Netwerk

Een goed initiatief van KRO’s Netwerk (TV1):

‘Wat zijn de grootste problemen in Nederland en hoe willen we deze veranderen? Die vragen staan centraal in het nieuwe winterseizoen van Netwerk. De eerste uitzending toont de resultaten van een enquete, die volgens directeur beleidsonderzoek van Intomart, Tom van Dijk, een schokkend beeld opleveren.
Hieronder de resultaten. ‘

Opties voor delen:
 • NuJIJ
 • eKudos
 • del.icio.us
 • Digg
 • Google Bookmarks
 • email

maandag 05 september 2005 :: 0.05 uur

66 Comments

66 reacties

 1. Ik weet in ieder geval al 1 oplossing, nl. weg met dit kabinet!
  Volgend jaar kunnen we al een signaal geven bij de gemeenteraadsverkiezingen!!

  Reactie door Karin — zondag 4 september 2005 @ 22.15 uur

 2. Respect bij brengen voor elkaar begint al bij de opvoeding, daar ontbreekt het nog wel eens aan daar dat kinderen soms niet het verschil wordt geleerd tussen wat mag en wat niet mag naar mensen toe.

  Reactie door folkert de lepper — zondag 4 september 2005 @ 22.26 uur

 3. Ben het helemaal met Folkert eens.Respect voor andere mensen en alles wat leeft,moeten ouders kinderen meegeven.

  Reactie door Diny — zondag 4 september 2005 @ 22.33 uur

 4. Het is een zeer indrukwekkend artikel, maar niet onbegrijpelijk die uitkomst. Zelf hoor ik niets anders rondom me heen, dan dat mensen elke maand weer moeten schrapen om eten te kunnen kopen. Respect is een woord wat bijna nergens meer zichtbaar is, en daar is de politiek, de scholen, de ouders, en de samenleving schuldig aan. Maar buitendat om. Wat wil men nu eigenlijk, als het leef klimaat door de huidige politieke machthebbers zo verziekt wordt.

  Reactie door redst@r — zondag 4 september 2005 @ 22.53 uur

 5. “Twee problemen worden door de deelnemers van de enquete het vaakst genoemd: de respectloosheid van mensen (23 %) en het geld dat je moet uitgeven om gewoon te kunnen blijven leven (ook 23 %). De kwaliteit van het regeringsbeleid (13 %), het terrorisme (13 %) en de criminaliteit (12 %) staan op de derde, vierde en vijfde plaats.

  Meer normen en waarden, een belastingverlaging, aanpakken terrorisme en misdaad, en een nieuwe politieke wind. Laat ik daar nu óók op te zitten wachten. Er zijn echter weinig politieke partijen die opkomen voor alle vijf punten, want al snel word je dan ‘populisme’ verweten door de gevestigde partijen. En om een of andere reden komt de bedrogen burger altijd weer terug bij diezelde gevestigde en aftandse macht. Ik denk dus dat over twintig jaar nog steeds dezelfde problemen leven.

  Reactie door Daniël O. — zondag 4 september 2005 @ 22.56 uur

 6. Daniel, even alle gekheid op een stokje, want “normen en waarden” was HET speerpunt van Balkenende. Onder die noemer is ‘respectloosheid’ dus nr. 1 geworden. En dan ga jij nog pleiten voor méér “normen en waarden”??? Kun je bij deze uitslag net zo goed pleiten voor het bevorderen van criminaliteit en terrorisme.

  Ik ben niet geschokt over de uitkomst. Als je op de hoogte bent van wat er in het land speelt, kun je je die uitslag op je vingers natellen.

  Reactie door Sonja — maandag 5 september 2005 @ 0.24 uur

 7. Ik heb de uitzending niet gezien,maar het artikel gelezen en de uitslag verbaast mij niet. Het is een puinhoop in dit land,veroorzaakt door dit a-sociale kabinet. Als het in 2006 beter gaat,wat ik sterk in twijfel trek (alleen de beter betaalden,gaan er op vooruit),dan heeft het zogenaamde zoet voor mij een bittere nasmaak. Ik ben heel benieuwd hoe de nieuwe zorgverzekering uitpakt (kunnen de duizenden ambtenaren in Den Haag nu eens uitzoeken wat het te betalen premie-bedrag zal worden?), Alleen de ingangsdatum is bekend,verder verkeert heel Nederland in onzekerheid,wat de premie wordt en wat voor de minima de zorgtoeslag is. Ik heb al uitgerekend dat bij het bedrag van 1100 euro en een dan maximale toeslag van 480 euro, ik er zo,n 15 euro per maand t.o.v. nu bij moet leggen,wat een achteruitgang van ruim 2 % van mijn uitkering is. Wat in koopkracht er op vooruitgaan?Ook weet iedereen dat per traditie op 1 januari vele prijzen omhoog gaan.Ik wil weten van die haagse lui waar ik aan toe ben….

  Reactie door JE. Mulder — maandag 5 september 2005 @ 0.27 uur

 8. Deze regering weet heel erg goed wat de bezuinigingen betekenen voor de huishoudens in Nederland, een bewuste keuze ! Zeker voor een vvd’er moet het heerlijk zijn uitkeringsgerechtigden in de rij te zien staan voor wat eten van de voedselbank, dat is immers een van de doelen van die partij, ‘wie niet werkt of kan werken heeft niets’.
  Ik ben het er helemaal mee eens dat deze mensen, hun achterban en hun sponsors een bedreiging vormen voor deze huishoudens maar zeker ook voor een groot deel van de rest van de bevolking.

  Gezien het beleid van deze regering en hun aanhoudende drang alles te liberaliseren wetende dat hierdoor prijzen omhoog zullen schieten, banen op de tocht komen te staan wat resulteert in meer en meer werklozen en dus armoede (want wie niet werkt krijgt niets of anders zo weinig dat je alsnog ten onder gaat door torenhoge vaste lasten)zal het er in Nederland met deze regering met dit beleid steeds slechter op worden. Meer criminaliteit, onveilig in de steden, meer zwervers daklozen verslaafden..

  Ehm… Nederland zoals we het ooit hebben gekend is hartstikke morsdood.. de vraag is, hoe ver kan men nog zakken ? Of, waar willen de heren eigenlijk heen ?
  Als bedrijven hier de baas zijn, zijn zij dan hun eigen markt niet aan het bederven ?

  Reactie door Swell — maandag 5 september 2005 @ 0.53 uur

 9. Zelf zie ik het grootste probleem dat dit kabinet schijnbaar wordt gestuurd vanuit Washington.
  Het gedeelde liefkozen van onze regering richting de bush admin is wel erg duidelijk.
  Het oorlogs tribunaal en het internationaal strafrecht schijnt voor Balkenende geen punt te zijn.
  Nu heeft de regering een fregat gezonden vanuit Curacau om de bevolking van de zuidelijk staten te gaan helpen.
  Wat kan dat fregat doen om mensen te helpen?
  Dat schip is toch ingericht op oorlogsdaden?
  Welk personeel is bevoegd om mensen te helpen die gewond zijn of zelfs maar traumas te behandelen?
  Flauwekul, deze mensen zijn niet opgeleid voor natuurrampen maar slechts voor oorlogsitiuaties.
  Natuurlijk zend dit kabinet een fregat uit om zijn postitie ten op zichte van de USA gov te waarborgen.
  Zie eens hoe Nederland enorm meeleeft met de slachtoffers van Katrina.
  Schijnheiligheid is troef in dit kabinet!
  En maar dankwoorden ontvangen van de president van de USA, en alweer een wit voetje onvangen van een land waar vele miljoenen in armoede moeten leven!

  Reactie door Hendrik — maandag 5 september 2005 @ 1.15 uur

 10. @ Sonja: welke normen en waarden van Balkenende? Ik hoor hem er nooit meer over, en hij geeft ook niet echt het goede voorbeeld. Jan hoor ik er véél vaker over. En ik denk ook dat de SP op het punt van normen en waarden verder is dan het CDA, bijvoorbeeld met die tomaat voor een daad-actie. Da’s toch alleen maar goed?

  Reactie door Daniël O. — maandag 5 september 2005 @ 1.34 uur

 11. Normen en waarden

  Orde ontstaat alleen als een bijproduct uit chaos. Wanneer chaos wordt onderdrukt, zal de orde dus eveneens afbrokkelen.

  In een land waarin de wet voorschrijft hoe men zich voelen mag, is er geen sprake meer van orde maar meer van onderdrukking.

  Als de dief van mijn eigendom niet langer als crimineel mag worden behandeld, is de redelijkheid verdwenen.

  Normen en waarden zijn niet noodzakelijkerwijs gekoppeld aan respect en rechtvaardigheid.
  Laat staan dat gezag in een land met onze instelling ook maar iets aan geloofwaardigheid overhoud.

  Reactie door Sjaak — maandag 5 september 2005 @ 3.09 uur

 12. Aha, respect. Dat is ‘em. Zou iemand van deze regering ook even naar New Orleans willen gaan en die arme sloebers uit willen leggen dat het om RESPECT gaat. Is dat ook weer opgelost.

  Bij voorbaat mijn dank,

  rob

  Reactie door Rob de Kuster — maandag 5 september 2005 @ 3.22 uur

 13. “Wat zijn de grootste problemen in Nederland en hoe willen we deze
  veranderen? Die vragen staan centraal in het nieuwe winterseizoen van
  Netwerk.”

  Dat wordt dus meer binnenland, minder buitenland. Wordt Netwerk een veredeld Hart van Nederland ? Alles voor de kijkcijfers ?

  De resultaten van de enquête leveren, volgens Intomart, ‘een schokkend beeld’ op.
  Daar word je wel nieuwsgierig van…

  En, wat is ‘het grootste probleem van Nederland’ ?
  Op een gedeelde eerste plaats:
  De respectloosheid….. VAN MENSEN.
  ‘Iets’ zegt mij dat dit of een kwantitatief onderzoek betreft met meerkeuzevragen, misschien zelfs per telefoon of een kwalitatief onderzoek met minder representatieve deelnemers.
  Anders kan ik me niet voorstellen, dat 23 % de respectloosheid van mensen als grootste probleem noemt.

  De respondenten kregen ook een aantal stellingen voorgelegd, waarbij – waarschijnlijk door het zwart maken van een rondje – kon worden aangegeven of men het er mee eens of oneens was of geen mening (gedeeltelijk eens en oneens) had. Met te weinig keuzemogelijkheden om een echt goed beeld te krijgen.
  Van de ondervraagden vond 81 % dat we in Nederland te vaak op een respectloze manier met elkaar omgaan en volgens 78 % zou het beter gaan met Nederland wanneer we meer respect voor elkaar zouden hebben.
  Kijk, dat zijn nog eens percentages !

  Ook de stelling ‘Veel jongeren, maar ook ouderen in Nederland lijken niet
  meer te weten waar de grens tussen fatsoen en onfatsoen ligt’ scoorde 75 % eens en 60 % vond de agressieve, respectloze manier waarop wij met elkaar omgaan bedreigend.

  Respect, respect, respect… van mensen, van jongeren, van ouderen… van ANDEREN !
  De anderen tonen te weinig respect, altijd weer de anderen.
  Het woord respect komt uit het Latijn, van re- (=terug) en specere (=kijken).

  Respecteren is terugkijken… later werd het eerbiedigen, maar dat betekent mijns inziens niet dat de oorspronkelijke betekenis moet worden losgelaten.
  Wanneer terugkijken ons (niet alleen zij) voldoende redenen geeft om elkaar (niet alleen ons) te respecteren, bestaat de kans dat het wederzijds respect weer zal groeien.
  Respect krijg je niet, het moet verdiend worden. En wordt het verdiend, dan wordt het over het algemeen ook gegeven…
  De vraag moet dan ook niet zijn ‘waarom toont de ander geen of (te) weinig respect ?’, maar ‘waarom heb ik geen of weinig respect verdiend ?’

  Misschien een aardige vraag voor onze regering…

  Reactie door Heraclitus VII — maandag 5 september 2005 @ 4.08 uur

 14. Het verhaal (de verhalen van de mensen zelf) achter de resultaten van dit onderzoek van Netwerk-TV staaft alleen maar de inmiddels niet meer alleen door de SP, maar nu door steeds meer organisaties en personen uitgedragen opvatting dat dit kabinet in feite slechts de belangen behartigt van een kleine groep mensen. Die groep mensen namelijk die met het hoge inkomen dat ze al hebben ook in de toekomst, in onevenredige mate, het meest zullen profiteren van alle extra’s die het kabinet nu voor de burgers in het vooruitzicht heeft bij de komende begroting.
  Als de keuzes bij de alternatieve begroting van de SP nog enige rechtvaardiging en uitleg (richting de leden van het kabinet) zouden behoeven, dan kunnen de cijfers en resultaten van dit onafhankelijke onderzoek daar in de extra mate die dan nodig is, goed in voorzien. Met inbegrip uiteraard van de verhalen van de geïnterviewde mensen zelf: dat veel mensen dus écht 50 euro per maand moeten inleveren alleen al door de introductie van de nieuwe zorgverzekering, dat de zorgtoeslag die achteruitgang niet of nauwelijks compenseert en dat terwijl deze mensen dit geld nu al niet kunnen missen, laat staan volgend jaar als ook andere vaste lasten (energie, huur) sterk zullen zijn gestegen.

  Het is niet zonder reden dat een overgroot deel van de bevolking de toekomst somber inzit en er ook geen vertrouwen in heeft dat het door dit kabinet gevoerde beleid van afbraak van het sociale stelsel en van nog meer liberaliseringen (ooit) voor hen zelf nog iets positiefs kan betekenen.

  Reactie door David Tompot — maandag 5 september 2005 @ 4.22 uur

 15. Respectloosheid

  Arrogantie is ook een vorm van respectloosheid.

  Elke keer weer komt een fout en of leugen van een minister er erg goedkoop van af. Regering en meerderheid van de 2e kamer respecteer het volk eens!

  Mensen die te ziek zijn om te werken, vertellen dat ze dat wel kunnen en dan geen werk geven… Dat is toch respectloos?

  Vertellen dat de vergrijzing er aan komt en ouderen die meer dan 40 jaar gewerkt hebben verplichten door te gaan. Terwijl er heel veel jongeren geen werk hebben. Respectvol???

  Elke dag door je werkgever behandelt worden als zijnde een kostenpost/productiemiddel ipv medemens. Dat moet je professioneel zien??

  Het zijn niet alleen de ouders die respect bij moeten brengen, degenen die “leiding geven” behoren dat respect te verdienen en ook te geven aan de ander.

  Reactie door Gekke Gerrit — maandag 5 september 2005 @ 6.51 uur

 16. De uitslag van die enquête verwonderd me niets.
  Ik denk dat je het geheel niet uit het oog moet verliezen. Alles heeft met elkaar temaken. Combineer het maar even. Het inkomen van een grote groep WAOers staat op de tocht. Energiekosten rijzen de pan uit. Huren stijgen elk jaar terwijl het inkomen onzekerder wordt. De te verwachten stijging van de ziektekostenverzekering. Torenhoge brandstofprijzen waardoor een afname van je mobiliteit en de hoge openbaar vervoerkosten. Invoering van de euro, waarmee de teloorgang volgens mij feitelijk begonnen is. Het opdrijven van de lokale lasten door gemeente en provincie. Onderwijsbijdrage fors omhoog. Hoge inkomens gaan er het meest op vooruit. Stagnatie sociale woningbouw( goede woningen moeten plaats maken voor dure appartementen)
  Dit is slecht een greep uit alle ellende die ons door m.n. deze regering is toebedeeld.
  Dan is het niet zo gek dat de respectloosheid toeneemt en vaak agressie ontstaat vanwege uitzichtloosheid op een fatsoenlijk leven. Dan ontstaat er iets van “wat kan mij het eigenlijk schelen”. Ja, Nederland is een rijk land, alleen de vraag is voor wie?

  Stap één: deze regering moet hun biezen pakken en wel zo spoedig mogelijk want voor mij zijn ze schuld aan hetgeen ik hierboven heb genoemd.
  Goede morgen overigens.

  Reactie door Gandalf — maandag 5 september 2005 @ 7.36 uur

 17. Een regering die geen respect toont voor zijn eigen bevolking en kiezers; alleen maar dus het kapitaal respecteert, die krijgt dergelijke signalen terug.

  het is tijd voor de revolutie

  Reactie door ReneR — maandag 5 september 2005 @ 8.05 uur

 18. Ik ben trouwens benieuwd; hoe de stijging van de energieprijs/olieprijs zal uitvloeien over de energierekeningen dit jaar en de komende jaren.

  Alleen even de accijns bevriezen van de benzine is verkiezingsstuntje. Er zijn veel meer dingen in die richting nodig. De winst dreigen ze toch gewoon weer te pakken.

  Reactie door ReneR — maandag 5 september 2005 @ 8.07 uur

 19. Vervolg:

  Energiemaatschappijen die respectloos met klanten omgaan.
  Kabelmaatschappijen die respectloos met klanten omgaan.
  Mensen die continu respectloos behandeld worden, gaan zich helaas ook zo gedragen…

  Reactie door Gekke Gerrit — maandag 5 september 2005 @ 8.52 uur

 20. @17,18,19 Zo is’t maar net!!

  Reactie door Gandalf — maandag 5 september 2005 @ 8.58 uur

 21. waarom ? de hele winter naar netwerk kijken .naar iets wat we allemaal al weten .heel veel organisaties zijn al aangesloten bij keer het tij .een beter voorbeeld van sollidariteit is er volgens mij niet in nederland .dus niet in die luie stoel naar netwerk kijken !maar de straat op !!!!! tot ziens op 24 september http://www.keerhettij.nl

  Reactie door texas henkie — maandag 5 september 2005 @ 9.16 uur

 22. Stel nu dat het gevoel van gebrek aan respect voort komt uit het gebrek aan zelfrespect.
  Stel nu dat de behoefte aan veiligheid voortkomt uit de mate waarin wij het gevoel hebben grip te hebben op ons leven.
  Stel nu dat het gevoel van gebrek aan voldoende geld voortkomt aan onze behoefte aan consumeren.

  Stel nu dat we allemaal minder behoeftes hadden?

  Reactie door tamiem — maandag 5 september 2005 @ 9.17 uur

 23. iets heel anders.
  waarom kilometerheffing,en dit moet 6 miljard gaan kosten waaraan word die zes miljard besteed.
  het is toch veel eenvoudiger om de wegen belasting in de benzine te verwerken en rechtvaardiger en goedkoper.iemand die veel van de wegen gebruikt maakt,zware auto’s enz.
  de pomphouder moet toch iedere maand zijn btw afdragen en als hij dan ook de in de bezine verwerkte wegenbelasting moet afdragen dat zal hem een zorg zijn.
  en dan nog het voordeel dat alle buitenlandse automobilisten ook meebetalen

  of ben ik nou zo dom.

  Reactie door kees — maandag 5 september 2005 @ 9.25 uur

 24. @21 “Het één hoeft het ander niet uit te sluiten”!

  @22 Er zijn al te veel mensen die te veel respect voor zich zelf hebben. Door meer respect voor een ander, krijg je wat meer zelfrespect. Maar niet te veel alstublieft.
  Borstklopperij zie ik al genoeg om mij heen.

  Reactie door Gandalf — maandag 5 september 2005 @ 9.42 uur

 25. Zo,zo, nu ja ach, het is een beginnetje.
  Helaas kan er manipulatie optreden nu al, of achteraf, met uitkomsten.

  Hoe dan ook, eens zien of de mensen bij meerderheid klaar zijn voor een algemene uitgangs basis en kern herziening.
  En dan wel 1 waarbij compensatie van (meer-)geld om de groot-graaiers naar wens te spekken dus geen top 10 eis is!

  Reactie door barend — maandag 5 september 2005 @ 10.43 uur

 26. Respect begint bij jezelf. Dus moeten we ook respect hebben voor onze ministers die (helaas) moeilijke beslissingen moeten nemen.

  Reactie door Robert — maandag 5 september 2005 @ 11.07 uur

 27. Ik heb alle respect voor een minister. De mate waarin hij respect heeft voor het leven en de keuzes en prioriteiten die hij heeft bepalen mijn stem voor of tegen hem.

  Reactie door tamiem — maandag 5 september 2005 @ 11.16 uur

 28. Van de ondervraagden vond 81 % dat we in Nederland te vaak op een respectloze manier met elkaar omgaan en volgens 78 % zou het beter gaan met Nederland wanneer we meer respect voor elkaar zouden hebben.

  Deze 80% heeft het niet over respectloos gedrag van een kleine minderheid, maar van de ‘medeburger’ in het algemeen. Dat betekent dat men zich beklaagt over respectloos gedrag van mensen die zelf tot die 80% behoren die óók klagen over respectloos gedrag.

  Het zou daarom voor Netwerk aardig zijn deze mensen eens in de spiegel te laten kijken en de vraag te laten beantwoorden waarom zij zichzélf wel eens respectloos gedragen. Is dat door stress? Is dat omdat je je in deze maatschappij gedwongen voelt van je af te bijten? Is het een oog-om-oog houding?

  Of leeft men toch in de waan dat alleen de ánder soms respectloos is?

  Reactie door Barry — maandag 5 september 2005 @ 11.21 uur

 29. Reactie van Hendrik

  Eerste succesje voor Busch is er al.

  Plunderaars in New Orleans doodgeschoten

  Reactie door Jofel — maandag 5 september 2005 @ 12.00 uur

 30. Klopt, Jofel, dat er vijf mensen zijn doodgeschoten in new Orleans en dat is inderdaad vreselijk. Maar vertel je er dan ook bij dat het, aldus de politie daar, mensen waren die zelf het vuur openden op een groep mensen die kwamen kijken voor de wederopbouw van de stad en alles dat daarbij hoort? En dat de Politie dus teruggeschoten heeft? Als je dat ook vertelt is het plaatje rond. Anders lijkt het of je gekleurde informatie wilt geven.

  Voor iedereen die wil wonen in ons eigen land: vanavond op Ned.3 – ZEMBLA – over de woningnood. Ik zou zeggen: KIJKEN allemaal!!

  Reactie door L.M. Lembeck — maandag 5 september 2005 @ 14.39 uur

 31. De problemen die hier genoemd worden zijn uitvloeisels van het veel grotere onderliggende probleem: het tweedimensionaal -marktgericht- denken van onze huidige generatie politici. En hieraan ten grondslag ligt weer het lage denkniveau van deze mensen, die niet in staat zijn (of bereid) om enige vorm van politieke visie te ontwikkelen of zelfs hun eigen tweedimensionaal denken af en toe te evalueren. Gevolg van dit tweedimensionaal -marktgericht- denken is, dat alles in onze maatschappij dat ooit vanuit een politiek idee tot stand is gekomen, keihard moet sneuvelen. Gevolg van het gebrek aan evaluatie van het marktdenken is dat men nooit tot de conclusie zal komen dat marktdenken vreselijk duur is, ook in economische zin. Uit een veelheid van doelen die een politicus kan hebben, kiest men dus het eenvoudigste doel: kostenbesparing. En zelfs in die keuze slaat men de plank volkomen mis. De dupe van dit fenomeen is nagenoeg iedere inwoner van Nederland: huizen worden onnodig gesloopt, energie wordt onnodig duur, ziekenhuisbehandelingen worden onnodig duur en zorg sluit niet aan op vraag, onderwijs wordt onnodig duur, sluit niet aan op de vraag en het niveau wordt allerbelabbertst, thuiszorg wordt onnodig duur en op een onbehoorlijke manier aangeboden, bejaardenzorg wordt onnodig duur en op een onbehoorlijke manier aangeboden, openbaar vervoer wordt onnodig duur en volledig uitgehold, publieke bestel dreigt te worden uitgehold… Lef is wat we nodig hebben, roept Balkenende, lef om beslissingen te nemen. Hij claimt over lef te beschikken. Maar dit kabinet en vorige kabinetten tonen geen lef, omdat hun kortzichtige doelstellingen altijd tweedimensionaal en zwartwit zijn. Om lef te tonen, moet je bereid zijn en in staat om moeilijke afwegingen te maken. En dat doen onze huidige politici niet. Nee, wat wij nodig hebben zijn driedimensionale denkers, met lef. Die zitten bij de SP, en ook Fortuyn (oa. faliekant tegen fusies en schaalvergroting in zorg en onderwijs), was zo iemand. De troep die de huidige generatie politici achterlaten is zo groot, dat ie nooit en te nimmer meer kan worden opgeruimd, vrees ik. Het is als Amsterdam tijdens de staking van de gemeentereiniging. En de lef die ze tonen, is de lef van een sprinkhanenplaag die een continent leegvreet, daarmee de eigen buiken vult, en verkondigt dat ze het slechts doen opdat straks alles beter zal groeien. Maar wie gaat opbouwen is niet bekend.

  Reactie door Paul Geveke — maandag 5 september 2005 @ 15.06 uur

 32. Reactie van L.M. Lembeck

  Ja misschien heb je gelijk maar ik geloof ze niet meer in dat schiet grage landje.
  Van de politie of bezoekers is niemand geraakt.

  Reactie door Jofel — maandag 5 september 2005 @ 15.06 uur

 33. Reactie van Paul Geveke

  Goed stuk

  Reactie door Jofel — maandag 5 september 2005 @ 15.10 uur

 34. De reclamefolder van Netwerk is al weer landelijk verspreid. Straks krijgen we na afloop van deze serie de verkiezing van de “meest respectvolle” burger van dit land ,analoog aan de recente verkiezing van de schoonste stad.Aan welke criteria men moet voldoen is nog niet helemaal uitgewerkt maar zal in de loop van de uitzendingen worden getoetst aan de hand van enquetes.Deze “meest respectvolle” burger zal door de Hr.Balkenende himself worden uitgenodigd in de tweede kamer om daar zijn respect te mogen betuigen aan de leden van de volksvertegenwoordiging.Vervolgens mag hij/zij een dag lang op de stoel van de Hr.Balkenende zitten en op een respectvolle manier de tweede kamer voorzitten. Daarna zal de prijs voor de “meest respectvolle” burger worden uitgereikt : u raadt het al,een mooi ingelijste oorkonde met daarop vermeld : “meest respectvolle burger 2005″. En vervolgens weer over tot de orde van de dag.

  Reactie door Pontius Maximus — maandag 5 september 2005 @ 15.21 uur

 35. @30 Mooi stukje Paul, sprinkhanen. Ze komen, vreten de boel kaal en hopelijk verdwijnen ze snel, nog vóór 2007 hoop ik. Wat achterblijft is een sociaal en economisch rampgebied, maar wél met vrije marktwerking!! Het is triest.

  Reactie door Gandalf — maandag 5 september 2005 @ 15.52 uur

 36. Ik kan bijna niet wachten op die reclamefolder van Netwerk…

  Reactie door Sonja — maandag 5 september 2005 @ 16.09 uur

 37. Klinkt allemaal te mooi om waar te zijn.
  Hoe gaan we Nederland weer opbouwen?????
  Zolang de machtlustigen de touwtjes in de hand houden en geen duimbreed wijken kunnen wij alleen maar fantaseren hoe we het willen hebben.
  Of zal mijn droom toch nog eens uitkomen?????
  SP als grootste partij om de rotzooi weer op te ruimen en dat we over 2 jaar weer lekker in ons eigen velletje zitten.
  Met genoeg te eten en drinken.Een woning naar onze zin.Kinderen die goed onderwijs krijgen.
  En geen afgunst naar elkaar toe.Leef en laat leven.
  Heerlijk lijkt mij dat. Hoe lang mag ik nog verder dromen??? of 24 Sept?????????? begin van…….

  Reactie door anita — maandag 5 september 2005 @ 17.21 uur

 38. 24 september ik ben er klaar voor.
  Met het kabinet ben ik helemaal klaar, opzouten z.s.m.

  Reactie door Johan Smeets — maandag 5 september 2005 @ 17.57 uur

 39. Na de ondergang van het machtsdenken van de tweedimensionale politici zal het filantropisch en autarkisch ingestelde partijbestuur van de eenpartij de eendimensionale maatschappij invoeren.Er zal voor iedereen voldoende te eten,drinken,huisvesting en scholing zijn.
  Ieder naar behoefte,ieder naar draagkracht.Dit geldt echter alleen voor de burgers die in Nederland wonen en werken.Alle invloeden van buitenaf zullen dan ook zoveel mogelijk geweerd worden.
  Hieronder valt ook de energievoorziening(olieaanvoer,kolen,gas), de milieu-invloeden vanuit o.a.Ruhrgebied om luchtvervuiling tegen te gaan.Er zullen passende maatregelen worden genomen om dit desnoods met het optrekken van huizenhoge gordijnen(iets voor Monte Christo)buiten onze grenzen te houden.
  Ook de grenscontrole wordt weer ingevoerd om buitenlandse arbeiders te weren.
  De economie staat enkel nog in dienst van de Nederlandse staat en haar burgers.
  Er zal zoveel mogelijk zelfvoorzienend geproduceerd moeten worden opdat de binnenlandse markt volledig bediend kan worden. Ook de multinationals worden gesommeerd om hun internationale banden door te knippen en zich enkel nog op de binnenlandse marktvraag te richten op straffe van uitsluiting.Op wetenschappelijk gebied zullen er richtlijnen worden opgesteld die getoetst zullen worden aan de binnenlandse behoeften en noden. Aan de kwaliteit van het water van de rivieren die nu vanuit Belgie en Duitsland ons land binnenkomen,
  zullen verregaande eisen worden gesteld qua helderheid en zuiverheid.Mochten de normen overtreden worden dan zullen de rivieren omgeleid worden.Verder zullen er ook maatregelen genomen worden die van toepassing zijn op de internationale luchtvaart en scheepvaart.Alleen transitverkeer is toegestaan.Laden,lossen,wegwezen is het parool.Voor nog meer ideeen over een autarkische samenlevingsvorm verwijs ik naar de avonturen van Robinson Crusoe.

  Reactie door Pontius Maximus — maandag 5 september 2005 @ 18.01 uur

 40. “Zo’n 39 procent denkt dat een door de bevolking gekozen burgemeester een positieve uitwerking zal hebben. De burgemeester laten kiezen door de gemeenteraad werkt slechts volgens 13 procent. Een kwart van de ondervraagden meent dat de regering minder moet regelen en meer aan de samenleving moet overlaten.”

  Gaat de SP hier naar luisteren of stemmen ze de volgende keer weer tegen een rechtstreeks gekozen burgemeester?

  Reactie door ronald — maandag 5 september 2005 @ 18.47 uur

 41. Ronald, wil je een populaire dodo als burgemeester of iemand met bestuurservaring? Dat risico ga je straks lopen…

  Reactie door Kees — maandag 5 september 2005 @ 19.27 uur

 42. @kees, nou en, het volk wil het toch.

  Reactie door ronald — maandag 5 september 2005 @ 19.44 uur

 43. @Ronald: correctie, 39% van de bevolking wil het, en dat is nog steeds niet “het volk”……..!

  Reactie door Opa-Buiswater — maandag 5 september 2005 @ 20.08 uur

 44. @Opa, 48% geeft er geen mening over, 13% is tegen, dan moet die 48% zich maar uitspreken of accepteren wat die 39% wil.

  Reactie door ronald — maandag 5 september 2005 @ 20.32 uur

 45. @38 P.M.

  Wat heb jij veel tekst nodig om niets te zeggen.

  Reactie door Ed Sorrento — maandag 5 september 2005 @ 21.16 uur

 46. Als kind van de jaren 50 heb ik niet het gevoel dat de wereld er wat betreft de normen en waarden veel slechter aan toe is dan de voorliggende decennia. Wij zijn normen en waarden volgens mij echter anders gaan ervaren.

  Mijn puberteit heb ik in de jaren 70 mogen beleven, de toen opkomende punkbeweging was een welkome aanvulling op de dwarsheid die menig puber eigen is. En hoewel de punkbeweging andere opvattingen had over normen en waarden dan het gros van de bevolking, werd de stroming door het merendeel van de samenleving geaccepteerd als een nieuw onderdeel er van.

  Wij hebben het in dit log regelmatig over het terrorisme in Nederland, veel bewijzen voor dit terrorisme hebben de instanties die met de opsporing belast zijn hiervoor echter nog niet gevonden. Onze vinger wijst echter al geruime tijd richting een groot deel van de Nederlandse bevolking als zou deze hele groep verdacht zijn. Kapings- en gijzelingsacties door Molukkers in de jaren 70 waarbij willekeurige treinpassagiers werden doodgeschoten hielden Nederland weken in de greep en hebben de gemoederen toentertijd niet minder verhit maar hebben wel minder stigmatiserende op dit deel van de Nederlandse bevolking gewerkt.

  Het probleem met de huidige normen en waarden discussie is dat het wel MIJN normen en waarden moeten zijn en niet die van mijn buurman of van de burgemeester of van de meester op school. Wij vinden ‘excellentie’ al weer snel te ver gaan en ‘ja meester’ hoeven mijn kinderen natuurlijk ook niet te zeggen, wat denkt die wel. Als een agent een parkeerbon uitschrijft omdat MIJN auto op een plek staat waar hij niet mag staan of omdat de parkeertijd is verstreken vind IK dat de parkeerregels niet deugen. De boete voor te hard rijden had IK niet hoeven te krijgen omdat IK maar 8 kilometer te hard reed en uiteraard deugen de vastgestelde regels voor maximum snelheid niet. En belasting betalen willen we al helemaal niet want daar worden alleen maar dingen voor ANDEREN van gedaan, die het misschien slechter hebben, ziek zijn, minder geluk gehad hebben en natuurlijk zijn dat allemaal volgens ons allemaal PROFITEURS.

  Maar wat willen we dan?

  Misschien wetten en regels accepteren, hoe belachelijk die volgens JOU dan ook mogen zijn, daarnaast accepteren dat niet alle mensen hetzelfde zijn en zich al helemaal niet hetzelfde gedragen of dezelfde mogelijkheden gekregen hebben.

  Als dat normen en waarden zijn praten we over hetzelfde!

  Reactie door hanri — maandag 5 september 2005 @ 21.19 uur

 47. Als mensen eens bewuster een gemeenteraad kozen? En daarbij de Haagse politiek niet in gedachten hielden, maar de programma-inhoud van de partijen binnen die gemeente lezen ipv op darminhoud te stemmen?
  Aan een goeie controlerende raad heb je meer dan aan een popie jopie als burgermeester!
  Dus laten wij hopen dat de SP de burgermeester door de gemeenteraad wil laten kiezen.

  Reactie door Gekke Gerrit — maandag 5 september 2005 @ 21.21 uur

 48. @gekke gerrit, en dus de wil van de meerheid van het volk negeren?
  Of moet alleen het kabinet de wil van het volk respecteren en geld dat niet voor de SP?

  Reactie door ronald — maandag 5 september 2005 @ 21.51 uur

 49. Respect is er erg weinig in Nederland,
  maar dat eigenlijk niet zo verwonderlijk.
  Als je ziet naar geloven, elk geloof beweerd het enige ware te zijn, en als je anders of niet gelooft hoor je direct bij het rijk van de duivel (wat te lezen valt in o.a. de bijbel).

  Ik probeer iedereen als een mens te zien en te respecteren en er probeer mee samen te leven, maar sommige mensen maken je het erg moeilijk.

  Reactie door Evert Tigchelaar jr — maandag 5 september 2005 @ 22.13 uur

 50. @48

  Wat je stelt over de overtuiging, is per defenitie voor een aantal religies niet waar.
  Waarmee de kern uit je verhaal valt.

  Wat bedoel je nu eigenlijk te zeggen?

  Reactie door niks — maandag 5 september 2005 @ 22.38 uur

 51. Na Netwerk van vanavond – maandag 5 september – is Nederland voor eens en altijd een Bananenrepubliek geworden.
  Het grootste probleem van Nederland werd wel op een heel pijnlijke manier duidelijk

  Reactie door Louisa — dinsdag 6 september 2005 @ 1.45 uur

 52. @ Louisa: ja, heel erg zielig, dat die ene persoon die volgens het Pieter Baan Centrum een ‘gevaar voor onze medemens’ is en van wie bewezen is pedosekseule neigingen te hebben, door een kunstgreep van Justitie in het gevang was gegooid. Wat zijn we toch een bananenrepubliek geworden, dat we bewezen pedo’s niet tussen onze kinderen in het park laten spelen. :roll:

  Reactie door Daniël O. — dinsdag 6 september 2005 @ 2.46 uur

 53. @ 47 ronald

  De mensen willen een beter bestuur hebben die ook werkt.
  Er moet beter voorgelicht gaan worden door anderen dan politici over de mogelijkheden.
  Ik zie een democratisch gekozen gemeenteraad tegenover een democratisch gekozen burgemeester niet werken.
  Wie heeft dan de macht?

  Reactie door Gekke Gerrit — dinsdag 6 september 2005 @ 7.16 uur

 54. Nog steeds verbijsterd door NETWERK, 5 september 2005 – Ned. I.

  Nederland heeft nog een vereniging te weinig. Er moet er nog één komen voor:
  klokkenluiders in handen van particulieren.
  Subsidie zal er wel niet voor komen:
  dan zou het Ministerie van Justitie bij
  monde van de minister daar ook instemming bij moeten betuigen, mét stémverheffing dierzijds dan wel die van de burger.

  Als we vandaag allemaal het Wilhelmus zouden moeten zingen en heten van Duitsen
  bloed te zijn, dan:
  gibt es heute nur DONNERWETTER !!!!!

  Nederlanders geven vermoedelijk ten diepste
  hun hoogste prioriteit aan:

  veiligheid en réchtspraak.

  Die twee zouden op één lijn moeten kunnen
  staan in het gevoel van de burger.

  Zelfs dié zekerheid, die op de Begroting
  geen cent kost, kan de burger dus ook al niet meer gegarandeerd worden.

  De Regering, ik zég de Regering, ik zég
  niét: het Kabinet, zal nu moeten gaan
  BEGROTEN hoé om te gaan met de wil van de kiezers en hún stémmen.
  Je zou denken dat het hen alléén stémmen gaat kosten, maar nee hoor, de door te voeren operaties om een integer Rechtssysteem op touw te zetten, gaat een
  ongelooflijke hap geld kosten, en de

  Nederlandse kiezer zal er op staan, dat deze keer het te claimen

  BEDRAG VOOR SCHADEVERGOEDING voor iemand,

  willens en wetens ten onrechte veroordeeld
  en ook nog nadien te hebben vastgehouden,

  EXHORBITANT HOOG (DE INTERNATIONALE PERS
  HALEND) ZAL MOETEN ZIJN.

  Verkracht door de Rechtsorde kan niet worden afgedaan met ontheffing uit funkties
  of met een Enquêterapport, hier geldt niet
  meer het verschuilen achter funkties, hier
  is wel degelijk sprake van een hoofdelijke
  verantwoordelijkheid.
  PLICHT TOT GEHEIMHOUDING OF DOEN VERVALLEN
  OF AANPASSING GEVEN DIE VOLDOEN AAN DE
  NORMEN VAN DE BURGER OMDAT ZIJ DAAR DE
  WAARDEN HET HOOGST ACHTEN.

  DIT IS NU EEN SCHOOL VOORBEELD VAN:
  “WITTE BOORDJES CRIMINALITEIT” waarbij men
  =solidair met de burger=
  zichzelf ontdoet van de stropdas
  en hem de burger omdoet.

  Als NETWERK, heel NET WERK levert, dient
  dat met ingang van heden beschermd te worden, maar mogelijk is de DIKTATUUR al
  veel langer achter de schermen hun werk aan
  het bemoeilijken en inperken.
  Allen in dát vak werkzaam, wens ik vandaag
  oplettendheid, doorzettingsvermogen en een
  niet aflatende vasthoudendheid toe !!

  Reactie door Madelief — dinsdag 6 september 2005 @ 8.09 uur

 55. OFF@TOPIC!!!!!!!!!!!!!!!

  Bekijk eens de volgende link

  http://www.netwerk.tv/index.jsp?p=items&r=netwerk&a=188212

  En dan hoop ik maar weer eens, dat jullie het toch wel eindelijk nu met me eens zijn, dat nu echt die rode kaart getrokken mag worden; zoals vrolijk elke keer bovenaan sp.nl staat!

  Jan Marijnissen; wat heb je hier op te zeggen? het is toch verdomme nu echt wel tijd voor die revolutie of niet soms?

  het lijkt wel of we een bananenrepubliek zijn een of de marktwerking al is begonnen in de rechterlijke macht. Deze kutregering is niet te vertrouwen (wanneer wel) en nu de rechterlijke macht ook niet (wat ik al meerdere malen heb gezegd hier). Vooral Donner mot opzouten (Wat ik ook al meerdere malen hier gezegd heb).

  parlementaire enquete? verkiezingsgelul van de PvdA. helpt geen zak; oprotten met die handel; schoonvegen of dit land blijft verrot, zoals het altijd al was geweest.

  BAH!!!

  Dus waar blijft nu die rode kaart??

  HET IS TIJD VOOR DE REV@LUTIE

  Reactie door ReneR — dinsdag 6 september 2005 @ 8.15 uur

 56. De heren hoogvliegers in respect, grossierders in normen en waarden zijn al lang de binding vergeten tussen het woord en de inhoud ervan. Zo kan het verkeren dat de boel gaat rotten van binnenuit. De metafore daarmee verbonden stank wordt o.a. uitgedrukt in de werking van de markt en het verlies van elke vorm van kwaliteit op ieder terrein. Net als in het oude Rome. Dat ging ook niet ten onder aan de barbaren die aan de poort stonden maar aan het eigen interne verderf.
  Met respect. Tijd voor een duikvluchr met harde touch down voor deze valse zeden’meesters’

  Reactie door Alex — dinsdag 6 september 2005 @ 10.06 uur

 57. @53. ReneR. Beetje naief te denken dat de revolutie zal uitbreken na de zoveelste justitiele dwaling.Misschien wel n.a.v.
  de SP.initiatiefnota Oorverdovend en Hartverwarmend van Arda Gerkens,waarin zij pleit voor € 1,3 miljoen voor het bevorderen van de Nederlandse Popindustrie.Ik zou zo zeggen een goede financiele investering om de revolutie te starten onder begeleiding van de creme de la creme van de nederlandse popmuzikanten.Een goede slogan zou zijn : alleen nog revolutionaire POP van nederlandse bodem.

  Reactie door Pontius Maximus — dinsdag 6 september 2005 @ 10.27 uur

 58. @53 ReneR

  Je hebt gelijk, ik denk er net zo over. Van mij mag de revolutie uitbreken. Beetje jammer dat ik die kreet niet meer hoor op dit log. Het is mij allemaal een beetje te braaf, zo zit er geen vooruitgang in. Parlementaire enquete is inderdaad groot gelul en we weten allemaal dat het niets opleverd.

  Reactie door ACCEPT — dinsdag 6 september 2005 @ 10.49 uur

 59. @ 54 ReneR: René ik snap niet wat hier nieuw aan is. De verontwaardiging wegens onterechte veroordeling van Kees B. bestond al jaren, onder andere op grond van het niet matchende DNA. Zie citaat hieronder uit het dossier van Nienke Kleiss van de website van Peter R de Vries:
  “En dan is er nog de uitslag van een langlopend intensief DNA-onderzoek naar sporen op de plaats delict en op het lichaam van Nienke. Er wordt weliswaar erfelijk materiaal gevonden van een onbekende man, maar dat is niet van Kees B.”

  Reactie door Paul Geveke — dinsdag 6 september 2005 @ 12.09 uur

 60. Bij de ontvangst van het SCP-rapport zei Tweede Kamer-voorzitter Weisglas: “Er moet veel gebeuren om het vertrouwen in de politiek te herstellen.” Dat mogen we zo langzamerhand een duidelijke understatement noemen……

  Het schandaal in de zaak van de moord op Nienke Kleiss ligt bij het Openbaar Ministerie, en het daarmee samenwerkende Nederlands Forensisch Instituut. Cruciaal DNA-bewijs is achtergehouden, waaruit de onschuld van de verdachte resp. veroordeelde bleek. Het is zeer schokkend dat zoiets in Nederland mogelijk blijkt, want het is een uiting van je reinste corruptie en machtsmisbruik, waarvan een onschuldige het slachtoffer is geworden. Naar mijn mening moet zo spoedig mogelijk worden aangestuurd op het ontslag en strafrechtelijke vervolging van de betrokken ambtenaren. Erg is ook, dat zeer velen hiervan op de hoogte waren, maar uit angst en/of opportunisme hun mond hebben gehouden, met uitzondering van de klokkenluider. Terwijl een onschuldig veroordeelde een levenslange gevangenisstraf uitzat!
  Het O.M. heeft de rechters in twee instanties (en de advokaat van de ten onrechte veroordeelde) bewust misleid. De rechters mag dit niet zozeer worden verweten; wel misschien, dat ze te weinig zorgvuldig naar het (gebrek aan overtuigend) bewijsmateriaal hebben gekeken.

  Langer bekend is het verschijnsel van de “tunnelvisie”. Dat houdt in dat de politie en/of het O.M. zozeer gefocust zijn op (een) bepaalde verdachte(n) -vaak ten gevolge van zware druk om een bepaalde geruchtmakende zaak “rond” te krijgen- dat ze elke aanwijzing of bewijs, dat een andere kant op wijst, negeren. Dit is niet opzettelijk, maar kan ook slachtoffers veroorzaken, zoals in de Puttense mooordzaak (waarin twee verdachten jarenlang onschuldig hebben vastgezeten). Het was al duidelijk: ook in Nederland komen rechterlijke dwalingen voor. Maar het verbijsterende is nu: die blijken ook opzettelijk veroorzaakt te worden door gerechtelijke ambtenaren, die geacht worden de waarheid aan het licht te brengen! Let’s face it: corruptie en machtsmisbruik komen in de hele wereld voor, ook bij instanties en personen die geacht worden het recht te dienen. Ook in Nederland.

  Reactie door Olav Meijer — dinsdag 6 september 2005 @ 13.06 uur

 61. Hoe komt het toch dat ik voortdurend de stem van Aretha Franklin blijf horen? (“Ar-ie-es-pie-ie-cie-tie!”). :)

  Reactie door Olav Meijer — dinsdag 6 september 2005 @ 13.29 uur

 62. @ Paul Geveke (58):

  Niet bekend was, dat het OM en het N.F.I. bewust de rechters hebben misleid. Omdat het niet-matchende DNA van de dader afkomstig moest zijn. Dus: ze hebben bewust een onschuldige doen veroordelen. Toch nog een graad ernstiger dan slordigheid of een “tunnelvisie”.

  Reactie door Olav Meijer — dinsdag 6 september 2005 @ 13.47 uur

 63. ReneeR volgens mij ligt er nog een gevaar op de loer(waar velen niet op letten).
  Groen Links wordt als joker ingezet…..
  ex kamerlid Rössenmüller wordt opeens voorlichter voor Hoogervorst en Femke gaat feestvieren met haar partij en waar denken jullie….ja ja in NIJMEGEN.
  Ik stel voor het binnenhof te veplaatsen in zijn geheel naar Nijmegen.
  Groen Links wordt gesubsidieerd om SP tegen te werken.
  Maar gelukkig worden steeds meer mensen wakker en ReneeR geheel met jouw eens.
  Nu moeten we er allemaal voor gaan om een handje vol zakkenvullers en machtswellustigen halt te roepen.

  Reactie door anita — dinsdag 6 september 2005 @ 14.08 uur

 64. #57 De vraag is wie die revolutie zou moeten uitroepen…de meeste revoluties zijn (indien ‘geslaagd’ vaak uitgelopen op het vervolgen van tegenstanders die het niet met de toenemende machtskliek eens waren. Een fluwelen revolutie gevolgd door een échte democratie zou mooier zijn en minder chaos veroorzaken.

  Reactie door Kees — dinsdag 6 september 2005 @ 18.49 uur

 65. Het vertrouwen in de politiek hoeft niet hersteld te worden – het moet verdiend worden!

  Reactie door Sonja — woensdag 7 september 2005 @ 15.44 uur

 66. De kwaliteit van het regeringsbeleid (13 %), het terrorisme (13 %)

  Samen 26%

  Reactie door Jansonius — zaterdag 10 september 2005 @ 0.38 uur