Als het onderwijs je lief is…

…kijk dan bij de Buitenhof-editie van vandaag naar de bijdrage van mevrouw Marijke Verbrugge, ex-lerares klassieke talen. ‘We zetten onze kinderen in een geestelijke hongersnood.’

Wat zeg je ook weer in zo’n geval?
De spijker op z’n kop!

Opties voor delen:
 • NuJIJ
 • eKudos
 • del.icio.us
 • Digg
 • Google Bookmarks
 • email

zondag 23 oktober 2005 :: 13.03 uur

46 Comments

46 reacties

 1. Eens! Een hele charmante dame met een goed verhaal. Al was het voorbeeld met het laten leren van de exacte jaartallen misschien een beetje vergezocht.

  Reactie door Jory — zondag 23 oktober 2005 @ 13.15 uur

 2. Die heeft kennis van zaken.Marleen Barth en de andere PvdA-ster hadden weinig in te brengen.

  Reactie door JE. Mulder — zondag 23 oktober 2005 @ 13.17 uur

 3. Mijn ervaring is dat “feiten” (jaartallen) vaak de kapstok zijn om je de loop der gebeurtenissen te herinneren. Hoe vaak ik wel niet mensen tegen kom wel bepaalde gebeurtenissen kennen maar niet weten in elke volgorde ze zich hebben afgespeeld.

  Hetzelfde geldt ook vaak voor vaardigheden en kennis. Kennis of beter inzichtelijke en parate kennis stelt mensen instaat om te weten welke vaardigheden ze moeten toepassen. Deze parate kennis ontbreekt veel te vaak, waardoor ze met hun handen in het haar zitten en niet weten welke kant ze op moeten, maar dit zelf niet door hebben!

  Reactie door Gideon — zondag 23 oktober 2005 @ 14.37 uur

 4. doodzonde dat zo iemand niet meer voor de klas staat. Ze had van A-Z gelijk. en inderdaad… Jaartallen leren is ook enorm handig

  Reactie door Martijn — zondag 23 oktober 2005 @ 14.51 uur

 5. Dat was inderdaad een goede bijdrage. Opvallend was wel de wijze waarop mevrouw Haver continue probeerde in te breken op de bijdrage van mevrouw Verbrugge. Met name de continue nuancering vond ik op een gegeven moment echt huichelachtig. Natuurlijk speelt mee dat de PvdA de zoveelste onderwijsvernieling als een boomerang op zich ziet afkomen. Laten we daarom vooral hopen dat alle aanstaande plannen met het “Hoger Onderwijs” vooral op de plank blijven liggen. Kaasstolpbestuur maakt wat dat betreft vaak meer kapot dan je lief is…

  Reactie door Alex Mink — zondag 23 oktober 2005 @ 14.51 uur

 6. Kan iemand hem even recoden naar een ander formaat?
  Zelfs realplayer kan er weinig chocola van maken…

  Reactie door Emil Jacobs — zondag 23 oktober 2005 @ 15.12 uur

 7. Het was Mevrouw Hamer.Maar natuurlijk viel zij Marijke Verbrugge aan. Het was het onzalige plan van Mevr. Netelenbos indertijd.

  Reactie door JE. Mulder — zondag 23 oktober 2005 @ 15.34 uur

 8. Zelf vond ik de column over gruiten ook treffend.
  In groningen doen scholen ook mee Groningse Gruiten!

  Reactie door evalien — zondag 23 oktober 2005 @ 16.07 uur

 9. Parate kennis zou niet meer noodzakelijk
  zijn, omdat men veel kan ópzoeken.
  Echter als men over een tijdsbeeld praat is
  het jaartallen enigszins bij benadering in
  het hoofd hebben, de voorwaarde om aan een
  intensief gesprek nog te kunnen meedoen.
  Zo ook is het eenvoudiger te plaatsen, wan-
  neer men deze geassocieerd weet aan bijv.
  regerende vorstenhuizen en republieken.

  Overigens onderteken ik tegenwoordig met
  “hargrussen”(hartelijke groeten en kussen
  en hier kan ik dan wel volstaan met de
  BWVB-tjes. (Beste wensen voor beterschap)!,
  privé dan wel te verstaan.

  P.S. Taalverminking maakt het voor buiten-
  staanders hoe langer hoe moeilijker nog
  enige logica in onze grammatica te zien.
  Met z’n állen fonetisch schrijven en ieder-
  een heeft direct een “inburgeringsdiploma”.
  Naast Réchten studeren is er dan een ver-
  plicht vak: (góéd) Nederlands en zo zijn er
  nog wel meer vakken.

  Overigens wordt het directe ‘linken’ aan
  Frans en Engels nu al veel minder makkelijk
  doordat “uitgangen” werden veranderd.
  We maken het dus zelf al jaar en dag onmo-
  gelijk na 1960 om ook de talen om ons heen
  gemakkelijker aan te leren. Dat het Neder-
  lands ontdaan werd van de “ch”, ná een “s”
  en minder Niederländisch werd was een ver-
  eenvoudiging, maar er zijn er té véél door-
  gevoerd die absoluut géén vereenvoudiging,
  ook internationaal, inhielden, integendeel.

  Reactie door Madelief — zondag 23 oktober 2005 @ 16.58 uur

 10. Natuurlijk is kennis enorm belangrijk. Dat maakt uiteindelijk het verschil tussen bijvoorbeeld een jurist of een huisarts. Hun vaardigheden en attitudes zullen wellicht vergelijkbaar zijn, hun kennis is bepalend voor hun vak.
  Een uitspraak van oud CPN-er Marcus Bakker was: “Nu kunnen eindelijk ook de arbeiderskinderen naar het gymnasium, schaffen ze het gymnasium af”
  Een andere die me altijd bijgebleven is: “De leraar moet niet dalen, de leerling moet klimmen” Wiens uitspraak dit was weet ik niet meer.

  Reactie door Henk — zondag 23 oktober 2005 @ 17.01 uur

 11. Scholieren MOGEN ook niet al teveel weten. Voordat je het weet heb je dadelijk weer allemaal van die keuringsartsen bij het UWV die niet doen wat de baas zegt. Of alleen maar mensen die VVD stemmen ;-(

  Reactie door Ben van der Spank — zondag 23 oktober 2005 @ 20.45 uur

 12. Ach natuurlijk nu begrijp ik het, alleen onwetende domme mensen stemmen links !!!!!!Of alleen slimme stemmen VVD (of rechts)

  Dank je Ben, bevestiging van wat ik al wist.
  Of begrijp ik het verkeerd en moet ik ook links gaan stemmen ?? dan maar niet stemmen.

  Reactie door hac — zondag 23 oktober 2005 @ 21.44 uur

 13. Als docent Engels op een Havo/Vwo-school merk ik dat het niveau van de leerlingen de afgelopen jaren schrikbarend is afgenomen. Ik zou het woord “onnozel” nog net niet in de mond willen nemen.

  Oorzaak is naast een gebrek aan pure kennis, de motivatie om er iets van te maken. Dit is voor een groot gedeelte te wijten aan de onderwijsvernieuwing van de afgelopen jaren die onderwijsvernielingen blijken te zijn. Het accent is teveel op vaardigheden gelegd en te weinig op kennis. Het onderwijs is te vrijblijvend geworden.

  Het ergste van alles vind ik dat dit allemaal wordt verdoezeld met cijfertjes. Grotere percentages dan vroeger halen een diploma, dus dan mogen we immers spreken van een succes? Dat het niveau enorm is verlaagd en dat er (waar nodig) zonder schroom wordt opgewaardeerd…. daarover wordt niet gesproken.

  Het onderwijs is ziek en wordt steeds zieker. Het nieuwe leren, competentiegericht onderwijs, projectonderwijs, breek me de bek niet open. Het onderwijs moet weer eisen stellen, de discipline moet terugkomen, er moet weer de nadruk worden gelegd op kennis zonder de vaardigheden te verwaarlozen. Daarnaast moeten docenten in staat gesteld worden gewoon hun werk te doen zonder alle toeters en bellen er om heen. Alleen dan kan het tij nog gekeerd worden.

  Reactie door Peter Smit — zondag 23 oktober 2005 @ 22.01 uur

 14. Maar, Peter, dan moet iemand de kar trekken. Misschien de SP ? Of toch Fortuyn’s plan om het hele gesubsidieerde onderwijsmiddenveld te elimineren weer eens van stal halen. Want of je nu links of rechts bent, dát had Fortuyn heel goed in de gaten. Onderwijsgevenden worden bijkans gek van moeten uitvoeren van de gedachtenspinsels van al deze gesubsidieerde onderwijsvernieuwers, die natuurlijk aan de gang blijven omwille van diezelfde subsidies.
  Kom SP, kaart het eens aan in de Tweede Kamer, een vijfjarige stop op onderwijsvernieuwing. (vakinhoudelijke vernieuwing moet natuurlijk wél doorgaan)

  Mijn slaagde een tweetal jaren geleden voor zijn Havo met een 7 voor Duits. Hij haalt echter ternauwernood het niveau van Jean-Marie Pfaff.

  Reactie door Henk — zondag 23 oktober 2005 @ 22.29 uur

 15. In ieder geval is duidelijk dat de PvdA de komende decenia van het onderwijs moet afblijven.

  Ik ben toevallig docent aan de school waar ik 10 jaar geleden mijn Mavo diploma haalde en als ik het niveau van de Mavo van toen vergelijk (oa via lesmethoden) met VMBO-T (wat zwaarder zou moeten zijn als de oude Mavo) leerlingen van nu (waar ik ook met veel plezier les aan geef) dan is dat schrikbarend veel lager.
  Daarnaast lijken al die werkstukjes en projectjes meer bezigheidstherapie dan dat de leerling er iets van opsteekt.
  En de remedie die de laatste tijd de kop op steekt is nog meer van het “nieuwe leren”
  Dat zal de zaak nog veel erger maken en dat zal de politiek moeten voorkomen.
  Ik zou hier graag nog een hele beschouwing over de kwaliteit van de huidige HBO lerarenopleidingen aan toe willen voegen, maar dan gaat het heel laat worden.
  Toch maak ik mijn opleidingen dit jaar maar af, maar het voegt weinig toe aan mijn inhoudelijke vakkennis en lesgeven leer je er ook al niet.
  Toch blijft het een mooi vak.

  Reactie door Bart — zondag 23 oktober 2005 @ 22.40 uur

 16. Dat is nou precies wat ik bedoel. Vele halen prachtige cijfers terwijl het niveau ver beneden peil is. Wie de kar moet trekken? Dat is moeilijk… zolang half onderwijzend Nederland als slaafjes achter de onderwijsvernielers uit Zoetermeer aanlopen is er weinig hoop.

  Reactie door Peter Smit — zondag 23 oktober 2005 @ 23.25 uur

 17. @13
  Beste Peter,
  Je zegt: “Als docent Engels op een Havo/Vwo-school merk ik dat het niveau van de leerlingen de afgelopen jaren schrikbarend is afgenomen. Ik zou het woord “onnozel” nog net niet in de mond willen nemen.”

  Wat zegt dat dan over kinderen die op een VMBO school zitten. Zijn die nog minder dan onnozel? En is het niet zo, dat kinderen met een CITO-score van pakweg 538 met het schooladvies VWO / HAVO de “gemeten” mogelijkheid bezitten om er een succes van te maken?

  Ik ben van mening dat onnozelheid méér blijkt uit andere zaken in het dagelijks leven zoals een tekort aan praktisch inzicht en gebrek aan sociale vaardigheden dan het opzeggen van jaartallen. Neemt niet weg dat het ook heel belangrijk is om kennis te vergaren.
  Ik heb het zelf nooit als een gemis ervaren – behalve op mijn CV en mijn sollicitatiekansen – dat ik slechts LO en LTS heb gedaan.
  Misschien zegt jouw stelling meer over de leerkrachten die de stof aanbieden en minder bevlogen zijn dan vroeger? Het is toch aan de school- leerkrachten en de eisen t.a.v. het niveau – om deze kinderen iets bij te brengen. En als dat maar ten dele lukt, hoe kun je die dan het stempel onnozel geven?
  Uit bovenstaande blijkt vast dat ik niet deskundig ben.
  Goede morgen overigens

  Reactie door Gandalf — maandag 24 oktober 2005 @ 7.01 uur

 18. Het is een illusie om een goed werkend onderwijsstelsel te verwachten, terwijl de selectie van het bestuurlijk apparaat gebaseerd is op middelmatigheid (populariteit). Misschien moet je wel toegeven dat zolang het onderwijs niet door marktkrachten richting wordt gegeven, er nooit een écht goed onderwijsstelsel zal komen.

  Reactie door geldwolfje — maandag 24 oktober 2005 @ 7.14 uur

 19. Ik blijf erbij dat de vroegere HBS met wel 30 vakken en ook nog eens op een zaterdagmorgen naar school de beste onderwijsvorm was. Natuurlijk ben ik in de loop der tijden veel dingen vergeten,maar wij moesten er indertijd heel veel voordoen om voor elk vak een goed cijfer te halen. Die tijd moet weer terugkomen in het onderwijs. Ik merk het bij Quiz-vragen dat de kennis van de leerlingen van nu beduidend lager ligt dan in de tijd van zo,n 40 jaar geleden,waar ik het nu over heb.

  Reactie door JE. Mulder — maandag 24 oktober 2005 @ 7.48 uur

 20. Dik 15 jaar terug kon ik mijn kinderen nog
  wel helpen op VWO-niveau (!), terwijl ik
  zelf aanzienlijk lager geschoold werd en
  dan gold dat voor wiskunde en vreemde talen
  Hun ‘bovenbouw’jaren mbt tot economie, schei- natuurkunde werd direct al een stuk
  moeilijker.
  Echter de tijd waarin ál het huiswerk moest
  worden geklaard, verhoudingsgewijs hoe langer hoe minder en relatief gezien bleef
  er weinig tijd over voor ontspanning, of
  een sport/bijbaantje.
  Het voordeel hadden zij nog van een keuze
  pakket dat aansloot op hun interesse en
  aanleg.
  Om aan het diploma atheneum te komen hebben
  ook zij verhoudingsgewijs veel te veel tijd
  moeten steken in vakken, die of niet/nooit
  van toepassing zouden zijn in hun latere
  leven, danwel vakken die gemakkelijk later
  in de avonduren álle tijd van de wereld
  hadden krijgen en waarbij lés er in krijgen
  eigenlijk minimaal vereist was.
  T.b.v. de doelstelling werd er dus in dat
  traject veel energie verspild dat beter één
  van de andere vakken ten goede had kunnen
  komen.
  Ook werd/wordt (?) veel te weinig benadrukt
  dat ‘zelf ópzoeken in woordenboeken etc.’
  het gróte voordeel kan hebben, van direct
  ‘fotografisch’ opslaan en nadien ‘twijfels’
  minder vaak zullen optreden.
  Ook onvoldoende aandacht heeft dat, zeker
  in de leeftijd t/m 16 jaar het ene kind be-
  duidend meer slaapuren nodig kan hebben dan
  het andere en in de ‘onderbouw’ van het v.o
  veelal met een véél te groot basisvakken-
  pakket aan de slag móét en er eigenlijk on-
  voldoende huiswerkmáákuren in kan steken.
  Overal waar je je oor te luisteren legde,
  hoorde je dat er meer “uittreksels” dan
  boeken gelezen werden, en evt. het liefst
  ook nog éérst in de vertaling, waarna het
  er zélf over moeten vertellen een stuk een-
  voudiger werd.
  Nog steeds wordt er onvoldoende rekening
  mee gehouden dat het ene kind een absolute
  ‘A’-aanleg kan hebben en het andere veeleer
  een ‘B’-geschiktheid van nature bezit.
  Welke tijd er in alle ‘rust’ soms overblijft voor ‘maatschappelijk gezinsle-
  ven’ etc. is ver te zoeken.
  Over de gehele linie hoorde je van alle
  kanten dat álle brugpiepers na het eerste
  semester de Herfstvakantie gebruikten om
  eens flink slááp in te halen en al vast
  ‘vooruit’ te lezen. Het gehalte van wat aan
  kennis werd overgebracht was begin jaren
  tachtig zeker niét gering te noemen.
  De invloed van tv en pc zal zeker ten goede
  en ten kwade hebben kunnen werken, maar
  daar heb ik dus nooit klachten over gehad:
  die hadden ze niet op de kamer tijdens hun
  v.o. periode en dat heeft het dus ook ener-
  zijds een stuk gemakkelijker gemaakt !.

  Reactie door Madelief — maandag 24 oktober 2005 @ 8.32 uur

 21. @12, goedemorgen hac,
  Jij zoekt een bevestiging van wat je al ‘wist’.
  Maar voor wat het waard is, je begrijpt het idd verkeerd en als je moet kiezen tussen VVD en niet stemmen doe dan maar het laatste.

  Reactie door Ben van der Spank — maandag 24 oktober 2005 @ 8.48 uur

 22. De troonrede kunnen begrijpen en uitleggen zou een absolute minimum eis moeten voor begrijpend lezen/luisteren. Of wellicht het wetboek kunnen lezen en begrijpen?

  Praktijk voorbeeld: Omdat ik Art 7:274 BW begreep stond ik veel sterker tijdens de herstructurering in onze wijk. We heb het dan ook gewonnen van de verhuurder, zelfs zonder advocaat.

  Een leesbaar en origineel essay schrijven over een actueel onderwerp zou het minimum moeten zijn voor beheersing schrijven en zelfstandig onderzoek doen.

  Dat mag wellicht een radicaal voorstel zijn maar kunnen we wellicht het vmbo 2 jaar langer maken en de havo 1 jaar? Dan is de studiekeuze niet meer gebaseerd op studieduur. Alleen het tempo en uiteindelijk niveau verschillen dan nog.

  Nog een radicaal voorstel: Stel het bezitten van een middelbare school diploma als toelatingseis voor het autorijbewijs voor iedereen die na 1985 geboren is.

  Nog radicaler: Stel een middelbare school diploma als eis voor het recht op zelfstandig handelen inclusief zowel actief als passief stemmenrecht voor iedereen die na 1990 geboren is.

  (Disclaimer: Het bovenstaande is niet allemaal even serieus bedoeld.)

  Reactie door Gideon — maandag 24 oktober 2005 @ 14.49 uur

 23. 22. hahaaha, lekker ding, zo lusten we er nog wel een paar!
  Trouwens….nog niet eens zo gek de koppeling met het auto rijbewijs..

  Reactie door kaatje — maandag 24 oktober 2005 @ 15.32 uur

 24. 23 Ja leuk, Kaatje, dacht ik ook eerst.
  Echter ik weet van genoeg andere cursis-
  ten hoe menig diploma ook grotendeels ge
  haald wordt met een “multiple choice”.

  Die aldus geslaagden, kom ik daarna lie-
  ver niet tegen. Als je eens zou weten
  hoe ontzettend die mensen soms gezákt
  zouden moeten zijn na een onjuist zelf
  geformuleerd antwoord….’t idee is dus
  perfect, echter met uitzondering dan van
  dat ‘natte vingerwerk’ bij multiple
  choice-beantwoording.

  Reactie door Madelief — maandag 24 oktober 2005 @ 17.07 uur

 25. Bij multiple choice wordt er wel een statistische corrector gebruikt om onder andere de gokkans te ondervangen. Maar tuurlijk verder helemaal gelijk, waardeloos is dat. Op een ander deel van deze weblog heb ik al eens mijn verbijstering geuit over het trieste niveau van universitaire studies, de meeste studies zijn met twee vingers in de neus voor middelmatige leerlingen te halen.

  Reactie door kaatje — maandag 24 oktober 2005 @ 17.29 uur

 26. @Gandalf: met “onnozel” bedoel ik niet het niet kunnen opdreunen van jaartallen, maar het niet hebben van een zekere basiskennis en vooral het niet hebben van de wil iets van de school te maken. Ik heb grote bewondering voor VMBO leerlingen die met beperkte capaciteiten veel bereiken. Tegelijkertijd zouden veel HAVO/VWO leerlingen met (in potentie) veel capaciteiten zich kapot moeten schamen als ze er met de pet naar gooien. Dát vind ik onnozel. Dit is gedeeltelijk de schuld van het huidige onderwijs (dat veel te weinig eisen stelt) en gedeeltelijk van de “maatschappij” die het normaal vindt dat kinderen geen huiswerk meer maken en een bijbaantje van 10 uren of meer per week hebben.

  Reactie door Peter Smit — maandag 24 oktober 2005 @ 18.30 uur

 27. Een deel van de schuld zit ook in onze beloningsmethodiek. Hoeveel studenten die mogelijk een 10 zouden kunnen halen doen gewoon de moeite niet omdat een 6 al “goed genoeg” is?
  Iedereen die hoger dan een 6 haalt wordt voor een uitslover aangezien. Vaak genoeg gaat hierdoor het gemiddelde zo ver naar beneden dat de resultaten naar boven moeten worden bijgesteld, met niveau verlaging tot gevolg. Tevens hoeft dit maar 1 keer te gebeuren en de studenten hebben door dat als er 1 student is die wel zijn best doet de hele klas daar “de dupe van is”.

  Deze hele cultuur van “goed genoeg” zouden we moeten aanpakken. Het moet overduidelijk worden dat er voordelen zijn voor studenten om een 8, 9, of 10 te halen.

  Wat voor beloning is er om beter je best te doen?

  Reactie door Gideon — dinsdag 25 oktober 2005 @ 10.42 uur

 28. Peter, mijn oudste zoon zit in het laatste jaar VMBO, hij heeft prachtjaren gehad. Hoe dit komt? Hij heeft dyslectie. Daar bovenop ADHD. De dyslectie heb ik op het L.O. in groep 4 al aangegeven, maar die vonden het pas in groep 8 nodig dit serieus te nemen. Cito-toets door de Nederlandse taal ontzenttend onderuit gehaald, maar hij zat nog wel steeds op het gemiddelde. Resultaat=VMBO, advies van de school. Hier hebben we van alles geprobeerd om dit te veranderen, maar de school wilde er niet aan.
  Nu blijkt dus, dat deze knul er op zijn sloffen komt en geen ene moer hoeft te doen en nog steeds met cijfers thuis komt van 8 of hoger. Wat te doen, wij vinden dat hij wel genoeg geluierd heeft en onder zijn niveau heeft zitten presteren. Volgend jaar MBO, daarna HBO en werken ervoor, die slimmigheid die er in zit moet hij maar eens echt gaan gebruiken.
  -Heeft niet voor niets een goed stel hersens gekregen-
  Ja, ik weet het, het zal hem wat meer moeite gaan kosten om die zelfde cijfers te halen, maar dat is niet erg, hij moet eens gaan beseffen dat niet alles hem aan komt waaien. Dus het is niet altijd van ze moeten van de school iets op willen steken, nee de scholen zouden ook eens wat beter naar de ouders moeten gaan luisteren en sommige kinderen niet meteen in hokjes moeten plaatsen. Het is zo zonde van de verloren jaren. Trouwens Gideon, alleen LTS is niks mee hoor, ze zijn vaak slimmer dan menig studiebol.
  En vroeger was het ook nog zo dat je de kans moest krijgen om te studeren, in mijn tijd was dat niet nodig, leer maar koken en strijken, want trouwen die die meiden toch wel, als ze 14 zijn, hadsiekade, werken en meeverdienen. Alles wat ik nog gestudeerd heb, heb ik mijn avonduren moeten doen, van mijn zelf zuur verdiende centjes, gewoon om dat het er bij ons thuis niet aan zat.

  Reactie door anja — dinsdag 25 oktober 2005 @ 13.35 uur

 29. @Anja,

  Binnen onze scholengemeenschap is het mogelijk dat goede VMBO-leerlingen reeds in Havo2 of Havo3 kunnen instromen. Waarom houden ze bij jullie scholengemeenschap zo vast aan “de hokjes”. Voor je zoon (die ongetwijfeld een prachttijd heeft gehad) zal het straks enorm wennen worden als hij er echt voor moet gaan werken.

  Reactie door Peter Smit — dinsdag 25 oktober 2005 @ 17.18 uur

 30. Peter, vanwege zijn ADHD en dyslectie, vond het L.O. het beter om hem de eerste 2 jaar in 3 jaar te laten doen. Dus gevolg een aangepast programma op een aangepaste school voor voortgezet onderwijs. Na die 3 jaar daar is hij ingestroomd op het VMBO 3e jaar kaderberoeps electro-techniek. Hier waren we het al niet mee eens, maar van school uit werd er alweer niet veel gestimuleerd.
  We geven steeds aan dat hij onder zijn niveau zit te presteren, maar het is tegen dovemans-oren gezegd!!
  We zijn nu al bezig om hem voor te bereiden op zijn volgende school, dat het met luieren gedaan is en hij maar eens wat moet gaan werken/leren voor z’n goede punten. Zo moet het hem duidelijk worden dat hij niet slapend hoge cijfers kan blijven halen. Eigenlijk is het diep treurig dat er in al die jaren nooit door een school echt naar het kind gekeken heeft. Ja, het enige wat ze zagen, een druk kereltje maar met die pilletjes is alles opgelost toch? Nu zijn er toch geen problemen meer? Nee VMBO is hoog genoeg voor een ADHDertje. Nou voor ons niet, er zal uit komen wat er in zit.

  Reactie door anja — dinsdag 25 oktober 2005 @ 18.57 uur

 31. Peter, nog even over het onderwijssysteem in Nederland, dat ben ik volledig met je eens. Mijn jongste zit op het secundair onderwijs in Belgie. Neem ik het verschil tussen deze 2 landen dan moet ik zeggen Belgie is streng, soms te, maar ze leren er wel wat ze moeten en staan ook niet te pas en te onpas voor je neus, omdat er weer eens zoveel uren uitgevallen zijn. Persoonlijk vind ik dat Nederland hier lering uit kan trekken.

  Reactie door anja — dinsdag 25 oktober 2005 @ 19.02 uur

 32. @Anja,

  Dat vind ik het probleem van het Nederlandse onderwijs: te grootschalig, te weinig aandacht voor de leerling, te weinig aandacht voor het onderwijs zelf en teveel toeters en bellen eromheen. Veel docenten zijn tegenwoordig meer met zichzelf bezig dan met lesgeven en leerlingenbegeleiding en lopen achter elke onderwijsvernieling aan. Het lijkt nergens op.

  Reactie door Peter Smit — woensdag 26 oktober 2005 @ 11.57 uur

 33. Peter, weet je wat ik eigenlijk het meest treurige aan het Nederlands onderwijs vind, dat is dat kinderen zo in hokjes worden onderverdeeld. Maar ja, dit is al jaren en de gang en zal, ben ik bang wel zo blijven.

  Reactie door anja — woensdag 26 oktober 2005 @ 13.42 uur

 34. Anja, dat kinderen in hokjes onverdeeld worden is op zich niet erg. Sterker nog, kinderen leren m.i. het best als ze in een groep met “gelijken” zitten. Als er teveel verschillen in een klas zitten, raken de beteren gefrustreerd omdat het niet snel genoeg gaat en de minderen gefrustreerd omdat het vaak te snel gaat. Een ieder op zijn eigen niveau onderwijzen gaat niet in een klas van meer dan 25 kinderen, daar heb je echt kleine groepjes van max. 12 leerlingen voor nodig. Het “streamen” op zich is dus een goede zaak, het probleem is vaak dat de hokjes zo dichtgetimmerd worden dat iemand er meteen een paar jaar in vast zit en dát is een hele slechte zaak.

  Reactie door Peter Smit — woensdag 26 oktober 2005 @ 18.34 uur

 35. Peter, helemaal met je eens, maar als een school, ondanks dat de problematiek duidelijk is aangegeven, je als ouders (en vooral het kind) waar het tenslotte omgaat, niet serieus genomen wordt vind ik op zich een trieste zaak. Groepjes van 12, zoals jij aangeeft, had voor mijn zoon ideaal geweest. In groep 4 werd hij in een gemengde 4/5 gezet, (43 kinderen) en achteraan, hadden ze geen last van zijn gewiebel. Terwijl er toch een duidelijk doktersadvies was dat hij vooraan moest zitten. De hele lagere schooltijd is het eigenlijk alleen maar vechten tegen de bierkaai geweest, want ze waren horend doof en ziende blind.
  Het heeft ons nog ontzettend veel moeite gekost, ondanks een goede cito-toets, om hem op die aangepaste school te krijgen. Het animo voor die school was zo groot, dat hun eerste advies was doe hem maar op een ZMOK-school. Wij hebben toen gezegd als jullie dit kind naar de goot willen helpen, moet je hem daar op stoppen, over onze lijken maar dat gebeurt niet! En zie het resultaat! Maar het is vaak zo, de school ziet 1 kant van het kind en als ouder mag je je niet met onderwijs bemoeien, terwijl de ouders vaak beter in de gaten hebben wat hun kinderen wel en niet aankunnen. Kijk die aangepaste school daar zitten voor het merendeel ADHD-ertjes, dus was hij daar in een hokje onderverdeeld, (geen probleem mee)maar wat zo triest is, is dat er van L.O. totaal geen medewerking is geweest.

  Reactie door anja — woensdag 26 oktober 2005 @ 19.36 uur

 36. Anja, ik ben bang dat jullie zoon op een verkeerde school heeft gezeten. Wat jullie overkomen is, is o.a. het resultaat van jarenlange bezuinigingen in het onderwijs. Het is grootschaligheid troef en de klassen zijn zo groot geworden (en de werkdruk – lees: toeters en bellendruk is zo hoog geworden) dat individuele aandacht voor de leerling er haast niet meer bij is. Jammer, erg jammer!

  Reactie door Peter Smit — donderdag 27 oktober 2005 @ 0.20 uur

 37. Ik bleek een vorm van dyslexie te hebben en kreeg het advies vbo, ging uiteindelijk mavo doen. Ik verveelde me vrijwel de hele tijd, maar heb in die 4 jaar wel helft van de bibliotheek gelezen. Uiteindelijk eindigde ik met de hoogste score van mijn jaargang. Tijdens de 2 jaar havo daarna heb ik de andere helft gelezen (en was erg blij met het boeken uitwissel programma tussen de bibliotheken).

  We zitten in een onderwijscrisis. Volgens mij voornamelijk omdat we de verkeerde vragen stellen.

  Hoe raar het ook klinkt maar ik denk dat we het idee moeten los laten dat slechts een klein percentage van de kinderen universiteit kan doen.

  We moeten de verwachtingen van een bell-curve los laten: Elk kind is verschillend en uniek, maar dit mag geen beperking zijn. Leer verschillen mogen geen leer problemen vormen. Als je kunt leren lopen, praten en je aankleden dan kun je in wezen alles leren.

  Iedereen zou het onzin vinden als men zou zeggen dat kinderen met bruine ogen moeite hebben met leren. Even zo hoeft een variatie in hersenbouw/werking niet direct betekenen dat er een leerprobleem is. Uiteindelijk is elk kind uniek in zijn of haar hersenbouw en werking.

  Voorbeeld: Ik ontdekte dat mijn hersenen gewoon niet instaat waren om mee te doen in het systeem van een klein stukje leren, test, weer een stukje, test, en zo voort. Reductionisme is niet mijn sterkste kant, ik ben veel beter in synthese en abstractie.

  Persoonlijk vind ik het niveau van mavo op D niveau zeer beperkend en ik kan het mij amper voorstellen dat er met de tijd nog veel beroepen zullen zijn (in ons land) waar dit genoeg voor zal zijn.

  Feit is dat alles wat geautomatiseerd kan worden binnenkort ook geautomatiseerd zal worden of als dat nog te duur is, verhuizen naar lage loon landen tot dat het wel geautomatiseerd kan worden.

  Miljoenen kinderen in landen zoals India en China gaan straks concurreren met ons om de banen die over blijven. Bedenk dat bijvoorbeeld op dit moment ongeveer 40 miljoen kinderen in china alleen al piano leren spelen; Stel je die aantallen eens voor in informatica, biotechnologie, en andere wetenschappen?

  Ons onderwijs staat nog met twee benen in de 20ste eeuw. Het wordt tijd dat we overstappen naar de 21ste eeuw. Als ik het goed begrepen heb dan hebben we nog een kans: een hele boel docenten gaan binnenkort met pensioen en moeten vervangen worden door nieuwe docenten die nu nog moeten worden opgeleid. Het is nog bij te sturen.

  Beter onderwijs is alleen mogelijk als men dit echt wil. Er is daadkracht en een duidelijk visie voor nodig, met zero tolerance voor industrialisatie denken. Dus gooi die oude concepten van bell-curves, standaard tests en uniformiteit overboord: Bedenk iets beters!

  Reactie door Gideon — donderdag 27 oktober 2005 @ 0.46 uur

 38. Peter, we hebben in de tijd dat onze oudste naar school zou gaan goed gezocht naar een school en ook een en ander tegen elkaar afgewogen. Die waar hij op heeft gezeten kwam er als basisschool het beste uit. Maar de ervaring heeft me wel geleerd dat scholen zich bij het aanmelden van de kinderen zich anders profileren als dat ze zijn. Maar dit blijft denk ik toch iets persoonlijks, want waar de ene ouder heel tevreden mee is, loopt de andere ouder constant tegen muren van onwil op. Ik moet zeggen v.w.b. de leerkrachten die hij daar heeft gehad de oudere beter met hem over weg konden en hem beter begrepen als de jonkies die net van de PABO afkwamen.
  Wat Gideon aangeeft, dat er een hele lichting nieuwe leerkrachten klaar staat om het van de ouderen over te nemen, ben ik zelf niet erg gerust in. Ook al gaat het dan niet meer om mijn kinderen, er zijn er zoveel die tegen de zelfde problematiek aanlopen en waar dan niet uit komt wat er in zit. Weer zoveel verloren jaren. Met het gaan van de oudere leerkrachten vind ik dat er veel ervaring en kennis verloren gaat, maar ook heel veel geduld. Nou was die oudste van mij ook nog zo’n slimmerik, dat als er een invalster voor de klas stond dat hij daar niet naar luisterde. De juffrouw of de meester is de baas, jij bent hier vreemd, dus over mij heb je niets te zeggen. (Dit flikte hij al toen hij 4 was)
  Als het sneeuwde, de klas kleutertjes was wild, hij stond met zijn neus tegen het raam gedrukt, de juf werd geroepen en vertelde dan, kijk eens, hier heeft een vogeltje gelopen. (op zijn 3e jaar zat meneer zelf de computer te installeren, zonder moeite) Het computer-onderwijs werd in die tijd geintroduceerd, hij had hier geen enkele belangstelling voor, want het haalde niet het niveau wat hij gewend was. En steeds weer zie ik nu ook dat het hem allemaal te makkelijk is, er niets voor hoeft te doen. Wiskunde wordt even onder de economieles nagelezen en meneer weet het wel.
  Ik denk persoonlijk dat de nieuwe lichting met dit soort kinderen een zware dobber krijgen en er niet het geduld mee zullen hebben als wat eigenlijk nodig is.
  Wat ik persoonlijk ook een grote fout vind, zeker voor de kinderen met dyslectie, is de Nederlandse taal. In groep 3 leren ze schrijven, ze zijn hartstikke trots als ze het kunnen, maar er zit een groot nadeel aan. Ze mogen het schrijven zoals ze het zeggen. In groep 4 moet het dan ineens zoals het moet. Hier pak je die kinderen iets mee af, snappen dat niet, vorig jaar was het wel goed en nu niet. In mijn tijd was het zo schrijven zoals het moet,vanaf het aller eerste begin, heb je het fout dan schrijf je het maar 30 keer over, dan zit het er wel in. Nu zeg ik niet dat het vroeger beter was, ik denk zelf niet met plezier terug aan school, maar ik leerde het wel.
  Voor dat het onderwijs weer op het niveau zit dat het moet zijn, denk ik dat er nog een lange weg te gaan is.

  Reactie door anja — donderdag 27 oktober 2005 @ 9.48 uur

 39. Gideon, met MAVO-D is op zich niets mis mee, maar als je dit op je boerenfluitjes kunt halen, is het natuurlijk ontzettend jammer als je niet verder gaat leren, want de basis is in principe prima voor verdere studie. Het is niet meer zo als vroeger, ik heb mijn MAVO-diploma dus nu ga ik het eens helemaal maken. Maar ik denk ook dat de informatica niet meer de toekomst biedt zoals een aantal jaren geleden, daar is zo langzamerhand ook een overschot aan. Heel veel ICT-ers die geen werk kunnen vinden, hoog opgeleiden in diverse branches die het zelfde lot ondergaan. Waar Nederland te kort schiet is denk ik om de studies aantrekkelijk te maken voor datgene wat Nederland nodig heeft. Ik denk hierbij aan medicijnen en andere zorg-gerichte studies, maar als alles wordt weg bezuinigd, is er straks geen enkele student meer die hier brood in ziet. Dit zelfde geldt denk ik ook voor het onderwijs, op zich best een zware en inspannende baan, maar als het werk niet voldoende wordt gewaardeerd en beloond, dan is die opleiding niet aantrekkelijk. Het zal voorlopig wel een probleem blijven denk ik. Misschien moet het weer helemaal terug naar af, voordat ze bij de overheid doorkrijgen wat ze hebben afgebroken. Ik hoop van niet.

  Reactie door anja — donderdag 27 oktober 2005 @ 10.04 uur

 40. @Gideon

  Zolang er zo weinig geld voor het onderwijs beschikbaar is en zolang iedere docent zoveel leerlingen onder zijn hoede heeft (ik heb zelf 238!!! leerlingen) is jouw visie, helaas, een utopie.

  Reactie door Peter Smit — donderdag 27 oktober 2005 @ 12.01 uur

 41. Peter, ik moet er niet aan denken. 238 kinderen, (pubers) allemaal in het gareel laten lopen en de nodige aandacht geven, dit aantal ligt veel te hoog voor 1 leraar!
  En als het dan even tegen zit krijg je de ouders nog eens over je heen. Want veel ouders hebben tegenwoordig de instelling dat de opvoeding maar bij de scholen moet liggen.
  Wanneer gaat de overheid hier eens iets aan doen, zou je denken. Maar ik vrees dat dat nog lang op zich laat wachten. Alles wat zinnig is wordt tegenwoordig wegbezuinigd. Ik ben blij dat ik niet in jouw schoenen sta, want soms word ik van die 2 van mij al knettergek. Ik heb respect voor je!

  Reactie door anja — donderdag 27 oktober 2005 @ 16.30 uur

 42. @Anja,

  Ach, weet je wat het is? Van die 238 gedragen 200 zich normaal. Dan blijven er nog 38 over en die gaan aan het eind van de dag weer naar huis. Hun ouders lastig vallen :-D

  Reactie door Peter Smit — donderdag 27 oktober 2005 @ 22.51 uur

 43. Peter, da’s weer een voordeel van leraar zijn, want als ouder heb je ze 24 uur, of ze nu op school zijn of niet. Maar 38 is mij nog te veel.

  Reactie door anja — donderdag 27 oktober 2005 @ 23.22 uur

 44. Wellicht moet ik het herschrijven met een “I have a dream…” er in? En inderdaad moet het onderwijs op de schop en dan vooral niet zeuren over meer management of efficiëntie. We hebben binnenkort een serieus tekort aan goede docenten en ik weet nu al hoe dat dan gaat worden “opgelost” :(

  Een aantal puntjes die volgens mijn snel moeten worden uitgevoerd (bedenk dat ik die nu zo maar even laat in de nacht nog even snel opschrijf…)

  1. Meer docenten: 1 docent op elke 15 leerlingen en 1 docent per 10 docenten op reserve. Geef elke middelbare school een eigen bibliotheek en een bibliothecaris. Dat kost mogelijk miljarden maar dat verdien je 30 jaar later veelvoudig terug.

  2. Basisonderwijs met vooral de nadruk op scholarship. Onder anderen: Leren concentreren en onthouden, correcte uitspraak, duidelijk en betekenisvol voorlezen, zelfstandig begrijpend lezen, duidelijk en bondig schrijven, hoofdrekenen, kritische onderzoek en organisatie vaardigheden.

  3. Algemene wetenschappelijke kennis.

  4. Nu eindelijk eens programmeren invoeren in het basis onderwijs (groep 4 of 5). Iedereen moet leren programmeren als we ict daadwerkelijk willen gebruiken. Dit is net zo belangrijk als leren lezen eens was.

  5. Op de middelbare school een duidelijk uitleg geven van hoe ons rechtssysteem werkt, hoe je het wetboek moet lezen, hoe rechters en advokaten met zaken omgaan. (Nodig een advocaat of rechter uit om te vertellen hoe het echt is).

  6. Middelbare school moet ook voorbereiden op zelfstandig ondernemerschap en niet alleen tot arbeider. (Nodig een zelfstandig ondernemer uit de buurt uit om een paar lessen te geven.)

  Reactie door Gideon — zaterdag 29 oktober 2005 @ 1.12 uur

 45. Het pleidooi van Mevr Verbrugge is me uit het hart gegrepen. Al zo’n twintig jaar erin werkzaam , heb ik de neergang van het middelbaar onderwijs vanaf de tweede fase meegemaakt en aan den lijve ondervonden.
  ‘Kennis is niet belangrijk’ . En dat in een kennismaatschappij. Het is echt gezegd, ook bij ons op school. Toen was dat opportuun, nu zal men er niet meer zo graag voor uit komen. Ik ga Mevr. Verbrugge niet herhalen, ze heeft het mooi gezegd en prachtig beargumenteerd.
  Mijn vraag is:
  ‘Waarom krijgen stemmen als die van Mervr. Verbrugge, die in Buitenhof de twee andere ‘officiele’ spreeksters wegvaagde, geen beter gehoor op plaatsen waar besluiten over onderwijs worden genomen?’

  Reactie door herman van rens — zaterdag 12 november 2005 @ 15.05 uur

 46. Helemaal eens met deze dame! Ik wil zelfs graag in contact komen met haar, daar ik ook wil dat het onderwijs beter vorm wordt gegeven. En misschien kunnen we dan krachten bundelen!

  Reactie door Henri Klijn — woensdag 15 maart 2006 @ 11.36 uur