‘Minder naïef en meer realistisch’; over terrorisme

Tiny Kox, voorzitter van de SP Eerste Kamerfractie sprak afgelopen weekeinde in London de jaarconferentie van kritische Labour-parlementariërs en -activisten toe.

“Door overal ongelijkheid, armoede, segregatie, discriminatie, onderdrukking en militaire agressie te bestrijden, maken we het moeilijker voor radicale ideologieën deze sociale misstanden te misbruiken bij het werven van jonge mensen en hen vervolgens verschrikkelijke dingen laten doen.”

Na Tiny Kox sprak de “grand old man” van Labour, Tony Benn. Hij veroordeelde de buitenlandse politiek van Blair, zoals die in Irak, en riep op tot meer democratisering in de wereld, in plaats van neo-liberalisering.

Lees hier het hele verslag.

Opties voor delen:
 • NuJIJ
 • eKudos
 • del.icio.us
 • Digg
 • Google Bookmarks
 • email

dinsdag 19 juli 2005 :: 12.08 uur

244 Comments

244 reacties

 1. Dan is deze regering hier bezig de verkeerde kant op te werken.

  Reactie door ReneR — dinsdag 19 juli 2005 @ 13.06 uur

 2. Citaat Tiny Cox :“Onze opponenten erkennen inmiddels dat wij een belangrijke rol in het NEE-kamp speelden. Ze erkennen dat we beter voorbereid waren, betere argumenten hadden, dichter bij de mensen stonden; vroeger, beter en meer activisten mobiliseerden dan het JA-kamp, dat weliswaar de politieke meerderheid, de centen en de media achter zich wist, maar wij hadden de argumenten en de mensen. Dat was dit keer doorslaggevend.”
  In de Volkskrant van vrijdag 15 juli stond een artikel van Kartika Liotard (lid Eu.Parl.SP.) en Remi Poppe over het afschaffen van landbouwsubsidies voor Europese boeren.Zij vinden dat landbouw subsidies moeten blijven bestaan om de concurrentiepositie van de Europese boeren te kunnen beschermen.Maar Labour was toch fervent voorstander van afschaffen van deze subsidies? Hoezo belangrijke rol in de “Nee” campagne.
  Vooral de Britse,Spaanse en Nederlandse koningshuizen zullen blij zijn met de steun van de SP.voor handhaving van deze landbouwsubsidies!!!

  Reactie door Narcissus — dinsdag 19 juli 2005 @ 13.06 uur

 3. Een aantal zaken vallen mij op bij de Londen bomaanslagen. De bommenleggers kochten retourtickets, waarom? Bij de bommenlegger op de bus zijn documenten gevonden (waaronder een creditcard) in de buurt van het lichaam. Niet op het lichaam.
  Het is niet zo eenvoudig om documenten achteraf op een lichaam te plaatsen wanneer deze in vele stukken uiteen gereten is. Maar waarom? In Egypte is een biochemicus uit Leeds aangehouden op aanwijzingen uit de inlichtingendiensten, terwijl daar uit politieonderzoek nog geen aanwijzingen toe waren. Probeert men het politieonderzoek te sturen? Tony Blair gaf op zaterdag j.l. reeds een speech voor Labour waarbij hij moslimextremisme uiterst sterk veroordeelde, suggereerde dat dit een Al Qaueda aanslag was, terwijl er nog steeds geen bewijs is. Wat mij opvalt is dat de politiek en de media reeds conclusies trekken, terwijl Scotland Yard hiervoor nog geen bewijs heeft en opvallend op geen enkele wijze de suggestie’s bevestigd. Dat de pers speculeerd, ok, maar als politici het onderzoek gaan proberen te sturen wordt het verdacht (vind ik). De 6 personen in Leeds die gearresteerd zijn zouden niets met de aanslagen te maken hebben, is dat zo?
  Iemand de uitzending van Nova op 30 juni j.l. gezien? “Spion voor de CIA in ruil voor een verblijfsvergunning.”
  Ging er over dat de CIA leden werfde onder moslim gevangenen in Guantanamo Bay (welke in Afghanistan gevangen waren genomen).

  Die kop had beter “Terrorist voor de CIA in ruil voor een verblijfsvergunning” kunnen heten. Vraag mij af of de “mastermind” een van de voormalige terroristen uit Guantanamo Bay is die nog niet zo lang geleden in de UK zijn vrijgelaten. En of er onder de 6 die in Leeds gearresteerd zijn voormalige Guantanamo Bay gedetineerde zitten.

  Vooralsnog sluit ik niets uit, ook niet dat het om een CIA/Mossad aanslag gaat. Wat was het motief en wie had er het meeste baat bij?

  Reactie door Rob de Kuster — dinsdag 19 juli 2005 @ 13.15 uur

 4. Alarm. Aub lezen!

  http://dailymirror.web-log.nl/log/3059563

  Dank!

  Reactie door Share — dinsdag 19 juli 2005 @ 14.15 uur

 5. @3

  De bommenleggers kochten retourtickets om maar niet op te vallen. Als ze een enkeltje hadden gekocht, dan wordt er al snel gedacht, wat gaan die hier doen. Dus vooral niet de indruk wekken om zichzelf op te blazen.

  That’s all.

  Reactie door ACCEPT — dinsdag 19 juli 2005 @ 15.08 uur

 6. In Spanje was het zeker ook een complot of in Rusland met al die schoolkinderen. Kom op nou zeg, wordt wakker en heb jezelf niet voor de gek zeg. Nu is het nog even wachten tot het hier in Nederland gebeurd door dat ellendige tuig. En gebeuren gaat het, alleen de vraag is: wanneer?

  Reactie door ACCEPT — dinsdag 19 juli 2005 @ 15.15 uur

 7. Het wegnemen van de voedingsbodem voor terrorisme, is de beste maatregel die genomen kan worden

  Reactie door RedSt@r — dinsdag 19 juli 2005 @ 15.18 uur

 8. Misschien dat de mensen die regelmatig in Londen de ondergrondse nemen dit kunnen bevestigen maar ik heb begrepen dat men in Londen over het algemeen retour tickets koopt. Dat is dus de norm.

  Maar het komt wel degelijk voor dat jonge naive Moslims misbruikt worden om zelfmoordaanslagen te plegen terwijl ze zelf denken dat het niet om een zelfmoord aanslag gaat. Er is een theorie dat de meerderheid van de 11 september terroristen dacht dat het om een gewone kaping ging. Alleen de piloten zouden de ware aard van de aanslag kennen.

  In Irak is ook zoiets gebeurd. Een Jordaanse chauffeur vertelde dat ie z’n vrachtwagen ergens moest parkeren en dan zou het ding later worden opgeblazen. Hij reed door de stad en toen BOEM. Wonder boven wonder heeft hij de aanslag overleeft, hij werd uit de vrachtauto geslingerd. Hij kwam op de Iraakse TV om te waarschuwen dat je de terroristen niet kan vertrouwen. (wiedes). En dan is er dat Palestijnse jochie die verteld werd dat ie alleen een tas door een roadblock moest smokkelen maar waarvan geprobeerd is om hem op te blazen. Andere zelfmoord terroristen waren gedrogeerd.

  Ik vermoed ook dat het niet de bedoeling was dat het hier om een zelfmoord aanslag zou gaan. De aanslagen in Madrid waren geen zelfmoord aanslagen alhoewel de groep later wel zelfmoord gepleegd heeft. De man die in de bus zat was een hele poos bezig met z’n tas, dat zeggen ooggetuigen. Het zou bijvoorbeeld kunnen dat ie al gehoord had van dat de andere bommen die eerder geexplodeerd waren en in paniek raakte.

  Dat maakt het natuurlijk allemaal nog kwaadaardiger en toont de walgelijke aard van de mensen die achter deze aanslagen zitten.

  Reactie door daniel565 — dinsdag 19 juli 2005 @ 15.23 uur

 9. De grenzen weer dicht gooien, dat is wat er moet gebeuren. Het tuig heeft vrij spel om maar te doen wat men wil in een land. En altijd zijn onschudige burgers weer het doelwit, dat is het laffe van dat soort ratten.

  Reactie door ACCEPT — dinsdag 19 juli 2005 @ 15.29 uur

 10. RedSt@r

  Waarom plegen Afrikanen dan geen aanslagen?

  Reactie door daniel565 — dinsdag 19 juli 2005 @ 15.30 uur

 11. Na de polis democratie, na de parlementaire
  democratie,na de sociale democratie,na de libertaire
  democratie en na de volksdemocratie,is dan nu
  eindelijk het tijdperk van de INTERNET democratie
  aangebroken.Internetters aller landen : Verenigt U en
  trekt al surfend ten strijde
  tegen de machthebbers in de
  zgn.volksvertegenwoordigingen,de oppositie niet
  uitgezonderd!Alleen de Internetdemocratie biedt op
  de lange termijn de garantie dat elke burger waar ter
  wereld dan ook,daadwerkelijk zelf zijn/haar directe
  belangen kan vertegenwoordigen en
  medezeggenschap en beslissingsrecht kan opeisen
  die hem/haar nu door de verouderde politieke
  machtsvormen worden onthouden. 1x in de 4 jaar
  “mogen” stemmen is niet meer van deze tijd evenals
  het antieke politieke partijenstelsel. Het tijdperk van de
  Internetdemocratie en daarmee van de mondige
  Globalinternetburger is aangebroken en zal het
  probleem van falende en dwalende politieke
  wereld-leiders als achterhaald aan de kaak stellen en
  deze vanzelf doen oplossen. De kern van het
  hedendaagse democratisch tekort dat alle Westerse
  democratieën kenmerkt is dat er nog nooit eerder in
  de geschiedenis van de mensheid de voorwaarden
  voor participatieve democratie beter zijn geweest dan
  nu. Burgers zijn hoog opgeleid, hebben toegang tot
  schatten van informatie, de internetrevolutie
  vergemakkelijkt communicatie en interculturele
  uitwisseling en de materiele welvaart bevrijdt ons van
  de permanente zorg om het fysieke overleven. Deze
  uitdaging is geen Utopie maar de realiteit van een
  zichzelf “fullfillende prophecy” en zal wereldwijd
  uitgedragen worden door politiek gemotiveerde en
  betrokken “WERELDBURGERS”. Dit betekent tevens
  het einde van “eng nationalistische en populistische
  ideeen en opvattingen” zoals die momenteel opgeld
  doen onder teveel politici die menen daaraan hun
  politieke bestaan te kunnen ontlenen en te
  rechtvaardigen! In onze huidige, gecompliceerde
  samenleving voldoen deze verouderde
  machtstructuren niet meer aan de eisen die men mag
  stellen aan deze zgn. wereldleiders en
  volksvertegenwoordigers die vaak door giften en
  financiele bijdragen van multinationals aan de macht
  zijn gekomen en die op hun beurt als beloning van
  bewezen diensten deze topfiguren een functie als
  ambassadeur aanbieden.( meritocratie o.a. zeer
  gebruikelijk in de V.S.).Ook in Nederland kennen wij
  deze meritocraten zoals bv. ex vakbondsbestuurders (
  Kok, De Geus, Rosenmuller,Verburg ) en ex kamerleden zoals
  commissarissen der koningin/burgermeesters (
  Leers,Wallage,Jorritsma,Alders,Vonhoff enz.).Deze
  vorm van democratie willen wij niet meer.Wij streven
  een globale democratie na waarbij elke burger het
  recht krijgt (en misschien de plicht heeft) om mee te
  kunnen denken en te stemmen over elk onderwerp dat
  momenteel hoog op de wereldagenda staat zoals
  milieu,economie,gezondheidszorg,sociale
  zekerheid,veiligheid!!! Niet iedereen kan het zich nl.
  veroorloven door BODYGUARDS dagelijks te moeten
  worden beschermd!!!( Je zult maar elke dag met
  angst de metro binnengaan naar je werk omdat je
  geen andere keus hebt ). Wij kunnen, nee mogen dit
  niet langer in handen laten van politici die enkel hun
  eigenbelang najagen. Laten we kijken naar de
  ontwikkeling die de democratische grondvormen
  hebben doorgemaakt vanaf de instelling van de
  Griekse Stadsdemocratie ( Polisstaat) waar alle
  burgers (helaas waren toen vrouwen en slaven nog
  buitengesloten) bij toerbeurt werden verplicht !!! om
  zitting te nemen in de “ekklesia” oftewel het
  stadsbestuur om mee te kunnen denken en beslissen over de
  dagelijkse problematiek.
  De wereld is van iedereen en alle rijkdom van deze
  wereld behoort ons allen toe. Iedereen heeft het recht
  bij geboorte om een stuk van deze rijkdom of welvaart
  op te eisen. Een rechtvaardige verdeling onder alle
  wereldburgers is daarom een eerste vereiste om een
  ware democratische samenleving te scheppen en
  stand te houden.
  Globalinternets/b-ur-g/f-ers aller landen verenigt U.
  Er waart een spook door de wereld ……………….

  Reactie door Globalinternets-b-ur-f-g-er — dinsdag 19 juli 2005 @ 16.18 uur

 12. De inlichtingdiensten uit diverse landen hadden geen aanwijzingen dat een islamitische aanslag werd voorbereid.
  Identificatiedocumenten werden in de buurt van de bommenleggers gevonden, NIET op het lichaam. Bij een explosie zouden deze documenten juist in het lichaam embedded geraken. Waarom uberhaupt deze documenten meenemen?
  Waarom een kaartje kopen? Ik heb zelf meerdere malen met de Metro in Londen gereist en men kan ook reizen zonder een kaartje, zou men dat willen. Zeker in de drukte van de ochtendspits. Als men bij voorbaat weet dat men zelfmoord pleegt wat maakt het dan uit, als men denkt dat men het overleeft dan zou het logisch zijn om niet op te vallen.
  Blair geeft reeds persconferenties waarin hij de moslimextremisten de schuld geeft terwijl Scotland Yard hierover nog geen uitspraken doet, er is nog geen link bewezen met welke terroristen organisatie dan ook. Ik vind het gedrag van Blair op z’n minst verdacht. Vraag mij af of hij het onderzoek probeert te sturen.
  Er wordt een biochemicus uit Leeds gearresteerd in Egypte op verzoek van inlichtingdiensten (Amerikaanse?)terwijl er nog geen aanwijzingen zijn vanuit het politieonderzoek die wijzen naar deze persoon. Volgens de BBC is er nu nog steeds geen verband tussen deze man en de bomaanslagen aangetoond.
  Wie zijn de 6 in Leeds die gearresteerd zijn?

  Achter elke terroristische organisatie zit een politieke agenda, een doel welke men wil bereiken. Geweld om angst te zaaien zonder dat daar verder een politieke agenda achter zit geloof ik niet. Alleen een idioot doodt zonder redenen. Ook achter deze aanslagen zit een politieke agenda. Welke agenda en van wie? Waarom juist nu?

  Reactie door Rob de Kuster — dinsdag 19 juli 2005 @ 16.33 uur

 13. @10. Afrikaner plegen ook aanslagen.
  Wat dacht je van Algerijen, Libie, Rwanda, het ANC in Zuid-afrika. Ethiopie en Eritrea. Kenia.

  Mvg Rob

  Reactie door rob de kuster — dinsdag 19 juli 2005 @ 16.43 uur

 14. Staat een artikel over de financiering van het terrorisme, dat voor een groot deel via Nederland loopt, in de NRC van vanavond.
  http://www.nrc.nl/binnenland/artikel/1121749713970.html

  Reactie door Joan van der Lingen — dinsdag 19 juli 2005 @ 16.54 uur

 15. Darfur

  Reactie door Rob de Kuster — dinsdag 19 juli 2005 @ 17.02 uur

 16. RedStar: “Het wegnemen van de voedingsbodem voor terrorisme, is de beste maatregel die genomen kan worden.” Het zinnigste dat ik tot nu toe hier lees, hear hear.

  Balkenende heeft ons land willens en wetens in gevaar gebracht door oorlogsmisdadigers te steunen en te assisteren. Terwijl zo’n 70% daar ook nog eens tegen was. En Rita de Rat, Wilders, Hirsi Ali (woont die nog in Nederland of ruikt ze elders weer geld?) maken het karwei af – lees: de voedingsbodem compleet. Nu ook nog blijkt dat we een van de meest racistische landen in Europa zijn (wederom hulde aan Balkenende II), mogen we ons schrap gaan zetten.

  Reactie door Sonja — dinsdag 19 juli 2005 @ 17.44 uur

 17. Wat het afgelopen weekeinde in London tijdens de jaarconferentie van kritische Labour-parlementariërs en -activisten is besproken, lijkt me volledig de spijker op de kop.
  Onder “MOhammed B”(14 juli jl.) schreef ik:
  “Maar zijn barbaarse daad komt naar mijn mening toch niet rechtstreeks voort uit religie, de Islam. Zijn denk- en handelwijze vloeit nl. voort uit diep gewortelde sociaal-economische en psychologische frustraties, die bij veel jongeren van allochtone (en m.n. islamitische) afkomst in de westerse landen leven, op basis waarvan door een zeer kleine groep een geweldsideologie wordt gebouwd die wordt gerechtvaardigd met behulp van een zeer eenzijdige en rechtlijnige interpretatie van islamitische teksten.” En: “Het is dus van groot belang de diepere oorzaken en processen grondig te analyseren en op basis daarvan maatregelen te nemen. Niet slechts repressieve maatregelen à la “1984″!”
  De gevaarlijke anti-Islamhetze m.n. in Nederland, de illegale oorlogvoering in Irak en dergelijke zaken voeren ons alleen maar verder in drijfzand. En juist de Balkenendes en Blairs, onderknuppeltjes van G.W. Bush, plaveien de weg voor het terrorisme.

  Reactie door Olav Meijer — dinsdag 19 juli 2005 @ 18.26 uur

 18. Overigens kan ik Rob de Kusters scepsis wel delen. Er zijn nog zeer veel vraagtekens…..

  Reactie door Olav Meijer — dinsdag 19 juli 2005 @ 18.39 uur

 19. @17. Ben ik met je eens. Volkert van der Graaf en Mohammed Bouyari zijn in mijn ogen gewoon criminelen.
  Geen politieke agenda. En geen organisatie die daar achter zit.

  Reactie door Rob de Kuster — dinsdag 19 juli 2005 @ 18.42 uur

 20. @16.Was de G8 vergadering daadwerkelijk een succes geworden en hadden we “poverty history” gemaakt, dan hadden we inderdaad een voedingsbodem voor terrorisme weggenomen. Had wel het einde van neoliberaal kapitalisme betekent. En dat wilde die Amerikaan nou net niet. Kwam die bomaanslag wel toevallig op het goede moment voor die Amerikaan. Wijzen alle neuzen weer in dezelfde (verkeerde) richting.

  Reactie door Rob de Kuster — dinsdag 19 juli 2005 @ 18.58 uur

 21. Het wegnemen van de voedingsbodem voor terrorisme. Hou nou toch op met dat geleuter. Ongeloofwaardig, net als dat geneuzel van ene Rob de Kuster, Sonja en Olav Meijer.
  Zometeen zijn Blair en Balkenende de schuld van de aanslagen. Nou, niets is minder waar, het zijn die reli-fascisten uit de moslimhoek en niemand anders.
  Wegnemen va de voedingsbodem ! Hebben jullie vijftig jaar de tijd, beste terroristen ?
  Zo’n Sonja zit zich al te verkneukelen op aanslagen in de richting van Hirsi Ali en Wilders. Nou, sinds vandaag is duidelijk dat Remkes, van Aartsen en Eerdmans ook op de lijst staan.
  Ik wordt misselijk van dit soort types die een aanslag op onschuldige burgers misbruiken voor hun politieke zelfbevlekking.
  Zo, dat lucht op.

  Reactie door Henk — dinsdag 19 juli 2005 @ 20.47 uur

 22. @ rob de kuster, reactie 10,

  bedankt voor het antwoorden. Kom net pas weer kijken.

  Reactie door RedSt@r — dinsdag 19 juli 2005 @ 20.47 uur

 23. Narcissus (2),

  Maar wat houden die landbouwsubsidies precies in? Krijgen de boeren gewoon een zakje geld en mogen ze zelf weten wat ze er mee doen?

  Een tijdje geleden las ik in de krant dat de boeren in de UK efficiënter werkten dan in Frankrijk. We zouden de kennis uit UK kunnen gebruiken in Frankrijk.

  De landbouwsubsidies mogen van mij wel bestaan maar ik denk dat we meer aan kennis delen moeten delen in Europa om elkaars economieën te versterken.

  Reactie door Evert Tigchelaar jr — dinsdag 19 juli 2005 @ 20.53 uur

 24. Rob (m.n. bij #3), en anderen alhier,

  Pas op met allerlei komplot theoriën.

  Trouwens: Als je jezelf opblaast met tri-aceton-tri-peroxide ga je niet “totaal aan flinters” (maar wel op een zeer geweldadige manier dood). Als dergelijk spul ontploft geeft dat niet eens zoveel hitte, maar wèl een hele hoop gasvormige producten (en daarna eventueel brand), vandaar de plof. Ik laat de technische details van een dergelijke explosie alhier even voor wat ze zijn. Maar: Zo’n plastic creditkaartje kan dan inderdaad redelijk heel blijven.

  Verder er zijn hier al wat argumenten over tafel gegaan die ik niet meer hoef te herhalen. Wat ik er zelf ruw weg van vind kan je hier en hier lezen.

  Mazzel & broge, Evert

  Reactie door Evert Wesker — dinsdag 19 juli 2005 @ 21.03 uur

 25. #16 Het wegnemen van de voedingsbodem voor terrorsime.
  Aangezien de moslims onze rechtstaat niet erkennen betekent dat we gewoon onze rechtsstaat moeten opheffen.
  Dan zijn we van alle problemen af en zal de Ayatollah onze nieuwe staatshoofd zijn.
  Koop alvast maar een burka, Sonja.

  Reactie door HAC — dinsdag 19 juli 2005 @ 21.15 uur

 26. @ 25,
  Je schrijft “Aangezien de moslims onze rechtstaat niet erkennen” heb je vroeger niet geleerd niet iedereen over een kam te scheren? Namelijk zijn er genoeg mensen van het Moslim geloof, die accepteren hoe ons hele systeem in elkaar zit.
  Mijn Opa zei vroeger”in elke Orthodox zitten net zoveel goede mensen en slechte mensen” procentueel gezien dan. En volgens mij had deze man gelijk, want ook wij Nederlanders accepteren niet alles zoals het ergens anders gaat.

  Reactie door RedSt@r — dinsdag 19 juli 2005 @ 21.37 uur

 27. 9. Accept, als ze de grenzen weer dicht zouden gooien dan helpt het nog niet veel.
  Terroristen vinden altijd hun weg om er toch doorheen te komen. Als ze de grenzen ooit weer dicht zullen gooien dan moet er wel heel streng gecontroleerd worden. Dat worden dan aan alle grenzen hele lange files omdat iedere auto en iedere passagier en iedere bus, motorrijder, vrachtwagen kortom alles moet dan gecontroleerd worden als ook de vliegvelden. En dan niet alleen de bestuurder, maar echt iedereen.
  Dat zal verwacht ik niet meer gebeuren dat ze ooit de grenzen dicht gaan gooien, maar een middel kan het wel zijn. Maar dan moet de bewaking superstreng zijn is dat wat je wilt?

  Reactie door Paula Buisman — dinsdag 19 juli 2005 @ 21.47 uur

 28. 26. RedStar, helemaal mee eens ook ik heb vroeger geleerd dat je niet iedereen over een kam kan scheren. Er zijn zeker genoeg mensen vanhet Moslim geloof, die accepteren hoe ons hele systeem in elkaar zit. Ik hoop dan ook dat 25. HAC dat ook in wil zien.

  Reactie door Paula Buisman — dinsdag 19 juli 2005 @ 21.50 uur

 29. @Rob de Kuster,

  Die complottheoriën zijn -neem ik aan- natuurlijk maar voor de gein.

  Bij elke aanslag zijn er weer stapels ‘explosievenexperts’ die ineens weten dat een creditcard van 1 van de daders verkeerd verbrand is, of dat metaal van een ontploffende bus ‘anders krult’.
  Alsof zo’n flapdrol echt met dergelijk onderzoek bezig is.

  Wie hebben er belang bij instabiliteit?
  Wel, democraten, liberalen en kapitalisten in elk geval niet. Sommige socialisten en moslims ook niet. Maar anderen wel.

  Jij gelooft niet dat wie de aanslag opeist (al-qaida) de dader kan zijn.
  Je gelooft ook niet dat extremistische moslims, die in meer dan 30 landen aanslagen plegen, dat hier ook zouden doen.
  Jij gelooft niet dat geheime diensten zich hier al jaren mee bezig houden?
  Men weet precies wie trainingskampen, foute moskeeën en ander leuks bezoeken. Men kan inderdaad, wettelijk, pas wat doen als de daad gepleegd is; vraag maar aan Samir A., een gewapende overvaller die thuis explosieven en plattegronden van soft-targets verzamelde.
  Te weinig om voor te zitten. Dus kan men pas in actie komen vlak NA de aanslag, waarop sommigen zeggen; “dat is ook verdacht!”.

  Erken gewoon dat Pakistanen, net als Russen en Duitsers, tot vervelende dingen in staat zijn. Zeker als ze een gewelddadige ideologie aanhangen.

  Reactie door arend — dinsdag 19 juli 2005 @ 22.57 uur

 30. @24. Uiteraard ben ik altijd voorzichtig, ik sluit een andere opinie zeker niet uit. Geef slechts mijn mening weer, als iemand betere argumenten heeft dan hoor ik het gaarne.

  Zover ik weet hebben de bommenleggers TCAP gebruikt, oftewel Tri-Cyclo-Aceton-Peroxide. Dit is een high-explosive en als de schatting van 5 kilogram klopt dan geeft dat een behoorlijke big bang. TCAP explodeerd met 5300 m/s. Kun je niet vergelijken met AN (ammonium-nitraat).
  Als je er van uit gaat dat je je documenten bij je draagt dan zouden deze na een explosie in je lichaam embedded zijn en niet weggeblazen. Je kunt er van uit gaan dat je met een rugzak niet kunt gaan zitten zonder hem eerst af te doen, dan zit zo’n rugzak dus naast of voor de bommenlegger.

  Mvg,
  Rob.

  Reactie door Rob de Kuster — dinsdag 19 juli 2005 @ 23.14 uur

 31. @Sonja,

  Had je dat hele onderzoek gelezen?
  Dus ook hoe bijvoorbeeld Jordanezen en Egyptenaren over joden en christenen denken?
  In Europa doen we het inderdaad slecht, maar echt elk moslimland is racistischer dan Nederland.

  Het is waar dat Nederlanders anders zijn gaan kijken naar moslims. Dat komt niet door Balkenende, maar door 30 jaar problemen negeren, waardoor ze verergeren.
  Criminaliteit die onder bepaalde bevolkingsgroepen gewoon veel hoger ligt.
  Moslims die juichen op 11-9-2001, ook in Nederland. De moord op van Gogh en het voorbereiden van aanslagen op soft-targets door o.a. de hofstadgroep.

  We moeten niet ‘de’ moslims gaan wantrouwen, maar wel ‘de’ mensen die aanslagen, antisemitisme en ander moois verdedigen. Moslims hebben het in Nederland 100 x beter dan in hun land van herkomst, en daar ben ik trots op.

  Er is geen enkel excuus voor terrorisme.
  De perfecte wereld bestaat niet, maar al zou die bestaan dan zou al-qaida daar óók (of juist) tegen vechten.

  Reactie door arend — dinsdag 19 juli 2005 @ 23.16 uur

 32. @29. Wel, ik ben zeker geen expert. Ik geef slechts mijn mening weer.
  Ik ben met je eens dat er vele aanslagen door diverse terroristen zijn en worden gepleegd, alleen deze in Londen vertrouw ik niet.
  Meeste van de informatie haal ik van de BBC, aanvullende informatie zoek ik op.
  Ik respecteer een ieder z’n mening, zou het wel prettig vinden als je mij geen woorden in me mond legt die ik niet gezegt heb.

  Mvg,

  Rob.

  Reactie door Rob de Kuster — dinsdag 19 juli 2005 @ 23.23 uur

 33. @Rob de Kuster,

  Ik kijk vooral naar het resultaat, welk van de duizenden soorten explosieven men gebruikte zegt gewoon weinig.
  Hoe zitten de explosieven ingepakt, waar werd de creditcard bewaard, hoe reageren de springstoffen met andere chemicaliën (bijvoorbeeld de parfum voor het ‘napalm-effect’), enzovoorts.
  De rugzak kan naast, voor of achter de dader gestaan hebben, en hij kan hem op zijn rug hebben gehad (ik moet ook vaak staan in de spits).

  Grote rampen rampen worden vaak gereconstrueerd, om te kijken wat er precies gebeurde. Ik geloof niet dat wij hier even kunnen uitmaken hoe het zit, zelfs als we ALLE gegevens zouden hebben.

  Ik weet over die bus misschien niet meer dan jij. Ik zie wel dat het opblazen van soft-targets al meer dan 10 jaar de specialiteit is van de ‘Afghaanse Inquisitie’, die tientallen landen terroriseert. In combinatie met een schuldbekentenis lijkt me dat voorlopig voldoende.
  En laten we eerlijk zijn; tientallen islamitische internetsites roepen voortdurend op tot aanslagen, laten beelden zien van onthoofdingen en verminkingen. Waarom zouden zij hier niet achter kunnen zitten?

  Groeten Arend.

  Reactie door arend — dinsdag 19 juli 2005 @ 23.29 uur

 34. @Olav Meijer,

  Inderdaad voeren radicale moslims overal ter wereld een hetze tegen de islam. Door bruut geweld tegen moslims, maar vaak ook door bruut geweld tegen niet-moslims, waardoor wrijvingen ontstaan.

  Dus ook in Nederland, denk aan de vele mensen die nu politiebescherming nodig hebben. Denk aan homofobe en vrouwvijandige uitspraken van imams.
  Denk aan antisemitische films die, zelfs na een uitzending van Nova, nog steeds in moskeeën verkocht worden.

  Maar dit alles heeft niks te maken met “sociaal-economische en psychologische frustraties, die bij veel jongeren van allochtone (en m.n. islamitische) afkomst in de westerse landen leven”.
  Moslims in Nederland hebben het 100 x beter dan in hun land van herkomst. Over gastarbeiders en minderheden in moslimlanden wil ik het niet eens hebben.

  Die frustraties worden hen dus aangepraat, door reli-fascistische organisaties. En ik snap niet dat mensen daar in mee gaan.

  Deze politieke islam (niet te verwarren met ‘de’ islam) doet hetzelfde als de nazi’s 70 jaar geleden.
  En de communisten 50 jaar geleden.
  Overal recruteren, op het calimero-gevoel inspelen, in eigen land tegenstanders en minderheden afmaken, en in het buitenland terreur aanwakkeren.
  Tot men daar, door angst, ook de baas is. Waarna het scenario zich weer herhaalt.

  Reactie door arend — dinsdag 19 juli 2005 @ 23.48 uur

 35. @33. Tja, ik zou zeker niet willen beweren dat ik alle antwoorden in petto heb.
  En inderdaad, dit zou een Al Qaueda aanslag kunnen zijn. Maar ik bekijk de zaken nu eenmaal gaarne vanuit meerdere perspectieven.
  Op BBC24news werd een computer engineer geinterviewed die net voor de ontploffing de bus had verlaten. Deze beschreef dat op het bovendek, helemaal achterin een jongeman zat, licht gekleurd, die nerveuse in een rugzak zat te graaien.
  Zover ik weet zijn er maar een beperkte aantal high-explosives. Veel explosieven zijn niet high-explosief.
  Het raadsel van de documenten stond enkele dagen geleden beschreven op de website van de bbc.co.uk.
  En zelfs nu wordt er op BBC24NEWS beweerd dat MI5 zo’n 3 weken voor de aanslagen een rapport uitbrachten dat er geen enkele terroristische organisatie in staat was in de UK een aanslag uit te voeren.
  Bij elke persconferentie van Scotland Yard luister ik of er bewijzen zijn gevonden die in de richting van Al Qaueda wijzen. Tot op heden niets. Toch gaat Blair met een beschuldigende vinger wijzen. Waarom wacht hij de resultaten van het onderzoek niet af?

  Mvg,

  Rob

  Reactie door Rob de Kuster — woensdag 20 juli 2005 @ 0.09 uur

 36. terror is slecht ;;
  maar ik blijf soms twijvelen,wat er werkelijk fout is,,
  armoe is een ding,
  onderdruking nr 2
  maar wat wij doen/gedaan hebben in de afgelopen eeuwen,wordt al gauw vergeten,
  vandaar armoe in steenrijke landen,
  en dan is een terrorist?gauw gevonden,

  gaan de grootmachten? weer in de aanval/geen verdediging dus!!,om hun macht uit te breiden,zogenaamt om de stabilietijd?? in landen,waar ze geen donder te zoeken hebben,
  en knal je dan ook nog een paar onschuldige burgers af,laten we zeggen +-30,000,(buiten africa om) in de laatste 3-4 jaar,,
  dan zal er wel een terrorist uit voort vloeien/familie,oom tante broer,
  2 minuten stilte,me hoela,
  2 jaar voor alle doden die wij westerse wereld in de loop der tyd hebben gemaakt,daar komt het vandaan, de haad?,

  zie 40/45 en nog steeds hoeft er maar iets verkeert te gaan ,en we vliegen elkaar naar de strot,en dat is nog/al? 70 jaar geleden,

  terror is verkeert dat weet iedereen,
  maar in zomige gevallen wel begrijpelijk,(in verband met ex vader/moeder/zus)
  dat denk ik wel eens bij het zien van de zoveelste beelden van een kapot geschoten bruiloft/gezin,vluchtende mensen in een wereld deel waar wij niets te zoeken hebben.maar ja als het daar gebeurt is het lang niet zo erg he,ver van je bed,
  we zijn toch in oorlog met dat land,
  wandt ik blijf het vreemt vinden dat al in 1999,bekent was,,wat te doen in irak,als tenminste die info waar is?.
  dan kwam 911 erg goed uit voor de nieuwe wereld orde/probeer heersers,
  ook al eerder gehoort??,en toen was de wereld tegen,de nieuwe wereld orde/heersers
  waarom nu dan voor??
  arend,ik zeg niet dat je ongelijk hebt of zo.
  maar 10 tal politieke?/chritelijke?inthernet sites doen precies het zelfde,
  geen onthoofdingen hoor.daar kom je terrecht van link naar link
  andere sites voor leger exmariniers die filmpjes uit zenden waar ze laten zien hoe je een mens aan puin schiet,dus zo blijft het doorgaan tot het einde.
  heen en weer,of een ander de pot verwijd de ketel

  Reactie door kwee nie?? — woensdag 20 juli 2005 @ 0.51 uur

 37. Henk: “Zo’n Sonja zit zich al te verkneukelen op aanslagen in de richting van Hirsi Ali en Wilders.”
  Je slaat een beetje door in je fantasie vrees ik Henk. Hou het hier gewoon bij wat je leest en doe privé met je fantasie wat je wilt.

  HAC: “Koop alvast maar een burka, Sonja.”
  O dies ook grappig.

  arend: Wist je dat een bom op een huis om oliebelangen te beschermen ook kinderen onthoofd?

  Reactie door Sonja — woensdag 20 juli 2005 @ 1.09 uur

 38. Moslims zijn het probleem niet, wahabisme is het probleem en dat heeft niks met voedingsbodems, onderdrukking of wat dan ook maar te maken.

  Wahabieten geloven dat ze elk mens mogen doden dat zich niet aan hun interpretatie van de islam houd.

  Osama is uit op een pure wereld met één geloof; het wahabisme, dit kan volgen hun alleen bereikt worden door de wereld in een totale chaos te storten en vanuit de brokstukken die daaruit over blijven hun nieuwe wereld op te bouwen.

  Dit soort groepen hebben ook geen belang bij vrede, hoe meer leed er is des te groter hun aanhang, zie je ook bij groepen als bijvoorbeeld Hamas.

  Knap als er iemand rondloopt die daar een antwoordt op weet.

  Reactie door edwin — woensdag 20 juli 2005 @ 1.28 uur

 39. @ 7 Het wegnemen van de voedingsbodem voor terrorisme, is de beste maatregel die genomen kan worden.

  Ben ik het -net als Sonja- helemaal mee eens.

  ‘Minder naïef en meer realistisch’ over terrorisme

  Hoezo is het naïef van onze regeringen ‘te denken dat ze met het invoeren van een identificatieplicht en andere gezochte wettelijke ingrepen dit terrorisme kunnen bestrijden’ ?

  Ik zou dit niet naïef noemen, eerder zeer sinister.
  Dit ‘naïeve’ gedrag laat m.i. meer zien waar en voor wie er voordelen te halen zijn uit deze afgrijselijke aanslagen.

  Er zijn -wederom- heel veel twijfelachtige zaken met betrekking tot deze aanslagen. Zaken die je toch echt niet af kunt doen als samenzweringstheorieen als je werkelijk een beetje onderzoek pleegt.

  Een ervan is dat de Britten net voor deze aanslagen plannen hadden om zich in toenemende mate terug te trekken uit Irak. Dat is nu van de baan.

  Steeds weer weten moslims en palestijnen aanslagen te plegen waardoor hun ‘zaak’ nog verder in gevaar komt ….
  Vreemd toch? Zijn ze echt zo ‘achterlijk’, of zit hier meer achter?

  Neemt niet weg dat ik Tiny Kox ok vind, alleen het woord ‘naïef’ hier in de mond nemen, doet mij mijn wenkbrouwen optillen, ‘to say the least’.

  De woorden van de “grand old man” van Labour, Tony Benn, doen me ook als NEE-stemmer veel goed. Hopelijk zijn er meer zoals hij.

  Reactie door Piet — woensdag 20 juli 2005 @ 9.39 uur

 40. Ik kan het wel met Edwin eens zijn. Net zoals met Tony Blair die duidelijk was: Als het niet gaat om de westerse wereld tot Islamistische landen om te vormen, dan vinden ze wel een ander excuus. Deze mensen zijn verknipt en gehersenspoeld met drogredenen, waardoor ze zulke vreselijke dingen doen. Als ik kijk hoe zowel in de Islam als in het Jodendom de biddende mensen “rocken” van voor naar achter, dan brengen ze zichzelf in een soort van trance en ze zijn dan heel erg beïnvloedbaar. Daar wordt dus misbruik van gemaakt door slimme, en hele slechte, krankzinnige mensen die zelf netjes heel en levend op de achtergrond blijven en zulke jonge mensen gebruiken voor bomaanslagen en moord. Het zijn niet de daders die we nodig hebben, het zijn de mensen die erachter zitten. Imams die knettergek gemaakt zijn en dan hoger doorzoeken tot Al Zawahiri en Osama Bin Laden zelf. De nieuwste recruten van Al Qaida drinken alcohol en roken. Beiden zijn in de echte Islam verboden….

  Reactie door L.M. Lembeck — woensdag 20 juli 2005 @ 9.47 uur

 41. Piet 39. Kom eens met één spoortje bewijs voor die krankzinnige complottheorieën. Zo kan iedereen wel iets naar eigen inzicht verzinnen.

  Reactie door Henk — woensdag 20 juli 2005 @ 9.52 uur

 42. Overigens ben ik het met L.M. Lembeck eens. Sociaal-democratische oplossingen, zoals Kox voorstaat, hebben de afgelopen dertig jaar niets uitgehaald en doen dat nu ook niet. De moslimbevolking heeft alle kansen gekregen, goed onderwijs, goede gezondheidszorg, sociale voorzieningen waarvoor ze niets hebben te hoeven bijdragen. Kortom, ze zijn in de watten gelegd, maar radicaliseren toch ! Wat moeten we nog meer doen ? Ze de man € 60.000,- per jaar bieden ?, gratis woningen in villawijken aanbieden ?
  En Jan-met-de-pet mag weer betalen !
  Flauwekul, als je de voedingsbodem wilt aanpakken, dan zul je moskeeën en islamitische scholen dicht moeten gooien, dáár vindt de rekrutering plaats. Als dat tenminste nu nog helpt.

  Reactie door Henk — woensdag 20 juli 2005 @ 9.58 uur

 43. Geweld leidt tot geweld.

  Eerlijk delen leidt tot vrede.

  Reactie door Johan Smeets — woensdag 20 juli 2005 @ 10.12 uur

 44. Wat een dom, kleinbúrgerlijk bescheten racistisch gelul van Henk 42!:

  `Flauwekul, als je de voedingsbodem wilt aanpakken, dan zul je moskeeën en islamitische scholen dicht moeten gooien, dáár vindt de rekrutering plaats. Als dat tenminste nu nog helpt’

  Het figuur Henk heeft zich al behoorlijk laten brainwashen door neocon mantelorganisaties van de nieuwe wereldorde.
  En Henk, niet bij je opgekomen dat de Christenfundamentalisten in Amerika waar Bush door is uitverkoren met dergelijke miserabele lasterpraat de Islam graag als het vleesgeworden Kwaad propaganderen?
  Mensen die uit hun nek kletsen als jij dragen bij aan nieuwe pogroms en genocide,
  heb je niks geleerd over de holocaust?
  Lees eens een boek over de Islam of ga eens naar een moskee, ze vreten je er niet op hoor!

  Reactie door C.Tilyx — woensdag 20 juli 2005 @ 10.20 uur

 45. C, Tylix 42

  Behalve ordiair gescheld heb je, zoals gebruikelijk, weer niets te melden.
  Dat agressieve toontje begint hier steeds beter te passen. Ik zie bij demonstraties steeds vaker dat, als het uit de hand loopt, de mensen met SP-vlaggen zich niet onbetuigd laten. Dan moet ik onwillekeurig altijd aan u denken, C. Tylix. Het zal aan de toonzetting van uw bijdragen liggen.

  Reactie door Henk — woensdag 20 juli 2005 @ 10.27 uur

 46. @ 41

  Er is genoeg te vinden dat -nogmaals- laat zien dat er heel veel twijfelachtige zaken zijn omtrent de aanslagen in o.a. Londen.

  ‘Een ervan is dat de Britten net voor deze aanslagen plannen hadden om zich in toenemende mate terug te trekken uit Irak. Dat is nu van de baan.’
  Als je echt zou willen, zou je dit zo op kunnen zoeken, ik kan je de url’s wel geven, maar gezien je opinies lijkt me dit nogal zinloos.

  Als ik jouw verhaal zo lees, ben ik niet de enige die voor krankzinnige complottheorieën gaat, he;
  ‘De moslimbevolking heeft alle kansen gekregen, en zijn in de watten gelegd, maar radicaliseren toch!’ ‘Alle moskeeën en islamitische scholen dicht’!
  sorry hoorrrrr……….

  Nu weer over het stuk ‘Minder naïef en meer realistisch’ over terrorisme:

  citeer:

  “Hij legde uit dat het linkse kiezers waren die de doorslag gaven en zorgden voor een massale afwijzing van de Europese grondwet. “Terwijl een groot deel van de politiek de relatie met de werkelijkheid kwijt lijkt, zijn veel Nederlanders weer een stuk nuchterder dan een tijd terug. Ze zijn zeker voor goede Europese samenwerking, maar tegen het uit handen geven van steeds meer bevoegdheden aan een Europese superstaat die onbetrouwbaar, ondoorzichtig en vooral ondemocratisch is. Het Nederlandse stemgedrag is een aanmoediging van degenen die kiezen voor nieuw optimisme in de politiek.”

  Nu heb ik net een artikel gelezen,

  (http://www.telegraph.co.uk/news/main.jhtml?xml=/news/2005/07/17/whan17.xml&sSheet=/news/2005/07/17/ixworld.html)

  dat mij zorgen baart:

  It’s full steam ahead for EU constitution, even after ‘No’ votes.

  Ik hoop toch echt dat dit niet zo is, wat denken jullie?

  Reactie door Piet — woensdag 20 juli 2005 @ 10.33 uur

 47. @46

  de url werd afgebroken, hij is:

  (http://www.telegraph.co.uk/news/main.jhtml?
  xml=/news/2005/07/17/whan17.xml&sSheet=
  /news/2005/07/17/ixworld.html)

  Reactie door Piet — woensdag 20 juli 2005 @ 10.37 uur

 48. @42. Henk, als ik jou redenering probeer te volgen dan zijn de moslims het probleem en is de westerse wereld de oplossing?
  Beetje kort door de bocht, vind je niet?
  In elke oorlog vind propaganda plaats, de situatie met een beetje gereserveerdheid bekijken kan volgens mij geen kwaad.
  Als je de situatie in de USA/UK politiek een beetje volgt dan zou je zien dat deze bomaanslag de USA wel heel erg goed uitkwam. Daarnaast melden diverse inlichtindiensten uit diverse landen dat er geen signalen vanuit de diverse terroristische netwerken waren. Deze diensten werken met informanten en undercover agents die geinfiltreerd zijn. Gisteren nog op de zender BBC24NEWS werd bevestigd dat er zo’n 3 weken voor de aanslagen door MI5 een rapport was vrijgegeven dat geen enkele organisatie plannen, noch capaciteit had om een aanslag in de UK uit te voeren.
  Dat de CIA leden werft onder ex-afghanistan combattens had je kunnen bekijken bij NOVA op 30 juni j.l. Daarin werden 3 marokkanen geinterviewed die vast hadden gezeten in Guantanamo Bay.
  Ik sluit geen enkele mogelijkheid uit, lijkt mij dat jij dat wel doet. Dat is pas krankzinnig.

  Mvg,

  Rob.

  Reactie door Rob de Kuster — woensdag 20 juli 2005 @ 10.38 uur

 49. De voedingsbodem van het terrorisme is de ideologie van het Moslimfundamentalisme. Mensen in Afrika komen om van de armoede maar steunen Al Qaida niet, hebben geen eigen variant van Al Qaida en willen het Westen niet vernietigen. Afrikanen willen netzo veel geld verdienen als het westen. Hun grootste klacht is dat ze niet eerlijk met ons kunnen handelen. Ondanks alle armoede hebben Afrikanen niet de behoefte om westerlingen af te maken. Da’s een belangrijk gegeven. Als de voedingsbodem van het terrorisme armoede is dan moeten de armste mensen terroristen zijn. Zijn ze niet.

  Reactie door daniel565 — woensdag 20 juli 2005 @ 10.40 uur

 50. @46. Piet, ik weet het. Maar dan hebben ze aan de UK bevolking nog een harde noot om te kraken. Merendeel zal hoogst waarschijnlijk NEE stemmen in een referendum.

  Reactie door Rob de Kuster — woensdag 20 juli 2005 @ 10.48 uur

 51. Nee, Rob, niet de moslims zijn een probleem, een kleine groep, islamisten, zo je wilt reli-fascisten, wél. De westerse wereld vind ik verder inderdaad superieur, althans wat betreft welvaart en beschaving.
  Daar vat je mijn standpunt wél goed samen.
  Ik vind complottheorieën pas relevant als er bewijzen of ondubbelzinnige aanwijzingen zijn. Die zijn er niet. Dan vind ik het bijna beledigend om te suggereren dat de westerse landen zélf de hand hadden in de aanslagen. Waarom nu wel ? En in Madrid, Bali,Kenia, Irak en Afghanistan niet ?
  Nee, Rob, je moet met meer komen dan met suggestieve redeneringen.

  Reactie door Henk — woensdag 20 juli 2005 @ 10.48 uur

 52. Ik ben het helemaal met daniel 565 eens.

  Reactie door Henk — woensdag 20 juli 2005 @ 10.50 uur

 53. En er is inderdaad veel propaganda. Tegenwoordig kan je die vijandelijke propaganda niet tegenhouden door een radio station te blokkeren, je moet het in naam van de persvrijheid maar accepteren dat je tegenstander vrij is zijn versie te vertellen. Da’s niet erg, zo kom je er achter wie je wel en wie je niet kunt vertrouwen. Je moet alles kunnen zeggen, de tijd van gedachtenpolitie is voorbij.

  Zo hebben we dus mensen die menen dat het de VS zelf was, of de Mossad, die de aanslagen van 11 September hebben gepleegd.

  Na de aanslagen in London doet dezelfde theorie de ronde en in beide gevallen kom je uiteindelijk terecht op ‘de joden’ die het al wisten.

  Op dat moment moet er een lichtje gaan branden.

  Reactie door daniel565 — woensdag 20 juli 2005 @ 10.52 uur

 54. @49. Ik denk dat uitzichtloze armoede wel een voedingsbodem is voor terrorisme.
  Ligt er aan wie er opstaat en er vorm en richting aan geeft. Vanzelf gaat het niet.

  Reactie door Rob de Kuster — woensdag 20 juli 2005 @ 10.53 uur

 55. @ Henk (21):

  Citaat: “Zo, dat lucht op.” Fijn klaargekomen, Henk?
  Volgens jou heeft de volkenrechtelijk illegale oorlogvoering in Irak dus niets te maken met de aanslagen in Londen op 7 juli jl. Laat naar je kijken, joh!

  Reactie door Olav Meijer — woensdag 20 juli 2005 @ 11.03 uur

 56. @ 50

  ‘Merendeel zal hoogst waarschijnlijk NEE stemmen in een referendum’;
  ik hoop het van ganser harte!

  Maar in het artikel staat:
  ‘The constitution is being implemented, clause by clause, as if the No votes had not happened’.
  1: is dit nou waar, en
  2: zo ja, wat doen we daar nou aan???

  misschien een beetje off-topic, maar het baart me wel zorgen, omdat je dan kunt stemmen wat je wil, en men gaat dan (volgens dit artikel)onderdelen uit het ‘grondwettelijk verdrag’ toch doorzetten, terwijl iedereen de andere kant opkijkt.
  brrr.

  Reactie door Piet — woensdag 20 juli 2005 @ 11.09 uur

 57. @51. Nog altijd kort door de bocht, vind je niet. Madrid, Bali en wat nog meer heb ik mij niet in verdiept. Ik vind dat aan de aanslagen in Londen een luchtje zit. Verder sluit ik niets uit.
  Ik vind overigens geen enkele beschaving superieur.

  Reactie door Rob de Kuster — woensdag 20 juli 2005 @ 11.10 uur

 58. Rob de Kuster
  Dan moet je toch maar eens uitleggen waarom Al Qaida geleid wordt door een miljonair & de terroristen van 11 September goed opgeleide mensen waren met een toekomst en vaak ook afkomstig van welvarende Saudische families. Mohammed Atta studeerde architectuur. De meeste Hamas terroristen zijn ook heel vaak jongeren met een opleiding, of juist heel erg naive mensen. Dat geld ook voor die jongens uit de UK, als je de familie hoort spreken krijg je de indruk dat het geen mislukkelingen waren die geen andere keus hadden. Hetzelfde geld voor Mohammed B.

  Je moet natuurlijk ook over een bepaalde intelligentie beschikken om de ideologie van het Moslimfunamentalisme tot je laten dringen. Het idee dat je ergens bijhoort en je leven gaat offeren voor het grote doel is byzonder aantrekkelijk. Moslimfundamentalisten zijn geen domme mensen, hun argumenten -weliswaar heel vaak gebaseerd op leugens- zitten geniaal in elkaar. Daarom trappen er zoveel mensen in. Als Moslimfundamentalisten alleen maar stomme idioten waren dan had niemand er ooit van gehoord.

  Reactie door daniel565 — woensdag 20 juli 2005 @ 11.13 uur

 59. @55. Is volgens mij niet helemaal legaal, denk niet dat ze dat kunnen. Zouden ze natuurlijk wel willen.
  Als het wel gebeurt lijkt het mij een logisch gevolg dat we ons gaan verzetten.

  Reactie door Rob de kuster — woensdag 20 juli 2005 @ 11.19 uur

 60. @ Arend (34):

  “Inderdaad voeren radicale moslims overal ter wereld een hetze tegen de islam”, schrijf je. Onzin natuurlijk. Die hetze wordt in het westen gevoerd. Als je bedoelt, dat het gewelddadige jihad-extremisme de Islam als geheel schaadt, dan ben ik het met je eens.

  Frustraties bij jongeren van allochtone (en m.n. islamitische) afkomst in westerse landen spelen wel degelijk een grote rol. Je moet blind zijn als je dat niet inziet. Zo denkt b.v. HBO-docent Youssef Azghari (afkomstig uit Berbergebied in Marokko) er ook over, blijkens een interview met hem in NRC Handelsblad gisteren:
  “Door hun gevoel niet geaccepteerd te worden door de samenleving is de laatste jaren bij deze jongeren (d.w.z.: islamitisch orthodoxen, OM) de behoefte gegroeid om zich te onderscheiden.”
  Voor alle duidelijkheid: hij heeft zelf -evenmin als ik zelf- niets op met het jihad-extremisme!

  Reactie door Olav Meijer — woensdag 20 juli 2005 @ 11.28 uur

 61. @57. Daniel
  Ik zou de laatste zijn om te beweren dat terroristen dom waren. Ik denk ook niet dat je als terrorist zelf arm hoeft te zijn om terrorist te worden.
  Ten eerste heeft het woord terrorist twee kanten. Terrorist/verzetstrijder. Een kwestie van perspectief.
  Uitzichtloze armoede is een voedingsbodem die haat en verzet kan voeden. Armoede is niet iets wat je slechts overkomt, maar wordt vaak afgedwongen. Kapitalisme kan niet functioneren zonder armoede. En ik denk dat kapitalisme van nature imperialistisch is. Achter een terrorist zit een politieke agenda, een organisatie en een doel. Uitzichtloze armoede is primair onrechtvaardig en daarmee een voedingsbodem.

  Reactie door Rob de Kuster — woensdag 20 juli 2005 @ 11.35 uur

 62. @ 58
  niet helemaal legaal, nee, ben ik met je eens. Of ze dat niet kunnen, weet ik niet zo zeker.

  Terugkomend op de woorden van Tiny Kox:

  “Door overal ongelijkheid, armoede, segregatie, discriminatie, onderdrukking en militaire agressie te bestrijden, maken we het moeilijker voor radicale ideologieën deze sociale misstanden te misbruiken bij het werven van jonge mensen en hen vervolgens verschrikkelijke dingen laten doen.”

  Is een van die voedingsbodems dan ook niet de –illegale– invasie van Irak?

  Reactie door Piet — woensdag 20 juli 2005 @ 11.39 uur

 63. Olav

  Natuurlijk hebben de aanslagen van 7/7 met de oorlog in Irak te maken. Amerika en Al Qaida zijn met elkaar in oorlog en in een oorlog probeer je elkaar schade aan te richten. Dus nogal wiedes dat Al Qaida een aanslag pleegt tegen een land wat een bondgenoot is van de VS en niet bijvoorbeeld Noord-Korea. De aanslag in Madrid had een buitengewoon goed resultaat dus je kon op je drie vingers natellen dat er meer aanslagen zouden komen.

  Natuurlijk is Al Qaida pissed dat Amerika in Irak zit. Heel veel Arabieren en Moslims waren verschrikkelijk trots op Saddam, hij was hun grote anti-Amerikaanse anti-Zionistische held. Nu is deze steun en toeverlaat weg. Erger nog, er zijn verkiezingen in Irak geweest. De democratisering van Irak is de grootste bedreiging voor iedereen die terroristen wil steunen. Het kan best zijn dat de bezetting van Irak illegaal is, maar ik denk niet dat Al Qaida zich daar druk over maakt. Het gaat hun meer over de invloed die vrije Arabieren op de regio kunnen hebben. Bovendien is er nu een democratisch gekozen regering en kan die per definitie niet illegaal zijn daar de democratische regeringsvorm de enige legitieme regeringsvorm is die er bestaat.

  Reactie door daniel565 — woensdag 20 juli 2005 @ 11.41 uur

 64. Beste Piet

  Je schreef: ‘Is een van die voedingsbodems dan ook niet de –illegale– invasie van Irak? ‘

  Hoe verklaar je dan aanslagen van vóór de invasie van Irak? Al Qaida is al sinds vroege jaren 90 bezig en Irak is pas 2 jaar bezet. Kun je verklaren waarom vooral Irakezen vermoord worden door terroristen? Hoe zit dat? Het vermoorden van je eigen bevolking heeft niets te maken met een vrijheids strijd. Het is juist die bevolking die strijd voor haar vrijheid door te gaan stemmen.

  Ongelijkheid is niet de oorzaak van terrorisme om de eenvoudige reden dat de armste mensen geen terroristen zijn. Terrorisme komt uit olierijke landen en wordt veroorzaakt door een goed functionerende ideologie. Zonder ideologie geen terroristen. Deze ideologie wordt niet gepropageerd in Kongo maar in Iran en Saudi-Arabie. Als armoede en ongelijkheid de oorzak is waarom steunen de Afrikanen de terroristen niet zoals Iran dat doet?

  Beste Rob

  Als er iets welvaart en vooruitgang veroorzaakt heeft dan is het wel het kapitalisme. Vóór het kapitalisme waren onze voorouders allemaal horigen, straatarme landarbeiders wiens gemiddelde levensduur onder de 40 lag. Dankzij de industriele revolutie is onze situatie veranderd en die revolutie was alleen mogelijk dankzij kapitalisme. Dat was natuurlijk ook een smerige tijd maar Marx heet er voor gezorgd dat het kapitalisme begrijpt dat de werknemer gekoesterd moet worden. En dat gebeurd ook. Het probleem in Afrika is dat ze niet kapitalistisch en niet democratisch zijn. Anders zou Afrika veel meer op Azie lijken, Azie was 50 jaar geleden straatarm. Kijk naar China waar de economie onder een dun laagje communisme volledig kapitalistisch aan het worden is en het land in de moderniteit terecht komt.

  Nog een voorbeeld. Aids is al lang niet meer een dodelijke ziekte. Danzij medicijnen die alleen ontwikkeld worden omdat er geld mee kan worden verdient blijven mensen in leven. Natuurlijk moeten meer mensen die medicijnen gaan krijgen maar het feit blijft dat die medicijnen niet zouden bestaan zonder hebzucht. Die hebzucht kun je in hele goede banen leiden.

  Reactie door daniel565 — woensdag 20 juli 2005 @ 12.04 uur

 65. In de laatste 50 jaar heeft terrorisme, een heel ander vorm gekregen. Vroeger werden terroristen vaak ook nog dik betaald voor hun aanslagen. Tegenwoordig ronselen ze labiele, ontvreden mensen, die beloont worden met het eeuwige paradijs, en martelaarschap. Mensen die het erger vinden om te blijven leven, dan naar het heirnamaals te gaan.
  Het wegnemen van die onvrede, armoede, onrechtmatig binnenvallen in oosterse landen, ed zou een hoop van dit soort aanslagen wegnemen.
  Binladen daarintegen, is in het verleden flink genaaid door de Amerikaanse overheid, waardoor hij iets anders is gaan denken.
  Maar voor veel westerlingen is Amerika, en de rest van het westen, heilig.

  Reactie door RedSt@r — woensdag 20 juli 2005 @ 12.05 uur

 66. @ Daniel 565,
  Je schreef :// Nog een voorbeeld. Aids is al lang niet meer een dodelijke ziekte. Danzij medicijnen die alleen ontwikkeld worden omdat er geld mee kan worden verdient blijven mensen in leven.//
  Dit is een zeer gevaarlijke opmerking. Er zijn nu alweer hele bevolkingsgroepen die het niet meer zo nauw nemen met safesex, vanwege het langer leven met Aids. Deze opmerking, is een soort van terrorisme, naar de informatie verstrekkers om veilig te vrijen. Deze opmerking, ondermijnd mijn opvoedgezag naar mijn kinderen toe, om veilig te vrijen, Immers”je blijft tochh wel in leven”
  Daarbij komt, dat het schandalig is dat deze medicijnen zo duur moeten zijn, waardoor er legio mensen alsnog bezwijken aan de gevolgen van Aids.
  Denk na, en praat verstandig.

  Reactie door RedSt@r — woensdag 20 juli 2005 @ 12.10 uur

 67. Dus die Henk,uit 45 blijkt dat je SP-demonstranten ziet als relschoppers.
  Natuurlijk plaats jij je agressieve TROLstukjes alleen maar om te provoceren, want wat heb je hier anders te zoeken als je zoveel tegen de SP hebt?
  Leg je ongenuanceerde bijdragen bij je eigen soort neer, beklaag je bij de Telegraaf, je krijgt hier toch geen gelijk! Wij gaan toch zelf ook geen klein vuil plaatsen op rechtse bral-logs?
  Als ze die al plaatsen, dus je mag nog blij zijn dat je hier nog wat ruimte wordt gegund voor je dubieuze oprispingen Henk!

  Reactie door C.Tilyx — woensdag 20 juli 2005 @ 12.11 uur

 68. Beste Olav,

  Hou toch eens op met dat geneuzel over die illegale oorlog. De meerderheid van de Irakese bevolking steunde het ingrijpen, dat weet je goed. De terroristen echter niet, die zijn dag in dag uit bezig om Irakese burgers op te blazen. burgers, Olav, dagelijks burgers. Dat is iets wat de linkse politiek maar moeilijk kan accepteren. Waarom is mij een raadsel. Overigens denk ik dat de inval in Irak inderdaad geen goede zet zal blijken te zijn.
  Maar het onverholen, kritiekloze anti-amerikanisme dat van deze site afdruipt doet vermoeden dat velen hun laatste benzedrine-trip uit de jaren zestig nog niet hebben afgesloten.
  We hebben inmiddels terroristen in ons midden. Mag ik dan concluderen dat de multiculturele samenleving een falikante mislukking is geworden ? Snap toch eens dat die segregatie niet uit de lucht is komen vallen. Autochtonen en allochtonen hebben het niet zo met elkaar. Blijkbaar.
  En dat hele voedingsbodemidee wordt door de radicalen zélf als onzin bestempeld. Zoals een zelfmoordterrorist laatst zei: Allah vraagt mij straks hoeveel ongelovigen ik heb gedood. Mo B. gaf ook ruiterlijk toe zich niet eens beledigd te hebben gevoeld door van Gogh, maar dat hij een belediging, in zijn ogen, van Allah met de dood moest wreken.

  Reactie door Henk — woensdag 20 juli 2005 @ 12.12 uur

 69. Beste C. Tylix, ik was al SP-lid toen jij nog in je broek plaste (denk ik) (1975)

  Reactie door Henk — woensdag 20 juli 2005 @ 12.13 uur

 70. @62. Ik denk dat uitzichtloze armoede een primaire reden is. En dat (neo)liberaal kapitalisme met haar imperialistische ambities de oorzaak. De situatie in Irak/Afghanistan vs Israel is daar een gevolg van.
  @63. Ik zou wel gaarne overtuigend bewijs zien voordat ik er van uit ga dat het een Al Qaueda aanslag was. Te veel partijen hebben belang bij deze aanslag. Laten we hopen dat Scotland Yard er achter komt.

  Reactie door Rob de Kuster — woensdag 20 juli 2005 @ 12.18 uur

 71. RedSt@r

  Ik heb die gedachte niet van mezelf maar van Andrew Sullivan een met HIV besmette journalist. http://www.andrewsullivan.com . Het is een feit dat die medicijnen bestaan en je mag daar best dankbaar voor zijn. Andrew Sullivan is dat zeker want zonder die medicijnen was hij al lang dood. Dat je zoiets terrorisme noemt neem ik met een flinke korrel zout.

  Nogmaals: Waarom zou een student uit een rijke Saudische familie willen sterven? Waarom zou een intelligente jongen in Nederland die de Havo heeft afgerond ervoor kiezen om zijn leven op te geven? Ik denk dat het antwoord ook op Volkert van der Graaf van toepassing is: Deze mensen geloven dat hun daad nodig was voor het grote goed. Dat idee moet je bestrijden want rijk of arm, we zijn er allemaal vatbaar voor.

  Nog een voorbeeld. In Transylvanie leven mensen in de grootste armoede. Transylvanie is bezet door Roemenie en hoort eigenlijk toe aan Hongarije. In dat gebied wonen Hongaren wiens kultuur onderdrukt wordt (ik heb het meegemaakt hoe een verkoopster die in het Hongaars het geld telde bijna ontslagen werd). De Hongaren en de Roemenen hebben gezamelijk weer een gloeiende hekel aan de Zigeuners. Die Zigeuners worden geweerd van scholen, kunnen geen baan krijgen en wonen apart van de rest van de bevolking. Als er iemand gediscrimineerd wordt in de wereld zijn het wel de Zigeuners en wat doen ze? Niks. Waarom eigenlijk?

  Tylix

  Is het de bedoeling van deze weblog dat hier alleen maar mensen met elkaar discussieren die het met elkaar eens zijn? Wat saai zeg. Ik kom hier omdat ik het 100% met jullie oneens ben en geniet van de discussies.

  Reactie door daniel565 — woensdag 20 juli 2005 @ 12.50 uur

 72. @ Henk (68):

  Het kost me eerlijk gezegd moeite om nog serieus op je te reageren, maar ik zal het toch nog een keer proberen.
  Natuurlijk wilde de meerderheid van de heterogene bevolkingsgroepen in Irak af van de dictatuur van Saddam Hoessein. Heeft iemand hier beweerd dat dat niet zo is? Door schade en schande weten de Irakezen nu intussen wel, dat de Amerikanen geen idealisten zijn die hun allen maar het heil van de democratie wilden komen brengen, maar gewoon hun eigen belangen in het Midden-Oosten najagen (winst, olie en militaire strategie). Met behulp van schandelijke leugens en verkrachting van het volkenrecht zijn de Amerikanen Irak binnegevallen. Maar dat wil je niet horen en zien. Want dan moet je erkennen dat het hier helemaal niet gaat om “kritiekloos anti-Amerkanisme”, maar om analyseren, nadenken, propaganda doorprikken enz. En omdat ik al wat langer meedraai in dit ondermaanse, weet ik ook dat het inderdaad niet de eerste keer is dat de Amerikanen zo handelen. (Zo heb ik ook meegedaan aan het verzet tegen de Amerikaanse oorlogvoering in Zuid-Oost Azië in de jaren zestig en zeventig). Jij weet dit ook, als je een beetje hebt opgelet.
  Het resultaat in Irak is nu een smeulende burgeroorlog en niet aflatende aanslagen, die de Amerikanen niet kunenn voorkomen. Tel uit je winst!

  En dat gezeur over de “faliekante mislukking van de multi-culturele samenleving”: wen er eindelijk maar eens aan, dat Nederland een multi-culturele samenleving IS.

  Reactie door Olav Meijer — woensdag 20 juli 2005 @ 13.31 uur

 73. Henk typt in 68: `kritiekloze anti-amerikanisme dat van deze site afdruipt..’

  Ik zal het nog maar een oplepelen:

  Hénk,

  Ik heb inderdaad wat op Amerika tegen, maar ben genuanceerd genoeg
  om het over Republikeinse Amerikanen te hebben. Onder Democratisch bewind van
  Carter en Clinton werd Europa redelijk serieus genomen als onderhandelingspartner,
  onder het Republikeinse Bush-regime heeft Europa maar te knippen en te buigen voor hun dictaten. Is dat gelijkwaardig?
  Bemoeien wij ons soms met de Amerikaanse buitenlandse politiek door dwingende adviezen te geven, zoals Bush die Turkije versneld bij de EU wil?
  Hebben wij als Europa soms bases in Amerika waar Amerikanen niet mogen komen?
  Voeren Europeanen soms preventieve oorlogen, afgezien van Blair? Leggen wij Amerikanen imoportheffingen op zoals Bush op ons staal? Ze reageerden hysterisch toen Europa dat even overwoog te doen met Amerikaanse producten.
  Zal Amerika ooit een hier gezochte Ameriaanse crimineel uitleveren aan Interpol en justitie voor berechting? Dat is nog nooit voorgekomen, verder lapt Amerika de VN-jurisdictie aan zijn laars en dreigt zelfs met een aanval op Den Haag als Nederland er een Amerikaanse militair zou berechten. Houdt Amerika zich aan de milieuregels waar alle andere landen zich wel netjes aan proberen te houden, hebben wij afluisterschotels staan in Amerika? Zoals zij hier wel in Buren en op het Deense Groenland? Mogen wij in Den Haag vijf minuten stil staat voor de Amerikaanse ambassade om een bord omhoog te houden? Mogen wij bij de burgerlocatie Eemshaven op de kade staan als een als vrachtvaartuig vermomd Amerikaans oorlogsschip onaangekondigd verschijnt om materiaal voor Irak in te laden?
  Zo kan ik nog even doorgaan. Het antwoord luidt Néé!
  Het is voor mij nog geen reden om Amerikanen te haten zoals je zegt maar genoeg om een spuughekel aan ze te hebben. Duidelijk?

  Het is een beklagenswaardig slag volk dat een Leider nodig heeft. Een Leider wordt gevraagd door Lijders. Van een Leider wordt verwacht het volk te mennen.
  Een zelfstandig denkende daarentegen heeft geen leider nodig maar benoemt met andere zelfstandig denkenden een soortgenoot die de werkelijke betekenis van democratie begrijpt, democratie=regering van de bevolking, en die de capaciteiten heeft om een volk te overtuigen van de noodzaak van de vrije gedachte, zonder retoriek zonder symbolen.

  De Amerikaanse vlag kan ik overigens niet meer verdragen sinds die onder het Bushregime wordt gebruikt als logo voor practisch alle Amerikaanse exportproducten als spijkerbroeken, jeeps, hamburgers, speelgoed en Hollywoodfilms. Op tv, in de film en in de krant, overal moet ik dat zenuwenvod zien. Ook de Nederlandse ondernemers doen er slaafs aan mee. Kan daar iets aan gedaan worden? Het is bij nadere beschouwing een vrij stuitend vlagvertoon omdat het zo’n hebberigheid uitstraalt met die overdaad aan sterren en strepen.
  Beste Amerikanen, als jullie dat vendel in eigen land demonstreren en af en toe eens bij een interland, prima, dat doen wij ook, net als andere beschaafde landen, maar dring je nationale vlag alsjeblieft niet te pas en te onpas ongevraagd aan de wereld op, een vlag is een visitekaartje, geen handelsmerk of krijgsbanier.

  Ik schaam me voor Balkenende die als beulsknecht van de inquisitie van Bush & en de nazinazaat Rumsfeld ons eigen voetvolk stuurt om deze agressors te dienen in het
  Republikeins Amerikaanse weggrissen van Iraakse rijkdommen. Ik wou dat ik het genuanceerder kon zien, maar de huidige praktijken van het mondiale Amerikaanse machtsvertoon maken me dit onmogelijk.
  Ik kan het niet meer horen, het argument dat Bush applaus verdient voor zijn
  op eigen houtje gevoerde oorlog in Irak, en dat wij, ondankbare honden in Europa,
  hier geen kritiek op horen te hebben omdat wij toch maar mooi zijn bevrijd door de Amerikanen in `45. Dit oudbakken kulargument wordt al sinds de Vietnamoorlog regelmatig van stal gehaald en uitgebrald door rechts, en altijd weer opnieuw per Telegraaf door OSL-achtige figuren en VVD-adepten van het type Villa Maarheeze oldboysnetwork en hun klonen.
  Het argument van massavernietigingswapens was al ontmaskerd als leugen voor deelname aan onwettig en agressief Amerikaans machtsvertoon in Irak. Wat overbleef als drijfveer was het motto: `democratie & mensenrechten’. Die nobele motieven zijn door het Amerikaanse leger op beestachtige wijze vertrapt en verkwanseld door de oorlogsmisdaden in de gevangenis van Abu Graïb en elders in Irak en ook Afghanistan. Hoe is het mogelijk dat ze hiermee weer weg komen, deze Republikeins Amerikaanse schennisplegers, de ontaarde moordenaars in naam van hun vlag en God? En dat het land per dictaat verantwoording opeist van zelfs democratische landen als Venezuela dat niet rechts genoeg is, dus bedreigend.
  En als toppunt dat Amerika zich niet wenst te verantwoorden voor het Internationaal Haags Tribunaal dat oorlogsmisdadigers aanpakt. Ik heb niks tegen Amerikanen maar wel tegen
  Bush en zijn schrikbewind dat ondanks de VN-afspraken nergens wil opkrassen waar het
  onrechtmatig zijn wil oplegt.

  Reactie door C.Tilyx — woensdag 20 juli 2005 @ 13.39 uur

 74. Olav

  Dus jij zegt dat de Amerikanen vanwege hebzucht Irak zijn binnengevallen? Nou, netzoals bij het ontwikkelen van een medicijn tegen AIDS kan hebzucht dus gebruikt worden om iets goeds teweeg te brengen. Het kan mij geen donder schelen dat Amerika daar voordeel aan heeft, ik kan me alleen gelukkig prijzen dat de hebzucht van Amerika aangewend kan worden om iets goeds te bereiken. Als ‘jullie’ slim waren dan zouden jullie manieren bedenken waarop bijvoorbeeld het helpen van Afrika meer geld opleverd dan het negeren van Afrika. Dat gebeurd ook door bijvoorbeeld die micro-crediten. Dat is een puur kapitalistisch idee wat mensen in staat steld een bedrijf te beginnen en geld te verdienen. Prachtig toch!

  Ervoor zorgen dat de olieopbrengsten niet naar dictators en terroristen gaan maar naar de bevolking zelf is goed voor Amerika en goed voor die bevolking. Als het niet goed voor Amerika was dan zouden ze het toch niet doen, of wel soms? Je moet dus die combinatie vinden maar gek genoeg wijst ‘links’ dat juist af. Links vindt dat je allen goede dingen moet doen als je er niks aan hebt. Tja, dat schiet niet op.

  Reactie door daniel565 — woensdag 20 juli 2005 @ 13.43 uur

 75. Daniel565:

  Jouw logica klopt niet. Het feit, dat armoede en onderdrukking, naast andere factoren, een voedingsbodem vormen van terrorisme, betekent niet dat die omstandigheden ten allen tijde en overal noodzakelijkerwijs terrorisme veroorzaken. Daarvoor moeten ook nog andere factoren aanwezig zijn, zoals een bepaalde mate van ontwikkeling, de materiële mogelijkheden om terroristisch te handelen, enz. Juist die COMBINATIE maakt het verklaarbaar dat er b.v. ook Baskische en Ierse terroristen zijn. Maar de uiteindelijke bron daarvan ligt ook wel degelijk vooral in achterstelling en frustraties daarover.
  En ook al zijn er aanslagen geweest vóór de oorlog in Irak, dan betekent dat nog niet dat ook déze oorlog geen bron van terrorisme vormt.
  En ook al laten goed opgeleide en niet kansloze jongeren zich in met terrorisme, dan wil dat nog niet zeggen dat frustraties en boosheid over achterstelling, onderdrukking, enz., geen belangrijke rol spelen. Ideologie is op zichzelf geen OORZAAK van het terrorisme, maar een product van sociaal-economische en psychologishe factoren, en wordt vervolgens wel gebruikt om terroristisch handelen te rechtvaardigen.

  Op grond van het bovenstaande is b.v. te verklaren, dat jongeren in het westen zich vroeger hebben verzet tegen de Amerikaanse oorlogvoering in Zuid-Oost-Azië. Niet een gevolg van een uit het niets voortspruitende (anti-Amerikaanse) ideologie, maar een kwestie van nadenken over uitbuiting, onderdrukking en armoede, meevoelen met de slachtoffers daarvan, en verantwoordelijkheid nemen.

  Reactie door Olav Meijer — woensdag 20 juli 2005 @ 14.02 uur

 76. Ik sluit mij bij de vorige (@73) spreker aan!

  Reactie door Gandalf — woensdag 20 juli 2005 @ 14.45 uur

 77. @76
  ik ook!

  Reactie door Piet — woensdag 20 juli 2005 @ 14.54 uur

 78. Olav

  Nee ik ben het niet met je eens. De meeste jongeren in de jaren 60 waren links en werden misbruikt voor de politieke doeleinden van Moskouw. De Soviet Unie wilde de koude oorlog natuurlijk winnen en een Amerikaans verlies in Vietnam was daarvoor mooi meegenomen. Bovendien was Noord-Vietnam communistisch en dus links en waren daarom linkse jongeren geneigd om hun ideologische bondgenoten te steunen. De neergeslagen opstanden in Hongarije in ’56 en in Tsjechoslowakije in ’68 resulteerde niet in een gelijke reactie onder westerse jongeren, ook liet hen de enorme stroom Vietnamese vluchtelingen na de Amerikaanse nederlaag volledig koud. Men maakte een ideologische overweging en negeerde dit onrecht.

  Jullie blijven zeggen dat het aan de armoede ligt. Maar noch de armen noch de terroristen zijn het met jullie eens. Al Qaida is niet een vereniging van arme mensen, de terroristen die zij recruteerd zijn niet armoedig, hun motivatie is Islamitisch niet economisch en de mensen die wel arm zijn zoals de Zigeuners of de Afrikanen doen zulke dingen niet. Jullie proberen de eigen doelen over die van Al Qaida te plakken wat eigenlijk een belediging is aan het adres van al die miljoenen Afrikanen die nog nooit geweld tegen het Westen hebben gepleegd.

  Reactie door daniel565 — woensdag 20 juli 2005 @ 15.03 uur

 79. Mijn bescheiden mening is dat vele regeringen nooit gehoord lijken te hebben van de natuurkundige wetmatigheid,dat elke aktie een reactie tot gevolg heeft.

  Wat men wel kan doen is proberen de reactie te beperken,in geval van de Irak oorlog had de bezettingsmacht moeten zorgen voor een plan de campange om na het wapengekletter te zorgen voor structurele verbeteringen.

  Wie werkelijk denkt dat wat men’Terrorisme’noemt te bestrijden is, vind ik een idealist met grootheidswaanzin.
  Waar er altijd verknpte mensen met criminele opvattingen zullen bestaan,zullen er altijd mensen rondlopen die hun gedrag zullen toeschrijven aan het dienen van een hoger doel.
  Dit gedrag zie je bij presidenten tot en met de puber die ook een tv en internet heeft.

  Reactie door Beste Kerel — woensdag 20 juli 2005 @ 15.13 uur

 80. Beste beste Kerel :P

  Je hebt natuurlijk helemaal gelijk. Het is dan ook geen oorlog tegen het fenomeen terrorisme, het is een oorlog tegen militante moslimfundamentalisten en hun ideologie. Om het multiculturele ideaal niet te verstoren mag je dat niet zeggen en dat is jammer. Want onze grootste bondgenoten in deze oorlog zijn de gematigde Moslims. Die hebben ook het meeste te verliezen als het fundamentalisme de overhand krijgt. Stel je voor wat een ramp 7/7 is voor de ouders van de daders. Je raakt je kind kwijt en het is z’n eigen wil. Waaaaaaaaaaaaaaanzin.

  Reactie door daniel565 — woensdag 20 juli 2005 @ 15.23 uur

 81. @ daniel565 — woensdag 20 juli 2005 ,
  //Nou, netzoals bij het ontwikkelen van een medicijn tegen AIDS kan hebzucht dus gebruikt worden om iets goeds teweeg te brengen.//
  Hebzucht, heeft nog niet iets goeds teweeg gevracht, en alhoewel ik de Bijbel meet een korreltje zout lees, vind ik de tien geboden absoluut een goede basis om van uit te gaan.
  De inval in Irak, heeft duizende slachtoffers gebracht, en er zullen in de toekomst duizende kinderen sterven, vanwege leukemie! Waarom? Omdat de Coalitie, verarmd uranium in hun ammonutie gebruikt. Tevsns is het zo, dat het nog steeds, een grote bende is in Irak.

  //ik kan me alleen gelukkig prijzen dat de hebzucht van Amerika aangewend kan worden om iets goeds te bereiken. //Noem eens 10 goede dingen op, die de hebzucht van Amerika teweeg heeft gebracht, en dan niet alleen dingen die jij goed vind, maar waar heel de wereld profijt van heeft, en blijft hebben. Namelijk zorgt onderandere de hebzucht van Amerika al ontzettend lang voor enorme lucht en water verontreiniging.

  //Als ‘jullie’ slim waren dan zouden jullie manieren bedenken waarop bijvoorbeeld het helpen van Afrika meer geld opleverd dan het negeren van Afrika.// Ik geloof niet dat er veel mensen zijn die Afrika negeren. Het is nog steeds de politiek, die Afrika in zekere mate negeert. Namelijk het kwijtschelden van schulden is niet genoeg. De politieke top van dit continent, moet leren met geld om te gaan, en zeker ook een gedeelte voor het volk gebruiken.

  Reactie door RedSt@r — woensdag 20 juli 2005 @ 15.26 uur

 82. 80 daniel565

  Het meest verloren hebben de slachtoffers en gewonden en hun naasten.

  Wat ik tevens waanzin vind is dat er regeringen zijn onder wie de nederlandse, die deze hype uitbuiten om elctoraal gewin te behalen,niet verder kijkend dan de volgende verkiezingen,maar inplaats van intelligent en in beslotenheid te zaak proberen te handelen,heeft men besloten de zaak met veel tromgeroffel en provocatie(verdonk)neer te zetten.

  Want als je het in het kader van aantallen gewonden of doden zou zetten,dan zou bv de arbowet vele malen belangrijker moeten zijn.Tussen de 150 en 175 duizend bedrijfsongevallen met jaarlijks tussen de 100 en 150 doden.

  Reactie door Beste Kerel — woensdag 20 juli 2005 @ 15.43 uur

 83. Even een paar vraagjes… Gelooft iemand hier dat het toeval was dat zowel bij 9/11 als 7/7 op dezelfe plek en tijd ‘terreur’-oefeningen plaatsvonden?
  Of dat het toeval is dat zowel bij 9/11 als 7/7 vooraf wel informatie was over aanstaande aanslagen? De Israealische chef van de Mossad wist het, Netanyahu voelde blijkbaar aan dat de plek waar hij die ochtend moest zijn boven een van de getroffen stations lag, aangezien hij zijn afspraak afzegde?
  Of dat het toeval is dat de ‘terroristen’ incriminerend bewijs zoals een auto of een huis vol explosieven, of videotapes, brieven etc. netjes achterlaten voor de autoriteiten om te ‘vinden’. We hebben het genoeg gezien dat telkens als de aandacht verslapte zoiets werd ‘gevonden’
  Of dat er net zoals bij 9/11 de officiele verklaring van de onwaarheden aan elkaar hangen? Eerst wist Israel het, nu opeens niet meer, eerst waren het tijdklokken, toen zelfmoordterroristen, eerst waren het professionele explosieven, toen opeens huisbrouwsels.

  Trouwens, was het niet verrekte handig dat de ID-kaart van een van de ‘daders’ de ontploffing overleefde? Voortaan verpak ik al mn kwetsbare spullen in hetzelfde materiaal, zelfs veilig voor bommen! En waarom ze uberhaupt ID-papieren, retourtickets enzo meenamen is nog zo’n raadsel, net als de reden waarom ze een bomauto achterlieten… Ze hebben het de autoriteiten wel *erg* makkelijk gemaakt.
  En lees de verklaring van de ‘terroristengroep’ er eens op na… zou zo’n Islamitische groep Koranverzen fout citeren? En zouden ze niet daadwerkelijk verantwoording opeisen in plaats van alleen de aanval prijzen (in de 3e persoon)

  Voor de goede orde, deze informatie is afkomstig van http://www.prisonplanet.com en gelinkte sites. Ik zal de eerste zijn om te erkennen dat dit medium net als alle andere media niet betrouwbaar is of hoeft te zijn.
  Ook zijn deze sites zo anti-rechts dat dit hetzelfde soort propaganda zou kunnen zijn als dat wat de Britse and Amerikaanse regering verspreiden.

  Evengoed, zelf al neem ik hun verhalen met alle zout in de zee, dan nog wordt er een ontluisterend beeld geschetst, en van zoveel toevalligheden bij elkaar wordt ik hoogst achterdochtig en cynisch.

  De Britse regering heeft het nu dan ook behoorlijk makkelijk om allerlei privacy-beperkende wetten door te voeren. Misschien een idee voor Balkenende? Blaas wat op en gelijk staat iedereen te dringen om z’n vrijheid weg te stemmen.
  Ik hoop het niet.

  Peter

  Reactie door Ishamael — woensdag 20 juli 2005 @ 15.50 uur

 84. @ Daniel565 (78):

  Wat je hier zegt over Al Qada gaat helemaal niet in op wat ik gezegd heb in nr. 75. (Wie heeft b.v. beweerd, dat Al Qaida een “vereniging van arme mensen” zou zijn?). Ik stop ermee, want zou dan in herhalingen moeten vervallen.

  Wat je verder beweert over de linkse jongeren in de jaren zestig raakt kant noch wal. En ik ben “ervaringsdeskundige”.
  De jongeren werden helemaal niet “misbruikt voor de politieke doeleinden van Moskou”. Er waren maar heel weinig die sympathie voelden voor de sowjet-politiek. De politieke bewustwording vond in die jaren plaats op grond van eigen ervaringen (en daaraan verbonden denkprocessen), zoals de imperialistische oorlogsvoering, de autoritaire organisdatie van het hoger onderwijs en de morele verkramptheid van de jaren vijftig.
  Het Zuid-Vietnamese Bevrijdingsfront bestond, zoals de naam al zegt, uit Zuid-Vietnamezen die in opstand kwamen tegen de door de Amerikanen gesteunde dictatuur. Pas geleidelijk is ook militaire steun uit het noorden gekomen.
  De opstand in Hongarije in 1956 vond plaats vóór de genoemde ontwikkelingen, en tegen het neerslaan van de Praagse Lente is ook wel degelijk geprotesteerd. (Zelf heb ik meegedaan aan de organisatie van een demonstratie bij de Russische ambassade in Den Haag in augustus 1968). Dus niks “ideologische overwegingen” en “negeren van onrecht”.

  Reactie door Olav Meijer — woensdag 20 juli 2005 @ 15.54 uur

 85. RedSt@r

  Je weet natuurlijk net zo goed als ik dat het laten zitten van Saddam meer mensen het leven had gekost dan deze oorlog. Door de sancties zijn er honderduizenden mensen van ellende omgekomen en het regime was ook geen pretje. Daarom zijn de meeste Iraki’s ook heel erg blij om va Saddam af te zijn. Ze weten natuurlijk wel ook dat Amerika een democratie is wat het gevaar opleverd dat er over 2 jaar een andere President zit die misschien Irak laat vallen. Dat is de doodstraf voor alle democratisch gezinde Iraki’s en zo’n verraad hebben ze in 1992 al eens meegemaakt. Nee, ik kan me heel goed voorstellen dat mensen de kat uit de boom kijken.

  Dat sprookje over verarmd uranium hoef je niet te geloven. http://nl.wikipedia.org/wiki/Verarmd_uranium

  10 goede dingen? De vraag is natuurlijk wat je ‘Amerika’ noemt. Zijn de uitvindingen van Thomas Edison ‘Amerika’? Ze zijn zeker door commerciele overwegingen gemotiveerd. Ook Ford en de mobiliteit die hij verschafde. Wat verder? Het niet verliezen van de Koude Oorlog, dat doe je ook voor jezelf. Het opnemen van miljoenen vluchtelingen uit Europa, is goed voor de economie.
  Het helpen van het winnen van de eerste wereld oorlog, het helpen van het winnen van de 2e wereld oorlog, de bevoorrading van Berlijn, de bevrijding van Koeweit, de bevrijding van Afghanistan, allemaal dingen die goed zijn voor de VS. De technologische ontwikkelingen van de laatste tijd, de PC, Internet, digitalisatie. Europa doet daarook aan mee maar Amerika is de duwende kracht. Er komt veel goeds uit de VS.

  Wat Afrika betreft. Er is héél erg veel geld aan Afrikaanse landen gegeven wat allemaal verdwenen is in de corrupte zakken van de machthebbers. Ik geloof dat je wel 90% van het geld moet uitgeven om functionarissen om te kopen als je de bevolking wil helpen. Voor veel van die corrupte regimes functioneerd die hulp als extra inkomensbron waardoor ze aan de macht kunnen blijven. Dus ik denk dat we niet te weinig hulp hebben geboden maar hoofdzakelijk de verkeerde. Ik zou zo zeggen, zonder regelmatige eerlijke verkiezingen geen hulp.

  Beste Kerel

  Ja natuurlijk zijn de onschuldige slachtoffers de grootste slachtoffers. Maar dat betekend niet dat de Moslims hier ook de dupe van worden. Wanneer iemand gehersenspoelt wordt om zich op te blazen is ie ook een slachtoffer. De Moslimgemeenschap moet zich tegen dit soort griezelige mensen leren verdedigen.

  Reactie door daniel565 — woensdag 20 juli 2005 @ 17.00 uur

 86. Dus daniel, de verhoogde stralingsmetingen in Irak en het hogere percentage mismaakt geboren kinderen en doodgeborenen zijn zeker allemaal psychisch?
  Je kunt de mening van je tegenstanders wel afdoen als sprookjes, maar wikipedia is niet God’s woord en dus ook geen bewijs, zeker niet als de site zelf schermt met de termen ‘lijkt zeer onwaarschijnlijk’, ‘theoretische gronden’.
  Met zo’n houding zal echt onderzoek dan ook niet plaatsvinden.

  Wat betreft Afrika, zeker is er veel geld verdwenen in de zakken van de corrupten, alleen de gevers van dit geld kon dit dan blijkbaar niets schelen. Dit omdat de corruptie al decennia duurt en we het geld gewoon aan de machthebbers blijven geven. Ons geld is ter verlichting van ons schuldgevoel, niet ter verlichting van het lijden van Afrikanen. Het blijven geven op deze manier illustreert onze onverschilligheid jegens de rest van de wereld.

  En ja, Amerikanen hebben veel goeds in deze wereld gebracht. Helaas kunnen we dat niet zeggen van hun machthebbers, en om hen gaat het uiteindelijk. Ze zijn ook zo vriendelijk geweest om tegen hun eigen Twin Towers op te vliegen, zodat we nu kunnen genieten van het heerlijke angstbeleid dat ze al hun bondgenoten aandoen.

  Reactie door Ishamael — woensdag 20 juli 2005 @ 17.17 uur

 87. @73. C. Tilyx
  @85. Ishamael
  Sluit me hier volledig bij aan.

  Mvg,

  Rob

  Reactie door Rob de Kuster — woensdag 20 juli 2005 @ 17.39 uur

 88. @Sonja(37),

  Een bom is altijd dodelijk, ook voor kinderen. Dat gold voor de bommen op nazi-Duitsland ook.
  Dat de Amerikanen hier toen olie kwamen zoeken geloof ik niet. En ik geloof ook niet dat ze daarvoor naar Somalië, Bosnië en Irak zijn gegaan.

  Sinds de Amerikaanse invasie in Irak zijn de meeste burgers door Al-zarqawi en consorten gedood, niet door gevechten tussen de VS en Al-zarqawi cs.
  Denk je dat terugtrekking uit Irak tot een beter Irak leidt? Ik denk dat Irak dan heel erg op ‘Afghanistan onder de taliban’ gaat lijken.

  @Olav Mijer(60),

  Ik heb het artikel ook gelezen. Azghari zegt zelf al, “het GEVOEL niet geaccepteerd te worden”.
  Marokkanen in Nederland hebben het 100 x beter dan Marokkanen in Marokko. Dat ‘wij horen er niet bij’-gevoel wordt alleen door idioten gepredikt. Dat kunnen zowel radicale moslims zijn als linkse kerkgangers, iedereen die aanhang zoekt roept ‘discriminatie’ om zo te doen alsof hij het voor die mensen opneemt. In werkelijkheid vergroot men zo juist de kloof.

  Ik ben opgevoed in de tijd dat werkelijk àlles gezegd mocht worden over christenen, Amerikanen en politici. Dat mag trouwens nog steeds, lees de berichtjes hierboven maar. Zelfs bloedige aanslagen (opgeëist door al-qaida) worden hier toegeschreven aan de CIA en de Mossad.
  Het idee dat zelfs de mildste kritiek op de islam ‘moslimbashen’ of ‘islamofobie’ is, verwerp ik.

  We moeten gewoon erkennen dat de islam (net als in het verleden christendom, socialisme en nationalisme) misbruikt kan worden door rijke oliesheiks.
  Die de aandacht van de echte problemen daar af willen leiden. Dat doet men door het westen en de joden overal de schuld van te geven.

  Reactie door arend — woensdag 20 juli 2005 @ 18.09 uur

 89. @88: Arend: Wat is de oplossing dan volgens jou? Zolang de amerikanen er zijn zal Al-zarqawi doorgaan met hen en de in zijn ogen collaborerende landgenoten aanvallen. Ik weet dat het niet beter wordt zolang ze blijven, en ik denk dat de Irakezen zelf hun overheid wel bepalen en zich niet automatisch Amerikaanse Democratie door de strot laten schuiven.

  En voor het geval je het niet weet, ik kan ook wel aanslagen gaan opeisen door in het arabisch geschreven brieven te sturen, maar dat is nog geen bewijs. Erger nog, volgens mij gelooft tegenwoordig niemand meer dat het NIET Al-qaida was, wat andere groeperingen snel als dekmantel kunnen gebruiken
  En wat betreft het gevoel er niet bij te horen, dit ligt zowel aan de allochtonen als aan de Nederlanders; de nieuwkomers spreiden niet voldoende (ik kan overigens niet beoordelen of dit echt aan hen ligt of aan bijv. gemeentes die bepaalde buurten als dumpplek gebruik(t)en). De Nederlands hebben tolerantie wel hoog in het vaandel maar dat is vaak maar schijn. In het echt is het vaak onverschilligheid. Integratie komt heus niet van een kant, je moet willen, maar de autochtonen ook.

  Reactie door Ishamael — woensdag 20 juli 2005 @ 18.36 uur

 90. @Ishamael(86),

  Je zegt; “De Amerikanen zijn zo vriendelijk geweest om tegen hun eigen Twin Towers op te vliegen, zodat we nu kunnen genieten van het heerlijke angstbeleid dat ze al hun bondgenoten aandoen”.

  Laat me raden; de VS zitten ook achter de genocide op 180.000 zwarte moslims in Darfur? Om zo de Arabieren een slechte naam te bezorgen?
  En het onthoofden van leraren in Thailand, het zinken van veerboten op de Fillipijnen, het verkrachten en onthoofden van 10 jarige meisjes zonder hoofddoekje in Bangladesh, allemaal de VS?

  Als de VS iedereen bang willen maken hoeven ze alleen maar te vertellen hoe de leiders in het midden-oosten met hun mensen omgaan.
  Even uitleggen hoe de taliban de koran interpreteerden, en wat Iran en Saudi-Arabië doen met slachtoffers van verkrachting (steniging van het slachtoffer, dader vrijuit).

  Ik ben het zelden met het beleid van de VS eens, en zeker niet met christenhond Bush.
  Maar Bush is 10 x beter dan de gemiddelde dictator in die regio.

  Over die munitie; Een veel waarschijnlijker oorzaak voor die geboortenafwijkingen is voedseltekort.
  Saddam verkocht namelijk de opbrengsten van het ‘olie voor voedsel’-programma, omdat hij te weinig paleizen had.
  Als er in 10 jaar tijd 1 miljoen mensen omkomen van de honger, kun je er veilig vanuit gaan dat er ook mensen zijn met allerlei afwijkingen.
  Goed dus dat die man weg is.

  Je hebt wel gelijk dat de hulp aan Afrika steeds in de verkeerde handen komt. Maar betekent dat dat we ‘onverschillig’ zijn?

  Het is een feit dat landen zonder ontwikkelingshulp het beter doen dan landen met ontwikkelingshulp. Daarom sloeg Thailand na de tsunami veel hulp af, te veel hulp leidt tot corruptie en wanbeheer.
  Maar als we dan weer foto’s zien van hongerende kinderen…Het is toch logisch dat veel mensen en regeringen willen blijven geven?

  De beste methode om de derde wereld te laten groeien in welvaart, is eerlijke handel. Daar moet de EU aan werken, en de VS, maar ook China en het midden-oosten.

  @Daniël 565,

  Leuke stukjes, je kan wel zien dat je de gebeurtenissen in de wereld echt volgt.
  En inderdaad, het is beter om in discussie te gaan met andersdenkenden. Daar leer je het meest van.

  Reactie door arend — woensdag 20 juli 2005 @ 18.42 uur

 91. @Ishamael(89),

  Volgens mij is 60% van de Irakezen gaan stemme, ondanks een bloeddorstige bommencampagne. Hoeveel Nederlanders stemmen er eigenlijk gemiddeld, in dit ingeslapen land?

  Net als de taliban in Afghanistan weet ook Al-zarqawi dat hij nooit vrije verkiezingen kan winnen; vandaar de terreur.
  Waarom onthoofd hij telefoonverkopers en journalisten? Omdat alleen ‘betrouwbare’ (lees; alleen zijn) informatie het land mag verlaten.
  Terecht klagen veel Iraki’s voor de camera over de problemen door de bezetting door de VS. Wie klaagt over de bomaanslagen van Al-zarqawi loopt het risico om op een erg vervelende manier om te komen.
  Wij kregen de democratie 60 jaar geleden ook ‘door onze strot gedouwd’. Wat ben ik daar blij mee.

  Dat iedereen aanslagen kan opeisen lijkt me duidelijk, daarom worden dergelijke verklaringen altijd door experts bekeken, dat was in het IRA tijdperk ook al zo.
  Verder zou het me verbazen als al-qaida er NIET achter zat, ze roepen voortdurend dat ze van plan zijn aanslagen te plegen.
  Op radicale websites zijn voortdurend onthoofdingen en ‘live’ aanslagen te volgen.
  Het tuinkabouterbevrijdingsfront pleegt dergelijke aanslagen gewoon niet.

  Wat die tolerantie betreft; Nederland heeft in een relatief korte tijd 1 miljoen mensen opgenomen. Dat doen maar weinig landen met vergelijkbare inwoneraantallen.
  Voor de nieuwkomers wordt per jaar tientallen miljarden geïnvesteerd in taal-en integratiecursussen, scholing, huisvesting, allerlei allochtone verenigingen, gebedsruimten en eigen scholen, jongerenwerk, noem maar op.
  Mensen hebben recht op werk, uitkering, kunnen als ze zich gediscrimineerd voelen naar de rechter.
  Toch is de criminaliteit onder sommige groepen hoger, en blijkbaar ook de aanhang voor extreme ideeën.

  Ik geloof niet dat bepaalde godsdiensten en volken ‘crimineler’ of ‘radicaler’ zijn.
  Wat hier meespeelt is dat sommige dingen nooit mochten worden gezegd, en dus niet werden opgelost. Daardoor verergeren de problemen, en daardoor wordt ook de tolerantie hier minder.
  Wat weer heel vervelend is voor die meerderheid die wèl mee wil.

  Ik denk dat met het bespreken en oplossen van de problemen ook eventuele intolerantie verdwijnt.
  Waarbij ik nog wel even wil opmerken dat de gemiddelde imam minder tolerant lijkt dan bijvoorbeeld Geert Wilders.

  Reactie door arend — woensdag 20 juli 2005 @ 19.03 uur

 92. #69 Daaruit blijkt dat wijsheid niet met de jaren komt.

  Reactie door HAC — woensdag 20 juli 2005 @ 19.09 uur

 93. @90 Arend:
  Al-zarqawi is niet geinteresseerd in verkiezingen, hij wil de Amerikanen z’n land uitschoppen. Zijn methodes zijn laakbaar, zijn motieven minder. Ook heb ik de indruk dat de aanslagen (uitsluitend) gericht zijn op de Irakese poltitie en recrutees (collaborateurs) en de Amerikaanse bezetter. Volgens mij eren wij onze verzetshelden, en laten we het feit dat ze terreuraanslagen pleedgen tegen de Duitsers buiten schot of noemen we het acceptabel verzet. Wat wij van Irak weten komt uit de media, en die vertrouw ik voor geen donder. Wat mij betreft verlaten de Amerikanen Irak zsm,
  daarna mag je over de verzetters oordelen.

  Wat betreft het door de strot geduwd krijgen van de democratie, als je je geschiedenisboekjes erop na zou lezen zou je erkennen dat het een lang proces is dat altijd wortelt in een meer authoritaire staatsvorm. Onze democratien zijn geleidelijk van monarchien naar democratien verworden, vaak door eerst de elite stemrecht te geven, een parlement in te stellen etc. Dat het 60 jaar geleden met Duitsland en Japan is gelukt kwam door de totale verwoesting, de vernedering, het Marshall-plan, enzo.
  Een dictatuur die democratie opgedrongen krijgt zal hoogstwaarschijnlijk verworden tot een kleptocratie zoals Rusland of een land als Zimbabwe, als er niet gewoon weer een coup gepleegd wordt. En zelfs in ons land is de democratie vaak een schijn, het is soms meer de dictatuur van de meerderheid. Dit kabinet getuigt daarvan zou ik zeggen.

  Als laatste, vluchtelingen opnemen en huisvesten enzo is niet hetzelfde als tolerantie. Het is geld erin pompen. Dat hun situatie goed is betekent niet dat ze geaccepteerd zijn. Het is vaak juist zo dat niemand erom geeft tot er overlast wordt veroorzaakt. Het nieuwkomersbeleid van de afgelopen 40 bewijst dat wel.

  Peter

  Reactie door Ishamael — woensdag 20 juli 2005 @ 19.24 uur

 94. #90 Ik geloof niet dat bepaalde godsdiensten en volken ‘crimineler’ of ‘radicaler’ zijn.

  Even voorop gesteld, ik ben niet gelovig.
  Maar geloof wel dat het moslim geloof radicaler is dan dat wij gewend zijn.
  Het feit is dat onze culturen teveel verschillen van elkaar, dit zal ook meespelen in het ‘wantrouwen’ ten opzichte van allachtonen.
  Ik persoonlijk vertrouw ze net zover als ik ze kan gooien, maar dat is MIJN persoonlijk mening.

  Wat betreft het crimineler zijn, kijk even op deze link
  http://www.openbaarministerie.nl/publikat/hetom/criminal.htm#geslacht en herkomst
  Vooral bij hoofdstuk 2 !!!!

  Reactie door HAC — woensdag 20 juli 2005 @ 19.25 uur

 95. Ik ben het met met 92 eens: Amerikaanse troepen in Irak zijn niks meer dan ordinaire bezetters die eigenmachtig op agressieve en leugenachtige wijze de souvereiniteit hebben geschonden van een land, tegen de wil van de VN in. Ze hebben in tegenstelling tot Duitsers, Fransen en Spanjaarden, niks geleerd van fouten uit het verleden (Koreaa, Vietnam, Laos) en daarom hoeven we in Nederland niet zo geschokt te doen als ze te maken krijgen met gewapend verzet, ja hier wordt Hannie Schaft toch op 4 mei als heldin vereerd? Of zie ik dat verkeerd?

  Reactie door C.Tilyx — woensdag 20 juli 2005 @ 19.38 uur

 96. @93
  De Islamitische cultuur heeft niet de westelijke trend van secularisering gevolgd. Het resultaat is dat ze ons als verdorven beschouwen en wij hun als radicaal. Als je zegt dat wij zoiets nooit naar voren gebracht hebben dan klopt dat, vooral omdat het ons geen overlast bezorgde en wij dus onverschillig waren. Nu het probleem door het falende integratiebeleid van de afgelopen decennia ook bij ons te voelen is piepen we wel anders.

  Ten 2e, gooien met cijfers heeft geen zin zonder context. Je zou bijvoorbeeld het leger sexistisch kunnen noemen omdat het grootste deel uit mannen bestaat, en nog zo tig voorbeelden. Als je herkomst wil gebruiken als criminaliteitsmeter zul je alle andere factoren gelijk moeten zetten of weglaten. In andere woorden zo’n meter heeft pas betekenis als zowel auto als allo dezelfe welvaartsopbouw, kansen etc. hebben. Aangezien het me duidelijk lijkt dat allochtonen in het algemeen
  (kans)armer zijn dan auto’s heeft het dat dan ook niet.

  Peter

  Reactie door Ishamael — woensdag 20 juli 2005 @ 19.43 uur

 97. @ishameal 93

  >> @90 Arend:
  >>Al-zarqawi is niet geinteresseerd in
  >>verkiezingen, hij wil de Amerikanen z’n
  >>land uitschoppen

  Al-zarqawi is een JORDANEES, hij is nooit een irakees geweest.

  Reactie door Ronald — woensdag 20 juli 2005 @ 20.43 uur

 98. @C.tilyx, heeft Hannie Schaft dan ook bussen met vrouwen en kinderen opgeblazen?

  Reactie door Ronald — woensdag 20 juli 2005 @ 20.44 uur

 99. @97 & @98
  Goed, mijn fout. Hij is een Jordanees. Hij is natuurlijk een vreselijke boef, en werkt vast voor al-Qaida. Niettemin, zijn doel is terreur te zaaien onder Amerikanen en collaborateurs. Ik bedoel, Irak heeft nu gewoon een groot bord om z’n nek hangen dat zegt ‘als je Amerikanen wilt neerknallen, kom dan hier’
  Niettemin lijkt hij het (dit keer) niet echt op de burgers gericht te hebben. Natuurlijk vallen daar plenty doden, maar beide partijen deden en doen dat af als ‘collateral damage’. Pot verwijt ketel dus. Al-zarqawi belichaamt, of we dat nu willen of niet, het Irakees verzet.
  En die voeren oorlog, net zoals de Amerikanen. Hard, meedogenloos, snel.

  Reactie door Ishamael — woensdag 20 juli 2005 @ 21.02 uur

 100. Ik stel voor dat je hier eens rondkijkt voordat je mij woorden in mijn mond legt, ahrend.

  http://www.prisonplanet.com/articles/july2005/200705closescase.htm

  en hier:

  http://www.antiwar.com/blog/index.php?id=P2229

  Valt mij op dat je steeds dingen erbij haalt en vervolgens doet alsof een ander dat beweerd heeft.

  Mvg,

  Rob

  Reactie door Rob de Kuster — woensdag 20 juli 2005 @ 21.09 uur

 101. Hier nog zo een:

  http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-3111121,00.html

  Reactie door Rob de Kuster — woensdag 20 juli 2005 @ 21.20 uur

 102. En het oorspronkelijke Associated Press stuk:

  http://news.yahoo.com/s/ap/20050707/ap_on_re_mi_ea/israel_britain_explosions_1

  Mvg,

  Rob.

  Reactie door Rob de Kuster — woensdag 20 juli 2005 @ 21.29 uur

 103. Nog een:

  http://prisonplanet.com/Pages/Jul05/160705web_of_deceit.html

  Mvg,

  Rob

  Reactie door Rob de Kuster — woensdag 20 juli 2005 @ 22.58 uur

 104. @ Edwin 38: “Moslims zijn het probleem niet, wahabisme is het probleem”
  Moet jij eens even ga narekenen sinds wanneer ‘wij’ problemen hebben met de wahabieten. En dat we daarvoor nog nooit van het bestaan van die stroming afwisten. Kijk goed naar de datum, het jaar, en trek daar je conclusies uit.

  Tony Blair (dat noemt zich nog ‘Labour’, hahaha het lijkt de PvdA wel) had het heel gemakzuchtig over “excuses vinden”. Dat het niet uitmaakt omdat terroristen “overal een excuus voor vinden”. Iemand die iets van media en propaganda weet, weet ook dat dit een taalspelletje is. Je neemt een woord, zoals “reden”, en daar maak je dan “excuus” van.
  Als je het woord “excuses” gebruikt hoef je namelijk geen vragen meer te stellen (aan jezelf). Wanneer je het woord “redenen” gebruikt moet je je afvragen: welke redenen? Snapt u?

  Wat ik hier ook lees, is dat fundamentalistische moslims eigenlijk gek zijn, geestelijk gestoord, e.d. Maar denk je eens in: wat nu als zij net zo over ons denken?
  Zou er tijdens een bombardement mijn dochter voor mijn ogen als een stuk vlees uiteengereten worden en ‘collateral damage’ genoemd worden door mensen die je land bezetten en leegplunderen, dan grijp ik, mentaal helemaal in orde, misschien ook wel naar een gordel met bommen. Vergeet niet, wat voor flitsen je zo af en toe, opvallend schaars, over het leven in Irak ziet op tv, geeft geen indruk van de werkelijkheid daar.

  En lees ik net in het NRC, dat de boel daar alleen nog maar erger wordt, en dat geen enkele troepenmacht ook maar enig resultaat behaald. Behalve het aantal aanslagen vermeerderen. Maar dat wisten we natuurlijk al tijdens het bombardement op Bagdad.

  Bush heeft samen met Blair, en alle andere collaborateurs (waar wij ook zo goed in zijn altijd) de hele wereld verfuckt. Wraak nemen na 9/11 daar kan ik nog inkomen, maar landjepik nee, en het is NAIEF om te denken dat je dat altijd maar kunt blijven doen in de wereld. Tegen alle convenanten in. En nu zijn de rapen gaar. Straks ook in Nederland. En dan kunnen we Balkenende weer horen zeggen dat hij zo “geschokt” is.

  Reactie door Sonja — donderdag 21 juli 2005 @ 1.02 uur

 105. En o ja. Nelson Mandela, laatst weer in het nieuws als grootste vredesstichter ter wereld of zoiets, was vroeger ook terrorist. Terrorist of vrijheidsstrijder, dat concept wisselt nogal per regering.

  Reactie door Sonja — donderdag 21 juli 2005 @ 1.09 uur

 106. Maar Sonja, waarom plegen ze dan aanslagen op de eigen burgers ? Niet een paarm maar tienduizenden. (Ik las laatst, controleren kan ik natuurlijk niet, dat inmiddels 70% van de doden burgerslachtoffers als gevolg van terrorisme en criminaliteit zijn )

  Reactie door Henk — donderdag 21 juli 2005 @ 1.11 uur

 107. @106.Henk, tja, Misschien wordt het hier duidelijk.

  http://www.prisonplanet.com/archive_war_on_terror.html

  Mvg,

  Rob

  Reactie door Rob de Kuster — donderdag 21 juli 2005 @ 2.02 uur

 108. Henk,

  Ze plegen aanslagen op de eigen burgers omdat die gecollaboreerd hebben.

  Reactie door Farshad — donderdag 21 juli 2005 @ 15.11 uur

 109. Waarom zou het ene leger wel ‘collateral damage’ mogen maken en het andere niet? Beiden zijn walgelijk, maar eenzijdig veroordelen is natuurlijk niet bevordelijk voor een oplossing.

  Reactie door Sonja — donderdag 21 juli 2005 @ 16.28 uur

 110. @Ishamael(93),
  @Farshad(108),

  Die voor een shi’itische moskee ontplofte tankwagen vorige week, eigen schuld natuurlijk? Allemaal collaborateurs!

  Bloedige aanslagen op de shi’ieten dienen om een burgeroorlog tussen soennieten en shi’ieten te veroorzaken.
  Net zo bloedige aanslagen tegen de Koerden moeten een burgeroorlog tussen Koerden en Arabieren veroorzaken.

  Aanslagen op politie en leger moeten de chaos vergroten.
  Aanslagen op hulpverleners en chauffeurs (van o.a. voedseltransporten) moeten de sociale problemen in Irak vergroten, zodat de VS daarvan de schuld kunnen krijgen.
  Ook bouwvakkers zijn doelwit; Irak moet immers een zooitje blijven.

  60 % van de Irakezen is gaan stemmen, ondanks de aanslagen.
  Zou het kunnen dat Irakezen, net als wij, gewoon liever vrij zijn?
  Of gaat het hier om collaborateurs?

  Je hebt gelijk dat er ook aanslagen op soldaten, politiemensen en Amerikanen worden gepleegd. Maar dat maakt de vele andere aanslagen op markten en moskeeën niet goed; de vergelijking met Hannie Schaft is onsmakelijk.
  Zij heeft geen bussen en kerken opgeblazen, zelfs niet een enkel hulpverlenertje onthoofd.

  Waarom vinden extreemrechtse moslims en extreemlinkse nederlanders de 25.000 moorden van al-zarqawi (schuld VS, natuurlijk) wel erg, en de dood van 180.000 zwarte moslims in Darfur niet?
  Is dat omdat we de VS de schuld niet kunnen geven?

  Reactie door arend — donderdag 21 juli 2005 @ 18.42 uur

 111. @Sonja(109),

  Ik ben altijd tegen collateral damage, het is trouwens een rotwoord, net als friendly fire.
  Maar het is iets anders dan moedwillige moordpartijen.

  Vergelijk het met het verschil tussen een moord plegen en iemand doodrijden.
  Voor het slachtoffer maakt het weinig uit, helaas.
  Maar moreel gezien is er wel degelijk een verschil.

  Een tankwagen voor een moskee laten ontploffen is iets anders dan schieten op vijandelijke strijders, en daarbij burgers raken.

  Ook de val van het derde rijk heeft miljoenen Duitse burgers het leven gekost.
  Met die val zijn we nu toch allemaal heel blij, zelfs de Duitsers.
  In Bosnië en Afghanistan gaat het nu beter dan 10 jaar geleden, en in Irak zal het over 10 jaar ook beter gaan, ondanks al-zarqawi.

  Als de VS morgen vertrekken en de democratisch gekozen regering valt, wie moet dan de macht overnemen?
  Denk je dat er een regering zou komen die de Irakezen een betere toekomst kan bezorgen?

  Reactie door arend — donderdag 21 juli 2005 @ 18.51 uur

 112. @C.Tylix(95),

  Je hebt zelf ook niet veel van het verleden geleerd.
  Los van de vraag of Hannie Schaft bussen heeft opgeblazen;

  Je noemt Korea, Vietnam en Laos, 3 landen waar de VS gevochten hebben.
  Noord Korea is een brute dictatuur, die (in de jaren ’90) miljoenen mensen heeft laten sterven van de honger. Amerikaanse voedselhulp werd door de machthebbers op de markt verkocht.
  Slechts een onnozelaar vlucht naar dit land, de hekken en mijnenvelden dienen om de Noord-Koreaanse ‘gelukkigen’ binnen te houden.

  Communistisch Vietnam en Laos waren ‘milder’, maar toch vluchtten daar altijd meer mensen van weg dan erheen.
  Dat gold trouwens voor elke communistische dictatuur.

  Voor Irak gold hetzelfde, en het aantal vluchtelingen uit Irak is na de bevrijding zelfs gedaald, ondanks de terreur.
  Ik denk dat een terugtrekking van de VS uit Irak weer tot veel vluchtelingen gaat leiden.
  En dan zijn er nog veel meer stakkers die NIET weg kunnen.

  Waarom denken we hier toch steeds dat mensen buiten Europa niet van democratie en vrijheid houden?
  Omdat ‘verzetsleiders’ ons dat zeggen, oké.

  Reactie door arend — donderdag 21 juli 2005 @ 19.12 uur

 113. @Rob de Kuster(100),

  Kun je voorbeelden geven dat ik jouw bepaalde woorden in de mond heb gelegd?

  Ik heb je alleen ‘expert’ genoemd, omdat je over het gedrag van explosieven en creditcards begon.
  Ik vind dat vrij mild, vooral omdat jij zelf al betrokkenheid van de CIA en de Mossad suggereerde (berichtje 3).

  Ik kom op allerlei sites, waar van alles wordt beweerd, bijvoorbeeld dat metaal van een ontploffende bus ‘anders krult’.
  Nog een mooie; “normaal zitten er altijd heel veel joden in de metro, maar deze keer niet; blijkbaar wisten die al wat er ging gebeuren”.

  Allemaal loze kreten, zonder bronnen, te belachelijk voor woorden. Ik hou niet zo van dergelijke complottheoriën, zeker niet als daar zo makkelijk grove beschuldigingen in worden gedaan.

  Het gebeurt regelmatig dat er na een ramp een reconstructie wordt gemaakt, om te kijken wat er precies gebeurde.
  Ik geloof gewoon niet dat er nu al experts zijn die kunnen zeggen hoe een creditcard zich in een ontploffende bus dient te gedragen. Laat staan hobbyisten.

  Ik ga dus uit van wat we weten;
  Dat al-qaida dit al jaren aankondigt.
  Dat al-qaida dit al in tientallen landen heeft waargemaakt, honderden malen.
  Dat al-qaida de aanslag inmiddels heeft opgeëist.
  Dat de daders (gezien op de camera, met rugzak, zonder einddoel) in Pakistan zijn geweest. Zoals zoveel terroristen.

  Ik geloof wel (wat er in 1 van je linkjes staat) dat de daders hoopten de bus weer te verlaten. Blijkbaar was hen verteld dat er een tijdmechanisme in zat, zodat ze zelf ongedeerd zouden blijven.
  Maar dat zegt verder niks over de vraag of dit een geintje van de CIA was.
  Het zegt dat extremisten onbetrouwbaar zijn, dùh.

  Groeten Arend.

  Reactie door arend — donderdag 21 juli 2005 @ 19.37 uur

 114. Ik weet niet of ALLE joden het wisten of alleen de chef van de Mossad en Netanyahu zoals gedocumenteerd is. Vooral niet goed zoeken, dan vind je het ook niet…

  Ik weet ook niet of alle terroristen standaard Pakistan als vakantieland nemen, net zoals ik weet of alle Pakistanis terroristen zijn. Vooral Pakistan als argument gebruiken, echt geloofwaardig…

  Ik weet ook niet of die 4 jongens de terroristen waren, of dat de MI5 hun de beste zondebokken vond. Ik weet ook niet of de ID-kaart echt van hun was of geplant. Geen ooggetuigen maakt makkelijke zondebokken…

  Peter

  Reactie door Ishamael — donderdag 21 juli 2005 @ 19.46 uur

 115. @HAC(94),

  Ik geloof inderdaad niet dat het ene volk crimineler is, van zichzelf dan.
  Wij hebben in het westen een probleem omdat we te veel ‘mea culpa’ beleden hebben.
  Als een Marokkaan een tas rooft, dan moest dat geheim blijven. Lekte het toch uit, dan kwamen we met lulkoek over ‘achterstandspositie’.
  Duizenden mensen, allochtoon en autochtoon, zijn dat ook echt gaan geloven. Zo praten we de daad weer goed, de rovertjes krijgen een taakstraf maar komen niet opdagen. En leren zo dat misdaad loont. En vertellen dat hun broertjes.

  Er is dus een probleem, dat besproken en opgelost moet worden.

  Tegelijk moet je echter bedenken dat het vooral de etters zijn die opvallen.
  Dat geld voor lonsdalers en supporters, maar ook voor allochtonen. Er zijn jeugdbendes, maar ook studenten.
  Marokkanen die werken of leren vallen niet op, net zo min als tolerante lonsdalers.
  We mogen nooit alle Marokkanen of Antillianen op 1 hoop gooien met een kleine, maar te actieve groep ettertjes.

  Reactie door arend — donderdag 21 juli 2005 @ 19.48 uur

 116. Tiny da’s top!

  Reactie door Jeroen1 — donderdag 21 juli 2005 @ 19.57 uur

 117. Trouwens Arend, we vind Darfur ‘niet erg’ omdat het een intern conflict is, iets dat de Sudanezen zelf gedaan hebben en op moet lossen. Op diezelfde manier vinden we vele onrechten in de wereld ‘niet erg’, net zoals we Irak voor de invasie ‘niet erg’ vonden.

  Het wordt wat anders als een bevriende mogendheid, een bondgenoot, het geeikte internationale verbond de VN negeren, en eigenrechtig een ander land binnenvalt tbv ‘de vrijheid’. (yeah right, daarom zijn ze zulke goede vrienden van Pakistan zeker). Zeker als ons kleine kutlandje dan er ook nog eens als een schoothondje achteraan hobbelt. Slachtoffers zijn altijd erg, maar de omstandigheden waaronder doen wel degelijk ter zake.

  Wat betreft al-Zarqawi heb je natuurlijk gelijk, mijn afkeer van de Amerikaanse buitenlandse politiek maakte me tijdelijk blind voor de realiteit.
  Trouwens, ga de Duitsers nog eens vragen wat ze vonden van de terreurdaden van de geallieerden zoals bijvoorbeeld het bombardement van Dresden. Het is maar goed dat het vreselijke nazi’s waren anders hadden we misschien het bombarderen van burgerdoelen met vuurbommen om de regering sneller tot overgave te dwingen wel afgekeurd…
  En ga dat jochie (Ali?) dat armen en benen verloor door Amerikaans geweld eens vragen hoe vrij hij zich nu voelt…

  Het is volgens mij vrij bekend dat er na elk plotseling ontstaan machtsvacuum een strijd hierom onstaat. Burgers zijn hierbij natuurlijk ook het slachtoffer. Een bezettingsmacht kan dan wel een democratische regering instellen, maar tenzij ze bereid zolang te blijven dat vrijheid gemeengoed is zal het weer instorten of corrumperen zodra ze weer weg zijn.

  Peter

  Reactie door Ishamael — donderdag 21 juli 2005 @ 20.08 uur

 118. @Ishamael(114),

  Het schijnt inderdaad dat de mossad 6 minuten voor de aanslag op de hoogte is gesteld, dat zegt verder niks over de vraag of de mossad erachter zit, zoals gesuggereerd werd.
  Gelukkig zoek ik wel degelijk.

  Niet alle Pakistanen zijn terroristen, en ook niet iedereen die daar naar toe gaat, dat heb ik ook nergens gezegd.

  Het blijkt wel dat praktisch alle plegers van dergelijke aanslagen naar landen als Irak, Somalië en ja, ook Pakistan reizen.
  Niet voor de prachtige stranden, maar vanwege de chaos in die landen. Waardoor belangrijke ‘idolen’ van deze zieltjes makkelijk ontmoet kunnen worden.

  In het verleden had Afghanistan die functie; de taliban tolereerden trainingskampen, net als Syrië en Somalië nu.

  Die 4 jongens, woonachtig in Leeds, waren zonder aanwijsbare reden naar Londen gegaan.
  Waar ze samen, en met rugzak (kamperen?) gefilmd zijn. En dan alle 4 een andere metro/bus nemen.
  Toevallig net die 4 vervoermiddelen die ontploffen, en de bommen waren verstopt in rugzakken die er precies zo uitzagen als de rugzakken van de 4 heren, maar stiekem werden die alle 4 omgeruild…

  En gelijk na de explosie renden agenten van MI5 naar de getroffen voertuigen.
  Om snel (tussen huilende kinderen, verdwaasde mensen, ambulancepersoneel, politie en spoorwegpersoneel) ongezien wat documenten neer te leggen.
  Strak scenario!

  Er zijn zat ooggetuigen, bovendien als dit ‘plan’ echt had bestaan en was mislukt had de ramp voor MI5 helemaal compleet geweest.
  Niks zondebokken, de heren hebben heel goed geweten wat er in die rugzak zat.
  Alleen hadden ze liever eerst uitgestapt.

  Reactie door arend — donderdag 21 juli 2005 @ 20.08 uur

 119. @113. Ahrend Bij deze,

  “Jij gelooft niet dat wie de aanslag opeist (al-qaida) de dader kan zijn.
  Je gelooft ook niet dat extremistische moslims, die in meer dan 30 landen aanslagen plegen, dat hier ook zouden doen.
  Jij gelooft niet dat geheime diensten zich hier al jaren mee bezig houden?”

  Ik verzin dit niet, als je wat verder leest op diverse sites en de desbetreffende links kan je deze info ook vinden. Ik hou deze ontwikkelingen al sinds de dood van Dr David Kelly bij.

  Mvg,

  Rob

  Reactie door Rob de Kuster — donderdag 21 juli 2005 @ 20.26 uur

 120. @Ishamael(117),

  De kwestie Darfur is het gevolg van het racisme van de Sudanese regering.
  Ik heb vroeger tegen het oude Zuid-Afrika gedemonstreerd, iedereen vond de apartheid daar verschrikkelijk. Ook al was het een ‘intern conflict’.

  De regering van Sudan beging al in de jaren ’80 genocide, tegen de christenen in het zuiden van Sudan.
  Nu zijn er in 1 jaar tijd meer dan 180.000 zwarten gedood in Darfur, ik hoor daar niemand over. ‘Intern conflict’, bullshit als de hele Arabische Liga de moordpartijen steunt.

  De invasie van Irak was, gelijk heb je, illegaal.
  Ik was er ook niet zo voor, maar achteraf ben ik toch blij dat een man die 3 miljoen doden op zijn geweten heeft, weg is.
  En tegelijk zie ik dat Al-zarqawi zich laat inspireren door mensen die nòg wreder en moorddadiger zijn dan Saddam; de taliban.
  Moeten hem dan maar laten winnen?
  Had 60 % van de Irakezen niet op deze regering gestemd?

  Ik ben het met je eens dat we nog veel foute bondgenoten hebben, zoals Pakistan.
  Ik hoop dat die de komende jaren meer onder druk gezet worden, zoals de VS dat in de jaren ’90 ook deed met dictaturen in Zuid-Amerika.
  Ook Israël is de laatste jaren onder druk gezet, denk je dat de havik Sharon zelf op het idee is gekomen om Gaza te ontruimen?

  Soms helpt politieke, economische en militaire druk, en dat is voor iedereen het beste.
  Soms helpt dat niet, en dan kan dat tot oorlog leiden. Daar ben ik nooit voor, maar ik zie ook niet hoe een Hitler of Saddam uit zichzelf oprot.
  Uiteindelijk kun je sommige mensen niet hun gang laten gaan.

  Het is makkelijk om met verbrandde en verminkte kinderen te komen (die door de geallieerden overigens wel werden verpleegd, iets wat de troepen van Saddam nauwelijks deden in de oorlogen tegen Iran, Koeweit en natuurlijk de Koerden, Moerasarabieren en Shi’ieten in eigen land).
  Maar hoe zou Europa er nu uitzien onder Hitler?
  En hoe zou Irak er over 40 jaar uitzien, als Uday Hussein zijn vader zou zijn opgevolgd?

  De VS hadden vorig jaar al weg willen zijn en dat is niet gelukt. Toch denk ik dat de Iraakse politie en het Iraakse leger uiteindelijk de controle overnemen.
  Het zal niet in 1 keer een modeldemocratie worden, maar je moet eens beginnen. De vrijheid die we hier nu hebben, is ook geleidelijk verkregen.
  Maar als men nooit begint, wordt het ook nooit wat.

  Reactie door arend — donderdag 21 juli 2005 @ 20.40 uur

 121. De zogenaamde strijd tegen het terrorisme is een absolute “self fulfilling prophecy” geworden: door de oorlogshonger van de coalitie-regeringen worden de bevolkingen aan het gevaar van aanslagen blootgesteld (én daar flink op gewezen), waardoor tweedeling wordt gezaaid en allerlei groepen radicaliseren.

  De V.S. heeft onze minder begaafde regering meegesleurd in iets waar ons land helemaal niets mee te maken zou moeten hebben.

  Reactie door Jeroen1 — donderdag 21 juli 2005 @ 20.44 uur

 122. @Rob de Kuster(119),

  Ik vind dat eerlijk gezegd niet ‘in de mond leggen’, ik vraag je op de man af of dat is wat jij gelooft.
  Gezien je verdachtmakingen richting CIA/Mossad lijkt het daar wel op. Je mag ook gewoon nee zeggen.

  Ik heb je links ingeklikt, maar de meeste kwamen toch wel uit een bepaalde hoek. Dat geeft niet, maar daar moet je bij de beoordeling wel rekening mee houden.
  Vergeet niet dat onze vrijheid onder andere inhoud dat we ALLES mogen zeggen, zelfs de grootste onzin.
  Vandaar al die complottheoriën, over van alles en nog wat, ook UFO’s en auto’s die op water rijden.

  Wat dat betreft zijn de taliban en consorten veel duidelijker; er is 1 mening, dat is de waarheid, en wie daaraan twijfelt gaat eraan. En daarvoor willen ze graag wat aanslagen plegen. Dat zeggen ze, en dat bewijzen ze voortdurend.

  Stel dat de CIA een aanslag pleegt en die dan namens al-qaida opeist. Zou het niet net zo makkelijk zijn voor al-qaida om die aanslag gewoon te ontkennen?

  Ze hebben immers toegang tot internet; er zijn talloze haatsites waar je onthoofdingen, ontploffende bussen en verminkte licamen kunt terugvinden.
  Mohammed B. en Samir A. waren er dol op.

  Ik denk dat de meest logische veronderstelling in dit geval de juiste is. Tenzij er onomstotelijk, of op zijn minst relavant bewijs van het tegendeel is.

  Groeten, Arend.

  Reactie door arend — donderdag 21 juli 2005 @ 20.54 uur

 123. @Jeroen1(121),

  De afgelopen jaren is de wereld overspoeld door geweld van moslimextremisten.
  Meer dan 30.000 doden alleen in Algerije, lang voordat de VS en bondgenoten het over terroristen hadden.

  Meer dan 30 landen hebben er mee te maken, dat is niet de schuld van de VS.
  Dat is de schuld van de mensen die hulpverleners onthoofden en bommen plaatsen voor moskeeën. Zij zijn verantwoordelijk voor hun daden, èn voor de angst die ze daarmee creëren.

  Die groepen die radicaliseren doen dat door allerlei websites, waar rijke sheiks uitleggen dat je 72 maagden krijgt als je veel mensen doodt.
  De getroffen regeringen (óók Bush) gaan zelfs op bezoek bij de moskee om aan te tonen dat moslimgeweld niet tot geweld tegen moslims mag leiden. En terecht.

  Zou de regering van Saudi-Arabië ook op bezoek gaan bij kerken (oeps, zijn daar verboden!) als een christen een aanslag op Saudi’s zou plegen?

  Reactie door arend — donderdag 21 juli 2005 @ 21.03 uur

 124. Ik weet niet of je het wist,
  het is altijd de extremist.
  Die met geweld beslist
  of het een diccussie was of een twist.
  Maar hoe herken je een terrorist?
  Soms lijkt het een list.
  Is het die krokodillentranenlatende politicus bij die doodskist?
  Of toch die vreemdeling die in een emotioneel explosief vat vastzit dat langzaam gist?

  Reactie door zondergrotescheurminderterreur — donderdag 21 juli 2005 @ 21.06 uur

 125. #115 Dus dat kleine valt volgens jou mee.
  Dan heb je dus niet doorgelinkt.

  #1De groep verdachten die in Nederland woont maar daar niet is geboren, is omvangrijk. Enkele delicten springen eruit: hun aandeel is groot bij diefstal met geweldpleging (40%), valsheidsdelicten (41%) en hard drugszaken (49%). Daarentegen nemen ze betrekkelijk weinig vernielingen, verkeers- en milieudelicten voor hun rekening. Het grootste aandeel vormen degenen die in Suriname zijn geboren (22% van deze groep, dat is bijna 16.000 verdachten). Daarop volgen zij die in Marokko zijn geboren (19%), op de Nederlandse Antillen (12%), in Turkije (10%) en in Joegoeslavië (5%).
  Dit zijn cijfers van het openbaar ministerie.

  Ik ga ervan uit dat een gevangenis een afspiegeling is van de samenleving m.a.w als er 10% allochtonen in nederland zijn dan is 10% van de gevangenisbevolking ook allochtoon.
  Echter als je die cijfers bekijkt dan loopt het helemaal scheef.
  Er zitten dus MEER allochtonen (procentueel) in de gevangenis dan autochtonen. Dit kan twee dingen betekenen : 1)allochtonen zijn dommer omdat ze zich laten ‘pakken’.
  2)allochtonen (en bepaalde volkeren) zijn crimineler dan autochtonen.
  Zeg jij het maar.

  Reactie door HAC — donderdag 21 juli 2005 @ 21.17 uur

 126. @122. ahrend.
  Je veronderstelt, dat is niet het zelfde als vragen. Ik hoor andere ook suggereren dat dit soort anti amerikaanse theorieen een fascistisch ondertoon hebben. Fout.
  Ik heb niets tegen Amerikanen of Joden. Ben zelf in Amerika geweest, heb daar vrienden. Ik geloof niet in de politiek van George W Bush en Tony Blair. Ik denk dat ze liegen, daar heb ik goede redenen voor. Zal daarom nooit een gehele bevolkingsgroep over een kam scheren.
  Ik sluit een Al Qaueda aanslag niet uit, maar……….
  1.feit: Netanyahu kreeg van de Mossad een waarschuwing om niet zijn Londense hotelkamer te verlaten op 7/7 2005.
  Mossad erkent dat zij 6 minuten voor de aanslag op de hoogte waren.
  2.feit: Bob Kiley is commissioner of transport for London. Vroeger was Kiley manager of intelligence operations voor de CIA en later executive assistant to the director of the CIA Richard Helms.
  3.feit: zelfmoordbommers dragen explosieven op hun lichaam en niet in een rugzak.
  4.feit: MI5 gaf 3 weken voor de aanslagen te kennen dat geen enkele terroristische organisatie plannen danwel capaciteit hadden om een aanslag in de UK the plegen.
  5.feit: Al Qaueda heeft nog niets opgeeist, de twee websites die dat wel doen zijn onbetrouwbaar en niet bewezen dat ze gerelateerd zijn aan Al Qaueda.

  Ik kan nog wel even door gaan maar ik denk dat mijn standpunten wel duidelijk zijn.
  Mijn wantrouwen begon met de dood van Dr David Kelly, wapenexpert en belast met de zoektocht naar massavernietigingswapens in Irak voor de oorlog. Het lijkt er steeds meer op dat Kelly inderdaad vermoordt is. Kelly zou als wapenexpert een bron bij de BBC bevestigen dat Blair loog mbt de redenen om tot oorlog over te gaan in Irak.

  Mijn informatie komt grotendeels van de BBC, de links die ik hier eerder aanwees heb ik tot voor gisteren nog nooit gezien.

  Reactie door Rob de Kuster — donderdag 21 juli 2005 @ 21.49 uur

 127. @120
  Arend, we zullen het wel nooit echt eens worden en ik geef toe dat mijn info best fout kan zijn. Misschien is er wel een complot, misschien niet.
  Er zijn echter wel teveel toevalligheden en later aangepaste of teruggetrokken verklaringen dat ik de media nog kan vertrouwen. Zeg zou zelf, hoe groot is de kans nou dat bij tenminste 2 van de grootste aanslagen op dezelfde tijdstippen en plekken ramp/terreur-oefeningen werden gehouden? Via de reguliere media hoor je dat niet, ik moest het lezen op http://www.prisonplanet.com , een ietwat ongesubstantieerde website zo het lijkt. Wie moet ik geloven?
  En de betrokkenheid van de westerse wereld bij conflicten etc. in andere landen is een hypocriete. Het hele probleem met Zuid-Afrika, net zoals Irak, is dat het rijk is aan grondstoffen. We hebben een ‘vested interest’ in die landen. Zodra er in Sudan olie wordt gevonden zal onze betrokkenheid dramatisch stijgen bij problemen aldaar.
  Wat betreft WO2, ik haalde het voorbeeld van Dresden erbij om te laten zien dat de winnaars de geschiedenis schrijven. Dus als ik hoor over de terreur van Al-zarqawi jegens de Irakese bevolking en de Amerikanen kan ik niet anders zeggen dat geen enkele partij hier moreel beter is dan anderen. Goed, al-Zarqawi doodt zonder onderscheid, maar hoe vaak komt het niet voor dat de goede Amerikanen met een olifant een mug doodslaan, door te bombarderen, raketten, etc? Goed beschouwd zou je het als terrorisme kunnen beschouwen als er minder excessieve methodes beschikbaar zijn. Ik zou verarmd uranium toevoegen aan je wapens dus kunnen bestempelen als terrorisme, net zoals ik dat doe met Dresden.

  @125 HAC
  Zoals een goed rechts persoon ben je weer lekker kortzichtig. De gevangenis is geen, herhaal geen afspiegeling van de maatschappij. Er zijn maar weinig mensen die voor de lol kiezen voor een criminele loopbaan. Meestal zitten er factoren als drugs, armoede, kansarmheid, etc in. Omdat Nederlandse werkgevers liever een Nederlandse dan een allochtone werknemer hebben (en andere soortgelijke factoren), en ook omdat allochtone gezinnen vaak meer kinderen krijgen, creeer je al snel een grote groep kansarme allochtone jongeren die snel de fout in gaan, uit verveling of wat dan ook. Door de negatieve invloed die van zo’n groep uitgaat, worden de kansen van niet-criminele allochtonen ook niet echt bevorderd. Vicieuze cirkel dus, eentje die het aantal allochtonen in de gevangenis heeft doen stijgen.

  Reactie door Ishamael — donderdag 21 juli 2005 @ 22.41 uur

 128. Dus als ik het goed begrijp gaat ‘elke’
  kansarme arme allochtoon die zich verveelt over tot diefstal met geweldspleging of valsheid in geschrifte of drugs.
  Schijnbaar hebben dus allochtonen niet zoveel moeite om die stap te maken.

  Normaal gesproken zou een gevangenis een afspiegeling van de samenleving moeten zijn.
  Het percentage criminelen is onder elke bevolkingsgroep hetzelfde, als jij het daar niet mee eens bent dan bevestig je zelf dat er groepen zijn die crimineler zijn dan de rest.
  En het maakt mij niet uit wat de achtergrond is (armoede, kansarm,een slechte jeugd) dat
  zijn geen redenen om crimineel te worden althans niet in mijn boekje.
  Maar zoals ik al zei, misschien hebben allochtonen daar niet zoveel moeite mee en jij vindt het schijnbaar ook normaal.
  En die grote groep kansarme allochtonen heb ik niet gecreërd, dat hebben ze zelf gedaan.
  Als blijkt dat ze hier in nederland geen kansen krijgen dan zou ik ze adviseren om te emigreren naar bv. suriname, marokko, turkye enz.

  Reactie door HAC — vrijdag 22 juli 2005 @ 0.13 uur

 129. Sorry HAC maar zolang je nog in sprookjes gelooft en niet kunt lezen raad ik je een ander board aan, bijv http://www.kabouterplop.nl ofzo

  Reactie door Ishamael — vrijdag 22 juli 2005 @ 2.22 uur

 130. Ishmael

  Je vraagt wat je moet geloven. Ik kan je één tip geven: Neem alles wat op Internet staat met een gigantische korrel zout.

  Reactie door daniel565 — vrijdag 22 juli 2005 @ 11.28 uur

 131. @ arend: “Dat de Amerikanen hier toen olie kwamen zoeken geloof ik niet. En ik geloof ook niet dat ze daarvoor naar Somalië, Bosnië en Irak zijn gegaan.”
  Dat illustreert nu precies waar jouw mening op gebaseerd is: op een geloof.

  “Sinds de Amerikaanse invasie in Irak zijn de meeste burgers door Al-zarqawi en consorten gedood”
  Ook een geloof, volgens cijfers van de US/Iraakse regering dan. Zie ook: http://www.iraqbodycount.net

  “Maar het is iets anders dan moedwillige moordpartijen.”
  Weet je dat, of geloof je dat?

  “Een tankwagen voor een moskee laten ontploffen is iets anders dan schieten op vijandelijke strijders, en daarbij burgers raken.”
  Ik denk dat jij nog helemaal niet begrijpt wat er aan de hand is in de wereld. Het is nl. oorlog tussen 2 partijen, en het lijkt mij dat de wijze van oorlogsvoering in wezen niet veel verschil maakt, behalve dat de ene partij klein is en de andere groot en machtig, net als in Vietnam bijvoorbeeld. Ben je klein, dan moet je een guerillaoorlog voeren, ben je groot, dan bezet je een land. Jij kent WO2 toch zo goed? Dan weet je ook dat Hannie Schaft een “terrorist” was. En werden in Vietnam ook hele dorpen uitgemoord bij verdenking van collaboratie met de Vietcong. Iets waar iedereen nu legitiem afkeurend op kan terugkijken. Toen niet, toen was het ‘collateral damage.
  Het is te naief om te denken dat de ene partij ‘aanslagen uitvoert op de democratie’ en de andere partij een ‘vredesacties’ uitvoert. Dat is natuurlijk wel wat we voorgeschoteld krijgen door de regeringspers.
  En je specifieke voorbeeld van die tankwagen voor een moskee, ik zie het verschil niet met het bombarderen van een bruiloft. Ik denk dat jouw verschil tussen goed en kwaad teveel gebaseerd is op de bijbel. Net als die van de VS: me good, muslim bad. Our crusade, etc.

  “Ook de val van het derde rijk heeft miljoenen Duitse burgers het leven gekost.”
  Maar moet je ook “blij” zijn wanneer je realiseert dat de VS (maar ook Nederland w.o. Philips, en de Katholieke kerk, etc.) in alle oorlogsjaren het naziregime ruimschoots gefaciliteerd heeft zodat ze hun snode plannen hebben kunnen uitvoeren? Hoeveel Duitse (en joodse) burgerslachteroffers hadden gered kunnen worden wanneer niemand handel wilde drijven met de nazi’s? Maar nee, de realiteit is dat handelsbelangen altijd nog prevaleren boven ‘collateral damage’, zoals ook weer in Irak. Dat is geen geloof, maar een realistische optelling van feiten.

  Saddam Hoessein wilde geen zaken doen met de VS en daarom moest hij weg. Zo is het altijd geweest, en zo heeft Amerika al zo’n 200 ‘regime changes’ uitgevoerd in de wereld. Bewijs is ook dat wanneer een marteldictator wel de Amerikaanse belangen steunt, zoals ooit de Taliban (die beveiligde de pijpleiding), Pinochet, Griekse kolonelsregime, Noriega, etc. etc. En tegenwoordig bijv. Saoedi-Arabië, en de huidige president Karimov van Oezbekistan, die tegenstanders levend kookt in grote ketels, heeft weer fijn 500 miljoen dollar ontvangen van zijn vriend Bush om zijn terreur voor te zetten.

  “Denk je dat er een regering zou komen die de Irakezen een betere toekomst kan bezorgen?”
  Zullen we eerst eens beginnen met democratische verkiezingen daar?

  Reactie door Sonja — vrijdag 22 juli 2005 @ 12.46 uur

 132. …en een pond zout voor de wat je leest in de kranten …

  Reactie door Piet — vrijdag 22 juli 2005 @ 12.48 uur

 133. “het lijkt mij dat de wijze van oorlogsvoering in wezen niet veel verschil maakt”

  Sonia het verschil is natuurlijk dat het westen niet opzettelijk zoveel mogelijk burgers wil ombrengen. Maar kan jij verklaren waarom de terroristen in Irak vooral Iraakse burgers vermoorden en niet of nauwlijks Amerikaanse soldaten? De meeste aanslagen zijn gericht tegen de Iraakse bevolking of wil je dat ontkennen? Denk je dat Hannie Schaft vooral onschuldige Nederlanders vermoorde en maakt dat haar een heldin? Het Nederlandse verzet hield zich bezig met het redden van mensenlevens, niet met het vermoorden van onschuldigen. Dat is iets wat de Nazi’s deden. Ik weet wel waarom dit alles gebeurd in Irak. De meeste Iraki’s zien dat belachelijke idee om van Irak een democratie te maken wel zitten dus worden ze bestraft. Irak lijkt niet op Nederland tijdens de bezetting, Irak lijkt op Duitsland vlak voor de machtsovername van Hitler. Duizenden Duitsers zijn in de vroege jaren 30 vermoord door de Nazi partij en hun terroristen. Ik vind dat de Iraakse bevolking het verdient om gesteund te worden. Al die mensen die zich inzetten voor een democratisch Irak zijn ten dode opgeschreven als Amerika daar weg gaat voordat de klus geklaard is. Vergeet niet dat ze dit al een keertje hebben meegemaakt. In naam van het Internationaal Recht heeft het westen in 1992 de bevolking van Irak verraden, we hebben ze de illusie gegeven dat Saddam verslagen was waarna ze tegen hem in opstand kwamen. Maar we hebben Saddam laten zitten en honderddduizenden zijn toen vermoord. Daar plukken we nu de vruchten van.

  Ik vind het wel grappig hoe je de zaken omdraaid. Amerika wilde niet van Saddam af omdat Saddam niet met de VS wilde handelen, dat wilde Saddam juist heel erg graag. Amerika handelde niet met Saddam omdat ze van het af wilde. Weet je nog, er waren sancties. Nu is het waar dat Frankrijk en Rusland die sancties aan hun laars lapten en dáárom tegen regime change waren. Zij hadden allerlei deals klaar liggen om olie te gaan boren voor het meest represieve regime op deze aarde.

  Wat handel met Hitler Duitsland betreft. Duitsland kon na het uitbreken van de tweede wereld oorlog alleen de economie draaiende houden dankzij de economische steun van de Soviet Unie. Ik kan de gegevens wel opzoeken want die discussie heb ik hier al eens eerder gehad. Ik geloof dat het Joachim Fest is geweest maar het kan ook William Shirer zijn die vast stelde dat Duitsland in 4 jaar minder van de Soviet Unie heeft kunnen roven dat dat het in de jaren 39-41 heeft gekregen.

  Reactie door daniel565 — vrijdag 22 juli 2005 @ 14.01 uur

 134. Als ik de berichten zo in de krant lees, dan wordt het ook een debacle voor de amerikanen, als het straks gedaan is met de terreur van het verzet.

  Want dan komt de legale staatterreur en komt er een staat zoals we dat kennen zoals in Iran. niet ondenkbaar aangezien de meerderheid hetzelfde geloof als daar aanhangt en graag de islamitische wetgeving in wil gaan voeren, zodra de amerikanen opgerot zijn.

  het ene monster wordt ingeruilt voor het andere. Daar zullen de familieleden van alle gevallenen blij mee zijn.

  Reactie door ReneR — vrijdag 22 juli 2005 @ 15.14 uur

 135. @130&132: Ik vertrouw inderdaad noch internet nch de reguliere media.

  Peter

  Reactie door Ishamael — vrijdag 22 juli 2005 @ 15.23 uur

 136. @133:
  Maakt dat dan verschil uit voor de slachtoffers dan? Jij denk duidelijk van wel, aangezien je je aan de morele kant van de bommenwerpers schaart en de bommenleggers veroordeelt.

  En niet het WESTEN of ‘we’ hebben Irak verraden in 1992, dat was BUSH. Zie jij uberhaupt nog verschil?

  En je moet wel heel erg naief zijn om te denken dat de coalitie Irak bevrijdde vanwege de repressie aldaar ipv de olie. Ik heb ze tenminste nog niet regimes zien binnenvallen die niet een schat aan natuurlijke grondstoffen bezaten. De sancties tegen Irak waren dan ook niet vanwege de dictatuur of de inval in Koeweit, (die de Amerikanen notabene zelf hebben toegelaten door net te doen alsof het ze niet kon schelen toen Saddam aanstalten maakten ertoe), maar om de status quo van een zwak Irak in stand te houden.

  Peter

  Reactie door Ishamael — vrijdag 22 juli 2005 @ 15.39 uur

 137. Niet dat het hier direct mee te maken heeft, maar ik las net dat de Londense politie een terreurverdachte heeft doodgeschoten. Wat het groffe schandaal is dat ze hem eerst tegen te grond hebben gewerkt en in bedwang hielden… (bron: chello.nl)
  Oftwel Engeland begint hetzelde soort democratie te als Pakistan: meer een politiestaat.

  Reactie door Ishamael — vrijdag 22 juli 2005 @ 17.28 uur

 138. @ daniel 565
  “Maar kan jij verklaren waarom de terroristen in Irak vooral Iraakse burgers vermoorden”
  Zij zien die ‘burgers’ als collaborateurs van de bezetters. Jij zou toch ook een hekel hebben aan NSB-ers?
  Hoe kan jij verklaren dat er bommen op feesten & partijen worden gedropt? Hoe kan jij verklaren dat de verantwoordelijken voor de martelingen nog steeds in de Amerikaanse regering en in het opperbevel zitten? Hoe kan jij verklaren dat er in Londen op straat net iemand met een (te?) dikke jas aan standrechtelijk wordt geëxecuteerd door de politie? Wie is de vijand, is dat nog wel duidelijk voor den eenvoudige burger?

  “De meeste Iraki’s zien dat belachelijke idee om van Irak een democratie te maken wel zitten”
  Wat is daar belachelijk aan? Trouwens, eerst maar eens met feiten komen, over hoe “de meeste Irakezen” denken over de opgelegde Westerse “democratie”.

  “Duizenden Duitsers zijn in de vroege jaren 30 vermoord door de Nazi partij en hun terroristen.”
  Ja, mede dankzij onze Agent van Oranje in dienst van IG Farben, de latere concentratiekampuitbater. En o wat was Amerika verbolgen over dit onrecht.

  “Al die mensen die zich inzetten voor een democratisch Irak”
  Het label “democratie” en “tirannie” is volkomen inwisselbaar. Het is “democratie” wanneer het Witte Huis het goedkeurt en “tirannie” wanneer het Witte Huis het afkeurt. Dat is de werkelijke stand van zaken. Daar jij altijd zo geïnteresseerd bent in de geschiedenis, zul je dat zo onderhand wel moeten weten. Alle Iraakse kandidaten waren uitgezocht (hand picked) door de bezetter (Paul Bremmer in deze), vergeet dat niet. Dat is geen democratie maar een poppenspel.

  “Amerika handelde niet met Saddam omdat ze van het af wilde.”
  Precies, ze wilde van hem af omdat hij hen in de weg stond om Irak’s olie te exploiteren.
  “Weet je nog, er waren sancties.”
  Ja, des te meer reden voor Saddam Hoessein om niks met de Amerikanen te maken te willen hebben. Lijkt me zo.

  “Nu is het waar dat Frankrijk en Rusland die sancties aan hun laars lapten”
  Ja, ook gek dat Amerika zijn eigen sancties tegen Iran aan zijn laars lapt. Halliburton zit al lang en breed in Iran. Ook gek dat Iran juist graag handelsbetrekkingen met Amerika wilde, maar Amerika heeft het steeds afgehouden. En gingen nog sancties invoeren ook. Kijk, zo maak je geen vrienden in de wereld hoor. Maar dat wil Amerika ook helemaal niet want dat is slecht voor de defensie-industrie, een van de grootste olieslurpers ter wereld. Get my drift?

  “Zij hadden allerlei deals klaar liggen om olie te gaan boren voor het meest represieve regime op deze aarde.”
  Ja, en dat stak Amerika enorm, want die wilde eigenlijk. Vandaar. Heeft niks met een wrede gemene dictator te maken. En ook dat is historisch bepaald.

  Reactie door Sonja — vrijdag 22 juli 2005 @ 17.48 uur

 139. Trouwens, eerst ging het toch om dat Saddam Hoessein die terroristen persoonlijk had uitgezwaaid toen ze op weg naar de Twin Towers gingen?
  En daarna ging het toch om de massavernietigingswapens?
  En daarna pas ging het toch om de brute dictator en het arme Irakeese volk?

  Wat dacht je Daniël, ik pik de laatste leugen maar, dan loop ik in ieder geval braaf mee in het gareel en hoef ik nergens over in de war te raken?

  Reactie door Sonja — vrijdag 22 juli 2005 @ 17.55 uur

 140. #137 Misshien had deze verdachte wel een bom die hij probeerde te laten ontploffen.
  In dat geval neem ik dat de agenten niet kwalijk.
  Eerst maar even de officiele rapportage afwachten. Niet dat dat iemand op dit weblog tegenhoudt om een ‘eigen’ waarheid te vinden. Zal wel een onschuldige student zijn met een rugzak vol boeken.

  ps bedankt voor de tip. kabouterplop is best wel leuk maar ze waren een beetje bedroefd. Er is een kabouter weggelopen, een zekere Ishamael.

  Reactie door HAC — vrijdag 22 juli 2005 @ 20.16 uur

 141. Gisteren en vandaag op het journaal gehoord dat Amsterdam ook een doelwit is voor terroristische aanslagen. Hoe veilig zijn wij nog, die vraag stelde ik al eerder. Nu Londen aan de beurt is, zijn wij Nederlanders dan straks aan de beurt. Je begint je steeds onveiliger te voelen.
  Je hoort dan ook via de journaals dat de regering heeft bepaald nog geen extra maatregelen willen treffen. Hoe lang willen ze nog wachten totdat de bom echt ontploft.
  Het is al zo verschrikkelijk wat er nu in Londen aan de gang is. Kunnen we dit nog voorkomen deze dreiging?
  Wie zijn de daders? Die de aanslag in Londen op hun geweten hebben?
  Het is gewoon een nachtmerrie waar we in leven.
  Ik betreur het ten zeerste dat dit allemaal zo verloopt. Waarom kunnen mensen niet vredelievend met elkaar omgaan?
  Waarom kan je een mens niet gewoon accepteren zoals hij/zij is?
  Waarom bestaat er geen wereld zonder oorlog en geweld?
  Weet jij het, ikke niet helaas……..

  Reactie door Paula Buisman — vrijdag 22 juli 2005 @ 23.06 uur

 142. Amerika heeft Irak aangevallen om Israel te bevrijden. Ze hebben er geen belang bij om Irak op te bouwen, zou wederom een bedreiging vormen voor Israel. Amerika wil chaos in Irak. Wie beweerd dat alleen de Iraki’s bommen plaatsen in Irak?
  Het gaat niet om olie, was dat wel zo dan had Amerika gewoon zaken met Irak gedaan. Is veel goedkoper dan een land bezetten.
  Afghanistan heeft geen olie en toch hebben ze ook Afghanistan aangevallen, nog een vijand van Israel. Iran en Syrie staan nog op het verlanglijstje van Bush. (de as van het kwaad, aldus Bush)

  “The American dream” volgens Bush. Lijkt mij meer een nachtmerrie.

  Mvg,

  Rob

  Reactie door Rob de Kuster — vrijdag 22 juli 2005 @ 23.07 uur

 143. Internationale wapenhandel vaart er in ieder geval wel bij.

  Reactie door Rob de Kuster — vrijdag 22 juli 2005 @ 23.22 uur

 144. HAC: “Misshien had deze verdachte wel een bom die hij probeerde te laten ontploffen.”
  Dat kan niet wat je gaat geen 5 kogels afvuren op een pakket bommen. Tenzij je niet goed wijs bent. Nee, het is duidelijk, die man moest dood.

  @ Rob: “Amerika heeft Irak aangevallen om Israel te bevrijden.”
  Huh? ik lees hier gekke dingen maar dit gaat boven m’n pet.

  Rob: “Het gaat niet om olie, was dat wel zo dan had Amerika gewoon zaken met Irak gedaan.”
  Nou, Saddam Hoessein wilde dat niet en dat was het probleem. Saddam wilde alleen nog maar zaken doen met Europa en dat kon Amerika niet hebben.

  Rob: “Afghanistan heeft geen olie en toch hebben ze ook Afghanistan aangevallen”
  Dat ging dus weer om een belangrijke oliepijpleiding. Amerika had daarvoor jarenlang de Taliban gesteund en bewapend, omdat die rotzakken ‘hun’ olie beveiligde met een ‘stabiel’ regime. Maar net als met Saddam Hoessein: wanneer je niet doet wat Amerika zegt kan je het schudden. En ben je opeens een wrede dictator met een wreed regime en moet er vrijheid en democratie komen. Nu stelt Mr. America Karzai de boel voor hen veilig. Moet je opletten wat er gebeurd wanneer ook hij het zat wordt.

  En wanneer Nederland het in zijn hoofd haalt om een Amerikaanse soldaat in het Vredespaleis te berechten, daar hebben ze ook al een wetje voor aangenomen: dat ze dan een invasie mogen plegen op het Scheveningse strand: The Hague Invasion Act genoemd. Onze Jan-Peter heeft daar natuurlijk geen problemen mee want die speelde vroeger ook graag cowboytje op het strand.

  Reactie door Sonja — zaterdag 23 juli 2005 @ 1.22 uur

 145. Een interessant stuk van Sonja 138, ik ben het er helemaal mee eens.

  Reactie door C.Tilyx — zaterdag 23 juli 2005 @ 9.43 uur

 146. @Arend 112: Ik stelde dat de USA vóór Afghanistan en Irak al vocht in Korea. Vietnam en Cambodja.
  En jij denkt dat ze dat voor de onderdrukten deden? Uit nobele motieven?
  Kom nou! Waarom was er toen dan zoveel protest tegen?
  Puur imperialisme Arend! En elke gesneuvelde soldaat was/is gewoon een offer aan God om de nationalistische grootheid te onderstrepen en zich als natie gezegend en superieur te voelen in naam van God die kennelijk met Amerika een groter Plan heeft dan met de rest der aarde.
  Na Indianendom, Communisme nu ook Islam aan de beurt om met geweld te bekéren!
  Wel opvallend dat ze nooit soldaten sturen naar landen waar strategisch niks te makken valt. Er moet natuurlijk wél een slaatje uit te slaan zijn, Yanks geven een ander nooit zomaar wat kado.

  Reactie door C.Tilyx — zaterdag 23 juli 2005 @ 10.02 uur

 147. Goed gedaan Sonja. Het wordt tijd dat de oogjes een beetje open gaan.

  Reactie door Gandalf — zaterdag 23 juli 2005 @ 10.51 uur

 148. @HAC(125),

  Ik had die links natuurlijk wel bekeken, net als die van Rob en anderen. Kost een hoop tijd trouwens.
  Maar ik zag niks dat ik niet al wist.

  Mijn stelling is dat het ene volk niet crimineler is dan het andere volk, daar blijf ik bij. Genetisch is er nauwelijks verschil tussen een mens en een chimpansee.

  Marokkanen in Nederland zijn crimineler dan Marokkanen in Marokko, het ligt dus aan iets anders.
  Als je mijn berichtje had gelezen had je dat gezien.
  Het feit dat wij als ‘ongelovigen’ worden gezien speelt zeker een rol. Maar het belangrijkste is dat wij voortdurend onszelf overal de schuld van geven.

  Jarenlang moest criminaliteit onder allochtonen verzwegen worden. Als het al ter sprake kwam, had men het over ‘achterstandspositie’, ‘cultuurverschil’ etcetera. Nederlanders die dit wèl zagen, werden genadeloos neergesabeld; ‘racist’.
  Dit, in combinatie met lage pakkans en nog lagere straffen zorgt natuurlijk voor een vergroting van dat probleem.

  In het hele westen speelt dit probleem; we zijn gewend onszelf, ons koningshuis, onze politici, onze kerk en onze cultuur te bekritiseren en te bespotten.
  Vervolgens komen hier mensen die niet gewend zijn aan zelfkritiek, kritiek op hun leiders, geloof of cultuur.

  Zolang wij geen respect hebben voor onszelf, is het logisch dat anderen geen respect hebben voor ons.
  Sinds de dood van Fortuyn en van Gogh lijkt het er echter op dat dingen bespreekbaar worden, en dus ook kunnen worden opgelost.

  @Ishamael(127),

  Die factoren van ‘armoede’ etcetera vallen wel mee.
  Allochtonen hebben het hier practisch allemaal 20 tot 100 x beter dan in hun land van herkomst.
  Zelfs als je geen reet uitvoert, is er nog een uitkering en allerlei (huur)subsidies, kwijtschelding gemeentebelasting, waterschapsbijdragen, gemeentelijke kortingskaart etcetera.
  Mensen met het minimumloon verdienen soms nauwelijks meer.

  Maar criminaliteit is gewoon winstgevend; ik werk een week om een fiets te kopen, en een ander jat die in 1 minuut weg, verkoopt hem voor 50 euro; dat is snel verdiend.
  Ook groepsverkrachtingen, loverboypraktijken en geweld tegen homo’s en joden hebben niks met ‘kansarm’ te maken.
  Er zijn namelijk zat allochtonen die wèl wat bereiken. Ook al ondervinden ze soms inderdaad hinder van de slechte naam die anderen hen bezorgen.

  Gastarbeiders in bijvoorbeeld de golfstaten hebben het veel slechter dan criminelen hier.
  Toch hebben die golfstaten bij mijn weten geen last van allochtone probleemjongeren.

  Reactie door arend — zaterdag 23 juli 2005 @ 11.35 uur

 149. @Rob de Kuster(126),

  1) Dat Netanyahu 6 minuten van te voren gewaarschuwd is, geeft alleen maar aan dat de westerse diensten dus niet achter deze aanslag zitten. Dan had hij het al veel eerder geweten. Geheime diensten zitten niet stil, maar hebben vaak te weinig concrete informatie. Of te veel informatie om op tijd te verwerken.

  En ‘gebeurtenissen’ zijn inderdaad te voorspellen, zonder dat men weet wàt er gaat gebeuren.
  Als bijvoorbeeld telefoonverkeer tussen verdachten ineens toeneemt, en dan ineens stopt, in de loop naar de ‘operatie’.
  Als belangrijke figuren ineens het land verlaten.
  Dat men in zo’n geval belangrijke ‘targets’ waarschuwt is logisch. Misschien ging het om een gewone moord op 1 leider, Netanyahu bijvoorbeeld.

  En een algemene waarschuwing aan alle inwoners van Londen, tja, dat zouden sommigen ‘paniekzaaien, hetze tegen de islam’ noemen.

  2) Dat Kiley van baan verandert is zegt me niks, ik heb ook meerdere beroepen gehad. Als hij nu verantwoordelijk is voor de Londense metro lijkt me dat een reden te meer voor hem om aanslagen te voorkomen.

  3) Een bom is een bom, of hij nu in een rugzak of een schoen zit.
  En ja, misschien hoopten de daders dat ze zouden kunnen ontsnappen. Maar is de aanslag dan ineens door de CIA gepleegd?

  4) MI5 heeft wat over het hoofd gezien, de AIVD hier ook.
  We weten wie er in het buitenland trainingskampen bezoeken, weten met wie zij omgaan, en toch wordt van Gogh door Mo B vermoord. Een halfjaar eerder was ene Nouredine el F aangehouden in Portugal, in de auto van Mo B, omdat ze een aanslag voorbereidden.
  Geen bewijs natuurlijk, net als roofovervaller Samir A (die toevallig explosieven en plattegronden van soft-tergets spaarde) worden de heren vrijgelaten.
  Ik voorspel dat dat nog heel vaak gaat gebeuren, dit is namelijk geen islamitisch land waar hele clans kunnen worden uitgeroeid in het belang van de staatsveiligheid.

  5) Nogmaals, stel dat de CIA deze aanslag pleegt en deze namens al-qaida opeist. Waarom zet al-qaida dan geen rectificatie op internet?
  Ze hebben zat sites, met onthoofdingen, ontploffende bussen, verminkingen, dreigementen aan het adres van de hele wereld. Een rectificatie past daar wel tussen.

  Ook ik kan zo nog heel lang doorgaan.
  Er is over de hele wereld een golf van geweld gaande, al zeker 15 jaar. Maar ook daarvoor werd hier al tegen gewaarschuwd; een voortdurende stroom van haatprediking beheerst de media en de geestelijkheid in het midden oosten al tientallen jaren.

  Ook in Nederland komen de meest haatzaaiende opmerkingen niet van nieuwrechts, maar van allerlei imams en moskeeën.
  Of is de al-tawheed moskee ook een CIA dekmantel?

  Reactie door arend — zaterdag 23 juli 2005 @ 12.00 uur

 150. @Ishamael(127),

  Politiek is altijd ondoorzichtig.
  Soms grijpt men in, soms niet. Dat heeft te maken met het inschatten van risico’s, maar ook met de publieke opinie.
  Bush had bijna de verkiezingen verloren, omdat hij had beloofd binnen een jaar uit Irak te vertrekken.
  Alleen door snel over het homohuwelijk in 1 of ander kutstaatje te beginnen won hij.
  Maar dat lukt geen 2e keer, geloof mij dat de VS vóór de volgende verkiezingen Irak hebben verlaten.

  Overigens bevat Sudan wel degelijk olie, dat is juist 1 van de redenen dat de zwarten daar verjaagd en vermoord worden.

  Dat de VS hier niet ingrijpen is op verzoek van de Arabische liga (die voor de genocide is) en de Unie van Afrikaanse Landen (die dit zelf wil opknappen).
  De VS kunnen het zich ook niet veroorloven alle brute dictaturen aan te vallen.

  En nogmaals, er is echt een verschil tussen een aanslag op een moskee of gevechten tussen soldaten, waarbij altijd onschuldige slachtoffers vallen.

  En die kogels; het gaat hier niet om radioactief materiaal, maar om een zwaar metaal. De radioactiviteit van uranium dat niet is opgewerkt, is te vergelijken met de radioactiviteit van televisies en gewone gebergten.

  Reactie door arend — zaterdag 23 juli 2005 @ 12.15 uur

 151. #144 Kogels kunnen geen explosie veroorzaken tenzij het hollywood explosieven zijn. Zelfs de verfilmde kogel in de benzinetank werkt niet, volgens hollywood wel.
  Dus dat is het probleem niet en dat zullen die agenten wel hebben geweten.

  De reden dat america de taliban heeft gesteund heeft vooral te maken met het feit dat ze de russen niet in Afghanistan wilde hebben.

  Nu is het wachten tot de boem in nederland.

  En moslimgemeenschap, wat doet die, een beetje verongelijkt reageren als er een terrorist wordt doodgeschoten.
  In plaats van actief mee te helpen om potentiele daders te ontmaskeren zwijgen ze.

  Het zou de geestelijke moslimleiders ook sieren als ze gezamelijke verklaren dat de daders(of potentiele daders) zich buiten de koran plaatsen en dat de moslim in nederland (of engeland) de taak hebben om deze personen aan te geven bij de politie.

  Maar ook dat zal niet gebeuren.

  Voor de rest ben ik het met arend eens.

  Reactie door HAC — zaterdag 23 juli 2005 @ 12.33 uur

 152. @Sonja(131),

  Ik ben niet gelovig, ik weet wel dat er dingen zijn die je nooit 100% kunt bewijzen, ook al geloof ik dat ze echt gebeurt zijn.
  De evolutietheorie bijvoorbeeld, de holocaust, en dat de VS europa niet hebben bevrijd vanwege de olie maar om andere redenen.
  Ik geloof in de meest waarschijnlijke optie, en jij?

  Ik ken Iraqbodycount, en weet dus dat daar alle burgerslachtoffers worden benoemd. Of ze nu door al-zarqawi zijn onthoofd, of door de VS (oh nee, die doen dat niet, sorry).

  Goed; ik kan niet zeker weten of het vermoorden van onschuldige burgers erger is dan gewone oorlogvoering. Zelf geloof ik dat je burgers moet sparen, maar daar mag jij anders over denken.
  Maar de vergelijking met Hannie Schaft die een soldaat dood is toch verkeerd; ik denk niet dat zij zelf geassocieerd wil worden met mensen die een moskee met daarin honderden mensen opblazen.
  Die bruiloft in Afghanistan die door de VS werd gebombardeerd had alles te maken met feestgangers die in de lucht schieten (in die contreien heel gebruikelijk). Het was niet expres, net zo min als de VS ook Amerikaanse en Canadese soldaten hebben gebombardeerd; ‘friendly fire’.
  Heel erg, maar heel iets anders dan met een bom naar een shi’itische bruiloft wandelen zoals Al-zarqawi nu (bij mijn weten) 2 x heeft gedaan.

  Het is inderdaad een oorlog tussen een kleine en een grote partij. Maar is de kleine partij altijd ‘de goede’?
  Jij lijkt me ook erg gelovig.
  Ik heb niks met de bijbel, en ook niks met de koran, beide kunnen misbruikt worden. Een paar honderd jaar geleden werd de bijbel misbruikt, nu de koran.
  Jammer dat je dat niet wilt zien.

  De VS hebben inderdaad oorlogsmisdaden begaan in Vietnam, en in nog wel meer landen ook. Maar de Vietcong deden dat ook, net als de Russen, de Chinezen, en verder iedereen die ooit gevochten heeft.
  Geen reden om andere oorlogsmisdaden goed te praten.
  Overigens, achteraf hadden de VS wel steevast gelijk. Dat was toen ze de nazi’s stopten (60 miljoen doden), maar zeker ook toen ze de communisten stopten (meer dan honderd miljoen doden).
  Misschien hebben ze nu ook wel gelijk, heb je je al verdiept in het wereldbeeld van Al-zarqawi? Is hij toleranter dan Hitler, denk je?

  Is het alleen de schuld van de VS dat Hitler een gevaar was? Stalin was verliefd op Hitler, en liet spionnen die waarschuwden tegen de nazi’s executeren.
  Chamberlain riep trots ‘vrede’ toen hij Hitler zijn zin had gegeven.
  En ja, bedrijven die vóór 1933 met Duitsland zaken deden, deden dar daarna vaak ook.
  Maar is dat dan een reden om Hitler (of Saddam) dan maar te laten zitten?
  Overigens konden de VS natuurlijk wel degelijk zaken doen met Saddam, ze deden het niet. Frankrijk schond het embargo wel, zij hebben zelfs Saddam gered van lymphklierkanker, de idealisten!

  Je hebt gelijk dat de VS net zo veel regimechanges hebben uitgevoerd als de Russen. Maar het verschil is wel dat veel VS-dictaturen in de loop der jaren democratisch zijn geworden, ook onder druk van de VS.
  De regimechanges door de USSR zijn inmiddels door eigen wanbeleid teniet gedaan, de USSR heeft nooit gestreefd naar democratie of vrijheid.
  Waar woon je liever, Noord- of Zuid-Korea, China of Taiwan, Cuba of El Salvador…
  In Irak zijn nu verkiezingen geweest waar 60 % van de bovolking aan heeft meegedaan, ondanks de regen van bomaanslagen.
  In Nederland halen we dergelijke percentages, in vredestijd, maar net.
  Natuurlijk is Irak nog geen modeldemocratie, dat lukt ook niet in 1 jaar, zelfs niet als er morgen vrede is.
  Maar je moet ergens beginnen, en teruggaan naar de donkere middeleeuwen lijkt me geen optie.

  Reactie door arend — zaterdag 23 juli 2005 @ 12.57 uur

 153. @Ishamael(136),

  ‘We’ hebben Irak in 1992 inderdaad verraden, onder invloed van de publieke opinie (mij incluis).
  De VS hadden aanvankelijk gehoopt door te stoten naar Baghdad, om Saddam af te zetten.
  Tot ze een militaire bunker raakten, vol Iraakse burgers; ik geloof ongeveer 400 doden.

  Achteraf bleek Saddam door de Russen te zijn gewaarschuwd, dat de VS die bunker hadden gefotografeerd. Saddam heeft toen de bunker ‘vrijgesteld’ voor Iraakse burgers.
  De gruwelijke foto’s gingen de hele wereld over, en de publieke opinie keerde zich tegen die oorlog. Ook omdat het oorspronkelijk doel (Irak uit Koeweit halen) al was bereikt.

  (137),

  Eerst maar eens afwachten wat er in die tas zat. In Londen wordt je niet zomaar doodgeschoten. De man weigerde bevelen op te volgen, en werd waarschijnlijk ook niet voor niks als verdachte gezien.
  Dat je iemand die op de grond ligt neerschiet vind ik niks, maar ik zou ook niet weten hoe je voorkomt dat iemand een bom af laat gaan op zo’n moment.
  In dit soort situaties gaat het toch vaak om seconden.

  Reactie door arend — zaterdag 23 juli 2005 @ 13.07 uur

 154. @Sonja(138),

  Overigens vind ik de suggestie dat alle Koerden en alle shi’ieten NSB-ers zijn onsmakelijk.

  Van agenten, vissers, ambtenaren, hulpverleners, bouwvakkers, soldaten, telefoonverkopers, dokters, journalisten, vrachtwagenchauffeurs en mensen die gaan stemmen kun je inderdaad zeggen dat het verraders zijn.
  Maar je mag geen hele bevolkingsgroepen over 1 kam scheren, alleen omdat die in de Arabische wereld altijd al gehaat werden.

  Reactie door arend — zaterdag 23 juli 2005 @ 13.12 uur

 155. @C.Tilyx(146),

  Kijk nou gewoon eens om je heen.
  Waarom hebben (o.a.) de VS de nazi’s verjaagd? En wie hadden het daarna beter, de mensen in Oost- of West-Europa?

  En hoe zat dat in Azië, woon je liever in Noord- of Zuid-Korea, China of Taiwan. Waarom vluchtten mensen altijd WEG uit communistische landen, nooit er naar toe.
  Waarom vluchten mensen altijd WEG uit islamitische landen, nooit er naar toe.
  Jij zou nooit onder Al-zarqawi willen leven, maar je gunt het wel de Irakezen.

  De genocide op de indianen is erg, maar wel 200 jaar geleden. Het communisme en de politieke islam zijn, net als nazisme, gewoon fout.
  En dat de VS alleen uit eigenbelang handelen is onzin, waarom zetten ze Sudan en Israël onder druk? Waarom gingen ze naar Somalië en Bosnië?
  Niet elk optreden is politiek haalbaar, of terecht, of zelfs maar een succes. Maar zelfs paardepenis Bush heeft meer idealisme dan Al-zarqawi.

  Overigens is eigenbelang blijkbaar beter dan idealisme; het communisme heeft meer dan 100 miljoen mensen het leven gekost.
  Dan is die kapitalistische vrijheid toch wat humaner.

  Overigens ben ik zelf juist zo blij met dit systeem omdat ik het mag veroordelen.
  In veel opzichten ben ik heel links, maar ik weet dat dat alleen in een liberale democratie mogelijk is.
  Dáárom werd er altijd gedemonstreerd tegen het VS-beleid in Vietnam of Irak, omdat dat hier mag.
  Kun je je voorstellen dat iemand in Noord-Vietnam tegen de Vietcong zou demonstreren? Maar ze wilden er wel allemaal weg, naar dat nare westen dat alleen aan zichzelf denkt.

  Reactie door arend — zaterdag 23 juli 2005 @ 13.29 uur

 156. Arend 152,155: Je kan er wel met een heel verhaal omheen zitten lullen:
  Dan zal ik het nóg eens oplepelen,(zucht):
  Feit is dat Bush & zijn weerzinwekkende Republikeinen een oorlog tegen Irak op eigen houtje zijn begonnen, tégen de VN-wil in! Die hebben ze gewoon aan hun
  (l)aars gelapt.
  Punt twee; Bush’en Blairs reden, massavernietingswapens bleek achtereraf een leugen. Weet je wat een leugen is Arend? Dat zou ik dan maar eens opzoeken in een woordenboek!!
  De reden mensenrechten teruggeven na de diktatuur van S.Hoessein was ook een drogreden want Amerikaanse soldaten en regeringsdiensten hebben bééstachtige schennis gepleegd in de Abu Graiv-gevangenis, in Afghanistan en op condentratiekamp Guantanamo Bay.
  Denk je dat Amerikanen hier vrienden mee maken? Dacht van niet!
  En democratisch hebben de Amerikanen Irak en Afghanistan ook al niet gemaakt:
  Amerikaanse democratie wil namelijk zeggen
  dat je alles mag uitkiezen mits Pa en Ma
  Pentagon meegaan naar de winkel.
  Is dat vrijheid Arend? Ik noem het fascisme in een democratisch jasje.
  Dit was mijn laatste reactie op jou, voor
  begrip voor jouw gezeur moet je zijn bij de Telegraaf en VVD-websites.

  Reactie door C.Tilyx — zaterdag 23 juli 2005 @ 14.58 uur

 157. @C.Tilyx(156),

  Bedankt voor uw uiterst volwassen reactie.
  En ergens kan ik ook wel begrijpen dat je mijn argumenten niet kunt weerleggen.

  Inderdaad zijn Bush en Blair tegen de VN ingegaan, en dat vond ik verkeerd. Maar ik vind het ook verkeerd dat de VN een tandeloze papieren muis is, waar landen als Libië en China mogen oordelen over mensenrechten.

  En inderdaad bleken Bush en Blair te liegen, net als het regime van Saddam. De pot verwijt de ketel. Ik heb me laten vertellen dat dat in de politiek wel meer gebeurd, zelfs op dit soort fora.
  Waar guantanamo bay door sommigen wordt vergeleken met auschwitz.

  Als je niet weet wat het verschil is tussen de Abu graib gevangenis nú en de Abu Graib, pakweg 5 of 10 jaar geleden dam weet je blijkbaar niks over Irak.
  Hier werden onder Saddam soms honderden mensen per maand doodgemarteld.

  Je hebt wel gelijk dat dit alles de VS niet zo populair maakt. En gelukkig mogen we hier alles doen en zeggen om ze te bewegen hun beleid te veranderen. Maar doen of de VS net zo moorddadig als Saddam of Al-zarqawi is bullshit.

  Jij kunt zeggen dat de verkiezingen niet vrij waren, omdat de VS hielpen de stembureau’s te beveiligen. Ik op mijn beurt vind de VS vele malen minder fascistisch dan de ‘dood alle ongelovigen en andersdenkenden’-ideologie van jouw idolen.

  En ach, wat is er mis met VVD- en telegraaf-sites?
  Ik ga er eens kijken, misschien kunnen ze daar inderdaad wat beter discussiëren, zonder boos te worden bij het horen van een andere mening. Bedankt voor de tip!

  Reactie door arend — zaterdag 23 juli 2005 @ 17.03 uur

 158. Hè Arend, ik ben blij met je antwoord, nu geef je tenminste zelf toe dat er iets mis is aan het Amerikaanse optreden tegen Irak.

  Reactie door C.Tilyx — zaterdag 23 juli 2005 @ 18.21 uur

 159. De gisteren door de Londense politie geliquideerde “terrorist”blijkt niets met de aanslagen te maken te hebben.
  De politie betreurt zijn dood en spreekt over een tragedie.

  Fijn weer zo’n land vol daadkracht en landsbelang.

  Reactie door Beste Kerel — zaterdag 23 juli 2005 @ 19.24 uur

 160. Tragedie mn reet! Het is een tragedie als je per ongeluk iemand neerschiet, niet als je iemand tegen de grond werkt in bedwang houdt en vervolgens een vuurwapen in em leegt. Als criminelen dit zouden doen zouden ze zeer lange gevangenisstraffen krijgen vanwege de inherent laffe uitvoering. Deze politiemoordenaars zeggen sorry en alles is weer goed.

  Hypocriete bende!

  Reactie door Ishamael — zaterdag 23 juli 2005 @ 19.54 uur

 161. Mmmm 5 kogels in een magazijn. Bij mijn weten zitten er heel wat meer in(15) dus had hij nog wel even kunnen doorgaan.

  Wat wil je nu in een dergelijke situatie ??
  In een dergelijke gespannen situatie nemen ze geen enkel risico en als de persoon in kwestie NIET luistert en wegloopt tja….
  Tragedie ja ben met je eens, laffe moordenaars nee, dat zijn die terroristen die ook DIT op hun geweten hebben.Zij hebben dit gecreëerd en dat is ook hun bedoeling. Eerst autochtonen tegen allochtonen (bomaanslagen), nu allochtonen tegen autochtonen (schietpartij).
  Wat ze willen is chaos en dat lukt zo wel denk ik.

  Een aantal jaren terug werd hier in nederland een bomdreigement geuit. Er zou een rijdende autobom onderweg zijn naar de Botlek tunnel.
  In die periode (en nu nog) werkte ik in het botlek gebied.
  En als je dan in de file staat, een beetje ingedut(bijrijder) en je collega zegt dat er politiemotoren over de vluchtstrook komen denk je bij je zelf moet je me daar voor wakker maken. Als even later je collega zegt dat er legervrachtwagens aankomen dan wordt toch wat wakkerder. En als kort daarop er tanks over vluchtstrook rijden dan schrik je je het leplazerus.
  Op de radio werd het uitgelegd en tevens gewaarschuwd om GEEN gekke dingen te doen omdat de heren de opdracht hebben om eerst te schieten en dan te praten dan kan ik je wel zeggen dat je je heel rustig gaat gedragen.
  Toch zeker omdat wij in een opel combo reden, ideaal om een hele hoop explosieven te vervoeren.
  Ik zie het af en toe nog wel eens in mijn gedachten. Vrachtwagen dwars voor de tunnel, links en rechts een tank, voor de vrachtwagen een donkerblauwe scorpio met daarbovenop een gigantisch machinegeweer en overal scherpschutters.
  En een aantal van de scherpschutters richten op JOU.
  Heel rustig en doen wat ze zeggen zoniet dan ……………
  Mijn collega, twee handen aan het stuur, blik op oneindig, verstand op nul.
  En dan autocontrole, dan zie je die lopen van héél dichtbij.

  Reactie door HAC — zaterdag 23 juli 2005 @ 20.29 uur

 162. HAC
  Natuurlijk maak je iemand af die niet luistert,dat spreekt vanzelf.Daar zijn deze goed gekwalificeerde mensen voor opgeleid.Je gaat er met twee man op zitten en derde draait hem zijn nek om.
  De kans op een zelfmoord aanslag is natuurlijk veel te groot als je er al met drie man boven op zit.

  Reactie door Beste Kerel — zaterdag 23 juli 2005 @ 20.45 uur

 163. Ach je hebt maar 1 vinger nodig om een knopje in te drukken.
  En beste kerel, zou jij hun beroep willen uitoefenen ?
  Je leven wagen ?
  Je afvragen of je s’avonds nog wel je vrouw en kinderen zult zien ?

  Vindt je het gek dat deze zeer goed opgeleide mensen geen risico nemen ??
  Ik had mijn hele magazijn erin leeggeschoten.

  Wat denk je dat ze op shiphol zouden doen als jij je verdacht zou gedragen en NIET zou luisteren naar de politie/marachausee ?
  In plaats van handen omhoog je hand in je zak steken ??

  Denk je trouwens dat deze mensen dat dagelijks doen ? Zou deze agent er ook geen slapeloze nachten van hebben ?

  Ik kan me nog herinneren dat een aantal jaren geleden het arrestatie-team een verdachte van moord moest oppakken. Vuurwapen gevaarlijk, reeds eenmaal veroordeeld voor moord.
  Bij die arrestatie is er geschoten door de verdachte en is het enigste vrouwelijke lid van het arrestatie-team overleden.
  Dit ondanks kogelwerende vesten.
  Zoals ik al zei, zou jij dit willen doen ??

  Reactie door HAC — zaterdag 23 juli 2005 @ 23.22 uur

 164. Even voor de duidelijkheid, het is niet bevestigd dat het om politieagenten gaat die geschoten hebben in de Londense metro.
  Volgens BBC24NEWS zou het gaan om 3 personen in burger, mogelijk SAS of MI5, of wellicht Mossad of CIA. Scotland Yard maakt dit niet bekend, wel wordt bevestigd dat de verdachte reeds geobserveerd werd toen deze een woning verliet en op een bus stapte. Pas toen hij de metrotunnel in ging werd er gepoogd hem staande te houden. Volgens de geweldinstructie moeten politieagenten zich bekend maken voordat ze schieten, geen enkele omstander heeft ze “politie” horen roepen. Verdachte had geen tas bij. Als hij een bom bij zich had waarom hebben ze hem wel op de bus laten stappen?

  HAC; TCAP explodeert reeds bij een lichte schok, op de grond laten vallen, bijvoorbeeld. Gaat wel degelijk af als je er een kogel in afvuurt. Benzine explodeert niet maar verbrandt. Vandaar de term verbrandingsmotor. Te weinig energie.

  Reactie door Rob de Kuster — zondag 24 juli 2005 @ 0.43 uur

 165. maar ondertussen is er een onschuldige burger vermoord ,
  die mischien wel slecht engels sprak,die mischien wel net als de rest dacht weg wezen,die mischien wel illegaal in engeland was,die mischien wel dacht wat zijn dat voor gestoorde (in)burgers met pistolen,
  en ik hoop dat de agenten van ellende nooit meer werken kunnen.en vele jaren slapeloze nachten hebben.
  die niets met terror van doen had
  hoop dat hij niet te veel broers en zusters had of een vader/moeder
  weer een groep die mischien op wraak zindt?
  weer een van de 32000 onschuldigen wereld wijd dit jaar.
  door toe/mee doen van westers terreur.
  de zogenaamde nieuwe wereldorde/veroveraars.
  maar maak je borst maar nat wandt het wordt nog vele malen erger.

  Reactie door ad — zondag 24 juli 2005 @ 1.08 uur

 166. lees ook even de link buiten land

  Reactie door ad — zondag 24 juli 2005 @ 1.12 uur

 167. @149.ahrend
  Als je die sites werkelijk zorgvuldig had doorgelezen waaronder de BBC had je kunnen constateren dat er nog veel meer tegenstrijdigheden zijn. Te veel om hier allemaal op te noemen. De recente schietpartij in de metro bijvoorbeeld.
  De voormalige carriere van Bob Kiley en de link met Giuliani ( burgemeester van New York geweest) en Peter Power, voormalig Scotland Yard official en nu managing director van Visor Consultants. Power had de leiding tijdens de oefening van een bomaanslag op de ondergrondse welke toevallig tegelijkertijd plaats vond met de echte aanslagen in Londen. Power zat vroeger in de advisery board to the canadian centre for emergency preparedness. Daar zat ook Richard Sheirer, deze was destijds onderdeel van Giulaini’s crisismanagment na de 11 september aanslagen. Ook de CIA hield een oefening mbt gekaapte vliegtiugen op 11 september 2001. Toevallig.
  Ik raad je aan je eerst maar eens te verdiepen in dr David Kelly, wapenexpert voor de Britse regering in Irak. En de manier waarop hij aan zijn einde kwam. Thuis in Engeland, niet in Irak. Kijk vooral eens naar de tegenstijdigheden in het medisch raport en de Hutton verslag. Zelfmoord of vermoord? Waarom?
  Zaken zijn vaak niet zo zwart wit als we wel eens denken.

  Reactie door Rob de Kuster — zondag 24 juli 2005 @ 2.00 uur

 168. @149.ahrend
  Al Qaueda heeft nog nooit een aanslag opgeeist. Wanneer iemand namens Al Qaueda dat wel doet is dat al een teken dat het waarschijnlijk niet om Al Qaueda gaat.

  Dit soort informatie kun je allemaal opzoeken, bijvoorbeeld bij de BBC.

  Reactie door Rob de Kuster — zondag 24 juli 2005 @ 2.21 uur

 169. @C.Tilyc(158),

  Op veel punten ben ik het misschien wel vaker met je eens dan je denkt.
  Ik vind Bush ook echt een dildo, maar alleen minder erg dan zijn rivalen in het midden oosten. Dat kun je toch niet ontkennen.

  Ik heb alleen een hekel aan holle retoriek, en die kom ik op deze site nogal eens tegen. En dan ga ik daar graag tegen in.
  Dat is goed voor mij, maar ook voor de oplettende SP-reageerder, uiteindelijk leer je discussiëren door te discussiëren. Niet door anderen na te praten.

  Reactie door arend — zondag 24 juli 2005 @ 4.14 uur

 170. @Rob de Kuster(167, 168),

  Sorry dat ik het zeg, maar het gaat steeds maar weer over details.

  Er is een organisatie (al-qaida) die zegt overal ter wereld aanslagen te willen plegen, op alles en iedereen.

  Die organisatie weet zich gesteund door imams, media, koranscholen etcetera die overal ter wereld roepen dat homo’s van daken moeten worden gegooid, en joden (dat is elke niet-moslim) onbetrouwbaar en verachtelijk zijn. Zelfs in een pro-islam bedoelde uitzending van Nova (11-12-2003) zagen we 12-jarige jongetjes die over joden zeggen ‘niet met dit soort mensen om te gaan’.
  In de praktijk zien we dat dergelijke jongetjes niet alleen de dodenherdenking verstoren, maar ook de sfeer verzieken in het Anne Frank-huis, allerlei zwembaden en discotheken en zelfs op ex-doorstuurkamp Buchenwald.
  Niks waar we ons zorgen over hoeven te maken, natuurlijk, al vermoed ik dat we wel streng hadden opgetreden als de aanstichters ‘Michiel Smit’ hadden geheten in plaats van ‘El-moumni’.

  Maar goed, we hadden het over al-qaida.
  Een dergelijke organisatie kondigt aanslagen aan.
  De aanslagen vinden plaats.
  De aanslagen worden door diezelfde organisatie opgeëist.

  En Rob zegt; dat is het werk van de CIA, moslims zouden dit nooit doen, misschien in 30 andere landen, maar niet in Engeland waar ze het hebben aangekondigd.

  Ook de aanslagen in Egypte zijn natuurlijk het werk van de CIA, want het feit dat je (zoals al-qaida) websites met onthoofdingen beheert, betekent natuurlijk niet dat je aanslagen van de CIA (door de CIA opgeëist, namens al-qaida) zou kunnen ontkennen, daar is internet te ingewikkeld voor.

  Goed verhaal, niet logisch, maar wel goed.
  Maar voor wie echt wil weten wat er is gebeurt, zijn de carrières van Kiley en de plaats en tijd van allerlei oefeningen niet van belang.
  Wat van belang is, is dat er mensen zijn die hopen op 72 maagdelijke kleine meisjes, als ze maar zoveel mogelijk onschuldige burgers afmaken.
  Die mensen laten zich inspireren door de islam, en niet door de democratie.

  Reactie door arend — zondag 24 juli 2005 @ 4.43 uur

 171. 163 HAC

  Beste Hac of ik hun beroep zou willen uitoefenen laat ik maar even in het midden.
  Naar mijn weten waren het goed opgeleide politieagenten en geen Special Branche mensen aangezien de aankondiging van de misser is gedaan door de London Police.

  Jij haalt voorbeelden aan van een AT team die wisten dat ze in Nederland met een vuurwapen gevaarlijk figuur van doen hadden.Maar neem als vb de uitschakeling Mohamed B,het laakkwartier en de Brit of Schot op schiphol die zei dat hij bom had.
  Dat waren staaltjes van professionaliteit.

  Reactie door Beste Kerel — zondag 24 juli 2005 @ 11.12 uur

 172. @170. ahrend
  Geef mij aub een voorbeeld waarvan vaststaat dat de aanslag door Al Qaueda is opgeeist.
  Websites genoeg die van alles en nog wat roepen, maar vooralsnog geen enkel verband met Al Qaueda.

  @171. beste kerel
  Special branche kan van alles zijn, MI5, MI6, SAS. Ze waren bevoegd, dat is zeker. Maar geen politie, die heeft een andere geweldinstructie.

  Reactie door Rob de Kuster — zondag 24 juli 2005 @ 13.11 uur

 173. 172 Rob de Kuster

  Ik moet je hierbij toch teleur stellen het waren wel degelijk politie of aan de politie gerelateerde mensen.

  Waarbij het tegen het slachtoffer,een 27 jarige Braziliaan,geen enkele verdenking ruste

  Het commentaar van de commissaris van de Londense politie,Ian Blair’ is:”excuses voor de tragedie,maar er kunnen meer mensen worden neer geschoten”.

  Reactie door Beste Kerel — zondag 24 juli 2005 @ 13.36 uur

 174. # 164
  1) als dat spul zo gevoelig is dan ga je daar zeker niet mee rennen.
  2) vandaar dat ze hem door zijn kop hebben geschoten.
  3) het feit dat ze eerst schieten en dan pas kijken geeft dus wel aan hoever de situatie is geescaleerd.

  Daarbij komt nog dat een kwart van de moslims sympathie heeft voor de aanslagen.
  Eén derde van de ondervraagde vindt de westerse samenleving ‘immoreel’.
  13 % van hun heeft veel sympathie voor de aanslagplegers, allemaal zelfmoordenaars in de dop ???
  (onderzoek uit engeland).

  De aangehaalde voorbeelden zijn/waren alleen maar bedoeld om aan te geven met wat voor gevaren deze beroepsgroep te maken heeft.

  Wacht maar tot hier in nederland de eerste bom explodeert (Amsterdam stond op het lijstje volgens mij, als ze al iets opblazen kunnen ze beter politiek Den Haag pakken, doen ze nog wat goeds voor het nederlands volk) met veel doden, kijken hoe dan onze politie reageert op dergelijke situatie.
  Gaat het fout en de zelfmoordenaar kan zijn bom ontsteken en neemt een aantal onschuldige mee in zijn dood, dan wordt de politie verweten dat ze dat hadden moeten voorkomen.
  Nemen ze geen risico en schieten ze hem neer dan krijgen ze weer het commentaar dat ze teveel geweld hebben gebruikt.
  Nooit goed wat je ook doet.

  Reactie door HAC — zondag 24 juli 2005 @ 13.56 uur

 175. De beste stuurlui staan aan wal

  Reactie door HAC — zondag 24 juli 2005 @ 13.57 uur

 176. 175 HAC

  Nee,de beste stuurlui zijn hier voor opgeleid en dienen niet zulke inschattingsfouten te maken.

  Ik geloof dat Brazilië toch overwegend Rooms Katholiek is,zou hij er dan toch uit gepikt zijn vanwege zijn huidskleur.

  Reactie door Beste Kerel — zondag 24 juli 2005 @ 14.20 uur

 177. @170. ahrend
  Tja, het venijn zit ‘em in de details.

  @173. beste kerel
  Ik heb dat interview ook gezien, maar op donderdag, de dag van de schietpartij, werd op BBC24NEWS bevestigd dat de man geobserveerd werd door inlichtingdiensten.
  Deze waren bevoegd om te schieten, maar geen politie. Gaanderweg wordt het verhaal nu aangepast. Wat belangrijk is was dat op donderdag gezegd werd dat de verdachte gevolgd werd vanaf het huis (dat later op die dag doorzocht werd)terwijl hij de bus nam. Pas toen hij de ondergrondse wilde ingaan werd een poging ondernomen om hem aan te houden. In de metro werd hij dood geschoten. Als men (zoals nu beweerd wordt) bang was dat deze verdachte een bom bij zich had, waarom laten ze hem dan wel een bus nemen naar de ondergrondse? Je moet er snel bij zijn voordat de info wordt aangepast. Er is een cover-up gaande.

  @174. HAC
  Wederom, als men dacht dat deze verdachte een bom bij zich had, waarom lieten ze hem dan wel een bus nemen naar de ondergrondse?
  Hem laten struikelen kan een bom af laten gaan, waarom een close range executie als hij een bom zou dragen. Ik zou vanaf de maximale afstand schieten, jij niet? Een kopschot vanaf 25 meter is voor een geoefend schutter wel degelijk mogelijk.
  Overigens, de Braziliaanse minister van buitenlandse zaken heeft dit reeds een Israeli stijl executie genoemd en eist opheldering.

  Reactie door Rob de Kuster — zondag 24 juli 2005 @ 14.20 uur

 178. Vandaag een foto gezien van de Braziliaanse slachtoffer. Is gewoon blank, geen aziaatisch uiterlijk. Was een elekticien die reeds 3 jaar in Londen was en perfect engels sprak. Aldus de BBC.

  Reactie door Rob de Kuster — zondag 24 juli 2005 @ 14.25 uur

 179. @Rob de Kuster(172),

  Oké Rob,
  de CIA kondigt namens al-qaida aanslagen aan.
  De CIA pleegt die aanslagen vervolgens.
  De CIA eist die aanslagen vervolgens op.
  En niemand bij al-qaida is in staat om met een computer om te gaan, dus niemand kan deze berichtgeving via een andere website tegenspreken.

  Al die websites waar mensen onthoofd worden zijn trouwens ook van de CIA.
  De CIA heeft er namelijk veel belang bij dat leraren in Thailand onthoofd worden.
  Zoals ze ook belang hadden bij 2 instortende twin towers.
  En er zijn zat CIA-ers te vinden die bereid zijn door een flat heen te vliegen.

  En iedereen trapt er nog in ook, vooral moslims als mo b, die overal ter wereld juigend de straat opgaan als de CIA weer een aanslag pleegt.

  En mensen als Abu Jahjah die aanslagen tegen burgers goedkeuren zijn natuurlijk ook CIA agenten. Net als al die imams die antisemitisme en homohaat propageren.
  Allemaal om ons èn natuurlijk de moslims op een dwaalspoor te zetten.

  Vind je dit een waarschijnlijk scenario, of hou je ook rekening met die andere mogelijkheid;
  Dat de islam, net als christendom en communisme, gewoon misbruikt kan worden. Bijvoorbeeld door allerlei dictatortjes in het midden-oosten die zo de aandacht van hun eigen wanbeheer af kunnen leiden?
  Juist in een werelddeel waar pers en religie blind achter de leiders aan moeten lopen vind ik dit helemaal geen rare gedachte.

  Natuurlijk kan ik niet 100% garanderen dat al-qaida echt bestaat. Net zo min als ik 100% kan garanderen dat de evolutie en de holocaust (2 dingen die in de islamitische wereld worden ontkend) echt gebeurd zijn.
  Welke naam zo’n organisatie gebruikt vind ik niet eens interessant, ze zijn gewoon tot dergelijke aanslagen in staat. Als Samir A. erin was geslaagd Den Haag CS op te blazen had hij vast een prachtige naam bedacht, beter dan dat sullige ‘hofstadgroep’.
  En of hij contact met ‘de’ echte al-qaida kliek had weet ik niet.
  Maar maakt hem dat een CIA-agent?

  Ik wil je geen woorden in de mond leggen, maar dit is toch wel een beetje waar je naar toe gaat als je niet geloofd dat al-qaida achter dergelijke websites en aanslagen zit.

  Reactie door arend — zondag 24 juli 2005 @ 14.59 uur

 180. @Rob de Kuster(177),

  Als ik in een dronken bui iemand doodrij, dan draait het om het feit dat ik iemand heb doodgereden met te veel alcohol op.

  Details zoals kleur auto, merk bier en de maat van mijn schoenen zijn minder venijnig dan je denkt.
  Ook de vraag of de verwondingen van het slachtoffer ‘technisch mogelijk’ zijn doet niet terzake.

  Net zo min als het gedrag van creditcards in een ontploffende bus, het vorige beroep van Kiley, of het aantal missers van een MI5 of AIVD.

  Reactie door arend — zondag 24 juli 2005 @ 15.12 uur

 181. @179/180. ahrend
  Neem van mij maar aan dat ik ook wel weet dat er genoeg organisaties zijn die daadwerkelijk aanslagen plegen. IRA, ETA, Al Qaueda en Hamas, noem maar op. Dat zal ik zeker niet ontkennen. Mijn anti-Amerikaanse en anti-Israeli politieke standpunten vloeien niet voort uit een fascistische ondertoon. Integendeel. Ik vind zowel Amerika als Israel een prachtig land. Ik was diverse malen in Amerika, bewonder de bevolking en het land, maar ik ben tegen de politiek en propaganda die ze bedrijven.
  Ik geloof dat er zich in Amerika en Israel een staat binnen de staat heeft ontwikkelt die zich volledig boven de wet heeft geplaatst. Dit is wat ik zeer gevaarlijk acht, juist omdat het om deze landen gaat. Dit is een gegarandeerde weg naar de volgende wereld oorlog. Juist omdat ik deze landen bewonder trek ik mij dit aan. De bevolking heeft dit niet verdient. Vreemd genoeg als je deze argumenten aan een Amerikaan of Israeli voorlegt dan zullen de meeste dit beamen. De meeste Amerikanen en Israeli steunen onvoorwaardelijk de Amerikaanse en Israelische soldaten, maar hebben sterke bedenkingen wanneer het gaat om het politiek beleid.

  Denk je werkelijk dat je terrorisme kunt uitroeien door middel van oorlog?

  Zowel Amerika en Israel hebben steun nodig om deze oorlog te kunnen winnen. Niet zozeer de steun van de gemiddelde burger zoals jij of ik, wel van de militairen. Voor Amerikaanse of Israelische soldaten is er een vijand nodig wil men vechten. Vraag aan elke generaal in oorlog wat is het belangrijkste en ze zullen zeggen “een blind en volledig vertrouwen.” Wanneer soldaten niet langer geloven dat ze voor een juiste zaak vechten zullen ze uiteindelijk deserteren. Toen Amerika besloot om met de vijanden van Israel voor eens en voor altijd af te rekenen is er een propaganda machine opgestart. Vegeet niet wat er voor Israel en Amerika op het spel staat. Al voor de 11-9 2001 aanslagen refereerde Bush naar de “as van het Kwaad.” Mijn twijfels begonnen toen dr David Kelly onder verdachte omstandigheden stierf. Feiten kloppen niet met de officiele lezing. Gaanderweg zie je steeds meer tegenstrijdigheden ontstaan, verhalen worden gaanderweg gewijzigd. Ik verzin dit niet, wanneer je zoekt kun je overal informatie vinden. Kijkt men terug in de geschiedenis dan is het gemakkelijk om te zien dat achter elke terroristische organisatie een politieke agenda, logistieke structuur, geld en een doel zit. Ondanks wat Bush of Blair beweerd wordt er nooit een aanslag gepleegd enkel en alleen om angst en haat te genereren. Op het moment dat het wel gebeurt klopt er iets niet. Dan is er propaganda aan het werk, wil men de vijand demoniseren. Ik ga hier niet alle misstanden opnoemen die mij steeds verder overtuigd hebben dat inderdaad de CIA en Mossad achter veel aanslagen zitten. Als je de aanslagen op de diverse nieuwszenders volgt en wat research op het net doet naar de diverse terroristische organisaties dan zul je vanzelf de tegenstrijdigheden aantreffen.
  Er wordt door Bush en Blair gesuggereerd dat Islamitische fundamentalisten uit zijn op de vernietiging van de westerse samenleving. Zei Blair afgelopen week nog. Als je wat research doet kun je lezen dat Bin Laden wil dat alle westerse mogendheden vertrekken uit moslimlanden. Dat is niet het zelfde.
  Luister eens naar Al Jazeera bijvoorbeeld. Ik wil niet zeggen dat de IRA of ETA of Hamas of Al Qaueda onschuldig zijn. Je stelt diverse malen dat de westerse landen zoveel beter zijn als bijvoorbeeld Irak of Afghanistan. Betekent dat je het gezien de omstandigheden acceptable vind dat er zich in Amerika of Israel een staat binnen de staat is gevormd die boven elke wet is gestelt. Die aan niemand verantwoording schuldig is. Waar macht en corruptie absoluut is. Is dat waar onze voorouders voor gevochten hebben? Mag ik je herinneren aan de woorden van Benjamin Franklin, the founding father of the USA, “Zij die een essentiele vrijheid kunnen opgeven voor een kleine tijdelijke veiligheid verdienen noch vrijheid noch veiligheid.”
  Of is de mate van welvaart jou maatstaf?
  Als je naar de Arabische nieuwszenders kijkt als ANN en Al Jazeera dan zie je de beelden die Amerika niet wil uitzenden. Besef je de ellende die er wordt aangericht, de omvang van het menselijk lijden in deze landen. Voor wat? Democratie en vrijheid? Bedenk dan een ding, liberaal kapitalisme is van nature imperialistisch. Ik denk dat dit de primaire drijfveer is achter dit alles. De rijken willen nog rijker worden en de armen zullen nog armer worden. Niet goedschik, dan maar kwaadschiks.

  In de praktijk zijn de zaken zelden zwart wit en juist wanneer er twijfel bestaat is het belangrijk om naar de details te kijken. Een detail als bijvoorbeeld het beroep van Bob Kiley op zichzelf is niet belangrijk. Wel als je het in een groter geheel bekijkt. Wanneer blijkt dat personen en organisatie’s bij meerdere aanslagen een rol hebben gespeelt, wanneer namen steeds weer terug keren. Wanneer er een verband is. Wanneer verhalen niet kloppen met de feiten.

  Denk je dat wanneer de democratie in Irak een succes wordt men die ook in Amerika gaat toepassen? Of zal ook hier het grote geld regeren? Vandaag de dag is het leven in Irak echt niet beter als onder Sadam Hoesein.

  Probeer de zaken in een globaal verband te zien en neem de woorden van geen enkele politicus niet in blind vertrouwen aan. Wie heeft er belang bij, wat is de ambitie, waarom en hoe? Wellicht is er nog hoop voor je.

  Reactie door Rob de Kuster — maandag 25 juli 2005 @ 5.19 uur

 182. We moeten leren van Ken Livingstone en de Britse politie want die weten hoe je het terrorisme moet bestrijden. Niet George Bush of Ariel Sharon. HA! Als je terrorisme wil bestrijden moet je onschuldige voorbijgangers executeren. Goedzo Ken, Show ‘em how it’s done.

  Reactie door daniel565 — maandag 25 juli 2005 @ 14.36 uur

 183. Het is nu nog te vroeg om een oordeel erover uit te spreken, of, en zo ja in hoeverre (een) geheime dienst(en) een rol hebben gespeeld bij de aanslagen in Londen. Dat is inderdaad wel degelijk een reële mogelijkheid, die niet bij voorbaat kan worden uitgesloten.
  Gisteravond zag ik op TV (VPRO) een herhaling van een zeer interessante documentaire over de dood van prinses Diana, eind augustus 1998. Gebleken is, dat daar een enorme cover up heeft plaatsgevonden. Dat de plaats van het ongeluk abnormaal snel is gereinigd, zodat belangrijke sporen werden gewist. Dat enorm geknoeid is met het autopsie-rapport betreffende de ook omgekomen chauffeur Henri Paul, die officieel de schuld heeft gekregen van het ongeluk (te veel alcohol in het bloed, hoewel uit video-beelden kort tevoren uit niets bleek dat hij (te veel) alcohol had gedronken). Dat een belangrijke getuige van het ongeluk, die zelf de politie had gebeld, is verzwegen en is gewaarschuwd er verder het zwijgen toe te doen. Dat een flitsfoto, waaruit bleek dat de auto lang niet zo hard reed als officieel is beweerd, is verdonkeremaand.Dat een belangrijke tussenpersoon, een fotograaf, een onwaarschijnlijke “zelfmmoord” heeft gepleegd….En zo kunnen we nog doorgaan. Het is duidelijk dat hier meer aan de hand is geweest, en hoogstwaarschijnlijk de Engelse geheime dienst erbij betrokken is geweest.
  Dit alles als voorbeeld, dat officiële lezingen vaak met het nodige wantrouwen moeten worden bezien, en al helemaal, als inderdaad geheime diensten een rol spelen.

  Reactie door Olav Meijer — maandag 25 juli 2005 @ 18.32 uur

 184. Vandaag is er wat meer bekent geworden over de schietpartij in de metro.
  8 kogels, 7 in het hoofd en 1 in de schouder. Tevens is bekent geworden dat hij de nr.2 bus naar de ondergrondse heeft genomen. Zijn visum zou zijn verlopen, maar zijn broer en vrienden ontkennen dit op de BBC.

  Waarom sta je toe dat een verdachte bomlegger een stadsbus neemt naar de metro en dat je hem pas tracht tegen te houden als hij de metro wil ingaan.

  Reactie door Rob de Kuster — maandag 25 juli 2005 @ 20.44 uur

 185. @Rob de Kuster(181),

  Je bent tegen de politiek en de propaganda die de VS bedrijven. En terecht.
  Maar hoe zit dat met de politiek en propaganda in een gematigd moslimland als Singapore? Waar af en toe een antisemitische uitspraak nodig is om het vertrouwen van ‘het volk’ te winnen.
  Waar regelmatig Fillippijnse dienstmeisjes door hun baas worden gedood, wat overigens zelden tot een aanklacht leidt. Waar niet-moslims op allerlei manieren worden gediscrimineerd, waar de pers dit uiteraard negeert, dan wel goedpraat.
  En vergeleken met bijvoorbeeld Iran is Singapore echt heel gematigd.

  De Bush regering probeert propaganda te brengen, maar de pers is nog steeds vrij; Michael Moore wordt stinkend rijk van zijn kritiek op Bush. Hij leeft trouwens nog steeds.
  Je zegt zelf dat je je ook baseert op de BBC; waarom liquideert de CIA wel David Kelly en niet al die kritische journalisten bij de BBC?

  En Al-jazeera is helemaal een slecht voorbeeld. Irakese kennissen van mij ergerden zich indertijd aan de constante herhalingen van de beelden uit Abu Graib. Erg wat er was gebeurt, maar het is niks vergeleken met Abu Graib onder Saddam. En is er überhaupt een gevangenis in het midden oosten waar mensen beter worden behandeld?
  Het grote verschil is dat de VS een onderzoek instellen, Arabische landen doen dat niet.
  Al-jazeera is een propagandazender, die de dood van een Palestijn in Israel uitgebreid belicht, en 30 doden in Syrië dezelfde week negeert.

  Arabische zenders hebben het graag over het onrecht in de Arabische wereld, gek genoeg blijven de Arabische leiders daarbij steevast buiten schot. Ook de gemiddelde imam vindt de zittende dictator belangrijker dan de koran; een beeld dat ik ken uit de middeleeuwen hier.
  Vandaar dat de haat zich richt tegen alles wat westers is, dat is het resultaat van tientallen jaren ECHTE propaganda.

  Je hebt misschien wel gelijk dat er bij elke aanslag, elke (zelf)moord, elk auto-ongeluk en elke UFO-melding altijd tegenstrijdigheden, onduidelijkheden en toevalligheden zullen zijn. En in een vrij land zullen de media dat altijd belichten.
  Maar is dat ook een bewijs, geloof je misschien ook dat er mensen zijn met een zender in hun kies?

  Ook het ‘motief’ van die ‘CIA-aanslagen’ deugt niet. De VS verloren de oorlog in Vietnam door de vrije media, en de watergate affaire (wat microfoons bij de oppositie) leidde tot de val van Nixon. Wat zou het effect zijn als de pers achterhaalt dat de CIA ècht zelf door de twin towers zijn gevlogen?

  En inderdaad, al voor 9-11 had Bush het over de ‘as van het kwaad’, zoals Iran het had over de ‘grote satan’.
  Misschien komt dat ook omdat er in de jaren ’70, ’80, en ’90 óók al aanslagen op Amerikanen werden geleegd.

  Als de VS een vijandbeeld nodig hebben hoeven ze geen aanslagen te plegen, gewoon wat programma’s van de arabische zenders vertalen en uitzenden is ruim voldoende.
  De ‘kronieken van zion’ bijvoorbeeld, of ‘Zahra’s ogen’. Of dat interview gisteren met die Egyptenaar in Sharm al Sheik; “deze aanslagen zijn niet het werk van moslims, moslims mogen geen moslims doden (wel niet-moslims?). Deze aanslagen zijn het werk van een jood, die hebben geen fatsoen. Of het was een ongelovige”.

  Het woord ‘imperialisme’ wordt normaal alleen door dictators gebruikt (Hitler, Stalin, Mugabe, Arafat, Castro etc).
  Of de VS echt ‘imperialistischer’ zijn dan Syrië weet ik niet. Ik weet wel dat er in Syrië meer politieke gevangenen zijn, dat de regering er corrupter is, dat pers en geestelijkheid niet tegen de regering in durven gaan. En dus de joden, het westen de schuld geven.

  Dat de rijken steeds rijker worden en de armen steeds armer is niet iets typisch voor de VS; elk communistisch land kent een rijke partijtop en een arme onderklasse. In het midden oosten zijn de verschillen nog groter, omdat hier ook racisme en eeuwenoude clandynastiën een grote rol spelen.
  Het is wel zo dat er in de VS aandacht aan mag worden besteed aan die verschillen, in het midden oosten is dat taboe.

  Details zijn, nogmaals, details. Stel dat ik als ex-CIA-er de baas word van de Londense metro, is het dan logisch die gelijk op te blazen? Is het niet ‘logischer’ de metro in een andere stad op te blazen? En wat nu als dit uitlekt, we wonen niet in een dictatuur, waar de elite overal mee wegkomt; Kiley loopt in zo’n geval net zo veel celstraf op als Osama.
  De daders in Londen waren net zulke freaks als roofovervaller Samir A. en necrofiel Mohammed B., niks CIA.

  Juist als je de dingen globaal bekijkt zie je het geweld van moslimextremisten in meer dan 30 landen steeds terugkeren. En als de VS democratie kunnen brengen in Bosnië en Afghanistan, waarom zou dat in Irak niet lukken?
  60 % van de Irakezen heeft gestemd, ondanks de aanslagen, niks ‘macht van het grote geld’, al heb je wel gelijk dat dat in het midden oosten het grootste probleem is; het geld van godsdienstwaanzinnige sheiks die de wereld willen overnemen.

  Jij zegt dat al-qaida alleen het midden oosten wil ontwrichten, maar zie je niet wat er bijvoorbeeld in Nederland gebeurt?
  Scholen die het onderwerp ‘holocaust’ vermijden om Marokkaanse leerlingen niet te ‘kwetsen’.
  Homo’s en joden die uit bepaalde buurten worden weggepest. Scholen waar radicalere moslims kledingvoorschriften aan minder radicale leerlingen op proberen te dringen. Diverse mensen die politiebescherming nodig hebben, omdat ze dingen zeggen over de islam die 100 jaar geleden al over de kerk mochten worden gezegd.

  Je hebt gelijk dat dankzij Al-zarqawi de toestand in Irak nauwelijks is verbeterd.
  Al wordt daar tegenwoordig in ieder geval wel naar gestreefd, en dat is in het midden oosten al vrij uniek.
  Ik ben blij dat je voor mij nog hoop ziet, ik zal democratische politici voortaan met nòg meer wantrouwen tegemoet treden.
  Als jij dat nou eens doet met dictators en terroristen; die hebben vaak namelijk ook belangen en ambities.

  Reactie door arend — maandag 25 juli 2005 @ 23.29 uur

 186. @185.ahrend

  Ik zie dat je nog steeds een hoop onzin aanhaalt die niet ter zake doen en daarnaast probeer je mij nog steeds woorden in mijn mond te leggen.
  IK HEB NOOIT BEWEERD DAT HET MIDDEN-OOSTEN OF SINGAPORE HET IDEAAL WAREN. JE HEBT MIJ NOG GEEN ENKELE DICTATOR HOREN VERDEDIGEN.
  LEG MIJ GEEN WOORDEN IN MIJN MOND.

  ” Maar is dat ook een bewijs, geloof je misschien ook dat er mensen zijn met een zender in hun kies?”
  En dan nog een of ander bla-bla-argument over UFO’s. Heb je niets beters?

  En wat denk je nu eigenlijk te bereiken door het woord imperialisme uit z’n verband te trekken en in een andere context te plaatsen.

  Het is mij wel duidelijk dat je je niet verdiept heb in het onderwerp. Je hebt geen idee wat de Amerikanen in Abu Graib aan martelingen en executie’s hebben uitgevreten en nu nog steeds in andere gevangenissen doen. Waar heb ik die oranje overall’s meer gezien?

  Ik wil best een inhoudelijke discussie voeren over dit onderwerp terrorisme, maar wat moet ik met een kletsverhaal over dat het o zo slecht is in het midden-oosten. Duuuuuuuh.
  Weet ik zelf ook wel. Wil je dat ik door jou aangedragen stellingen ga verdedigen welke ik uberhaupt niet beweerd heb?

  Ik heb in hierboven diverse redenen en websites aangegeven welke mijn motiveringen onderbouwen. Ik snap wel dat niet iedereen er over eens is, maar ik hoor geen onderbouwde argumenten die mijn motiveringen onderuit halen.

  Jij twijfelt er aan dat de Mossad dr David Kelly vermoordt heeft terwijl vorige week nog een executie in de Londense ondergrondse plaats vond.
  Verdiep je eerst eens in het onderwerp en vertel dan eens waarom het geen CIA/Mossad operatie was. Ik sluit niets uit, jij dus wel. Wie is hier nu bevooroordeeld?
  Leg mij maar eens uit waarom Bob Kiley, Peter Power, Giulaini en Richar Sheirer volgens jou niet betrokken zijn bij de aanslagen. Waarom de modus operanda van New York en Londen hetzelfde waren. (identieke oefeningen ten tijde van de aanslagen) Had Al Qaueda deze oefeningen voorbereid? Waarom de Mossad vooraf van de aanslagen op de hoogte was. Had Meir Dagan een moment van verstandsverbijstering ten tijde van het interview met de “Bild am Sonntag?” Of ga je nu beweren dat Al Qaueda de aanslagen vooraf aangekondigd had bij Scotland Yard.
  Ik neem aan dat je het onderwerp “Spion voor de CIA in ruil voor een verblijfsvergunning” op 30 juni j.l. bij Nova gemist hebt.
  Als je kunt aantonen dat mijn motiveringen feitelijk fout zijn, en je stellingen kunt onderbouwen zonder er vanalles en nog wat bij te halen wat niet ter zake doet wil ik best reageren. Maar als je mij nog een keer de woorden in mijn mond legt negeer ik je.

  Mvg,

  Rob

  Reactie door Rob de Kuster — dinsdag 26 juli 2005 @ 4.23 uur

 187. Voor al die mensen die geloven in cover ups. Kent iemand de dolchstoss legende?

  Het gaat ongeveer zo. Jullie hebben het over cover ups and samenzweringen, over geheime diensten en schemer achtige invloeden.

  http://www.aljazeera.com/cgi-bin/news_service/middle_east_full_story.asp?service_id=9282

  Al Jazeera heeft het gewoon over de Joden. Uiteindelijk kom je met die sprookjes daar terecht: De Joden.

  “Several Egyptian security experts and political analysts said that the Mossad, Israel’s spy agency, was behind Saturday’s attacks on the Red Sea resort of Sharm al-Sheikh.”

  Jullie kennen me inmiddels en dus kom ik weer met dezelfde vraag. Wanneer nemen jullie van dit soort onzin eens afstand? Want het is wel heel leuk dat jij dat zo niet bedoelt, maar de grote meerderheid doet dat wel. Dus waar ga je dan naartoe.

  Welterusten

  Reactie door daniel565 — dinsdag 26 juli 2005 @ 9.54 uur

 188. @ Daniel565 (187):

  Al Jazeera heeft het niet over “De Joden”, maar over de Mossad, de Israëlische geheime dienst. En dat is heel iets anders. Bovendien wordt de betrokkenheid daarvan niet als feit, maar als reële mogelijkheid, gebracht.
  Je bent dus zélf (zoals vaker) uiterst suggestief en kwalijk bezig, “Daniel565″.

  Reactie door Olav Meijer — dinsdag 26 juli 2005 @ 12.07 uur

 189. @ Arend (185):

  Je haalt er nogal veel bij. Hierbij regaeer ik slechts op enkele opmerkingen.

  -Citaat: “Het woord “imperialisme” wordt normaal alleen door dictators gebruikt.” Nee hoor, ook door mensen die op een grondige wijze de kapitalistische productiewijze analyseren en het imperialisme verhelderen als een bepaald stadium daarvan. Niet alleen in de westerse expansietijden van de 19e eeuw, maar ook daarna.

  -Citaat: “Of de VS echt “imperialistischer” zijn dan Syrië weet ik niet.”
  Nou, ik wel! Syrië heeft nl. niet een dergelijk sterk militair apparaat, dat het in de gehele wereld kan inzetten, om de eigen belangen te dienen, zoals wel de VS doen.

  Citaat: “En als de VS democratie kunnen brengen in Bosnië en Afghanistan, waarom zou dat in Irak niet lukken? ”
  Nou, zou democratisch zijn Bosnië, en vooral Afghanistan, nog niet hoor! In Afghanistan bevindt zich bovendien nog in een situatie van burgeroorlog. Maar vooral: Irak is een heel ander geval. Je moet blind zijn niet in te zien, dat de VS weinig opschieten met het “brengen van democratie” en onder controle krijgen van de feitelijke burgeroorlogsituatie. Ze komen steeds verder in drijfzand…..

  Reactie door Olav Meijer — dinsdag 26 juli 2005 @ 12.24 uur

 190. @188. Daniel565
  Je hebt mij nog niet horen generaliseren.
  Als ik het over de Mossad heb dan bedoel ik ook de Mossad en niet alle joden.

  Reactie door Rob de Kuster — dinsdag 26 juli 2005 @ 15.00 uur

 191. @Rob de Kuster(186),

  Je verwijt mij dat ik je woorden in de mond leg, maar zelf leg je even 54 lijken in de schoenen van Kiley, met als enig bewijs; “hij werkte ooit voor de CIA”.

  Je zegt dat ik niet op je argumenten inga, maar zelf ga je ook niet op mijn belangrijke argumenten in.
  Zoals de haatcultuur, gekoesterd door al-qaida en consorten. Websites die dit onderstrepen, met gefilmde moorden en verminkingen, en oproepen mee te doen met de jihad.
  De rol van mensen als Samir A., die voorbereidingen aan het treffen waren om net zo’n aanslag te plegen als in Londen.
  Ik vind dit belangrijke argumenten, omdat ze verklaren waar de jihad vandaan komt.

  Er zijn nogal wat vragen, zoals de vraag waarom de VS aanslagen zouden plegen tegen de VS, of tegen de UK.
  “Het komt ze goed uit (berichtje 48), er zijn belangen (70)”, hoor ik dan, alsof het al-qaida niet nog veel beter uitkomt.
  Zij kondigden dit al jaren aan, zien dit als reclame voor hun websites. Sinds 11-9 hebben tienduizenden mensen in de VS zich tot de islam bekeerd, en ook in Nederland en andere westerse landen groeit sinds 11-9 de populariteit van de radicale islam.
  Zou dat ook een motief kunnen zijn, van al-qaida, of wil juist Bush zo de islam groter maken?

  En je gaat volkomen voorbij aan mijn vraag; wat nu als dit uitlekt? Dit is immers een vrije samenleving, net als de VS en de UK, als de pers hier lucht van krijgt wordt het het grootste schandaal van de afgelopen 50 jaar. Waar is Michael Moore als je hem nodig hebt.

  Ik zie een tak binnen de islam, die overal ter wereld oproept tot haat, ook in Nederlandse moskeeën. Waar een antisemitische film (Zahra’s ogen) gewoon verkrijgbaar blijft, “tenzij de rechter ons dat verbied”.
  Ik zie Bush op bezoek gaan bij moskeeën, zelfs na de moord op 3.000 Amerikanen.
  Wie vind je hier nu het meest agressief overkomen?

  Iran noemt de VS ‘grote satan’, en krijgt humanitaire hulp bij de eerste de beste aardbeving.
  Noord-Korea noemt de VS de ‘imperialistische agressor’, en krijgt gratis voedselhulp om het wanbeleid van Kim Jung Il te compenseren. Hoewel die het voedsel op de markt verkoopt, zodat er alsnog miljoenen sterven.

  Moslimextremisten plegen in meer dan 30 landen bloedige aanslagen.
  Moslimextremisten kondigen aanslagen in Engeland aan, voeren ze uit en eisen ze daarna op.
  De gefilmde daders blijken moslims, zijn in Pakistan geweest en dragen de fatale rugzakken.
  Ze gingen zonder duidelijke reden met z’n 4en naar Londen, en pakten elk een andere (toevallig ontploffende) metro.
  Je vraagt mij vervolgens om een bewijs dat al-qaida achter deze aanslag zit, maar je hebt zelf geen aanwijzing dat de CIA achter deze aanslag zou kunnen zitten. Behalve dan dat documenten zich tijdens een ontploffing ‘anders dienen te gedragen’. Alsof daar al veel onderzoek naar is gedaan.

  Ook dat er oefeningen plaatsvinden in de Londense metro zegt niks; oefeningen hou je bij een mogelijk doelwit, niet op een weiland. Na aanslagen in de metro’s van Parijs, Moskou en Tokio is een oefening in de Londense metro echt niet verdacht.

  Het regelen van een verblijfsvergunning, in ruil voor informatie of zelfs spionage vind ik ook niet raar. Geheime diensten doen dat al duizenden jaren. Voor wat hoort wat, heet dat. Of de methode goed of fout is, en de informatie betrouwbaar, daar laat ik me niet over uit.
  Maar het is geen aanwijzing dat de CIA deze aanslagen pleegt.

  Je vind dat ik er ten onrechte allerlei dictaturen bij betrek, maar waarom betrek jij hier ten onrechte allerlei democratiën bij?
  Ik heb de meeste van je links bekeken, maar ik zie niks dat overtuigt. Dergelijke artikelen zullen altijd geschreven worden, omdat er bij elk ongeval/aanslag/(zelf)moord etc. altijd onduidelijkheden, toevalligheden en raadsels zullen blijven.
  Ook bij de zelfmoord van Kelly, ook bij het ongeluk van Lady Di. In een land waar alles gezegd màg worden, wòrdt ook alles gezegd. Dat hoeft dus niet altijd waar te zijn. Ik geloof wel dat in een democratie met vrije media de waarheid altijd boven komt drijven; 1 journalist die met echte bewijzen komt is genoeg.
  En leiders weten dat. Zie watergate, het draaide daar om wat fucking microfoons, wat zou er gebeuren als 11-9 een grap van de CIA blijkt?
  Ik geloof niet dat Bush of Blair dit risico durven nemen, vooral omdat het ze niks oplevert.

  Ik verdiep me pas 20 jaar in dit onderwerp, misschien dat ik daarom wat sceptischer ben over de bedoelingen van al-qaida.
  En ook al heb ik heus wel wat artikelen en programma’s gemist, belangrijke zaken komen (zoals gezegd) vanzelf bovendrijven.
  Als dr Kelly straks echt vermoord blijkt, misschien zelfs wel door de CIA, wordt dat een schandaal. Tot die tijd blijf ik de meest logische theorie als de meest waarschijnlijke beschouwen.

  Groeten, Arend.

  Reactie door arend — woensdag 27 juli 2005 @ 0.12 uur

 192. @Olav Meijer(189),

  Herstel; het woord ‘imperialisme’ word BIJNA alleen door dictators gebruikt.
  Tevreden?
  Ik noemde al wat dictators, er zijn er nog veel meer, maar misschien weet jij wel een belangrijke/beroemde democraat die het woord ‘imperialisme’ vaak (of af en toe) gebruikt?

  Wat Syrië betreft, de Libanezen zijn in 30 Syrische bezetting niks opgeschoten.
  Ik geloof ook niet dat de steun van Syrië aan terroristen in Israël en Irak de mensen daar veel op gaat leveren.
  Onlangs kwamen 4 Nederlanders terug uit Syrië, ze worden nu door de AIVD geschaduwd omdat ze daar trainingen hebben gehad.
  Onder andere in het ‘jezelf opblazen in een supermarkt’.
  Is dat ook geen vorm van imperialisme, of gaat ons dat wat moois opleveren?

  Ondertussen hebben de VS zich met veel landen bemoeit, en vaak ten onrechte. Maar ze zijn ondertussen wel overal vertrokken, meestal vrij snel nadat er vrede uitbrak.
  Als ze al bleven, hadden ze verder weinig invloed op het bestuur. Achteraf zien we dat de ‘slachtoffers’ van de VS (zoals Zuid-Korea, West-Duitsland en Taiwan) vaak beter af waren dan de gelukkigen in allerlei ‘arbeidersparadijzen’ (zoals Noord-Korea, Oost-Duitsland en China).

  Je kunt verder niet ontkennen dat de situatie in zowel Bosnië als Afghanistan veel beter is dan 10 jaar geleden.

  Dat er in Afghanistan nog steeds gevochten wordt is waar, maar vind je echt dat dat mede de schuld van de VS is?
  5 jaar geleden werden er hier nog flinke moordpartijen gepleegd op minderheden als Oezbeken en Farsi, of shi’ieten.
  Nu wordt er af en toe een hulpverlener of een VN-er vermoord, dat is erg, maar toch niet te vergelijken.

  En inderdaad is Irak een ander geval, omdat extremistenen uit de hele wereld hebben geroepen dat de Irakezen geen democratie willen. Ook al gaat 60 % stemmen, tussen de bomaanslagen door.
  De meeste zelfmoordenaars zijn buitenlanders, uit Europa, Azië, Iran, Syrië noem maar op.

  Ik geloof niet dat Irak en de VS dit binnen een jaar oplossen. Maar ik geloof ook niet dat dit nog 10 jaar gaat duren, de Irakezen hebben meer zicht op een toekomst dan 5 jaar geleden.

  Reactie door arend — woensdag 27 juli 2005 @ 0.41 uur

 193. Rob

  Je hebt gelijk. Ik realiseer me maar al te goed dat jij en anderen geen anti-semieten zijn en daarom is het zo tragisch dat jullie in dit soort schijnwaarheden trappen. Want wat voor jouw slechts ‘Mossad’ betekend, betekend voor honderden miljoenen mensen gewoon Joden. Dat weet die generaal en dat weet de Egyptische overheid -die zich enorme zorgen maakt over Islamitische fanatiekelingen- ook. En je kunt wel zeggen dat die mogelijkheid er wel is dat de Mossad het gedaan heeft (of de AIVD of het leger des heils, of de jongeren organisatie van de SP), maar dan negeer je een ziekte die ons langzamerhand in een wereldoorlog aan het storten is. Ik begrijp wel dat iedere kant z’n eigen verhaal verteld en daar het recht toe heeft. Het probleem is alleen dat het verhaal waarin de Mossad 4000 joden waarschuwd dat er een aanval gaat komen op het WTC of dat de Joden geweten hebben van de aanslagen van London voor jullie consumptie wordt aangepast. Op Islamitische websites zijn het de Joden, op linkse websites is het de CIA. Maar het is nog steeds hetzelfde verhaal. Het helemaal geen donder uit dat je zelf 100% ok bent want je verspreid dit verhaal. En iemand anders die na het lezen van de Weblog van Marijnissen dit verhaal ook weer tegenkomt op jihadistische websites(in iets andere vorm uiteraard) denkt: Oh, nou zal wel kloppen dan want anders zouden die SPérs dat hebben uitgekotst.

  En zo verspreid zich een nieuwe Dolchstosslegende.

  Reactie door daniel565 — woensdag 27 juli 2005 @ 9.00 uur

 194. @192
  Dus jij zegt eigenlijk: geen kritiek op Israel geven, want dit zal worden misbruikt door anti-semieten, en dan ook nog zo, dat de SP in een kwalijk en dubieus daglicht komt te staan door dat het, ongewild, op het weblog vreemde mensen vreemde ideeen geeft.

  Zo kun je toch geen discussies voeren?

  Er zal altijd en overal wel iemand zijn, die met andermans woorden aan de haal gaat, en daar dingen mee doet, die niet door de beugel kunnen.

  Moet je dan stoppen met kritiek hebben op de praktijken (jij noemt dit schijnwaarheden) van bijvoorbeeld de Mossad? Of de CIA? Of fundamentalisten?
  Stel je voor dat je over terroristen niets meer mag zeggen omdat er anders mensen zijn die moskeeen in de fik gaan steken?

  Wat ik wil zeggen is dat ik het juist goed vind dat deze discussies hier plaatsvinden, dat mensen zelf op onderzoek uitgaan, kritiek DURVEN hebben, anti-semitisme veroordelen, terrorisme veroordelen, geweld veroordelen.

  mvg

  Reactie door Piet — woensdag 27 juli 2005 @ 9.29 uur

 195. 194 herstel:
  @193 daniel565

  Reactie door Piet — woensdag 27 juli 2005 @ 12.41 uur

 196. @ Arend (192):

  Voor de duidelijkheid: ik wil hier geen lange discussie beginnen. Dat was mijn bedoeling niet. Ik reageerde alleen op enkele opmerkingen van jou. Jouw taktiek is: er steeds weer nieuwe dingen bijhalen. Daar doe ik niet aan mee. Dat wordt eindeloos.

  Maar nu toch nog een korte reactie, maar ik denk dat ik het hierbij laat.

  Citaat: “Ik noemde al wat dictators, er zijn er nog veel meer, maar misschien weet jij wel een belangrijke/beroemde democraat die het woord ‘imperialisme’ vaak (of af en toe) gebruikt?”
  Houd toch op, zeg! Kijk voor de aardigheid eens bij Wikipedia onder “imperialisme”. Dit zou een lange reeks worden. Meestal zijn politici of auteurs, die het over imperialisme hebben, wel links/progressief geöriënteerd. Je wil toch niet beweren dat die per definitie ondemocratisch zijn? “BIJNA alleen dictators” is dus ook in strijd met de realiteit.

  Citaat: “Ondertussen hebben de VS zich met veel landen bemoeit, en vaak ten onrechte. Maar ze zijn ondertussen wel overal vertrokken, meestal vrij snel nadat er vrede uitbrak.”
  Ja, heel snel! Dat hebben we vroeger in Zuid-Oost-Azië gezien, en nu in Irak.
  De VS hebben bovendien talloze fascistische/reactionaire staatsgrepen en regiems gesteund (Franco, Salazar, Griekse junta, Pinochet, enz. enz.).

  Citaat: “Dat er in Afghanistan nog steeds gevochten wordt is waar, maar vind je echt dat dat mede de schuld van de VS is?”
  Ja, de VS hebben met liefde O. Bin Laden en de Muhadjien gesteund, weet je nog, tegen de Russen. Net zoals ze, toen het nog uitkwam (tegen Iran), Saddam Hoessein hebben omarmd.

  Reactie door Olav Meijer — woensdag 27 juli 2005 @ 17.24 uur

 197. Verduidelijking: ik bedoel dus dat de VS, door staatsgrepen te steunen tegen democratisch gekozen regeringen (Chili, Griekenland) en fasctistische/reactionaire regiems te steunen vaak een (burger-)oorlogsituatie hebben veroorzaakt.

  Reactie door Olav Meijer — woensdag 27 juli 2005 @ 17.29 uur

 198. @191.ahrend
  Je mag van mij gerust alle ellende van de wereld opsommen. Zal ik niet ontkennen.
  Oftewel ben ik met je eens.
  Wat dat betreft einde discussie.
  Neemt niet weg dat ik nog steeds van mening ben dat achter de New York 11-9 2001 en Londense aanslagen de CIA en Mossad zit.
  Als je je werkelijk had verdiept in dit onderwerp dan had je talrijke newsbronnen er op na kunnen lezen die met zeer gedetalieerde aanwijzingen danwel bewijzen komen. Zou me niet zo druk maken of dit soort verhalen in de pers komen. Waar denk je dat ik mijn bronnen vandaan haal?
  Als ik alles voor je moet oplepelen ben ik tientallen bladzijden aan het volschrijven die je zelf met enkele zoekopdrachten op het web ook kunt vinden. Zou beginnen bij betrouwbare newszenders.
  Geheel voor jou plezier zal ik hier enkele redenen opnoemen die mij overtuigd hebben.
  Peter Power is een voormalig Scotland Yard official en heeft nu een positie als managing director van Visor Consultants.
  Peter Power expertise destijds bij Scotland Yard was de Terrorisme Branche. Je kunt hem al de hele week op de newszender BBC24NEWS aanschouwen. Power verleent zijn expertise aan een waslijst van zeer indrukwerkende ondernemingen waaronder de BBC. (overheid, JP Morgan, en nog veel meer) Power was op 7 juli j.l verantwoordelijk voor een oefening met de desbetreffende hulpdiensten die om 8.30 aanving. De oefening betrof een gelijktijdige bomaanslag op de ondergrondse in Londen op precies dezelfde stations en een bus. Tijdens die oefening vond om 8.51 de werkelijke aanslag plaats.
  Tijdens een radio interview diezelfde avond op BBC 5 versprak Power zich door te melden dat het hier om een gelijktijdige bomaanslag ging in de ondergrondse identiek aan de oefening zoals men die onder zijn leiding uitvoerde.
  De politie wist pas na enkele dagen dat het om een gelijktijdige aanslag ging in de ondergrondse. De eerste dagen was er onduidelijkheid over het precieze tijdstip.

  POWER HAD DUS DADERKENNIS. Dit kan de BBC bevestigen.

  Tijdens de aanslagen op het WTC in New York werd er onder leiding van de CIA eveneens een identieke oefening gehouden met diverse hulpdiensten waarbij het scenario een aantal gekaapte vliegtuigen was die op het WTC en Pentagon zouden storten. Overigens bestaat er een raport uit 1976 bij de CIA waarin dit scenario reeds beschreven was.
  Giulaini, Peter Power, Richard Sheirer en Bob Kiley zijn via diverse commissie’s en organisaties met elkaar verbonden. Deze personen hebben bij beide aanslagen een rol gespeeld. Kun je opzoeken.

  De Mossad wist van de aanslagen voordat deze plaats vonden. Lees er de “Bild am Sonntag” maar op na. Uiteraard heeft de Mossad later deze verklaring ingetrokken, maar deze Duitse krant niet. Ook een Israelische krant “Ynetnews” heeft deze oorspronkelijke verklaring van Meir Dagan gepubliceerd. En Associated Press.

  Dit zijn maar een paar aanwijzingen die echter wel gecontroleerd en bevestigd kunnen worden.

  Je kunt ook het Hutton raport downloaden mbt de dood van dr David Kelly, de Britse wapenexpert. De omstandigheden rondom zijn dood vind je bij de BBC.
  Wanneer je echter het medisch raport leest welke inmiddels ook op het internet te vinden is dan leer je dat de feiten niet met het Hutton raport corresponderen.
  Volgens Hutton had Kelly zelfmoord gepleegd door zijn polsen door te snijden en een overdosis te nemen. Hij werd gevonden in de bossen rondom zijn huis in Engeland. Meerdere medische specialisten hebben inmiddels hiertegen bezwaar aangetekent.
  Men kan door slechts z’n polsen door te snijden niet doodbloeden. De doorgesneden aders in de polsen trekken zich terug, raken verstopt en het bloeden stelpt zichzelf. Men moet deze wonden actief open houden door de polsen bevoorbeeld onder water te houden om dood te bloeden. Kelly werd in de bossen gevonden waar geen water voor handen was. Hij had ook 29 tabletten ingenomen, ruim voldoende. Maar uit medisch onderzoek bleek dat 28 tabletten zich nog in de maag bevonden en dus nog niet verteert waren.
  Kelly zou als bron bij de BBC bevestigen dat Blair gelogen had mbt de formele redenen om tot oorlog over te gaan in Irak. Hij had belangrijke informatie hieromtrent. BBC heeft na zijn dood bevestigd dat Kelly de Bron was.

  Het simpele feit dat de daders identificatie documenten en een retourticket bij zich hadden wijst er op dat het niet om een zelfmoordaanslag ging en dat deze daders zeer waarschijnlijk misleid waren.

  De Braziliaan die in de metro werd doodgeschoten door een geheime dienst. Scotland Yard wil hieromtrent geen mededelingen doen maar bevestigd inmiddels dat het geen politie was.
  8 kogels om een mogelijke zelfmoordbomaanslag in de metro te voorkomen. Verdachte had daarvoor wel de bus nr2 naar de ondergrondse genomen. Als men wilde voorkomen dat hij de metro nam, waarom dan wel de bus?

  Inmiddels is uitgelekt dat Blair de troepen uit Irak wilde terugtrekken. Ook de formele regering in Irak heeft de Amerikanen inmiddels verzocht te vertrekken. Amerika is dit niet van plan.

  Bush en Blair hebben er een belang bij om Islamitisch extremisme te demoniseren. In feite is dit extremisme lang niet zo krachtig en georganiseerd als door Bush en Blair wordt beweerd. Ook hierover is uitgebreid informatie te vinden.

  Reactie door Rob de Kuster — woensdag 27 juli 2005 @ 18.04 uur

 199. @193. Daniel
  Ik begrijp inmiddels dat je een fascistische fixatie hebt. Daarbij generaliseer je in grote mate.

  Ik onderschrijf jou stelling in deze geheel niet. Jou aanname dat andere dit wel zullen denken naar aanleiding van wat ze lezen is voor jou eigen rekening.

  Mvg,

  Rob

  Reactie door Rob de Kuster — woensdag 27 juli 2005 @ 18.20 uur

 200. @Olav Meijer(196),

  Ik weet dat de VS vele vieze spelletjes gespeeld hebben. Dat deden de nazi’s ook, en later ook de communisten.
  Achteraf is iedereen blij dat niet de nazi’s, en ook niet de communisten gewonnen hebben, maar de VS.

  Ik ben wel blij dat Amerikaanse oorlogsmisdaden altijd de krant halen, daardoor weten we wat er gebeurt, er wordt gedemonstreerd en de VS wijzigen door de publieke opinie vaak hun beleid.
  Zelf heb ik ook meerdere malen tegen de VS gedemonstreerd, en ik vind ook dat dat moet blijven gebeuren; dat houdt een democratie scherp.
  De landen waar de communisten de macht kregen waren steevast slechter af, juist omdat daar niet gedemonstreerd mocht worden (alleen verplicht, tegen de ‘imperialistische’ VS).

  Dat neemt niet weg dat ook op de VS inderdaad heel wat kritiek valt te leveren, maar eenzijdig steeds alleen naar de VS kijken werkt uiteindelijk averechts.
  Waarom denk je dat de VS tegen een oorlogstribunaal zijn, waar Bush wèl, en Saddam níet aangeklaagd gaat worden….
  Als we op een eerlijker manier naar de VS leren kijken zal een volgende regering het internationaal strafhof misschien wèl erkennen. En dat is winst voor iedereen.

  Reactie door arend — woensdag 27 juli 2005 @ 18.42 uur

 201. @Rob de Kuster(197),

  Je weerlegt geen enkel argument, beantwoordt geen enkele vraag.
  Je blijft ingaan op details en doet of ik nooit wat lees.
  Maar jij leest mijn bijdragen niet eens; hoe denk jij dat het publiek in de VS op een door de VS gepleegde aanval op de VS zou reageren?
  Je weet het niet.
  Terwijl de serieuze media er toch voortdurend over berichten, maar ja, ook goede media kunnen slechte programma’s maken. En nogmaals (3e keer geloof ik)
  Toeval, raadsels en onduidelijkheden zullen ALTIJD blijven bestaan, bij elke gebeurtenis.
  Daar mag je best een programma over maken, maar met het trekken van conclusies moet men oppassen.

  Je hebt geen bewijzen, nauwelijks aanwijzingen, en het motief deugd niet.

  Heel wat van je vragen en argumenten heb ik ondertussen behandeld.
  Ik ga alles niet herhalen, daarom een vergelijkbaar fabeltje;

  Stel dat er iemand in de Amsterdamse metro wordt doodgestoken. Het slachtoffer heet ‘Plop’, en werd al jaren door Arend met de dood bedreigd. Door een ruzie over een parkeerplaats.
  Arend staat in zijn buurt bekend als uiterst gewelddadig, bovendien roept hij regelmatig anderen op om mijnheer Plop neer te steken.
  Na de moord roept Arend trots “ik heb er weer één”, op zijn website, “dat krijg je als je op mijn parkeerplaats gaat staan. Binnenkort is mijnheer Kweenie aan de beurt”.

  Wel jammer dat ik ben gefilmd die dag, in de Amsterdamse metro, terwijl ik eigenlijk in Rotterdam woon en werk. Wat deed ik daar?
  Bovendien blijkt het mes uit Engeland afkomstig, waar ik vorig weekend met de boot ben geweest.

  Gelukkig is Rob mijn advocaat;
  “De papieren die Arend bij zich droeg, waren niet verfrommeld, hoewel er volgens de politie een worsteling moet zijn geweest”.
  “De directeur van de Amsterdamse metro heeft voor de CIA gewerkt, en hield onlangs een oefening, waarbij conducteurs moesten leren omgaan met agressieve messentrekkers in de metro”.
  “De familie van Plop heeft veel belang bij de moord, omdat Arend nu de gevangenis in draait. Zo krijgen zij de parkeerplaats alsnog”.
  “Bovendien wilden zij de reputatie van Arend in een kwaad daglicht stellen, want die was volgens hen (ondanks een aanzienlijk strafblad) nog niet kwalijk genoeg. En daarvoor wilden zij best Plop opofferen”.

  Denk je dat ik voor de rechter een kans maak?

  Reactie door arend — woensdag 27 juli 2005 @ 19.17 uur

 202. @Rob de Kuster(197),

  Overigens, nog even over toeval; juist als ik de perfecte misdaad wil plegen (als er politiek in het spel is, is dat wel raadzaam), vermijd ik die.
  Dus een intern van te voren aangekondigde oefening laat je natuurlijk nooit samenvallen met de aanslag zelf.

  Zeker niet als het om een vrij schokkende aanslag gaat, zoals op de twin towers.

  Ook allerlei scenario’s worden voortdurend geschreven en aangepast, in de hoop dat àls een situatie zich voordoet, er makkelijker en beter gereageerd kan worden – hoopt men.
  Zelfs de vrijwillige brandweer in castricum doet dat, laat staan de CIA.

  Reactie door arend — woensdag 27 juli 2005 @ 19.32 uur

 203. Rob wees verstandig en laat arend in zn sop gaar koken, laat hem zijn monoloog maar met zichzelf voeren…

  Peter

  Reactie door Ishamael — woensdag 27 juli 2005 @ 19.57 uur

 204. @Ishamael,

  Goede argumentatie.

  Reactie door arend — woensdag 27 juli 2005 @ 21.52 uur

 205. Piet

  Wil jij soms beweren dat het idee dat de de Mossad achter de aanslagen van 9/11, London en Sharm el Sheich zit kritiek is op Israel?? Want daar hebben we het over, niet over de bezetting, niet over nederzettingen. Dus wat wil je eigenlijk met die opmerking?

  De Al Qaida terroristen willen dat jullie denken dat er eigenlijk geen gevaar is. Dat George Bush de terroristen verzonnen heeft. Dat is ideale propaganda en het is een enorme overwinning dat jullie die propaganda herhalen. Kijk maar naar de reacties op de website van Al Jazaara:

  http://www.aljazeera.com/me.asp?service_ID=9250

  its the jews behind every bombing around the world.we all know that .we r not kids.so all the world can unite 2 fite against the s which they call terrorirsts
  -Sam from Italy

  Of van die eerdere link van die generaal

  this evil mossad t be stopped. they are terrorists that targeting civilians and causing havoc in the middle east. the country that create mossad should be sanction by the un.
  -Dino from South East Asia

  I reported that israel and usa are behind these crimes since day one. its obvious that the only one who wants to kll arabs and mouslmeen is the jouse who h8t every thing that walk, talk, looks like arab.
  -Ibrahim from Canada

  oh children of isra ill dont cuz anymore mayham,or you will face the wrath of fairo very soon
  - hitler from germany

  the jews also organized the holocaust to garner world guilt and sympathy in order to achieve their ultimate goal of a homeland
  - spiike from canada

  definitely work of israel. israeli army has history of bombing sinai region. egypt t do similar act and blow up a hotel in tel aviv. tit for tat, eye for eye. de.ath to israel. hitler is my hero
  -jc from usa

  Je zou toch minimaal moeten kunnen verwachten dat julie, uitgerekend jullie, linkse intellectuelen dit soort onzin niet geloven. Ik schat jullie hoog in, dit is geen website van Neo-Nazi’s of een of andere knettergekke samenzwerings organisatie. Dit is de website van de Socialistische Partij, een partij die in het Nederlandse Parlament zit, dus met verantwoordelijkheid. En die verantwoordelijkheid houdt ook in dat je dit soort leugens afwijst.

  Wat heeft dit te maken met kritiek op Israel? Of is onder het mum van kritiek op Israel werkelijk alles toegestaan? Moet ik de meest belachelijke beschuldigingen slikken omdat het zogenaamd ‘kritiek’ is?

  Niet iedereen is zo gek als jullie:

  very strange that every thing is blamed on israel and the moussad. i remeber in 911 when every one was saying so until bin laden came out and commited that he did it although he lied at the begining. please be reasonable and fair.
  - Truth from Egypt

  Of is dit soms zionistische propaganda?

  Reactie door daniel565 — donderdag 28 juli 2005 @ 12.38 uur

 206. Heeeeel goed dat dit eindelijk ingezien wordt, nu nog de oplossing!
  Ik snap jouw reactie niet daniel 565 echt niet!Hoort dit niet bij een andere topic? Het gaat nu om extremisme en de voedigsbodem daarvoor…

  Reactie door cynthia — donderdag 28 juli 2005 @ 13.53 uur

 207. Het ging er om dat we niet langer naif zouden zijn over terrorisme (zie titel weblog). Daarbij hoort het niet langer geloven in sprookjes.

  Reactie door daniel565 — donderdag 28 juli 2005 @ 15.48 uur

 208. Daniel565
  …het niet langer geloven in sprookjes, of die nu komt van de geheime diensten of terroristen.
  Ik vind, door een beetje geschiedenis en de huidige politiek te bestuderen je kunt zien dat beiden gebruik maken van leugens, bedrog en propaganda. En het kan heel verleidelijk zijn om zwart/wit te gaan denken; ‘alle islamisten zijn moordenaars’, of: ‘de Mossad, dus alle joden..’ etc. en het mooie van dit forum vind ik juist de discussie hierover, en het proberen de nuances te zien.

  mvg

  Reactie door Piet — donderdag 28 juli 2005 @ 16.15 uur

 209. @205.daniel
  Je haalt een website aan en gebruikt vervolgens de lezers reactie alsof wij die aan het verdedigen zijn.
  Waar ben jij nu eigenlijk mee bezig?

  Nog altijd suggereer je een fascistische ondertoon en generaliseer je mateloos.
  Onder de mom van het zijn allemaal fascisten en ik zal jullie ontmaskeren ben jij de gene die steeds weer deze standpunten aanhaalt. Die standpunten zijn voor jou rekening, ik onderschrijf die NIET.

  @201/202.ahrend
  Ik lees wel degelijk en zoals ik reeds zei, al haal je er alle ellende van de wereld bij dan zal ik dat niet ontkennen.
  Je hebt nu eenmaal de neiging om er steeds weer argumenten bij te halen en verwacht van mij dat ik daar onder het verkondigen van hel en verdoemenis tegen in ga.
  Ik geef je gelijk, alleen wanneer het om de aanslagen in New York en Londen gaat verschillen wij van mening.
  Ik heb het niet over raadsels, toeval of details. Ik breng feiten naar voren die gecontroleerd en bewezen kunnen worden.

  PETER POWER HAD DADERKENNIS.

  Geen toeval, raadsel of detail.

  “Maar jij leest mijn bijdragen niet eens; hoe denk jij dat het publiek in de VS op een door de VS gepleegde aanval op de VS zou reageren?
  Je weet het niet.”

  Hoe kan jij weten wat ik wel of niet weet?
  Wat suggereer jij hier?

  De stellingen die ik naar voren breng kun je ook bij Amerikaanse nieuwsbronnen terug vinden.

  Je hebt je mening uitgebreidt tentoongestelt en met allerlei stellingen omschreven, maar je hebt geen enkel argument van mij feitelijk onderuit gehaalt.

  Laat ik mij beperken tot de feiten en slechts een feit naar voren halen in de hoop dat je er weer niet de halve wereld er bij sleept.

  De Braziliaan nam de nr 2 bus naar de ondergrondse. (bron BBC24NEWS) Geheimen dienst ( onbekend ), in ieder geval geen politie, schoot op deze man 8 maal om een bomaanslag te voorkomen. Volgens Scotland Yard. Waarom lieten ze hem wel een bus nemen naar de ondergrondse?

  Geen toeval, raadsel of een detail. Dit zijn feiten.
  Het is alleen een raadsel als je de antwoorden negeerd.

  @203.Ishamael
  Ben ik eigenlijk wel met je eens, dus bij deze. Adios ahrend.

  Mvg

  Rob

  Reactie door Rob de Kuster — donderdag 28 juli 2005 @ 17.00 uur

 210. Nu in de mainstream media het politiek beleid mbt “de war on Terror” van de USA en UK steeds meer bekritiseerd wordt. Nu er steeds meer kritische vragen gestelt worden tijden persconferentie’s, wat is nu de boodschap vanuit het witte huis?
  De IRA kondigt het einde van de gewapende strijd aan vanuit het witte huis in de USA.
  Ineens wordt er onderhandelt met
  “terroristen.”
  mmmmmmm………….., hoe zou dat toch komen? Waarom een plotselinge wijziging in beleid?

  Reactie door Rob de Kuster — donderdag 28 juli 2005 @ 18.40 uur

 211. @Rob de Kuster,

  Je kunt niet zomaar iedere Braziliaan executeren.
  De feiten;
  Men observeert een flat, iemand loopt naar buiten. Men twijfelt, ziet hem de bus pakken, belt het hoofdkwartier en krijgt orders. Als verdachte naar de metro loopt wordt hij aangesproken, vlucht, en wordt dan geëxecuteerd.
  Dit gebeurde in het verleden ook met IRA en ETA verdachten, en ook toen zullen er fouten gemaakt zijn.

  Tragisch, maar is dit een vergissing of ‘dus’ iets anders?

  Ik geloof niet dat deze monteur dood moest omdat hij te veel wist, en evenmin dat de CIA alle Brazilianen in Londen wil executeren, zeg jij het dus maar.

  Als je gelijk heb weet je echt te veel, en zijn er al zeker 3 geheime diensten naar je op zoek. Ik hoop dus niet dat Rob je echte naam is.

  Verder heb je misschien wel gelijk, bij internationaal terrorisme zijn internationale bewegingen en hun dictatoriale financiers eigenlijk niet zo van belang. Ik zal de oorzaken er dus niet meer bij halen, excuses en welterusten.

  PS. mmmmmm….Misschien is de IRA sowieso al 10 jaar niet meer zo populair in eigen land, en zit het grootste gedeelte al vast, of is bij MI5 bekend (dus waardeloos).
  In Noord-Ierland zijn het afgelopen jaar wat problemen geweest met mensen (katholieken zelfs) die boos waren dat hun geliefden door de IRA waren vermoord.
  Men is nu niet meer zo bang als vroeger, en de IRA moest dus wel een keer stoppen.

  Of was de IRA ook weer een project van de CIA?

  Reactie door arend — vrijdag 29 juli 2005 @ 1.38 uur

 212. Rob schreef:
  “Je haalt een website aan en gebruikt vervolgens de lezers reactie alsof wij die aan het verdedigen zijn.
  Waar ben jij nu eigenlijk mee bezig?”

  Doe je dit nu met opzet, of is het echt niet duidelijk wat ik probeer te zeggen? Dat is namelijk de conclusie en de bron waar die verhalen vandaan komen. Dat je dat niet wil weten is erg treurig.

  Dat viel me ook op in die andere reactie. Ik zeg dat zule sprookjes (Israel zit achter 9/11) gevaarlijk zijn…Iemand reageerd vervolgens dat ik zou beweren dat je geen kritiek mag hebben op Israel. Mag ik een antwoord op de vraag of beweren dat Israel achter 9/11 zit, kritiek zou zijn op Israel? Want als jullie dit kritiek noemen is er iets goed mis.

  Maar goed. Snap je niet dat deze verhalen meerdere versies hebben? Één samenzwerings theorie mét Joden en eentje zonder Joden. Jullie geloven in de versie zonder Joden omdat jullie gevoeliger zijn voor beschuldigingen over geheime diensten. In de versie die in de Islamitische wereld rondspookt worden de geheime diensten vervangen door Joden.

  Waarom is het zo moeilijk om te begrijpen dat een mythe op meerdere levels gebruikt kan worden?

  Wie denk je heeft er voordeel aan dat je, hoe dan ook, in deze sprookjes gelooft? Denk je niet dat het in eerste instantie behoefte is bij de terroristen dat grote gedeelten van de westerse wereld niet geloven dat er een gevaar is?

  Reactie door daniel565 — vrijdag 29 juli 2005 @ 19.52 uur

 213. @212
  Ik begrijp uit jouw reacties dat je alles wat je leest hier, uit zijn verband trekt, en antwoorden uit wil lokken op dingen die niet gezegd worden, maar jouw eigen interpretaties zijn.
  Voor jou staat onomstotelijk vast, dat de enige grote boemannen de arabieren/moslims zijn, en ik vind dat er wel meer boemannen zijn, door de overduidelijke leugens die je te horen krijgt van regeringen/geheime diensten. Een beetje research doen, en je merkt dat vanzelf.

  Wat mij irriteert, is misschien hetzelfde wat jou irriteert, nl.: het demoniseren van een groep.

  En het is niet zo dat ik terrorisme niet serieus neem, ik wil juist nuances vinden, nogmaals.

  Je zegt zelf: ‘Jullie geloven in de versie zonder Joden omdat jullie gevoeliger zijn voor beschuldigingen over geheime diensten. In de versie die in de Islamitische wereld rondspookt worden de geheime diensten vervangen door Joden.’

  Kortom je mag niets over de Mossad zeggen, want dan gaan anderen Joden demoniseren!

  Allemaal angstpolitiek, waar al veel te veel van is in de media. De terroristen willen dat we allemaal bang zijn, nou ik vertik het.
  Zou jij ook moeten doen. Niemand hier wil een herhaling van de holocaust, noch voor joden, noch voor arabieren, chinezen, niemand.

  Er ZIJN geen excuses te vinden voor terrorisme, dat weten we allemaal.
  Maar om weer terug te gaan naar het onderwerp, wil ik tenslotte dit citaat aanhalen:
  “Voor de aanslagen hier in Londen past slechts een totale veroordeling, maar dat geldt ook voor de Britse militaire aanwezigheid in Irak,” aldus McDonnell.

  en daar ben ik persoonlijk het helemaal mee eens. Mag toch.

  mvg

  Reactie door Piet — vrijdag 29 juli 2005 @ 20.58 uur

 214. Piet en andere

  Jullie onderschrijven de standpunten niet maar geloven wel wat deze mensen zeggen? Wat is dat nou weer voor vreemde houding. Deze verhalen komen ergens vandaan, wanneer je erin gelooft zou je ook nieuwsgierig moeten zijn waar ze vandaan komen. Je zou nieuwsgierig moeten zijn of er een idee achter zit.

  Je kunt niet ontkennen of negeren wat deze theorieen voor honderden miljoenen mensen betekenen. Dat je dit wel negeerd betekend dat je je voor werkelijkheid verstopt, een werkelijkheid waar velen andere zich niet voor KUNNEN verstoppen. Dit heeft namelijk wel degelijk konsekwenties, niet voor jou maar wel voor anderen.

  Ik generaliseer niet, ik spreek niet over ‘de moslims’. Maar ik neem Al Qaida en de Islamitische fundamentalisten wel serieus. Het wordt eens tijd dat jullie dit ook doen. In plaats daarvan gebruiken jullie de angst voor terreur om je eigen politieke agenda naar voren te schuiven. Het gaat hier niet om de bestrijding van armoede of “ongelijkheid, segregatie, discriminatie, onderdrukking en militaire agressie”. Het gaat deze mensen om de triomph van de Islam.

  Ik weet niet of het je opvalt maar er is hier dus een hele sterke contradictie:

  1) Het fenomeen terreur gebruiken jullie om je eigen (goede) doelen te bewerkstelligen. Dit is op zich begrijpelijk, ik doe niet anders.

  2) Tegelijkertijd omarmen jullie de opgeschoonde ontkennings theorieen uit de Arabisch/Islamitische wereld.

  http://www.arabistjansen.nl/afgunst.doc

  “Het heeft nauwelijks zin om de bevolkingen van de landen van de islam te bestoken met informatie die laat zien wat het Westen werkelijk is. Velen daar geloven nog steeds dat de aanvallen van 11 september door de Zionisten gepleegd zijn, “want de 4000 Amerikaanse joden die in het WTC werkten waren gewaarschuwd en zijn niet naar hun werk gekomen”. Tegelijkertijd geldt Osama ben Laden wijd en zijd als een held. Een bevolking die massaal in staat is deze beide standpunten tegelijk in te nemen, valt niet meer binnen het bereik van de informatie-technologie van de moderne tijd. ”

  Vraagje…Waarom zouden we de zogenaamde root-causes van het terrorisme moeten aanpakken als zowiezo de Mossad of de CIA er achter zitten?

  Je bent in dezelfde contradictionele gedachtengang terecht gekomen als zovelen in de Arabische en Islamitische wereld.

  Je mag wat mij betreft zeggen wat je wilt over de Mossad maar ik trek daar wel mijn conclusies uit. Dat de Mossad voor jou iets anders betekend dan voor 99% van de rest van de wereldbevolking zal mij een zorg wezen. Mijn conclusie is dat jullie liever in sprookjes geloven: De oorlog-ophitsende fantasieen van een Egyptische generaal worden zonder al te veel nadenken geaccepteerd.

  Ik vraag me alleen af WAAROM jullie liever in sprookjes geloven. Waarom is dat beter dan om de waarheid onder ogen te zien? Ik snap wel dat veel Moslims en Arabieren zich schamen voor deze terroristen en daarom liever geloven dat de vijanden, die ze geleerd hebben te haten, er achter zitten. Maar waarom doen jullie dat eigenlijk?

  Ik denk dat er door Al Qaida heel doelgericht misbruik gemaakt wordt van jullie afkeer van Amerika. Het klinkt je namelijk als muziek in de oren: het was de CIA. Dat is het Matrix gevoel. Dat vind je leuk om te geloven. Hoe weet ik dat? Iedere andere film in de bioskoop gaat over geheime diensten en samenzweringen. Het is een populair idee, altijd al geweest.

  Reactie door daniel565 — maandag 1 augustus 2005 @ 11.05 uur

 215. “There is no justification for it, period. And we will start to beat this when we stand up and confront the ideology of this evil. Not just the methods but the ideas. When we actually have people going into the communities here in this country and elsewhere and saying ,’I am sorry, we are not having any of this nonsense about it is to do with what the British are doing in Iraq or Afghanistan, or support for Israel, or support for America, or any of the rest of it.’ It is nonsense, and we have got to confront it as that. And when we confront it as that, then we will start to beat it…

  We have got to be prepared to confront the ideas of these people as well as their means, their ends as well as their means. If you don’t do that, you never get to the heart of this, because what will always happen is that there will be people there who, if it is accepted as a matter of course – ‘Yes of course Israel shouldn’t exist, yes American foreign policy is evil, yes what happened in Iraq or Afghanistan was designed to suppress Islam’ – if people accept those as ideas, it is far less of a step into the extremism of terrorism.”

  “The fact is that there is another way that people can make progress in the Middle East… The way forward is to stop the terrorism and then get into a negotiation, and this is why I think it is so pernicious, this terrorism, and why you have got to take it on head on in all its aspects. It is just a lie when they say that people have got no option but to engage in terrorism. They do have an option…

  Now we all may have our criticisms of the State of Israel, on the policy of the Government of Israel from time to time but the fact of the matter is we have got an international engagement that can allow us to have two states – Israel confident in its security, an independent, democratic, viable Palestinian state. Now the only way that we can get this done is to push that political process forward, and terrorism tries to stop us doing that.”

  Reactie door tony blair — maandag 1 augustus 2005 @ 11.55 uur

 216. Elke ‘motivatie’ voor de aanslagen doet Bliar bij voorbaat al af als ‘nonsense’. En wat er bij zijn burgers allemaal speelt interesseert hem geen moer. Prima hoor, want dan kan Bliar ook worden afgedaan met ‘nonsense’.

  Daniel, je zakt wel erg diep wanneer je de knuffelracist Jansen erbij moet slepen. Ook zo iemand die stelt dat de Westerse cultuur “superieur” is aan andere culturen.

  Reactie door Sonja — maandag 1 augustus 2005 @ 20.08 uur

 217. @215.
  Ik heb deze persconferentie op BBC24NEWS in z’n geheel gezien en ook de kritische opmerkingen en vragen van reporters daaropvolgend aangehoord.
  Nog geen 24 uur later moest Blair zijn verhaal noodgedwongen reeds corrigeren.
  De suggestie dat de home-grown terroristen niet gemotiveerd werden door de Britse “buitenlandse politiek” in Irak en Afghanistan ging er zelfs bij zijn eigen Labour partij niet in. Labour partijleden vielen hem op dit punt openlijk af. Daarnaast werd hij in de reguliere Britse media enorm onder vuur werd genomen op dit standpunt.
  Wordt momenteel gespeculeerd dat hij van plan zou zijn om voortijdig af te treden. (WWW.BBC.CO.UK)
  Blair heeft nu eenmaal het probleem dat na de leugen van “Irak heeft massavernietigingswapens die de UK in 45 minuten kunnen treffen en daarom gaan we over tot oorlog met Irak” hij als leugenaar bekent staat.

  Overigens sta ik nog steeds achter de stelling dat de aanslagen een CIA/Mossad operatie waren. Denk dat we hier uit kunnen afleiden dat de volgende oorlog op de agenda staat bij de Amerikanen en Israeli. Kwestie van de troepen motiveren, denk ik dan maar. Als ik een gokje zou wagen dan denk ik dat Iran aan de beurt is.
  Hoop tegen beter weten in dat ik het mis heb.

  Mvg,

  Rob

  Reactie door Rob de Kuster — dinsdag 2 augustus 2005 @ 3.25 uur

 218. @214.
  “Deze verhalen komen ergens vandaan, wanneer je erin gelooft zou je ook nieuwsgierig moeten zijn waar ze vandaan komen. Je zou nieuwsgierig moeten zijn of er een idee achter zit.”

  Deze theorieen komen in ieder geval niet daar vandaan waar jij denkt dat ze vandaan komen.

  Uitzichtloze armoede is wel degelijk een voedingsbodem. De collectieve woede die onderdrukking te weeg brengt onder armen kan en wordt misbruikt door organisatie’s als Al Qaueda, Hamas, IRA, ETA, CIA, Mossad. Noem maar op, iedereen kan daar misbruik van maken om z’n politieke agenda na te streven. Dit mes snijd aan twee kanten.

  ” Ik generaliseer niet, ik spreek niet over ‘de moslims’.”

  Zou nog maar eens goed na lezen, je generaliseert dus wel.

  “2) Tegelijkertijd omarmen jullie de opgeschoonde ontkennings theorieen uit de Arabisch/Islamitische wereld.”

  Nee hoor, mijn bronnen haal ik overal vandaan. Daarbij is de BBC mijn main bron.
  Je hebt mij trouwens nog niets horen ontkennen. Wanneer ik informatie ophaal uit welke bron dan ook, probeer ik die ook te verifieren. Zou jij ook eens moeten proberen. Dan had je er die link niet bij gehaald.

  “Je bent in dezelfde contradictionele gedachtengang terecht gekomen als zovelen in de Arabische en Islamitische wereld.”

  Het zal je misschien verbazen maar gedachten en ideeen komen overal voor. Niet alleen in de Arabische of Islamitische wereld.

  Ik snap dat jouw stelling niet de mijne is. Ik zelf ben atheist, maar als jij van mening bent dat ik in sprookjes geloof, kom dan met argumenten en feiten die jouw stelling onderbouwen. Het is natuurlijk makkelijk om iets te roepen zonder dit te onderbouwen.

  Reactie door Rob de Kuster — dinsdag 2 augustus 2005 @ 4.58 uur

 219. @211.
  Je vindt dus ook dat hij geexecuteerd is.
  Denk je nu echt dat de “politie” een verdachte zelfmoordbommer een stadsbus laten nemen omdat ze eerst op nadere orders moeten wachten.
  Wat als die telefoon in gesprek is?
  Van “politie” mag je verwachten dat ze onder spanning professioneel reageren. Daar zijn ze op getrained.
  Dit was geen vergissing. Hoe verklaar je dat bij de aanhouding van de eerste verdachte een taser is gebruikt in plaats van 8 kogels?

  Dictatoriale financiers zijn geen oorzaak, slechts een middel. Verder heb ik hun bestaan nooit ontkent.

  IRA is niet gestopt, heeft slechts de gewapende tak opgegeven. En zoals het er nu naar uit ziet heeft Engeland daar een prijs voor betaald. Engelse trekken zich gefaseerd terug uit Noord Ierland.

  Wat ik wel of niet weet is slechts een kwestie van researche. Dit soort informatie vindt je overal. http://WWW.INFOWARS.COM is een goed begin als je maar verifieerd. Een schotelantenne met een paar honderd tv zenders wil ook helpen.

  Reactie door Rob de Kuster — dinsdag 2 augustus 2005 @ 5.28 uur

 220. Sonja

  Ik wist niet dat Hans Jansen een racist was, heb je z’n brief aan Samir A al eens gelezen? Komt niet bepaald racistisch over.

  http://www.arabistjansen.nl/Samir%20A.doc

  Rob

  Om te achterhalen of jij in sprookjes gelooft kijk ik waar deze verhalen vandaan komen. Ze komen niet bij de BBC vandaan, die vangen alleen wat op. Informatie is geen kennis, data zijn geen feiten. Informatie is alleen waardevol en data alleen betrouwbaar wanneer je de bron kunt vertrouwen. Om te controleren of ik de bron kan vertrouwen kijk ik om me heen om te zien wie nog meer deze verhalen gelooft. Bevind ik mij in het gezelschap van Neo-Nazi’s en Islamitische fundamentalisten dan weet ik dat de bron vergif is en de informatie onbetrouwbaar.

  Waarom zouden deze verhalen niet uit de extreem Islamitische hoek komen? Heb je wel eens op Islamitische websites gekeken? Ze staan er allemaal vol van dat 9/11 een hoax zou zijn. Heb je wel eens Iraanse staatstelevisie gezien of de aardige programma’s die ze in Egypte uitzenden ter gelegenheid van de Ramadan? De Arabisch/Islamitische media barsten werkelijk uit hun voegen van alle complot theorieen en jij wil beweren dat de bron in jouw geval anders is? Wedden dat jij pro-Palestijns bent, tegen Bush, tegen de oorlog in Irak en tegen de invasie van Afghanistan? Jouw politieke denkbeelden zijn dezelfde als die van de meeste mensen in het Midden Oosten en je gelooft dezelfde complot theorieen als die mensen in het MO, maar de bron is wel totaal anders? Het is toch overduidelijk dat er een verband bestaat tussie WIE dit gelooft en WAT je mening is. Dat is de functie van een complot theorie: het vinden van een middel om je mening te handhaven in een situatie waar deze eigenlijk niet meer te handhaven is.

  Mijn argument, beste Rob, is de Arabische Islamitische wereld. Lees wat ze zeggen en neem die mensen serieus.

  Is Mohammed B. uitzichtloos armoedig? Nee. Gelooft Mohammed B. dat de Mossad Theo Van Gogh heeft onthoofd? Nee. Is Osama bin Laden armoedig? Nee. Gelooft Osama dat de Mossad achter de aanslagen van 11 September zitten? Nee. Waren de kapers van 11 september armoedig? Nee. Waren de plegers van de aanslagen in Londen arm? Nee. Dus waarom is armoede een voedings bodem voor terreur? Ideologie is een voedings bodem voor terreur, armoede is een voedingsbodem voor criminaliteit. Arme mensen gaan jatten, die blazen zich niet op. Arme mensen kun je helpen, geindoctrineerde idioten niet.

  Hoe verklaar ik de dood van de Braziliaan? Op zich eenvoudig. Jullie (!) weten niet hoe jullie moeten omgaan met terreur. Na jarenlang toekijken en geloven dat het niet jouw probleem is ontploffen er opeens bussen in Londen en niet in Tel Aviv. Dus wat is de reactie? P A N I E K is de reactie. Twee kogels was een traditionele executie geweest, 5 of 8 kogels van dichtbij in het hoofd spreekt boekdelen over de angst van die politie-agenten om zelf opgeblazen te worden. Bovendien was de politie in burger en is het niet zo verbazend dat een man wiens visum net is verlopen op de vlucht slaat als een meute kerels op hem afkomt.

  Reactie door daniel565 — dinsdag 2 augustus 2005 @ 13.23 uur

 221. @220. Daniel

  Wel ,dat is het ‘em dus. Als ik jou goed begrijp, dan zijn die andere allemaal fout. Het is allemaal hun schuld. En nu proberen ze ons met hun “vergif” te besmeuren. “Geindoctrineerde idioten,” dat waren toch jouw woorden.

  In dat hele verhaal van jouw mis ik een ding, zelfkennis. Wat ik hoor is ontkenning. Want dat is wel zo veilig.
  Daarmee wordt dat perfecte plaatje van onszelf beschermd, nietwaar. Wij kunnen in deze niet de “bad guys” zijn, toch?
  Deze “beschaafde” neoliberale kapitalistische maatschappij met haar imperialistische ambitie’s kan toch niet verantwoordelijk gehouden worden voor de onderdrukking van die barbaren. Dat graaien is toch normaal, dat doet toch iedereen………….toch?
  Onze westerse regeringen houden zich toch niet met propaganda bezig. Ben je belazerd. Wij goed, zij slecht.

  Ik zou als ik jou was maar eens een keer verder kijken dan die websites van jou. Zo moeilijk is dat niet.

  Reactie door Rob de Kuster — dinsdag 2 augustus 2005 @ 22.24 uur

 222. @Sonja(216),

  Wat is jouw definitie van ‘racist’ eigenlijk? Iemand die veel weet van de islam, zoals Jansen, Hirsi Ali of Ellian?

  Voor iemand die vindt dat we mekaar niet teveel moeten beledigen (zoals van Gogh) strooi je nogal makkelijk met beladen termen.

  Reactie door arend — woensdag 3 augustus 2005 @ 0.16 uur

 223. @Rob de kuster(219),

  Je zegt; “Dit is geen vergissing”.
  Waarom is hij volgens jou dan geëxecuteerd?
  Is die jongen misschien gedood omdat zijn visum 2 jaar geleden al was verlopen? Ik geloof er niks van.

  Ik denk dat dit 2 maanden geleden niet gebeurt was; net zo min als men 2 maanden geleden een bus zou laten ontruimen omdat er rook te zien is.
  De veiligheidsdiensten zijn nu zenuwachtig, en dat zou jij ook zijn in hun positie.

  Ik zei het al eerder; de IRA geeft eindelijk op omdat ze hun slagkracht èn hun katholieke aanhang kwijt zijn.
  Dat de IRA in naam blijft bestaan, is om te voorkomen dat bepaalde leden op eigen houtje een nieuwe organisatie oprichten. Nu moeten ze blijven luisteren naar hun ‘meerderen’.
  Alleen zo kan de IRA vrede garanderen, vergelijk het met de algehele amnesty die vaak na een burgeroorlog wordt doorgevoerd.

  Dat de Britse troepen zich terugtrekken is omdat ze, zonder IRA etcetera, niet meer nodig zijn (ook de protestanten gaan de wapens neerleggen).

  Je bent nogal trots op je research.
  Wat ik niet snap; als een betrouwbare omroep als de BBC bericht over de CV van Kiley (net zo irrelevant als mijn CV), of het gedrag van identiteitspapieren in ontploffende bussen (nooit onderzoek naar gedaan) vindt je dat belangrijke, betrouwbare informatie.
  En je trekt je eigen conclusies, conclusies die de BBC niet zou durven trekken.
  Ondertussen roept diezelfde betrouwbare BBC 24 uur per dag dat al-qaida de aanslagen heeft aangekondigd en opgeëist.
  En dat de geïdentificeerde daders moslims waren, die onlangs nog naar een Pakistaanse madrassa zijn geweest.
  Waarom geloof je dat dan niet?

  In de overvloed van informatie is het soms wel eens goed jezelf vragen te stellen, alsof je een dader bent.

  Stel dat de CIA hierachter zit;
  1) Waarom zou Kiley, de baas van de Londense metro, de Londense metro op willen blazen, en niet een andere?
  2) Waarom zou een ex-CIA-er bij de metro moeten werken om hem op te blazen; gewoon wat tassen achterlaten schijnt namelijk ook te werken.
  3) Waarom een terreuroefening plannen rond het tijdstip van de aanslag; dat voed juist allerlei complottheoriën.
  Een paar weken eerder had echt niet uitgemaakt, dat geldt ook voor oefeningen rond 11-9.
  4) Na 11-9 is het aanzien van al-qaida en de radicale islam enorm gestegen, wil de CIA die trend voortzetten? Waarom?
  5) Na ‘Madrid’ trok Spanje zich terug uit Irak, wil de CIA dat ook Engeland zich terugtrekt uit Irak?
  6) Als de CIA en de Mossad achter 11-9 zaten, was dat dan alleen om de mensen bang voor de islam te maken? Volgens mij hoeven ze daarvoor slechts wat Arabische TV-uitzendingen te vertalen, of films zoals de kronieken van Zion, of Zahra’s ogen, tevens verkrijgbaar in de betere moskee (ook in Nederland).
  7) Stel dat de CIA aanslagen pleegt om zo al-qaida in een kwaad daglicht te stellen.
  Als al-qaida onthoofdingen, ontploffingen en verminkingen uit kan zenden, moet het toch ook lukken een rectificatie te plaatsen op internet/al-jazeera/whatever?
  8) Stel dat presidenten soms al af moeten treden voor een microfoontje (watergate), hoe zal het publiek reageren op de onthulling dat de Twin towers en Londen door Bush zijn geënsceneerd?
  Geloof je echt dat Bush, of wie dan ook, hiervoor niet gestraft zou worden?

  Waarom zou een democratie meer belang hebben bij terrorisme dan een terroristische organisatie?
  Is de band 11-9/Madrid/Londen/Sharm-el-sheikh/Samir A. niet logischer dan de band Mossad/CIA/11-9/London?

  De aanslagen van 11-9 werd door een bepaald gedeelte van de islamitische wereld toegejuicht, zelfs in Nederland. En Bush ging bij de moskeeën op bezoek, en riep op tot verdraagzaamheid tegen moslims (net als Blair onlangs).
  Wie vind je dan het meest redelijk overkomen?

  Reactie door arend — woensdag 3 augustus 2005 @ 1.03 uur

 224. @223. ahrend

  Hij woonde in het zelfde appartement gebouw, een verdieping lager. Die jongen wist te veel, had iets gezien.
  De braziliaanse minister van buitenlandse zaken refereerd naar een Israeli stijl executie, een andere bron noemt de SAS. Ik weet niet wie, wel dat het geen politie in burger was. Heeft Scotland Yard bevestigd.

  Politie, Scotland Yard, SAS. Ze zijn allemaal getrained om onder moeilijke omstandigheden te functioneren. Aan hen mogen hogere eisen gesteld worden. Ze hebben de 4 bommenleggers uiteindelijk gearresteerd zonder een schot te lossen, geen paniek daar.

  Ziet er eerder uit dat de IRA heeft gewonnen. Ze hebben nog geen wapen ingeleverd maar de Britten zijn al aan een gefaseerde terugtocht begonnen. De Unionisten zijn furieuse. Zij hebben geen militaire tak. IRA is verre van zwak, ze heeft 25% van de stemmen.

  BBC heeft niet bericht over de CV van Kiley. De link tussen Kiley, Power, Giulaini en Sheirer heb ik uit een andere bronnen. Wel bevestigd de BBC dat op de dag van de aanslagen Peter Power op BBC5 radio meldt dat het om een gelijktijdige bomaanslag gaat in de ondergrondse. Power was niet betrokken bij het onderzoek en Scotland Yard wist pas na enkele dagen dat de bomaanslagen in de ondergrondse gelijktijdig was. Power had dus dader kennis.
  Slechts 21 minuten voor de bomaanslagen op 7 juli werden er bomaanslagen geoefend op de ondergrondse. Onder leiding van Powel. Op dezelfde stations. Er bestaat een theorie dat de “daders” meende deel te nemen aan een oefening. Niet een echte aanslag. Dat zou de identiteitspapieren en parkeerkaartjes verklaren. Ook waarom de bus bommer geen argwaan had toen hij zo’n 3 kwartier later de bus nam.

  BBC24News ging na slechts enkele dagen over van het woord ‘terrorist’ naar ‘bombers’. Ze gebruiken slechts het woord ‘terrorist’ of ‘Al Qaueda’ om een bron te citeren. BBC is hier heel erg precies in, en met goede redenen.

  1 t/m 7.
  Ik weet niet of jij ooit in militaire dienst bent geweest, maar soldaten vechten niet zomaar een oorlog. Daarvoor moet een vijand gedemoniseerd worden, het geloof dat ze voor een goede zaak vechten. Gebeurt dat niet dan volgen masale deserties.
  Het doel van de CIA en Mossad is om Moslims te demoniseren en om de westerse samenleving te polariseren. Deze aanslagen zijn bedoeld om angst en haat te zaaien.
  De troepen motiveren, bij wijze van spreken. Dat krijg je met een tv uitzending echt niet voor elkaar. Wat ze nodig hebben is een blind vertrouwen. Dat de aanslagen nu in Londen plaats vinden betekent dat er nog een oorlog op de Amerikaanse en Israelische agenda staat. Ik vermoed Iran.
  8. Men heeft geleerd van het verleden en is veel beter voorbereid. Er heeft zich inmiddels een staat binnen de staat gevormd die zich nergens nog wat van aantrekt. Kwestie van de juiste mensen op de juiste plek.

  Het gaat mij niet om wat het meest redelijk klinkt, wie het beste verhaal heeft. Ik wil de waarheid.

  Als het je echt interesseert raad ik je aan om je te verdiepen in de dr David Kelly afaire. Die is goed gedocumenteerd en roept de nodige vragen op.
  Ik heb dit destijds live op de BBC gevolgd, maar hier vindt je de belangrijkste informatie.

  http://www.prisonplanet.com/archive_murder_of_kelly.html

  Zou dit ook eens goed door lezen.

  http://www.prisonplanet.com/archive_berg.html

  Mvg,

  Rob

  Reactie door Rob de Kuster — woensdag 3 augustus 2005 @ 4.08 uur

 225. @Rob de Kuster,

  Ik denk niet dat je mensen die te veel weten zo luidruchtig liquideert als Juan Charles de Menezes; aanbellen met een postpakket, injectie, en er kraait geen haan naar; doodsoorzaak hartaanval.
  Er zijn zat niet-traceerbare gifsoorten.
  De mening van braziliaanse ministers in deze laat me koud, gezien het feit dat daar dagelijks mensen worden geliquideerd door de politie. Bomaanslagen of niet.

  De rol van de IRA was allang uitgespeeld, heb ik al eerder gezegd; de IRA was meer dan ‘Brits out’; ook afpersing, eigen (brute) rechter spelen en moorden om privéredenen hoorden bij het spel.
  Ook de katholieken waren dit zat en zijn sinds een aantal jaren niet meer bang.
  De ‘vredelievende’ tak Sinn Fein heeft misschien 25 % vd katholieke stemmen, dat is op het totaal niks. Dat weten ze ook, nu hebben ze een soort ‘gelijkspel’ gekregen.

  Ik heb je linkjes bekeken (onderste werkte niet) en kom tot dezelfde conclusie als vorige keer; nogal eenzijdig, gefixeerd op details en ook ‘amateuronderzoekers’; “een kennis van me is dokter, en zegt dat zelfmoord plegen door in je polsen te snijden onmogelijk is”.
  Ik kan je verzekeren dat dat wel kan, daar is een trucje voor dat ik hier niet op ga schrijven.
  Overigens, stel dat Kelly inderdaad vermoord is, zegt dat dan ook al iets over de dader?

  Kenmerk van een vrije samenleving is dat de waarheid boven komt drijven; er is altijd wel iemand die nieuwsgierig is, en die krijgt alle ruimte.
  Een ander kenmerk is dat ook mensen die het misschien mis hebben alle ruimte krijgen. Over alles wat de mensen bezighoudt ontstaan complottheoriën.

  Jammer dat je je niet serieus hebt verdiept in het CIA-ertje spelen. Je beantwoordt de vragen niet; waarom zou ik als CIA iemand bij de metro plaatsen, alleen om ooit een bom te plaatsen?
  Dit is onnodig (honderden organisaties plaatsen zo’n bom gewoon).
  Het is ingewikkeld (sollicitatieprocedures).
  En het is gevaarlijk; het lijkt verdacht, en als de media zouden gaan spitten en er is inderdaad wat aan de hand, dan rollen er koppen.

  Met die staat in de staat valt het wel mee. Het bestaan van ‘prisonplanet’ geeft dat eigenlijk al aan; waarom worden zij niet geliquideerd, als ze al meer weten dan Kelly en Menezes samen?

  Groeten Arend.

  Reactie door arend — donderdag 4 augustus 2005 @ 0.23 uur

 226. Onderste link van Rob @224 werkt wel.
  Is alleen niet prettig om naar te kijken.
  Zo ook met het zoeken naar de waarheid omtrent dit alles.

  Het is veel bedreigender om uit te vinden dat ‘the good guys’ zoals bv. CIA of Mossad bezig zijn met deceptie die op zijn zachtst
  gezegd verdeeldheid in het westen veroorzaakt, dan klakkeloos aan te nemen dat de ‘evil-doers’ allemaal moslims zijn.
  Sommige mensen zullen dit nooit onder ogen durven zien.

  Reactie door Piet — donderdag 4 augustus 2005 @ 9.10 uur

 227. @225. ahrend

  Wat maakt het uit of je iemand geruisloos executeert?
  De vraag is kun je er mee weg komt.
  Snelheid is bij informatie vergaren zeer belangrijk, na verloop van tijd kan men een story aanpassen.
  De Braziliaanse minister van buitenlandse zaken sprak in de uren na de schietpartij van een israeli stijl executie omdat hem werd vertelt dat de Mossad er bij betrokken was. Later werd het bericht meerdere malen aangepast door Scotland Yard.

  De rol van de IRA is nog lang niet uitgespeelt, integendeel. De IRA stopt alleen maar met het gewapend verzet, de politieke tak gaat gewoon door. Overigens heeft de IRA nog geen enkel wapen ingeleverd, toch zijn de Britten reeds met een gefaseerde terugtrekking begonnen. Dit zeer tegen de zin van de DUP. De DUP heeft geen militaire tak en voelt zich uitgeleverd aan de IRA. Lijkt op een overwinning van de IRA.

  Heb beide links even voor je gecontroleerd, doen het prima. Vreemd dat jij ze niet kan openen.

  Dr David Kelly, tja…………. Kijk, als jij informatie op de bovenstaande links slechts oppervlakkig doorleest, dan hoef je jezelf natuurlijk ook geen kritische vragen te stellen.
  Blijft dat perfecte plaatje………..wel, perfect.
  Ik heb expres de zaak Kelly gekozen omdat deze nu juist zo goed gedocumenteerd is.
  Bij hem zijn de eerste barsten in een anders zo perfect plaatje begonnen.
  Natuurlijk kun je zelfmoord plegen door je polsen door te snijden, maar niet zoals dr David Kelly het gedaan heeft. Hij had slechts een pols doorgesneden en geen slagader. Ik zou zeggen lees het medisch raport, ahrend. Vind je via de bovenstaande link.
  Een aantal medische specialisten hebben inmiddels schriftelijk bezwaar aangetekend tegen de officiele doodsoorzaak. Die brief is in de Guardian gepubliceerd op dinsdag 27 januari 2004.
  Bij deze de namen;

  David Halpin
  Specialist in trauma and orthopaedic surgery

  C Stephen Frost
  Specialist in diagnostic radiology

  Searle Sennett
  Specialist in anaesthesiology

  Persoonlijk heb ik niet veel op met complottheorien. Ik ga liever uit van de feiten, vandaar die lastige “details.” Ik vind dat als je een stelling lanceerd je hem ten minste met argumenten moet kunnen onderbouwen die te verifieren zijn.

  “Jammer dat je je niet serieus hebt verdiept in het CIA-ertje spelen. Je beantwoordt de vragen niet; waarom zou ik als CIA iemand bij de metro plaatsen, alleen om ooit een bom te plaatsen?
  Dit is onnodig (honderden organisaties plaatsen zo’n bom gewoon).”

  Ik kan uit je reaktie afleiden dat je slechts oppervlakkig leest, deze vraag heb ik reeds beantwoord in mijn vorige posting. Onder 1t/m7.
  Ik wil er nog wel aan toevoegen dat Kiley en Power zeer belangrijk zijn. Het gaat niet slechts om een bomaanslag, men wil angst en haat zaaien. De vijand demoniseren en een samenleving polariseren. De troepen motiveren, zo gezegd. Daarnaast zorgen Kiley en Power voor een smokescreen, zetten het onderzoek op een verkeerde been.

  Neem van mij maar aan dat men van het verleden geleerd heeft, in Amerika en Israel heeft zich inmiddels een staat in de staat gevormd die zich van niets en niemand iets aantrekt. Kwestie van de juiste personen op de juiste plaats.
  Ik denk inderdaad dat dr David Kelly niet de enige is die opgeruimd is, integendeel.

  Ahrend, ik raad je sterk aan om de zaak Kelly goed door te lezen. Die zaak roept vele vragen op. Bij hem is de twijfel begonnen. Ondertussen stapelen de bewijzen zich op.
  Dr David Kelly is een microbioloog en was als Brits wapeninspecteur in Irak betrokken bij het opstellen van het “septemberdossier.” Dit dossier werd door de Britse regering gebruikt als formele reden om tot oorlog over te gaan in Irak.
  In dit dossier stond dat Irak in het bezit was van massavernietigingswapens die de UK in 45 minuten konden treffen.
  Dit bleek niet waar te zijn. Andrew Gilligan, radioreporter bij de BBC, bracht dit verhaal naar buiten. Men had dus met dit dossier gerommeld om een legale reden te fabriceren. De regering kon uit zijn verhaal afleiden dat dr David Kelly de bron was en sleepte hem voor de Foreign Affairs committee. Ik ben in het bezit van een transcriptie van dit verhoor. (bron The United Kingdom Parliament) Tijdens dit verhoor probeerde men achter de bron van Andrew Gilligan te komen omdat (en de committee bevestigd tijdens dit verhoor) bleek dat Gilligan op twee punten gelijk had. 1.De 45 minuten regel was gefabriceerd en later aan het raport toegevoegd en 2. dat dit door een enkele onbevestigde bron werd toegevoegd. Dit verhoor vond plaats op dinsdag 15 juli 2003. Kelly werd op 18 juli 2003 dood gevonden.
  Ik zal hieronder een kopie toevoegen van de oral evidence die Kelly gaf aan de Foreign Affairs Committee. Was Kelly de oorspronkelijke bron of slechts de expert die de bron had bevestigd?

  Andrew Gilligan (reporter), Greg Dyke (director general) en Gavyn Davies (CEO) bij de BBC hebben hierdoor ontslag genomen. Niet omdat het verhaal niet correct was, maar omdat ze gefaald hadden om hun bron te beschermen.

  Reactie door Rob de Kuster — vrijdag 5 augustus 2005 @ 3.32 uur

 228. Ik heb meerdere malen geprobeert het verhoor van Kelly hier te posten, maar hij pakt niet.
  Weet niet of het aantal regels beperkt is.
  Misschien later.

  Mvg

  rob

  Reactie door rob de kuster — vrijdag 5 augustus 2005 @ 4.34 uur

 229. @Piet,

  Link doet het inderdaad, excuus.
  De waarheid is inderdaad niet prettig om te zien.

  Voor de 2e wereldoorlog zagen we overal in Europa de opkomst van wrede, fascistische regimes. In andere landen ontstonden gewelddadige bewegingen die ook streefden naar een wreed, fascistisch regime.
  En dan was er de vredesbeweging, die vond dat het allemaal wel meeviel met dat fascisme. Achteraf bleken nogal wat mensen van ‘het gebroken geweertje’ betaald te worden uit Duitsland.

  Na de 2e wereldoorlog zagen we overal ter wereld de opkomst van wrede, communistische regimes. En in andere landen zagen we gewelddadige bewegingen die streefden naar een wreed, communistisch regime.
  En dan was er de vredesbeweging, die vond dat het allemaal wel meeviel, we moesten ons vooral niet schuldig maken aan ‘vijanddenken’.
  Na de koude oorlog bleken ook hier nogal wat ‘pacifisten’ op de loonlijst van bijvoorbeeld de Stasi te staan.

  Nu zien we dat islamitische regimes de wreedste ter wereld zijn (op fossiel Noord-Korea na). En we zien overal ter wereld gewelddadige bewegingen die naar een soortgelijk, of soms zelfs nog veel wredere islamitische dictatuur streven.
  En natuurlijk zijn er weer mensen die niet de extremisten de schuld geven, maar de boodschappers.
  Net als 80 jaar geleden en 40 jaar geleden is alle kritiek op dictaturen ‘imperialistische, zionistische propaganda’.
  Ik ben benieuwd wie er over 40 jaar betaald blijken te zijn geweest.

  Terwijl ook in Nederland mensen de jihad voorbereiden, doen we lekker of er niks aan de hand is. Wie zijn ogen open heeft, noemen we racist, of ‘moslimbasher’.
  Of er is een complot van de imperialisten en zionisten bij uitstek; de CIA en de Mossad.
  Die zaten vast ook achter de moord op van Gogh, en de hofstadgroep.

  En al die websites met onthoofdingen en oproepen tot heilige oorlog zijn natuurlijk niet verantwoordelijk voor het zaaien van verdeeldheid in het westen.
  Nee, dat is Bush die (na moord op 3000 Amerikanen) thee gaat drinken in de moskee.

  En natuurlijk is niet elke moslim ‘fout’, net zo min als elke nationalist of socialist ‘fout’ was. Maar er is gewoon wel degelijk een groep die uit is op geweld, om zo een moorddadige, achterlijke dictatuur te kunnen stichten.

  En ik snap inderdaad niet dat mensen dat niet onder ogen willen zien.

  Reactie door arend — zaterdag 6 augustus 2005 @ 12.52 uur

 230. @229 arend

  Voor mij is het niet of/of, maar en/en.
  Ik wil me niet blind staren op of de ogen sluiten voor de islamitisch fundamentalistische dreiging, noch de fundamentalistische dreiging van eigen bodem.

  en ik sluit me aan bij deze woorden:

  Galloway says Blair and Bush ‘have blood on their hands’

  “The people who brought destruction to London were primarily the people who committed the acts of mass murder,” he said.

  “What we say is we refuse to be part of a conspiracy to deny that it has anything to do with the fact that our country is going round the world setting fire to other people’s countries and killing them.

  “I think there is hardly a sentient being in the land left who doesn’t believe these things are connected.

  “I am utterly against the punishing of innocent people for the crimes of the guilty, whether it is done on the underground in London or the streets of Fallujah by George Bush’s air force.”

  He repeated his view that it was Mr Bush who was the world’s “biggest terrorist” and said that the US president and Mr Blair had shed far more blood than the bombers.

  http://politics.guardian.co.uk/terrorism/story/0,15935,1543291,00.html

  Reactie door Piet — zondag 7 augustus 2005 @ 13.27 uur

 231. Wie luisterd er ook naar Galloway?!

  Reactie door daniel565 — maandag 8 augustus 2005 @ 9.04 uur

 232. @Rob de Kuster,

  Je hebt gelijk dat de 2e link het inderdaad doet, dat was waarschijnlijk een tijdelijk probleempje, excuus.
  Verandert overigens niks aan mijn mening; prisonplanet is nogal subjectief.
  En in Brazilië worden zo vaak burgers (zelfs kinderen) door de politie vermoord, dat een verklaring van een Braziliaanse minister in deze irrelevant is.
  Het voordeel van een geruisloze executie is dat het minder argwaan wekt. Als Juan Charles in zijn slaap was overleden was hij nooit op het nieuws geweest, en waren er ook geen complotten bedacht, of beschuldigingen over racisme geuit.
  Over de IRA; als je mij niet wilt geloven, check dan even de prestaties van de IRA in de jaren 1995-2005, en vergelijk dat met 1985-1995; notice the difference. De IRA is echt een tandeloos monster geworden.
  Overigens hebben de protestanten wel degelijk hun eigen militaire takken, die zich (net als de IRA) ook gewoon bezig hielden met afpersing en eigen rechtertje spelen.

  Je zegt dat je mijn vragen 1 t/m 7 had beantwoord, in werkelijkheid gaf je alleen een antwoord op vraag 6; volgens jou moet er om angst te zaaien, meer gebeuren dan alleen vertellen waar de radicale islam voor staat.
  Los van de vraag of dat waar is (nee), heb je daarmee vraag 1 t/m 5 en vraag 7 niet beantwoordt. Je gaat er vanuit dat de CIA niet alleen bloeddorstiger is dan elke willekeurige terroristische organisatie, je gaat er vooral vanuit dat de plannen van de CIA zo doorzichtig zijn dat elke analfabeet ze kan doorzien.
  Elke simpele ziel kan een bom in de metro plaatsen, maar de CIA laat eerst iemand directeur worden van de metro, en plant dan ook nog een oefening tegelijk met die aanslag.

  Je hebt wel gelijk dat sommige artsen, die zelf niet bij het onderzoek betrokken waren, aan de uitkomsten van dat onderzoek twijfelden. Al geloof ik ook dat er nog meer artsen zijn die het onderzoek niet kenden, en er ook NIET aan twijfelden, maar goed.

  Nogmaals, stel dat dr Kelly vermoord is, weet je dan al gelijk wie dat hebben gedaan?
  En stel dat de CIA dat was, bewijst dat dan ook dat 11-9, Madrid en Londen, en al die andere aanslagen het werk zijn van de CIA?
  En als al-qaida voortdurend aanslagen aankondigt en opeist, kunnen ze dan ook niet af en toe een rectificatie plaatsen (na een aanslag door de CIA bijvoorbeeld)? Of zijn die websites met onthoofdingen ook allemaal van de CIA?
  Al deze vragen heb ik nu reeds meerdere malen gesteld, en je geeft gewoon geen antwoord.

  En Bush die na een aanslag door moslims thee gaat drinken in de moskee en oproept tot kalmte, is natuurlijk geen haar beter dan de mensen die executies en verminkingen live op internet zetten.
  Zouden moslimleiders in de kerk thee komen drinken, na een aanslag door een christen waarbij 3000 moslims omkomen?

  Ik begin in herhalingen te vallen, het meeste heb ik al eerder gepost.
  Ik zie de radicale islam als een groot gevaar, net als fascisme 80 jaar geleden, en communisme 40 jaar geleden.
  Dat betekent niet dat elke moslim een gevaar is, net zo min als elke nationalist of elke socialist dat is. Maar als extremisten in 30 verschillende landen geweld gebruiken om een dictatuur te vestigen, moet je dat onder ogen kunnen zien.
  Ook in Nederland zien we moskeeën die oproepen tot haat tegen homo’s, schoolboeken die oproepen tot haat tegen joden, websites die geweld verheerlijken, imams die op hun subsidieverstrekkers (wij dus) neerkijken, mensen als Samir A. en Mohammed B. zijn daar het gevolg van. En dergelijke figuren lopen ook in Engeland rond.

  Met vriendelijke groet, Arend.

  Reactie door arend — vrijdag 12 augustus 2005 @ 18.52 uur

 233. @Rob de Kuster,

  Sorry voor de late reactie, eerder weigerde mijn computer blijkbaar om dit word-documentje te versturen.

  Groeten, Arend.

  Reactie door arend — vrijdag 12 augustus 2005 @ 18.53 uur

 234. @232.ahrend
  Zou mij ook niet graag tot enkel prisonplanet willen beperken als bron. Ik volg talloze kranten op het web, en vele nieuwszenders op de sateliet.
  The Londoninsider
  The Independent
  Times
  The Guardian
  Washington post
  The Jerusalem post
  Al Jazeera
  BBC world
  BBC24News
  Skynews
  CNN
  ANN
  FOX NEWS
  ABC
  Kan nog wel even door gaan.

  Als informatie opduikt; bijvoorbeeld mbt soort springstof, dan zoek ik hier aanvullende informatie over. Is het je misschien opgevallen dat de officiele lijn mbt de soort springstof inmiddels 3 maal is veranderd.
  1ste versie was militaire springstoffen, 2de versie was aceton-peroxide en nu de 3de versie HMTD.
  Aceton-peroxide kan wanneer deze gestabiliseerd is letterlijk maanden bewaard worden zonder dat dit van invloed is op de effectiviteit. Moet langdurig gedroogd worden na productie. Het verhaal dat de tweede aanslag mislukte om dat de aceton-peroxide vergaan was noopte tot deze aanpassing in de formele versie. Vandaar een nieuwe springstof, HMTD.
  Tegelijkertijd werd het eveneens bekent gemaakt dat de explosieven op 7/7 door mobiele telefoons gedetoneerd waren. Dit soort correctie’s op de officiele versie werden steeds door “Amerikaanse officials” naar de Britse onderzoekers doorgegeven.

  De achtergronden over de oorsprong van Al Qaueda en de radicale Islam heb ik uiteraard ook nagetrokken. Doe maar eens een google searche met de woorden “Banna and Nazi” of “Muslim brotherhood.” Is mij allemaal reeds lang bekent. Ik ontken het bestaan van Al Qaueda en het Islamitisch fundamentalisme niet, maar als je je verdiept in de Afghaanse oorlog met Rusland, dan weet je ook hoe de CIA hierbij betrokken is.

  Ik hoop dat de IRA inderdaad een tandloos monster is geworden, ik denk dat de tijd het zal leren.

  Wat betreft je vragen 1 t/m 7; waar het om gaat is om angst en haat te zaaien voor een NIEUWE oorlog. De bomaanslagen zijn hier slechts een onderdeel in. Een middel, niet een doel. Als Peter Power niet een kapitale fout had gemaakt dan had niemand iets in de gaten gehad. Power is door de wereldwijde media inmiddels bijna 1000 maal benaderd over uitleg waarom hij op de avond van de aanslagen reeds wist dat het om een gelijktijdige bomaanslag ging in de metro terwijl de politie er pas na enkele dagen achter kwam. Power heeft inmiddels een standaard e-mail bericht opgestelt welke hij automatisch verstuurt.
  Wat dr David Kelly betreft weet ik niet meer als wat ik in de pers aantref, maar ik moet zeggen dat nadat ik de transcriptie las van de “oral evidence to the foreign office committee,” de Britse regering zich wel erg verdacht maakte. Ik denk dat enkele personen in de diverse inlichtingsdiensten, CIA-MI5-MI6-Mossad, en zelfs hooggeplaatste officieren (generaal Kevin P. Byrnes) in het Amerikaanse leger informatie lekken naar de pers omdat ze niet achter het beleid staan. Het zijn net mensen.

  Al Qaueda heeft nog nooit een aanslag opgeeist en voor je het vraagt, Ayman Al-Zarwarhri was volgens de Jerusalem post in september 2004 opgepakt. Dus ja, veel sites en video’s zijn fake claims.
  Wil je er nog op wijzen dat afgelopen zaterdag de formele versie van de Britse politie andermaal gewijzigd is. Volgens de diverse Britse media (waaronder de BBC) is er nu geen link met Al Qaueda, was er geen mastermind en was er geen verband tussen de 7/7 en de 21/7 aanslagen.
  Vorige week werd door de regering in Zambia de “mastermind”, een bewezen Al Qaueda terrorist Haroon Rashid Aswat uitgeleverd. Vervelend alleen dat eveneens bekent werd dat Aswat als double agent voor MI6 werkte en in 1999 persoonlijk door de CIA was opgeleidt in het omgaan met explosieven en gif.

  Het is opmerkelijk dat steeds wanneer er feiten boven tafel komen de officiele versie aangepast wordt. Hierdoor krijgt de officiele versie inmiddels een wel heel erg vreemde wending. Ik denk dat deze aanslagen in Londen bedoeld waren om het publiek en leger klaar te stomen voor een nieuwe oorlog. Ik vermoed met Iran en misschien Noord Korea en ik sluit een nucleare attack op Iran niet uit.
  Ik denk ook dat wanneer zal blijken dat deze aanslagen inderdaad door de CIA en Mossad georganiseerd zijn “Watergate” daarbij in het niets verbleekt.

  Waarom dit alles? Ik denk dat Israel veiligheidsgaranties eist van de USA.

  Reactie door Rob de Kuster — zondag 14 augustus 2005 @ 5.18 uur

 235. @234.
  CORRECTIE. Ik bedoel natuurlijk “foreign affairs committee.” Tja, het is al laat. Vandaar.

  voetnoot. Als je angst en haat wil zaaien in een maatschappij doe je dat niet door iemand rustig in z’n slaap te laten overlijden. Jean Charles de Menezes was een electicien. In het eerste uur van de aanslagen op 7/7 was het niet duidelijk of het om een stroomstoring danwel aanslag ging. Mobieltjes doen het niet in een ondergrondse metro, tenzij je zenders plaatst.
  Even nog een gedachte kronkel. Bij deze.

  Mvg,

  Rob

  Reactie door Rob de Kuster — zondag 14 augustus 2005 @ 5.44 uur

 236. @Rob de Kuster,

  Ik zie weer veel betrouwbare bronnen, maar als al jouw verdachtmakingen hierop gebaseerd zijn, waarom trekken die zenders die conclusies niet zelf?
  Of anders Michael Moore, Noam Chomsky, Ken Livingstone en al die andere grote denkers?

  Sorry, maar je blijft je bezighouden met details; het is niet van belang of die bom kanariegeel of pimpelpaars was.
  En zo’n forensisch onderzoek is ingewikkelder dan je denkt.

  Natuurlijk kunnen onderzoekers zich vergissen, voor hun beurt spreken, conclusies te vroeg trekken en die weer moeten veranderen, nieuwe inzichten veranderen mee.
  We zijn amper een maand verder; hoe lang duren andere onderzoeken naar rampen (bijvoorbeeld de Bijlmerramp) normaal?

  Enig idee hoeveel rapporten (met elkaar tegensprekende conclusies) er over de aanleg van de betuwelijn zijn geschreven, denk je dat de CIA daar ook achter zat?
  Inzichten op allerlei gebieden veranderen voortdurend, dat is in stress-situaties zoals een aanslag niet anders.

  En geheime diensten krijgen soms informatie waar ze weinig mee kunnen (vage aanwijzingen), maar die ze niet openbaar kunnen maken om hun bronnen te beschermen. Heet dat dan later ‘voorkennis’? Misschien wel, maar ‘medeplichtigheid’? Ik denk het niet.
  En soms houdt men dingen achter om dat geheime informatie ‘geheim’ moet blijven, niks bijzonders.
  En ja, anderen gaan dan toch die informatie laten lekken, om wat voor reden dan ook. Maar hadden we nu eigenlijk al enig bewijs voor CIA-betrokkenheid, nee toch?

  Overigens moet je er ook weer niet vanuit gaan dat elk feitje dat gelekt wordt gelijk waar is. Denk aan de rel laatst over de ‘contracten’ van Kalou (Feijenoord).

  De link al-qaida en de nazi’s ken ik, maar doet nu niet ter zake.
  De link al-qaida en de CIA in Afghanistan ken ik ook, maar ook dit is lang geleden; in de koude oorlog hielpen beide grootmachten elkaars tegenstanders.
  Dat heeft niks met de Afgaanse inquisitie van nu te maken, al blijft het een enorme stommiteit.

  Bedankt voor het beantwoorden van vraag 6, maar hoe zat dat met al die andere vragen?
  Waarom zou ik (om een bom in de metro af te kunnen laten gaan) eerst directeur van de metro moeten worden?
  De IRA heeft meerdere aanslagen gepleegd op café’s in Engeland; zaten die caféhouders ook telkens in het complot?
  Ik denk het niet; ook de CIA kan gewoon een tas achterlaten onder een stoel.
  Lees die vragen nog eens door, en kijk of je ze per stuk kunt beantwoorden.

  Ik geloof trouwens ook niet dat jouw antwoord op vraag 6 klopt; Je blijft ervan uit gaan dat wie thee gaat drinken in de moskee, zoals Bush, dat eigenlijk doet om moslims een slechte naam te bezorgen.
  Zoals Beatrix thee drinkt in de moskee, na de moord op van Gogh; doet zij dat ook om moslims een slechte naam te bezorgen?

  Je suggereert ook dat de lawaaiige moord op een onschuldige Braziliaan de beste methode is om de haat tegen het westen in Brazilië te vergroten, zodat de CIA daarna weer de moslims de schuld kunnen geven.

  Ik vind dat wat vergezocht, ook in Engeland is gedemonstreerd tegen de moord op de Menezes, zoals hier in Nederland is gedemonstreerd tegen het in brand steken van moskeeën.
  Als de CIA al met een haatcampagne bezig is, doen ze dat toch wel zeer onprofessioneel, vergeleken met de haatcampagnes die bijvoorbeeld in sommige Nederlandse moskeeën worden gehouden tegen joden, homo’s en Nederlanders.
  Die lijken toch meer hun vruchten af te werpen, zie bijvoorbeeld het gedrag van Marokkaanse jongeren tijdens dodenherdenking.

  En de Menezes was overigens niet de enige electriciën in Londen, al snap ik niet wat dat met zijn dood te maken heeft.

  Reactie door arend — zondag 14 augustus 2005 @ 20.34 uur

 237. @Rob de Kuster,

  PS; Met vriendelijke groet, Arend.

  Reactie door arend — zondag 14 augustus 2005 @ 20.34 uur

 238. 1. Waarschijnlijk om dat hij baas is bij de Londense metro? Anders was hij wel ergens anders baas geworden.
  2. Omdat het opblazen van de metro niet de primaire functie is van Bob Kiley. De illusie creeren dat het om een suicideaanslag ging die door Al Qaueda geregiseerd was, daar gaat het om.
  3. De daders dachten dat ze aan een oefening deelnamen dankzij Kiley en Power. Dit waren geen suicidedaders, Kiley wilde deze illusie wekken om een vijandbeeld te creeren. Het tijdstip is belangrijk ivm de volgende oorlog die zich opdringt. Zou Bush pas over een jaar een nieuwe oorlog willen starten hadden ze waarschijnlijk nog even gewacht.
  4. Om soldaten aan te zetten tot doden moet er een vijandbeeld gecreerd worden. De Live 8 concerten deden juist het tegenovergestelde. Dat was propaganda waar Bush en Blair niet op zaten te wachten. Al Qaueda wordt opgebouwd door Bush en Blair om de US/UK troepen te motiveren en aan te zetten tot oorlogshandelingen.
  5. Nee, de bedoeling voor Irak is om niet langer een bedreiging te zijn voor Israel.
  Daarbij is de UK nodig, de rest van Europa heeft Amerika niet nodig.
  6. Het gaat om angst en HAAT te zaaien. Angst om een “noodtoestand” uit te roepen in de USA. Bijna gelukt, zie Patriot act. Haat om soldaten te motiveren te doden in blind vertrouwen. Zonder kritische vragen te stellen. Om een vijand te creeren.
  7. Al Qaueda heeft geen beelden van onthoofdingen uitgezonden en heeft nog steeds geen aanslagen opgeeist. Deze onthoofdingen zouden door een Jordanees zijn uitgevoerd in Irak, wat ik betwijfel. Hij is namelijk al enige tijd dood.
  Ayman Al Zarwarhri, de tweede man van Al Qaueda en onlangs nog op tv was in september 2004 vastgenomen volgens de Jerusalem post. Deze video claim was fake.
  8. Tijd zal het leren. Wel weet ik dat er inmiddels een onderzoek is gestart en dat Colin Powell voor de Federal Grand Jury een verklaring onder ede heeft afgelegd dat Bush de oorlog in Irak onder valse voorwendselen is begonnen. U.S. federal prosecutor Patrick Fitzgerald heeft de leiding in dit onderzoek. Zover ik weet worden er aanklachten voorbereid tegen Bush, Vice President Richard Cheney, Chief of Staff Andrew Card, Cheney Chief of Staff I. Lewis “Scooter” Libby, Attorney General Alberto Gonzalez, former Attorney General John Ashcroft, imprisoned New York Times reporter Judith Miller and former Cheney advisor Mary Matalin and White House advisor Karl Rove.

  Ik zou Michael Moore en Ken Livingstone geen grote denkers willen noemen, die andere ken ik niet.

  Pimpelpaars of kanariegeel is niet relevant, mijn argumenten wel. Je hebt jouw stelling overigens nog altijd niet onderbouwt. Waarom zou Al Qaueda de WTC aanvallen? Osama Bin Laden heeft uitsluitend opgeroepen om de ongelovigen uit de Islamitische landen te jagen. Wat is de link tussen Afghanistan en Irak.
  Massavernietigingswapens of het WTC?

  Natuurlijk kunnen onderzoekers zich vergissen, maar vergissingen zijn zowat het enige constante in deze aanslag.
  En dat komt zeer zelden voor, namelijk nooit. Forensisch bewijs veranderd niet, tenzij je er mee knoeit. Specialisten kunnen exact vaststellen om wat voor een springstof het gaat. TCAP veranderd niet in HMTD.

  Bush is een politicus, wanneer hij een beeld projecteerd van een vredelievende theedrinkende moslimsympahtisant wil dat nog niet zeggen dat dat ook waar is. Alleen dat het voor hem toen goed uit kwam.

  Wat Menezes betreft heb ik hier reeds eerder beschreven dat ik denk dat het hier om een Israeli stijl executie gaat omdat hij te veel wist of vanwege mistaken identitie. De manier waarop was opzettelijk om inderdaad angst te zaaien.
  Toevallig al gehoord van Blairs anti- terrorist maatregelen? Engelse versie van de Patriot act?

  De CIA, Mossad, MI5 en MI6 zijn zeer professioneel bezig, (ze hebben jou toch ook overtuigd, niet dan?) maar worden tegen gewerkt door personen binnen deze diensten die het beleid van Bush en Blair niet steunen.

  Voor bewijzen moet je bij Patrick Fritzgerald zijn. Hierover zullen we nog wel meer horen, denk ik.

  Reactie door Rob de Kuster — maandag 15 augustus 2005 @ 1.43 uur

 239. Als de daders denken dat ze deelnemen aan een oefening waarbij zij niet de bedoeling hebben om een suicideaanslag te plegen, hoe laat je 3 van de vier bommen diep onder de grond binnen 1 minuut afgaan? En op de locatie die je zelf vooraf bepaalt?
  Lijkt mij een knap staaltje electro- techniek. Vind je niet.
  Tijdens het eerste uur van de aanslag op 7/7 was het niet duidelijk of het om een stroomstoring of een aanslag ging. Lijkt mij dat er een electricien bij betrokken was. De CTV camera in de bus nr 30 werkte die dag ook niet. Was in de dagen daar aan voorafgaand aan gewerkt volgens personeel.
  De hele dag voor een klusje die niet meer dan 2 uur hoefde te duren. Waarom?

  Mvg,

  Rob

  Reactie door Rob de Kuster — maandag 15 augustus 2005 @ 2.14 uur

 240. @Rob de Kuster,

  1) Zijn er meer voorbeelden van CIA-ers die een maandenlange sollicitatieprocedure volgden om hun nieuwe werkgever zware schade te berokkenen, en zo ja; waarom nemen bedrijven nog steeds ex-CIA-ers aan als dat tot zware schade leidt.
  Zo nee, waarop baseer jij dat die link baansverandering-bomexplosie nu wel geldig is?

  Als het graffitti-spuiters lukt om ‘s nachts metro’s te beschilderen, moet het CIA-ers ook lukken om ‘s nachts bommen te plaatsen, zonder sporen na te laten. Een handlanger directeur maken is niet nodig, hooguit lastig en verdacht.

  2) Waarom zou men zo’n aanslag in scène zetten, als die er toch al aan zat te komen?
  Al-qaida en consorten roepen al jaren dat we gaan boeten voor de democratisering in Irak. Net als zo’n 30 andere landen die al regelmatig met dergelijk geweld te maken hebben.
  Zat de CIA ook achter Beslan, het zinken van veerboten op de Filippijnen, de aanslagen in Sharm el sheikh, Casablanca en Madrid, etcetera?
  Zijn aanslagen door radicale moslims momenteel niet gewoon een trend, net als aanslagen door communisten 30 jaar geleden? Waarom zou de CIA daar nog een extra aanslagje aan toevoegen?

  3) Hoorde een reisje naar Pakistan ook bij de ‘oefening’ in de Londense metro?
  Dat de daders dachten dat ze dit gingen overleven heeft misschien wel hele andere redenen; waarschijnlijk dachten ze dat de bom een tijdmechanisme had. Vandaar dat de daders van de 2e serie aanslagen gelijk wegrenden.
  Waarom zou die 2e groep aan een ‘oefening’ meedoen, als ze wisten hoe de eerste oefening was afgelopen?

  Aan de aanval op Irak ging geen aanslag vooraf; Bush heeft die aanslagen echt niet nodig om een oorlog te beginnen. Ook aan invasies in Panama, Nicaragua, Laos etcetera ging nooit een aanslag vooraf.

  4) Niks zo vrijblijvend als een live8, waar rijke artiesten de regeringen oproepen meer belastinggeld naar corrupte regimes te sturen. Die regeringen doen dat natuurlijk, óók de VS en GB, dus die aanslagen zijn wat dat betreft voor niks geweest.
  Toen de VS troepen naar Europa stuurden (WO 1 en 2) was de anti-duitse propaganda lief, vergeleken met wat we nu weten over de regimes van de taliban etcetera.
  Blijkbaar kun je soldaten ook sturen met verhalen over democratie en vrijheid.

  Je zegt “Al Qaueda wordt opgebouwd door Bush en Blair om de US/UK troepen te motiveren en aan te zetten tot oorlogshandelingen”. Kun je dat aantonen?
  Ik kan ook roepen “Bush en Blair worden door Al-qaida gesteund om zo moslims te motiveren en aan te zetten tot aanslagen”.
  Ik doe dat niet, omdat ik dat niet kan aantonen, en het dus niet zo waarschijnlijk is.

  5) Als een aanslag in Madrid averechts werkt voor de regering, werkt een aanslag in Londen hoogstwaarschijnlijk óók averechts. In ieder geval zou ik (als corrupte CIA-er) het risico niet nemen.

  De inval in Irak dient volgens mij het volgende doel;
  a) Al-qaida haat de VS omdat die in Saudi-Arabië zitten.
  b) De VS zitten daar, om het Saudisch koningshuis (bevriend met Bush) te beschermen tegen Saddam.
  c) Als Saddam weg is, kunnen de Amerikaanse troepen in Saudi-Arabië ook weg.
  d) Het argument ‘ongelovigen lopen op heilige plaatsen’ is weg, en al-qaida is in ieder geval 1 stok kwijt.
  Verder gaat de Wolfowitz-doctrine (waar Bush door beïnvloed is) ervanuit dat democratie ‘besmettelijk’ is, een democratie in Irak kan een domino-effect hebben in het Midden-Oosten. En democratiën zijn per definitie minder gevaarlijk dan dictaturen.

  Dat dit Israël goed uitkomt geloof ik meteen; Saddam gaf niet alle Iraakse inkomsten uit aan paleizen. Terroristische organisaties in Palestina konden ook op zijn steun rekenen. Maar als dat het argument voor de invasie was, had de VS nog 15 landen binnen moeten vallen.

  6) Nogmaals; om haat te zaaien is het vertalen van wat imams (zelfs in GB en de VS zelf) voldoende. Maar dat is de bedoeling niet; men roept juist steeds ‘dit zijn niet alle moslims’, gaat thee drinken en veroordeelt racisme. De daders van aanslagen op moslims/moskeeën worden gewoon vervolgd.
  Ook in de Falklandoorlog gingen Britse soldaten gewoon vechten, zonder aanslagen in de metro.

  7) Ik heb zelf dergelijke websites (jihad) gezien, er is ook genoeg over op het nieuws geweest, mensen als Mohammed B en Samir A geilden op deze beelden, hadden dvd’s vol beeldmateriaal.
  Dat die organisaties zich niet altijd ‘al-qaida’ noemen lijkt me (ook juridisch gezien) logisch.
  Leidende draad is echter wel steeds hetzelfde; wij zijn zielig en daarom moet iedereen dood. Die mentaliteit geldt van Nigeria tot India, van Tsjetchenië tot de Filppijnen, het motiveert tot het onthoofden van winkeliers in Thailand.
  De hofstadgroep zijn geen CIA-ers, het zijn Nederlandse moslims die op oa Den Haag CS precies hetzelfde hadden willen doen als wat er nu in Londen is gebeurd.
  De naam die ze daarbij gebruiken is onbelangrijk; het gaat om de daad.
  Iedereen kan een fake-tape maken, ook al-qaida (om aan te tonen dat hun held nog leeft), en ook is het mogelijk dat een terrorist zijn dood in scène zet als het hem te heet onder de voeten wordt.
  Of misschien een journalist, die zo beroemd wil worden. Het aantal aanslagen is er niet minder onder.

  Ook hier geldt; het boeit me niet wie wie is, het gaat om het resultaat; dood en verderf in naam van allah.

  8) De tijd zal het leren. In zowel de VS als GB kunnen leiders worden aangeklaagd, een goede reden voor die leiders om geen al te rare fratsen uit te halen (zoals aanslagen tegen jezelf). Of die fratsen anders in ieder geval zo professioneel mogelijk aan te pakken, zodat de ‘bewijzen’ niet via de reguliere media in overvloed aanwezig zijn.
  De oorspronkelijke aanklachten tegen Irak waren inderdaad vals, terecht dus dat er procedures zijn gestart. Denk je dat een aanslag door de CIA niet tot onderzoeken/aanklachten leidt?

  Noam Chomsky is een buitengewoon linkse taalkundige in de VS, die principieel de VS overal de schuld van geeft. Hij heeft overigens wel hele goede boeken en artikelen geschreven over de invloed van de media, met name in de VS.
  Ik moet eerlijk zeggen dat het 10 jaar geleden is dat ik voor het laatst wat van hem zag (op TV).

  Jij vindt jouw argumenten relevant, maar vind je het niet raar dat de serieuze media (waar je die argumenten op baseert) zelf niet met die argumenten aan de haal gaan?
  Is het mogelijk dat sommige conclusies misschien te snel zijn getrokken? Dat een man met een rugzak vol explosieven eigenlijk niet dood wil, betekent niet dat hij een CIA-er is.

  Het motief van al-qaida; officieel was de aanslag een ‘vergelding’ voor de VS-troepen die in Saudie-Arabië rondlopen. Om die reden pleegde al-qaida in 1994 ook al een aanslag, met een autobom, op het WTC.
  In werkelijkheid draait het natuurlijk om macht. Ook christenen, nazi’s en communisten streefden ooit naar alleenheerschappij, ‘goed tegen kwaad’.

  Met de aanslagen op de twin towers ging het financiële hart van een grootmacht tegen de grond. Dit symboliseert de macht van de radicale islam; het aantal mensen dat zich tot de islam bekeert is sindsdien overal ter wereld (ook in Nederland) toegenomen.
  De aanhang lijkt (ook in Nederland) veel radicaler dan 10 jaar geleden; zie het openlijke antisemitisme, politici die moeten onderduiken, de moord op van Gogh.

  De VS gaven 2 jaar geleden al toe dat het aantal aanslagen overal ter wereld eerder is toegenomen dan afgenomen na 11-9. Denk aan die sluipschutter, vlak na 11-9, een tot de islam bekeerde Amerikaan die willekeurig voorbijgangers doodschoot.
  Waar zou hij door geïnspireerd zijn?

  In de Arabische wereld wordt al tientallen jaren haat gepredikt, tegen de joden, het westen, tegen gastarbeiders daar, ik vind het niet raar als groepen mensen die propaganda serieus gaan nemen.
  Link met Afghanistan; daar zat de hoofdverdachte, Bin Laden.
  Link met Irak; als Saddam weg is, kunnen de VS zich terugtrekken uit Saudi-Arabië.
  Daarmee kan de eis van de terroristen worden ingewilligd, zonder dat openlijk toe te hoeven geven (‘onze taak in S-A is volbracht’).

  Springstoffen veranderen niet van samenstelling, maar het is wel mogelijk dat verschillende onderzoeksmethoden tot verschillende resultaten leiden.
  Ik herinner me dat er ooit ‘IRA-leden’ zijn veroordeeld omdat ze sporen van explosieven op hun handen hadden. Achteraf ging het om chemicaliën die ook op speelkaarten zijn terug te vinden; de heren hadden een spelletje kaart gespeeld.

  Naast de explosieven zijn er ook parfums (napalm-effect), (stoelbe)kleding etcetera geheel of gedeeltelijk verbrand.
  Natuurlijk beïnvloed dat de resultaten, zeker als er haast is.
  Zoals ongelukken vaak het gevolg zijn van een opeenstapeling van fouten, zo zijn ook de onderzoeken daarnaar (of naar aanslagen) vaak wat chaotisch.

  Of Bush zijn verzoenende taal meent, weet alleen Bush zelf. Zoals ook alleen Bin laden weet of Bin laden zijn haatzaaiende taal meent. Voorlopig neem ik beide heren even serieus, tenzij iemand met overduidelijke bewijzen van het tegendeel komt.
  In ieder geval komt een theedrinkende Bush niet overeen met een Bush die haat wil zaaien; waarom doet hij dat dan niet gewoon?

  De moord op de Menezes leidde juist tot een golf van kritiek op de Britse regering, het leidde niet tot angst voor Brazilianen of moslims. En nogmaals; wat kan de Menezes geweten hebben dat jij al niet bij betrouwbare media bent tegengekomen?
  Anti-terreur maatregelen hebben alles met terreur te maken, zoals verkeerswetgeving alles met verkeersongelukken te maken heeft. Je kunt voor of tegen dergelijke maatregelen zijn, maar ze worden niet voor niets ingevoerd.
  Waarom zou GB of de VS wetten maken om mensen die niks gedaan hebben op te pakken?

  De geheime diensten zijn, zoals je zegt, buitengewoon professioneel. Ze hebben niet alleen mij overtuigd, maar ook al die media, waar jij je op baseert.

  Als zij een metro zouden opblazen zou dat niet samenvallen met een oefening, gepland door een handlanger die (nu zijn doel is bereikt) op zoek gaat naar een nieuwe werkgever waar hij een bom gaat plaatsen (staat leuk op je CV).

  @239; er zijn talloze manieren om een bom af te laten gaan, daar is niks knap aan.
  Ook de locatie is makkelijk; metro’s rijden redelijk op tijd, en onder de grond is altijd raak.
  Natuurlijk kan een explosie of een brand tot een stroomstoring leiden (net als blikseminslag), daar heb je geen electriciën bij nodig.
  Camera’s werken wel vaker niet of niet goed, kijk maar naar ‘opsporing verzocht’.
  Juist omdat normaal niemand die beelden bekijkt, komen de mankementen pas tevoorschijn als je dat ding ineens nodig hebt.
  Ik heb nu heel wat baantjes gehad, en zie wel vaker dat tijdschema’s niet gehaald worden, om meerdere redenen.

  Dit lijken allemaal verdachte dingen, maar als je gaat kijken naar een willekeurige andere ramp, zul je zien dat je daar net zo veel toevalligheden kan tegenkomen.

  Met vriendelijke groet, Arend.

  Reactie door arend — dinsdag 16 augustus 2005 @ 2.18 uur

 241. @240. ahrend
  Ik zie dat je de geschiedenis toch niet helemaal kent. Ik heb onder “Terrorisme, wat te doen” onder .126 een stukje geschreven. Misschien dat dat wat voor je ophelderd.
  Trouwens, de Ikhwan hebben de Saudi koning Ibn Saud in het zadel geholpen. Waar heb ik die naam “Ikhwan” nou nog meer gezien.
  Even een eindtje naar boven bladeren, ahrend. Misschien dat het je dan duidelijker wordt.

  Mvg,

  Rob

  Reactie door Rob de Kuster — dinsdag 16 augustus 2005 @ 14.05 uur

 242. Gisteren probeerde Clarke en Ian Blair nog een voorzetje te geven door in een persconferentie er vooral op te benadrukken dat er nog altijd risico’s bestonden voor nieuwe aanslagen. Werd door de mainstream media (BBC & Skynews) volledig genegeerd. De mainstream media in de UK weet wat er speelt, weten ook dat er een onderzoek gaande is en willen die niet frustreren.
  De mainstream media werkt niet meer mee om angst en haat te zaaien in de UK. De BBC hield een opiniepoll waaruit bleek dat moslims in de UK na de aanslagen geen nadelige gevolgen ondervonden en de meerderheid van de bevolking in de UK voor een multiculturele samenleving is. Ging 180 graden tegen het beleid van de regering in, die nog steeds probeert om de Britse maatschappij te polariseren.

  Was je misschien al opgevallen.

  Mvg,

  Rob.

  Reactie door Rob de Kuster — dinsdag 16 augustus 2005 @ 19.03 uur

 243. testje

  [URL=http://imageshack.us][IMG]http://img398.imageshack.us/img398/8136/page053sr.jpg[/IMG][/URL]

  Reactie door daniel565 — vrijdag 26 augustus 2005 @ 12.36 uur

 244. mag ik iemand een vraag stellen?

  Reactie door gg — donderdag 15 december 2005 @ 20.10 uur