The Power of Nightmares

In het bericht Tour of Duty uitte ik mijn twijfels over een drama-serie over de oorlog in Irak, hoogstwaarschijnlijk propaganda van de eerste orde.

Meteen daarna werd ik getipt over iets veel interessanters: ‘ The Power of Nightmares’. De driedelige serie schetst de geschiedenis van Al Qaida en het Amerikaanse neo-conservatisme en ze is vanaf heden gratis te downloaden.

Meer informatie over de serie die in 2004 op de BBC verscheen kun je hier vinden. Op het internet kun je hem legaal downloaden via deze link.

Opties voor delen:
 • NuJIJ
 • eKudos
 • del.icio.us
 • Digg
 • Google Bookmarks
 • email

zondag 17 juli 2005 :: 12.28 uur

22 Comments

22 reacties

 1. Uitstekende keuze Jan. Jammer dat je de serie niet hebt gezien toen hij werd uitgezonden.

  Bekijk ook dit animatiefilmpje eens over wat er aan de hand is in de wereld: http://www.knife-party.net/flash/barry.html

  Reactie door Sonja — zondag 17 juli 2005 @ 14.24 uur

 2. Drie weken lang, elke zondagavond, zat ik tussen 10 en 11 uur onze tijd, voor de TV en had ik BBC 2 op met deze serie. Ik vind vooral deel 1 bijzonder verhelderend. Maar je kan niet een deel zien en een ander deel niet. Deze drie delen MOET je zien en in de juiste volgorde. Ik pleitte toen al voor uitzending op de Nederlandse televisie en ook heb ik toen al gezegd dat dit een kolfje naar de hand van de VPRO zou zijn. Ik hoop dat de serie ALSNOG op de Nederlandse of de Belgische televisie wordt uitgezonden. Al was het alleen maar om duidelijk te maken dat er een groot verschil is tussen Moslims en IslamiSten.
  Als de serie herhaald wordt zal ik weer kijken. Zo goed en grondig vind ik hem.

  Reactie door L.M. Lembeck — zondag 17 juli 2005 @ 14.29 uur

 3. 12-13 kb pet sec,en meer dan een uur wachten,voor 1 deel is mij veelste lang. is er geen echte link die van moderne breedband gebruikt maakt

  Reactie door ad — zondag 17 juli 2005 @ 14.44 uur

 4. Welk onderwerp je ook belicht op dit log het komt allemaal op hetzelfde neer. Ons onvermogen om naar onszelf te kijken. Veel makkelijker is alles te annalyseren en tot in het kleinste detail de feiten te onderzoeken. Dat is een excuus om jezelf niet te hoeven annalyseren. Om niet te hoeven kijken naar je eigen ego-handelen.
  We zijn allemaal gespleten. Allemaal op zoek naar onze authentisiteit, onze ziel. We hebben allemaal een schaduw (onderdukte emoties) die ons in het dagelijks leven beinvloed in ons gedrag. De gezinsschaduw/cultuurschaduw/geloofsschaduw, die je opleggen wat wel en niet acceptabel gedrag is, zorgen ervoor dat je als kind( en later ook als volwassenen) bepaalde emoties gaat onderdrukken om geaccepteerd te worden. Dus allemaal massaal aan het schaduwwerken en vandaaruit weer heel worden. Zodat we kunnen leven met onze ziel aan het roer. Dan komt het goed, dan kunnen we samen leven.

  Reactie door Alie Dekker — zondag 17 juli 2005 @ 15.02 uur

 5. Gelukkig maar, dat we onze emoties kunnen onderdrukken. Anders hadden we elkaar al lang en breed uitgeroeid. En wanneer je schrijft over begrippen die je om te beginnen al niet correct kunt spellen, wie zal je dan serieus nemen. Dat was mijn aNNalyse, goedendag. :P

  Reactie door Sonja — zondag 17 juli 2005 @ 17.37 uur

 6. Dank je wel Sonja voor je reactie.
  Als je een mening al niet respecteert omdat er schrijffouten in zitten dan moet je toch zeker begrijpen waarom het zo’n zooitje is in de wereld.

  Reactie door Alie Dekker — zondag 17 juli 2005 @ 18.32 uur

 7. Beste Alie,
  Je bent wel geweldig aan het generaliseren
  met: “We zijn allemaal dit en we zijn allemaal dat”.
  Een veel gemaakte fout, door mensen die een groter/kleiner stukje begrip van de waarheid menen te hebben verworven.
  Je vergeet dat elk mens anders is, ieder heeft zijn eigen evolutiegraad.
  En het is niet aan de ander om hier zonder respect tegen aan te schoppen.
  Daarom; adem diep,
  hou je adem even vast,
  en adem rustig en bewust uit, waarbij je alle oordeel over de ander loslaat.
  Immers, die ander heeft zijn eigen verantwoording.

  Ja Jan,
  Wie de informatie verstrekking beheerst, kan inderdaad, door misbruik, elke door hem gewenste situatie creëren.
  Dat is een veel gespeeld machtsspel in deze tijd.
  Gelukkig is dit ook een tijd dat, ondanks alles, toch veel boven water komt. Alleen het dringt nog niet helemaal door en komt vaak pas achteraf.
  Groet,
  Amita

  Reactie door Amita — zondag 17 juli 2005 @ 18.48 uur

 8. Ja het is jammer dat de link niet zo snel is, anders had ik ‘m ook even bekeken.

  Reactie door Nikki — zondag 17 juli 2005 @ 18.53 uur

 9. @Amita
  Mijn bijdrage op 4 ziet er inderdaad uit als een respectloze aanval op de mensen van dit log. Ik heb het niet zo bedoeld en had het anders moeten opstellen.

  Reactie door Alie Dekker — zondag 17 juli 2005 @ 19.02 uur

 10. Wij hebben hem indertijd gezien. Is een zeer goede docufilm als je het mij vraagt, en er kwamen dingen ter spraken, die iedereen zou moeten weten.

  Reactie door RedSt@r — zondag 17 juli 2005 @ 20.59 uur

 11. Wat vooral iedereen moet lezen is het document – de blauwdruk voor wereldhegemonie van Amerika – “Rebuilding America’s Defenses” http://www.newamericancentury.org/defensenationalsecurity.htm
  Geschreven door Rumsfeld, Cheney, Perle, Wolfowitz, etc. Nog voor 9/11 stonden hun plannen voor Irak al vast. Nog voordat deze mensen in de regering zaten. 9/11 was het beste wat hen ooit is overkomen. Geen samenzweringstheorie, maar harde realiteit.

  Reactie door Sonja — zondag 17 juli 2005 @ 21.41 uur

 12. Bilderberggroep
  Skull & Bones
  etc.

  Samenzweringen of kaartclubjes???

  Door wie worden wij geregeerd, cq. gemanipuleerd???

  Reactie door Johan Smeets — maandag 18 juli 2005 @ 9.26 uur

 13. Johan, je vergeet nog de Christian Coalition en The Farmer’s Union!Bush en trawanten zijn lid van de Skull & Bones club. Timothy McVeigh was lid van een ven Militia’s van The Farmer’s Union of The Christian Coalition.
  Waar we in ons land Moslims voor uitmaken is daar al jarenlang in zwang onder bekrompen en benepen Christenen. Hoofdzakelijk protestanten, (Evangelisten), want de katholieken zijn ook niet erg gewild door die lui.

  Reactie door L.M. Lembeck — maandag 18 juli 2005 @ 10.45 uur

 14. Deze docu is een aanrader. De mensen om in de gaten te houden zijn uiteraard Wolf(owitz) Pearl & Rove. De opmaat voor dit hele gebeuren is echter al een hele tijd geleden gelegd. Althans een aantal interessante overeenkomsten en lijnen die kunnen worden doorgetrokken vind men in het boek Citizen Hughes van Micheal Dorsin.

  Reactie door Medulla Oblongata — maandag 18 juli 2005 @ 10.53 uur

 15. Na de polis democratie, na de parlementaire
  democratie,na de sociale democratie,na de libertaire
  democratie en na de volksdemocratie,is dan nu
  eindelijk het tijdperk van de INTERNET democratie
  aangebroken.Internetters aller landen : Verenigt U en
  trekt al surfend ten strijde
  tegen de machthebbers in de
  zgn.volksvertegenwoordigingen,de oppositie niet
  uitgezonderd!Alleen de Internetdemocratie biedt op
  de lange termijn de garantie dat elke burger waar ter
  wereld dan ook,daadwerkelijk zelf zijn/haar directe
  belangen kan vertegenwoordigen en
  medezeggenschap en beslissingsrecht kan opeisen
  die hem/haar nu door de verouderde politieke
  machtsvormen worden onthouden. 1x in de 4 jaar
  “mogen” stemmen is niet meer van deze tijd evenals
  het antieke politieke partijenstelsel. Het tijdperk van de
  Internetdemocratie en daarmee van de mondige
  Globalinternetburger is aangebroken en zal het
  probleem van falende en dwalende politieke
  wereld-leiders als achterhaald aan de kaak stellen en
  deze vanzelf doen oplossen. De kern van het
  hedendaagse democratisch tekort dat alle Westerse
  democratieën kenmerkt is dat er nog nooit eerder in
  de geschiedenis van de mensheid de voorwaarden
  voor participatieve democratie beter zijn geweest dan
  nu. Burgers zijn hoog opgeleid, hebben toegang tot
  schatten van informatie, de internetrevolutie
  vergemakkelijkt communicatie en interculturele
  uitwisseling en de materiele welvaart bevrijdt ons van
  de permanente zorg om het fysieke overleven. Deze
  uitdaging is geen Utopie maar de realiteit van een
  zichzelf “fullfillende prophecy” en zal wereldwijd
  uitgedragen worden door politiek gemotiveerde en
  betrokken “WERELDBURGERS”. Dit betekent tevens
  het einde van “eng nationalistische en populistische
  ideeen en opvattingen” zoals die momenteel opgeld
  doen onder teveel politici die menen daaraan hun
  politieke bestaan te kunnen ontlenen en te
  rechtvaardigen! In onze huidige, gecompliceerde
  samenleving voldoen deze verouderde
  machtstructuren niet meer aan de eisen die men mag
  stellen aan deze zgn. wereldleiders en
  volksvertegenwoordigers die vaak door giften en
  financiele bijdragen van multinationals aan de macht
  zijn gekomen en die op hun beurt als beloning van
  bewezen diensten deze topfiguren een functie als
  ambassadeur aanbieden.( meritocratie o.a. zeer
  gebruikelijk in de V.S.).Ook in Nederland kennen wij
  deze meritocraten zoals bv. ex vakbondsbestuurders (
  Kok, De Geus, Rosenmuller,Verburg ) en ex kamerleden zoals
  commissarissen der koningin/burgermeesters (
  Leers,Wallage,Jorritsma,Alders,Vonhoff enz.).Deze
  vorm van democratie willen wij niet meer.Wij streven
  een globale democratie na waarbij elke burger het
  recht krijgt (en misschien de plicht heeft) om mee te
  kunnen denken en te stemmen over elk onderwerp dat
  momenteel hoog op de wereldagenda staat zoals
  milieu,economie,gezondheidszorg,sociale
  zekerheid,veiligheid!!! Niet iedereen kan het zich nl.
  veroorloven door BODYGUARDS dagelijks te moeten
  worden beschermd!!!( Je zult maar elke dag met
  angst de metro binnengaan naar je werk omdat je
  geen andere keus hebt ). Wij kunnen, nee mogen dit
  niet langer in handen laten van politici die enkel hun
  eigenbelang najagen. Laten we kijken naar de
  ontwikkeling die de democratische grondvormen
  hebben doorgemaakt vanaf de instelling van de
  Griekse Stadsdemocratie ( Polisstaat) waar alle
  burgers (helaas waren toen vrouwen en slaven nog
  buitengesloten) bij toerbeurt werden verplicht !!! om
  zitting te nemen in de “ekklesia” oftewel het
  stadsbestuur om mee te kunnen denken en beslissen over de
  dagelijkse problematiek.
  De wereld is van iedereen en alle rijkdom van deze
  wereld behoort ons allen toe. Iedereen heeft het recht
  bij geboorte om een stuk van deze rijkdom of welvaart
  op te eisen. Een rechtvaardige verdeling onder alle
  wereldburgers is daarom een eerste vereiste om een
  ware democratische samenleving te scheppen en
  stand te houden.
  Globalinternets/b-ur-g/f-ers aller landen verenigt U.
  Er waart een spook door de wereld ……………….

  Reactie door Globalinternets(b)urger — maandag 18 juli 2005 @ 13.07 uur

 16. @15
  Misschien een domme vraag,(ik heb alleen maar L.O.en LTS) maar hoe is dat idee praktisch uitvoerbaar? En wat te zeggen van het internet met alle denkbare mogelijkheden van oncontoleerbare fraude en oplichting. Zelfs alleen een stem uitbrengen via het internet lijkt mij al fraudegevoelig. Nee, dit medium is uitermate geschikt voor communicatie en nieuwsgaring en nog wat andere leuke dingen maar politici vervangen en in plaats daarvan een permanente toestand van referenda en iedereen een drukknopje zie ik voorlopig nog niet zitten.

  Reactie door Gandalf — maandag 18 juli 2005 @ 13.36 uur

 17. @ Alie (9):

  Als “respectloos” heb ik jouw posting (nr. 4) niet ervaren, hoor. Ook niet als een aanval. Dat zou misschien wél het geval zijn als je “jullie” had geschreven. Maar je had het over “wij”, dus inclusief jezelf. Wel vind ik het te generaliserend.

  En spelfouten zijn geheel niet ter zake doende, inderdaad.

  Reactie door Olav Meijer — maandag 18 juli 2005 @ 14.32 uur

 18. @16. Gandalf ;
  Respecteer jouw mening ten zeerste.Alleen
  een beetje teleurgesteld dat je blijk geeft van weinig zelfvertrouwen en inbeeldingsvermogen. Blijkbaar geloof je in de “Sterke Leider” die jou vertelt hoe,wat,waar en wanneer je wat moet doen of welk knopje je moet indrukken. Fraude en oplichting komt in alle facetten van het dagelijkse leven voor en dus ook op het internet.
  De techniek is er nu juist voor om ons vooruit te helpen bij deze nieuwe visie op wereldpolitiek en de technische ontwikkelingen op dat gebied gaan razendsnel.Of heb je soms bij de laatste verkiezingen nog het rode potlood gehanteerd i.p.v. de stemcomputer? Over fraudegevoeligheid gesproken.
  Trouwens,Internet is allang geen vorm van enkel communiceren en nieuwsgaring meer.
  Honderdduizenden bedrijven verdienen met hun e-commerce shops hun inkomen. Klanten
  betalen hun aankopen met plastic geld.Een kwestie van vertrouwen wat bij jou blijkbaar (nog)niet of te weinig aanwezig is.Misschien is het wel teveel van jou gevraagd om je in deze materie te verdiepen en is jouw reactie dan ook negatief.

  Reactie door Kameleon — maandag 18 juli 2005 @ 16.35 uur

 19. @Global
  Mooi Global! Ik voel een heel eind met je mee. Ik prijs je om de wil iedereen te willen betrekken bij het creëren van zijn eigen leefomgeving. Iedereen is verantwoordelijk voor zijn keuzes en zijn handelen.

  “Zoals Fromm zegt in zijn boek “De revolutie van de hoop”,
  Hebben velen de moed verloren zelfstandig te denken en onze eigen beslissingen te nemen.
  We zijn passief en hebben geen enkele actieve inbreng in onze relatie met de wereld, de stad en zelfs de wijk en stellen ons machteloos op t.o.v. de media en de politiek.
  We voelen ons machteloos, eenzaam en onzeker.
  Een vrije maatschappij is voor mij een maatschappij waar mensen zich nauw verbonden voelen en tegelijkertijd vrij zijn, deel van een geheel en toch onafhankelijk.”

  Ik geloof in wat je probeert te bereiken want het ware geloof sluit NIEMAND uit.
  Ik zou het prachtig vinden als we met zijn allen meer passie ontwikkelen voor de publieke zaak.

  Reactie door Alie Dekker — maandag 18 juli 2005 @ 17.41 uur

 20. Beste Jan,

  Dat lijkt de goede kant op te gaan: dergelijke documentaires bekijken en vervolgens aanprijzen. Mag ik je dan nu verzoeken ook de documentaire 9/11 in plane site te bekijken (en vervolgens misschien documentaires als 9/11 The Great Illusion, Painfull Deceptions en 9/11 The Greatest Lie Ever Sold). Ze zijn allemaal te downloaden via http://www.technoslavery.com/documentary.

  Ik zou zeggen: bekijk de beelden van het Pentagon, zie wat er met gebouw 7 van het World Trade Center gebeurt (gebouw van CIA, FBI en enkele andere interessante instanties), bekijk het vliegtuig in Pennsylvenia nog eens… en trek vooral je eigen conclusies.

  Bij vragen: stel ze gerust.

  Met vriendelijke groet,
  DCL

  Reactie door DC Lama — dinsdag 19 juli 2005 @ 22.13 uur

 21. Jan, heb je nu Bowling for Colombine gezien van Michael Moore? Dat is toch precies hetzelfde? Op de tv in de VS wordt niets dan nightmares verspreid is de boodschap van Michael Moore, en daartegenover wordt Canada gezet. Het eerste wat mij opviel in de documentaire is het enorme verschil van toon en onderwerpkeuze op tv en in de politiek in die twee landen. In de Canadese politiek ging het ergens over, in de VS is men meer bezig met vampierbestrijding. Ook zoiets vreemds, de hype van dit soort tv-series.

  Reactie door Paul Geveke — woensdag 20 juli 2005 @ 12.19 uur

 22. Michael Moore is ook een propagandist natuurlijk, dat bewees Fahrenheit 9/11 weer volop. Maar wat is er mis met propaganda die de leugens van een andere propaganda wil ontmaskeren? Gezien alles wat er uit Amerika komt mag je blij zijn dat er nog eens een kritische noot tussen zit.

  Reactie door Sonja — donderdag 21 juli 2005 @ 16.32 uur