Oh?

SP-stemmers halen beste beleggingsrendementen
(Bron: De Telegraaf)

Capelle a/d IJssel, 5 december 2005 – SP-stemmers zijn van alle beleggers het meest succesvol. Dit blijkt uit het Beleggers Onderzoek 2005 van SNS Fundcoach dat is uitgevoerd onder 3.495 beleggers. SP-ers behalen het hoogste rendement, maar zijn wel de minst sociale beleggers omdat ze hun beleggingsbeslissingen in de meeste gevallen niet afstemmen met hun partner.

Beleggers die stemmen op de SP en PvdA behalen de beste rendementen, hoewel SP-stemmers de minste beleggingservaring hebben. De minst goede beleggers zijn degenen die stemmen op de Christen Unie en de SGP. SGP-stemmers hebben de meeste mutaties in hun portefeuille gevolgd door de Christen Unie. Hierom behalen stemmers op deze politieke partijen het minste rendement. De SP-stemmer muteert het minst op jaarbasis zijn portefeuille, gevolgd door de CDA-stemmer. Dit verklaart het goede rendement van de SP-belegger.

De meest sociale beleggers zijn PvdA- en VVD-stemmers. Zij nemen hun beleggingsbeslissingen het meest van alle politieke partijen in samenspraak met hun partner. SGP-stemmers besteden het meeste tijd per week aan hun beleggingen (gemiddeld 132 minuten per week) en de CDA-stemmer besteedt samen met de SP-er het minste tijd aan beleggen per week (gemiddeld 84 minuten per week). Terwijl de stemmers op coalitiepartijen VVD, CDA en D66 de meeste beleggingservaring hebben, scoren zij qua rendement slechts gemiddeld.

SNS Fundcoach voert jaarlijks een onderzoek onder beleggers uit om meer te weten te komen over het beleggingsgedrag en de voorkeuren van mensen die beleggen. Het onderzoek richtte zich op zowel bestaande klanten als frequente bezoekers van de internetsite www.snsfundcoach.nl. In totaal deden 3.495 personen mee aan het onderzoek. SNS Fundcoach onderzocht het beleggingsgedrag in het algemeen, de voorkeur en houding ten aanzien van beleggingsfondsen,
ervaring met beleggen, behaalde rendementen en de ervaring met de dienstverlening van SNS Fundcoach.

Politieke voorkeur
Mensen met een verschillende politieke voorkeur behalen ook verschillende rendementen. De beste rendementen worden behaald door stemmers op de linkse partijen SP en PvdA. De laagste rendementen worden behaald door de ChristenUnie en SGP-stemmers.

Rendement (over de afgelopen 8 jaar)

1. SP 2,5
2. PvdA 2,3
3. VVD 1,8
4. D66 1,8
5. CDA 0,9
6. Groen Links 0,1
7. Christen Unie -0,3
8. SGP -2,4

Toelichting
In het onderzoek wordt gevraagd naar de periode waarover mensen
beleggen en welke rendementen ze over die periode hebben behaald.
Deze gegevens worden gehercodeerd zodat het gemiddelde rendement
over de opgegeven periode wordt vastgesteld. Hierbij moet worden
opgemerkt dat de rendementen relatief laag uitvallen doordat een
redelijke grote groep beleggers al in 1998 en 1999 is ingestapt.
Door de dalende aandelenmarkten in 2000, 2001 en 2002 wordt het
gemiddelde fors omlaag gehaald. Daartegenover staat een groep
beleggers die relatief kort belegt en juist in de periode 2001 en
2002 zijn ingestapt (dus op een laag moment). Zij trekken het
gemiddelde iets omhoog.

Beleggingservaring
VVD-ers hebben de meeste beleggingservaring (gem. 9,8 jr.) gevolgd
door CDA-ers (gem. 9,5 jr.) en D66-stemmers (9,0 jr.). De minste
belegginservaring hebben SGP-ers (gem. 7,1 jr.) en SP-ers (gem. 7
jr.). Dit is opvallend omdat de SP-ers dus de minste
beleggingservaring hebben, maar wel een goed rendement behalen.
Hiermee is wederom aangetoond dat ervaring (uitgedrukt in het
aantal jaren dat iemand belegt) niet allesbepalend is voor het
behaalde rendement. Wel kan geconcludeerd worden dat beleggers die
5 tot 10 jaar ervaring hebben, bewuster beleggen, minder
transacties doen en weloverwogen beslissingen nemen. Deze
combinatie van factoren zorgt voor een beter rendement. Zie verder
onder ‘ideaal profiel’.

Tijdsbesteding
Beleggers besteden per week gemiddeld ruim 90 minuten aan hun
beleggingen. In 2004 was dat gemiddeld 60 minuten. Naarmate
beleggen weer mee populair wordt, zijn mensen bereid er meer tijd
aan te spenderen. Opmerkelijk omdat hiermee niet kan worden
aangetoond, dat het meer tijd ook leidt tot hogere rendementen.
SGP-ers besteden de meeste tijd aan beleggen (gem. 132 minuten per
week), gevolgd door VVD-ers (gem. 101 minuten per week).
CDA-stemmers besteden de minste tijd aan beleggen, gevolgd door
SP-ers en D66-stemmers.

Provincie
Ook op basis van herkomst naar provincie zijn verschillen te
ontdekken tussen beleggers. Zeeuwen hebben het hoogste rendement
behaald, gevolgd door inwoners uit Noord-Holland. Friezen behalen
het laagste rendement gevolgd door inwoners van Drenthe. Zeeuwen
zijn ook bereid hiervoor hogere risico’s te aanvaarden en besteden
met meeste tijd aan beleggen. Inwoners uit Noord-Holland hebben het
meeste beleggingservaring. Tevens stemt deze provincie meer dan
andere provincies op de SP en rijdt Mercedes-Benz. Deze laatste
groepen behoren tot de betere beleggers zo bleek uit eerder
conclusies van het onderzoek.

De nuchtere Groningers nemen het ook niet zo nauw met beleggen.
Ruim een kwart van de Groningers heeft het rendement op hun
beleggingen nog nooit berekend. ‘De mate waarin mensen hun
rendement berekenen, zegt iets over hoe serieus ze met hun
beleggingen bezig zijn. De als zuinig bekend staande Zeeuwen scoren
hierin het best. Slechts 1 op de 10 Zeeuwen heeft het rendement nog
nooit berekend’, aldus Vetter.

Gemiddeld besteden beleggers ruim 90 minuten per week aan hun
beleggingen. Zeeuwen besteden met ruim 127 minuten per week het
meeste tijd aan hun beleggingen. Inwoners van Flevoland besteden
met een kleine 70 minuten per week het minste tijd aan hun
beleggingen.

We hebben beleggers ook gevraagd hoe deze tijdsbesteding ervaren.
Inwoners uit Utrecht zien deze tijdsbesteding als noodzakelijk,
terwijl 75 van de Zeeuwen deze tijdsbesteding als plezierig
ervaart. Er is dus een duidelijk verband tussen de mate waarin
mensen beleggen als plezierig ervaren en het behaalde rendement.
Meer dan 10 van de inwoners van Flevoland vindt dat beleggen veel
tijd kost in verhouding tot wat het oplevert.

Ideaal profiel
Het Beleggers Onderzoek 2005 richtte zich op zowel bestaande
klanten als frequente bezoekers van snsfundcoach.nl. In totaal
deden 3.495 personen mee aan het onderzoek. SNS Fundcoach onderzoch
het beleggingsgedrag in het algemeen, de voorkeur en houding ten
aanzien van beleggingsfondsen, ervaring met beleggen en behaalde
rendementen. Dit jaar is ook een verband gelegd tussen het
beleggingsgedrag, automerk, politieke voorkeur en herkomst naar
provincie van deze beleggers.

Op basis van alle onderzoeksgegevens kunnen de volgende conclusies
worden getrokken:
Indien beleggers beroepsmatig gewend zijn om (delen) van hun werk
te delegeren (mensen in staf, management, directiefuncties en
ondernemers) draagt dit bij tot een hoger dan gemiddeld rendement.
Het hebben van een eigen (strategische) visie over beleggen draagt
bij aan een beter rendement. Dit houdt in dat mensen zelf
informatie vergaren d.m.v. media en internet en zich niet laten
leiden door vrienden, bekenden of een adviseur.
Beleggers die zich houden aan een aantal (met zichzelf) vooraf
vastgestelde uitgangspunten (beleggingsbeleid) hebben een hogere
kans op een bovengemiddeld rendement. Dit kunnen hele eenvoudige
uitgangspunten zijn en kunnen per persoon verschillen. Voorbeelden
kunnen worden verstrekt!
Naarmate de frequentie van transacties hoger wordt, neemt het
rendement af. Dus beleggers moet niet te veel switchen als gevolg
van een (kortstondig) tegenvallend rendement.
Beleggingservaring (uitgedrukt in aantal jaren) draagt in zeer
geringe mate bij aan beter dan gemiddeld rendement. Wel kan worden
geconcludeerd dat na een periode van 5 tot 7 jaar zijjn veel
beleggers veelal door schade en schande wijs geworden, zodat ze hun
beleggingsbeleid wijzigen. Wij omschrijven dit als een
‘bewustwording’of ‘bezinning’. Veel beleggers moeten zelf alle
fouten maken, voordat ze tot dit inzicht komen. Het leren van
fouten van anderen is in ieder geval ‘goedkoper’.
Naarmate beleggers ouder worden, gaan ze bewuster met beleggen om.
De rendementen nemen toe naarmate mensen ouder worden. Dit wordt
verklaart door dat mensen op jonge leeftijd beleggen nog als een
‘spelletje’ zien en naarmate men ouder wordt, wordt beleggen een
serieuzere aangelegenheid.

Opties voor delen:
 • NuJIJ
 • eKudos
 • del.icio.us
 • Digg
 • Google Bookmarks
 • email

maandag 05 december 2005 :: 14.22 uur

40 Comments

40 reacties

 1. Nu nog bij de verkiezingen het hoogtste rendement !

  Reactie door Wimpie — maandag 5 december 2005 @ 14.49 uur

 2. Ook binnen Nederland verhuist men nog wel
  eens, en is het authentieke type van elke
  provincie niet altijd meer te herkennen,
  dus daarmee kunnen ook wat percentages rela
  tief eigenlijk best anders uitvallen dan
  hier geschetst.
  De uitslag van een dergelijk onderzoek kan
  bovendien per jaar verschillen, al dan niet
  door invloeden -politiek- vanuit onze eigen
  Regering, danwel door ‘internationale hoog
  lopende spanningsvelden’ van allerlei soort
  Jammer dat specifiek ‘beleggen’in onroerend
  goed niet direct ook werd meegenomen, om
  vergelijkenderwijs daar ook iets meer over
  te weten te komen, en dan gericht op inko-
  mensgroepen van uiteenlopende aard, leeftijd en de aanschaf van grotere, danwel
  kleinere behuizing, of 2e woning (of de ver
  koop daarvan).
  Dat totaal zou een aardige kijk geven op wat er mogelijk de laatste 10 jaar aan de
  hand is aan de ‘keerzijde’ van de medaille,
  die de Overheid ons zo rooskleurig voor-
  schotelt.
  Dat de SP kiezer niet alleen politiek een
  stuk ‘bewuster’ is geworden de afgelopen
  jaren maar ook goed op zijn ‘zaakjes’let is
  typisch een verworvenheid van de SP !
  De SP verwérft duurzaamheid in vertrouwen
  en bouwt die op, daar waar anderen die nog
  wel eens in de waagschaal aan gewicht doet
  inboeten !
  Laat de regerende partijen nu maar eens hun
  kans gaan waarnemen om te bewijzen dat elke
  Nederlander, dankzij hun initiatief, zijn
  boterham goed kan beléggen in 2006, dat is
  dan toch wel het allerminste dat zij voor-
  nemens kunnen zijn, want dat kan wel een
  heel stuk beter: “Oh” !!

  Reactie door Madelief — maandag 5 december 2005 @ 14.56 uur

 3. Dus linkse zijn eigenlijk kapitalisten !!

  Dat lijkt zichzelf tegen te spreken !!

  Reactie door joker — maandag 5 december 2005 @ 15.20 uur

 4. Zo zie je maar dat links economisch verantwoorder is. Ga snel beleggen, zonder overleg met partner natuurlijk.

  Ben overigens blij dat met “minst sociaal” niet bedoeld wordt: beleggen in foute bedrijven. Das toch de eerste associatie als je het bericht leest.

  Reactie door SP belegger — maandag 5 december 2005 @ 15.24 uur

 5. Links lullen en rechts zakkenvullen.

  Reactie door Liberaal-Socialist — maandag 5 december 2005 @ 15.25 uur

 6. Nóg een reden om op de SP te gaan stemmen! :-)

  Reactie door Anne-Marie Mineur — maandag 5 december 2005 @ 15.28 uur

 7. Dan moet ik ook maar gaan beleggen.
  Alleen, waar haal ik het geld vandaan.
  Trouwens, met monopoly verloor ik meestal maar met risken won ik vaak. Betekent dat nog iets?

  Reactie door Gandalf — maandag 5 december 2005 @ 15.35 uur

 8. Als de SP naar de beurs gaat koop ik er wel een paar (voor een vriendenprijsje)
  Die worden zéker meer waard.

  Nu wil ik graag zo’n lachebekje plakken maar dat lukt mij nooit.

  Reactie door Gandalf — maandag 5 december 2005 @ 15.47 uur

 9. Hallo Jan,
  Een bewijs van waar het echte verstand zit.!
  Groet,
  Amita

  Reactie door Amita — maandag 5 december 2005 @ 16.15 uur

 10. Goh, links zou toch zo slecht mij m et de centen? ;-)

  Zelf ook een rendement van 2,5%, Jan?

  Reactie door Renske — maandag 5 december 2005 @ 16.36 uur

 11. Vast niet allemaal via
  http://www.triodos.nl/nl/personal_banking/?lang=
  ;-)

  Reactie door Henk — maandag 5 december 2005 @ 16.44 uur

 12. Geld maakt niet gelukkig!
  Maar als ik toch ongelukkig moet zijn dan liever met geld. (Maupie Caransa).
  Maar er zijn ook mensen geweest die hadden een andere uitleg.
  http://members.home.nl/h.hiensch/Geld.doc

  Reactie door The old Henk — maandag 5 december 2005 @ 17.27 uur

 13. @ 13
  maar wel makelijker!
  niets tegen SP!!!!!!
  nee,FNV is maar een voorbeeld,
  Maar context moet geplaats woorden,Kapital(ism)
  of ben jij voor of ben jij tegen
  Sint Klas komt zo,
  Geniet mensen(en dat is echt),prettig avond

  Reactie door gaf — maandag 5 december 2005 @ 18.13 uur

 14. Bevreemd, ook door de reacties hier. Was de SP niet die partij die voor de beurs demonstreerde, met luchtballonnen, TEGEN de handel in lucht?

  Een ieder moet natuurlijk zelf weten wat hij met zijn geld doet, maar handel in aandelen is naar mijn mening aardig anti socialistisch.

  Maar nu begrijp ik wellicht de inzet van o.a. Kant voor de mensen van legiolease. Ik denken die mensen moesten zo nodig kapitalistje spelen en moeten nu op de blaren zitten. Maar daar dacht de SP bij monde van Kant ook al anders over.

  Maar op zich heeft hoeft deze uitslag natuurlijk niets te maken te hebben met de weg die de SP bewandelt.

  Roelf

  Reactie door Roelf van Bergen — maandag 5 december 2005 @ 20.31 uur

 15. (6)hoezo rechts zakkenvullen? met 2,5 % rendement .dat is nog niks .socialisten beleggen niet .punt 1 schiet je er zelf niks mee op punt 2 hou je zelf het zakkenvullende grootkapitaal in leven .alleen de baas word rijker van beleggen .2.5 % en dan nog trots zijn ook .diep in zijn hart denkt jan het zelfde .socialisten zijn geen domme mensen .en hebben zeker de beurs niet nodig om dat te bewijzen .een posting om vlug te vergeten dus .

  Reactie door texas henkie — maandag 5 december 2005 @ 20.36 uur

 16. Ik wist niet dat duurzaam beleggen zo goed rendeerde?

  Reactie door hanri — maandag 5 december 2005 @ 20.46 uur

 17. Leuker kunnen we het niet maken!

  Reactie door Sabineke van Schie-Pleines — maandag 5 december 2005 @ 20.59 uur

 18. Toch wel lullig voor die kapitalisten, dat ze uitgerekend – kleine woordspeling – door de SP worden verslagen op hun eigen terrein.

  Overigens verbaast het me niets. We zouden op alle fronten betere kapitalisten of neoliberalen zijn dan zijzelf, ware het niet dat we óók in het bezit zijn van een geweten.

  Reactie door Wilbert — maandag 5 december 2005 @ 21.24 uur

 19. Lekker belangrijk Jan Marijnissen.

  Reactie door Evert Tigchelaar jr — maandag 5 december 2005 @ 21.50 uur

 20. Ja en?

  Reactie door devis — maandag 5 december 2005 @ 22.07 uur

 21. Er zijn ook veel SP die nauwlijks beleg op hun brood hebben, hebben jullie dat ook meegenomen in je onderzoekjes?

  Reactie door E.Krul — maandag 5 december 2005 @ 22.49 uur

 22. Ik zou zo graag willen dat al die reclames over beleggingen en snel rijk worden, net als die voor tabak, verboden worden. Er schuilt een enorm groot gevaar in: HEBBERIGHEID!! GRAAIEN!

  Ik ben pertinent TEGEN beleggen. Mordicus tegen, zelfs! Het haalt het slechtste in de mens naar boven.
  Ik mag ook niet beleggen van de Sociale Dienst en dat komt me prima uit. Als ik dat geld zou hebben dat je nodig hebt daarvoor, dan geef ik dat liever weg aan een Goed Doel of, zoals nu, aan Pakistan.

  MONEY IS THE ROOT OF ALL EVIL.

  Geld is een ruilmiddel. Meer dan genoeg ervan hebben is onnodig. Te weinig ervan is slecht. Altijd.

  Reactie door L.M. Lembeck — maandag 5 december 2005 @ 22.55 uur

 23. Niet zo zwaar op de hand allemaal. Mag er ook eens een luchtig bericht tussendoor?

  Reactie door valerie — maandag 5 december 2005 @ 23.18 uur

 24. Als iedereen gewetensvol met “money” om zou gaan, dan was het inderdaad gewoon een ruilmiddel, een monetair systeem.

  Niet “money” is the root of all evil, maar evil itself.

  Reactie door Wilbert — maandag 5 december 2005 @ 23.26 uur

 25. Onder de SP stemmers zijn denk ik veel mensen die zich nog nooit met beleggen (behalve hun brood) hebben beziggehouden.
  Er zijn ook veel mensen die SP stemmen omdat ze afhankelijk zijn van de WAO of slecht aan werk kunnen komen.
  Dit is een van de belangrijkste redenen om SP te stemmen, SP leden die het goed hebben zijn lid vanuit hun soldariteit met deze groep mensen.
  Dus ik vraag me erg af hoeveel procent van de leden echt beleggen.

  Reactie door Erwin — dinsdag 6 december 2005 @ 0.10 uur

 26. Hou dat irrealistische beeld van de SP-stemmer maar vast. You’ll never know what hit you.

  Reactie door Wilbert — dinsdag 6 december 2005 @ 0.14 uur

 27. Klopt wel, ook voor mij.
  Toen ik SCO in het oog kreeg (nasdaq) week ik er niet meer van weg. Katjing… :-)
  En het ging met niet eens om het geld maar om de procedures en open source voor linux e.d. kortom SCO als knuppel in het hoenderhok ;-)

  Reactie door Barend — dinsdag 6 december 2005 @ 0.38 uur

 28. @26 ik heb hier nog een krantenknipsel waaruit bleek dat de SP achterban niet zo veel afweek van die van de VVD.
  Vergis je niet, in bijv. een rijk dorp zijn er iets van 25 leden op 12.000 (incl. kinderen en bejaarde verstokt PvdA klapvee)en van die 25 zijn er welgeteld 5 ‘thuis’
  M.a.w. de overige 20 hebben het goed tot zeeer goed.

  Reactie door Barend — dinsdag 6 december 2005 @ 10.00 uur

 29. wat een onbelangrijk eigengeilerig onderwerp.

  Reactie door kaatje — dinsdag 6 december 2005 @ 11.50 uur

 30. Hoeveel SP-ers belggen er eigenlijk?
  Ik weet weinig van de financiële handel en wandel van m’n partijgenoten, en dat hoef ik ook niet te weten, maar als ik SP-ers om mij heen zie, hebben ze weinig te beleggen.
  Er is vast wel ergens een percentage beleggende SP-ers bekend, Kan dat erbij genoemd worden?

  Reactie door Jan Nijman — dinsdag 6 december 2005 @ 12.09 uur

 31. Met zo veel verstand van beleggen…kan de SP zelf niet naar de beurs gaan?
  Kunnen we als beleggers Jan Marijnissen ter verantwoording roepen!

  Reactie door Liberaal-Socialist — dinsdag 6 december 2005 @ 13.00 uur

 32. @32 L=Luibralsosjalist:`Kunnen we als beleggers Jan Marijnissen ter verantwoording roepen!’

  Jezelf zo op$$ en druk maken om niks! Hoe tragisch…

  De Sp roept juist beursgedierte ter verantwoording dat de smalle knip het
  beleg van het brood klaait.

  Reactie door C.Tilyx — dinsdag 6 december 2005 @ 19.13 uur

 33. Met posthuum alle respect voor Frits Philips die op sympathieke wijze onze nationale electronica-industrie naar de
  wereldbeurzen heeft geholpen, en voor zijn ludieke bijdrage aan PSV.

  Toch knaagt er iets: waarom draaide Philips gewoon door onder Hitler-gezag terwijl vliegtuigbouwer mede-grootindustrieel Koolhoven, die zich verzette, door de Nazi’s per bombardement van de kaart werd geveegd aan het begin van de jaren `40?
  http://www.koolhoven.com/
  Wat voor principes speelden een rol?
  Die van morele herbewapening, de Oxford Groep die later een obscurantistische, Bilderbergachtige homofobe en anticommunistische club bleek te zijn,
  met steun van ons voltallig Koningshuis, of de principes van een succesvol vliegtuigfabrikant die niet in het voetspoor van Fokker wou treden door mee te werken aan het wapenarsenaal van een tot totalitaire macht geneigde vijand?

  Reactie door Emiel — dinsdag 6 december 2005 @ 21.30 uur

 34. medrol

  Trackback door medrol — donderdag 6 april 2006 @ 6.32 uur

 35. hoodia…

  Trackback door hoodia — vrijdag 12 mei 2006 @ 22.25 uur

 36. handbags…

  Trackback door handbags — donderdag 18 mei 2006 @ 1.54 uur

 37. keno…

  Trackback door keno — zaterdag 20 mei 2006 @ 0.41 uur

 38. washing-machines…

  Trackback door washing-machines — zondag 21 mei 2006 @ 11.30 uur

 39. air-purifier…

  Trackback door air-purifier — maandag 22 mei 2006 @ 12.46 uur

 40. Beste redactie,

  Jullie schrijven: “Beleggers die stemmen op de SP en PvdA behalen de beste rendementen, hoewel SP-stemmers de minste beleggingservaring hebben”.

  De beurs is de laatste jaren verdubbeld. Beleggers die het minste ervaring hebben en toch de beste resultaten hebben behaald, zijn dan ook beleggers die de laatste jaren alleen maar een opgaande beweging hebben meegemaakt.

  SP, onderwijs uw stemmers. Er komt een tijd dat de beurs weer zal dalen. Dit hoort nu eenmaal bij een beleggingscyclus. Leer uw stemmers te beleggen met een beleggingsstrategie.

  Jammer dat uw stemmers het minst sociaal zijn. Juist omdat uw partij als sociaal te boek staat, wilde ik op uw partij stemmen. Maar ja, moet ik dat nog wel doen?

  Groet,

  Arnoud

  Reactie door Arnoud — zaterdag 18 november 2006 @ 18.41 uur