Een andere Bijbel?

Elke dag krijg ik tientallen mailtjes en brieven. De komende tijd kun je hier dagelijks voorbeelden van dergelijke brieven lezen. Ze vormen voor mij een belangrijke inspiratiebron naast alle gesprekken die ik door het hele land met mensen voer.
Laat ze ook jou inspireren…

Per mail
Datum: 15 september 2005

Geachte heer Marijnissen,

Sinds de jaren negentig viert het individualisme hoogtij in Nederland. Dit individualisme, gekoppeld aan een ongekende welvaart, heeft van veel Nederlanders verwende kinderen gemaakt zonder enige gemeenschapszin of idealen.

Nu is sociale afbraak, de marktwerking het hoogste ideaal. Bevoordeling van de rijken ten koste van de minder draagkrachtige, ongehoorde arrogantie, polarisatie, minachting van de democratie, het ijskoude en harteloze terugkeerbeleid, het kritiekloos volgen van de op grote schaal mensenrechten schendende regering Bush…. Het is nogal een lijstje.

Ik schaam mij diep voor de staat waarin ons land verkeert op dit moment. Maar ik ben ervan overtuigd dat het nog niet te laat is, samen moeten we vechten voor een socialer en rechtvaardiger Nederland. Een Nederland waar we met zijn allen weer trots op kunnen zijn.

Een strikt maar rechtvaardig asiel- en immigratiebeleid, een generaal pardon voor de 26000 uitgeprocedeerde, bevordering van sociale samenhang en solidariteit, de sterkste schouders de zwaarste lasten laten dragen… dit moet toch niet zo moeilijk zijn? Is dat, samengevat, niet de Bijbelse boodschap? Leest Balkenende daar soms overheen, of heeft hij een andere Bijbel dan ik?

Met vriendelijke groet,

Richard Snabel

Opties voor delen:
 • NuJIJ
 • eKudos
 • del.icio.us
 • Digg
 • Google Bookmarks
 • email

zaterdag 01 oktober 2005 :: 0.10 uur

35 Comments

35 reacties

 1. Geld is de Wortel van al het kwaad !!!

  Daar wordt mee bedoeld dat als je Geld op nummer 1 zet dat het dan de rest zeer negatief beïnvloed, want waar je geld zit daar zit ook je hart.

  Met Geld op zich is niets mis, Geld is onpartijdig.
  Maar nu de verdeling van het Geld in de verkeerde handen is……………………………

  Maar Jan Peter Zou toch niet meer in de kerk moeten durven komen, een Christen als hij leeft vanuit de veronderstelling dat aan het eind van zijn leven hij beoordeelt wordt voor het Werk wat hij op aarde verricht heeft.

  2000 jaar geleden zei Christus ; Wat U aan de minste van mijn Broeders doet, dat doet U mij aan !!!
  Jan Peter heeft gewoon een unieke kans om heel veel goede dingen te doen voor de mensen die niet zo heel erg sterk zijn.
  Maar ook gewoon voor de hardwerkende mens die rond modaal zit.

  Ik zou voor geen goud in de schoenen willen staan van JP-B. Willens en Wetens mensen in de kou zetten, terwijl je de macht bezit om ze deze vernedering te besparen.
  Wat een gemiste kans voor een christen.

  Als mijn reactie gewist word heb ik daar geen probleem mee, ik weet dat mijn tong soms functioneert als een tweesnijdend zwaard.

  Reactie door Jean-Paul — zaterdag 1 oktober 2005 @ 1.59 uur

 2. De Bijbel …

  tja die Jesus is niet voor niets aan het kruis genageld….

  Jan-Peter wast zijn handen in onschuld.

  Reactie door Toine — zaterdag 1 oktober 2005 @ 2.06 uur

 3. Daar kan ik me grotendeels wel in vinden, Richard.

  Reactie door J3roen — zaterdag 1 oktober 2005 @ 3.22 uur

 4. De bijbel is altijd iets anders geweest dan de uitvoerders van het christendom, christelijk of katholiek. We gaan gewoon terug naar de jaren 30 waarin de bijbel misbruikt werd om mensen angst aan te jagen en in het gareel te houden.
  Vroeger liep de pastoor, de dominee ook achter het geld aan, waren zelf een integraal onderdeel van de elite. Dit heeft geduurd totdat de mensen dit niet meer accepteerden dus niet meer in de kerk kwamen.
  Nu gaan we de omgekeerde weg weer in en kunnen dominees en pastoors vanuit hun ivoren toren weer over hun ‘schaapjes’ waken, mensen weer op de schouder kloppen als ze het hiernamaals verdienen door in gaarkeukens, armoedewinkels te gaan werken, want eerlijk gezegd ik hoor ze nu ook niet.Ik begrijp er nu evenmin iets van als vroeger. Dat is de reden dat ikzelf op 15-jarige leeftijd de kerk heb verlaten. Ik ben nu 54 dus dat is al heel wat jaartjes geleden. Ik denk wel dat een groot deel van mijn geweten hetzelfde geweten waardoor ik de kerk verliet wel mede is gevormd door het geloof van mijn ouders. Ik heb het echter toen al getoetst aan de werkelijkheid.Ik denk dat het nu hetzelfde is, wat je gelooft moet je ook in de praktijk brengen anders ben je niet meer dan een kerkganger, geen gelovige.
  Henny

  Reactie door Henny — zaterdag 1 oktober 2005 @ 8.33 uur

 5. “De bijbel is altijd iets anders geweest dan de uitvoerders van het christendom, christelijk of katholiek.”
  Hoe komt u daarbij? Is discussies over de ‘zegeningen’ van het christendom, als het puntje bij het paaltje komt, is het altijd: “maar Jezus zei..” en “maar in de bijbel staat…”, en dat wordt dan als ‘bewijs’ aangehaald voor iets, meestal om een bepaalde ondemocratische mening te ondersteunen.

  Reactie door Sonja — zaterdag 1 oktober 2005 @ 8.46 uur

 6. En ook ik gaf al impliciet aan dat steun van christenen voor SP-idealen welkom is. Uiteraard. Alleen neem ik de scheiding van kerk en staat wat serieuzer. Politiek zou geen religie moeten zijn en vice versa. Geloof gaat over mijzelf, ten opzichte van anderen; politiek gaat over anderen, ten opzichte van mij, denk ik. Het één is innerlijke beschouwing; het andere uiterlijke. Ook denk ik dat er bij politiek wel ‘n deel geloof komt, of tenminste de normen en waarden daaruit, maar dat andersom juist die normen en waarden dusdanig in het gedrang komen, door het compromis dat politiek expliciet is en dat geloof juist vaak niet toestaat. Persoonlijke integriteit, volgens de innerlijke beschouwing, versus collectieve integriteit in politiek die ook de niet-gelovige zal moeten dienen. Ik vind de weg die dhr. Rouvoet daarin heeft gevonden bewonderenswaardig, maar in de zin van ‘de weg van Christus’ die naar solidair-socialistische idealen leidt. Voor mij trouwens ‘n onvermijdelijk gevolg. Maar persoonlijk wil ik niet dat ‘n kerk, georganiseerd, collectief geloof, zou gaan bepalen, wat mijn aardse, uiterlijke beschouwing zou moeten zijn. Kort gezegd: mijn geloof is mijn zaak, mijn politiek is ieders zaak.
  Aldus ‘n reactie mijnerzijds op ‘stelling 244′ in ‘Tegenspraak’.

  Reactie door Boudewijn Pleines — zaterdag 1 oktober 2005 @ 8.57 uur

 7. Klopt, Balkenende leest Amitai Etzioni’s boek “The New Golden Rule” Ook in het nederlands verkrijgbaar. Het is zijn bijbel, zijn inspiratiebron. Op 02-10-2004 werd over dit onderwerp op TV3 bij het programma Tegenlicht een bijzonder interessante documentaire uitgezonden.
  Etzioni wil met dit boek, met zijn ideeen en gedachten de wereldleiders overtuigen, Balkenende is hier behoorlijk van gecharmeerd en draagt de ideeen van Etzioni uit bij allerlei politieke bijeenkomsten.

  Reactie door Tamtama — zaterdag 1 oktober 2005 @ 9.11 uur

 8. Onder welke druk en invalshoeken de Bijbel is komen te staan de laatste 50 jaar is mede te danken (dus niet te wijten) aan
  figuren die tracht(t)en geloof in een ander
  perspectief meer ‘ruimte’ voor de mens te
  brengen. Met name denk ik dan aan Barth,
  Kuitert en Schillebeeckx. Het dilemma doet
  zich dan voor dat generaties lang een be-
  perkt gebleven optiek geen kans zag exegese
  te verbreden en uit te bouwen, naar wat mo-
  gelijk mede bedoeld kon zijn na de diverse
  ‘vertalingen’. De diverse commissies inge-
  steld voor O.T. en N.T. bestonden ook in
  1960 uit toonaangevende theologen in Neder-
  land, misschien wel erg wijs, maar zeker
  niet de jongsten, hun geboortejaar lag wel-
  licht gemiddeld in 1890/1900? Dik 100 jaar
  terug: ik zag hen van nabij !! De opbloei
  van allerlei studies op het gebied van psychologie en ethiek, theosofie, moesten
  mensen naar een ruimer denkraam brengen.
  Een voorbeeld van dat denkraam werd een
  levensécht kijkvenster, de tv. Er kon aan-
  vankelijk veel gevolgd worden ook daar de
  afgelopen 40 jaar in discussies etc.
  De omslag van de bewustwording dat eea een
  ander doel dient, een andere benadering vereist komt nu heel langzaam op gang.
  Het perspectief moest op een andere leest
  geschoeid worden (Schillebeeckx) en een
  andere ingang tot geloofsbeléven zichtbaar
  worden, en dat werd het ook. Toen alle
  camera’s zich over de wereld en daarbuiten
  bewogen ontstond de kortsluiting tussen
  sprookjesachtige panorama’s en verhoudingen
  enerzijds en anderzijds de enorme ellende
  en ongelijkheid in de ook vaak duivelse
  wereld. Het grote en persoonlijke conflict
  was geboren en het zal jaren duren voordat
  we de analyse duidelijk hebben, wat waarheid en leven voor allen zou moeten
  inhouden, waarin iedereen zich een plaats
  zou moeten weten om een deel te hebben in
  het bereiken van wélzijn voor állen te be-
  ogen en niet slechts voor een kleine min-
  derheid alles willen opeisen: niét in het
  gróót en niét in het kléin, niét in hébben,
  niét in zíjn, maar vooral NIET in DENKEN !
  Graag beveel ik mensen, die van meer denk-
  ruimten voorzien willen worden, aan om in
  Google te zoeken onder Harry Kuitert en
  Edward Schillebeeckx, om ergens aan dat
  gevoel toe te komen van in “vrijheid te
  mogen ZIJN”. Daarmee hoeft niemand van zijn
  persoonlijk geloven af te geraken, maar zal
  men hooguit ontdekken, dat theologische
  dogma’s door mensenhersens aan geschriften
  gekoppeld, niet meer de hunne blijken te
  zijn en dat zoals zoveel boeken ook de
  Bijbel anders in elkaar zat/zit dan men kon
  bevroeden. Dat is studeren en bewustworden;
  dat is “vrijheid in gebondenheid” v.v. !
  Dat is buitengewoon zorgvuldig omgaan hoe
  mensen over levensbeschouwingen willen mee-
  denken en meedoen !

  Reactie door Madelief — zaterdag 1 oktober 2005 @ 9.38 uur

 9. Het verhaal van de bijbel is net zo iets als het cabaret wat paul van vliet toen had luisteren mannen etc. op het eind had je een heel ander verhaal, wat ik wil zeggen het verhaal van de bijbel is in den beginnen veelal mondeling overgebracht wat na verschillende keren vertellen alweer een iets ander verhaal was geworden, toen het geschreven ging worden is het ook verschillende keren herschreven ook daar het zelfde en door verschillen in de talen zelf.

  Reactie door folkert de lepper — zaterdag 1 oktober 2005 @ 10.16 uur

 10. Als de christenen zich echt hadden laten leiden door het evangelie, dan was Marx nooit op zijn ideën gekomen.

  Roelf

  Reactie door Roelf van Bergen — zaterdag 1 oktober 2005 @ 10.39 uur

 11. @ 4 Henny.
  En zo is het. Ik geloof best dat er meer is dan ik met mijn simpele ziel kan bevatten, maar de kerk daar heb ik niks mee.

  Reactie door Steef — zaterdag 1 oktober 2005 @ 10.50 uur

 12. Er zijn mensen die het woord solidariteit inhoudelijk niet eens kunnen begrijpen, aanvoelen, het ontbreken van inlevingsvermogen ontbreekt hen nu eenmaal.

  Re-socialiseren is het enige middel om nog iets aan hen bij te schaven.

  Democratisch schijnt ook niet inhoudelijk begrepen te worden, of men hanteert de eigen interpretatie van dit woord en dat betekend het bevoordelen van de eigen comfortabele situatie.

  Ook op deze wijze hanteren zij hun bijbel, maken zichzelf wijs dat ze een opdracht hebben, of denken dat ze uitverkoren zijn, denken dat zij het goede doen, zonder zelfreflexie, godsvruchtige handelen noemen ze dit zonder te zien wat ze inhoudelijk doen.

  Ook het woord Godsvruchtig wordt inhoudelijk niet begrepen, maar geheel naar eigenbelang ingevuld en gehanteerd.

  Sociaal en democratisch, empatisch vermogen wordt geheel bij de heer neergelegd, als of de hele samenleving onopgemerkt aan hen voorbij gaat.

  Reactie door e.krul — zaterdag 1 oktober 2005 @ 11.05 uur

 13. Bijbel: woorden en zinnen, waaraan geen inhoud wordt gegeven…zo is de mens…zo is het leven.

  Reactie door e.krul — zaterdag 1 oktober 2005 @ 11.09 uur

 14. Weer zo simple ziel, die denkt dat christenen allemaal brave mensen zijn die nooit iets verkeerds doen.

  Weer een bewijs dat indoctrinatie werkt.

  En met dat soort tuig wordt je verwacht samen te leven.

  Reactie door Evert Tigchelaar jr — zaterdag 1 oktober 2005 @ 12.04 uur

 15. @5 Sonja

  “De bijbel is altijd iets anders geweest dan de uitvoerders van het christendom, christelijk of katholiek.”

  Dit klopt dus.
  De bijbel wordt gebruikt door de ‘gristelijken’ als rechtvaardiging voor mensen om hun macht/rijkdom te vergroten ten koste van de anderen.
  De kerk is een instituut geworden dat zich zelf veel macht toebedeelt heeft en dit graag zou wil houden.
  Vroegere pauzen moorden er op los, als iemand een andere mening aangedaan werd, zo geilden ze op deze macht.

  Zelfs Jezus is vermoord omdat hij een gevaar was voor de macht van de toenmalige Joden. Dat Jezus een verlicht persoon was boeide ze niet. hij moest dood omdat hij een machtsverschuiving kon realiseren.
  Mensen volgende hem, en niet de gevestigde leiders.

  Voor mij is er een enorm verschil tussen verlichte mensen (Mozes, Jezus, Mohammed, Buddha, Gandhi, Dallai lama e.d) en de aanhangers van deze mensen.
  Op een of andere manier transformeert al het goede wat deze mensen preeken in een machtspelletje.

  Reactie door alexander — zaterdag 1 oktober 2005 @ 12.55 uur

 16. alexander (15),

  jezus een verlichtend persoon?
  Kom op jonge, waar heb jij leren lezen, jezus is een hele generaliserde vent, “wie niet voor mij is, is tegen mij”, zo’n fris persoon was die niet.

  Reactie door Evert Tigchelaar jr — zaterdag 1 oktober 2005 @ 14.07 uur

 17. Jezus was een politicus.

  Reactie door folkert de lepper — zaterdag 1 oktober 2005 @ 15.34 uur

 18. @alexander
  Ten eerste valt het mij altijd op dat christenen, wanneer ze worden gewezen op hun, ik zal maar zeggen: falende, geloofsgenoten, meteen gaan praten over het verschil tussen echte christenen en niet echte christenen. Maar wie zijn dan de niet echte christenen? Bijvoorbeeld Maarten Luther heeft in 15zoveel een boekje geschreven “Over de joden en hun leugens” – dat was dan geen echte christen? Kortom, hoe zie je het verschil, en wat is de waarheid in deze.

  Ten tweede lees ik van u wederom zaken in de trant van “maar wat Jezus zei” etc. – o zei hij dat? – en wat voor boodschap heb ik daar aan? Ik heb thuis ook een boek, maar wat heeft dat met de realiteit te maken. Volgens de bijbel draait de zon om de aarde, om mee te beginnen. En Jezus zei volgens de bijbel ook dat hij niet gekomen is om vrede te brengen maar het zwaard, om maar wat te noemen.

  Reactie door Sonja — zaterdag 1 oktober 2005 @ 15.34 uur

 19. Balkenelende is geen mens maar een robot ,
  zoals in de Eftelling bij Kaatsheuvel :i.p.v . Hier meer papier ,is hij geprogrammerd Hier meer inleveren .

  Reactie door Fred — zaterdag 1 oktober 2005 @ 15.40 uur

 20. iedereen heeft hoe dan ook een geloof. Het gaat erom hoe je er individueel naar leeft.

  Reactie door 10-13-23-16 — zaterdag 1 oktober 2005 @ 17.17 uur

 21. Wat bedoel je met “een socialer en rechtvaardiger Nederland”? Toch niet een land waar iedereen soepeltjes een uitkering krijgt he? Nederland is geweldig sociaal: mensen kunnen hier jarenlang aan het uitkeringsinfuus liggen. Dit lijkt me luxe genoeg.

  Reactie door Robert — zaterdag 1 oktober 2005 @ 17.37 uur

 22. @ 21. En wat wil jij dan doen met mensen die geen werk hebben? Laten verhongeren?

  Er IS nu eenmaal niet genoeg werk voor iedereen (de afgelopen jaren zijn er heel wat banen vernietigd) en er ZIJN nu eenmaal mensen die niet KUNNEN werken!

  Het getuigt van beschaving om mensen die om een of andere reden niet aan het arbeidsproces kunnen deelnemen toch een menswaardig bestaan te geven.

  Of je zorgt voor algehele werkgelegenheid (dan komen we zo’n miljoen banen tekort) of je zeurt niet dat er mensen zijn die om wat voor reden dan ook niet kunnen werken.

  Een uitdrukking als “aan het uitkeringsinfuus liggen” getuigt niet van veel respect voor de medemens die het minder getroffen heeft.

  Reactie door emma — zaterdag 1 oktober 2005 @ 20.19 uur

 23. hum!!!!!!!hum!!!!!!!
  Jesus was marxist!
  iederen weet het toch?
  Monroe was pons pilatus?
  of niet?
  ,…..hummmm

  Reactie door gaf — zaterdag 1 oktober 2005 @ 21.32 uur

 24. @7, Tamtama,

  Inderdaad, die documentaire was zeer opvallend! Balkenende en kliek droegen Etzioni op handen en voeten; het was bijna beangstigend om te zien! Opvallend weinig kritische geluiden in de media na deze documentaire, terwijl JeePee Etzioni’s vage plannen tot vervelens toe uitdraagt.

  Naar mijn mening staat het -op zijn zachtst gezegd- niet mooi als de minister-president zich dermate zichtbaar laat beinvloeden door “the communitarian network”…

  Reactie door J3roen — zaterdag 1 oktober 2005 @ 23.30 uur

 25. @7, Tamtama,

  Hoe zat dat nou met die Etzioni en het “New World Order Project” in 1963? Deze knakker heeft nogal wilde plannen zo lijkt het…

  Reactie door J3roen — zaterdag 1 oktober 2005 @ 23.43 uur

 26. Sonja, wat je zegt klopt. Ik neem hier de bijbel aan als een geschreven boek dat anderen gebruiken om oordelen te vellen, als ik daar iets tegenin wil brengen zal ik datzelfde boek gebruiken om mijn argumenten voor of tegen kracht bij te zetten om ze te laten zien dat ze dit te pas en te onpas gebruiken. Ik kan echter een ander niet zijn/haar geloof ontzeggen. Ik ben het helemaal eens met Boudewijn en zoals ik in een andere discussie ook al heb aangegeven dat Balkenende het licht zag toen hij een boek las, was het boek dat ik bedoelde inderdaad dat van Tamtana, had uitzending gezien maar wist even de titel niet meer. Dus al met al denk ik niet dat we zoveel verschillen.Wat geloof en de kerk teweegkunnen brengen weten we allemaal. En als je het mij vraagt heeft Balkenende in zijn leven meer boeken gezien dan mensen.

  Reactie door Henny — zondag 2 oktober 2005 @ 10.33 uur

 27. Kennelijk mag alleen de gelovige u met de inhoud van de Bijbel op de vingers tikken.

  De niet-gelovige moeten met de fikken van het heilige boek afblijven en zij mogen de gelovige helemaal niet wijzen op hun afdwalingen van het geschrevene.

  Dit staat gelijk aan roof der woorden uit het heiligeboek, wat een gapend gat achterlaat.

  Hoe dubbel… hoe onlogisch…tja woorden blijken alleen maar woorden, ook als je er het woordje heilig voorzet veranderd er niets.

  Reactie door e.krul — zondag 2 oktober 2005 @ 15.32 uur

 28. Wellicht is de wereld zoals wij die nu kennen een staaltje van opperste perfectie en kunnen wij dat niet bevatten omdat wij menen hetzelf allemaal beter te kunnen.
  Schoppen tegen christenen die een bijbel als uitgangspunt nemen is als schoppen tegen de enorme diversiviteit die er bestaat in religieuze dogma’s.
  Ik vind het jammer dat welvaart de schuld krijgt van het toenemende individualisme. Individualisme is gedrag, met welvaart als hulpmiddel, en gedrag is een keuze. Gewoonte is ook gedrag. Ons land heeft naast een enorme stijging in welvaart ook een enorme stijging doorgemaakt in inwonersaantallen. Welvaart heeft onze mobiliteit, in pas met technologische mogelijkheden, doen toenemen. Onze welvaart maakt op dit moment veel mogelijk. Met de stagnatie van welvaartsgroei ontdekken we de grenzen van onze gewoonten. We krijgen de spiegel van onze eigen comfort-zone voorgehouden. Als maatschappij kunnen we het tempo van groei net bijbenen, des te meer moeite hebben we volgens mij met krimp en/of vernietiging. Er moeten keuzes gemaakt worden. Keuzes doe je volgens mij op basis van uitgangspunten, en deze kun je in nemen met of zonder fundamenten uit het verre verleden, met of zonder dogma’s.

  Reactie door Renald Chi — zondag 2 oktober 2005 @ 16.26 uur

 29. Op zich lijkt mij christen zijn best makkelijk. Het maakt het leven zoveel eenvoudiger. Alle christenen die het leven van andere mensen op aarde verzieken zijn dan “geen echte christenen”, en daardoor hoef je je geloof niet te bevragen. En gaat het om niet- of andersgelovigen, dan is dat het werk van de duivel, en geen mensenwerk, dus hoef je ook jezelf niet te bevragen. Immers: al het goede komt van god en al het slechte van de duivel. Doe je zelf iets verkeerd, dan weet je dat Jezus alle zondaars lief heeft en vergeeft, en kom je er weer af met veel en devoot bidden. Blijft er over 1 voorwaarde om christen te kunnen worden: jezelf makkelijk voor de gek kunnen houden.

  Reactie door Sonja — zondag 2 oktober 2005 @ 16.31 uur

 30. Als mensen blindelings de bijbel,de kerk en de dominee/pastoor/ of de paus volgen hebben ze geen geweten meer nodig lekker makkelijk toch. Als de jeugd in alles de Paus zouden volgen die ze massaal hebben aanbeden zouden we meteen van het vergrijzingsprobleem af zijn.

  Reactie door Henny — zondag 2 oktober 2005 @ 20.58 uur

 31. premier Balkenende leest dezelfde Bijbel als Richard Snabel. geen twijfel over mogelijk. Misschien wel een andere vertaling, b.v. die Statenbijbel. Maar daar zit het ‘m niet in. Natuurlijk bestaat er een wisselwerking tussen het religieuze en politieke leven. Bij religies blijft de wezenlijke kwestie altijd: hoe interpreteer je de teksten? Hoe handel je op basiss daarvan in de concrete dagelijkse praktijk van het maatschappelijke en politieke leven? That’s the question. Want op grond van één en dezelfde religie kan men tot heel uiteenlopende politieke opvattingen en activiteiten komen, en men kan tot eendere politieke opvattingen komen op basis van verschillende religies en/of wereldbeschouwingen. We herkennen de ware mens niet aan wat hij ZEGT dat hij doet, maar aan wat hij IN FEITE doet…..

  Reactie door Olav Meijer — maandag 3 oktober 2005 @ 16.05 uur

 32. Beste Olav,

  Ikzelf lees graag meerdere vertalingen van de bijbel, ook om te kunnen vergelijken. Maar voor interpretatieruimte is er m.b.t. de algemene boodschap van de bijbel geen plaats lijkt mij zo. En ik snap ook heel goed dat politiek moeilijk is te combineren met religie, Maar Balkenende spreekt met dubbele tong. Om met Christus te spreken: Je kunt niet 2 heren dienen, God en de Mammon!

  Kortom: Haal die ‘C’ uit je partijnaam, dan komt het allemaal veel minder hypocriet over.

  Met vriendelijke groet,

  Richard Snabel

  Reactie door Richard — maandag 3 oktober 2005 @ 16.51 uur

 33. @ Richard Snabel (32):

  Zelf denk ik wel dat er veel interpretatieruimte is. Daarom bestaan immers ook zo veel uiteenlopende stromingen binnen religies (van zeer orthodox tot zeer liberaal), zoals je ongetwijfeld weet. Dat geldt b.v. evengoed voor de Islam.
  Naar mijn mening zijn religie en politiek zeker niet eenduidig met elkaar verbonden, maar bestaat er wel wisselwerking tussen. En vanwege die interpretatieruimte kunnen juist figuren als Balkenende toch zichzelf wijsmaken dat ze op basis van Christelijke waarden en normen politiek bedrijven. Niet dat ik dat zelf “Christelijk” zou willen noemen -vanwege mijn ideeën over wat dat zou behoren in te houden-, maar dat is een ander verhaal.

  Reactie door Olav Meijer — maandag 3 oktober 2005 @ 19.12 uur

 34. Kijk, daar heb je het weer: Balkenende is geen goede christen, want hij spreekt met dubbele tong.

  Reactie door Sonja — maandag 3 oktober 2005 @ 22.42 uur

 35. Balkenende zit in het schip met de rest,ze vallen elkaar niet af,ook de Amerikaanse leiders zijn zogenaamd christelijk hier is onze regering mee te vergelijken pro Amerikaans het voeren van oorlog het liegen daarover om het te rechtvaardigen ook satan wordt de grote leugenaar genoemd Satan is de God van deze wereld en heeft alle macht hier op aarde al de koningrijken behoren hem toe de leiders staan onder zijn macht en invloed.Anders is het gedrag van z.g. christenen niet te verklaren,ze zijn ziende blind en hebben oogkleppen op leven in hun eigen matrialistesche wereld.Alleen macht en geld en aanzien telt.

  Reactie door C.Game — maandag 2 januari 2006 @ 22.06 uur