Kennis van mensenrechten

Iedereen spreekt over ‘de vrijheid van meningsuiting’ maar wat die mensenrechten nu precies inhouden, weten maar weinig mensen te vertellen. Uit onderzoek van de Nederlandse Onderzoeksschool Communicatiewetenschap en de Liga voor de Rechten van de mens blijkt dat Nederlanders bar weinig kennis hebben van de mensenrechten.

Zo kopt de samenvatting van een artikel op kennislink. En als dat zo is, dan ben ik de eerste die dit artikel graag onder de aandacht wil brengen.

De in 1948 opgestelde universele verklaring van de rechten van de mens is het eerste wereldwijd onderschreven document waarin gelijke rechten en kansen, rechtvaardigheid, gelijkwaardigheid en non-discriminatie zijn vastgelegd. Je kunt hem hier in het Nederlands nalezen.

Opties voor delen:
 • NuJIJ
 • eKudos
 • del.icio.us
 • Digg
 • Google Bookmarks
 • email

woensdag 14 december 2005 :: 10.57 uur

46 Comments

46 reacties

 1. “Artikel 25
  Een ieder heeft recht op een levensstandaard, die hoog genoeg is voor de gezondheid en het welzijn van zichzelf en zijn gezin, waaronder inbegrepen voeding, kleding, huisvesting en geneeskundige verzorging en de noodzakelijke sociale diensten, alsmede het recht op voorziening in geval van werkloosheid, ziekte, invaliditeit, overlijden van de echtgenoot, ouderdom of een ander gemis aan bestaansmiddelen, ontstaan ten gevolge van omstandigheden onafhankelijk van zijn wil.”

  Artikel 21
  “3. De wil van het volk zal de grondslag zijn van het gezag van de Regering”

  slechts enkele van de punten die meteen in het oog springen m.b.t. kabinet Balkenende.

  zet je toch aan het denken, niet?

  Reactie door lost boy — woensdag 14 december 2005 @ 11.37 uur

 2. Laat eerst politici maar eens een cursusje mensenrechten volgen, dan komen de burgers vanzelf.

  Reactie door Sonja — woensdag 14 december 2005 @ 11.45 uur

 3. Mensen rechten is prachtig op papier mmar kan niet los gezien worden van de wet, gezien de referentie eraan in artikelen, ik denk dus eerder dat het lesstof is voor juristen!
  Naar mijn idee worden momenteel veel van de rechten geschonden door het zg.teroristengevaar!

  Reactie door Sabineke van Schie-Pleines — woensdag 14 december 2005 @ 11.59 uur

 4. mmar, moet zijn maar.
  Verder zijn sommige artikelen erg vrijblijvend opgesteld, het spreekt van broederlijk met elkaar omgaan maar zegt niet wat dat broederlijk inhoud en verder staat er ook niet wat er dient te gebeuren indien men zich er niet aan houdt, buiten de wetpassages en om nu ook het wetboek en de grondwet geheel te moeten kennen…

  Reactie door Sabineke van Schie-Pleines — woensdag 14 december 2005 @ 12.07 uur

 5. Er springen wel meer puntjes in het oog, niet alleen in relatie met ONZE regering.

  ‘t Zijn dus niet alleen Nederlanders – en dan met namen het volk – die maar bar weinig kennis hebben van de mensenrechten …

  Alhoewel ik zo langzamerhand begin te vermoeden dat er ‘lieden’ zijn die wèl op de hoogte zijn, maar die het gewoon geen ehm .. zier interesseert.

  Reactie door Renée — woensdag 14 december 2005 @ 12.07 uur

 6. @1 Lost Boy
  We kunnen met de Universele Verklaring rustig de regering om de oren slaan. Behalve de artikelen 21 en 25 zijn er in het document nog voldoende aanknopingspunten te vinden om te kunnen zeggen dat de kabinetspraktijken op een aantal punten echt niet door de beugel kunnen en in strijd zijn met de Universele Verklaring. Zo ook de slotbepaling die zegt dat geen enkele bepaling zo uitgelegd mag worden als die leiden tot vernietiging van rechten en vrijheden die in de Verklaring genoemd zijn.

  Let wel, er wordt in de verklaring geen afbreuk gedaan aan het feit dat mensen allemaal individuën zijn met verschillende capaciteiten en er wordt ook niet gezegd dat mensen zich niet zouden mogen ontplooien met de capaciteiten die ze bezitten. Het is een verklaring van dat ieder mens dezelfde rechten heeft en dat deze door iedereen gerespecteerd en nageleefd dienen te worden.

  Als je het aan zou dragen bij het Internationaal Strafhof zou je nog wel eens gelijk kunnen krijgen ook, dan zou de zogenaamde legitimiteit van onze regering snel de kop ingedrukt zijn. Misschien een beetje een zwaar middel, maar toch . . .

  Reactie door Danny — woensdag 14 december 2005 @ 12.17 uur

 7. Wat dacht je van handig vergeten, Renee!

  Reactie door Sabineke van Schie-Pleines — woensdag 14 december 2005 @ 12.39 uur

 8. Voor de meeste politici in Europa en VS, lijkt deze verklaring van de rechten van de mens niet meer dan: “just a goddamned piece of paper”……

  Reactie door Pietje af — woensdag 14 december 2005 @ 12.51 uur

 9. Aanvulling op 8: http://isen.com/blog/2005/12/quote-of-note-george-w-bush_13.html

  Reactie door Gideon — woensdag 14 december 2005 @ 13.07 uur

 10. Wat gaan we er aan doen, dat lieden een selectief geheugen hebben???

  Reactie door Sabineke van Schie-Pleines — woensdag 14 december 2005 @ 13.19 uur

 11. Art. 5 & 6; `Niemand zal onderworpen worden aan folteringen, noch aan een wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing. Een ieder heeft, waar hij zich ook bevindt, het recht als persoon erkend te worden voor de wet.’ Ik dacht het ook door Amerika was ondertekend? Die proppen tegenwoordig
  brutaalweg zomaar willekeurig mensen op transport naar de pijnbank. Wie daar hardop beklag over uit, wordt meteen voor anti-amerikaans uitgemaakt. De `mensenrechten’ gelden kennelijk niet voor iedereen.

  Reactie door C.Tilyx — woensdag 14 december 2005 @ 13.43 uur

 12. Ook in Nederland wordt deze verklaring regelmatig geschonden en niet alleen door de politiek, maar ook door vakbonden en werkgevers. Alleen de overtredingen zijn vaak niet schrijnend en vallen daarom niet zo op of komen zo niet voor het voetlicht van de media. Zelf heb ik deze schending mee gemaakt in 1990 tijdens een leden vergadering van mijn vakbond, een vakbond die zelfs, o arrogantie, deze universele verklaring van de rechten van de mens, integraal had opgenomen in de eigen statuten. De bestuurderen attent gemaakt op deze schending konden alleen maar uitbrengen dat dat “natuurlijk” totaal verkeerd gezien werd. Echter een groot aantal leden in het Groningse was het eens met de stelling dat de bond zo tegen deze rechten in ging en zei het lidmaatschap op. Omdat ik zelf persoonlijk slachtoffer was van deze instelling van de bond was ik echter al zo beschadigd, vooral mentaal, dat ik het niet meer kon opbrengen om terug te vechten. Overigens weet ik zeker dat de bestuurderen die het oneens waren met mij en mijn medestanders en die dus volgens mij flink boter op hun hoofd hadden, zelf eerlijk de overtuiging hadden niet tegen deze verklaring te zondigen.

  Roelf

  Reactie door Roelf van Bergen — woensdag 14 december 2005 @ 14.54 uur

 13. mensen rechten,democratie,vrijheid,normen,waarden..etc…Capitalism heeft stront nodig en een woordenboek erbij,om mensen als vlieg te beschouwen.
  Wie geloof dat!

  Reactie door gaf — woensdag 14 december 2005 @ 15.07 uur

 14. “C”= capitalism,was geCensurreerd
  dus let’s stront again

  Reactie door gaf — woensdag 14 december 2005 @ 15.10 uur

 15. Naar, Roelf!Misschien moeten ze voor elke vergadering even voorgelezen gaan worden, zodat vergetelheid minder voor komt??
  Is ook in Politieklandje misschien wel een goed idee?

  Reactie door Sabineke van Schie-Pleines — woensdag 14 december 2005 @ 15.10 uur

 16. Artikel 10

  Een ieder heeft, in volle gelijkheid, recht op een eerlijke en openbare behandeling van zijn zaak door een onafhankelijke en onpartijdige rechterlijke instantie bij het vaststellen van zijn rechten en verplichtingen en bij het bepalen van de gegrondheid van een tegen hem ingestelde strafvervolging.

  Dus geen rechtszaken in het geheim of met geheim bewijs?

  Reactie door Gideon — woensdag 14 december 2005 @ 15.40 uur

 17. Graag zie ik de praktische mogelijkheden
  mbt de Nederlandse Wetgeving nader uitgelegd door de heer Jan de Wit, met name
  waar het wel en niet consekwenties geeft
  voor een ook maatschappelijk, juridisch
  kunnen funktioneren binnen de 2e Kamer.
  Geldt dit alleen voor bewoners binnen de
  landen die deze verklaring hebben ondersteund met een (ook juridische?) hand-
  tekening? Als men dit juridisch als univer-
  seel zou willen beschouwen weet de héle
  wereld ons te vinden én alle ondertekenaars
  die dan ook de financiële consekwenties dienen te overzién én te drágen !
  Beoogt men dan ook een strenger immigratie-
  beleid, waarbij mensen moeten aantonen dat
  zij reeds zelf een baan geregeld hebben bij
  voorbaat? Zo ging dat vroeger veelal wel
  in het buitenland ! Ook kon men bij EMIgra-
  tie terugkeren op Staatskosten naar het ei-
  gen moederland (door bijv. heimwee).
  Heel wat koppels gingen vroeger op eigen
  kosten naar Australie, hadden er de tijd van hun leven, en kwamen retour op kosten
  van de belastingbetaler. Een flink aantal
  had zich van tevoren ingedekt om evengoed
  op een wachtlijst voor huisvesting te blij-
  ven staan of die ‘warm’ te doen houden.
  Hoe dacht men een totaalbeleid te gaan ont-
  wikkelen?

  Reactie door Madelief — woensdag 14 december 2005 @ 15.48 uur

 18. @16: wellicht een goed idee om dit en bijvoorbeeld de grondwet voor te lezen en uit te leggen in groep 8? Een jaarlijkse behandeling op de middelbare school zou ook niet zo gek zijn denk ik.

  Ik heb toevallig ouders die mij dit vroeger gaven, maar lang niet alle ouders doen dat dus wellicht dat de scholen hier wat tijd voor zou kunnen vrijmaken?

  Reactie door Gideon — woensdag 14 december 2005 @ 15.48 uur

 19. (Dat was dus @15 en niet 16 :) )

  Reactie door Gideon — woensdag 14 december 2005 @ 15.49 uur

 20. Ja, of in elk geval posters ervan hangen!

  Reactie door Sabineke van Schie-Pleines — woensdag 14 december 2005 @ 16.54 uur

 21. Misschien zelfs wel in alle gebouwen, net zoals het portret van Koningin.

  Reactie door Sabineke van Schie-Pleines — woensdag 14 december 2005 @ 16.55 uur

 22. mensen recht is een illusie.
  mening(bestaat) sluiting ook
  mening sluiting is een illusie

  Reactie door gaf — woensdag 14 december 2005 @ 17.25 uur

 23. (21)we hoeven geen posters op te hangen zeker niet langs het portret van de koningin gezien het verleden van de schoonpappa van willem .verder zijn deze rechten universeel dus gewoon dingen die ieder weldenkend mens wil en als zodanig behandeld wil worden .recht is iets anders als wetgeving .het is de basis ervan .dat je niet bestolen wild worden ,dat je een fatsoenlijk leven kunt lijden ook als je hulpbehoevend bent .is allemaal zo simpel dat je dit gewoon kunt onthouden .toch.

  Reactie door ,texas, henkie — woensdag 14 december 2005 @ 17.29 uur

 24. ach bush/vvd/cda/d66/ en nog wat van die partijtjes,
  staan boven de wet,als je maar uit naam van hun god spreekt.
  ze dromen(bootschap oorlog??)er zelfs over,
  vvd, van baalen voorstander van guantanamo/martelen,art 5 8 11.
  vvd, hogervorst,art 17.
  C/da, art, 23 24 de geus.
  en donner bla bla bla,en nog begrijp je het niet.
  zo maar wat prikken.

  Reactie door ad — woensdag 14 december 2005 @ 19.10 uur

 25. en art 25, voor de geus en hogervorst!

  Reactie door ad — woensdag 14 december 2005 @ 19.14 uur

 26. @ Sabieneke (3):

  De mensenrechten vormen een fundamenteel uitgangspunt, een soort toetssteen voor de rechtmatigheid van met name het overheidshandelen. Maar er bestaat ook z.g. “horizontale” werking (tussen de burgers onderling).

  Simpel gezegd: mensenrechten kunnen worden beperkt bij wet, voor zover nodig in een democratische samenleving. Natuurlijk moet in voorkomende gevallen in de prakrijk worden getoetst (door wetgevende, uitvoerende en rechterlijke macht), in hoeverre de regelgeving aan dit criterium voldoet.

  Reactie door Olav Meijer — woensdag 14 december 2005 @ 19.43 uur

 27. Mooie stukje Jan Marijnissen, maar waarom kijkt de SP ook de andere kant op waneer het neerkomt op generalisende teksten in de bijbel, het wordt weer mooi goed gepraat als
  vrijheid van godsdienst.

  Vanwar die lafheid Jan Marijnissen? Ik zou het erg van je waarderen om hier van jou een antwoordt op te krijgen.
  Al vast bedankt voor de genomen moeite.

  Reactie door Evert Tigchelaar jr — woensdag 14 december 2005 @ 20.03 uur

 28. @13, Gaf

  En vervolgens de mensen die als vliegen behandeld, worden met dat woordenboek doodmeppen.

  Reactie door Jan Nijman — woensdag 14 december 2005 @ 20.31 uur

 29. @ 28 Jan
  ja,zo gaaat het,in alle political corectness,Amen

  Reactie door gaf — woensdag 14 december 2005 @ 21.15 uur

 30. Mensen rechten ?
  Ik vind dat mensen voor hun rechten moeten blijven vechten !
  Want die worden tegenwoordig steeds meer afgebroken door politici wereldwijd !
  Millieuvervuiling door oorlog !
  Oorlogen en wapenhandel !
  Martelingen,Hongersnood !
  Egoisme,zelfverijking,onderdrukking Enz!
  Afbraak van sociale voorzieningen !
  En deze regering Balkenende maakt zich hier ook schuldig aan !
  Politici maken keuzes !
  Kruisraketten of fatsoenlijke banen ?
  Straaljagers of uitkeringen ?
  Oorlog voeren in Irak of Afganistan of een fatsoenlijk zorgstelsel ?
  Deze keuzes maken ze in Den Haag !!!
  Heeft u hier voor gestemd ?
  Nee ! Dan word u duidelijk weer voor de gek gehouden door Balkenende en consorten!

  Met vriendelijke groet !

  Reactie door Peter Grootheest Junior ! — woensdag 14 december 2005 @ 21.36 uur

 31. Nogmaals, Olav, wat wordt verstaan onder broederlijk? Het lijkt Kain en Abel, of broeders van Jozef?

  Reactie door Sabineke van Schie-Pleines — woensdag 14 december 2005 @ 22.17 uur

 32. ik denk dat de houding van Jozef tegenover zijn broeders een goed voorbeeld is van broederlijk gedrag.

  Reactie door Gideon — woensdag 14 december 2005 @ 23.36 uur

 33. Ja, maar andersom weer niet, toch?

  Reactie door Sabineke van Schie-Pleines — woensdag 14 december 2005 @ 23.40 uur

 34. Zeer griezelig hiermee verbandhoudend die- geheime – CIA vluchten! Vanavond de ex-CIA man die het heeft uit gevonden op de televisie; sinds 1995 al onder Clinton!
  Als het juridisch maar goed zit!! Hij gaf het potdorie allemaal toe!!!

  Reactie door Sabineke van Schie-Pleines — donderdag 15 december 2005 @ 2.13 uur

 35. Opvallend inderdaad dat de mensenrechten op vele punten gewoon keihard ingaan tegen standpunten in de koran en bijbel.

  Reactie door Klaas — donderdag 15 december 2005 @ 11.12 uur

 36. Klaas @35,ze stijgen er boven uit!

  Reactie door Sabineke van Schie-Pleines — donderdag 15 december 2005 @ 11.58 uur

 37. @ Sabieneke (31):

  Jouw vraag begrijp ik niet zo goed. Ik reageerde in nr. 26 op nr. 3, niet nr. 4.

  Alleen artikel 1 van de Universele Verklaring (VN) rept over “geest van broederschap”, als ik het goed zie. Dat is geen juridisch begrip.

  Als het om juridische kwesties (b.v. procederen) gaat, is niet de Universele Verklaring zozeer van belang, maar meer de Nederlandse Grondwet, de Europese Verklaring van de Rechten van de Mens (die, in tegenstelling tot de Universele Verklaring, rechtstreeks bindend is), en enkele andere relevante verdragen.

  “Broederschap”: daar valt wel wat over te zeggen (denk maar aan de Franse Revolutie), maar niet juridisch!

  Reactie door Olav Meijer — donderdag 15 december 2005 @ 18.06 uur

 38. Herstel: het Europese Verdrag van de Rechten van de Mens!

  Reactie door Olav Meijer — donderdag 15 december 2005 @ 18.08 uur

 39. Sabineke van Schie-Pleines (36),

  Hoog tijd dus om die indoctrinatie boeken af te schaffen.

  Reactie door Evert Tigchelaar jr — donderdag 15 december 2005 @ 20.47 uur

 40. Hoi, Olav(37)ik vind dat broederlijk zo rekbaar, vandaar mijn opmerking!
  Ik weet dat dat geen juridische begrip is.

  Hallo, Evert, van mij mag het maar er staan ook mooie verhalen in en sprookjes boeken mogen ook.

  Reactie door Sabineke van Schie-Pleines — donderdag 15 december 2005 @ 23.43 uur

 41. 38 Olav, dank al vast voor je antwoord aan
  Sabineke! Je begrijpt dat ik grote moeite
  heb om te begrijpen hoe men de diverse Ver-
  dragen en Wet wél en niet wil/kan toepassen
  en wat een enorme vertraging de besluitvor-
  ming zal oplopen.
  Overigens zowel mevrouw E. Krul hebben op dit log laten weten officieel in september
  SP partijlid te zijn geworden en komen daar
  ook rond voor uit.
  Genoeg mensen die mogelijk inmiddels, na
  soms een verscholen opmerking, hebben afge-
  haakt én ópgezegd.
  Nog meer mensen die hier flink aan het ka-
  kelen en krakélen slaan, met de SP weinig
  of niets óp hebben, en dat bij bijna elk
  topic luid komen mededelen en herhalen.

  Vandaag elders zélfs iets gelezen, waarvan
  ik hoopte in het belang van de inzender én
  de geadresseerde, de bijdrage mogelijk reeds per email werd teruggenomen door de
  inzender zélf.

  Héél goed Olav: een afwáchtende is fundamenteel verschillend van een áfvallige
  en dat ben ik zeker niet en al helemaal
  niet afgeschrikt door het soms beduidend
  meer kwetsen dan strikt genomen noodzakelijk is. De sociale daad bij het
  sociale woord voegen van mede SP-partij-
  leden is de maat die ook mij genomen mag
  worden en die ik dan vast zelf ook mag han-
  teren. Immers goed voorbeeld doet goed vol-
  gen? Mochten inmiddels mensen definitief
  afgehaakt hebben om de ‘toon’ die hier ge-
  bezigd wordt, kan ik me (daaraan zelf ook
  mee doende) best goed voorstellen, maar nog
  verder gaan dan vér, is echt niet nodig !

  Gelukkig is de afdeling SP Utrecht ook be-
  reid Partijleden te ontvangen uit andere
  reeds bestaande, en de gemeente vertegen-
  woordigende, partij-afdelingen en worden
  nieuwelingen daar heel prettig verwelkomd,
  nov. j.l. en 10 dec. j.l. !

  Jammer, Olav, dat je moest afhaken daar in
  Utrecht door te drukke werkzaamheden.
  Was je zelf nog getuige bij de manifestatie
  van 10 december en wat vond je ervan?

  Laat het bij gelegenheid nog eens weten,
  als je er in (dit of een ander) topic aan
  toekomt.
  Je vakgerichtte info is gelukkig ook hier
  te bespeuren en zal ik zeker bijhouden.

  Geen enkele reden zie ik om op dit moment
  ánders te kiézen, integendeel: als men NU
  niet zoveel mogelijk een kleurstelling van
  ‘rood-groen-rood’gaat voorstaan, zal men
  ook in 2007 deze Coalitie opnieuw moeten
  accepteren.

  Allengs wordt er schoon schip gemaakt:
  Min. P. hééft ‘zijn avondje naast H.M.de K’
  gehád, en ná dit weekend hóóp ik dat álles
  ánders gaat worden.

  Zelf ben je uitstekend ‘ingevoerd’in wat
  hiér ter tafel komt, dus stel ik mij een
  poosje terzijde op, mede om gezondheids-
  redenen, maar zéker niét minder belángstel-
  lend in wat ik zie en lees in wóórden en
  (al dan niet omgezet in) daden.

  Missen zal ik de interactie zeker, maar
  lijkt me op dit moment een stuk verstandi-
  ger ! Fijne avond, goede dagen in eigen
  kring gewenst en tot het voorjaar waarin
  -hoop ik- menig bloemetje weer overeind
  komt, Madelief.

  Reactie door Madelief — vrijdag 16 december 2005 @ 15.32 uur

 42. Madelief, uit bovenstaande, begrijp ik dat beterschap op zijn plaats is, dus van harte!
  Heel fijne rustige dagen voor jouw en de jouwen!Dikke knuffel

  Reactie door Sabineke van Schie-Pleines — vrijdag 16 december 2005 @ 15.48 uur

 43. @ Madelief (41):

  Op 10 december jl. ben ik helaas niet aanwezig geweest bij de Noodrem-manifestatie wegens ziekte (de hele vorige week). Maar ik heb wel het e.e.a gelezen en gehoord erover.

  Ik begrijp dat je het om gezondheidsredenen wat kalm aan moet doen. Neem die ruimte, want gezondheid is het kostbaarste wat je hebt, en je krijgt je lijf maar één keer!

  Binnenkort hebben we de langste nacht en de kortste dag, en de laagste zonnestand en de hoogste maanstand. Daarna gaan we weer richting langste dag en kortste nacht, en hoogste zonnestand en laagste maanstand! Dus ik ben ervan overtuigd dat ook de Madeliefjes weer fier hun kopjes zullen opsteken!
  Beste wensen ook alvast!

  Reactie door Olav Meijer — vrijdag 16 december 2005 @ 17.21 uur

 44. Balkende elende is toch een jurist ?
  Hij weet de gaten in de wet : Een leuke vraag tijdens de zitting van het kabinet ;wat hij doet met deze wetsoverschrijdigen als jurist en als minister-president ?
  iets voor jouw Jan !

  Reactie door fred — zaterdag 17 december 2005 @ 14.43 uur

 45. At the end we are all the same

  Reactie door Wattenstaafie — donderdag 12 januari 2006 @ 10.46 uur

 46. world cup odds…

  raucous?vocationally!moderate Hellespont forwarded?accommodates:cameras betting http://www.sport-betting-fun.com/

  Trackback door world cup odds — zaterdag 20 mei 2006 @ 13.09 uur