De waarheid

2Vandaag pakte vandaag uit met een interview met twee oud-ministers (van Duitsland en Engeland).

Hun roep om openheid en eerlijkheid zodat de waarheid over 9.11 boven tafel komt deel ik ten volle.

Opties voor delen:
 • NuJIJ
 • eKudos
 • del.icio.us
 • Digg
 • Google Bookmarks
 • email

zaterdag 10 september 2005 :: 0.11 uur

119 Comments

119 reacties

 1. “Hun roep om openheid en eerlijkheid zodat de waarheid over 9.11 boven tafel komt deel ik ten volle. ”

  Hoe groot acht je de kans dat de waarheid niet die is welke we tot op heden / sinds kort, te horen kregen?

  Was het geen terrorisme, maar een complot? Met welk doel dan?

  Reactie door Barend — zaterdag 10 september 2005 @ 0.50 uur

 2. Fijn dat het eindelijk ook aangekomen is in de `mainstream’ media. Geeft te denken over de `vrientjes’ die dhr. Balkenende met dhr. Bush en cornuiten is niet?

  Reactie door reinoud — zaterdag 10 september 2005 @ 3.13 uur

 3. @1 “een nieuw perl-harbor” waar ironisch genoeg ook voor gewaarschuwd/gealarmeerd voor was maar door de hogere legertop geblokkeerd werdt. De VS had een aanleiding nodig om het volk zo ver te krijgen dat het de oorlog in wou; dat wilden ze namelijk niet na WO-I maar dat paste niet in de imperialistische plannen.

  Reactie door reinoud — zaterdag 10 september 2005 @ 3.16 uur

 4. @1 lees eens http://www.wsws.org over Katrina en de dingen die we hier niet te horen krijgen zoals over de `martial law’ en de reden waarom het zo laat duurde voordat de militairen kwamen. Dat de FEMA tankers met water, voedsel en andere zaken tegenhield. Dat mensen de stad niet in mochten maar ook niet mochten verlaten(!). Dat er heel eenvoudige weg vanuit het stadion naar buiten de stad was zonder dat je zelfs je autobanden nat kreeg… maar ze werden onder schot tegen gehouden… het waarom laat zich raden.

  Er is in de VS op het moment een coup in de tweede fase. Niets meer, niets minder

  Reactie door reinoud — zaterdag 10 september 2005 @ 3.20 uur

 5. noot achteraf: ik hoop dat ik ongelijk krijg.

  Reactie door reinoud — zaterdag 10 september 2005 @ 3.22 uur

 6. het is toch een grote rotzooi aan het worden.leugens bedrog moord en onze eigen regering doet/steunt flink mee,
  medeplichtig aan moord verkrachting martelen,oorlog,,
  waarom moet/zou ik me nog aan de wet houden uit fatsoen voor me buur ja
  maar cda en vvd die dit steunt,sorry maar een terrorist is er nog heilig bij .

  Reactie door kwaad — zaterdag 10 september 2005 @ 4.38 uur

 7. Natuurlijk zijn er mensen genoeg die hun
  licht, mogelijk buitengewoon gefundeerd inzicht kunnen laten schijnen over wat nog
  in raadselen verborgen blijft nl.
  -men organiseert een handel in de
  oorlogsindustrie;
  -daar wordt veel geld in verdiend en op de
  markt gebracht in nog niet goed bestuur-
  lijke landen, die op hun beurt dat wapen-
  tuig ter beschikking stelt aan arme landen
  in ruil voor ‘goederen’of ‘diensten’;
  -in arme landen ontketent zich of een bur-
  geroorlog, danwel wordt er van buitenaf
  in hun binnenlandse aangelegenheden
  geïntervenieerd, onder voorwending er de
  beste bedoelingen mee te hebben;
  -om dat te illustreren wordt er (van de eer
  der gemaakte winst uit oorlogsindustrie)
  weer geld gepompt in dat land dat het wa-
  pentuig ontving, dat dan “ontwikkelings-
  hulp” wordt genoemd (en mogelijk
  feitelijk dus door het betrokken land
  zelf werd gefinancierd);
  -waarna in vele gevallen die “ontwikkelings
  hulp” of opnieuw werd afbetaald met te
  leveren lokale goederen of diensten, dan-
  wel moest worden terugbetaald, omdat het
  verkregen werd als hetende
  een ‘voorschot’.

  Conclusie lijkt dan dat de cirkel rond
  is en betaalde het arme land het in huis
  gehaalde wapentuig niet één maar twee
  keer.

  Als “feitelijk, volstrekte duidelijkheid”
  in de praktijk bekend wordt, alszijnde de
  vicieuze cirkel, waarin men die ‘armen’ arm
  houdt…en de werkwijze inmiddels wereld-
  kundig is geworden….is het dus niet zo
  vreemd dat een aantal landen hun zgn
  “schuld” kregen “kwijtgescholden”, waarvan
  je kunt zeggen, dat ze die in de gevolgde
  handelwijze, dus eigenlijk helemaal niet
  hádden: ze hebben gewoon 2x betaald en dat
  was 1x teveel.

  Er zijn nog wel wat meer omsluierde
  varianten bekend geworden waardoor provocaties eerst moesten plaatsvinden om
  e.e.a. te bewerkstelligen.
  Studierichtingen genoeg tegenwoordig om er
  alles eens op één lijn mee te zetten die
  dan de loop van de geschiedenis bepaalt !

  “Waarheidsvinding” is dan niet
  “feitelijk volstrekte duidelijkheid” te
  zoeken, maar de féiten te onderzoeken,
  IN DER DAAD !!

  Als Rechters als pionnen in een systeem hun
  werk moeten doen, en de wezenlijke macht
  lijkt gedecentraliseerd te zijn en dus
  inhoudelijk verantwoordelijk blijkt te zijn
  dan is het evengoed de taak van de Rechter
  dié gang van zaken aan de kaak te stellen
  en blijkt dus dat zijn zogenoemde
  onafhankelijkheid
  “feitelijk volstrekt ONduidelijk” is
  gebleken.
  Grote vraagtekens moet je dan stellen
  achter het FEIT dat de gevolgde gang van
  zaken, of het nu buitenslands of binnens
  lands is, dat ‘selecties’ in handen zijn
  van hen die zich zorgvuldig buiten SCHOT
  weten te houden.

  DE 11e september echt uitzoeken van buitenaf kan dan evengoed gezien worden als het zich ongewenst bemoeien met binnenlandse aangelegenheden en zal wel met de grootst mogelijke omzichtigheden worden voorkomen.

  Leer mij DE geschiedenis kennen:
  Kijk op en in de tijd met v.d. Dunk die
  ongetwijfeld verhelderend kan verklaren !!

  Reactie door Madelief — zaterdag 10 september 2005 @ 5.03 uur

 8. Ik heb toevallig gisteren nog naar de film Fahrenheit 9/11 gekeken. Wat duidelijk is, is dat niet alleen de US de heerschappij over een groot deel van de wereld wil, maar dat er miljarden worden verdient door m.n. bedrijven als Halliburton waar de neo-cons het voor het zeggen hebben. Dit zijn constructies die iedereen kan zien en Balkenende en consorten lopen aan de lijband van de Bush administration. Voor mij nog steeds een motie van wantrouwen voor “onze”regering. Ik krijg echt last van plaatsvervangende schaamte.
  Ondertussen is door het vroegtijdig laten “lekken” van de miljoenennota en de zoete belofte van Zalm, de coalitie volgens Interview-NSS voor het eerst in lange tijd weer een meerderheid in de kamer. CDA +3. Een kinderhand is gauw gevuld.
  Goede morgen overigens.

  Reactie door Gandalf — zaterdag 10 september 2005 @ 7.49 uur

 9. Het lijkt wel mode, dat er ineens oud-politici in hun oude dagen ineens gewetensnood krijgen en ineens eerlijk worden; alsof ze het licht hebben gezien.

  van Agt; de Vries; Lubbers; etc….

  Zeker bang dat ze anders in hun christelijke hel zullen komen en nu hun geweten willen reinigen. Straks gaat Donner over 10 jaar ook een boek schrijven.
  We hebben nog een hele hoop delen ervan te gaan.

  de regeringsterreur is ondertussen in volle gang

  Reactie door ReneR — zaterdag 10 september 2005 @ 8.06 uur

 10. @Gandalf

  ja; ik heb net dit ook op het nieuws vernomen.

  helaas krijg ik weer eens gelijk met de stelling dat dit land merendeel wordt bevolkt door idioten en achterlijke schapen.

  De regering hoeft alleen maar even het CBP in te schakelen om wat goed nieuws de ether in te strooien. Wacht maar, als het zorgstelsel wordt ingevoerd en de benzine nog eens 2maal zo duur is, wat daarvan overblijft. Wat mij betreft mag het; als dit de volksopstand doet ontstaan.

  het is tijd voor de revolutie

  Reactie door ReneR — zaterdag 10 september 2005 @ 8.11 uur

 11. Wat is er toch aan de hand in medialand?
  Eerder deze week was het Netwerk en Nova die gedegen onderzoek deden waardoor ik op het puntje van mijn stoel zat. Gisteren 2vandaag met een uitstekend interview en toelichting. IJzersterke uitzendingen en hopelijk met een vervolg. Het lijkt er op dat bij de betreffende actualiteitsprogramma’s de redactie wat meer de vrije hand heeft gekregen! Maar dat is gissen.
  Ik denk dat bij de commerciële de berichtgeving en herdenking van 9/11 veel meer via de geijkte weg zal lopen.

  Reactie door Gandalf — zaterdag 10 september 2005 @ 8.30 uur

 12. Medialand kan nu nog kritisch zijn.
  Na de Medy-asering moet ik dat nog maar even afwachten…
  Nog voor de commerciele TV in ons land startte, had ik in de maatschappijleerklassen een discussie met mijn klasgenoten over de censuur die plaats zal gaan vinden. Die zouden het maar wat fijn vinden dat de ‘linkse’ IKON (anti-kernwapens toendertijd) niet meer uit zou kunnen zenden!!!
  Je ziet in de USA dat TV stations geen enkele kritiek durven ( of wensen te) uiten op de regering. Wanneer dat het geval is, stopt de democratie en begint de manipulatie en het dom houden van bevolkingsgroepen.
  Hier zie je het CDA weer stijgen in de peilingen. De mensen hebben nog geen cent ontvangen van het zoet, maar degenen die het gaan ontvangen zijn alweer om.
  Wij gaan naar een dommecratie waarin de ‘leiders’ die de mensen het domst kan houden wint.

  Reactie door Gekke Gerrit — zaterdag 10 september 2005 @ 9.11 uur

 13. En nu óók dit weer!!!
  Ik blijf me verbazen. Wie is ook alweer verantwoordelijk?? De man krijgt het nog druk.

  Het strafdossier van de Pakistaanse kerngeleerde Abdul Qadeer Khan is niet meer te vinden in het archief van de rechtbank Amsterdam. Daar was hij in 1983 veroordeeld wegens diefstal van geheime informatie over kernwapens van Urenco in Almelo.

  Rechters en de archivaris hebben geen idee waar het dossier is gebleven. Dat zei rechter A. Leeser-Gassan, vertrekkend vice-president van de rechtbank in Amsterdam, vrijdag in de tv-rubriek Nova. Zij vindt het ,,verbijsterend en ongehoord voor ons” dat iemand kennelijk kan bewerkstelligen dat een dossier verdwijnt. Zij vermoedt nu dat dit te maken heeft met de bemoeienissen van de Amerikaanse inlichtingendienst CIA in deze zaak.

  Leeser veroordeelde Khan conform de eis tot vier jaar cel, maar hij heeft nooit zijn straf uitgezeten. In hoger beroep oordeelde het hof dat er een vormfout was gemaakt. Khan woont nu in Pakistan.

  Reactie door Gandalf — zaterdag 10 september 2005 @ 9.14 uur

 14. gandalf(11) ik heb het vermoeden dat met name de publieke omroepen .bezig zijn met een offensief tegen medy v.d.laan .om hun eigen hachje te redden .op zich is daar niks mis mee . maar ze hadden al veel eerder open ?jounalistiek moeten bedrijven . dat boes de kluit belazerd is al langer bekent .en een onderzoek naar onze eigen boes (j p ) is mijninziens ook wenselijk .het dossier van kahn is pleiten ?dat van hans v aanraat zal ook nog wel verdwijnen ben ik bang .maar gelukkig hebben we de fotos nog .toch ? door maar achter de states aan te blijven lopen brengt onze regering de bevolking in groot gevaar .dus moet ze weg .dus geef ze een signaal .en kom 24 september naar denhaag .www.keerhettij.nl als ze het dan nog niet snappen .moet de boel hier plat!!!!

  Reactie door texas henkie — zaterdag 10 september 2005 @ 9.30 uur

 15. @14 Ik ga met de bus vanuit Groningen.
  Ik durf niet met de trein vanwege de verhoogde staat van terrorisme alarm. Zou hier een complot achter zitten. Op 24 september alarmfase rood?????
  Ik sta nergens meer van te kijken.
  (kwinkslag mijnerzijds)

  Reactie door Gandalf — zaterdag 10 september 2005 @ 9.46 uur

 16. Wat moet men denken van de recentelijke ontwikkelingen?

  De aanloop naar WW3?

  Reactie door Johan Smeets — zaterdag 10 september 2005 @ 9.47 uur

 17. @12 De wetenschap daarvan noemen we “dommologie” (doet mij een beetje aan bier denken)

  Reactie door Gandalf — zaterdag 10 september 2005 @ 9.49 uur

 18. Waarschijnlijk heeft Balkenende ook een Perl Harbour nodig. Vooralsnog doet hij het met loze beloften maar als dat niet werkt…..wie weet!

  Reactie door Gandalf — zaterdag 10 september 2005 @ 9.53 uur

 19. Ik heb ook gekeken en was geschokt. Dat mensen zó minderwaardig kunnen zijn en zo ‘fatsoenlijk’ proberen over te komen!

  Reactie door Lucide — zaterdag 10 september 2005 @ 9.59 uur

 20. http://www.reopen911.org

  http://911physics.co.nr/ : mooi plaatje ^^ als zeg ik het zelf

  http://letsroll911.org/ipw-web/bulletin/bb/viewtopic.php?t=6739

  Het gebouw ontploft al voordat de vliegtuig naar binnen is gecrasht.

  het is een inside job!

  en dan kunnen wij wel lekker in nederland zeggen jah daar hebben die amerikanen hun zelf mee , maar wij ook die balkende het schoot hondje van bush! gaat lekker mee in de oorlog met iraq en hij weet donders goed dat de oorlog zinloos is maar wij moeten effe bewijzen dat we een een vriendje zijn van de toekomstige hitler.
  Het hele terrorisme is juist opgwekt door bush, pas sinds 911 toen bush iraq binnenviel si het pas begonnen ze proberen ons allemaal bang te maken zo dat wij onze vrijheid opgeven en hun agenda kunnen vol brengen, het zou me niks verbazen als we dadelijk Veri Cgips in moeten doen of RFID chips verplicht! en als het niet verplicht is dan kunnen we gewoon niks kopen en jah RFID chips komen 2006 op de markt en je weet hoe snel dat gaat: http://home.wanadoo.nl/henryv/lucid.html

  Reactie door Jeroen — zaterdag 10 september 2005 @ 10.27 uur

 21. Wie zich afvraagt waarom je zou twijfelen aan de officiële lezing, download s.v.p. gratis de verbijsterende (en Nederlands ondertitelde) documentaire Confronting the Evidence.

  Reactie door Barry — zaterdag 10 september 2005 @ 10.40 uur

 22. @21, die ken ik.
  Echter, met welk doel die 2 torens en al die doden?
  Werden de terroristen in kwestie ook ‘geframed’?

  Reactie door Barend — zaterdag 10 september 2005 @ 11.04 uur

 23. Jan moet zich wat meer laten horen in de media over dit onderwerp.

  Reactie door Jeroen — zaterdag 10 september 2005 @ 11.45 uur

 24. De gevolgen van het als een hondje lopen achter het persverse beleid van Bush door de Maffia in den Haag zijn al duidelijk in de contouren van de Nederlandse samenleving te zien.
  Rijk en armoede.
  Beperking van vrijheid.
  Het proberen mond dood te maken van de Media.
  Oorlogje voeren.
  Angst rond zaaien.
  Het recht manipuleren.
  Verkeerde informatie naar het volk.
  Zelf verrijking.
  Afbraak onderwijs en ziekenzorg.
  Afbraak sociale voorzieningen.
  Als je eigen de vrijheid neemt om in andere landen klappen uit te delen krijg je die terug dit gaat net als in die landen met veel gevolgen voor onschuldige burgers.
  Gelukkig heeft Europa de traditie om zulke corrupte regiems die door het volk niet gepikt worden met een revolutie omver te werpen.

  Reactie door Jofel — zaterdag 10 september 2005 @ 11.49 uur

 25. jan marijnissen laat eens me eens horen wat jij hier allemaal van vind?

  Reactie door Jeroen — zaterdag 10 september 2005 @ 12.13 uur

 26. Het zal me niets verbazen als hoge jongens in de Amerikaanse overheid bewust het voorkomen van 9/11 hebben gefrustreerd om hun eigen politieke belangen van macht na te streven. Kijk, verhalen dat alle westerse geheime diensten samenspannen tegen haar eigen burgers, iets dat ook van die 9/11-freaks beweren, dat lijkt me ook weer pure onzin, maar deze mannen zijn redelijk genuanceerd en duidelijk. De 9/11-commissie zat dan ook een aantal onvolkomenheden op het spoor, maar liet zich uiteindelijk makkelijk bepraten.

  Reactie door Daniël O. — zaterdag 10 september 2005 @ 12.30 uur

 27. @ Gandalf (#8): Michael Moore zegt soms best wel zinnige dingen in Fahrenheit, maar toch vind ik hem net zo’n manipulatief mannetje als die Bush. Hij wil immers graag het publiek overtuigen van zijn standpunt en weet dat te doen met pienter in elkaar gezette filmbeelden (zoals ook Willem Post opmerkte). Oplettendheid en een kritische kijk van de kijker is ook bij MM geboden.

  Reactie door Daniël O. — zaterdag 10 september 2005 @ 12.40 uur

 28. Op geenstijl.nl zag ik het volgende:
  “Zo hebben alle conducteurs van NS vandaag een sms’je ontvangen waarin een “lichte terreurdreiging” wordt afgekondigd. Ofwel, oppassen geblazen voor rugzakken en ander verdacht spul. Met de angstcampagne hoopt Donnert de aandacht af te leiden en zijn geplaagde OM uit de wind te krijgen.”

  Geenstijl.nl lult wel vaker wat, maar deze gedachte ging ook al door mijn hoofd toen ik over die zgn. terreurdreiging hoorde. Zegt weer genoeg over mijn vertrouwen in Donner en consorten.

  Reactie door Martin — zaterdag 10 september 2005 @ 12.49 uur

 29. Er is niets mis met goede propaganda. Probeer deze eens:
  http://www.knife-party.net/flash/barry.html

  Reactie door Sonja — zaterdag 10 september 2005 @ 12.55 uur

 30. Ik heb de uitzending gezien en was diep geschokt.Hoe verrot is de Amerikaanse regering,inclusief de schoothonden die hier achteraan hobbelen?Zij sleuren de wereldbevolking mee in een diepe ellende die straks niet meer te keren is.Jammer genoeg zijn er nog steeds teveel mensen die dit soort tv-programma’s niet bekijken en dus niet op de hoogte zijn van dit soort gevaarlijke zaken die de wereldvrede bedreigen.Ik vrees voor de toekomst van mijn kleinkinderen.Deze lui zijn GEWETENLOOS.

  Reactie door Diny — zaterdag 10 september 2005 @ 13.04 uur

 31. @Diny het loopt al een tijdje en dit is, geloof me, maar het topje van de ijsberg. Als ik de tekenen goed interpreteer:

  * ongeveer in Oktober-November een grote aanslag w.s. met een dirty bom of een kernwapen mischien in de VS zelf. Uiteraard w.s. CIA job.
  * Iran krijgt de schuld (natuurlijk) en wordt aangevallen met kernwapens om strategische bunkers uit te schakelen maar tegen bevolking sluit ik niet uit. Een echte grondoorlog/bezetting komt er niet denk ik.

  Enige staving:
  - er zijn paratroepen naar Iraq gestuurt. Deze gasten zijn teringduur om op te leiden en gaan echt niet gevangenen bewaren; alleen inzetbaar als offensief.
  - alle verloven van september tot en met eind december zijn ingetrokken.
  - de VS schent nu al reeds het Iraanse luchtruim in de hoop Iran te provoceren. Deden ze in Iraq ook, alleen Saddam hapte niet.
  - er zijn al `special forces’ in Iran om doelen te identificeren en te saboteren.
  - een tweede ronde in de veiligheidsraad zoals met Iraq durven ze niet; zou ook veel te lang duren dus een `provocatie’/reden zou erg goed uit komen maar moet wel extreem zijn om de bevolking mee te krijgen.

  … de lijst gaat door.

  Reactie door reinoud — zaterdag 10 september 2005 @ 13.39 uur

 32. paratroepen: parachute infanterie troepen; is dit te correcte benaming? (bron was Engels)

  Reactie door reinoud — zaterdag 10 september 2005 @ 13.41 uur

 33. Ik vind het klasse dat Twee Vandaag dit opgepakt heeft, we zijn eindelijk de Daanspeak-fase voorbij…Verder sluit ik me aan bij de reacties van Reinoud…

  Reactie door Johnito — zaterdag 10 september 2005 @ 13.58 uur

 34. @31: de aanslag die jij bedoeld was trouwens oorspronkelijk in augustus gepland, en had plaats moeten vinden in Galveston. Helaas voor de CIA en Washington werd er aan de bel getrokken door enkele insiders (vermoedelijk was de wegens “sexual misconduct” ontslagen generaal Byrnes daar één van, naast o.a. een in Galveston gestationeerde marineman)Zie ook
  http://darealjohnito.web-log.nl/log/3360486 .

  Reactie door Johnito — zaterdag 10 september 2005 @ 14.06 uur

 35. Krijgen ze bij stormfront toch nog gelijk;
  [url]http://www.stormfront.org/forum/showthread.php?t=124896[/url]

  Reactie door arend — zaterdag 10 september 2005 @ 14.18 uur

 36. @34 klopt, maar dat zou verkeert uitkomen met de Duitse verkiezingen want Schroder is tegen en dat zou niet goed uitkomen. CDU is voor dus als het even kan…. In de zuidduitse pers is trouwens een artikel verschenen waarin Bush een duitse politicus verzekerde dat Iran niet voor de verkiezingen zou worden aangevallen; dit na zorgen over de impact die dat zou hebben en Schroder weer in het zadel zou helpen ook al wordt hij veracht op zijn sociale afbraak en privatiserings praktijken.

  Reactie door reinoud — zaterdag 10 september 2005 @ 14.55 uur

 37. Ik weet zeker dat als Jan Marijnissen^^
  populaire uitspraken doet over amerika(9/11) etc. meschien wat meer kans maakt bij de bevolking want de burgers zijn nou eenmaal dol op personen die durven te zeggen waar ze voor staan en tegen alle onwaarheden die door de media ons word voorgelogen tegen te spreken.

  Reactie door Jeroen — zaterdag 10 september 2005 @ 15.01 uur

 38. tijd voor een tegenreactie… wat een onzin wordt er hier neergekalkt. Om te beginnen al die complottheorien, zoals ontploffingen voordat een van de 9-11 vliegtuigen de torens in vloog… lachwekkend. Verder als 9-11 een complot is waarom houden al die duizenden mensen die daarbij betrokken zijn dan hun mond, alsof je zoiets tegenwooordig geheim kan houden, klets natuurlijk. En mm ziet alleen maar veel ‘verdachte’ omstandigheden omdat hij ze wil zien, hij lijkt qua dat betreft enorm op het om (daar heb ook ik weinig vertrouwen in).

  Verder schijnt iedereen te vergeten dat sinds amerika het machtigste land op de wereld is er nauwelijks meer grote oorlogen zijn, in west europa hebben we al 60 jaar zelfs geen grens conflictjes meer gehad!!!!! En dat is dus met dank aan het Amerikaanse overwicht, niet aan onze vredelievendheid!

  Verder zullen er vast nog wel meerdere aanslagen gaan volgen, helaas nauwelijks te voorkomen en – INDERDAAD- geen reden om onze zwaar bevochte privacy zomaar op te gaan geven, daar ben ik het van harte mee eens

  Reactie door Bart — zaterdag 10 september 2005 @ 15.34 uur

 39. oh ja, kleine toevoeging. Omdat wij dankzij amerikaanse steun al jaren van vede verzekerd zijn voelen krijgen wij de arrogantie om vooral tegen een poging te zijn het leven van de gemiddelde irakees te verbeteren. Want zoals we allemaal weten stroomde er voor de oorlog daar ‘chocola door de rivieren, waarin kinderen vrolijk speelden en kon men frank en vrij leven in een grote tuin van eden’…

  Reactie door Bart — zaterdag 10 september 2005 @ 15.37 uur

 40. Bart, sinds het onstaan van de VS is er maar een (1) periode van ongeveer 25 jaar geweest dat ze NIET in oorlog waren. Alleen al vorige eeuw waren er korea, vietnam, nigaraqua, panama, iraq (3) los van alle andere meer duistere zaken en ga zo door. Noem de oorlogen in Iraq maar klein(!) geschat een 100.000 doden minstends los van de miljoenen die het leven hebben gelaten door de decades van sancties van de VS tegen Iraq.

  Reactie door reinoud — zaterdag 10 september 2005 @ 15.42 uur

 41. “oh ja, kleine toevoeging. Omdat wij dankzij amerikaanse steun al jaren van vede verzekerd zijn voelen krijgen wij de arrogantie om vooral tegen een poging te zijn het leven van de gemiddelde irakees te verbeteren.”

  propaganda aan het werk. Saddam was/is een beul en Iraq is beter af zonder hem, daar is iedereen het over eens maar het regime in Iraq stond volgens sommige bronnen al op klappen…

  Dat de VS Iraq aanvielen voor de Irakies… laat me niet lachen. Olie, olie en macht dat is alles.

  Reactie door reinoud — zaterdag 10 september 2005 @ 15.50 uur

 42. Bart je hebt zeker nog nooit zelf op onderzoek gedaan?
  Je bent vast zo’n mak schaapje van de kudde schaapjes alles wat je word vertelt door de media geloof je?! WORD WAKKER! dit is helemaal geen complot! alle bewijzen zijn er en ze zijn nu zo ver dat ze 9/11 gaan reopenen !!! maarjah als je te blind bent om je ogen te openen.
  kijk eens op http://www.reopen911.org van jimmy walter 1 van de rijkste zakenmensen, denk je dat hij zo veel geld besteed aan een complot! word wakker en doe je ogen open mak schaapje!

  Reactie door Jeroen — zaterdag 10 september 2005 @ 15.54 uur

 43. Kijk maar eens op de foto’s en video’s daar laten ze door deskundigen zien dat precies voor het vliegtuig er in boort het gebouw ontploft en dan dirverse getuigen hebben gemeldt dat ze bommen hoorde.
  Kijk verder dan je neus lang is.
  Niks in media wereld is nog echt te vertrouwen.

  Reactie door Jeroen — zaterdag 10 september 2005 @ 15.56 uur

 44. Zelf denk ik dat de totale oppositie, afgezien van 3 stuks, nu niet langer opponeert, waarschuwt en onderzoekt, maar
  de rapen van de meisjes en knapen meer dan
  gaar vindt en is het eenvoudiger in eigen
  sop gaar te koken, dan er nog eens een
  bleekmiddel tegen aan te gooien.
  Regeringsverantwoordelijkheid in handen van
  het Kabinet, dan zal dat ook zo zijn.
  Op een gegeven moment kan de oppositie heel
  uitgeput redeneren: barst maar, moet je maar weten wat er van komt, zoek het maar
  uit, maar deze keer tot op de bodem. Daar
  zou zelfs de oppositie niet eens aan te pas
  moeten komen, wijzen nogmaals op fouten en
  verantwoordelijkheden heeft zijn grenzen.

  Het zou me niet verbazen overigens, dat waar de media om veiligheidsredenen toch al
  meer dan genoeg terughoudend is, zij zich
  niet langer laten aanleunen de “schuldigen”
  te zijn in het zgn “opkloppen van angsten”
  bij medeburgers.
  Ook zij kunnen een flink tegenoffensief
  doen en en masse, de gehele pers het werk
  neerleggen: dan is er geen krant, dan is er
  geen radio en dan is er geen tv, dan zal het Kabinet overal vlugschriften moeten
  verspreiden middels de staatsdrukkerij en
  verspreidden door militaire eenheden.
  Dan wordt er geen toestemming gevraagd om te staken, dan levert daar iedereen met
  liefde 2 vrije dagen voor in.
  Dan is het te hopen dat er geen andere
  disciplines in de communicatiemogelijkheden
  zoals telefonie en openbaar vervoer deze
  evt. akties gaan steunen, want dan kunnen
  ziekenhuizen hun werk niet meer doen.
  Zo kan dan heel Nederland evt. alleen zijn
  PINpas nog gebruiken.
  We moesten de roze brilletjes maar eens af
  gaan zetten en de Regering op de neus pinnen dat deze verschrikkelijke omzwervende bewegingen niets meer met politiek en diplomatie te maken hebben,
  maar lijkt op een “zieken”van de burger, en
  vooral de zwaksten, de meest hulpbehoevenden ervan op stang te jagen, in
  de slapeloze nachten te doen vervallen.
  Eigenlijk zou er heel ouderwets de matten-
  klopper overheen moeten, voor dit soort
  onrust veroorzakers op het hoogste niveau.
  Natuurlijk zullen er vast nog een handjevol
  goedwillenden zijn, maar vermoedelijk in
  funktie overruled worden en ook gedreigd met ONeervol ontslag, en dat krijg je niet
  als je dat zelf keurig aanbiedt, en zo slim
  zal men ten leste wel zijn, ná alle jubileumvóórstellingen en champagne die
  de nevel brengen om zich mee uit de voeten
  te kunnen maken…..westwaarts, de branding in met dit mooie weer en een laatste rondje om de pier zwemmen met zijn
  allen, met zijn ah-ah-len !

  Reactie door Madelief — zaterdag 10 september 2005 @ 16.04 uur

 45. Ik geloof dat er een 2de 9/11 geval komt en dat dat het begin is heleboel conflicten en dat in 2007 WWIII zal beginnen.

  Reactie door Jeroen — zaterdag 10 september 2005 @ 16.16 uur

 46. @Reinoud,

  Voor de tweede wereldoorlog zagen we de opkomst van brute, rechtse dictaturen.
  En in de democratiën daaromheen hadden we extreemrechtse knokploegen die streefden naar dictatuur. Èn er waren linkse pacifisten die zeiden dat het in Duitsland ‘allemaal wel meeviel’.
  Na de oorlog bleken ook pacifisten van het ‘gebroken geweertje’ vanuit Duitsland betaald te zijn.

  Toen kregen we de koude oorlog, brute cummunistische dictaturen tegen democratiën, waar linkse knokploegen (RAF, CCC, Action Directe etc.) streden tegen de democratie.
  En er waren de pacifisten; we moesten niet ‘vijanddenken’, de USSR viel wel mee.
  Na de val van de muur bleek dat ook hier bepaalde IKV-ers en andere vredesactivisten door de Stasi werden betaald.

  Nu zien we allerlei brute, islamitische dictaturen, en weer vele kleine knokploegen die met geweld meer islam in de wereld willen brengen.
  En er zijn natuurlijk gelijk weer mensen die roepen dat dat allemaal wel mee valt.
  Wie zou er over 20 jaar door de mand vallen, als zijnde ‘betaald door de jihadisten’?

  Op het westen en de VS valt een hoop aan te merken, en dat mag hier ook.
  En iedereen mag ook met complottheoriën komen. Over Elvis, of over UFO’s.

  Of over de 4.000 joden in het WTC die vrij namen op 11-9, over de metro in Londen waar 7-7 geen joden mee reisden, over de Mossad die Ladi Di liet verongelukken, over hoe Bush dient te kijken als hij (voor de klas) onwaarschijnlijk slecht nieuws hoort.
  Over het pentagon, dat éigenlijk’ door een kruisraket is getroffen (maar waar is dat vliegtuig dan gebleven?), alles mag.
  1 van de argumenten van von Bülow; “ze lieten te veel sporen na”. Wel, als je toch naar het paradijs gaat, wat maakt het dan uit dat iedereen je kent?

  Al lang voor 11-9 was er een golf van terreur in Azië, Afrika en het hele Midden Oosten in gang gezet. Waarom zou deze ene aanslag, die al-qaida wereldberoemd maakte, door de CIA zijn gepleegd?

  Ik ben dan ook benieuwd of dit tot kamervragen leidt, ik denk dat geen serieuze politicus zich aan deze onzin wil branden.
  Zo’n forum is wat dat betreft lekker makkelijk.

  Reactie door arend — zaterdag 10 september 2005 @ 16.32 uur

 47. @Jeroen(43),

  Waarom zou je springstoffen in een gebouw verstoppen als je er toch een vliegtuig doorheen laat vliegen?
  Hadden de VS ook dynamiet verstopt in Hiroshima voordat ze die atoombom gooiden?

  En die 3e wereldoorlog valt wel mee; in de islamitische wereld is men de terreur nu ook steeds vaker zat, kijk maar naar Libanon. Dit geweld is een laatste stuiptrekking van de oude machthebbers, die zien dat de wereld kleiner wordt.
  Door internet en mobiele telefonie werkt de censuur steeds minder, geweld kan dan even de status quo herstellen, maar niet voor eeuwig.

  Reactie door arend — zaterdag 10 september 2005 @ 16.38 uur

 48. Ik heb mij inmiddels wat verdiept in hetgeen aangeboden wordt via dit medium en radio en tv over de rol van de US in de wereld. Sceptisch als ik ben, dacht ik aanvankelijk dat het met die complotten wel mee viel. Het heeft er inmiddels alle schijn van dat we aan de vooravond van WO 3 staan als die niet al begonnen is. Gezien alle uitspraken en daden van Bush en zijn neo-cons.
  Ben ik dan paranoia? Misschien. Maar als in de tijd van de opkomst van Hitler iemand zou zeggen: “deze man is een gevaar voor de wereldvrede” dan werd die waarschijnlijk voor gek verklaart. Mocht, wat ik niet hoop G.W. Bush zijn doel wereldheerschappij zijn en er nog meer dan nu al slachtoffers vallen, dan zijn wij mede schuldig door een marionet van Bush n.l. de heer Balkenende and friends de kans te hebben gegeven om dat te doen.

  Reactie door Gandalf — zaterdag 10 september 2005 @ 16.41 uur

 49. Tot op heden gebeuren de meeste zaken in de “achterdeur” politiek nog steeds, gelukkig stelt Jan zijn weblog open voor discussie hierover, nou je moet ze nog tegenkomen van de VVD en CDA waarin je zo vrijuit van meningsuiting mag en kunt zijn! Op deze wijze worden zéér gevoelige onderwerpen besproken/aangesneden en een ieder kan daar zijn/haar mening over geven (democratisch) terwijl ik nu al bijna anderhalf jaar zit te wachten op een antwoord van JP…TRIESTE partij dat CDA…

  Reactie door pien — zaterdag 10 september 2005 @ 17.27 uur

 50. Op zaterdag 24 september om 13 uur wordt het Binnenhof in Den Haag massaal omsingeld. Het is genoeg geweest met het harde beleid van dit kabinet, dat volgens onderzoek nog maar door 19% van de bevolking wordt gesteund! Daarom zullen we, op zaterdag na Prinsjesdag, hand in hand het kabinet massaal de rug toekeren.

  Twee jaar Balkenende II heeft meer kapot gemaakt dan ons lief is. Enorme bezuinigingen hebben de sociale voorzieningen uitgehold. De aanvallen op de georganiseerde solidariteit hebben de klok vele jaren teruggezet. Onder dit kabinet is de kloof tussen rijk en arm, oud en jong, autochtoon en allochtoon toegenomen.

  Dit kabinet van ‘waarden en normen’ heeft weinig respect getoond met het op straat zetten van duizenden vluchtelingen, het doorgaan met kernenergie en het ongemoeid laten van al maar stijgende topsalarissen terwijl de uitkeringen verder onder druk komen staan. Daarom hebben vier op de vijf Nederlanders geen vertrouwen in dit kabinet. Daarom hebben duizenden mensen deel genomen aan protesten tegen het kabinetsbeleid. Op 2 oktober vorig jaar demonstreerden 300.000 mensen in Amsterdam.

  Op zaterdag 24 september om 13 uur willen we samen met u ons ongenoegen over het kabinet laten horen door het Binnenhof met een massale menselijke keten te omsingelen. Kom ook naar Den Haag en laat merken dat het genoeg is geweest met het harde rechtse beleid van dit kabinet. Doe mee, keer het tij!

  Zie voor meer informatie: http://www.keerhettij.nl

  Reactie door Jeroen — zaterdag 10 september 2005 @ 18.10 uur

 51. “Het is genoeg geweest met het harde beleid van dit kabinet, dat volgens onderzoek nog maar door 19% van de bevolking wordt gesteund!

  Stelletje populisten. ;)

  Reactie door Daniël O. — zaterdag 10 september 2005 @ 18.19 uur

 52. Dat is een heftige documentaire Jan. It had al veel complotten gehoord, maar deze lijkt me het meest geloofwaardig, sterker nog. Ik geloof hem meteen. Al die leugens van 11 september vallen goed samen met de leugens over Irak. Is het mogelijk om hier kamervragen over te stellen?
  Dat kan een interessant debat worden….

  Reactie door arthur — zaterdag 10 september 2005 @ 18.25 uur

 53. Waar ik me nu weer over verbaas, is dat iedereen hier zo verbaasd over is.

  Begrijp me niet verkeerd: ik vind het verschrikkelijk! Maar het rapport waar in de uitzending over gesproken wordt, was al jaren bekend. En ik ben er (eerlijk gezegd) altijd vanuit gegaan dat de gebeurtenissen op 11-9 de Bush-regering (en dus de schrijvers van het rapport) zeer goed uitkwamen. Eindelijk kwam er draagvlak voor hun ideologie.

  Ik wist niet dat het zo ver was gegaan dat men blijkbaar opzettelijk signalen heeft genegeerd en de gebeurtenissen heeft laten gebeuren. En dat is schokkend.

  Maar eigenlijk doet onze regering in het klein en op ander vlak precies hetzelfde. Namelijk de economische situatie van het land misbruiken (véél erger voorstellen dan het in werkelijkheid is) in een poging om draagvlak te verkrijgen voor sociale hervormingen waar géén draagvlak voor IS. En dat is net zo erg.

  Dit soort manipulatie is nu precies de reden waarom de bevolking steeds cynischer wordt en steeds minder vertrouwen in de overheid krijgt. En dát is een gevaarlijke ontwikkeling.

  Reactie door emma — zaterdag 10 september 2005 @ 18.33 uur

 54. Hier wil ik nog even aan toevoegen dat ik het eens ben met Arthur (51). Dit vraagt om een debat, laat onze regering nu eindelijk maar eens openheid van zaken geven over het hoe en waarom van de Nederlandse steun aan de oorlog in Irak. Zeker in het licht van de uitzending van Twee Vandaag.

  Reactie door emma — zaterdag 10 september 2005 @ 18.35 uur

 55. @42 Jeroen, Bart den ik is van de type mens die zolang zijn eigen huis niet getroffen wordt vindt het allemaal prima.

  Miljoenen mensen op deze ardbol zijn door de ene na de andere oorlog getroffen geweest, waarbij de grootste macht altijd betrokken was, maar ja het belangrijkste is dat het niet op onze straat gebeurde.

  De anderen mogen eronder leiden, niet wij dus en zo is alles weer mooi.

  Reactie door Walking Bull — zaterdag 10 september 2005 @ 18.46 uur

 56. iedereen die een beetje nadenkt .wist al vanaf de eerste dag na 11-9 dat het zaakje stink .
  stel dat dez torens gesloopt moesten worden dan is de gangbare methode dat dit met explosieven gebeurd .om het gebouw recht neer te halen .nou ik dacht dat dit goed gelukt was .toch? verder is het bekend dat de plaats waar de raket uhh vliegtuig het pentagon binnen vloog .LEEG STOND WEGENS RENOVATIE !!!!! is natuurlijk allemaal toeval .tot ziens op 24 september .

  Reactie door texas henkie — zaterdag 10 september 2005 @ 18.57 uur

 57. shit vergeten .ik vind jan dat je dit item bijv maandelijks terug moet laten komen om de bevolking scherp te houden .

  Reactie door texas henkie — zaterdag 10 september 2005 @ 18.59 uur

 58. De gevaarlijke Amerikaanse neocon-kliek, die met Bush aan de macht is gekomen, blijkt op de hoogte te zijn geweest, via allerhande waarschuwingen en berichten tevoren, van de plannen van Al Qaeda om vliegtuigen als bommen te gebruiken, maar heeft niet ingegrepen omdat het politiek als geroepen kwam. Zo heb ik de berichtgeving begrepen. Duizenden dode eigen burgers zijn `peanuts` voor deze machtswellustelingen. De aanslagen op het WTC en Pentagon waren immers een prachtig handvat om het volk zo veel angst aan te jagen dat neo-imperialistische oorlogen konden worden gevoerd. Om te beginnen in Afghanistan en Irak.

  En wat de `niet concrete terreurdreiging` gisteren in Nederland betreft….. die kwam ook inderdaad toch wel héél erg goed uit, na dat gelazer rond het OM……

  @ Gandalf (13):

  Het cruciale punt is geweest, dat na zo’n fout in de betekening van de dagvaarding -door het Gerechtshof in hoger beroep geconstateerd- normaliter de zaak opnieuw begint met een formeel wél goed betekende dagvaarding. Hiervoor is dus een stokje gestoken, door bemoeienis van de CIA -zo heeft ex/premier Lubbers laten weten- die Khan “verder wilde volgen”.
  Vervolgens heeft Khan -nationale held in Pakistan- zijn atoomkennis dus kunnen doorverkopen aan andere landen (Iran, Noord-Korea). Tel uit je winst.
  Men werkte de juridische obstructie netjes af door het strafdossier te doen verdwijnen. (Mevrouw de rechter bleek stomverbaasd dat zoiets kon gebeuren. In politiek opzicht leek ze me wat naief).

  @ 47:

  Sterker nog: in Nederland IS iemand in de jaren dertig door de strafrechter veroordeeld, omdat hij `bevriend staatshoof` Hitler een misdadiger noemde…..(Zelf ben ik in 1968 veroordeeld omdat ik de tekst `Johnson oorlogsmisdadiger` had opgehangen).

  Eigenlijk is het verschil tussen de neocons en de nazi´s helemaal niet zo groot.

  Reactie door Olav Meijer — zaterdag 10 september 2005 @ 19.00 uur

 59. @ Olav Meijer & Gandalf: Ik denk dat je Bush en de neo-cons moeilijk met Hitler en de nazi’s kan vergelijken, al zijn er uiteraard overeenkomsten in hun oorlogszuchtige houding. Kijk, de nazi’s beriepen zich op collectivisme, racisme en antikapitalisme en wilden van Duitsland een wereldmacht maken dat gezuiverd was van alles dat niet-arisch was, terwijl de neo-cons juist een ideologische vijand waren van de nazi’s. De neo-cons, waarvan Bush oveirgens slechts een stroman van is, waren van oorsprong felle socialisten (veel waren zelfs trotskisten) die zich in de loop van tijd van het socialisme hebben afgekeerd (neem bijvoorbeeld Jeane Kirkpatrick en Paul Wolfowitz). Maar wat ze wél hebben behouden, is de drang naar een soort van trotskistische wereldrevolutie en het sterke idee van een maakbare wereld (met Amerika als centrum, uiteraard). Waar de nazi’s dus een ziekelijk nationalisme kenden, kenmerken de neo-cons zich in een ideologisch internationalisme.

  Zie ook: http://en.wikipedia.org/wiki/Neoconservatism_in_the_United_States#History_of_neoconservatism

  Reactie door Daniël O. — zaterdag 10 september 2005 @ 19.33 uur

 60. @olav
  ik ben gelukkig niet bij mijn eerste demonstratie toen ik zes jaar was opgepakt…ik riep: Nixon moordenaar handen af van Vietnam” plaats (Amsterdam) oeps was pas zes .
  Maar zal nooit vergeten waar dat om ging, en ben nooit veroordeeld gelukkig ook niet als kind… maar strijdbaar blijf ik, tot de dood mij scheid van het socialisme…

  Reactie door pien — zaterdag 10 september 2005 @ 19.45 uur

 61. Ja ook de opmerkingen van ex -premier Lubbers vond ik wel leuk….ala Amerika vraagt de dossiers af te geven geven wij die af(wat is de nederlandse overheid toch braaf) Ze trappen desgewenst hun eigen mensen de grond in.Ik bedoel hier mee de uitzending NOVA daarna met oud rechter Anita Gassan over dhr Khan die atoomgeheimen mee smokkelde uit Nederland naar Pakistan.
  Een open lijn met Amerik hebben ze…Alsof wij dat nog niet wisten.
  In welke zaken waren er ook zomaar dossiers,black-boxes e.d. gestolen???????
  Ja van de premiers moet je het maar hebben.
  En nu nog (zonder wroeging) hebben ze weer de beste baantjes.
  Dus ook de machtsvertoon van Amerika hoopt Nederland zo zijn graantje mee te pikken.

  Reactie door anita — zaterdag 10 september 2005 @ 19.45 uur

 62. Jan, het valt me echt tegen van je dat je als serieus politicus inlaat met dit soort onzin theorien. Geloof je soms ook dat Elvis nog leeft ? De aversie tegen de VS in het algemeen en Bush in het bijzonder neemt om dit forum inmiddels groteske vormen aan.

  57) Olav
  “Eigenlijk is het verschil tussen de neocons en de nazi´s helemaal niet zo groot”

  Boude stelling uit het toestenbord van de man die niet vies is van een potje Israel bashing.

  Reactie door Don — zaterdag 10 september 2005 @ 20.12 uur

 63. Komen er ook nog kamervragen in VS?

  Reactie door Farshad — zaterdag 10 september 2005 @ 20.24 uur

 64. @Don: een goed politicus doet aan waarheidsvinding. De twee politici in de reportage hebben dat uitvoerig en serieus gedaan, en JM draagt op dit onderwerp zijn steentje bij aan deze kwestie, door deze log te plaatsen. En hopelijk komen er nog Kamervragen. De tijd dat alles wat Amerikaans (en Israëlisch) was “goed” was is definitief voorbij.

  Reactie door Johnito — zaterdag 10 september 2005 @ 20.29 uur

 65. Een diep zinkende natie.

  WASHINGTON (ANP) – Bedrijven die banden hebben met de regering van de Amerikaanse president Bush hebben contracten binnengesleept voor de wederopbouw van de door de orkaan Katrina getroffen gebieden. Het gaat onder meer om Halliburton Co.

  Dat is het bedrijf dat eerder werd geleid door vice-president Dick Cheney, Shaw Group Inc. en Bechtel National Inc. De directeur van Bechtel is door Bush benoemd in verscheidene regeringscommissies en Shaw beschikt over een lobbyist die eerder in Washington heeft gewerkt.

  Het is volgens deskundigen gebruikelijk dat voormalige regeringsfunctionarissen na het verlaten van hun functies voor het bedrijfsleven orders bij de overheid binnenhalen. Maar onder president Bush is deze praktijk sterk gegroeid.

  Halliburton heeft in Irak al 9 miljard dollar verdiend. Voor de wederopbouw na Katrina heeft het Amerikaanse Congres tot nu toe al meer dan 60 miljard dollar vrijgemaakt.

  Reactie door Jofel — zaterdag 10 september 2005 @ 20.30 uur

 66. Tsjeetje, Bush veroorzaakt nu ook al natuurrampen om z’n vriendjes aan het werk te houden, het moet niet gekker worden.

  Reactie door Don — zaterdag 10 september 2005 @ 20.34 uur

 67. (60) Jij was dus zo’n opgestookt kind….
  al van kleins af aan geindoctrineerd… uit een rood nest, zogezegd.
  Ik dacht dat kinderen van die leeftijd hoorden te spelen…

  Reactie door Warrior — zaterdag 10 september 2005 @ 20.35 uur

 68. Uit zeer geheime informatie die mij onlangs is toegspeeld blijkt dat de Twin Towers en nog gewoon staan. De beelden van 9-11 die wij te zien krijgen blijken special effects van Steven Spielberg (een jood). In werkelijkheid zijn de Twin Towers behandeld met een uiterste geheime verf die ze onzichtbaar maakt. Deze verf wordt gemaakt door geheime fabrieken van Halliburton co. In de Twin Towers werken nu uitsluitend nog joodse effectemakelaars die uitsluitend in aandelen Halliburton Co. mogen handelen.

  Reactie door Don — zaterdag 10 september 2005 @ 20.42 uur

 69. Als je niks te zeggen hebt Don, kun je beter je mond houden.

  Reactie door Sonja — zaterdag 10 september 2005 @ 20.44 uur

 70. 64) Alsof dit iets met waarheidsbevinding heeft te maken. Twee uitgerangeerde politici vertellen broodje aap verhalen die op internet als tijden geleden naar het land der fabelen zijn verwezen. Nogmaals, gelooft Jan ook dat Elvis nog leeft ?

  Reactie door Don — zaterdag 10 september 2005 @ 20.44 uur

 71. Nee Sonja, ik heb veel te zeggen. Er wordt onzin verkocht hier, grote onzin. Blind door Bush haat wordt alles geloofd dat aangereikt wordt, zolang het maar anti bush is. De SP is een partij met regeringspotentie, zit ik straks met een PM die dit soort nonsens serieus neemt ?

  Reactie door Don — zaterdag 10 september 2005 @ 20.47 uur

 72. (69)Praat hij weer eens niet in je straatje, forum-vopo..

  (70) Jan deponeert hier stellingen, kijkt hoe de hier aanwezige mensen reageren, draait zich om en weent bitter.
  Dat moet haast wel, want reageren doet hij niet meer..:o)

  Reactie door Warrior — zaterdag 10 september 2005 @ 20.51 uur

 73. wat een triest gevalletje die DON
  zelfs al krijgen de mensen bewijs materiaal voor hun neus voorgeschoteld geloven ze het niet?!
  pas als het op NOS of rtl nieuws komt dan wel?!
  DON broodje aap? jij hebt duidelijk je niet verdiept in 9/11 verhaal.
  Ga je mond wassen en ga je erin verdiepen voordat je wat zegt!

  Reactie door Jeroen — zaterdag 10 september 2005 @ 21.05 uur

 74. 73) Welk bewijsmateriaal ? Er is geen bewijsmateriaal om deze BROODJE AAP verhalen te ondersteunen. Fijn dat je weet dat ik me er niet in verdiept heb, een veelgehoorde tegenwerping hier : je weet er lekker niks van. Jeroen slaap lekker verder en droom zacht, wellicht borrelen er nog een paar samenzwerings theorietjes bij je op.
  Ik neem Jan als politicus zeer serieus, maar dat is echt baarlijke nonsens !
  Groeten van een triest gevalletje.

  Reactie door Don — zaterdag 10 september 2005 @ 21.18 uur

 75. 66 Reactie van Don

  Jammer Don dat jij met je hoofd in die orkaan heb gezeten en daar door niet meer begrijpt wat hier staat.
  En waar dat bericht vandaan komt.
  Beterschap.

  Reactie door Jofel — zaterdag 10 september 2005 @ 21.18 uur

 76. Beste Bart,

  Dat Amerika na de 2e wereldoorlog niet stil heeft gezeten is reeds eerder gememoreerd. En dit waren beslist niet allemaal ‘bevrijdingsoorlogen’.
  Je refereert aan het Irak voor de val van Sadam Hoessein. Nee, dat kon je niet met recht een fijn land noemen. Maar als je van mening bent dat de amerikanen dit land van hun tiran wilde bevrijden om de bevolking haar haar vrijheid te geven?
  Tja, dan vraag ik me toch af waarom ze dat niet tijdens de 1e golfoorlog hebben gedaan. Ze stonden pakweg op nog geen 100 kilometer van Bagdad. Ze riepen de sjieten op om in opstand te komen (spaarde wat amerikaans levens). De sjieten kwamen in opstand en worden (voor het oog van amerikaanse tanks) in de pan gehakt door het restant van de Republikeinse Garde.
  Raar, dat ze pas interesse kregen in Afghanistan na de aanslagen van 11 september. Al lang voor die tijd wisten we van de gruwelen van het Taliban bewind. Maar toen was het niet oportuun om dit bewind de wacht aan te zeggen (de filmbeelden al eens gezien van de Taliban-leden die op audientie worden ontvangen in Amerika?). Raar toch dat een lans als Myanmar, toch een van de wreedste dictaturen, geen hinder ondervind van de amerikaanse oorlogsmachine. Ze roepen wel hard, maar economisch en/of militair ingrijpen? In een land waar verder niets te halen is? Vraag het de gemiddelde amerikaan of hij/zij hun zonen/dochters daar voor op willen offeren. Ze zullen denken dat je gek bent. Voor hun vrijheid moeten ze zelf maar vechten.
  De amerikaanse overheid was al lange tijd op de hoogte van de plannen voor een massamoord in Rwanda (hutu’s versus toetsies). Amerika deed niets. Somalie, amerika voelde zich internationaal “gedwongen” iets te doen in Somalie. We weten hoe dat is afgelopen. Met de staart tussen de benen dropen ze af nadat er amerikanen waren gesneuveld die op een beestachtige wijze werden verminkt en ‘gebruikt’ voor de camera’s. De amerikaanse bevolking was ontzet, geschokt. “Onze jongens” moeten onmiddelijk weg uit dat land. Waarom, volharde de regering toen niet om te blijven. Om de wetteloosheid in dat land aan te pakken en ook dit land hoop en vooruitzicht te geven? Er was weinig te halen in die zandbak.
  Maar niet alleen de amerikanen kunnen er wat van. Ook de britten en met name de fransen. Want je schrijft wel mooi dat er na ww2 slechts wat grensschermutselingen in Europa zijn geweest. Maar zo zou ik de oorlog in het voormalige Joegoslavie niet willen noemen. Achteraf is duidelijk geworden dat met name de fransen de nederlanders hebben ‘verraden’. Ik heb het natuurlijk over Sebrenica. Overigens kregen de fransen daarbij de ‘zegen’ van washington. Want waar in de wereld zijn de amerikanen nou niet bij betrokken?
  Triest zo’n orkaan en de overstromingen in New Orleans. Maar nemen we ook verantwoordelijkheid als het gaat om de dodelijke honger in Niger. Waar momenteel dagelijks honderden, zoniet duizenden mensen sterfen. En wat in Darfur? Daar wordt de genocide oogluikend toegelaten. Men roept wel wat voor de buhne (media). Maar ondertussen gaat het allemaal gewoon door. He, dat is toevallig, daar zit olie in de grond. En er zijn een aantal westerse oliemaatschappijen (niet alleen de amerikanen) die daar belangen hebben.
  China: in 1959 viel het Tibet binnen en houdt het sindsdien bezet. En niet zachtzinnig (ga eens naar een bibliotheek en lees er eens een boek over). Veel verder komt men in washington niet dan het publiekelijk te veroordelen. Maar ingrijpen? Jee, wat moeten die amerikanen nou in die bergen gaan halen? De tibetanen hun vrijheid helpen te heroveren? Ik geloof niet dat er veel amerikanen zijn die daar hun soldaten voor willen opofferen.
  Maar in Irak wel. Maar daarvoor heeft de amerikaanse regering ook heel andere redenen voor gegeven om dat land binnen te vallen. De redenen daarvoor veranderde steeds. Duik eens in de historie en achterhaal zelf eens welke argumenten de amerikanen al niet hebben opgevoerd als rechtvaardiging om Irak binnen te vallen. Helaas hadden ze geen plan voor na de oorlog, en daar ziet irak zich nu mee geconfronteerd. Een burgeroolog? Een verdergaande islamisering van Irak? Het eerste, als de soennieten hun zin krijgen; na het referendum ovor de grondwet, afhankelijk of deze de goedkeuring krijgt, dan is het voor de soennieten geen vraag meer of er een burgeroorlog komt, dan is ie al begonnen)als de grondwet toch wordt afgewezen (indien in drie provincies de meerderheid = 75% tegen stemt is de grondwet verworpen)zou het hele spel opnieuw moeten beginnen. Ik geloof niet dat dat veel resultaat op zal leveren. Het tweede: onlangs sprak een (ik meen een britse) journalist zijn verontrusting uit over hoe met name in het zuiden de fundamentalische variant van de islam vorm krijgt. Hij sprak er schande van dat de britse soldaten er niets tegen ondernemen. Zolang de britten zich namelijk verre houden van hoe de iraki’s momenteel de macht naar zich toe trekken hebben ze van de radicale sjieten niets te vrezen. De journalist werd vermoord. De britten houden zich muisstil.
  De amerikanen en britten zitten te wachten totdat ze, het liefst met stille trom, kunnen vertrekken. Het is dan maar de vraag hoe vrij het nieuwe Irak dan zal zijn/worden.

  Beste Bart, als het de amerikanen echt om vrijheid en democratie zou zijn te doen dan hadden ze al in veel meer landen en op eerdere momenten ergens ter wereld kunnen ingrijpen. Het is (helaas) een mythe dat amerika het land is waar vrijheid en democratie hoogtij viert. Om dat te zien en te weten hoef je echt geen meters boekwerken te lezen. Het is gewoon een kwestie van je ogen open doen en nuchter rondkijken.

  Reactie door René — zaterdag 10 september 2005 @ 21.20 uur

 77. Een wereld zonder de VS is het echte paradijs.

  De Heren Andreas von Buelov en Michael Meacher weten het goed te verwoorden.
  Hoewel voor de media en gepeupel interessant valt voor de goede luisteraar ook de contradictie op. Ook tussen de heren onder elkaar. Maar des al niet te min.
  Het heeft de voorkeur deze mensen eens even serieus te nemen.
  Er mag ver meegegaan worden dat inlichtingendiensten in het verleden en heden niet altijd uitstekend informatie uitwisselden. Ook in ons voorbeeldland Nederland kunnen we terugkijken op enige slechte voorbeelden.
  “Conspiracy theories” heerlijk, soms denk ik, was het maar waar.
  Voor de Hr.Buelov zelfs als schrijver een levensbehoefte.
  Maar liever meedenkend met deze heren komt het er op neer dat minimaal men zowel van Pearl Harbor als 9/11,de overheid en in het bijzonder haar kopstukken, volledig op de hoogte waren vooraf, of sterker, dit zelf (bij voorkeur) hebben en hadden opgezet.
  De heren vallen na deze suggesties met aanvullende “bewijzen” niet alleen het falen aan van de VS, maar nu, in zijn algemeenheid, ook de doelstellingen.
  Wereldhegemonie met in het verlengde en tevens bron;
  Olie!

  En hier moet opeens iets breken bij de mening over deze mensen.
  Dan is het opeens niet meer duidelijk waar de doelen van deze heren liggen.
  Een wereld zonder de VS als leider voor vrijheid en democratie lijkt voor deze mensen evident. Maar waar is hun alternatief?

  Ik zou dan ook willen ingaan op zo een alternatief.
  De VS bemoeit zich niet meer met de wereldpolitiek en laat toe dat despotische regimes in stand blijven en zich zelfs kunnen vermeerderen.
  In het Midden-Oosten zijn en komen alle landen met, jawel, olie in handen van deze regimes en leggen de gehele wereld de wil op in alle vormen, zoals democratie, vrijheid van religie, financiële markten etc.
  De VS zal volledig in elkaar klappen en ook geheel Europa.
  Er is voor de Hr. Marijnissen noch zijn partij meer plaats als de gehele Westerse wereld in elkaar stort want dit gaat gebeuren zonder olie. En dit gaat gebeuren als het dictaat van deze regimes gaat komen.
  Maar erger is dat we in Europa, dus ook in Nederland, dus geen geld meer hebben.
  Er is niets meer te verdelen. We gaan gewoon samen kapot.

  Een wereld zonder de VS is het echte paradijs.

  Reactie door Liberaal-Socialist — zaterdag 10 september 2005 @ 21.35 uur

 78. Ja de vraag is er nog leven zonder olie.
  Want op raakt het.
  Stort alles wel in mekaar en is dit wel in mekaar storten.
  Mischien ontstaat er wel iets moois.
  Niemand weet het antwoord?
  Voor een paar honderd jaar geleden was er ook een wereld die draaide zonder olie.

  Reactie door Jofel — zaterdag 10 september 2005 @ 22.02 uur

 79. @Liberaal-Socialist
  Hoeveel geld gaat er in de wapenindustrie om? 800 miljard? Hoeveel zonnepanelen en windmolens kun je daarvoor plaatsen? Je stelt terecht dat het om de olie draait. Maar we hebben allang de techniek om alternatieve, milieuvriendelijke bronnen van energievoorziening aan te boren. Het draait om geld en olie. Wie trekken er aan de touwtjes? Waar liggen hun prioriteiten? Wie houden deze ecologische manier van denken tegen?

  Reactie door tamiem — zaterdag 10 september 2005 @ 22.04 uur

 80. DON http://www.reopen911.org als je die goed bekijkt!
  BEWIJS!

  Reactie door Jeroen — zaterdag 10 september 2005 @ 22.05 uur

 81. veel reacties zo te zien.
  zo zie je maar weer dit onderwerp vinden burgers intressant maarjah media wereld moet daar nog achter komen.
  ik heb het filmpje gezien van 2vandaag maar ik vind hem niet goed hij is wel goed dat ze het durven te zeggen maar ze zijn een hoop dingen vergeten

  Reactie door Jeroen — zaterdag 10 september 2005 @ 22.21 uur

 82. De Amerikaanse CIA en Pakistaanse ISI hebben in de jaren ’80 korte metten gemaakt met de Russen in Afghanistan. Die samenwerking bestaat nog altijd. De CIA en ISI heeft die aanslagen voorbereid en uitgevoerd op 11-9 2001 in New York. Daarom werd Khan geen strobreed in de weg gelegd toen hij de atoombom voor Pakistan ontwikkelde. Al Qaeda is een product van de CIA en ISI. Ze waren ook betrokken bij de aanslagen in Londen.

  Reactie door Rob de Kuster — zaterdag 10 september 2005 @ 23.17 uur

 83. De bedoeling is dat burgers zich bedreigd gaan voelen en daarmee president Bush een volmacht geven om aan een aantal kapitalistische en imperialistische ambities vorm te geven.

  Reactie door Rob de Kuster — zaterdag 10 september 2005 @ 23.27 uur

 84. De CIA was al in de jaren ’50 betrokken bij de Moslim Brotherhood.
  En de ISI is zelfs nu nog rechtstreeks betrokken bij de oorlog in Chechnya. En ik vermoed dat ze ook betrokken waren in Beslan.

  Reactie door Rob de Kuster — zaterdag 10 september 2005 @ 23.34 uur

 85. @Don: nog even en je gaat vertellen dat de PNAC niet bestaat…

  Reactie door Johnito — zondag 11 september 2005 @ 0.09 uur

 86. don wat schuift het ??? een avondje zeiken op dit log ,

  Reactie door texas henkie — zondag 11 september 2005 @ 2.57 uur

 87. @69,75,85, 86.
  De uitdrukking “broodje aap” is weer gevallen. Daarmee zet je een verhaal in een bepaalde hoek zonder over goede tegenargumenten te beschikken en vermijd je enige inspanning te doen om je inhoudelijk op de hoogte te stellen. Erg makkelijk.
  Hier op dit log duiken regelmatig reacties van mensen die het er alleen maar om gaat een beetje rotzooi te trappen. Ik zou zeggen: laat ze lekker. Ik vind het wel leuk. Bij mij ontstaat na het lezen van die stukjes van hun, meestal een beeld van een puberaal puisterig typje die op zijn jongenskamertje achter z’n pc-tje zit en na het versturen van hetgeen hij heeft geschreven zenuwachtig zit te wachten of hij succes heeft.
  Zowel Don als McCarthy mogen van mij hier op dit log best mee brabbelen. Ikzelf heb ze al een “plaats” gegeven.
  Goede morgen overigens.

  Reactie door Gandalf — zondag 11 september 2005 @ 7.51 uur

 88. @59, Daniël, even een linkje voor een druilerige zondagmorgen.
  “All in the Family”
  Bush Nazi Crime Family History

  http://911busters.com/911_new_video_productions/index.html

  Reactie door Gandalf — zondag 11 september 2005 @ 8.13 uur

 89. @67 Dat kun je zeggen over heel veel vormen noem het indoctrinatie “what ever”…geld ook voor vele geloofsovertuigingen, zal ze niet allemaal bij naam noemen goed? En gespeeld heb ik voldoende hoor…maak je daar maar geen zorgen over!

  Reactie door pien — zondag 11 september 2005 @ 10.00 uur

 90. @60
  Toen ik in de jaren 60 in Amsterdam woonde en me aangesloten had bij de provo beweging mocht er tijdens demonstraties niet geroepen worden: “Johnson moordenaar” want dat was het beledigen van een bevriend staatshoofd. Daarom riepen we: “Johnson mo-le-naar “.

  Reactie door Gandalf — zondag 11 september 2005 @ 10.22 uur

 91. over paar jaar is wat wij democratie noemen een illusi

  Reactie door Jeroen — zondag 11 september 2005 @ 10.25 uur

 92. #41 Propaganda aan het werk ??

  Ik ben even wezen kijken op de links die bij reactie 20 zijn gezet.
  Een van de uitspraken die daar gebruikt werd is dat er nog nooit een stalen gebouw door vuur is verwoest.
  Dat was net de laatste druppel propaganda die ik nodig had.
  Elke hoefsmid kan met een bergje kolen een stuk ijzer zo heet maken dat het met de hand te bewerken is, laat staan als er nog eens 100 ton staal bovenop staat.
  Elke brandweerman kan dit bevestigen.
  En die foto’s die gebruikt werden, een beetje computernerd kan wel de schade laten veroorzaken door een rondvliegende olifant dus die neem ik ook niet serieus.

  Ze hadden zeker een kruis geschilderd op de zijkant van het gebouw waar ze naar binnen moesten vliegen, want het staat zo stom als de 40e verdieping ontploft terwijl het vliegtuig op de 60e naar binnenvliegt.

  Of misschien is het helemaal niet gebeurt, is het een computersimulatie geweest.

  Reactie door hac — zondag 11 september 2005 @ 11.09 uur

 93. Types als Don willen helemaal niet overtuigd worden over het feit dat er wel eens een heel andere kant bestaat aan zaken zoals 11 september, conflict Israël-Arabische wereld en de VS. Deze zijde strookt niet met het belang van Don, die fel Israëlsympathisant (misschien zelfs een Joodse of christelijke zionist is).

  De waarheid over 11 september zou wel eens de rol van Israël in deze ramp blootleggen en onze kijk op Israël en het Israel zionisme voorgoed veranderen.

  Dit is ook de reden waarom vooral zionisten krampachtig vasthouden aan de standaardmainstraimmedia versie over 11 september vasthouden.

  Een kant, die liever niet wordt belicht door de mainstraimmedia, die onder controle staat van dezelfde personen, die er niets bij te winnen (en alles te verliezen) bij de waarheid over de rol van de VS, CIA, Israël, Pakistan, Saoedië-Arabië etc. in de wereld.

  Af en toe laten zij een micro kritisch geluidje horen om ons de indruk te geven dat deze media onafhankelijk is om vervolgens overschaduwd te worden door de standaard cliché berichten.

  Tegen mensen zoals Don zijn wij weerloos. Argumenten baten niet. Feiten die niet stroken met hun “waarheid” doen zij eenvoudig weg als ongeloofwaardig. Terwijl zij gretig de verhalen van de mainstraimmedia lusten zonder de geringste argwaan, schuiven deze lui zelfs kritisch feiten die niet te ontkennen zijn opzij als nietszeggend.

  Reactie door Joop — zondag 11 september 2005 @ 12.29 uur

 94. Wat is er nu bedreigender voor de burger dan kritisch te moeten kijken naar zijn regering, en dan tot de conclusie te moeten komen dat diezelfde regering moedwillig (mede) verantwoordelijk is voor de dood van duizenden van zijn eigen burgers, laat staan de burgers van andere landen?

  Geen wonder dus dat sommigen van ons met alle geweld willen blijven geloven in de grootste complottheorie van deze tijd: Osama bin Laden is verantwoordelijk voor 911, woont misschien wel in jouw buurt en de neo-cons hebben het beste met ons voor.

  Voor Bart, Don en dergelijken: probeer deze test eens:
  http://www.newstarget.com/gullibility.html

  Reactie door Piet — zondag 11 september 2005 @ 12.42 uur

 95. @ 71 Don: “Blind door Bush haat wordt alles geloofd dat aangereikt wordt, zolang het maar anti bush is.”
  In ieder geval ga ík niet de geschiedenis in als de sukkel en de apologist die de regering Bush harnekkig bleef doorverdedigen met staatspropaganda & blind geloof terwijl in vrijwel de hele wereld de ogen open gingen.

  Reactie door Sonja — zondag 11 september 2005 @ 12.50 uur

 96. qoute Daniël”@ Olav Meijer & Gandalf: Ik denk dat je Bush en de neo-cons moeilijk met Hitler en de nazi’s kan vergelijken, al zijn er uiteraard overeenkomsten in hun oorlogszuchtige houding. Kijk, de nazi’s beriepen zich op collectivisme, racisme en antikapitalisme en wilden van Duitsland een wereldmacht maken dat gezuiverd was van alles dat niet-arisch was, terwijl de neo-cons juist een ideologische vijand waren van de nazi’s.”

  Alhoewel de nazi’s nationaal-socialistisch waren en de neocons extreem-kapitalistisch verschillen zij niet zoveel van elkaar als het gaat om racisme. De neocons een dubieus clubje wat voornamelijk uit Joodse zionisten, Christelijke zionisten en vrijmetselaars bestaat zijn wel bezig het gebied tussen de Nijl en de Eufraat te zuiveren van “de heidenen” om Gods uitverkorenen daar in de toekomst te laten wonen. De neocons hebben ook geen moeite om de niet-Westerse volkeren als hun gelijke te zien. De neocons hebben er ook geen probleem mee dat Israël geen grondwet heeft en daardoor niet-joden rechtenloos zijn.Zo onderwerpen zij de derde wereld aan misdadige economische wetten die hun letterlijk de hongerdood in drijft. Mooi meegenomen als je de Amerikanen ervan kan overtuigen dat zij hun zonen moeten sturen om de “vrijheid” van de Vs te verdedigen, terwijl opperzionist Henry Kissinger letterlijk gezegd heeft dat Amerikaanse soldaten runderen zijn, die mooi van pas komen om bepaalde belangen te verdedigen. Dit zijn in ieder geval niet de belangen van de Amerikaanse soldaat in ieder geval.

  Reactie door Joop — zondag 11 september 2005 @ 12.50 uur

 97. Ter aanvulling op mijn reactie 94 wil ik ook aangeven dat niet iedereen, die weigeren te geloven in kritische versies van de gebeurtenissen rond 11 september van kwade wil zijn.
  Er zijn ook mensen, die liever een duidelijk zwart-wit, vijand-vriend beeld hebben, waardoor zij niet opnieuw de zaken hoeven te herdefinitiëren, waarin zij geloven. Een nieuwe herdefinitie roept onzekerheid op, het gevoel niet meer het overzicht in de wereld te hebben en genadeloos overgeleverd te zijn aan het onbekende.
  Veel mensen willen liever niet geloven dat hun regering en media verre van hun belangen staan en duistere kanten bezitten.

  Reactie door Joop — zondag 11 september 2005 @ 13.02 uur

 98. @52 En passant merken dat er ook nog wel
  mensen een gezond ogende vriendenkring
  blijken te hebben doet me erg goed.
  Nu is het dan nog tegen die branding
  aan kijken en later er voor je princi-
  pes de branding in te durven.
  De gedachtengang is zeker niet af te
  wijzen en zal later blijken op nog veel
  meer fronten van toepassing te zijn ge-
  weest, vrees ik…pluk de dag !

  Reactie door Madelief — zondag 11 september 2005 @ 13.54 uur

 99. @95: leuke test. Ik scoorde 91 ;)

  Reactie door Johnito — zondag 11 september 2005 @ 14.04 uur

 100. In Frankrijk waar ik was groot nieuws in de media, hier wordt het zorgvuldig van tv gehouden: De doping-affaire van wielrenner Lance Armstrong.
  Toch ook frappant dat Bush-vriend
  Lance Armstrong na 7 keer de Tour de France
  `gewonnen’ te hebben ook al wordt ontmaskerd als fraudeur nu uit Franse laboratoriumproeven is gebleken dat hij
  niet vies was van dope.
  http://news.bbc.co.uk/sport1/hi/other_sports/cycling/4175650.stm

  Maar wie dit soort dingen serieus neemt, is volgens sommige broodschrijvers hier
  uiteraard amerika-hater.

  Reactie door C.Tilyx — zondag 11 september 2005 @ 14.56 uur

 101. Ook @ 95

  Inderdaad! Toptest! Allemaal doen graag!Vooral de fans van het establishment!

  Reactie door Jahannas — zondag 11 september 2005 @ 15.14 uur

 102. @ 68 (quote)….werken nu uitsluitend nog joodse effectemakelaars die uitsluitend in aandelen Halliburton Co. mogen handelen.(unquote)

  …wel toevallig dat die allemaal vrij hadden, 4 jaar geleden…misschien heb je nog gelijk ook…

  Reactie door Jahannas — zondag 11 september 2005 @ 15.49 uur

 103. @100 Ik scoorde slechts 76 toch aan de goede kant.
  Bij de vraag over het voedsel voor slachtvee werd ik een beetje misselijk. Toch fout geantwoord.

  Reactie door Gandalf — zondag 11 september 2005 @ 16.16 uur

 104. 101) Tylix, wist je dan nog niet dat de Tour de France al jaren door de familie Bush gemanipuleerd wordt ? Halliburton produceert de fietsen en de doping. Lance Armstrong werkt eigenlijk voor de CIA, en is trouwens familie van Neil Armstrong, de man die nooit op de maan is geweest. Sheryl Crow zingt binnenkort alleen nog maar het Amerikaanse volkslied. Maar ja ik geloof dan ook alles wat de mainstream media mij aanreikt.

  Reactie door Don — zondag 11 september 2005 @ 16.46 uur

 105. 103) Denk je nu werkelijk dat alle joden die in de Twin Towers werkten een verplichte ATV dag moesten opnemen? Zij stonden allemaal met elkaar in contact (zoals dat bij joden gebruikelijk is) en geen 1 van heen heeft tot nu toe zijn mond voorbij gepraat over deze samenzwering der samenzweringen ????. Heb je er ooit over nagedacht dar de daders van deze terroristische aanslag een lucky shot hebben gehad ? Ik weiger te geloven dat iemand de gevolgen van deze aanslag (het instorten van beide torens) heeft kunnen voorzien of vooraf heeft kunnen plannen.
  Daarom is er ook geen samenzwering geweest anders dan van de moslim fascisten die deze daad hebben gepleegd. Wakker worden, Elvis just left the building ! (ook hij wist ervan)

  Reactie door Don — zondag 11 september 2005 @ 17.00 uur

 106. @ 95 Ik scoorde 96 moet me nog wat beter verdiepen in de waarheid. Maar ben al een heel eind op weg.

  Uitslag heeft me niet verbaasd.

  Reactie door Johan Smeets — zondag 11 september 2005 @ 17.25 uur

 107. Beste Don 105, joúw mening werd niet
  ingecalculeerd bij mijn posting. Jammer hè? Volgens mij hoort een typ als jíj te reageren op Joop.
  Dùùss…. doe je werk voor je opdrachtgevers!!

  Reactie door C.Tilyx — zondag 11 september 2005 @ 17.27 uur

 108. Test ook gedaan, scoorde 55 maar had net zogoed 100 kunnen scoren.
  Blinde test gedaan met mijn vriendin, opdracht gegeven om het meest onlogische antwoord te geven, zij scoorde 100 !!!

  Toch een paar kanttekeningen over deze propagandische test.

  Het effect van tv advertentie’s : ik behoor tot de groep van zappers, kijk dus NOOIT naar advertentie’s, ben daar dus niet gevoelig voor.

  De Nederlandse geschiedenis zal ook wel vol met leugens/halve waarheden en witte leugens staan.

  Dat een regering liegt is logisch en dat zal ze altijd blijven doen, ongeacht WIE er aan de macht is.

  Illegale loterijen bestaan in Nederland ook ondanks dat de Staat dat niet wil hebben. En het liefst zou de Staat daar ook een stukje van willen meepikken.
  Don’t steal, the goverment hates competition.

  Dat een huis in waarde blijft stijgen is geen leugen maar logisch, zolang de grondprijs, de prijs van de baksteen en het salaris van de bouwer stijgt stijgt ook de waarde van het huis.

  Amerika is geen democratie (stelling van hun) maar is Nederland dat wel ?? Alleen gedurende een paar maanden vlak voor het stemmen dan zijn wij, de kiezers, belangrijk. Daarna zijn we gewoon een vervelende groep mensen die de gekozenen voor de voeten lopen.

  Waarheden hoeven niet wetenschappelijk worden bewezen. In dat geval zeg ik dat het gehele universum een atoom is, dat onderdeel is van een teennagel van een (voor ons, gigantisch) wezen. Bewijs maar eens dat het niet waar is.

  1945,atoombom op Japan, dat Japan zich ging overgeven is/was niet waar. Volgens overlevende japanse officieren (documentaire op de brt) waren ze dat niet van plan. Pas NA de tweede werden ze bang dat de derde weleens op de keizerlijke familie zou kunnen vallen.

  ADHD, volgens de nederlandse informatie is er geen verband (nog niet) tussen de aandoening en voedsel.
  Misschien dat die amerikanen verder zijn maar ze zeggen zelf dat ze technologisch minder ver zijn dan andere landen dus dat is ook weer een tegenspraak.

  Al met al een twijfelachtig test.

  Reactie door 8818 — zondag 11 september 2005 @ 18.32 uur

 109. Nog een documentaire:
  http://70.84.33.210/%7Einfomedi/video/previews/170305martialpreview2.wmv

  Reactie door Farshad — zondag 11 september 2005 @ 20.59 uur

 110. Even kort, wat we inmiddels al weten (gedocumenteerd is) over 9/11 doofpot affaire:

  1. Voor de aanslag heeft de regering diverse waarschuwingen gehad uit het buitenland over een op hand zijnde aanslag met vliegtuigen op gebouwen. (weetje: Ashcroft weigerde opeens met lijnvliegtuigen te gaan reizen). Maar de regering heeft geen stappen ondernomen.

  2. We weten dat Bush en Cheney vroegtijdig de senaat en het parlement hebben verzocht om de activiteiten van de regering van voor 9/11 NIET te onderzoeken.

  3. We weten dat, tot op vandaag, de regering Bush de overdracht van essentiële informatie aan zowel het Congres als het onafhankelijke onderzoeksteam heeft tegengewerkt. In het uiteindelijke onderzoeksrapport van het Congres heeft de regering 28 pagina’s herschreven die handelden over de financiering van de terroristen van idividuele en regeringspersonen in Saoedie-Arabië. Ook de pagina’s die handelden over een bijeenkomst met de CIA (op 6 mei) waar men sprak over een mogelijk terroristische aanval op Amerika vanuit de lucht.

  4. We weten dat over de feiten rond 9/11 tot op de dag van vandaag gelogen wordt. Vanaf dag een, toen Condoleezza Rice zwoor dat het niet in de regering opgekomen was dat terroristen ook vliegtuigen zouden kunnen gebruiken om Amerika aan te vallen, tot aan het vingerwijzen naar de FBI voor het “not connecting the dots”.

  De aantredende regering Bush werd gewaarschuwd door de aftredende regering Clinton dat de grootste dreiging voor de veiligheid werd gevormd door Al Qaida, dat andere terroristen al eerder hadden geprobeerd om vliegtuigen als wapens te gebruiken, en dat Al Qaida van plan was om gebouwen als het Pentagon en het Congres op te blazen.

  Reactie door Sonja — zondag 11 september 2005 @ 21.52 uur

 111. @105, wat een warboel, zeg.

  Don, heb je even in de badkamer bij je toevallig gekeken wat op de fles shampoo geschreven staat?

  Is het niet i.p.v. haarspoeling dat het hersenspoeling geschreven staat?
  Dan niet te vaak gebruiken!

  Reactie door Walking Bull — zondag 11 september 2005 @ 21.54 uur

 112. 14 t.h.

  Een complot tegen Medy van der Laan?
  je kon daar wel eens gelijk in hebben.

  Reactie door ReneR — maandag 12 september 2005 @ 14.11 uur

 113. @ Gandalf (#88): Dat is oud nieuws. Overigens geloof ik niet in het christelijke/socialistische beginsel van erfzonde dus wil ik GW Bush niet beoordelen op de nazi-vriendschappen van opa en overgrootopa Bush. Ik beoordeel GW Bush liever op zijn eigen daden, en die zijn schrikwekkend genoeg.

  Reactie door Daniël O. — maandag 12 september 2005 @ 23.59 uur

 114. Het blijkt maar weer dat Orwell’s 1984 niets aan kracht heeft ingeboet:
  Oorlog is vrede
  Vrijheid is slavernij
  Onwetendheid is kracht

  Reactie door Erik van Donk — dinsdag 13 september 2005 @ 1.21 uur

 115. @ Daniël O. (59):

  Je hebt er gelijk in dat een gelijkstelling (veel) te kort door de bocht is. Die heb ik ook niet volledig gemaakt (“eigenlijk is het verschil niet zo groot”). Het extremisme op rechts van de neocons vind ik wel heel erg verontrustend en gevaarlijk.

  @ Don (62):

  Zoals ik al heb geschreven: mijn vergelijking gaat inderdaad tamelijk ver. Toch maak ik die bewust.
  Volgens jou ben ik “niet vies van een potje Israel bashing”. Wat ben je gematigd, joh! Ben ik niet meer “de huis-antisemiet met een rood sausje”? :)

  Reactie door Olav Meijer — dinsdag 13 september 2005 @ 10.15 uur

 116. Mooi om te lezen dat er over alle controverse rondt 9/11 in ieder geval gepraat wordt binnen Nederland. Jammer dat het vier jaar na dato een keer op tv verschijnt, maar beter laat dan nooit zullen we maar zeggen.

  Het officiele verhaal klopt niet.

  1. De 19 terroristen die de vliegtuigen hebben gekaapt waren niet aan boord. Van tenminste zeven werd twee weken later bekend dat ze woonden en werkten in Saudie Arabie en dat ze daar nog steeds werkten. Ze waren niet in de VS.

  2. Norad, de baas over de beveiliging van het Amerikaanse luchtruim heeft de boel verkloot. Normaliter is er binnen 10 minuten nadat een passagiers- of vrachtvliegtuig verdwijnt van de radar een gevechtsvliegtuig klaar om op te stijgen en een onderscheppingskoers te vliegen, om op locatie te kijken wat er aan de hand is. Niet op 9/11, waar deze standaardprocedure anderhalf uur op zich liet wachten.

  3. De baas van Norad is normaal een vier sterren generaal die ervoor moet zorgen dat het luchtruim schoon blijft. Niet op 9/11. Daar was het commando overgenomen door niemand minder dan Dick Cheney.

  4. De beveiliging van het World Trade Centre complex was op 9/11 in handen van het bedrijf Stratesec, met in het “board of directors” de jongere broer van Bush, ene Marvin Bush. Zijn tweejarig contract liep af op, jawel, 9/11.

  etc, etc, etc.

  Een enkel bericht van deze orde kan nog worden afgedaan als stom toeval, maar als de bewijzen zich opstapelen wordt een alternatieve verklaring een realistischer benadering van het gebeurde.

  De grondwet van de Amerikanen is door de papiersnipperaar gehaald, dmv van de Patriot Act 1 en 2 is er vrij weinig meer van over. De economie is naar de kloten geholpen, wat een bevolking makkelijker controleerbaar houdt. Amerika is in de afgelopen jaren onder Bush uit een heleboel internationale organisaties gestapt of lapt die aan z’n laars. De VN zijn mietjes, Kyoto is voor mietjes, en ja, als de wereld niet mee wil doen met onze avonturen in Irak, waar geen connecties met AlQaida, geen WMD maar wel olie en olie zijn, dan zoek je het maar uit.

  Een vergelijking met Hitler is op z’n zachts gezegd een belediging aan het hof van Hitler, die WEL intelligent was. Ja, de Amerikanen zijn wel degelijk bezig een fascistische wereldpolitiek te bedrijven, en net als Duitsland worden eerst wat zwakke landen platgegooid met een zwak excuus (Afghanistan, Irak – vgl. Duitsland’s “anschluss” en Polen). En net als toen staat de wereld erbij en kijkt ernaar. Ja we keuren het wel af, maar nou ja, het zijn maar negers. Ik bedoel, het is niet alsof ze hier op de stoep staan ofzo.
  Dat zal wel meevallen toch?

  T is wel goed. Welterusten.

  Maar bedenk wel dat “we hebben het niet geweten” erg zwak overkomt op je kleinkinderen als je ze moet uitleggen dat je je eigen kop en internet tot je beschikking had.

  http://www.whatreallyhappened.com
  http://www.informationclearinghouse.info
  http://www.bushflash.com
  http://english.pravda.ru
  http://atimes.com/atimes/Front_Page.html

  Reactie door Harm — dinsdag 13 september 2005 @ 17.14 uur

 117. @114

  Helaas, maar waar. Het enige verschil is dat het ‘plaatje’, wat wij werkelijkheid noemen, mooier wordt weergegeven.

  Reactie door Johnno — woensdag 14 september 2005 @ 11.59 uur

 118. UPDATE 13/09: “Top Politicians, Economists, Other Leaders State 9/11 Possibly an Inside Job” Zie http://www.globalnewsmatrix.com/modules.php?name=News&file=article&sid=2570

  Reactie door Johnito — woensdag 14 september 2005 @ 14.52 uur

 119. Ik woon buiten Nederland, maar lees nog regelmatig Nederlandse kranten. Helaas zijn dit de meest achterlijke kranten van de wereld, waarin je alleen de ‘goedgekeurde versie’ vindt. Jullie daar in Nederland, vragen jullie je nou nooit af in wiens handen die kranten terecht zijn gekomen en welke belangen er achter zitten? Ik leerde tijdens mijn studie dat democratie alleen kan bestaan als je een pluriforme pers hebt, zodat alle facetten van een gebeurtenis belicht worden. Dat is in Nederland al lang niet meer zo en jullie vonden het allemaal prima.

  Reactie door Ana — donderdag 8 december 2005 @ 0.17 uur