De reden van het NEE

Veel Eurofielen hebben de laatste maanden beweerd dat het massale NEE van de Nederlanders tegen de Europese Grondwet was ingegeven door een afkeer van de regering Balkenende.

Fout! Onderzoek van de Universiteit Twente onder 1.500 kiesgerechtigden, die zowel voor als na het referendum werden geënqueteerd, wijst uit dat de belangrijkste redenen waren: Zorgen over de Euro, de sociale zekerheid en het verlies van de nationale identiteit.

Niet zo zeer de Grondwet als zodanig (wie had ‘m immers gelezen?) maar de vrees voor een Europese superstaat (die zou worden ingeleid door de voorgestelde Grondwet) gaf de doorslag.

Opties voor delen:
 • NuJIJ
 • eKudos
 • del.icio.us
 • Digg
 • Google Bookmarks
 • email

zondag 06 november 2005 :: 0.09 uur

24 Comments

24 reacties

 1. Mijn voornaamste reden om “nee” te stemmen was dat ik de EU te veel de belangen behartigt van de grote en machtige organisaties, terwijl ze de belangen van de Euro-burger moet vertegewoordigen..

  ik heb eens een rapportage gezien waarin Peijs, die letterlijk (met de zelfde stijlfouten) stukken indient, die geschreven werden door de vertegenwoordigers van de transportsectors

  dit verkwanselen van de rechten van de stemmers (die zij zouden moeten vertegenwoordigen ben ik strontziek)

  DE EU moet bij iedere vraagstuk de vraag stellen: hoe kan dit ten goede komen aan de burgers van Europa. zolang dit onvoldoende gebeurt, blijf ik “nee” stemmen

  Reactie door alexander — zondag 6 november 2005 @ 0.36 uur

 2. ben=word

  Reactie door alexander — zondag 6 november 2005 @ 0.37 uur

 3. Ik heb door nadenken, welbewust nu voor een nee gestemd. Omdat ik hetzelde voorzie wat in het huidige Amerika bezig is. En ja, Alexander het komt op het zelfde neer. Maar ik ben niet tegen dat de landen in Europa samen werken.

  Reactie door Elsa De Leeuwin — zondag 6 november 2005 @ 1.55 uur

 4. Ik ben voor een samenwerking in Europa,maar tegen een concentratie van de macht van de grote landen en heb daarom nee gestemd.

  Reactie door JE. Mulder — zondag 6 november 2005 @ 4.13 uur

 5. Ik hoor niet bij die 67% omdat ik Balkenende zijn haar, of gedrag belachelijk vind. Ik hoor daarbij omdat ik de grondwet doornam, (in tegenstelling tot de meeste zoniet alle ‘ja’-stemmers om mij heen) en tot de conclusie kwam dat ik in het defensie gedeelte (toen wist ik precies welk artikel-(en), nu even niet en wil toch nu -zeer gesimplifiseerd weliswaar- reageren) las dat wij in dienst zouden komen te staan van het principe ‘preventief oorlog voeren’, waar ik falikant tegen ben, en zag tevens zoals @1 verwoord:

  Mijn voornaamste reden om “nee” te stemmen was dat ik de EU te veel de belangen behartigt van de grote en machtige organisaties, terwijl ze de belangen van de Euro-burger moet vertegewoordigen..
  Een tegen argument hierop is vaak zoiets als: ‘realistich blijven, we leven van de handel die we voeren’ is heel leuk bedacht, maar niet in ieders voordeel, -to say the least- en da’s mijn reden in het zeer kort ‘waarom nee’.

  mvg,

  Reactie door Pietje af — zondag 6 november 2005 @ 4.54 uur

 6. De sociale verworvenheden waar wij in Nederland voor stonden zag ik door een Europa mét grondwet hard achteruit hobbelen.

  Ook de belachelijke manier om als lid en minderheid de beslissingen te mogen aanvechten gaf mij geen vertrouwen.

  Het ruimbaan voor het liberalisme stond mij ook tegen.

  De manier van het door de strot drukken met gebruik van miljoenen gemeenschapsgeld om vooral ja te stemmen.

  Het geblunder van de diverse ministers met doomscenario’s als we nee zouden stemmen. De macht van de grootste landen.

  Het fiasco van de € waardoor mijn inkomen zo goed als gehalveerd is.

  Etc etc.

  En natuurlijk telt mee dat ik het kabinet JPB 2, -de grote voorstander van de EU grondwet- géén enkel succes gun omdat dit afbraak kabinet allang weg had moeten zijn. Daar ben ik eerlijk in.

  Goedemorgen overigens.

  Reactie door Gandalf — zondag 6 november 2005 @ 7.56 uur

 7. Verzeild raken in oorlogssituaties door
  “vrede te willen bewaken”, niet ertoe door het land zelf te zijn uitgenodigd, maar wel geacht worden mee te werken aan een elders gecoördineerd initiatief daartoe,is
  reden “NEE”, punt 1-10!
  Handelsbelangen bevorderen kan ook met elk
  land individueel, maar een “Europa” zou
  mogelijk kunnen bevoogden welke de regels
  van in- en uitvoer worden, welke de regels
  van vervoer zouden moeten inhouden, en de
  kwantums van goederen: het volgende “NEE”.

  Er is nu zelfs al onwetendheid te be-
  speuren over de Hoge Snelheids Lijn en de
  Betuwelijn bij de top van deze Regering,
  die rigoureuze niet rendabele investeringen
  met zich meebrachten en nergens ‘verant-
  woord’ lijken te worden.

  Wil een land een ‘veto’ uitbrengen zal dat
  echt niet in dank worden afgenomen en uit
  agressie op andere manieren met sancties of
  “toevallige maatregelen” worden afgestraft.
  Kijk naar bijv. verbod op uitvoer van con-
  sumptieartikelen waaraan mogelijk niéts
  mankeert en invoer van gebruiksartikelen
  hier ineens ongemotiveerd, anders dan met
  een smoes, wordt tegengehouden en bijv.
  verdere verwérking geheel kan stagneren.

  Uitgezocht zou kunnen worden, wat ooit werd
  aangenomen als zijnde het maximaal aantal
  mensen per vierkante km en in hoeverre dat
  inmiddels (incl. de luchtvervuiling) is
  overschreden. Het water in de Ijsselmeer-
  polders vervuilt ook en het is nog maar de
  vraag hoe lang er nog gezonde visvangst
  mogelijk blijkt. Het water dient meer en
  meer om de wél”varenden” onder ons te ple-
  zieren en of dat rédelijk is?

  “NEE” zeggen tegen industriële luchtvervui-
  ling door ook ons omringende landen,mbt
  lucht water en bodem, immers welke landen
  zou éénEuropa willen aanwijzen om de afval-
  stoffen te verwerken of op te slaan?
  Nog weinig is bekend welke input Poetin hier zal hebben mbt de handelsverdragen die
  werden ondertekend door hem en onze zaakge-
  lastigden?

  “NEE”, wij weten nog veel te weinig wat NU
  zo aantrekkelijk zou zijn voor een “ja”.
  Zelfs uitleveringsverdragen kunnen indivi-
  dueel met elk land worden aangegaan dat we
  verkiezen of dát ook binnen de verdragen
  of wet van de EU zou kunnen?

  Investeringen in onroerend goed en beleg-
  gingen middels de euro die voor de één ver-
  lies betekent en voor de ander winst is er
  nog steeds een overwegend “NEE”.
  De uitstraling van de pionnetjes hier aan het bewind heeft daar niets mee te maken, en “ja” helaas voegen die er ook niets aan toe.

  Werkgelegenheid, ter land, ter zee, en in
  de lucht goeddeels om zeep geholpen, zo
  bleven deze drie niet meer tezamen, en
  resteert ons nog het bouwen van imaginaire
  werken zoals ‘luchtkastelen’ en ‘piraat’te
  worden in de ether, ultime jongensdromen !
  ‘n Hártgrondig weloverwogen NEE tégen nog
  meer wat mogelijk daardoor ons nog te wach-
  ten staat.

  De toekomst zal laten zien dat wij door de
  landen worden afgerekend die we zelf de af-
  gelopen 60 jaar wisten uit te buiten en dat
  beslist wel wisten.
  “NEE” zeggen we dus tegen EUparticipatie:we
  gaan die klus zelf klaren op eigen kracht,
  herstellen wat nog kan en door een “ja”
  wellicht niet mogelijk zou zijn.

  “Ja”gaat op rantsoen en “NEE” gaat het DOEN
  niet met een lippendienst op de zondag,maar
  de hele week door t/m de zaterdag………

  Reactie door Madelief — zondag 6 november 2005 @ 8.06 uur

 8. “”"NEE”"”"….we noemen geen namen…..,
  maar zou het niet eens aardig zijn om be-
  halve een overzicht te vinden van de di-
  verse Kabinetten van de afgelopen 65 jaar,
  daar ook per Kabinet een overzicht te vin-
  den van aangenomen Wetten en verworpen voor
  stellen die tot de diverse crises leidden?
  De informateurs en de formateurs en de tijd
  aangeven, waarin het ‘volk’ niét geregeerd
  werd? Dat heeft miljarden gekost bij elkaar
  en werd keurig door de brave burger betaald

  De volgende keer komt er oproer als er niet
  volgens de verkiezingsuitslag geformeerd
  gaat worden, en ‘lieverkoekjes’ worden er
  niet meer gebakken, die werden uiteindelijk
  ook niet gegeten…

  Reactie door Madelief — zondag 6 november 2005 @ 8.26 uur

 9. mijn voornaamste reden dat ik tegengestemd heb .staat nu op het ,waakhond in brussel, weblog (lees frankenstein mais )

  Reactie door texas henkie — zondag 6 november 2005 @ 9.14 uur

 10. Ach die Eurofielen, zoeken een reden om hun lugubere Europeese grondwet gewoon door te zetten.

  De onnozele conclusie wordt getrokken dat de tegenstemmers eigenlijk tegen Balkenende zouden stemmen.

  Alweer die totale minachting voor het volk.

  Vraag: tegen wie stemde Frankrijk dan?

  Antwoord: tegen niets anders dan tegen de grondwet, precies zoals de meerderheid van de Nederlanders deed.

  Mijn conclusie is, dat we als onmondig gepeupel worden gezien, gepeupel dat alleen maar lastig is, dom volk dat niets snapt en niets door heeft.

  Hoe dom en onnozel kun je zijn als je het blinde verlangen van een machtig groot Europa koestert en die macht ziet afnemen, doordat het volk zijn mond open doet.

  Reactie door e.krul — zondag 6 november 2005 @ 9.31 uur

 11. @Madelief, de keerzijde van naar verkiezingsuitslag formeren is dat de oppositie dan volledig overbodig is en naar huis gestuurd kan worden (scheelt weer in de kosten he).

  Reactie door Ronald — zondag 6 november 2005 @ 9.36 uur

 12. Na de nederlaag voor de EU-positivo’s in het kabinet was de Nederlandse bevolking door ditzelfde kabinet een brede maatschappelijke discussie toegezegd.
  Politici zouden de burger van Nederland aan het woord laten en luisteren naar diens opvattingen over een verenigd Europa.

  Nu bijna een half jaar later is deze discussie van de baan en gaat men weer over tot de orde van de dag.

  Kan de keuze van de nederlandse bevolking meer geminacht worden?

  Reactie door hanri — zondag 6 november 2005 @ 10.53 uur

 13. Hallo Jan,
  Ondanks alles is er in Brussel maar weinig/niets veranderd. Het dendert maar door.
  Groet,
  Amita

  Reactie door Amita — zondag 6 november 2005 @ 11.42 uur

 14. Duidelijk Nee, één Grondwet? Één leger? Één volkslied? En daarna…Ocëanië, Eurazië en Oost-Azië? Big Brother in Brussel, nee bedankt. Ik waak zelf wel over mijn eigen ik en over mijn dierbaren!

  Reactie door Monique — zondag 6 november 2005 @ 14.15 uur

 15. Hmm EU betekent tegenwoordig vanzelf al Nee wat mij betreft.
  Ik kan me niet herinneren dat ik daar ook na dit referendum wat positiefs vandaan heb horen komen.

  Dus logisch toch.

  Tot op heden is mij Nee nog steeds een Nee …… en ik vrees dat dit zo blijft …… laat ze elkaar maar naar de klote helpen met hun mooipraterij …. Die hele Eu doet me namelijk denken aan die reclame van Achmea (je weet wel die over dat dorp met 100 man Nederpoort o.i.d. ) ….. In die waan leven onze Eu medewerkers volgens mij ook die met zijn honderd de rest van de wereld willen vertellen hoe het hoort.

  Dus hou vol met die NEE !!

  Reactie door waiter — zondag 6 november 2005 @ 14.32 uur

 16. 11. Hoe dan ook Ronald het lijkt me toch
  geen overbodige luxe om ons goed te reali-
  seren, wié de lakens uitdelen en daar hoof-
  delijk voor verantwoordelijk gesteld kunnen
  worden als politieke verantwoordelijkheid
  niet wordt genomen, door elk van de huidige
  ministers nu nog zitting hebbend in het
  Kabinet. In de 2e Kamer wordt mee- of tegen
  werking gespreid en kan men zich verschui-
  len achter een collectief optreden.
  Dáár sámenwerken kan in goed overleg inhou-
  den dat dit ‘team’ alsnog de wacht wordt
  aangezegd en gevraagd ‘hun huiswerk’ elders
  binnen een andere dagopvang te gaan over- doen. Op die constructie heb ik elders al
  in februari gewezen; niemand heeft behoefte
  aan ‘hangouderen’ binnen de Kamers. Zij
  dienen óf hun memoires te gaan schrijven,
  danwel theorieën te ontwikkelen om aan on-
  verkwikkelijke situaties, als thans in dit
  land, een halt te helpen toeroepen !
  Uiteraard is het hen mogelijk tot hun 67ste
  aktief méé te denken: ah de kwaad-sten toch
  niét onder hén? Tja…….

  Reactie door Madelief — zondag 6 november 2005 @ 18.20 uur

 17. Die uitbreiding van de EU gaat mij veel te snel. Eerst maar eens een pas op de plaats voordat we weer allerlei exotische oost europese lidstaten toelaten.

  Reactie door McCarthy — zondag 6 november 2005 @ 21.32 uur

 18. Blijft de vraag wie van de 1500 bevraagde kiesgerechtigden werkelijk wist wat er in de grondwet stond…..

  Reactie door Sjoerd Hogebrink — zondag 6 november 2005 @ 21.36 uur

 19. Is Europa democratisch?

  Is Europa sociaal?

  Een Europeese grondwet is nog lang niet van toepassing, daar de afzonderlijke lidstaten bovenstaande vragen zelf niet eens, met volle overtuiging, kunnen beantwoorden.

  Reactie door e.krul — maandag 7 november 2005 @ 9.14 uur

 20. Ik ben het helemaal eens met een groot deel van de SP-ers. Wij maken zelf wel uit wat we doen en hoe we het doen, daar hebben we geen EU voor nodig. Onze nationale identiteit, onze cultuur, ons stelsel van normen en waarden (voorzover dat nog van toepassing is) zou verloren gaan in een groot Europa. En dat allemaal vanwege economische motieven, de politici zetten de belangen van het eigen volk in een hoekje ver weg, ten gunste van ongebreideld kapitalisme. Zo langzamerhand worden onze belangen verdrukt door de economische druk uit Oost-Europa en Azie. De oude verzorgingsstaat moet concurreren met landen waar mensen zichzelf moeten zien te redden, waar geen overheid voor ze zorgt. Het word weer tijd dat er meer politici komen als Jan Marijnissen die de belangen van het eigen volk weer hoog op de agenda zetten!

  Reactie door ns — maandag 7 november 2005 @ 9.27 uur

 21. Nu Bush zo lekker laag staat in de peilingen, krijgt hij de rekening gepresenteert voor o.a. zijn leugenachtige operatie in Irak … waarvoor Nederland onder regie van JP de MP ook verantwoordelijheid draagt.

  In de concept EU-grondwet is verankerd dat de EU dit soort oorlogszuchtige interventies in de wereld ook zelf op touw mag zetten; en beslissingen daarover zijn bovendien NIET onderworpen aan democratische controle door het Europees parlement.

  De EU-grondwet is een woordenbrij die leidt tot een zeer gevaarlijke, oncontroleerbare oppermacht. Het recht op democratische controle door de bevolking wordt verkwanseld.
  En dat gevaar is nog niet geweken. Het militair industrieel complex heeft grote invloed en grote belangen, die zij niet zonder slag of stoot zullen opgeven.

  Blijf alert!

  Blijf tegen deze grondwet!

  zie voor meer info: http://www.vrede.be/nieuw_view.php?id=611

  Ik groet u allen – in bezorgdheid.

  Reactie door Jan Alex — maandag 7 november 2005 @ 16.27 uur

 22. al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaald hem wel, is het niet vroeg, dan is het wel te laat.

  Reactie door e.krul — maandag 7 november 2005 @ 16.31 uur

 23. ik heb tegen gestemd,ik ben anti onzin
  ik ben frans woon en werk in nederland

  Reactie door gaf — maandag 7 november 2005 @ 16.44 uur

 24. [...] Dunner? Hoezo dunner? De Grondwet wil van Europa een superstaat maken met de nationale staten als provincies. ‘Europa’ is op de eerste plaats een neoliberaal project geworden. Dáárom waren de Fransen en Nederlanders – die in tegenstelling tot bijvoorbeeld de Belgen en de Duitsers wél het voorrecht hadden zich uit te spreken – tégen. In beide landen waren net als in Duitsland het parlement en de regering eensgezind vóór, zoals overal het establishment voor was en nog steeds is. Tegen politici als Timmermans zou ik willen zeggen: Of het boekwerk nu dik of dun is, deed er niet toe en doet er ook nu niet toe. Het gaat om de essentie van de Grondwet, niet om de omvang. [...]

  Pingback door Weblog SP afdeling Heerlen :: Europese Grondwet in 2007 — zondag 7 januari 2007 @ 12.00 uur