Nog steeds geen actie tegen Eternit

Asbest

Gisteren op Llink gekeken naar een schokkende documentaire over asbest. Een prachtige documentaire, maar wat ik miste was de Nederlandse kant van het verhaal.

Ook wij hebben te maken met grootscheepse asbestvervuiling. Deze vervuiling komt grotendeels van het bedrijf Eternit, dat gevestigd is in Goor (Hof van Twente).

De Nederlandse Staat moet Eternit aansprakelijk stellen voor de enorme maatschappelijke schade die het bedrijf, dat tot 1993 asbest gebruikte, veroorzaakt heeft in de omgeving Goor en Harderwijk. Het blijft ongelooflijk dat Eternit de slachtoffers van asbest nog steeds niet heeft betaald. Naar haar mening is het bedrijf niet aansprakelijk voor het feit dat asbestcementproducten en/of daaraan gerelateerde restproducten op sommige plaatsen in de bodem terecht zijn gekomen.

Het onderzoek ‘Het asbestdrama’ van het wetenschappelijk bureau van de SP onthulde eerder dat Eternit al sinds de jaren vijftig op de hoogte was van de gevaren van asbest, maar desondanks doorging met de productie ervan. Ook wordt duidelijk in het boek hoe Eternitbedrijven de ontwikkeling van alternatieven voor asbest hebben gefrustreerd. Het boek levert genoeg overtuigend bewijs voor de staatssecretaris van Milieu, Pieter van Geel, om een procedure te kunnen starten.

Krista van Velzen heeft meerdere malen dringend verzocht om compensatie van de asbestslachtoffers en het verhalen van de schade op Eternit. Onlangs organiseerde de SP een internationaal asbestcongres waarin de rol van Eternit over heel de wereld centraal stond. Daar bleek onder andere dat Italië al tot juridische actie overgegaan.

Net zoals bij het verhalen van de schade van de Stort van Troost bij Shell durft de Nederlandse regering geen stappen te ondernemen tegen Eternit.

Opties voor delen:
 • NuJIJ
 • eKudos
 • del.icio.us
 • Digg
 • Google Bookmarks
 • email

donderdag 03 november 2005 :: 16.41 uur

31 Comments

31 reacties

 1. Ik moet wel lachen als ik de verwonderde en verontwaardigde ondertoon lees in je betoog Jan.
  Maar zolang als de VVD aan de macht is(en ik heb toch echt een voorgevoel eeuwig) zolang zal het MKB nooit betalen.
  Maar erover praten en steeds weer erover praten vind ik goed want vergeten mogen we de asbestsdrama’s nooit.

  Reactie door anita — donderdag 3 november 2005 @ 16.57 uur

 2. De regering doet niks omdat het uiteindelijk toch de regering geld gaat kosten.
  Als Eternit veroordeeld word tot schade vergoeding dan moet jij eens opletten hoe snel Eternit uit nederland weg is en de staat mag opdraaien voor alle uitkeringen.
  Netto winst dus nihil, wat men met schade vergoedingen wint verliest men dus weer door het verlies aan werkgelegenheid.
  Maar met dien verschil dat die werkgelegenheid niet zo snel meer terug komt.

  Reactie door Ronald — donderdag 3 november 2005 @ 17.37 uur

 3. Jan, hier mijn verhaal, met het risico dat ik weer van alles over me heen krijg.
  Mijn zwager is 55. Begin dit jaar kreeg hij te horen dat hij longvlieskanker heeft. Helaas is dit een vorm van kanker die alleen door asbest wordt veroorzaakt en niet te genezen is. Het is een kwestie van tijd. Het is voor hem en zijn vrouw een erg onzekere tijd, ze hadden hem 9 maanden hooguit gegeven, maar die zijn inmiddels verstreken, dus elk moment kan het zo zijn dat het afgelopen is. Mijn zwager werkte vroeger in de bouw als timmerman, maar deed ook sloopwerkzaamheden. Hierbij is dus een grote hoeveelheid asbest vrijgekomen.
  Nu is er wel een regeling waarbij je in aanmerking komt voor schadevergoeding, maar dat moet door het slachtoffer zelf opgestart worden en wel bij leven. Alsof hij op zo’n moment niet iets anders aan zijn hoofd heeft. Inmiddels zit hij in een scootmobiel en is vrij afhankelijk van hulp van derden. Ziekenhuis in, ziekenhuis uit. De moed niet opgevend. Op zich vind ik dit heel knap als je weet dat de vooruitzichten 0,0 zijn. Wat wel jammer is dat de bedrijven, die toen al tegen beter weten in, de mensen het vuile werk lieten opknappen en nu vrijuit willen gaan.

  Reactie door anja — donderdag 3 november 2005 @ 19.11 uur

 4. Allemaal niet jou taak Jan.
  Niks anders te doen?
  Die oude dame in Urk wil je nog wel een tweede keer zien!

  Reactie door Liberaal-Socialist — donderdag 3 november 2005 @ 19.53 uur

 5. Waardeloze partij.

  Soms gaat het hier nergens om en dat is nog het leukste.

  De SP had natuurlijk wel mogelijkheden, dat zag ik ook wel.
  De open discussie is een intrige op zichzelf, waarbij openheid hier moet worden gezien onder voorwaarden.
  Eerder noemde ik Jan een uitstekende politicus met charisma en neem hier niets van terug.
  Het probleem is dat Jan zelf niet ziet wat voor rol hij inneemt (kan innemen) in de politiek en zeker in het vertrouwen terug brengen bij alle Nederlanders.
  Jan is op de leeftijd van de “Older Statesman” maar blijft slechts grabbelen in de kantlinie.
  Ik zie wel pogingen. Ik ben niet blind! Maar te obligaat en onvoldoende.
  Jan kan niet overgaan naar een breder landschap en afsluiten overgaande naar een nieuwe vormen voor de moderne politiek.
  In principe verstikt hij ook Agnes Kant en Jan de Wit. Beide schat ik zeer hoog in.

  Jan, je bent een goede vent maar je faalt op en in alles.

  Met pijn in het hart,

  De SP is een waardeloze partij voor de mensen die deze partij juist zo nodig hebben.

  Reactie door Liberaal-Socialist — donderdag 3 november 2005 @ 20.13 uur

 6. @ 4 ‘Liberaal-Socialist’

  Schandalig dat de SP zich bezig houdt met de verwijtbare dood, van honderden mensen die met asbest werkten en waarvoor de gevaren verzwegen werden? Als dit niet belangrijk is, wat dan wel?

  Je schreef:

  “Jan kan niet overgaan naar een breder landschap en afsluiten overgaande naar een nieuwe vormen voor de moderne politiek.”

  Zeiken op de SP en zelf niet verder komen dan wartaal uitslaan op het internet. (Maar wat wil je met zo’n naam: Liberaal-Socialistische politiek is net zo onzinnig als zoetzoute drop, koudwarme lucht en droognatte kleren.)

  We zullen je missen…

  Reactie door Jan Vincent — donderdag 3 november 2005 @ 21.29 uur

 7. Wanneer je een schip wilt bouwen, roep dan geen mensen samen om het hout te verzamelen, het werk te verdelen en opdrachten uit te voeren, maar leer ze het eindeloos verlangen naar de zee. (‘de kleine prins’ van Antoine de-Saint-Exupéry)

  Mijn interpretatie van deze metafoor voor onze samenleving:

  Leer mensen het eindeloos verlangen naar een fijne samenleving en stop met allerlei visies en doelstellingen. Ontwikkel de passie voor een fijne samenleving.

  Reactie door Tamiem — donderdag 3 november 2005 @ 22.14 uur

 8. Jan,

  dit soort dingen, de concrete oplossing voor maatschappelijke problemen (in plaats van ‘overgaan naar een breder landschap en afsluiten overgaande naar een nieuwe vormen voor de moderne politiek’ van LS, nr.4, overigens nog afgezien van het feit dat dit een gedrocht van een zin is…) zijn juist die zaken die de SP zo anders maakt dan alle andere politieke partijen. Minder politiek.

  Net zag ik op de televisie het spotje van de PP voor de SP en dat gaf me een heel fijn gevoel. Mijn complimenten. Gelukkig, de SP laat zien waar het om gaat in de politiek!

  Reactie door Eefke — donderdag 3 november 2005 @ 22.30 uur

 9. Ik was erg onder de indruk van de documentaire gisteravond bij Llink.Terwijl men in 1931 al bewijzen had dat asbest kankerverwekkend was,zijn ze toch gewoon doorgegaan met die troep.Maar dat ze die hele handel nu hebben overgebracht naar de lage-lonen landen zoals India vindt ik zéker zo schandalig.Dit is willens en wetens mensen ziek maken.ALLES VOOR DE POEN,een mensenleven telt niet.Maar dat wisten we al…

  Reactie door Diny — donderdag 3 november 2005 @ 23.35 uur

 10. Zie ook het verslag van de SP-conferentie over asbest in het Europees Parlement:

  http://europa.sp.nl/bericht/050924-sp_wil_wereldwijd_verbod_op_asbest_100000_doden_per_jaar_tijd_voor_actie.html

  Reactie door Jasper — vrijdag 4 november 2005 @ 0.00 uur

 11. 3 Jouw verdrietige verhaal Anja herinnert
  mij aan een dergelijke story eind jaren
  zestig in de buurt van Harderwijk: ook
  een timmerman wonend toen in Hierden/Huls
  horst. Het loont zeker de moeite serieus
  een onderzoek in te stellen voor de perio
  den vanaf 1955-1980.
  Het is misschien nog een taboe, maar het
  verdient alleszins aandacht ter krijgen
  van groot plaatselijk en regionaal onder-
  zoek naar doodsoorzaken.
  Tegenwoordig wordt door gemeenten veel
  werk uitbesteed aan bedrijven van aller-
  lei windstreken, anders zou het al veel
  eerder zijn opgevallen dat zaken verkeerd
  aflopen (zoals bijv. destijds in de kolen
  mijnen). Sterkte, ook voor allen die zich
  daar ook in eigen kring mee bezig houden.

  Reactie door Madelief — vrijdag 4 november 2005 @ 8.30 uur

 12. Als Commissarissen van de Koningin nu eens
  al hun Burgermeesters bijeen zou roepen en
  er al vast voor gaan zorgen, dat in hun ge-
  meenten Eternit en asbesthoudende daken en
  schuurafdakjes worden verwijderd, waar de
  stof vanaf waait, het plantsoen en de zand-
  bakken in, de katten overheen lopen (die niet hun vier pootjes vegen voordat ze bin-
  nenkomen !)etc’.

  Begrotingsplannen van elke Gemeente kunnen
  dan daarop inspelen door een meerjarig fi-
  nancieel plan ter vervanging op te starten.
  Hoeveel schoolfietsenstallingen zijn bijv.
  nog met dit materiaal afgewerkt.

  Bouwmaterialen die door de gemeente des-
  tijds in orde bevonden werden, tijdens bouw
  of verbouwing,(door ook hun eigen gemeente-
  lijke bouwopzichter die deze geruchten wel
  degelijk kenden), moeten dus ook zeker door
  ‘deugdelijk’ materiaal worden vervangen en
  de verantwoordelijkheid ervoor verplicht de
  ze Overheid tot het grotendeels vergoeden
  van de kosten. Nalatigheid is in dit geval
  niet de schuld van de afnemer!

  De structurele fouten kunnen niet op huizen
  kopers en particulieren worden afgewenteld.
  Burgers betalen al meer dan genoeg mee aan
  planologische fouten binnen Verkeer en Wa-
  terstaat. Aan ál dié blunders wordt ook
  niet getild, dan is zeker ook de burger niet aan de beurt om ‘getild’ te worden.

  Reactie door Madelief — vrijdag 4 november 2005 @ 8.57 uur

 13. 12 L.S. Voor de goede orde: die afkorting
  bestaat mijnentwege alleen nog voor
  Lectori Salutem.

  Herzie:
  Als de Commissarissen van de Koningin nu
  eens al hun Burgermeesters bijeen zouDEN
  roepen…….

  P.S. Ben op zoek naar een boek dat moge-
  lijkt binnenkort verschijnt:
  “De sociale liberaal ná zijn ppp-periode”
  (ppp=politiek platvloers participeren)Wié?

  Laatste nieuws:
  Dhr Donner werkt aan zijn nieuwe MEPwet,
  (=Meningen-die-Ernstig Provoceren)
  die niet in zal houden de “vrije menings-
  uiting” onmogelijk te maken, maar beoogt
  het afremmen van diegenen die ‘te vér’
  gaan. Hij gaat dus nu het MES (=Monden
  Eigentijds Snoeren) erin zetten.
  Wie zou er in de Arbitragecommissie be-
  noemd worden?

  Reactie door Madelief — vrijdag 4 november 2005 @ 9.26 uur

 14. #3.
  Ja Anja dat zelfde heb ik ook meegemaakt in de familie.
  Mijn zwager is al overleden.Maar krijgt totaal niets uitgekeerd omdat hij aan een andere (hart) ziekte is overleden.
  Wat wel degelijk verband met elkaar houdt maar dan hoeven ze zijn weduwe ook niet uit te betalen toch.
  Hij heeft wel bij de bond alles ingevuld maar weet jij nog alles,veel al bij koppelbazen gewerkt e.d.
  Dus ook nog die lijdenswewg gehad.
  Dit zullen velen wel weer een jankstukje vinden MAAR het is uit het leven gegrepen.
  En al die mensen die op deze web-log zo onmenselijk reageren …ben ik blij dat dat geen SP-ers zijn en misschien is liberaal/socialist wel alias hans hoogervorst???????????
  Kan hij zijn frustraties kwijt,alleen jammer voor hem wat vinden velen van ons hem een zielig figuur.Daar kan ik nu echt medelijden mee hebben.

  Reactie door anita — vrijdag 4 november 2005 @ 11.13 uur

 15. Voor asbest verwijdering trekken ze tegenwoordig een blik onbeschermde WSW’ers open. Eternit moet gewoon dokken, ook aan de familie als de persoon in kwestie al overleden is. Ze krijgen er natuurlijk hun dierbare niet mee terug, maar krijgen dan in ieder geval nog een stukje financiele genoegdoening. Het geeft wederom de totale desinteresse van de overheid en de grote bedrijven weer voor het welzijn van de werknemers.

  Reactie door kaatje — vrijdag 4 november 2005 @ 13.52 uur

 16. bla bla asbest.

  wanneer gaan jullie het eens over echte problemen hebben?

  Reactie door daniel565 — vrijdag 4 november 2005 @ 14.30 uur

 17. Zit Bob Ruers hier niet bovenop? Al jaren?

  Reactie door L.M. Lembeck — vrijdag 4 november 2005 @ 14.30 uur

 18. Madelief, dank je.
  Anita, het slachtoffer moet zelf de schadevergoeding aanvragen (bij leven) en door een arts moet worden onderschreven dat asbest inderdaad de oorzaak is.
  Nu is dat niet zo moeilijk, want longvlieskanker wordt alleen maar door asbest veroorzaakt en is ook de enige vorm die niet te genezen is. In een van de nummers van Ingenieur 2003 stond een kopje op de omslag: Nog 20.000 doden te gaan. Dit had dus met asbest te maken.
  De opmerking van @16 kan ik dan ook echt niet waarderen.

  Reactie door anja — vrijdag 4 november 2005 @ 14.40 uur

 19. 13 # Madelief

  Je hebt groot gelijk!
  Weg met mij.
  Wat een arrogante kwal zeg!
  PS
  Neem niet alles TE serieus.

  Reactie door Liberaal-Socialist — vrijdag 4 november 2005 @ 15.33 uur

 20. Het is misschien goed om de actie Noodrem te combineren met de actie tegen Eternit.
  Alhoewel?
  Nee dat trek ik ook maar weer terug want in de meeste remblokjes zit asbest.
  Dan toch liever alleen die veter van Abe Lenstra.

  Reactie door Liberaal-Socialist — vrijdag 4 november 2005 @ 15.49 uur

 21. Iedereen alvast een prettig weekend want ik doe niks meer.
  Oh jah, ik moet van mijn vrouw het eterniten thuinhuisje slopen.
  Iemand interesse in de dakplaten? Ik zaag ze wel op maat voor je!

  Kom misschien van het weekend terug met een paar valse stukjes totdat Jan mij er terecht af knikkert.

  Reactie door Liberaal-Socialist — vrijdag 4 november 2005 @ 15.54 uur

 22. Jan, kun je liberaal socialist niet eens een halt toe roepen?
  Al die ongenuanceerde en niets ter zake doende uitlatingen van hem zijn nogal onnodig kwetsend.Niet alleen voor mij, maar voor vele mensen met mij.

  Reactie door anja — vrijdag 4 november 2005 @ 18.51 uur

 23. #21 Jan laat juist deze stukjes erop staan om te laten zien dat er mensen zijn die door deze regering wel erg de weg zijn kwijt geraakt.
  Dus je kan nog lang doorgaan hoor.
  Tot je jezelf eens zat wordt.

  Reactie door anita — vrijdag 4 november 2005 @ 19.36 uur

 24. Anita, zou je echt denken dat dit alleen maar veroorzaakt worden door het kabinet wat er nu zit? Ik ben bang van niet, maar zo wel, dan is er misschien nog hoop voor hem.

  Reactie door anja — vrijdag 4 november 2005 @ 23.12 uur

 25. 19, 20, 21,
  Heel góéd dat je vaststelt dat ik gelijk
  heb en tav je overige bijdragen geldt dus
  dat ook ik deel uitmaak van die “MEN” die
  je tegenover Gandalf meende te kunnen be-
  twijfelen.
  M.b.t. je PS 19: “Neem niet alles TE
  serieus” ben ik prima in staat om zelf te
  beoordelen wat en wie ik hier wel of niet
  serieus moet nemen.
  Jammer ! Van jou had ik een beter onder-
  scheidingsvermogen verwacht, maar jouw nar-
  cistische zelfbeeld brengt je slechts tot
  uitspraken als meende je zelf de enige te
  zijn die inhoudelijk het beste de WAO te be
  commentariëren (lees dat gedeelte in zijn
  geheel dáár).
  Bij mij kóm je er niet door je er elke keer
  uit te redden met jouw ‘wegkomertje’van dat
  zulke uitlatingen als ‘grap’bedoeld zouden
  zijn. Het doet me erg denken aan de tijd
  dat mijn zoon me de ‘grap’ leverde in het
  toilet de hele rol af te rollen en dat ook
  zo gééstig vond…hoeveel vérder ben jij?

  Reactie door Madelief — zaterdag 5 november 2005 @ 9.05 uur

 26. 25.Vergeet ik nog toe te voegen dat ik het
  zo’n wurm van nog geen 4 jaar natuurlijk
  niet echt kon aanrekenen…….en uitgelegd
  dat ik die rol ooit nog eens nodig zou kun-
  nen hebben….op zo’n dag als vandaag !

  Als ik jou was zou ik zeker die eternieten
  dakbedekking in stukjes van 4 cm bij 4 cm
  gaan zagen dit weekend en ze daarna verpak-
  ken in zakjes van 1 kg en terugsturen naar
  de fabriek. Misschien krijg je tzt nog
  enkele zuurstofcilinders toegezonden. Hoe
  danook steek er dit weekend dus ál je ener-
  gie in. Lijkt me een uitstekende bezigheid.
  Verzin een ander alias: ‘sans sentiments’!

  Reactie door Madelief — zaterdag 5 november 2005 @ 9.21 uur

 27. 18 Helemaal begrepen Anja.
  Daarom word ik er ook razend van dat men
  bij allemogelijke keuringen meent dat er
  dan maar als vanzelf sprekend de te door
  lopen (in hoger beroep)procedures door
  de patiënt zelf opgestart moet worden.

  Diezelfde patiënt die zich wil laten bij
  staan door een begeleider (zal ook niet
  volledig zijn eigen woord kunnen doen)en
  zo mogelijk iemand die ‘juridisch’ voor
  hem mééluistert, of ‘vervangend’een
  vraag zou kunnen stellen.

  Tekenend is dus al dat men slechts één
  begeleider toestaat bij de UWV-herkeu-
  ringen.

  Vele kantoren bedienen zich dus nu dan
  ook van piepkleine spreekhokjes, zoals
  bij loketten van een bank met een door-
  zichtige plaat ertussen en hebben al te
  veel last van woede-uibarstingen van de
  cliënt.
  Huisartsen werken tegenwoordig graag in
  teamverband met een ‘staf’ van personeel
  om zich heen.
  Menigeen zou al letterlijk over zijn
  buro zijn heengetrokken ivm bijv. klach-
  ten over véél te lánge wáchtlijsten en
  onvoldoende additionele húlp.

  Zoals bepaalde auto’s de importantie van
  AA toegemeten krijgen, wordt het de al-
  lerhoogste tijd dat de medici in ons
  land op gepaste wijze ‘ArtsenAutonomie’
  gaan evalueren en ‘repareren’.

  Als dringend kunstheupen moeten worden
  aangelegd is het al schandalig dat die
  bij ziekenhuizen ‘ingeschaald’ worden op
  het volgende boekjaar omdat een bestaand
  budget was opgesoupeerd, maar er intus-
  sen wel geld beschikbaar is voor peper-
  dure kunst-aanschaf voor musea.
  De ‘wéreld’ zal ons land eerder in aan-
  zien doen stijgen als de gezondheidszorg
  op héél hoog peil staat, dan het handje
  vol buitenlanders dat evt. ons cultureel
  erfgoed zou komen bezichtigen.

  Het prioriteitenlijstje van de Overheid
  verdient van allerlei kanten contrôle
  door wél dénkende en wél voélende vak-
  mensen dáárop uitgestuurd en kennelijk
  meer en meer aangestuurd door de burger!

  Sterkte Anja!

  P.S. De cartoonist mag nog een groot
  schip voor me tekenen met de laatste
  fles champagne die het ‘vaarwel’inluidt
  van de laatste vaart van dit zinkende
  schip dat straks onvermijdelijk in het
  LOGboek van dit Kabinet als ‘verloren’
  de geschiedenis in zal gaan.
  ZORG-ON-GELIJKE EN MOORDDADIGE TOESTAND!

  Reactie door Madelief — zaterdag 5 november 2005 @ 10.20 uur

 28. Madelief, ik durf te wedden dat hij niet eens een schuurtje heeft. Hij doet dit alleen maar om de boel te jennen en zit nu weer handenwrijvend te genieten van alle aandacht die aan hem wordt besteed.
  Trouwens ik denk dat hij die zuurstofcilinders uit eigen zak zal moeten betalen, zit nl. niet in het basispakket. Bedankt dat jij hem even z’n vet gegeven heeft, hoop dat hij er over nadenkt.

  Reactie door anja — zaterdag 5 november 2005 @ 10.30 uur

 29. @27 Madelief, je slaat de spijker op zijn kop. Voor allerhande flauwekul wordt er geld opgehoest, maar waar ze werkelijk eens in zouden moeten investeren gaan ze klakkeloos aan voorbij, terwijl het hier toch gaat om een generatie die het smerige werk voor de “nette” heren met de schone handjes op hebben moeten knappen. Deze mensen zijn letterlijk en figuurlijk kapot gegaan aan het vuile werk en worden nu zonder één vorm van menselijkheid aan de kant gezet.

  Reactie door anja — zaterdag 5 november 2005 @ 10.40 uur

 30. 28+29 Natuurlijk is dat schuurtje een best
  verzinsel. Een pracht voorbeeld hóé ik het
  door hémzelf (in zijn gedachten)geslóópt wil zien: in vele kleine stukjes.
  Duidelijker kan ik dus niet zijn.
  Zou hij nl. écht een partner, of zelfs een
  éigen vrouw hebben, had ik ten behoeve van
  zijn wederhelft dit voorstel dus nooit ge-
  daan. Die zou ik deze ‘lieverd’toch niet
  willen ontnemen?
  Ik vrees dat hij alleen hier zijn gram kwijt kan over zijn eigen situatie, maar
  dat neemt niet weg, dat hij zich over de
  gehele linie iets genuanceerder zou kunnen
  uitlaten, vandaar de wat vroege pepernoten.
  Zo verschrikkelijk vervelend dat ik op ‘n
  zelfde toon me een nog maar net beginnend
  studentje, 2e jaars, herinner, die nog am-
  per het stadium van de puberale grootspraak
  was ontgroeid, en blaaskak(k)erig, met
  muizensnuit en JP brilletje, ter (eigen)
  plekke, totaal niet aan de bak komt en dan
  net zo als bij mammie en pappie thuis maar
  afreageert op alles en iedereen die hij
  tegenkomt…en laat hij dit dan ook maar
  eens laten lezen aan al die vriendjes van
  hem die hij zou willen bewijzen, mensen
  hier zo heerlijk voor de gek te hebben ge-
  houden. Ook vind ik het niet erg als hij nu
  op dit moment wit wegtrekt van schrik of
  verbazing. Niet de eerste keer is het dat ik een situatie beschrijf, die ik vooraf
  nooit had kunnen kennen. Zelfs mensen in ‘n
  rolstoel, die aanzienlijk meer reden kunnen
  hebben om hier eens behoorlijk de boel op
  stelten te zetten, zie je hier niet zo
  drámmen en voor die categorie heb ik einde-
  loos respect….reken maar !! Zijn reaktie
  als getergd juffershondje zie ik dus al
  weer tegemoet, en vandaag begin ik met
  rauwe haring als tussendoortje..en daarna?.
  blijf ik ze ook nog rauw lusten !…..

  Reactie door Madelief — zaterdag 5 november 2005 @ 15.47 uur

 31. @30 Laat ik het maar luchtig houden, vergeet de uitjes niet en smakelijk eten.

  Reactie door anja — zaterdag 5 november 2005 @ 15.55 uur