Vraagbaak Europese Grondwet

De voorstanders van Grondwet zijn op drie fronten hun offensief begonnen. Naast gekochte reclame en folders (van het belastinggeld van voor- èn tegenstanders) heeft men ook de regie bij de media in handen genomen, zo lijkt het althans.

Vandaag was er in Buitenhof en het Radio 1-journaal weer voor 100% ruimte gemaakt voor de voorstanders.
Omdat ik deze wanverdeling van de aandacht in de media onjuist vind, begin ik hier een Vraagbaak Europese Grondwet.

Heb je een vraag, stel ‘m hier.
Ik zal er alles aan doen om ‘m te beantwoorden.

Voor de overzichtelijkheid van deze vraagbaak worden hier enkel vragen toegestaan. Ook antwoorden van anderen worden dus verwijderd. De antwoorden zullen direct in de vraag worden gezet.

Opties voor delen:
 • NuJIJ
 • eKudos
 • del.icio.us
 • Digg
 • Google Bookmarks
 • email

zondag 22 mei 2005 :: 16.20 uur

34 Comments

34 reacties

 1. Een Europese grondwet bevordert de slagvaardigheid van het Europese parlement?

  Op bepaalde punten krijgt het Europees Parlement meer medezeggenschap. Het parlement wordt medewetgever op het gebied van misdaadbestrijding, migratie, landbouw, visserij en handel. Dat betekent dat het Europarlement wetsvoorstellen kan amenderen en verwerpen. Nu nog besluit alleen de Raad van Ministers hierover. Maar op tientallen gebieden wordt overgegaan op meerderheidsbesluitvorming (ipv consensus). Het Nederlandse parlement verliest op deze manier veel macht, ten koste van het Europees Parlement.

  Reactie door Karin — zondag 22 mei 2005 @ 16.33 uur

 2. Wat betekent die grondwet op militair gebied, niet zozeer NAVO, maar bv WEU?

  Met name artikel 40, 41 en 309 van de grondwet beschrijven wat er moet gebeuren op defensiegebied. Er wordt gesproken over verbetering, versterking en bevordering van de inspanningen op het gebied van defensie. Het is voor de SP een belangrijke reden om tegen de grondwet te zijn. Dit geldt voor de hele EU, dus ook voor de WEU.

  Reactie door Plien — zondag 22 mei 2005 @ 16.46 uur

 3. Er zou met deze grondwet beter samengewerkt kunnen worden op het gebied van criminaliteit. Is dat waar? En in hoeverre kan die samenwerking verbeterd worden in de huidige situatie (zonder de EU-grondwet dus)?

  Met de grondwet verliezen we ons veto op het gebied van Justitie. Dat betekent dat NL kan worden gedwongen om misdaadgegevens en informatie af te geven aan andere landen.Ook e-mailverkeer en sms-jes kunnen jarenlang worden opgeslagen onder Europese druk. Llidstaten als Italie en Spanje hebben een ander criminaliteitsbeleid, daarom is het onverstandig om ons veto weg te geven op dit punt. Nu al wordt heel veel gedaan om criminaliteit gezamenlijk te bestrijden. Natuurlijk is het goed als lidstaten grensoverschrijdende criminaliteit samen aanpakken. Daar hebben we geen grondwet voor nodig.

  Reactie door Bart — zondag 22 mei 2005 @ 16.47 uur

 4. Door de grondwet kunnen we uit ‘Europa’ stappen?

  Er komt inderdaad formeel een mogelijkheid om uit de EU te stappen. Maar dat is een recht dat we nu al hebben. Daarvoor hebben we de Grondwet dus niet nodig.

  Reactie door Hektor — zondag 22 mei 2005 @ 17.01 uur

 5. Beste heer Marijnissen,

  Wilt u even kijken bij onderstaande link en dan met name posting 34 en 35 lezen aub.

  [link]

  Alvast hartelijke dank.

  Johan

  Een Nederlands NEE zou opgevat kunnen worden als gezichtsverlies voor Balkenende. Dat vergroot de kans dat dit kabinet voor het einde van de regeerperiode valt.

  Reactie door Johan-B-27 — zondag 22 mei 2005 @ 17.03 uur

 6. Enige vragen :

  Wat gebeurd er als alle andere landen de grondwet WEL ratificeren en Nederland als enige niet?

  Hoe groot is dan het risico dat Europa doorgaat zonder Nederland en daardoor de druk op Nederland dusdanig groot wordt dat de grondwet dan door de strot van Nederland wordt geramd.

  Is het eigenlijk niet terecht dat wij als Nederland (met inderdaad maar 3% van de Europese bevolking geen ruk te vertellen hebben in Europa?

  Zou de SP wel akkoord gaan met de grondwet als bijv. voor Nederland ons drugs, abortus en euthanasie-beleid wordt vastgelegd in de grondwet zoals nu het geval is met het stierenvechten in Spanje.
  Want laten we reëel zijn, hoe afschuwelijk wij het stierenvechten in spanje vinden, zo afschuwelijk vinden andere Europese landen ons Drugs, abortus en euthanasie beleid.

  Als de SP tegen verdere vermilitairisering van Nederland is, hoe luid het standpunt van de SP dan inzake de NAVO-Verdrag wat Nederland flagrant schend door nu al veel te weinig aan Defensie uit tegeven en zou de SP dan het risico accepteren dat sommige NAVO of EU landen Nederland in de steek zou laten als wij eens militaire steun nodig zouden hebben?

  Zie voor 1 en 2: [link]

  3. Dan zouden we nog niet akkoord gaan, want er staan nog meer onwenselijke dingen in naast de mogelijke ondermijning van bijvoorbeeld het drugsbeleid.

  Reactie door Ronald — zondag 22 mei 2005 @ 17.12 uur

 7. Beste Jan,
  Ik heb Balkenende bij Nova dacht ik horen zeggen: “nee is nee”
  Kan hij dat later op een andere manier uitleggen? Ik verwacht van wel.
  (Ik raak een beetje in de war van al de actualiteiten en opinie programma’s waar heb ik wat gezien/gehoord)

  Zie [link]

  Reactie door ollekebolleke — zondag 22 mei 2005 @ 17.14 uur

 8. Ja ik heb een vraagje!

  Hoe zit het nu precies met dat burgers actie kunnen ondernemen tegen een besluit van de EU? Is dat zo als je een bepaald x aantal handtekeningen hebt verzamelt dat je dan een besluit kan terug laten draaien….zoals ze beweren !??!?

  zie [link]

  Reactie door TheSaint — zondag 22 mei 2005 @ 17.18 uur

 9. Jan,

  In de samenvatting van het verdrag tot vaststelling van een grondwet voor Europa staat op pag.9:
  De EU heeft de bevoegdheid om gemeenschappelijk buitenlands- en veiligheidsbeleid vast te stellen en uit te voeren en om defensiebeleid geleidelijk uit te breiden.
  In de rode regeringsfolder is hierover niets te lezen.
  Op pagina 6 van het eerste boekje staat:
  Het recht van de EU gaat boven het recht van de lidstaten. Waar ik bang voor ben is dat wij zo ook ongewild bij een oorlog betrokken kunnen worden. Is dat gevaar aanwezig?
  Ze kunnen wel zeggen dat het in overeenstemming moet zijn met VN-afspraken, we weten allemaal hoe het in Irak is gegaan!
  Nog iets: In veel gestelde vragen (SP) staat dat Nederland op ongeveer 40 gebieden het vetorecht verliest. In de regeringsfolder staat 25 gebieden; waaruit bestaat dit verschil?

  Voor defensiebeleid zie [link]

  Over de 40 veto’s: Hier is een overzicht te zien van de gebieden waar wordt overgegaan op meerderheidsbesluitvorming. Op 20 gebieden is een bestaand artikel overgegaan op meerderheidsbesluitvorming. Verder zijn er 19 ‘nieuwe’ artikelen waarvoor meerderheidsbesluitvorming gaat gelden. Maar ook bestaande artikelen waarin kleine tekstuele aanpassingen zijn gedaan staan in de lijst ‘nieuw’. Bijvoorbeeld Artikel III-122: Diensten van algemeen economisch belang. Dit is een bestaand artikel (maar tekstueel aangepast) waarover voortaan obv meerderheid besloten zal worden.

  Reactie door Nellie — zondag 22 mei 2005 @ 17.44 uur

 10. hoi jan .wie word er als we de grondwet goedkeuren de ,baas, over de kernraketten (o.a in volkel).blijft america dat .zoja wat is dan de waarde van een grondwet voor een europese staat als andere mogendheden hun wapens vrijelijk kunnen stationeren !

  Dat klopt. De VS blijven gewoon de baas over de kernwapens in Volkel. De grondwet verandert hier niets aan.

  Reactie door texas henkie — zondag 22 mei 2005 @ 18.09 uur

 11. In hoeverre is een Nee een garantie voor betere onderhandelingen tot Europese afspraken?

  Wat zal Balkenende doen bij een massaal ‘Nee’?

  Hoe gaan die 3 miljoen aan propagandakosten verantwoordt worden?

  Mag Zalm blijven zitten?

  Een Nederlands NEE is een duidelijk signaal dat dit niet de richting is waarop Europa zich moet ontwikkelen. Over de 3 miljoen: zie hier

  Reactie door Jory — zondag 22 mei 2005 @ 18.18 uur

 12. Jan, goed idee ! Ik heb de volgende vragen:
  - Klopt het, dat de vakverenigingen in andere Europese landen (b.v. Frankrijk en Duitsland) wel tegen de grondwet zijn en met welk argument ? (Het FNV is voor vanwege het ‘socialer’ zijn van deze grondwet, heb ik begrepen)
  - Is het zo, dat de grondwet verplicht tot het openstellen voor marktwerking bij instellingen als gezondheidszorg en onderwijs (voorheen door de overheid gestuurd) en zo ja waar staat dat in de grondwet ?
  - Is de grondwet nu zo onduidelijk dat Groen Links met een ja-advies komt en de SP met een nee-advies? Als het antwoord hierop ja is, zou je eigenlijk gewoon niet moeten stemmen.

  a. Vakverenigingen zijn zeer verdeeld. Met name de vakbondsleden zijn tegen. De vakbondstop is vaak voor de grondwet.
  b. Zodra ergens marktwerking (concurrenite) is toegelaten, dan is de EU de baas. Zie de artikelen 14 en 122
  c. GroenLinks is voor de grondwet omdat het een kleine verbetering zou zijn. De SP is tegen omdat het vooral een verslechtering is.

  Reactie door simbro — zondag 22 mei 2005 @ 18.25 uur

 13. Als er een nee komt, hoe zorgen we ervoor dat europa eens naar ONS luisterd en ons betrekt bij de beleidsvoering.
  MAW dan niet alleen lobbygroepen invled kunnen uitoefenen maar ook burgers ?

  Met een Nee zullen we Europese politici duidelijk maken dat ze op een andere, betere manier met hun burgers moeten rekening houden. Zie ook onze website

  Reactie door alexander — zondag 22 mei 2005 @ 18.28 uur

 14. Waarom hebben de Ja-stemmers het lef niet om concrete voorbeelden aan te dragen bij hun argumenten? Wat gebeurt er met de collectieve sector. Wiens waarden worden zichtbaar in ons dagelijks leven als de markt alles bepaalt? Wat heeft het voor gevolgen voor onze gemeenschaps gelden als wij ons met handen en voeten binden aan deze grondwet? Wie bepaalt waar wij als land onze belastingcenten aan uitgeven?

  Een groot deel van de collectieve sector valt al onder de vrije marktwerking, bijvoorbeeld het nieuwe zorgstelsel en de energiesector. Zodra er concurrentie in het spel is, heeft de EU het laatste woord. Steeds meer zal de EU bepalen wat NL wel en niet mag financieren. Ook op de vaststelling van de begroting heeft Nederland steeds minder invloed.

  Reactie door Alie Dekker — zondag 22 mei 2005 @ 18.56 uur

 15. Premier J.P. Balkenende vroeg gisteravond aan de nee-stemmers wat hun alternatief is. Moet de status quo van de huidige gang van zaken binnen de EU (vooralsnog) gehandhaafd blijven (met name het algemeen vetorecht binnen de Europese Raad en de ondemocratische verhouding tussen het Europarlement en de Europese Commissie)?

  Wat wil de SP: het Ontwerp-EU-Grondwetverdrag bijschaven, het Ontwerp-EU-Grondwetverdrag in de prullenmand of dat Nederland uit de EU treedt?

  De SP wil niet uit de EU treden. De voorliggende grondwet wordt opzij geschoven.
  Vervolgens heeft de SP drie punten, als deze grondwet is verworpen:
  -Geen verdere afdracht van bevoegdheden
  -Geen politieke standpunten in de grondwet (zoals de vrije markt of een Europees leger)
  -De start van een nieuwe vergadering over een echte, democratische grondwet. Iedereen krijgt inspraakmogelijkheden.
  Zie ook hier

  Graag wil ik ook een lijst van voordelen en nadelen van het “Ontwerp-verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa”. Ik verwijs naar de 20 vragen en antwoorden op deze EU-Grondwet op http://www.pvda.nl

  Voor deze vraag wil ik toch graag naar onze bedenkingen verwijzen en ook naar ons programma Heel de Wereld.

  Procedurele opmerking:
  De voorstanders van deze Ontwerp-EU-Grondwet laten weten dat er geen alternatief is en dat er niet meer kan worden heronderhandeld. Indien dit zo is, dan is dit Ontwerp-EU-Grondwetverdrag een DICTAAT aan de volksvertegenwoordigingen van de lidstaten van de Europese Unie. Dan is er geen sprake van democratische besluitvorming in de lidstaten van de EU maar van een voldongen-feiten-politiek, waardoor de volksvertegenwoordigers voor onmondig en onkundig worden aangezien. Dit typeert de EU! Hochheitsverwaltung pur sang.

  Helemaal mee eens, het is pure demagogie. Als de grondwet wordt verworpen, ontstaat een nieuwe situatie. Wij zullen onze eisen op tafel leggen, zoals die hierboven staan.

  Reactie door Kees Huizenga — zondag 22 mei 2005 @ 19.02 uur

 16. Jan,

  Voor een wijziging in de Nederlandse grondwet is een tweederde kamer meerderheid nodig, vervolgens verkiezingen en dan nogmaals een tweederde kamer meerderheid.

  Deze Europese grondwet zal deels leidend zijn boven de Nederlandse grondwet. Dit betekent dat de Nederlandse grondwet deels komt te vervallen. Dit kun je zien als een wijziging in de Nederlandse grondwet.

  Waarom is er voor de Europese grondwet geen 2x tweederde meerderheid in de kamer nodig?

  Het gaat hier om een Europees grondwettelijk verdrag, waarbij circa tien landen een referendum houden. In die zin is het niet vergelijkbaar met de Nederlandse grondwet.

  Reactie door marek — zondag 22 mei 2005 @ 19.09 uur

 17. Jan, ik heb je zojuist een mail doorgestuurd waarin een prangende vraag van Professor Hugo Priemus over de kans op EU bemoeienis met Toegelaten instellingen, zoals woningcorporaties en zijn angst dat de EU dit niet langer zal “gedogen”?
  Betekent dat dan dat bv huursubsidie afgeschaft zal worden en de huren sterk verhoogd, omdat er geen enkele overheidsbemoeienis mag zijn??? Als bijstandsgerechtigde heb ik net een enorm probleem voor mijn kiezen gekregen door een fout van hetzij TPG Post of de Sociale Dienst, maar er waren papieren kwijtgeraakt en mijn uitkering was eventjes stopgezet. Hopenlijk is dat nu weer rechtgezet, maar die afhankelijkheid is vreselijk om mee te moeten maken. Kan dit strakjes ook gaan gebeuren met wonen voor mensen met lage inkomens????

  De grondwet zal niet direct een eind maken aan de afspraken tussen woningcorporaties en gemeentes, maar de kans neemt wel toe. De EU eist immers onvervalste concurrentie. Staatssteun en subsidies zijn vormen van ‘valse concurrentie’, daarom is de grondwet verwerpelijk.

  Reactie door L.M. Lembeck — zondag 22 mei 2005 @ 19.21 uur

 18. Is het wel legaal dat de regering van alle ik bedoel alle Nederlanders geld gebruikt voor een campagne vóór de EU grondwet
  terwijl een heel groot deel van de Nederlanders tegen is? Het is dus ook belastinggeld van de tegenstemmers. Als de regering campagne wil voeren moet ze dat m.i. doen zonder een ja of nee te zeggen. Dus, Nederlanders ga stemmen en meer niet. Ik wordt hier ontzettend kwaad over.

  Het is onaanvaardbaar dat de regering alleen geld voor zichzelf vrijmaakt voor propaganda. Vandaar onze actie “Retour Afzender”. De uitslag van het kort geding (aangespannen door het comite Grondwet Nee) zal uitwijzen of dit legaal is.

  Reactie door ollekebolleke — zondag 22 mei 2005 @ 19.24 uur

 19. Mijn vragen in de bijdrage hieronder.

  Wordt er in de Grondwet nog ergens gesproken van een (wenselijke) harmonisatie van de bijdragen die een groot aantal landen nu aan ‘Brussel’ moeten afstaan? Ik lees (hier) alleen dat de Grondwet voorziet in nieuwe onderhandelingen die voor Nederland een meer evenredige bijdrage aan Europa als wenselijk resultaat zouden moeten opleveren. Maar hoe zit het met de andere landen? Kan Groot-Brittannië, bijvoorbeeld, blijven vasthouden aan de reeds lang geleden door premier Thatcher afgedwongen kortingsregeling? Of zou in het uiterste geval, waarin Engeland geen strobreed wil toegeven en andere landen als Spanje en Portugal niet akkoord gaan met het afbouwen van de grote subsidiestroom die zij ieder jaar uit Brussel ontvangen, Nederland weer aan het kortste eind gaan trekken en dus nog méér geld moeten afdragen aan Brussel? Is het ook niet een grote tegenstrijdigheid dat, als het gaat om het stabiliteitspact en financiëring van ontwikkelingssamenwerking, de Grondwet wél over harmonisatie en uniforme regelgeving spreekt, maar als het gaat om de bijdragen die lidstaten aan Brussel moeten afstaan, daarover géén afspraken lijkt te willen maken? Of kunnen we, alleen hierom al, slechts ‘hopen’ op een andere, alternatieve Grondwet waarin wel vastgelegd is dat ieder land een vast percentage van haar Bruto Binnenlands Product zou moeten afstaan aan Brussel? Want dat zou ook een veel eerlijkere oplossing zijn: álle landen betalen mee aan Europa, maar de rijkere (afgemeten aan het BBP) doen dat meer dan de armere landen; en de toekenning van subsidies vooral koppelen aan criteria die niet uitgaan van een geringer welvaartsniveau van een lidstaat, maar van een regio in een lidstaat.

  De grondwet brengt geen veranderingen in de bijdrages van de lidstaten. Dit is dus een kwestie van beter onderhandelen.

  Reactie door David Tompot — zondag 22 mei 2005 @ 19.29 uur

 20. Als het NEE wordt en dat hoop ik echt, kan de regering het dan gewoon door laten gaan?? Een hoop mensens denken dat nl en gaan daarom niet stemmen, omdat ze denken er nix mee op te schieten als ze NEE stemmen!!??

  Dit is een raadgevend referendum aan de Tweede Kamer. De regering heeft al ingestemd. Bij een lage opkomst zullen de partijen die voor zijn eerder voor stemmen. (zoals CDA en PvdA tenminste een opkomst van 30% willen, en een grote meerderheid nee-stemmen voordat ze het advies overnemen)

  In veel peilingen is een kleine meerderheid tegen de grondwet. Die moet absoluut vergroot worden. Vertel iedereen dat je op 1 juni de unieke gelegenheid krijgt om je stem over het liberale Europa te laten horen. Daarmee voorkom je dat de opkomst een punt van discussie wordt. Spreek dus al je vrienden en kennissen aan en overtuig ze dat ze moeten gaan stemmen. Met een duidelijke uitslag kunnen de Tweede Kamer, Brussel en Balkenende de uitslag onmogelijk negeren. Dan komt er nieuwe ruimte voor een open debat over de plaats van Nederland in Europa en de rol van Europa in Nederland.

  Reactie door SuuS — zondag 22 mei 2005 @ 19.50 uur

 21. Beste Jan,

  Waar ik bang voor ben is dat één Europa volgens het aan te nemen grondwettelijk verdrag uiteindelijk een uithangbord wordt voor het christendom in een wereld die in hapklare brokken verdeeld lijkt te worden naar heersende religies. Ik, als atheïst (maar ik doe er niet zoveel meer aan ;-) heb daar grote problemen mee, hoewel democratie ook betekent dat je soms moet handelen naar de wens van in dit geval, de gelovige minderheid. Ook al is deze minderheid al eeuwen verantwoordelijk voor 95% van alle gewapende conflicten…

  Zie jij deze verborgen agenda ook tussen de regels door?

  Zo ver wil ik niet gaan. Het is Balkenende ook niet gelukt om “God” in de grondwet te krijgen. Ik zie wel dat deze grondwet oproept tot meer defensie en meer militaire inspanningen. Een buitengewoon slechte zaak. Zie de website voor al onze argumenten op dit punt.

  Reactie door Jelle — zondag 22 mei 2005 @ 20.43 uur

 22. Beste Jan,

  Vandaag had ik een gesprek met iemand die mij aansprak vanwegen mijn functie in de dorpsraad. Al snel kwam het gesprek op 1 juni, en hij vroeg mij om voor de grondwet te stemmen. Ik moest hem het antwoord geven dat gezien de huidige punten die opgenomen zijn in de grondwet, en de manier waarop wij gebombardeert worden met een grootse ja campagne, ik niets anders kon doen dan op het nee knopje drukken.
  Hij verweet mij, dat ik de toekomst van zijn kleinkinderen op het spel zet, en ik een volslagen idioot ben.
  Juist ook vanwege de kindertjes van nu stem ik tegen, omdat ik van mening ben, dat ales wat ik in deze grondwet gelezen heb, geen goede toekomst garandeert voor de kindjes van nu.
  Maar het gekke is, dat ik meer en meer mensen toch hoor bednkingen te hebben. Dit komt volgens mij, door de hevige campagne die nu aan de gang is.
  Kunnen we nog iets verwachten vanaf het nee front? Komen er mss nog tegen foldertjes? EN wat kan ik in hemels naam als echt goed argument gebruiken om deze man er van te overtuigen, dat ik nee stem tegen de grondwet, en niet tegen europa.

  Argumenten te over, kijk eens bij onze bedenkingen. De SP komt met radiospotjes en ook op TV blijven wij overal in debat gaan. Natuurlijk hebben we ook folders, te krijgen via uw afdeling. Een stem tegen deze grondwet is een stem voor een sociaal Europa. Wijs deze man op artikel 41 en 309, en je zult zien dat deze grondwet de kans op vrede niet groter maakt.

  Reactie door RedStar — zondag 22 mei 2005 @ 21.00 uur

 23. Ik zou graag willen weten; waarom er een verhuizing is steeds van Brussel naar Straatsburg. Is dat zo gegroeit omdat die Fransen anders niks met de EU te maken wilden hebben? waarom wordt dit nou niet eindelijk eens afgeschaft? WAT IS HET NUT?

  En waarom aan ons het vertrouwen in die grondwet wordt gevraagd; op voorhand in feite; terwijl dat vertrouwen steeds weer wordt geschonden (duurdere Euro en steeds meer burocratie; vriendjespolitiek Maij Weggen; kwartje Kok niet terug) door juist die politici; die zo erg voorstander zijn van die grondwet. Denken ze dat we dom zijn? Ik zou zeggen: Beter eerst uw leven en gedrag maar eens (Betuwelijn; parlementaire enquetes, waarbij de ministers vooal ineens acuut aan geheugenverlies lijden…)

  wat is nu het voordeel voor de lager geschoolde werkelozen in dit land; die nu overal op straat worden geschopt bij bedrijven; die in China uitverkoop houden van banen. Gaan we zeker de lonen tot het nivo van China verlagen. Nee? Dus dan mag deze groep mensen dus eigenlijk verrekken of vertrekken naar een land als China?

  Men zegt; dat de EU nu een beter tegenwicht gaat vormen tegen de VS en China. Hoezo; de EU zal toch weer als vanouds fijn tegen die VS aanschurken? Waarom krijg ik dan nooit het gevoel; dat men ècht onafhankelijk wil zijn van die VS?

  Ik heb op een ander deel van dit log gelezen; dat er een slotartikel is; die zegt dat geweld met eigenlijk de dood tot gevolg mag plaatsvinden bij een zaak als revolte en oproer. Hiermee zie ik duidelijk; dat we een totalitaire dictatuur krijgen, want het ligt er maar aan; wat de machthebbers al heel snel onder revolte en ondermijnende activiteiten verstaan. heb ik dan gelijk; als ik zeg; dat onze vrijheid van mening nog meer ingeperkt zal worden? Op straffe van de doodstraf dus.

  Kortom; als er morgen 400.000 mensen voor Den Haag staan of een miljoen voor Brussel, om die politici af te zetten; wordt er dan bevel gegeven aan de ME om maar een bloedbad met hun UZI’s aan te richten? Hoe ligt de besluitvorming in dit geval?

  Ik weet wel meer; maar hier laat ik het bij

  Het is tijd voor de revolutie

  Een bekend voorbeeld van absurde Europese geldverspilling is de maandelijkse verhuizing van Brussel naar Straatsburg. Het Europees Parlement vergadert drie weken per maand in Brussel en een week in Straatsburg. De kosten voor dit volstrekt onnodige verhuiscircus worden geschat op 200 miljoen euro per jaar. Ondanks talloze pogingen om hier een eind aan te maken, blijft het ongetwijfeld nog decennia lang zo doorgaan. Ook als het aan het Europees parlement zelf ligt, verandert er niets. Bij twee stemmingen in het voorjaar van 2005 over een voorkeur voor Brussel als vaste standplaats, bleek dat een meerderheid dat niet wil. Nog belangrijker is dat Frankrijk, dat nog in 1997 onder Nederlands voorzitterschap van de Raad kreeg vastgelegd dat de echte vergaderplaats Straatsburg blijft, te zeer is gehecht aan Straatsburg om deze vergaderplek los te laten. Aldus beschikt de EU over twee Europese parlementsgebouwen, die elk afzonderlijk circa één miljard euro hebben gekost.

  Reactie door ReneR — zondag 22 mei 2005 @ 21.16 uur

 24. heb ik het goed begrepen dat eigenlijk bijna de gehele macht bij de commissie en de raad ligt, die op belangrijke punten geheim vergaderen en dat het parlement maar een klein beetje meer te zeggen krijgt?
  Waar haalt Groen-Links het idee vandaan dat we nog steeds zelf als Nederlands parlement bepalen of we aan een oorlog mee willen doen, staat er niet gewoon in de grondwet dat de europese raad dit bepaalt?

  Ja, de Raad blijft vooral in het geheim vergaderen en heeft samen met de Commissie de meeste macht.
  Nee, het is juist dat het Nederlandse parlement zelf beslist of we meedoen aan een oorlog. Andere landen kunnen dan wel een kopgroep vormen, zonder NL. Dus kan de Kamer een oorlog niet tegenhouden. Wel kan NL zich daaraan onttrekken.

  Reactie door kaatje — zondag 22 mei 2005 @ 21.25 uur

 25. Wat moeten we stemmen om te zorgen dat de bijdrage van Nederland aan de EU lager wordt?

  De grondwet gaat niet over de bijdrage van NL aan de EU.

  Reactie door Karin — zondag 22 mei 2005 @ 22.04 uur

 26. Beste Jan. waar ik me o.a. ook zorgen over maak, is dat Nederland
  als ultiem fietsvriendelijk land zal verdwijnen, met in de binnensteden prioriteiten voor druk autoverkeer zoals in Italië, Frankrijk en Spanje, en nog veel erger, in de Oostblok-lidstaten.
  Is deze angst terecht of zie ik spoken?

  Op zich staat dit los van de grondwet, al staat daarin wel dat de EU harder moet groeien en meer moet concurreren. Dat is een aanmoediging voor meer asfalt. Maar er zijn ook goede milieuregels vanuit Europa, die wij steunen. Juist als het om milieu gaat, kan de EU goed beleid maken. Maar daar hebben we deze grondwet niet voor nodig.

  Reactie door C.Tilyx — zondag 22 mei 2005 @ 22.41 uur

 27. Is het mogelijk achteraf wijzigingen in de Grondwet (is natuurlijk eigenlijk een verdrag) aan te brengen, zoals bijvoorbeeld in onze nationale Grondwet?

  De grondwet veranderen, is net zo moeilijk als deze grondwet invoeren. Er moet dan namelijk weer overeenstemming tussen 25 (en binnenkort 28) lidstaten komen. Dat is heel erg moeilijk en zal niet snel gebeuren. Juist daarom willen we meer tijd voor een betere grondwet.

  Reactie door Joan van der Lingen — maandag 23 mei 2005 @ 0.02 uur

 28. Waar halen Ben Bot en de ABN AMRO vandaan dat de economie een knauw krijgt bij een ‘nee’?

  Dat is bangmakerij. Niemand kan dit hard maken. Overigens gaat het prima met landen als Zweden en Engeland die geen euro hebben. Noorwegen draait ook goed, terwijl die geen lid is van de EU

  Reactie door Jan Breur — dinsdag 24 mei 2005 @ 9.32 uur

 29. Beste,

  Een paar weken geleden was nog overal op uw site te lezen dat de Europese Grondwet ervoor zou zorgen dat de kosten voor defensie met 50 miljard verhoogt zouden worden. Mijn stellige mening was dat dit een uitreken som van de SP was, wat in dit stukje ook goed naar voren kwam:

  “Onder hen Julian Lindley-French, EU- en ex-NAVO-adviseur, die daartoe uitgenodigd, op 14 november 2004 de parlementaire assemblee van de NAVO uitlegde dat het voor uitvoering van de Europese militaire voornemens niet volstaat om geld beter te besteden maar dat het eenvoudigweg ook om méér geld gaat. Volgens hem – en heel wat andere deskundigen – dienen alle EU-lidstaten tenminste 2 procent van hun bruto binnenlands product aan defensie en veiligheid uit te geven, iets waar de meeste EU-landen niet aan voldoen.

  Nederland zit op 1,5 procent BBP. Optrekking naar 2% BBP zou dus een stijging van onze defensiebegroting met 33% betekenen. Als we een dergelijke stijging Europees doortrekken dan zou dat leiden tot een groei van het huidige defensiebudget van 150 miljard euro naar 200 miljard euro.

  Als Nederland instemt met de voorliggende Europese Grondwet zullen die EU-lidstaten die wél 2 procent of meer van hun bruto binnenlands product aan defensie besteden (zoals Groot-Brittannië en Turkije), in die grondwet een stevige grond vinden om extra Nederlandse inspanningen op militair gebied te eisen, onder andere in het hiervoor aangehaalde art. 41, lid 3. Dat Nederland in de afgelopen jaren zijn defensiebudget verlaagd heeft, zal voor die landen koren op de molen zijn om te verlangen dat Nederland boter bij de grondwettelijke vis geeft!”

  Ik snap de optelsom, maar begrijp niet dat deze opeens bijna nergens meer op de site te vinden is: Misschien omdat het gewoon iet klopt? Omdat het alleen een advies is om het naar 2% te verhogen en het geen feit is wat in het verdrag tot vaststelling van de Europese Grondwet staat?

  Ik ben er heilig van overtuigd dat dit getal “giswerk” is en dat het nergens meer op uw site te vinden is, omdat het gewoonweg niet klopt. Mocht het zo zijn dat de extra 50 miljard een berekening is van bijvoorbeeld een gerenommeerd Overheidsorgaan (en dus niet van alleen de SP), dan hoor ik dit graag.

  met vriendelijke groet,

  Inge

  Er zijn aanwijzingen dat de defensie uitgaven door deze grondwet met miljarden euro’s omhoog moeten. Dat staat niet letterlijk in de grondwet, maar wel wordt er gesproken over verbetering, versterking en bevordering van de inspanningen rond defensie (artikel 41). In de strategy paper van Solana staat eveneens dat de defensie uitgaven omhoog moeten. Ook het instituut Clingendael spreekt van een verhoging van 50 miljard.

  Reactie door I. Snip — dinsdag 24 mei 2005 @ 11.16 uur

 30. 27. En bestaat die mogelijkheid, dat een neen-stem bij het referendum meer tijd oplevert om een andere versie van deze Grondwet te krijgen, waarover beter is onderhandeld en nagedacht?

  Dat is inderdaad wat de SP bepleit. Als deze grondwet van tafel is, zullen we pleiten voor een betere en kortere grondwet.

  Reactie door Joan van der Lingen — dinsdag 24 mei 2005 @ 19.48 uur

 31. Beste Jan

  Ik volg de discussies over de grondwet op de voet. Ik bezorg dagelijks zo’n 6 verschillende kranten, waarvan ik er 3 in grote lijnen doorlees. Wat mij in de discussie opvalt is hetvolgende: Er wordt gediscussieerd over de interpretatie van de grondwet. Dezelfde tekst wordt door voor- en tegenstanders anders opgevat en volgens mij is DAT het sterkste argument tegen de grondwet.
  Vanmorgen in alle vroegte heb ik de volgende fictieve wet bedacht:
  “Iedere inwoner van Europa moet voor zijn eigen gezondheid minstens 3 maal per week een maaltijd bij Mc Donalds nuttigen.”
  Voorstanders zullen zeggen: McD verkoopt prima salades en andere gezonde dingen. Dat is goed voor de mens etc…
  Tegenstanders zullen zeggen: Ja dank je de koekoek! McD is verantwoordelijk voor het dikker worden van jongeren etc…
  Zou het niet beter zijn, als je twijfelaars over wilt halen om te gaan stemmen het via deze neutrale reden te proberen? In plaats van “ben je voor of tegen de grondwet?” wordt het dan “Ben je voor of tegen verwarring?”
  Ik denk namelijk dat juist die verwarring een groot deel de oorzaak is van twijfelgedrag. Iedereen is gebaat bij duidelijkheid. Het zou misschien zelfs niet helemaal overtuigde voor-stemmers over kunnen halen…
  Het is overigens ook geen inspelen op onderbuikgevoelens, of oproepen tot stemmen op ongegronde redenen. Nog een week te gaan, nog een boel te winnen, lijkt mij…
  Goed idee?

  Reactie door Yvo — woensdag 25 mei 2005 @ 6.58 uur

 32. Sorrie, vorige was een beetje off-topic, maar goed, wordt alles in Europa zo ‘voor meerdere interpretaties mogelijk’, net zoals dit grondzwetsbeginsel?

  Reactie door Yvo — woensdag 25 mei 2005 @ 7.13 uur

 33. Ik krijg namelijk een beetje het idee dat ze het op deze manier hebben opgesteld met een soort van ‘valletjes’ erin. Op het eerste gezicht lijkt alles best in orde, en als je er verder niet grondig dieper op ingaat en de boel verkeerd interpreteerd, kom je bedrogen uit. (persoonlijk denk in dat Groen Links dit is overkomen…)

  Antwoord op 31,32 en 33
  Helemaal mee eens. De grondwet is multi-interpretabel. Je kan er alle kanten mee uit. Dat zal leiden tot een vergaande juridisering. Juist daarom is een kortere grondwet nodig.

  Reactie door Yvo — woensdag 25 mei 2005 @ 7.20 uur

 34. Ik ben een simpele burger die vierkante ogen krijgt van het lezen over de grondwet. Het wordt mij nu iets duidelijker maar ik moet afgaan op de mening van anderen en wikken en wegen.
  Één vraag, waarom kunnen we als we JA gezegd hebben, daarna niet meer terug? Dus terug naar de situatie zoals hij nu is.??????

  Als de grondwet er komt, moeten alle landen het eens worden om hem te wijzigen. Dat is dus heel erg lastig, want je ziet nu al hoe zwaar het is om het eens te worden over deze grondwet.

  Reactie door van der Horst — maandag 30 mei 2005 @ 15.06 uur