Kredietrente moet omlaag!

Het bericht dat mensen in grote financiële nood komen door de makkelijk verstrekte kredieten is gelukkig door meerdere partijen niet onopgemerkt gebleven.

Zaterdag plaatste ik hier al het bericht dat er snel regelgeving moet komen om de negatieve effecten van deze kredieten te niet te doen. Het CDA en PvdA zijn dit met ons eens, zoals blijkt uit de krantenberichten van vandaag. Beide partijen zijn voor een verlaging van de rentepercentages waardoor verstrekkers zelf beter gaan oppassen omdat wanbetalers dan niet meer gefinancieerd kunnen worden vanuit de mensen die tegen woekerrentes wel aan hun verplichtingen voldoen.

Agnes Kant heeft zaterdag om opheldering gevraagd aan minister Zalm. Ook de SP is het eens met renteverlaging maar wil tevens dat dergelijke kredieten niet meer onder het uitzonderingsregime vallen, waardoor ze aan veel minder regels hoeven te voldoen.

Opties voor delen:
 • NuJIJ
 • eKudos
 • del.icio.us
 • Digg
 • Google Bookmarks
 • email

dinsdag 19 juli 2005 :: 12.06 uur

28 Comments

28 reacties

 1. zeker wel

  Reactie door dominee — dinsdag 19 juli 2005 @ 12.48 uur

 2. Zeer goede zaak. Ik snap trouwens niet, waarom dat soort kredieten een uitzonderingspositie hadden.

  Reactie door ReneR — dinsdag 19 juli 2005 @ 13.07 uur

 3. Het is toch wel frappant dat politici er aan te pas moeten komen om de “consument” te moeten wijzen op hun riskante aankoopgedrag. De drijfveer van de doorsnee consument berust meestal op de gelijkheidsgedachte : als mijn buurman/vrouw die nieuwe auto/mobiel kan aanschaffen,moet ik dat ook kunnen ongeacht of het budget daarvoor toereikend is of niet.Verleden jaar draaiden de rechtbanken overuren (600 gevallen per dag!)om mensen die het nieuwste mobieltje meenden te moeten hebben,tot schuldsanering te veroordelen omdat ze een bel-betalingsachterstand van gemiddeld € 1500,.hadden opgebouwd.
  Maar na de instorting van de aandelenhandel moet de grootste klap nog komen nl.de ineenstorting van de huizenmarkt.
  De hypotheekschuld van de Nederlandse huizenbezitters is momenteel de grootste van alle ons omringende landen.De staat schiet er jaarlijks miljarden aan hypotheekrenteaftrek bij in. Dit geld zou beter besteed kunnen worden aan het op peil houden van onze sociale voorzieningen,medische zorg en onderwijs.Maar ja het “H” woord wordt nog steeds door alle politieke partijen gemeden als de pest.
  Niemand die hier vanwege kiezersverlies de vingers aan wil branden.We gaan net als in de jaren tachtig met open ogen het bankroet van hele gezinnen weer tegemoet.
  Toch hoor je de huizenbezitters,en dan bedoel ik alle huizenbezitters ongeacht hun inkomenspositie, niet klagen omdat vanwege de schaarste op de huizenmarkt de gemiddelde huizenprijs nog steeds stijgende is.Voor iedereen geldt hier dan ook : vraag en aanbod bepalen de prijs. Ze profiteren nu van de lage rentestand door massaal hun hypotheek over te sluiten en/of een tophypotheek af te sluiten bij die vermaledijde Dirk Scheringa en zijn maatjes.Maar owee als de rente gaat stijgen………

  Reactie door Narcissus — dinsdag 19 juli 2005 @ 13.10 uur

 4. #3

  Ik meen, dat de vlucht naar hypotheken vooral werd en wordt veroorzaakt doordat het huren van een woning steeds onaantrekkelijker werd gemaakt door de stelselmatige exorbitante stijging BOVEN de inflatie van de huren. Bovendien stoten woningcooperaties steeds meer sociale woningbouw af en gaan ze hun huizenbestand te koop aanbieden. Daar komt nog bij de dreigende liberalisering van de huursector, want deze regering meent, dat als het nog slechter kan, dat ze het niet moeten nalaten.

  Mensen zijn dus haast wel uit pure noodzaak overgestapt van huur naar koop, want je bent geen dief van je eigen portomonee. Wederom kan men dus zien, waartoe dit soort beleid uiteindelijk naar toe gaat.

  het is tijd voor de revolutie

  Reactie door ReneR — dinsdag 19 juli 2005 @ 13.32 uur

 5. Het ging hier dan in princiepe om de leningverstrekkers aan de kassa, maar ReneR heeft wat betreft overstap van huur naar koop ook gelijk. Daarbij is er bij gekomen dat er hypotheek verstrekkers zijn, die tot aan de uiterste grens gaan, om toch maar beaalde mensen een hypotheek aan te smeren. Veel mensen raken hierdoor in de problemen. En zit je uiteindelijk zelf aan de grens van je uitgaven, en je hebt bv een nieuwe koelkast nodig, dan geloof ik graag dat er bergen mensen in de mooie “koop nu, betaal later”praatjes stappen.
  Als er nu niet snel maatregelen getroffen gaan worden, zullen er nog meer mensen grote problemen krijgen.
  Verder is het idd tijd voor [b]revolutie[/b]

  Reactie door RedSt@r — dinsdag 19 juli 2005 @ 15.25 uur

 6. Iets anders waar Agnes Kant regelmatig opheldering over heeft gevraagd zijn de topinkomens in de publieke sector. En kijk eens in de regeringsnieuwsbrief?

  `Als het parlement akkoord gaat met het wetsvoorstel van het kabinet, worden de topsalarissen in de publieke sector vanaf 2006 openbaar gemaakt. Het kabinet heeft het wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd.
  De verplichte openbaarmaking geldt voor organisaties in de publieke sector en voor privaatrechtelijke organisaties die voor ten minste 50% uit publieke middelen worden gefinancierd. Zij moeten in hun jaarverslag het salaris van topfunctionarissen vermelden als dat hoger is dan het ministerssalaris. Daarbij moeten de organisaties onder meer opnemen:
  het belastbare loon;
  de functie;
  de duur van het dienstverband.`

  Worden linkse mensen op hun wenken bediend? Geen exhorbitante woekerrentes meer én de topsalarissen aangepakt?

  Ik vertrouw het niet. Vooral niet omdat ik laatst las dat de ministerssalarissen met 30% omhoog zouden gaan en er dan geen topinkomens in de publieke sector meer zouden zijn die hoger zijn dan het salaris van de minister-president. Dus waarom is dit dan nodig, als symboolpolitiek misschien? En ik vertrouw het ook niet voor wat betreft die financiering van 50% uit publieke middelen. Maak er dus 49,9 publiek/51,1 privaat van en de heertjes en enkele dame kunnen als vanouds ongecontroleerd hun gang gaan. En die hoeven die ca. 21% niet te betalen over hun negatief credit card-saldo, want dat betalen ze in één keer.

  Waarom geen openbaarheid van elk topinkomen dat mede wordt gefinancierd uit publieke middelen, ongeacht het percentage? Scheelt weer een heel klein ietsiepietsie rente op de staatsschuld maar vooral, besteding van publieke middelen moet in alle gevallen publiek controleerbaar blijven. Dus geen gesjoemel met percentages. Dat doen Primeline c.s. al.

  Reactie door Joan van der Lingen — dinsdag 19 juli 2005 @ 21.14 uur

 7. Eindelijk worden ook de postorderbedrijven aangepakt met hun woekerrentes, zij dwingen de mensen bijna om op krediet te kopen en vragen 21 %rente,over zakkenvullers gesproken!

  Reactie door JE. Mulder — woensdag 20 juli 2005 @ 3.20 uur

 8. Ik ga toch die knupper in het hoenderhok gooien! Zelf zou ik liever die rente zo hoog mogelijk houden, mits wettelijk! Bovendien zie ik erbij de Verplichting om de lener te informeren over die rente, en dat die tot 21% per jaar kan en zal oplopen. Daardoor snijd ik misschien in de vingers van Wehkamp e.d., maar wie weet kan ik zo mensen die willen lenen voor bepaalde spulletjes, wat tegenhouden. Als het echt hard nodig is kan het misschien wel, als je maar zo snel mogelijk afbetaalt en als dat ook niet mogelijk is zonder boete, dan zou ik tweedehands kopen als ik de lener was en ondertussen heel ouderwets en degelijk gaan sparen!

  Reactie door L.M. Lembeck — woensdag 20 juli 2005 @ 9.36 uur

 9. Ik bedoel natuurlijk: knuppeL

  Reactie door L.M. Lembeck — woensdag 20 juli 2005 @ 9.37 uur

 10. Bij wat nog steeds als woningnood getypeert moet worden als je op een wachtlijst staat om na lange tijd voor een huis in aanmerking te komen en men je een
  2kamerwoning in aanmerking doet komen als
  je starter bent en je elke keer één kamer meer mag als de gezinsuitbreiding heeft plaatsgevonden, is dit een belachelijk beleid te noemen.
  Revolutie zal ik er nog net niet voor roepen maar dat je een huis van ooit onder
  de dertigduizend guldens ziet verkopen voor
  ongeveer een miljoen gulden, nadat er 60
  jaar huur van ‘getrokken’ werd is op zijn
  zachts gezegd discutabel. Zelfs de onderhoudskosten in die 60 jaar waren echt
  minimaal.Zo zullen er veel voorbeelden zijn
  in het hele land, en nog ergerlijker.
  Ware het niet dat de huurverhogingen tot
  geen verhouding meer staan tav het soort
  en de lokatie van de woning zou menigeen
  er niet over piekeren om een woning te kopen, maar dan wel een die althans met mogelijke gezinsuitbreiding rekening houdt.
  Zouden de huren blijvend stabiel zijn komen er veel minder mensen in de problemen en kunnen zij hun budget uitvoeren, maar elke keer zoveel procenten?
  Een aanpassing kan nodig zijn 1x per veel
  jaren en de eigenaar die schilders over nat
  en verrot hout laat schilderen en het een
  kloddertje gaf en nadien hele puien liet
  vernieuwen met een enorm forse verhoging
  die blijft natuurlijk weer buiten zicht.
  Met RenéR(4) zou ik me herboren voelen als
  gemiddeld Nederland daar eindelijk eens een
  fors plan voor zou opstellen.
  Het is niet de schuld van de burger dat die
  niet meer betalen kan en na bijv. collectief ontslag, ziekte, of uitkering op
  een bepaald inkomen blijft staan, dat nooit
  meer met periodieken zal kunnen worden ver-
  hoogd. In die situaties MOET je je bij onvermijdelijke keuzes soms behelpen met een kredietlening om igv nood tegelijkertijd ook noodzakelijk schoeisel en leermiddelen, reparaties te kunnen financieren, dáár is normaliter dan geen
  buffer meer voor en kunnen ook niet áfbetaald worden, dan neem je je toevlucht
  tot helaas een duurdere variant.
  Mevrouw L.Lembeck, 8, heeft volkomen gelijk met haar visie, alhoewel er uitgaven kunnen zijn, waarvoor amper gespaard kan worden en ook niet uitgesteld
  tot het vakantiegeld van het komende jaar.
  Mensen die noodgedwongen vaak een huis moeten kopen om een (her-)start in hun leven te hebben, en zelf voor allemogelijke
  kosten en verzekering aan dat huis moeten betalen of achteraf de tóch verborgen ge-
  bleven gebreken bij aankoop dienen te doen
  herstellen, zijn relatief gezien amper ge-
  holpen met die hypotheekaftrek en mensen
  die huursubsidie ontvangen afhankelijk van
  hun inkomen hebben minder zorgen op langere
  termijn. Wordt die categorie dan een
  kleinere woning, zonder huursubsidie, aangeboden als huisgenoten hen ontvallen of kinderen op eigen benen zijn gaan staan?
  Mensen die geen huursubsidie vroegen, omdat zij na 50 jaar niet meer uit hun bescheiden woning weg wilden, waar nooit
  een gezinslid een eigen kamer had en toch
  onderdak werd geboden aan kamerbewoning tijdens bijv. een stageperiode, kregen een aantal jaren terug bij navraag te horen, dat ze dan maar kleiner moesten gaan wonen.
  Echter de huren van die kleinere nieuwere
  woning was relatief duurder dan de eigen
  oude woning en bleven ze dus rustig zitten.
  Bovendien hadden ze een verhuizing niet eens kunnen betalen of de volgende woongelegenheid opnieuw stofferen.
  Dat overkwam binnen 20 jaar terug massa’s
  mensen die wel met grote doorzetting vanaf
  1935 Nederlands belastingbetalers zijn geweest, en daarna de 2e WO kregen te verwerken incl. de ‘crisis tijd’.
  De kinderen van deze mensen weten allemaal dat er nog kláppen van watersnood overheen
  kwamen op verschillende lokaties in den lande, of zelfs een lichte aardbeving die
  scheuren veroorzaakten.
  Wat een betutteling dan om als regering te
  willen uitmaken, hóéver en waaráán men een
  evt. verhoging van de hypotheek zou mogen
  besteden.
  Tot 1995 konden mensen hun bezit aktief en
  passief nog enigszins in balans houden.
  De meer gefortuneerden onder ons konden toen nog hun flink hun riante vakanties genieten van 3 tot 4 x per jaar.
  De onzekerheid en schommeling van rentes
  heeft niet alleen kleine huishoudens het
  onmogelijk gemaakt om de ‘gok’ te nemen,
  met vakantie te kunnen en zelfs dagjes uit
  voor gezinnen waren doorgaans duurder.

  Echter dat de dreiging hier meermalen de
  bejaardencategorie betrof met een klein
  pensioentje, of weduwepensioentje boven de
  AOW die niet navenant werd opgetrokken, kunnen de diverse Kabinetten zich persoonlijk aantrekken.
  Mensen genoeg die permanent in hun zomerhuis zouden willen zitten en de vrij
  gekomen woning ter beschikking stellen en
  de argumenten die daar dan tegen zouden zijn gelden dan niet voor mei t/m september maar wel van oktober t/m maart.
  Mensen zonder uitzicht op verhoging van inkomen worden gewoon op kosten gejáágd en minder genuanceerd wordt dan al snel een
  schuldsaneringssysteem in het leven geroepen, maar struktureel basisvoorwaarden bewaken om in Nederland prettig te kunnen wonen, goed verzekerd te zijn en plezierig een paar centjes te mogen uitgeven is voor een grote groep, ook
  net boven de minima een utopie geworden.
  Voor verschillende bejaarden in de toekomst zal er weer het ‘mummelmondje’te
  zien zijn ipv een mondprothese.
  Ze snoepten niet eens, en aten zo keurig een appeltje, en zelfs dat deed ze al de das om. Voorlichting en nog eens voorlichting, ze zijn er inmiddels kapot van.
  Er zal ons wel weer een economisch, niet
  sluitend, maar wel stuitend verhaal in de
  maag gesplitst worden, waarvoor ik voor eigen rekening zo’n rooddoosje met pilletjes weer verder kan rennen en ervan
  uitdelen nadat ik iedereen gewag maakte van
  mijn “zure oprispingen”, het zij zo.

  Reactie door Madelief — woensdag 20 juli 2005 @ 11.18 uur

 11. 8. Dat ben ik niet met je eens, Lydia. Natuurlijk is het eigen verantwoordelijkheid om je in de schulden te steken, maar sommige mensen hebben door diverse oorzaken hun eigen koopgedrag niet in de hand. Dat kan soms gewoon zijn omdat je je kind de pijn en het verdriet wilt besparen om gepest te worden op school, ik weet niet of er nog steeds “Zebra”-kindjes bestaan, zoals een vriendin mij vertelde toen haar kinderen nog op de basisschool zaten, kinderen die alleen maar konden worden gekleed met spullen van de Zeeman en de Wibra omdat het daar het goedkoopste is, en gelukkig is het wel veranderd en is tweedehands kleding zelfs trendy geworden, maar ik kan me goed voorstellen dat de ouder in een éénpersoonshuishouden haar kinderen ook eens in de watten wil leggen, of zichzelf, of allebei. En dat die dan inderdaad maar bij de Wehkamp op afbetaling koopt of een onverantwoorde lening aangaat om eens met vakantie te gaan. Niet verstandig. Maar waarom zouden mensen met een minimuminkomen altijd wél verstandig en nooit impulsief mogen zijn, terwijl de rest van de bevolking zich die ondeugd wél mag permitteren? Ik denk absoluut niet dat het dan helpt als ze zich er goed van bewust zijn dat ze haast 21% rente betalen, het gaat om de instant behoeftebevrediging die de straf is van deze maatschappij en de oorzaak van veel schulden, maar daarnaast ook van criminaliteit, agressie en verdere narigheid. Ik vind een goede toetsing van de inkomsten door de kredietverstrekker een aanmerkelijk betere methode om de schuldenlast onder controle te houden. De Visakaarten worden je over de post aangeboden, de Bijenkorf heeft foldertjes bij elke kassa voor de klantenkaart, de extra kleine Wehkampgids (die trouwens venijnig hard op mijn kleine teen is gevallen en een béétje hondje nog steeds ernstig kan verwonden vermoed ik) wordt toegestuurd of je daar nou om gevraagd hebt of niet, in de grote elektronica-winkels staat de afbetaalprijs al op de wasmachine, etc.
  Er zijn al jaren lang consumindergroepen en Lets-groepen, maar dat wordt nog steeds als een kleine en wat vreemde minderheid gezien. Ik begrijp daar niets van. Wat is de meerwaarde van al die consumptie? De extra spanning in je leven wanneer de deurwaarder de boel zal komen ontruimen? Het moet van twee kanten komen, de eigen verantwoordelijkheid van de consument en de eigen verantwoordelijkheid van de kredietverstrekker. Maar ongeacht dit gegeven zijn rentes van 21% simpelweg woekerrentes. Er is echt geen enkele begrijpelijke reden waarom die rente zoveel hoger zou moeten zijn dan die van een flexibel krediet bijvoorbeeld, afgezien dan van het incalculeren van het risico van al diegenen die niet zullen kunnen afbetalen, in een schuldsaneringstraject terecht komen, waarbij de restschuld wordt kwijtgescholden. Daar moeten dan kennelijk de andere leners maar de prijs voor betalen, een andere reden kan ik niet bedenken voor die exhorbitante rente-bedragen. Bij een normale inkomens- en schuldentoetsing zou dat helemaal niet nodig zijn. Sommige mensen krijgen dan geen lening meer. Dat is dan jammer. Dan moeten ze maar leren de tering naar de nering te zetten zónder dat daar eerst een deurwaarder aan te pas komt, zonder dat het gas en licht wordt afgesloten en zónder dat ze dakloos worden wegens huurschuld.

  Reactie door Joan van der Lingen — woensdag 20 juli 2005 @ 11.47 uur

 12. Gistermiddag ben ik bij de Voedselbank gaan kijken en we kregen een rondleiding en meer. Sinds gisteren zeg ik: ga sparen of koop tweedehands en als je persé moet lenen, ga dan naar een Gemeentelijke Kredietbank en niet naar instellingen als Wehkamp, Otto, Neckermann of wat dan ook. Ik vind wel dat je van iedereen mag verwachten dat hij/zij fatsoenlijk en volledig wordt geïnformeerd en uitgelegd wat de gevolgen (kunnen) zijn. Je kunt altijd kiezen of je naar Wehkamp gaat voor de nieuwe, broodnodige wasmachine, of je gaat naar PiekFijn een goede tweedehands kopen en ondertussen sparen voor een nieuwe. Desnoods toch lenen, maar dan via de kredietbanken i.p.v. Frisia of zo! Je bent toch knettergek als je meer rente betaalt dan strikt genomen nodig is? Het is wel een recept om middels het maatschappelijk werk bij De Voedselbank aan te moeten kloppen. En ook dat is niet zo makkelijk. Bovendien verwacht men daar dat je binnen drie jaar hebt weten op te krabbelen, al dan niet met steun en hulp. Wat Clara en Sjaak Sies zeggen:”Wat me het meeste ergert, is niet dat er rijken en armen bestaan, het is de verspilling.” Van levensmiddelen natuurlijk, maar verspilling kan verder doortrekken naar goederen en rente op lenen.

  Reactie door L.M. Lembeck — woensdag 20 juli 2005 @ 14.00 uur

 13. Even dit, Madelief: al meer dan tien jaar kunnen ouderen die relatief duur huren en door een op handen zijnde huurverhoging boven de huursubsidiegrens zouden komen, gewoon blijven wonen. De corporaties hebben die regeling destijds in het leven geroepen, omdat verplichte verhuizingen vaak (te) traumatisch zijn voor oude(re) mensen. Du moment dat de bewoners toch verhuizen, gaat de huur naar de dezelfde hoogte als voor de woningen er om heen. Maar voor ouderen die zelfstandig willen blijven wonen in een inmiddels te dure huurwoning, kunnen dat doen. Corporaties hebben daar dus hele goede regelingen voor. Of ze zelf de huurders daarvan op de hoogte brengen zal per verhuurder verschillen. Vraag het dus even na, maar neem geen genoegen dat het niet zou kunnen. Sociale corporaties doen dat gewoon.

  Reactie door L.M. Lembeck — woensdag 20 juli 2005 @ 14.04 uur

 14. Dankjewel voor die info Lydia, maar toen die geruchten in Nederland de ronde deden is menige bejaarde daarmee de stuipen op het lijf gejaagd en als dit nu nog per
  gemeente en corporatie kan verschillen is er dus nog steeds, of die Wet nog niét, of
  nog langdurig ergens ónder hánden en heb ik- maar dát kán aan míj liggen- gelezen
  wat hiervoor de blijvende regels voor élke
  burger in Nederland worden en ik mag je rustig zeggen, dat ik een dergelijke hángende geruchtenstroom nog steeds bespeur. Van overheidswege zou daar een vorm van ‘gelijkheid’moeten komen, zodat
  mensen inderdaad met leefbare regelgeving
  hun beslissingen met meer zekerheid kunnen
  nemen, dan aan de wisselvalligheid van de
  diverse Kabinetten ten slachtoffer te vallen. Zelfs het feit nu, dat hoogopgeleide, jonge volwassenen, met een
  arbeidscontract van een half jaar, wat zeg
  ik één jaar, dus grote hinder ondervinden
  bij het huren van huizen, het aanvragen van
  hypotheken, laatstaan een eenvoudige bescheiden lening is ook voor die lui om
  dol van te worden en ondertussen wél je
  studielening moeten terugbetalen.
  Vroeger was het ook vrij gemakkelijk om van een koophuis met iemand te ruilen die
  in een huurhuis zat en er uit wilden.
  Bij mijn weten kan dat ook niet meer rechtstreeks en gaan de corporaties er evt.
  tussenzitten om hun lijstje ‘wachtenden’
  af te werken en houdt dat dus ook extra
  doorstromen tegen voor de categorie die wel
  meer wil verwonen door naar een koophuis te
  willen verhuizen.
  Ook voor mij is er niets tegen om de tering naar de nering te zetten, maar dan
  zal ik ook geen noten op mijn zang hebben
  om mijn uitgaven voornamelijk bij die dure firma, die zo’n bijenfamilie kan huis-
  vesten maar absoluut geen honingprijzen hanteert, te willen doen, daar waar het overal elders zelfs voor hetzelfde merk-artikel goedkoper is.
  In Amsterdam liet men zich op de A.C(uyp)
  destijds niet zien en toen de Kalverstraat
  wat inzakte en men wel graag de prijzen in de P.C.(Hooftstraat, A’dam) betaalde, kwam
  men allengs tot de betere info en er achter
  dat je bij Appie toch veel meer voor je
  limonade betaalde dan bij zijn ondergeschoven kind die ‘little’-prijsjes
  rekent voor dezelfde spullen.
  Mijn kinderen hebben destijds goed ingezien
  dat de evt. trendy jeans met ‘rafels en gaten’ evt. van hun eigen verdienste te
  moeten betalen, toch wel zónde van hun geld was, als ze daardoor wel eens úit konden met vrienden, of het liever uitgaven
  aan fantastische sportschoenen.
  Grote lol hadden ze met adressen waar 2
  broeken voor één gereduceerde prijs (goed-
  zittend met elastomeer, maar net géén A-keus)op de kop werden getikt, en die zaken liepen als een trein, maar door goed na te
  denken dan wel een wintersportreis met
  het VWO te kunnen doen en leerden dus al van generatie op generatie de dubbeltjes om te draaien. Als ik zie wat ook jonge mensen tegenwoordig in goede eetgelegengheden nog op hun bord achterlaten is dat rondweg schandalig te noemen en ouderen geven hierin ook het
  voorbeeld.
  Zodra de zelfmaakmode, ook simpel mogelijk met eigentijdse vlotte uitstraling, weer
  een hipe wordt en leggings daar een leuke
  rol in krijgen voor meisjes, en jongens zich niet verkijken op de zgn status van
  de ‘vijfhonderd’pantalons etc. of hét petje
  van dé club, gaat iedereen inzien dat ze of
  meer muziek hadden kunnen luisteren, bijwonen en/of máken, danwel met vakantie
  kunnen, maar als je status het moet hebben
  van dure merkkleding die je imago moeten
  opvijzelen is het somber gesteld met iemands eigen uitstraling.
  Het ‘leder’ tijdperk lijkt ook naar de achtgrond te verhuizen en hoe weinigen
  stond dat ook écht leuk om niet te zeggen
  belachelijk want jongelui in de groei zijn
  er zo uitgegroeid en houden er lange tijd
  een driekwartmouwdracht aan over, want het
  moet toch nog wel een béétje gedrágen zijn.
  Kwaliteit van leven zitten hem inderdaad niet eens in je inkomen of opleiding of het lot dat een mens kan overkomen, maar
  de INSTELLING van die méns zélf hoé daar
  mee om te gaan en blijkt aan velen dat zelfs een dure opleiding nog een VERSPILLING blijkt te zijn geweest en er
  niet of in onvoldoende mate uitkomt van wat er al dan niet door kromliggende ouders in werd geïnvesteerd.
  Voor elke teener regelmatig wat baantjes
  in de schoolvakanties léért ze op de beste
  manier hoe dúúr géld is en geen trotser
  kind dat zijn eigen muziektoren aanschaft
  om ook te moeten ontdekken dat die evt.
  heel lang bruikbaar is, maar binnen 3 jaar
  veroudert. Dát leert ze enorm goed de
  verschillende waarden te ontdekken en in te zien van de verschillende materies in het leven. Zou er dan nog naast de nieuwe
  Maatschappijleer, waarvoor ik ooit pleitte dat er meer ethiek aan moest worden toegevoegd, óók nog een cursus Creativiteit
  (in álle opzichten) moeten worden toegevoegd?
  Zelf tot verbazing van zijn ouders vond ‘n
  neefje van me het vroeger – 30 jaar terug -
  het al zónde zo lang zijn tanden te poetsen met een lópende waterkraan, maar kon de besparing niet berekenen, want hij
  ging nog maar net naar het basisonderwijs.
  Verwénnen van kinderen moet hem zitten in
  af en toe de verrassing van het kleine,
  maar overwegend hoeft het niet op al zijn
  vragen ‘néé’te horen, als al heel vroeg de
  betrekkelijkheid van de materiële materie
  wordt bijgebracht en dat zijn gééstelijke
  (=niet religieuze) bevoorrading van blijvende ‘houdbaarheid’ moet worden en dat
  inderdaad ál het ándere niet noodzakelijk
  is om geluk te brengen en vnl.VERSPILLING.
  Bedankt Lydia, een mooi item voor de volgende verkiezing, bedankt!

  Reactie door Madelief — woensdag 20 juli 2005 @ 14.59 uur

 15. Gaan CDA en PvdA er dan ook voor zorgen dat de rente op gewone spaarrekeningen minimaal 4% bedraagt? Dit percentage neemt de overheid namelijk als uitgangspunt in de berekening van de vermogensrendementshefing. 30% van 4% (verondersteld behaald rendement) is 1,2%

  Reactie door Robert — woensdag 20 juli 2005 @ 15.24 uur

 16. 12. Ik ben het wel met je advies eens, Lydia, maar het is niet zo dat iedereen in staat is die afweging te maken. Zo is er bijvoorbeeld heel veel analfabetisme, waardoor mensen simpelweg niet in staat zijn zich op de hoogte te stellen van de bestaande mogelijkheden. Ook zijn er mensen die simpelweg de consequenties van hun daden niet kunnen overzien en toch net niet onder curatele zijn gesteld. Je hebt wel gelijk met wat je zegt, alleen ga je er dan teveel van uit dat de bevolking uit rationele wezens bestaat die in staat zijn weloverwogen en verstandige beslissingen te nemen. Dat ís simpelweg niet zo. En om de uitwassen van de problemen waarin mensen kunnen komen door irrationeel en onverstandig gedrag te beperken lijkt een inkomens- en vermogenstoets door de commerciële kredietverstrekkers mij erg verstandig. Bovendien wil Zalm de kredietbanken allemaal BTW-plichtig maken, waardoor hun bestaan (en dat van de schuldhulpverlening) wordt bedreigd. Hoop dat dat de SP ook op dat front iets van zich zal laten horen. Overigens ben ik het verder natuurlijk helemaal met je advies eens. Ik heb zelf een behoorlijk goede baan, maar koop ook tweedehands meubels en kleding omdat ik het anders niet red, en als ik geen geld heb sla ik de vakantie over. En ik vind zeker wel dat dit soort verantwoordelijkheidsgevoel van iedereen die daartoe in staat is verwacht mag worden. Alleen realiseer ik me tegelijkertijd dat ik goed heb leren rekenen, dat ik voldoende bagage heb meegekregen om de gevolgen van mijn handelen te kunnen overzien, etc. Dat geldt niet voor iedereen. En mensen die dat vermogen niet hebben meegekregen, moet je kunnen beschermen tegen diegenen die van dat onvermogen maar al te graag misbruik maken.

  Reactie door Joan — woensdag 20 juli 2005 @ 16.00 uur

 17. @15) Och Robert, ik help het je hopen.
  Van het één komt het ander zou je zo denken, maar let maar goed op de argumenten
  die de belastingbetaler in de maag gesplitst worden onder het mom dat anders
  bijv. ‘de zorg’ of de ‘a.o.w.’niet te betalen is, ipv. de statusprojecten tegen te houden die onder het mom van de regelgeving in Brussel een ‘must’zouden
  zijn. De véle vóórdelen die de JA-stemmers
  werden voorgehouden in hún goédgelovigheid en vertróúwen komt hen straks met de nadelen er tegenover bewustwordend, duur te staan, in die zin dat een ‘gepast’toegeven van het overwegend
  Nee-stemmen wel op zijn plaats zou zijn om
  van enige dankbaarheid nog maar niet te spreken.
  Vooral ook veel ouderen, bejaarden die niet
  de beschikking hebben tot tegensputteren middels een p.c. maar na een lévenláng
  recht op meningsuiting zouden moeten hebben
  komen zwaar tekort waar het aan hun gerust
  stelling raakt, die laatste paar jaren van
  hún leven.
  Wat zouden alle echt bejaarden niet eens
  blij zijn met eenvoudige regelgeving die
  hun 2x per jaar zou kunnen worden aangereikt, gelijk met het invullen van bijv. een standaardformulier, waarop dan
  die info als bijlage kan worden meegezonden.
  Maar als van Wetswege uitvoering van recht
  plaatsvindt door de toevallige ambtenaar die hij tegenkomt en die zijn ‘dag niet heeft’ en de Wet naar eigen believen kan
  uitvoeren met uitersten als:”Oh, wat erg
  voor U, of ëigen schuld, dikke bult” is het
  met récht doén, nog maar bitter, zeer bitter gesteld.
  De eigen verantwoordelijkheid van ook de
  ambtenaren laat in veel gevallen zeer veel te wensen over en het onbegrip van deze
  mensen neemt landelijke vormen aan, doordat zij zeggen te ‘zwaar belast’ te worden en verdwijnen niet zelden in een
  ‘burnt-out’situatie, echter ten diepste zal een aantal wel niet om kunnen gaan met
  het belasten van hun eigen geweten met on-
  eigenlijke argumenten waarmee zij anderen
  zonder bezwaar verzwaren in de ballast van
  onmogelijkheden hen met allure aangereikt.
  Robert, ogen open houden, aantekeningen
  maken en slechts citeren als je zelf inhoudelijk niets te brengen hebt.
  Gebruik je eigen hersens en rapporteer en
  bedien je zo min mogelijk van de luiheid om
  te citeren, maar er hooguit naar te verwijzen. Want ook wat je citeert wordt
  vaak achteraf door media of teruggenomen of
  ontkent door diegene die de uitspraken gebezigd zou hebben.
  Sterkte en met jou zeg ik, van die spaar-
  centjes wil ik ook wel wat rente zien.

  Reactie door Madelief — woensdag 20 juli 2005 @ 16.16 uur

 18. 17. Madelief, je lijkt niet helemaal op de hoogte hoe het gaat met uitvoering en toetsing van wet- en regelgeving. Dat is zeker niet afhankelijk van een willekeurige ambtenaar die al dan niet zijn of haar dag heeft. Een besluit (beschikking) wordt genomen op basis van een grondige afweging, en het besluit wordt vervolgens gefiatteerd door een wetstechnisch beoordelaar. Wanneer desalniettemin de betrokkene meent tekort te worden gedaan, dan staat de bezwaarprocedure open. Ik werk zelf bij een sociale dienst, maar dit soort procedures worden bij meerdere publiekrechtelijke organen gehanteerd. In de stad waar ik werk, beoordeelt een driehoofdige onafhankelijke commissie het bezwaar, en brengt advies uit aan het college van B & W. Wanneer de belanghebbende het met de beslissing op bezwaar niet eens is, staat beroep open bij de bestuursrechter. Wanneer ook de uitkomst van deze gerechtelijke procedure de betrokkene niet bevalt, dan is het mogelijk (ik heb het nu over sociale zekerheids zaken, voor andere zaken is er een ander hoger beroepsorgaan) in hoger beroep te gaan bij de Centrale Raad van Beroep te Utrecht. In sommige gevallen is het zelfs mogelijk door te procederen tot aan het Hof van Justitie te Straatsburg. Rechtszekerheid en rechtsgelijkheid zijn wel elementaire begrippen hoor, en het is zéker niet zo dat besluiten afhankelijk zijn van het been waarop de desbetreffende ambtenaar die ochtend het eerste is gaan staan toen de wekker afliep.

  Reactie door Joan van der Lingen — woensdag 20 juli 2005 @ 20.07 uur

 19. Ik wilde eigenlijk niet meer reageren op dit onderwerp, omdat onze visies te ver uit elkaar liggen om er een zinvolle discussie over te voeren. Maar ik wil nog wel even reageren op het volgende:

  (tegen Lydia)
  “Je hebt wel gelijk met wat je zegt, alleen ga je er dan teveel van uit dat de bevolking uit rationele wezens bestaat die in staat zijn weloverwogen en verstandige beslissingen te nemen. Dat ís simpelweg niet zo. ”

  Is dit een fundamentele kritiek op het concept van de democratie of wilde je dit aanvoeren als argument om mensen nóg meer in afhankelijke, zielige bedelaars te veranderen dan de meesten nu al zijn?

  Reactie door geldwolfje — donderdag 21 juli 2005 @ 10.07 uur

 20. Nee, dit is geen fundamentele kritiek op het concept van de democratie. Dit is mijn uitleg van de bijbeltekst: “the meek shall inherit the earth”.
  Mensen zien als afhankelijke, zielige bedelaars zou ik nogal erg arrogant vinden en het zegt niets over mij, maar alles over jouzelf dat je mijn woorden zo vertaalt. Maar zoals ik een blinde zal helpen met oversteken als ik een auto zie naderen, een dove met gebaren zal proberen duidelijk te maken waar een onderwerp over gaat, zal ik iemand die anderszins gehandicapt is, bijvoorbeeld doordat hij of zij niet kan lezen, schrijven, rekenen of gewoon als andere mensen een wezen is dat soms gewoon stomme dingen doet, maar in zijn of haar geval zonder zich dat financieel te kunnen veroorloven, ook graag beschermen in het intermenselijk verkeer. Ik noem dat medemenselijkheid en sociaal gevoel. Denk je echt, geldwolfje, dat je heel gelukkig zult worden als je een miljoen vergaard hebt, terwijl je ondertussen je ogen stijf dicht geknepen hebt voor de wereld en de mensen om je heen?

  Reactie door Joan van der Lingen — donderdag 21 juli 2005 @ 11.05 uur

 21. En verder, Geldwolfje, was de grote meerderheid van de Nederlandse bevolking, volgens een peiling, voor het terugbrengen van de woekerrentes, evenals een meerderheid binnen de Tweede Kamer, toch een instrument bij uitstek van onze parlementaire democratie. Dus wat is precies je punt?

  Reactie door Joan van der Lingen — donderdag 21 juli 2005 @ 11.26 uur

 22. “Mensen zien als afhankelijke, zielige bedelaars zou ik nogal erg arrogant vinden en het zegt niets over mij, maar alles over jouzelf dat je mijn woorden zo vertaalt. ”

  Het zal wel. Maar dat is toch wat er gebeurt als ieder probleem verholpen wordt d.m.v. wetgeving? Geef mensen de ruimte om hun eigen fouten te maken, anders leren ze het nooit. Erger nog, ze gaan erop rekenen dat de overheid ze wel uit de brand helpt. De samenleving mag er vervolgens voor opdraaien. Natuurlijk zijn er uitzonderingen, mensen die het wel leren. Maar die redden het op eigen kracht ook wel.

  Maar zoals ik een blinde zal helpen met oversteken als ik een auto zie naderen, een dove met gebaren zal proberen duidelijk te maken waar een onderwerp over gaat, zal ik iemand die anderszins gehandicapt is, bijvoorbeeld doordat hij of zij niet kan lezen, schrijven, rekenen of gewoon als andere mensen een wezen is dat soms gewoon stomme dingen doet, maar in zijn of haar geval zonder zich dat financieel te kunnen veroorloven, ook graag beschermen in het intermenselijk verkeer.

  :) Heel goed van je. Maar moet dat echt door allerlei nieuwe wetten in te voeren? Wat is verkeerd mee om gewoon vrijwilligerswerk te doen en die mensen te helpen om zelf te leren lezen, schrijven of rekenen? Ik verdenk sommige politieke partijen (overigens niet de SP) ervan dat zij expres mensen afhankelijk maken, om alvast verzekerd te zijn van een groot aantal stemmen bij de verkiezingen. Ik sta hierin niet alleen en ik maak me er oprecht zorgen over.

  “Ik noem dat medemenselijkheid en sociaal gevoel. Denk je echt, geldwolfje, dat je heel gelukkig zult worden als je een miljoen vergaard hebt, terwijl je ondertussen je ogen stijf dicht geknepen hebt voor de wereld en de mensen om je heen? ”

  Natuurlijk denk ik dat niet. Dat je mijn woorden zo vertaalt, zegt niets over mij maar alles over jouzelf.

  Reactie door geldwolfje — donderdag 21 juli 2005 @ 12.38 uur

 23. “En verder, Geldwolfje, was de grote meerderheid van de Nederlandse bevolking, volgens een peiling, voor het terugbrengen van de woekerrentes, evenals een meerderheid binnen de Tweede Kamer, toch een instrument bij uitstek van onze parlementaire democratie. Dus wat is precies je punt? ”

  Het punt dat ik wilde maken is dat als de bevolking deels niet of minder rationeel is je je kunt afvragen of zij dan wél in staat zijn om hun vertegenwoordigers in de Tweede Kamer zo te kiezen dat deze in staat zijn om weloverwogen, verstandige beslissingen te maken. Ik vatte de opmerking dat de bevolking niet rationeel is dus op als kritiek op de democratische instellingen waar jij zoveel vertrouwen in lijkt te stellen.

  Reactie door geldwolfje — donderdag 21 juli 2005 @ 12.38 uur

 24. Demos, waar het woord democratie van is afgeleid, betekent volk, Geldwolfje. En het volk bestaat niet alleen uit rationele wezens. Als je dus bepaalde delen van het volk uitsluit van het stemrecht, zoals jij lijkt voor te staan, dan help je de democratie om zeep.
  En wetgeving om uitwassen te beteugelen, zoals bijvoorbeeld woekerrentes van 21%, vind ik zelf als democratisch gezinde een prettige en beschaafde oplossing. Waarom zouden mensen via vrijwilligers moeten leren lezen en schrijven als we hier in één van de rijkste landen ter aarde wonen waar voldoende publieke middelen aanwezig zijn om het taalonderwijs te financieren? En wie gaat dat dan doen? Jij? Wat jij zegt, dat mensen het wel leren door op hun bek te gaan, daar ben ik het niet mee eens, bovendien geeft het gigantisch veel spanningen in gezinnen waar kinderen die er ook niets aan kunnen doen weer de dupe van worden, en dat werkt in volgende generaties weer door. Ik vermoed niet dat je een voorstander bent van hoe het bij de maffia toegaat, het privé oplossen en er een knokploeg op afsturen als er een aflossing niet betaald wordt. Een heel leerzame methode, maar niet erg beschaafd, en wel iets waar je heen gaat zonder wet- en regelgeving. Verder zit ik nu op mijn werk, dus kan ik niet reageren.

  Reactie door Joan — donderdag 21 juli 2005 @ 13.35 uur

 25. “Demos, waar het woord democratie van is afgeleid, betekent volk, Geldwolfje. En het volk bestaat niet alleen uit rationele wezens. Als je dus bepaalde delen van het volk uitsluit van het stemrecht, zoals jij lijkt voor te staan, dan help je de democratie om zeep.”

  De democratie houdt al zolang stand, ik denk dat ze wel tegen een stootje kan.

  “En wetgeving om uitwassen te beteugelen, zoals bijvoorbeeld woekerrentes van 21%, vind ik zelf als democratisch gezinde een prettige en beschaafde oplossing. Waarom zouden mensen via vrijwilligers moeten leren lezen en schrijven als we hier in één van de rijkste landen ter aarde wonen waar voldoende publieke middelen aanwezig zijn om het taalonderwijs te financieren? En wie gaat dat dan doen? Jij? ”

  Mooie teksten zijn altijd fijn om te lezen, maar laten we even bij de les blijven. Het ging erom dat men zich leert redden op financieel vlak. De meeste mensen komen zelden in de problemen waar het hun financiën betreft. Ik zou de vrijwilligers in die groep zoeken.

  “Wat jij zegt, dat mensen het wel leren door op hun bek te gaan, daar ben ik het niet mee eens, bovendien geeft het gigantisch veel spanningen in gezinnen waar kinderen die er ook niets aan kunnen doen weer de dupe van worden, en dat werkt in volgende generaties weer door.”

  Okay. Het is voor het eerst dat ik dat argument hoor, maar ik wil dat best geloven. Het zou voor mij een extra argument zijn om te overwegen een keer tijd vrij te maken voor dergelijk vrijwilligerswerk.

  “Ik vermoed niet dat je een voorstander bent van hoe het bij de maffia toegaat, het privé oplossen en er een knokploeg op afsturen als er een aflossing niet betaald wordt. Een heel leerzame methode, maar niet erg beschaafd, en wel iets waar je heen gaat zonder wet- en regelgeving.”

  Je vermoeden is juist, ik heb niets met maffia praktijken.

  Reactie door geldwolfje — donderdag 21 juli 2005 @ 15.13 uur

 26. Goed idee, een cursus budgetbeheer, die worden bij schuldhulpverlening trouwens vaak als voorwaarde aan het traject gekoppeld. Maar voorkomen is beter dan genezen. Als dat gekoppeld wordt aan een minder exhorbitant rentepercentage zullen veel mensen geholpen zijn. Gisteren zag ik de directeur van PrimeLine in NOVA en ik vond hem weinig overtuigend, dat die 21% geheven zou worden op leningen tot een bepaald bedrag (hij noemde die grens overigens niet, gaf slechts als voorbeeld een lening van 1.500 euro) om de administratiekosten te bestrijden. Op jaarbasis is 21% over 1.500 euro 315 euro. Natuurlijk moet de man winst maken, maar een handeling bij de kassa en het overhandigen van een klaar liggend standaard-contractje kost een fractie van dat bedrag. Natuurlijk heeft hij het risico van wanbetalers, zeker bij dit soort idiote rentepercentages. Maar dit blijft toch altijd een kleine minderheid, zoals hij zelf ook stelde betaalt de grote meerderheid gewoon netjes de schuld op tijd af. Bij ABN-AMRO ligt de grens tussen de rentepercentages bij een flexibel krediet op 3.500 euro, 21% daarvan bij PrimeLine is 735 euro op jaarbasis. Het lijkt me onwaarschijnlijk dat ze dat aan administratiekosten kwijt zijn. Overigens zal de rente bij hogere bedragen enige procenten schelen met het maximum, maar nog steeds aanmerkelijk hoger liggen dan bij de normale flexibele kredieten. Maar goed, Geldwolfje, zoals je zelf al eerder constateerde zullen we het hier niet over eens worden, hoewel ik jouw suggestie voor cursussen budgetbeheer heel positief vind.

  Reactie door Joan van der Lingen — donderdag 21 juli 2005 @ 18.54 uur

 27. We gaan de PvdA er aan houden de rente op spaarrekeningen te verhogen naar minimaal 4% procent. Maar dat zullen ze wel niet doen. Zo zie je maar weer: de PvdA was, is en blijft een onbetrouwbare, rechtse en populistische partij.

  Reactie door Robert — vrijdag 22 juli 2005 @ 8.32 uur

 28. En Wim Kok vult zijn sociaal-democratische zakken als commissaris bij diverse multinationale bedrijven. En hij legt de topmannen die hun inkomens schandelijk verhogen geen strobreed in de weg. Bah!

  Reactie door Robert — vrijdag 22 juli 2005 @ 8.33 uur