Huurders slechter af door zorgstelsel

Door het nieuwe zorgstelsel groeit de ongelijkheid tussen huurders en woningbezitters. Huurders krijgen volgend jaar een lagere zorgtoeslag dan mensen met een vergelijkbaar inkomen en een eigen huis. Die laatsten zijn beter af doordat zij de hypotheekrente als aftrekpost kunnen opvoeren bij de fiscus. Hun belastbaar inkomen valt daardoor lager uit.

Burgers met een belastbaar inkomen dat lager is dan 40 duizend euro voor een huishouden (en 25 duizend euro voor een alleenstaande) komen volgend jaar in aanmerking voor de zogeheten zorgtoeslag. Daarmee kunnen ze de premiestijging voor de zorgverzekering deels compenseren.

Huurders zijn ten opzichte van kopers in het nadeel, doordat zij geen hypotheekrente kunnen aftrekken. Zij kunnen hun inkomen niet ‘verlagen’, om vervolgens een hogere zorgtoeslag te ontvangen.

‘Onredelijk’, noemt belastinghoogleraar Stevens deze uitkomst: ‘Het kabinet heeft dit soort effecten niet goed doordacht.’

Volgens het Centraal Bureau van de Statistiek hebben ruim een miljoen huishoudens beneden een modaal inkomen een eigen huis.

Een woordvoerster van de Belastingdienst legt uit dat de ongelijke behandeling voortvloeit uit de keuze voor het ‘verzamelinkomen’ als basis voor de nieuwe zorgtoeslag. Aftrekposten, zoals de hypotheekrenteaftrek, verlagen dit verzamelinkomen en verhogen dus de zorgtoeslag.

Woordvoerder Roseboom van de Woonbond (belangenorganisatie voor huurders) is niet op de hoogte van de bevoordeling van bewoners van koophuizen, maar hij signaleert al langer een groeiende ongelijkheid in de financiële positie van huurders en bewoners van een eigen huis, zegt hij. ‘Daarom willen wij dat huurders de wettelijke mogelijkheid krijgen van huuraftrek, zodat ook zij minder belasting hoeven te betalen.’

(Volkskrant, 18 oktober 2005)

Opties voor delen:
 • NuJIJ
 • eKudos
 • del.icio.us
 • Digg
 • Google Bookmarks
 • email

dinsdag 18 oktober 2005 :: 11.35 uur

34 Comments

34 reacties

 1. Een leuk verhaal, maar hoeveel éénverdieners onder de grens van € 25000 heeft een eigen huis? Niet veel denk ik persoonlijk… Wél veel tweeverdieners die samen nét even meer als € 40000 verdienen , nu in het ziekenfonds zitten en er fors op achteruit gaan. Kan iemand mij overigens uitleggen waarom bij betálen van premies altijd uitgegaan wordt van het persoonlijk inkomen maar als het om terugkrijgen gaat altijd van een gezamelijk inkomen???

  Reactie door Opa-Buiswater — dinsdag 18 oktober 2005 @ 11.46 uur

 2. Weer een staaltje van verdeel en heers politiek. Er worden plannen gelanceerd en vervolgens door de 2e kamer heen gejast. Dank u wel grootste oppositie partij. Dan blijkt dat de plannen aan alle kanten rammelen. Maar deze fijne mensen – Hoogervorst – gaan gewoon door. Vroeger zei men “beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald”, maar deze wijze uitspraak wordt door deze regering niet gedeeld.
  Trek allemaal aan de noodrem!!! En laat die karavaan in het drijfzand zakken.
  Goede middag overigens.

  Reactie door Gandalf — dinsdag 18 oktober 2005 @ 12.17 uur

 3. Als ik mijn werk (toen ik nog werkte) zo deed als dit kabinet, was ik alang ontslagen.

  Reactie door Gandalf — dinsdag 18 oktober 2005 @ 12.19 uur

 4. Hallo Jan,
  We blijven ons sterk maken voor een inkomens-afhankelijke zorgpremie.
  Groet,
  Amita

  Reactie door Amita — dinsdag 18 oktober 2005 @ 12.22 uur

 5. Het is een kwestie van, aan het langste eind trekken. Overigens de extreme waarde stijging van de eigenwoning heeft wel weer een ander effect. Mijn nederig stulpje had een waarde van 87.725 euro met een forfat van 745 euro. Per 2005 is dat 243.516 euro geworden met een forfait van 2069 euro dus mijn verzamelinkomen zal met 1424 euro stijgen. Dan kom ik niet meer in aanmerking voor een zorgtoeslag. Het zal mij verder een zorg zijn, als ik het niet meer redt, wordt ik gewoon een struikrover, dan wordt ik op gepakt en in het gevang gestopt. Daar krijg je te eten en zit je warm. Wat wil je nog meer in deze goede tijd.

  Reactie door Old Henk — dinsdag 18 oktober 2005 @ 12.28 uur

 6. Stemmingmakerij m.i. Het belastbaar inkomen is nu eenmaal een algemeen gehanteerde graadmeter voor iemands inkomen. De hypotheekrente kan er samen met een aantal andere aftrekposten voor zorgen dat je belastbaar (maar ook besteedbaar) inkomen lager uitvalt.

  Reactie door twijfelaar — dinsdag 18 oktober 2005 @ 12.30 uur

 7. Dus wordt het tijd dat er serieus wordt gewerkt aan de Hypotheekrente-aftrek. Voor inkomens boven de 50.000 euro kan de hypotheekrente-aftrek worden afgeschaft of voor woningen boven de 300.000 euro.Dat scheelt de Overheid miljarden waardoor de Huursubsidie ruimhartiger kan worden toegepast.

  Reactie door JE. Mulder — dinsdag 18 oktober 2005 @ 12.47 uur

 8. Bij eigen huis bezit wordt een (huur)waarde bij je inkomen geteld. Dat komt misschien niet geheel overeen maar helemaal klopt de redenering niet volgens mij.
  en @1:
  Overigens vind ik het ook van de zotte dat iemand die samenwoont voor altijd en eeuwig mee betaalt voor de ander aan álles!! Ook al is deze persoon WAO-er met een minimum uitkering, je bent altijd en eeuwig de sigaar. Of gezien vanuit degene met het minimum inkomen: je blijft je altijd schuldig voelen. Want bijv. je krijgt die toeslag niet. DUS moet je partner dat voor jou betalen, want die heeft ook een inkomen. En dat hoeft geen hoog inkomen te zijn hoor, vergis je niet!
  Ik hoor dus continue mensen om mij heen zeggen dat ze zo zijn geschrokken omdat zij die toeslag niet krijgen.

  Reactie door Mary — dinsdag 18 oktober 2005 @ 13.00 uur

 9. Volgens mij hadden ze dit effect wel voorzien.

  Reactie door Mannie — dinsdag 18 oktober 2005 @ 13.30 uur

 10. Er zijn, als je het landelijk nagaat, nog
  wat veel verschillen in inkomens.
  B.v. de “beschutte sfeer woningen”uit de tijd van Van Dam, waren bedoeld voor heel
  lage inkomens en veelal zijn die ook nog
  klein gebleven, of kwamen de eigenaren voor
  renteverschil-verrassingen te staan. Ook
  die mensen bleven ziekte of (massa)ontslag
  niet bespaard. De OZB ging omhoog naarmate
  de gemeente het huis ging opwaarderen, maar
  ook het noodzakelijke onderhoud, of de pech
  die mensen individueel kon treffen.

  Voor eigen rekening komt bijv. de cv-ketel
  die je niet op een koopje kunt krijgen of
  laten installeren. Kozijnen vernieuwen was
  niet zelden nodig en het huis op enige waarde houden kost ook geld. Menigeen had
  graag een huurhuis gehouden, maar de wacht-
  lijsten waren eindeloos lang.

  Voor 1995 bestond er nog de mogelijkheid
  een extra hypotheek te nemen, waarmee toen
  nog eigen keuzes konden worden gemaakt, bijv. voor het ten dele beschikbaar zijn
  voor studiekosten van opgroeiende kinderen,
  en een gedeelte te sparen voor onverwachte
  calamiteiten. Niemand nam een 2e hypotheek
  die dat niet dringend nodig had.

  Met een normaal huurhuis had menigeen veel
  minder zorgen aan zijn hoofd gehad.
  Dat de huren extra stegen in procenten, terwijl sommigen nog niet eens de luxe van
  een tuintje of lift, maar daareentegen werden opgescheept met kosten gelijkelijk verdeeld over een blok flatbewoners, waarvan de één met ramen dicht zat en de anderen met ramen wijd open stookten ook één van de is de blamages van de toenmalige
  regelgeving tussen 1980 en 2000/(2005?).

  Voordat bij bedrijven zoals bijv. ook Fokker hun eindafrekening tgv faillissement
  op orde had, was menig gezin al 2 jaar ver-
  der en intussen op een minimuminkomen aan-
  gewezen en dat bijv. dan volkomen onver-
  wacht terwijl gesuggereerd werd dat DASA
  zo goed als zeker dat drama zou gaan voor-
  komen.

  Wie herinnert zich niet die schitterende
  act van Karin Bloemen met de “lovebaby” ?
  Herr Jürgen E Schremp in samenwerking met
  de Nederlandse Regering 1995/1996.
  Menig gezin zou niet meer op het toenmalige
  salarisnivo terugkeren of iets soortgelijks
  zien te bereiken. Specialisten op vakgebied
  moesten meestentijds terug in salaris en
  opnieuw beginnen, soms zelfs onderaan.
  Overigens verbood menige ‘bank’ onderverhuur van kamers en naast de onkosten eraan bleef er aan winst dan evt.
  dermate weinig over, dat grosso modo, men
  ook dat wel kon vergeten.

  Werden overheidsdienaren ooit zó aan de kant gezet? ‘k Dâcht ‘t niet: altijd nog
  wel een functie in de marge te vinden met
  een annex loonschaal, en zeker niet opnieuw
  met desnoods een minimumloon, of wel soms?

  In 1960 waren er aanzienlijk minder daklozen omdat men nog gewoon een kamer kon
  huren voor ook minder dan N.Fl.100,– in
  bijv. Amsterdam. Wat feitelijk een pension-
  houdster van het ‘goeie soort’overhield was
  zeker niet riant. Met’háár/zijn sociale op-
  vang tevens was de ‘winst’ snel op aan on-
  derhoud en representatie, zonder meer wel
  zeker ook de ‘mantel’-zorgers/sters van die
  daarin zeker góéie ouwe tijd; mag hiér wel
  eens gememoreerd worden.
  Uitbuiters waren er ook, zeker:
  Kamerinschrijvingsburo’s, waarbij je bij
  wijs van spreken vandáág nog steeds op een
  kamer wacht en het inschrijvingsgeld jaren
  lang op toen nog redelijke rente kon worden
  gezet. En nu? Dát verschijnsel uitgeroeid?

  Horen we de Belastingen en Gemeenten er
  ooit over? Nee toch? We laten het bij ge-
  ruchten en spreken meewarig ons leedwezen
  uit, maar zij die in een flinke loonschaal
  aan de touwtjes trekken laten het vaak erg
  áf-weten.
  Normáál húren? Ja graag !!

  Reactie door Madelief — dinsdag 18 oktober 2005 @ 13.42 uur

 11. Goh. Madelief.

  Dat je Fokker aantipt. Ik, als oud Fokkeriaan geeft mij dat een goed gevoel.
  Ik ben in 1978 het westen ontvlucht naar het Noorden. En met weemoed, heb ik de ondergang van Fokker op afstand moeten aanschouwen. Frans Swartouw heeft alles op alles gezet om Fokker van de ondergang te redden. Fokker is op een ordinaire manier uit de markt gekocht door Dasa met medewerking van de Nederlandse overheid.
  Vergeet niet dat de linkse jongens van de PvdA het hardst riepen moeten wij een particulier bedrijf steunen, zij gaan maar fuseren met die of genen. Echt dat zooitje wat toen in de Haag zat, deden het niet onder dan dat van nu. Het is te veel om dit nu op papier te zetten. Maar Fokker is als zoveel bedrijven in de uit verkoop gezet. Ik zal nooit vergeten dat de duitse ambssadeur in Nederland toen zei als Nederland zo doorgaat verkopen zij straks alleen nog bloemkolen.

  Reactie door Old Henk — dinsdag 18 oktober 2005 @ 14.16 uur

 12. Mensen met een eigen huis kunnen de hypotheekrente aftrekken en hebben daardoor een lager belastbaar inkomen.

  Dit is een fiscale aangelegenheid en heeft volgens mij niet echt iets met het zorgstelsel te maken.

  Als je het probleem wilt verhelpen, dan denk ik dat je hier moet aansturen op wijziging van de belastingregels.

  Reactie door Derk — dinsdag 18 oktober 2005 @ 15.00 uur

 13. Volgens mij wist het kabinet dit echt wel, hoor. Ze sluiten alleen hun ogen ervoor. Meer niet. Het is toch niet hun probleem. Zij kunnen die hoge premies wel betalen. Daarom maakt het hen ook niks uit.

  Ik begrijp sowieso niet dat idee van ‘iedereen betaalt in beginsel dezelfde premie’ . Het is in mijn ogen zo’n onzin. Je moet namelijk via een bureaucratische achterdeur maar zien hoeveel ‘compensatie’ je krijgt…

  Ik heb nu al uitgerekend dat ik het eigenlijk niet kan betalen, ook niet met die zorgtoeslag erbij. Ik heb weinig aan die toeslag. De vraag van mijn kant is dan ook waarom er geen inkomensafhankelijke premies zijn gekomen. Dat lijkt mij veel eerlijker dan dit domme, ondoordachte systeem.

  Ik houd mijn hart vast voor komend jaar. Er zullen veel problemen ontstaan, dat weet ik al bijna zeker.

  Reactie door DJ Digital — dinsdag 18 oktober 2005 @ 15.18 uur

 14. De zoveelste gore naaistreek van dit gruwelkabinet met z’n nog steeds voortdurende Neverending Nightmare van Doctor Evil. Op de vraag of ze dit van te voren al wisten, natuurlijk het zijn toch zelf de bedenkers van dit horrorsenario. Bedenk één ding, als zij er niet beter van zouden worden, dan was deze hele nachmerrie voor ons niet doorgegaan. Het enigste wat wij gegarandeerd aan het nieuwe zorgpakket hebben is, een lege portomonee, slapeloze nachten, nachtmerrie’s, een inmiddels opgebouwde kwalen en gebreken lichaam, manisch depressieviteit etc. Wat de verassingen van hun kant betreft en voor hun heel toevallig goed uitpakkende voordeeltjes, voorspel ik dat we er nog lang niet zijn. Voor 2007, dus voor de tweedekamer verkiezingen hebben zij de zakken van hun zelf al behoorlijk volgepropt inclusief voor hun rijke vriendjes en kiezertjes die ze op deze manier goed te vriend houden.. Ik weet zeker dat aan het eind van hun periode dat de minima (de zwaksten) de meeste bezuinigingen hetzij niet alles opgehoest hebben. Dit is allemaal met zeer voorbedachte rade bekokstoofd en heel gerafineerd uitgedokterd. Ze gaan natuurlijk zeggen dat ze dit over het hoofd hebben gezien. We weten wie het zegt, we weten wie ze zijn, we weten waar toe ze in staat zijn met hun nazi praktijken. Verdere uitleg in deze is geheel overbodig, gezien de ervaringen met dit liegende achterbakse gruwelkabinet van Doctor Evil.

  Reactie door The Scarlet Pimpernel. — dinsdag 18 oktober 2005 @ 16.12 uur

 15. Ik heb op de site van de belastingdienst eens voor de aardigheid een proefberekening gemaakt voor het uitrekenen van de hoogte van de zorgtoeslag die ik krijg per jaar.
  Het komt erop neer dat ik per maand ongeveer 18 euro meer moet gaan betalen aan zorgpremie in vergelijking met dit jaar.
  Als je ongewild van een minimum inkomen afhankelijk bent dan tikt dat toch behoorlijk aan.
  Solidariteit is alleen nog maar een loze kreet aan het worden in Nederland.
  Voor wie is dat zoet in 2006 eigenlijk voorbestemd?

  Reactie door Erik — dinsdag 18 oktober 2005 @ 16.46 uur

 16. @5 Hier sluit ik me volledig bij aan, al die bangmakerij, aangaande ons naderende persoonlijk falliet, kan me niet schelen, als de nood aan de man is volgt de “Muskens-strategie” (ook een mooie voor Van Dale). Ik ga stelen voor mijn dagelijks brood, en als het gevang daar op volgt nou en??

  Met mij vele duizenden, begin maar vast te bouwen.

  Reactie door Johan Smeets — dinsdag 18 oktober 2005 @ 17.31 uur

 17. Het beste zou zijn dat de hypotheekrente-aftrek zou verdwijnen en tegelijk een belastingverlaging zou worden doorgevoerd.
  Een vlaktaks kan bijvoorbeeld deze onbedoelde neveneffecten voorkomen en stimuleert de economie. Wel alle aftrekposten afschaffen. En alle flauwekul-subsidies afschaffen, dus alle subsidies die geen noodzakelijke inkomenssteun zijn. Maar goed, dan ben ik, denk ik, bij de verkeerde partij.

  Reactie door Henk — dinsdag 18 oktober 2005 @ 17.37 uur

 18. Het zorgstelsel wordt voor iedereen met een laag inkomen gewoon duurder. En met het verlagen van de eigen huizenbezitters m.b.t de hypotheekrente laat zien dat die aangepakt moet worden .Het grootste gevaar is niet het terrorisme maar de armoede die niet alleen in “andere”delen van de wereld heerst maar zo langzamerhand deze kant op gaat. We hebben nu al een voedselbank het moet toch niet beroerder worden. Mijn vraag is alleen hoe kunnen we een rechtvaardiger en socialere wereld en land krijgen als de naar mijn mening goed betaalde hoge heren zo doorgaan.Waarom en hoe lang pikken we dit nog????

  Reactie door alexandra — dinsdag 18 oktober 2005 @ 17.39 uur

 19. @ 18 Het is een rommeltje over de hele linie, misschien tijd voor een volksgerecht, met guillotine?

  Reactie door Johan Smeets — dinsdag 18 oktober 2005 @ 17.57 uur

 20. Zorgen hebben is een samenstel van faktoren
  waarop niet altijd nog verder te bezuinigen
  valt.
  Tav hypotheekrente-aftrek nog even dit:
  huiseigenaren, betalen dus een dubbele OZB,
  moeten extra verzekerd zijn voor het pand
  op zich, en ook vervanging van zaken die
  anders voor de verhuurder zijn, bijv. dak-
  goten, groot onderhoud en cvketels, kunnen
  nu eenmaal niet op een koopje (zwartwerken
  toch verboden?), stormschade die niet voor
  rekening van de verzekering is, omdat er
  wel scháde is, maar niet aan de norm “storm” voldoet etc. zijn vaak grote
  kostenposten, waarbij de ‘teruggave’in geen
  verhouding tot de kosten staat, óók als je
  zou willen spreiden.
  Huurders mogen maar een aantal procenten
  van hun inkomen verwonen, maar eigenaren
  met klein gebleven salarissen, ‘verwonen’
  vaak wel 10 % meer, dan de partikuliere
  huurder.
  Men stelt zich dus vaak van het “eigen-huis
  bezit” echt wel iets teveel voor.
  Heel wat mensen hebben dus wel húúrsubsidie
  gekregen, gerelateerd aan hun inkomsten en
  in verhouding tot hun huurbedrag, gelukkig
  voor hén allemaal !.

  Dit om iets meer begrip te krijgen voor dit
  feit, maar graag had ik mijn huis verkocht
  aan een doorstromer en in diens eenvoudige
  woninkje getrokken, maar dat was niet mogelijk, te lánge wáchttijden om daarvoor
  aan de beurt te komen en ‘ruil’ mocht in-
  middels niet meer: regelgeving waardoor
  menigeen aan twee kanten dus niet geholpen
  werd, jammer dus.
  ——————————————
  Henk, Wij hadden toen nog naar Hoogevee ge-
  kund, maar dat kon helaas niet doorgaan.
  In welke hoek zat je daar aan de Legmeerdijk of bij wie?
  Alleen als je het wilt vertellen natuurlijk
  hoeft niet per se. Heb je het daarna echt
  nog naar je zin gehad? Welke Henk ben je
  hier nu? Fijne avond !

  Reactie door Madelief — dinsdag 18 oktober 2005 @ 20.02 uur

 21. @20

  Wat betreft de hypotheekrente-aftrekvehaal van jou, daar heb je volledig gelijk in. Er wordt gedacht dat huiseigenaren ten opzichte van huurders alleen maar voordelen hebben, maar dit is absoluut een vertekent beeld.

  Reactie door ACCEPT — dinsdag 18 oktober 2005 @ 20.12 uur

 22. Moi, Madelief

  Ik ben nog steeds de zelfde Henk alleen nu zonder achternaam. Ik kwam er achter dat google je door alles heen weet te vinden.
  Ik was een medewerker bij Fokker-Schiphol al in 1955, in 1968-1975 Avio-Diepen later Fokker-Ypenburg, 1975-1978 Fokker-schiphol. Mijn beroep was automatiserings-pief, nog met de eerste computer gewerkt bij de IMB fabriek te Slotervaart en op cursus geweest boven IBM-winkel in de Heiligerweg. Zo’n mooi bedrijf als Fokker krijgt Nederland nooit meer.

  Reactie door Old Henk — dinsdag 18 oktober 2005 @ 20.48 uur

 23. Vandaag hoorde ik iemand zeggen: als ik geen geld genoeg meer heb, dan ga ik voedsel stelen.

  Ik hoop echt dat ik het hem uit het hoofd heb gepraat en dat hij mijn advies, om dan eerst naar een voedselbank te gaan, ter harte neemt.

  Eigenlijk erg dacht ik later, dat iemand op leeftijd, die nog nooit een misstap heeft begaan, zich zo iets voorneemt.

  Zelfs in het overleven…moet je een keuze maken: ga ik stelen of naar de voedselbank.

  Beide keuzes tasten de eigenwaarde ernstig aan…en JPB maar zwaaien met z`n normen en waardenpapieren, die hij en zijn slopersmaten bij voortduring uit de kast trekken en er weer instoppen.

  Is het sadisme of een Sociaaldefect?

  Reactie door e.krul — dinsdag 18 oktober 2005 @ 20.57 uur

 24. Beste E.krul

  Is er een web-site, waar je de voedselbanken kunt vinden? Hoe liggen die verdeeld in de lande. Er was eens een bisschop in Brabant, die met godsovertuiging zei “bij honger mag je best een brood stelen” maar dat is een long, long time ago.

  Reactie door Old Henk — dinsdag 18 oktober 2005 @ 21.40 uur

 25. Mijn gebruikersnaam hier is niet voor niks twijfelaar. Op zoek naar meer sociale rechtvaardigheid schiet je er m.i. niets mee op als je de ene groep helpt maar een andere even hard financieel de vernieling in helpt.
  De nuance is in topics zoals deze af en toe weer ver te zoeken. Het gemak waarmee er vanuit gegaan wordt dat men wel zonder de renteaftrek kan getuigt van weinig inzicht, of van een soort ik-mentaliteit die je aan de rechterzijde helaas al te veel ziet.
  Het hanteren van de botte bijl op dit gebied zal bovendien averechts werken op veel fronten ben ik bang. Het laten ploffen van de woningmarkt doet het doorstromingsproces stagneren, iedereen blijft zitten waar hij zit.

  Reactie door twijfelaar — dinsdag 18 oktober 2005 @ 22.04 uur

 26. Straks zijn er meer mensen die onder de brug wonen dan erboven. En ook nog eens niet voor ziektekosten verzekert.

  Reactie door johanna — dinsdag 18 oktober 2005 @ 23.29 uur

 27. 25 Twijfelaar

  Ik twijfel er niet aan dat je gelijkt hebt.

  Reactie door e.krul — woensdag 19 oktober 2005 @ 9.59 uur

 28. t-wegdenken

  Reactie door e.krul — woensdag 19 oktober 2005 @ 9.59 uur

 29. Er zitten wel meer vreemde effecten in deze regeling. Een alleenstaande ouder met een inkomen beneden € 17.500 en een kind van 18 jaar of ouder zonder inkomen krijgt maximaal 2 x de maximale alleenstaanden zorgtoeslag (totaal dus ca. € 775) terwijl dezelfde alleenstaande die samenwoont met b.v. een vriend, borer, zus oid zonder inkomen bij hetzelfde inkomen een veel hogere toeslag krijgt (de maximale toeslag van ruim € 1.100 namelijk)omdat er dan wel sprake is van een toeslagpartner.

  Reactie door Frans54 — woensdag 19 oktober 2005 @ 15.05 uur

 30. Ook de manier waarop de zorgpremie in de aftrek buitengewone lasten verwerkt wordt heeft vreemde gevolgen. Volgens de informatie waarover ik beschik is de premie voor de basisverzekering niet aftrekbaar als buitengewone lasten, wel wordt de drempel van 11,2% verlaagd met de (normpremie-ontvangen zorgtoeslag)

  Dat leidt ertoe dat iemand met een goede gezondheid die een hoog eigen risico kan accepteren en een lage premie van bv € 955 weet te bedingen en aan het eind van het jaar zijn noclaim van € 255 ook nog terug krijgt uiteindelijk € 700 kosten heeft waartegenover hij zijn drempel ziet dalen met € 1040 (even zonder rekening te houden met zorgtoeslag die bij gelijke omstandigheden gelijk is) hij heeft dus feitelijk een voordeel van € 340 in de aftreksfeer.

  Iemand met een minder gezondheid die dus niet het risico van een hoog eigen risico kan nemen komt b.v. uit op een premie van € 1140, krijgt niet zijn noclaim terug en ziet eveneens zijn drempel dalen met € 1040 wat in zijn geval een nadeel in de aftreksfeer betekend van € 100.

  Niet bepaald een voorbeeld van bescherming van de zwakkeren in de samenleving.

  NB de genoemde bedragen zijn schattingen of gebaseerd op (voorlopige)cijfers die mij op dit moment bekend zijn.

  Reactie door Frans54 — woensdag 19 oktober 2005 @ 15.27 uur

 31. 22. Och wat leuk Henk ! Zelf werkte ik van
  ’60-’63 bij de “buren” verderop, en m’n
  ega was werkzaam aan de Legmeerdijk na
  1980, dus je bent hem niet tegengeko-
  men, maar dan in de technische, onder-
  steunende sfeer en werd op verschillen-
  de afg. ingezet, na de diverse inkrim-
  pingen.

  Zelf maakte ik elders nog mee de half-
  automaat van Bull, die werd ingezet op
  boekhoudafdeling en bij te hoge kamer-
  temperatuur op tilt sloeg, en paniek
  dus toen nog alom. Ik werkte dus non-
  stop van ’58 t/m ’71 met de vakantie-
  dagen, die toen golden, je kent dat !
  Na 1980 nog enkele jaren op “uitzend-
  voorwaarden”.

  Je hebt alleszins gelijk Henk. Zó’n
  mooi bedrijf krijgt Nederland nooit
  meer. Ook voor ons verbijsterend om ‘n
  boedelveilig er ter plekke bezocht te
  hebben. Consternatie en ontgoocheling
  bij diegenen die er totaal in op gingen
  en ikzelf destijds dus bij de “buren”:
  grotere dynamiek was er niet denkbaar!

  Ook de KLM-ers waren hun droom kwijt
  toen ze de supervisie kwijt waren.
  Ik heb er heel wat Hóógvliegers in de
  diverse gangen zien wandelen, met niet
  allemaal evenveel succes (wist ik véél)

  Na het om zeep helpen van de scheeps-
  industrie en een stuk autobranche, de
  grootste klappen uitgedeeld aan lang
  gewenste jongensdromen, die er hun baan
  in vonden en stuk voor stuk klappen
  ontvingen. Ik moet nog steeds vinden
  waar soortgelijke tewerkstelling voor
  zulke vaktechneuten is te vinden en hen
  letterlijk aan de Legmeerdijk te hebben
  zien staan, 16 maart 1996 was een ver-
  schrikkelijke klap voor velen !.

  Voor jouw vak Henk zal het zeker niet
  eenvoudig geweest zijn: de kinderziek-
  ten moesten er nog uit, ook elders in
  de automatisering.

  Voor onze ‘lichting’ is het veelal zeer
  moeilijk een verzorgde oude dag te kun-
  nen verwachten, door ons ‘vroeg tewerk
  gesteld worden’ onttrokken werkgevers
  zich aan pensioenopbouwregels en nu ze
  toch moeten uitkeren worden we ‘bang’
  gemaakt dat er mogelijk onvoldoende
  geld voor is, te schandalig voor woor-
  den. Vergelijkenderwijs hadden we toen
  de langste werkweken t/m zaterdag 12.30
  en de kortste vakanties.

  De universitair geschoolden van die
  tijd, later en nu nog, bouwen soms nog
  geen 30 jaar pensioen op, ook gerekend
  naar het feit dat veel langer durende
  studies volgden ivm specialisatie of
  door het vak al op 55 -jarige leeftijd
  met pensioen moeten, en er dus zeker
  niet slecht vanaf zijn in verhouding
  tot de grote groep die er een veel
  langduriger arbeidstijd in had zitten.

  De vrijblijvendheid om te kunnen HUREN
  werd ook al onmogelijk gemaakt, zodat
  men de tering naar de nering kon zetten
  en geeft het dus geen pas om mensen
  eerst tot over hun oren in de moeilijk-
  heden te werken en voorgenomen studies
  onmogelijk te maken, om ze vervolgens
  aan de kant te zetten met een cursus:
  “Hoe verkoop ik me als sollicitant het
  beste en hoe kleed ik m’n c.v. daartoe
  in en schrijf ik mijn brief?”
  Ja ..ja…zo ging dat eind vorige eeuw.

  Heel Nederland een huurhuis, wat denk
  je daarvan? Wil je een boot of buiten-
  huis? Prima, dan graag een klein flatje
  en bij malheur kun je afstoten wat de
  meeste kosten gaf en blijft er nog al-
  tijd een dak boven je hoofd mogelijk.

  Huren? Voor veel mensen: ja graag !!.

  Reactie door Madelief — woensdag 19 oktober 2005 @ 20.10 uur

 32. Ik heb de berekening een tijdje terug ook gemaakt en ik kom tot de conclusie dat ik er elke maand zo,n 20 euro bij moet leggen om op hetzelfde peil te blijven als voorheen,maar dan mag mij dit jaar niets overkomen (dan ben ik de no-claim kwijt),want die heeft deze KL.Te Regering er voor het gemak voor iedereen bijgeteld. Wil ik uitkomen dan rest mij de basisverzekering te nemen en de aanvullende verzekering te laten schieten. Ook in dit geval als ik de 255 euro van de no-claim terugkrijg.

  Reactie door JE. Mulder — donderdag 20 oktober 2005 @ 3.54 uur

 33. In mijn jeugd hoorde ik het ook al binnen
  de kerken zingen: opent uwen mond, laat uw
  kiezen trekken…..dat ze dat nog eens echt
  zouden propageren had ik nooit gedacht !
  Dat wordt dan nog een voordeeltje extra
  voor de schatkist: nieuwe identiteitsbe-
  wijzen ! Niet alleen op je wenkbrauwen
  lopen, maar ook nog eens op je tandvlees
  bijten. Dat zal echt uitdraaien op:
  verkiezings-gemompel en -gemummel.
  Zeker weer net zoals na de 2e WO:broodpap!
  Nog iemand trek in een flinke beker
  abattoirsoep? Kippensoep, groentensoep,
  rundvleessoep of gevulde tomatensoep?
  Laten ze die maar weer langs de deuren
  laten komen, niet alleen heerlijk, maar ook
  een gat in de markt voor de ondernemer !
  Leuk vervangingsmiddel voor lege monden,
  lege magen !

  Reactie door Madelief — donderdag 20 oktober 2005 @ 14.45 uur

 34. 33. Oh jé, bij de verkeerde topic ge-
  plaatst, sorry.
  (Kerk declareert kosten….etc.)

  Reactie door Madelief — donderdag 20 oktober 2005 @ 14.50 uur