Column: Ewout Irrgang

(Ewout is sinds een paar maanden kamerlid, woordvoerder Economische Zaken, Financiën en Binnenlandse Zaken voor de SP. Ik heb ‘m uitgenodigd een reactie te schrijven op het nieuwjaarsartikel van de SG van Economische Zaken, JW Oosterwijk, voor ESB.)

NIEUWJAARSARTIKEL: GELUKKIG NIEUWJAAR?!

Ik zat donderdag in een mede door de SP georganiseerde conferentie over de Dienstenrichtlijn in het Europees Parlement toen een email mij attenteerde op het nieuwjaarsartikel van secretaris-generaal Oosterwijk van het ministerie van Economische Zaken. De bij behorende kop van het NRC was meegestuurd: “Economie moet verder liberaliseren”. De krant schrijft zelf verder: ” Meer marktwerking levert volgens Oosterwijk meer welvaart en meer werkgelegenheid op. De oproep tot liberalisatie staat haaks op de huidige politieke opvattingen. Die gaan ervan uit dat marktwerking in publieke sectoren is mislukt, dan wel te ver is doorgeschoten en moet worden teruggedraaid.” Het is verleidelijk op de politieke retoriek van Oosterwijk in te gaan. Alsof marktwerking in de energiesector geen mislukking is gebleken (geen chaos maar dan is het toch nog geen succes?). Alsof de taxiwet niet tot een puinhoop leidde. Alsof de zorgverzekeraars niet nu al aangekondigd hebben dat de premies volgend jaar naar 100 euro per maand gaan.

Laat ik die verleiding even laten voor wat ie is. Het stuk bevat behalve retoriek ook een aantal concrete voorstellen die om een concrete reactie vragen. Om te beginnen het afschaffen van de ontslagbescherming. Een voorstel dat je moeilijk origineel kunt noemen. Het is momenteel een soort modegril om ontslagbescherming ter discussie te stellen. Zoals het vijf jaar geleden altijd over de staatsschuld aflossen ging en nog maar recentelijk over innovatie. Maar goed. Laat ik het als SP-Kamerlid eens flink opnemen (wie doet het anders nog?) voor een goede ontslagbescherming. 1. Uit economisch onderzoek blijkt telkens weer dat ontslagbescherming geen effect heeft op de hoogte van de werkloosheid in een land. Meer ontslagbescherming leidt niet tot meer werkloosheid, en omgekeerd. Het leidt wel tot langere periode waarin mensen naar een nieuwe baan zoeken. Maar let op: dat hoeft economisch gezien niet slecht te zijn. Daardoor kan een betere match ontstaan tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. 2. Sommigen studies, maar zeker niet allen, wijzen er op dat hogere ontslagbescherming zou kunnen leiden tot een lager niveau van werkgelegenheid. Hier past echter een grote maar bij: deze studies zijn allemaal gebaseerd op de vergelijken van veel ontslagbescherming met weinig ontslagbescherming. Het punt is nu juist dat we in Nederland allebei hebben. Die vergelijking gaat dus mank voor Nederland. Wij hebben een zogenaamde duale arbeidsmarkt: tijdelijke contracten met een maximumduur van twee jaar en onbepaalde contracten met echte ontslagbescherming. Voorzover er al werkgelegenheid verdwijnt door ontslagbescherming, kan deze alsnog ontstaan onder een tijdelijk contract. Stellen dat minder ontslagbescherming leidt tot meer flexibiliteit is dus klinklare onzin. Ons ontslagstelsel is al zeer flexibel. Stellen dat minder ontslagbescherming in Nederland leidt tot meer werkgelegenheid (minder “outsiders”) is nog grotere onzin.

Kan het beter? Voor ontslag is nu een ontslagvergunning nodig bij het CWI wat al snel zes weken kan duren. Waarom kan dat niet sneller, bijvoorbeeld in drie weken? Als het CWI echt meer tijd nodig heeft, kun je altijd nog extra tijd in acht nemen. Het daadwerkelijke ontslag inclusief de opzegtijd gaat sowieso pas daarna in. Versnelling van de procedures leidt tot meer flexibiliteit zonder dat je aan de rechten van werknemers hoeft te morrelen. Maar ja, ontslagbescherming ter discussie stellen is natuurlijk veel sexier, zelfs linkse partijen zijn er gevoelig voor.

Goed, dan het andere grote punt in het nieuwjaarsartikel, de woningmarkt. Ik moet zeggen dat hij daar wel een punt heeft. Wij hebben een gestoorde woningmarkt. En: het wordt erger, niet beter. Volgens de NVM moeten er ieder jaar 100 duizend woningen gebouwd worden, en het er worden er ongeveer de helft gebouwd. Jaar in jaar uit. Resultaat: toenemende woningnood en stijgende huizenprijzen totdat bijna niemand het meer kan betalen. Oosterwijk heeft het verder eufemistisch over het afbouwen van de vraagstimulering. Dat is een mooi woord voor de hypotheekrenteaftrek. Roerend mee eens natuurlijk. Ik zou gemakkelijk tien redenen kunnen noemen waarom het een onding is. De twee belangrijkste: hij werk niet (prijzen worden opgedreven) en het is een subsidie van arm naar rijk. Voor het gemak noemt Oosterwijk ook nog de huursubsidie. Voor het afschaffen daarvan zou ik willen waarschuwen: overal in Europa blijkt dat een vorm van woonsubsidie voor de laagste inkomens noodzakelijk is. Dus: hou het bij de hypotheekrenteaftrek, die kost ook ruim drie keer zoveel.

Het achterliggende probleem bij de woningmarkt is echter niet alleen de vraagkant maar vooral ook het aanbod. Er worden simpelweg veel te weinig woningen gebouwd in dit land. Daarvoor zijn heel veel redenen: woningcorporaties zijn meer bezig met het salaris van de directeur dan met bouwen, procedures duren lang etc. Maar het allerbelangrijkste is dat er niet genoeg bouwlocaties zijn. Nu is de oplossing waar Oosterwijk aandenkt natuurlijk simpelweg liberaliseren. Ik zou daar juist in de ruimtelijke ordening niet voor willen pleiten. In de trein van Nederland naar België zie je precies het verschil van wel en geen ruimtelijke ordening. In België is het een gezellige zootje terwijl Nederland minder dicht bebouwt lijkt. Alleen: dat lijkt zo maar het is niet zo. Zie daar het effect van ruimtelijke ordening. Dan moet je als overheid alleen wel voldoende bouwlocaties beschikbaar stellen zodat er voldoende gebouwd kan worden. En niet alleen van die grote VINEX locaties maar ook kleinere bouwlocaties zodat één kamsalamander niet de halve woningbouw kan saboteren. De fout is dat we dit de afgelopen jaren te weinig gedaan hebben. Liberaliseren is niet een goede oplossing, meer ruimte voor woningbouw wel. Dus: plemp maar een paar grote groene weilanden extra vol, de arbeider moet ook ergens wonen!

Terug naar de Dienstenrichtlijn. Oosterwijk is daar een groot voorstander van. Ik niet. Kijk, ik ben ook voor meer concurrentie in de sectoren waar de markt thuis hoort (dus niet in het onderwijs en in andere nutssectoren). Wat ik bijvoorbeeld miste in het betoog van Oosterwijk is de financiele sector waar nog veel meer concurrentie mogelijk is ten voordele van de consument. Maar ik ben wel voor eerlijke concurrentie. En dat is precies het probleem van de dienstenrichtlijn. Deze richtlijn zorg ervoor dat bedrijven die diensten aanbieden vanuit het buitenland op basis van hun arbeidsvoorwaarden diensten mogen aanbieden in Nederland. Dit biedt natuurlijk een enorm potentieel voor oneerlijke concurrentie op basis van Poolse of straks Roemeens arbeidsvoorwaarden in Nederland. Ja maar, zeggen de voorstanders dan, daarvoor hebben we de detacheringsrichtlijn. Deze richtlijn bepaalt dat je straks na een half jaar in Nederland onder de Nederlandse CAO valt. Nu geldt dat alleen nog voor de bouw maar hier komt verandering in. Alleen: dan moet er wel een CAO zijn, die kun je ook gewoon niet afsluiten, of je laat hem niet algemeen-verbindend verklaren. Bovendien zijn bepaalde onderdelen van de CAO niet van toepassing op buitenlandse werknemers zoals het pensioen en de scholingsbijdrages van werkgevers. Dit kostenvoordeel kan oplopen tot 30 procent!

De dienstenrichtlijn leidt dus tot het ondergraven van onze sociaal stelsel en het tegen elkaar opzetten van werknemers in de Europese Unie. Nog geen jaar geleden vond in Nederland een referendum plaats dat een groot wantrouwen van de burgers liet zien in de Europese Unie. Als de EU deze richtlijn aanneemt dan zal dat wantrouwen nog veel groter worden. De president van De Nederlandsche Bank heeft vorig jaar een aantal verstandige opmerkingen gemaakt over de noodzaak voor politici om het vertrouwen terug te winnen. Minister Brinkhorst zou hier als de politieke baas van Oosterwijk, eurofiel en verantwoordelijk voor de Dienstenrichtlijn, nog eens goed over na kunnen denken. Oosterwijk, zou dat ook moeten doen, en zou volgend jaar eens een jaartje kunnen overslaan, voordat hij weer met een nieuwjaarsartikel komt.

Ewout Irrgang
Tweede-Kamerlid SP

Opties voor delen:
 • NuJIJ
 • eKudos
 • del.icio.us
 • Digg
 • Google Bookmarks
 • email

zaterdag 14 januari 2006 :: 0.01 uur

61 Comments

61 reacties

 1. Goed gezegd, Ewout!
  Mocht de dienstenrichtlijn er door komen zijn we weer terug bij waar onze voorouders voor gevochten hebben:meester en knecht!

  Graag zou ik zien dat er op 14 februari een landelijke staking gehouden wordt:
  VALENTIJNSDAG, voor de medemens staken wij, leggen we het land plat, er wordt OVER ons geregeerd en niet MET!

  Reactie door Sabineke van Schie-Pleines — zaterdag 14 januari 2006 @ 0.24 uur

 2. Deze kan zo in de ‘leugen regeert’

  Meer markt liet zien: alles duurder. (Overall genomen)
  En dat werken (werkende armoede lijders) nog niet gelijk staat aan welvaart kan iedereen wel bedenken. Idem als straks de oude generatie sterft en het geld (huizen bezit bijv.) naar de kids gaat, heej, gemiddeld heeft men ineens ‘meer’ geld!! NOT! Ja de erfgenamen. BNP is eigenlijk gewoon een rookbom, zoals een goed econoom naar iets toe of van iets af kan praten en elke uitkomst zowat kan genereren, dat zal Ewout met mij eens zijn.

  Reactie door Barentd — zaterdag 14 januari 2006 @ 0.58 uur

 3. “Dus: plemp maar een paar grote groene weilanden extra vol, de arbeider moet ook ergens wonen!”

  dit is wel erg… boud geformuleerd. Natuurlijk zijn er meer woningen nodig, maar een oplossing kan ook liggen in efficiënter bouwen (de hoogte in).

  En het is ook wel belangrijk te vermelden dat een groot gedeelte van ons landbouwarsenaal helemaal geen natuurwaarde heeft- we hebben teveel gras en te weinig begroeiing (struiken, braakliggend land & bomen). Daar kan best wat voor woningbouw bestemd worden (en ook voor (half)natuurgebied trouwens).

  Maar met deze retoriek snij je jezelf alleen maar in de vingers. Ten eerste zijn het lang niet alleen de ‘arbeiders’ die moeite hebben met het vinden/betalen van een huis. Ten tweede is ‘plemp het maar vol’ nou niet echt wat we willen (ruimtelijke ordening)& ten slotte zijn we ook niet voor het volbouwen van nederland, het opofferen van natuur voor huizen.

  Je nuanceert deze quote wel, en je zal het ook niet écht zo bedoelen, maar dit soort oververhitte retoriek is wat mensen onthouden. En dit moet niet het beeld zijn wat men van de SP heeft, zeg ik als trouw lid.

  Reactie door koen van schie — zaterdag 14 januari 2006 @ 1.31 uur

 4. Beste Jan,
  (Als ik zo vrij mag zijn om u zo aan te spreken).

  Wordt het is geen tijd om lekker naar bedje te gaan en de politiek de politiek te laten en lekker bij het vrouwtje aan te schuiven?

  Ben ik het niet altijd met U eens en nog vaker niet met u achterban.

  Heb ik een grote bewondering voor u geestdriftigheid om dit forum van politieke leesvoer en daar op volgend feedback te voorzien.

  Mijn complimenten (al stellen die niet zo veel voor), maar menig politieke partij zou een voorbeeld aan u internet gedrag mogen nemen en buiten mijn politieke mening (what ever that be,)mijn complimenten.

  En voor nu laat rommel alle rommel en schuift bij zijn eigen vrouwtje aan.

  Oh ja, buiten alle tegenstellingen die we allemaal delen wens ik iedereen nog oprecht een gelukkig nieuw jaar!

  Beter laat dan nooit…

  … geen lid
  … nooit gestemd
  … houd je kop dan!!

  Reactie door rommel — zaterdag 14 januari 2006 @ 1.59 uur

 5. Volgens mij moeten jullie die Ewout maar eens op een schrijfcursus sturen…. En dan heb ik het niet over de spelfouten die er in staan maar over wat er inhoudelijk in het stuk staat. Hij zal vast wel gelijk hebben maar iemand met iets meer communicatie know how maakt gehakt van een stuk als dit. Effectief spreken/schrijven is inderdaad moeilijk maar ik neem toch aan dat deze man intelligent genoeg is om ook dat te leren. Gratis advies. Ik ben wel lid trouwens.

  Reactie door Degtyarev — zaterdag 14 januari 2006 @ 2.43 uur

 6. Ik moet me bij Degtyarev @ 5 aansluiten.
  Ik kan er geen touw aan vast knopen.
  Wat Wouter hier ook probeert te zeggen, hij zit zichzelf gruwelijk in de weg. Als je punten over wil brengen dan moet een tekst helder zijn en niet tegenstrijdig met zichzelf.
  Verder ook lid, overigens.

  Reactie door lost boy — zaterdag 14 januari 2006 @ 2.55 uur

 7. @4 rommel

  Toch wel een beetje tegenstrijdig hoor, beginnen eerst met jezelf bescheiden te profileren en daarna iemand ongevraagd van niet terzake doende adviezen te voorzien.
  Vervolgens nadat je eerst je bewondering uitspreekt, geef je aan moeite te hebben met de persoon tot wie je je richt, en nog meer moeite te hebben met de mensen die hij vertegenwoordigt.
  En als je iemand complimenteert, dan moet je deze complimenten niet zelf weer degraderen, anders gezegd; dan kun je deze beter niet adresseren.
  Maar afsluitend beste rommel, ik hoop je vaker op dit “stekkie” aan te treffen, en
  dat het ‘houd je kop dan’ een niet naar jezelf geschreeuwde kreet blijkt te zijn.

  Reactie door Wattenstaafie — zaterdag 14 januari 2006 @ 4.02 uur

 8. Ik mis de bronvermeldingen.

  Reactie door geldwolfje — zaterdag 14 januari 2006 @ 8.05 uur

 9. Gek, ik kan er best een touwtje aan vastknopen. Gewoon 2 keer lezen.

  M.i. heeft het “aftoppen” van de hypotheekrenteaftrek ( mooi scrabblewoord ) nog een bijeffect n.l.: door de daling van de koophuisprijzen zou dat ook gaan gelden voor de huurprijzen want stijging van koophuisprijzen heeft ook effect op de huren. Als dat doorwerkt naar de onderkant zou dat ook betekenen minder huursubsidie nodig.
  Goedemorgen overigens.

  Reactie door Gandalf — zaterdag 14 januari 2006 @ 8.20 uur

 10. goedemorgen allemaal,

  heb met veel belangstelling het stuk van Ewout gelezen en het woord “populisme” is
  meerdere keren bij me opgekomen.
  Als geert wilders lid van de SP was geweest ( moge de Heere ons hiervoor behoeden), dan had hij zo zijn naam onder dit stukje kunnen schrijven.
  Kom op Ewout , je kunt wel beter !!!

  Reactie door janB — zaterdag 14 januari 2006 @ 8.55 uur

 11. 10 @ janB: “Populisme”roepen en zeggen dat het beter kan is natuurlijk wel érg populistsisch! Geef dan tenminste aan waar het populisme in het verhaal van Ewout uit blijkt. Uit het feit dat hij de conclusie trekt dat arm rijk subsidieerd met de hypotheekrenteaftrek? Dat is toch gewoon een keihard feit! En die dienstenrichtlijn?…..
  Roept u maar… ;-)

  Reactie door Opa-Buiswater — zaterdag 14 januari 2006 @ 10.12 uur

 12. Je kunt wel raden wat geen ontslagbescherming, zou betekenen voor mensen met een arbeidshandicap of WAO-verleden, mensen met een minder goede gezondheid.

  Reactie door e.krul — zaterdag 14 januari 2006 @ 10.21 uur

 13. Dit is een column van Ewout Irrgang en niet van Wouter of Jan, dus alstublieft eerst gewoon even de tijd nemen om goed te lezen.
  Verder staan er hier en daar tikfouten in, ja. Maar Ewout is geen Neerlandicus. De essentie van zijn column is duidelijk. En daar gaat het hier om.

  Ewout, deze rede van de heer Oosterwijk doet me denken aan delen van dat MAI-verdrag uit 1997! Alleen dan op nationaal gebied. Dat moest van tafel geveegd worden en nu zitten we daar met die vermaledijde W.T.O. en dat is in ieder geval geen goed nieuws. Om die voorstellen op nationaal gebied te vertalen vind ik griezelig. Als het MAI verdrag neegesabeld moest worden, omdat het de gewone mensen en het milieu ernstig zou schaden, dan gaat dat ook op voor ons eigen land. Wat de woningtekorten betreft, er wordt door diverse mensen al driftig aan gewerkt hoe dat anders en beter kan (www.politiekactief.net – eerlijk wonen), maar ook in de stad Utrecht is men ermee bezig. Verder staan er steeds meer kantoorgebouwen langdurig leeg, dus waarom die niet ombouwen tot apartementen? Om te beginnen met studenten en jongerenhuisvesting voor starters op de zowel de huur- als de koopmarkt? Met prijzen waardoor men geen enkele subsidie nodig heeft? En dan daarna gaan beginnen met leegstaande panden in de gemeentelijke centra op te bouwen voor gewone apartementen, waar mensen met een laag inkomen kunnen gaan wonen, omdat hun wijken in vlot tempo gesloopt worden?

  Reactie door Lydia — zaterdag 14 januari 2006 @ 10.44 uur

 14. 11@

  opa,
  mijn communicatieve vaardigheden komen in de verste verte niet in de buurt van die van Ewout, als dat zo zou zijn, dan zat ik wellicht in zijn plaats.
  We hoeven niet onnodig gecompliceerd en gewichtig te gaan zitten doen over bepaalde zaken die in dit land spelen –
  “een sigaar is soms maar gewoon een sigaar ” ( uitspraak van Freud) – maar zijn stukje komt gewoon een beetje te populair en simplistisch op mij over en dat viel me gewoon tegen, vandaar.

  Reactie door janB — zaterdag 14 januari 2006 @ 10.46 uur

 15. Beste Jan, ik ben een ondernemer met veel personeel en ik kan je garanderen dat een soepeler ontslag recht wel degelijk goed zal zijn voor de economie. Er gaat veel energie en tijd zitten in personeel, dat is goed als het positieve energie is van beide kanten en heel er slecht als het negatieve is. Laten we er nu even vanuit gaan dat zowel de werkgever als de werknemer het goed bedoelen en allebei hun beste beentje willen voorzetten. Op het moment dat het mis gaat moet je zo snel mogelijk van elkaar af (vergelijk het met een slechte relatie die je wilt beeindigen) voor beide partijen is het goed om zo snel mogelijk afscheid van elkaar te nemen om weer verder te gaan met je leven. Dat geldt zowel voor de werkgever als werknemen, m.b.t. de werkgever kan hij snel weer energie en tijd steken in de overige mensen en een nieuwe kracht zoeken en de ontslagen werknemer kan weer op zoek naar iets nieuws. Maanden touwtrekken en moeilijk doen omdat de werkgever een dossier moet opbouwen en dan dienstjaren x maandsalaris moet uitkeren en daardoor zowel zichzelf als de werknemer nodeloos vermoeit is nergens voor nodig. Je zegt zelf dat de werkloosheid niet wordt verminderd door een soepeler ontslagrecht, ik neem aan dat ik dan ook mag stellen dat hij ook niet vermeerder door een soepeler ontslagrecht? Maar wel een stuk minder verspilde energie, pshychische druk en daaruit voortvloeiende lichamelijk klachten (dus goedkopere zorg;-). Uiteraard staat een werknemer het altijd vrij een gang naar de rechter te maken als hij vindt dat hij onheus bejegend is.

  Reactie door Omaha — zaterdag 14 januari 2006 @ 11.08 uur

 16. Een flexibeler aanname en ontslagregeling is de ENIGE manier om de zogenaamde frictiewerkeloosheid omlaag te krijgen.

  Reactie door nippie — zaterdag 14 januari 2006 @ 11.29 uur

 17. @7
  Oorsmeer,
  Misschien is er nog een functie voor jou bij de reactiepolitie?
  Het was trouwens niet aan jou gericht dus niet zo zeuren.
  En hoe vaak ik hier kom maak ik zelf wel uit.

  Dag Oordrol,,,

  Reactie door rommel — zaterdag 14 januari 2006 @ 11.51 uur

 18. Schijnmarktwerking

  De SP heeft gelijk dat niet alle activiteiten, producten en dienstverleningen geschikt zijn voor marktwerking.
  In extremis zou je bijvoorbeeld de Belastingdienst geheel kunnen privatiseren, dus tot op beleidsniveau. Iedereen vindt dit natuurlijk onzin.
  De ingevoerde privatisering van energieleveranciers zijn voor een groot gedeelte een drog marktwerking en als elementaire levensbehoefte zelfs gevaarlijk om uit handen te geven.
  De kans dat een grote internationale partij “de Markt”overneemt is niet denkbeeldig.
  Nederland is te klein en hangt maar aan een klein (elektriciteit) draadje.
  Voor dit soort zaken is verzorging nationaal belang dus ben ik een groot voorstander van het heroverwegen van kernenergie dat in feite nog de schoonste energie is.
  Dit soort kapitale investeringen zullen echter nooit door buitenlandse leveranciers op en voor Nederland alleen en op het grondgebied van Nederland worden voorzien.
  De nu ingezette ontwikkelingen zullen binnen 20 jaar tegen ons keren als ook nog wordt bezuinigd op de infrastructuur. Ook de Nederlandse Spoorwegen zijn het einde van het lijntje en net als met energie lopen we hier ook gevaar. De kwaliteit is zeker niet verbeterd en de Nederlandse Markt te klein voor echte concurrentie.
  De taxiwet is van een andere orde. Zo deugt deze natuurlijk niet en moet er opgetreden worden in de zin van aanvullende maatregelen. Een taxirijbewijs met hoge eisen en de plicht tot vervoeren tenzij voldoende “echte”redenen kunnen worden aangevoerd om te weigeren.
  We kunnen Europa niet terugdringen dus moeten we zeer goed nadenken over onze concurrentiepositie ten opzichte van lage lonen landen. (Alhoewel Internationale concurrentie uiteindelijk ook zorgt voor nivellering. (Zie Spanje, Portugal, Ierland, Italië)
  Als we bijvoorbeeld Internationaal transport nemen moet men anders fiscaliseren. 90 % van de afgelegde kilometers is in het buitenland en dit zou moeten leiden tot veel lagere loonbelastingtarieven. Dit zou de concurrentiepositie van de Nederlandse chauffeur in ieder geval sterk verbeteren en meer arbeidsplaatsen vasthouden.
  Alleen werkzaamheden die niet langer dan 3 maanden duren en slechts alleen op basis van “projecten”met duidelijk een buitenlands management zouden onder de Nationale wetgeving mogen vallen na vergunning en controle. (Door vaak logistieke kosten is er toch sprake van concurrentie met de buitenlandse opdrachtgever). Na zo een periode valt het buitenlandse bedrijf en al zijn werknemers onder de Nederlandse Wetgeving en CAO’s.
  Gedurende deze periode van 3 manden moeten echter toch de werknemersverzekeringen en Arbo wetgeving worden betaald c.q. aangevuld tot op Nederlands niveau.

  Goede Europese richtlijnen, dus slechts met enige aanpassingen, zouden voldoende zijn voor een gezonder Europa met kansen voor elk lid.

  Zijn we daarom ook niet begonnen om Europa te verenigen?

  Reactie door Tim.ondernemer — zaterdag 14 januari 2006 @ 11.57 uur

 19. @15 Omaha
  Juist de versoepeling van het onslagrecht werkt onzekerheid en demotivatie in de hand.
  Een mens zoekt naar zekerheden in zijn leven.
  Wederkerige solidariteit hebben we het over, dat betekend dat de werkgever ook verantwoordelijkheid moet dragen voor zijn werknamers.
  Blijf het beschouwen als een zakelijke overeenkomst, daarin kan de werknemer laten vastleggen dat hij een goede ontslag bescherming geniet.
  De top van het bedrijfsleven doet het ook zo, en hebben die daarin ongelijk ?

  Reactie door Toergenjev — zaterdag 14 januari 2006 @ 13.10 uur

 20. In de energiesector is de chaos uitgebleven omdat er nog geteerd wordt op situaties uit de tijd voor de liberalisatie. Momenteel dreigt de resevecapaciteit in de elekticiteitsvoorziening te verdwijnen. Dat merk je pas als er door een of andere oorzaak een piek komt in het electriciteitsverbruik, bijv. een periode met extreme vorst. Probeer je eens voor te stellen wat er gebeurd als bij extreme voorst de belasting van het net te groot wordt en daardoor gedeeltelijk uitvalt. In die situatie kan het buitenland waarschijnlijk ook niet leveren, omdat ze dan dezelfde strenge vorst hebben. Dan valt dus de lektrciteit uit en daarmee de verwarming en dat bij extreme vorst!

  Afschaffing van ontslagbescherming lijkt op korte termijn aantrekkelijk voor bedrijven. Op lange termijn heeft het grote nadelen voor veel bedrijven. Als er geen ontslagbescherming is, zullen veel werknemers zich niet geroepen voelen om zich in te spannen om extra kennis te verwerven. Die inspanning kan bij plotseling ontslag waardeloos worden. En dan doe je die inspanning natuurlijk niet.

  Afschaffing van de ontslagbescherming leidt bij economisch mindere tijden tot massale ontslagen, waardoor de consumptie drastisch instort en verdere ontslagen volgen. Afschaffing leidt tot verscherping van economische pieken en vooral dalen.

  Bovendien leidt het voortdurende gevoel van onzekerheid over je baantje tot een onaangenamer psychisch leefklimaat. We werken om te leven, we werken niet om op een willekeurig moment als oud vuil aan de kant gezet te worden.

  Reactie door Drob — zaterdag 14 januari 2006 @ 13.24 uur

 21. @17 Rommel,

  Dat je soms wat rommelig overkomt, dat weten we, maar ik vind dat je er nu wel een erg rommeltje van maakt.

  Lees wattenstaafie nog eens over, hij bedoelt het goed, maar kan waarschijnlijk niet zo goed uit jouw rommeltje opmaken van wat je nu precies bedoelt.

  Kom op Rommel, probeer nog een keer, maar nu zonder oordrollen en andere rommel er tussen.

  Jij ook nog de beste wensen voor 2006.

  Reactie door Anja — zaterdag 14 januari 2006 @ 13.31 uur

 22. @Toergenjev, ja die hebben daar in ongelijk, iemand in de top die er een zootje van maakt zou er net zo makkelijk uitgesodemieterd moeten kunnen worden als iemand lager in de organisatie. Het ontslagrecht moet een bescherming zijn voor onterecht ontslag niet ter verlenging van wederzijdse ellende bij werkgever en werknemer. Meer werkloosheid zal er niet door onstaan maar wel een hoop gelukkiger mensen en dan doel ik niet op de werkgever, met het huidige ontslagrecht trekt een werknemer uiteindelijk altijd aan het kortste eind of hij nou veel of weinig geld meekrijgt. Afscheid nemen, volgende baan zoeken (en jezelf afvragen waarom het mis ging) en weer verder met je leven…

  Reactie door Omaha — zaterdag 14 januari 2006 @ 13.33 uur

 23. @Drob: “zullen veel werknemers zich niet geroepen voelen om zich in te spannen om extra kennis te verwerven. Die inspanning kan bij plotseling ontslag waardeloos worden.” Pardon? Kennis doe je toch ook op voor jezelf? Sterker nog kennis opdoen binnen een onderneming maken je alleen maar waardevoller voor de onderneming en daarbuiten waardoor je kansen op betere arbeidsomstandigheden alleen maar toenemen (hetzij geld, hetzij leuker werk).

  Reactie door Omaha — zaterdag 14 januari 2006 @ 13.37 uur

 24. @Omaha

  Jij hebt blijkbaar nog nooit in een kennisindustrie gewerkt. Veel kennis is bedrijfsspecifiek. Die kennis doe je voor het bedrijf op en niet voor jezelf. Zodra het produkt waar jij kennis over hebt verdwijnt kun je bij het verdwijnen van de ontslagbescherming ook de poort uit; met je waardeloos geworden kennis. Het gebeurt nu ook al, maar door de ontslagbescherming nog niet op een echt grote schaal.

  Reactie door Drob — zaterdag 14 januari 2006 @ 13.41 uur

 25. #4 rommel

  Inderdaad rommel slaap lekker verder…

  Reactie door ReneR — zaterdag 14 januari 2006 @ 13.48 uur

 26. @sommigen Op school was er zoiets als begrijpend lezen, want ik snap heel goed wat Ewout daar schreef.

  Bovenstaande is kort geschreven en snapt menigeen dus niet. Het wil zeggen dat er 2 kanten zijn, de schrijver (kan beter) en de lezer. Is de lezer ietwat op de hoogte, dan snapt hij/zij het stuk.

  Reactie door Barentd — zaterdag 14 januari 2006 @ 13.52 uur

 27. @Omaha
  Onderzoek heeft allang uitgewezen dat er bebaalde stadia zijn waarin een mens zich kan ontwikkelen. De motivatie theorie van Maslov.
  Met dat marktgerichte denken worden mensen weer teruggegooid naar trapje 2.
  En vergeet maar dat je stadia kan overslaan, dus blijven we steken in hoe overleef ik het beste, zonder verder te kunnen groeien naar andere stadia.
  Als je de mens zijn bestaanszekerheid ontneemt word het een roofdier.
  Zie je nu al heel sterk binnen organisaties, allemaal eilandjes met bezig met eigen belang het belang van de organisatie telt niet meer, en ook niet dat van de medemens.
  Overleven is het devies.
  Als jij zo een werkgever bent dan stel je niet veel belang in je eigen bedrijf.

  Reactie door Toergenjev — zaterdag 14 januari 2006 @ 15.25 uur

 28. ontslag recht versoepelen kan zijn voordeel hebben .het is niet ongebruikelijk dat werknemers die op de wipstoel zitten gepest worden en geitimideerd .als zo iemand makkelijkker ontslagen kan worden op eigen verzoek natuurlijk kan dat een hoop psychische schade voorkomen voor zo,n werknemer uiteraard diend de werkgever wel een zak geld mee te geven .(voor je vuilnis zak moet je tenslotte ook betalen als je hem weggooit).
  de woningnood in nederland word mijn inziens voor een groot deel veroorzaakt door de sloop van goedkope huurwoningen waarvoor (minder)koopwoningen terug komen .
  woningcorporaties hebben de grond waar de huurwoningen al afgeschreven of spot goedkoop verworwen .dus zijn de winsten crimineel groot op de verkoop van deze koopwoningen .nederland volbouwen is mijninziens niet de oplossing .er zal internationaal eens serieus gepraat moeten worden over de overbevolking van onze aardkloot .

  Reactie door ,texas, henkie — zaterdag 14 januari 2006 @ 23.50 uur

 29. @toergenjev, ik snap niet helemaal je redenatie dat marktgericht denken mensen terugwerpt op het zoeken naar veiligheid en geborgenheid en daardoor nergens meer bij willen horen of liefde zoeken (niveau 3 op de pyramide) of geen waardering/respect meer zouden kunnen vinden in hun sociale leven. Sterker nog ik denk dat in een vrije markt bedrijven veel hebben aan mensen die zichzelf willen ontwikkelen (niveau 5) en de mensen dat ook meer zullen nastreven dan in een maatschappij waarbij alles gereguleerd wordt. Mensen zoeken inderdaad zekerheid maar hebben ook uitdagingen en verandering (ook al houdt men daar niet van) nodig om zichzelf te ontwikkelen. Wat ik wel vind is dat mensen die niet mee kunnen komen moeten worden beschermd en opgevangen, overigens wel uitgaande van zowel sturing als lichte dwang niet klakkeloze verzorging zonder plichten.

  Reactie door Omaha — zondag 15 januari 2006 @ 0.10 uur

 30. @29
  Vrije markt, Bazilie, een pracht voor de multinational, een hel voor het individu.
  Zo een beetje het meest geliberaliseerde land ter wereld.
  Geen slechte economie, maar 15.000 kinderen en 10.000 volwassenen worden per jaar opgeruimd in een pemanente oorlog met de staat, en die kinderen, en volwassenen komen niet verder als de tweede trap.
  Dat is vrije markt.
  Je komt niet aan ontwikkelen toe als er geen zekerheden zijn, en dat is een bewezen feit.
  Dan word het alleen nog maar een strijd om het bestaan, die onderling uitgevochten word.
  De mens komt pas toe om uitdagingen aan te pakken als aan andere voorwaarden is voldaan.

  Reactie door Toergenjev — zondag 15 januari 2006 @ 5.09 uur

 31. Dit kan vrije markt teweeg brengen

  http://www.cepr.net/columns/weisbrot/2005_10_07.htm

  Reactie door Toergenjev — zondag 15 januari 2006 @ 12.08 uur

 32. Goed salaris zeker, eigen huis reeds afbetaald en flink in waarde gestegen.

  Ik weet dit is geen inhoudelijke reactie maar ik heb de man bij buitenhof gezien en het liberaliseringsbeleid van Peys horen verdedigen. De hypotheekrenteaftrek zou in ongeveer 30 jaar worden afgebouwd maar over de afbouw van huursubsidie en hoe het moet met de mensen aan de onderkant geen ander antwoord dan een vluchtig daar moet ook iets aan gedaan worden zoals het kabinet gedaan heeft met het zorgstelsel.

  Wel we weten allemaal wel hoe dat voor die mensen heeft uitgepakt.

  Hij gebruikt zijn rede om de mensheid vast voor te bereiden op de volgende stappen en de aantrekkende economie dus de werkgevers zouden dan voor de uiteindelijke oplossing moeten zorgen.

  Geen enkel vertrouwen van deze puppet on a string.

  Reactie door Henny — zondag 15 januari 2006 @ 15.18 uur

 33. Sorry Geen enkel vertrouwen “in”

  Reactie door Henny — zondag 15 januari 2006 @ 15.19 uur

 34. Henny, je bedoelt zeker Sybille Dekker? Peys is van Verkeer…. Maar ik snap de verwarring. De dames zien er een beetje hetzelfde uit met hun witte haardos.
  Beide soorten subsidies kunnen verdwijnen als het verstandig wordt afgebouwd en door de hypotheekrenteaftrek af te schaffen worden de huizen goedkoper. Dat is een nadeel voor de kopers die hun huis uitsluitend meer waard willen zien worden en niet hun huis willen gebruiken om er prettig te wonen. De “kleine” kopers blijven bij een gefaseerde afbouw dan ook buiten schot. Het gaat om 7% van de huiseigenaren die 45% van de hypotheekrente-aftrek opstrijken. Als je meer wilt weten: http://www.politiekactief.net en doorklikken naar eerlijk wonen.

  Reactie door Lydia — zondag 15 januari 2006 @ 15.41 uur

 35. @29,

  Een eigen huis, een plek onder de zon
  en altijd iemand om me heen,
  die van me houden kon?

  Waarschijnlijk kom je dat laatste te kort, zo niet, dan je partner wèl denk ik.

  Reactie door pip — zondag 15 januari 2006 @ 23.31 uur

 36. @35 Trol alarm niet voederen

  Reactie door Toergenjev — maandag 16 januari 2006 @ 12.20 uur

 37. Nou Anja als je jezelf al met mijn naam gaat presenteren moet je wel heel erg vervelen.

  Reactie door pip — maandag 16 januari 2006 @ 13.59 uur

 38. @37 Pippie,

  Waar mag deze opmerking nu weer op slaan?

  En dit is nu echt de laatste keer dat je voer van me krijgt!

  Reactie door Anja — maandag 16 januari 2006 @ 15.13 uur

 39. @39 pip,

  Ik heb je een vraag gesteld, kun je niet lezen?
  Schelden kan elke nono, maar verlaag me daar niet toe.
  Dus als er je er iets dwarszit, zeg het dan normaal en geef een antwoord op mijn vraag.

  Reactie door Anja — maandag 16 januari 2006 @ 17.09 uur

 40. Tussen 38 en 39 stond een stukje van Pip aan mij gericht, waarin me ze betichtte een domme koe te zijn.
  Vandaar voor de duidelijkheid even een toelichting op reactie 39 van mij.

  Reactie door Anja — maandag 16 januari 2006 @ 17.36 uur

 41. De boodschap was; get a life domme koe.

  Reactie door pip — maandag 16 januari 2006 @ 19.13 uur

 42. @41 pip,
  Nogmaals de vraag, waar slaat dit op?

  Reactie door Anja — maandag 16 januari 2006 @ 19.20 uur

 43. PIP zo is het genoeg geweest en ik krijg
  ergens ‘door’ dat ik je al op een andere
  site of log eerder ben tegengekomen op deze
  manier en anders heb ik nog wel relaties
  die mij die tip kunnen aanreiken en ook be-
  vestigen.

  Misschien helpt het je om even werk te la-
  ten maken door, huisgenoten, buren of eerste hulppost om je te laten vergezellen
  op dit traject, waar je het wel uitermate
  moeilijk in lijkt te hebben.

  Je nogal wisselende humeuren en manier van
  verschijnen hier noopt tot een acute aan-
  pak. Het plaatje dat je ons nu weer laat
  zien is de tegenspeler van wie in welk door
  jou gebracht toneelstuk?

  Vervelend hoor dat je ons nu jou hier wel
  heel dringend moeten adviseren een vakman
  voor jouw problemen te helpen oplossen.
  Jammer ook dat we je geen vakvrouw kunnen
  aanbevelen omdat je bejegening wel erg
  seksitisch overkomt (Je hebt toch wel ergens een woordenboek in de buurt hé?).
  SP staat hier voor Sociaal & Plezierig en
  jij slaat hier de plank mis door er een
  spelletje voor s plit p ersonalities van te
  maken, niet de bedoeling ‘meneer’!
  Pas je even aan, vraag hulp, zodat wij op-
  nieuw weer rekening met je kunnen houden,
  beseffend dat jij daar ook je best voor aan
  het doen bent! Zelfs je ‘grammaticale’
  ‘typetjes’ beginnen nu toch wel erg op te
  vallen, dus schei er maar mee uit! Merci.

  Reactie door Madelief — dinsdag 17 januari 2006 @ 6.06 uur

 44. Ewout wat ooit mijn info was over het
  Arbeidsrecht is mogelijk niet meer aktueel,
  en heeft men hier teveel van de Amerikanen
  overgenomen, die in dit opzicht al zeker
  50 jaar tussen hoop en vrees leven als het
  om het denken te blijven houden van hun job
  gaat.
  Waar is in al die trajecten de term:
  réchtszekerheid, gebleven?
  Ontslagaanvrage voor een werknemer werd in
  dringende omstandigheden altijd met spoed
  gehonoreerd als het in het beláng van de
  werkgéver was, en getraineerd als het om het belang van de werknemer ging.
  De ontslagaanvrage op zich had al snel iets
  veel te ‘beláden’s'overzich!
  Bedankt al vast voor jouw uitleg hierboven
  en graag tzt nog eens wat details die het
  geheel nog beter helpen begrijpen.
  Voorlopig is doorgaans de werknemer de dupe
  lijkt het, die met meer problemen achterge
  laten wordt dan doorgaans de werkgever.

  Reactie door Madelief — dinsdag 17 januari 2006 @ 6.25 uur

 45. @43 Madelief off topic, excuus Admin
  Door te blijven reageren op de bijdragen van trollen, verword je zelf ook tot een trol.
  Je doet namelijk precies wat ze willen.
  Ook het constant opnieuw openen van de discussie is een illustratie van dat gedrag.
  Simpel de zin TROL ALARM ,niet voederen is genoeg.
  Dan blijven de zaken on topic.

  Reactie door Toergenjev — dinsdag 17 januari 2006 @ 9.02 uur

 46. @45 Toergenjev,

  We doen ons best, maar met die ongenuanceerde persoonlijke aanvallen die nergens op slaan en uit de lucht worden gegrepen, t’is moeilijk.
  Heb ook wel een idéé wie het is en dan gaat hij ongelooflijk op zijn bek.
  Maar tot nu toe zullen we de zin TROL ALARM, niet voederen hanteren.
  Althans we doen ons best. Okay? :P

  Reactie door Anja — dinsdag 17 januari 2006 @ 9.48 uur

 47. Vreemd ,dat als mensen zelf hulp behoeven dit steevast menen te moeten reflecteren op anderen.Ik constateer dat er steeds dezelfde mensen in hun zeer beperkte omgeving rondhangen en sommige linken zelfs naar spelletjessites met hun alias( over kinderen gesproken!).Ik adviseer u alleen maar eens u te gaan ontwikkelen i.p.v nutteloos je leven achter dit weblog op te branden en steeds maar af te geven op’Gristenhonden’,zogenaamde Kapitalisten en ander niet in de verwerpelijke Socialistische leer passende medemensen. Heb je ooit misselijke spotprenten gepubliceerd gezien op sites van wel respectabele partijen? Natuurlijk probeert de SP op deze manier hun propaganda te verkondigen om al het zogenaamde leed -alles is betrekkelijk- onder een vergrootglas te leggen.
  Ik heb in mijn 42 jarige leven niets kado gekregen en alles wat ik heb zelf opgebouwd en ben daar trots op,dus al dat gezwets over rijkeluiskindje werp ik verre van me.Mijn echte naam is pip von haussen en omdat de webmaster van de SP-log zichzelf eind vorig jaar in een ideologische discussie stortte die hij niet kon winnen heeft hij daar dit ip-nummer maar geblokkeerd. ( in overeenstemming met de gedachte..)Als ik zou willen zou ik een van de jongens me kunnen laten omleiden,maar ach,gun zo’n MBO-er ook zijn lolletje.Trouwens ik log alleen onder ‘pip’dus mocht u van deze bron andere info krijgen dan staat hierboven de oorzaak waarom.En surogaatRUS..het komt een weinig volwassen over die oproep,zelfs Socialisten kunnen wel eens voor zichzelf denken niet?
  Verworpenen der aarde,weest gegroet vol van genade.

  Reactie door pip — dinsdag 17 januari 2006 @ 11.26 uur

 48. @47 off topic Trol Alarm, niet voederen

  Reactie door Toergenjev — dinsdag 17 januari 2006 @ 13.58 uur

 49. Ik ben in staat mezelf te voeren kindje,nu jij nog.

  Reactie door pip — dinsdag 17 januari 2006 @ 14.12 uur

 50. @49 off topic Trol Alarm, niet voederen

  Reactie door Anja — dinsdag 17 januari 2006 @ 14.57 uur

 51. Ben blij dat je het gelezen hebt,misschien steek je er wat van op.

  Reactie door pip — dinsdag 17 januari 2006 @ 15.13 uur

 52. @51 off topic, Trol Alarm, niet voederen

  Reactie door Anja — dinsdag 17 januari 2006 @ 15.53 uur

 53. Dus toch infantiel.

  Reactie door pip — dinsdag 17 januari 2006 @ 16.16 uur

 54. @53 off-topic Trol Alarm niet voederen

  Reactie door Anja — dinsdag 17 januari 2006 @ 16.53 uur

 55. Waar ben je dan de hele tijd mee bezig groot licht..

  Reactie door pip — dinsdag 17 januari 2006 @ 17.04 uur

 56. @55 Trol Alarm niet voederen

  Reactie door Anja — dinsdag 17 januari 2006 @ 17.12 uur

 57. HTTP://www.astrazeneca.nl/patienten/zenuwstelsel/schizofrenie.asp

  Reactie door pip — dinsdag 17 januari 2006 @ 19.54 uur

 58. @56 Na mijn vroege ontbijt vanmorgen werd
  mij tegen het middaguur de lunch bezorgd
  die ik toen dus voor ogen had, en smaakte
  me dus bijzonder lekker, maar heb er nog
  steeds de buik van vol en ben voorlopig dus
  goed voorzien en flink verzadigd.Vanavond
  ga ik Ewout bestuderen, ná m’n zangkoortje
  dat vandaag alleen als tekst heeft:
  tralala, trollala, tralala, trollalaria!

  Reactie door Madelief — dinsdag 17 januari 2006 @ 20.02 uur

 59. http://www.macu-peru.nl/menopauze.html

  Reactie door pip — dinsdag 17 januari 2006 @ 20.07 uur

 60. HTTP://www.maca-peru.nl/menopauze.html

  http://www.waocafe.nl

  Reactie door pip — dinsdag 17 januari 2006 @ 20.15 uur

 61. Gelukkig, eindelijk opgezilt die uitgerangeerde dozen die zich geen raad weten met hun tijd.Nu nog even aan de finale reis beginnen zou ik zeggen en wacht er vooral niet te lang mee!

  Reactie door pip — woensdag 18 januari 2006 @ 10.16 uur