Bot over Irak

En ja, hoor, eindelijk, minister Bot vandaag in de Kamer: ‘Het is niet verstandig geweest dat we Irak hebben aangevallen. We hadden beter door kunnen gaan met onderzoeken en praten. Het is belangrijk kritisch terug te kijken, bijvoorbeeld in verband met Iran.’

Tsja…inmiddels zijn we meer dan 100.000 doden verder, verkeert het land in chaos en heeft het slechte perpectieven.

Vanzelf wil de SP dat er nu werk gemaakt wordt van wat we al langer bepleiten: een parlementair onderzoek naar de (vermeende) feiten op basis waarvan de regering tot haar steun aan de Amerikaanse inval kwam.

Bij de laatste algemene beschouwingen zei ik over Irak en de Nederlandse positie nog het volgende:

(…..)
Bang heeft men ons ook willen maken met de vermeende banden van Irak met het islamitisch terrorisme en de massavernietigingswapens die er zouden liggen.

Colin Powell heeft nu het schaamrood op zijn kaken vanwege zijn leugens in de VN-Veiligheidsraad.
Hoe staat het met het schaamrood van dit kabinet?

Waar SG-VN Kofi Anan steeds gezegd heeft dat de oorlog tegen Irak illegaal is, bleef deze regering het tegendeel beweren.
Waarom zijn de stukken waar u uw besluit destijds op baseerde nog steeds niet openbaar?

Heeft minister Brinkhorst in de ministerraad herhaald wat hij in mei tegen Nieuwe Revu heeft gezegd: ‘Open het hele Irak-dossier’.
Inmiddels is duidelijk dat de VS hun handen hebben overspeeld.

Laten we hopen dat het een leerzame tik op de neus is. Tegen het internationaal recht in gewelddadig interveniëren behoort te allen tijde te worden afgewezen, omdat het een levensgevaarlijk precedent vormt.

Bot in NOVA vanavond: ‘Ik betreur mijn uitspraken. Ik stond en sta nog steeds achter het kabinetsbeleid.’
Hij is dus niet zó moedig… Zijn uitspraak van vanmiddag blijft echter wèl staan.

Opties voor delen:
 • NuJIJ
 • eKudos
 • del.icio.us
 • Digg
 • Google Bookmarks
 • email

woensdag 05 oktober 2005 :: 18.02 uur

110 Comments

110 reacties

 1. wel intussen is olie duurder geworden,wie had het verwacht?
  Cheap trick
  als jij mij vraag,hadden zij ook 40 years geboycoot kunnen woorden….
  Viva Chavez!!!!!

  Reactie door gaf — woensdag 5 oktober 2005 @ 18.22 uur

 2. Ik wil gaarne het rijtje afmaken……danku.

  leven wij met een bedreiging van onbekende vijanden achter ons, die ons onverwachts kunnen aanvallen, heeft dus

  ons leven onveilig gemaakt ipv het tegenovergestelde
  straks moet ook van mijn centjes een deel van de opbouw van Irak betaald gaan worden, zodra er in amerika een andere regering gaat zitten en ook in Nederland.
  Balkenende,bush. blair allemaal worden ze straks als oorlogsmisdadigers berecht te gaan worden. Zie maar wat er later met vele oude regeerders gebeurd was.
  ik denk dat ze daar in den Haag niet eens beseften of beseffen waar ze mee bezig waren maar vooral dat ze niet stil hadden gestaan bij de lange termijn eventuele gevolgen.
  Het land in de faillisement brengen in de hoge kosten jagen en derhalve in schulden, wijzélf moesten bezuinigen, hier creperen om de oorlog die wij, het volk althans niet eens wou, te steunen dmv. extra kosten aan militaire zaken enz…
  En het blijft de pan uitrijzen want de kosten voor het beschermen van bepaalde personen, gebouwen, enz. enz. groeien alleen maar .

  Ik heb geen woorden voor het gedrag van de politici hierin. Ze hebben gewoon gefaald en Nederland beschaamd en in de kosten en in gevaar gebracht zo zie en voel ik het en niets anders.

  Dank u voor de aandacht.

  Reactie door C.F — woensdag 5 oktober 2005 @ 18.23 uur

 3. De tegenstanders van de oorlog hadden dus gelijk, en de voorstanders hebben dus heel veel doden op hun geweten.

  Reactie door Farshad — woensdag 5 oktober 2005 @ 18.39 uur

 4. Uiteraard was Saddam Hoessein een lieve zachtaardige man die geen vlieg kwaad deed.

  Reactie door speedfreak1 — woensdag 5 oktober 2005 @ 18.40 uur

 5. Al is de leugen nog zo snel,de waarheid achterhaalt hem wel.

  Reactie door JE. Mulder — woensdag 5 oktober 2005 @ 18.43 uur

 6. Van de NOS-site bericht gezien en nu meteen naar de SP-site..inderdaad logisch:
  het stond er al…ja..inderdaad MIJN BROEK ZAKT AF…(en je wilt het niet weten)
  Meneer Bot,toch..wijsheid komt met de jaren…Lubbers,De Vries…is Bot ook van het…jawel dus CDA weer…ooohhhh!!

  Reactie door eric — woensdag 5 oktober 2005 @ 18.52 uur

 7. “..Eigenlijk was het niet nodig..”
  Ze moesten zich met Balkenende voorop kapot schaaame…” Normen en waarden ??

  Reactie door eric — woensdag 5 oktober 2005 @ 18.55 uur

 8. 4. Al is het achteraf, maar ik vind het
  moedig van de heer Bot, dat hij niet langer
  zich achter een zgn eensluidende Kabinets-
  verklaring verschuilt, dat altijd naar bui-
  ten komt met een meerderheidsbesluit, maar
  in tegenstelling tot gemaakte afspraken, nu
  voor zijn persoonlijke mening is uitgekomen
  hoewel hij in het uiterste geval had kunnen
  aftreden om openlijk te tonen het volstrekt
  niet met zijn geweten in overeenstemming te
  kunnen brengen.

  Mocht hij na ampel overleg met zijn fractie
  niet een meerderheidsstandpunt had willen
  overbrengen, had hij dat zonder meer kunnen
  duidelijk maken en evenzo kunnen aftreden.

  Soms kan de persoonlijke verantwoordelijk-heid tov de politieke verantwoordelijkheid
  zwaarder wegen en dient dan derhalve te
  prevaleren.

  Wij leven niet meer in de vorige eeuw waar
  Befehl ist Befehl grote schade heeft be-
  rokkend.
  Mogelijk vertoonde het CDA daar toch nog
  enkele trekjes van en werd de heer Bot,
  heel bot overruled en is dus zonder meer
  een tragisch gebeuren, toen, en voor hém nu
  nog.
  Wij hadden onze lessen dus nog kennelijk
  niet geleerd na de Libanon, Joegoslavië en
  werd ook toen Het Kabinet bij monde van de
  pvda hierop fel geattackeerd.

  Ook Wim Kok moest een meerderheidsstandpunt
  uitdragen namens het Kabinet op punten waar
  hij het vermoedelijk privé niet mee eens was.
  Insiders kennen daar de keuzes van de be-
  trokkenen exact en zullen deze wel meenemen
  in hun persoonlijke memoires.

  Het persoonlijke recht van de heer Bot kan
  hem nooit kwalijk genomen worden m.i. en ik
  ben blij dat hij zich heeft geuit.

  Reactie door Madelief — woensdag 5 oktober 2005 @ 18.59 uur

 9. Madelief, je hebt gelijk, het is moedig van Bot dat ie eerlijk is geweest. Tijdens de algemene beschouwingen heb ik ‘m ook geprezen in verband met zijn moedige stap om voor het eerst sinds 1949 ons land te vertegenwoordigen op de onafhankelijkheidsdag van Indonesië.

  In dit geval zullen moeten afwachten of ie stand houdt. Van de kant van het CDA en de VVD wordt al sterke druk uitgeoefend. Zij willen dat ie zijn woorden weer intrekt.

  Reactie door Jan Marijnissen — woensdag 5 oktober 2005 @ 19.03 uur

 10. Langzaamaan komt de waarheid boven tafel.
  Nu Bot, die een bekentenis doet.
  Bolkenstein die over de Euro nogal wat
  negatieve uitspraken blijft doen.
  Deze leugens die ons zijn verteld kunnen
  niet stand houden!!!!
  Balkenende geef nou maar eens toe dat je
  het verkeerd hebt gedaan!!!!
  Normen en waarden = List en bedrog.
  Trek de stekker er maar uit voordat het licht vanzelf uitgaat.

  Reactie door frans van enckevort — woensdag 5 oktober 2005 @ 19.16 uur

 11. Berend Botje ging uit varen,
  met zijn bootje naar Zuid-Laren,
  de weg leek recht, was echter krom,
  zo sloeg Berend Botje om…

  Reactie door J3roen — woensdag 5 oktober 2005 @ 19.17 uur

 12. Balkenende is een oorlogsmisdadiger.
  Hoeveel x moet dat herhaald worden,
  voordat er iets gebeurd.
  Hij moet aftreden.

  Er moet een MERITOCRATIE komen.
  Dan komt er: Vrede op aarde.

  Reactie door Vrede op aarde — woensdag 5 oktober 2005 @ 19.31 uur

 13. Geachte heer Marijnissen,
  Dank voor uw aanvullende info en zie liever
  de heer Bot aftreden, dan in grote gewetens
  nood komen.
  Mogelijk komt hij ook zoals meerdere “af-
  valligen” van weleer tot de conclusie dat
  het CDA zijn partij niet langer kan zijn en
  hoop ik dat hij binnen de politiek élders
  een goed heenkomen weet te vinden, beant-
  woordend aan zijn persoonlijk gevoel en in
  overeenstemming met eigen sociaal funktio-
  neren.
  Het zal hem trouwens moeilijk vallen naar
  het voormalige Nederlands Indië terug te
  moeten, waar ook mijn man (en zij onwetend
  van elkaar) hun jeugdjaren op dezelfde
  lokatie moesten zien door te brengen met
  alle ellende van dien ter plekke.
  Emoties zullen er dus veel zijn.
  Support wens ik hém dus van veel onverwach-
  te kanten toe.
  U dankzeggend voor uw antwoord,
  met vriendelijke groeten,
  Madelief.

  Reactie door Madelief — woensdag 5 oktober 2005 @ 19.34 uur

 14. Beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald. Er is echt moed voor nodig om dit te doen en ik had het absoluut niet verwacht.
  Anecdote: vanavond was de serie JAG op SBS met een aflevering waarin de VS werd aangeklaagd door het Internationale Hof in Den Haag en werd daar vrijgesproken…
  Mochten ze willen…… Dream on, Bush!

  Reactie door L.M. Lembeck — woensdag 5 oktober 2005 @ 19.35 uur

 15. Zou er niet zijn ingegrepen dan waren er wellicht nog meer dan 100.000 doden gevallen. Saddam kon er wat van !
  Bovendien is het demagogisch om deze doden aan het Amerikaanse ingrijpen toe te schrijven. Het overgroter deel van de slachtoffers is gevallen als gevolg van terreur door verschillende terroristisch-islamitische groepen. Verzetstrijders zal ik deze massamoordenaars maar niet noemen.

  Reactie door Tim — woensdag 5 oktober 2005 @ 19.37 uur

 16. Geweldig.Bedankt voor uw woorden meneer Bot. Houdt stand en laat deze woorden nooit meer verdwijnen onder druk van uw partij.

  Reactie door Tamiem — woensdag 5 oktober 2005 @ 19.38 uur

 17. Het siert Bot in ieder geval dat hij praat over `we’ bij de aanval op Irak, want Balkenende doet daar bescheten over, alsof het hem overkwam dat hij meeknikte met zijn hemzelf opgedrongen `baas’ in Washington vanuit het tunnelbewustzijn dat alleen wie de hakken voor Bush & Pentagon tegen elkaar heeft geklapt, straks met de jerrycan vooraan mag staan bij de oliepomp. Ik pleit voor een boycot van Amerikaanse produkten en diensten! Alleen al omdat de Amerikaanse Republikeinen brutaalweg doorgaan met het naar hun hand zetten van wetgeving en democratie in EU en Nederland, en omdat ze elk serieus VN-voorstel om tot een betere wereldrechtsorde te komen met minachting weghonen. Het argument van massavernietigingswapens was al ontmaskerd als leugen voor deelname aan onwettig Amerikaans machtsvertoon in Irak. Wat overbleef als drijfveer was het motto:
  `democratie & mensenrechten’. Die nobele motieven zijn door het Amerikaanse leger op
  beestachtige wijze vertrapt en verkwanseld. Het Pentagon staat met lege handen!

  Reactie door C.Tilyx — woensdag 5 oktober 2005 @ 20.16 uur

 18. Bot gaat echt de Pax Americana niet tegenhouden. Een halfzacht excuus om zieltjes te winnen. Achteraf heeft iedereen gelijk. Geef hem een rol in “toen was geluk heel gewoon”, hij heeft de pefecte uitstraling.

  Reactie door Don — woensdag 5 oktober 2005 @ 20.52 uur

 19. ANP
  Het nooit uitgebrachte persbericht ergens in het begin van de jaren negentig van de vorige eeuw.

  Internationaal nieuws:
  Na ook de bezetting van Iran en Koeweit heeft Saddam Hoessein nu ook Saoudi Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten bezet en zet nu de aanval in tegen Oman en de voormalige grensstaten van de voormalige USSR.
  De Verenigde Naties persisteren in de stelling dat interventies niet wenselijk zijn.
  Nationaal nieuws:
  Het Centraal Planbureau berekent dat ongeveer 8.000.000 Nederlandse burgers in absolute armoede leven en dat de werkeloosheid is gestegen tot ver boven de 50 %.
  Als oorzaak worden de extreme verhogingen van energiekosten genoemd, veroorzaakt door de monopoly positie van Irak in het Midden-Oosten waardoor de prijs van ruwe olie tot een historisch hoogtepunt van 320 Dollar per barrel is gestegen.

  Reactie door Liberaal-Socialist — woensdag 5 oktober 2005 @ 20.53 uur

 20. Ten eerste heb ik mij altijd afgevraagd wat Nederland daar in Irak moest gaan doen. Maar Balkie had weer maar eens toegezegt tegen Bush of de VN Veiligheidsraad dat er ook troepen naar toegezonden zouden worden.Maar Minister Bot spreekt nu de waarheid dat het achteraf niet verstandig is geweest. Achteraf is altijd makkelijk praten , maar hij komt eerlijk voor zijn mening uit en dat doen die andere Huichelaars niet , en maar de hand boven het hoofd houden. Het is te hopen dat dit kabinet heel snel ontploft er komt steeds meer boven water.

  Reactie door johan — woensdag 5 oktober 2005 @ 20.58 uur

 21. Vanavond in twee vandaag: volgens cda fractie-LIJDER verhagen waren de uitlatingen van ben bot een slip of te tong en had hij de betreffende woorden beter NIET uit kunnen spreken.
  Maar de woorden van ben bot zijn welbewust en zorgvuldig uitgesproken,de enige tot nu toe die de moed heeft als lid van dit kabinet om over z,n eigen schaduw te springen.
  Voor de rest van het kabinet,coalitiepartijen en Verhagen is het vanzelfsprekend om met nog meer arrogantie EN tunnelvisie de feiten vwb dit drama te ontkennen.

  Reactie door visgert — woensdag 5 oktober 2005 @ 20.59 uur

 22. #4 #19

  Er zijn nog wel een paar regimes in de wereld waarvan de onderdanen in gelijke omstandigheden leven als voorheen in Irak onder Saddam Hoessien, maakt Bush zich daar druk om?

  Het doel van de missie in Irak was de massavernietigingswapens, die Saddam Hoessein binnen drie kwartier in kon zetten tegen westerse doelen, op te sporen en te vernietigen. Er zou tevens gezocht worden naar kampen waar Osama Bin Laden terroristen opleidde.

  De massavernietigingswapens zijn zelfs in een tijdsspanne van twee en een half jaar niet inzetbaar gebleken, sterker nog het enige radioactieve materiaal dat in Irak aanwezig is, zijn de restanten van de munitie die de Amerikanen daar tijdens de eerste Golfoorlog gebruikt hebben en waarvan zowel Amerikaanse veteranen als Iraakse inwoners nu nog de gevolgen van ondervinden.

  De terroristen zijn pas in Irak gekomen ná de invasie van de Amerikanen en zijn bondgenoten.

  Lastig overigens voor premier Balkenende en minister Kamp om dit aan’ onze’ veteranen uit te leggen.

  Het is te hopen dat minister Bot zijn invloed aanwendt om Amerika ervan te weerhouden atoomwapens preventief te gaan gebruiken.

  Reactie door hanri — woensdag 5 oktober 2005 @ 21.09 uur

 23. Hoewel ik Bot enigsinds beter vind functioneren dan de rest van het kabinet en het toegeven van zijn beoordelingsfout sjiek is, kan ik het niet helpen het allemaal toch ook verrekte triest te vinden.

  Waarom komt Bot hier nu pas mee? Waarom staakt Nederland NU niet meteen alle militaire steun aan de V.S.? Waarom moest ons kleine kikkerland zo nodig voorop lopen om zich te mengen in deze onfrisse toestanden?

  En ga me nou niet vertellen: “We hebben het niet geweten”. Na Srebrenica, schandelijk voor Nederland, zou elke militaire participatie zeer kritisch overwogen moeten worden…

  Reactie door J3roen — woensdag 5 oktober 2005 @ 21.11 uur

 24. Is het moedig als een politicus zijn eigen achterban verraadt ? Als hij zo in verwarring is kan hij beter aftreden en zijn CDA lidmaatschap opzeggen ipv via de media krokodillentranen te huilen. Duidelijkheid voor alles !

  Reactie door Don — woensdag 5 oktober 2005 @ 21.12 uur

 25. Ha die Don.
  Is het moedig als een Minister president zijn eigen achterban verraadt? Als hij zo in verwarring is kan hij beter aftreden en zijn CDA lidmaatschap opzeggen ipv via de media klokodillentranen te huilen. Eerlijkheid voor alles!

  Reactie door Tamiem — woensdag 5 oktober 2005 @ 21.22 uur

 26. Wat is nu weer een klokodil?

  Reactie door Tamiem — woensdag 5 oktober 2005 @ 21.27 uur

 27. @26, Tamiem,

  Klokodil is krokodil uit China! :)

  Reactie door J3roen — woensdag 5 oktober 2005 @ 21.35 uur

 28. Verfrissende en verrassende uitspraak van de heer Bot. Blijkbaar vanuit zijn eigen persoon en dus opvallend omdat een eigen mening en geen kabinetsretoriek wordt gebezigd. Meer waard denk ik dan de uitkomsten van een parlementair onderzoek welke weinig naar boven zal brengen wat we niet eigenlijk al weten. Gewoon zeggen “chapeau”.

  Reactie door Jaq — woensdag 5 oktober 2005 @ 21.35 uur

 29. Ik snap het respect voor de uitlatingen van Bot niet,als een minister,willens en wetens een aantal jaren het parlement,cq de bevolking moedwillig heeft voorgelogen en dan met de waarheid op de proppen komt(die hij waarschijnlijk binnen de korste keren weer intrekt,schuld van de media enz,)en daarmee respect zou verdienen.

  Als deze minister tot de aangehaalde conclusie is gekomen,had hij per direkt zijn ontslag moeten aanbieden en met hem de MP en de minister van defensie.

  Maar respect hebben voor een minister die de waarheid vertelt,hoe diep kunnen wij in dit land nog zinken als wij het al prachtig vinden om naar jaren van klaarblijkelijke leugens de waarheid te horen.

  Reactie door Beste Kerel — woensdag 5 oktober 2005 @ 21.43 uur

 30. @Beste Kerel
  Ik vind het zeker prachtig om na jaren van klaarblijkelijke leugens nu eindelijk de waarheid to horen. Wie volgt? zou ik willen zeggen. Gooi open die beerput zodat er eindelijk (weliswaar geen prettige) lucht vrij komt. Opdat wij allemaal weer rustig kunnen ademhalen.

  Reactie door Tamiem — woensdag 5 oktober 2005 @ 21.48 uur

 31. Wanneer komt minister Hoogervorst uit de kast?

  Reactie door hanri — woensdag 5 oktober 2005 @ 21.54 uur

 32. als bot en balkenende destijds gewoon naar de s.p (in het bijzonder harry van bommel)geluisterd hadden .hadden we al dat gezeik niet gehad .bot is hetzelfde als de rest van het kabinet .ZE BEGINNEN BANG TE WORDEN . de oplettende burger leest steeds meer dat o.a in afghanistan helicopters neerstorten .als dat zo is stuurd deze minister met zijn collega camp onze militairen met ondeugelijk materiaal naar dat land .of is het zo dat ze gewoon uit de lucht geschoten worden .en het net als destijds met de russen uitloopt op een fiasco ?ik denk het laatste .ZE WORDEN BANG!!!!

  Reactie door texas henkie — woensdag 5 oktober 2005 @ 21.55 uur

 33. @29, Beste Kerel,

  Het ergste is dat Bot -en de rest van het kabinet- natuurlijk al veel eerder wisten dat het niet snor zat. Ik ben met je eens dat Bot moet aftreden. Ik vind het een kapitale fout!

  Maar ja, wie zijn wij…

  Reactie door J3roen — woensdag 5 oktober 2005 @ 21.57 uur

 34. dadelijk in nova minister bot

  Reactie door texas henkie — woensdag 5 oktober 2005 @ 22.03 uur

 35. Die leerzame tik komt dan wel te laat! Moedig vond ik het niet. Hij had zich moeten verontschuldigen t.o.v de Nederlanders en Pakistaners, Moslim èn andere gezindten!

  Reactie door Elsa De Leeuwin — woensdag 5 oktober 2005 @ 22.03 uur

 36. #35 Echt, het kan een jaar of zestig duren maar dat komt er echt wel van.

  Reactie door hanri — woensdag 5 oktober 2005 @ 22.06 uur

 37. Zeer veel Nederlanders waren het er niet mee eens.

  Reactie door Elsa De Leeuwin — woensdag 5 oktober 2005 @ 22.06 uur

 38. hanri over 60 jaar ben ik net als velen er niet meer.

  Reactie door Elsa De Leeuwin — woensdag 5 oktober 2005 @ 22.07 uur

 39. doodgewoon zeggen dat je het fout hebt gezien, getuigt van klasse en is aan te bevelen voor een ieder in welke positie of
  welke status dan ook. Het zorgt uiteindelijk voor meer vertrouwen. Het blijven volharden in je eigen gelijk ondanks alle tegenwerpingen zorgt
  voor wantrouwen. Het zou danook ronduit stom zijn als Bot gedwongen wordt op zijn
  uitspraak terug te komen.

  Reactie door magdalena — woensdag 5 oktober 2005 @ 22.13 uur

 40. Overigens vond ik de actie van RAMA van het afgelopen weekend (lek steken van 1600 banden van militaire voertuigen) zeer creatief! Oei, ben ik nu niet strafbaar omdat ik “terrorisme” verdedig of verheerlijk (tsjonge, jonge…)?

  Grappig ook dat ze vervolgens gaan jammeren dat het zoveel belastingcentjes kost en dat ze zoveel schade aan hun peperdure speelgoed hebben…

  Wat kost onze militaire participatie in de zinloze “nieuwe oorlog”? Hoeveel schade veroorzaakt deze participatie aan mensen in bijvoorbeeld Afghanistan? Zekers meer dan een paar lekke bandjes…

  Reactie door J3roen — woensdag 5 oktober 2005 @ 22.13 uur

 41. Jammer dat deze regering nooit naar het volk luistert dan had Botniet hoeven te vertellen dat het fout was om de leugen van Bush te volgen.

  Reactie door folkert de lepper — woensdag 5 oktober 2005 @ 22.27 uur

 42. 40 J3roen

  Als dit overjarig botermerk echt een statement had willen maken,hadden ze de banden moeten laten leeg lopen(en niet kapot steken) en later aan de kazerne een fietspomp in feestverpakking laten bezorgen.

  Trouwens was de reactie van de minister van defensie tijdens het vragenuurtje op de inbreng van de SP uitermate onprofessioneel.

  Reactie door Beste Kerel — woensdag 5 oktober 2005 @ 22.30 uur

 43. zeg Jan,reactie 9…Bot kruipt al terug en zegt,dat ie het niet helemaal zo bedoelde..
  hij zegt de lijn van het kabinet te steunen..ja moedig wel,maar later terugkruipen…lijkt Van Aartsen wel…

  Reactie door eric — woensdag 5 oktober 2005 @ 22.35 uur

 44. Dat gaat lekker he, bij Nova nu met Minister Bot ….. jammer dat moed van zo’n korte duur is. bah.

  Reactie door Pietje af — woensdag 5 oktober 2005 @ 22.36 uur

 45. @42, Beste Kerel,

  Hahaha! Dat zou inderdaad de perfecte actie zijn!

  Reactie door J3roen — woensdag 5 oktober 2005 @ 22.37 uur

 46. bot heeft zijn keutel alweer ingetrokken .de BOTTERIK .is gewoon een kwestie van HET VOLK KLOTEN VINDEN ZE GEWOON LEUK.

  Reactie door texas henkie — woensdag 5 oktober 2005 @ 22.48 uur

 47. Hoe kan het nou dat heel veel “gewone “mensen wél wisten dat het FOUT was om een oorlog te beginnen in Irak en Bush en aanhangers niet??
  Laat me niet lachen.

  Reactie door Diny — woensdag 5 oktober 2005 @ 22.59 uur

 48. Ik sta dagelijks versteld van de verschillende dimensies die de woorden “karakterloosheid” en “incompetentie” kunnen hebben. Op 4 mei ben ik altijd eventjes een paar minuten stil. Niet direct om de doden te herdenken, maar omdat ik sprakeloos ben vanwege de schaamteloosheid van onze juntaleiders met hun plechtige kransjes…

  Reactie door Ronald Oudman — woensdag 5 oktober 2005 @ 23.04 uur

 49. Er viel toch minder te halen dan ze hadden verwacht. Mijn god deze mensen gaan echt over lijken he… :?

  Reactie door Nepzooi — woensdag 5 oktober 2005 @ 23.24 uur

 50. beste jan ik zou graag willen oproepen die rechtse rakkers een lesje te lerenkom op formeer een links blok moet kunnen

  Reactie door t geldhof — woensdag 5 oktober 2005 @ 23.28 uur

 51. Wat zijn woorden waard voor dit kabinet. En wij schieten er ook niks mee op…

  Dit kabinet moet gewoon snel oprotten. Ik zou geen energie willen steken in een parlementair onderzoek, want ze blijven tot plakken aan hun pluche wat de uitkomst ook is.

  Ook gezien met dat onderzoek over die O.M.
  blunder. Het is allemaal schijn en doorgestoken kaart. Er is maar 1 oplossing:

  Het is tijd voor de revolutie

  Reactie door ReneR — donderdag 6 oktober 2005 @ 0.17 uur

 52. Eén ding is zeker: Ben Bot is niet dom. Het is een ex-diplomaat die heus wel inzicht heeft in hoe de werkelijke machtsverhoudingen in de wereld liggen, simpel door ervaring. Hij weet ook dat het nooit de bedoeling is geweest om in Irak een werkelijke democratie te vestigen, maar een Amerikaanse vazalstaat, al of niet met sharia-wetgeving. Hij weet ook dat Irak, net als “al-qaeda” (met een Al-Zarkawi die al jaren dood is) slechts onderdeel van een groter plan is. Geen plan voor democratie, mensenrechten, vrijheid of wat dan ook, maar Amerikaanse hegemonie, met dictatoriale vazalstaten die mogen doen en laten wat ze willen, zolang ze de belangen van , Bush, Cheney, Rumsfeld, Wolfovitz, Carlyle en Halliburton maar niet dwarszitten.

  Reactie door Johnito — donderdag 6 oktober 2005 @ 0.46 uur

 53. Dat hij zijn woorden intrekt was te verwachten. Balkenende zal wel weer een telefoontje uit Washington hebben gehad: “We still have this “Bomb The Hague-Act” Jay Pee!!”

  Reactie door Johnito — donderdag 6 oktober 2005 @ 0.47 uur

 54. en maar zeggen ,,met de info die we nu hebben???
  vreemd dat miljarden over de wereld het toen al wisten,,
  dat de christen extremisten,leugens vertelde,moorden/verkrachten/martelen,
  maar het zal wel komen doordat ze harry potter gelezen hebben,
  wandt die brengt de duivel.
  berechten,schuldig verklaren,oranje overal aan met opschrift i love jezes,en droppen in irak,of de volgende as van het kwaad,iran
  die weten er wel raad mee,en we kunnen het op inthernet zien ,,als we het willen.
  dus stem je de volgende keer,,
  of heb je gestemt op cda/vvd/doo ,
  dan stem je voor alle dingen ,zoals moorden verkrachten en martelen,leugens,bedrog.

  Reactie door ad — donderdag 6 oktober 2005 @ 0.53 uur

 55. Bot dient na zijn uitspraken onmiddellijk OP TE STAPPEN.Niet later op zijn woorden terug te komen.Als oud-diplomaat had hij de consquenties van zijn woorden kunnen voorzien.Iedereen heeft indertijd de Nederlandse Regering gewaarschuwd niet mee te doen aan de oorlog in Irak,maar Nederland moet en moest zonodig achter de Amerikanen aanhollen.Nu zit Bot met het probleem hoe dit uit te leggen aan het CDA.

  Reactie door JE. Mulder — donderdag 6 oktober 2005 @ 1.16 uur

 56. Laten we zeggen dat Bot een Freudiaanse ‘slip of the tonghe’ had en nu zich van JP zich in bochten moet wringen omdat Boesj briesend aan ‘the phone’ hing.

  Reactie door alexander — donderdag 6 oktober 2005 @ 1.41 uur

 57. Bot’s uitspraken over Irak zijn te beschouwen als de eerste voortekenen dat hij over pakweg tien jaar als oud-minister van Buitenlandse Zaken waarschijnlijk het licht zal zien en dan ineens tot de ruiterlijke conclusie zal komen dat de Nederland de Irak-oorlog nooit had mógen steunen.

  Maar voordat het zover is, moet je als minister eerst en vooral dienaar zijn van het Woord van het kabinet. Wat in concreto inhoudt dat je als minister over fundamentele vragen wat (van bepaalde informatie) waar is en over de (morele) rechtvaardiging van bepaalde besluiten niet moet nadenken, maar slechts behoort te zwijgen.

  Reactie door David Tompot — donderdag 6 oktober 2005 @ 2.06 uur

 58. Ik wil niet oordelen over minister Bot. Ik zie een angstig schaap dat in nood bedacht heeft dat een andere richting moest worden ingeslagen. Zowat tegelijkertijd raakt het dier gescheiden van de kudde en wordt in zijn eentje geconfronteerd met de macht die het clubje bij elkaar houd.
  Ik wens de zielen met een gelijkstrekkende mening als minister Bot sterkte. Juist zij weten uit hun eigen overtuiging welke consequenties er aan oordelen en veroordelen zijn verbonden. Dat zij toch volharden in hun koers, zegt nog iets meer over de binding in de club. Blijkbaar wordt die zwaarder gevoeld dan de last van de schuldvraag.
  Eerder voel ik medelijden met minister Bot. Ik realiseer mij dat deze man niet harder geraakt kan worden dan dat hij zelf al heeft veroorzaakt.

  Reactie door Anton — donderdag 6 oktober 2005 @ 2.29 uur

 59. Hoe triest dat het Kabinet van mening lijkt
  te zijn, dat de mening van het individu niet zou mogen prevaleren en de heer Bot
  zich mogelijk zwaar onder druk gezet zou
  kunnen voelen, ook voor hem nu te ervaren
  als een levensbedreigende situatie, die
  fatala fysieke gevolgen kan hebben.

  Zou er nu of later een enquête hebben moeten plaatsvinden, zou de waarheid boven
  tafel zijn gekomen. Ook als er een strikt
  formeel juridisch onderzoek zou moeten
  plaatsvinden, komen er verklaringen onder
  ede, al dan niet in besloten rechtzittingen
  alhoewel die openbaar zouden moeten zijn.

  Mogelijk heeft de heer Bot deze verklaring
  afgelegd om de vermeende feestelijkheden
  voor het CDA van deze week niet te willen
  dwarsbomen, as the show has to go on…..

  echter ik voorzie dat in 2e termijn, en
  zo werkt het ook in de Kamer, de heer Bot
  op enig moment toch zal beslissen om op
  zijn vandaag gedane statement terug te ko-
  men of zich anderszins uit de politiek om
  gezondheidsredenen zal gaan terugtrekken en
  houdt hij wel degelijk de eer aan zichzelf.

  Iemand, i.c. de heer Bot, en bloc (het Kabinet) geweld aan te doen in zijn bestuur
  lijke handelwijze en de eigen verantwoor-
  delijkheid daarin te intimideren is ook een
  vorm van ‘terreur’ die óók het ‘volk’ in
  2e termijn zal doorzien en het Kabinet er
  naar alle waarschijnlijkheid mee om de oren
  zou kunnen slaan bij de eerstvolgende, dan-
  wel binnenkort vereiste, verkiezingen.

  Met de druk die wellicht dus vanuit het
  Kabinet op de heer Bot werd uitgeoefend,
  is dan zo mogelijk bewezen dat ook deze
  bewindsman niet in vrijheid kan handelen
  naar geweten, maar alsnog wel naar zijn
  persoonlijke eer en verantwoordelijk weten.

  Zelfs naar de familie van slachtoffers toe,
  die wellicht nog steeds hun begrijpelijke
  twijfels hadden en hebben en de motieven
  voor uitzending door een voltallig Kabinet
  hadden te respecteren, zullen zich, hoop ik, te langen leste gesteund weten door het
  persoonlijk optreden NU van de heer Bot om
  recht te doen ipv te moeten helpen krom
  praten wat mogelijk buitengewoon onrecht-
  matig geschiedde. Nogmaals daar is moed
  voor nodig !

  Reactie door Madelief — donderdag 6 oktober 2005 @ 2.48 uur

 60. Oef.. Min. Bot spreekt een (het?) Culpa, Mea Culpa. Verdorie, als dat niet maar bedoeld is om een verlieslatende partij voor verder afval bij de komende gemeenteraadsverkiezingen te behoeden.
  Komt Te opzichtig kwa timing..om die paar kritische cda kiezers te paaien met ‘sorry hoor’.. lijkt het me te weinig.

  Verkiezingstactiek, wat ik u brom. Nog meer degeneratie aan de top..

  Reactie door Peter — donderdag 6 oktober 2005 @ 5.05 uur

 61. wat deze regering s’morgens zegt is 5 uur later niet meer zo,
  en dat blijft zo zolang er een C wordt gebruikt,
  even kletsen in het torentje
  en de hele cda/vvd, staat weer te liegen.

  2de keer al van de week.

  Reactie door ad — donderdag 6 oktober 2005 @ 7.17 uur

 62. Het zal wel aan mij liggen maar wat ik niet begrijp, is dat er deze week gestemt is in de eerste kamer voor het nieuwezorgstelsel, er waren 42 stemmen voor en naar ik meen 32 tegen. Heel veel Medische Specialisten zijn tegen dit plan van deze basisverzekering, en volgens mij ook nog meer dan de helft van de Ned, bevolking en de trein raast maar door.En ik snap er niets van dat dit allemaal gepikt wordt door deze Bende daar in den Haag. Maar ze hebben wel in de gaten dat het aan alle kanten begint te wankelen in het kabinet , maar denken alleen maar aan hun eigen ikke. En als er een Minister op zou stappen , als ze dan allemaal maar gelijk gaan , maar ook dat zal niet gebeuren. En deze land bestuurders moeten het voorbeeld geven aan de bevolking. En als er een nieuwe Regering zou komen dan zal het ook weer wel wat zijn, maar die kunnen van hout misschien wel planken zagen, Om een goed Kabinet te vormen { Meubel stuk stond vroeger bij de mensen binnen waarschijnlijk bij de meeste wel bekend doordenkertje} groetjes en een fijne dag allemaal .

  Reactie door johan — donderdag 6 oktober 2005 @ 7.48 uur

 63. Bot bindt in! Dat viel te verwachten. Eerst stoer doen en dan de zaak ontkrachten, zelfs hardop de leugen debiteren dat Nederland politieke steun heeft verleend, en geen militáire! Of zie ik dat verkeerd? Er is toch ook nog geschoten in Irak, of heb ik het mis?

  VVD/CDA reageerde geschokt op Bot’s dissident gedrag, alsof er grote belangen op het spel staan. Pentagon-paardenknecht van Baalen trok zelf wit weg, Maxime Verhaagen leek in staat de noodtoestand uit te roepen.
  Wat is dat toch? Er bestaat kennelijk een geheime agenda! Wat wordt er onder de pet gehouden? Iran? JSF? Dat laatste dreigt nu al een miljoenenstrop te worden, geen bedrijfswinsten, weg belastinggeld, weer een luchtfiets op de sloop, de Amerikanen staan er met de handen in de zakken lachend bij te kauwgomkauwen, ze hebben dit achterlijke kabinet aan de hondenketting, zoals hun Rijkssbeulen de Irakezen in Abu Graib.

  Reactie door C.Tilyx — donderdag 6 oktober 2005 @ 7.58 uur

 64. Ik wist het wel, Jan, ik wist het wel. Bot is bot en zal altijd bot blijven! Het is zo met het C.D.A. gesteld, dat Van Agt zich nu beneveld voelt. Spijt me dat ik ook niet tevreden ben over jou lovende woorden t.o.v. Bot, wat zijn ‘foutje’ betreft. Misschien teveel hoop gehad?
  Ze zijn gewoon niet te vertrouwen!

  Reactie door Elsa De Leeuwin — donderdag 6 oktober 2005 @ 8.44 uur

 65. Tsja, wat ik me afvraag is of er volgende keer echt geleerd gaat worden van de fouten die gemaakt zijn. De oorlog in Irak (veel mensen spreken tegenwoordig gewoon van ‘Irak’, opvallend) was een noodlottige fout. In het vervolg moet ook Nederland gewoon beseffen dat een land invallen enkel kan als de bevolking er zelf luid en duidelijk om vraagt.

  Maar op grond van vage vermoedens (lees: olie) een land binnenvallen is het stomste wat je kan doen. Kijk, als Irak echt ABC-wapens had en ze kon en wilde inzetten, dan was het mijns inziens een ander verhaal, maar iedereen weet dat het Amerikaanse bewijsmateriaal van alle kanten stonk. Maar andere maatregelen hadden dan ook genomen kunnen worden.

  Dat Nederland er zit als een vredesmacht is een ander verhaal, want het land laten vervallen in nog meer burgeroorlog moeten we ook weer niet hebben. Gevolg is hoe dan ook dat elke beslissing die je neemt op weerstand stuit. Blijven kan niet en weggaan ook niet. Dilemma.

  Overigens vind ik de 100.000 geen geloofwaardig getal, Jab, omdat zowel IBQ als de Irakese regering een ander geluid laten horen. Er zullen wellicht duizenden of een paar tienduizend zijn, nog te veel, maar ik vond (de wijze van) dat onderzoek van de 100.000 niet echt overtuigend.

  Reactie door Daniël O. — donderdag 6 oktober 2005 @ 8.48 uur

 66. Oh, Jab=Jan. :)

  Reactie door Daniël O. — donderdag 6 oktober 2005 @ 8.49 uur

 67. President Bush die bot vangt is nooit grappig :)

  Reactie door Bas — donderdag 6 oktober 2005 @ 8.57 uur

 68. Het was inderdaad beter om Irak tot in lengte der dagen te doen zuchten onder een ineffectief sanctie beleid waar honderdduizenden burgers door verhongerden en waar VN ambtenaren samen met de familie van Saddam miljarden dollars achteroverd drukten.

  Ja dat was beter geweest

  Reactie door daniel565 — donderdag 6 oktober 2005 @ 9.12 uur

 69. Het is allemaal geregisseerd. Het is nl. zo, wanneer je geestelijk in orde bent, kun je de oorlog in Irak met geen mogelijkheid nog goedkeuren. Dat is zo onderhand toch wel duidelijk?

  Dus Bot begint met een slip of the tongue. Later komen er steeds meer van die incidentjes bij, uit de partijen. Tot op het moment dat het net lijkt alsof elke partij eigenlijk tegen de oorlog in Irak was en is. En dat is dan ook de bedoeling, want er moet weer gestemd worden natuurlijk.

  Reactie door Sonja — donderdag 6 oktober 2005 @ 9.15 uur

 70. Nu de gedwongen opname voor mensen met een psychische stoornis er door lijkt te zijn is het mogelijk geworden om dit gestoorde kabinet gedwongen op te nemen. Ze hebben dan alle tijd om de dvd Confronting the evidence; A call to reopen the 9/11 investigation onder dwang te bekijken zodat dit kabinet weet waar zij hun medewerking aan hebben verleend!!!

  Reactie door Frans v.d. T. — donderdag 6 oktober 2005 @ 9.17 uur

 71. Het is helemaal niet nieuw wat Bot zegt. Kamp heeft vorig jaar tijdens het programma Buitenhof gezegd dat de inval gebaseerd was op vermoedens van onconventionele wapens. Als Marijnissen c.s. toen hadden opgelet konden ze al vorig jaar even gaan rellen. Slechte beurt dus…
  En die oorlog, ach ik ben wel blij dat Saddam weg is. Ik ben sowieso afgeknapt op Van Bommel die even zijn neus in Irak liet zien en daar een paar pathetische uitspraken deed.
  Nee tegen de oorlog in Irak zijn was ook niet verstandig. Voor of tegen, the devil or the deep blue sea.
  Dat het land nu in chaos is, is niet vreemd. Het land werd al jaren onderdrukt. Wat verwachtte je dan Jan? Koffie en thee bezoekjes?

  Reactie door Johan — donderdag 6 oktober 2005 @ 9.49 uur

 72. Inmiddels is de film van Roberto Benigni (La vita e bella) over de Irak-oorlog klaar. Zie hier.

  Reactie door dearkitty — donderdag 6 oktober 2005 @ 9.57 uur

 73. De hele wereld draait om voortschrijdend inzicht. Behalve in de politiek. Tuurlijk mag Bot zeggen dat hij het destijds een te billijken besluit vond, maar waarom is het in de politiek toch zo “not done” om een fout besluit toe te geven? De slavernij wordt op de dag van vandaag toch ook niet meer verdedigd?

  Reactie door Maarten — donderdag 6 oktober 2005 @ 10.18 uur

 74. De VVD wil het liefst elk individu ondergeschikt maken aan hun visie en aanpak.

  Jammer dat Bot zich in een hoek laat duwen door de machtswellustige VVD`ers.

  Maar gelukkig holt de partij zichzelf uit, blijkens de grote meningsverschillende die aan het ontstaan zijn.

  Volhouden Bot, laat de waarheid zegenvieren boven de leugen.

  Reactie door e.krul — donderdag 6 oktober 2005 @ 10.19 uur

 75. ook heeft minister Bot dit nu gezegd en voor een deel ook weer helaas ontkracht, gezegd is gezegd.
  Maar er blijft voor mij een gevoel van onmacht over.
  Onmacht omdat dit Kabinet doet wat het wil,nadat het gekozen was,zonder zich iets van aan te trekken wat in den Lande leeft.Het meest onfrisse is het brengen van leugens omtrent deze Irakoorlog en de reden waarom er opgetreden moest worden.De feitelijke reden waren niet de massavernietigingswapens maar het olie en een steunpunt in arabische landen voor Amerika.
  Niemand grijpt in andere landen in waar gruwelijke dingen met de bevolking gebeuren als er niets te halen valt.
  Ik ben het ook niet eens met Tim die in zijn reactie meent dat als er niet was ingegrepen in Irak misschien nog meer dan 100.000 doden waren gevallen.
  Waar komt deze opinie vandaan? De massavernietigingswapens waren er niet voordat de oorlog begon en zijn er ook nooit gevonden. Dus…..Tim, geloof je nog staads in de leugens die door Bush, Blair en Balkenende verteld werden?
  Laten we waakzaam zijn en blijven voor nog meer leugens die ons waarschijnlijk vroeger of later over een ander onderwerp verteld worden.

  Elke de Vries

  Reactie door Elke de Vries — donderdag 6 oktober 2005 @ 11.16 uur

 76. De Bot(te) beuk erin!

  Reactie door e.krul — donderdag 6 oktober 2005 @ 11.20 uur

 77. Ik krijg ook het idee, dat er een spelletje wordt gespeeld.
  En ik vermoed, dat het met Iran te maken heeft. Cheney, Bush & co. zijn ‘hell bent’ op het binnenvallen van Iran, daar maken ze geen geheim van.

  Reactie door Pietje af — donderdag 6 oktober 2005 @ 11.31 uur

 78. Vermakelijk, de reactie van de nederlandse regering en omstanders. Na het uitkomen van het zgn 911-report (uitstekend kijkje in de keuken van de US geheime dienst tot anderhalf jaar voor de aanslagen) een onderzoekscommissie in zowel de US als UK, de BBC docu ‘The real Iraq’ en de sappige (uiteindellijk zelfs!) CNN reportage ‘Inside an intelligence Meltdown’ was het toch al wel duidelijk dat dat ‘Weapons of MASS Destruction’ verhaal een hoax was/is. Ik heb het vermoedden dat de heer Bot deze CNN documantaire ook gezien heeft, en wellicht moest denken aan de uitspraak die (vriend?- in elk geval bekende) Colin Powell daarin in doet:
  “I wonder what the look on their face is going to be as they march that country from corner to corner and find absolutely nothing’
  Anyhow, het geheel komt bij mij een beetje over als twee jaar achter de feiten aanlopen als zijnde regering (en omstanders)
  Alex Megas

  Reactie door A.Megas — donderdag 6 oktober 2005 @ 11.34 uur

 79. Hallo Jan,
  Wat bedoeld hij nou hiermee?
  Bang voor zijn baantje?
  Geschrokken van zijn eigen oprisping van integriteit?
  Ik moet er maar weer eens diep van zuchten, -
  some people never learn.
  Groet,
  Amita

  Reactie door Amita — donderdag 6 oktober 2005 @ 11.41 uur

 80. @68 daniël 565: daar was ook Harry van Bommel zich bewust van, in het jaar 2000: http://www.sp.nl/opinies/Sancties_tegen_Irak_treffen_de_verkeerde_mensen.html

  Maar je gaat nu vast beweren dat de situatie in Irak een stuk beter is geworden? En zo ja, voor wie dan eigenlijk? Voor de bevolking? Of voor bedrijven die aan mensen als Dick Cheney gerelateerd zijn? En hoe zit het eigenlijk met die britse militairen die in Basra werden opgepakt met een auto vol explosieven? En hoe zit het eigenlijk met de in Amerika gestolen auto’s die naar o.a. Irak zijn verscheept, om daar voor aanslagen gebruikt te worden? Gestolen auto’s komen niet zo makkelijk de VS uit.Daar is “hulp” bij nodig.

  Probeer eens notie te nemen van de agenda van Bush en zijn companen, en je zal zien dat het ze geen donder uitmaakte of Saddam aan de macht gebleven zou zijn. Slechts omdat hij niet meer alles deed wat Washington wilde, is hij verdreven. Een levensgevaarlijk machtsvacuüm achterlatend.En een dreigende burgeroorlog is moeilijk af te wenden…

  Reactie door Johnito — donderdag 6 oktober 2005 @ 11.47 uur

 81. En bovendien is de Irak-oorlog een mooie afleiding van de strijd tegen “al-qaeda.”

  Reactie door Johnito — donderdag 6 oktober 2005 @ 11.51 uur

 82. Vietnam, Afganistan, Iraq … alles dubieus … uiteindelijk word er toch een klein groepje magnaten nog rijker van … grondstoffen en wapens … zorg dat jullie de juiste aandelen koopt …

  Mijns inziens zo snel mogenlijk op eigen benen lopen … en zoals Spanje onze troepen terughalen …

  Het is goed dat minister Bot zijn ‘gevoel’ heeft laten spreken … alleen nu nog omzetten in daden.

  Reactie door Rob — donderdag 6 oktober 2005 @ 12.50 uur

 83. Inderdaad; gedurende die oorlogen konden de amerikanen hun oude voorraden domme bommen mooi kwijt en nieuwe technologie lekker eens uitproberen op die verouderde T55 en T64 tanks nietwaar?

  Reactie door ReneR — donderdag 6 oktober 2005 @ 16.29 uur

 84. Hmm, zou Osama parlementaire vragen hebben gekregen over zijn aanvallen op Amerika, dacht het niet he? Daar zijn ze in die streken namelijk niet fatsoenlijk genoeg voor. Die lui vragen om een wat hardere aanpak.

  Reactie door Koen — donderdag 6 oktober 2005 @ 16.49 uur

 85. Zo zie je maar Bot is ook weer de mond gesnoerd ,door de VVD en CDA , een man een man ,een woord een woord zeggen ze toch altijd maar klaar blijkelijk niet in den Haag. En ik snap niet dat hier niets tegen te doen is door de opositie partijen, het is om moedeloos van te worden . Maar let maar op ze zitten de rit gewoon uit. wandt ze hebben donders goed in de gaten dat het na deze periode afgelopen is voor de VVD en CDA en mee loper D66. In deze Regering kun je toch geen vertrouwen meer hebben.

  Reactie door johan — donderdag 6 oktober 2005 @ 17.31 uur

 86. @84: denk je serieus dat ze Bin Laden willen pakken(als ie nog leeft)?
  Hij komt veel te goed van pas voor de Project For A New American Century…

  Reactie door Johnito — donderdag 6 oktober 2005 @ 19.08 uur

 87. Het kabinet zal zo als gewoonlijk ook nu nog doorgaan en dalijk ongetwijfeld Nederland en de rest van de wereld nog verder in gevaar gaan brengen. Zo zal Balk en voornamelijk ELLENDE met zijn kabinet alleen meegaan met Bus(h)-kruit en Blair…. tegen Iran en hun zogenaamde kernwapens. Wij gebruiken hier ook kern centrales en zullen ongetwijfeld in het diepste geheim net als Amerika, net als Engeland, net als de rest van de wereld, werken aan kernwapens, want wat is er toch zo goed aan kern energie dan behalve bommen maken….. Gewoon aftreden deze Balk en Ellende wie alleen maar ELLENDE geeft.

  Reactie door Maarten — donderdag 6 oktober 2005 @ 19.29 uur

 88. Dan nog ef dit: Dalijk als er oorlog uitbreekt dan maakt dit kabinet zich net als in de 2e wereld oorlog (alleen toen moesten ze wel) zich uit de voeten en gaan naar het buitenland (lees Amerika in de bunker met Bush en Blair) en wij mogen alles opvangen en ten gronden gaan met miljoenen doden, terwijl hun daar dan feestelijk zullen bruchen en vergaderen en noem maar op, terwijl wij hier kapot gaan door een oorlog welke door Bush, Blair en Balkenende is uitgelokt. We moeten ons niet bemoeien met andere landen. We moeten alleen voorkomen dat we er hier niet mee te maken krijgen door ons te distancieren. Gebeurd het dan toch dan wordt het anders en wel ons pakkie aan, maar dan gaat het tenminste zoals in een normale oorlog. Amerika leeft van de oorlog en slepen ons mee, maar de oorlogen welke ze verloren hebben zolas in Vietnam, want daar hebben ze buiten doden weinig bereikt en zodoende is het een oorlog geworden waar men liever niet meer over spreekt.

  Reactie door Maarten — donderdag 6 oktober 2005 @ 19.38 uur

 89. Olie daar is het hen om te doen en dat daarbij die landen zijn bevrijdt van die vreselijke Sadam dat is gewoon een lokkertje voor Amerika geweest om dat land voor zich te winnen en inspraak te krijgen in de olie waar nog meer dan een decennia voldoende van aanwezig is (dus de prijzen hoeven daar nog lang niet voor omhoog) de echte reden van prijsstijging ligt heel anders. Zo moet je mij eens uitleggen waarom het in de landen rond om heen goedkoper is terwijl de olie middels pijpleidingen en vrachtwagens door nederland worden geexporteerd. Volgens mij zit een deel van het transporteren in ons benzine geld verwerkt zodat het buitenland er goedkoper van kan profiteren. Tevens is het door de oorlog ook de spuigaten uitgelopen en zijn dat waanzinnige argumenten voor SHELL enzo om hun prijzen te verhogen. Betalen buitenlandse automobilisten mee met de wegenbelasting en dalijk de kilometerheffing….antwoord NEE dat betalen WIJ voor hen. Hun rijden hier nagenoeg (behalve de benzine) gratis rond. Nu heb ik het over de kilometerheffing. Ze zeggen dat de automobilist en het bedrijfsleven voor zijn. Hoe kan dat nu weer, want daar geloof ik niets van. Met deze heffing betaal je namelijk de hele dag door 18 cent per kilometer en in de spits afhankelijk van waar je woont meer. Ik reis 50 kilometer per dag om van huis naar mijn werkt te komen en terug. Moet je eens vermenigvuldigen met die 18 cent. (=9 euro) Dit doe ik gemiddeld 20 dagen in de maand. 9 x 20= 180 euro in de maand. Maken we er mooi 200 euro van vanwege de spits tarieven. Dan komt er nog benzine bij à 200 euro de maand. Dan wordt dat 400 euro en dan nog mijn verzekering van 50 euro. Dit betekend dat ik dan 450 euro (991,66 GULDEN!!) kwijt ben aan alleen autorijden en hier zit dan nog niet eens de verhoging in van de premie welke ik betaal aan mijn verzekering en wisselende benzineprijzen. Dus je kan er donder op zeggen dat je dalijk meer als 1000 euro gaat betalen alleen voor het autorijden. En privee zoals een dagje Duinrell met de kids….. is er nog niet bijgerekend en zo kan ik nog wel ef doorgaan. Let op: de BPM welke dalijk komt te vervallen, wordt verrekend in de kilometerheffing. Het leuke is dat je de BPM reeds betaald heb bij aanschaf van je auto.. Door de invoering van dat systeem mag je hem dalijk weer gaan betalen, want de weggevallen belastinginkomsten uit de BPM zal toch gecomposeerd moeten worden. Dit heet legale diefstal…Nu betaal ik voor het autorijden maar 270 euro inclusief brandstof van 200 euro. Dit houd in dat autorijden voor de steenrijken gaat worden en niet meer voor de armen en dus trek ik het gezegde dat de Nederlandse automobilist VOOR??? is sterk ten twijfel. Den Haag wilt dit niet wij. !!Zo kan ik de files ook wel wegkrijgen!!…maar dan dan merkt de regering ineens dat hun belasting inkomsten sterk afneemt en dan….juist nieuwe en andere en duurdere vormen van belastingen verzinnen. Wat blijft er van het openbaar vervoer over… Niets en dus kunnen de armen dalijk lopen. Ze zeggen wel dat het moet van Brussel (dekmantel), maar Duitsland en Frankrijk en zo meer europese landen doen er niet aan, omdat ze er zelf negatieve ervaringen mee hebben. Ze hebben zelfs nederland voor invoering van de “verplichte” aanbestedingen en verzefstandigingen van het OV gewaarschuwd. Het wordt alleen maar duurder, omdat de overheid geen steun meer geeft, zodat hun weer meer geld in het laadje overhouden voor zelfbeloning en verhoging van salaris.
  Zo kan ik nog wel uren doorgaan.

  SP wat doen jullie hiermee……..

  Gewoon afschaffen het nieuwe zorgstelsel, afschaffen die kilometerheffing, afschaffen dit kabinet. Zo wordt het leven weer goedkoper en bovenal gezelliger. Ik zal niet beweren dat er geld zat is (al twijfel ik soms hieraan), maar als ze het anders en beter verdelen dan is er genoeg. Moeten wij simpele burgers toch ook…..

  Reactie door Maarten — donderdag 6 oktober 2005 @ 20.26 uur

 90. Hha ha

  En van Baalen noemde de uitspraken van Bot “speculatief”.

  Alsof de beweringen over ABC wapens in Irak niet 1 grote speculatie waren. Hoe durft die vent….

  Weg met dat zootje volksverlakkers!!!!!!!!

  Reactie door ReneR — vrijdag 7 oktober 2005 @ 4.14 uur

 91. Balkenende vroeg zich in het debat steeds af wat zou dat betekenen, wat zou dat betekenen ?
  Nou meneer Balkenende, het betekent dat je op de lijst staat om als oorlogsmisdadiger ofwel een overtuigende medeplichtige van een onterecht begonnen oorlog, te worden berecht. Die kans blijft geldig en u achtervolgen tot uw dood want kijk het overkwam ook andere ‘heersers’.
  Dát heeft het te betekenen en meneer Balkenende en ik zag in zijn ogen dat hij het zich begint te realiseren ik zag angst in zijn ogen! Terecht meneer met alle respekt, terecht.

  Zelfs Rumsfeld kon niet meer tegen zijn geweten en heeft openlijk zijn excuses betuigd, derhalve blijft meneer balkenende krampachtig beweren goed te hebben gedaan?
  Meneer balkellende heeft onze eeuwenlange internationale reputatie als rechtvaardig en bedachtzaam, neutrale volk te grabbel gegooid, beschaamd, ons volk d’r leven in érnstige gevaar gebracht daarvoor moet hij zwaar gestraft worden, want hij heeft het volk, zijn baas in feite genegeerd, met érnstige levensbedreigende gevolgen en ook nog met grote financiële gevolgen.

  Hij blijft zielig roepen dat de reden om mee te doen met amerika ontstond omdat Irak niet wou meewerken.

  LEUGENS BALKELLENDE, LEUGENS, WANT IRAK WERKTE OP HET LAATS JUIST WÉL MEE, MAAR amerika HAD DAAR GÉÉN ÉNKELE BOODSCHAP AAN!!!…..ZELFS DE INSPECTIE COMMISSIE VAN DE VN WAS JUIST IN DIE DAGEN ZÉÉR POSITIEF OVER DE VORDERINGEN MET IRAK DUS HOU OP TE LIEGEN, HET IS AL WALGELIJK GENOEG!!!WAAR JE MEE BEZIG BENT.
  VOORDAT bush PRESIDENT WERD WAS ÁL BEKEND DAT HIJ IRAK ZOU GAAN AANVALLEN DUS NIETS HIELP JA? GEEF TOE DAT JE JE LIET BEETNEMEN DOOR bush IN HET BELANG VAN ZIJN EIGEN OLIEVETTE PORTEMONEE.
  GEEF TOE DAT bush ÓNS NU UITLACHT OMDAT WIE NU PROFITEERD VAN BAANTJES EN VOORDELEN VAN IRAK ALLEEN bush ZELF EN ZIJN VRIENDJES IN amerika ZIJN, NEDERLAND EN ENGELAND HEBBEN NIETS NIETS NIETS ONDANKS ALLE BELOFTEN VAN JE bush.

  Ga naar huis meneer Balkenende en hou de eer nog aan jezelf!!!!!!!

  Zo een spontane open brief aan balkenende, mag hij in zijn zak steken en elke dag herlezen.

  Dank voor uw tijd en aandacht.

  Christenen mogen niet liegen, mensen op een goedkope manier zand in de ogen te blijven gooien want niemand van het volk gaat meer achter je staan!!!!!!!!!
  Kijk naar Irak, kijk wat u bush en blair op hun geweten hebben kijk en luister goed, met zo’n last moet u uw doodskist in misschien ook nog vanuit een gevangenis later, wie weet, het is maar áfwachten nu, want minister president blijft gij niet voor eeuwig, sterker nog uw dagen zijn gewoon stipt geteld!!!!
  Er komen ánderen die je daden achteraf gaan evalueren en veroordelen zoals het altijd gaat , dom dat u dat vergeten was door uw arrogante hooggevalligheid.
  Wel zielig, hij huilde m.i. bijna even toen Dietrich een parlementaire onderzoek en inzage in de stukken vroeg.

  Maar hij zál moeten…..hij is het volk verantwoording verschuldigd, niks geheim niks amerika hierin voorop stellen boven onze veiligheid, eigen beleid en waarde van ons volk.
  amerika kan doodvallen met hun verborgen agendas, vriendjes, prive oorlog. bush was net zo vrienden met Sadam vroeger gelijk hij met Bin Laden was, nu hij ruzie kreeg met hun omdat zij niet naar z’n oijoen wou dansen, pleegt meneer machtsmisbruik en stuurt een hele internationale leger op ze af. Indien je ons niet geeft wat we willen komen wij het halen dát is de taktiek van amerika. amerika moet eens door iemand op der duidelijke plaats gezet en gewezen worden.
  Schandalig door God vervloekte land.

  bush is klaar met verdeeldheid zaaien in Z-Midden amerika nu is Europa gewoon aan de beurt, indien het zo doorgaat ziet Europa door schuld van amerika net zo eruit als Z- en Middenamerika, verdeelt en in gevecht met elkaar.

  Wij hebben die kl…. , uitdagende, dreigende criminelen aan de andere kant van de wereld niet nodig.
  Ik ben kwaad sinds die oorlog begon op balkellende en dagelijks wordt ik nog kwader daar het alleen maar erger wordt.

  Reactie door C.F — vrijdag 7 oktober 2005 @ 6.56 uur

 92. Als “de Schenker” geen klare wijn weet te
  schenken, en het volk de strot te schrapen
  met het droesem, en
  Als “de Bakker” het deeg van te veel zúúr
  voorziet, zal het niet rijzen en te eten
  zijn.
  Zo gij wilt dat u geschieden zal, DOE dat
  ook de ander:
  kláre wijn, kláre taal,
  zónder broodje-aap verhalen.

  Reactie door Madelief — vrijdag 7 oktober 2005 @ 9.01 uur

 93. Blijkt ie toch een gewoon mens onze minister Bot. Het zou het CDA sieren om eens wat aan eerlijke zelfreflectie te doen in plaats van om de hete brij heen te draaien.
  Wat een haags gekonkel zeg.
  M.V.G.
  Piet

  Reactie door Piet — vrijdag 7 oktober 2005 @ 10.23 uur

 94. lekker eerlijk bot goed zo goed dat je verstand laat spreken en evn niet je blinde geloof in dit kabinet. jammer dat je vanwege kabinetsbelangen je mening iets moest afzwakken maar ja

  Reactie door jelle — vrijdag 7 oktober 2005 @ 10.36 uur

 95. bot jammer dat je voorganger zo graag achter bush aankroop als een kleuter jammer dat jullie ons hebben voorgelogen dat de oorlog nodig was jammer dat er nu een oliecrisis is jammer dat terroristen in irak nog actiever zijn jammer dat er in irak er een burgeroorlog aan de gang is jammer

  Reactie door jelle — vrijdag 7 oktober 2005 @ 10.39 uur

 96. Ik vraag mezelf af wat erger en enger is. Een onterechte oorlog, met één goed gevolg dat Saddam afgezet is. Of al die rancuneuze agressiefe reacties hier op het forum. Met als absolute dieptepunt: het gel#l over olie. Als het Bush echt om de olie te doen was sloot hij gewoon een gunstige deal met Saddam, zoals Chirac dat ook deed.
  Nee mensen, denk eerst na voordat het traditioneel riedeltje wordt geluid.

  Reactie door Johan — vrijdag 7 oktober 2005 @ 17.11 uur

 97. Beste Johan,waaren het niet de amerikanen die Saddam in het zadel hebben geholpen????

  Reactie door aidan — vrijdag 7 oktober 2005 @ 20.56 uur

 98. beste Johan,

  Wat noemt gij goed gevolg? Irak helemaal vernield 100.000den doden, chaos zonder zicht op einde, zelfs hier ga en sta je naar bed met die oorlog omdat elke dag wel geroepen wordt dat er aanslagen zullen kunnen worden gepleegd hélemaal buiten Irak, hier in Europa, stap je niet eens normaal meer, zonder angst een trein in?

  Ik zal je vertellen ik ben bang geworden om de trein te nemen en dat was mijn lievelings vervoer, maar nu zit ik iedereen die Moslimachtig eruit ziet goed te observeren met een kloppend hart naar zijn/haar (schouder) tas en dan doe ik geen grapje hoor, het ís echt zo.

  Je weet blijkbaar óók niet dat bush en zijn hele Rumsfeld clan en dtaf naar Irak waren gegaan om die deal met Saddam te sluiten, maar dat Sadam wéigerde en hun de deur wees?
  Dat cowboy devilish bush vanaf die dag wraak beloofde en daarna toen hij zat dus meteen ook uit liet voeren?
  Dat bush al zijn zakelijke vrienden een politiek baantje rondom hem had gegeven en nu nóg steeds doet?
  En weet je dat bushes hun imperium hebben opgebouwd met NAZI GELD………nee hé???

  Ga je les goed leren voordat je je in gesprek van grote mensen met kennis mengd, dank je!!!!

  Reactie door C.F — zaterdag 8 oktober 2005 @ 5.08 uur

 99. Je weet zeker ook niet dat bush nu nog dikke vriendjes is met gehele familie Bin Laden, denk je écht dat hij dus één Bin Laden zal vervolgen? Hahaha…en dan nog vrienden en zaken partner blijven met zijn familie, je ziet het zeker voor je in je wereldje.
  Gij weet ook helemaal niet zeker dat bush Bin Laden teroristische activiteiten onder betaling had laten plegen in yoegoeslavië of dergelijks in die buurt, weet niet of ik het juiste naam heb nu dus vergeef mij indien niet maar namen doen er m.i. niet toe maar juist de feiten.

  Het zou mij derhalve niets verbazen indien de conspiracy theorie omtrent 11 sept 2001 klopt en bush en companen derhalve zélf achter die aanslagen zat en zit, ik zie hem i.i.g. capabel, duivels en materialistisch genoeg om het te doen.

  Waarom horen wij niéts meer van Bin Laden uit bushes criminele b..? Nee hij en zijn kliek hebben het nu alleen maar over Al Qa’ida, dat is nu de verpersoonlijking van/voor Bin Laden?…..

  Ik zal u vertellen wedden dat hij Bin Laden géén haar kán krenken, hélemaal niéts doen of het is écht letterlijk gedaan met hem en zijn bedrijf? Dat weet bush dónders goed. Voor mij is bush en zijn daden transparent zat en dan walg je leteerlijk van die man met die duivelse grijns in zijn glaat gegroefd.
  Verdiep je, met alle respekt, maar eens goed in de familie, verhaal en generatie bush, zoek maar, zat te vinden op internet en het kwartje valt..plingggbinggg..bingo!

  Nee gelieve landgenoot, bush spaant ons mooi voor zijn karretjes, áls en alléén wanneer het hem uitkomt, lacht ons uit omdat ons landje niets op de wereldkaart betekent en geef in feite niéts om ons.
  Ik spreek uit kennis mijn vriend, ik heb onder amerikanen geleefd en ik weet dat zij de hele wereld willen veroveren en dat zij eens Europa een slagveld zullen maken en wedden dat dat ivm met eeuwenlange wraak is?

  Hier kom ik echt plots op als door een verlichting aangegeven ( een stemmetje, hun motieven zitten dieper dan je denkt). Wij moeten de geheime documenten van het begin van de amerikaanse regering opvragen, vanaf anno 1495 punt, beginnend bij hun échte begin/vorming, om uit te kunnen pluizen en achter hun ware aard en vooral motieve, plannen met Europa, te komen.

  Gek ver gezocht? Niet als je terug gaat naar de geschiedenis denk ik en stil gaat staan bij het feit dat de hedendaagse amerikanen allen nakomelingen zijn van ongewenst criminelen in allerlei takken, moordenaars, verkrachters, serie moordenaars enz. enz., uit Europa.

  Ze werden voor STRAF GEDEPORTEERD/ VERBANNEN VOORGOED UIT EUROPA.
  Zouden hun voorouders niet bepaalde wraak uitingen hebben nagelaten,geschreven en wel over die kl… Europa die hen hadden gedeporteerd? Wat ze er wel niet mee zouden doen en datonder een bepaalde groep vooral circuleerde en circuleerd en dat de tijd nu rijp is om hun eeuwenlange voldoening te halen en dat dié groep nu aan de macht is, de échte criminele tak, want later waren er wel mensen vrijwilligen verhuist naar amerika, maar dat was veel en veel later en tot nu toe hadden wij het getroffen maar nu…?

  Ver gezocht hé?
  Ik denk liever reëel ver zoeken dan het paard van Troje van alle kanten binnenhalen….Beware.

  Complexen,wraak en haat gevoelens gaan generatie op generatie over, voorbeeld zie slaven geschiedenis, Israël/Palestijnen enz. enz., dingen die al eeuwenlang spelen en zeer die nooit schijnt te compenseren voordat men bereikt wat men wil, zoals de Palestijnen hun land, Duitsland hebben we achter de rug met afbreking van de muur als voorbeeld, daar is alles min of meer in rust nu.
  In de psychologie wordt het overgaan van complexen enz. enz. ook bekrachtigd.
  Waarom zij wél een deel van de generatie van gedeporteerde amerikanen niet?

  Há ik weet gelijk hoe wij ze allen kunnen traceren maar dat hou ik ff voor mij.

  Derhalve zullen de/ een deel van de amerikanen nog best eens wraak willen op Europa m.i., en zullen zij daarom misschien óóit graag eens terug willen slaan naar Europa, tenslotte hadden zij het steeds té druk met zich verstrengelen en verdeeldheid zaaien in Midden en Zuid Amerika, Oosten en Afrika.

  Nu is de koek echt ‘op’ daarzo overal en is er ook helemaal geen olie meer van noord tot Zuid amerika.

  Van kleins af hoor ik dus dat amerika een slagveld zal gaan maken van Europa en ik wil graag weten waar dat vandaan komt.

  Daarom zal ik indien ik in de politiek zit, als Amerika wil samen werken….éérst inzage in alle door míj /mijn land gewenste geheimen op mijn tafel willen krijgen, maar vooral alles en werkelijk alles vanaf het prille begin van de amerikaans politiek, geschreven stukken en alles daaromheen, in het bijzonder álles waar de naam Europa in voorkom of MOET voorkomen!. Alles moet vanaf het kl… prille begin en niéts anders op straffe van geen samenwerking.

  Deze regering beslist in een paar uurtjes medewerking te verlenen aan een oorlog vól geheimen zonder het échte naadje van de kous te weten en uit te zoeken maar veroordeelde het héle volk van Irak onschuldig net zoals zij met Kees B deden…..schándalig, terwijl amerika wat deze oorlog betreft vól geheimen die zij niét willen prijsgeven zitten zelfs niet het zogenaamde bewijs dat zij van Bin Laden hebben.
  Bin Laden vond het nét goed dat het gebeurd was, dát had ik hem horen zeggen in bijzijn van tolken, maar had de verantwoordelijkheid zelf nooit niet formeel opgeëist, ergo is het heel dubieus dat bush over bewijs bezit maar het niet aan de wereld wil laten zien, wat belachelijk en jezelf verdachtmaken, bij mensen die langer kunnen denken dan hun neus lang is en niet te bedriegen valt.

  Neem niet alleen ter kennis en voor waar wat je voorgeschoteld krijgt landgenood, zoek zélf verdieping en naar meer feiten van zóveel mogelijk verschillende invalshoeken/ partijen.

  Nazi bush….domme behoorlijk zielige racist, hij eindigd zélf in de gevangenis of als een opjegaade gevangene van zijn eigen huis, zo zie ik zijn levensloop voor mij, indien hij niet eerder door een gek wordt neergeknald ofzo, wie weet, maar ziélig zál hij eindigen m.i..

  Tsja wat lang zeg…..mijn ecuses, ik hoop dat het ondanks of juist daarom positief zal bijdragen.

  Meneer Marijnissen wilt u a.u.b. met alle respekt Balkellende willen vragen om de door mij genoemde stukken van bush op te vragen in het belang van Nederland en Europa in het bijzonder? Ik meen het heel serieus/ Indien dat niet gebeurd wil ik dat zelf doen via de politieke parij die ik wil gaan oprichten

  Wie doet er mee. ik heb een bestuur nodig met a hell of a motivation and dignethy.

  Dank u voor de aandacht lezer/essen. Prettige dag in z’n geheel. ( wink)

  Reactie door C.F — zaterdag 8 oktober 2005 @ 7.24 uur

 100. Hoe meer ik eraan denk hoe meer ik ervan overtuig raak van het feiot dat wij deze regering eigenlijk moeten laten vervolgen voor het land en volk in gevaar brengen.
  De waarheid is altijd hard en cru maar hoeft daarom niet minder gezegd te worden.

  Ze hebben openlijk en ernstig gefaald. Ze moeten de gevangenis in voor het in gevaar hebben gebracht van Nederland en volk in het algemeen door zo’n snelle en on uitgezochte, goed doordachte beslissing te nemen.
  Het feit dat de amerikanen de oorlog onaangekondigd en plotseling begonnen en Nederland énkel binnen 1 week of 2 -3, zo’n ingrijpende beslissing met verstrekkende gevolgen voor het land en volk heeft genomen.

  Kijk wij hadden geen ruzie met Irak, wij hadden niks tegen Irak, okay Sadam was geen lieverdje maar dat zijn er zovelen, té veel zelfs niét, maar wij hadden geen last van hem wij hoorden niets en wisten amper dat Irak bestond bij wijze van spreken.
  Maar sinds 2001, zijn ze plots onze vijanden, moeten wij nou begaan met ze zijn of bang van ze zijn sindsdien? Nou ik ben beide want ze maken geen onderscheidt meer, al sta ik aan hun kant, maar ik heb geen verdedigingsgrond meer zelfs want Nederland moord of helpt de weg daarvoor vrijmaken daar in míjn én ónder mijn naam, zo ook in Afghanistan echt niet te vergeten.
  Waarom maakt bush niet en eind aan de wantoestanden van de presidenten in Afrika? Niet dat hij voor mij hoeft of moet hoor, liever niet zelfs, maar waarom geen andere en sadam en Afghanistan wel, strategisch komt het hem te goed uit om zijn militaire doeleinden te posten, als hij klaar is moet Europa d’r domme stomme bek houden van hem dát voorspel ik als onze relatie met amerika zo verder stand houdt.
  Wij zijnklein landje en daarom wil ik een politieke partij oprichten en ik zal amerika laten zien dat dit piep klein landje op de wereld kaart, de david zal zijn de de duivelse goliath zal verslaan, sluw en voordat ze wakker zullen worden van wat en hoe en wanneer.

  Naar de nor met deze met den Haagse politici………aanklagen die zooi….ze denken en dachten dat Nederland van hen is en dat ze maar vrij zijn te doen.
  Regering geef jezelf aan of de maatregelen/sancties/vervolgingen zullen harder zijn t.z.t. want dát het eens staat te gebeuren is niet meer uit te wissen, het is een voldongen feit.
  ik wil écht niet in de schoenen van géén één staan nu….jakkies….brr…..gelukkig hebben we geen doodstraf.

  Maar ik meen het serieus….. Nederland en het volk is in gevaar gebracht, onnodig, ondoordacht en goedkoop.

  Jammer kon ik het maar terug draaien, ik voel mij hoe dan ook mede besmet want ik ben een Nederlander.

  Ik heb gezegd…..

  Reactie door C.F — zaterdag 8 oktober 2005 @ 8.11 uur

 101. Het zooitje in Den Haag heeft geregeld dat de verdragen over marteling niet is ondertekend.
  Hoe zou dat komen.
  Die van Baalen vind het niet nodig dat we de millitairen controleren op wat zij doen daar in afghanistan.
  De CDA zijn niet lid van jezus, maar van satan.
  Die satan zit in de vs.
  Zogenaamd namens god praten om zieltjes te winnen,en ondertussen een land plat gooien met verarmd uraniem,land verdelen onder 3 groepsbevolkingen en de olie in handen hebben.
  Die 8 jaar oorlog tegen iran voerde hoorde we niemand.
  Wie leverde er de wapens.
  Gij zult niet doden.
  We moeten die van Baalen kritisch volgen met zijn manschappen in afghanistan.
  Zij liggen niet wakker,als een afghaan word uitgeleverd aan die amerikanen.
  Ook al word hij verdacht van terrorisme,een rechter moet oordelen of hij schuldig is.
  Dat is een rechtstaat.
  punt

  Reactie door s.tamsolak — zaterdag 8 oktober 2005 @ 9.18 uur

 102. Balkenende dacht dat hij door die oorlog te steunen zelf persoonlijk be=innen zit……bush beloofde he”el wat en in heel wat is makkelijk ongemerkt te graaien.

  Maar nu Nederlanders Landgenoten zet je schrap over een nog niet te voorzien tijd moeten wij gaan meebetalen aan de wederopbouw v eb schade vergoeding aan Irak dankzij onze psuedo slimme, volgzame Min. president.
  Bedankt meer de president, ook namens de komende generatie die mee zal gaan betalen en de smet van deze bestraffende blunder dragen!!

  Reactie door C.F — zaterdag 8 oktober 2005 @ 9.52 uur

 103. Al 50 jaar terug meen ik dat herhaalde malen Mr G. Hilterman, na het radionieuws
  op zondag om even na 13 uur gewaarschuwd
  heeft voor de door hem te voorziene brand-
  haarden in het Midden-Oosten.
  Hij had de strategieën bij mijn weten tot
  en met bestudeerd.

  Hoe informeerden bijv. toen de Departemen-ten van Buitenlandse Zaken en Defensie el-
  kaar of werd er gecoördineerd met het oog
  op politieke beslissingen?
  Diplomaten: wat was hun wezenlijke inbreng?
  Waar rapporteren zij nu hun bevindingen en
  wie DOET er wat mee?

  Ambassadeurs, wie controleert hun info?
  Er moet nog veel meer ‘gewerkt worden’aan
  kontakten en om te checken of zij voor hun
  funktie genoeg inzicht hebben, zou je wensen dat op hun c.v. het vak schaken ver-
  plicht was met een nivo van spelen tot al-
  thans een kwartfinale binnen Nederlandse
  begrippen.

  Alleen als ergens bekend zou zijn dat moge-
  lijk Europa ongewild in een atoomoorlog te-
  recht had kunnen komen lijkt de overhaaste
  aktie tot medewerking van Europa te begrij-
  pen. Telkenmale de verlenging zet Irak aan
  tot het verleggen van de agressie naar de
  achtergebleven “hulp”groepen; dat leidt de
  aandacht af van de VS zélf.

  VS stellen hun eigen economische belangen
  zeker en wat toen al voorspeld was, de
  handelsbelangen en contracten worden nu dus
  grotendeels door hen zelf opgeëist.

  Wellicht dat technisch-commercieel groeiend
  Europa op de lip van het Midden-Oosten een
  groeiende bedreiging werd voor de VS, toen
  men ook al een eigen gemeenschappelijke
  munt invoerde.

  In 1989 werd de Berlijnse muur omgehaald,
  de koude oorlog liep langzaam af en de V.S.
  zichzelf ziende als de grote “bescher-
  mer” van Europa, daar een niet onbelangrijk
  gedeelte van zijn status aan ontleent,
  lijkt er op de heel lange termijn een voor-
  deel in te zien Europa niet al te vriend-
  schappelijk te zien optreden tegen het én
  ‘nabije’ én ‘verre oosten’.

  Dat komt de V.S., economisch gezien, niet
  al te zeer gelegen.
  Naar mijn herinnering heeft men van ver-
  schillende kanten eind jaren vijftig en
  beginjaren zestig daar toen al voor gewaar-
  schuwd: DE economische oorlogsvoering !

  We zitten daar dus nu al tijden midden in
  en ‘blind’ geven we onze bedrijven weg aan
  multinationals, verdelen de winst van klinkklare munten niét per hoofd van de be-
  volking, maar enkelingen eigenen zich dat
  toe, terwijl het om de Nederlandse wérk-
  gelegenheid ging.

  De kapitalen werden overal veilig gesteld,
  en nu pas achterhaald in de landen waar men
  zich ‘belastingvrij’ wist, en de ‘rente’ in
  Nederland daalde en daalde.
  Grote spaarders, grote kapitallen, véél
  rente, en de zuinige spaarder met kleine
  bedragen, kreeg niet dezelfde rente, nee,
  nog minder.

  Ergo, de serieuse, hardwerkende en welwil-
  lende burger, wordt geacht béter en met
  méér wilskracht achter zijn toekomstige
  baan aan te gaan.
  Bereken vanaf 1960 de massa-ontslagen en
  mankracht (door technologie vervangen),
  stel dan vast hoeveel banen er ‘weggegeven’
  zijn, hoeveel meer inwoners is gaan tellen
  vanaf 1960, en geef aan hoeveel nieuwe
  werkgelegenheid (niet de oude vervangen
  heeft) erbij is gecreëerd en in welke sek-
  toren er scholing en omscholing al helemaal
  niet plaatsvond of door ouderdom moeilijk
  haalbaar was.
  Op dit moment zijn er talloze mensen die
  ook hier vóór hun 30ste vijf jaar oorlog
  hebben meegemaakt en mogelijk eerder aan
  hun pensioen toé zijn, dan de lichting die
  pas in 1950 geboren zijn en nu de aller-
  grootste práátjes hebben.
  Die categorie en latere zouden een beetje
  kunnen inbinden.
  Echter de privatisering van basisvoorwaar-
  den om, gehouden aan de Grondwet, te kunnen
  leven (waar ook uitdrukkelijk veel mensen
  absoluut tegen waren) heeft mede alles ver-
  pest.

  WERKEN WONEN WELZIJN ZIJN BASISVOORWAARDEN
  voor jongeren om hun plek blijvend te
  houden in de samenleving en de half- of
  éénjaarscontracten, de DOODKLAP voor de
  economie en de motivatie om te willen leven

  binnen een zo SCHRIKWEKKEND VERDEELD ZIJN,

  DAT gaat een nooit te vergeten keerpunt op-
  leveren en doen forceren, dat is dan door
  onzorgvuldig regeren uitgelokt, helaas.

  Reactie door Madelief — zaterdag 8 oktober 2005 @ 10.00 uur

 104. Ik zat net ef op chello te kijken naar een nieuwsbericht. Je moet het maar eens lezen. Overigens het is jammer dat ik zijn foto niet naar hier gekopieert krijgt. Zo kun je eens zien dat behalve het feit dat minister Hoogervorst een braakgebaar maakte tijdens de algemene beschouwingen het betoog van DHr. W. Bos en ook dat minister Donner gewoonweg lag te slapen er meer wordt gedaan dan wij denken. Hier is DHr Bot een spelpuzzel aan het maken in de kamer tijdens een willekeurig debat. Kun je nagaan dat de Kamer helemaal niet is geintresseerd in andermans mening van andere partijen en het volk. Als ik zit te puzzelen tijdens mijn werk dan mag ik op het matje komen bij mijn werkgever. God te god te god wat hebben wij weer een kabinet zeg.
  In elk geval het bericht schreef als volgt:

  Titel: Balkenende: Bot niet beschadigd

  DEN HAAG (ANP) – Minister Bot van Buitenlandse Zaken is volgens premier Balkenende niet beschadigd door de opmerkingen die hij eerder deze week over de Amerikaanse inval in Irak heeft gemaakt. Bot trok zijn uitspraken later weer in.

  ,,De uitlatingen waren niet prettig. Dat betreurde de minister zelf ook‘‘, zei Balkenende vrijdag op zijn wekelijkse persconferentie na het kabinetsberaad.

  Maar volgens de premier kan Bot met gezag verder met zijn werk als minister. ,,Hij heeft een grote kennis van zaken, gaat al jaren mee, is vakkundig en heeft uitstekende internationale contacten‘‘, aldus Balkenende.

  Hij herhaalde dat in maart 2003 op goede gronden is gekozen voor de inval. Voor het Nederlands kabinet gold als ,,ratio‘‘ dat de Iraakse dictator Saddam Hussein al jaren niet meewerkte aan VN-resoluties. ,,Dat was de reden voor de interventie. Of er wel of geen massavernietigingswapens waren, was in feite niet de vraag‘‘, aldus Balkenende. Bovendien, aldus de premier, had Saddam Hussein de dood van honderdduizenden mensen in Iran en in eigen land op zijn geweten.

  07.10.05 21:16 ANP

  Wat worden ze hier toch beschermt.
  Ook wil ik jullie erop wijzen dat toen der tijd de Jaap Hoop Scheffer na de inval in Irak is gepromoveerd tot secretaris generaal in de VN. Het is 1 smerig zootje en 1 groot complot waar iedereen op tegen is.
  Ik schaam mij soms voor mijn eigen land dat het zich zo ver kan laten meevoeren en verleiden. En de bijbel: die wordt voor het gemak maar aan de kant geschoven, want zelfs balkenende en zijn andere christelijke partijen kennen de bijbel niet al doen ze wel alsof. Je moet maar eens bepaalde acties in de gaten houden en gezegdes nader bestuderen. Klopt niets van.

  n

  Reactie door Maarten — zaterdag 8 oktober 2005 @ 12.57 uur

 105. Ik wil nog 1 ding zeggen over de moslims. Waar ik van walg momenteel is dat we dit zo makkelijk zeggen en hun zo makkelijk de schuld geven. We moeten er wel rekening mee houden dat niet ALLE moslims zo zijn. Ik ken genoeg moslims die gewoon normaal meeleven, nederlands spreken of proberen te spreken en zelfs deze acties verafschuwen. Zelf ben ik ervan overtuigd dat de soep niet zo heet gegeten wordt als dat deze wordt opgediend. Zo ook met dit verhaal. Amerika had volgens hun zeggen goede en vertrouwelijke aanwijzingen te geloven dat er aanslagen zouden gebeuren tijdens de wereldhavendagen in Rotterdam en tijdens de Sail in Amsterdam. Wat blijkt er is niets gebeurd. Hierdoor ben ik ervan overtuigd dat al deze zogenaamde terroristische aanslagen allemaal broodje aap verhalen zijn. We hebben geen betrouwbare aanwijzingen. Je kunt het niet tegen houden, want het kan je naaste kind nog wel zijn of je buurman. Deze mensen praten er niet over. Het gebeurd gewoon zonder waarschuwing en daarna komt de verantwoordelijke met zijn verhaal. Ik vind het allemaal een beetje overdreven worden. Nu zal je mij niet horen zeggen dat je niet op je hoede moet zijn, maar we moeten wel realistisch blijven en ons niet laten leven door angst welke nu iedere keer worden uitgezaaid. Ik hoor niets anders dan aanslag dit en aanslag zo en elke keer als het hier over gaat dan gaat het vingertje alijd naar een ander en nooit naar zichzelf. Wat heb je nu in Amerika: ze moeten de metro in de gaten houden vanwege kans op een aanslag……… Nu valt het mij op dat er elke keer als er iets in dat land daar gebeurd, bijvoorbeeld in dit geval de orkaan Rita, Bush naar beneden gaat met zijn voorstemmen, vervolg hierop is weer dat hij een zogenaamde poging tot aanslag verzint om zijn imago weer op te krikken. Mensen AMERIKA LEEFT VAN OORLOG is dat nog niet duidelijk. Met al deze (zogenaamde) pogingen tot een aanslag houdt Bush zijn volk voor zich. Amerika is een land apart met heel veel geheimen waar wij geen weet van hebben. Door Bush, Blair en Balkenende wordt haat gezaaid onder de burgers en hierdoor ontstaan spanningen. Wanneer men een poging doet om de Koran te lezen dan zal men zien dat deze alleen maar vrede predikt; sterker nog de Koran komt bijna overeen met de Bijbel. Het wordt Islam betekend: Vrede…… en geen oorlog. Het zijn juist de radicale moslims die zich wijs laten maken dat er iets heel anders staat en als je dat gelooft (de zwakkere persoon) dan kunnen ze alles met je doen. Zo zijn al die mensen die zichzelf opblazen of gehersenspoeld, zwak of ziek, want niemand, maar dan ook niemand vraagt dit om te doen. Noch God, noch Allah, noch wie dan ook. Allah en God zijn 1 en dezelfde personen. Zoek maar op onder Google.nl en type dan in het woord Allah en zoek op nederlands. Zoek nu onder: Wikipedia en klik hierop. Een gedeelte van de tekst vind je hieronder:

  Allah is het Arabische woord voor God. In westerse talen zoals het Nederlands wordt de term gebruikt om specifiek de God van de islam aan te geven. In landen van het Midden-Oosten zoals Libanon en Egypte maar ook in andere landen waar veel islamieten wonen zoals Indonesië wordt God echter ook door anderen, bijvoorbeeld christenen, Allah genoemd.

  Dus laten we ophouden met het zielige gedoe. Het is allemaal 1 en hetzelfde en er is geen enkele God of Allah of Boedah wie in zijn geloof zijn eigen mensen predikt om te sterven en daarmee het leven te ontnemen van een ander. Zoiets wordt egoisme genoemd en dan gaan we terug naar de 10 geboden: Het 5e gebod: Gij zult niet doden of moorden. Wat gebeurd er daar en hier. Wat gebeurd er door Bush, Blair en Balkenende wie zo christelijk zijn….
  Ze zullen allen in de HEL branden en de poorten des Hemels nooit bereiken, omdat ze de 10 geboden en daarmee de Bijbel allen aan de laars lappen.

  Reactie door Maarten — zaterdag 8 oktober 2005 @ 15.14 uur

 106. “Het was misschien niet zo verstandig om….”

  En dat is moedig? Alsof we geen enkele eis meer mogen stellen aan politici! Het zou moedig zijn geweest wanneer Bot de waarheid had gesproken, en dus gezegd had dat “het volstrekt crimineel was om deze illegale oorlog te voeren, en om deel te nemen aan de bezetting van Irak.”

  Als je deel uitmaakt van een regering die medeverantwoordelijk is voor het bloedbad van Falluja (dat de “multinationale troepenmacht”, waar Nederland deel van uitmaakte, volledig verwoest heeft), dan zou je pas geprezen moeten worden wanneer je de moed zou hebben om te verklaren dat je medeschuldig bent. Maar je bent in Nederland al een held wanneer je die deelname “mischien niet zo verstandig vond…”

  Reactie door Mart Heert — zaterdag 8 oktober 2005 @ 21.36 uur

 107. Amerika’s positie in de War on Terror is een tekstboek voorbeeld van belangenverstrengeling.

  De president heeft aan de ene kant de verantwoordelijkheid om de Amerikaanse bevolking vooruit te helpen, door het opzetten van economische, ecologische, educatieve, etc. richtlijnen voor verbetering. Aan de andere kant is de presidents campagne betaald door olie baronnen die wel verwachten een fatsoenlijke rente van hun investering tegemoet te zien.

  Aan de reacties van Amerika na Afghanistan, waarbij door de Downing Street Memo en het Project for the New American Century’s document “Rebuilding America’s Defences” duidelijk wordt gemaakt waar de belangen hebben gelegen vanaf de inauguratie.
  Ter verduidelijking: de olieprijzen rijzen de pan uit.

  Dat vervolgens de Nederlandse regering de wapeninspecteur Scott Ritter negeert is een schande. Deze man, die bijna 10 jaar in Irak heeft rondgespeurd naar evt. wapens, is apart naar Nederland gekomen, een aantal weken VOORDAT de Amerikanen in de VN veiligheidsraad bekend maakten dat de niet konden wachten op het officiele rapport van Hans Blix en de zijnen. Deze Scott Ritter heeft toen de Nederlandse regering verteld dat er NIETS zou worden gevonden. Achteraf blijkt dat hij in aanraking is gekomen met een boel achterkamertjes politiek vanuit de Amerikaanse regering en het lijkt erop dat hij Nederland een cruciale rol heeft zien krijgen in de aanloop naar de oorlog in Irak.

  In 1 woord: jammer

  Reactie door Harmageddon — maandag 17 oktober 2005 @ 1.24 uur

 108. de amerikaanse regering beweert irak [zonder toestemming van de vn] aan te hebben gevallen omdat ze MISSCHIEN massa vernietigings wapens zouden kunnen hebben nooit een spoor van gevonden trouwens]
  terwijl amerika meer dan genoeg wapens heeft
  om de wereld meerdere malen te vernietegen.
  ook beweert amerika de lokale bevolking te helpen, door hun famillie en vrienden met kogels te doorzefen op verdenking van terrorisme omdat ze vaak vrijwillig vanwege hun tradieties een boerka willen dragen.
  Amerika geeft klauwen aan geld uit om de wereld te laten denken dat ze gewelldig zijn terwijl mensen in amerika worden vermoord voor de domste redenen.
  ik hoop het mee te maken dat amerikanen in revolutie gaan en voor het eerst in eeuwen een slimme president kiezen die vrede belangerijker vindt dan olie prijzen of dat irak in het midden oosten ligt war de mogelijk verantwoordelijke van 09-11 [dat is nog niet eens bewezen] daar ook vandaan komt.
  als iedereen die je kent zonder reden doodgeschoten worden door buitenlanders die ”aleen vrede wilen,, wordt je toch vanzelf terrorist?
  ik hoop dat de amerikanen eens stoppen met
  stemmen op wie de duurste campange heeft en stemt op iemandt die niet een drang heeft om miljarden uit te gefen om andere landen kapot te schieten

  Reactie door maarten — zaterdag 21 oktober 2006 @ 7.04 uur

 109. Amerika helpt helemaal niemand in irak ze jagen alleen op de olie en als amerika misschien een keer een oorlog wint hebben ze ook gelijk een nieuw stuk land dit is net een soort vietnam oorlog en amerika wint het opnieuw niet ze hebben hun eigen twin towers opgeblazen alles is gepland en dat deden ze omdat ze toen verzekeringen konden afsluiten en iemand de schuld geven en de schuldige was natuurlijk irak je kan dit geloven of niet maar AMERIKA is gewoon het vieste corrupte land wat er bestaat

  Reactie door Escobar — zondag 8 april 2007 @ 14.49 uur

 110. amerika is lief

  Reactie door Escobar — zondag 8 april 2007 @ 14.51 uur