Dossier X

Een maand geleden zorgde Ruud Lubbers voor nogal wat opschudding. Naar zijn zeggen had Nederland de internationale atoomspion Kahn op verzoek van de CIA laten gaan. We weten nu allemaal dat dat de reden is waarom verschillende landen nu ook over kernwapens beschikken.

Al in december 2004 vroeg Krista van Velzen om opheldering bij minister Donner, die toen nog zei dat er niets aan de hand was. Er stond namelijk niets in het dossier. Naar aanleiding van de uitlatingen van Lubbers heeft Krista in augustus opnieuw vragen gesteld.

“Minister Donner heeft mij – in antwoord op mijn Kamervragen van vorig jaar – gemeld dat de CIA geen rol heeft gespeeld. Nu beweert Lubbers precies het tegenovergestelde (…) Ik wil weten of Nederland in deze kwestie het schoothondje van de CIA is geweest met alle rampzalige gevolgen van dien. Verder ben ik ook zeer benieuwd of het kabinet van mening is dat Kahn alsnog gearresteerd en vervolgd zou moeten worden”.

In NOVA van gisteren geeft rechter A. Leeser-Gassan, die Khan destijds veroordeelde, openheid van zaken. De vier jaar die zij Khan oplegde werd in hoger beroep teniet gedaan om reden van een vormfout, het adres was onjuist. Het OM daagde Kahn niet nog een keer, terwijl dat vrij eenvoudig was: het goede adres invullen namelijk.

Het ergste van alles is dat het strafdossier van Khan niet meer is te vinden in het archief van de rechtbank Amsterdam.

Hier is het laatste woord zeker niet over gesproken. Niet voor de eerste keer in deze maanden, heeft Donner heel wat uit te leggen. Opnieuw heeft Krista vragen gesteld en gevraagd om een diepgaand onderzoek.

Opties voor delen:
 • NuJIJ
 • eKudos
 • del.icio.us
 • Digg
 • Google Bookmarks
 • email

zaterdag 10 september 2005 :: 20.04 uur

36 Comments

36 reacties

 1. Nederland is en blijft(althans met dit kabinet) slaaf van de USA. En die Donner telkens maar glashard liegen. Meneer Donner, het wordt de hoogste tijd om op te hoepelen. De rest trouwens ook.

  Reactie door ACCEPT — zaterdag 10 september 2005 @ 20.17 uur

 2. Mijn gevoel zegt dat Lubbers gelijk heeft.

  Reactie door Farshad — zaterdag 10 september 2005 @ 20.43 uur

 3. Bah, bah en nog eens bah. Dat hele klerezooitje dient wat mij betreft voor het gerecht gesleept te worden, was het niet dat nauwlijks duidleijk is om wie het zoal gaat. Maar door die vuile politieke praktijken heeft nu een verdorven schurkenstaat kernwapens en kunnen die zo in handen vallen van terroristische groeperingen. He, de grootste oppositiepartij in Pakistan is een groep die banden heeft met Al-Qaida! Een zoveelste voorbeeld hoe de CIA, ons OM en de hele godvergeten klerezooi de levens van miljoenen mensen in gevaar brengen. Een grote schande is het en ik hoop dat de verantwoordelijken ooit nog eens de straf krijgen die ze verdienen. Echt, ik ben nu écht pissed off. Bah.

  Reactie door Daniël O. — zaterdag 10 september 2005 @ 20.46 uur

 4. En wie zijn uiteindelijk het slachtoffer van diezelfde corrupte regeringen? Juistem, de burgers. Die mogen lekker hun persoonlijke vrijheden inleveren. :(

  Reactie door Daniël O. — zaterdag 10 september 2005 @ 20.50 uur

 5. Hoe kan de minister aan het kamerlid antwoorden dat er niets in het dossier staat als het dossier weg is??????

  Reactie door Drob — zaterdag 10 september 2005 @ 20.57 uur

 6. Hou het volk dom en maak ze bang, zorg er voor dat ze verdeeld zijn in mensen die wat hebben en niets hebben en je kunt alles doen en laten wat je wil in de regering.
  CDA stijgt weer in de peilingen………………….

  Reactie door Gekke Gerrit — zaterdag 10 september 2005 @ 21.01 uur

 7. Tja, CDA stijgt weer 3 zetels in de peilingen. En vlak voor de verkiezingen doet Balkie nog meer positieve beloftes en zo worden ze weer de grootste. Blijkbaar vergeten mensen snel. Dom en naief.

  Reactie door ACCEPT — zaterdag 10 september 2005 @ 21.08 uur

 8. Ik hoop dat Krista van Velzen het diepgaand onderzoek voor elkaar krijgt, met alle kamerleden. Minister Donner en consorten, zal wel weer een of andere smoes verzinnen met een uitgestreken gezicht. Dat is nog te vriendelijk gezegd: met zijn zogenaamde jokerface. Of wat de Rooms Khatolieken zeggen: De Dominee van het van het woekerende kabinet! liegen en bedriegen in naam van de Koningin en het volk van de Christelijke Staat? Ik sta Krista in gedachten bij en hoop dat de wens van Jermaine W. die hij heeft ge-uit in het N.O.S. journaal: dat hij het niet erg vindt, als er een bom in de tweede kamer terecht ontploft, niet uitkomt.

  Reactie door Elsa De Leeuwin — zaterdag 10 september 2005 @ 21.34 uur

 9. Mensen vergeten misschien niet maar horen alleen dat wat ze willen horen. Geloven wat ze willen geloven enz. enz.

  Reactie door tamiem — zaterdag 10 september 2005 @ 21.35 uur

 10. kudde schaapjes?!

  Reactie door Jeroen — zaterdag 10 september 2005 @ 22.12 uur

 11. Donner iets uitleggen? Wie gelooft hem nog??Krista zet ‘m op!!!

  Reactie door Diny — zaterdag 10 september 2005 @ 22.18 uur

 12. @Daniel O
  We hoeven geen slachtoffer te zijn van welke regering dan ook. Zodra er voldoende publieke tegendruk komt dan binden ze in want dan raak je ze in hun bestaansrecht. Want ze bestaan bij de gratie van het volk. Dat zag je bij de Vietnam oorlog. Helaas zijn we zo makkelijk te mannipuleren. Vraag een willekeurige gedragswetenschapper hoe je een heel volk kunt manipuleren om meer geld voor defensie uit te trekken. Het antwoord is: maak ze bang. Helaas maar waar.

  Reactie door tamiem — zaterdag 10 september 2005 @ 22.27 uur

 13. Had het naar buiten treden van Lubbers iets te maken met de oplopende spanningen tussen Iran en de USA??
  Als dat zo is, het heeft zijn werk wel zeer effectief gedaan. Hoor niets meer over Iran’s nuclear programma via US kanalen.
  Goed werk.

  Reactie door Rob de Kuster — zaterdag 10 september 2005 @ 22.41 uur

 14. Hoe onnozel, door een verkeer adres neer te zetten kan iemand zijn straf ontlopen.
  Moet nodig aangepast worden.

  Krista van Velzen, zet hem op!

  Reactie door Evert Tigchelaar jr — zaterdag 10 september 2005 @ 22.54 uur

 15. off-topic
  De slachtoffers van Katrina mogen nu 6,5 uur in één rij staan voor food-stamps. Deze uitgifte plaats voor voedselbonnen staat een paar mijl van de Riverside Convention Center shelter waar de slachtoffers verblijven. Diegenen die kunnen lopen moeten lopen de anderen worden er naartoe vervoerd en mogen dan alsnog 6,5 uur wachten. Kan het logistiek nog slimmer? Laat staan of het humaan is of niet. Arme Amerikanen. Wat een schande.

  Reactie door tamiem — zaterdag 10 september 2005 @ 23.21 uur

 16. Echt ik heb in mijn gehele leven nog nooit zoveel leugenaars bij elkaar gezien als in dit kabinet.

  Reactie door hoekandat — zaterdag 10 september 2005 @ 23.33 uur

 17. Tja dat wordt nog wat in de toekomst:
  een verdachte die een behandeling zal
  ondergaan conform of Kahnform het daartoe
  gedane voorstel.
  In het laatste geval zal hem dus niets
  gebeuren bij gebrek aan gegevens…….ai !

  Reactie door Madelief — zaterdag 10 september 2005 @ 23.33 uur

 18. @17. Madelief
  Je hebt gelijk, Madelief. Iedereen focust op de politiek, maar hoe zit het met de rechtsgang? Hoe heeft het zover kunnen komen?
  Waarom trokken de rechters destijds niet aan de bel? Ze waren toch onafhankelijk?

  Reactie door Rob de Kuster — zaterdag 10 september 2005 @ 23.40 uur

 19. Zo blijkt maar weer eens wat een corrupt zoodje het is in Den Haag,het motto van dit a-sociale Kabinet:LIEGEN en BEDRIEGEN.

  Reactie door JE. Mulder — zondag 11 september 2005 @ 0.16 uur

 20. Heeft hij niet alleen losse handjes, ook nog losse lipjes. Ik bedoel Lubbers hoor.

  Reactie door johanna — zondag 11 september 2005 @ 0.51 uur

 21. HALLO, Even wakker worden allemaal: ALWEER 3 Wees Gegroetjes voor Donner (Makkelijk he ? Dat Christen-zijn-zoals-het uitkomt)

  Reactie door Peter — zondag 11 september 2005 @ 1.00 uur

 22. Ik denk dat ze er straks bij de poort van de hel toch wel iets anders over denken!!!

  Reactie door hoekandat — zondag 11 september 2005 @ 1.26 uur

 23. Khan mag dan, nu inmiddels 22 jaar geleden, staatsgeheimen over de vervaardiging van atoomwapens gestolen hebben (en later weer hebben doorverkocht aan landen die daardoor nu zelf ook kernwapens hebben), het is de Nederlandse staat geweest die er alle schuld aan heeft dat Khan zo zijn gang heeft kunnen gaan (met alle gevolgen van dien).

  Khan heeft een fout begaan door staatsgeheimen te ontfutselen, maar de Nederlande staat (met medeweten en (waarschijnlijk ook) goedvinden van Lubbers) een nog grotere fout door zo naïef vertrouwen te stellen in de beloftes van de CIA dat het met het laten lopen van Khan mogelijk zou zijn om meer te weten te komen over het atoomspionagenetwerk waar Khan dus deel van uitmaakte. Zonder oog te hebben voor de grote gevaren die aan deze ‘laat maar lopen’ strategie verbonden zijn. Het lijkt mij toe dat ook in dat jaar, 1983, toch deskundigen moeten zijn geweest die voor het risico van een verdere verspreiding van het atoomgeheim door Khan, op zijn minst toch ernstig gewaarschuwd moeten hebben. Of hadden de Nederlandse autoriteiten een even blind vertrouwen in de atoomspion Khan als in de CIA?

  Hoe verontwaardigd men ook kan zijn dat Iran nu bezig zou zijn met de productie van kernwapens en hoe ongewenst men ook de ontwikkeling kan vinden dat er juist de laatste 10 jaar nogal wat kernmachten in de buurt waarvan Khan verbleef zijn bijgekomen, het is wél de Nederlandse staat geweest die, door destijds geen enkele actie te ondernemen om Khan achter de tralies te krijgen, aan deze ontwikkeling heeft bijgedragen. Op passieve wijze, wel te verstaan: door niet meer te doen dan het ‘advies’ (om Khan te laten lopen) van de CIA
  slaafs op te volgen, zonder daarbij verdere vragen te stellen. Een zoekgeraakt strafdossier over de zaak ‘Khan’ en een vormfout die Khan, op het moment dat hij werd veroordeeld, toch een vrijgeleide gaf: het is moeilijk om deze voorvallen hierbij nog als onverklaarbare ‘toevalligheden’ te beschouwen.

  Het lijkt mij ongeloofwaardig om nu nog, ruim 20 jaar na dato, Khan alsnog proberen veroordeeld te krijgen voor het gestolen hebben van staatsgeheimen. Want waarom zou Nederland dat moeten doen? Omdat de Nederlandse staat, naar we nu weten, hiermee schade zou zijn berokkend? Dat kun je een rechter 20 jaar na dato niet meer uitleggen. Omdat we er nu achter zijn gekomen dat Khan een belangrijke schakel was in de verdere verbreiding van het atoomgeheim, meer dus een ‘gewone’ atoomspion? Maar dat hadden we dan toch echt eerder kunnen en moeten voorzien, niet nu ruim twintig jaar later. Een teveel aan naïviteit misschien, maar dat zal voor een rechter eerder een zwak dan een sterk argument zijn, hoe berouwvol we daar nu misschien over kunnen zijn. Of moeten we Khan nu gaan vervolgen omdat we, de Nederlandse staat, geen andere keus hadden dan het advies van de CIA toentertijd op te volgen? Ook niet geloofwaardig, of het zou al moeten zijn dat niet alleen burgers, maar ook een staat, in dit geval de Nederlandse, in deze bijzondere situatie als verminderd toerekeningsvatbaar kan worden verklaard door de rechter. Of meer in het bijzonder, de Nederlandse regering die uiteindelijk instemde met de door de CIA uitgestippelde ‘laat maar lopen’ strategie.

  In een filmpje van NOVA van afgelopen vrijdag betuigde Khan spijt, niet alleen aan de regering van Pakistan (omdat hij kennis over de productie van atoomwapens ook had doorverkocht aan andere landen, waaronder (aartsvijand) India), maar ook aan Nederland. Maar in zijn hart zal hij de Nederlandse regering heel erg dankbaar zijn geweest. Voor het gestelde vertrouwen in hem. Hij is er rijk door geworden, en Nederland iets armer. Wat papieren armer, maar vooral ook de illusie armer dat het Nederland (en de wereldgemeenschap) uiteindelijk loont om de VS in hun gedane verzoeken richting Nederland onkritisch en vooral ook volgzaam tegemoet te treden.

  Hoe het ook zij, met deze door Nederland begane blunder is niet alleen geschiedenis geschreven. Geschiedenis is er ook (inmiddels al) door ontstaan, niet in de laatste plaats door de opkomst van een groot aantal ‘nieuwe’ kernmachten de laatste 10 jaar en de ‘beloftes’ die deze recente ontwikkelingen nog kunnen hebben op gebeurtenissen in de komende decennia.

  Reactie door David Tompot — zondag 11 september 2005 @ 3.45 uur

 24. Het feestje op de Efteling was een groot succes!

  Ondanks de goede sfeer onder de partijgenoten was de lucht boven het pretpark vaak dreigend met de nodige bliksem en donder. ,,Typisch CDA,” zei partijvoorzitter Marja van Bijsterveldt, ,,Slechte voorspellingen, goede uitkomsten.”

  Tja, het is een wonderbaarlijke wereld?

  Balkenende, een karikatuur van zich zelf!

  Reactie door Gandalf — zondag 11 september 2005 @ 8.30 uur

 25. @18 Rob. Precies! Je hebt de vraag al
  retorisch beantwoord:
  ZE WAREN TOCH ONAFHANKELIJK? Eens,ooit!
  Vandaar dat ik woest wordt om de oubol-
  lige, clowneske uitlatingen, met een
  droog gezicht:”Ik heb niets gevonden,
  dat wijst op….”
  nogal wiedes hé als het dossier “leeg”
  is? En met dat soort uitspraken wordt
  de burger middels TV geconfronteerd,
  terwijl insiders al lang béter en méér
  wisten.
  Voor mij betekent dat er onmiddellijk
  een debat moet komen over hoe men het
  het begrip “GEHEIMHOUDING” per direct
  denkt te gaan omschrijven.
  Een ieder die nu al vast bij voorbaat
  reageert, ziet kennelijk de bui van de
  mogelijke Enquêtecie al hangen en doen
  vast vooraf hun zegje, waarmee de toon
  van de evt. “vraagstelling” is gezet en
  zij zelf denken, al zo keurig bij voor-
  baat hun medewerking te heben verleend.
  Echter, het aanzwengelen van onderzoek,
  is nog niet een juridisch onderzoek, en
  mist dus elke waarde van een “verkla-
  ring onder ede”, die vermoedelijk al-
  leen bij een formele Rechtszitting,
  juridische consekwenties zal hebben.
  Een Enquête betekent inderdaad dus niet
  meer dan een onderzoek, een aan de kaak
  stellen, meer ook niet.
  Op die manier ontlopen betrokkenen een
  juridische rechtsgang met de zo moge-
  lijk daaraan verbonden strafmaat.
  Rechters, worden op die manier, buiten
  spel gezet en komen betrokkenen er
  zelfs nog af zonder disciplinaire maat-
  regelen en mogelijk ook zonder “schrif-
  telijke berisping”. Wat een uitvinding
  Rob ! Hebben we toch weer mooi bespaard
  op de Rechterlijke Macht:cussed people!

  Reactie door Madelief — zondag 11 september 2005 @ 9.37 uur

 26. Ja Donner ligt onder vuur.
  Mijns inziens is dat het moment waar VVD op wacht.
  Die zitten achter de schermen allang een vvd/pvda/gl kabinet te creeëren.
  Daarom moet het cda weer invullen dat ze omhoog gaan in de peilingen.
  Peilingen ALLEMAAL DOORGESTOKEN KAART.
  accept of het nu deze partij is of pvda 1 pot nat.
  Er moet een ander kabinet komen.
  Daarom loggers die hier bij Jan kijken en lid zijn van 1 van deze partijen..Zoek het uit of je daadwerkelijk bij een partij zit die echt clean is??????????
  Je zal voor verrassingen komen te staan.
  Wat ik het liefste ziet???????? SP met Nederland Transparant.Prdv en CU.
  Hopelijk komt mijn droom eens uit.

  Reactie door anita — zondag 11 september 2005 @ 10.58 uur

 27. Nederland is in veel opzichten inderdaad het hulpje van de VS.

  Gisteren stond er ook een artikel in de krant over de Afrikaanse vredesonderhandelaar die in Nederland de vredesonderhandelingen wilde voorbereiden in zijn land.

  Op bevel van de Amerikanen heeft Nederland de betreffende vredesonderhandelaar opgepakt. De reden: de beste man heeft ooit meegeholpen met de ontvoering van een medewerker van een Amerikaans olieconcern in zijn land. Dat was in 1990.

  En zo zie je maar weer dat olie belangrijker is dan vrede en…. dat Nederland nog altijd vrolijk achter de Amerikanen aanhuppelt.

  Althans, een deel van Nederland uiteraard.

  http://www.nu.nl/news/589889/10/Vredesonderhandelaar_in_Den_Haag_opgepakt.html

  Jan, ik ben heel erg benieuwd of de SP deze kwestie aan gaat kaarten. En ik ben vooral benieuwd naar de beweegredenen om deze man zo’n 15 jaar na de ontvoering op te pakken.

  Waarom? Ik wil graag weten waarom Nederland het belangrijker vind om een van die ontvoerders uit te leveren aan Amerika, dan het ondersteunen van vredesonderhandelingen.

  Als dat namelijk zo is, dan schetst dat een somber beeld van de toekomst. Dan is het dus blijkbaar zo dat vrede voor Nederland geen al te hoge prioriteit heeft.

  Ik vind het schandalig. De achtergrond van de ontvoering ken ik zo niet. Maar blijkbaar heeft de man zijn leven verbetert en zet zich nu in voor vredesonderhandelingen en juist zo’n persoon gaan we aan de Amerikanen overdragen. En wat gaan de Amerikanen met hem doen?

  Reactie door Fjodor — zondag 11 september 2005 @ 11.10 uur

 28. O ja, wat ik eraan zou willen toevoegen: waarom hebben de Amerikanen hem niet al veel eerder opgepakt? Waarom heeft de CIA hem dan niet allang opgespoord en ontvoerd, dat kunnen ze toch zo goed? Waarom wachten totdat hij naar een westers land reist en dan om uitlevering vragen?

  Reactie door Fjodor — zondag 11 september 2005 @ 11.13 uur

 29. Als ik dan lees:

  Pikant detail is dat de huidige Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Condoleezza Rice, dit uitleveringsverzoek heeft ondertekend. Zij was jarenlang de president-commissaris van Chevron.

  Dan is het weer zo klaar als een klontje.

  Reactie door Gandalf — zondag 11 september 2005 @ 11.44 uur

 30. We gaan ook eens bekijken hoe het nu met Frans van Anraat zal vergaan…

  Reactie door Sonja — zondag 11 september 2005 @ 16.10 uur

 31. CIA liet Bin Laden 2 jaar voor 9/11 lopen. Daarna nog drie keer. (The Sunday Times)
  http://www.timesonline.co.uk/article/0,,2089-1764035,00.html

  Reactie door Sonja — zondag 11 september 2005 @ 20.52 uur

 32. @antwoord van 26: Wat moet de SP met Nederland Transparant aan?Die partij kenmerkt zich door interne ruzies en zitten met een lege kas.

  Reactie door JE. Mulder — maandag 12 september 2005 @ 4.22 uur

 33. ik ben een collega van Khan geweest en ook bij FDO STORK gewerkt door mij is ontdekt dat Khan aan het spioneren was ik ben op gezag van de overheid in de gevangenis geweest daar vertelde de overheid mij bij monde vande dhr Michels dat ik niet meer over het onderwerp mocht praten dat heb ik niet gedaan min werk benik er door verloren alleen maar dat ik gebeld heb naar de directie dat khan aan het spioneren was in nederland Er moet maar eens een parlementair onderzoek naar komen
  ik wil graag de juiste gang van zaken toelicht
  Hoogachtend Frits veerman

  Reactie door frits veerman — maandag 12 september 2005 @ 22.21 uur

 34. mijn web site

  http://WWW.atoomspionage.com

  Reactie door frits veerman — maandag 12 september 2005 @ 22.22 uur

 35. @ Drob (5):

  Je haalt twee dingen door elkaar. Minister Donner heeft het over regeringsdossiers. Het strafdossier bij een (onafhankelijk) gerecht is iets heel anders.

  @ Rob de Kuster (18) en Madelief (25):

  Niet de rechters (de onafhankelijke rechterlijke macht) maar het Openbaar Ministerie (behorend tot de uitvoerende macht, en vallend onder de zeggenschap van de Minister van Justitie) had actie moeten ondernemen. Niet rechters dus, maar de regering treft blaam.

  Reactie door Olav Meijer — dinsdag 13 september 2005 @ 11.43 uur

 36. Interessante website Frits, goed om alles even op een rijtje te hebben. Heb jij trouwens een theorie achter Van Anraat? Ik ben er zelf nog niet uit. Iedereen houdt zijn mond stijf gesloten, vooral Van Anraat zelf.

  Reactie door Sonja — dinsdag 13 september 2005 @ 23.19 uur