Waarheid

Mensen om Ernest Louwes – zit (weer) vast in verband met de Deventer moordzaak – willen dat er ‘recht wordt gedaan’. Ze zijn overtuigd van zijn onschuld, en vrezen dat in zijn zaak sprake is geweest van dezelfde tunnelvisie als die politie en justitie parte speelde in de zaak van de Schiedammer Parkmoord.

Wil je meer weten over achtergronden, feiten en meningen, kijk dan hier.

Opties voor delen:
 • NuJIJ
 • eKudos
 • del.icio.us
 • Digg
 • Google Bookmarks
 • email

donderdag 08 december 2005 :: 22.25 uur

21 Comments

21 reacties

 1. Ik dacht dat de heer Marijnissen tegen bemoeienis van de politiek met de rechtsgang was? En dat leek me nou zo terecht…

  Reactie door Dwaa — donderdag 8 december 2005 @ 22.40 uur

 2. Ik denk ook dat de politiek zich afzijdig moet houden van lopende zaken, je moet de rechter niet voor de voeten lopen.
  Maar bij afgehandelde zaken waar iets niet deugt lijkt me dat geen probleem. De affaire in Schiedam schreeuwt om bemoeienis van de politiek !

  Reactie door twijfelaar — donderdag 8 december 2005 @ 22.54 uur

 3. @1, 2,

  Als je het artikel aandachtig leest, zie je ook dat er geen kritiek op de verrichte rechtsspraak in voorkomt.

  Daarnaast lijkt het me wel zinnig als er een maatshappelijke discussie ontstaat over deze en andere zaken waarin tunnelvisie van het OM wellicht een rol heeft gespeeld.

  Als burgers moeten we er wel degelijk op toezien dat er geen onschuldigen worden veroordeeld.

  Reactie door J3roen — donderdag 8 december 2005 @ 23.45 uur

 4. Bij nader lezen van de stukken zijn er, denk ik, toch wel zeer gerechtvaardigde twijfels en vraagtekens. Een eventuele uitspraak van het Europese Hof van Justitie laat jaren op zich wachten.
  Daarnaast is er volgens mij toch alleen de weg van de herzieningsprocedure, die al is gegaan. Opnieuw kan in principe wel, maar is in dit geval uiterst moeilijk. Want welk novum kan worden aangevoerd?

  Reactie door Olav Meijer — vrijdag 9 december 2005 @ 3.24 uur

 5. In een eerdere, niet doorgekomen, reactie schreef ik, dat het benaderen van de politiek een ONUJISTE weg is. Want de minister van justitie zal uiteindelijk toch alleen maar kunnen zeggen: gaat u naar de Hoge Raad. De politiek is niet bevoegd zich in een concrete, individuele rechtszaak te mengen.

  Reactie door Olav Meijer — vrijdag 9 december 2005 @ 3.28 uur

 6. Het getuigt van werkelijkheidszin en van
  respect voor de ánder, om ingeval van twij-
  fel zéker, op etische en praktische gronden
  ook déze zaak te herzien.

  Het siert een iegelijk het ‘huiswerk’ naar
  eer en gewéten over te maken en behoort
  Rechtspraak niet op ‘kansberekening’te wor-
  den gepleegd: multiple choice ántwoorden
  zijn uitgerekend dáár uit den boze !

  Niemand kan er vrede bij vinden récht te
  praten wat króm is! Dat de nieuwste tech-
  nische hulpmiddelen alsnog een correctie
  mogelijk maken moet met beide handen worden
  aangegrepen en wel zeker als men zou weten
  dat Rechters misschien onder gerede twijfel
  hun oordeel toch velden niét van álle fei-
  ten op de hoogte zijnde.

  De uiteindelijke ‘waarheidsvindingen’ boven
  tafel gekregen te hebben, verplicht een
  ieder tot hándelen naar bevind van zaken:
  zoniet maakt men zich ‘willens en wetens’
  medeplichtig aan het ten onrechte schuldig
  blijven verklaren van een ónschuldig medemens.
  “Omzien naar elkaar” is een ander uitgangs-
  punt dan “gedane záken nemen geen keer”.

  Geen keer moeten we nog willen nemen dat
  gedane zaken ómzien naar elkaar zou willen
  verhinderen of uitsluiten !

  Reactie door Madelief — vrijdag 9 december 2005 @ 7.17 uur

 7. Na het artikel aandachtig te hebben doorgelezen, moet ook ik concluderen dat hier te veel tegenstrijdigheden in voorkomen.
  Bruikbaar bewijs is spoorloos, argumenten worden zonder meer van tafel geveegd. Voordat er wéér een onschuldig iemand voor jaren vastzit, ben ik voor een nieuw onderzoek.
  De gang van zaken (zoals al bij meerdere gevallen is geweest) ruikt niet fris.
  Ik heb mij dan ook aan de lijst toegevoegd door deze te ondertekenen.

  Reactie door anja — vrijdag 9 december 2005 @ 8.52 uur

 8. Kijk op http://home.wanadoo.nl/d.e.stokkel/ = tijdelijk website waarop een rechtzaak tegen Balkenende staat…(met datalimiet per etmaal)

  Ik leef in deze hel omdat de Haagse politiek weigert te aanvaarden dat Bestuursrechters zich als Hilter-rechters gedragen, die discrimineren, segeregeren, mensenlevens vernietigen, schuldig zijn aan achterkamertjespolitiek met gemeentebesturen e.d.
  Zelfs mijn kinderen brengen zij in ontwikkelingsproblemen voor hun persoonlijke machtspelletjes…

  Er moet een Inspecteur voor de Rechterlijke Macht komen, alwaar burgers klachten kunnen indienen over sadistische rechters….die liever macht- & wraakspelletjes spelen met overheidsfunctionarissen dan dat zij aan waarheidsvinding doen & rechtspreken.
  Uniformering van recht moet een wettelijke eis zijn. Nu verschillen uitspraken te veel van elkaar. In de ene gemeente is een werkloze veel beter af, dan in de ander. Dus rijker!

  Ook moet de Sector Bestuursrecht worden omgezet in een Termijnenrechtbank.
  Daar oordeelt de rechter:
  - Of de overheid de Grondwet & Verdragen uitvoert. Doen ambtenaren dit niet ‘omdat zij toch ongestraft dictatortje kunnen spelen’, schuift de b-rechter het dossier direct door naar de Politierechter voor een taakstraf & schadevergoeding welke de ambtenaar van zijn privé-salaris moet betalen aan het slachtoffer…

  - Of, de overheid binnen redelijke termijnen werkt…en de Algemene wet bestuursrecht… gebruikt waarvoor deze bedoeld is. Namelijk, probleemoplossing!Rechter stelt dan uiterlijke datum waarop het probleem moet zijn opgelost.

  - Of, de overheid de gerechtelijke uitspraken van de b-rechter correct uitvoert. Ik word geconfronteerd met een heel gemeentebestuur dat stelt ‘wij hoeven geen gerechtelijke uitspraken uit te voeren als wij daarin geen zin hebben’. Deze ambtenaren moeten worden gestraft door de Politierechter.
  Zij martelen…en genieten van de strijd met de rechtbank…

  SP is niet intelligent genoeg…en werkt zelf mee aan het in stand houden van Hitlerrecht & moordende buraucratie.

  Reactie door desireestokkel — vrijdag 9 december 2005 @ 9.29 uur

 9. Waarheid, moraal theologie, nog immer
  begéérte naar wijsheid hoog in het vaandel.
  Elk begrip werd binnenste buiten gekeerd,
  aan uitdrukkingen werd zwaar getild !

  Hoe ’tillen’ we dé wáárheid in deze eeuw?

  Reactie door Madelief — vrijdag 9 december 2005 @ 9.29 uur

 10. Zag gisteren Maurice de Hond in De Wereld Draait door. Ook hij bemoeit zich met de zaak, en wat ik van hem heb gehoord is alle bewijslast en de manier waarop het proces gevoerd is op zijn minst dubieus te noemen.

  Reactie door Jan Breur — vrijdag 9 december 2005 @ 9.41 uur

 11. We nemen het niet zo nauw meer met de waarheid in deze tijd blijkbaar.

  mensen worden onschuldig veroordeeld en bij de regering is ook list en bedrog aan de orde van de dag.

  Neem Rita Verdonk maar.

  Kost wat kost moeten er schuldigen gevonden worden en moeten er dingen doorgedrukt worden, zelfs als al is gebeken dat een land van herkomst of een cellencomplex onveilig is.

  Nee sterker nog, men laat het land van herkomst weten, dat de asielaanvrager terugkeert naar het desbetreffende land en een onveilig cellen complex wordt weer vrijgegeven, na de dood van 11 mensen die in het onveilige complex omkwamen in de vlammen.

  Wat gaat er voor mensen levens, landsbelang om bolletjesslikkers dichtbij op te kunnen sluiten?

  Wat voor een land is dat?

  Reactie door e.krul — vrijdag 9 december 2005 @ 10.24 uur

 12. De waarheid is: Nederland draait door.

  Reactie door e.krul — vrijdag 9 december 2005 @ 10.26 uur

 13. Vertrouwen in rechtspraak? Al lang niet meer!

  Reactie door Sabineke van Schie-Pleines — vrijdag 9 december 2005 @ 11.06 uur

 14. Het is zó verschrikkelijk onrechtvaardig!

  Reactie door Kiers — vrijdag 9 december 2005 @ 11.16 uur

 15. Als een achterlijke premier kan worden, en een aso minister, dan hoef je voor rechter ook niet veel iq of eq te hebben.

  Reactie door Jansonius — vrijdag 9 december 2005 @ 15.07 uur

 16. Bel Peter R. de Vries en uw probleem is zo opgelost.

  Reactie door Enrico — vrijdag 9 december 2005 @ 16.54 uur

 17. @16, Enrico,

  Wat is het nummer ook alweer? 007?

  Reactie door J3roen — vrijdag 9 december 2005 @ 22.28 uur

 18. “Waar geen woorden meer vallen, vallen kogels”
  Amnesty International

  Een fair proces voor Ernest Louwes!

  In principe dient iederéén
  zich aan de wet dient te houden zoals in de grondwet is vastgelegd.
  Dit geldt niet alleen voor burgers maar ook voor ambtenaren en politici.

  Los van het feit of de heer Louwes schuldig is of niet, dient hij net als ieder
  andere een eerlijk proces te krijgen.
  Volgens de uitvoerige informatie van Maurice de Hond is dit nooit gebeurd.
  Zie : http://www.geenonschuldigenvast.nl/louwes.php

  Als in een land onzorgvuldig is rechtgesproken is ieder burger verplicht om in
  naam van de democratie aan de bel te trekken.
  De kans dat Louwes al jarenlang onschuldig vast zit,
  dient iederéén in beweging te brengen.

  Louw van den Bos

  Reactie door L.N. van den Bos — zondag 11 december 2005 @ 15.17 uur

 19. Ik schrik een beetje van de reacties op het verhaal van de heer Marijnissen, zoals; ‘Ik dacht dat de heer Marijnissen tegen bemoeienis van de politiek met de rechtsgang was? En dat leek me nou zo terecht’.

  Deze meneer/mevrouw is waarschijnlijk vergeten dat het ‘Openbaar Ministerie’ nog altijd onder de verantwoordelijkheid van de politiek valt!!

  Ook lees ik uit de reacties, dat de heer Louwes een eerlijk proces verdient!! Daar ben ik het volledig mee eens, maar het is de rechter die volgens de bevindingen van het onderzoeksteam en het openbaar ministerie een oordeel moet gaan vormen. Als de bevindingen volledig tot stand zijn gekomen door een ‘tunnelvisie’ (brr vind het doodeng)kan er nooit geen sprake zijn van een eerlijk proces! Het ‘openbaar Ministerie’heeft immers al gesproken!!

  Ik blijf het doodeng vinden. Hiervan zijn talloze voorbeelden. Elk burger in Nederland kan op deze wijze veroordeeld worden voor moord, zolang het ‘Openbaar Ministerie’geen hoor- en wederhoor toepast, maar hun argumenten ook nog eens dusdanig manipuleerd(zo blijkt uit de bevindingen van Maurice de Hond en zijn team http://www.geenonschuldigenvast.nl), om de doodeenvoudige reden het gelijk aan hun kant te krijgen, waardoor de echte dader vrijrond vrij rond blijft lopen en dat laat het Openbaar Ministerie dan ook koud en wordt niet mee aan gedacht (tunnelvisie). Ik vind dit zéér ernstig. DOODENG !!!!!!!!!!!!!

  Reactie door Jan Medema — woensdag 1 februari 2006 @ 4.27 uur

 20. We zijn een stuk verder in de tijd: men is erover uit dat er geen herziening plaats gaat vinden in de uitspraak tegen Ernest L. De aangedragen stukken zouden nog een stuk belastende zijn m.b.t. de veroordeelde: men heeft DNA van de verdachte gevonden in de vorm van bloed op de kraag van de blouse van het schachtoffer. Dit spoor zou met het blote oog te zien zijn MAAR IS NIET EERDER ONDERZOCHT door het NFI !!! De sceptische mens onder ons wil dan weten of dit spoor vlak na de moord op de blouse heeft gezeten. De politie kan het niet aantonen daar de foto’s van dit deel van de blouse of niet gemaakt zijn of verdwenen zijn. Andere, eerdere verdachte M. de J. heeft na 6 jaar eindelijk zijn alibi samen met zijn vriendin en de mobiele telefoongegevens consistent gekregen. (poging 4 !!!)

  Op dit moment mogen de politici, die sceptisch tegenover de gang van zaken staan inzake de Deventer moordzaak, kamervragen gaan stellen aan minister Donner. Maar helaas is de tweede kamer op dit moment met reces.

  Reactie door D Weulink — dinsdag 25 juli 2006 @ 12.49 uur

 21. En? Wat is jouw standpunt in deze zaak?

  Reactie door Brillie — vrijdag 27 oktober 2006 @ 0.59 uur