Dood, doder, doodst

Kennelijk heeft Atzo Nicolaï niet zo goed op zijn roerganger Bot gelet toen deze nog eens bevestigde dat de grondwet voor Nederland dood is.

Volgens Nicolaï doen de landen van de Europese Unie er goed aan de afgesproken ‘bezinningsperiode’ na het echec rond de Europese grondwet in Frankrijk en Nederland, met een jaar te verlengen.

Waarom zo lang stil staan bij een dood product?

Opties voor delen:
 • NuJIJ
 • eKudos
 • del.icio.us
 • Digg
 • Google Bookmarks
 • email

maandag 16 januari 2006 :: 17.35 uur

28 Comments

28 reacties

 1. Ik denk rouwverwerking.

  Reactie door Bart — maandag 16 januari 2006 @ 18.05 uur

 2. Wederopstanding?

  Reactie door Gekke Gerrit — maandag 16 januari 2006 @ 18.51 uur

 3. Welk deel van NEE begrijpen ze nou eigenlijk niet?

  Reactie door J3roen — maandag 16 januari 2006 @ 18.55 uur

 4. Dit is de langste ontkenningsfase ooit…

  Reactie door J3roen — maandag 16 januari 2006 @ 18.56 uur

 5. Misschien moeten we het nog maar eens aan Atzo uitleggen…..

  Reactie door Opa-Buiswater — maandag 16 januari 2006 @ 21.07 uur

 6. Atzo zijn goedbetaalde job is dus het blijven trekken aan een dood paard.
  En hij heeft in europa ook nog een hoop collega’s.
  Lekker belangrijk clubje dat Europese Parlement.

  Reactie door fransiscus51 — maandag 16 januari 2006 @ 21.53 uur

 7. de grondwet is niet dood !!!! ik heb nergens gelezen dat berlusconi,blair,balkenende begraven zijn!!!!!!!

  Reactie door ,texas, henkie — maandag 16 januari 2006 @ 22.07 uur

 8. Die meneer Nicolai is zo te lezen zelf nog niet bij zinnen en dat kan ik me voorstellen; hij heeft zich de longen uit het lijf geroepen en gerend, maar helaas voor hem was het Nederlandse volk wijs en nam een verstandig besluit. En meneer Nicolai is daarvan zo buiten zinnen geraakt dat hij nu nog een jaar nodig heeft om bij te komen.

  Maar waarom de rest van de Europeanen daarvan moet ‘meegenieten’. Een wat al te ontwikkeld ego?

  Ik was die hele EU grondwet overigens al bijna weer vergeten en ik denk velen met mij. We moeten weer verder meneer Nicolai.

  Reactie door Dostojevski — maandag 16 januari 2006 @ 22.41 uur

 9. De grondwet is een weggegooide boemerang maar komt dus vast en zeker ook wel terug.

  Reactie door Barendt — maandag 16 januari 2006 @ 22.59 uur

 10. Zou het kunnen dat Nicolai denkt:”Er is nog hoop?” En dan aan zijn eigen portemonnee denkt? Da’s een goede reden om dat kreng er toch doorheen te jassen. Ja toch? Dus wat mij betreft: eerst ZIEN dan GELOVEN en voorlopig is dat kreng voor mij niet dood. Integendeel! Zie Texas-Henkie’s bijdrage!

  Reactie door Lydia — maandag 16 januari 2006 @ 23.08 uur

 11. De voorstanders van een neoliberaal Europa gaan gewoon door, met of zonder Europese Grondwet. En dus wordt de Lissabon-agenda, waar mogelijk, uitgevoerd. Alert blijven dus.

  Reactie door Ed Sorrento — maandag 16 januari 2006 @ 23.24 uur

 12. U allen bent op een dwaalspoor, weet u dan niet dat de dood slechts een overgang is naar een ander leven, en dat deze grondwet zal reincarneren als de nieuwe lijdraad voor een federatieve wereldmacht die ontstaan zal op initiatief van de zoon van Bush.
  Wee u o ongelovigen en sidder voor de toekomst :-)

  Reactie door Toergenjev — maandag 16 januari 2006 @ 23.37 uur

 13. De Europese Grondwet is allesbehalve dood, hoogstens ingevroren om later in een meer verteerbare vorm (proberen) terug te keren.

  Reactie door Red Bat — dinsdag 17 januari 2006 @ 0.37 uur

 14. De voorstanders van een socialistisch Europa gaan gewoon door, met of zonder Europese Grondwet. En dus wordt de Lissabon-agenda, waar mogelijk, uitgevoerd. Alert blijven dus.

  Reactie door geldwolfje — dinsdag 17 januari 2006 @ 6.52 uur

 15. de kracht van herhaling ?

  Reactie door alexander — dinsdag 17 januari 2006 @ 8.13 uur

 16. Het zit nog steeds in de gedachten dat die grondwet er doorgedrukt moet worden, let op ze zullen er alles aan doen om die grondwet er door te drukken.

  Reactie door e.krul — dinsdag 17 januari 2006 @ 10.46 uur

 17. De zogenaamde grondwet is niks anders dan een politiek program. Een hardstikke rechts fout program. Het program van de neoliberalen, die alle rechten van werkenden wil afbreken.
  Niet alleen waakzaamheid is geboden, ook strijd.
  Rechts, waarbij je ook de zielige restanten van de vroegere sociaal-democratie kunt rekenen, zal alles op alles zetten om z’n zin te krijgen. Denk maar niet dat ze rekening willen houden met de uitslag van referendums in Frankrijk of Nederland. Democratie is voor hun niet interessant. Eerder een sta-in-de-weg!
  Voorbeeldje?
  Kijk maar eens naar de ijver waarmee de regeringen proberen om de Dienstenrichtlijn (Monster van Bolkesteijn) door te drukken. Beetje bij beetje wordt zo alles kapotgesloopt (doelbewust!) wat onze ouders en grootouders opgebouwd hebben.
  Het bevreemd mij dan ook enigszins dat de SP niet oproept om massaal tegen deze plannen te demonstreren. Rechts is hier bezig om de uitslag van het referendum naast zich neer te leggen.
  De NEE-stemmers worden dus genaaid!
  Maar van rechtse politici hoef je ook niets anders te verwachten.
  Daarom, laat op 14 februari horen wat je van die bolkesteijnmaatregel vindt!

  Reactie door Jan Nijman — dinsdag 17 januari 2006 @ 12.54 uur

 18. Atzo Nicolai, nu Staatssecretaris en voor-
  dien voor de VVD in de Tweede Kamer geeft
  zelf een aantal antwoorden op(Google) wat
  hij hoopte in 4 jaar te bereiken en kan dus
  om verschillende redenen (politicologie??)
  nog een ‘verlengingsjaar’ goed gebruiken.
  Het ware sportief van hem als hij de credit
  daarvoor ook openlijke aan de SP zou geven,
  maar misschien heb ik die geste ‘gemist’.
  In Europees verband mag hij zich Minister
  laten noemen en acht dat zelf voor de im-
  portantie ter plekke, niét wéinig belang-
  rijk.
  Ik wácht op de man, die uit het niets ver-
  schijnt, zijn ‘woordje’ doet voor ook ons
  land, en afgezien van zijn titulatuur door
  een opleidingsgraad, het NIET NODIG HEEFT
  OM MINISTER GENOEMD TE WILLEN WORDEN !
  Excellentie, met uw welnemen, als de ver-
  pákking het moet doen, waar vált u dan op:
  edet, popla, eigen merk of word ik geacht
  u een bidet aan te bieden met warm water
  en handdoeken? Met excuses voor deze vrije
  vertaling in goed-Nederlandse begrippen om
  vooral HELDERHEID te willen verschaffen!

  P.S. Uw hoge opleidingsgraad zou een andere
  manier van “UITDRUKKEN” doen verwachten!
  Verwacht u dit komende jaar als sabbatical
  year te besteden, of een omscholingsjaar
  tbv de VVD in de Tweede Kamer, waar ze
  overigens gewóón “meneer” tegen u zullen
  zeggen en u de franje zult kunnen vergéten!
  ——————————————
  Laatste nieuws: 14.00 uur dinsdag.
  De missie Afghanistan wordt vanmiddag bui-
  ten schot gelaten zegt de vz Weisglas en
  zal ‘apart in een commissie’ worden behan-
  deld! Moet dit ook uit het ZICHT van de
  KIEZER geschieden? DOODongelukkig maakt men
  de burger, die haar Krijgsmacht onder schot genomen ziet met een doodsteek in de
  rug, en zelf geacht wordt meer politiek be-
  wustzijn te tonen en tegelijkertijd de
  communicatie ten dode ziet opgeschreven!
  Dodelijk ook voor elk ethisch besef van de
  burgerij! Het Kabinet is daar gloeiend bij,
  en gedraagt zich ‘dodelijk verongelukt’ !

  Reactie door Madelief — dinsdag 17 januari 2006 @ 14.12 uur

 19. @Madelief, ik geloof dat de echte debatten nog moeten komen men gaat nu bedenken in wat voor vorm, hoop ik.

  Reactie door Sabineke van Schie-Pleines — dinsdag 17 januari 2006 @ 16.14 uur

 20. @ Texas-Henkie (7), Lydia (10), Ed Sorrento (11), Krul (16) en Jan Nijman (17):

  Krek! Het blijft oppassen geblazen. De liberale Euro-politici willen de Europese “Grondwet”, eventueel in wat aangepaste vorm, coûte-que-coûte doordrukken.

  Reactie door Olav Meijer — dinsdag 17 januari 2006 @ 18.04 uur

 21. Hoe lang nog?

  Bommetje staat op barsten.

  Reactie door Johan Smeets — dinsdag 17 januari 2006 @ 23.04 uur

 22. @21, Ben ik ook bang voor, Johan Smeets

  Reactie door Sabineke van Schie-Pleines — woensdag 18 januari 2006 @ 0.15 uur

 23. 19, 20, 21, Men lijkt zich te bedienen van
  het voorbeeld in de TV-spelletjes:
  tijd voor een time-out, even bijstellen en
  even aanscherpen, even dossiers “comprime-
  ren en styleren”, alles in de ‘stand-by’-
  stand, verwachtend dat e.e.a. net niét in
  de fik zal vliegen, opnieuw!
  Spiering (= zalmachtige vis) uitgooien om kabeljauw (= kabbel jij maar rustig door,
  búrger/kiézer/médemens)te vangen, zal in de
  praktijk gaan inhouden dat men de visnetten
  aan de andere zijde van deze showboot zal
  gaan uitgooien mét één blik omhoog, en één
  op oneindig, in de hoop niet zelf betrápt te worden op óverbevissing waarvan óók
  anderen een deel mogen opeisen, krachtens
  een verdeelsleutel!
  Helaas het kan binnenkort niet langer blij-
  ven:bijbellen en toéteren, want eens zullen
  de bazuinen klinken uit de hoogte links en
  rechts, der benglen stemmen ons omringen,
  niet langer ‘ja en amen’ wordt gezegd en
  solidariteitsbegeren zal kunnen triomferen!

  Dood? Hoezo dood? Eens zal dénken doén over
  winnen en voor eeuwig léven schénken zelfs
  als men dácht er zélf niet meer toe te doen
  zal er die mateloze bevrijding in de géést
  kunnen ontstaan en de kracht er uit doen
  putten. Dood? Géén púnt of úitroepteken,
  maar een dúbbelpunt: het afleggen van de
  gedaante om plaats te maken voor een ver-
  nieuwing in de geest, waarin álles in allen
  medewerken zal ten goéde, gevoed door een
  verbondenheid in spiritualiteit, voorzien
  van een charisma dat een iegelijk op de
  eigen manier mag interpreteren en tegemoet
  komt aan wérkelijke vréde voor állemaal!
  Dát gaat nooit vanzelf, dat eist inzet en
  moed!

  Reactie door Madelief — woensdag 18 januari 2006 @ 14.08 uur

 24. inderdaad…begraven en vergeten die onzinnige liberale handel.

  Reactie door ReneR — woensdag 18 januari 2006 @ 23.53 uur

 25. Omdat hij in werkelijkheid niet doos is volgens velen en dat weet Bot ook wel.

  Verkooppraatjes aan de Nederlanders en achter de schermen gewoon doorgaan in Europa.

  Je hebt Berlusconie toch gehoord en ook Oostenrijk. Belgie is ook voor.

  Hij leeft voort in de achterkamertjes van de politiek.

  Strategie meer niet.

  Reactie door Henny — vrijdag 20 januari 2006 @ 10.37 uur

 26. Omdat hij in werkelijkheid niet “dood”is.
  Zou dit een fraudiaanse verspreking zijn.

  Reactie door Henny — vrijdag 20 januari 2006 @ 10.38 uur

 27. Vervolg op nr. 20:

  Gistermiddag heeft het Europese Parlement een resolutie aangenomen, waarin staat dat alles gedaan moet worden om zeker te stellen dat de Europese “Grondwet” in de loop van 2009 in werking kan treden!
  In juni zullen de regerinsgleiders een eerste balans opmaken van de lopende “bezinnningsperiode”. Deze moet eind 2007 zijn afgelopen, aldus het Europese Parlement.

  NIETS DOOD DUS!!!

  Reactie door Olav Meijer — vrijdag 20 januari 2006 @ 11.10 uur

 28. Blijkbaar moeten we de grafsteen van de
  EU-”grondwet” nog een keertje optillen om dat liberale program nog een paar meppen te geven. Het stelletje EU-machosisten in Brussel of Straatsburg. Waar zitten ze op ‘t moment eigenlijk. De geldverslinders zijn niet eens bereid om op een vaste plek te vergaderen.
  Die meppen kunnen we ze twee maal geven.
  Op 14 februarie kunnen we laten merken dat Bolkesteijn géén Valentijnsgroet waard is,
  en op 7 maart mogen we Balkenende nog een keer in het gezicht spugen (figuurlijk).

  Reactie door Jan Nijman — vrijdag 20 januari 2006 @ 12.50 uur