Noteer vast svp

Leve het nieuwe, concrete optimisme!

Alternatieve troonrede

Opties voor delen:
 • NuJIJ
 • eKudos
 • del.icio.us
 • Digg
 • Google Bookmarks
 • email

dinsdag 13 september 2005 :: 0.20 uur

76 Comments

76 reacties

 1. Heel tof, iets waar ik altijd, en nog, sterk achter sta. GO Go go!
  Nu maar hopen dat de boodschap bij het niet-SP electoraat aankomt.

  Reactie door barend — dinsdag 13 september 2005 @ 0.49 uur

 2. Van harte hoop ik dat 1983 toch niet het
  jaartal mag en kan zijn waarachter men zich
  verschuift t.a.v. de Koude Oorlog, alsof
  Nederland daar rechtstreeks mee te maken had in haar Rechtsgang van zaken.
  De Berlijnse muur werd in 1989 omvergehaald
  alsof dat álles had beëindigd aan onverkwik
  kelijke zaken, zeker nog niet.
  Dat Lubbers evt. een link legt met de CIA
  is er wel heel gemakkelijk tussenuit te willen draaien in bestuursopzicht.
  Krijgen we straks voor de voeten geworpen
  dat Europa niet goed heeft kunnen funktioneren omdat Nederland NEE heeft ge-
  adviseerd in het onder haar gehouden, let
  wel, ‘stemadvies’-referendum? Dat daardoor
  het terrorisme in Nederland is toegenomen?
  Nee, we gaan de zaken niet omdraaien en geen stok zoeken om bestuurlijke fouten ten
  top, met voorbijgaan aan ons eigen rechts-
  systeem én WET, af te schuiven op de niet
  daartoe verantwoordelijken. Het Kabinet was
  dan zeker eerste verantwoordelijke en voor-
  zover er geheime commissies ook vanuit de
  2e Kamer medeverantwoordelijk waren voor de
  gang van zaken, mogen die zich aangesproken
  voelen. Burgers de Wet stellen en deze zelf
  niet goed doen uitvoeren doet dus geen récht aan de burger en daarover mag in de
  “troonrede” wel zeer degelijk eea gezegd
  worden. Vooral ouderen zullen zich meer en meer gegriefd voelen naarmate hen een zorgeloze oude dag niet meer gegund lijkt.
  Twijfels gaan er rijzen of het wel zo erg
  verstandig is of de zorg die hen onthouden
  wordt ten koste moet gaan van de totale
  kosten voor kinderopvoeding, kinderopvang,
  kinderleerplicht vanaf het 4e jaar, etc.
  alsmede mogelijk ook de aankoop van kunst-werken etc. waar mogelijk op een veel dras-
  tischer manier kan worden bezuinigd.

  Als het gaat om leven en overleven, moet wellicht de klok worden teruggedraaid en de
  zorg voor ouderen in bánen geleid’

  Veel kinderen zou het ten goede komen om een niet-verplichte kleuterschool te volgen, zich in alle opzichten vertrouwd opgevoed te weten door éigen ouders. Velen
  zijn in de knel geraakt en de zorg voor eigen kinderen ,waarvoor in eerste instantie verantwoordelijk, niet meer naar behoren weten te geven in het belang van die kinderen.
  Het is ondoenlijk een baby, een peuter en
  meerdere kleuters tegelijk alle zorg in
  kinderopvang te doen geven, danook nog temidden van het lawaai van nog veel meer
  kinderen daarbij, feitelijk was dat te
  voorzien en maar weinig kleintjes zullen
  daar in deze centra de persoonlijke aandacht krijgen in de mate waarop zij recht hebben. Een stevig onderzoek bij
  consultatiebureaus en kinderpsychologen zou
  op zijn plaats zijn. Een kind opvoeden is
  nu eenmaal niet een hobby die je uitoefent
  voor enkele uurtjes per dag, en wil je je
  daar niet een aantal jaren op instellen,
  dan kan dat ernstige gevolgen hebben.
  De knuppel in het hoenderhok? Het getuigt
  van moed om aan alle kanten prioriteiten
  te stellen of deze te herzien, ten behoeve
  van een voor iedereen Sociaal Participeren.

  Reactie door Madelief — dinsdag 13 september 2005 @ 3.12 uur

 3. Wanneer ben je verkiesbaar, Madelief?

  Reactie door Johan Smeets — dinsdag 13 september 2005 @ 6.51 uur

 4. Van mij verdient de verantwoordelijke voor de justitieschandaal vanmiddag tijdens het kamerdebat een motie van afkeuring. Anders zullen ze weer doorfietsen naar het volgende schandaal. En dan kunnen jullie volgende week het debat weer overnieuw doen, maar dan over iets anders…

  Reactie door Farshad — dinsdag 13 september 2005 @ 10.40 uur

 5. Een koningin zou begaan met haar volk, iets van zichzelf in de troonrede moeten weten te draaien, het volk steunen en op te komen voor hen die onder de nullijn zitten.

  Dat is de taak van een koning/koningin op de eerste plaats, ondanks de snode plannen van een regering, zijn/haar stem laten horen.

  Reactie door e.krul — dinsdag 13 september 2005 @ 10.54 uur

 6. totaal off topic, maar ik ben zo boos, ik moet het hier kwijt:

  Jan krijgen we na je oproep tot het tekenen van een petitie voor de rechten van gevangenen ook een bericht over CLUB 91? Het Grand Cafe in de bajes waar heerlijk gebiljart (bij mooi weer tennis) kan worden en waar een visboer elke donderdag vers zeebanket bezorgt?

  Het zou je sieren, maar het zal wel niet.

  Reactie door Nico — dinsdag 13 september 2005 @ 11.09 uur

 7. @5) Beste Johan,
  Bedoel je dat serieus? Nog maar net 1 1/2 jaar begin ik iets van de computermoge-
  lijkheden te begrijpen, en probeer in te halen wat mogelijk, op zijn minst 10 jaar
  eerder had moeten starten.
  Mijn tijd is grotendeels voorbij, ik
  zie al heel lang om mee heen wát er gebeurt
  en waar het toe leidt, en nu kan ik niets
  meer beloven en voel me een mens van de dag
  geworden. Zonder Dotterbehandeling was ik
  er al niet meer geweest en ben net uit een
  krater gekropen over de rand, lig daar nog
  horizontaal uit te rusten in figuurlijke
  zin. Kijk Johan, nu ben JIJ aan de beurt en
  ik reken nu op zinnig denkende en doende
  mensen, die hun hersens gebruiken, goed om
  zich heen kijken, iedereen in hun waarden
  laat, en een portie inlevingsvermogen aan de dag leggen voor diegenen, die niet meer
  voor hun bestaan kunnen vechten. Dat onmachtige gevoel heb ik dus heel intensief
  achter de rug, grotendeels.
  Als óverlevende, harpatiënt, heb ik de plicht zeker om het op te nemen, die nu hier mogelijk lézen en geen kant meer uit
  komen, niet weten of ze de dag van morgen
  nog halen, en na een (vaak veel te late)
  behandeling het (dáárdoor opgebouwde) angst
  gevoel niet onmiddellijk kwijt raken, in-
  tegendeel, voortaan blijft dat sluimeren op de achtergrond.
  Je kunt van me verwachten dat ik hier en
  daar flink sputter en zeg wat ik vind dat er gezegd moet worden. Dat zal me zeker niet populair maken.
  Zolang er nog hulp en technisch comfort te
  weinig is voor invaliden (die vanaf binnen-
  kort mogelijk voor hun eigen hulpmiddelen
  mogen gaan sparen voor ‘den ouden dag’),
  daarin aan ZORG zwaar tekort wordt geschoten, is het onacceptabel, dat er luxe
  paardjes bereden worden voor het imago van
  Nederland, en of dat nu aankoop van kunst
  is voor werkelijk belachelijk hoge prijzen,
  of gebouwen, die meer een werkpaleis zijn,
  dan funktionele gebouwen waar diensten worden verleend, en wat dies meer zij, het
  is een met lede ogen aanzien van het niet
  ten volle bewust zijn, waar de prioriteiten
  liggen. Zelfs het bouwen van eenvoudige
  bejaardenwoningen blijft totaal achter en
  onder de maat, waardoor wachtlijsten zouden kunnen worden bekort van andere in-
  stellingen, en is er enorm veel werk te doen.
  Als de Overheid dus kritiek niet kan ver-
  dragen en zelfs een minister stelt:
  (citaat) “Ik word nooit bedankt voor goed
  nieuws”…..dan is dat zijn eigen schuld.
  De burgers leren het wel af om te bedanken
  voor toegezegde gunstige maatregelen, die
  daarna worden ingetrokken en als de boek-
  houding dan op hoog niveau al niet lukt,
  moet hij niet verbaasd zijn dat op lager
  niveau ook het gezinsbudget niet meer ge-
  maakt kan worden, integendeel hij schopt
  het zelf telkenmale in de war.
  Geen wonder dat men op zijn geld gaat zitten in afwachting van “goed nieuws”,
  want de bestedingsbeperking bereikt voor
  de burger op dit moment al tijden lang zijn
  hóógtepunt. Niemand die nog extra aanschaf-
  fingen doet, als niet wordt geweten of het
  arbeidscontract nog wordt verlengd met on-
  bepaalde tijd, of zonder meer binnen 3 maanden wordt opgezegd.
  Zeker zijn van zorg, woonruimte en werkge-
  legenheid en een waardevast pensioen staan
  op de tocht, en de burger krijgt er een
  niet meer te genezen longontsteking van,
  wat in sommige kringen dan meewarig wordt
  beschouwd als: wat jammer nou, …het heeft
  zeker zo moeten zijn ! Niet dus !
  Johan, ik moét me kalm houden, en zelfs als
  ik éénmalig het woord zou voeren, levert me
  dat mogelijk direct de láátste adem op.
  Die adem houd ik al heel lang in en ben er
  zuinig op, echter van jou en goedwillenden
  verwacht ik aktie ! Sterkte:
  “hiér ZIT ik, ik kán niét ánders” !!!
  Nu jullie aan de gang, de nieuwe generatie
  die net alle kansen kreeg van de vooruit-
  gang: zet ‘m op !!

  Reactie door Madelief — dinsdag 13 september 2005 @ 11.20 uur

 8. Hallo Jan,
  Wij hebben in Nederland geen koningin,
  alleen een nationale voorleesmoeder!
  Groet,
  Amita

  Reactie door Amita — dinsdag 13 september 2005 @ 11.31 uur

 9. Hallo Madelief,
  Kun je misschien in twee woorden zeggen wat je eigenlijk bedoeld? Want zo snap ik er niet zo veel van.
  Groet,
  Amita

  Reactie door Amita — dinsdag 13 september 2005 @ 11.37 uur

 10. @9 Geen punt Amita, dan “fiets” je er
  gewoon overheen, toch?
  Twee woorden? Léér lézen !!

  Reactie door Madelief — dinsdag 13 september 2005 @ 11.58 uur

 11. @9 Om jou wat genuanceerder te begrijpen
  blijkt telkenmale jouw Pagina onbereik-
  baar; het zou ongetwijfeld mijn inle-
  vingsvermogen in jouw gedachtengang be-
  hoorlijk ten goede komen.
  Kórt door de boch geformuleerde zgh
  spitsvondigheden, dóén het bij mij nu
  eenmaal niet altijd. Hallo !!

  Reactie door Madelief — dinsdag 13 september 2005 @ 12.03 uur

 12. Ja na alle negatieve geluiden over dit kabinet is er ook wel een verschrikkelijk lichtpuntje ontstaan in ons land namelijk het woordje slordig.
  Dit doet wonderen.
  Vandaag de belasting aan de telefoon dat ik 400 Euro te veel wou ontvangen het werd voortreffelijk opgelost door die man we zijn een beetje slordig geweest en daar werd de zaak op een zeer prettige manier mee afgedaan.
  Ook komt Maxima met een herziening van de verklaring mijn man is een beetje dom geweest dat gaat veranderen mijn man is een beetje slordig geweest ook in verband met de bijna scheepsramp die hij veroorzaakte.
  Gisteren de auto opgehaald nog geen twintig meter weg gaat het linker voorwiel er af monteurs over de zeik maar ook hier werd de zaak zeer prettig opgelost met het woorden beetje slordig geweest en met kopje koffie waren we er ook over eens dat het ook nog een Frans Merk is, ja en die zijn toch al moeilijk te begrijpen.
  Ook gister even Cees B gebeld je wilt wel even horen hoe het staat ook hier wonderen, een klein slordigheidje ik zeur niet meer.
  Een bouwvakker valt bij ons van de stellage helaas overleden, volgens een van de omstanders waren zijn laatste woorden ik ben een beetje slordig geweest.
  Ook in de medische wereld is men zich druk aan het beraden om het woordje slordig in te voeren om zo toekomstige claims te voorkomen.
  Ook de flits op de palen gaat er af volgens stemmen binnen de politie komt hier een grote luidspreker op die bij een overtreding hard roept een slordigheidje.
  Mooi land prachtig dat door zo een woordje alles opgelost gaat worden.
  Als je bestolen word maak je niet druk ga niet achter de dief aan rennen het OM levert de dader door een slordigheidje.

  Reactie door Toto — dinsdag 13 september 2005 @ 12.06 uur

 13. @5 Zie je kans Vragenuur om 14.00 te zien
  en te horen, deze keer zitten er, hoopt
  men, aan de andere kant van de tafel een
  x aantal mensen ónder de NULlijn, wat
  betreft de verwachtingen die wij er ooit
  van mochten verwachten.
  Kansen te over hebben ze gehad.
  De chirurgen moeten er maar eens hun
  gereedschappen over laten gaan, toch?

  Reactie door Madelief — dinsdag 13 september 2005 @ 12.07 uur

 14. @12 Maar het is vast géén slordigheidje
  als iemand (de) Toto voor zich ziet te
  winnen. Zeker, slordigheden sleuren
  slaafse burgers naar de afgrond, kijk!!

  Reactie door Madelief — dinsdag 13 september 2005 @ 12.13 uur

 15. is de alternatieve troonrede ook op internet te volgen .niet iedereen kan zomaar naar den haag jan .

  Reactie door texas henkie — dinsdag 13 september 2005 @ 12.31 uur

 16. Hoy Madelief,
  Wat bedoel je met “jouw pagina”? – Ik heb n.l. geen eigen “site”.
  En verder; fietsen doe ik met veel plezier, ook wandelen doe ik graag. Maar als mij iets niet duidelijk is, vraag ik gewoon om uitleg. (kan dat alsnog?)
  Met vriendelijke groet,
  Amita

  Reactie door Amita — dinsdag 13 september 2005 @ 12.31 uur

 17. (6) Nico,
  Hier zal Olav Meijer je een duidelijk antwoord op kunnen geven. Toen ik laatst aanhaalde dat de gevangenissen hier op hotels leken, reageerde hij nogal kwaad.
  Ongenuanceerd, noemde hij dat. Tja….

  Reactie door Warrior — dinsdag 13 september 2005 @ 12.51 uur

 18. @16) Ammenooitniet Ammenita, lijkt me
  volstrekt overbodig:
  kies dan maar voor fietsen! Super !

  Reactie door Madelief — dinsdag 13 september 2005 @ 12.53 uur

 19. @18 Herstel:Ammenooitniet Annemita.
  Net zoals jij reageer ik alleen op dat
  gene waar ik zin in heb en wat hier ook
  te doen gebruikelijk is.
  Vragen staat vrij, perfekt, echter dat
  betekent niet dat ik tot antwoorden
  verplicht ben, net zoals menigeen dat
  ook zo voelt, en terecht !

  Reactie door Madelief — dinsdag 13 september 2005 @ 12.59 uur

 20. Vanmiddag de uitslag van het ZELFonderzoek bij het O.M.ook gehoort? (waarom niet een onafhankelijk onderzoek??)

  Natuurlijk is de uitslag weer in het voordeel van de justitie-cultuur, want ambtenaren zijn een soort half-goden en vooral die van justitie zelf.

  De man uit Buinen, die even doorzeeft werd door politiekogels en een aanklacht wil indienen tegen een cowboy van de politieacademie zal ook wel weer bot vangen. Vast ook een beoordelingsfoutje.

  Het is tijd voor de revolutie

  Reactie door ReneR — dinsdag 13 september 2005 @ 13.00 uur

 21. @19 Ten dele waar. Als ik hier op dit log iets schrijf, doe ik dat in de hoop dat een ander het leest, of dat nu Jan Marijnissen is of wie dan ook. Dan hoop ik ook dat mijn reactie weer een reactie uitlokt. Als je hier reageert met een ellenlang epistel met een – in mijn ogen dan – wat gecompliceerd en abstract taalgebruik kun je een reactie verwachten van iemand die dat niet direct allemaal doorheeft. Daar niet op in willen gaan en mét een verwijzing naar “beter lezen” vind ik nogal elitair. Het is ieder zijn/haar goed recht om te schrijven op de manier zoals die dat gewend is, maar ga alsjeblieft niet hooghartig doen.

  Reactie door Gandalf — dinsdag 13 september 2005 @ 13.38 uur

 22. @17 warrior

  begin zo langzamerhand te denken dat Olav een pseudoniem is voor Femke Halsema

  maar ik maak me boos over Jan Marijnissen. Wat een slappe hap! Valt me echt vies tegen van hem!

  Reactie door Nico — dinsdag 13 september 2005 @ 13.48 uur

 23. @ Warrior (17):

  Kijk eens aan, wat een service! Ik hoef er niet eens naar te zoeken, waar ik van dienst kan zijn, maar het wordt me zo maar op een presenteerblaadje aanheboden!

  Als ik het “ongenuanceerd” heb genoemd dat gevangenissen op hotels lijken, dan heb ik daarin volkomen gelijk, naturlijk.(Hoezo een “kwade reactie”?). Ik ben namelijk in nogal wat verschillende gevangenissen geweest. Als bezoeker en hulpverlener dan, hè.

  Maar helaas: ik kan hier niet van dienst zijn. Ik ken geen “Grand café Club 91″, waar Nico het over heeft (in nr. 6). Dat bericht heb ik kennelijk gemist. Ik kan dus ook geen commentaar geven. Wellicht is enige verduidelijking mogelijk? Gaat het wel over iets in Nederland?

  Reactie door Olav Meijer — dinsdag 13 september 2005 @ 14.32 uur

 24. @ Nico (22):

  Femke Halsema ziet er heel wat lieftalliger uit dan ik, hoor! En ze is vast ook veel aardiger! En nog wat: ze is van een andere kunne. Dus bedankt voor het compliment, maar we zijn echt niet identiek! :)

  Reactie door Olav Meijer — dinsdag 13 september 2005 @ 14.37 uur

 25. @ 23 en 24 Olav (zullen we dan maar aan nemen, ik ben er nog steeds niet zeker van)

  en het bericht gaat over een grand cafe van gevangenen die zichzelf behoorlijk in de watten mogen leggen. nu te lezen op telegraaf.nl en geenstijl.nl

  en wat betreft “is het wel in nederland” wees nou toch eerlijk, dit kan echt alleen in nederland!

  Reactie door Nico — dinsdag 13 september 2005 @ 14.44 uur

 26. @21 Niemand beter dan jij Gandalf weet absoluut zeker dat ik nog nooit hooghartig
  ben geweest, en elitair antwoord ik al zeker niet, noch minder schrijf ik elitair,
  dus voor iedereen te volgen.
  Je weet heel goed dat ik me niet meer op de
  kast laat jagen door pseudo’s van niet duidelijke afkomst.
  Het is zelfs zo dat de webmaster al heel
  eenvoudige “reakties op anderen”weg haalt
  en dat is zijn goed recht.
  De opdracht is veelal een eigen commentaar
  te hebben en op deze site niet in discussie
  te gaan, al laten we ons er stuk voor stuk
  toe verleiden en wordt veel gedoogd, mits
  opbouwend.
  Het kan ook elitair of arrogant genoemd worden als bepaalde bijdragen, als niet te
  lezen/begrijpen worden bestempeld, met het
  oog er later de persoonlijke agressie op
  los te laten. Dat gebeurt hier in niet ge-
  ringe mate, en ik heb me voorgenomen daartoe niet meer te laten gebruiken.
  Bijval prima, zo niet, ook prima!
  Niet met de mening eens, ook best, maar ga
  me nou niet vertellen dat ik me zo in
  vakjargon uitdruk, dat die niet meer te
  volgen zou zijn, juist niet, dacht ik zo.
  Abstract taalgebruik lijkt me erg overdreven. Beeldspraak kan wel degelijk en
  daar kan iedereen zich hiervan bedienen of
  het laten.
  Nee, Gandalf, ik heb me al eens beet laten
  nemen, en ik trap daar dus nietg meer in.
  Citroenen kunnen zuur smaken, mij wordt dus
  geen “knol”meer verkocht, trachtend dus om
  iedereen in zijn waarde te laten en dat
  wéét je bést.
  Als je met reageren hier “papegaaien” be-
  doelt, dan moeten we dat niet een inhoudelijke reaktie of bijdrage noemen,
  maar gewoon een ermee instemmen.
  Daar is niets op tegen, maar dát laten kan
  ook geen verwijt betekenen.
  Weet je Gandalf, kon ik het maar allemaal
  super elitair verwoorden, maar, mocht het
  dan toch gelézen worden, zou er mogelijk
  een grote groep zwaar tekort worden gedaan.
  Als de webmaster zich verder gaat beroepen
  op zijn disclaimer kunnen er in de toekomst
  nog wel eens drastische maatregelen verwacht worden, en naar mijn mening, zijn
  die al in gang gezet, dus houd ik er rekening mee.
  Overigens, goede middag, Gandalf en ik kijk
  en ben zeker niet elitair of zwartgallig
  bezig, dacht ik, zo ja, dan had ik heel
  lang heel veel emails daarover gekregen.
  Hooghartig zou ik nl. zijn als ik het ver-
  tikte elitaire bijdragen niet nader te
  willen verklaren, en aangezien dat geenszins het geval is, voel ik me zeker
  niet daardoor aangesproken of verplicht.
  Niettegenstaande dat, wens ik je een
  prettige dag verder voor jou en die bij jou
  horen.

  Reactie door Madelief — dinsdag 13 september 2005 @ 14.48 uur

 27. @ Nico (25):

  Aha! Telegraaf en “Geen stijl”! Tja, dat verklaart alles: dat zijn voor mij nu eenmaal niet de meest betrouwbare, dus ook niet geraadpleegde nieuwsbronnen, hè. Geen wonder dat ik deze belangwekkende berichtgeving heb gemist. Heb nu even geen tijd, maar ik kom er nog op terug. So long!

  Reactie door Olav Meijer — dinsdag 13 september 2005 @ 14.56 uur

 28. @26

  ik kan niet wachten Femke!

  Reactie door Nico — dinsdag 13 september 2005 @ 15.10 uur

 29. sorry had natuurlijk @ 27 moeten zijn.

  Reactie door Nico — dinsdag 13 september 2005 @ 15.19 uur

 30. @ Nico en Warrior (27):

  Als we even de suggestieve bedoelingen van het Telegraad-artikel laten voor wat ze zijn, en de essnentie van de berichtgeving voor waar aannemen, DAN kan niet ontkend worden dat het mooi is als langgestraften -want dat zijn het allemaal in Esserheem-, die toch op den duur weer een plaats in de maatschappij zullen moeten vinden, reguliere sociale activiteiten kunnen ontwikkelen. Lijkt me heel goed voor de resocialisatiedoelstelling, die detentie immers ook heeft. Zelfs dan nog is het geen pretje om langdurig vast te zitten.
  Verder moet niet vergeten worden dat de justitiële inrichtingen in Veenhuizen -waartoe Esserheem behoort- in de 19e eeuw zijn gesticht met een idelistisch maatschappelijk doel. Daar is b.v. ook een half-open inrichting (met minder beveiliging en meer mogelijkheden om tijdelijk buiten te zijn).
  Als jullie mochten denken dat deze inrichting(en) REPRESENTATIEF zijn voor het geele Nederlandse gevangeniswezen (inclusief de EBI’s, Huizen van Bewaring, enz.): kijk, dan moet ik jullie uit de droom helpen.
  Overigens zag ik niet lang geleden een reportage over een Italiaans eilandje, dat als geheel een justitiële inrichting vormt. (De naam ben ik helaas vergeten). De gedetineerden kunnen daar frank en vrij rondlopen en een geheel sociaal (buiten-)leven opbouwen. Ze kunnen nl. niet zo maar van het eiland afkomen. Ze hoeven dus niet hele dagen achter tralies in een bedompte cel te zitten. Zeg nu zelf, wat is beter voor een mens die in de toekomst weer volledig moet gaan functioneren in de maatschappij? Of hebben jullie liever liever verbitterde en apathisch geworden mensen, welke het de grootste moeite kost weer een nieuw leven te kunnen opbouwen?

  Reactie door Olav Meijer — dinsdag 13 september 2005 @ 15.27 uur

 31. Excuses voor het niet checken van typfouten.

  Reactie door Olav Meijer — dinsdag 13 september 2005 @ 15.30 uur

 32. @ 30 femke

  heb je het stuk op geenstijl.nl gelezen? het gaat hier over een crimineel die eerder al in het nieuws kwam omdat hij via internet vanuit zijn cel een escort bedrijf runde, en nog erger op zijn persoonlijke website een geluidsfragment konden hoorde van een slachtoffer van hem dat 112 belde.

  dit soort mensen horen levenslang in een hele karige cel te zitten en zeker niet in een half open weet ik/who cares.

  “grootste moeite kost om een nieuw leven op te bouwen?”

  boehoe Femke, en zoals ze op geenstijl zeggen, ongezien de tyfus!

  Reactie door Nico — dinsdag 13 september 2005 @ 15.35 uur

 33. @ 30 femke

  o ja en dan dit nog femke, wedden dat er op dat pitoreske italiaanse gevangenis eilandje geen biljart tafel of tennisbaan is, en dat de gevangenen elkaar bij gebrek aan toezicht elkaar regelmatig te lijf gaan of erger?

  je kunt vast wel raden waar je van mij je roze bril mag stoppen…

  Reactie door Nico — dinsdag 13 september 2005 @ 16.11 uur

 34. #30 Olaf Meijer

  dat is een goed idee zeg!

  laten we het grootste tuig; vooral de corrupte overheidsdienaren samen met TBS ers zetten op een eiland als Rottumeroog en Rottumerplaat!!

  De frisse wind om de oren zal ze goed doen.

  Reactie door ReneR — dinsdag 13 september 2005 @ 16.15 uur

 35. #22 nico

  Nee Nico;

  Olav Meijer is eerder een pseudoniem voor Anja Meulenbelt. Die mag ook graag via deze weg zichzelf bevestigd zien op haar eigen weblog…

  Reactie door ReneR — dinsdag 13 september 2005 @ 16.17 uur

 36. Als er ooit een stuk toekomstige criminali-
  teit kan worden voorkomen, is het direct
  zaak op het moment dat de deur naar de
  maatschappij achter hen dichtvalt, zeker te
  beginnen met het helpen de realiteit onder
  ogen te blijven zien; ze te helpen in hun
  persoonlijk verwerkingstraject, om nadien
  de draad weer positief te helpen oppakken,
  daar waar dat ook weer zo snel mogelijk kan.
  Het is toch niet zo moeilijk te veronder-
  stellen dat als zij zich al van allerlei
  ‘instellingen op de p.c.’ kunnen bedienen,
  de invloed en mening van buitenaf buitenge-
  woon positief zal moeten zijn om hen opnieuw binnen een sociale gedragscode te
  doen integreren, zonder aanziens des per-
  soons. Is de straf uitgezeten en geen t.b.s. aan de orde, hebben wij de Wet te
  respecteren en uit te gaan van een opnieuw
  goedwillende en niet van een recidivist.
  Mocht al intern blijken dat zij die keuze
  niet of moeilijk lijken te gaan maken, zal
  er vast preventief daaraan gewerkt worden.
  Een gedetineerde jarenlang aan tafel en
  stoel vastbinden, zonder sport, zal hem na
  ontslag vrijwel direct in de ziektewet doen
  belanden, is het niet lichamelijk danwel
  psychisch. De omgeving waarin hij terug-
  keert en mogelijk grote dilemma’s voorziet is tevens het werk dat gelijktijdig dient
  te worden aangepakt.
  Na de straf géén léven meer te hebben, maakt iemand tot een paria en daar is be-
  trokkene én zijn omgeving niet mee gebaat.

  Reactie door Madelief — dinsdag 13 september 2005 @ 16.26 uur

 37. @34 madelief

  die crimineel waar ik het over had en die doodleuk met een biertje op de foto zit in de gevangenisbar, heeft wel 2 mensen vermoord.

  ik gun hem eigenlijk de rest van zijn (hopelijk niet al te lange, want geloof me dit heerschap doet het nog een keer) leven geen biertje meer, maar zeker niet tijdens zijn ‘straf’.

  hoe denk je dat de nabestaanden zich voelen?

  PS iemand al iets gehoord van onze grote leider Jan M. ? Als het gaat om zogenaamd slechte behandeling van criminelen is-ie er altijd als de kippen bij…

  Reactie door Nico — dinsdag 13 september 2005 @ 16.31 uur

 38. @35 Natuurlijk snap ik je volkomen Nico,
  het zal maar een bekende van je zijn ook
  nog eens een keer. Ik snap je wrevel, maar
  HIJ is degene die met dat gegeven zijn leven lang nog moet leven. Dat maakt hem
  zeker niet zieliger dan de levenslange ellende die hij anderen ermee berokkent.
  Maar zolang de doodstraf werd afgeschaft en
  de Wet voor moord in duplo niét 2 x 20 jaar
  laat uitzitten en er een flink aantal redenen voor heeft om van die tijd iets af
  te doen en wij de Rechtspraak hebben te
  accepteren, zullen we dus ook de consekwenties van de invrijheidstelling
  moeten accepteren.
  Niet bewezen doodslag kan dus weinig straf
  op leveren, maar ik ben met je eens dat
  moord met duidelijk voorbedachte rade tot
  een effectieve internering van soms nog
  niet eens 12 jaar teruggebracht te zien,
  hoogst frustrerend is voor iedereen die in
  relatie met het slachtoffer stond. Zeker
  denk ik dan ook aan de kinderen van zulke
  slachtoffers die soms veel te weinig hulp
  krijgen om hun persoonlijke leven weer op
  de rit te krijgen; er waren daar de afgelopen jaren nog herhaalde voorbeelden
  van op TV te zien. Ja zeker, dan denk ook
  ik een ‘gemeentepilsje’ volstaat ruim.
  Je lijkt me zeer emotioneel vandaag over
  één en ander en daar is vast een oorzaak
  voor, waarbij ik je sterkte wens…ennuh
  ik ben inderdaad ooit een femke geweest in
  de betiteling van mijn grootmoeder naar mij
  toe, maar méér danook niet hoor!Fijne dag
  verder gewenst…met ook bij jou dan ergens
  vandaag flink zonneschijn, als dat kan….

  Reactie door Madelief — dinsdag 13 september 2005 @ 16.48 uur

 39. @36 madelief

  lieve reactie (geen spot, dat meen ik) maar gelukkig heb ik nog niets ergs op dit gebied hoeven mee maken.

  de reden voor mijn boosheid is dat ik de SP hoog heb zitten en dat het knuffelgedrag van de SP jegens criminelen de enige reden is dat ik er nooit meer op zal (kunnen) stemmen.

  op dit gebied is de SP net Groen Links en als ik ergens een hekel aan heb…

  Reactie door Nico — dinsdag 13 september 2005 @ 17.00 uur

 40. Hallo Madelief, Zojuist je stukjes gelezen die me aanspreken en helder zijn.

  Je mag me graag vragen om het actie stokje van je over te nemen. Ben reeds jaren actief voor de SP, ook op straat.
  Heb al voor de provinciale staten op de kieslijst gestaan en heb me aangeboden voor werken in Den Haag, indien de SP mij kan gebruiken, iedereen heeft andere talenten, moge de beste mensen ons vertegenwoordigen.
  Jan heeft mijn CV, afwachten dus.

  Reactie door Johan Smeets — dinsdag 13 september 2005 @ 17.06 uur

 41. Hallo Gandalf,
  Bedankt voor het duidelijk verwoorden in @ 21, – en ik deel jouw mening volledig.
  Madelief, oh Madelief,
  Bij mij is geen enkele sprake van “persoonlijke agressie” evenmin wil ik wie dan ook knollen voor citroenen verkopen, van sensuur door de webmaster heb ik nog nooit iets gemerkt op dit log.
  Wat ik wel wil, is met respect!!! communiceren op dit weblog.
  Dus, – een beetje meer ontspannen reageren graag (zonder achterdocht). Is ook veel leuker.
  Groet,
  Amita

  Reactie door Amita — dinsdag 13 september 2005 @ 17.09 uur

 42. @ Nico (32):

  Dit is de laatste keer dat ik op je reageer, want door “Femke” voel ik me terecht in het geheel niet aangesproken.

  Ik heb al moeite met het lezen van de Telegraaf, maar “geenstijl” lezen gaat me iets te ver. Stel dat je gelijk hebt -want ik weet niets van die crimineel- dan nog zit hij niet in een half-open inrichting. Beter lezen, Nico!

  @ 33:
  Nee hoor, de desbetreffende gedetineerden lopen vrij rond op het eiland, kunnen elk zelf hun eigen winkeltje opzetten, enz. Juist DAAARDOOR is er onderling geen geweld, slimpie!

  “Ongezien de tyfus!” Jammer dat je geen betere manieren hebt geleerd. Dat is nou juist ook wat ik op “geenstijl” tegen heb!

  @ ReneR (35):

  Ooit heb ik je toegewnest eens van je Anja Meulenbelt-syndroom af te komen. Heeft dus nog niet zo mogen zijn. Sterkte…..

  Reactie door Olav Meijer — dinsdag 13 september 2005 @ 18.00 uur

 43. Nico, ik ken toevallig zowel Olav als Femke. Ik kan je garanderen dat het twee, totaal verschillende mensen zijn. Bovendien verschilt hun leeftijd noga]l. Sorry, Olav… :)

  Reactie door L.M. Lembeck — dinsdag 13 september 2005 @ 19.42 uur

 44. @ L.M. Lembeck (43):

  Hè, foei Lembeck, laat nou juist DAT het verschil zijn dat ik zwaar geheim had willen houden….. :)

  Reactie door Olav Meijer — dinsdag 13 september 2005 @ 19.50 uur

 45. Lydia;

  Welnee, er bestaat ook nog zoiets als een meervoudige persoonlijkheidsstoornis (onthoud dit woord voor het scrabbelen)

  Reactie door ReneR — dinsdag 13 september 2005 @ 20.13 uur

 46. @ 42

  dan is het Paul Rosenmuller?

  alles goed met de commissies Paul? Lekker rechts aan het binnen lopen? Doe Maxima de groeten.

  Reactie door Nico — dinsdag 13 september 2005 @ 20.23 uur

 47. lol Nico, als Olav rosenvuller is dan ben jij vast chin chan (dat vervelende ettertje…)

  (ps is het echt zo moeilijk een discussie aan te gaan? mensen afkraken is zo cheap…)

  Reactie door Patrick — dinsdag 13 september 2005 @ 20.34 uur

 48. Zo, de sfeer zit er goed in hier jongens. :-)

  Reactie door ACCEPT — dinsdag 13 september 2005 @ 20.48 uur

 49. wil je je echt kwaad maken kijk dan even op:

  B II: meer werk, minder regels…

  het thema hier voor.

  en lees het verhaal van Remco!

  Reactie door e.krul — dinsdag 13 september 2005 @ 20.56 uur

 50. Ja, ik heb het gelezen. Kan je zien hoe het op dit ogenblik toegaat in NL. Daar wordt je toch goed laaiend van.

  SLAVENARBEID is het juiste woord hiervoor.

  Reactie door ACCEPT — dinsdag 13 september 2005 @ 21.03 uur

 51. Olav) 42

  “@ 33:
  Nee hoor, de desbetreffende gedetineerden lopen vrij rond op het eiland, kunnen elk zelf hun eigen winkeltje opzetten, enz. Juist DAAARDOOR is er onderling geen geweld, slimpie!”

  Dat hadden die criminelen in de gewone samenleving dan toch ook gekund. Waarom misdragen ze zich dan, om vervolgens na gestraft te zijn leuk en vredevol samen te gaan leven met andere criminelen. Alleen al een kreet als het “een winkeltje beginnen”. Brrr Jip en Janneke in de cel.
  Criminelen hebben hun kans gehad. Geen plek in de samenleving meer en ook niet ergens anders samenlevinkje gaan spelen. Hadden ze maar even op moeten letten.

  Reactie door Don — dinsdag 13 september 2005 @ 21.14 uur

 52. @39 Nico, Blij te horen dat je niet ergens
  persoonlijk, in welke hoedanigheid danook,
  betrokken bent, dat stelt al vast gerust.
  Dat je daarbij je verplaatst in de gedachtengang van anderen, die daar wel mee
  te maken hebben, zouden veel meer mensen
  moeten doen.
  Toch denk ik dat het misschien heel nuttig
  zou zijn – wat jij aanduidt met – het
  “knuffelgedrag van de SP jegens criminelen”
  mogelijk ánders bezien moet worden.

  Het is zeker de moeite waard in jouw eigen
  omgeving, al dan niet met hulp van de SP,
  hier eens uitgebreid over van gedachten te
  wisselen, meer, intensiever dan hier op dit
  log kan, en er zeker niet echt tot zijn recht komt.

  Niet alleen de SP tracht mensen weer na hun
  dwalingen in het juiste spoor te krijgen.
  In wezen moeten alle politieke partijen dat
  thema, aan de Grondwet gebonden zijnde, in
  hun visie op de maatschappij vorm geven.
  Elke politieke partij dient er aan mee te
  werken dat mensen weer een bestaan opbouwen
  nadat zij hun straf hebben uitgezeten.
  Dat is in alle opzichten verschrikkelijk
  moeilijk, en toch moet die kans gegeven
  worden.
  Weet je ik ook heel verschrikkelijk vind?

  Mensen die voor hun wandaden de dans van
  het berecht te worden weten te ontspringen.
  Zich aan alle kanten met alle, ook niét
  geëigende middelen, weten te onttrekken aan
  verantwoordelijkheden en rustig doorgaan
  met hun criminele gedrag en er anderen in
  meeslepen.

  De muziek draait nog voor de stoelendans
  die nu de Kabinetsleden ten tonele voeren,
  tav wat Nienke K. is overkomen.
  Echter op een gegeven moment zal de muziek
  verstommen en zal er iemand géén stoel meer
  hebben. Iemand die formeel zeker, en voor de gedane tegenstrijdige opmerkingen tevens, zelf verantwoordelijkheid draagt en
  daar de consekwenties van moet aanvaarden.

  Misschien zou je veel meer je energie moeten steken Nico in het bestuderen van
  het raffinement waarop de zgn.
  “witteboordjes-criminaliteit” gepleegd
  wordt. Fouten die gemaakt zijn, grove
  fouten die gemaakt zijn afdoen met toch
  wat beterschap te beloven en het aanpassen
  van het systeem aan onvolkomenheden.

  Dat er niemand zou boeten voor het ten
  onrechte gevangen houden van Cees B, tav
  Nienke K. is eigenlijk iets wat onze aandacht moet blijven houden totdat deze
  zaak naar behoren is afgesloten, recht doende aan alle daarbij betrokkenen.

  Het lijkt er nu op dat er mensen gewoon
  vrij-uit gaan, daar waar ook zij wel dege-
  lijk strafbare feiten lijken te hebben ge-
  pleegd. Een halve waarheid is minstens zo
  verwerpelijk als een hele leugen.

  Zet je boosheid om in energie om dát eens
  chronologisch op een rijtje te krijgen en
  help zorgen dat zulke dingen niet meer
  kunnen voorkomen.

  De klokkenluiders die verguisd worden, pro-
  beer iets van de grond te krijgen, waar die
  groep iets aan heeft en zo is er meer dat
  je mogelijk kunt helpen aanpakken en een
  bijdrage kunt leveren in mensen récht doén.
  Ik zal het prachtig vinden als je dat lukt.

  Reactie door Madelief — dinsdag 13 september 2005 @ 21.16 uur

 53. voor al die gasten die vinden dat het gevangenis regiem in nederland te soft is raad ik aan .morgen de minister van justitie op zijn bek te slaan .dan hoor ik over een jaartje of tien wel hoe het bevallen is .in die tijd ga ik lekker zuipen en naar de hoeren op kosten van de gemeenschap met een paar corrupte bouw bedrijven .want dan word je niet opgesloten .

  Reactie door texas henkie — dinsdag 13 september 2005 @ 22.23 uur

 54. Als het mag wil ik graag nog één keer terugkomen op @10 @11 e.v.

  @26 schrijf je: “Niemand beter dan jij Gandalf weet absoluut zeker dat ik nog nooit hooghartig ben geweest”. Dat klopt Madelief. Juist dáárom reageerde ik op de zin aan Amita @10: “leer lezen”. Kwam nogal hooghartig of liever gezegd belerend over. Waar en onder welke omstandigheden dan ook het géén antwoord en/of toelichting willen geven vind ik niet sterk van iemand die ik zeker respecteer. En daardoor des te opvallender. Misschien een verkeerde interpretatie mijnerzijds? Soms is het moeilijk om hetgeen door de inzender geschreven is van de juiste intonatie te voorzien en juist daardoor komt een en ander nogal cru over. Hou mij ten goede, dat ik hiermee beslist niet belerend wil overkomen.
  Goede morgen overigens.

  Reactie door Gandalf — woensdag 14 september 2005 @ 7.53 uur

 55. Goede morgen Gandalf.
  Lees e.e.a. nog even na vanaf het begin en
  begrijp dat ik me met de ondertoon van
  “want zo begrijp ik er niets van” niét kon
  verenigen, dat had niets van een vraag-
  stelling eerder van een onuitgesproken
  verwijt.
  Daarna Gandalf heb ik dus aan haar verzoek
  voldaan: letterlijk!
  Of ik maar even in “TWEE WOORDEN wilde zeggen wat ik nou eigenlijk bedoelde”,
  evenzo een indirecte veroordeling, echter
  IK HEB aan haar verzoek voldaan.
  Twéé woorden: LEER LEZEN.
  In dit geval niet meer en dus ook niet
  minder.
  Uiteraard ben ik niet ingegaan op haar
  instemming met jouw comments en jij zelf
  hebt niet duidelijk gemaakt wat in je
  bedoelde met “ten dele”, noch hoéveel,
  nóch waarin.
  Het theatrale toevoegen van:
  Madelief oh Madelief en wat erop volgde
  was aan JOU gericht en dáár kom IK dan niet
  tussen.
  Als je goed leest, weet je dat ik aan jou
  schreef, maar ze trekt het commentaar aan
  jou naar zichzelf toe, alsof ik aan haar
  schreef en jou zeg ik nogmaals dat ik me
  geen knol-len voor citroenen laat verkopen.
  Laten we het er op houden . . . . dat het
  wijzer ware geweest je er buiten te houden,
  terwijl je verrekte goed weet dat ik door-
  gaans jouw inbreng op prijs stelde.
  Het komt net zo over als bijv.:
  Ik zal de deur voor je open doen, en je
  krijgt als commentaar: Hoe bedoel U?
  Alsnog bestempel je e.e.a. als “cru”, dan
  zeker ook maar “ten dele” en hoeveel % ??
  Wat wil je horen? Vrede zij u? Goed dan,
  dan mag althans de bejegening ernaar zijn.
  We verschillen dus kennelijk een keer van
  mening en je valt maar bij wie je bij wilt
  vallen, jouw goed recht, en ook het mijne!
  Word ik gepasseerd? Ik kan er niet mee
  zitten, maar al eerder sloegen mensen hier
  een toontje aan, gebiedende wijs enkelvoud,
  om e.e.a. maar eens “uit te komen leggen”,
  en kijk, dát wil ik graag doen als het aan
  de orde is en de toon me plezierig overkomt. Dát heeft dus uitgerekend niets
  met “hooghartig” te maken.
  Nog heb ik het hart hoog zitten en zal het
  niet verplaatsen naar “laag”.
  Overigens was dit antwoord dus voor jou
  en wie het denkt op zichzelf te doen slaan
  zat en zit er dus fout mee.
  Zo, je vroeg erom, dus nu is het verhaal
  ook voor mij compleet en afgedaan, bedankt!
  . Fijne dag vandaag toegewenst …. en ik
  meen het ! Hártelijke groetjes van Madelief.

  Reactie door Madelief — woensdag 14 september 2005 @ 8.49 uur

 56. Haha, die Olav….

  Wéét je nog wel, ouhoudje…… hihihihi :)

  Reactie door L.M. Lembeck — woensdag 14 september 2005 @ 9.17 uur

 57. @ Patrick (47):

  Ja, Patrick, dat heb je met mensen die geen goede argumenten hebben.

  @ Don (51):

  Het probleem met jou is dat je kennelijk weinig afweet van de ingewikkelde sociale en psychologische processen, waardoor mensen in de criminaliteit kunnen belanden. En waaruit ze zich ook weer kunnne opwerken. Is niet erg, maar je kunt dan toch beter niet zo’n grote mond opzetten, en je eerst serieus in de materie verdiepen.

  Reactie door Olav Meijer — woensdag 14 september 2005 @ 10.27 uur

 58. @56 Die vind ik heel erg leuk van je
  L.M.Lembeck, en dan te weten dat ik geloof
  ik 10 jaar ouder ben dan jijzelf en naar ik
  vermoed ook mw Krul, en ik naar kennis van
  zaken inschat dat Olav dus weer zeker 10
  jaar ouder kan zijn dan ik, hoewel ik dat
  niet zeker weet, en er dus mogelijk één
  hele generatie tussen zit. Ook ik mag hem
  graag lezen en kan hij heel pittig uit de
  hoek komen en mogelijk kom ik hem, in leef-
  tijd dan, nog het meest nabij en kreeg ik
  het wel eerder te horen hoor:
  de ouwetjes doen het nog best.
  P.S. Hoe krijg je toch die Smileys hierop?
  Zou je hem er bij gelegenheid ook één namens mij willen bezorgen?

  Reactie door Madelief — woensdag 14 september 2005 @ 10.51 uur

 59. Hallo Madelief,
  Als je iets tegen me wilt zeggen, kan dat rechtstreeks en hoeft dat niet via Gandalf.
  En wanneer je mijn woorden citeert, dan liever correct.
  Madelief oh Madelief, en wat daarna kwam, was aan jou gericht en aan niemand anders!
  Mijn wens aan jou; geniet van het leven en wees eerlijk met jezelf.
  Groet,
  Amita (M)

  Reactie door Amita — woensdag 14 september 2005 @ 11.00 uur

 60. @ 57

  Femke, wat ben je weer heerlijk superieur. Niemand heeft argumenten behalve jij.

  Grappig eerst vraag je naar een bron en als die bron dan gegeven wordt, zeg je dat je ‘m niet wilt lezen.

  Eigenlijk zou ik medelijden met je moeten hebben Femke. Maar dat krijg ik niet over mijn hart zo lang jij stemrecht hebt.

  Reactie door Nico — woensdag 14 september 2005 @ 11.16 uur

 61. Madelief:

  Gebruik de dubbele punt en het haakje sluiten en je hebt een Smiley.
  De trieste Smiley is de dubbele punt met haakje openen.
  Gebruik je de punt/komma en haakje sluiten dan krijg een knipogende.
  De rest weet ik ook niet.

  Reactie door L.M. Lembeck — woensdag 14 september 2005 @ 11.33 uur

 62. Olav 57) “Het probleem met jou is dat je kennelijk weinig afweet van de ingewikkelde sociale en psychologische processen, waardoor mensen in de criminaliteit kunnen belanden”

  Ik heb inderdaad geen interesse in deze pseudo wetenschappelijke wijsheden. Het is de moeite niet waard. Door al dat geitewollen sokken begrip zijn er al aardig wat slachtoffers gevallen. Het zieleleven van de crimineel is niet van belang, de aandacht dienst gevestigd te zijn op de mensen die wich wel aan de spelregels houden en niet aan hen die zichzelf buiten spel hebben gezet.

  Reactie door Don — woensdag 14 september 2005 @ 12.30 uur

 63. @59) Tja wees eerlijk met je zelf!

  Citaat: ZIE 41 : gericht aan? GANDALF!
  Hallo Gandalf,
  …waarna jouw tekst aan hém..
  wordt besloten met….
  Groet, Amita.

  Niet te geloven dat je zonder onderbreking
  ineens de tekst aan MIJ GERICHT bedoelde.
  Wat ik aan Gandalf te zeggen had was niét
  voor jou bedoeld, en alleen Gandalf zelf
  weet exact waar dat op slaat, en om de
  gevolgtrekking te maken dat die tekst voor
  jou bedoeld was, is JOUW interpretatie.

  Overigens de pot verwijt de ketel dat die
  zwárt ziet:
  Mij hoef je dus niet te corrigeren met
  jouw tekst onder punt 59.
  Mocht ik je nog eens willen citeren zal ik
  bronvermelding toepassen:
  a. naar wie je je uitspraken deed en
  b. in welke bijdrage je dat verwerkte,
  c. keurig zal ik dat dan tussen aanhalings
  tekens plaatsen.
  Evengoed mij nog “achterdocht” aanmeten,
  zonder respectvol te refereren waarop je
  dat van toepassing acht is derhalve niet
  van toepassing.

  Gandalf en ik kennen elkaar al langer dan
  deze week en kunnen naar jouw begrip vast
  stevig uit de hoek komen, maar dragen el-
  kaar zeker geen kwaad hart toe, daar ben
  ik van overtuigd.

  Overigens hoef je van mij, en zeker niet
  de afgelopen maand, te verwachten dat ik
  in de sfeer ben om e.e.a. leuker te
  maken door ‘meer ontspannen’ te reage-
  ren? Tja ik ben ik en jij bent jij, en nu
  er al tijden lang zo ontzettend veel men-
  sen in de shit zitten en nog meer gera-
  ken past mij hooguit hier en daar een
  vrolijke noot, maar zeker geen jolige
  stemming en ben ik ook niet het type dat
  oppervlakkige one-liners bij voorkeur als
  ‘vlotte bijdrage’ zal leveren.
  Voor menigeen hangt het er nu om of ze
  het hoofd nog boven water weten te houden
  en ik kan het dus ook – en ik spreek voor
  mijzélf – niet een ‘goedgelovige lading’
  meegeven, dat zou overkomen als een hypo-
  criet religieus sausje, waarmee de onder-
  havige shit zo nu en dan wordt begoten,
  en dát Amita is mijn mening over wat er
  op dit log aan de orde is: overleven voor
  veel, veel mensen.
  Hoi, doei etc. zeggen kan ik op iedere
  andere site ook. De zege geven en de
  vrede wensen kan ik ook, non stop, maar
  nu gaat het om de zeer ernstige zaak van
  mensen die niets meer hebben om te lachen
  en zelfs voor ontspannen gein niet meer
  in de stemming te krijgen zijn, en
  terecht. Hen voor de gek houden met
  lollige oppervlakkigheden ligt mij niet
  en zelfs de wens “geniet van het leven”
  komt alleen maar plezierig over als niet
  aan de andere kant woorden gebruikt
  worden als:
  achterdocht e.d.
  Respectvol communiceren is dan vast en
  zeker iets wat je wilt dat niet alleen
  anderen doen op dit log, maar mag ik dan
  vast ook van jou verwachten en kijk er
  dus naar uit. Fijne dag verder en vrede
  in jouw hart gewenst, groetjes,

  Reactie door Madelief — woensdag 14 september 2005 @ 13.16 uur

 64. :) :( ;)

  61, Ik waag het erop: voor elk wat wils.
  Het zou dus moeten betekenen dat de
  smileys tevoorschijn komen na ver-
  zending.
  Bij het verzenden van emails heb ik
  op de werkbalk wel een aansluiting
  voor een macht te verzenden leuke
  exx. Laatst heb ik er dus ook al
  een A-4tje mee voorzien en er een
  kinderstrip in beeld van kunnen fa-
  briceren, best lastig in het begin.
  De duindoorn heb ik vermoedelijk
  binnenkort en zal vragen of die bij
  jou bezorgd kunnen worden via.via.
  Bedankt voor de aanwijzing alvast en
  als mijn alum.gordijn gelukt is laat
  ik het je weten. Groetjes.

  Nu Agnes Kant op TV, daar ga ik snel
  even naar kijken; nu betreft het
  studenten in Kassa (herhaling).

  Reactie door Madelief — woensdag 14 september 2005 @ 13.31 uur

 65. @ 62

  helemaal eens Don! Maar denk maar niet dat er ook maar een procentje van door dringt in Femkes moreel suprieure hersenpan.

  Reactie door Nico — woensdag 14 september 2005 @ 14.30 uur

 66. @ Don (62):

  Met mensen die niet willen weten houdt elke discussie op. Bij deze dus.

  Reactie door Olav Meijer — woensdag 14 september 2005 @ 16.45 uur

 67. @ Madelief (58):

  Ach, zo dramatisch is het ook weer niet! Ik ben wél van “na de oorlog”, hoor! Je weet wel: baby boom….. :)

  Reactie door Olav Meijer — woensdag 14 september 2005 @ 16.52 uur

 68. @ Olav (67)

  Stelt me weer helemaal gerust.
  Had al begrepen dat je mogelijk nog druk
  in het arbeidsproces betrokken kon zijn,
  of door omstandigheden terzijde.
  Je veerkracht getuigt voor mij van een
  flinke stabiliteit en flexibiliteit te-
  vens met daarnaast een enorm relative-
  ringsvermogen.
  Vorig jaar hád ik nog een zus van jouw
  leeftijd en zie dus altijd heel gemakke-
  lijk ook de tijdsgeest terug gekoppeld
  aan de diverse schooltijden van de andere
  familie uit het nest wat ik al lang ver-
  liet. Tja en ik kwam toch wel midden in
  die oorlog en wat er ook gedropped werd
  waren dus voedselpaketten en de smaak,
  als ware het taart, van vers zweeds
  wittebrood met pure kersenjam én room-
  boter, en toen in de omgeving van Schip-
  hol wonend, vlogen de bommen je of over
  je hoofd, en sommigen kwamen er inder-
  daad verkeerd terecht. Wie die “kisten”
  vloog?Vast hóóg geplaatste personen met
  weinig vliegervaring, maar ze wilden ook
  zo dolgraag die bunker raken, waarin een
  directe telefoonlijn met Berlijn aan-
  wezig was en het lukte dus niet, en zorg-
  de ervoor dat ik 1 grootvader nooit be-
  wust heb gekend.
  De babyboom, och wat een feest, ik kreeg
  een zus, die mij vorig jaar plotseling
  werd ontnomen door een zeer snel om zich
  heen gegrepen hebbende niet altijd te
  genezen ziekte. Je ziet zo’n leven aan
  het begin en aan het eind en wat is de
  tijd dan kort. Laatst was ik ook heel
  erg geroerd door iemand vertelde van het
  hebben moeten missen van een zoon.
  De mijne heeft, met overigens dezelfde
  naam, na een week een volledige bloed-
  transfusie ondergaan en leeft nog
  steeds.
  De vrijheid die we nu kennen en de on-
  vrijheid die mensen soms moeten onder-
  gaan is niet zelden door ook die WO II
  veroorzaakt in tweede termijn.
  Het gebrek aan begrip van de youngsters
  van nu is mogelijk, dat velen zich amper
  kunnen realiseren, welke kansen zij wel
  hadden en niet hebben benut.
  Voor mijn en jouw leeftijdsgenoten en
  meer nog ouderen probeer je dan alleen
  maar begrip op te brengen en een groot
  aantal van hen verdient het zeker niet
  om letterlijk én figuurlijk in de kou te
  worden gezet, de komende tijd.
  Vooral diegenen die het nu niet meer kun-
  nen verwoorden, behoeven de grootste
  aandacht.
  Columbia Pictures bracht 40 jaar geleden
  een film uit Elsa en nog steeds lijken de
  dieren het ons soms beter voor te doen.
  Fijne avond en mocht je me schérp vinden
  dan hoor ik het graag, maar heb er niet
  zelden een heel grondige reden voor en
  zal altijd het onderwerp betreffen en
  wordt niet direct op de schrijver afge-
  reageerd tenzij het te bont gemaakt,net
  niet beledigend is, maar er toch te
  dichtbij. Dat zal mensen nog meer schei-
  den ipv verbinden.
  Ook ik maak natuurlijk fouten, maar als
  ik zie dat hier louter en alleen gramma-
  ticale fouten gemaakt worden, als men
  eigenlijk te moe is (omdat die anders
  nooit gemaakt worden), til ik dus echt
  niet aan een verschrijving. Maar
  Madeliefjes mogen danwel als onkruid ge-
  dijen, ze hebben toch recht op een eigen
  plekje in deze samenleving en soms kan
  dat gehakketak een ‘plotselinge’reaktie
  opleveren, het zij zo. Fijne avond Olav
  en bedankt voor wat je voor ‘gekooiden’
  hebt kunnen betekenen. Ook mijn pa deed
  na de oorlog iets op dat gebied in die
  marge en ook bij ons thuis werd dat ter-
  rein tot en met binnen de opvoeding aan
  de orde gesteld. Menigeen legt nu angst
  aan de dag om in de nadagen van een
  delinquent mogelijk met hem geconfron-
  teerd te worden binnen het arbeidsproces:
  een nieuw gegeven voor onze jeugd die
  merendeels een probleemloze naoorlogse
  opvoeding genoot. De soms abjecte visie
  die erop nagehouden wordt zal ook
  preventief moeten worden aangepakt.
  Al 20 jaar terug heb ik verantwoordelij-
  ken binnen het VWO gevraagd meer aan
  ethiek en maatschappijleer te gaan doen,
  maar wat er feitelijk van gekomen is?
  Zie je zelf kans daarover te publiceren?
  Tot kijk !

  Reactie door Madelief — woensdag 14 september 2005 @ 18.02 uur

 69. @ Madelief (68):

  Naar ik mij kan herinneren zijn jouw reacties nooit te scherp geweest. Eerder nogal eens vriendelijk terwijl de desbereffende persoon dat niet eens (meer) verdiende, volgens mij.

  Net als jij streef ik ernaar inhoudelijk op dingen in te gaan en niet op de man/vrouw te spelen. Als iemand serieus is, reageer ik ook serieus. Maar als mensen beledigend worden of hoog van de toren blazen zonder van de hoed en de rand te weten, kan ik scherp zijn. Dat vind ik dan ook terecht.
  Dit gezegd hebbende, maak ik soms ook wel eens fouten, natuurlijk. Dan reageer ik onnodig scherp of begrijp ik iemand verkeerd.
  Sommigen (“nee, we noemen geen namen; namen noemen we niet!”) kunnen eindeloos flauw dezelfde dingen zeggen, en dan reageer ik ook wel eens scherp. Anderen (idem, maar zie toch ook hierboven) ontstijgen niet het niveau van puberteitsgrappen. Meestal laat ik het dan daabij.

  Madelief, blijf vooral je eigen stem en stijl trouw, want die is heel herkenbaar, dus ook uniek op dit log.

  Mijn enige raad: probeer het niet te lang te maken. Want dan is het soms moeilijk de aandacht vast te blijven houden. Afwisseling van kortere en langere stukjes werkt het best, naar mijn ervaring.

  Hold on, be strong!

  Reactie door Olav Meijer — donderdag 15 september 2005 @ 10.02 uur

 70. @69 Femke

  “zonder van de hoed en de rand te weten”

  zo ken ik je weer Femke! alleen jij baseert je op feiten, alleen jij kent de waarheid, eigenlijk zou alleen jij je mening mogen geven op dit forum.

  je hebt jezelf weer helemaal bewezen.

  Reactie door Nico — donderdag 15 september 2005 @ 10.12 uur

 71. In nr. 70 weer een bevestiging van wat ik bedoel, Madelief! :)

  Wie de schoen past trekke hem aan, zeg ik maar! :)

  Reactie door Olav Meijer — donderdag 15 september 2005 @ 12.06 uur

 72. Uitgegeven: 15 september 2005 14:53
  DAMWOUDE – Een 63-jarige man uit Damwoude is donderdag overleden aan de verwondingen die hij opliep toen hij woensdag door een man werd mishandeld. Dat liet het Openbaar Ministerie (OM) donderdag weten.

  De 32-jarige verdachte is woensdagavond in Dokkum gearresteerd. Hij was onlangs vrijgelaten uit de gevangenis. Het OM wilde donderdag niet zeggen waarvoor de verdachte heeft vastgezeten.

  Zo zie je maar Olav, er moet meer geknuffeld worden.

  Reactie door Don — donderdag 15 september 2005 @ 15.10 uur

 73. @ 72 Don

  Don, Femke maakt zich waarschijnlijk meer zorgen of de 32 jarige dader geen pijn aan zijn handjes heeft gehad, dan over het 63 jarige slachtoffer.

  Of ze gaat beweren dat ze nu.nl geen betrouwbare bron vindt, met Femke weet je het tenslotte maar nooit.

  Reactie door Nico — donderdag 15 september 2005 @ 16.43 uur

 74. @ Madelief (vervolg op 71):

  En, het grappige van puberale blaaskaken is, Madelief, dat ze zichzelf te kakken zetten!

  Reactie door Olav Meijer — donderdag 15 september 2005 @ 18.12 uur

 75. @74

  Puberaal? O natuurlijk Femke ik vergat even dat jij de enige bent die gebruik maakt van een volwassen verhaalstructuur en dito argumenten.

  Zeg eens Femke, hoeveel spiegels heb je thuis? Is je standbeeld al klaar?

  Reactie door Nico — donderdag 15 september 2005 @ 18.42 uur

 76. Olav, je bent inderdaad ver verheven boven het kritische volk ! Wie zet zich hier nu te kijk ? Is superieure arrogantie tegenwoordig een deugd ?

  Reactie door Don — donderdag 15 september 2005 @ 21.44 uur