Zorg geen markt

Nadat twee weken geleden de huisarsten in grote getalen op het Plein in Den Haag demonstreerden tegen de plannen van minister Hoogervorst, is nu het Museumplein in Amsterdam aan de beurt.
Opnieuw komen huisartsen, kraamverzorgsters, apothekers en fysiotherapeuten komen om te demonstreren tegen de macht die zorgverzekeraars in het nieuwe stelsel krijgen.

Zorg geen markt

Opties voor delen:
 • NuJIJ
 • eKudos
 • del.icio.us
 • Digg
 • Google Bookmarks
 • email

maandag 06 juni 2005 :: 12.14 uur

34 Comments

34 reacties

 1. JAn,
  Is het geen goed idee om een demonstratie tegen het hele afbraak beleid op touw te zetten. Als navolging van onze tegenstem, eens laten zien dat we inderdaad veel meer solidairiteit bezitten als JP en kornuiten denken. Toen ik gister de Eu commesaris uit België hoorde werd ik gewoon onpasselijk hoe hij over de Nederlandse bevolking denkt. En, als we niets doen, gaat Nederland er aan. Nog verder er aan.

  Reactie door Redstar — maandag 6 juni 2005 @ 13.20 uur

 2. Beste Jan en Agnes, ik heb op 31 mei 2005 het volgende ontvangen van afdeling voorlichting van het ministerie Volksgezondheid Welzijn en Sport.

  Geachte mevrouw Buisman,

  U richtte uw mail aan de heer Hoogervorst. Het is echter niet mogelijk dat de minister zelf alle vragen beantwoordt. De voorlichting over het beleid van de minister staatssecretaris wordt gedaan door de directie Voorlichting en Communicatie. De minister en staatssecretaris worden door de Directeur Voorlichting en Communicatie voortdurend op de hoogte gehouden van brieven, meningen en ervaringen van burgers en vaak leerzame signalen uit de samenleving.

  Onze gezondheidszorg krijgt steeds meer te maken met de vergrijzing van onze bevolking. Tegelijkertijd maakt de voorschrijdende techniek meer medische behandelingen mogelijk. Daardoor wordt de gezondheidszorg voor iedereen steeds duurder. Om die kosten in de hand te kunnen houden, wil de Nederlnadse overheid een gezondheidszorgstelsel invoeren dat veel meer wordt geprikkeld door concurrentie tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders, met de burger als kritische cliënt. Om dat mogelijk te maken is het noodzakelijk dat er één algemene zorgverzekering komt, zonder onderscheid tussen particulier en ziekenfonds en met nieuwe zorgverzekeraars voor wi dezelfde spelregels gelden. Deze afspraken zijn vastgelegd in de nieuwe Zorverzekeringswet. Het kabinet wil de nieuwe wet op 1 januari 2006 in werking laten treden.

  Het pakket van de nieuwe zorgverzekering is wettelijk vastgelegd en komt in grote lijnen overeen met de huidige dekking van het ziekenfonds. Die vormen van zorg die tot het moemnt van invoering van de Zorgverzekeringswet zijn gedekt via het ziekenfondszullen ook bij de invoering van de nieuwe verzekering zijn gedekt. De nieuwe zorgverzekering heeft ook een acceptatieplicht, zoals het ziekenfonds. Dat u hoge kosten maakt zal dus voor een verzekeraar geen reden zijn om u niet te accepteren voor de verzekering. De nieuwe zorgverzekering heeft in 2006 ook geen invloed op uw huidige aanvullende verzekering.

  Op dit mometn betaalt u voor uw ziekenfondsverzeerking zowel een nominale premie als een procentuele premie (in 2005 1,4%) die afhankelijk is van het inkomen. Op die manier betaalt de ziekenfondsverzekerde 600 tot 800 Euro zelf. Daarnaast betaalt uw werkgever of uitkeringsinstantie ook een gedeelte en dat is eveneens een percentage van het inkomen (6,75% in 2005).
  Voor de nieuwe zorgverzekering betaalt u een nominale premie van 1000 tot 1100 euro. Daarnaast wordt een inkomensgerelateerde bijdrage geheven, die wordt vergoed door de werkgever of uitkeringsinstantie. De nominale premie wordt hoger dan in de bestaande situatie. De gevolgen van de hogere nominale premie worden met fiscale maatregelen gecompenseerd. U ontvangt ook, iniden u daar gelet op uw inkomen en gezinssituatie voor in aanmerking komt, een zorgtoeslag. De fiscale maatregelen moeten voor 2006 nog verder worden uitgewerkt. De hoogte van de zorgtoeslag vershcilt per situatie. Een eenpersoonshuishouden heeft recht op een zorgtoeslag van maximaal 330 euro per jaar. Als er in den huishouden meerder inkomens zijn – volgens de definitie van de Wet op de zorgtoeslag – dan bestaat recht op maximaal 920 euro per jaar. De premie die u gaat betalen voor de nieuwe ziektekostenverzekering zal door al deze maatregelen vergelijkbaar zijn met de kosten van de premie die u nu betaalt.

  Overigens kunt u nu ook nu al via de Belastingdienst een vergoeding van de kosten krijgen, ongeacht of u momenteel inkomstenbelasting betaalt of niet. Deze mogelijkheid om geld terug te krijgen heet de “Tegemoetkomingsregeling ziektekosten of andere buitengewone uitgaven”. Deze regeling is sinds 2004 van kracht. De kosten van de prmie van uw ziektekostenverzekering is een post die voor teruggave in aanmerking komt. Er is ook nog een speciale aftrekpost voor mensen met een Wajong-uitkering. Meer infromatie kunt u vinden op http://www.belastingdienst.nl .Op de site http://www.aangifteloont.nl kunt u informatie vinden van instanties die u kunnen helpen bij het invullen van de belastingpapieren.

  Ik hoop dat ik u zo voldoende heb geïnformeerd en dat u zich niet meer zoveel zorgen maakt over de gevolgen die de nieuwe wet voor u zal hebben,

  met vriendelijke groet,

  Willy Storm
  Voorlichting VWS

  Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
  Postbus 20350
  2500 EJ Den Haag
  http://www.minvws.nl

  Reactie door Paula Buisman — maandag 6 juni 2005 @ 13.49 uur

 3. Onderstaande heb ik van http://www.consumentbond.nl. Op verschillende sites wordt er gedaan alsof die wet al is aangenomen. Is dat zo?. Het moet toch nog door de eerste kamer?

  U kunt kiezen voor een bepaalde verzekeraar. Verzekeraars onderscheiden zich van elkaar op verschillende gebieden, zoals prijs, kwaliteit van zorginkoop en service. Ook kunt u vrijwillig voor een eigen risico kiezen.

  Iedere verzekeraar heeft ten minste een polis zonder eigen risico, maar mag daarnaast polissen aanbieden met een eigen risico variërend van 100 tot 500 euro. Naast de standaardverzekering kunt u kiezen voor een aanvullende verzekering.

  Daarnaast zal iedere verzekeraar verschillende polisvormen gaan aanbieden:

  Naturapolis
  Als u kiest voor een naturapolis, dan kunt u voor zorgverlening terecht bij behandelaars die vooraf door de zorgverzekeraar zijn gecontracteerd. De kosten van de behandeling worden rechtstreeks met de verzekeraar afgerekend. Wilt u alsnog naar een andere behandelaar, dan krijgt u de rekening waarschijnlijk slechts gedeeltelijk vergoed. Het is dus goed te kijken of het ziekenhuis of de zorgverlener van uw keuze gecontracteerd is.

  Restitutiepolis
  Bij een restitutiepolis kunt u naar de zorgaanbieder van uw eigen keuze. De rekening van de behandeling dient u in bij de zorgverzekeraar, die de kosten vergoedt. De verzekeraar mag niet zelf een limiet aan de vergoeding stellen, maar hoeft niet meer te vergoeden dan die van een redelijke prijs op de Nederlandse markt.

  Naast de natura- en restitutiepolissen zullen de zorgverzekeraars ook mengvormen hiervan aanbieden.

  Hoeveel gaat die nieuwe zorgverzekering mij kosten?
  Iedereen boven de 18 jaar gaat een nominale premie van waarschijnlijk tussen de 1000 en 1100 euro per jaar betalen. Daarnaast wordt een bijdrage geheven die afhankelijk is van het inkomen. Het gaat om inkomen uit tegenwoordige arbeid (box 1). Deze bijdrage wordt vergoed door de werkgever of uitkeringsinstantie. Verzekerden boven de 65 jaar, gepensioneerden jonger dan 65 jaar en zelfstandigen betalen de inkomensafhankelijke bijdrage echter doorgaans zelf.

  Ook nu betaalt een ziekenfondsverzekerde zowel een nominale premie als een procentuele premie (in 2005 1,45%) die afhankelijk is van het inkomen. Op die manier betaalt u als ziekenfondsverzekerde 600 tot 800 euro zelf. Daarnaast betaalt uw werkgever of uitkeringsinstantie ook een gedeelte en dat is eveneens een percentage van het inkomen (6,75% in 2005). Particulier verzekerden betalen in de oude situatie naast de premie de wettelijke bijdragen mooz en wtz. Deze wettelijke bijdragen komen in het nieuwe stelsel te vervallen.

  Voor de meeste mensen betekent dit dat de nominale premie in het nieuwe stelsel hoger zal liggen dan nu het geval is. U kunt die extra kosten compenseren via de zorgtoeslag en via een aantal fiscale maatregelen. Deze maatregelen moeten voor 2006 nog verder worden uitgewerkt. De zorgtoeslag is afhankelijk van het inkomen en de gezinssituatie.

  Reactie door Alie Dekker — maandag 6 juni 2005 @ 13.53 uur

 4. Ik maak me dus juist veel meer zorgen om deze informatie met alleen maar getalletjes wat je moet gaan betalen en hoe volgens dit ministerie de nieuwe ziektekostenverzekering eruit zal gaan zien.
  Alweer niets inhoudelijks over wat er in het pakket komt en hoeveel zorg je krijgt als je daar aan mee moet doen van minister Hoogervorst.
  Jan en Agnes is het mogelijk een bindend landelijk referendum te houden over de plannen van minister Hoogervorst.
  Laten wij als cliënten nu ook eens onze stem horen.
  Minister Hoogervorst moet ook met ons om tafel willen gaan zitten en met ons praten.

  IK BEN VOOR EEN BINDEND LANDELIJK REFERENDUM, bent U dit ook?

  Ik heb totaal geen vertrouwen in de plannen van minister Hoogervorst.

  Reactie door Paula Buisman — maandag 6 juni 2005 @ 13.54 uur

 5. Helemaal meer eens. De gezondheidszorg overstijgt het belang van de huisartsen. Het wordt weer een commerciële aangelegenheid waar enkele mensen veel centen in gaan verdienen, ten koste van de kwaliteit.
  Zorgverzekeraars gaan helemaal niet over zorgkwaliteit maar over winsthoeveelheid. Als balkenden de stront een uit zijn ogen wrijft, dan kan hij zien wat Eagon geflikt heeft met de beleggingsproducten. Dit gaat straks ook met de zorg gebeuren. Ze gaan voor de centen. De zorg wordt bijzaak.

  Daarbij wordt er geschermd met het argument dat de verzekerde de verzekering kan opzeggen. Dus de verzekeraars moeten wel zich kantvriendelijk opstellen. Hoe dit gaat werken zien we bij de energie bedrijven. De prijzen zouden dalen en ze moeten zich kantvriendelijk opstellen. De praktijk is dat het geen hol uitmaakt wie de stroom levert. Er klopt geen allen een moer van. Administratief is het een puinhoop, en als je niet betaalt, dan word je afgesneden. Wil je melden dan je jaarrekening niet klopt dan betaal je bij sommige bedrijven tot 60 ct per minuut om dit te melden.
  Even ter vergelijking: een sexlijn kostte vijf jaar gelden 50 ct (gulden) per minuut [22 euroct per minuut].
  Daarbij wordt er gemanipuleerd met de prijs. Servicekosten worden opgevoerd, maar niet vermeld met de kWh prijs en dat soort vuile streken

  Stel dit werk met de zorg ook zo. Kun je bellen voor een afspraak met een dokter voor 60ct per minuut, en hang je drie kwartier aan te telefoon (tja was even druk). Verzekeraars concurreren op de basispremies maar zeggen er niet bij dat er nog van alles bijkomt als je een beroep doet op de regeling.
  Straks moet je een bijdrage van de huur betalen van een scanner. Of dit soort lage streken.
  Gezondheidszorg is té belangrijk en té ingewikkeld om als voertuig in te zetten bij graaiers.

  Alexander

  Reactie door alexander — maandag 6 juni 2005 @ 14.01 uur

 6. Vooral de keuzes in de verschillende polissen(natura-, restitutie- of mengpolis) maken dat het voor mij erg onoverzichtelijk wordt als (verplichte) consument.
  Ik moet dan eerst na gaan vragen of alle zorg die ik krijg(huisarts, specialist, ziekenhuis enz.) wel is gecontracteerd door mijn verzekering.
  Ik moet dan ook na gaan vragen aan de specialist(als het ziekenhuis wel is gecontracteerd) of hij binnen een maatschap werkt of in loondienst van dat ziekenhuis is. Werkt hij in een maatschap dan moet ik dat ook nog eerst even checken of die maatschap wel is gecontracteerd door mijn verzekering.

  De consumentbond heeft het over meer keuzevrijheid en dat zal in theorie ook wel zo zijn maar als ik met spoed ergens kom dan heb ik echt niet de tijd om me zorgen te maken over de eventuele extra eigen bijdrage die er betaald moet worden omdat arts zus of zo niet onder het contract blijkt te vallen.
  Kortom, ik heb zorgen over deze zorgwet.

  Reactie door Alie Dekker — maandag 6 juni 2005 @ 14.09 uur

 7. Landelijk liggen bij de huisartsen en apothekers voorgedrukte formulieren klaar tegen dit beleid. Ze proberen een
  miljoen handtekeningen te verzamelen. Help mee en vul dat formulier in opdat het een paar miljoen mogen worden.

  Reactie door Alex ander — maandag 6 juni 2005 @ 14.11 uur

 8. Mag ik concluderen dat deze wet er komt omdat wij ons niet bewust zijn van wat de zorg kost en we daarom allemaal gestraft worden??? Of nog erger, dat we door dit besef en het gebrek aan geld(financieel belang) af zullen zien van de zorgvraag???

  Onderstaande gehaald van http://www.zorgaanzet.nl

  Mensen maken wanneer zij een financieel belang hebben meer bewuste keuzes over de mate waarin zij zorg vragen. Wil de zorg op termijn betaalbaar blijven, dan moeten burgers beseffen wat zorg kost. Keuzevrijheid leidt bij het ontbreken van kostenbewustzijn tot vrijblijvendheid

  Reactie door Alie Dekker — maandag 6 juni 2005 @ 14.35 uur

 9. Nou, ik denk gewoon dat het anders zit. Ik heb nooit gebruik gemaakt van de zorg tot 2 jaar geleden. Toen ontkwam ik er niet meer aan. Nu moet ik eigenlijk manuele therapie volgen, en wekelijks physio, maar kan dit verzekeringstechnisch niet rondbreien, dus zit zonder al dit, en mijn gezondheid gaat er door achteruit. Vervolgens loop je overal tegen een dikke muur. De gemeente helpt niet, en ik heb terug gaaf van de belasting gevraagt maar is afgewezen. Dus het is iid allemaal goed geregeld in Nederland. Eerst kon ik nog gewoon zonder hulpmiddelen lopen, nu met een kruk, en wat is het strax?
  Ik zie het als een nieuw soort facisme als ik het zeggen mag. De neo liberale richting, is een richting die niet goed is voor de wereld

  Reactie door Redstar — maandag 6 juni 2005 @ 14.48 uur

 10. Morgen 7 juni wordt het wetsvoorstel voor de nieuwe zorgverzekeringswet in de eerste kamer plenair behandeld. Het lijkt een hele maratonzitting te gaan worden. Op 14 juni volgt dan de hoofdelijke stemming. Het is nog maar de vraag of de weledelgestrenge heren en dames van de eerste kamer bereid zijn om nog naar de “stem van het VOLK” te luisteren. De vele belangen/patientenverenigingen die tegen deze wet zijn hebben hun bezwaren reeds kenbaar gemaakt. De minister is hier ongevoelig voor, hopelijk de eerste kamer wel!
  Intussen lijkt het me een goed idee om toch voor 14 juni as. een soort demonstratie af te spreken.
  Nederland wordt wakker!! Als de wet eenmaal is aangenomen is er geen weg meer terug, en ons lot verdwijnt voor goed in handen van de verzekeringsmaatschappijen. Telefonisten en administatieve krachten bepalen dan ons lot
  1e en 2e kamerleden en politiek help ons om toch deze wet geen doorgang te laten vinden!!!!!

  Annelies

  Reactie door Annelies Leermakers — maandag 6 juni 2005 @ 16.20 uur

 11. Vanavond in NOVA
  Salarissen
  NOVA kwam vorig jaar tot de ontdekking dat er aan de top in de zorgsector flink wordt verdiend, ondanks alle bezuinigingen. Vanavond de nieuwste cijfers over de inkomens in de zorg.

  Reactie door Joan van der Lingen — maandag 6 juni 2005 @ 16.24 uur

 12. Verzekeraars en Den Haag doen net alsof wij kunnen kiezen uit die ondoorzichtige wirwar van polissen. Het lijken wel providers van telefoons, internet of electra. Ik heb vorig jaar ontslag genomen en was collectief verzekerd. Mooie gelegenheid om “de markt op te gaan” en een verzekering af te sluiten die het beste bij mij past. Ik heb een chronische ziekte, waarvoor ik 4 maal per jaar een arts zie, medicijnen slik, en af en toe een fysiotherapeut bezoek. Iedere ziektekostenverzekeraar wilde mij verzekeren behalve voor die ziekte!!! De enige keuze die ik had was de collectieve verzekering om te zetten naar een particuliere verzekering bij dezelfde maatschappij. Dus als je al ziek bent heb je niets te kiezen.

  Reactie door IJzerbroot — maandag 6 juni 2005 @ 18.13 uur

 13. Beste mensen
  op http://www.apotheek.nl kunt u tekenen voor keuzevrijheid in de zorg. Teken en help mee 1 miljoen handtekeningen op te halen!

  Reactie door Renske — maandag 6 juni 2005 @ 19.50 uur

 14. Zorg moet wel een soort van martk worden (niet geheel vrij dus).

  M.A.W.

  Patient = ziek -> de zorgverzekeraars en gezondheidzorg dienen verplicht te worden om de patient weer geheel gezond te maken tegen de laagst mogelijke kosten.

  Daarbij mag best wel eens tegen de wil van de klant eens besloten te worden om de patient naar een goedkoper (en net zo goed ziekenhuis (dat dan weer wel) te verwijzen en niet naar dat duurdere ziekenhuis dat om de hoek staat omdat dat makkelijker zou zijn voor de patient.

  Ik snap wel waar de schoen wringt voor het overgrote deel van de zorgsector, neem bijv. alleen al de ‘sponsering’ van artsen door medicijn fabrikanten om hun produkt maar door de artsen voorgeschreven te krijgen.
  Formeel bestaat het niet, maar let maar eens goed op als je weer eens naar een arts/specialist gaat hoeveel ‘promotie’ materiaal cq relatie geschenken in hun praktijk hangen en staan.
  Of de ‘all expensives paid seminars’ in het buitenland (zonder moeders de vrouw uiteraard) waar de fiscus ook geen weet van heeft.
  Waarbij het seminar maar 1 dag duurt, maar het hele gebeuren al snel het hele weekend of langer in beslang neemt, vreemd he.

  Veel weerstand uit de zorgsector is dus ook gebaseerd op het feit dat men ‘lucratieve’ handeltjes gaat mislopen en niet vanwege de bezorgdheid over de gezondheid van de patient.

  Reactie door Ronald — maandag 6 juni 2005 @ 21.08 uur

 15. Ik denk dat patiënten zich ook moeten verenigen in actieve clubs, om informatie uit te wisselen, elkaar tips te geven, etc. Er zijn natuurlijk veel patiëntenbelangenverenigingen, maar sommige mensen aarzelen misschien of ze zich daar wel bij willen aansluiten. Ik kan het iedereen van harte aanraden. Zelf zit ik bij een internetgroep (erg goed bewaakt, je moet langs een goede screenster om erbij te komen) voor borstkankerpatiënten (in Amerika) en ik heb daar echt heel erg veel baat bij. Ook al in het stellen van kritische vragen aan artsen, ik heb nu net mijn eerste checkup gehad en mijn groep is er helemaal niet tevreden over hoe dat is gegaan en stuurt mij terug!!! Nou vind ik het juist wel lekker, wat niet weet wat niet deert wat mij betreft en ik wil nu weer naar 6 uur werk per dag en hopelijk per september weer naar full-time, maar die groep is een enorme steun, ook wat meeleven betreft. Ik ben door hen ook allemaal voedingssupplementen gaan slikken die denk ik zeker hebben meegespeeld, omdat mijn oncoloog zei dat mijn borst echt wonderbaarlijk goed genas, ook gewoon de huid, en de bedrijfsarts vandaag zei dat ik bovengemiddeld was in het herstel voor wat betreft reintegratie op mijn werk. Ik geloof absoluut dat het helpt als je zelf actief met je ziekte bezig bent, samen met anderen. En dat hoeft niks te kosten. Weerbare patiënten kunnen ook betere zorg afdwingen. Dat hoeft ook niet altijd met geld te maken te hebben.

  Reactie door Joan van der Lingen — maandag 6 juni 2005 @ 21.53 uur

 16. Bron: NRC Handelsblad – Weblogs – Europa
  http://weblog.nrc.nl/index.php

  Door Kees Versteegh

  Andere Europapolitiek: retoriek of praktijk?

  Bent u ook zo nieuwsgierig wat het Nederlandse kabinet met de uitslag van het referendum over de Europese Grondwet gaat doen? ,,Niet steeds meer en steeds verder, maar eerder minder regelgeving en in ieder geval dichter bij de burger: dat signaal zal duidelijk naar voren worden gebracht”, zei premier Balkenende vorige week donderdag in de Tweede Kamer over de ‘nieuwe houding’ tegenover de EU.

  Internet biedt u mogelijkheden om zelf enigszins te controleren of dit retoriek blijft, of in de praktijk ook iets gaat betekenen. Daarvoor kunt u naar de site gaan waarop het ministerie van Buitenlandse Zaken een overzicht geeft van Brusselse plannen.
  Link: http://www.overheid.nl/op/index.html

  Na de beschrijving daarvan volgt meestal een inhoudelijke reactie van de betrokken Nederlandse vakministers. Tot nog toe was die meestal positief, soms voorzien van kritische kanttekeningen.

  De vraag is of deze Nederlandse reacties de komende maanden anders van toon en inhoud worden.

  Om bij het overzicht te komen vinkt u het venster linksboven aan (Kamerstukken Eerste en Tweede Kamer). Rechtsonder tikt u onder publicatienummer in: 22112. Daarna klikt u ‘Vind’ aan. Dan verschijnt het overzicht van brieven van BZ aan de Tweede Kamer, de meest recente bovenaan.

  Een interessante – met het oog op de aktualiteit – is de brief die is toegevoegd op 25 mei 2005 (Nummer H). Ze gaat in op de zogeheten open coördinatiemethode die Brussel op zorgstelsels (!) wil toepassen. De Nederlandse regering staat er positief tegenover, maar de vaste Kamercommissie voor Volksgezondheid blijkt er zorgen over te hebben.

  Mochten u bijzondere dingen opvallen in uw zoektocht, bijvoorbeeld op het gebied waarop u zelf expert bent, dan hoor ik dat natuurlijk graag.
  06-06-2005 12:12

  (c) Kees Versteegh

  Reactie door Henk Tukkers — maandag 6 juni 2005 @ 21.57 uur

 17. Voor de ziekenhuisdirecteuren is het trouwens wél een markt! Een markt van loven en bieden, en kiezen voor het grote geld.

  Reactie door Joan van der Lingen — maandag 6 juni 2005 @ 22.57 uur

 18. Uit een FNV-persbericht:
  Verder blijkt dat medewerkers geen extra prestaties terugzien als zij zich extra hebben ingespannen*. Dit strookt absoluut niet met de wijze waarop de bestuursvoorzitters hun, vaak substantiële bonussen krijgen uitgekeerd. Het is belangrijk dat hier meer gelijkheid gaat ontstaan tussen alle medewerkers binnen de ziekenhuizen. Wij willen hierbij opmerken dat er veel mogelijkheden zijn om mensen extra te motiveren. Dit hoeft niet perse in geld te zitten.

  Een ander belangrijk punt is dat de salarissen van de Raad van Bestuur (RvB) worden goedgekeurd door de Raad van Toezicht (RvR). ‘Je kunt inderdaad je vraagtekens zetten bij de objectiviteit van de RvT.’

  De positie van de Raad van Bestuur is niets meer of minder dan een rader in het netwerk om voor specialisten te onderhandelen bij zorgverzekeraars over de kosten die zij kunnen declaren bij de ziektekostenverzekeraars. Over de kwaliteit van de zorg hebben ze in het ziekenhuis helemaal niets in te brengen. Recent stak een enorme storm op toen bleek dat het verstandig zou zijn met specialisten een functioneringsgesprek te houden. Hieruit blijkt maar eens te meer dat ziekenhuis directeuren geen zeggenschap hebben op de medische staf, laat staan verantwoordelijk kunnen zijn voor de medische staf in het ziekenhuis. Mede gezien dit feit zijn de salarissen van bestuursvoorzitters buitenproportioneel.

  Misschien moeten in plaats van die eeuwige Hoogervorst nu de Raden van Toezicht eens aangepakt worden?

  Reactie door Joan van der Lingen — maandag 6 juni 2005 @ 23.02 uur

 19. p.s. de laatste suggestie was van mij, niet van de FNV

  Reactie door Joan van der Lingen — maandag 6 juni 2005 @ 23.02 uur

 20. 7. Alex ander, ik moet morgen bij de huisarts als ook bij de apotheek zijn en ik zal kijken of er zo’n formulier bij ligt om 1 miljoen handtekeningen te verzamelen. Als die er ligt dan onderteken ik hem zeker. En waar moet je ze dan inleveren?

  Reactie door Paula Buisman — maandag 6 juni 2005 @ 23.17 uur

 21. 20. Paula, die formulieren liggen overal bij huisartsen en apotheken op de balie. Ze verzamelen ze zelf. En als je hier bij 13. kijkt bij wat Renske heeft geschreven, kun je het ook gewoon via de computer doen.

  Reactie door Joan van der Lingen — maandag 6 juni 2005 @ 23.57 uur

 22. Hierbij het hoofdredactioneel commentaar van TROUW over het nieuwe zorgstelsel van minister Hoogervorst c.s. Met name de CDA-fractie in de Eerste Kamer zal hopelijk gevoelig zijn voor de verontruste signalen uit het medische zorgveld, inclusief de patiëntenorganisaties.
  De dictatuur van de zorgmarkt, die van de bijna monopolistische en gefuseerde zorgverzekeraars, zal zijn eigen bureaucratie, regelgeving en ontoereikend toezicht opleveren. Wie hebben eigenlijk baat bij dit nieuwe zorgstelsel? De huisartsen, de medisch specialisten, de ziekenhuizen, de cliënten met beperkte keuzevrijheid in de zorg? Of alleen de zorgverzekeraars? Volgens mij is de gezondheidszorg in de eerste plaats een publieke zaak; geen louter private zaak met winstoogmerken.

  Nu het commentaar van Trouw van 7 juni 2005:

  Zorgstelsel / Eerste kamer belooft Hoogervorst terecht bloed, zweet en tranen

  2005-06-07

  Zo geruisloos ging de Tweede Kamer vorig jaar akkoord met het nieuwe zorgstelsel dat minister Hoogervorst zich naderhand afvroeg of dit wapenfeit na dertig jaar slepende strijd wel voldoende op zijn politieke betekenis was geschat. Hij mag zich daarom gelukkig prijzen dat de Eerste Kamer hem vanaf vandaag bloed, zweet en tranen in het vooruitzicht stelt. Gezien de groeiende aarzelingen moet hij er zelfs rekening mee houden dat dit huis van reflectie opnieuw het kerkhof van een stelselwijziging wordt.

  Die kans is nog wat groter nu de weerstand tegen ingrijpende hervormingen groeit. Hoe harder politici op de noodzaak van hervormingen hameren, hoe dieper de burgers zich ingraven, lijkt het wel. De afwijzing van de Europese Grondwet staat wat dat betreft niet op zichzelf. De politiek zou daaruit de conclusie kunnen trekken dat voor zulke omslagen meer tijd nodig is. Die conclusie spoort echter niet met de door het kabinet zelf tot uitdrukking gebrachte noodzaak van deze hervorming. Er zit daarom voor de regeringsploeg weinig anders op dan de handschoen op te nemen en alsnog een maximale poging te ondernemen de aarzelaars te overtuigen.

  Dat zal niet meevallen, want zo staat het allerminst vast dat marktwerking in de zorg de zegeningen zal brengen die het kabinet ons voorspiegelt, zoals meer kwaliteit, kostenbeheersing en keuzevrijheid. Het nieuwe stelsel zou de burger door voldoende inzicht (in het systeem) en uitzicht (op goede zorg) een goed gevoel moeten geven. De vraag is of dat zo is. Het stelsel maakt een ondoorzichtige indruk en de checks and balances lijken ontoereikend om te voorkomen dat de beslissende rol bij de verzekeraars komt te liggen.

  Het is mooi dat het anachronistische onderscheid tussen fonds- en particulier verzekerden wordt opgeruimd. Met een basisverzekering voor iedereen is de solidariteit op papier zelfs beter verankerd dan nu. Maar de kern van de zaak is dat andermaal een zaak van publiek belang aan de vrije markt wordt prijsgegeven, zonder dat we weten hoe dat uitpakt. Dat roept weerstanden op, die alleen met een overtuigend verhaal gepareerd kunnen worden.

  Het is daarom terecht dat de Eerste Kamer het kabinet peentjes laat zweten. En mocht dat van de kant van de regering een rammelend verhaal opleveren dan is een veto zeker op zijn plaats, ook al hopen we erop dat het niet zover hoeft te komen.

  Einde citaat uit Trouw.

  Reactie door Kees Huizenga — dinsdag 7 juni 2005 @ 0.55 uur

 23. Ik hoop heel oprecht dat Hansje Hoogervorst ooit zelf nog eens aan den lijve zal ondervinden wat hij aangericht heeft, aanricht en nog zal aanrichten.
  Wat mij betreft mag hij nu al worden aangeklaagd voor misdaden tegen de menselijkheid en ik zou ook geen traan laten, wanneer… laat ik dat maar niet schrijven.
  Over enkele jaren zal hij wel commissaris zijn bij een grote verzekeringsmaatschappij… :(
  Misschien kan een Belgische minister een column wijden aan deze *********, want voor de waarheid zijn wij te beschaafd.

  Reactie door Heraclitus VII — dinsdag 7 juni 2005 @ 5.12 uur

 24. En nu maar hopen dat de Eerste Kamer zich beter bewust is van de ‘stem des volks’ dan de Tweede Kamer bij het referendum…
  Mijn vertrouwen in de bevolking is wel gegroeid. :)

  Reactie door Heraclitus VII — dinsdag 7 juni 2005 @ 5.28 uur

 25. De normen en waarden van Balkende zijn blijkbaar zo dat over de rug van zieke mensen geld mag worden verdiend. Ik hoop dat dit meeste Nederlanders betere normen en waarden hebben.

  Reactie door Dennis — dinsdag 7 juni 2005 @ 8.50 uur

 26. Waarom denk ik dat CDA, VVD en D66 opnieuw weer niet naar hun achterban luisten ?

  Die nieuwe zorgwet zal ons door de strot geduwd worden. Om te voorkomen dat Minister Hoogervorst gezichtsverlies zal leiden. Beter een slechte wet dan een afgang toch ?

  Reactie door Wimpie — dinsdag 7 juni 2005 @ 9.31 uur

 27. Hoogervorst zal eens zijn straf niet ontlopen dat weet ik zeker!

  Reactie door E.Krul — dinsdag 7 juni 2005 @ 9.43 uur

 28. 27. E. Krul, ik hoop van harte met je mee dat Hoogervorst zijn straf niet zal ontlopen. Maar ik hoorde op het journaal dat de Tweede Kamer helaas verdomme (sorry) zijn plannen voor het
  nieuwe zorgstelsel van de verzekeraars erdoor heen heeft gekregen. Over één week stemt de Eerste Kamer. Kunnen wij het nu nog tegen houden dit rot plan van hem. De verzekeraars die het voor het vertellen hebben hoe dat het met je gezondheid gaat. Het is gewoon de Amerikaanse tour waar Hoogervorst naar toe gaat.

  Reactie door Paula Buisman — woensdag 8 juni 2005 @ 12.32 uur

 29. @28, Paula,

  Het enige waarmee, naar mijn mening, dit rampzalige zorgplan misschien nog kan worden gestopt is een golf van negatieve media-aandacht en een duidelijke publieke opninie TEGEN het plan (door bijv. opiniepeilingen).

  Wellicht dat dit enkele senatoren aan het denken zet.

  Reactie door Jeroen — woensdag 8 juni 2005 @ 13.38 uur

 30. @29 Jeroen,

  Dat denk ik ook. Andere middelen hebben we niet in handen, zo lijkt het.
  Dit kabinet heeft schijt aan alle demonstraties of protestakties, het groffe geschut is het enige dat een beetje lijkt te werken.

  Reactie door jory — woensdag 8 juni 2005 @ 13.58 uur

 31. Dhr hoogenvorst zegt dat deze maatregelen is om straks de vergrijzing te kunnen betalen. En dat klopt in een verkeerde zins des woords.
  Door deze nieuwe zorgstelsel ik noem het een legale holocaust zullen veel mensen die juist de zorg hard nodig hebben, deze niet meer kunnen betalen kijk naar de ouderen en chronisch zieken van onze samenleving die hebben een laag inkomen die voelen het straks 3 dubbel. Die zullen de zorg mijden, en daardoor eerder komen te overlijden. Dus minder pensioenen straks uit te betalen. GRRRRRRRRRRRRR.
  Ik ben bang dat CDA geen gezicht verlies wil lijden en graag nog 2 jaar wilt blijven zitten dus zullen ze ben ik bang voor stemmen, tegen deze idiote verandering.
  Mensen die dit land hebben opgebouwd worden zo in de kou gezet. En de heren van de directie in de ziekenhuizen en verpleegtehuizen strijken jaarlijks een flinke bonus op????????????? En die mensen als ze 1 keer per week onder de douche gaan dat is genoeg???????
  Tuurlijk moet er iets structreel veranderd worden. En er kan best 1 basispremie komen maar dan wel afhankelijk van inkomen. Heb een een inkomen boven de 24.000 per jaar betaal je gewoon meer klaar uit. En ook de tandarts fysiotherapie moeten weer terug in het basispakket.
  Ik HOOP dat wij ons laten horen, en dat dit plan niet kan en mag doorgaan.
  Iedereen heeft recht op ZORG en ieder heeft recht om zijn eigen huisarts te kiezen of specialist.
  Dit mag nooit en te nimmer beslist worden door de verzekeringsmaatschappij.

  Reactie door Jacqueline — zondag 12 juni 2005 @ 1.21 uur

 32. 29. Jeroen,

  Ik denk ook dat er geen andere middelen meer zijn om Hoogervorst tegen te houden.
  Meer media-aandacht zou zeker helpen.

  Weet je afgelopen donderdag lag ik in het ziekenhuis vanwege hartritmestoornis en moest hiervoor behandeld worden met Cardioversie.
  Mijn buurman die bij mij op dezelfde kamer lag, lag hier ook voor dezelfde behandeling en wij waren samen in gesprek over de plannen van Hoogervorst. Toch wel absurt eigenlijk lig je te wachten op een behandeling vanwege te snelle hartritme en je praat over zo’n vent als Hoogervorst als beide patiënten samen. Allebei waren we er bang voor dat we vanaf volgend jaar niet meer dezelfde behandeling konden krijgen omdat Hoogervorst zijn plannen heeft doorgedrukt en niet naar de burgers heeft geluisterd. We waren als patiënten die lagen te wachten op onze behandeling bang voor het feit dat volgend jaar de verzekeraar gaat bepalen dat we naar een goedkoper ziekenhuis toe moeten gaan en een goedkopere behandeling moeten ondergaan.
  Toch te gek voor woorden dat je daar als hartpatiënt in het ziekenhuis ligt en samen vlak voor een flinke behandeling met de Cardioversie waarbij je een flinke stroomstoot krijgt. Ik had één klap nodig om mijn hartritme op peil te krijgen en mijn buurman had twee klappen nodig en allebei moesten we onder narcose.
  En hiervoor lagen we te praten over Hoogervorst, hoe ironisch is dat eigenlijk.
  Dat je zo bang moet zijn dat je vanaf volgend jaar niet meer dezelfde behandeling kan ondergaan om weer verder te kunnen met je leven en je gezondheid.

  Reactie door Paula Buisman — zondag 12 juni 2005 @ 13.11 uur

 33. Vanwege deze natte vacantie is het oorverdovend stil rondom de nieuwe zorgverzekeringswet. Toch moet het mij even van het hart dat ik min of meer een bevestigend antwoord heb gekregen van de Divosa (managers sociale diensten) dat de no-claim korting/restitutie van € 255,- ook gaat gelden voor bijstandsgerechtigeden en andere lagere inkomens. Van “reparatie” lijkt geen sprake te zijn. Het komt er dus op neer dat als je iets mankeert, je gewoon dat geld kwijt bent. Over premies kunnen ze evenmin iets duidelijks zeggen, maar aan te nemen valt dat ze die samen met de belastingdienst zullen compenseren met die zorgtoeslag, ook valt aan te nemen dat er collectieve verzekeringen worden afgesloten, dus voordeliger inkopen. Dat levert dan echter weer een probleem op voor de “vrije keuze” van zorgverzekeraar, die voor 1 november gedaan moet zijn, terwijl de premies pas in december bekend gemaakt gaan worden.
  Ook levert de zorgtoeslag een probleem op, want deze wordt eind december uitgekeerd en nergens staat duidelijk of dat in enen gebeurt of maandelijks. Hoe dan ook na de kerst sta ik rood, dus in januari heb ik een probleem met het betalen van mijn eerste premie etc.
  In september (wat ik betwijfel) komt dan die brief van de belastingdienst hoeveel zorgtoeslag je krijgt en wat velen vergeten, ook hoeveel je aan huurtoeslag gaat krijgen in 2006, want de huursubsidie is afgeschaft. Ik vrees dat dan de paniek uitbreekt want het huishoudboekje moet drastisch veranderd worden. Maar zodra die brief op de mat valt is er geen weg terug meer.
  De Divosa eindigt met haar antwoord dat jurispudentie zal moeten gaan uitmaken wat er werkelijk gaat gebeuren. Dat klinkt niet best!
  Wat zeker voor problemen gaat zorgen is de eigen risico. Als je in de bijstand zit wil je natuurlijk een lagere premie maar op het moment dat je, je eigen risico moet betalen en je staat rood?

  Reactie door Herman — vrijdag 29 juli 2005 @ 12.23 uur

 34. De laatste jaren steeg mijn particuliere ziektekostenpremie met 10 procent per jaar. Daar was weinig aan te doen. Ik ben een kleine dga die momenteel nog circa EUR 230,- per maand aan premie betaald. Straks wordt dat EUR 340,- per maand. Kortom uitermate teleurstellend dus!

  Reactie door Henk Hofmans — woensdag 3 augustus 2005 @ 18.37 uur