Driek van Vugt: Uw minister-president

Afgelopen zaterdag hebben een twaalftal cursisten hun twee-jarige SP Masterclass afgerond. Ter afsluiting moesten ze een toespraak houden voor een volle zaal over een relevant en tevens controversieel onderwerp. De toespraken staan de komende tijd één voor één ter discussie op dit log.

Driek van Vugt – Uw minister-president

Driek van Vught

Dames en heren, geachte aanwezigen.

Op deze heuglijke dag waar wij allen de afsluiting vieren van een zeer geslaagd trainingsprogramma dat ons land de nodige nieuwe ministers gaat opleveren, heb ik, als minister-president van dit land, een belangrijke mededeling die U allen bijzonder aangaat.
De ministerraad heeft gisteren spoedoverleg gevoerd over de uitbreiding van de Europese Unie. Als gevolg van diplomatieke verzoeken vanuit Brussel werden zagen wij ons genoodzaakt om over te gaan tot het formuleren van een definitief kabinetsstandpunt aangaande deze uitbreiding. Aan mij de eer om U allen ons besluit mede te delen. Dat verheugt mij, aangezien de meeste van onze landgenoten zeer aangenaam verrast zullen zijn. Ten aanzien van de Europese Unie in het algemeen en de uitbreiding van de Unie in het bijzonder zal Nederland vanaf nu het credo ‘NIET MEER, MAAR EEN BETERE EU: NU!’ hanteren.

Nederland zal stelling nemen tegen een nieuwe uitbreiding van de EU. Nadat U thuis voor de buis uitgefeest bent zal ik dit nu kort toelichten. Uw regering heeft gemerkt dat de meest recente uitbreiding, nog slechts vier jaar oud, ingrijpende gevolgen heeft gehad. Zo liep uw MP laatst van Den Haag naar Wassenaar om een eens een stevige frisse neus te halen. Onderweg wilde ik de A44 oversteken. Drie werklui die de aangrenzende heg vanaf hun wankele ladders aan het snoeien waren, leken mij uitermate geschikte figuren om hun MP te helpen de weg veilig over te steken. In mijn montere bui vroeg ik hen onbesuisd: ‘ Jongelui, waar kan ik hier een overgang vinden’. Enigszins verbaasd keken de drie in overalls gestoken jongeknapen om en antwoordden: ‘Sprechen Sie Deutsch?’. Het betrof Polen die blijkbaar in publieke dienst onderhoud aan de openbare weg pleegden. Het was op dat moment dat mijn verstand me zei: ‘hier klopt iets niet, dit gaat ff drie treden te snel’. Waarom huurt de gemeentelijke overheid Polen in, al dan niet indirect, om onderhoud te plegen aan de openbare ruimte terwijl diezelfde gemeente zo graag minder werklozen ziet. Alras voelde ik aan mijn klompen dat hier iets niet pluis was en ik spoedde mij dan ook op diezelfde klompen rap naar het Haagse gemeentehuis. De brave burgervader aldaar verhaalde over zijn dilemma’s: dat dat bedrijf met die Polen zoveel belastinggeld minder kostte, dat die verwende Hollanders te beroerd waren om het zware werk op te knappen. Hij kon niet anders…U begrijpt, lieve mensen, dat de klomp van uw MP terstond brak.

Datzelfde moment heb ik de ministerraad bij elkaar geroepen. Zo kan het niet langer. De Unie uitbreiden vanwege economische groeiperspectieven terwijl mijn wat minder briljant uitgevallen neef die graag tuinier zou zijn geen baan kan vinden. De Unie uitbreiden vanwege de goedkope arbeidskrachten ja, dat is blijkbaar de bedoeling. Maar uw MP laat zich niet langer voor het lapje houden, nee. Die heeft er TABAK van! Straks werken de Polen in Nederland en Duitsland en de Oekraïners en Bulgaren in Polen. Maar werken de Nederlanders dan? Allemaal in Brussel zeker. Nou, wij dachten dus mooi van niet.

Uw landsregering heeft zeker oog voor de economische en historische prestaties van de Europese Unie. Het is niet niets dat na de tweede wereldoorlog een verdeeld en kapotgeslagen continent vreedzaam en duurzaam is herenigd. Het is niet niets dat hongerige monden gevoed werden vanuit ambitieuze voedsel- en landbouwprogramma’s. Sterker, dat is een fantastische prestatie waar wij en onze kinderen onze ouders en grootouders nog lang om zullen gedenken en eren. Evengoed moeten we nuchter en realistisch nieuwe vraagstukken rond de Unie benaderen. Alles op zijn merites beoordelen, niet blind doordenderen in een trein omdat hij nu eenmaal zo goed optrok. Voor je uit blijven kijken de rails af en af en toe op stoom komen op tussenliggende stations. Welnu, op het laatst gepasseerde station heeft U, de bevolking van Nederland, behoorlijk wat stoom afgeblazen. U heeft zich uitgesproken tegen de Europese Grondwet, een verstrekkende Europese Grondwet. Uit deze afwijzing heeft het kabinet geleerd dat we moeten temporiseren. Niet te snel qua uitbreiding en al helemaal niet te snel qua overdracht van nationale bevoegdheden aan Brussel. Aan U hoef ik niet uit te leggen hoe en wat. U heeft het ons uitgelegd. Daar wil ik U namens de gehele regering voor danken. Tevens wil ik ons excuseren voor het feit dat wij die Grondwet aan U hebben voor durven leggen. U moet ons het dwaalspoor waar we op beland waren vergeven, we waren daar gebracht door het inmiddels gevreesde Eorofilitus virus. Maar van die dwaling zijn we genezen, voorgoed. Bovendien blijkt uit onderzoek van ons aller grote vriend Maurice de Hond dat maar liefst driekwart van onze bevolking een uitgesproken beleidsvoorkeur heeft voor een combinatie van twee factoren: enerzijds behoud en versterking van de sociale verzorgingsstaat en anderzijds een rem op migratie. Dat betekent dat onze regering haar koers zal verleggen naar een socialer beleid aan de ene kant en een restrictiever beleid ten aanzien van de toelating van buitenlandse werkkrachten. Met dat laatste beginnen we door uitbreiding van de Unie te blokkeren tot nader order. Ook gaan we geen nieuwe werkvergunningen verstrekken aan werknemers uit andere EU-landen. Eerst gaan we de Nederlandse beroepsbevolking aan het werk krijgen en onze economie gezonder maken. Wij buigen niet langer voor de schoothonden van het bedrijfsleven in Brussel, zij buigen maar voor ons en de wensen van onze bevolking.

Betekent dat dan dat we de armere Oost-Europeanen vanuit een nationaal eigenbelang aan het lot overlaten. Nee, Nederland gaat een sociaal beleid voorstaan, ook internationaal. Poolse, Bulgaarse en Nederlandse werkers beschermen tegen de grillen van de winstmaximalisatie. Werk garanderen en garanties inlossen. Nederland zal samenwerkingsprogramma’s met genoemde landen en meer landen beginnen wat betreft sociaal-economische ontwikkeling. De uitdaging is daar in gelegen om de Polen en de Bulgaren op ons welvaartsniveau te brengen, niet om ons af te laten zinken naar het laagst denkbare welvaartspeil. Dat heeft niets met solidariteit te maken. Wel alles met mooie praatjes om een sociale uitholling, afgedwongen door een chanterend bedrijfsleven, te verhullen. U trapt daar niet is gebleken, wij gaan dat ook niet meer doen. Wij gaan staan voor gewone mensen, niet voor de captains of industry. Ook Poolse gewone mensen. Want: bij honger en bij eten, voorwaarts en niet vergeten, de solidariteit!

Een opgelegde en geforceerde aaneenschakeling van bovenaf wijzen we af. De hoeveelheid afgeblazen stoom door onze bevolking bij het grondwetreferendum noopt ons tot ingrijpen. We verlaten daarom de Europese HogeSnelheidsLijn en gaan groot onderhoud plegen aan onze nationale trein. Daarom rangeren we af en gaan we de passagiers consulteren over de eindbestemming. Wel zo handig, als je in een trein zit. Op het moment dat we weten waar iedereen heen wil kan de machinist, ehhm..dat ben ik dus, het juiste vervolgtraject kiezen.
Zoals U merkt heeft uw regering geleerd van haar fouten. Er komen tenslotte weer verkiezingen aan…Gerrit en Hein zijn zo graag nog eens conducteur op onze trein…Gerrit heeft zelfs beloofd de treinkaartjes goedkoper te maken. Heus, echt…

Leve Nederland, Leve Europa, Leve de Wereld!!

Opties voor delen:
 • NuJIJ
 • eKudos
 • del.icio.us
 • Digg
 • Google Bookmarks
 • email

zondag 22 januari 2006 :: 12.52 uur

29 Comments

29 reacties

 1. Ik denk niet dat Nederland gebaat is bij middelbare schoolkranthumor.

  Reactie door Sonja — zondag 22 januari 2006 @ 13.14 uur

 2. Nederland mag ‘speels’ op féiten worden ge-
  wezen, wanneer blijkt dat de tegenwoordige
  mentaliteit, een geheel niéuwe is, die ver-
  moedelijk via het Ministerie van Defensie is verbreid, als zijnde, zo min mogelijk
  moeilijkheden op de hals te halen.

  Zo worden dus nu ook evt. te vertrekken
  Krijgsmacht geïnstrueerd, zoals ik zojuist
  zag in een door Ellen Jens geregisseerde
  uitzending van Boek&cetera, na het program-
  ma Buitenhof, waar schrijver Lammers te gast was.

  De gedragsmentaliteit van de Nederlandse
  Krijgsmacht zal gestoeld zijn op:
  smile and wave.
  De aanwezige Amerikanen doen het anders
  shock and laugh (als ik dat góed verstónd).

  Onze Minister-President lijkt voor die
  aanpak nogal gevoelig en ziét in die aanpak
  dus kennelijk een perspectief, dat we, naar
  ik begrepen heb van de heer Lammers, van ze
  lang zullen ze leven daar op die manier in
  n.b. samenwerking met de Amerikanen, nooit
  zullen hoeven te verwachten, eigenlijk dus
  aan géén enkele horizon.

  Zijn visie bezien in het licht van de ook
  Nederlandse historie was uitermate boeiend
  en léérzaam, voor wie oog en oor heeft.
  Zelf geloof ik dat álle middelen geoorloofd
  zijn die bedoelen de kérn van de zaak duide
  lijk te maken; dat te dóórzien of te dóór-
  zoeken is althans één van de wegen om te
  proberen mensen blind, weer ziénde te krij-
  gen en mensen doof, weer horende. Liever en
  produktiever is dat dus eigenlijk andersom:
  blinden zoveel mogelijk hórend, en
  doven zoveel mogelijk lézend,
  letterlijk en figuurlijk in het kader van
  inmiddels ook de ‘uitstraling’ (naar hun
  buitenwereld) van wandelende politici:
  smile and wave !

  (Met grote dank aan de heer Berlijn, dat hij de burger nu eens een aktueel kijkje
  gunde in de opleidingsdidaktiekjes, dat
  maakt een onderdeel van het onderzoek door
  de 2e Kamer ook iets inhoudelijker.)

  Overigens, Driek van Vugt, ik vind het heel
  wijs van je, dat je met nog een heel poli-
  tiek leven vóór jou, je in zo zorgvuldig
  mogelijk gekozen synoniemen hebt uitgela-ten en de hoofdmoot ons zeer correct op het
  leesbord presenteerde. Als humor gaat ont-
  breken, kunnen alle columnschrijvers, poli-
  tieke tekenaars en parodieën ook worden verwezen naar het land van….bovendien be-
  reik je daar in eerste instantie de trage
  lezer mee, die zelf hoe langer hoe meer op
  zoek zijn naar voor hun begrijpelijke in-
  houdelijkheid. Ergens moet je beginnen en
  ‘het verháál’ blijft hangen en dáár gaat het dus om. Bedankt!

  Reactie door Madelief — zondag 22 januari 2006 @ 13.59 uur

 3. klasse .als je behalve de humor ook de boodschap ziet

  Reactie door ,texas, henkie — zondag 22 januari 2006 @ 14.03 uur

 4. Beste Driek van Vugt, als ik uw boodschap goed heb begrepen:geen uitbreiding meer binnen Europa, Nederlanders eerst de werkvloer op en sociale samenwerking met de rest van EU?
  Het gaat in mijn idee voorbij aan gemaakte afspraken die er liggen en maakt dat je tot een geloofwaardige partner??
  Volgens mij kun je een en ander beter voor elkaar krijgen door een streep te zetten door het idee van de dienstenrichtlijn en te zorgen dat men zich binnen de EU aan gmaakte afspraken houdt, zoals b.v. de bijdragen voor ontwikkelingssamenwerking en dit budget niet te laten verloederen door weer andere afspraken over schuldsanering!

  Reactie door Sabineke van Schie-Pleines — zondag 22 januari 2006 @ 14.12 uur

 5. Pfff

  Sorry, maar toch liever niet een minister-president, die over zo’n onderwerp zoveel woorden nodig heeft om zich uit te drukken.

  Laten we vooral voorkomen, dat mensen bij speeches van S.P. ers in slaap neigen te vallen. Dit verhaal is ook wel kort en bondiger samen te vatten; maar daar voorzag de mastercursus van Driek zeker niet in.

  Reactie door ReneR — zondag 22 januari 2006 @ 15.01 uur

 6. Jammer dat onze MP, JPB heet en geen Driek.

  Mooi stukje, goede boodschap zit erin en met humor geschreven.
  Ga zo door Driek, er ligt voor jou waarschijnlijk een nog een mooie politieke toekomst in’t verschiet.

  Reactie door Anja — zondag 22 januari 2006 @ 15.08 uur

 7. Aha, eigen volk eerst dus? Hmzz.. Waar heb ik dat eerder gehoord…

  Reactie door JeePee — zondag 22 januari 2006 @ 16.06 uur

 8. @JeePee eerst lezen, daarna iets zeggen.

  wij gaan dat ook niet meer doen. Wij gaan staan voor gewone mensen, niet voor de captains of industry. Ook Poolse gewone mensen. Want: bij honger en bij eten, voorwaarts en niet vergeten, de solidariteit!

  Een mooi stukje Driek, op naar een echte grondwet.

  Reactie door Toergenjev — zondag 22 januari 2006 @ 16.34 uur

 9. Eigen volk eerst? Omdat mogelijk president Driek niet alleen de Oost-Europeanen wil helpen, maar ook de Nederlanders?

  Over presidenten gesproken:
  http://www.nu.nl/news/660816/22/Bolivia_krijgt_inheemse_president_%28video%29.html

  Waarom er nu weer gesproken moet worden van een “inheemse” president is mij een raadsel.

  Reactie door Dostojevski — zondag 22 januari 2006 @ 16.34 uur

 10. @8 Omdat “inheems” veel lulliger klinkt Dos. Hij is immers maar een domme indiaan, van een primitief volk dus dat maar beter uitgeroeid kan worden, en nota bene nog links ook, dus des te meer reden om dit monster te demoniseren.

  Reactie door Sonja — zondag 22 januari 2006 @ 16.53 uur

 11. Goed stuk Driek, mijn stem hen je alvast.
  Doorprikken die onzin!

  Reactie door Ben van der Spank — zondag 22 januari 2006 @ 16.57 uur

 12. ik vind het een dom stuk. mijn stem heb je niet en zal je ook nooit krijgen.

  Reactie door jan — zondag 22 januari 2006 @ 17.30 uur

 13. @11 Jan,

  Jammer!
  Maar vraag me af of je het wel goed gelezen hebt?
  Er zit veel meer in als je in eerste instantie denkt.
  Of kun je er niet doorheen prikken en de humoristiche boodschap ontdekken?

  Reactie door Anja — zondag 22 januari 2006 @ 17.40 uur

 14. Goed en leuk stuk, Driek.
  Je schets hierin de ideale (maar hopeloos onbereikbare) wereld: één van gezond en sociaal verstand in combinatie met een gezonde dosis humor.

  Beiden zijn momenteel ver te zoeken – en niet alleen in NL – maar wie weet wat de toekomst nog brengt.

  Driek voor MP! :-))

  Reactie door Renée — zondag 22 januari 2006 @ 19.32 uur

 15. Ter info:

  “In hoeverre is de werkende Nederlander opgewassen tegen de kracht van de globalisering in de 21e eeuw?”

  Vanavond de documentaire “De flexmens”, Nederland 3 om 22:20.

  Reactie door Dostojevski — zondag 22 januari 2006 @ 20.55 uur

 16. Nou Driek je hebt je speech met humor geschreven en toch er een duidelijke boodschap aan meegegeven.
  Mijn complimenten !
  Ik hoop in ieder geval dat je altijd de gewone mensen taal blijft spreken zodat Jan met de Pet het nog begrijpt.

  Met Vriendelijke Groet !

  Reactie door Peter Grootheest Junior — maandag 23 januari 2006 @ 9.38 uur

 17. Driek ik zou dan maar doorzetten….
  mijn stem krijgt je!!!

  Reactie door Jh. de Wit — maandag 23 januari 2006 @ 10.19 uur

 18. @17 Dank u wel voor de steun aan een naam-
  genoot (als ik de ‘link’ heb begrépen).
  Vriendelijk gebaar!

  Reactie door Madelief — maandag 23 januari 2006 @ 10.33 uur

 19. Leuk, humoristisch geschreven!

  Stuk inteligenter dan de reactie van onze lokale chagerijn: Sonja (reactie @1)

  Reactie door JK — maandag 23 januari 2006 @ 11.59 uur

 20. @19 JK,

  Een ietsje genuanceerder mag ook wel hoor, je hoeft een ander niet metéén voor een stuk chagrijn uit te maken, omdat ze andere mening toegedaan is.

  Trouwens JK in ‘t rood verwijst nergens naar, alleen kan pagina niet weergeven.

  Hier word ik nou chagrijnig van, indruk wekken dat er iets interessants te vinden is, terwijl er niets te vinden is. :(

  Jammer, jammer, jammer!

  Reactie door Anja — maandag 23 januari 2006 @ 14.17 uur

 21. Beter kijken Anja,volgens mij zit er iets overdwars. :) :) :)

  Reactie door lidewijn — maandag 23 januari 2006 @ 14.26 uur

 22. @21 Lidewijn,

  Nou echt niet!
  Komt niets anders uit of te voorschijn van wat ik al aangegeven heb. :(

  Reactie door Anja — maandag 23 januari 2006 @ 17.08 uur

 23. na http !

  Reactie door lidewijn — maandag 23 januari 2006 @ 17.14 uur

 24. 18
  Madelief over @17
  Leg eens uit .

  Reactie door Jh. de Wit — maandag 23 januari 2006 @ 20.29 uur

 25. @19 inteligenter ??, sgrijvvouwtje ?

  Reactie door Toergenjev — maandag 23 januari 2006 @ 23.58 uur

 26. @24 Ja, leg mij dat eens uit wil je?
  Onder de ‘rode ondertekening’ vind je ie-
  mands eigen web-site of een email die dan
  al ingevuld is met een emailadres.
  Onder @17, werd verwezen naar Driek van
  Wissen, die onder meer ook samen met
  JeanPierre Rawie publiceerde.
  Leg dan nogmaals uit wat die ‘link’ heeft
  moeten suggereren danwel bewerkstelligen?
  Bedankt !

  Reactie door Madelief — dinsdag 24 januari 2006 @ 9.55 uur

 27. Madelief @26
  Ik begrijp je niet helemaal,terwijl je toch altijd zo lekker duidelijk bent.
  Ik bedoelde gewoon Driek van Vugt onze nieuwe MP ! De door jou genoemde mensen ken ik helemaal niet.
  De enige link met Driek van Vugt is alleen dat hij en ik lid zijn van de dezelfde partij m.n de SP.
  Enorme groet en geluk en natuurlijk blijf
  ik je postings met plezier lezen.

  Reactie door Jh. de Wit — dinsdag 24 januari 2006 @ 10.49 uur

 28. Na het aftreden van twee SP-raadsleden ten gevolge van een partij-intern conflict met enkele extreem linkse SP-leden onder aanvoering van landelijk partijbestuurder en voormalig Leids raadslid Cor Vergeer keerde Driek van Vugt in 2005 terug in de gemeenteraad van Leiden. Hij woonde één raadsvergadering bij en trad toen zonder opgave van redenen af.

  Reactie door Frans de Vries — donderdag 20 april 2006 @ 15.57 uur

 29. Ik denk dat Driek van Vught zeer veel talent heeft, hij was ook het jongste kamerlid vanuit de Nederlandse geschiedenis.

  Reactie door Remco — dinsdag 28 november 2006 @ 2.45 uur