Morgen moet het beter!

In het najaar van 2004 bezocht ik de gevangenis in Nieuwegein. Het was tijdens één van mijn maandelijkse bezoeken van ‘n week aan ‘n provincie. Ik heb daar gesproken met de directeur, gevangenen en bewakers.

Mijn conclusie: Het nieuwe versoberde regime voor de gedetineerden is meer een treiterregime dan dat het ook maar iets bijdraagt aan de doelstelling om van delictplegers betere mensen te maken. Iedereen was ontevereden over hoe het nu gaat, met name ook omdat de kans op recidive toe- in plaats van afneemt. Immers, de reclassering is hoegenaamd afgeschaft, ten behoeve van de reïntegratie wordt er niets meer ondernomen.

Samen met Jan de Wit en zijn medewerkster Ariane Hendriks zijn we aan de slag gegaan. We hebben alle betrokkenen bijeengebracht in het comité ‘Morgen Beter’, eisen opgesteld en zijn vandaag (zie onder andere de Volkskrant) naar buiten getreden.

Wil je er meer over lezen en het zwartboek inzien, kijk dan hier.

Je kunt ook meedoen aan de actie door je handtekening te zetten onder de tien eisen.
Kijk dan hier.

Logo Morgen moet het Beter

Opties voor delen:
 • NuJIJ
 • eKudos
 • del.icio.us
 • Digg
 • Google Bookmarks
 • email

vrijdag 15 juli 2005 :: 12.24 uur

44 Comments

44 reacties

 1. Prima actie!
  Het is hoognodig dat in deze kwestie goede actie wordt ondernomen.
  Op dit weblog heb ik het eerder ook al eens over de slechte rechtspositie van gedetineerden gehad. (En ja, ook Mohammed B. zal een gedetineerde zijn, met alles erop en eraan wat een rechtsstaat behoort te bieden).

  Reactie door Olav Meijer — vrijdag 15 juli 2005 @ 12.58 uur

 2. Onzin, een straf hoort dusdanig afschrikwekkend te zijn dat men uit angst voor die straf wel op het rechte pad blijft.

  Het is tenslotte een straf en géén heropvoeding.

  Reactie door ronald — vrijdag 15 juli 2005 @ 13.18 uur

 3. @ ronald,

  We zien met name in de VS wat voor effect dat heeft! Geen dus! Een (hogere?) straf, maar met een véél betere begeleiding helpt wel.

  Reactie door RedSt@r — vrijdag 15 juli 2005 @ 13.25 uur

 4. @Redst@r, dat noem ik nou chantage, M.A.W. : “als jullie niet veel geld in ons pompen dan gaan we weer criminele dingen doen”

  Ik zwicht niet voor chantage, hun zijn fout, hun moeten daarvoor bloeden en niet de maatschappij.

  Ik ben dan ook een groot voorstander van het “3-strikes youre out” principe.

  Reactie door ronald — vrijdag 15 juli 2005 @ 13.36 uur

 5. @ Ronald (2):

  Straffen blijken in de praktijk nauwelijks of geen afschrikwekkende werking te hebben. Zelfs de doodstraf heeft dat niet (zoals b.v. telkens weer in de VS blijkt).
  In de praktijk dient de vrijheidsstraf voornamelijk als vergelding (wat op zich een legitiem doel is, mits in redelijkheid toegepast) en…..als middel tot resocialisatie! In dit laatste kader past de SP-actie dus uitstekend!

  Reactie door Olav Meijer — vrijdag 15 juli 2005 @ 13.42 uur

 6. En, Ronald, als je het zwartboek en het doel van de actie goed tot je laat doordringen, snap je dat het juist wel degelijk ook om het belang van de hele samenleving gaat!

  Reactie door Olav Meijer — vrijdag 15 juli 2005 @ 13.45 uur

 7. @Olav, nogmaals men krijgt een straf opgelegt en geen ‘resocialisatie cursus’.

  Niks TV, werken voor een paar knaken en zeker geen uitkering.

  Wat mij betreft mogen ook de chain-gangs in Nederland ingevoerd worden.

  En inderdaad een straf diend als vergelding en niks anders, en als men zich na zo’n straf nog niet kan gedragen ga je voor nog langere tijd achter de dikke deur.

  Reactie door ronald — vrijdag 15 juli 2005 @ 13.51 uur

 8. @ Ronadl (7):

  Ik heb het dus juist precies daarover: straf. Daarom vermeld ik ook het vergeldingsdoel. Je bent kortzichtig als je niet inziet dat een (vrijheids)straf meerdere doelen dient. Ook dus resocialisatie. En dat is geen “luxe”, zoals jij schijnt te denken, maar een harde noodzaak voor de samenleving als geheel. Als je dit nalaat en alleen maar mensen -N.B.: nadat dus weer een of meer strafbare feiten zijn gepleegd en er nieuwe slachtoffers zijn!- opnieuw vastzet, al is het voor langere tijd, dan span je het paard achter de wagen en jaag je de samenleving juist op veel hogere kosten. Denk er eens goed over na, Ronald!

  Reactie door Olav Meijer — vrijdag 15 juli 2005 @ 13.57 uur

 9. @Olav, de kosten zijn juist zo hoog door al die “extra’s”, gewoon zitten en that’s it.
  Het kan allemaal veel goedkoper hoor.

  Reactie door ronald — vrijdag 15 juli 2005 @ 14.04 uur

 10. http://www.telegraaf.nl/buitenland/22827881/Man_schiet_postbode_neer_om_levenslang_te_krijgen.html

  Echt gebeurd in Amerika:
  Man schiet postbode neer, omdat hij graag naar de gevangenis wil. Hij heeft door het gebruik van dure medicijnen geen rooie cent meer, en hoopte op deze manier verzekerd te zijn van drie maaltijden per dag (in de gevangenis dan he)
  Hoogervorst is gewaarschuwd als hij zijn plannen doorzet!

  Reactie door karin — vrijdag 15 juli 2005 @ 14.21 uur

 11. @ronald
  Het niet geven van begeleiding in gevangenissen is hetzelfde als een kind van vijf chirurgische ingrepen laten doen, en voor elke fout die er gemaakt wordt 10 stokslagen te geven, niet zeggen hoe de fout voortaan voorkomen kan worden en vervolgens dwingen om weer aan de operatietafel te gaan staan.
  Daar wordt niemand beter van lijkt mij.
  Wat een kortzichtige gedachte!

  Reactie door Yvo — vrijdag 15 juli 2005 @ 17.47 uur

 12. Hallo Jan,
  Wat mij opvalt is het ongenuanceerde denken: “Als je in de bak zit ben je een boef”; “Als je in de bak zit heb je dat verdiend”.
  Nochal eenzijdig vind ik.
  De realiteit is anders.
  1. Niemand is voor 100% slecht.
  2. Motieven van “daders” zijn zeer verschillend.
  3. Er zijn vele mogelijkheden waardoor iemand in de bak kan komen.
  4. Niet iedereen heeft een “goede” opvoeding genoten.
  5. Er zijn grote maatschappelijke verschillen.

  M.i. dient tijdens detentie gewerkt te worden aan begrip en inzicht, een heropvoeding, zodat de woede, de haat, of wat ook de oorzaak van het misdrijf is geweest, omgevormd kan worden tot positieviteit.

  Straf als zodanig helpt niet.
  Alleen heropvoeding kan verbetering brengen.

  Daarom Jan, we gaan er voor.
  Groet,
  Amita

  Reactie door Amita — vrijdag 15 juli 2005 @ 17.48 uur

 13. Twee op één cel alleen met instemming van de betrokkenen en niet in Huizen van Bewaring

  Mensen in verpleeg tehuizen worden vaak met meerdere in een zaal geplaats zij heben niets misdaan en wordt niets gevraagd, zij zouden daar dan ook instemming bij moeten krijgen.

  Beloon verplichte arbeid in de gevangenis met een redelijke vergoeding.

  Wat is een redelijke vergoeding, wordt hier ook rekening mee gehouden wat een gevangenen opzich kost,iemand die veroordeelt is heb dan ook iets gedaan wat niet goed is, dat hier getracht wordt om iemand de kans tegeven om er niet weer in te komen door hem een beloning tegeven is prima als het helpt, wordt een gevangen ook veplicht aan het werk gezet net zoals iedere burger dat moet om zijn kost te verdienen.

  Reactie door folkert de lepper — vrijdag 15 juli 2005 @ 19.09 uur

 14. Ronald, wat jij voorstelt leidt tot meer recidive en dus meer problemen voor brave burgers.

  Ik ben nogal praktisch ingesteld en het lijkt mij niet meer dan logisch dat je naar andere landen kijkt en leert van hun fouten en successen.

  Dan blijkt dat investeren in resocialisatie en het ‘menselijk’ houden van de inrichtingen, leidt tot minder recidive na terugkeer in de maatschappij. Het opsluiten van mensen onder slechte omstandigheden en niet investeren in hun terugkeer, leidt tot meer ellende. Dat is geen theorie, dat is de praktijk. Niet links, niet rechts, maar werkelijkheid.

  We moeten dus investeren in een verstandig gevangenis- en resocialisatiebeleid. Niet omdat ik het die criminelen zo graag gun, maar omdat dit de samenleving veiliger maakt.

  Reactie door Barry — vrijdag 15 juli 2005 @ 19.26 uur

 15. He Ronald, als mensen hun welverdiende straf erop hebben zitten moeten ze ook een volwaardige nieuwe kans krijgen. Dat is goed voor hen, maar zeker ook voor de samenleving.
  Je kunt iemand niet zijn leven lang blijven straffen.

  Voor alles geldt uiteraard: voorkomen is beter dan genezen. En als je kan voorkomen dat iemand weer in de criminaliteit beland gaat dat principe ook op!

  Reactie door Renske — vrijdag 15 juli 2005 @ 22.14 uur

 16. Dag Jan,

  Ik heb net het zwartboek gedownload en ga het straks rustig lezen. Kleine stukjes heb ik al gezien en vond het zeer herkenbaar. Jammer dat ik het niet eerder wist, want anders had ik een bijdrage kunnen leveren aan het boek.

  Op 3 mei kwam ik plotseling na 14 maanden voorarrest vrij. Inmiddels was mijn ID kaart verlopen, was ik mijn woning kwijt en waren schulden hoog opgelopen. Voor het aanvragen van een uitkering moest ik eerst een geldig legitimatiebewijs hebben. Gevolg: extra wachttijd en geld moeten vragen bij mijn ouders voor een nieuwe ID kaart. Ik heb aangeklopt bij de Maatschappelijke Dienst, maar die verwijzen me door naar de reclassering. Deze heeft tot op heden, ruim 2 maanden na de invrijheidstelling, nog helemaal niets gedaan. Pas volgende week is er een eerste kennismakingsgesprek. Ik heb nog steeds geen uitkering, daar wacht ik nog steeds op en ook geen woning, want ik heb geen geld. Noodgedwongen woon ik tijdelijk bij een vriend, waar ik op de bank slaap.

  Reactie door Peter — vrijdag 15 juli 2005 @ 22.35 uur

 17. Sterkte Peter, hang on!

  Reactie door Renske — vrijdag 15 juli 2005 @ 22.40 uur

 18. Is het eigenlijk verwonderlijk dat Rita Verdonk vroeger gevangenisdirecteur was?

  Reactie door Sonja — vrijdag 15 juli 2005 @ 23.03 uur

 19. Natuurlijk heb ik de petitie ondertekend. De mate van beschaving in een cultuur wordt ook bepaald door hoe we met onze gevangenen omgaan.

  Reactie door Henk Tukkers — vrijdag 15 juli 2005 @ 23.22 uur

 20. Een tip voor Peter:
  Probeer is een baantje te vinden, als je echt wil, heb je altijd wel wat, natuurlijk zal het niet zo’n beste betaalde baan zijn.
  Maar hoef je niet op je UITKERING te wachten joh.
  Je verwijt de reclaseing na ruim twee maanden nog helemaal niets gedaan te hebben.
  Wat heb jij in die ruim twee maanden gedaan?
  Oh ja! Op je uitkering wachten…
  Het is ook geen wonder als jij straks weer het criminele pad op gaat. Je zo maar laten wachten.
  Ik begrijp niet waarom je niet meteen een uitkering krijgt als je de bajes verlaat.

  Reactie door rommel — vrijdag 15 juli 2005 @ 23.59 uur

 21. @21: Rommel, voor elke baan heb je een ID-kaart nodig, die zijn niet gratis. Zelfs al vind hij het geld, dan wordt ie nog niet aangenomen als ex-bajesklant. Blijft over: zwart werk…. ook illegaal, of de criminaliteit.
  Als ex-gevangen niet snel (en dan bedoel ik dus direct na vrijkomen) hun leven weer kunnen hervatten en niet in een half jaar bureaucratie gevangen te zitten maak je het hen niet makkelijk niet opnieuw de fout in te gaan.
  En jongens, is dat nou zo moeilijk? Het lijkt mij logisch dat de autoriteiten weten wanneer iemands straf erop zit. Ik snap dan ook niet dat er een voortraject hiervoor wordt gestart of iets dergelijks

  Peter

  Reactie door Ishamael — zaterdag 16 juli 2005 @ 1.00 uur

 22. Niet alles kan in geld worden uitgedrukt, maar hierbij…
  Wat kost een gevangene de gemeenschap per dag en hoe verhoudt zich dit tot wat een verpleeg-/verzorgingshuisbewoner ons per dag kost ?
  En dan begin ik nog maar niet over de reden waarom de bewoner in het desbetreffende huis zit.
  Er zijn onderwerpen waarbij de SP veel minder mijn partij is dan bij andere…
  Er zijn heel wat mensen die onder slechte(re) omstandigheden niet vervallen tot crimineel gedrag en die hebben nu al het gevoel dat je je -om serieus te worden genomen, om aandacht/hulp te krijgen- beter crimineel kunt gaan gedragen.

  Je moet m.i. alles op alles zetten om te voorkomen dat mensen misdaden begaan. En in de gevallen dat het toch mis gaat alles op alles zetten om ze in te laten zien wat ze aanrichten bij hun slachtoffers.
  Misdadigers die dat niet inzien moet je niet helpen bij hun terugkeer in de samenleving, maar uit de samenleving houden.
  Want die zouden, zelfs wanneer je ze een leuk huisje en een maandelijkse uitkering van 5.000 Euro zou geven (met daarbij een eventueel baantje) terugvallen in hun gedrag.
  Want het huisje is dan toch weer te klein en wie 5.000 Euro krijgt… heeft 10.000 Euro nodig… en gaat erop uit om dat te krijgen. Hoe dan ook…
  Slachtoffers tellen niet, nog steeds niet !

  Nee, wat moet veranderen ligt voor de gevangenis, niet tijdens en ook niet na…

  Reactie door Heraclitus VII — zaterdag 16 juli 2005 @ 3.45 uur

 23. Ter aanvulling:
  Volgens mij is de mens niets meer of minder dan de optelsom van genetisch materiaal plus (levens)ervaringen en kun je ook Volkert, Mohammed, Marc, enzovoorts eigenlijk niet kwalijk nemen wat ze gedaan hebben.
  Maar wanneer je hun daden niet hebt kunnen voorkomen en niet de zekerheid hebt dat je wezenlijk iets kunt veranderen aan die optelsom, ben je (mijn inziens) verplicht de samenleving tegen hun terugkeer te beschermen. En dat geldt ook voor minder bekende daders…

  Reactie door Heraclitus VII — zaterdag 16 juli 2005 @ 4.04 uur

 24. @22, 23
  Ik ben het volledig met je eens dat het het beste is om op voorhand te zorgen dat mensen niet ontsporen. Maar aangezien dit momenteel niet gebeurt is het wel zo netjes om ze dan de kans te gunnen om niet voor een tweede keer te ontsporen.

  Reactie door Yvo — zaterdag 16 juli 2005 @ 7.17 uur

 25. Bla bla bla, ik wil nog wel eens met jullie praten als de gemeenschap jullie vraagt om mee te betalen aan de ‘resociolisatie’ van de moordenaar van een familielid.

  Wat mij betreft mag de dader in de hel wegrotten in zo’n geval.

  Verder praten jullie alsof de gevangenissen vol zitten met mensen die allemaal misdaden hebben begaan omdat ze geen andere keus hadden.
  BULLSHIT de meesten zitten in de gevangenis vanwege geweldsdelicten en/of drugsdelicten.
  Geweldsmisdrijven komen meestal voort uit geldelijk gewin (roof etc etc).
  Deze mensen hadden het dus niet slecht voor hun misdaad, maar wilden het dus nog beter hebben, drugsmisdadigers zijn puur uit op geld en hebben het over het algemeen ook niet echt slecht, totdat ze gepakt worden.

  Dit soort mensen zal altijd in recidive vervallen omdat ze na hun straf van een uitkering moeten rondkomen en dus een enorme financieele terugval.

  Deze 2 groepen zijn veruit de grootste groepen criminelen in Nederland (mischien wel 90% van alle gevangenen).

  Of denken jullie dat de Hakkelaar genoegen zal nemen met een bijstandsuitkeringkje als ie weer vrij komt.

  Reactie door ronald — zaterdag 16 juli 2005 @ 8.32 uur

 26. @ Heraclitus

  Ik zou zeggen, kijk eens rond op sp.nl.Kijk eens bij al onze plannen met bijvoorbeeld onderwijs en integratie om te voorkomen dat mensen in het gevang raken.

  Maar dat betekent niet, dat de mensen die er al zitten niet normaal en menselijk behandeld moeten worden. Als je die niet op een goede manier probeert te veranderen krijg je bijvoorbeeld draaideuren en dat wilde ook niemand, als ik mij goed kan herinneren toch? Dat staat nog los van het feit of je gevangenen geen vorm van menselijkheid mag tonen.

  Reactie door Bas — zaterdag 16 juli 2005 @ 10.36 uur

 27. @21 Ishamael
  Die ID kaart is er al met een beetje geleend geld, kost geen vermogen.
  En je heb helemaal gelijk dat die niet meer aan de bak komt. Was even vergeten dat ex bajesklanten een duidelijk herkenbaar ‘ik kom uit de bak’ op hun voorhoofd krijgt brandgemerkt zodat ze een baan wel kunnen vergeten.
  Btw 14 maanden voorarrest? Volgens mij en Google is het maximaal aantal 106 dagen dat men in voorarrest kan zitten.
  Ik wil niet graag weten wat mijnheer op zijn kerfstok heeft en nu hier om zijn uitkering komt huilen.

  Reactie door rommel — zaterdag 16 juli 2005 @ 11.31 uur

 28. @27 Rommel
  Ken je een werkgever dan die potentiele employees niet controleert op hun achtergrond?

  Reactie door Ishamael — zaterdag 16 juli 2005 @ 13.41 uur

 29. @Ismahael
  Ja joh…
  Doen ze allemaal, zelfs voor sla plukken wordt er net zoals in het voormalige DDR je hele background gecheckt. Daarom bestaat er ook een hele grote computer met een gigantische database over Jan en alleman waar elke werkgever is op aangesloten die zomaar kan zien dat je in de bak heb gezeten. Zelfs de uitzendburo’s gebruiken ze.
  Als je geen argumenten meer heb gaan dan niet uit je nek lullen.
  Alleen bij overheidswerk, en dan niet als vuilnisman, krijgt men toegang tot de uiterste vertrouwelijke persoons gegevens.

  Reactie door rommel — zaterdag 16 juli 2005 @ 14.04 uur

 30. Om dit issue afte te sluiten, voordat ik het gevoel krijg met een muur te argumenteren, wat informatie alleen voor Ismahael:

  http://www.aboujahjah.nl/criminaliteit.htm

  Misschien zou er wat meer aandacht en mogelijkheden zijn voor gevangen als de cellen niet zo vol gepropt zouden zijn met’vreemde vogels’.
  Fijne dag verder nog.

  Reactie door rommel — zaterdag 16 juli 2005 @ 14.26 uur

 31. @Rommel 29: Dit is een serieuze reactie, dus laat je belabberde sarcasme maar zitten, als je daartoe tenminste in staat bent.
  Ik vermoed dat jij zelf geen baan hebt, aangezien je niet met de realiteit bekend bent.
  En aangezien je na 2 reacties al het gevoel heb tegen een muur te praten en vervolgens op de proppen komt met een ultrarechtse website als argument c.q. bewijs c.q. rechtvaardiging voor je nazi-denkbeelden verwacht ik ook niet je te overtuigen. Immers alleen de onwetenden gebruiken andermans argumenten, zeker als zelf nadenken onmogelijk is.

  Peter

  Reactie door Ishamael — zaterdag 16 juli 2005 @ 16.21 uur

 32. Beste meneer rommel, ik wil wat tegen u zeggen. Ik heb weinig respect voor uw argumenten, omdat u uw eigen mening niet geeft maar zegt jah het staat alemaal op de site. Echt goed, zeker zelf bedacht? U bent er waarschijnlijk ook erg trots op maar dat komt omdat ik denk dat u niet zoveel hersens heeft. Als u hersens zou hebben kwam u wel met goede argumenten die u zelf bedenkt of tenminste zelf kunt redeneren. Wat IK denk van u is dat u gewoon een racist bent die probeert andere intellectueel achtergestelden te rekruteren voor uw apartheidsregime.

  Marius Douwe, 12 jaar

  Reactie door Marius Douwe — zaterdag 16 juli 2005 @ 16.44 uur

 33. Discusies met personen die verwijten met termen als fascist, racist, of nazie gaan hanteren,
  ipv op de inhoud te reageren,
  hebben duidelijk een gebrek aan argumentatie om de discusie verder aan te gaan.
  En zie ik voor hun verloren en voor mij gesloten.
  Have a nice day ;-)

  Reactie door rommel — zaterdag 16 juli 2005 @ 17.20 uur

 34. Over welke inhoud heb je het precies? Ik heb tot nu toe alleen maar 3 serieuze reacties op jou gegeven, en bij elk vond je het nodig me met sarcasme in plaats van argumenten om de oren te slaan.
  Ook schijn je niet te beseffen dat het in eerste instantie ging om de rechten van (ex-)gevangenen. Om de een of andere reden vond jij het toen nodig een website te promoten waarin Turken en Marrokanen als inherent crimineel worden aangeduid. En dan heb ik nog niet eens over het feit dat deze website de termen autochtoon en allochtoon zodanig verdraaid dat je er elke vreemdeling-onvriendelijke stelling mee kunt onderbouwen. In mijn boekje heet dat racisme, in het jouwe komt dat wordt waarschijnlijk niet voor (uit gemaksover-wegingen dan).
  En nog even over de ex-gevangene waar het allemaal mee begon, voor iemand die niet meer weet over deze persoon dan het weinige wat hij hier geschreven heeft, weet je aardig wat onzin zelf in te vullen om daar vervolgens over te vallen.
  Zonder je met de realiteit in te laten, be- en veroordeel je deze man.
  Eigenlijk ben je gewoon een hypocriet mannetje; zelf niet met argumenten maar met veroordelingen en sarcasme komen, en vervolgens elke reactie als non-argumenteel te bestempelen. Komen er dan nog steeds een serieuze reacties, stop je snel onder het motto ‘hij heeft geen argumenten’

  Zielig, zielig, zielig…

  Peter

  Reactie door Ishamael — zaterdag 16 juli 2005 @ 18.58 uur

 35. @25 Ronald.

  Ronald, je schrijft:
  “Bla bla bla, ik wil nog wel eens met jullie praten als de gemeenschap jullie vraagt om mee te betalen aan de ‘resociolisatie’ van de moordenaar van een familielid.”

  In antwoord op je stelling, een stukje van mijn eigen weblog.

  In het hoofd en in het hart

  Verleden week werd de 15-jarige Christopher Rose in New York op straat neergestoken, omdat een groep tieners zijn iPod wilde stelen.

  Op maandag, de dag van de begrafenis, werd vader Errol Rose gebeld door Steve Jobs, de CEO van Apple (de makers van de iPod).

  “He told me that he understood my pain,” Mr. Rose said. “He told me if there is anything – anything – anything he could do, to not be afraid to call him. It really lightened me a bit. Some people talk to you like they’re something remote,” Mr. Rose said. “He was so familiar. After every word, he paused, as if each word he said came from his heart.”

  In the days since Christopher’s death, Mr. Rose has spoken of finding meaning in his family’s misfortune, and of working to help teenagers like the ones who attacked his son. “We live in a world which is changing rapidly,” Mr. Rose said. “We have the technology that can give us the iPod and everything else, but it’s not all these things. We have to work on the minds and the hearts.”

  “We’re failing these kids. We’re not loving them like we’re supposed to.”

  Errol Rose denkt er anders over. Wat een geweldige kracht kan deze man opbrengen, die zijn zoon vanwege een zinloze roofmoord verloren heeft. Hij weet dat we moeten werken aan de oorzaken en wil zich daarvoor inzetten. Ook bij de jongens die zijn zoon vermoord hebben.

  Reactie door Henk Tukkers — zondag 17 juli 2005 @ 0.51 uur

 36. @Henk, dus omdat hij dat kan, moet ik dat dus dan ook maar in zo’n geval doen?
  Mooi niet dus.

  Reactie door ronald — zondag 17 juli 2005 @ 10.36 uur

 37. Hé Ronald,
  Dan doe ik het wel.
  Groet,
  Amita.

  Reactie door Amita — zondag 17 juli 2005 @ 11.00 uur

 38. @Amita, succes ermee, betaal je mijn deel wat ik er aan mee MOET betalen dan ook fijn even.
  Kan ik dat geld fijn in mijn eigen kind investeren.

  Reactie door ronald — zondag 17 juli 2005 @ 11.19 uur

 39. @ Rommel (27):

  Het maximum aantal van 106 dagen houdt in, dat dan in elk geval een rechtszitting moet plaatsvinden. Dat is dan vaak een “pro forma”-zitting, d.w.z.: er is wel een korte behandeling op basis van een dagvaarding, maar er moet nog meer onderzoek e.d. worden verricht, zodat de werkelijke, uitvoerige, inhoudelijke behandeling pas later zal plaatsvinden. De voorlopige hechtenis kan gewoon worden verlengd. Als dit niet zo zou zijn, zouden ook verdachten van zeer ernstige delicten na 106 dagen moeten worden vrijgelaten, als het onderzoek nog niet rond is. Pas als na twee jaar nog geen werkelijke behandeling ter zitting heeft plaatsgevonden, kan de rechter beslissen dat het Openbaar Ministerie haar recht op (verdere) vervolging heeft verloren (wegens strijd met goed procesrecht).

  Reactie door Olav Meijer — zondag 17 juli 2005 @ 16.11 uur

 40. @ 38 Ronald.

  Met elke jongere die we op het goede pad kunnen krijgen, heeft ook jouw kind ook een betere en veiliger toekomst. Het is geen kwestie van of/of maar van en/en. Jouw zoon verdient alle liefde en heeft recht op een goede toekomst. Kinderen die het criminele pad op zijn gegaan omdat ze verwaarloosd zijn (die liefde en aandacht niet of te weinig hebben gehad) verdienen ook een goede toekomst. We kunnen ze laten zien dat de samenleving er ook voor hen is.

  Reactie door Henk Tukkers — maandag 18 juli 2005 @ 0.07 uur

 41. Hallo Henk,
  Daar ben ik het ook mee eens.

  En Ronald, ik ben altijd bereid een helpende hand uit te steken. Ook voor jou en je kind.

  Groet,
  Amita.

  Reactie door Amita — maandag 18 juli 2005 @ 10.45 uur

 42. Ik heb zelf een half jaar gedetineerd gezeten en natuurlijk niet voor niets ik had namelijk een mariuana plantage in mijn huis en dat mag niet dus daar zal ik niet over klagen maar wat ik wel heel erg vind is de manier waar de nederlandse staat omgaat met mensen die de wet hebben overtreden. Ik ben blij dat ik het heb meegemaakt want ik weet nu hoe de staat met mensen omgaat die de wet hebben overtreden.Mijn leven zal nooit meer het zelfde zijn want ik weet nu dat de nederlandse staat en gerechtigheid ophouden te bestaan zodra je gedetineerd bent.Nog nooit in mijn leven heb ik zulke laag bij de grondse mensen meegemaakt als de bewakers in de gevangenis.Deze mensen zijn volgens mij het gevaarlijkst van iedereen zij voeren n.l. alles uit wat hun opgedragen wordt onder het mom dat zij ook hun werk maar doen, schande! ieder mens is verantwoordelijk voor zijn eigen daden dus ik ook en ik neem die verantwoording ook. Dus als je bewaker bent en je tegen versobering bent en tegen twee man op een cel omdat je vindt dat het onmenslijk is dan moet je er niet aan meewerken als je dat wel doet alleen om dat je ook een hyptheek hebt en vrouw en kinderen hebt die moeten eten dan ben je voor mij een grote laffe schoft die zijn verantwoorelijkheid uit weg gaat en zich verschuilt achter min Donner.ook als er geen oorlog is en je niet in het duitse leger zit blijf je verantwoordelijk voor je eigen daden.over de hele wereld worden mensen gevangen gehouden en gemarteld niet door de politie of door de rechters maar door de psychopaten die totaal geen gevoel voor hun medemensen hebben gewoon door het gevangenis personeel ik heb sinds mijn vrijlating in nov 2004 150 euro gekregen ik heb geen werk ik heb wel een huis maar kan daar zelf niet in wonen want ik heb daar geen geld voor ik probeer werk te vinden maar dat lukt niet echt dus leef ik van vrienden en kennisen ik vind het een schande en moreel gezien vindt ik dat ik het recht heb om een brood bij de bakker te gaan stelen of denkt men in denhaag dat ik van 150 euro per 8 maanden kan leven als er iemand is die aktie wil ondernemen doe ik mee en meneer Marijnissen als u werkelijk begaan bent met het lot van gedtineerden dan gaat u nu een keer met uw vuist op de tafel slaan en verteld u eens een keer dat het over moet zijn met nazi praktijken in de gevangenissen en anders kunt u beter gewoon uw mond houden geen woorden maar daden zou ik zo zeggen zelfs dieren in een asiel worden niet achteloos met elkaar opgesloten ik kan het vaak niet eens met mezelf vinden, hoe kan ik dan gedwongen worden om met een wild vreemde samen te gaan leven in een cel van 2 bij 3.5 volslagen waanzin en barbarij er wordt alleen maar aan economie gedacht en daarop maakt men beleid ik ben in ieder geval heel erg boos en heb ik al mijn vertrouwen in het systeem verloren

  Reactie door no — maandag 18 juli 2005 @ 19.53 uur

 43. Eigenlijk zouden we dit zooitje kabinet moeten opsluiten voor alle mensonterende maatregelen die ze genomen hebben en nog zullen gaan nemen (want ze lijken vastbesloten Nederland helemaal af te breken en te herscheppen naar hun eigen visie). En dan met zn allen in 1 cel, 4 jaar land op water en brood.

  Peter

  Reactie door Ishamael — maandag 18 juli 2005 @ 22.17 uur

 44. Het probleem van in aanraking te zijn geweest met het OM is dat mensen nog hun verdere leven worden herinnert aan hun “vergrijp” .
  Na hun straf dienen deze mensen weer “clean” hun verdere leven voort te zetten .
  Een straf heeft naar mijn inzicht , alleen tot doel inzicht te gegeven aan de betrokkenen dat zijn/haar ” vergrijp ” niet past in de huidige maatschappij : Na de straf behoort zo’n persoon een springplank te krijgen om weer “normaal ” te kunnen functioneren in de maatschappij ,anders ontstaat de grote kans dat zo’n persoon in het criminele circuit terecht komt .omdat hij nergens anders welkom is ( men denk maar aan de registratie van het OM en andere organistaties )
  Vele werkgevers vragen vaak een uittreksel van goed gedrag of andere referenties .

  Reactie door fred — woensdag 20 juli 2005 @ 10.16 uur