpool voor politici.

  Reactie door TheSaint — zondag 22 mei 2005 @ 8.22 uur

 60. 58/ Dat is duidelijk, maar als je gaat folderen geef je je vrijwillig op dacht ik. Of wordt je bij de pvda “aangewezen”.
  Zo van “wie wil folderen doet een stap vooruit” En dan doet eidereen een stap achteruit, behalve dat vrouwtje die stond te suffen. D:)

  Reactie door ollekebolleke — zondag 22 mei 2005 @ 8.50 uur

 61. Gisteren voor de SP gefolderd in Roermond.

  Voor mijn gevoel, gerelateerd aan de reacties zitten we op 80% tegen en 20% voor.

  Veel mensen namen met een smile onze folder aan met een reactie, “folder met argumenten voor een NEE, graag!”

  Reactie door Johan Smeets — zondag 22 mei 2005 @ 9.47 uur

 62. Ik heb ook maar even Prof. Smalhout gelezen. Dit keer heel helder en goed. Met zijn visie berijkt hij een hele grote groep van “wakker Nederland”. Maar dan verschijnt volgende week Lunshof weer met een heel andere kijk, vóór denk ik. En het wachten is dan nog op super rechts figuur Rob Hoogland voor als hij met zijn krompraat zich ermee gaat bemoeien.

  Reactie door ollekebolleke — zondag 22 mei 2005 @ 10.08 uur

 63. http://etienne.chouard.free.fr/Europe/Traductions/Eenslechtegrondwetdieeengeheimekankervanonzedemocratieaanhetlichtbrengt.htm

  dat is een goede text,en is het debat in Frankrijk VEEL zinniger en grondiger gevoerd dan hier.
  Ik ben frans maar woon/werk in nederland,ik ga de 29 mei well tegen deze grond wet stemmen.so lees goed de analyse van het link boven..
  Succes Nederland

  Reactie door Patrice — zondag 22 mei 2005 @ 11.20 uur

 64. @ 53

  M’n link is verdwenen zie ik, maar de volkskrant zal ongetwijfeld niet de enige zijn die die conclusie trekt… ;)

  Reactie door Mirella — zondag 22 mei 2005 @ 11.22 uur

 65. Patrice

  Inderdaad, zo ff gelezen maar wel een aardige tekst, lijkt de grondwet zelf wel. Ga em straks met een kop koffie verder lezen…

  Reactie door TheSaint — zondag 22 mei 2005 @ 11.29 uur

 66. een quote om die text/analyse te lezen:
  “Democratie is niet eeuwig, ze is zelfs extreem kwetsbaar. Door haar onkwetsbaar te wanen zijn we bezig haar te laten verloren gaan.

  Zelfs na de verwerping van deze tekst zullen we moeten vechten om de democratie te houden. We zullen moeten blijven militeren om onze vertegenwoordigers op te leggen een ander Europa te bouwen, simpelweg democratisch. Ik heb geen pasklaar alternatief, anderen misschien wel. Zoniet moeten we ze uitvinden en opbouwen.”

  Reactie door Patrice — zondag 22 mei 2005 @ 15.12 uur

 67. Stel je toch voor dat na lang weggeweest te zijn de eendracht van dit volk met een volmondig ‘NEE’ tegen de ‘massa is kassa’ plannen van de naar geld en macht smachtende multinationals weer samenkomt…dat kan dit land wel gebruiken, denk ik, na alles wat er de laatste jaren, mede dankzij de huidige regeringsleiders die er geen genoeg van lijken te krijgen kapot gemaakt is.

  Is dit land in staat om weer Nederland te worden ? Hoe lang duurt het nog voordat dat uitschot uit de kamer gesmeten wordt?

  Reactie door Terry — zondag 22 mei 2005 @ 16.04 uur

 68. Kaatje.Ja dat hebben we hier overal liggen.
  Bibliotheek,stadhuis,postkantoren.In de brievenbus alles ontvangen.
  Nee,dat zit wel goed alleen het is hier 95 % voor-actievoerende personen.CU en SP en Wilders zal nog langs komen)kleine groepen).
  We kregen wel steun uit onverwchte hoek.Een bekende en beroemde Almeerder(altijd verwoed d’66-er in hart en nieren) heeft in zijn column aan de grondwet aandacht besteed en als laatste regel.
  Ik stem TEGEN,ben het nu eens met CU en SP.
  En dat kan ook meehelpen want hij is een graag geziene gast.

  Reactie door anita — zondag 22 mei 2005 @ 17.13 uur

 69. Trouwens ons foldertje had ook kunnen zeggen…….
  Laat DEN hAAG (onze hoofdstad) Nederland niet van de kaart vegen

  Reactie door anita — zondag 22 mei 2005 @ 17.18 uur

 70. antwoord op anita
  Ah nation states bahhh!
  long leve orange!en de koningin!ik ben niet nationalist ,zo verwacht geen steun van mij,aan nederland en/of orange,trouwens ben ik international,nix mee te maken met liberalism,stalinism/and or fascism,
  ik ben voor iederen!Raar he!
  Maar well tegen een Elitist/Fascist Europa….dat is pas communisme

  Reactie door Patrice — zondag 22 mei 2005 @ 18.14 uur

 71. dicht gooien die grenzen en de gulden terug
  en vestigings vergunningen her invoeren
  minimaal uur tarief invoeren voor ondernemers net als het minium jeugt loon
  en verplicht verzekerd zijn
  dan krijg je een eerlijke concurentie

  Reactie door de vakman — zondag 22 mei 2005 @ 18.14 uur

 72. Weer even wat gesurfd…….interessant als je bij google….nee stemmen intikt.
  http;//www.stemnee.nl

  Reactie door anita — zondag 22 mei 2005 @ 18.21 uur

 73. 71….
  Dat bedoel ik,verplicht,and betaal,
  leuk als jij echt ziek ben,en ben als een criminal behandeld word!
  een slavernij nog invoegen!Wow!!! jij ben goed man of ben jij Calvinist?

  Reactie door Patrice — zondag 22 mei 2005 @ 18.22 uur

 74. ik kan een ding niet begrijpen dat er mensen zijn die voor stemmen
  die hebben toch een plaat beton voor hun kop

  Reactie door de vakman Pieter Schaap — zondag 22 mei 2005 @ 19.48 uur

 75. Lees maar in de bijbel in openbaringen
  er komt een wereld leider het wordt nog erger dan de grondwet
  dit is nog maar het beging

  Reactie door de vakman Pieter Schaap — zondag 22 mei 2005 @ 20.25 uur

 76. 75.jij hebt gelik..,..
  lang leve democrazy.heil!

  Reactie door Patrice — zondag 22 mei 2005 @ 20.39 uur

 77. ik bedoel zonder keuze

  Reactie door Patrice — zondag 22 mei 2005 @ 20.41 uur

 78. Ik vind degenen die voor stemt voor de kosten moeten opdraaien
  die willen toch een grondwet

  Reactie door de vakman Pieter Schaap — zondag 22 mei 2005 @ 21.40 uur

 79. @patrice

  klasselink die je gaf!

  Reactie door ReneR — zondag 22 mei 2005 @ 22.03 uur

 80. Ik vind degenen die voor stemt voor de kosten moeten opdraaien
  die willen toch een grondwet
  civiel desobediance(in engels)
  en jij ben ok! Stem nee en als dat niet luck .betaal je belasting niet(boeten inbegrijpen)…

  Reactie door Patrice — zondag 22 mei 2005 @ 23.18 uur

 81. here iets gevonden in de VGE

  artik2 2,lid 2,van het EVRM:

  “De beroving van het leven wordt niet geacht in stijd met dit artikel te zijn geschied
  ingeval zij het gevolg is van het gebruik van geweld,dat absolut noodzakelijk is:

  a) ter verdediging van wie dan ook tegen onrechtmatig geweld;

  b) teneinde een rechtmatige arrestatie te bewerkstellingen of het ontsnappen van
  iemand die op rechtmatige wijze is gedetineerd,te voorkomen

  c) teneinde in overeenstemming met de wet en oproer of opstand te onderdrukken”

  Artikel 2 van het Zesde protocol bij het EVRM:
  “Een staat kan bepalingen in zijn wetgeving opnemen waarin is voorzien in de doodstraaf
  voor feiten,begaan in tijd van oorlog of onmiddelijke oorlogsdreiging;een dergelijke
  straf wordt alleen ten uitvoer gelegd in de gevallen die zijn neergelegd in de wet,en in
  overeenstemming met de bepaling daarvan…”

  Dit arktikel begon zo

  Artikel 2_(39)

  Recht op leven

  1. Eenieder heeft recht op leven

  2. Niemand word tot de doodstraf verrordeeld of tegechtgesteld

  Pagina 408/409 van het PDF document “europese_grondwet_2e_deel”
  als dat niet vedacht is! dan weet ik het niet meer…

  Reactie door Patrice — maandag 23 mei 2005 @ 17.45 uur

 82. Prima stuk Jan,
  alleen jammer van die bijgeplaatste foto.

  ik krijg spontaan last van maagzuur

  Reactie door Vette tegestander — maandag 23 mei 2005 @ 22.05 uur

 83. Jan, je populisme kent geen grenzen. Jij weet net zo goed als ik dat alle transparantie in de politiek “schijntransparantie” mag heten. Dat is altijd zo geweest en zal altijd zo blijven. Als je beweert dat jouw (socialistisch?) alternatief zich aan dergelijke processen zou kunnen onttrekken, ben je of naïef of een leugenaar. Gek genoeg is het de achterkamertjespolitiek die in grote mate Europese successen in het verleden mogelijk heeft gemaakt. Denk hiervoor bijvoorbeeld aan de harde maar noodzakelijke maatregelen van de door jou zo verafschuwde Frits Bolkestein.

  Ongetwijfeld heeft deze grondwet haar mindere kanten, maar zij is het resultaat van langdurige onderhandelingen door tientallen landen en dus een delicaat compromis. “Nee” zeggen tegen deze grondwet zal je écht geen mogelijkheid geven om een socialer Europa te bewerkstelligen. Een “nee” zal wel een signaal zijn aan de regering dat we Europa met zijn allen helemaal niet willen. In dat geval zou ik willen benadrukken dat onze internationale oriëntatie voor negentig procent de motor is van onze welvaart.

  Wat de onverwoestbare linkse dogma’s ook voor mogen schrijven, Jan: protectionisme en starre minimumlonen zijn inefficiënt. De maatschappij moet de portemonnee trekken voor jouw obsessieve streven om elke baan in ons land uit de tocht te houden. Open grenzen bieden ons de mogelijkheid om te concurreren, innoveren en, waar het allemaal om draait, méér geld te verdienen. De linkse kerk schijnt het alleenrecht te bezitten op het woord
  “sociaal”, maar ik vraag me werkelijk af waaraan zij dat recht meent te ontlenen.

  Reactie door Mark — woensdag 25 mei 2005 @ 10.26 uur