Louk Rademaker: De Europese Grondwet

Afgelopen zaterdag hebben een twaalftal cursisten hun twee-jarige SP Masterclass afgerond. Ter afsluiting moesten ze een toespraak houden voor een volle zaal over een relevant en tevens controversieel onderwerp. De toespraken zullen de komende tijd één voor één ter discussie staan op dit log.

Louk Rademaker – De Europese Grondwet moet er komen

Louk Rademaker

Toen wij met onze groep een keer door Oss liepen, raadde Jan ons aan het boek ‘In Europa’ van Geert Mak te lezen. Zodat we weten wat onze achtergronden zijn. Ik heb het gelezen, en in dat boek zegt Europa pionier Max Kohnstamm iets heel bijzonders: “De markt is een genadeloze god. De tegenkracht, mededogen, kan niet enkel berusten op liefdadigheid. Die kan alleen, als die duurzaam wil zijn, gebaseerd worden op rechtsregels. De markt wordt nu wel Europees gereguleerd, maar het mededogen wordt vooral nationaal georganiseerd.”

Geschiedenis & Analyse

Nu is de Europese Unie ooit begonnen als project om vrede te krijgen door welvaart. Landen als Griekenland, Portugal en Ierland hebben daarvan kunnen profiteren. Door hun lidmaatschap van de Unie hebben zij zich snel kunnen ontwikkelen tot een modern en welvarend land.

Ergens gedurende de rit is het mis gegaan. De Unie is doorgeschoten tot een bureaucratisch instituut. Er is geen democratische controle. En, om met Kohnstamm te spreken: Europa is er nu voor de markt.

Ik sprak Max Kohnstamm in de week dat de Unie uitbreidde met 10 lidstaten. Hij was toen 90 jaar oud, maar zei: “De volgende stap die Europa moet maken, is het sociale beleid vastleggen.” Die rechtsregels dus.

Doordat nooit vastgelegd is wat de grondvesten van de Unie zijn, heeft Europa zo kunnen verzanden. Europa stond voor een eerlijke verdeling van de welvaart. Het stond voor solidariteit tussen alle arbeiders van Europa, en bescherming van hun rechten. Monnet en Schuman zouden zich in hun graf omdraaien, als zij zien welke richting het nu op gaat.

Voorstel van de grondwet

Gelukkig zitten wij bij de partij die het meeste invloed heeft gehad op Europa. Ons kleine rotpartijtje is hoofdverantwoordelijke voor de ondergang van die kapitalistische “grondwet”. Nu moeten wij ook de volgende stap zetten: Het sociale gezicht van Europa moet keihard vastgelegd worden.

Daar is een grondwet voor nodig. Niet een grondwet die spreekt over een Europees Defensie Agentschap, maar een grondwet die spreekt over bijstand, zorgverzekering en onderwijs.

Houding van de SP

Helaas is het Europese deel van onze partij nog in ’94 blijven hangen. Op de website europa.sp.nl lees ik dat ons ‘Nee’ verkeerd wordt uitgelegd. Ik lees dat we nog steeds actie voeren tegen de Dienstenrichtlijn. Allemaal een beetje “stem tegen”. En als ik op “standpunten” klik, is het eerst woord dat ik lees: ‘Stemverklaringen in het parlement’.

Nog te veel zijn het holle frasen. Het hoofdstuk “Sociale gerechtigheid” begint met de opmerking dat de belangen van de Europese burger centraal moeten staan. De afgestemde Europese grondwet was ook ‘voor het goed van alle Europese burgers’. Het staat er letterlijk in. Zo komen we er nooit. We moeten kiezen voor het vastleggen van de grondrechten van de Europese burgers, in alle aspecten van het sociaal beleid.

Nationalisme

Op het moment dat ik “Europese Grondwet” zeg, zie ik meteen alle nationalistische nekharen overeind gaan staan. Verlies van identiteit, hoor ik van rechts. Nederland verdwijnt van de kaart, hoor ik van links. Maar laten we nou eerlijk zijn. Identiteit raakt niet verloren door een grondwet. Als Zuid-Hollander voel ik mij mijlenver verheven boven Limburgers en Friezen, ondanks onze gezamenlijke grondwet.

De gebrekkige democratische controle is wel een punt van aandacht. De sociale grondwet moet opnemen dat het Parlement de hoogste macht is, en dat alle Europese instanties ondergeschikt zijn aan het parlement. Onze nationale controle zal dan ingeperkt worden, inderdaad. Maar zolang ook de verzorgingsstaat een grondwettelijke status heeft, mag dat geen probleem vormen. De democratische controle blijft bestaan.

Conclusie

Mensen die het boek ‘In Europa’ hebben gelezen, weten dat mijn quote uit de inleiding nog niet af is. Kohnstamm zei vervolgens: “En het blijkt buitengewoon lastig om dit mededogen op Europees niveau te brengen, omdat het, traditioneel, per land zo sterk verschilt. Wat betreft gemeenschappelijke sociale regelingen is het ene Europa dus nog ver weg – en misschien komt het er wel nooit.” Ik vergeef zo’n oude man dat cynisme. Mijn vrienden uit Hongarije, Letland, Zweden, Spanje, Polen en Engeland weten dat zij wel willen strijden voor een sociaal Europa. Wat mij betreft beginnen we morgen met het schrijven van de Sociale Grondwet van de Europese Unie.

Opties voor delen:
 • NuJIJ
 • eKudos
 • del.icio.us
 • Digg
 • Google Bookmarks
 • email

woensdag 18 januari 2006 :: 10.34 uur

40 Comments

40 reacties

 1. Ik las laatst dat ex-Soviet dissidenten al hebben gewaarschuwd dat de Europese regelgeving een model Sovietstaat aan het vormen is. Ik kan de link niet meer vinden.

  Reactie door Sonja — woensdag 18 januari 2006 @ 12.12 uur

 2. Ha ja zij zullen dit alles op de voet volgen neem ik aan, hoe het democratisch gedachtengoed wordt verkwanseld.

  Reactie door e.krul — woensdag 18 januari 2006 @ 12.49 uur

 3. zonder cynisch te willen zijn denk ik dat een kabinet Balkenende-III er sneller aan zit te komen dan een sociale Europese Grondwet. Natuurlijk is het campagnetechnisch aantrekkelijk om te zeggen dat je best voor een grondwet bent, als die sociaal is, maar je moeite verspillen aan het schrijven van een grondwet die het binnen de huidige Unie toch nooit haalt lijkt me eerder iets in aanloop naar de volgende Europees Parlementsverkiezingen, dan iets om je nu op te storten.

  Reactie door Peter — woensdag 18 januari 2006 @ 12.51 uur

 4. Ik ben niet helemaal van overtuigd dat de nee stem zo duidelijk te schrijven was op het konto van de SP.
  Ik denk dat de Nederlanders eindelijk hun verstand volgde. Het wantrouwen tegen de EU is groot, en terecht.

  De huidige EU is verzandt in een oor voor kapitaalkrachtige lobbygroepen, die alleen de belangen voor grote, machtige organisaties willen veiligstellen en ambtenaren die futiliteiten willen regen, die eigelijk lokaal geregeld moet worden.

  De burger hoort centraal te staan in de grondwet. Recht op onderwijs, recht op gezondheidszorg, recht op vrijheid.
  als een land dit niet voorziet in deze behoefte, dan moeten consequenties aan verbonden worden.
  In de huidige grondwet staat alleen het recht van liberalisering genoemd plus andere flauwekul
  dit hoort niet in een grondwet thuis.

  Een Europesche grondwet moet gemaakt worden door het volk van allen deelnemende landen en hun rechten en plichten omschrijven.
  Deze wet mag niet meer dan 10 a4-tjes bevatten.
  Dan kan de EU verder bouwen op dit document. Willen ze er dan liberalisering in stoppen (ik hoop van niet), dan doen ze dit maar in een economisch manifest of strategie document, maar niet in een grondwet. In de Nederlandse grondwet staat ook niet vermeld dat openbaar vervoer geliberaliseerd moet worden.

  HEt EU plannetje was om de rechten van de machtigen vast te leggen, dat deze nooit neer veranderd konden worden.
  Het was een gooi naat ultimate power.

  Reactie door alexander — woensdag 18 januari 2006 @ 13.03 uur

 5. Wat wordt de ‘burger’/kiezer’ eigenlijk nog
  geacht te vinden, te denken, te doen en te
  kiezen, en in hoeverre wordt men geacht de
  slalomrit van dit Kabinet te volgen?
  De Kamer heeft dus mogelijk al weer inge-
  stemd met de voorgenomen gaswinning en is
  die bekéndmaking dan van recente datum?
  Wordt het dan niet eens tijd de bejaarden
  van nu, de koudelijders in de 2e W.O., niet
  eens riant te verwarmen nu zij het eind van
  hun ‘rit’ dichter en dichter naderen?
  Sommigen maken wel degelijk opnieuw een vorm van de ‘hongerwinter’ door en dan heb-
  ben we het over materieel gerief.
  Dan heeft het aanschaffen en uitwerken van
  ‘cultuurbeleid’ geen voorrang boven de
  ‘zorg voor de medemens’, of voorziet ook
  de Europese Grondwet in adequate oplos-
  singen? Ná of vóór dat mensen zich ter
  eeuwige ruste moeten leggen, bij gebrek aan
  medemenselijkheid?
  @2, Als het zo door gaat mogen wij e.e.a.
  niet meer op de voét volgen, maar liggen
  er uit voor dat we het weten en kijken dan
  alleen nog digitaal en horizontaal toe, dus
  bewáák svp nu eerst jouw conditie! Groet!

  Reactie door Madelief — woensdag 18 januari 2006 @ 13.11 uur

 6. @Alexander: “De burger hoort centraal te staan in de grondwet. Recht op onderwijs, recht op gezondheidszorg, recht op vrijheid.”
  Juist, zo moet het zijn! De grondwet hoeft niet ‘adequate’ oplossingen te bieden, maar wel de overheid verantwoordelijk te maken.

  Reactie door Louk Rademaker — woensdag 18 januari 2006 @ 13.29 uur

 7. “Als Zuid-Hollander voel ik mij mijlenver verheven boven Limburgers en Friezen, ondanks onze gezamenlijke grondwet.”

  Hehe, beetje rustig, een echte Fries laat zich niet zo gemakkelijk tegen houden door die Hollanders! Fryslân boppe!
  Rare jongens die Hollanders ;)

  Reactie door Evert Tigchelaar jr — woensdag 18 januari 2006 @ 13.35 uur

 8. @7

  En de Ost-Friesen (waarmee de NL-Friezen gelijk zijn gesteld) onderdanig aan de Berliners en Tirolers.

  Blöde Ost-Friesen

  Reactie door B. Vanadel — woensdag 18 januari 2006 @ 13.51 uur

 9. “Als Zuid-Hollander voel ik mij mijlenver verheven boven Limburgers en Friezen”

  Waar ga jij op vakantie heen? :-))

  “En het blijkt buitengewoon lastig om dit mededogen op Europees niveau te brengen, omdat het, traditioneel, per land zo sterk verschilt. Wat betreft gemeenschappelijke sociale regelingen is het ene Europa dus nog ver weg – en misschien komt het er wel nooit.”

  Ik denk dat Kohnstaam dat heel goed heeft gezien. Probeer de Britten maar eens mee te krijgen……

  Ik vind eerlijk gezegd je column heel optimistisch maar bovenal utopisch van aard. Het zou inderdaad heel mooi zijn als dit lukte, maar het blijft een feit dat de EU een samenraapsel is van verschillende staten, met ieder een apart stelsel van sociale zekerheden, normen en waarden e.d. als je dit probeert te stroomlijnen krijg je volgens mij of een slap compromis of net zo’n dood paard als de neoliberale grondwet. Ik zie meer heil in internationale samenwerking dan in een andere Europese grondwet.

  Reactie door Erik van Donk — woensdag 18 januari 2006 @ 14.02 uur

 10. @8 B. Vanadel,

  Ja, tijd dat oost Friesland (Groningen en stuk van Duistsland) er weer bij komt, en ons land van noord holland ook weer, Texel wil zich al bij Friesland aansluiten. Frisia (het Friese rijk) zal zich weer herinigen! ;)

  Reactie door Evert Tigchelaar jr — woensdag 18 januari 2006 @ 14.49 uur

 11. Als we het toch over europa hebben, wees creatief en maak een mooi logo voor europa, beter dan die streepjes code. Zie mijn post.

  Reactie door Evert Tigchelaar jr — woensdag 18 januari 2006 @ 14.51 uur

 12. @Louk Rademaker, ik vind het goed dat de Europees samenwerkt, op een aantal gebieden kan dit nog beter(buitengrenzen), op een aantal zal dit minder moeten(economie boven welzijn)maar om dit vast te leggen middels een grondwet, die eigen landen overstijgt, dat gaat me te ver, ik vind dat juist door de globalisering het eigene van landen onderuit gehaald wordt, straks zitten we met een Europa waar qua winkels overal het zelfde is, je ziet dit nu al gebeuren, ik vind het heel jammer, veel gaat op die manier vanwege de hang naar meer verloren, af en toe denk ik zelfs dat die eigenheid vertroteld dient te worden, immers we zijn allen verschillend.

  Reactie door Sabineke van Schie-Pleines — woensdag 18 januari 2006 @ 14.53 uur

 13. De enige die nu van dit Europa profiteerd is de markt, om bescherming te hebben tegen bijv. oneerlijke concurrentie op de arbeidsmarkt (Polen Roemenen) zou een centrale bescherming cq sociale grondwet wel degelijk hout snijden.

  Reactie door Toergenjev — woensdag 18 januari 2006 @ 15.06 uur

 14. @13 Maar zonder markt geen economie en een gezonde economie lost ook deze problemen op.

  Reactie door Student — woensdag 18 januari 2006 @ 15.51 uur

 15. @13,Toergenjev,dat probleem zou je toch middels arbeidsinspectie kunnen ondervangen, is ook beter voor Roemenen/Polen, krijgen ze betaald naar ons niveau?

  Reactie door Sabineke van Schie-Pleines — woensdag 18 januari 2006 @ 15.59 uur

 16. “DEN HAAG – Nederlandse directeuren vinden dat politici in Den Haag meer geld zouden moeten verdienen.”
  http://www.nu.nl/news/658887/34/Directeuren%3A_politici_moeten_meer_verdienen.html

  Hoe voorspelbaar. Er is veel kritiek op het hoge salaris van directeuren, met name die van zorginstellingen en energiebedrijven, en terecht. Een oplossing is het verlagen van die directeurssalarissen, maar daar staan de heren en dames natuurlijk niet op te wachten. Dus willen zij de iedereen een stap voor zijn en komen met een ander voorstel, wat bepaalde politici niet onaantrekkelijk zullen vinden: het verhogen van salarissen van politici.

  Reactie door Pipo — woensdag 18 januari 2006 @ 16.27 uur

 17. Evert ook ik met wat cc Fries bloed in de
  aderen zag dat citaat en van jouw kant wat
  chauvinisme kan echt geen kwaad.
  Zijn ondeugende uitlating komt overeen met
  de tinteling in zijn ogen en die mag ik wel
  Wat belangrijk voor zijn toekomst en die
  van de SP-leden e.a. voor belang is, lijkt
  mij het feit dat hij Kohnstamm goed heeft
  begrepen en aan diens uitspraken nogmaals
  refereert, ‘lekker WEL ERG belángrijk!’
  Daar moet het volk meer mee gevoed worden
  alsmede de gehuldigde stelling in praktijk
  te zién gebrácht! Wat voor grap gaat jouw
  ‘post’bréngen? FF kijken dus, nu, groet M.

  Reactie door Madelief — woensdag 18 januari 2006 @ 16.30 uur

 18. @14
  Stevige marktmeesters, stevige overheid.

  Reactie door Toergenjev — woensdag 18 januari 2006 @ 16.31 uur

 19. Info Teletekst, Europese belastingen

  Minister Zalm ziet niets in een Europese belasting.
  Zo’n speciale belasting versterkt het anti-Europese gevoel, volgens hem.

  Hiermee reageert hij op een voorstel van de oostenrijkse voorzitter van de E.U. Schüssel.

  Die wil dat bepaalde afdrachten direct worden doorgesluisd naar Brussel.

  Ook de sectoren die nu geen belasting betalen zo als de luchtvaart, moeten aan Brussel gaan betalen.

  Schüssel denkt dat Europese belasting een stevigere basis zullen zijn voor de Europese begroting.
  De E.U. heeft nu bijna geen eigen inkomsten.
  Het meeste geld komt van de lidstaten.

  Wat moet ik hier nu van denken?
  Ben even de weg kwijt.

  Reactie door Anja — woensdag 18 januari 2006 @ 16.37 uur

 20. Ik zal van mijn levensdagen nooit meer voor een eu grondwet stemmen, ongeacht wat er in staat, die kans hebben ze gehad, een tweede kans zit er wat mij betreft niet meer in.

  (sociale) grondwet, nee bedankt.

  Reactie door Ronald — woensdag 18 januari 2006 @ 16.44 uur

 21. Kijk Evert nog even dit: vele Friezen en
  Groningers zijn inderdaad van Duitsen bloed
  en vele Hollanders (met namen verwant aan
  ‘Spanjaard’, ‘Spaans’ etc. stammen af van
  de Spanjaarden die hier ook eens mochten
  huishouden, totdat de geuzen daar een eind
  aan maakten ergens vóór 1600.
  De Fransen zeiden toen ook al “NON” en
  droegen hun steentje bij in een wel heel
  vreemd en soms vermakelijk schouwspel: de
  grondleggers voor Stratego? Vertel het me!
  Zuid-Holland bezit nog diverse ‘historisch’
  belangrijke plekjes en wij ontleenden er
  mogelijk de uitdrukking aan ‘er geen Spaan
  van héél te laten, en ze te doen recreëren
  in het Spaanderswoud (Woud van de Span-
  jaard?) en in ieder geval hebben wij het
  lang genoeg Spaans benauwd gehad en we wil-
  len er niét nóg eens ietsje méér van!
  Vlaardingen zal hoop ik zuinig zijn en
  blijven met het uitreiken van zijn “Geuzen
  penningen”, want die geste verdienen echt
  maar heel weinig mensen! Fijne avond Evert.

  Reactie door Madelief — woensdag 18 januari 2006 @ 16.46 uur

 22. @Madelief,
  de (huidige) friezen stammen net zo veel van de Germanen af als de indianen van de indiers.
  Friezen stammen van de noorse volkeren af (vikingen en dat soort trawanten.) dat later waarschijnlijk is vermengd met Angelsaksische bloedlijnen tijdens Angelsaksische overheersing van toenmalig friesland

  Reactie door Ronald — woensdag 18 januari 2006 @ 17.25 uur

 23. Citaat: “Europa stond voor een eerlijke verdeling van de welvaart. Het stond voor solidariteit tussen alle arbeiders van Europa, en bescherming van hun rechten.”
  Dat is m.i. geheel onjuist. Van meet af aan heeft Europa in het teken van de (kapitalistische) economie gestaan. Het is niet voor niets begonnen met de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal en de Europese Economische Gemeenschap.

  De rol van de SP bij de afwijzing van de Europese “Grondwet” vorige zomer overdrijf je, Louk. Heel veel verschillende mensen hebben om heel veel verschillende redenen tegen gestemd.
  Een Europese “Grondwet” kan in het kader van de huidige vigerende neo-liberale trend moeilijk een sociaal karakter krijgen. Beter maar niet aan beginnen, dus.
  In dit opzicht is Erik van Donk (nr. 9) realistischer en praktischer, denk ik.

  Citaat:”Helaas is het Europese deel van onze partij nog in ’94 blijven hangen.”
  Wat mag dat betekenen?

  Verder citaat: “Als Zuid-Hollander voel ik mij mijlenver verheven boven Limburgers en Friezen,…”
  Zo komen we er dus nooit!

  Ik denk dat die oude Kohnstamm niet zozeer cynisch, als wel realistisch is, Louk.

  Reactie door Olav Meijer — woensdag 18 januari 2006 @ 17.49 uur

 24. @12: Je bent bang dat de eigenheid verloren raakt. Je moet echter niet vergeten dat juist die Europese markt zorgt voor een eenheidsworst. Een sociale grondwet dient ook kleinschalige initiatieven en lokale cultuur te beschermen!

  @23: Goed punt dat het oorspronkelijk begon als de EGKS en de EEG. In diezelfde jaren werd in West-Europa de verzorgingsstaat opgebouwd. Het huidige Europa is toen ontstaan door het ‘hard werken en voor elkaar zorgen’. Dat laatste is nu ineens afgeschaft, daarom wil ik een sociale grondwet.

  @9 én 23 en alle andere ‘realisten’: De verscheidenheid op sociaal vlak binnen de EU was niet zo groot. Op organisatorische punten zijn er verschillen, maar een bijstand en ziektewet is er overal. Er is overal een zorgverzekering. De vraag is nu aan alle Europeanen: Durf je dat vast te leggen?

  Dat vraag ik ook aan jullie: Zou je nog de straat op gaan om je sociale rechten vast te leggen?

  Reactie door Louk Rademaker — woensdag 18 januari 2006 @ 19.07 uur

 25. @23: In ’94 was de slogan “Stem tegen, stem SP”. Ik zou zo graag nu ook eens “Stem voor, stem SP” willen zeggen.

  Reactie door Louk Rademaker — woensdag 18 januari 2006 @ 19.09 uur

 26. @25 Louk,
  Wat let je,

  STEM VOOR, STEM SP
  STEM VOOR, STEM SP
  en dat nog zo’30 keer.
  Als je nog meer bijval nodig hebt, je geeft maar een seintje!

  STEM VOOR, STEM SP!!!!!!!!!!!!!!!!!

  OLE OLE OLE SP SP SP
  OLE OLE OLE SP SPHEE SPHEEE!!!!!!!!!!!

  Lijkt me nu wel even voldoende. :P :P

  Reactie door Anja — woensdag 18 januari 2006 @ 20.11 uur

 27. /@17 Madelief,*

  Welke ‘post’ bedoel je? Die actie van eu logo?
  Mijn posts over Fryslân was een beetje dollen , dus niet al te seriues opnemen. Mij werd verteld dat Frisa bestond uit een stukje noord holland, friesland, groningen en een stuk Duitsland. Maar dit wordt tegengesproken door een vriend van mij uit Groningen.

  Maar goed weer eventjes on-topic.
  Volgens mij is er al meer dan genoeg naar brussel enzo verscheept, laten we eerst dat bureaucratische boeven nest schoonvegen voordat we verder gaan met europa.

  Europese samenwerking zou moeten worden aangevuld met kennis delen om elkaars economieën te versterken. Een ketting (europese economie) is zo sterk als de zwakste schakel (lokale economie).

  Reactie door Evert Tigchelaar jr — woensdag 18 januari 2006 @ 20.21 uur

 28. Geachte toehoorders, bij deze zou ook ik plechtig willen verklaren:

  Stem voor, stem SP

  dank u.

  Reactie door Toergenjev — woensdag 18 januari 2006 @ 20.36 uur

 29. Ik ga blanco stemmen. Ik ben te links voor de SP en meer smaken zijn er niet. Als je stemt, stem je toe. Stem dus niet.

  Reactie door Sonja — woensdag 18 januari 2006 @ 22.34 uur

 30. @28

  Ik denk dat niet veel nut heeft hier te zeggen, of je moet het tegen een verdwaalde vvd-er ofzo hier zeggen.

  De lokale afdeling doet hier niet mee met de raadsverkiezingen, maar blijf wel actief en waakzaam.
  Dus bij de 2e kamer verkiezingen kan ik pas weer het vakje SP rood kleuren of ze moeten
  dan een stemmachine hebben.

  Reactie door Evert Tigchelaar jr — woensdag 18 januari 2006 @ 22.36 uur

 31. @30 Evert T.

  Voor mij geldt hetzelfde, is ook wachten op de landelijke verkiezingen, helaas.
  Maar zeker weten, het wordt SP!

  Reactie door Anja — woensdag 18 januari 2006 @ 22.49 uur

 32. Wat maak je me nou??

  Laat elk land voor zichzelf een sociale paraaf vastleggen en uitvoeren binnen de eigen grenzen. Waarom die drang naar uniformiteit?

  Je hebt denk ik heel weinig geleert van het referendum. Want er bestaat een duidelijke afkeer van dit soort centraal gezag, ook al is het goed bedoeld. Mensen zijn te beducht voor de ondemocratische valkuilen.

  Bedenk, wie meewerkt, stemt toe.

  Reactie door ReneR — woensdag 18 januari 2006 @ 23.25 uur

 33. @Louk Rademakers, sorry, ben erg wantrouwend geworden betreft gemaakte afspraken, er staan in de Nederlandse grondwet heel mooie teksten, zoals het is een zorg van de overheid dat iedereen toegang heeft tot gratis basisschool, klopt niet in praktijk!
  Het is een zorg voor overheid dat iedereen toegang heeft tot ziektekostenverzekering, ik vrees met dit nieuwe gedrocht het tegendeel!
  Enfin, te veel meegemaakt om nog onbevangen te zijn over grondwetten!
  Het kan mooi zijn maar als het toch niet serieus nageleefd wordt, wat heb je er dan aan, moet je de hele tijd bij de rechtbank je gelijk proberen te halen, als burger tegen overheid maak je geen schijn van kans.

  Reactie door Sabineke van Schie-Pleines — donderdag 19 januari 2006 @ 8.47 uur

 34. @32: Je vraagt “Waarom die drang naar uniformiteit?” Ik hoef helemaal geen uniformiteit, ik heb het namelijk over het volgende: Een groep landen kan elkaar niet duurzaam economisch versterken als ze niet gelijkwaardige sociale stelsels hebben. Het is kiezen of delen. Of uit de vrijhandelszone, of een sociale zekerheid garanderen.

  @33: Mooie afspraken helpen inderdaad niet. Ik moet bekennen dat ik het ook geen oplossing vind als iedereen een rechtszaak moet beginnen om zijn rechten te krijgen.
  Maar dat zou juist een mooie rol voor Brussel kunnen zijn! Nu houdt Brussel zich de hele tijd bezig met rechtszaken tegen staten voor een vrije markt, wat mij betreft gaat Brussel rechtszaken voeren tegen landen met slecht onderwijs.

  Reactie door Louk Rademaker — donderdag 19 januari 2006 @ 15.34 uur

 35. @29 Sonja,

  Eerlijk gezegd, valt me van je tegen.
  Maakt me niet uit waar je op stemt, maar breng in ieder geval je stem uit.
  Niet stemmen is een verloren stem en je weet wardat naar toe gaat?
  Hoop ik tenminste.
  Als je wilt dat we van dit rechtse ballenzootje verlost worden STEM DAN!!!
  Of je moet van nature al voor CDA/VVD zijn, laat dan maar zitten, dan heeft het geen zin.
  Zo niet, stem eens SP.
  Ik ben in België van deze verkiezingen helaas uitgesloten, mag alléén aan de landelijke meedoen, maar in jouw geval met jouw mogelijkheden om iets te veranderen in de lokale politiek zou ik het wel weten.
  Zou je bijna willen vragen, ga s.v.p. voor mij Sp stemmen in mijn naam, omdat ik die mogelijkheid niet meer heb.
  Maar jàh, dat zal wel een NEE worden vrees ik.
  Denk er nog eens goed over na meid, want als je niet stemt, echt het gaat naar een partij waarbij je je waarschijnlijkniet thuis voelt.
  PLEASE?????? :O

  Reactie door Anja — donderdag 19 januari 2006 @ 16.20 uur

 36. @ Louk (24 en 25):

  Zeker moet gezamenlijk voor sociale rechten gevochten worden. (Dit is heel iets anders is dan individuele rechtszaken). Tegenwoordig helaas noodgedwongen vooral voor het behoud ervan (tegen de afbraak). Maar dat is iets anders dan een algemeen Europees convenant, waarvan ik met de huidige stand van zaken niet veel verwacht. Dit laatste zou immers ook kunnen worden gebruikt om “doorgeschoten” sociale rechten verder af te breken.

  In 2002 en 2003 was de leuze van de SP ook al: “stem voor, stem SP!”(Zie b.v. het verkiezingslied!).

  @ Sonja (29):

  Je moet je wel realiseren, dat NIET stemmen in ons huidige kiesstelsel ten gunste van de grote partijen uitvalt, dus met name het CDA en de PvdA! Je kan dus beter GL of SP stemmen, ook al kan je je er niet geheel in vinden.

  Reactie door Olav Meijer — donderdag 19 januari 2006 @ 18.42 uur

 37. #34 Louk

  Je reactie klinkt als een dogma. (“kan elkaar niet”…”het is kiezen of delen”;
  En elke politicus die dogmatisch redeneert, die verzuipt op den duur in zijn eigen valkuilen. Probeer verder om je heen te kijken. Dit lijkt me misplaatst idealisme.

  En volgens mij drijven we al heel lang flink handel met de V.S., terwijl de sociale zekerheden daar allerbelabberst zijn.

  Nou, dan maar uit die zogenaamde vrijhandelszone. Ik heb er altijd al voor gepleit. Kijk naar Zwitserland, daar gaat het prima mee hoor, zonder al die EURO poespas.

  We doppen onze eigen boontjes wel op dit gebied en ontwikkelen onze eigen standaarden qua beschaving.

  Reactie door ReneR — donderdag 19 januari 2006 @ 22.14 uur

 38. @34,Beste Louk Rademaker, Dank u wel voor uw reactie, eerder denk ik dat het hoog tijd wordt dat de Nederlandse politiek zich beter gaat bezig houden met de uitvoering zoals beschreven in de grondwet, waarom hebben we die anders!
  het wordt denk ik tijd dat het polderen verdwijnt, dit schept in mijn ogen veel te veel een happyfew maatschappij aangezien die commissies veelal uit dezelfde spelers bestaat(daar dient eens naar gekeken te worden), een breedgedragen discussie zal eerder lijden tot brede compromissen en dus een betere en hopelijk een gelukkiger samenleving.

  Reactie door Sabineke van Schie-Pleines — vrijdag 20 januari 2006 @ 15.31 uur

 39. Bij het huidige “Europa” nag je als land bijvoorbeeld pas komen,als je “financieel je zaken op orde hebt”. Dat betekent al gauw, dat je als land moet bezuinigen en meestal gaan dan als eerste sociale en collectieve voorzieningen op de schop…! Pas als deze wurgende voorwaarde er uit gaat, is er echt kans op een waarlijk sociaal Europa, niet geregeerd door grote marktpartijen…..

  Reactie door Harry Schoch — dinsdag 31 oktober 2006 @ 23.31 uur

 40. [...] onze Europese standpunten. En die kritiek wordt helemaal niet in de doofpot gestopt. Sterker nog, Jan Marijnissen heeft die kritiek zelfs op zijn website gezet! Wat nou, “geen kritiek [...]

  Pingback door Weblog Eva en Louk » Kritiek binnen de SP — maandag 26 november 2007 @ 12.53 uur