Levensloop of spaarloon?

Veel mensen staan voor die keus. Verzekeringsmaatschappijen en dochters van pensioenfondsen hemelen de voordelen van de levensloopregeling op. Ze beloven je zo ongeveer een wereldreis op kosten van Gerrit Zalm. Zo zit het natuurlijk niet.

Met een spaarloonregeling kun je per jaar maximaal 613 Euro sparen. Het wordt van je loon ingehouden. Over dat bedrag betaal je geen belasting. Het geld staat vier jaar vast. Over vier jaar krijg je vrije beschikking over het bedrag en hoef je er geen belasting over te betalen. In een aantal gevallen kun je het geld eerder opvragen. B.v. voor de aankoop van een woning. Met een spaarloonregeling leg je dus een deel van je loon, belastingvrij, 4 jaar opzij.

Met een levensloopregeling kun je maximaal 12% per jaar van je loon sparen. Het gespaarde bedrag mag in totaal niet hoger zijn dan 210% van je loon. Over dat bedrag betaal je geen belasting. Het gespaarde bedrag kan alleen worden gebruikt voor verlof. Op het moment dat het geld wordt gebruikt voor het verlof moet je wel de belasting betalen. Van de te betalen belasting krijg je maximaal 183 Euro terug. De werkgever moet toestemming geven voor het verlof. Bij opname voor zorgverlof en ouderschapsverlof is de teruggave hoger en is geen toestemming van de werkgever nodig. Bij de levensloopregeling spaar je dus voor inkomsten tijdens het verlof.

Spaarloon en de levensloopregeling gaan niet samen. Je kunt ieder kalenderjaar kiezen voor het een of voor de ander.

Wat is nu de goede keuze? Er zijn veel websites met informatie. Maar nergens ben ik tegengekomen waarom je voor het een of voor het ander zou kiezen.

Om te kiezen moet je natuurlijk wel genoeg verdienen om te sparen. Nu maken vooral midden en hoge inkomens gebruik van het spaarloon. En het ziet ernaar uit dat ook de levensloopregeling door de hogere inkomens gebruikt zal worden.

Als je alleen “belastingtechnisch” kijkt is het spaarloon de beste keuze. Over het gespaarde bedrag betaal je geen belasting. De levensloopregeling is fiscaal aantrekkelijk als je nu bijvoorbeeld 52% belasting betaalt. Als je voor het verlof 70% van je loon opvraagt en daardoor in een lagere belastingschijf terecht komt zit daar de winst.

Het maximum van 210% in de levensloopregeling is niet uit de lucht komen vallen. 210% staat gelijk aan drie jaar 70% van je loon. Je kan dan op je 62e ophouden met werken. Je moet dan wel 42 jaar 5% van je loon opzij zetten.

Bij de levensloopregeling zit een politieke adder onder het gras. Partijen die het niet hoog op hebben met de solidariteit zien de levensloopregeling als een opstapje naar individualisering van de sociale zekerheid. Zo is al voorgesteld om kortdurende werkloosheid ook uit de levensloopregeling te laten betalen.

Wat is jouw keuze? Of heb je niks te kiezen?

Meer informatie:
Levensloopwijzer: Rekenmodule (overheid)
Levensloopregeling algemene informatie (overheid)
Rekenmodule rendement spaarloon of levensloop (berekenhet.nl)
Wettelijk besteedbare doelen spaarloon (belastingdienst)

Met dank aan Paul Ulenbelt, medewerker van de SP-Tweede Kamerfractie.

Opties voor delen:
 • NuJIJ
 • eKudos
 • del.icio.us
 • Digg
 • Google Bookmarks
 • email

maandag 02 januari 2006 :: 17.43 uur

78 Comments

78 reacties

 1. Dan is er ook nog de pensioenspaarregeling.
  Bijv, de ABNAMRO, nadeel is dat je dat alleen ‘moet’ doen als je getrouwd (oid) bent, anders vervalt bij overlijden dat geld aan… de werkgever!

  Reactie door Baren d — maandag 2 januari 2006 @ 18.01 uur

 2. Wat ze er ook vergeten bij te vertellen is dat als je per ongeluk zonder werk komt te zitten of in de WIA terecht komt dat je dan eerst je gespaarde levensloop bedrag mag opconsumeren voordat je een uitkering krijgt, dus laat maar zitten die levensloop, de kans om in de rest van mijn loopbaan een keer zonder werk te komen is in de huidige maatschappij veel te groot, en dan eerst je gespaarde loon op moeten maken, nee dank je.

  Reactie door Aad — maandag 2 januari 2006 @ 18.53 uur

 3. Door alle veranderingen zie ik door de bomen het bos niet meer.
  Daarom heb ik besloten om voorlopig me alleen maar te concentreren op de nieuwe zorgverzekering.

  Reactie door Patrick — maandag 2 januari 2006 @ 19.03 uur

 4. Je kunt met andere woorden dus kiezen of je van voren of van achteren genaaid wilt worden. Dat is onze keuzevrijheid in Nederland.

  Reactie door Menno — maandag 2 januari 2006 @ 19.04 uur

 5. Financieel gezien is de levensloopregeling denk ik aantrekkelijker, je kunt meer geld sparen. Maar ik heb begrepen dat het geld dat je spaart bij de levensloopregeling alleen kan worden gebruikt om vrije tijd te betalen. Het geld wat je spaart via de spaarloonregeling kun je ook voor andere dingen gebruiken.

  Ik denk dat je voor jezelf de afweging moet maken wat je wilt gaan doen met het geld dat je spaart. Aan de hand daarvan kun je een besluit nemen aan welke van de twee regelingen je deel wilt nemen.

  Jan Marijnissen heeft gelijk met het politieke addertje onder het gras. Er zijn mensen (met name werkgevers) die menen dat het aantal vakantiedagen van werknemers wel omlaag kan. En met de levensloopregeling hebben ze een nieuw argument in handen gekregen: de werknemer spaart via de levensloopregeling voor vrije tijd, dus waarom nog zoveel vakantiedagen?

  Reactie door Nathan — maandag 2 januari 2006 @ 19.04 uur

 6. Ik geef 1 tip.
  Als mensen iets opzij kunnen zetten, spaar dan zelf voor je ouwe dag op een spaarrekening waar je alleen zelf over kunt beschikken.
  Ik zelf heb 3 jaar lang betaald aan de zgn. vrijwillige AOW/anw verzekering, omdat dat verplicht zou zijn als je naar het buitenland verhuist.
  Nou mooie flauwekul.
  De SVB wordt er rijk van en de kans dat je ooit AOW ontvangt is al klein.
  Ze keren 2% uit per jaar, van datgene wat je in die jaren hebt betaald.
  Er is een uitspraak geweest vorig jaar van het Europese Hof, in een zaak van ene weduwe,(uit Luxemburg) die ze volledig terug hebben moeten betalen.
  Ik ben hier nu zelf mee bezig, maar de SVB stuurt onnozele briefjes, (met verwijzing naar de uitspraak van deze zaak omdat ze zgn. niet weten hoe het zit)zonder inhoud en het wachten is dus op de centjes die ik in die 3 jaar heb betaald, om verzekerd te zijn van een zgn. goeie ouwe dag.
  Ik heb ze een termijn gesteld, anders volgen er juridische stappen, + de wettelijke te heffen rente hierop, maar ben toch bang dat ik naar mijn centen kan fluiten.

  Reactie door Anja — maandag 2 januari 2006 @ 19.13 uur

 7. @5 Nathan

  In principe is de levensloop helemaal niet interessant want je kunt toch nooit zeker zijn dat je niet door één of andere reden zonder werk komt te zitten, waardoor je je gespaarde geld eerst moet op consumeren.

  Reactie door Aad — maandag 2 januari 2006 @ 19.30 uur

 8. € 50 per maand of nog veel meer… voor veel mensen is er niets te kiezen (behalve dan of het geld opgaat aan boodschappen of achterstallige rekeningen betalen).

  Reactie door Cas — maandag 2 januari 2006 @ 19.31 uur

 9. @6 Anja
  Tot mijn grote spijt moet ik helemaal met jouw tip mee gaan.
  Ik zeg “tot mijn spijt” omdat ik eigenlijk niet zo veel op heb met “ik-gedrag” en anti-collectieve regelingen.
  Maar ik heb inmiddels te veel van mijn ingelegde geld zien verdampen (contant of ingeleverd loon bij cao onderhandelingen) voor bijvoorbeeld vut of prepensioen zonder dat ik er zelf ooit nog een cent van terug zal zien.
  In dit verband deel ik ook de argwaan zoals nathan (5) die verwoordt.

  Ik hoop werkelijk dat al die LL spaarpotjes helemaal leeg blijven zodat we in 2007 behalve dit kabinet ook deze flauwekulregeling kunnen afschaffen.

  Reactie door twijfelaar — maandag 2 januari 2006 @ 19.42 uur

 10. @7

  Ik wist niet dat je je levensloop-spaartegoed eerst moest opmaken. Maar goed, dat is dan inderdaad een risico wat je loopt. Aan de andere kant heeft de spaarloonregeling ook nadelen als je wordt ontslagen.

  Bij ontslag mag je wel je spaarloontegoed opnemen, maar moet je er wel loonbelasting over betalen. Van de site van de Rabobank: “In dat geval komt de fiscus wel om de hoek kijken en moet de werknemer over de niet verstreken blokkeringsperiode alsnog loonbelasting betalen.”

  Aan beide gevallen kleven nadelen, ik weet zo niet in welk geval de nadelen groter zijn. Dat zal ook wel per geval verschillen en ik vraag me af of je je daar heel erg druk over moet maken. Je moet denk ik voor je eigen situatie een beetje proberen in te schatten wat de risico’s zijn en wat je met het geld wilt doen.

  Reactie door Nathan — maandag 2 januari 2006 @ 19.50 uur

 11. Ik ben 54. Mijn iets oudere collega’s mogen op de oude manier verder sparen voor hun flex (incl. belastingvrijstelling en werkgeversaandeel). De huidige 56-minners mogen hetzelfde sparen op eigen kosten (op 183 euro per jaar na dan) tot 12% van hun inkomen per jaar. Niks belastingvoordelen. En ik heb nog nooit zo’n dure tijd gehad met studerende kinderen. Vergeet het maar dus. Een overgangsregeling zou iets rechtvaardiger zijn geweest. Met dank aan de vakbonden ….

  Reactie door Toon — maandag 2 januari 2006 @ 19.52 uur

 12. @9

  Het bestaan van spaarregelingen op zich vind ik wel een goed idee. Maar er zou iets aan gedaan moeten worden om te voorkomen dat de overheid en de werkgevers dergelijke regelingen gaan misbruiken om meer geld te kunnen innen en andere snode plannen uit te voeren.

  Reactie door Nathan — maandag 2 januari 2006 @ 19.56 uur

 13. In mijn geval is er niets te kiezen, ik mag dat soort voorzieningen leuk zelf bij elkaar sparen. Spaar ik voor een levensloopregeling? Nee, zinloos in verband met continuïteit van de zaak. Spaar ik voor de oude dag? Ja, in de vorm van vermogensopbouw, en dan is het te hopen dat de fiscale afrekening bij bedrijfsliquidatie minder diefachtig is als momenteel.
  Overigens vind ik het niet zo veemd dat als iemand een paar jaar verlof bij elkaar heeft gespaard, en werkloos wordt, dat hij/zij dan eerst maar eens dat opgespaarde verlof opmaakt. Allicht kan dan de huidige regeling voor de verplichte werkloosheidsverzekering onder de loep worden genomen. Als de verplichting er af gaat, dan zou het best eens kunnen zijn dat heel wat mensen zich daar niet tegen verzekeren, maar inderdaad de levensloopregeling als opvang gaan zien. Wat opvallend is, men legt weer eens vast wat de burger mag sparen, en bindt dat aan een maximum. Volgens mij hoort er geen maximum te zijn….

  Reactie door bomenhakker — maandag 2 januari 2006 @ 19.58 uur

 14. @2
  Het is niet zo dat je bij werkloosheid, arbeidsongeschiktheid of bijstand eerst je levenslooptegoed moet opmaken. Bij WW en WAO (WIA) wordt niet gekeken naar je vermogen. Door een aangenomen amendement van de SP wordt het levensloopspaarpotje bij bijstand buiten beschouwing gelaten.
  Maar wie garandeerd dat het zo blijft.

  Reactie door Paul Ulenbelt — maandag 2 januari 2006 @ 20.02 uur

 15. Idd de vakbonden lijken tegenwoordig meer kapot te maken dan me lief is, maar ja aan de andere kant als ze er niet meer zijn wat komt er dan op ons af.

  Reactie door Aad — maandag 2 januari 2006 @ 20.04 uur

 16. @13

  Ik denk dat je je vergist ik kreeg 2 weken geleden een schrijven van mijn werkgever waarin dat werd verteld.

  Reactie door Aad — maandag 2 januari 2006 @ 20.09 uur

 17. @14
  Ik ben ook voor de vakbonden. Maar bij de pré-pensioen kwestie hebben ze gekozen voor 1 bepaalde groep (55+ers). De 55-minners hebben ze totaal laten stikken.

  Reactie door Toon — maandag 2 januari 2006 @ 20.16 uur

 18. Spaar zelf in een oude sok.

  Dan weet je zeker dat je het geld kan uitgeven waaraan je het zelf wilt.

  Reactie door Toine — maandag 2 januari 2006 @ 20.32 uur

 19. Deze uitspraken van Doekle Terpstra waren te lezen in het Nederlands Dagblad van
  30/11/2004 enige weken na de grote demonstratie van 2004 op het Museumplein in Amsterdam

  “AMSTERDAM – Vakbonden en werkgevers moeten af van het taboe van demotie. Dit teruggaan uit een hogere functie naar een lagere betrekking is een goed middel om oudere werknemers langer aan het werk te houden. Dat heeft voorzitter D. Terpstra van vakcentrale CNV gisteren gezegd. Demotie is het tegenovergestelde van promotie. Het onderwerp is vooral onder vakbonden een taboe, zei Terpstra, omdat demotie ook een achteruitgang in inkomen betekent. De CNV-voorzitter wil dat bonden en werkgevers afspraken maken over de nieuwe levensloopregeling om die achteruitgang in inkomen op te vangen. Met de levensloopregeling kunnen werknemers in de toekomst belastingvrij geld opzij zetten om tussentijds verlof van werk op te nemen. Het is echter de vraag of de wet het zal toelaten om het spaartegoed te gebruiken om een inkomensachteruitgang na demotie te compenseren. Het kabinet gaat die mogelijkheid onderzoeken. Om demotie te stimuleren, riep CNV-voorman Terpstra de vakbonden op om terughoudend te zijn in de reparatie van het prepensioen. Deze regeling waarmee mensen voor hun 65e kunnen stoppen met werken, wordt volgend jaar afgeschaft. Terpstra stelde dat zijn vakcentrale in discussie moet met de aangesloten CNV-bonden om hen daarvan te overtuigen. Volgens Terpstra moeten vakbonden en werkgevers vooral maatregelen nemen waardoor werknemers langer kunnen blijven doorwerken. Naast demotie denkt hij aan deeltijdpensioen, waarbij oudere werknemers minder gaan werken en voor hun vrije dagen een pensioenuitkering ontvangen”

  Wat ik maar wil zeggen: met dit soort vrienden heb je geen vijanden meer nodig.
  Ik vertrouw de levensloopregeling niet, of beter gezegd: ik vertrouw deze overheid, vakbonden en pensioenfondsen de zeggenschap over dit soort regelingen niet meer toe.

  Reactie door Ed Sorrento — maandag 2 januari 2006 @ 20.40 uur

 20. spaar alsjeblieft zelf,dan weet je wat je hebt,,
  we leven in een land die na een vuurwerkramp de uitkerengen wou korten om dat de mensen/slachtoffers meer inkomen hadden gehad.

  Reactie door ad — maandag 2 januari 2006 @ 20.47 uur

 21. Nou dat bericht had ik nog niet gehoord of gelezen had wel andere dingen gezien die me deden twijfelen over mijn CNV lidmaatschap, denk dat ik het van de week maar opzeg dat scheelt weer zo’n 13 euri’s per maand die ik bij mijn zorgverzekering kan leggen zodat die klap wat minder word.

  Reactie door Aad — maandag 2 januari 2006 @ 20.47 uur

 22. @ in geval van bijstand wordt wel naar het vermogen gekeken.
  Dat de vakbonden voor de 55 minners niet zo veel voor elkaar gekregen hebben zou ook wel eens hebben kunnen liggen aan het slikken of stikken beleid van de regering. Indien die hun zin gekregen hadden hadden zelfs de 55 plussers niets gehad en ik kan je garanderen dat die gemiddeld harder hebben gewerkt dan de jongeren.

  Reactie door Henk. — maandag 2 januari 2006 @ 20.49 uur

 23. Bedankt, Paul Uhlenbelt, ik ben zelf in de ww, mijn man heeft een baan…maar het wordt dus niet bij het inkomen verrekend, bij een alleenstaande dan, die in de ww of bijstand is.

  Reactie door Nicole Halmans — maandag 2 januari 2006 @ 20.52 uur

 24. @ 22

  Armzalig verhaal.

  Reactie door Ed Sorrento — maandag 2 januari 2006 @ 20.58 uur

 25. Mensen kunnen gebruik maken van de mogelijkheid om per 1 jan 2006 hun bestaande prepensioenaanspraken af te kopen,en dan dit reeds opgebouwde bedrag zonder belastingheffing in de nieuwe levensloopregeling storten.
  Maar let op want afkoop is geen individueel recht en moet door de pensioenfondsen worden ingewilligd.
  Dus betekent dit dat pensioenfondsen kunnen weigeren om reeds gespaarde bedragen van de oude prepensioenregeling
  uit te keren ??????
  En mocht het toch zo zijn dat na een lange speurtocht door het bijna ondoordringbare dichte verzekeringsbos tot uitbetaling van onze overgebleven centjes word overgegaan u kunt verwachten dat dit bedrag MET BELASTINGHEFFING erna aan u word overgemaakt.

  Reactie door visgert — maandag 2 januari 2006 @ 21.13 uur

 26. Nou heb ik een vraag:

  Als mensen gewerkt hebben, en komen in de ww, en het lukt niet om aan de slag te komen…ze komen in de bijstand…waarom wordt dan gekeken naar hun vermogen?
  Als iemand een eigen huis heeft…wat gaat er dan gebeuren..moet het huis opgegeten worden??
  Ik heb ook al eens gehoord dat je je geld moet opmaken op de hoogte van het bijstandsniveau, per maand, en als het dan op is, dat je dan pas bijstand kunt aanvragen, je mag wel een beetje spaargeld hebben…
  Waarom is die domme regeling?

  Reactie door Nicole Halmans — maandag 2 januari 2006 @ 21.16 uur

 27. ed de cnv is al jaren een leugen vakbond.
  ben tig jaren lid geweest zelfs plaatselijke vertegenwoordigers,zijn het niet meer eens met de (c)nv kabinet,
  KIJK MAAR NAAR DE GEUS,
  en heb je kommentaar op het CNV,pakken ze de mensen in hun vakbonds blad,en zetten dan alleen de dingen neer die hun uitkomen,(zoals de bekende roddelbladen doen,)

  wie zijn er altijd als eerste voor,, bij een half % inplaats van twee %,
  het (c)nv kabinet,
  wandt hun willen op een fatsoenlijke manier met hun bloed broeders cda kunnen overleggen,zelfs zonder!!! medeweten van de andere vakbonden,
  het bekende achterkamertjes gelul.

  Reactie door ad — maandag 2 januari 2006 @ 21.19 uur

 28. Woh visgert,

  Je insinueert nu toch niet dat er in de toekomst weer iets veranderd wordt aan deze regelingen, zodat men weer gena..id wordt?

  Groeten van deze hengelaar.

  Reactie door Johan Smeets — maandag 2 januari 2006 @ 21.19 uur

 29. levensloopregeling als zgn pre-pensioenlapmiddel…..wie van modaal en lager kan de centen,pardon dure euro’s missen en wat is de waarde van de verlofdagen nog over 40 jaar? of zijn die drie jaar 70 % dan plotseling nog maar 30 % waard.

  Reactie door gerda verwoort — maandag 2 januari 2006 @ 21.40 uur

 30. @ 27 Ad.

  Het FNV is wat mij betreft helaas net zo besmet.

  Reactie door Ed Sorrento — maandag 2 januari 2006 @ 21.42 uur

 31. Spaar maar gewoon op de bank als je gebruik moet maken van een sociale uitkering welke dan ook buiten de WW kan je hem in leveren.
  Spaar het geld maar thuis in de kluis .
  Ook als je AOW toeslag krijg voor je Partner.
  En heb je pech dat je onder de 50 in de WW komt dan kan je alles naar vadertje staat brengen
  Alle vermogen boven de !0000 Euro in leveren voor een gezin.
  In de IOAW of bijstand alle uitkering die ontstaan zijn uit het loon inleveren of belast worden als loon.
  Ook prepensioen van je zelf of Partner.
  Alles wordt er af getrokken.
  Dit is een mooie zet van de regering om de uit keringen in de omlaag te brengen je spaar centjes of je op gespaarde levensloop of je gespaarde prepensioen gaat er aan.
  Stop als je een koop woning heb het geld maar in je hypotheek tot 46000 Euro..
  Niet er onder want dan wordt je weer gepakt.
  En anders ga maar voor het overgeblevene geld feest vieren.
  En de kans dat je als oudere voor je 65 jaar er uit geknikkerd wordt is niet gering.
  De enige bescherming die je heb is dat als je naar je 50 jaar in de WW komt je vermogen niet hoeft op te maken.
  Verder is het alle uitkeringen belast als loon inleveren.
  Dus levensloop levens gevaarlijk.

  Reactie door Jofel — maandag 2 januari 2006 @ 21.44 uur

 32. Er is gewoon afbraak bezig, de levens sloop betekent dat men gewoon door moet werken tot zijn 65 jaar daar het te duur is voor de lager betaalde met de sigaar uit eigen doos.
  Voor jongeren betekent het dat de toekomst slechter zal worden wat inkomens zekerheid betreft bij pensionering.

  Reactie door schoenmaker — maandag 2 januari 2006 @ 21.46 uur

 33. @27
  Ad mag ik hier het FNV met grote letters bij zetten.
  De Waal zat volop te liegen voor de TV door de veranderingen maar half uit te leggen
  @28
  We hoeven niet genaaid te worden we zijn het al.

  Reactie door Jofel — maandag 2 januari 2006 @ 21.48 uur

 34. Hoewel de levensloopregeling (eerder stoppen) beter is voor mijn gezond, kies ik toch voor het spaarloon, omdat met een laag inkomen het gespaarde geld word gebruikt voor boekengeld, onverwachte tegenvallers enz.

  Reactie door devis — maandag 2 januari 2006 @ 21.52 uur

 35. Wat een puinhoop is dit land!!!

  Jan, kun je niet voor een wetsvoostel zorgen???

  Reactie door Nicole Halmans — maandag 2 januari 2006 @ 21.55 uur

 36. Ja, ik heb iets te kiezen. En ik kies ook. Voor de levensloopregeling. Ik ben 49 jaar en moet waarschijnlijk doorwerken tot mijn 65e. Door nu mee te gaan doen met de levensloopregeling kan ik 26 maanden eerder stoppen.
  Natuurlijk is het een vrije-markt, liberaal-conservatieve, on-solidaire regeling.
  Maar waar stoppen principes?
  Misschien kunnen we in de toekomst voor elkaar krijgen dat we als samenleving weer verantwoordelijkheid voor elkaar nemen.
  Tot die tijd stem ik links en doe ik rechts.
  Net zoals de meeste Nederlanders.

  Reactie door Roel — maandag 2 januari 2006 @ 22.03 uur

 37. @9 Twijfelaar,

  Dit gaat niet zo zeer om het ik-gedrag, alle Nederlanders in het buitenland proberen ze op deze manier op te lichten.
  De SVB kun je zo langzamerhand wel vergelijken met het Haagse ……… :(

  Reactie door Anja — maandag 2 januari 2006 @ 22.04 uur

 38. De levensloopregeling vormt ook een mooi opstapje om de discussie over verhoging van de AOW-gerechtigde leeftijd naar bijvoorbeeld 67 jaar te beginnen. Er is al een aantal proefballonnetjes in die richting opgelaten.

  Mensen die voortaan nog steeds op hun 65-ste met pensioen willen kunnen zullen dan “hun verantwoordelijkheid moeten nemen” door daar nu al voor te gaan sparen in de levensloopregeling.

  Reactie door Ed Sorrento — maandag 2 januari 2006 @ 22.08 uur

 39. Hoe spijtig ook de jongeren zullen door moeten werken tot 65 of hoger.
  Het is onbetaalbaar geworden.
  De vraag die altijd bij mij opkomt is,wat betaalde de staat er nu aan als men met 62 jaar met prepensioen ging want al dat geld kwam uit het pensioenfonds en was betaald door de werkgever en de werknemer zelf.
  De grote winnaar is denk ik de werkgever
  geholpen door hun achterkruipertjes de FNV en CNV

  Reactie door Jofel — maandag 2 januari 2006 @ 22.11 uur

 40. @ 28
  Mijn bijdrage heeft betrekking op de reeds jarenlang betaalde premies over het pre-pensioen gedeelte van de vut.
  De vut was EN is een zg omslagregeling waarbij betaalde premies worden omgezet in uitkeringen aan hen die nu van een naar ik hoop een welverdiende vut of sum regeling genieten.
  Het pre-pensioen gedeelte is een soort van individueel spaarsysteem met tot voor kort een bepaald belastingvoordeel.
  Het gaat dus om dit specifieke gedeelte van de betaalde premie die nu nog in de kassen van de pensioenfondsen of mogelijk ook bij verzekeringsmaatschappijen is ondergebracht.
  Fondsen en verzekeringen doen erg graag aan klantenbinding zoals u weet dus zullen ze deze bedragen graag in kas houden, of zoals voorgesteld kan men ook kiezen voor storting ZONDER belastingheffing in de nieuwe levensloopregeling.
  Mij gaat het erom dat betaalde premies aan mensen worden teruggegeven EN MET RENTE !!!!!!!!!!
  Deze regering maar ook de daarbij betrokken vakbonden en fondsen hebben hierover met geen woord in hun voorlichting gesproken of mensen erop gewezen dat afkoop ZONDER storting in een nieuwe bodemloze verzekerings-put ook tot de mogelijkheden zou kunnen behoren!!

  Reactie door visgert — maandag 2 januari 2006 @ 22.13 uur

 41. Oké, ik neem al jaren mijn verantwoordelijkheid. En genoeg is genoeg.
  Maar nu we worden geconfronteerd met deze kutregeling, MOETEN we kiezen.
  We worden per 1 januari overspoeld door nieuwe wetten en regelingen, die deze regering er via hun krappe en onterechte meerderheid doordrukken: o.a. zorgverzekeraars, energiebedrijven, openbaar vervoer, stadsontwikkeling, woningbouw, sociaal cultureel werk en gemeentelijke diensten worden uitbesteed aan private bedrijven….
  En steeds moeten we kiezen voor een slechtste.
  Ik heb ervoor gekozen om me daar politiek tegen te verzetten.
  In de hoop dat we verschil kunnen maken.

  Reactie door Roel — maandag 2 januari 2006 @ 22.25 uur

 42. Wij doen niet mee, loont niet, kun je beter zelf iets opzij zetten of nu genieten.

  Reactie door Sabineke van Schie-Pleines — maandag 2 januari 2006 @ 22.25 uur

 43. @ 10
  Je kunt bij ontslag inderdaad je gespaarde spaarloon opnemen. Maar als je dat niet doet hoef je ook geen belasting te betalen.

  Reactie door Paul Ulenbelt — maandag 2 januari 2006 @ 22.26 uur

 44. @ 38

  Regering en werkgevers houden ons tegenwoordig het liefst zo veel en zo lang mogelijk aan het werk. Hoe groter het aanbod van arbeid, des te hoger de werkloosheid en des te groter de druk op de lonen. Daarin schuilt m.i. de betekenis van het opblazen van de prepensioenen. Geld kon in ieder geval niet de reden zijn, want de prepensioenen waren financieel opzicht afgedekt.

  Reactie door Ed Sorrento — maandag 2 januari 2006 @ 22.28 uur

 45. @ 22
  Bij de aanvraag voor een bijstandsuitkering wordt inderdaad gekeken naar je vermogen (spaargeld, eigen huis. Maar het opgebouwde levenlooptegoed wordt niet als vermogen beschouwd. Het staat letterlijk in de Wet Werk en Bijstand.

  Reactie door Paul Ulenbelt — maandag 2 januari 2006 @ 22.33 uur

 46. @22 Sorry Henk, een late reactie ik was even weg. De vakbonden hebben gekozen voor de 55plussers. Volgens jou hebben deze veel harder gewerkt dan 55minners. Afgezien van het feit dat dat te betwijfelen valt, ik ben 54. Behoor ik ook tot die luie jongeren? Het gaat erom dat er weer een grens getrokken is, i.p.v. een fatsoenlijke overgangsregeling.

  Reactie door Toon — maandag 2 januari 2006 @ 22.40 uur

 47. @45
  Waarom dan wel het prepensioen ,want die wordt van je IOAW af getrokken.

  Reactie door Jofel — maandag 2 januari 2006 @ 22.41 uur

 48. Vakbond maak geen overgangs regelingen duurt te lang en men moet te veel nadenken.
  Het moet snel zodat de leden niet te veel tijd krijgen oom na te denken.
  En die zitten met de gebakken peren en de bond is daarna dood.

  Reactie door Jofel — maandag 2 januari 2006 @ 22.46 uur

 49. @ 26
  Je eigen huis moet je bij een aanvraag voor bijstand “op eten”. Vaak hoef je niet te verhuizen. De waarde van het huis wordt omgezet in een hypotheek. De bijstand wordt dan een lening. Als je uit de bijstand komt moet je de hypotheek aflossen. Zo eet je je huis op ddoor tussenkomst van de gemeente.

  Reactie door Paul Ulenbelt — maandag 2 januari 2006 @ 22.49 uur

 50. Klopt Jofel, de 55 plussers hadden ook wel kunnen bijdragen zodat er voor de jongeren ook iets over blijft. Want die jongeren betalen voor de 55-plussers en krijgen zelf niets. Maar ja, de vakbond heeft veel oudere leden …

  Reactie door Toon — maandag 2 januari 2006 @ 22.51 uur

 51. De levens-loopregeling heeft alles in zich om een leven-sloopregeling te worden. Werkgevers willen bij de CAO-onderhandelingen minder vrije dagen regelen. Je hebt immers levensloop. D66 wil kortdurende werkloosheid ten laste laten komen van de levensloop. Terpstra wilde de levensloop gebruiken om loonsverlaging op oudere leeftijd (demotie) te compenseren. Als er veel gebruik wordt gemaakt van de levensloop zullen er stemmen opgaan om de AOW-leeftijd te verhogen. Levensloop tegoeden worden door verzekeraars belegd. Kunnen zij de uitbetaling over 20 jaar garanderen? In het nabije verleden heeft de regering de voorwaarden voor het spaarloon verslechterd. Er is geen garantie dat het met levensloop niet gebeurd.
  De geestelijk vader van de levensloopregeling (promiment CDA-lid Prof Bovenberg)ziet het als een begin van meer verantwoordelijkheid van het individu voor zijn eigen sociale zekerheid.
  Verzekeraars zijn de lachende derde. De waarde van beleggingen stijgen harder dan de loonstijgingen. Dus als je verlof opneemt is je spaarpot groter dan zij hoeven te betalen. Het verschil steken zij in hun zak.
  De weerzin tegen de levensloopregeling is groot. Op de site van Financien loopt een poll. Slechts 17,5% kiest voor levensloop. 45% voor spaarloon. Zie:
  http://www.minfin.nl/default.asp?CMS_ITEM=5F24FE477BEF482CA08D0F62D8CAA349X1X43898X86

  Reactie door Paul Ulenbelt — maandag 2 januari 2006 @ 23.14 uur

 52. Ja, in het geniep worden er nare dingen bekokstoofd!
  Ik zou erg voor een maatschappelijk debat zijn waar eindelijk eens een visie voor Nederland komt waar burgers heil in zien.

  Hoog tijd dat afscheid genomen wordt van het z.g.polderen!

  Reactie door Sabineke van Schie-Pleines — maandag 2 januari 2006 @ 23.19 uur

 53. Bedankt voor de reactie, @45.

  Het leven is gewoon een grote gok…geen zekerheid voor iedereen…:-(

  Reactie door Nicole Halmans — maandag 2 januari 2006 @ 23.55 uur

 54. als kleine zelfstandige eindig ik in de bijstand .veel collegas denken dat het hun zoniet zal vergaan .jammer ik ben er in ieder geval op voorbereid .

  Reactie door ,texas, henkie — dinsdag 3 januari 2006 @ 0.15 uur

 55. Kort maar krachtig;

  Waarom bemoeit de overheid zich met de levensloop? Daar heeft toch niemand iets over te zeggen, zelfs ikzelf niet helaas.
  Dat mocht ik vanmorgen weer ervaren toen ik hoorde dat een collega op 55 jaar door een hartstilstand is overleden.

  Reactie door Koen Verhofstad — dinsdag 3 januari 2006 @ 0.18 uur

 56. Totdat ze dat ook weer gefaceerd gaan afschaffen net zoals de spaarloonregeling, lijfrente mogelijkheid voor vroegpensioen enz.

  Ik doe niet meer mee aan die flauwekul.

  Reactie door Stephan — dinsdag 3 januari 2006 @ 0.20 uur

 57. Als je niet méér kunt missen dan ongeveer € 125 per maand, dan is de keuze voor een spaarloon altijd aantrekkelijker dan deelname aan de levenslopregeling.

  Reactie door Tim — dinsdag 3 januari 2006 @ 1.12 uur

 58. neem nu alleen de intro maar eens,
  denk je dat een jan met de pet.
  daar op zit te wachten,
  even kijken ooo ja ik snap het helemaal,even een boekhouder bellen,a 120 euri,weg winst,
  bij aanschaf huis??? welk huis?? hier onbetaalbaar in guldentijd 155,000.nu in euro tijd 145.000 en meer, gewoon een tussen woning type 1955 dus toen (normen)een gezinswoning.
  nu een alleenstaande norm.en alle kozijnen verrot,geen dubbelglas,enz.

  ik heb er geen tijd voor,ik heb geen boekhouder?? die het voor mij uitzoekt.
  en een vraag op de werk vloer aan de maten waar je mee werkt,
  leverd een ding op, wat?? wie?? laat ze oprotten met die rotzooi,,

  en gratis eten??,broodtrommels,en erger.

  we willen gewoon werken,en een deeltje betalen voor onze oude dag,basta,
  een atv dag sparen,om bij je vakantie aanteplakken.
  als de pabo al niet rekenen kan,en die zitten op school??
  en de metselaar /timmerman enz,kapot op de bank,hele dag rot weer,
  ja echt dan gaan we ook nog op mbo nivo rekenen,en na al het rekenwerk,na 2-5 jaar weer een andere vorm van sparen.en weer niet weten waar je geld nu weer naar toe moet,of gewoon verdwenen is,
  in de handen van de lachende rotzooimakers..

  Reactie door ad — dinsdag 3 januari 2006 @ 7.58 uur

 59. .Als je meer verdient dan 30000 Euro dan betaal je over dat gedeelte daar boven geen 6,5 % voor je ziekenzorg.
  Zet je daar een deel van in je levensloop en je neemt die centen op voor tijdje vrij of eerder stoppen, dan kan je hierover zelf 6.5 % belasting betalen voor de zorg verzekering tot 30000 Euro
  Weg een deel van het belasting voordeel.

  Reactie door Jofel — dinsdag 3 januari 2006 @ 9.54 uur

 60. @51
  De levensloop regeling is een verlengstuk van crimineel den Haag om hun vrienden van de bank en verzekerings maatschappijen vet te mesten.
  Ik denk dat jij dat goed heb omschreven Paul.

  Reactie door Jofel — dinsdag 3 januari 2006 @ 10.02 uur

 61. @58 Jofel

  Volgens allen bronnen word die 6.5% door de baas betaald, ga jij nu vertellen dat je die toch zelf betaald, worden we dus weer genaaid.

  Reactie door Aad — dinsdag 3 januari 2006 @ 10.28 uur

 62. Op mijn 15e ben ik begonnen met werken. Ik ben nu 53 dus na 1950 waardoor ik ook onder de nieuwe wetgeving val. Kort geleden heb ik een aantal collega’s nog met vervroegd pensioen (IPIO) zien gaan maar dat zit er dus waarschijnlijk voor mij niet meer in. Volgens deze nieuwe regeling mag ik dus tot mijn 65ste doorwerken waardoor ik 50 jaar van mijn leven werk. Alle premies die ik in de loop van mijn werkzame leven heb betaald zijn allang vergeven aan mijn voorgangers dus daar zie ik niks meer van terug. Met behulp van die levensloopregeling mag ik op mijn eigen kosten misschien een paar jaar eerder stoppen. Ik zeg misschien want mijn werkgever moet daar wel toestemming voor geven. Als deze mij niet wil laten gaan heb ik nog niks. Stukje bij beetje wordt onze maatschappij steeds asocialer. Ik hoop dat deze regering vandaag nog op zijn bek gaat en dat er een sociale partij aan de macht komt die de essentie begrijpt van een mensenmaatschappij: solidariteit voor en door mensen.

  Reactie door Hans — dinsdag 3 januari 2006 @ 10.33 uur

 63. @60
  Als je werkt wel ja, maar als jij eerder stop met werk en leeft van de centen van de levensloop regeling dan moet ja daar loonbelasting over betalen dus ook die 6,5% voor de zorg verzekering.

  Reactie door Jofel — dinsdag 3 januari 2006 @ 10.53 uur

 64. @62 Hans
  Je verhaal is juist een groot pleidooi voor een terugtredende overheid. Vijftig jaar premies betalen en uiteindelijk nergens recht op hebben getuigt juist van een asociale overheid. Veel beter had je deze premies zelf in een pensioenplan en de nodige verzekeringen kunnen steken dan had je inmiddels meer dan genoeg bij elkaar gespaard om te kunnen stoppen met werken.

  Reactie door HenriOsewoudt — dinsdag 3 januari 2006 @ 11.15 uur

 65. @62
  Ja, als je net na 1950 ben geboren ben heb je veel pech.
  Indien jongere partner ook geen AOW toeslag.
  Geen weduwe en wezen pensioen.
  Maar volgens mij is dit nog een cadeautje van paars.
  Of die premies allemaal op zijn is maar de vraag,ik denk dat er een ander doel voor is.

  Reactie door Jofel — dinsdag 3 januari 2006 @ 11.26 uur

 66. verzekeringen zijn er maar voor een ding dat is geld verdienen aan hun oplichterrijen het is een maffia die je eerst voorliegt bang maakt en dan besteeld .daar leven ze van .eens in hun macht ben je zowiezo verloren.. wacht maar tot volgend jaar als de zorgverzekeringen omhoog zullen schieten. het is al door de verzekeringsmaffia bekend gemaakt dat de zorgpolissen onder de kostprijs aangeboden was dus maak je borst maar nat .met dank aan dit (balk) elendekabinet.zal wel een paar leuke baantjes opleveren straks na de verkiezingen.

  Reactie door berty — dinsdag 3 januari 2006 @ 11.38 uur

 67. Dat verzekeringsmaatschappijen en banken veel geld verdienen met verzekeringen klopt.

  Aan de andere kant, als ik niet verzekerd zou zijn, dan zou ik nog veel meer geld kwijt zijn aan b.v. de tandarts en dergelijke.

  Ik verwacht overigens ook dat de zorgverzekeringen omhoog gaan. Er wordt nu geconcurreerd met allerlei lage premies, aanvullende verzekeringen etc. Maar ik vermoed dat op den duur met name de heel goedkope verzekeringen fors zullen stijgen. De dure verzekeringen en de minder goedkope verzekeringen zullen denk ik stabieler zijn.

  Reactie door Nathan — dinsdag 3 januari 2006 @ 11.48 uur

 68. De komende jaren wordt Nederland uit gezogen door het smachtende kapitalisme naar geld.
  Hierbij in het zadel geholpen door de huidige maffia in den Haag.
  Ik sta nog steeds verbaasd dat Nederland nog slaapt en niet zien hoe we in een open val lopen.
  De verzekeringen en banken gaan het sociale leef klimaat bepalen en de afhankelijkheid van deze maffia zal ons naar een zeer bedroevend niveau brengen, en zal terug vallen naar het niveau van voor de oorlog.
  Hierdoor is de politiek en dus het volk totaal buiten gesloten.
  De politiek heeft de sociale verantwoording uit handen gegeven en zal mede door de huidige Haagse maffia vastgelegde regels niet meer terug te draaien zijn.
  De armoede zou verder stijgen al je spaarcenten en regelingen worden uit je gezogen.
  En men zal steeds meer gedwongen worden voor een appel en een ei te gaan werken.
  Het geld in omloop wordt steeds minder en het geld in de potten van deze maatschappijen en hun belanghebbende zal enorm stijgen.
  Deze zullen van dat geld steeds meer belangen in het buitenland kopen om de binnenkomende geldstroom niet te laten stagneren.,omdat Nederland op een zeker moment leeg is.

  Reactie door Jofel — dinsdag 3 januari 2006 @ 12.07 uur

 69. @68 Jofel

  “De politiek heeft de sociale verantwoording uit handen gegeven en zal mede door de huidige Haagse maffia vastgelegde regels niet meer terug te draaien zijn”

  Hier ben ik het maar ten dele mee eens, de eerste helft klopt, de huidige regering heeft zo’n beetje alles wat Nederland tot een beschaafd en fijn land maakte om in te wonen gewoon uit handen gegeven aan het commerciële bedrijfsleven. Waar dit beleid toe geleid heeft is duidelijk : Terugkerende armoede, afbraak (rechtse lezers : GEEN VERSOBERING MAAR AFBRAAK) van een doorgaans goed sociaal stelsel (uitzonderingen daargelaten, elk stelsel kent zijn misbruikers), vergroting van het gat tussen arm en rijk enz. Zo kan ik nog wel even doorgaan. Heb je helemaal gelijk in.

  Waar ik het niet mee eens ben is je stelling dat dit alles niet meer terug te draaien is. Bij het aantreden van een linkse regering, en dat is mijn vurige hoop, zal het terugdraaien van een aantal van deze gruwelmaatregelen één van de speerpunten zijn.
  Met Bos en de PvdA ? Ja ik denk het wel en ik denk dat we de kans ook niet mogen laten liggen als die zich voordoet om te gaan regeren in een linkse coalitie met PvdA en GL. Er mag hier dan regelmatig stevig commentaar zijn op Bos, maar ik denk dat wij als SP het verplicht zijn aan Jan met de Pet om onze verantwoordelijkheid te nemen in het creeëren van een sociaal beleid als antwoord op B-II. We zullen verschillen moeten overwinnen tussen PvdA GL en SP maar mogelijkheden zijn er zeker. En zeker als het regeerakkoord over links gaat zullen de altijd noodzakelijke compromissen over het algemeen voor iedereen zeer acceptabel zijn.

  Van mij liever gisteren dan morgen. Laatste peiling Maurice de Hondt : PvdA+SP+GL : 76 zetels en bovendien gewenst door een groot deel van het opiniepanel. Gewoon doen als het kan !

  Reactie door Danny — dinsdag 3 januari 2006 @ 12.51 uur

 70. De levensloopregeling is vooral voor jongere werknemers onder managementniveau een hele slechte keuze. Als je na een aantal jaren gespaard hebt voor een reisje rond de wereld, kun je dat echt wel vergeten; een werkgever ziet je aankomen! Ook voor zorgverlof, wat een werkgever niet mag weigeren, kun je het wel vergeten. Werkgevers verzinnen dan wel wat anders om je het bedrijf uit te werken en krijgen van de rechter dan vaak geen gelijk, maar je contract wordt wel ontbonden. Kortom, sparen voor een eerder pensioen is het enige voordeel van die levensloopregeling. Op managementniveau wordt het natuurlijk anders. Zij kunnen wel fijn extra vrije tijd opnemen en hebben geld zat om het opzij te zetten. Indien een werkgever namelijk van een manager afwil, kost dit het bedrag het 10-voudige dan wat een “gewone werknemer’s oprotpremie” kost.
  In mijn vorige baan heb ik al gezien dat managers 5 keer per jaar op vakantie gingen en daarvoor vrije dagen kochten; als je dit als werknemer wilde werd je weggehoond.

  Reactie door kaatje — dinsdag 3 januari 2006 @ 14.17 uur

 71. Wat iedereen verzwijgt: Stel je neemt een sabatical, zorgverlof of vervroegd pensioen via de levenssloop. Dan wordt je geconfronteert met belasting over het uit te keren bedrag, MAAR OOK met de de 6,5% werkgeverspremie voor je ziektekosten EN het WERKGEVERSDEEL (en dat is fors) voor de pensioenopbouw. Kortom: De €183 belastingvoordeel (hoe durf je zo’n bedrag een voordeel te noemen) wordt ruimschoots gecompenseert door deze (voor velen) onverwachte EXTRA kosten. Kortom: BOYCOT DEZE IDIOTE REGELING! Hij is alleen bedoeld om je financieel weer verder uit te kleden. Je ouwe sok is betrouwbaarder.

  Reactie door Henk van Steenis — dinsdag 3 januari 2006 @ 15.23 uur

 72. Spaarloop of levensloon!

  Reactie door e.krul — dinsdag 3 januari 2006 @ 16.18 uur

 73. 71 Henk Steenis

  De oude sok is heel betrouwbaar, alleen jammer dat inbrekers dat niet zijn.

  Hoe je het ook wendt of keert, je loopt altijd de kans bestolen te worden, is het niet door de bank, dan is het wel door een inbreker.

  Reactie door e.krul — dinsdag 3 januari 2006 @ 16.20 uur

 74. @73
  Of de overheid.

  Reactie door Jofel — dinsdag 3 januari 2006 @ 16.32 uur

 75. Ik heb geen van 2en want ik kan ze geen van 2en betalen. Maar die gene die het wel kunnen gun ik het van harte.

  Reactie door Sammy — dinsdag 3 januari 2006 @ 22.34 uur

 76. Levensloop is een goede manier om eerder te stoppen met werken. Maar wel voor de hogere inkomens!!!
  In de CAO van de metaal is b.v. opgenomen dat de werkgever meewerkt om met levensloop 2 jaar eerder te stoppen met werken voor je pensioen.

  1.Nadelen van de levensloop:
  Men zal er wel vanuit moeten gaan dat men voor de periode dat men met levensloop gaat de volgende kosten zelf zal moeten gaan betalen :
  a. Het werkgeversdeel voor de pensioenopbouw.
  De premie in de metaal voor ouderdomspensioen bedraagt voor 2006 26.8% van het bruto maandsalaris minus de franchise (het gedeelte van het inkomen waarover U geen inkomen over opbouwt) hetgeen voor 2006 € 13.965 bedraagt.
  Het werkgeversdeel is (min.) 13.4%.
  Het werknemersdeel is (max.) 13.4%.
  Deze premies worden fiscaal niet belast.
  b. De 6,5% werkgeverspremie voor je ziektekosten.
  Als je meer verdient dan 30000 Euro dan betaal je over dat gedeelte daar boven geen 6,5 % voor je ziekenzorg. Het maximum ligt dus op € 162,50 in de maand.
  Betaalt de werkgever deze inkomensafhankelijke bijdrage dan beschouwt de fiscus dit als loon daar betaal je dus belasting over.
  Voordelen van de levensloop:
  Je legt bruto de bedragen in voor je levensloop en betaalt achteraf belasting.
  Dit heeft de volgende fiscale voordelen;
  a. Bij opname belast de fiscus de opname als loon. Je betaalt er dan minder belasting over.
  Dit voordeel is wel afhankelijk van de hoogte van je bruto inkomen.
  b. Je bouwt over de bruto ingelegde bedrag rendement op en niet tegen het netto bedrag.
  c. €183 belastingvoordeel over elk jaar dan men ingelegd heeft.

  Zo zal in onderstaand voorbeeld deze fiscale voordelen opwegen tegen de nadelen:
  Inkomen 45.000 euro
  9.5 jaar 12% inleggen tegen een rendement van 4 % om 1.5 jaar eerder te stoppen tegen 100% loon.

  Reactie door Bart — zondag 8 januari 2006 @ 1.02 uur

 77. Kan iemand mij eens duidelijk vertellen of het wel of niet zo is dat als je werkloos wordt je je levenslooppotje moet opmaken. Ik lees op elke website wat anders!

  Reactie door Marc Hijma — woensdag 11 januari 2006 @ 11.08 uur

 78. Voorbeeld:
  Collega Piet (geb. dec 1949) en ik (geb. april 1950)zijn samen van school gekomen, zelfde baas, nu bijna 40 jaar, gewerkt.
  Piet kan met zijn 60 in prepensioen, ik moet tot 65 jaar doorwerken, of moet 40 % van mijn salaris in levensloop storten, wie kan dit ?, (reeds betaalde premies voor vut en prepensioen worden naar pensioen overgeheveld, ook al niets over te zeggen)
  Hartelijk dank volksvertegenwoordigers en vakbonden!!

  Reactie door Guust — zaterdag 28 januari 2006 @ 10.21 uur