Leve de kleuterschool!

Toen vele jaren terug de kleuterschool werd opgeheven was ik verbijsterd over de stilte onder de onderwijzers. Nu wordt die stilte doorbroken, gelukkig. Morgen is er in Zwolle een congres waar met nieuw elan gepleit zal worden voor een herinvoering van de kleuter- en lagere school.

Kleuters verdienen een andere pedagogisch-didactische aanpak dan kinderen vanaf zeven jaar!
Mari-Anne, al 25 jaar actief als kleuterleidster, zal er morgen bij zijn in Zwolle.

Alle nieuwlichterij op Onderwijs van de laatste jaren – met dank aan de PvdA – heeft alleen maar ellende gebracht: de basisvorming, het studiehuis, het vmbo, de studieduurbekorting voor studenten, het opheffen van de kleuterschool….

Opties voor delen:
 • NuJIJ
 • eKudos
 • del.icio.us
 • Digg
 • Google Bookmarks
 • email

donderdag 24 november 2005 :: 22.12 uur

61 Comments

61 reacties

 1. He he, goed dat die
  nieuw(OP)lichterij hopenlijk, de nek om gedraaid wordt.

  Een oud kleuterleidster.

  Reactie door Elsa De Leeuwin — donderdag 24 november 2005 @ 22.40 uur

 2. Mijn dochtertje is bijna twee en het idee dat ze over 2 jaar al moet beginnen met rekenen en schrijven… Niet voor mijn dochter als het even kan.
  In ieder geval is de Vrije School altijd nog een optie geweest. Kan je kind zich lekker in z’n eigen tempo ontwikkelen. Cognitieve stimulans kan echt nog wel even wachten, eerst gevoel en lichaam ontwikkelen.
  Of je ook op latere leeftijd voor de Vrije School kiest is je eigen keuze (om die discussie te voorkomen want dat is off topic).
  Goed idee die kleuterschool!

  Reactie door Bastiaan — donderdag 24 november 2005 @ 22.45 uur

 3. Of ze nu in groep 1 zitten of op de kleuterschool, dat maakt echt geen verschil. Ze doen er precies het zelfde.
  Het hangt toch allemaal van de kleuterjuf af.
  Nu hebben ze de spanning niet dat ze naar een andere school moeten als ze 6 jaar zijn. Ze schuiven gewoon een lokaaltje op.
  En op de plaats waar een kleuterschool zou moeten komen, kunnen ze een mooie speeltuin aanleggen.
  Er moet toch tenslotte meer speelruimte voor kinderen komen!

  Reactie door ENGINE 54 — donderdag 24 november 2005 @ 23.16 uur

 4. In de eerste instantie ben ik het eerder met ‘ENGINE 54′ eens.

  Elsa: waarom zou jij op een gecombineerde lagere/kleuterschool minder goed gefunctioneerd hebben dan op een alleen-kleuterschool?

  Reactie door Arnout — donderdag 24 november 2005 @ 23.28 uur

 5. Voorbij gaan aan de werkelijke problematiek in het onderwijs.
  Niet alles uit het verleden was zo slecht. Vernieuwen kan ook vernielen zijn.

  Ik betrap de Hr. Marijnissen soms op enige wijsheid.
  Ten aanzien van “Het Onderwijs” heb ik soms het gevoel het met hem eens te zijn.

  Het moet een ieder duidelijk zijn dat de ouderwetse kleuterschool het startpunt is van de toekomst van onze jeugd.
  Het gaat onmiddellijk fout als reeds vanaf dat punt segregatie naar religie of andere vormen van scheiding wordt ingevoerd.
  De consequentie is bijna automatisch dat zich dat in het lager en middelbare onderwijs voortzet.
  Dit is absoluut onwenselijk!
  Nu al kan men constateren dat bijvoorbeeld het VMBO de afvalbak van ons onderwijs is.
  Mochten we gezamenlijk willen, dat vanuit ons onderwijs, onze jeugd toekomst heeft zal het gehele onderwijs op de schop moeten.
  Hierbij mogen we niet schromen om naar elementen te willen en zelfs moeten teruggrijpen uit het verleden.

  Zo ben ik teleurgesteld in een harde(re) stem van de SP om te pleiten voor een onderwijs waarbij religie wordt verwezen naar de persoonlijke levenssfeer.

  Het gaat niet alleen om de herinvoering van de Ambachtsschool, (maar wel zeer belangrijk) het gaat erom dat vanaf de Kleuterschool kinderen worden begeleid en dat men ALLE kinderen de ondersteuning geeft om zich te ontplooien naar hun mogelijkheden.
  (En dit zonder rekening te moeten houden met religie, etniciteit, financiële achtergrond of het minst van alles, ras)
  Studeren en dus leren moeten geheel kosteloos zijn!

  In het verlengde hiervan ligt ook de verantwoordelijkheid naar de gemeenschap van onze jonge burgers.

  Niet alleen daarom pleit ik voor de herinvoering van de dienstplicht welke mede zal helpen dat we als Nederlanders weer een gemeenschap zijn en we elkaar leren begrijpen ook als achtergrond divers is.

  Reactie door Liberaal-Socialist — donderdag 24 november 2005 @ 23.38 uur

 6. In mijn tijd de jaren 50, werd ik als leerplichtige naar de 1 ste klas gestuurd.
  Kleuter onderwijs was er slechts in de grote dorpen en steden.
  Onderwijzers waren streng maar eerlijk, zodat een kind duidelijk normen en waarden werden onderwezen.
  Nu wil men zeer jonge kinderen laten wennen aan het onderwijs die ze straks moeten krijgen.
  Laat het onderwijs beginnen met 7 jarigen en daarvoor slechts op vrijwillige basis.
  Ouders die denken dat hun kind al op zeer jonge leeftijd onderwijs dienen te genieten , vergeten dat hun kind er echt niet aan toe is om gezamelijk iets te ondernemen op een school.
  Laat die kids eerst eens hun kindertijd ervaren en niet gedwongen worden om al 4/5 jarige kinderen naar een school te sturen.
  Gelukkig zijn er nog steeds ouders die weigeren om hun lieve kroost naar een school te sturen die niet kan garanderen dat deze kinderen de ouderen gaan vervangen.
  In mijn ogen dient een ouder dan ook thuis te blijven tot hun kind de leeftijd van acht(8) jaar heeft bereikt zonder inmenging van een instantie.
  Dat betekent dat een ouder de zorg heeft en wie dat doet maakt niet uit.
  Als een ouder graag wil werken is dat goed, maar vader of moeder zal voor de kinderen moeten zorgen.
  De thuiszorgende ouder zal dan extra kinderbijslag krijgen, afhankelijk van het inkomen van de hoofdverdiener.
  Twee werkende ouders krijgen niets of ze moeten daadwerkelijk hun kinderen opvoeden met 1 van de twee ouders.
  Zeer jonge kinderen mogen niet verplicht kleuteronderwijs krijgen, maar ze mogen vrijwillig naar een vorm van kleuterbegeleiding.
  Mensen die bovenmodaal verdienen krijgen geen kinderbijslag, maar ze mogen een compensatie aanvragen met een specivicatie van hun echte inkomen.
  Kort gezegd, de rijken betalen voor dat onderwijs die de armen onder ons niet meer kunnen opbrengen.

  Reactie door Hendrik — vrijdag 25 november 2005 @ 0.31 uur

 7. De ontwikkelingen zomaar afdoen met “alle nieuwlichterij” is wel erg kort door de bocht. De hang naar het verleden, zeker met betrekking tot het onderwijs, is altijd groot geweest.
  Toch moet ook in het onderwijs ontwikkeld en geïnoveerd blijven worden. “Voortschreidend inzicht” heet dat. Niet bij de waan van de dag beslissen maar onderzoeken; wat in het verleden goed en wat fout ging, waar we nu meer kennis en inzicht over hebben en blijven ontwikkelen. Dat is een andere insteek dan die in de aanhef van dit item.

  Deze reactie heeft ook betrekking op de eerder gevoerde discussie over het studiehuis op deze site.
  Geen hang naar het verleden. Alleen met een progressieve instelling voor het beleid ten aanzien van onderwijs, heb je toekomst.

  Reactie door Rigu — vrijdag 25 november 2005 @ 0.45 uur

 8. @rigu: Voortschreidend inzicht, zegt U? Als ik op die veranderingen terugkijk, zou ik eerder zeggen: gebrek aan inzicht. Kijk maar naar de resultaten: De leerlingen, die nu van school komen, weten nog maar een fractie van wat wij vroeger moesten leren.

  Reactie door Capt. Corsaire — vrijdag 25 november 2005 @ 1.21 uur

 9. Goede nacht, Jan, als verpleegkundige, peuterleidster en moeder vind ik het niet nodig dat kleuterschool terug komt, waar ik wel voor pleit is dat de PABO opleiding, zich meer onderscheid in de kleutergroep, nu wordt vaak het basis onderwijs verdeeld in 2 groepen:4-8, onderbouw, 8-12 bovenbouw, ik denk dat het 3 groepen moeten zijn.Ook is het zo dat steeds meer basisscholen, leerkrachten laten veranderen van groep, omdat je anders zou vastroesten. Mij lijkt het dat je juist op deze manier specialisten kweekt en van daaruit dus beter schoolklimaat voor het kind(dus leerkrachten laten zitten waar ze zelf willen, na een aantal jaar kan dan best gewisseld worden maar dient er een cbijscholing gegeven te worden. Mogelijk komen de problemen ook omdat men minder van speciaal onderwijs gebruik wil maken en kinderen met zg. rugzakje(lees extra geld)op de basisscholen komen, geen goede zaak, tenzij er een speciale leerkracht mee komt.
  Eigenlijk vind ik dat er in groep 1t/m groep 8 een klassenassistent moet komen dan kan er veel individueler gericht gewerkt worden, minder werkdruk voor de leerkrachten en het schept ook nog eens banen!

  Reactie door Sabineke van Schie-Pleines — vrijdag 25 november 2005 @ 1.28 uur

 10. kleuter school is afgeleid van .het kleuter zijn .simpel .dus(2)je dochter moet niet leren schrijven als ze 2 is .maar als ze verder is dan een ander in die dingen is het wel verstandig om daar verder in te gaan .mijn dochter van 7 krijgt franse les .omdat ze verder is dan andere maar om haar te stimuleren krijgt ze dit .het voordeel van een kleuterschool is mijn inziens de ongedwogen sfeer .kortom LEKKER IN JE BROEK ZEIKEN VAN SPANNING ALS JE JUF EEN SPANNEND VERHAAL VERTELD .ZONDER DAT JE DE HELE WEEK IN DE ZEIK (HOE TOEPASSELIJK)WORD GEZET DOOR HOGERE KLASSEN .

  Reactie door texas henkie — vrijdag 25 november 2005 @ 1.40 uur

 11. Nou, texas henkie, ze spelen nog volop, gelukkig in groep 1 en 2, het echte leren begint in groep 3, met maan roos vis, als eerste woordjes.

  Reactie door Sabineke van Schie-Pleines — vrijdag 25 november 2005 @ 2.24 uur

 12. Groep 1&2, de vroegere kleuterschool is bij veel basisscholen in het zelfde gebouw als de rest, tot groep 8. En dat is jammer want die kleintjes nemen vrij vroeg gedrag over – imiteren – van de grotere. Het aanbod van speel/leerstof is niet veel anders dan op de vroegere kleuterschool.

  Een VMBO school bij mij in de buurt is ook zo’n vergaarbak. Als je kijkt naar gedragingen van die kinderen vrees je het ergste voor later. Na enkele gesprekken die ik gehad heb met de locatiemanager van die school, kom je er achter dat die kinderen voor een deel vaak slachtoffer van hun eigen opvoeding zijn.
  Hulde voor de leerkrachten die op zo’n school een extra zware taak hebben.

  Goedemorgen overigens.

  Reactie door Gandalf — vrijdag 25 november 2005 @ 6.43 uur

 13. De groep 1 en 2 van de school van mijn kind functioneert prima, en is nog gewoon een kleuterschool, alleen in hetzelfde gebouw als de lagere school. Waarom nou wéér veranderen? Een sentiment vind ik geen goede reden, en kost weer geld ook.

  Reactie door Sonja — vrijdag 25 november 2005 @ 8.25 uur

 14. Zou het niet zo kunnen zijn dat de nieuwe leraressen minder tijd en stage krijgen op de pabo op het gebied van deze kleintjes en hun ontwikkeling? Ik heb die geluiden wel gehoord. Dat de ‘oude’kleuterjuffen nu de nieuwe bij moeten scholen in de praktijk. Het wordt pas lastig als deze ‘oude’ kleuterjuffen er niet meer zijn om die extra informatie te geven aan de nieuwe pabo studenten.

  Reactie door Tamiem — vrijdag 25 november 2005 @ 8.38 uur

 15. Op zich is er niets mis met groep 1 en 2, alleen is het wel vaak zo dat deze groepen bij elkaar getrokken worden in 1 lokaal en dat zou niet moeten zijn. Hier begint het gedonder van het leeftijdsverschil, de oudere kinderen spelen de baas over de hele kleintjes die net binnen komen wandelen in zo’n groep.
  Toen mijn jongens naar school gingen, de oudste was toen 3, kwam in een gemengde groep 1/2 terecht waar het oudste kind 7 jaar was, omdat er ruimtegebrek en personelsgebrek was. Dit is voor die kleintjes niet bevordelijk. De ouderwetse kleuterschool is volgens mij dan ook niets mmis mee. De 4 jarigen apart en zo ook de 5 jarigen. Enige nadeel wat hieraan zat, je had vroege en late leerlingen, want je mocht pas naar school als de grote vakantie voorbij was en tenminste 4 jaar was.
  En ook het échte leren begon dan in de 1e klas, wat ik van dit huidige systeem toch niet kan zeggen. Er zijn genoeg kinderen in groep 1/2 die al volop cijfertjes en lettertjes leren. Het echte kind zijn wordt er te vroeg uitgehaald.

  Reactie door anja — vrijdag 25 november 2005 @ 8.38 uur

 16. Zou de kreet niet moeten zijn: “leve de kennis van de ‘ouderwetse’ kleuterjuffen?”

  Reactie door Tamiem — vrijdag 25 november 2005 @ 8.40 uur

 17. Mijn dochter zit nu een half jaar op de peuterspeelzaal en dat gaat op zich wel goed, ze vind het ook erg leuk. Maar laatst mochten de moeders ook een ochtendje aanwezig zijn en helpen een lampion te maken voor Sint Maarten. Zo tegen 10.10 uur gingen ze aan tafel zitten om nog wat te eten en te drinken, een verhaaltje te lezen en een liedje te zingen. Toen ze naar huis mochten was het 11 uur. Ze moesten dus echt een heel uur stil zitten (voor m’n dochter een hele opgaaf) en normaal gesproken hebben ze aan het begin van de ochtend ook nog een soort kringgesprek en zitten ze dus ook nog ruim een kwartier stil.
  Laat dat spul lekker spelen, bewegen, naar buiten als het mooi weer is. Allemaal leuk en aardig dat ze als tweejarige al moeten leren stil te zitten maar dit vind ik wel extreem lang voor de 2,5 uur die ze aanwezig zijn…
  Ik hoop dan ook dat het in de kleuterklas straks minder word en dat ze weer lekker kind kunnen zijn. Dat er verschillende groepen in een lokaal zitten vind ik niet eens zo’n probleem, als dan maar wel de ontwikkeling van elk kind goed in de gaten gehouden word. Hier op de basisschool moet het wel, de school heeft 5 lokalen en 8 groepen dus dan ontkom je er niet aan. Die kleinschaligheid vind ik hier op zich wel prettig. Al die grote leerfabrieken die maar uit de grond gestampt worden hoeft van mij niet zo nodig. Een klein beetje beschermd opvoeden moet best kunnen, ze hebben later nog tijd genoeg om de grote wijde wereld te ontdekken.
  Als kind moet je spelen, spelen, spelenderwijs leren en je vooral nergens druk om hoeven maken. De veranderingen in het onderwijs de afgelopen jaren hebben daar helaas niet echt aan bijgedragen… Innovatie is prima, maar niet ten koste van alles (in dit geval de leerlingen).

  Reactie door Mirella — vrijdag 25 november 2005 @ 9.03 uur

 18. Nu is het zo dat op de dag dat een kind 4 jaar wordt, hij/zij naar groep 1 mag.

  Reactie door Gandalf — vrijdag 25 november 2005 @ 9.25 uur

 19. @15 Niet mág maar moet, geloof ik.

  Reactie door Gandalf — vrijdag 25 november 2005 @ 9.27 uur

 20. Heel wat toegewijde vrouwen hebben hun roe-
  ping tot kleuterjuf al vroeg in de gedach-
  ten.
  Ook zijn er die in dit ‘beroep’ slaagden,
  ofschoon er een minder uitdrukkelijke keuze
  de oorzaak ervan was.
  Mét hérintredende vrouwen van rond de 4ben ik van mening, dat het bewust hebben
  kunnen observeren van eigen kinderen in de
  leeftijdsmarges van 0-1, 1-2, 2-3, 3-4,
  4-5, 5-6, – of bij elk getal een 1/2 opge-
  teld er een absoluut verschil te merken is
  in de incasserings- en belevingswereld van
  deze kleintjes. Ook hoe zij dat soms in on-
  regelmatige vlagen versnellen of erin stil
  blijven staan. Ondanks het feit, dat er ook
  via TV er veel meer ontwikkeld is op het gebied van peuter- en kleuter-educatie en kinderen zich veel sneller (al vanaf het 2e jaar) de diverse programma-onderde-
  len eigen maakten is er toch dat enorme
  verschil tussen de amper 4 jarige en de
  8e groep-leerling die mogelijk al het aan-
  zien van een juf of meester heeft.

  Het met z’n allen bivakkeren in dezelfde
  gangen is een té grote verscheidenheid en
  veel te gróte drukte, kan ook bedreigend
  overkomen. Ook heeft het ene kind meer be-
  hoefte aan (bed-)rust dan het andere en
  zouden kleuters er meer behoefte aan hebben
  om van 10-12 uur op school te zijn en ‘s
  middags van 13.30-15.00 uur. Ook zijn er
  kleuters die behalve de vrije woensdag- en
  vrije vrijdagmiddag ook behoefte hebben aan
  de vrije maandagmiddag. Dinsdag en donder-
  dag zijn dan de ‘lange’dagen en brengen op
  die manier langzaam ritme in hun biologi-
  sche klok, waar tegenwoordig totaal aan
  voorbij schijnt te worden gegaan.

  Kinderen hoeven nl. helemaal nooit ‘verve-
  lend’ te zijn tussen 16.00 en 20.00 uur,
  want veel te veel kinderen gaan NU TE LAAT
  naar bed door de ‘schema’s’ van de werken-
  de tweeverdieners, die elkaar bij toerbeur-
  ten de hele bubs even laten afhandelen, om
  individueel aan eigen sportclubs of cursus-
  sen de voorgenomen ontspanning willen vin-
  den. Ritme, rust, en ruimte voor de eigen
  invulling van de vrije tijd van peuters en
  hun ouders zijn een éérste vereiste om niet
  voor onbedoelde en onvermoede ‘verrassingen
  in gedrag van kleuters’ gesteld te worden.

  Als een kind van dag 1 t/m 7 geprogrammeerd
  wordt in de agenda van de ouders, zal niet
  zelden blijken dat ze er behoorlijk over-
  spannen van kunnen raken: dwarsliggen en er
  even mee naar de kinder psycholoog had nl.
  helemaal niet aan de orde hoeven zijn.

  Ook peuters en kleuters hebben er ‘recht’ op naar behoren bediend te worden naar
  intelligentie én fysieke conditie. Dat
  laatste lijkt meer en meer in bochten ge-
  wrongen te worden en de rekening wordt er
  vroeg of laat door gepresenteerd.

  Reactie door Madelief — vrijdag 25 november 2005 @ 9.32 uur

 21. Zoals inmiddels gezegd: op de vrije scholen is de kleuterschool nooit weggeweest. Het verschil met de “reguliere” groepenindeling betreft overigens niet alleen de kleuters zelf, maar ook de leerkrachten: op de Pabo’s is geen opleiding tot kleuterjuf meer en docenten dienen van groep 1 t/m 8 les te geven, daarmee volledig voorbijgaand aan het specifieke karakter van het “les”geven aan kleuters. V.w.b. de kleuters zelf en de problemen omtrent “vroege” en “late” leerlingen: in sommige gevallen zijn ze na twee kleuterjaren nog helemaal niet toe aan de lagere school (of in vrije schooltermen: ze zijn nog niet “schoolrijp”), in welk geval ze nog een extra jaar mogen kleuteren; er wordt per kind individueel bepaald wanneer hij/zij naar de 1e klas gaat. Die overstap naar klas 1 is dan ook niet zomaar iets, maar een gebeurtenis waar in het laatste kleuterjaar naartoe gewerkt wordt. De oudste kleuters (“middagschoolkinderen”) komen gedurende het laatste jaar één of twee middagen bij elkaar (de kleintjes gaan alleen ‘s ochtends naar school) en bereiden zich voor op het meer “schoolse” karakter in klas 1. Aan het eind van dat laatste kleuterjaar gaan ze door de “rozenpoort”: een symbolisch gebeuren waardoor ze van kleuters tot lagere scholieren worden.

  Reactie door Erik — vrijdag 25 november 2005 @ 9.49 uur

 22. Een slecht idee.De kleuterschool afschaffen is een goed idee geweest. Het is prima om het bij de school te betrekken, juist goed omdat zo beter onderwijs op maat kan worden gegeven. Maar de eis is wel dat dat dan wel gebeurt. Dit vraagt van leerkrachten dus wat extra, net zo goed als dat extra’s vraagt voor kinderen uit groep 7 en 8.

  Door de kleuterschool bij de basisschool te betrekken kan je makkelijker inspelen op de vraag van het kind. Er zijn namelijk net zo goed kinderen die eerder aan rekenen of taal toe zijn, daar is dan meer en kwalitatief goede begeleiding voor.
  De kinderen die nog lekker willen spelen en dit nog niet willen of kunnen hebben op de basisschool net zo veel ruimte en mogelijkheden als op de kleuterschool.

  De inspectie is alleen het grootste probleem en moet inzien dat kleuters op andere manieren leren en niet direct te kunnen lezen en schrijven, maar dat daar veel aan vooraf gaat. hier moet de politiek mee bezig gaan, neem een voorbeeld aan Belgie: daar gaan kinderen vanaf 2,5 naar school, maar is wel aandacht voor het jonge kind. De basisschool heeft meer voordelen dan nadelen, we moeten absoluut niet meer terug willen naar een losse kleuterschool.

  Reactie door jan(leerkracht groep 1/2 — vrijdag 25 november 2005 @ 10.22 uur

 23. (9)vind ik harstikke fijn voor je .maar meestal zijn de eerste woorden in groep 1.2.of 3 .k*t, l*l t*ring.onder invloed van hogere klassen .en zoals door andere ook verwoord worden steeds meer leeftijden (groepen bij )elkaar geplaatst door gebrek aan leerkrachten op de school van mijn dochter is het al zover dat de tussendeur openstaat de juf MOET 2 KLASSEN BIJHOUDEN .nederland is een ontwikkelings land en dittrich (d66)maar een grote bek hebben over beter onderwijs .

  Reactie door texas henkie — vrijdag 25 november 2005 @ 10.54 uur

 24. @15 Een goede morgen, Gandalf, ze mogen naar groep 1 met 4 jaar, met 5 jaar zijn ze leerplichtig!
  @17 Ook een goede morgen, Madelief, Natuurlijk aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling van het kind, daarom pleit ik voor die klassenassistenten, in elke groep.Lezen en schrijven gebeurd in groep 1/2, alleen als het kind zover is en dit bemerkt wordt.
  Ouders maken het de leerkrachten soms erg moeilijk, veel kleuters die door leerkracht advies krijgen om nog een jaar te kleuteren, worden door ouders genegeerd, ik ken zelfs kinderen die van ouders door moesten naar groep 3 en op die leeftijd al buiten school bijles kregen, of, indiemn school echt niet accoord kon gaan met groep 3 bevordering, hun kind naar een andere school doen, waar er weer anders tegen aangekeken wordt.
  Naar mijn idee is de opleiding tot leerkracht wel achteruit gegaan, mogelijk door net zo van die geniepige bezuinigingen als van het studie huis.Mijn man werkt in een middelbare school en daar zien ze toch veel valen, in rekenonderwijs vooral!

  Reactie door Sabineke van Schie-Pleines — vrijdag 25 november 2005 @ 11.01 uur

 25. @19, texas henkie is dat voor altijd of een noodmaatregel? Maar ik ben het eens dat er veel meer gedaan moet worden voor het basis onderwijs, als je al kijkt naar de slechte staat van de gebouwen en hygiene, brrr!Elke school weer een ouderwetse concierge zou ook niet weg zijn.
  Oh, trouwens het aantal leerkrachten wat een school mag aantrekken, hangt af van het aantal leerlingen, ik geloof bij 200, mag je een leerkracht voor elke groep en heb je er nog een extra(b.v om groep 1/2 te splitsen maar wil je als school ook een speciaal getrainde leerkracht(IB) dan vervalt die extra leerkracht weer.

  Reactie door Sabineke van Schie-Pleines — vrijdag 25 november 2005 @ 11.11 uur

 26. Mijn oudste dochter zit in groep 2, en ze vindt het geweldig. Ze mag al wat woordjes schrijven en wat rekenen, maar het hoeft niet. De kinderen van nu zijn nu eenmaal niet zoals de kinderen van 30 jaar geleden. Ze zijn veel wijzer en hebben vaak ook al op de creche of peuterspeelzaal gezeten. En er wordt nog steeds heel veel gespeeld in groep 1 en 2!

  Reactie door Karin — vrijdag 25 november 2005 @ 11.14 uur

 27. @20

  Karin, kinderen zijn cognitief inderdaad veel wijzer dan 30 jaar geleden, maar dat zegt niets over hun sociale – en emotionele ontwikkeling. Een kind van 5 is als een spons: alles van nieuw is, is interessant en wordt graag opgezogen. Dat een kind iets kan en ook leuk vind, wil echter niet zeggen dat hij/zij er ook al aan toe is. Getallen en letters hebben een hoge abstractie terwijl een kleuter nog in beelden “denkt”. Mijn oudste dochter (van 5) vind letters ook prachtig en haar naam en die van mij “tekent” ze al goed. Toch corrigeer ik haar niet als ze een fout maakt: spelen met lettervormen is prima, het besef waar ze voor staan komt volgend jaar wel.

  Reactie door Erik — vrijdag 25 november 2005 @ 11.40 uur

 28. @20 moet zijn @26

  Reactie door Erik — vrijdag 25 november 2005 @ 11.42 uur

 29. !!! Scholing en opleiding zijn zo goed als de maatschappij waartoe zij dienen !!!

  Reactie door Boudewijn — vrijdag 25 november 2005 @ 11.43 uur

 30. Sabineke. Ideaal lijkt mij jouw suggestie
  t.a.v. klassenassistenten. Dat kunnen ook
  stagiaires zijn, al was het maar om ook te
  helpen ingrijpen als sommige kinderen op
  het randje van ónhandelbaar zijn, en er hoe
  langer hoe meer kinderen zelden naar een
  reguliere bijzonder opleiding kunnen worden
  door verwezen (of door tegenwerking van de
  ouders die dat voor zichzelf een verschut-
  ting vinden in het statusplaatje).

  Bovendien vind ik het ook een kwestie, juist omdat jonge kinderen ook heel onvoor-
  spelbaar/onberekenbaar kunnen zijn, van
  VEILIGHEID want regelmatig moet er snel en
  ook afdoende kunnen worden ingegrepen, dan
  wel gekalmeerd. In deze regio hoorde ik al
  van het zoveel mogelijk afschaffen van con-
  cièrges, één van de betere peil-instrumen-
  ten op een middelbare school om ‘overal en
  nergens’ ingezet te worden en vaak de grote
  HULP in NOOD is.

  Zelf vind ik het absurd dat men meent dat
  men het gemakkelijk ‘zonder’ afkan op die
  grote v.o. instellingen van honderden kin-
  deren.
  Op dit moment weet ik niet of het nog
  steeds zo is dat een student rechten na de
  studie tevens lesbevoegdheid zouden hebben,
  afgezien dan van het vak waarin nog de
  specialisatie moet worden eigengemaakt.

  Dat was een merkwaardige gang van zaken om
  zonder paedagogische ondergrond van niveau
  dan maar voor een ‘groep’ te gaan staan !
  Dát beleid zal zijn uitwerking danook wel
  niet gemist hebben.

  Het is maar weinigen gegeven om kennisover-
  dracht te plegen omdat zij er kennelijk voor in de wieg waren gelegd en van nature
  altijd al iedereen naar behoren te bejege-
  nen, maar….ik kén ze wel…talenten die
  op onverwachte momenten aan de dag gelegd
  worden, en niet zelden tot hun eigen ver-
  rassing ! Hygiène laat nog heel vaak te
  wensen over m.b.t. het sanitair e.d.

  Oudercommissies zouden ook tot wat meer
  aktie gestimuleerd kunnen worden en méér
  kleine beetjes vrijwilligershulp in scholen
  véél kunnen betekenen ipv dat minder mensen
  er meer moeten doen en dan dáárdoor afhaken

  Reactie door Madelief — vrijdag 25 november 2005 @ 12.12 uur

 31. @ Engine 54 (3):

  Precies. Het gaat er niet om of het “kleuterschool” heet of groepen 1 en 2 van de baisschool, maar om de eigen pedagogische en didactische aanpak, die 4- en 5-jarigen, met het oog op hun ontwikkeling, nodig hebben. (Zoals ook Sabineke in nr. 9 en Erik in nr. 21 zeggen).
  Het is belangrijk ruimte te geven voor de specifieke ontwikkeling en behoeften van elk individueel kind, op emtioneel, sociaal en intellctueel vlak. (Zelf heb ik het voorrecht gehad alleen op Montessorischolen onderwijs te hebben genoten, en ik heb in de kleuterschool leren lezen).

  @ Hendrik (6):

  Kinderen pas op 7- of 8-jarige leeftijd naar school laten gaan is echt veel te laat. De behoeften aan intellectuele en sociale ontplooiing komt echt veel vroeger in het leven. Op deze manier zou je de ontwikkeling van kinderen afremmen, in plaats van stimuleren en begeleiden.

  Reactie door Olav Meijer — vrijdag 25 november 2005 @ 12.12 uur

 32. Toen de kleuterscholen opgingen in het basisonderwijs is er door de kleuterleidsters
  wel afkeurend gereageerd door hen.De Haag was
  toen-en nu nog-horende doof ofwel ze horen het wel maar luisteren niet. En in al die tijd is daar zeer weinig aan veranderd.
  Inhoudelijk dient niet alleen de kleuterschool terug te keren maar waarschijnlijk moet de methode ook herzien worden. De computer kan, dunkt me,wel de klas uit. Het spelen van kinderen is op die leeftijd erg belangrijk en aandacht voor de
  motoriek daarvoor zal tijd beschikbaar moeten zijn binnen dit onderwijs.
  Het idee van samengaan met het lager onderwijs is is niet gekomen van de kleuterleidsters maar opgelegd Den Haag, de
  politiek.

  Reactie door P.Dekkers — vrijdag 25 november 2005 @ 12.13 uur

 33. reactie 5 : ik betrap Jan vaak niet op
  “enige”,maar heel veel wijsheid !!
  Nou ben ik wel gekleurd ,want fan van Jan,
  maar okay…zo achterlijk is ie niet!!

  Reactie door eric — vrijdag 25 november 2005 @ 12.58 uur

 34. @Madelief, een stormachtig onderwerp past wel bij zo’n stormachtige dag en net als bij jou,liggen kinderen na aan mijn hart en vind ik het erg jammer dat het regulier onderwijs vaak van groepscapaciteit uitgaat i.p.v. individu(maar dat is bijna op elk gebied tegenwoordig, integenstelling tot het gepreekte!)
  De concierges die ik bedoelde zijn belangrijk in de basisschool, net als VO!
  Stagieres worden reeds toegepast(en misbruikt) op veel scholen, het nadeel daarvan is dat ze vaak niet het hele schooljaar beschikbaar zijn en vaak al niet de hele week.
  Het is nog steeds zo dat je les bevoegdheid hebt na studie, dat heet eerste graadsbevoegdheid en hiermee mag je in onderbouw VO lesgeven en op basis school, geloof ik. Ik weet niet of er pedagogiek inzit.
  Helaas is het zo dat bij mensberoepen het erg afhangt van het empatisch vermogen van de persoon zelf en hoe hoger de werkdruk, hoe minder het wordt!
  Men weigert vanuit regering tot nu toe veelal het echt benodigde geld neer te leggen voor de gemaakte plannen!

  Reactie door Sabineke van Schie-Pleines — vrijdag 25 november 2005 @ 13.07 uur

 35. @17, Mirella, dat stilzitten is per peuterspeelzaal verschillend, de een kiest ervoor om het presies te doen als groep 1, beginnen met kringgesprek(dit om een rustig begin van de ochtend te creeren, de andere peuterspeelzaal doet het allemaal rond het eten en drinken en weer een ander zal het aan het eind doen, om een afsluiting te geven aan de ochtend.
  Bij onze peuterspeezaal laten we ze eerst vrij spelen, 10 uur eten en drinken, dan een uur naar buiten(als het weer is zoals vandaag gaan we wel naar buiten maar dan maken we er een spel van ong.15 min. van(veel kinderen hebben of krijgen geen juiste regenkleding)en dan eventueel een werkje, of nog vrij spelen en om 11.15 een kring van 15 min. ter afsluiting.
  Alleen op dagen als feestdagen zitten ze langer maar dan is er daarna ook meer vrij spelen, zowel binnen als buiten.
  Mocht je je zorgen blijven maken(en ik vind de tijd die jij noemde ook lang)kun je terrecht bij de leiding of ouderraad.

  Reactie door Sabineke van Schie-Pleines — vrijdag 25 november 2005 @ 13.35 uur

 36. Je moet kleuters nooit gaan ‘afschermen’ van onderwijs omdat er alleen maar gespeeld ‘mag’ worden. Elke kleuter is anders en het beste is om ze zo veel mogelijk aan te bieden, dan kiezen ze zelf wel wat ze leuk vinden. Ik had wel eens een oud aapnootmiesplankje gekocht, tweedehands, en dat pakte mijn dochter zelf. In groep 1 kon ze al lezen, had ze helemaal zelf uitgevogeld. Daar is toch niets mis mee? Biedt ze gewoon de mogelijkheden, en laat ze spelen als ze er geen zin in hebben. Het aanleren van het zelfstandig keuzes maken is misschien nog wel belangrijker dan de basisvaardigheden.

  Reactie door Sonja — vrijdag 25 november 2005 @ 13.47 uur

 37. Sonja, ik pleit er juist voor dat er meer op individualere manier naar kinderen gekeken wordt maar daar moeten dan ook de middelen voor beschikbaar komen, nu worden er steeds plannen gemaakt zonder dat er andere dingen meegenomen worden.En spelen is zeer zeker ook leren, dat moet u niet vergeten.In China zijn behoorlijk wat problemen met de jeugd omdat er teveel prestatiedrang in hun manier van lesgeven zit!

  Reactie door Sabineke van Schie-Pleines — vrijdag 25 november 2005 @ 14.26 uur

 38. Bedoel je niet Japan Sabineke? Ja dat klopt in dat geval, maar dat is dan ook een mijns inziens zeer fascistoide manier van onderwijs. Dat zul je hier nooit krijgen hoor. Er zijn wel problemen met de jeugd, maar toch zijn de criminaliteitscijfers daar bijna de laagste ter wereld als ik me goed kan herinneren. Neemt niet weg dat me dat land helemaal niet leuk lijkt om kinderen in te krijgen – voor de kinderen zelf.

  Reactie door Sonja — vrijdag 25 november 2005 @ 15.10 uur

 39. Vele verschillende meningen en veel onvrede.
  Wat is belangrijk voor een kind? Naar mijn
  mening moet het aan het eind van de schoolloopbaan zijn manieren kennen en enige kennis verworven hebben.
  Kon men het hierover maar eens worden.
  Dan wordt onderwijs geven en ontvangen misschien weer leuk!

  Reactie door henri — vrijdag 25 november 2005 @ 15.28 uur

 40. Wat mij zorgen baart, veel meer dan de kwestie al dan niet de kleuterschool terug, is de mentaliteit van veel ouders die ook in dit forum weer prominent naar voren komt.(ouders die steeds meer invloed hebben op scholen) De vanzelfsprekendheid dat kinderen individueel benaderd moeten worden, en dat je de arme schapen vooral niet dwars moet zitten door ze iets op te willen leggen. Ik hoor deze mensen nooit over het uitgangspunt van ‘versmelting’ dat geldt in vele andere -minder op hervormingsdrift geslagen- landen (bv Frankrijk): dat in groepsverband kinderen van elkaar leren en dingen gaan doen die zij alleen nooit interessant gevonden hadden. Zelf ben ik ook zo’n overbeschermende moeder die pas begin dertig zeer gewenste kinderen heeft gekregen. Maar laten we als overbeschermende ouders onszelf proberen in te houden als het gaat om het onderwijs. Onderwijs is om onze kinderen voor te bereiden op het vinden van een plek in de samenleving. Er is daarom niets verkeerds aan om ze al op vroege leeftijd te laten wennen aan het inperken van vrijheid, aan het moeten doen van dingen die niet altijd even leuk zijn, aan het je aanpassen (stilzitten en je leren concentreren is niets mis mee). En voor de andere, ook meer dringende problemen dan ja of nee kleuterschool, wil ik ook nog wel verwijzen naar de colums van Martin Sommer in de Volkskrant waar ik persoonlijk elke keer weer steil van achterover sla.

  Reactie door Jessica vd Hulst — vrijdag 25 november 2005 @ 15.29 uur

 41. Nu we het toch over onderwijs hebben.
  Ik geef les aan toekomstige onderwijs -assistenten op een ROC.
  Deze leerlingen zijn veelal erg zwak in taal en rekenen. Wanneer zij ( mede door compensaties) slagen, zijn ze toelaatbaar op de Pabo ( Opleiding basisschool leerkrachten). De Pabo’s doen veel te weinig aan taal en rekenen en leveren zo leerkrachten af, die zich onzeker voelen in de groepen 6 t/m 8.
  En de leerlingen kunnen daarvan de dupe worden.
  Het is hard nodig dat Pabo’s leerlingen voldoende parate kennis meegeven als bagage, want met een dreigend onderwijstekort zullen basisscholen iedereen met een diploma aannemen en dat legt extra druk op de leerkrachten van die school. Natuurlijk is gebrek aan kennis van taal en rekenen van de leerkrachten ook verre van optimaal voor de kinderen

  Reactie door henk van schijndel — vrijdag 25 november 2005 @ 16.01 uur

 42. @Jessica, kan het niet gewoon en/en zijn, individuele aandacht als een kind voorlijk of achter ligt en verder zitten ze bij elkaar in de klas/groep, dus dat sociale en uitproberen komt zeker ook aan bod.

  Reactie door Sabineke van Schie-Pleines — vrijdag 25 november 2005 @ 17.09 uur

 43. Toevallig heb ik een kleuter die erg voor is, zowel cognitief als sociaal-emotioneel. En omdat de kleuters niet in een apart gebouw zitten, kan mijn kind nu soms es een dagdeel meedraaien in groep 3. Ik zelf zou dan ook meer voorstander zijn van het proberen flexibeler om te gaan met leeftijdsindelingen in klassen. Maar daarvoor is het wel goed als alle groepen in 1 gebouw zitten.
  Dus wat mij betreft: vooral NIET de kleuterschool terug.

  Reactie door Mirjam — vrijdag 25 november 2005 @ 17.34 uur

 44. 41. Hoe bedoél je Henk van Schijndel?
  “Gebrek aan kennis van taal en rekenen
  van de leerkrachten ook verre van opti-
  maal voor de kinderen”……….

  Vérre van optimaal?

  Dat is toch in één woord waar het ken-
  nisoverdracht betreft, toch zeker:
  SCHANDALIG ? !!!!

  Waarom er zo’n lijzge inhoud aan te
  geven?
  Ouders gaan er vanuit dat er kwalita-
  tief goed personeel van de PABO gele-
  verd wordt….voor wat die kennisover-
  dracht betreft kan je toch onmogelijk
  zeggen, dat het gehalte leerstof onmo-
  gelijk zwaar is en geldt er geen enkel,
  maar dan ook geen enkel excuus.
  Dit geldt niet voor het afgelopen jaar:
  ook 25 jaar terug werd er al onvoldoen-
  de gekwalificeerd personeel afgeleverd,
  dat ZIJN nú de onderwijsgevenden, die
  de ‘nieuwe lichting’ moeten aannemen:>
  we zijn intussen al één generatie
  verder, maar het lijkt een taboe mensen
  in het onderwijs te corrigeren.

  Dát moet gaan veranderen, zo goed als
  dat waar het gaat om ‘docentenbegelei-
  ding’ die daarvoor in aanmerking komen
  via de Schoolbegeleidingsdienst, ook
  die hulp niet geweigerd zou mogen wor-
  den door de ‘werknemer/onderwijskracht’

  Het gezag dat een Schoolleiding zou
  moeten hebben in bestuurlijke zin is
  vaak ook onder de maat: ‘collega’s
  (heet het dan) willen niet doén, wat
  hen dringend (bindend) (zélfs) ten
  stréngste wordt geadviseerd’.

  Er moet dus nog véél méér op de schop,
  compensaties die een manco goed kunnen
  maken binnen het onderwijsgebeuren zijn
  al helemaal ridicuul te noemen.

  Er ZIJN AL leerlingen de dupe, die wer-
  den bijgeschoold door pappie en mammie
  met een schoolopleiding “oude stijl”.

  Met een baan bij het ROC had er al veel
  eerder en veel harder aan de bel getrok
  ken moeten worden, maar ja, dát maakt
  niet populair hé? Zal IK het dan maar
  weer eens doen?

  Beroepsethiek in de watten leggen en
  een Burka omhangen versluieren écht al-
  les wat open en bloot geméld moet wor-
  den.

  Jongelui kopen niets maar dan ook
  niets voor die oogkleppen op hebbende
  (zachte heel-) meesters van NU, sorry!

  Ga eens in een Gemeenteraad zitten en
  probeer die problematiek eens aan te
  kaarten met de Wethouder van Onderwijs
  en zet de Schoolinspectie aan het werk
  want dat zal, indien collectief, moge-
  lijk iets gaan hélpen goed te maken,
  wat al jarenlang verknald wordt,merci.

  Reactie door Madelief — vrijdag 25 november 2005 @ 17.44 uur

 45. Het hele onderwijs zou eens goed onder de loupe moeten worden genomen! Misschien is dit plan een stap in de richting?

  Ons huidig onderwijssysteem volgens mij toch gebaseerd op het Kinderwetje van van Houten. In die tijd absoluut noodzakelijk en effectief. We borduren echter nog steeds op dat antiekje wetje door, ondanks het feit dat er veel, heel veel is veranderd.
  O.a. evolutie -kinderen van nu zijn wijzer dan de kinderen van toen-, de wereld staat bol van de informatie-toevloed
  -t.v., internet, etc.- Ook kids zuigen voortdurend veel informatie op. Kinderen van nu leren dus ook op anderen manieren dan de kinderen van vroeger.
  De vraag is of het onderwijssysteem voldoende meegroeit in deze ontwikkelingen.

  Aan mensen en helaas ook aan kinderen worden voortdurend hoge eisen gesteld; het lijkt me belangrijker om nuttig te zijn/worden voor de kenniseconomie en de marktwerking dan om een gelukkig en evenwichtig mens te zijn.

  Geef kinderen, mensen nou eerst de ruimte om te groeien, te spelen en te ontdekken, mens te zijn, leer hen SAMEN-leven in en met hun omgeving. Dan zou de samenleving misschien ook weer socialer worden, want kinderen zijn nl. van nature sociaal.

  Als mensen zich prettig voelen, goed in hun vel zitten leren ze ook veel sneller en makkelijker. Bedenkt u zelf maar eens wanneer u zelf iets het snelst en makkelijkst leert: als u zich goed voelt en als u het zelf wilt of nodig hebt.

  Laten we ons niet al te veel inbeelden: mensen zijn gewoon ook een (zoog)dieren-ras. En hoewel dieren allang begrepen hebben, dat hun jongen vooral leren door te spelen, door te leven in hun omgeving, door ervaring opdoen, denkt de Homo Sapiens dat leren anders gaat.

  Vraagt u een willekeurige voorbijganger eens “waar bent u goed in?” Allereerst zullen veel mensen -heel vreemd- die vraag niet eens kunnen beantwoorden (want veelal hebben we gehoord thuis en op school waar we niet goed in zijn) Stel de vraag dan eens anders: “Wat zeggen andere mensen waar u goed in bent?” Dan volgt er meestal wel een antwoord. De volgende vraag is dan “En waar hebt u dat geleerd?”
  Vaak is het antwoord “Eh…Nou gewoon….”
  U zult zelden meemaken, dat mensen zeggen dat datgene waar ze goed in zijn, hebben geleerd op school!
  Dit relativeert de belangrijkheid van het naar school gaan.
  Natuurlijk moeten kinderen zich ontwikkelen op alle mogelijke manieren, maar moet dat nu echt in schoolbanken, waar hoofdjes volgestopt worden met kennis op veelal een moment dat een ander voor hen verzint dat en wanneer het nodig is. Hiervoor zijn door wijze mensen ook ingenieuze meetlatten bedacht, bijvoorbeeld CITO-toets en meer van dat moois.
  Kinderen van 4 jaar, die slapeloze nachten hebben (echt meegemaakt!), omdat ze bol staan van de stress omdat ze moeten presteren? Is dat dan wat we willen?
  Met die meetlatten en lesmethodes is nog meer vreemds aan de hand. Een voorbeeld: diegenen die echt en wetenschappelijk iets weten van het menselijk fysiek gestel en de motoriek al lang dat de mens pas bij een gemiddelde leeftijd van ca. 8 jaar motorisch in staat is om te leren schrijven.
  En wat doen we? Wij geven kinderen vanaf 4 een pen of potlood in de hand en dan moet het dat goed vasthouden (wie bepaalt trouwens wat goed is?) en dan moet het “voorbereidend” schrijven; tussen lijntjes en in vakjes priegelen.
  Natuurlijk is het wel zo dat er tegenwoordig meer aandacht besteed wordt aan sociaal-emotionele aspecten, maar ook dat altijd wel met de meetlat er langs. Je zal maar kind zijn en het net even anders doen, voor je het weet heb je een stempel op je koppie. En zie er dan maar eens vanaf te komen. Ze zouden er zelf in gaan geloven.
  Laten we nou toch eens beginnen met kijken naar de talenten in plaats van naar de tekortkomingen (volgens al die meetlatten) Ik denk dat dit de samenleving uiteindelijk veel geld zou besparen, omdat de kans erg groot is dat kinderen, mensen dan gelukkiger en evenwchtiger zouden kunnen opgroeien.
  Wat doen we onze kinderen toch aan?
  Stel u nou eens voor: Pluk eens zo’n 25 mannen en vrouwen van de straat van 42, 43 jaar. Je stopt ze in een hok en laat ze zo’n 6 uur per dag dingen doen, waarvan een ander vindt dat ze ze moeten doen. Hoe zou u zich voelen?
  Een opmerking hierbij: voor jongens is het vaak nog erger om een groot deel van de dag in een klas op een stoel achter een tafeltje te moeten zitten dan voor de meeste meisjes.

  En weet u? Kinderen zijn net mensen. Sterker nog kinderen zijn eerst mens en dan pas kind. En alle mensen dienen gelijkwaardig bejegend te worden.

  Ja inderdaad, eigenlijk ben ik TEGEN de leerplicht:
  zeker VOOR het RECHT van kinderen op onderwijs en voor de PLICHT van ouders/volwassenen/de staat om hen daarvoor de mogelijheden te bieden!

  Al met al denk ik dat dit plan een stap in de goede richting zet.

  Ellen

  Reactie door Ellen — vrijdag 25 november 2005 @ 19.44 uur

 46. P.S. Zou het niet ook nog eens zo kunnen zijn, dat als kinderen meer zouden kunnen en mogen spelen, dat dit ook het probleem van overgewicht van kinderen zou helpen tegengaan?
  Nog goedkoop ook: minder medische problemen, medische begeleiding, diëten, etc.
  Dat moet Hoogervorst met zijn kopzorgstelsel toch ook aanspreken?
  Kom op Hoogervorst, praat eens met van der Hoeven!

  Reactie door Ellen — vrijdag 25 november 2005 @ 19.54 uur

 47. Ik werd net gewezen op een cruciale fout in mijn stukje (@45). :(
  In de volgende tekst moet me vervangen worden door wel!
  De tekst wordt dan als volgt:

  “Aan mensen en helaas ook aan kinderen worden voortdurend hoge eisen gesteld; het lijkt wel belangrijker om nuttig te zijn/worden voor de kenniseconomie en de marktwerking dan om een gelukkig en evenwichtig mens te zijn.”

  Reactie door Ellen — vrijdag 25 november 2005 @ 22.10 uur

 48. Iedereen heeft weer gelijk natuurlijk: we moeten terug naar de jaren vijftig, toen je kinderen nog gewoon slim, dom of lui kon noemen. Leve het klassikale onderwijs waar kinderen geen enkele inbreng hebben. Leve de kleuterschool met z’n “laat ze maar spelen” mentaliteit en z’n knip- en plakwerkjes. Laten we vooral voorbijgaan aan alle verworvenheden van de sociale wetenschappen: pedagogiek, onderwijskunde en psychologie. Laten we vergeten hoeveel baat kinderen met problemen daar bij hebben gehad. We doen lekker de gordijnen dicht. Als alles verandert, mag het onderwijs natuurlijk niet veranderen! Als dat wel gebeurt noemen we dat gewoon nieuwlichterij of ondervernieling.
  Bah, wat een slechte discussie is dit.

  Reactie door Jan Voorbij — vrijdag 25 november 2005 @ 22.22 uur

 49. Jan, het is juist het gebrek aan pedagogisch inzicht dat geleid heeft tot al die nieuwlichterij. Maar gelukkig, een tegenwind steekt op, in het belang van de ontwikkeling van het kind, álle kinderen.

  Reactie door Jan Marijnissen — vrijdag 25 november 2005 @ 22.39 uur

 50. Dank voor je reactie Jan. Je hebt overigens nog eens reactie van mij tegoed op je statement over onderwijs in “Hoe dan Jan?”. Als Pabo-docent wil ik wel een paar noten met je kraken ;=)) Overigens deel ik je verontrusting.

  Reactie door Jan Voorbij — zaterdag 26 november 2005 @ 0.01 uur

 51. Jan, dank. We moeten het dan zeker ook hebben over het niveau van onze nieuwe onderwijzers. De opleiding van kleuterleidsters mag van mij (namelijk) ook terug.

  Reactie door Jan Marijnissen — zaterdag 26 november 2005 @ 0.37 uur

 52. Klein 4 jarig meisje tegen de juf:
  “Juf, juf”…ze toont zowel angst als opge-
  wonden te zijn van iets wat in de klas ge-
  beurt. Jongetje van bijna 5, heeft van een
  aantal blokken een kasteel met muren en een
  toren gebouwd.

  Meisje vervolgt na het melden van het
  bouwwerk: …”en nu wil hij eerst op zijn
  stoel staan en dan bóven op de tafel, op
  zijn kasteel…maar dat kan toch niet juf,
  dat is toch gevaarlijk?”.

  Zij dacht eeen ‘bijna-ongeluk te melden’ en
  verwachtte ‘ingrijpen’ van de onderwijzeres
  net zoals ze dat bij de ouders zou doen!
  De juf antwoordt: “Mag jij klikken van je
  mama?”
  Pedagogiek?

  Nog geen 20 jaar terug. Juf plakt bij 2
  jongens pleister over de lippen!
  Kinderen van nog géén 8 jaar!
  De jongens praatten tijdens het tekenen en
  de juf vroeg, na een waarschuwing heel
  vriendelijk: Zal ik dan jullie maar een
  pleister opplakken? Gedwee stemden de knapen toe en dorsten niet tegenspreken.
  De juf werd op haar handelwijze aangespro-
  ken en zij meldde dat de jongens het énig hadden gevonden.
  Kort daarop had één van de knulletjes en
  2 meisjes uit een meidengroep weer ‘lást’
  van bedplassen. Pedagogiek?

  Leve de Kleuterschool met een ‘jonkie’ voor
  de klas. Jammer dat maar weinigen het vak
  écht in de vingers (én het hart) hebben !!

  Onderwijzer weigert een knaap van 9 naar
  het toilet te mogen: dát kon wel even wach-
  ten z.i. ! Jongetje komt in de grootst
  denkbare problemen én gevolgen…..en hield
  er nachtmerries aan over!
  Commentaar onderwijzer op de vraag of het
  voor hém nog problemen had opgeleverd!
  Antwoord: Wel nee, ik heb altijd 2 reserve
  kinderbroekjes in de schoolkast liggen!…
  en vérder…(?)…..kwam híj niet!
  Pedagogiek?

  Moeder brengt dochter naar Kleuterschool en
  treft een zenuwachtige juf aan die even met
  spoed naar de tandarts wil. Zou moeder niet
  even op de klas van 24 leerlingen kunnen
  passen? Natuurlijk, zich niet verder inla-
  tend met de rechtmatigheid van een derge-
  lijke gang van zaken !
  Verantwoord?
  Komen dit soort voorbeelden wel eens boven
  tafel? Welnee! Tactiek!

  Of men bang is dat ‘kritiek’ geprojecteerd
  gaat worden op het kind van de ouder die
  een opmerking/vraag/klacht had? Ja !
  Veronderstelling ongegrond? Nee, nee !

  Pedagogiek, tactiek, karakteristiek:
  symptomatisch aan vele scholen en identiek!

  Leve hét Onderwijs en aan de kráchten die
  er met hart en ziel wél wat weten te be-
  reiken met hun kinderschaar: álle lóf! Ja!

  Reactie door Madelief — zaterdag 26 november 2005 @ 5.57 uur

 53. Dit hele land is al één grote kleuterschool!

  Reactie door Remco ten Hagen — zaterdag 26 november 2005 @ 15.45 uur

 54. Natuurlijk was het destijds van de zotte om de kleuterschool op te heffen, maar om de hele boel nu weer terug te draaien? Naast de nadelen zijn er ook voordelen, al was het alleen maar dat de overgang van groep 2 naar groep 3 voor kinderen een minder grote stap is. En het onderwijs heeft ook behoefte aan rust!
  Zelf volgde ik nog niet zo lang geleden in deeltijd de PABO en tijdens mijn specialisatie ‘Jonge Kind’ heb ik wel degelijk zeer veel geleerd over het onderwijs aan kleuters.
  Uiteraard is de expertise van de ‘oude’ kleuterjuffen zeer waardevol en onmisbaar, maar daarnaast moet er m.i. ook ruimte komen voor ervaringsgericht en ontwikkelingsgericht onderwijs in de onderbouw, zoals dat nu op de PABO’s aan studenten onderwezen wordt. Maar de ‘oude’ lichting juffen is hier niet altijd klaar voor en is soms ook wel behoudend en erop gericht alle kinderen hetzelfde werkje te laten maken! Lang leve de eenheidsworst van het klassikale traditionele kleuteronderwijs!
  Ervarings- en ontwikkelingsgericht onderwijs hebben juist tot doel om het kind weer kind te laten zijn en om emotioneel vrij te worden en de kleuter van daaruit een stapje verder te helpen in de gehele ontwikkeling.
  Wel vind ik, dat we vooral moeten stoppen met die vreselijke CITO-testen voor kleuters; het zegt echt nog niks bij zulke jonge kinderen!

  Reactie door wilma vermeer — zaterdag 26 november 2005 @ 17.54 uur

 55. De P.vdA is de grote schuldige bij het totale falen van het huidige onderwijs.Maar ja, je zit op een hoge post en dan moet uiteraard je naam nog lang nagalmen.Nou dat gebeurt inderdaad, met dank aan Netelenbos.Deetman etc.
  Schoenmaker blijf bij je leest.

  Reactie door B.Robben — zaterdag 26 november 2005 @ 18.31 uur

 56. Wat een onzin Jan. 7-jarigen vereisen ook een andere pedagogische aanpak dan 12-jarigen, maar die wil jij toch ook samen op 1 lagere school zetten?

  Zo kunnen ook 4-jarigen en 12-jarigen prima op dezelfde school zitten. Je moet ze alleen niet dezelfde lessen geven.

  Reactie door Sjoerd — zaterdag 26 november 2005 @ 20.29 uur

 57. @ Jessica (40):

  Volgens mij haal je enkele dingen door elkaar. Kinderen moeten wel degelijk (ook) individueeel benaderd worden. Maar dat wil helemaal niet zeggen dat ze niet in groepsverband met elkaar moeten leren omgaan en zich sociaal ontwikkelen, en dus ook beperkingen van eigen vrijheid zullen moeten leren. In nr. 31 heb ik al gezegd, dat kinderen behoefte hebben aan intellectuele én sociale ontplooiing voordat ze zeven of acht jaar oud zijn. Het gaat erom hun ontwikkeling op verschillende gebieden te stimuleren en begeleiden.

  @ Jan Voorbij (48):

  Je regaeert wel erg simpel door te doen alsof de mensen hier niets zouden willen veranderen in het onderwijs en terug willen naar de jaren vijftig. Of de kleuterschool willen afdoen met “knip- en plakwerkjes”.
  Juist de ontwikklingspsychologie heeft geleerd dat vier- en vijfjarigen in het algemeen in een heel andere cognitieve, emotionele en sociale fase verkeren als oudere kinderen. Het is toch logisch dat daarmee in het onderwijs rekening wordt gehouden? (En dat staat los van het organisatorische feit of er een afzonderlijke kleuterschool is of groepen 1 en 2 in een verenigde basisschool).

  Reactie door Olav Meijer — zondag 27 november 2005 @ 17.57 uur

 58. Ook ik ben moeder van een kind dat voorloopt, en met 5 jaar kan lezen en schrijven en rekenen…. wat gebeurd er nu omdat ze dit op school niet mag, niet aangeboden krijgt, ze vraagt thuis steeds mama hoe moet dit hoe moet dat ik wil dit graag leren, en op school doet ze stomweg niets meer omdat ze daar toch niet in wordt begeleid………
  Er is in deze maatschappij enorm veel aandacht voor kinderen die ACHTER lopen, maar kinderen die voorlopen worden aan hun lot over gelaten elke keer weer. er wordt gedacht ach dat kind is bijdehant genoeg die red zich wel… maar juist kinderen met een voorsprong hebben goede begeleiding nodig. Veel leerkrachten zijn er niet van op de hoogte dat hoogbegaafdheid niet betekend dat een kind ALLES maar kan ….. Dat het betekend dat er vaak veel gedragsproblemen bij komen kijken…..

  ook ik vind dat de kleuterschool NIET terug moet komen!
  Het is toch prima zo? Nu kunnen kids eventueel moeilijkere dingen aangeboden krijgen omdat dat voor handen is als het kind daar duidelijk aan toe is.
  Wat betrefd het overnemen van slechte dingen van grotere kids: hoe dan? Ik heb dat nooit zo ervaren eerlijk gezegd, op alle scholen die ik ken spelen de kleuters op een apart pleintje buiten zonder grotere kinderen erbij dus…. en in de klas zitten ze ook alleen met kleuters bij elkaar….

  Reactie door yvonne — maandag 28 november 2005 @ 9.33 uur

 59. Ik wil graag reageren op het bericht van marijnissen en ook op reactie van mensen die gereageert hebben.

  De trent ik het onderwijs is inderdaag dat kinderen steeds sneller leren rekenen en lezen. Maar dit komt niet alleen van school uit. Ik heb gemerkt dat er heel veel ouders zijn die hun kinderen zelf leren lezen of leren rekenen.

  En ik heb geleerd dat je in moet gaan op de behoefte van het kind. Dus als er een kind bij mij komt die aan mij vraagt of hij een boekje mag lezen dan zeg ik geen nee.

  Maar jullie hebben wel gelijk dat je het niet structueel in moet voeren. Laat kinderen lekker kind zijn en laat ze lekker spelen!

  Reactie door Anouk — vrijdag 2 december 2005 @ 13.36 uur

 60. Voortschreidend inzicht bestaat niet.
  Voortschrijdend inzicht wel. Jullie zijn niet de enigen die deze taalfout maken.

  Reactie door Ed — woensdag 5 april 2006 @ 16.03 uur

 61. Dag Yvonne en anderen die een stukje hebben geschreven.
  Misschien een spoed cursus schrijven zonder fouten. .

  Reactie door aan yvonne — zaterdag 30 september 2006 @ 23.06 uur