Proletariaat onder druk

Vandaag een zeer opvallende column van Han de Jong in het Financieel Dagblad. Han de Jong is hoofd Investment Strategy van ABN Amro Asset Management Netherlands. Hij geeft zijn visie op de ‘klassenstrijd’ weer en denkt dat het helaas nog wel even zal duren voordat ‘het proletariaat het kapitalisme omverwerpt’.

Op een enkele uitzondering na waren mijn vele ooms en tantes en ook mijn ouders zelfstandige ondernemers. Ze waren actief in de agrarische sector, de veeartsenij en het brood- en banketwezen. Voor de marxistische sympathie die ik in mijn studententijd koesterde, konden ze niet veel begrip opbrengen. Ik debatteerde met diverse ooms en predikte de klassenstrijd. Het proletariaat zou het kapitalisme wel omverwerpen, beloofde ik ze. Zij voorspelden dat het met mij verkeerd zou aflopen.

Dat is allemaal een hele poos geleden en over de klassenstrijd heb ik lang niet nagedacht. Recente ontwikkelingen geven echter aanleiding dat wel te doen. Aandelenkoersen zijn de laatste twaalf maanden behoorlijk gestegen, vooral doordat bedrijfswinsten onverwacht snel blijven groeien. Winsten zijn harder gegroeid dan de economie als geheel, waardoor het winstaandeel in het nationaal inkomen is toegenomen, in de VS sinds het dieptepunt in 2001 zelfs in een nog nooit eerder vertoond tempo en tot het hoogste niveau in 35 jaar. Winsten maken nu 9 procent van het nationaal inkomen uit.

De keerzijde is dat het loonaandeel in het nationaal inkomen in recordtempo en tot haast ongekende laagte is gedaald. Het proletariaat heeft zich de kaas dus behoorlijk van het brood laten eten door de kapitalisten. Mocht het winstaandeel weer terugvallen, wat velen voorspellen omdat dat in het verleden steeds is gebeurd, dan zakt de winstgroei fors in. Dat zou vervelend zijn voor de aandelenmarkt.

Wie de verdeling van het nationaal inkomen tussen winsten en lonen in de VS over de afgelopen 35 jaar bestudeert, merkt dat die verdeling zich in golven beweegt, waarbij het winstaandeel zich binnen schijnbaar vaststaande marges beweegt. Als de winsten omvangrijk zijn, investeren bedrijven veel en nemen ze meer mensen in dienst. Dat duwt de werkloosheid naar beneden en stelt werknemers vervolgens in staat hogere looneisen gehonoreerd te krijgen, ten koste van de winsten. Investeringen zwakken dan weer af en de werkloosheid neemt vervolgens toe, waardoor de onderhandelingspositie van werknemers uiteindelijk weer verzwakt. Zo blijkt de klassenstrijd niet meer dan een golfbeweging, gedreven door wisselende relatieve schaarste van arbeid en kapitaal. De spectaculaire groei van de Amerikaanse bedrijfswinsten van de laatste jaren is mede te verklaren doordat de sterke economische groei teleurstellend weinig banen oplevert. Hierdoor blijft de loongroei mager. Dat komt doordat opkomende economie met grote aantallen goedkope, steeds beter opgeleide arbeidskrachten, in ongekend tempo integreren in de mondiale economie. Zo is arbeid in de VS in de huidige cyclus minder snel schaars geworden dan in voorgaande cycli, waardoor de onderhandelingspositie van werknemers zwak blijft.

De kans lijkt mij groot dat het winstaandeel in het nationaal inkomen vanaf het huidige hoge niveau verder stijgt, ten koste van het loonaandeel. Dat betekent dat de winstgroei misschien zal afzwakken, maar toch voortdurend de verwachtingen zal overtreffen. Dat moet goed nieuws zijn voor de aandelenmarkt.

Mij past enige voorzichtigheid. De redenering veronderstelt immers een breuk met 35 jaar historie. Met schade en schande heb ik geleerd dit soort historische wetmatigheden niet te negeren. Maar de logica van de redenering is dwingend, met feiten als zwakke banengroei in het Westen, uitbundige banengroei in opkomende economie en matige loonstijging in het Westen. En de integratie van opkomende economie verzwakt de onderhandelingspositie van het westerse proletariaat.

Ik moet me erbij neerleggen dat het nog een hele tijd kan duren eer het proletariaat het kapitalisme omverwerpt. Voor het zover is, zullen mijn ooms en tantes die aandelen bezitten, profiteren van voortgaande winstgroei.

Opties voor delen:
 • NuJIJ
 • eKudos
 • del.icio.us
 • Digg
 • Google Bookmarks
 • email

woensdag 10 augustus 2005 :: 11.20 uur

83 Comments

83 reacties

 1. Hallo Jan,
  Een goede visie op het wereldwijde gebeuren in de economie: De groeiende mogelijkheden voor de “lage lonenlanden” en de uitschakeling van veel mensenwerk, door toenemende automatisering.
  Ja, het is een wereldwijd gebeuren, waarbij de werkgelegenheid verhuist van duurdere naar goedkopere landen, – naar landen met minder beschermingregels voor de economisch zwakkeren werknemers aldaar, – en minder vestigingsvoorschriften.
  Ondernemingen worden steeds groter, de kleinere en zwakkeren worden opgeslokt en zo krijgt “het kapitaal” steeds meer kans en macht.
  Een wereld – een markt???
  We zullen dan nog heel wat moeten inleveren, voordat alle verschillen gelijk getrokken zijn!!!
  En het kapitaal?
  Dat heeft zich al lang ingedekt. Steeds meer geld en macht bij steeds minder mensen.
  Groet,
  Amita

  Reactie door Amita — woensdag 10 augustus 2005 @ 11.57 uur

 2. Julius Ceasar zei het al, geef het volk brood en spelen.
  De Franse revolutie begon vanwege lege magen. Niet omdat het Franse volk zonodig koppen wilde laten rollen.
  Zolang het volk alleen maar mort over te hoge benzineprijzen, zullen de kapitalisten gewoon kunnen blijven graaien.
  Misschien wordt het anders als het voetbal achter de decoder gaat en de patat duurder?

  Reactie door Gekke Gerrit — woensdag 10 augustus 2005 @ 12.02 uur

 3. Maar over een paar jaartjes wordt de olie zooó duur dat het proletariaat nieuwe kansen krijgt!

  Reactie door Farshad — woensdag 10 augustus 2005 @ 12.49 uur

 4. Het geld de deur uit en de ruilhandel terug van weggeweest. Oplossing voor vele problemen naar aanleiding van een artikel op Ode.nl en het spreekt me eerlijk gezegd wel aan.

  Reactie door utopia — woensdag 10 augustus 2005 @ 13.14 uur

 5. De wereldeconomie gaat toch naar de knoppen. De kapitalisten zorgen hier zelf wel voor.

  Reactie door redst@r — woensdag 10 augustus 2005 @ 13.35 uur

 6. @3 Utopia: je vindt in mij een medestander. Geld heeft zijn langste tijd gehad, aangezien onder de hudige omstandigheden er weer onaanvaardbare klassenverschillen ontstaan, in Nederland en het buitenland.

  Het kapitalisme als systeem werkt gewoon niet, als het gaat om het verantwoordelijk omgaan met mens, dier, milieu, natuur en natuurlijke hulpbronnen. Vroeg of laat wint altijd het winstbejag het. Door geld langzaam(?)maar zeker niet meer als “ruilmiddel” te accepteren kunnen we daar verandering in brengen. dit moet echter georganiseerder gebeuren.

  Ben ik een dromer? Ach, ik ben een muzikant. En iemand die lak heeft aan “hoe de wereld nou eenmaal in elkaar zit.”

  Reactie door Johnito — woensdag 10 augustus 2005 @ 13.42 uur

 7. Tja, Nederland gaat de kant op van Amerika. De rijken worden steeds rijker en de armen steeds armer. Hier in de provincie Groningen is het aantal mensen dat een beroep moet doen op de Voedselbank explosief gestegen, zo meld de krant. Krankzinnig eigenlijk dat zoiets in dit land mogelijk is. Dat mensen te arm zijn om eten te kopen dat zou je in dit land toch niet verwachten, maar het is dus wel zo. En niet alleen in Groningen.

  Misschien is dat alles ook wel een golfbeweging. Toch zou je wel mogen verwachten dat de mensen er wat van leren en de daardoor elkaar helpen om door de dalen te komen, omdat de dalen dan minder diep zijn en men er weer sneller bovenop komt. Maar waarschijnlijk is dat wat te idealistisch gedacht.

  Reactie door Fjodor — woensdag 10 augustus 2005 @ 13.42 uur

 8. @ 6

  Het probleem in Nederland is dat men vaak dit soort ontwikkelingen wegkijkt. Er wordt beweerd dat het allemaal wel meevalt en dat terwijl we bijna dagelijks zien dat het gruwelijk foutgaat in dit land.

  Geld is nooit het probleem geweets in Holland. Het is de manier waarop het verdeeld wordt en die is de laatste jaren uiterst oneerlijk geworden.

  Een kleine clan houdt steeds meer voor zichzelf waardoor een groeiend deel van de bevolking moet opdraaien voor deze hebzucht. Velen kunnen dat niet meer opbrengen en als deze ontwikkeling zicht voortzet zal het alleen maar erger worden.

  Helaas slapen velen door, men blijft maar betalen, ook al kan men dat eigenlijk niet meer. Ik heb het idee dat ze hier doorgaan tot ze letterlijk neervallen en bezwijken. Nu al worden een hoop mensen verzwolgen door hun schulden en ik maak me geen illusie dat dat snel in positieve zin zal gaan veranderen.

  We zijn in rap tempo van een sociale naar een egoistische samenleving gegaan…

  Reactie door dj digital — woensdag 10 augustus 2005 @ 13.56 uur

 9. En ongemerkt is het dan in één keer zover: alles is geautomatiseerd, er zijn nog een mannetje of honderd nodig om de boel draaiende te houden, de goedkope arbeidskrachten zijn dus niet meer nodig, iedereen is werkloos ( behalve de ambtenaren) dus is er geen markt meer. Wég zijn alle consumenten…….aandelen zijn ineens waardeloos en de economie gaat weer draaien op ruilhandel. Einde kapitalisme…. :-)

  Reactie door Opa-Buiswater — woensdag 10 augustus 2005 @ 13.56 uur

 10. De fudamentele wetmatigheden in de kapitalistische productiewijze zijn nog steeds van kracht. Al doen zich ook steeds weer nieuwe ontwikkelingen en aanpassingen voor. Het is de vraag, hoe ver de in de laatste jaren sterk toegenomen tweedeling door kan gaan. Er is al zo veel schade aangericht, dat het jaren zal kosten voordat die weer enigszins zal zijn hersteld.

  Reactie door Olav Meijer — woensdag 10 augustus 2005 @ 14.03 uur

 11. @ 9

  Ik vraag me af of die tweedeling ooit zal verdwijnen. Ik geloof zelfs niet dat die minder zal worden. Degenen die de centen in handen hebben zijn namelijk steeds hebzuchtiger geworden en weigeren om ook maar een procent in te leveren.

  Je ziet dat aan die dikbetaalde managers die telkens meer willen. In landen als Spanje, toch om de hoek, ziet men Nederlanders al als overbetaalde egoistische mafketels die doorgaans te beroerd zijn om een beetje sociaal te denken…

  Dat beeld geeft toch wel aan hoe het gesteld is met ‘ons’ imago…

  Reactie door dj digital — woensdag 10 augustus 2005 @ 14.19 uur

 12. Het ziet er echt naar uit dat we weer terug gaan vallen naar de situatie van tijdens en vlak na de Industrialisatie… Pa, ma, en de kids weer voor een hongerloontje werken, 12 uur per dag, 6 dagen per week. Massale werkeloosheid: voor jou 10 anderen, die vervolgens kunnen kreperen… De macht weer in handen van kerk en kapitaal…

  Reactie door JackRandom — woensdag 10 augustus 2005 @ 14.30 uur

 13. Proletariaat, dus bezitloze arbeiders. Vreemd eigenlijk dat we eerst eens na moeten denken over wat nu “bezit” is. Volgens mij en de definitie van gezondheid is nog steeds lichamelijk, geestelijk en sociaal welzijn. Dus in een rijtjeshuis kun je je net zo lekker voelen als in een kasteel. Als iedereen zich dat nu eens zou realiseren zouden we misschien gezamelijk wat anders naar het leven kunnen kijken. Dan maakt het ook niet meer uit of je een bezitloze arbeider bent of kasteelheer, uiteindlijk heb je elkaar allemaal nodig als je bijvoorbeeld ziek word.

  Reactie door Ninka — woensdag 10 augustus 2005 @ 14.35 uur

 14. Over proletariaat en proleten gesproken. Ik werk in een fabriek als rijkeluiszoontje uit een bekakt milieu (mijn zoon, gesteld dat ik die nog krijg zal geen rijkeluiszoontje worden gezien mijn minimumloonsalaris, maar ja we kunnen niet allemaal meer verdienen dan onze ouders. Ik ben dus een daler ten opzichte van m’n ouders; anderen zijn maatschappelijke stijgers) en hoewel het best aardige gasten zijn die arabeiers en ik ben behoorlijk sociaal geintegreerd. Maar zit ik soms wel te balen van al die proleten van het klootjes- en schaamlipjesvolk, excusez le mot, daar is geen woord Frans bij en ik wil de vrouwen natuurlijk niet discrimineren qua genitale schuttingtaal, die het verschil tussen kennen/kunnen, liggen/leggen, als/dan, voor jezelf/voor je eige, hun/zij enige/enigste niet weten. Dat rijmt dus : proleten,….die niet weten. Maar er werken ook veel buitenlanders in die fabriek en of leren ze dus dat verkeerde witte proletenNederlands of soms praten ze wel normaal als ze goed zijn ingeburgerd. Maar toen zei ik: maar dingetje buitenlander, waar die bij was, heeft tenminste een inburgeringscursus gevolgd, dus die zegt het verschil tussen kunnen/kennen en liggen/leggen wel goed, toen we het hierover hadden. En toen was zo’n witte volksproleet toch een beetje in z’n vetkuif gepikt, want die zei: Wel even op je woorden letten monkey.
  Dus laat die autochtonen ook maar zo’n inburgeringscursus volgen dan kennen hun ook normaal Nederlands leren voor hun eige.

  Reactie door monkey — woensdag 10 augustus 2005 @ 15.19 uur

 15. Helaas is oorlog het eindresultaat van een kapitalistische maatschappij, waarna we weer opnieuw beginnen. Niet de economische golfbeweging waar ik na uitkijk.

  Reactie door Rob de Kuster — woensdag 10 augustus 2005 @ 16.02 uur

 16. Helaas is oorlog voortzetting van (Geo)politiek met andere middelen en heeft te maken met een te hoog vraaggedrag ten opzichte van elkaar in combinatie met een te hoge investering in extra geweldseenheden. tot zover oorlog.
  Het is zoals Francis Fukuyama al schreef: de aard van de mens en natuurkundige wetten zorgen ervoor dat er maar een bestaansvorm is met levenskansen: de liberale democratie (dus – gemengd – kapitalistisch). Mensen willen namelijk erkenning als mens en alleen een democratie kan ze dat bieden. Verder werken planeconomien niet, wordt het gedrag van de succesvolste gekopieerd (amerikanisering in normale termen dus) etc.
  En alle voorspellingten ten spijt; niemand kan voorspellen hoe de wereld er over tien jaar uitziet. We kunnen hooguit met pijn en moeite een aantal dingen uitsluiten. Niet meer en niet minder. Ook Fukuyma durfde de voorspelling niet aan, geen enkele wetenschapper met enige kennis van ‘kennisleer’ zal dat durven voorspellen. Het kan goed gaan, het kan fout gaan. Dat kunnen we zeggen en daarmee zeggen we dus helemaal niets

  Reactie door Bart — woensdag 10 augustus 2005 @ 16.54 uur

 17. “Throughout history, poverty is the normal condition of man. Advances which permit this norm to be exceeded-here and there, now and then-are the work of an extremely small minority, frequently despised, often condemned, and almost always opposed by all right-thinking people. Whenever this tiny minority is kept from creating, or (as sometimes happens) is driven out of a society, the people then slip back into abject poverty. This is known as “bad luck.”"

  Uit “Time Enough For Love” van Robert Heinlein. Ik vind het wel een toepasselijk citaat en met argumenten win ik jullie toch niet voor het kapitalisme.

  Reactie door geldwolfje — woensdag 10 augustus 2005 @ 17.03 uur

 18. Monkey, wat bedoel je nou?( serieus bedoelt)Ik snap er werkelijk waar niets van, of jij ook niet?

  Reactie door cynthia — woensdag 10 augustus 2005 @ 17.09 uur

 19. geef de nederlander een vette hypotheek ,een vette lease bak ,mobieltje,en laptop, (alles aftrekbaar voor de bazen)kortom het gevoel dat hij/zij rijk is en belangrijk .dan heb je als werkgever het beste klimaat geschapen om die gasten een kut salaris te betalen en zich te pleuris te laten werken zodat ze s,avonds te moe (of te high)zijn om zich nog met maatschappelijke zaken bezig te houden .dus lekker dom houden en knechten .en dat lukt ze goed in nederland naar amerikaans model .maar blijf er tegen vechten doe je dat niet .dan zie je wat er van komt .kijk maar naar het huidige kabinet .dus tijd voor revolutie zou rener zeggen .word wakker beste goede tijden slechte tijden kijkertjes .flikker je prive en panorama aan de kanten en lees eens de tribune !word je gegarandeerd niet stommer van

  Reactie door texas henkie — woensdag 10 augustus 2005 @ 17.57 uur

 20. @ Monkey (14):

  Ach, we kennen nu eenmaal niet allemaal in zo’n rijk wiegje komen te leggen als jij. Daarvoor moet je wel enigst begrip hebben. Maar al kennen hunnie, de arrebeiers, niet altijd jouw goedverzorgd taaltje spreken en schrijven, dan nog zijn hun in het algemeen niet minder slim als jij, laat staan minder waard. Da’s maar een idee. Hun hebben wel vaak minder school gehad. Dus: let effe wel op je woorden, Monkey! :)

  Reactie door Olav Meijer — woensdag 10 augustus 2005 @ 18.08 uur

 21. De bedrijven emigreren naar de lage lonenlanden maar verwachten wel dat je hun dure producten koopt.
  De bedrijven die hier blijven gooien de autochtonen werknemers eruit en nemen bv. poolse werknemers(bv. vrachtautochauffeurs)
  maar blijven dezelfde prijzen rekenen aan hun klanten,met als resultaat, meer werkeloosheid en euro’s die over de grens gaan, maar wel meer winst voor hun.
  Daarbij komt dat onze lieve overheid alles duurder maakt zodat we steeds minder kunnen uitgeven.
  Een neerwaartse spiraal dus.

  Reactie door asociaal — woensdag 10 augustus 2005 @ 18.43 uur

 22. hebzucht is Het problem and capitalism is de weg,
  Meneer Jan als alle politics in deze matschapij zullen dat niet veranderen.
  Deze wereld is vervloekt.na 5000 jaar totalitarism,hebben wij nog niets geleerd
  Ik ben het zat,enjoy what you have and Anyway ,i sometimes doubt the people will ever realised that they deserved their “leaders”

  Reactie door Patrice — woensdag 10 augustus 2005 @ 18.53 uur

 23. @ Monkey,

  Het is niet hun/zij maar hun/hen. Doet er voor de rest niet toe, maar ik snap je hele relaas hier niet zo.

  Reactie door redst@r — woensdag 10 augustus 2005 @ 19.03 uur

 24. Proletariërs aller landen, verenigt u” waarmee Marx zijn
  Communistisch Manifest besloot.

  Reactie door folkert de lepper — woensdag 10 augustus 2005 @ 19.07 uur

 25. #23. Mee eens, maar nu zonder fouten.

  Reactie door Kees — woensdag 10 augustus 2005 @ 19.13 uur

 26. Proletariërs aller landen, verenigt u

  Reactie door folkert de lepper — woensdag 10 augustus 2005 @ 19.19 uur

 27. @25
  Ok dan!

  Reactie door Farshad — woensdag 10 augustus 2005 @ 19.40 uur

 28. Mee eens, maar nu zónder fouten :) .

  Reactie door Kees — woensdag 10 augustus 2005 @ 19.42 uur

 29. Psstt wakker worden, de muur is gevallen ! Het kapitalisme heeft al gewonnen.

  Reactie door Don — woensdag 10 augustus 2005 @ 19.54 uur

 30. 28 ,ja kapitalisme heeft al gewonnen
  welke muur( is gevallen)?
  kapitalisme heeft al gewonnen omdat jij hypotek heeft of leaning ,jij bent a “slave”
  an economic slave

  Reactie door Patrice — woensdag 10 augustus 2005 @ 20.09 uur

 31. Neen Patrice, ik ben geen slaaf. Ik maak mijn eigen keuzes en draag verantwoording voor mijn eigen daden. Kapitalisme is meer dan alleen een hypotheek, een lening of een lease bak. lees eens :

  http://www.aynrand.org/site/PageServer?pagename=objectivism_nonfiction#cui

  Reactie door Don — woensdag 10 augustus 2005 @ 20.16 uur

 32. Loesje had ooit eens een mooie spreuk:

  Het communisme werkt niet.
  Het kapitalisme werkt niet.
  JIJ WERKT

  Reactie door Gekke Gerrit — woensdag 10 augustus 2005 @ 20.57 uur

 33. Was er maar “klassenstrijd”, dan gebeurde er tenminste nog iets. Nu gaat het kapitalisme nog dagelijks zijn gang, het proletariaat laat zich door de kapitalisten de kaas nog elke dag van het brood eten, zonder daar echt tegen in het verweer te komen. Straks als de resultaten van alle kabinetsplannen en europese maatregelen voelbaar worden, pas dan gaan de oogjes open. Nu wordt onze aandacht door de overheid vooral gevestigd op het terrorisme en intussen wordt het ijzer gesmeed. Beste mensen nu moet het gebeuren, met zijn alle de straat op en laten horen dat je het niet eens bent met:
  *een zorgstelsel dat de rijken verrijkt en het proletariaatlaat stikken;
  * een nieuw wao-stelsel dat mensen uit de wao gooit onder het motto je bent geschikt om te werken voor werk dat er niet is (anders gezegd lever maar geld in);
  * op stapel staande huursverhogingen ter verrijking van de wooncorpertaties;
  een terugtredende overheid die ouderen straks laat stikken (WMO in plaats van thuiszorg);”
  * dat de mensen in de verzorgingshuizen letterlijk in de strond zitten onder toezicht van een vaak dure directie;
  de pan uitrijzende energieprijzen door koppeling van gas en electra aan de olieprijs etc. Zo kan ik nog wel een tijdje doorgaan. Open je ogen aktie dat is de enige redding. Je zag het op het museumplein je zag het bij de Europese grondwet, het kan! Maar doe iets!!!!!!!

  Reactie door Mari — woensdag 10 augustus 2005 @ 21.29 uur

 34. Er is helaas wel degelijk een klassestrijd-’helaas’ omdat die de laatste twintig, vijftien jaar van ‘bovenaf’ wordt gevoerd! Het is de financiele elite die voortdurend in het offensief is.

  Reactie door MartijnPleines — woensdag 10 augustus 2005 @ 21.53 uur

 35. marie(33)mee eens. dus kom in september naar den haag meer weten ?www.keerhettij.nl

  Reactie door texas henkie — woensdag 10 augustus 2005 @ 22.38 uur

 36. wat maakt dat de macht in handen is van een enkeling?. Wat maakt dat wij allemaal(geen uitzondering) niet samen kunnen werken? Wat maakt dat mensen hier op het log boos zijn? Wat willen we? Meer geld? Meer spullen? Een andere samenleving? Hoe dan?
  Dit zijn veel vragen die volgens mij beantwoord moeten worden willen wij die (r)evolutie op gang krijgen. Wat we missen is de wil samen te werken en creatief te denken. We schoppen en zijn boos maar ook niet in staat de macht zelf in handen te nemen omdat we altijd het gevoel hebben alleen te staan. We roepen veel maar vooral dat een ander iets moet doen of laten. Ik speel nu even de advocaat van de (r)evolutie en heb geen antwoorden maar ik geloof wel dat het tijd wordt dat we creatief gaan denken en leren samen te werken. Vooral je identificatie met welke groep of soort loslaten en de wil hebben iedereen te betrekken bij dit proces.

  Reactie door Alie Dekker — woensdag 10 augustus 2005 @ 23.53 uur

 37. En mocht het proletariaat het kapitalisme omverwerpen… dan gaat het proletariaat zich gedragen als de varkens in Orwell’s “Boerderij der Dieren”.
  Mensen blijven mensen.
  Jammer, maar de SP van nu is ook niet meer de SP van 1990.
  En mocht er een links kabinet komen na de eerstvolgende verkiezing, dan versnelt de verschuiving naar rechts.
  Varkens blijven varkens. ;)

  Reactie door Heraclitus VII — donderdag 11 augustus 2005 @ 3.36 uur

 38. @37 (Heraclitus)

  Mensen zijn Goden, als ze zich ertoe zetten.

  Reactie door geldwolfje — donderdag 11 augustus 2005 @ 7.56 uur

 39. Als ik alle inzendingen op dit log lees, besef ik dat het slecht gesteld is met de meeste burgers. Door dit kabinet worden we vele jaren terug geworpen, dat ondervind ik aan den lijve. Regelmatig lees ik hier de roep om revolutie en om dit kabinet zo snel mogelijk naar huis te sturen. Wat mij betreft graag. Als ik hier op dit log dus de inzendingen lees die ik veelal erg goed vind ( soms denk ik , ik wou dat ik zelf zo kon schrijven) vraag ik me altijd af; leest Jan Marijnissen ze ook allemaal? En wat doet hij er mee? Van sommige inzenders denk ik dat ze hier schrijven om Jan Marijnissen scherp te houden en/of te sturen. Dit in positieve zin.
  De meeste reacties hier zijn feitelijk eenstemmig, een enkele uitzondering daar gelaten. We zitten allemaal op één lijn. Maar zodra ik de deur uitga en in de boze wereld kom merk ik dat er niet zoveel veranderd. Er zijn nog steeds mensen die het voor de wind gaat. Op zaterdagmiddag kun je in de winkelstraten over de koppen lopen. Zonder protest worden in de restaurants en op de terrassen absurde bedragen neergeteld en de pretparken zitten vol. De koopgoten en warenhuizen puilen uit. Het gaat goed in Nederland, of is het de schijn die bedriegt?
  Bij de eerstvolgende verkiezingen ga ik toch weer op de SP stemmen. Waarom? Ben ik een ontevreden burger? Misschien is de SP wel een partij voor ontevreden burgers. Of ben ik gewoon links omdat mijn vader dat óók was? Of wordt mijn gevoel voor rechtvaardigheid door dit kabinet aangetast? Ik ga voor het laatste. Keer het tij.
  Goede morgen overigens.

  Reactie door Gandalf — donderdag 11 augustus 2005 @ 7.59 uur

 40. Jan sorry even off topic maar jij hebt wat losgemaakt met je vraag welke web-logs wij leuk vinden.
  Dat er mensen op deze web-log zijn die er niet thuis horen wisten we allang maar dat ze Sp ers en ansdere oppositieleden zo kinderachtig benaderen vandaar het volgende…

  Ik ben genomineerd voor de slechtste web-log allertijden OMDAT ik bij de SP hoor en ook omdat ik van dieren hou(net vele anderen genomineerden) en al eerder lastig gevallen personen……

  Nu allemaal stemmen op http://www.wnwreturns.web-log.nl want IK IK IK IK ga dit glansrijk winnen.
  En dat moeten jullie toch allemaal meemaken.
  Ja het wordt een hete najaar en de strijd is allang weer begonnen.

  (oh ja een welgemeende reactie op een raadslidsite van een van de regeringspartijen)wordt je meteen de toegang geweigerd…..over D democratie gesproken.

  Nu of genieten van mijn web-log verkiezing of het wordt computer down.hihihihi

  Reactie door anita — donderdag 11 augustus 2005 @ 8.08 uur

 41. @40 Dat er mensen op deze web-log zijn die er niet thuis horen wisten we allang maar dat ze Sp ers en ansdere oppositieleden zo kinderachtig benaderen vandaar het volgende…

  Anita, wie bepaald er wie er hier wél of niét thuis horen? Als je voldoet aan de discliamer mag iedereen hier zijn zegje zeggen. Zo heb ik dat begrepen.

  Reactie door Gandalf — donderdag 11 augustus 2005 @ 8.46 uur

 42. Proletariers zijn goed in het bevechten van muren, als de geest uit de fles is, zullen de muren met veel lawaai instorten.

  Reactie door e.krul — donderdag 11 augustus 2005 @ 8.49 uur

 43. Het kapitalisme houdt zich bezig met geld, het proletariaat zou zich met ontwikkeling en wijsheid bezig moeten houden.

  Niet met brood en spelen dus zoals het kapitalisme suggereert.

  Tijdverdrijf, tuin er niet in!

  Intellect en wijsheid zijn de juiste middelen om het kapitalisme te bestrijden.

  Reactie door e.krul — donderdag 11 augustus 2005 @ 8.57 uur

 44. 40: dat is NIET waar, Gandalf!

  Reactie door L.M. Lembeck — donderdag 11 augustus 2005 @ 9.22 uur

 45. 40) Anita, ik neem aan dat je o.a. mij bedoelt. Kun je niet tegen een beetje tegengas ? Of is het de bedoeling dat jullie hier als socialisten onder elkaar, elkaar een beetje gelijk gaan zitten geven en elkaars standpunten beamen ? Kom op, je standpunten zijn toch wel steviger dan dat ?

  Reactie door Don — donderdag 11 augustus 2005 @ 9.38 uur

 46. (40)sorry ,maar als je je als socialist kinderachtig (laat) behandelen .ligd dat toch echt aan jezelf .als je vind dat je weblog ondergewaardeerd word door de jury(ik hou zelf helemaal niet wedstrijdjes) omdat je lid van de s.p bent is dat ook kinderachtig !gedrag .laat die wedstrijd voor wat het is .degene met het hoogste donald duck gehalte wint toch daar deze onzin bestemd is voor het PROLETARIAAT ! toon wat meer zelfrespect .ben trots dat je ,ne rooie, bent .en draag je boodschap uit zoals jij vind dat het moet .succes.

  Reactie door texas henkie — donderdag 11 augustus 2005 @ 9.50 uur

 47. @ olav (20). Mijn irritaties betreffende het slecht spreken van het Nederlands, dat jullie in jullie schrijftaal allemaal goed beheersen- jullie komen dus niet uit een arbeidersmilieu, maar dus uit de hogere middenstands- of elitekringen-, heeft ook de zwarte stand-up comedian Komproe. Die was ook geirriteerd over inburgeren van migranten en zei: Laat die figuren uit Nederlandse volksmilieus eens het verschil tussen kunnen/kennen en liggen/leggen leren. En
  de fout wordt niet alleen gemaakt tusen hun/hen, maar tussen hun/zij @ 23 redst@r. “Zij hebben de zak op die pallet gelegd”, wordt in fabriekstaal: “Hun hebben de zak op de pallet neergelegen.” Verder valt het mij op dat geen enkele presentator op televisie, dit soort foutief Nederlands spreekt. Mensen, die dus wel dit soort Nederlands spreken worden botweg gediscrimineerd op het scherm vanwege de verkeerde voorbeeldfunctie, hoewel dit een mislukt soort maakbaarheidsgeloof is, want ik heb niet de illusie dat dit standsverschil in de taal zal verdwijnen. Als ik niet als rijkeluiszoontje (net als de meeste van jullie, maar jullie hebben schroom daar voor uit te komen) maar als arbeiderszoon was geboren had ik ook dit verkeerd soort Nederlands geleerd en misschien niet afgeleerd. Verder kijk ik niet neer op arbeiders, sterker nog ik ben het zelf geweest, hoewel ik nu geen produktiefunctie meer heb in de fabriek met overall, maar in een andere fabriek op kantoor zit. En naast hun taalmankementen zijn ze niet dom of zo en hebben diverse soorten van intelligentie zoals bv sociale intelligentie en aangeboren praktische intelligentie. In de tijd van Marx, die zelf een geseculariseerde rabbijnenzoon was en zelf niet uit “het proletariaat” kwam, was de toen Engelse monoculturele samenleving van de 19de eeuw veel meer een standenmaatschappij met heren met de hoge hoed en Jan met de pet. In de kleding was dus het standverschil te zien, net als in Nederland in die tijd. Uit die 19de eeuw dateert dus de kreet ‘proletariaat’, dat ik associeer met ‘proleten’, dat wel als scheldwoord anno nu denigrerend wordt bedoeld.
  Maar los van deze relatieve kleinigheden, gaat het verschil tussen arm en rijk, de haves and have nots in de migratiegetto’s, de culturele verschillen en de relatieve kleine witte standsverschillen, de opkomst van China en de (gelukkig) stijgende welvaart in dit voormalige ontwikkelingsland, dat zich beter ontwikkeld dan Afrikaanse niet te ontwikkelen landen en lage lonen landen, de slechte organisatie van de zorg met directeuren met topsalarissen, de stijgende olieprijzen, de ongevraagde invoer van de euro er maatschappelijk in hakken. De hoge kwaliteit van de niet al te arm/rijk gepolariseerde samenleving die we na de oorlog hadden opgebouwd gaat achteruit.
  Om dan terug te grijpen naar 19de eeuwse kreten als “het proleratiaat gaat het kapitalisme omverwerpen” komt verouderd over, maar dat maatschappelijke irritaties toenemen onder andere over het groter wordende verschil tussen arm en rijk, bleek door de 26 zetels in 1 keer van Pim Fortuyn, die in korte tijd niet een partij uit de grond kon stampen zoals de SP die gestaag blijft doorgroeien.
  Ook in het “proletariers aller landen verenigt u” van Marx door iemand 2 keer op dit forum gezet, zit iets van internationale solidariteit in, maar betekent ook dat lage lonenlanden ons werk overnemen en het welvaartspeil van de gewone man gaat dalen. Want zouden die “proletariers”, ik noem het anno nu liever “arbeiders, onderklasse, de gewone man, de kleine man” zich echt verenigen, dan betekent het ook dat je EU-landbouwsubsidies moet afschaffen en handelsbarrieres moet opheffen, zoals nu geldt voor kleding uit China, waar nu een quotum voor is. Dan kunnen ontwikkelingslanden in Afrika zich wel ontwikkelen, maar ten koste van onze welvaart.

  Reactie door monkey — donderdag 11 augustus 2005 @ 10.59 uur

 48. @ Monkey (47):

  Nou, dat is een redelijk verhaal! Gelukkig blijk je ook anders uit de hoek te kunnen komen! :)

  Ik ben het ermee eens, dat het van belang is dat iedereen die in Nederland woont zo goed mogelijk Nederlands leert verstaan, spreken en schrijven. Dat geldt dus voor zowel autochtonen als allochtonen/immigranten. “Geen misverstand daarover”, zou Balkenende zggen.

  Presentatoren op TV en radio spreken wel goed Nederlands (ABN) -ik vind dat dat ook zo moet zijn-, maar ook mensen met minder goede taalbeheersing komen wel degelijk op het scherm (interviews e.d.). Overigens valt het mij de laatste jaren op dat steeds meer stijl- en grammaticale fouten op TV en radio worden gemaakt, ook in nieuwsuitzendingen!

  Mij gaat het erom, dat een betere of minder goede taalbeheersing geen reden voor discriminatie mag zijn, zoals ik vroeger ook geërgerd heb gereageerd op posters die meenden anderen te moeten aanvallen op incorrect taalgebruik, spelfouten e.d. (Zoals ik jou er nu ook niet op aanval dat je “ontwikkeld” schrijft in plaats van “ontwikkelt”, in de zin die begint met: “Maar los van deze relatieve kleinigheden…..”:)).

  De associatie van “proletariaat” met “proleten” is onjuist: het eerste woord is immers een feitelijke aanduiding, het tweede heeft een pejoratieve (ongunstige, negatieve) betekenis. Al hebben deze woorden dezelfde Latijnse oorsprong. Dit verschijnsel (woorden van één en dezelfde stam, die een uiteenlopende gevoelsinhoud hebben) doet zich vaak in de taal voor.

  Reactie door Olav Meijer — donderdag 11 augustus 2005 @ 12.15 uur

 49. Hi monkey

  Dit nietszeggend persoontje komt uit een arbeidersgezin waarin SGP gestemd werd.
  Elke keer in het stemhokje vergeet ik die G…
  Drieletterige afkortingen zijn voor mij te moeilijk, denk ik.

  Reactie door Gekke Gerrit — donderdag 11 augustus 2005 @ 12.17 uur

 50. @44, 40: dat is NIET waar, Gandalf!
  Sorry maar die begrijp ik even niet. Leg eens uit Lydia? Wat bedoel je met dat is NIET waar?

  Reactie door Gandalf — donderdag 11 augustus 2005 @ 14.16 uur

 51. Ik reageerde op jouw reactie op nr 41. Sorry dat ik 40 zei.

  Reactie door L.M. Lembeck — donderdag 11 augustus 2005 @ 14.36 uur

 52. @ Gekke Gerrit (49):

  Elk nadeel heeft zijn voordeel….. :)

  Reactie door Olav Meijer — donderdag 11 augustus 2005 @ 14.59 uur

 53. @51 Kijk, een getal verkeerd en er ontstaat een enorm misverstand. Of misschien heb ik wel een kort lontje.

  Neemt niet weg dat ik nogsteeds niet weet wat NIET waar is.

  @52 Volgens mij moet het zijn: elk nadeel HEP zijn voordeel.

  Reactie door Gandalf — donderdag 11 augustus 2005 @ 15.34 uur

 54. @ Gandalf (53):

  Je hebt gelijk. Maar in dit geval heb ik bewust gekozen voor het ABN, wat inderdaad ten koste gaat van de authenticiteit. :)

  Reactie door Olav Meijer — donderdag 11 augustus 2005 @ 15.52 uur

 55. # 45 juist daarom heb ik het wereld wijs gemaakt.Don.

  Reactie door anita — donderdag 11 augustus 2005 @ 16.46 uur

 56. Korte lontjes ja!

  Reactie door e.krul — donderdag 11 augustus 2005 @ 17.02 uur

 57. monky (47) iedereen dient inderdaad de nederlandse taal te kunnen .maar mensen die met hun handen werken hebben minder met taal te maken als iemand die op kantoor zit vandaar dat bij die mensen er op den duur de ,sleet, in komt .heeft niks met onderklasse te maken .en wat de nederlandse taal betreft leggen we het allemaal af tegen de belgen .kijk maar naar alle taalkwissen en het nederlands dictee .het is gewoon een kwestie van betere scholen (scholing) in belgie .heeft niks met klasse te maken als men dat wil .

  Reactie door texas henkie — donderdag 11 augustus 2005 @ 17.34 uur

 58. Gandalf, lees je reactie van 41 dan nog maar eens en kijk wat jij tegen Anita zei. Daar reageerde ik op.

  Reactie door L.M. Lembeck — donderdag 11 augustus 2005 @ 19.11 uur

 59. @58 Mijn reactie op Anita was louter bedoeld als opmerking over het stellen van haar dat de een hier wel hoort en de ander niet. Wie maakt dat uit? Leek mij wel duidelijk. Met of zonder kort lontje.

  Reactie door Gandalf — donderdag 11 augustus 2005 @ 21.18 uur

 60. #57 Ben het gedeeltelijk niet met je eens.
  Werk zelf ook met mijn handen(ben monteur), zal waarschijnlijk ook wel fouten maken in het Nederlands maar vindt dat mijn Nederlands toch van een behoorlijk nivo is alhoewel ik het Groot Dictee van de Nederlandse Taal niet(nooit) zal winnen.

  Reactie door asociaal — donderdag 11 augustus 2005 @ 22.44 uur

 61. Waren het eertijds de jeans die, om solidair te zijn met de niet gegoede middenklasse, gedragen werden om de werkman tegemoet te komen, werden de rollen omgekeerd en loopt de hogere klasse in jeans, maar dan met eigentijds overhemd,stropdas en blazer (het liefst in de maritieme outlook) vergezeld van zijn
  Van Bommel’s en laptoptas (waar vaak ook niet meer in zit dan een agenda en lunch-
  paketje – over houten hammen gesproken-)om
  niet aangezien te hoeven worden na zijn
  twen-tijd als ‘die kerel die nu in zijn
  3-delig grijs paradeert, of WE blauw’.
  Zo hangt men dan of de makelaar of de beursemployé uit en het aantal mensen dat
  zo HEEFT (NIET: hébben !)gehandeld is legio
  en het ‘lease’ doen ze dan gelden voor de
  anders niet te betalen auto.
  Overigens is het dan nog zo dat de hoofd-
  arbeider zich niet hoeft te laten voorstaan op zijn vermeende kennis en zich
  superieur achten boven de handarbeider, die kennelijk én hoofd én handen weet te gebruiken. In dat verband hoorde ik ooit ‘n
  HTS-er eerlijk toegeven dat, al waren zijn
  theorieën nog zo mooi, het toch de (iéts
  minder hoog opgeleide)MTS-er was, die hém
  moest gaan vertellen, of vermeende theorieën in de praktijk wel of (én waaróm!)niet haalbaar bleken, en erkende
  hierdoor in zijn mindere tevens zijn meerdere ! Gróóts vind ik het dan dié éér-
  lijkheid aan de dag te leggen en komt er
  ‘inderdaad de AAP uit de mouw’ als toegegeven moet worden dat de kléding de
  man niet meer maakt, noch zijn aangemeten
  entourage, status, of zak met geld, en de
  door aardappels verstikte stem de importantie van ‘s mans personage moet doen
  denken hem vooral hóger in te schatten.
  Die vertaalt dat dan direct in: in te
  schálen en daar start dan de misrekening in
  tweeërlei opzicht, ofwel: tel uit je winst,
  danwel bereken vast het verlies aan
  manKRACHT !. In een gelijk voorbeeld kan
  dat dus ook voor de vrouw van toepassing blijken te zijn, alleen al haar parfum kan
  bedroevend verdoezelen, doen vertwijfelen
  en dan heeft ze nog geen mond opengedaan !
  In de (een) ander je meerdere, om/voor wat
  dan ook te erkennen is een kwestie van
  respect hebben voor diens meerdere kennis,
  betere handvaardigheden (kan ook louter
  beeldende kunst op éigen kracht zijn), of
  beter uitgedrukte subtiele benaderingen
  (van/over wat dan ook).
  TO BE OR NOT TO BE zal in de toekomst nog
  louter en alleen draaien om de BEJEGENING,
  waarbij men het standpunt zou kunnen hanteren dat de ander wel eens meer gekwa-
  lificeerd zou kunnen zijn dan jezelf werd
  mogelijk gemaakt. Dan hoeft niemand daar een minderwaardigheidsgevoel aan over te houden en zal op zijn eigen aanwezige kwaliteiten gewezen worden door diegene die zijn superioriteitsáánzien,naast zich
  neer weet te leggen en de interaktie tussen mensen voorrang geeft boven het zich omstandig verheffen boven wat hij
  geringschattend ‘de meute’ denkt te kunnen noemen. Ik zie nog eens een keer de directeur van een groot bedrijf in een ziekenhuisisolatiekamer liggen, dolblij, dat iemand ‘zorgvuldig’ (niet dómweg) de
  bacteriën onder zijn bed vandaan komt
  dweilen, de deuren en kranen desinfecteren.
  Wij ZIJN wij, wáár ZIJN WIJ mee bézig?
  Ook hier worden taalfouten gemaakt en ook
  vermoeidheid en ff snel spelen daar een
  (bijkomende) rol in, maar het zijn wel de
  buitenlanders die hier in no-time zich de
  -voor buitenlanders heel moeilijke- Nederlandse taal trachten eigen te maken en
  de gemiddelde Nederlander van láge komaf
  weet zich, hoe dan ook, in het buitenland
  verstáánbaar (lees:begrijpbaar) te maken en
  het hogere kader, dat ooit leerde vertalingen te maken van de vréémde taal in
  het Nederlands en boeken vol lás, konden
  zich doorgaans in de sprééktaal niet roeren.
  Overigens hoe weinig méér talen onze politici spreken naast hun eigen dialect,
  het ABN en het ooit verplichte Engels
  (én Duits én Frans aan hun laars lapten)
  kan zonder meer hoogst bedroevend genoemd
  worden. Zich danook nog willen begeven op
  Europees niveau is ook vaak een ‘lachertje’
  en denk maar niet dat ik er in trap:
  iemands voorkomen, welnee dat is vaak al
  lang áchterhaald, als de eerste woorden zijn gesproken en de kennismaking geschiedt met de linkerhand nog in de broekzak, of het colbert niet gesloten bij
  het ten dans vragen, de deur niet meer voor een ander open houden, de jas aanreiken of in de mantel helpen.
  Wel is men oordelend over de zuinige, laag geschoolde, goed sparende burger, die er
  soms 65 uur per week werken voor over heeft om zijn doelstellingen te bereiken en denigrerend achter zich de opmerking hoort maken: zég waar doét die vent het
  eigenlijk van. Dié goudeerlijke burger, die kleine man (in hun ogen), is voor mij
  groter dan ooit geworden de laatste
  decennia. Juist hem, omdat hij zich begrensd weet, zijn eigen grenzen stelt en daar flink zijn hérsens bij gebruikt, om zónder kleerscheuren, want dat WIL hij zich niét permitteren, dan nog eens flink te benadelen, uit te wringen, omdat hij de
  enige is die een traceerbare, transparante privé budgettering voert, is op dit ogenblik het grootste onrecht dat heden ten dage plaatsvindt.
  Het is dan wel degelijk dié werknemer waarmee je kunt lezen en schrijven.
  Ook in Aerdenhout spreekt de
  elite nog over ‘hullie’en ‘zullie’
  (= hunlieden en zijlieden)en vertel mij maar of dat ABN of des Aerdenhouters is.

  Mijn “úitroep-téken”= DOE FF normáál !!

  Het is overigens diezelfde elite die zich
  kostelijk schijnt te vermaken met tv-soaps
  die tot en met die – wat men dan pleegt
  aan te duiden met – kleinburgerlijkheid
  doorvlocht is. Zelfs de onbeholpen spreek-
  vaardigheid worden geïmmiteerd in de hógere kringen, en wie zich daartoe wil
  rekenen zal op enigerlei wijze dat visite-
  kaartje eigen moeten zien te maken.
  Rijk zijn, betekent al lang niet meer rijk
  zijn in uitdrukkingsvaardigheid en als ik
  de opdracht krijg van een onderwijzer, iets te informeren bij iemands “hém z’n
  moeder” zal ook – wat nu chique de
  Paedagogische Academie heet – althans het
  totale vak Nederlands anders gedoceerd moeten worden en Boudewijn Zenden kan dus
  zelf wel docent bij de Cruijf-academie
  worden en zo zijn er ook daar nog wel een paar.

  Reactie door Madelief — vrijdag 12 augustus 2005 @ 4.46 uur

 62. @61
  Mooi stuk Madelief, als vanouds. De door jou genoemde verschijningsvormen van de personen op de diverse treden van de maatschappelijke ladder was ooit. Echter, een spijkerbroek met colbert kan volgens de huidige mode écht niet meer. Ik had een kennis die bij de Gasunie werkte. Inmiddels is hij met pensioen. Hij had daar een goede positie. Ik droeg regelmatig een spijkerbroek maar hij droeg in zijn vrije tijd een spijkerpantalon. Verschil moet er wezen,niet? En altijd op de fiets met gezondheidszadel naar kanteur. En al zijn collega’s hadden een fiets met gezondheidszadel en ze zagen er allemaal het zelfde uit. Een standaard liberaal hoofd. Met bril. Waar een mens al niet op let.
  Goede morgen overigens.

  Reactie door Gandalf — vrijdag 12 augustus 2005 @ 7.19 uur

 63. Waarschuwing aan toekomstige generaties: wat je ook wordt, word geen werknemer!

  Als het slecht gaat met het bedrijf gaat je loon omlaag om de kosten te drukken, en als het goed gaat met het bedrijf gaat je loon omlaag om de winst op te voeren.

  Hoe dan ook, je loon gaat sowieso omlaag.

  Reactie door Jan Breur — vrijdag 12 augustus 2005 @ 9.02 uur

 64. @62)Standaardkleding is dan niet alleen
  ergerlijk en onpersoonlijk geworden, maar
  verhult vooral het gedrág waarbij gedacht
  wordt op de zelfde hoogte te worden aangezien als die gene die wérkelijk (aan)
  jou(w) superieur is.
  Maar tegenwoordig duiden we de brunettes,
  de blondjes aan met: die mét of zónder
  navelpiercing. In mijn tijd heb ik mensen
  naar huis zien sturen omdat er 1 knoopje
  teveel openstond van het damesoverhemd of
  dat de baas een buitengewoon mooi en correct zittend damescostuum (broekpak)voor
  een vrouw géén vertoning vond.
  ‘t Strandje en het parasolletje ontbreken nog op de kantoren, echter de palmbomen
  geenszins daarentegen en het één met het
  andere combinerend bevordert in ieder geval
  niet de produktie die op de áfdéling wordt
  verwacht en gaat men al snel aan de haal met zijn op hol geslagen fantasietjes en wat daarvan komt..
  Overigens tékent de toegestane kleding wel
  of niet het nivo van het bedrijf en zijn er
  gelukkig uitzonderingen die al direct bij het eerste sollicitatiegesprek aangeven wat
  men ter plekke onder correct verstaat.
  Wat fabrieken soms aan posters toelaten is iets waarbij je je afvraagt, waarom er dan
  ook geen vitrages hangen (grapje), maar
  zonder kinderachtig te willen zijn is eea
  wel heel normvervagend geworden en zou ikzelf me als arbeidster dan niet in een
  dergelijke sféér tewerkgesteld willen zien
  en weet dat menige ‘jandearrebeier’ dat ook genant vindt in het bijzijn van zijn
  vrouwelijke collega’s, en ga me niet zeggen
  dat ‘jandearrebeier’ dát boven zijn pet
  gaat, de p.c.’s van rechtschapen (of toch:
  récht schéppende, hm hm hm)figuren etaleren
  hun smaak duidelijk aan de kant van de weg
  en sommigen steken daartoe ook de hand op,
  met een eurogebaar tussen duim en wijsvinger. Wijzen met het vingertje door
  zgh elitairen naar anderen is volkomen ridicule.
  waarbij je

  Reactie door Madelief — vrijdag 12 augustus 2005 @ 11.42 uur

 65. Jacques Attali is een franse schrijver die, als ik het goed heb, meer dan 35 boeken op zijn naam heeft staan. Nadeel is natuurlijk dat hij in frans scrijft, dus zou die niet veel bekend zijn tussen de ABN bevolking.

  Zijn laatste boek gaat over Karl Marx want Attali vindt dat hij onfewoon actueel is bij de huidige hoge vlucht van de kapitalistische economie. En ja, Marx zou helemaal niet uitgedateerd zijn maar gewoon slecht gelezen, volgens hem. Jacques Attali zou het helemaal weten want hij scrijft voor de tweede keer een boek over Marx.

  Marx zou namelijk beweren dat de soort socialisme (geen communisme!) zou niet NAAST, maar NA de kapitalisme komen. Wishfull thinking heeft ertoe gedragen dat men dacht die ernaast zou kunnen vertoeven.

  Toch Marx, die getrouwd was met een edele vrouw en geniaal blijkt te zijn op economisch gebied heeft altijd beweert dat hij de tijd na de kapitalisme zou willen verkennen en het leek hem, en Attali ondersteunt het, dat de natuurlijke afloop (overloop) van de kapitalisme of een verwoestende oorlog-eind zou kennen (in grote maat einde beschaving), of door een enorme crisis naar een socialere vorm van samenleving mogelijk overal ter wereld.

  Reactie door Walking Bull — vrijdag 12 augustus 2005 @ 12.09 uur

 66. Even ter informatie voor de ABN bevolking: ik blijf schrijven met fouten, incorrecte zinsopbouw, dubbele letters, mankerende of verkeerde letters enz. want ik blijf vinden dat inhoud bovenop ABN gaat.

  Reactie door Walking Bull — vrijdag 12 augustus 2005 @ 12.11 uur

 67. @Walking Bull

  Amen ;-)

  Reactie door Gekke Gerit — vrijdag 12 augustus 2005 @ 13.54 uur

 68. Deze discussie wordt verziekt door een aantal mensen die gaan zitten zeiken over spelfouten…pardon? Zou het opzet zijn? Trek je niks aan van die mensen! Een kort lontje kun je kweken als je constant met die mensen in discussie over niks gaat..zonde van je energie…
  Wat betreft het proletariaat verhaal, dit is de waarheid. Hard werken wordt niet meer beloond, sluw zijn en extra uren opschrijven wel. Het wordt echt tijd voor verandering! 24 september..keer het tij!

  Reactie door cynthia — vrijdag 12 augustus 2005 @ 15.15 uur

 69. Zonder olie op het vuur te gooien vind ik toch dat juist gebruik van de Nederlandse taal belangrijk is.
  Het leest af en toe moeilijk als de schrijver op dit weblog zinnen beginnen zonder hoofdletter, soms zonder punt zinnen aan elkaar breien, enz enz.

  Wat deze discussie aangaat, binnenkort is het weer Sinterklaas, Kerst en Nieuwjaar.
  En onze ‘lieve’ regering zal weer eens kijken hoeveel geld de burgers uitgeven aan deze drie items.
  Áls er straks voor een slordige 10 miljoen euro de lucht ingaat dan zit er geld genoeg onder de mensen en kunnen ze de duimschroeven nog wel even aandraaien.

  Reactie door asociaal — vrijdag 12 augustus 2005 @ 23.38 uur

 70. @69) Zo, ook al een opgewonden standje.
  Helemaal gelijk en helaas ben ik Sinterklaas niet, maar zou dat geld dan wel eens kado willen geven aan niet die
  happy few boven Jan Modaal, maar meer evenredig verdeeld aan die categorieën eronder. Inkomens genoeg die tegemoet zouden kunnen worden gekomen in vrijstelling van belasting of een huurver-laging omdat hun flathuur en m3 ruimte méér is dan de rijtjeshuishuurder die er ook nog een riante tuin of binnenplaats bij heeft of diverse balkons.
  Aantoonbare minimnuminkomens zouden in OV
  reiskosten tegemoet kunnen worden komen en
  met name de ouderen die dat al op hun 55ste
  heten te zijn, en vaak nog op huizenhoge
  lasten zitten voor hun schoolgaand of studerende kroost, de zgn rose kaart niet
  pas te laten ingaan op hun 65ste. Voor gezinnen op de grens van….zijn alle kleine beetjes welkom. Gesubsidieerde tochtjes binnenslands op vertoon van een
  daartoe legitimatiebewijs, grotendeels overeenkomend met identiteitskaart en een
  eveneens aangegeven sofinummer moeten ook
  elders kortingen kunnen opleveren, zonder
  dat deze mensen geld op hun rekening gestort krijgen en het aan andere dingen
  gaan uitgeven dan waarvoor bedoeld.
  Het heeft voor menig gezin een aderlating
  betekend dat de OVjaarkaart hetzij in het
  weekend, hetzij door de week anders gehanteerd diende te worden, waardoor min-
  vermogende ouders op grote lasten werden
  gebracht om contakt met hun buitenshuis studerende kinderen te kunnen houden.
  Voor ‘t gemak walst de samenleving daar maar even overheen. Opnieuw werden aan twee kanten de bewegingsvrijheden getorpedeerd en er zitten nog genoeg studerende mensen en hun achterban in huizen zonder balkon, 3 hoog voor of achter, die trappen lopen en nog eens trappen lopen, huizenbouw die dik na 1960
  werkelijk nergens op lijkt, nog erger ze
  stortten van hun betonrottende balkonnetjes. Welvaartsstaat? Ruimtelijke
  vrijheden en de ontspanning ervan?Ho maar!
  Parken mét eenvoudige recreatie en sanitair? Zelfs de NS stationnetjes zorgen
  door hun gebrekkige opvang van passagiers, zelf voor criminaliteit. Genoeg banken in parken?Buurthuizen die werden opgedoekt !
  Muziek die nergens centraal be-?ge- oefend
  kan worden zonder geluidsoverlast te veroorzaken! Passief de pc betokkelen en passief tv kijken en uitvissen of je dan
  wellicht geluidsloos alles van je af kunt
  schilderen lijken dan nog de gunstigste oplossingen en lezen, natuurlijk veel lezen totdat je er door osteoporose bij
  neervalt. Hopen moet je dan dat je brievenbus 200 m. bij je vandaan staat,
  zodat je 3 vliegen in één klap slaat:
  a. je onderhoudt kontakten,
  b. je bent (even) in beweging,
  c. je haalt een frisse neus.
  Mooi toch? Met die luxe ga je er nog net
  niet kapot aan, als je zo 3 hoog achter
  moét leven en mensen voor ondankbaar worden gehouden als ze daar iets over zeggen in dit ‘vrije’Nederland.
  Nog erger, dat zulke gezinnen hun ergens
  staande caravan misgund wordt en als overbodige luxe wordt betiteld en zo mogelijk nog eens extra belast, met bijv.
  touristenbelasting. Nog nooit gehoord van
  bijv. tuinbelasting, ik bedoel maar.
  ….Eerlijk zullen we alles delen….?
  ..toe nou toch:menigeen zit met een hart
  vól pijn !!!!!!
  ….en die “Gerrit” vergeet ons niet”?….
  WEL DUS !
  Een Regering die het allemaal zo laat sloffen zou je stuk voor stuk een slof
  cigaretten voor hún feestdagen gunnen en
  zien of zij daarna nog lúcht blijven happen
  ReSPONSabiliteit voor het huidige systeem
  loopt straks parallel met de door hun willens en wetens gekozen longemphyseem en
  gaan we dan weer de burger inzetten voor
  allemogelijke variantjes als transplantjes?
  Reken er dan maar op dat als ik klinisch
  evt. nog wat waard zou zijn ik graag terecht kom in een politicus die van wanten weet en ik wel een muziekopleiding
  heb, dus als hij zijn mond niet genoeg open doe, ik alsdan alsnog een keel zal
  opzetten om die politiek frisse lucht in te
  blazen: dáár kunnen jullie op rekenen !!!!

  Reactie door Madelief — zaterdag 13 augustus 2005 @ 14.26 uur

 71. OK MAdelief! Recht uit het hart en zo hoort het!

  Reactie door cynthia — zondag 14 augustus 2005 @ 16.58 uur

 72. @71) Dank je Cynthia, soms denk ik wel eens dat men zal denken: die zegt maar en
  die beweert maar…,echter ik wéét zéker dat menigeen hier zo bekend is en geremd
  wordt door maatschappelijk bekende achter-
  gronden dat het nog moeilijk wordt om hun
  intiemste grieven duidelijk te maken, zonder veroordeeld te worden op reeds gemaakte opmerkingen die in een dergelijk
  verband volkomen scheef getrokken te worden.
  Tja, en al van jongs af aan, met een flinke
  koorts in mijn lijf en (gisteren dus) slechts 2 vermouth-jes om warm te worden van de koude rillingen, ga ik dus kennelijk even uit m’n dak en maak van de lichamelijke nood ff snel een deugd(elijk verhaal) hoop ik.
  Momenteel léés ik voornamelijk de webbezoekers die zichzelf herhaaldelijk tegenspreken, of soms al te nadrukkelijk herhalen en weet dus dat IK daar een boodschap aan heb voor mijzelf (soms ook resulteert in een opmerking hier of daar,
  die wellicht belanghebbenden niét de voor hen hoogst persoonlijke verkeerde besluiten doet nemen met een niet te her-
  stellen afloop ervan) en ben dus uitermate belangstellend in hun manier van denken, dat intrigeert me mateloos, kan me echter
  ook verbijsteren, verwonderen of verdriet
  doen, om hetgeen er misschien allemaal
  áchter zit, de onbekende misrekeningen en
  drama’s die wellicht niet hadden hoeven te
  gebeuren, door wat meer medemenselijkheid.
  Op dit moment heb ik er geen idee van uit
  welke discipline jezelf komt of wat jouw
  drives hier zijn, en heb ik jou zo hier en
  daar af en toe gezien en gelezen om voor jou de juiste benadering te kiezen,want ik
  houd graag rekening met omstandigheden,
  maar trek de teugels aan als ik vind dat
  soms wel heel ongenuanceerd mensen maar
  even om zich heen meppen, ongeacht het feit
  dat ik vermoed waarom ze dat vermoedelijk doen. Soms wat meer zelfdiscipline zou niet
  gek zijn, vooral als je bedenkt dat je niemand in de ogen hebt kunnen kijken, die je hier tegenkomt en dus enigszins zou kunnen weten hoe de diverse antwoorden bij
  hen overkomen, en wie daar in hún omgeving
  de dupe direct of indirect van worden. Dat voelt als een bijkomende verantwoordelijkheid en je kunt alleen scherp zijn tegen die mensen, die zichzelf
  al op alle fronten, bij vrijwel elk item
  hebben geponeerd, ook als ze niet enige kennis of ervaring hebben van het onderwerp en gelukkig zie ik dus ook hier
  géén commentaar van heren die ons wel even
  zullen vertellen van wat zij vinden dat wij
  tijdens een bevalling wel en niet zouden
  moeten voelen. Gelukkig ook geen priester die mij zou willen bezweren hoe ik mijn zoon dien op te voeden vanaf den beginne,
  zelfs al zou hij de boekenwijsheid hebben,
  dan is hij nog geen ervaringsdeskundige en
  ook in zijn discipline nog altijd de toe-
  schouwer die niet kan weten wat er in besloten huiselijke kring plaatsvindt, zomin als wij hier over andermans/vrouws
  relaties mogen oordelen ten diepste, omdat
  ook bij therapeuten nooit de volle waarheid
  aan een eerlijke beoordeling kan komen.
  Wat ik soms dus aanhaal Cynthia zijn problemen ook waarvan ik denk dat ze een
  gemeenschappelijke noemer hebben, maar om
  der wille van de privacy moeilijk uit één
  (betrokken zijnde) mond kunnen komen en ook
  zo een mond ‘gespaard’moet kunnen worden
  voor ongenuanceerde beoordeling van buitenaf. Wie is wie en zegt wat waarom !
  Op het log hebben we dus te maken met veel
  verschillende figuren waarvan nog de labiliteit noch de stabiliteit bekend is en
  soms worden hier angstkreten en noodkreten
  geslaakt,zonder dat iemand dat ook léést !
  Natuurlijk worden er ook angstkreten geslaakt die slechts beogen de aandacht te
  trekken en het medelijden met zichzelf zo
  de pan uit rijst dat je er alleen nog maar
  met diep medelijden naar kunt omzien. In ons leven komen we die typen ook allemaal tegen en die komen dan vaak ook niet veel verder dan de aandacht omzichzelf heen
  verzamelen en alle meewarige commentaren
  absorberend om er de beterschap mee te
  bereiken. Zelden of nooit worden die figuren daar mentaal sterker van, want elke keer wordt de impuls door hulp van buitenaf als de enig zaligmakende gezien
  ipv de eigen inzet te verhogen en te ver-
  sterken. Echte hulp is op een Internet
  niet te verkrijgen en de echte noodlijdende verkiezen dat danook privé
  in het verborgene aan die hulp te komen,
  zonder ophef, zonder vertoon, en ik weet
  dat ze dat op die manier ook ontvangen, maar buiten ons gezichtsveld hier.
  Cynthia, wie weet had ik jou hier eerst
  door en door moeten lézen alvorens je zo
  weer ‘récht uit het hárt’te antwoorden,
  maar ik liet m’n gevoelens even de vrije
  loop. en hoop je niet gekwetst te hebben na je kompliment aan mij, en bied je dus
  al vast mijn welgemeende excuses aan, omdat
  ik dus nu mijn, in dat geval eigenlijk ver
  eiste, huiswerk nog niet had gemaakt.
  Het ga je goed Cynthia en natuurlijk mag je
  het inhoudelijk niet met me eens zijn bij
  wat dan ook, geen problemen mee.
  Zodra de toon op dit log wijzigt van:
  naar mijn mening, of, lijkt mij, in:
  dat is wel of dat is niet zet ik even een
  iets groter lees(bereik)brilletje op, want
  stéllige meningen kunnen ook al te stellig
  overkomen en “zónder áánziéns des persóóns”
  zijn die mogelijk reden tot destruktie, al
  dan niet binnen ons gezíchts-internet-veld.
  Fijne avond Cynthia, groetjes Madelief.

  Reactie door Madelief — zondag 14 augustus 2005 @ 18.47 uur

 73. # 65
  En ik maar denken dat Marx zegt dat wij van kapitalisme via socialisme naar het communisme gaan.

  Reactie door hac — zondag 14 augustus 2005 @ 20.03 uur

 74. Er is geen klassenstrijd, dat is juist het probleem. De zwakkeren worden ‘tevreden’ gehouden met een uitkering waar ze niet van kunnen leven, maar ook niet van dood gaan. Aso’s en criminelen worden zoveel mogelijk gedoogd/genegeerd en bij de zoveelste ontsnapte TBS-er is iedereen een dag of 2 ‘geschokt’.Asielzoekers worden zonder pardon (vergeef de woordspeling) het land uitgezet, zelfs kinderen, terwijl gezinshereniging voor een veel grotere immigratiestroom en bijbehorende problemen zorgt..

  en de politiek antwoord klassiek: het kabinet grossiert in schijnoplossingen om het volk het idee te geven dat er iets gebeurd en (oa)de SP staat klaar om de belastingen te verhogen.

  schijn, schijn, allemaal schijn.

  Reactie door nico — maandag 15 augustus 2005 @ 12.36 uur

 75. # 74
  WIL DE SP DE BELASTINGEN VERHOGEN ??

  GOH, DAT GAAT ZE STEMMEN KOSTEN.

  Reactie door hac — maandag 15 augustus 2005 @ 17.23 uur

 76. @73 HAC, zeer achtergehaald inderdaad, of mischien neig jij naar communisme.

  Reactie door Walking Bull — dinsdag 16 augustus 2005 @ 12.19 uur

 77. Hoezo achterhaald ? dat was/is de bedoeling van Marx toch ?

  En nee, geen communisme maar ook geen socialisme.

  Neig meer naar een tussenvorm van kapitalisme en socialisme.

  Reactie door hac — dinsdag 16 augustus 2005 @ 19.58 uur

 78. Die tussenvorm ontstaat door het socialisme hac. Of misschien zelfs wel meer door communisme…extremen bepalen toch (zeker in jouw visie) het gemiddelde? Dus kun je rustig socialistisch stemmen, wordt de soep nergens zo heet gegeten enz. Ik was vroeger ‘liberaal anarchist’, zelf bedacht maar dat schoot ook niet op. Toch maar gekozen voor het socialisme, want hoog inzetten kan geen kwaad. Marxisme is nicht mehr in frage…

  Reactie door Kees — dinsdag 16 augustus 2005 @ 20.47 uur

 79. Wij zullen elkaar in balans houden kees, jij stemt links dan stem ik rechts.
  Komen we toch nog gemiddeld uit.

  Reactie door hac — dinsdag 16 augustus 2005 @ 21.51 uur

 80. Hallo Jan en alleman hier op het log.
  Net terug van vakantie en daarom even een surftocht gemaakt langs relevante websites, voor het geval ik iets gemist mocht hebben. Zoals dus dit opinie artikel.
  Hierover, om te beginnen: Je zou inderdaad in eerste instantie niet denken dat mensen met een dergelijke beroepsachtergrond met zulke bespiegelingen komen aanzetten. Toch valt het mij steeds weer op dat dit soort beschouwingen vooral vanuit de ‘rechtse hoek’ komen. Een paar maanden geleden las ik ook een bijzonder goede kritiek op het kabinetsbeleid, afkomstig van de top van de Rabobank. Hoewel zij geen gebruik maakten van de term ‘klassenstrijd’. Voor wat betreft deze term, ben ik het geheel eens met Martijn Pleines (reactie 34). En ook hier weer: een paar jaar geleden deed Frits Bolkestein een soortgelijke uitspraak, in de richting van: “Poldermodel? Er bestaat geen poldermodel. Er bestaat alleen strijd. En wij gaan winnen!” Nog een voorbeeld: Steeds blijkt de FNV weer vast te houden aan de illusie van ‘sociale partners’, terwijl de werkgevers een meer adequate blik op de werkelijkheid weerspiegelen in hun handelen als ‘sociale tegenstanders’.

  Maar goed, volgens Han de Jong schiet het niet op met die klassenstrijd (bezien vanuit de factor arbeid). Daarbij concenteerd hij zich op de Verenigde Staten. Trekken we de vergelijking met Nederland, dan zouden we kunnen spreken over een periode van zo’n 25 jaar: vanaf het ‘Akkoord van Wassenaar’(wederom: what’s in a name!). Zal -om de redenering van Han de Jong weer naar Nederland te vertalen – er een breuk optreden in de golfbeweging? Hij zal verwachten dat wat voor de VS geldt, ook voor Nederland geldt. Volgens hem zullen de loon- en uitkeringsafhankelijken het stokje niet over kunnen nemen van de (institutionele) beleggers. In zijn redenering blijkt dan toch de ware aard van het beestje. Met zijn monetaristische blik ziet hij “zwakke banengroei in het Westen, uitbundige banengroei in opkomende economiën en matige loonstijging in het Westen” als feiten. Bezien vanuit de andere kant in de klassenstrijd zijn dit geen “feiten”, maar zijn dit politieke keuzes. Feiten zijn dan bijvoorbeeld de massale acties in het najaar van 2004. Het zou tijd worden dat ook de FNV-top deze feiten onder ogen gaat zien en zich niet langer laat verblinden door de ideologie van de polderkolder. Of het kapitalisme daarmee omvergeworpen zal worden is de vraag. Maar het zou in ieder geval de kapitalistische golfbeweging van Han de Jong weer op gang brengen en voorkomen dat we nog verder doorschieten in de richting van een post-kapitalistisch fascisme.
  Zo, mijn vakantie zit er weer op.

  Reactie door William Peters — woensdag 17 augustus 2005 @ 17.27 uur

 81. Nu Jan, het gaat misschien iets minder met Nederland, maar ik zou niet willen dat hier een hoofd van de partij meer gaat verdienen dan mensen die het echt verdienen. Ik vergeet niet hoe de partij-elite van voormalige Jugoslavië woonden in duurste huizen. daarnaast hadden ze aan de kust van Dalmatië en Monte Negro hun tweede huis wel te verstaan met een electrische roltrap (zelfs de trap lopen was hun teveel). Een decadentie waar men het hier (on)bewust niet wil schrijven.
  Als mensen het verdienen, mogen ze van me veel verdienen, maar alleen omdat jij bij een partij behoort??? Nee, eerst presteren!
  Daarnast was Albanië in die tijd onder Chinese invloed (men had één trein en één vliegtuig). Het is uit den boze om verlangens te kusteren om terug te gaan naar deze praktijken en dat onder de mom van proletariaat.

  Reactie door Beba — zaterdag 20 augustus 2005 @ 13.59 uur

 82. bet…

  contumacious rescues marbling!materializing pot eddies online betting http://www.completely-sport.com/

  Trackback door bet — woensdag 17 mei 2006 @ 19.35 uur

 83. bodog…

  effort bother renovation gardens sequels snakelike perturbed odds calculator http://odds-calculator.extra-sport-betting.com/

  Trackback door bodog — zaterdag 20 mei 2006 @ 13.38 uur