Wethouder

Het zogenaamde dualisme heeft rampzalig uitgepakt voor de gemeentepolitiek. Veel papier, veel vergaderen, veel over de balk gegooid belastinggeld en de burger snapt er niets meer van.

Eén van de gevolgen van het dualisme is dat wethouders niet meer op de lijst hoeven te hebben gestaan, en dus ook geen lid meer zijn van de raad. Toen dit werd ingevoerd heeft de SP gewaarschuwd voor een nieuwe kaste van rondtrekkende wethouders.

We zien dat nu inderdaad gebeuren. En het zal nog erger worden nu het kabinet de Gemeentewet zó wil veranderen dat wethouders zelfs niet meer in de stad, die ze besturen, hoeven te wonen. Zie je het voor je?

Opties voor delen:
 • NuJIJ
 • eKudos
 • del.icio.us
 • Digg
 • Google Bookmarks
 • email

zaterdag 14 januari 2006 :: 17.27 uur

49 Comments

49 reacties

 1. Ik ben hier wel benieuwd naar, Jan. Ik sta zelf voor de SP op de lijst (voor de gemeenteraad van De Bilt). Hoewel de SP hier een goed team heeft met capabele mensen, waarmee we twee, of misschien wel drie zetels in de wacht kunnen slepen, zijn we er toch wel heel erg van doordrongen dat er een verschil is tussen een gemeenteraadslid en een wethouder. Al was het maar om de tijd die het van je vraagt: het een is iets wat je naast een baan kunt doen, maar het ander is zelf een volledige baan. Ik zie me zelf ook mijn baan niet zo gemakkelijk opzeggen als de SP een wethouder zou moeten leveren. Het heeft me moeite genoeg gekost om zo’n passende plek te vinden.

  En omgekeerd: als ik zou moeten kiezen tussen iemand die uit deze gemeente die zo’n wethouderschap er een beetje bij hobbiet en die als beste aanbeveling heeft dat-ie penningmeester was van de bridgeclub, en iemand die een paar dorpen verderop woont maar die een hoop relevante ervaring heeft, dan weet ik wel aan wie ik de voorkeur geef.

  Wat is er zo’n groot voordeel van een plaatselijke wethouder? Je wordt toch niet geboren met de kennis van je gemeente in je genen?

  Reactie door Anne-Marie Mineur — zaterdag 14 januari 2006 @ 17.44 uur

 2. Ook binnen onze gemeente zijn er gigantische bedragen gemoeid gegaan met onnodige wachtgeldregelingen voor exbestuurder(s) wethouders etc… en projecten die kant nog wal slaan (puur prestige projecten) en de vraag binnen onze gemeentebevolking is: wat word er toch gedaan in vredesnaam met onze belastingcentjes? Een stadskern die miljoenen euro’s heeft gekost maar waarvan de burger niet het verschil ziet tussen een fietspad en een voetpad, daar zijn trouwens al menige ongelukken gebeurd..en bestrating die zo glad is dat menig oudere zijn nek breekt over de hoge stoepen die naar de tram en bus banen leiden (c.q. LIJDEN)…Probeer het maar eens met je rollator…en dan zit je te kijken op de nieuwjaars toespaak op de plaatselijk televisie waarin diverse wethouders worden geïntervieuwd, en dan nog durven ze te beweren dat alles naar wens is verlopen en er totaal géén geld over de balk is gegooid!!! Vooral onze wethoudster van economische-zaken maakt er een potje van, ze sluit een buurthuis wat 175.000 per jaar kost en wil vervolgens een buurtcentra openen wat 350.000 euro kost!! Maar bedenk wel dat deze moet komen in de woonwijk van deze wethoudster waar ze van de “zogenaamde” hangjongeren af wil (puur eigen belang!!)
  Haalt ze tevens weer een wit voetje in haar hotemetootje wijkje bah bah….ze moest zich schamen na haar laaste optreden in haar nieuwjaarstoespraak!!

  Reactie door pien — zaterdag 14 januari 2006 @ 18.08 uur

 3. Wethouders en burgemeesters die niet in de stad of het hoofddorp van hun gemeente wonen, op zich heb ik daar niet zo heel veel moeite mee. Ik vind wel dat zij in de gemeente zelf moeten wonen.

  Waar ik veel meer moeite mee heb is dat de gemeentepolitiek steeds ondoorzichtiger word. Men zou moeten streven naar een heldere structuur van de gemeentepolitiek. Mijns inziens is ook het overvloedige vergaderen een uiting van onduidelijkheid.

  Ik heb de gemeentepolitiek in mijn eigen plattelandsgemeente altijd met veel belangstelling gevolgd. Onduidelijke structuren en vooral veelvudige wijziging van structuren (o.a. gemeentelijke herindelingen, dualisme) hebben geleid tot een hoop onduidelijkheid.

  Ik zou ervoor willen pleiten de inrichting van de structuur van de gemeentepolitiek voor een groot deel te laten aan de gemeenten en de gemeenten de rust te geven om te stabiliseren.

  Reactie door Dostojevski — zaterdag 14 januari 2006 @ 18.25 uur

 4. Ja ik zie het voor me en vind het van de
  ‘zotte’ om allerlei voor de hand liggende
  redenen.
  Opnieuw zal verstrengeling en fraude gaan
  optreden door een gebrek aan transparantie
  en contrôle.

  Bestuurders van tegenwoordig zijn échte
  mensen en géén godheden meer, dus mogen
  minstens zoveel fouten maken als zij die in
  gemeentelijke- of overheidsdienst inmiddels
  wél hun opleiding hadden en op hun strepen
  kunnen gaan staan.

  Deze methodiek wordt dus ongetwijfeld weer
  een hele grote knoeiboel en oh wee als een
  klokkenluider aan de bel gaat hangen (voor
  wie ook nog steeds geen wettelijke bescher-
  ming is?) !!
  Is dit het Kabinet van de “experimentele
  vormgeving”, pioneersgeesten ontdekkende,
  of gaan we nog een jaartje trachten
  “leiding te geven aan”?
  Laat het Kabinet weefles gaan nemen:
  men bouwe een weefraam,
  men spant er de kettingdraden,
  men kiest zich een kleur,
  maar ja daarvoor moet je toch eerst
  patroontekenen geléérd hebben, of niet?
  Steek in, rijg door, steek in rijg door,
  krijg je het al door, men schuive de in-
  steekdraden middels een lange balk naar
  onderen en herhaalt….steek in, rijg door.
  Werkstuk is klaar en ziet er uit als een
  vod. Hoe kan dat nou toch?
  Oh ja, vergéten de spanning te controleren,
  zeker slécht opgelet bij de handwerkjuf!

  Reactie door Madelief — zaterdag 14 januari 2006 @ 18.48 uur

 5. Hallo Madelief,
  Wel leuk je stukje, je breid er weer ongebreideld op los hahaha (lach altijd om je stukjes) maar ik kan niet breien,haken helaas en zelfs geen kleding maken…laat mijn man alles doen (zelfs gordijnen maken!!) Zie mij maar als geemancipeerde vrouw die getrouwd is met een allerhande lieve man! Maar een man die zich niet wil interreseren in politiek…dus neem ik deze taak weer over en de administratie en huishouden qua schoonhouden van het huis,kinderen, en de politieke baan naast mijn werk in de zorg..we gaan er voor Madelief we hebben nog weinig tijd voor de gemeenteraadverkiezingen, ik heb ook nog een aantal dingen staan die prioriteit verwachten maar ga ervoor jij ook weet het zeker!

  Reactie door pien — zaterdag 14 januari 2006 @ 19.15 uur

 6. (1)politiek moet herkenbaar zijn daarom moet een wethouder woonachtig zijn in de gemeente waar hij woond .kun je hem ook eens in de winkel aanspreken .de lijn kun je verderr doortrekken .waarom moet onze ministerpresident in nederland wonen .ik zou er niet blij mee zijn als berlusconi hier zou komen .(aan zalm heb ik al meer dan me lief is )ook het opleidings niveau is niet relevant .de bevlogenheid en inzet en de betrokkenheid bij de gemeent zijn vele male balangrijker dan de opleiding .ik ken genoeg wethouders die alleen geintereseerd zijn om in de ferrari van de projectontwikkelaars te rijden en zich laten ondersneuwen door ambtenaren (die werkelijk de baas zijn)in mijngemeente zit een wethouder met een rechten studie op sociale zaken .HIJ WEET HELEMAAL NIKS VAN DE W.W.B EN MAAKT ER HELEMAAL NIKS VAN .WAAROM NIET?? HET INTERESEERD HEM NIKS WAND MET SOCIALE ZAKEN SCOOR JE POLITIEK GEZIEN NIET (UITKERINGSGERECHTIGDE ZIJN TOCH UITSCHOT)EN JE KUNT ER JE ZAKKEN NIET MEE VULLEN .

  Reactie door ,texas, henkie — zaterdag 14 januari 2006 @ 19.40 uur

 7. Waanzin over de hoofden van de mensen waar het allemaal om draait. En in feite zijn we dit natuurlijk allemaal…

  Nu moet ik zeggen dat ik nog te jong ben om een vergelijking te maken met de situatie zoals die voorheen was: het monisme.

  Ik zie natuurlijk wel wat er schort aan de huidige lokale politiek. De vaak verwarde en volstrekt onzinnige discussies in de gemeenteraad over details in plaats van hoofdlijnen is natuurlijk voor niemand goed. Zeker niet voor de lokale bevolking. Verdeeldheid in de gemeenteraad (die het college horen te controleren op de uitvoering van het beleid) is erg handig voor de wethouders. De wethouders voeren zo niet alleen het beleid uit, maar vullen dit vaak ook volledig naar eigen gerief uit zonder dat de gemeenteraad hier protest tegen maakt. Die hebben het veel te druk met het voeren van niet relevante, dus onzinnige discussies. Dit tast de positie en het aanzien van de gemeenteraad als volksvertegenwoordiging ernstig aan.

  Mijn ervaring is dat de gemeenteraden meer en meer een schouwspel aan het worden zijn: veel theater weinig inhoud.

  De lokale “ministers” hoeven niet meer uit de gemeente te komen waar ze “regeren”. Dit is natuurlijk een volstrekt onwenselijke situatie. Als lokaal bestuurder hoor je goed op de hoogte te zijn van lopende zaken en (veel belangrijker!) de sociale cohesie in je gemeente.

  Het doorgronden van de mentaliteit van je lokale bevolking is niet zomaar iets waar je aan voorbij kunt gaan of wat je denkt wel even te kunnen doorgronden. Hiervoor moet je tussen de mensen LEVEN. Je moet uit die bevolking komen, hier onderdeel van uitmaken. Als je dit niet het geval is lijkt het me moeilijk leiding geven aan een gemeente die op komt voor de belangen en wensen van haar lokale bevolking. Dat kán dan toch niet?

  Op papier zal het dualisme allemaal prachtig in elkaar zitten, maar in de praktijk blijkt het gewoon niet te werken…. Waar blijft nou die democratie….?

  Reactie door Erik Manders — zaterdag 14 januari 2006 @ 19.42 uur

 8. Wethouder wordt gewoon een baantje om geld (bij) te verdienen een opstapje naar een politieke carriere en invoering in het zoveel genoemde netwerk van het elkaar toeschuiven van baantjes door politici, weg iedere betrokkenheid met de gemeente en de kleur van de gemeente. Een aanval op het zelfbeschikkingsrecht van de burger in die gemeente, op de democartie.

  Reactie door Henny — zaterdag 14 januari 2006 @ 20.03 uur

 9. Nog erger kan het wanneer je dorp
  (11.000 inwoners) een ‘zakencollege heeft’.
  Die hebben gewoon de macht onderhand als je ff niet oplet net zoals de stadswethouders anno middeleeuwen…

  Reactie door Barendt — zaterdag 14 januari 2006 @ 20.12 uur

 10. Willen de ware dienaren van ‘t Hele Volk zich verkiesbaar op gaan stellen én aan de rest van De Wereld tonen dat hier ook nog wéldenkende mensen wonen…

  Reactie door Lezer — zaterdag 14 januari 2006 @ 20.39 uur

 11. Mensen als ik voorgaande lees hebben jullie geen idee waarover dualisme gaat want als jullie het wisten dan zou zeker de SP dit toejuichen!

  Dualisme in gemeente en provincie
  De Wet dualisering gemeentebestuur werd op 7 maart 2002 van kracht. De wet beoogt door een duidelijker rolverdeling tussen gemeenteraad en college van burgemeester en wethouders de herkenbaarheid van het lokale bestuur en daarmee ook het politieke karakter ervan te versterken. De evaluatie van de eerste fase van de dualisering van het gemeentebestuur wordt per 1 januari 2005 afgerond. In de tweede fase worden de bestuursbevoegdheden verder bij het college geconcentreerd.

  Groet

  Reactie door SjoerdPeter van Marle — zaterdag 14 januari 2006 @ 21.19 uur

 12. @11

  Dat is inderdaad de theorie. De praktijk ziet er over het algemeen iets anders uit.

  Maar dat zien we vaker. In Den Haag worden allerlei mooie plannen bedacht en beschreven, er wordt over gedebatteerd en na invoering blijkt het allemaal toch niet helemaal te gaan zoals men het bedacht had.

  Zo las ik in het Dagblad van het Noorden een artikel over de invoering van het nieuwe zorgstelsel, dat gaat blijkbaar niet helemaal naar wens… volgens zowel consumenten en zorgverzekeraars. Nu eens kijken wat dhr. Hoogervorst voor fraaie uitspraken uit de hoge hoed gaat toveren.

  Reactie door Dostojevski — zaterdag 14 januari 2006 @ 22.01 uur

 13. Nou dat is dus weer bureaucratie ten top
  het geld is al jaren op
  maar de politiek moet blijven
  het zijn soms net kippen die kijven
  over en weer vallen ze aan
  ze willen niet voor mekaar ondergaan
  jij deed dit en jij deed dat
  en dat noemt men dan een stevig debat
  een aanfluiting is het mensen
  en als ik nou voor 2007 mocht wensen
  zet het zooitje buiten schot
  de staatskas op slot
  en de kippen op hok
  die kunnen hun faam ergens anders gaan slijten
  en met moeilijke woorden gaan smijten
  wij willen recht en ons NederLand terug
  niet morgen maar wel graag heel vlug
  een democratie voor iedereen
  om vij te mogen leven
  en respect en dingen voor elkaar op te willen geven.
  waarom de een een ton en de ander maar 10
  kabinet wie niet eerlijk is heb ik gezien
  dus beken kleur en kies voor rood
  dan lach je bij Jan ook nog smakelijk je tanden bloot…

  Reactie door m.jaspers — zaterdag 14 januari 2006 @ 22.08 uur

 14. Het dualisme is een aas geweest dat ons werd voorgehouden. Het zou duidelijker worden en zo. Wat er van geworden is? Een soepzooitje. B&W kunnen van alles besluiten en de Raad mag er achteraf over vergaderen en als het Besluit wordt afgekeurd, dan zal B&W van alles moeten terugdraaien en dat gebeurt dus gewoon niet. De Raad zit er gewoon voor Piet Snot bij tegenwoordig. Voor de VORM…
  Sorry, Theo. ;)

  Reactie door Lydia — zaterdag 14 januari 2006 @ 22.46 uur

 15. (11)de meeste hier weten heel goed wat dualisme is.en weten donders goed hoe het dient te werken maar de praktijk is anders .zie (14)

  Reactie door ,texas, henkie — zaterdag 14 januari 2006 @ 23.11 uur

 16. Wanneer twee honden vechten om een been…………….

  Reactie door Peter Hoopman — zondag 15 januari 2006 @ 0.17 uur

 17. Hoi Jan. kijk es voor de aardigheid op
  http://www.rtvnh.nl/forum en dan op de zeepkist naar de Amsterdamse Weetjes en/of
  http://www.eikelraper.web-log.nl

  Groet. verder veel succes

  Reactie door hofman — zondag 15 januari 2006 @ 0.58 uur

 18. interessant, hoe geldt zoiets voor de mogelijke positie voor Harry van Bommel als wethouder in Amsterdam?

  Reactie door Jory — zondag 15 januari 2006 @ 2.29 uur

 19. Dostojevski schreef: (#11)
  “Zo las ik in het Dagblad van het Noorden een artikel over de invoering van het nieuwe zorgstelsel, dat gaat blijkbaar niet helemaal naar wens… volgens zowel consumenten en zorgverzekeraars. Nu eens kijken wat dhr. Hoogervorst voor fraaie uitspraken uit de hoge hoed gaat toveren.”

  En kan ik me niet een uitspraak van die zelfde Hoogervorst herinneren dat hij zou opstappen als er iets mis ging met de invoering van dat nieuwe zorgstelsel?

  Maar ja, jezelf aan je eigen woord houden is geen sterk punt van dit kabinet, het voorbeeld voor de lokale bestuurders, dus wat verwacht je dan?

  Reactie door Freek — zondag 15 januari 2006 @ 9.22 uur

 20. 5. Pien, Gelukkig kan dat tegenwoordig, elk
  een eigen invulling geven aan, goed voorel-
  kaar bij jullie.Jarenlang gold ook hier:
  ieder zijn eigen bezigheden, maar wat jij
  opsomt, zoals het nu bij jullie gaat, deed
  ik dus ook: alles van jullie tweetjes, maar
  dat was maar betrekkelijk vol te houden en
  ik kwam toen, tot mijn spijt, niet verder
  meer aan politiek toe. Echter in dié “keu-
  ken” gewerkt te hebben (adm.) weet ik er
  ‘helaas’ net te véél van en dus ook donders
  goed wat er wel en niét werkt binnen een
  gemeente en ook hoé het niét moet!
  Kijk naar wat LYDIA schreef want dat ga ik
  niet herhalen maar kan haar vollédig onder-
  schrijven. De Gemeenteraad zou wel eens meer ‘gebruikt’ kunnen worden dan ze zelf
  in de gaten hebben en kan men trachten al-
  leen die punten ter tafel te brengen, die
  géén weerstand ondervinden. Gisse gemeente-
  raadsleden hebben dat door natuurlijk, maar
  er wel door ‘hoor en wederhoor’ er mogelijk
  een (indirecte) dagtaak aan.
  Let ook eens op de geldverslindende proce-
  dures tav GRONDaan- en verkoop, tussen Ge-
  meente en Overheid en de inmenging van
  G.S. en P.S. Ze kunnen er tijden over doen en vangen elkaar de vliegen af of spélen
  ‘landje pik’ of doen aan ‘ruilverkaveling’ op een manier, waarbij iemand kan slagen voor z’n scriptie. Zoveel materiaal en kostenplaatjes er dan boven tafel komen van de afgelopen 40 jaar, Pien, dat wil je
  vast niét (wel dus) weten.
  Anderzijds is het dus erg frustrerend dat
  al er een B & W wel degelijk bezig is met
  een futuristische werkwijze tav project-
  ontwikkeling het meer dan ergerlijk is, dat
  een aantal gemeenteraadsleden daarin tégen-
  werken.
  Van elke gemeente kun je in de archieven
  zien wie daarvoor verantwoordelijk waren en
  hoe met veel moeiten daarna zaken toch tot
  uitvoering konden worden gebracht, maar ook
  hele winkelcentra nadien, binnen 40 jaar
  weer grotendeels werden afgebroken en op-
  nieuw opgezet. PIEN, zie jij daar ooit men-
  sen die daarvoor hun verantwoordelijkheid
  wilden opeisen of ervoor aansprakelijk ge-
  steld, never toch? Je moet echt van wanten
  weten wil je je in die wereld waar kunnen
  maken, en zo lang er hierarchisch geen wa-
  terdicht systeem voor ‘besturen’ is ontwik-
  keld en men de oude richtlijnen blijft on-
  derwijzen, zullen deze fouten nog steeds
  niet duidelijk aan de horizon in beeld ko-
  men. Wel denk ik dat ze van al dat verloren
  geld, nog een grondáánwas boven de Flevo-
  polders hadden kunnen realiseren door in-
  poldering! Zal ik er 3 % náást zitten, dan
  zal de Overheid er niet mee zitten, die kan
  ook niet uitkomen met het huishoudboekje en
  de diverse rubrieken zorgvuldiger nuanceren

  Nu ga ik er hiér voor om als SP lid mede
  duidelijk te maken hoe ridicuul overheids-
  optreden kan zijn en er maar uitgeflapte
  uitlatingen door Kabinetsleden hen door ons
  niet langer in dánk kunnen worden afgenomen

  Iemand heeft er dus ook weer de simpele ver
  onderstelling dat als je de goegemeente een
  vorm van ‘posivitisme’-uitstraling voor-
  houdt, alsof je de lotto hebt gewonnen,
  men de ander een dergelijk gevoél bezorgt.
  Niet door voorbeelden in de praktijk onder-
  bouwd is dat dus een farce, je reinste
  quatsch !!
  Waarschijnlijk denkt ook Lydia, en ik met
  haar, géén wóórden maar dáden en de aftrap, door het CDA uitgerekend in Rotter-
  dam, is wel het laatste dat ik verwachtte,
  maar vermoed dat ze het angstig leek dat
  eens in Maastricht of Beerta te proberen.
  Geen ‘negativisme’ mijnerzijds, maar pure
  wérkelijkheidszin voor wat betreft het aan-
  horen van de noden van Nederlanders.

  Mensen benaderen in gemeenten waar het niet naar wens gaat, grote armoede in de
  streek heerst en werkeloosheid moet worden
  aangepakt, dáár je gezicht laten zien, vind ik pas sterk, zoals ook Jan Marijnissen zijn hele ‘tour of duty’ heeft
  gedaan, dát zégt en doét mij stukken meer!

  Als die transparantie er niet alsnog gaat
  komen binnen de Nederlandse samenleving
  wordt de Overheid daar inderdaad op afge-
  rekend, loon (stémmen) naar werken (geloof-
  waardigheid).

  Jammer dat mensen vooraan in het ‘veld’ een
  goede plék gegeven, daar eenmaal aangeland,
  het lópen voor verruilen voor breeduit
  achteroverleunen.

  Echter éénmaal leidt dat vet tevreden ách-
  teroverleunen toch tot door ‘je stoél
  zakken’ die dan niet meer gerepareerd gaat
  worden: ook hándwerksmannen laten zich niet
  meer onderbetalen, de belastingbetaler van
  de nieuwe eeuw laat zich niet meer voor de
  gek houden ! Héle fijne zondag Pien!

  Reactie door Madelief — zondag 15 januari 2006 @ 10.17 uur

 21. 11. Precies SjoerdPeter net wat je zegt:
  “In de tweede fase….geconcentreerd”.!!
  In hoeverre wordt de gemeenteraad hiermee
  verder buiten spel gezet?
  Wie zijn die Wethouders met soms wel wat
  teveel ‘portefeuilles’ en welke deeltijd-
  baan maken zij van dat Wethouder in de prak
  tijk zijn?
  Hoe worden de vakbekwaamheden van een ge-
  meenteraadslid ingepast of wordt hij wegens
  te véél kénnis terzijde geschoven?
  Rolverdeling?
  Hij/zij die vrij is van nevenwerkzaamheden
  -die ook flink uitbetaald worden- kan met
  de handen vrij áán het wérk!
  Het is dus nog maar helemaal de vraag of de
  Wet nu écht op de júiste manier voorzién
  heeft! Hoe de politieke kleur dan vertaald
  dient te worden, afhankelijk van de gecom-
  bineerde portefeuilles, naar de búrger toe,
  is voorlopig nog volledig onduidelijk,
  wáár práten we dus over?

  Reactie door Madelief — zondag 15 januari 2006 @ 10.33 uur

 22. Madelief het is helemaal waar wat je zegt heb hier niets meer aan toe te voegen. Laten wij scherp blijven en de verantwoordelijken voor wanbeleid op hun hielen blijven zitten (ik doe dit door misstanden o.a. te publiceren in onze weekelijkse stadskrant) Jij ook een hele fijne zondag toegewenst!

  Reactie door pien — zondag 15 januari 2006 @ 11.27 uur

 23. Toch nog even dit: waarom is het Dualisme toegestaan en doorgezet als van te voren al duidelijk was dat Colleges van B&W en het Kabinet gewoon kunnen besluiten, waarover de Raad en de Tweede Kamer pas ACHTERAF kunnen stemmen? Hoe komt het dat men dit Dualisme als iets geweldigs heeft gepromoot, zodat iedereen dacht dat het wel goed zou zijn? Nou ja, niet iedereen dus. Ik heb vanaf het begin gezegd dat het nieuwe systeem voor geen meter deugde en dat we naar democratische besluitvorming konden fluiten!
  Trouwens, mooi stuk, Madelief. :)

  Reactie door Lydia — zondag 15 januari 2006 @ 11.40 uur

 24. 19 Wie weet Freek, houdt hij woord daar waar jij en wij dat het liefst zouden wil-
  len: opstappen! Maar goed hij beseft niet
  dat hij niet alleen menigeen over de
  ‘rooie’ heeft laten gaan, diezélfde mensen
  nu meer dan ooit voor ‘rood’ in welke scha-
  kering dan ook, gaan kiézen. Dat wordt dan
  echt heel andere koek, en kijk naar de pei-
  lingen, want die gaan goed voor de SP en
  zelfs als je rekent dat er nog vele ge-
  meenten zijn, waarop men nog niet SP kan
  kiezen, maar er op r e k e n e n, dat de
  rest van de roodhuiden, nu definitief gaan
  kenbaar maken waaraan zij willen gaan mee-
  werken. Rekenen wordt het dan hoe de coali-
  tie er uit gaat zien het volgende jaar en
  hoe groter de SP, hoe meer er de kans is,
  dat deze partij kiest voor of deelname aan
  een Kabinet, of de júiste coalitie binnen
  de Tweede Kamer zal kunnen steunen in haar
  vernieuwing van bestuur en door wetswijzi-
  ging zaken ongedaan maakt die niet door de
  beugel kunnen.
  Freek, ook ik, hoe minder mobiel we worden
  of het risico ertoe lopen, hoe meer ons po-
  litiek bewustzijn groeit, denk ik vaak.
  Veel mensen worden pas wakker door de klap
  van de werkelijkheid en ook ik kan dus van
  harte aanbevelen de Stichting waarvoor jij
  bezig bent, met overigens een leuk groep
  mensen, zo te zien. Veel succes ermee en
  hartelijke groeten aan Ria!
  Veel bewondering heb ik vast met velen voor
  jullie, hoe jullie elkaar dwars door alles
  heen op de been weten te houden!
  Jij hebt in ieder geval de power ontwikkelt
  om wat króm is, om te buigen naar een uit-
  werking tot rechtvaardigheid. Voor mij mo-
  gen jullie sámen in de schijnwerpers en
  natuurlijk ook de Stichting, die ik straks
  nog nader zal bestuderen. Fijne dag samen,
  Freek en bedankt voor je zo ‘frank’en
  vrije humor, goed voor ons allemaal die zich wat meer weten te verdiepen in sociale
  omstandigheden! Tot kijk weer !

  Reactie door Madelief — zondag 15 januari 2006 @ 11.41 uur

 25. @15

  Uit de reacties kon ik het in ieder geval niet opmaken!

  Gewoon terugdraaien en de oude vertrouwde machtsverhoudingen weer handhaven?

  Reactie door SjoerdPeter — zondag 15 januari 2006 @ 11.49 uur

 26. 23 Lydia, jijzelf bent één van de weinigen,
  die mij schérper nog heeft geconfronteerd
  met de diverse tegenstellingen en ook met
  humor de diverse relevanties onder ogen
  bracht. Ergens van de week, (waar?) had ik
  je dat al een keer willen zeggen en de ma-
  nier waarop jij en ook Eleonora je ongenoe-
  gen kenbaar maakt, lijkt nog steeds niet ge
  noeg, en zet menigeen grondig aan het den-
  ken. De manier waarop je zelf je ‘huiswerk’
  maakt is iets waar ik bewondering voor heb,
  en nog maar net in internetland binnen,
  enorm veel van kan leren. Echter lang niet
  altijd kom ik toe aan wat ik zou willen
  achterhalen, temeer ook waar hier de tijd
  en de computer gedééld worden en ik niet al
  tijd de voor mij ‘spitstijden’ kan opeisen
  en ‘s nachts bij slápeloosheid, gaat dat
  wel een stuk gemakkelijker en haal ik die
  slaaptijd (mocht die zich toch aandienen)
  wel weer in. ‘k Weet niet hoe het bij jou
  is, maar hier wordt de apparatuur traag op
  vrijdagnamiddag,zaterdagochtend vroeg en
  zondag’s bij regenachtig weer, toevallig?

  Lydia, houd me dus maar bij de lés, you do
  it your way and I do it my way, what ever
  it looks like. Ook jij hebt misschien wel
  eens het gevoel eens een open brief aan de
  diverse ministers hier individueel te wil-
  len bezorgen, zij het dan op eigen conto!

  Ze vragen soms ook om een openlijke, niet
  mis te verstane repliek, of dat nu van een
  vreemde is of niet doet er dan niet meer
  toe. Vaak reageren die namens een hele
  grote meute en verwoorden gevoelens van
  velen, maar zijn zelf niet meer bij machte
  de puntjes op de i te zetten.

  Vooral dan de SEGmentaliteit aan je laars
  lappen en open en bloot zeggen waar het op
  staat is dan niet alleen direct, maar ook
  zeker niet voor tweeërlei uitleg vatbaar.
  (SEG = Semi-Elitair-Gebral, if you do’nt
  mind, I see it my way !, whether they like
  it or not).
  Als het mijn vent was geweest die daar aan
  de macht bezig zou zijn, zou het hem zelfs
  op een echtscheiding op politieke gronden
  hebben komen te staan en hij het betreuren
  dat ik ook een eigen politieke mening heb.
  Zo, Lydia, to be precisely, have a very
  good day. Nu 12.12 Buitenhof ik ga het dus
  niet missen. Groetjes M.

  Reactie door Madelief — zondag 15 januari 2006 @ 12.12 uur

 27. Ik zie het voor me, in NL, niks is te gek.
  En als er 1 wethouder over de dam is volgt de rest vanzelf (raadsleden , burgemeester e.d.)
  Het kan echter ook voordeel hebben kwa de beste m/v op de juiste plek, en die kan net zo goed 1 km Over de gemeentegrens liggen als 5 km van je woonhuis in je eigen gemeente.

  Reactie door Barendt — zondag 15 januari 2006 @ 12.35 uur

 28. @1 anne-marie, zat wethouders in kleine gemeenten doen het werk part-time. Bijv. 20 uur per week.

  Reactie door Barendt — zondag 15 januari 2006 @ 12.37 uur

 29. @26

  Leuk tijdverdrijf he internet?
  Nog een beetje meer surfen en vooral wikepedia dan kun je misschien ook nog iets nuttigs zeggen. Straks komt er weer zo´n actie: haal de oudjes niet achter de geraniums maar achter de PC vandaan.

  Reactie door de jonge Liga — zondag 15 januari 2006 @ 12.49 uur

 30. Straks komen er ook nog uitzendbureaus die gespecialiseerd zijn in het detacheren van wethouders. Maar dan waarschijnlijk wel alleen voor die wethouders die kunnen voldoen aan specifieke eisen als opleiding en meer vaag zoiets als “bestuurlijke ervaring”. En in een royale reiskostenvergoeding zal dan ook ongetwijfeld worden voorzien, want de meest geschikt bevonden wethouders die dan in detacheringsverband een post krijgen kunnen wel eens van heel ver komen.

  Democratie in de aanbieding wordt het dan.

  Reactie door David Tompot — zondag 15 januari 2006 @ 13.37 uur

 31. 29 Zo heben jullie je ‘verzameld’ en ver-
  trokken na de vorige aliassen ingeleverd
  te hebben? Doe je best maar en wat is dan
  vandaag jullie inhoudelijk commentaar op dit onderwerp “Wethouder”?
  Nou zeg, bedankt hoor, ik stak er nog wat
  van op, en nou jullie nog even zien dat je
  die p.c. wéét te gebruiken anders dan om
  je achter je ‘liga’ te verschuilen.
  Jullie lusten er zeker wel KOEK van: moet
  je die met honing eens proberen, vinden
  m’n andere kleuters hier op bezoek ook zo
  heerlijk, maar verslik je er niet in als je
  een brok in de keel mocht krijgen!

  Reactie door Madelief — zondag 15 januari 2006 @ 13.50 uur

 32. Madelief, die SEGmentaliteit vind ik een hele mooie!! :D
  Overigens heb ik de computer voor mij alleen, als ik er niet op bezig ben voor mijn vrijwilligerswerk.
  Vandaag op Ned.1 een programma uit Friesland over het Dualisme. Ook de politici daar, vinden het Dualisme, zoals het NU verworden is, bijna verwerpelijk. En een gemeente was al advertenties aan het plaatsen voor nieuwe wethouders. Nog vóór de gemeenteraadsverkiezingen! Dat viel niet echt in goede aarde. Ook een meneer Elzinga (kennelijk heeft die meneer er meer mee te maken? Misschien is het Dualisme wel ZIJN kindje?) moest toegeven dat de huidige manier toch niet echt geweldig is geworden! Weg ermee dus!

  Reactie door Lydia — zondag 15 januari 2006 @ 14.32 uur

 33. Ja ik weet intussen wel wat dualisme inhoudt.

  Een manier om alles wat in het kabinet Balkenende onder het tapijt geveegd moet worden om het kabinet in het zadel te houden en niet uit te leggen is te scharen onder dualisme.Daarmee ook nog fijntjes proberen uit te leggen dat “de” bevolking dit zo graag wilde.

  Dualisme is derhalve: Verbloemen van de waarheid. (uitweg voor de leugen)

  Reactie door Henny — zondag 15 januari 2006 @ 14.53 uur

 34. 32 Zeker Lydia en ik niet vergeten dat in
  Nederland 55plussers ouderen genoemd worden
  maar over een poosje het liefst moeten wil-
  len blijven werken tot hun 67ste. Pas dan
  mag ik eindelijk mijn geraniums van buiten
  ook naar binnen halen, ‘k houd echter meer
  van de geur van een Citroenplant, maar in-
  tussen wacht ik met grote interesse af of
  ik kans kan zien, hardhollend naar de 70 nu, mijn interesse en bezigheden gespreid
  te houden, ondanks allerlei tegenslag !
  Plezierig te weten dat er straks een hele
  grote groep ‘oudjes’ is die beter, dan wie
  ook, weten waar zij nu het beste op kunnen
  gaan stemmen: niet diegenen die met de
  “mond zéggen”, maar in “daden uitvoeren”
  wat zij in hun voorgenomen programma’s ons
  beloven en ‘gestand hun belofte doén’.
  Kennis zou dan de mácht zijn, maar zolang
  daarnog steeds onvoldoende krácht aan wordt
  toegevoegd,is dát bewijs nog niet geleverd.
  Was die Elzinga een échte autochtone Fries?
  Was zijn ‘kindje’ mogelijk in de verkeerde
  reageerbuis tot leven gebracht, Lydia?
  Laat ons nog eens de rest van die soap ho-
  ren, want wat grapjes hebben we hier nog
  wel even nodig tot de gemeenteraadsverkie-
  zingen!
  Voorlopig heb ik dus maar een zorg:
  geen SEGMENT worden van partijen waarmee ik
  echt geen affiniteit kan opbouwen!
  Ouwe jongens, krentebrood?
  Ouwe meiden, bóllen mét krenten,
  nét ff ánders !

  Reactie door Madelief — zondag 15 januari 2006 @ 15.13 uur

 35. @34

  Kan het misschien met iets minder woorden. U neemt veel geheugenplaats in…

  Ga naar de Master School van Jan!

  Reactie door de jonge Liga — zondag 15 januari 2006 @ 15.49 uur

 36. @34

  Ik bedoel u neemt een te groot geheugenSEGMENT in…

  Reactie door de jonge Liga — zondag 15 januari 2006 @ 15.50 uur

 37. @34

  U wilt horen wat u wilt horen. Maar dualisme vraagt een ander soort politiek dan het achterkamertjespolitiek. De oudjes zijn ervan beticht en worden daarop afgerekend. Opzouten…

  Reactie door de jonge Liga — zondag 15 januari 2006 @ 15.53 uur

 38. Geen idee, Madelief, dat van die Elzinga. Maar zoiets valt toch uit te zoeken? Misschien ga ik morgen wel even googelen… :D
  Overigens vind ik de citroengeranium een prima biologisch afweermiddel tegen muggen! Alleen is de mijne overleden nadat ik er stekken af gehaald en weggegeven had. Maar ik loop vast wel weer tegen een stekkie aan.
  Even serieus: als je alle maatregelen van de afgelopen vijf jaar eens op een rijtje zet dat is het schrikbarend, zoveel vrijheden we zijn kwijtgeraakt en zoveel van onze democratische instellingen vele malen minder democratisch zijn geworden. Hard en onverbiddelijk wordt dit land. Onaardig ook. En vol angst voor alles en iedereen en het inkomen. En dan zouden we positief en dankbaar moeten blijven? Nou, dat kost me grote moeite. Afijn, ik ga een kopje soep maken! En mijn kachel weer aanzetten. Die stond uit vanmiddag ivm de zon, die nu begint af te koelen. Scheelt weer centjes… Blijf vooral doorgaan, Madelief. Mensen met jouw instelling (Sabineke, Eleonora, Madelijne, Texas-Henkie en Gandalf en zo) hebben we nodig!

  Reactie door Lydia — zondag 15 januari 2006 @ 15.53 uur

 39. @38

  Mevrouw heb geen angst! Het komt goed. Alleen dat gezeur en gemekker vanachter de geraniums/PC, zonder zelf iets te doen of met alternatieven te komen dat stoort mij mateloos.

  Reactie door de jonge Liga — zondag 15 januari 2006 @ 16.16 uur

 40. @38 mevrouw Lydia

  Heeft u geen ambities om de politiek in te gaan? Ik stem gelijk op u. Eens zien hoe u het ervan af brengt.

  Reactie door de jonge Liga — zondag 15 januari 2006 @ 16.21 uur

 41. @29,35 en 36 LIGA

  Als je het niet kunt volgen Pippie, ga dan lekker buiten spelen.
  Je levert zelf geen bijdrage, maar kat alléén iemand af.
  Het is duidelijk wie je bent.

  De masterclass van de SP zou misschien ook niet zo slecht voor je zijn, leer je tenminste discussie voeren en respect hebben voor wat een ander te zeggen heeft.

  Als het je hier niet aanstaat, moet je gaan.
  Hup terug richting Zweden. Mr. Nilson zit op zijn eten te wachten.
  Goeie reis Pip! En doe ze daar de groeten van ons.

  Reactie door Anja — zondag 15 januari 2006 @ 16.23 uur

 42. Even nu een serieuze reactie, persoonlijk vind ik dat een gemeente wethouders in dienst heeft, deze daar ook moeten wonen en aanspreekbaar zijn voor de burgers in die gemeente.
  Van een burgemeester wordt ook verwacht, dat deze zich in de gemeente vestigd waar hij/zij de verantwoordelijkheid draagt, dus geen onderscheid voor wethouders.

  Reactie door Anja — zondag 15 januari 2006 @ 16.26 uur

 43. @39 en 40 ligakoekje/pippie,

  Als jij je eens ingelezen zou hebben zonder te kakelen als een kip zonder kop, dan zou je kunnen weten, dat beide politiek actief zijn.
  En waarschijnlijk heel wat meer dan jij.

  Waarom zo af geven op mensen die wèl iets doen voor de samenleving?
  Deze dames hangen niet achter de geraniums, maar doen véél en goed werk.
  En als het jou het P.C. gebruik stoort waarom doe jij hier dan zelf aan mee?

  Kromme reactie vind je zelf ook niet?

  Reactie door Anja — zondag 15 januari 2006 @ 16.31 uur

 44. Tjé Anja, moet ik nu bang worden voor ie-
  mand die beter buiten een frisse neus kan
  gaan halen, omdat hij er vandaag (als)
  PIPs uitziet? Tja ik moet af en toe ook wat
  wegdoen in m’n p.c. ‘prullenbak’ of gewoon
  ‘deleten’ en natuurlijk ook sparen voor een
  nieuwe p.c., net zoals iedereen.
  Maar PIP kan er inderdaad beter nog een
  vers LIGA koekje bijnemen voordat hij gaat
  wandelen of hier ‘banjeren’ en beiden heb-
  ben er inderdaad geen flauw benul van in
  hoeverre ik nog politiek produktief zou
  kunnen zijn en zou me er al helemaal niet
  willen laten voorstaan. GATVER, dit lijkt
  wel jalouzie ten dele en elke ergernis
  hunnerzijds die niet vergezeld gaat van
  wézenlijke ‘bijdragen’, maar strandt bij
  ‘katten op anderen’ zónder méér dan dát,
  kan wat mij betreft elders goochelen: ik
  ben tot op heden zonder ‘waarschuwingen’
  hiér te gast geweest, noch kreeg ik de in-
  struktie me niét om de haverklap van een
  ander alias te bedienen: ik blijf dezelfde
  en dat kan ik van menigeen hiér niet zeg-
  gen, ergo doét me dat dus niks! Zij lijken
  zich dus niet te realiseren hier dus ook
  te gast te zijn en ik probéér me dat elke
  keer opnieuw te realiseren! Ja, SNERT,
  gráág! Groet, M.

  Reactie door Madelief — zondag 15 januari 2006 @ 18.26 uur

 45. @44 Madelief,

  Je zou het bijna over ze heen gooien, maar dat is weer doodzonde van die heerlijke SNERT.
  Wat het wel zijn? SNERTJOCHIES! ;)

  Reactie door Anja — zondag 15 januari 2006 @ 19.42 uur

 46. off topic Liga, Pip Troll alert
  Trollen niet voederen

  Reactie door Toergenjev — zondag 15 januari 2006 @ 21.19 uur

 47. Met de gemeenteraads verkiezingen van de stad(je) waar ik woon; Burgemeester CDA-er H. Bruls, stem ik gegarandeerd op de S.P. die hebben we nog niet in de raad! Al zou het een loze stem zijn,
  kan dit in iedere geval een klein beginnetje zijn.

  Reactie door Elsa.de.Leeuwin — zondag 15 januari 2006 @ 22.35 uur

 48. Als je vindt dat (partijpolitieke) saamhorigheid leidt tot het beste resultaat op lokaal niveau kies je voor monisme. Wil je toch liever duaal wees dan in ieder geval zo dapper en durf een stap verder te gaan dan de huidige halfslachtige oplossing.

  Alex van der Pol.
  (gemeente De Bilt)

  Reactie door Alex van der Pol — zondag 15 januari 2006 @ 23.56 uur

 49. @48: Leg eens uit, Alex?

  Reactie door Anne-Marie Mineur — dinsdag 17 januari 2006 @ 10.21 uur