‘Bos kan het niet alleen’

Dit is de weerslag van een interview dat ik gaf aan Vrij Nederland.

Dit kabinet liegt, zegt SP-voorman Jan Marijnissen. ‘Over de stand van de economie, hun wens om mensen langer te laten werken. Ach, over zoveel.’ Tijd voor een links akkoord. Ook in het belang van de PvdA-kiezers. ‘Als Bos de strijd alleen gaat voeren, krijgt hij het moeilijk.’

Tekst: Emile Fallaux en Frank Groothuis

Het is vrijdagmiddag. Jan Marijnissen heeft de nacht doorgebracht in Den Haag, waar nog geen twaalf uur eerder de algemene beschouwingen zijn afgelopen. Nu rijdt hij naar huis en af en toe vragen we of hij alstublieft de handen aan het stuur wil houden, want de opwinding en verontwaardiging denderen door de wagen.

Over Jan Peter Balkenende gaat het natuurlijk en ‘zijn pose van zelfvertrouwen’, terwijl de peilingen zo desastreus zijn. ‘Nog twee jaar moeten we toekijken hoe die slachtpartij doorgaat. Wat voor effect gaat dat hebben op de Nederlandse samenleving? Op het vertrouwen in de politiek, op de hoop op een goeie toekomst?’ En over Wouter Bos hebben we het vanzelfsprekend ook. Bos, die ‘eindelijk eens flink uithaalde’ naar Balkenende en zijn CDA. Maar tegelijkertijd geen enkele handreiking deed naar de beide bondgenoten ter linkerzijde, GroenLinks en de SP, om samen tegen dit kabinet ten strijde te trekken. ‘Hij laat het open. Terwijl we nu de kans hebben om een alternatief neer te zetten. Daar zien de mensen naar uit!’

Niet dat Jan Marijnissen naïef is, dat hij verwachtte dat Wouter Bos plotseling over de brug zou komen. Dat was een paar dagen eerder al gebleken, vlak voor prinsjesdag, toen we hem spraken in zijn favoriete Griekse restaurant, vlak bij het Haagse Plein. De wijn vloeide en de krachttermen gingen, als in elk gesprek met de SP-leider, in gestrekte draf over tafel. Maar plots sloeg hij met zijn vuist op het blad, zodat de borden rinkelden: ‘Waarom zou Wouter Bos niet de speciale inbreng en positie van de SP kunnen respecteren? En die van GroenLinks? Waarom kunnen CDA en VVD wel met elkaar samenwerken in een kabinet? Nota bene de Partij van de Arbeid onder Kok werkte samen met de VVD. Waarom kon dat wel? En met de SP zou het niet kunnen?’

De absolute noodzaak van een linkse greep naar de macht is het leidende thema in onze gesprekken met Marijnissen, aan het begin van weer een politiek seizoen, het elfde sinds de entree van de Socialistische Partij in de Tweede Kamer. Van een actiepartij op buurt- en bedrijfsniveau, geschoeid op marxistisch-leninistische leest, is de SP geëvolueerd naar een beweging met een vaste parlementaire basis. Ruim veertigduizend leden en nog steeds groeiende. Onbetwiste leider: Marijnissen. Het afgelopen jaar herhaaldelijk aangevallen in meer en minder serieuze publicaties, omdat hij intern een dictator en manipulator zou zijn. ‘Zonder bewijzen,’ beweert Marijnissen met een zucht van ergernis. Als hij bijna routineus ingaat op een aantal aantijgingen, blijkt in elk geval dat hij de touwtjes nog steeds strak in handen heeft. Is het niet raar dat hij zowel fractievoorzitter als partijvoorzitter is, waardoor interne kritiek nooit tot wasdom kan komen? Nee, meent Marijnissen: ‘Waarom zou je energie steken in het organiseren van oppositie in je eigen organisatie?’ Waarom kent de kamerfractie van de SP niet, zoals alle andere partijen, een vice-fractievoorzitter? ‘Kijk, als ik onder de tram kom, moet de partij onbelast kunnen afwegen wie mijn opvolger wordt. Als je een vice-fractievoorzitter aanwijst, zit je daar al snel een paar jaar aan vast.’ En dat zijn strakke bewind geen enkele ruimte biedt voor de ontplooiing van mogelijke opvolgers, is ook onzin. ‘Ik heb vanaf het begin tegen mezelf gezegd: de partij kan niet ergens in de spelonken van de samenleving naar een opvolger van mij moeten zoeken. Er zijn kandidaten. Er is een aantal mensen dat het morgen zou kunnen overnemen.’

Explicieter zal Jan Marijnissen niet worden op dit vlak. ‘Op het moment dat ik over dat soort dingen praat, ben ik weg. Dat ben ik nog lang niet van plan. Neem van mij aan dat ik me omring met mensen die het partijbelang laten prevaleren boven het behagen van Jan Marijnissen. Ik heb de afgelopen maanden met veel mensen gesproken en iedereen vindt dat ik moet blijven, als ik het kan en wil. In 2007 sta ik er dus. Daarna zien we wel verder.’

In een permanente stroom van uitroeptekens komen tijdens onze gesprekken de beleidsdaden van het kabinet Balkenende langs. Het ‘idiote’ nieuwe zorgstelsel, de antiterreurmaatregelen die te ver doorschieten, het Openbaar Ministerie dat keer op keer faalt, of het nu bij terreurprocessen is, de Puttense moordzaak of de zaak tegen Cees B. Fout op fout, en vervolgens een verantwoordingsproces dat alleen maar leidt tot hilariteit en verontwaardiging. ‘Waar het aan scheelt in Nederland is een fatsoenlijke institutionele moraal. Een dominante moraal binnen overheidsinstellingen, die keer op keer wordt herbevestigd en onderhouden.’ Wat niet gebeurt, dus. ‘Nee. Er heerst niksigheid, nihilisme. De publieke sector is in zijn institutionele moraal al zo geërodeerd, dat beroepseer, beroepsautonomie en integriteit totaal geen rol meer spelen. Dat is een van de oorzaken van het gigantische wantrouwen tegen instituties, tegen de politiek, tegen de regering. Cynisme, frustratie en woede, wie je ook spreekt. Het gist van alle kanten.’

Het zal niet verbazen dat Marijnissen daar wat aan wil doen. Ondanks alles gelooft hij in de kracht van de politiek. ‘Ik geloof in de maakbaarheid. Zij het met mate. We kunnen in de politiek mensen niet gelukkig maken. Maar we kunnen wel de omstandigheden zodanig maken dat mensen met maximale kans op succes dat geluk kunnen najagen. Het heeft ook met moraliteit te maken en ik vind dat mensen in leidinggevende functies daarop kunnen worden aangesproken. Ze moeten niet liegen, zoals dit kabinet wel geregeld doet. Over de stand van de economie, hun wens om mensen langer te laten werken. Ach, over zoveel.’

De SP moet dus aan de macht, met GroenLinks en de Partij van de Arbeid. Maar wie gaat Wouter Bos zeggen dat hij na de verkiezingen niet toch met het CDA een nieuwe regering moet vormen?

‘Ik. Maar belangrijker: er zijn steeds meer PvdA’ers die het hem zeggen. Zij spreken mij ook aan. En vertegenwoordigers van onze drie partijen praten al in een soort Des Indes-beraad met elkaar. Kijk, ik heb een heel simpel argument: de PvdA kan van haar programma meer met ons uitvoeren dan met het CDA of de VVD. Het is in het belang van de PvdA-kiezers. En het grappige is dat die linkse coalitie al jaren de meest populaire in Nederland is. Maurice de Hond peilt dat vijfentwintig procent van de mensen die coalitie wil.’

Bos gaat dat niet doen. In een linkse regering wordt hij de meest rechtse van het stel.

‘Dat is hij nu ook. Hoeveel mensen zeggen niet: Wouter, wees eens wat uitdrukkelijker. Wouter, kies eens wat meer. Maar je hoeft niet te speculeren over wie er het meest dreigt in te leveren als zo’n kabinet er komt. Daar is niets zinnigs over te denken.’

We kunnen ons voorstellen dat u hier politiek voor strijdt. Maar u gelooft toch niet echt dat het gebeurt?

‘Laat ik het zo zeggen: in mijn leven is het vaak zo geweest dat de werkelijkheid mijn verwachtingen overtrof. Wie had gedacht dat wij dat referendum gingen winnen?’

U had de regering mee. Die was zo slecht, daar kun je alleen maar van dromen.

Dat hadden we niet moeten zeggen. Het is maar goed dat elders in het etablissement inmiddels gezongen wordt, want Marijnissen moet even stoom afblazen. ‘Zo wordt aan onze campagne steeds afbreuk gedaan. We hebben er keihard voor gewerkt.’

Okay. De regering was slecht en de SP was erg goed.

‘Wij zijn als partij al tien jaar het intensiefst met Europa bezig. Er is bijna geen toespraak van mij buiten de Kamer te vinden of ik heb het over Europa gehad.’

Maar is juist het SP-standpunt ten opzichte van Europa, en überhaupt uw buitenlands beleid, niet de reden waarom u nooit een acceptabele partij kunt zijn voor de PvdA? Kritisch op Amerika, lastig over Europa. Dat is niet salonfähig.

‘Er zijn beslist hobbels.’

Dat is een understatement.

‘Nou ja, ik wil ze niet kleiner voorstellen dan ze zijn. Adepten van de marktwerking zijn in de Partij van de Arbeid nog veel te vinden. Ook in de zorg en in de publieke sector. Daar hebben we een probleem. Amerika is in de recente geschiedenis minder een probleem geworden, omdat de PvdA net als de SP afstand heeft genomen van Irak en toch op zijn minst in Europa aan het bijdraaien is in onze richting.’

Maar in diepste zin is de PvdA een Atlantische partij.

‘Dat is aan het veranderen. Het belangrijkste argument van de PvdA voor de Europese grondwet was dat we als Europa een vuist konden maken tegen de Verenigde Staten. Niet zo’n sterke redenering, maar goed. Ik zit helemaal niet te wachten op een vuist tegen de VS. Ik hoop vooral dat de VS gaan inzien dat ze het internationaal niet alleen kunnen. Dus ja, er zijn hobbels. Ook met Groenlinks. Maar ik zie in de oppositie dat er vooruitgang geboekt wordt. De druk van onderop zal toenemen.

In het virtuele electoraat van de PvdA zegt nu vijftig procent van de mensen: ik kan net zo goed SP stemmen. Daar zou ik als ik Bos was rekening mee houden. Het is al twee jaar zo.’

Het gaat gewoon niet lukken.

‘Dat zal blijken. Ik wil niet over tien jaar in de lentezon tegen een muurtje aan zitten en terugkijkend denken: o shit man, toen in 2007, toen hadden we het voor het oprapen.’

Waardoor kan een links kabinet zich onderscheiden in de vier jaar die hem gegeven is?

‘Het is heel simpel. Zo’n kabinet moet vanaf dag één een andere richting gaan bewandelen. Natuurlijk kunnen we niet alles van de laatste vijfentwintig jaar terugdraaien. Wij zullen de nieuwe realiteit als uitgangspunt nemen. Maar we gaan een andere kant op. En ik denk dat we veel maatschappelijke organisaties en heel veel individuen uit het CDA en D66 meekrijgen.

Er is zoveel onrechtvaardigs gebeurd, de laatste jaren. Ik heb een brief liggen van een vrouw over haar man, die eenenveertig jaar stratenmaker is geweest. Die is deels afgekeurd, moet solliciteren. Dat kan hij niet, vanwege een tremor. Nou mag-ie vrijwilligerswerk doen, maar dat kan hij ook niet. Die man is kapot. Eenenveertig jaar straten maken. Hoe denk je dat die rug eruitziet? Maar hij moet toch weer solliciteren. Schrijft die vrouw: laat ons toch alsjeblieft met rust. We hebben ons ons leven lang kapot gewerkt. Dit is treiteren man! En dat gaan wij anders doen. Dat gaan wij echt anders doen. Wij gaan de mensen niet het gevoel geven dat de regering er is om constant mensen te treiteren.’

Meer?

‘Al dat onrecht rond de herkeuringen. Onrechtvaardig. Gaan we terugdraaien.’

Het ministerie van zorgtoeslag?

‘Opheffen. Onvoorstelbaar. En dat van een kabinet dat zegt: minder regels.’

U wordt minister-president, hebt u al eerder gezegd. Maar Wouter Bos dan?

‘Als wij groter worden dan de PvdA…’

Dat gaat gebeuren?

‘Je kunt het je niet voorstellen, maar najaar 2002 stonden wij op drieëntwintig zetels en de PvdA op vijfentwintig. Er zijn er bij de PvdA die gedacht moeten hebben: het zal toch niet gebeuren… Het kan gebeuren.’

Er komt koffie. De kok showt zijn kroost aan de grote leider en serveert even later uit blijdschap over diens klandizie een verrassingsdessert. Nog een glaasje dan maar, terwijl Marijnissen belooft dat hij bij de verkiezingen het thema Europa weer in stelling gaat brengen. Hij is ervan overtuigd dat Balkenende net als Barosso de idee van een federalistisch Europa niet heeft afgezworen. ‘Het Europese project moet ook vooral doorgaan, maar die verdieping van Europa, daar zit een heel groot probleem. Ik vind dat je zulke cruciale zaken uit het oogpunt van democratie niet kunt doen zonder steun uit de bevolking.

De Europese ministers van Financiën hebben alweer besloten die dienstenrichtlijn erdoorheen te rammen. Ik vind het onvoorstelbaar. Onverantwoord. We zien het ook met de Polen die massaal naar Nederland komen. Dat gaat tot grote maatschappelijke problemen leiden. Onze bouwvakkers klagen nu al dat ze nergens meer aan de bak komen. Wat willen we nou?’

Eerlijke concurrentie in Europa.

‘Maar niet op deze manier. Ik noem dit oneerlijke concurrentie. Waarom hebben wij honderd jaar sociale strijd geleverd? Wij hebben in Nederland afgesproken dat er een prijs staat voor het inhuren van een stukadoor. Als iemand hier Poolse maatstaven komt introduceren, kunnen we net zo goed de Poolse sociale wetgeving overnemen.’

Is dit niet solidariteit met de arbeiders in andere landen?

‘Ik zou zeggen: ga Polen opbouwen. Ga daar de sociale strijd voeren.’

Maar deze mensen hoeven dat niet. Die kunnen gewoon hier hun brood verdienen.

‘Precies. Daarom is Europa heel fout bezig. Ik verwijt die Polen niks. Ik heb in mijn leven nog nooit een economische vluchteling een verwijt gemaakt. Ik zou in dezelfde situatie hetzelfde doen. Nee, ik heb het over domme politici. Deze mensen stoten het brood uit de mond van vrachtwagenchauffeurs, bouwvakkers, arbeiders in de horeca en de tuinbouw. Waar gaan wij de jongens en meisjes van ons vmbo allemaal neerzetten? De jeugdwerkloosheid is twee keer zo hoog als het gemiddelde. Het is van een dommigheid en kortzichtigheid. Men is haat aan het zaaien, verdeeldheid. Men begrijpt niet dat met dit soort maatregelen juist alle sympathie voor Europa weglekt. Het zijn de mensen in de laagste beroepen en met de laagste salarissen die eruit gedrukt worden. Die krijgen weer eenzijdig de problemen. Niet omdat ze te veel verdienen. Want dat zeggen de ministers van Financiën: geen wonder dat die Polen komen, in Nederland zijn de lonen te hoog.’

Het gevolg kan alleen zijn dat de lonen omlaag gaan in Europa.

‘Precies dat is het Europa waar wij ons bij de Europese grondwetscampagne tegen hebben verzet. Nogmaals, ik heb helemaal niks tegen die Polen. Ik heb het erover dat die Pool honderd uur per week mag werken, waar jij als Nederlandse bouwvakker nooit aan kan. Om dit te voorkomen moet de regering tewerkstellingsvergunningen invoeren en die maar mondjesmaat uitgeven. En betere inspecties op bouwplaatsen en andere plekken houden. Maar weet je, dit kabinet vindt het allemaal geweldig. Want dit is weer een breekijzer om de lonen naar beneden te krijgen.’

Dus de Polen zijn een wapen van deze regering?

‘Duidelijk. Daarom steekt ze ook geen poot uit. Het kan niet verder zo. Wij moeten ons als Nederland afvragen: wat is ons nog dierbaar? Wat zijn fatsoenlijke arbeidsomstandigheden? Er gebeuren nu dingen in de bouw, die hebben wij allemaal al een keer afgeschaft! Bij het verdrag van Maastricht heb ik al gezegd: er komen rondtrekkende paria’s in Europa die als verschoppelingen overal het smerigste werk tegen het laagste loon gaan doen. ‘t Is een snelweg naar Amerikaanse toestanden. Als we extrapoleren wat er de afgelopen twintig jaar is gebeurd, voorspel ik dat we over tien jaar de Verenigde Staten van Europa hebben.’

Dat is een weinig optimistische visie.

‘Ja, dat is het. En als ik dat de mensen schets, zegt negentig procent: no way. Maar dan komt het kabinet met een aantal mooie dingen in de begrotingen van 2006 en 2007…’

We krijgen een paar aalmoezen.

‘Precies. En dan is men weer blij. Het geheugen van de mensen is zo kort. Dat is ook de schrik van Wouter Bos. Daarom zeg ik: nu is het moment dat we dat akkoord moeten sluiten. Als Bos de strijd alleen gaat voeren, krijgt hij het moeilijk. En het zou zo zonde zijn. Want het is de vraag of de toekomst nog een volgende gelegenheid zal geven binnen nu en twintig jaar. Dat is zeer de vraag.’

En of linkse partijen dan nog bestaan. Ze worstelen met de tijdgeest. Links is voor het individu, maar wil aan de andere kant solidariteit. Het is niet vanzelfsprekend dat die in elkaars verlengde liggen.

‘Niet vanzelfsprekend. Inderdaad. PvdA en GroenLinks enerzijds en de SP anderzijds kijken ook zeer verschillend tegen dit vraagstuk aan. Wij hebben nooit iets gehad met keuzevrijheid – een eufemisme voor de administratieve chaos die we in Nederland aan het organiseren zijn. Niemand zit daar op te wachten. Als ik hernia heb, ga ik niet op internet zoeken naar een ziekenhuis. Pleur op. Ik ga d’r van uit dat alle ziekenhuizen goed zijn. Concurrentie tussen scholen! Hou op. Als er slechte scholen zijn, komt dat door omstandigheden en moeten die veranderd worden. Je gaat toch niet scholen tegen mekaar opzetten? Dat is de vorm die het neoliberalisme heeft gekregen in Nederland.’

Het is de gedachte dat competitie het beste in mensen en instellingen naar boven brengt.

‘Ja, tegen beter weten in. Kijk naar Talpa. Naar de marktwerking in de thuiszorg: het is een chaos. Slechte kwaliteit, geen opleidingen meer voor het personeel, wantoestanden.’

Over Talpa gesproken. U was laatst te gast in de talkshow van Jensen! Zijn er geen grenzen aan het redden van de beschaving?

‘Ach, je bereikt eens een nieuwe groep mensen. Er kijken ongelooflijk veel jongeren naar Jensen. Wat heeft het voor zin om daaraan hooghartig voorbij te lopen? Het was overigens een leuk gesprek. Ik vind dat van een heel andere categorie dan een zwangere moeder in een Big Brother-huis.’

Opties voor delen:
 • NuJIJ
 • eKudos
 • del.icio.us
 • Digg
 • Google Bookmarks
 • email

donderdag 06 oktober 2005 :: 12.08 uur

38 Comments

38 reacties

 1. Natuurlijk dient er een links Kabinet te komen.De PvdA durft niet ten strijde te trekken tegen het CDA omdat het in Den Haag al een uitgemaakte zaak is dat Wouter Bos straks met het CDA gaat regeren. De zoveelste gemiste kans. Als ik de SP was,zou ik Bos op geen enkele manier meer steun geven.Duw hen maar in een uitzichtloze hoek. Als zij het zo goed weten,wat dit land nodig heeft,laat het hen dan alleen opknappen.

  Reactie door JE. Mulder — donderdag 6 oktober 2005 @ 12.22 uur

 2. Als PvdA groot wordt (dat willen ze)..dan kijken ze daarna naar links…denk je,dat ze weer met Verhagen gaan onderhandelen…daar zijn ze in 2003 toen “goed”van thuis gekomen..ik zie het wel zitten..links kabinetje..! Bij CDA valt dan niks te halen,als Pvda en SP groot zijn (droom,droom)..wedden,dat Pvda dan niet naar rechts kijkt,maar naar links.
  Maar als de 2 Pvda en CDA groot blijven,wil Wouter ook die mogelijkheid open houden,(bij kleine SP bijvoorbeeld)
  Doel dus: MAAK EEN GROTE SP !!!
  Wouter onderhandelt niet meer met Maxime.
  Dus Jan…we kunne !!

  Reactie door eric — donderdag 6 oktober 2005 @ 12.37 uur

 3. Bot is touwens beetje teruggekrabbeld,he..
  Jammer,was zo moedig,leek het

  Reactie door eric — donderdag 6 oktober 2005 @ 12.38 uur

 4. De PVDA worstelt op het moment met hun identiteit:

  1 Gaan we doen waarvoor we onszelf destijds in het leven hebben geroepen?

  2 Gaan we toch voor het aantal zetels en maken een ruk naar rechts. We richten ons dan specifiek op de middeninkomens.

  Voorlopig stuurt Woutertje iedereen het bos in en niemand weet wat ze aan de PVDA hebben.

  Toon eens wat lef man en ga voor optie 1.

  Reactie door John — donderdag 6 oktober 2005 @ 12.48 uur

 5. Opportunisme is Bos niet vreemd, zo de wind waait, draait z`n kontje.

  Reactie door e.krul — donderdag 6 oktober 2005 @ 12.51 uur

 6. Mooi interview Jan, en met je zienswijze m.b.t. het drukken van de lonen door de idiote werk-en beloningsvoorwaarden waaronder oa. de Polen hier kunnen werken ben ik het helemaal eens. Wat dat betreft zie ik een paralel met de jaren 60 en 70 toen onze lonen gedrukt moesten worden d.m.v. het inzetten van gastarbeiders. En daar zit mijns inziens nou net het probleem waar we tegen aan lopen. Ook aan die problemen heeft de P.v.d.A nooit iets ondernomen, sterker nog ze waren direct medeverantwoordelijk. Dus denk ik dat je van Bos en de zijnen niets goeds te verwachten hebt. Kijk in dit verband ook maar eens naar het gedraai van Kok, die eerst over exhibionistische zelfverrijking van de top van het bedrijfsleven praat, en daarna via een commissariaat aan die wantoestanden meedoet. Nou, Wouter Bos daait net zo hard. Als het gezegde, “Aan hun daden zul je ze kennen!” nog opgaat dan zou ik willen zeggen kijk uit met wie je in zee gaat.

  Reactie door Heenk van Beers — donderdag 6 oktober 2005 @ 13.17 uur

 7. Realiteit: een links georiënteerd kabinet zonder PvdA is niet mogelijk. Het is niet in het belang van links om al bij voorbaat mijnen te leggen onder het pad naar een kabinet zonder VVD/D66. Dit laatste moet tot uitgangspunt worden gemaakt met een hoge prioriteit. Het CDA zal geminiseerd worden en kan in een kabinet van overwegend linkse samenstelling niet veel kwaad. Krijgen de “linksen” in die partij ook eindelijk lucht. Deze rechtse machts- politiek MOET tot stilstand worden gedwongen, en dat kan alleen door het mobiliseren van de linkse krachten in dit land. Met linkse krachten worden in dit verband bedoeld al diegenen die de neo liberale moloch tot stilstand willen brengen. Rechts heeft momenteel de wind mee omdat er een kabinet zit dat alles uit die hoek welwillend beziet en het blijven zitten waar je zit tot absolute norm heeft verheven. De VVD voert haar agenda in snel tempo uit ” vóór het te laat is ” en die “proletariërs” aan de macht komen. Dit log moet een bijdrage leveren aan het mobili- seren van linkse krachten. De 5e colonne hier moet bestreden worden, geïsoleerd en opgeruimd. Dump die handel maar bij de VVD/ D66. Waarom zou je een links log bezoeken als je je niet verbonden voelt met de ideologie? Om verdeeldheid te zaaien, de boel te ondermijnen en dat linkse tuig terug in hun hok te trappen. Nou, kom maar op lullo’s.

  Reactie door William — donderdag 6 oktober 2005 @ 14.15 uur

 8. William,

  misschien komen ze hier omdat de VVd het niet op prijs stelt dat de kiezers discussieren.

  Alexander

  Reactie door alexander — donderdag 6 oktober 2005 @ 14.33 uur

 9. Als Nijmegen een prototype van medemense-
  lijkheid kan opstarten en uitwerken, dan
  moet dat in den lande ook kunnen.
  De PvdA voorziet zich in de volgende ver-
  kiezingen van afvallige CDA-ers, die de re-
  gelrechte stap naar de SP nog niet durven
  maken.
  PvdA-ers, die er niet zeker van zijn dat hen mogelijk weer een coalitie met VVD, of
  CDA te wachten staat, zullen doorschuiven
  naar SP.
  D 66, zal mogelijk proberen nog een grote
  oppositie in de Kamer te bewerkstelligen,
  maar een niet geringe aanhang zal voor alle
  zekerheid (zeker met Pasen dan) eieren voor
  hun geld kiezen.
  Maurice de Hond mag hier mijn gedachtengang
  komen betwisten, maar al eerder was ik voor
  spellend, en voor deze komende keer vind ik
  het héél belangrijk dat dat uitkomt.
  Overigens, zelf ooit het PvdA zeer genegen,
  neem ik geen enkel risico meer, dat nogmaals een Kabinet zal aantreden, zoals
  dat nu geopereerd heeft met alle desastreu-
  se gevolgen vandien.

  Ik blijf erbij, noch de PvdA noch de SP
  kunnen de komende klus zonder elkaar klaren
  en verwacht ik dus dat zij met Groen Links
  en afvallige CDA-kiezers, die de CU komen
  helpen versterken (Dhr Rouvoet kan nog wel
  een aantal wéldénkende figuren tot steun
  verwachten) HET GAAN REDDEN SAMEN aan de
  slag in een nieuwe coalitie.

  Juist ook jonge kiezers kunnen zich met
  grote groepen in die formatie goed vinden.
  Veel oudere kiezers, die de diverse patronen nu jarenlang hebben kunnen bestu-
  deren, zullen flexibel genoeg zijn om nog
  steeds hun keuze grondig te overwegen.

  Géén existentie zonder co-existentie, en in
  de geloofsbeleving van ‘de christelijken’
  herhaal ik het nog maar eens, de hen ooit
  voorgehouden stelling:
  géén verticalisme zonder horizontalisme,
  vrij vertaald: zonder MEDEMENSELIJKHEID
  géén verbinding met God, een God, of welke
  God danook, dan lijkt Mammon het gewonnen
  te hebben en áf(van)god, nummer twee is
  nog slechts de eigen EGO.

  Wouter Bos kan het niet alleen;
  Jan Marijnissen kan het (nóg)niet alleen;
  Femke Halsema, zal doen wat zij kán;
  en wie er in vrede aan wil schuiven zal
  vruchten plukken van een doorwrocht beleid.

  Zij die zich gezonden weten maken zich on-
  dergeschikt in het Landsbelang en zullen
  evenzeer helpen Europa en de wereld op de
  been te houden.
  De eigen inbreng van bovengenoemde fusie
  houdt elkaar scherp en zal zeker niet ver-
  wateren in een anoniem werkende groep,
  zich bij calamiteiten verhullend in een
  veelzeggend collectief zwijgen !

  Reactie door Madelief — donderdag 6 oktober 2005 @ 14.33 uur

 10. Peilingen twee jaar voor de verkiezingen zeggen werkelijk geen keutel. Maar verkoop rustig de huid voordat de beer geschoten is, vanzelf zal in 2007 blijken of er krokodillentranen worden geplengd als het beoogde succes bij de verkiezingen uitblijft.

  Reactie door speedfreak1 — donderdag 6 oktober 2005 @ 15.23 uur

 11. Mooi woord niet ‘krokodillentranen’.Gisteren viel dat woord vaak. Word jij net zoals het Waocafe ook gesubsidieerd door de Staat?

  Reactie door simone — donderdag 6 oktober 2005 @ 16.13 uur

 12. Quote: Jan Marijnissen:

  “Precies. En dan is men weer blij. Het geheugen van de mensen is zo kort”.

  Dat heb je goed gezegd Jan; want dat is het grootste probleem waar we hier in dit land helaas mee te kampen hebben. Dit houdt elke wezenlijke vooruitgang haast tegen.

  Verder hoop ik net als jij, dat je gewoon doorgaat met de S.P. als aanvoerder van de partij. Een collega schetste ook een negatief beeld van je manier van leidinggeven; dat je mensen om je heen verplichtte tot het werken van 140 uur in de week. Het zijn allemaal nonsens en de media mag er natuurlijk graag mee te koop lopen. Maar ik stel ook, dat het goed is, dat jij je omringt met puur gemotiveerde en energieke mensen met een hart voor de zaak; daar mag je best heel hoge eisen aan stellen. Je moet ook wel.

  Ik zelf zou ook graag wel in die kringen vertoeven, maar ik besef, dat ik daar helaas niet de energie voor heb en dan moet je realistisch zijn. Jij houdt in elk gevoel de groep mooi zuiver om je heen. Gewoon daarmee doorgaan!

  Want we willen geen PvdA-cultuur in de S.P.!!

  Reactie door ReneR — donderdag 6 oktober 2005 @ 16.18 uur

 13. @12, maar aan een politieke bijsluiter om dat geheuegen van de kiezers voor de verkiezingen op te frissen begint men niet bij onze SP….?
  Zal deze reactie ook weer verwijderd worden?
  Hoeveel ‘politieke commando eenheden’ (KLEINE GROEP, ZEER ACTIEF, REGELEN MET 5 MEER DAN ELDERS MET 30) zullen er in kleine gemeenten zijn waar men niet zo snel lid wordt van een partij en velen dat per se niet doen, zijn?

  Reactie door Barend — donderdag 6 oktober 2005 @ 17.42 uur

 14. 10,Krokodillen tranen na een geschoten
  beer?
  Wel nee, dat gaat tegenwoordig heel
  anders:
  De slang die met machtsvertoon de kroko
  dil te grazen neemt, tja en een beetje
  slang laat zich natuurlijk niet uit zijn
  voegen rukken!
  Dat wordt dus een heel sterke slang,
  met iets meer body dan die je vandaag
  bij het NOSnieuws kunt zien.
  Drie keer raden hoe de ‘slang’van de
  toekomst er uit gaat zien, en wiens
  krokodillentranen zich vermengen met het
  maagsap van de slang.
  Dat wordt een zich tot en met (laten)
  verbijten…en voor de buitenstaander…
  Vroeger, heel vroeger werd de raadgever
  aan het Hof, de wijze man, aangeduid met
  de ‘slang’. We zullen wel zien van welke
  kleur die is voorzien in 2007.

  Zou het een ‘misvormd klein dier’ kunnen
  zijn, dat denkt ‘snel’ de slang de baas
  te kunnen? Dan moet het wel een hele
  snélle spring-in-het véld zijn, of niet?

  —————————————-

  12. Dat verhaaltje van dat werken van
  140 uur, kan best waar zijn.
  Er zijn daar figuren die er werke-
  lijk voor 2 werken.

  —————————————-
  Prettige avond állen !.

  Reactie door Madelief — donderdag 6 oktober 2005 @ 17.44 uur

 15. Goed en gepassionneerd interview, Jan. Hopenlijk gaat een “links” kabinet er een keer van komen. Wouter Bos heeft zijn ouders destijds plechtig beloofd dat hij zich in zou zetten voor het sociale. Zijn sociaal-democratische vader wilde dat, maar zijn sociaal Christelijke moeder nog meer. In feite stond ze er op! Daar kan je hem aan herinneren! TV interview is destijds gemaakt en uitgezonden en bovendien heb ik het hem zelf horen zeggen in het PvdA café aan de Westersingel in Rotterdam!

  Reactie door L.M. Lembeck — donderdag 6 oktober 2005 @ 19.24 uur

 16. Ik ben het zo eens met Jan over het feit dat we kort van gehuegen zijn een al snel blij zijn met een aalmoes. We nemen als burger onszelf dan echt niet serieus. Het stukje uit het intervieuw:

  We krijgen een paar aalmoezen.

  ‘Precies. En dan is men weer blij. Het geheugen van de mensen is zo kort.

  Ik probeer op gemeentelijk niveau waar ik kan ook deel te nemen aan discussies. Het volgende stukje sluit zeker aan bij wat Jan beschirjft:

  Er zijn algemene reserves, incidentele ruimtes, afweegruimtes, ruimte voor onvoorzien, bestemmingsreserves enz enz. Hoe deze gelden worden ingezet is een keuze van de gemeenteraad. Gezien de tendens dat de Gemeente steeds meer zelf mag beslissen (van Den Haag) zou het een goede zaak zijn dat mensen weten waar gelden aan besteed worden. Niet je monddood laten maken met kreten als: Vestzak Broekzak of het komt uit dit of dat potje. Wij moeten deze potjes betalen middels de Gemeentelijke heffingen zoals bv de OZB,parkeergelden, rioolrecht enz.

  Zolang wij als inwoners geen weet hebben van financiële zaken en ons alleen maar blijven bezig houden met : Het zou zo leuk zijn als……dan zijn wij als kleine kinderen in een gezin. We hebben geen weet van de financiele situatie van Papa en Mama als de kadootjes maar komen.

  Dit is geen verwijt aan wie dan ook maar een oproep aan allen om je toch echt bezig te houden met de keuzes die de Gemeente maakt en of dat wel zo verstandig is

  Reactie door Tamiem — donderdag 6 oktober 2005 @ 19.34 uur

 17. Beste Jan,

  Overtuig de salonsocialisten van de Pvda , dat hier de kans ligt voor een humanare samenleving. Nu vallen er per jaar tienduizenden doden aan de perverse drang naar bezuinigingen en wan- en nonbeleid.

  Het kan niet dat er nog maar 1 partij die nu aan de macht is, nog aan de macht blijft.

  eigenlijk zouden zij allen vervolgd moeten worden voor schuldig verzuim. Niet hulp bieden aan mensen in levensnood.

  Ouderen die omkomen in zorg instellingen, tienduizenden die vroeger sterven door luchbevuiling, vrouwen die hun medicamenten niet krijgen voor borstkanker door bezuinigingen in de ziekenhuizen om de directeuren zowat 280.000 euro per maand te kunnen betalen, kinderen onschuldig opsluiten in jeugsgevangenissen, lange wachtlijsten in de zorg, etc…

  Weg met onverantwoordelijke inhumane partijen

  Ook de geloofwaardigheid van de Pvda staat op spel als zij met het CDA in zee gaan.

  Maar goed de PVDA is een blaam voor het socialisme en het CDA voor de christelijke waarden – zij kunnen elkaar daar vinden als volksverlakkers.

  Maar toch Jan – toch als gezamelijke overwinners van de verkiezingen – over de onoverkomelijkheden stappen voor de burgers van ons land.

  56.000 Nederlanders die dit jaar Nederland ontvluchtte – dat moet je verdienen – straks zijn autochtone Nederlanders hier de minderheid, moet kunnen maar dan moet wij niet meer spreken over een Nederlandse cultuur.

  Reactie door Jozef Labuche — donderdag 6 oktober 2005 @ 19.36 uur

 18. Jan, even de verbeeldingskracht de vrije loop laten,

  Verwacht niet dat Wouter Bos aan een kabinet met SP en GroenLinks wil.

  Ik hoop op een uitslag à la Duitsland: Een linkse meerderheid. En een verdeling van zetels zodanig dat de enige niet linkse (rechtse) ‘oplossing’ een PvdA-CDA-VVD coalitie is. Dat zou een fraaie patstelling opleveren. Dat krijgt Wouter Bos er, na wat er nu is gebeurd, echt niet door bij z’n achterban.

  En pleit, in de aanloop naar een kabinetsformatie, dan bij de koningin voor een links zakenkabinet dat redelijk los staat van de 2e kamer. Er kunnen leden van allerlei politieke partijen in zitten (SP, GroenLinks, PvdA, tot aan sociale CDA-ers toe) maar dat hoeft niet per se.

  Dat zou ook bestuurlijke vernieuwing en dualisme betekenen: Kan je wat er van d’66 is overgebleven ook mee om de oren slaan.

  Mazzel & broge, Evert

  Reactie door Evert Wesker — donderdag 6 oktober 2005 @ 20.12 uur

 19. De Doorslag.

  Ik wil alle chronisch zieken en mensen met een inkomen tot 2000 € veel sterkte toewensen het komende jaar.

  Trackback door Dondervogels — donderdag 6 oktober 2005 @ 22.27 uur

 20. Evert

  Ik vrees, dat een kabinet van VVD/CDA/PvdA helemaal niet zo ver weg meer is hoor.

  Het lijkt wel of ze allergisch zijn voor de S.P.

  Reactie door ReneR — vrijdag 7 oktober 2005 @ 4.11 uur

 21. @20 als dat de wens van de kiezers is, dan verdienen we niet beter, kun je alleen nog maar emigreren.

  Reactie door Johan Smeets — vrijdag 7 oktober 2005 @ 9.53 uur

 22. Reality check: weten jullie wat die linkse regering in Duitsland allemaal hervormd, bezuinigd en geprivatiseerd heeft? Daar is Balkenende een softie bij.

  In verkiezingstijd leveren ze een mooi praatje af bij goedgelovige voetvolk van de sociaal-dmeocratie, na de verkiezingen voeren ze gewoon klassiek-liberaal beleid uit. Omdat er geen realistische alternatieven zijn.

  Reactie door PJORourke — vrijdag 7 oktober 2005 @ 10.52 uur

 23. Jan,als je dat wilt kan je lang wachten ben ik bang.
  PVDA heeft toch allang afspraken gemaakt met VVD en GL om samen te gaan.
  Femke doet alsof haar neus bloedt en denkt eindelijk kan ik mee in het kielzog van Wouter.
  Nee een samenwerking om echt iets anders te bereiken kan alleen maar als ALLE anders denkende met elkaar een grote groep gaan vormen.
  wij hebben er toch al 45.000 nu de rest nog.

  Reactie door anita — vrijdag 7 oktober 2005 @ 11.17 uur

 24. Ik denk dat het D’66/CDA/PvdA wordt.

  Reactie door Sonja — vrijdag 7 oktober 2005 @ 11.26 uur

 25. Men is meestal nogal huiverig voor uiterst rechts en uiterst links. Ik zie die partijen dan ook niet meeregeren..

  (21)Waar, denk je, zal het beter zijn?

  Reactie door Warrior — vrijdag 7 oktober 2005 @ 12.46 uur

 26. Mijn fantasie mag dan af en toe even uit de
  bol lopen, maar als het nieuwe boekenweek-
  geschenk in april 2006 na de verkiezingen:

  Hansje, Jan-Petertje en Woutertje,
  maar wie was nu dat kaboutertje?………..
  …………………………………….
  gaat heten, zal IK dat boekje niet kopen.
  De uitgever die daaraan zou willen meewer-
  ken komt dan beslist in de “rode cijfers”
  terecht, mogelijk zelfs voordien te becij-
  feren door onze Ewout, tegen die tijd is
  hij daar al lang mooi klaar mee !!!

  Reactie door Madelief — vrijdag 7 oktober 2005 @ 17.44 uur

 27. Jan en zijn SP pieken, zoals het de ervaring leert weer eens te vroeg. Wat een mogelijk links kabinet de das zal omdoen is de gretigheid van GroenLinks en de SP om met de PvdA zo-of-zo-om in zee te willen gaan. Een strategie waarvan het verleden heeft aangetoond dat de meerderheid van de kiezers daar uiteindelijk niet hun stem aan toevertrouwen. Door in een ellenlange litanie alleen maar aan te geven wat dit kabinet fout doet, geef je geen inzicht in wat jezelf als alternatief, voor die ingestudeerde politieke klaagzang, aan het Nederlands volk hebt te bieden.

  Ja, nu kan men zoals Wouter Bos doet achteroverleunen, “leentjebuur” spelen bij deze en gene, en vrolijk voorthobbelen op wat stokpaardjes en een beginselloze koers van volks populisme. Maar het wordt een heel ander verhaal, als men straks voor de verkiezingen knopen dient door te hakken, wanneer men zich niet meer kan laten meedrijven op de ressentimenten van volks pessimisme en ontevredenheid.

  Ha, dan wil ik de beide heren (Marijnissen en Bos) samen met Halsema nog wel eens horen. Tegen de tijd dat hun virtuele winst in de peilingen als sneeuw voor de zon zal zijn geslonken, en ze elkaar traditiegetrouw weer vliegen zullen afvangen en elkaar weer als vanouds in het (electorale) vaarwater zullen zitten.

  Weg eenheid, weg schone idealen, weg ook de het wederzijds begrip voor elkanders verschillende standpunten. Ach, het klinkt allemaal zo mooi in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen; een linkse meerderheid. Maar wij weten dat het in feite slechts gebakken lucht is van tendentieuze mediapolls en links georiënteerde enquêtebureaus.

  Hoe zal Marijnissen aankijken tegen het onverholen pleidooi van Wouter Bos tegenover zijn kaderleden te Rotterdam om zoveel mogelijk opvattingen van het Fortuynisme over te nemen? Hoe zal Halsema omgaan met de ‘verrechtsing’ binnen de PvdA, en hoe zal Bos omgaan met de interne verdeeldheid binnen de grootste oppositiepartij.

  Zal hij weer op de valreep door pragmatisme worden overmand en het op een akkoordje gooien met zijn vrienden van het CDA? Zullen Marijnissen en Halsema hem dat weer euvel duiden zoals bij de formatie van Balkenende 2. Zal Bos zich weer vanwege zijn machtsgeilheid te willen regeren laten inpalmen, en zich vervolgens in de formatieonderhandelingen laten uithoren, om vervolgens als een schooljongen in de oppositiebankjes terug te worden verwezen.

  Nee de linkse droom klink te mooi om waar te zijn, en veel mensen zullen hoop ik vroegtijdig beseffen dat dit een nachtmerrie zal betekenen voor het Nederlandse volk. Jan Marijnissen die de kans krijgt om als minister van Sociale Z aken, zijn inspiratie in daden om te zetten; Harry van Bommel als minister van Buitenlandse Zaken, Agnes Kants als minister van Gezondheidszorg, Femke Halsema als milieuminister, Klaas de Vries als minister van Vreemdelingenzaken, Frans Timmermans als minister van Cultuur en Mediapropaganda en Wouter Bos als de onbetwiste leider en staatsman van z’n fabelachtig linkprogressief kabinet.

  Zien we het al voor ons hoe Nederland met zoveel linkse goedheid in sneltreinvaart naar de gallemiezen wordt geholpen.

  Reactie door Lucida — zaterdag 8 oktober 2005 @ 9.29 uur

 28. #19 Evert W

  Zojuist de Nova peiling bekeken…

  D66 stijgt nu weer met maar liefst 2 zetels ten koste van de linkse coalitie.

  Waar heeft D66 dat aan verdiend? De mensen hier zijn gestoort.

  Reactie door ReneR — zaterdag 8 oktober 2005 @ 11.12 uur

 29. In reactie op ReneR (nr. 30)

  Kan weleens te maken hebben met de plots meegaande houding van staatssecretaris Medy van der Laan (D66) van Mediazaken, om de NPS (met links-georiënteerde programma’s als NOVA en Buitenhof) nog wat pespijt te geven.

  Reactie door Lucida — zaterdag 8 oktober 2005 @ 11.37 uur

 30. Tot nu toe al 29 reacties, maar opvallend weinig daarbij die een realistisch beeld geven van de werkelijkheid.
  Kijk, het is zonneklaar dat Bos nooit zal zeggen dat hij een links kabinet wil.
  Hij heeft daar natuurlijk een heel goede reden voor en dat weet Jan-M natuurlijk als geen ander.
  De P.v.d.A. heeft ontzettend veel wat je zou kunnen noemen,,Middenstemmers,, en een groot percentage daarvan zou bij verkiezingen onmiddellijk afhaken als Bos nu zou zeggen dat hij een links kabinet voorstaat.
  Je hoeft bepaald geen deskundige te zijn op het gebied van de politiek om dat te onderkennen.
  De politiek heeft nu eenmaal haar eigen regeltjes die altijd in acht genomen moeten worden.
  Kijk, als je Ben Bot heet, dan moet je botweg de kabinetslijn blijven volgen.
  Als je als Ben Bot eens een keer scherp bent, dan krijg je gewoon te horen dat je daarvoor niet aangezocht bent.
  Wie Bot heet moet gewoon bot blijven.
  Kom ik ga maar eens een stukje eten, een heerlijk slibtongetje..
  Nou, dat is ook toevallig, dat doet mij toch weer aan Ben Bot denken.
  Tong en slippen ………….

  Reactie door frans — zaterdag 8 oktober 2005 @ 16.45 uur

 31. Ach beste Frans wat heet bot?… De SP doet toch niets anders, dan kritische ál te kritische geesten van hun democratisch recht tot het geven van een mening beroven.

  Over eten gesproken ik ga een heerlijk stukje heilbot verorberen! Die slibtongetjes zijn mij te glad…

  Reactie door Lucida — zaterdag 8 oktober 2005 @ 17.30 uur

 32. wrang zal het zijn als een nieuwe partij met alle eer gaat strijken gelijk de LPF toendertijd, maar dit keer nóg massaler.

  Loopt de derde onbekende sabelend weg met het bot.
  dá wordt lachuh….tzt zie ik wel waarop ik deze keer stem….beslis ik pas vlak voor de verkiezind en daarbij laat ik mij niet leiden door lul speeches en transparente, leugenachtige campagne voerders met allerlei valse beloftes.

  wat doet de oppositie trouwens in de regering, wat is hun taak? kunnen wij dat hier ff duidelijk op een rijtje zetten.

  Welk doel dienen ze indien de/ een regering letterlijk onder hun ogen blunderd, fraudeerd, wanbeleid voert? Hebben zij geen enkel middel om die regering naar huis te kunnen sturen?
  Vertel!….Wat is de zin van een oppositie hebben? We hebben helemaal NIKS aan ze gehad nu niet en nooit niet ofwel heel heel ver in het verleden eens dacht ik, maar moet ik voor de zekerheid nakijken in welk geval dat was en wanneer…
  Wat is de taak van de oppositie die daar ook tonnen zit de verdienen? wat rechtvaardig daar hun aanwezigheid en salaris? We hebben helemaal niets, geen moer aan ze. Sterk lullen kan iedereen, ik ook zie maar, voorbeelden genoeg, ergo hebben wij daar geen enkele zwaar betaalde kliek voor nodig vind ik tenminste.
  Ze hebben geen invloed,ze kunnen niks doen tegen niemand en niks, ze zitten zich daarzo zogenaamd te irriteren en hart aanvallen te riskeren, zonder doel m.u.v. hun eigen salaris?

  wat voor slap manipulerende gelul is dat allemaal……m.i. vind de oppositie het ook al allemaal best en al de hedendaagse politici van Nederland verdienen een OSCAR voor de beste acteurs en een onderscheiding voor het neerzetten van de slechtse film of toneelstuk die er ooit bestond.

  weten jullie wat m.i. helpt de oppositie deze malicious regering net zo hard in het zadel te blijven en derhalve het hand boven het hooofd te houden.
  en maar hyphocriet doen richting volk toe…….wie met pek omgaat wordt ermee besmet, dat is één ding dat zeker is…….en de oppositie in Nederland ziet er allang zwart van de pek uit, zwarter kan m.i. niet meer.
  Ze zijn besmet met de ongeloofwaardigheid en criminele en wandaden daden van dit kabinet……ze ruiken ernaar en ze baden er dagelijks in.
  Dus ………….!!!!!!!!!

  Gegroet zijt gij allen.

  Reactie door C. F. — zaterdag 8 oktober 2005 @ 21.34 uur

 33. Ook Joop den Uil zou het kerkhof omploegen als hij geweten zou hebben dat zijn nakomenlingen de PVDA zo hebben toegetakeld.
  Gelukkig is er nu de S.P. die het politieke gerommel nu wel inziet en daardoor de linkse mensen weer een hoop vertrouwen kunnen geven.

  Reactie door Frans — zondag 9 oktober 2005 @ 0.42 uur

 34. hahaha,

  dat met Joop den Uyl denk ik ook haha en wat zeg je van Drees/ die schuimt erbij denk ik.

  Maar dat is geen antwoord op mijn vraag,misschien zou de heer Marijnissen hierop een antwoord, met alle respekt kunnen geven? Zou ik wel waarderen iig.

  Gegroet.

  Reactie door C. F. — zondag 9 oktober 2005 @ 16.44 uur

 35. Ik heb liever helemaal geen PVDA in de regering, hyphocrieten zijn het en we moeten de geschiedenis van hun wánbeleid toen ze regeerden niet vergeten. ze zijn ook debet aan de toestanden van nu, PVDA moet uitgeroeid worden zowel CDA VVD D66.

  Groenlinks – SP mag nog m.i.

  Reactie door C. F. — zondag 9 oktober 2005 @ 16.55 uur

 36. ik neem mijn woorden terug en gok en ga voor Wilders of Peter R de vries met mijn héle achterban of welk ander nieuwe partij indien ik zelf nog niet zover ben mijn eigen politieke partij op te richten…

  SP is toch onnoemenswaardig en zál dat blijven ook voorspel ik, want niet alle tronies wekken vertrouwen op.
  Ik ging steeds in tegen mijn eigen gevoel en probeerde erin te trappen en mee te gaan, maar mij lukt het niet dus, mijn intuïti zegt mij je hebt het goed vertrouw die SP maar voor géén meter!!!

  Tenslotte nemen en namen zij ook 100.000 euros salaris en onkostenvergoeding per maand mee naar huis, zonder ooit te hebben geklaagd of de aandacht erop gegooid.
  Nee wij moesten het te weten komen via de media, gelukkig dát er een media bestaat want anders horen wij niet eens van die wantoestanden in den Haag, want SP. oppositie die dingen moet aankaarten enz. laat alles paseren, helpt alles graag de doofpot in want zij hebben er zelf baat bij bewijst ook hun schandalige inkomen.

  BAH!!!!!

  Reactie door C. F. — zondag 9 oktober 2005 @ 23.27 uur

 37. Als die BOS in de hoek wordt gezet door Balkenellende :wat stel zo’n persoon dan voor als oppositieleider ?:laat hij maar ambtenaar worden bij economische zaken :
  bij politicus hoort ook een ideaal te hebben .
  Dat is bij BOS niet waar te nemen :hij praat iedereen na .

  Reactie door fred — vrijdag 14 oktober 2005 @ 12.42 uur

 38. capital one credit…

  Jesuitizing contiguous piecing sailboat bedeviled controlled sterling?horseplay visa card http://www.credit-card-4u.us/

  Trackback door capital one credit — vrijdag 19 mei 2006 @ 11.16 uur