SP wil protocol Kamervragen

Eén van de meest gebruikte middelen om de regering te controleren is het stellen van kamervragen. Dit zijn schriftelijke vragen die binnen een bepaalde termijn moeten beantwoord worden door de minister.

Het magazine PM, een blad voor de overheid, onderzocht hoe de ambtenaren de vragen voor hun minister beantwoorden. Ruim 35% onderschreef de stelling: ‘Kamervragen worden door mijn departement niet altijd volledig beantwoord.’

Eén opmerking van een respondent in de anonieme enquête:
‘Je moet de werkelijkheid zo presenteren dat de minister buiten schot blijft’.

Een ander:
‘Het met-een-kluitje-in-het-riet-sturen is tot een ware kunst verheven’.

Arda Gerkens en Jan de Wit hebben namens de SP opheldering gevraagd aan coordinerend minister Remkes. Die mag uitleggen hoe hij de antwoorden van de ambtenaren rijmt met de grondwettelijke inlichtingenplicht aan het parlement. Grote vraag is uiteraard ook of er ooit ‘onwelvallige’ informatie is achtergehouden.

De SP pleit daarom ook voor een protocol voor het beantwoorden van Kamervragen. Een ambtsinstructie die aan alle departementen aangeeft hoe vragen beantwoord dienen te worden. Zo’n protocol bestaat nog niet.

Opties voor delen:
 • NuJIJ
 • eKudos
 • del.icio.us
 • Digg
 • Google Bookmarks
 • email

vrijdag 27 januari 2006 :: 12.35 uur

44 Comments

44 reacties

 1. Waarbij Remkes nu al aan het bedenken is hoe de vragenstellers met een kluitje in het riet te sturen.

  Reactie door Toergenjev — vrijdag 27 januari 2006 @ 12.55 uur

 2. En zijn wij dan met z’n allen zo naief dat wij geloven dat er met een protocol wel de juiste en/of volledige informatie wordt gegeven. Wiens brood met eet …. De enige mogelijkheid is m.i. het recht op inzage van ambtelijke stukken door bijvoorbeeld een kamercommissie van alle fractieleiders in de tweede Kamer. Recht op echte controle dus. Dan kan niemand meer zeggen dat ze het niet geweten hebben.

  Ambtenaren op de ministeries zijn m.i. vaak nog erger dan de ministers zelf omdat zij vaak regelingen voorbereiden, adviezen geven en hun eigen fouten nooit zullen willen toegeven wel of niet onder verantwoordelijkheid van een minister,

  Argos niet gehoord op de radio vanmorgen mbt de klokkenleider inzake de zaak Nienke. De goede man zit thuis, ontslagen de commissaris echter en aanverwante mededaders zitten nog gewoon op hun plek protocol of niet, uitslag onderzoek of niet

  Reactie door Henny — vrijdag 27 januari 2006 @ 13.18 uur

 3. Desalniettemin lijkt het mij de plicht van ieder kamerlid om de waarheid boven tafel te krijgen en nooit genoegen te nemen met alleen ‘n antwoord van ‘n departementair vertegenwoordiger.

  Reactie door Boudewijn Pleines — vrijdag 27 januari 2006 @ 13.20 uur

 4. Slecht idee. Een protocol institutionaliseert de argwaan tussen politiek en ambtenaren. De SP kan zich beter sterk maken voor meer contacten tussen ambtenaren en politici. Mocht er toch een protocol voor beantwoording komen, dan mag er ook meteen één voor het opstellen van vragen komen waarin bijvoorbeeld staat dat er niet naar de bekende weg mag worden gevraagd.

  Reactie door David Rietveld — vrijdag 27 januari 2006 @ 13.30 uur

 5. Hoezo geen vieze spelletjes en achterklap?

  Reactie door e.krul — vrijdag 27 januari 2006 @ 14.41 uur

 6. @4 Gezonde argwaan lijkt me een goede zaak. Dat voorkomt ingesleten maniertjes om minister en andere hoogwaardigheidsbekleders buiten schot te houden.

  Te verwachten is dat de reactie hier op van Remkes er een is van: er is mij niets van bekend.
  Die Pechtold toch, een man met visie.

  Reactie door Gandalf — vrijdag 27 januari 2006 @ 14.59 uur

 7. Vandaar al gisteren mijn vraag m.b.t. de
  Kamervergaderingversláglegging: wordt die
  door de stenograaf in een model gegoten, ja
  of te nee, en wie boven de stenograaf als
  eerstverantwoordelijke wordt aangewezen voor de vormgeving van een verslag: daarmee
  kan álles, maar ook minder worden geduid.
  M.i.v. heden mag men zich wel eens extra
  kritische gaan buigen over de ‘wel of niet
  akkoordbevinding van die verslagen’.
  Je kan er niet genoeg secuur in zijn, en
  zeker ook als deze vergadering niét open-
  baar zijn. Al te gemakkelijk wordt het dus
  als notulen worden ingekort tot een resumé,
  en opname-apparatuur de gesproken test wordt ‘gewist’. Tja, dames en héren, met
  zulke salarissen word je afgerekend op
  1e klás kwáliteit! Niet zelden wordt het
  resultaat dan ook áángerekend, en terécht!

  Onderzoeken achteraf staan of vallen met de
  waarheid in die verslaglegging en maken elke evaluatie onmogelijk als dié basis niet deugt!

  Vandaag wordt Pechtold op zijn ‘woorden’af-
  gerekend, en uitgerekend zijn taak is het
  om het ‘beestje bij de naam te noemen’ en
  nu geldt dus opnieuw voor de universitair
  gestudeerde lieden: mundus vult decipi !

  Ik vrees danook dat ‘de bestuurlijke vorm-
  geving’ heel erg veel te wensen overlaat en
  dat je dat dan ook maar ‘recht voor zijn
  raap’ moet benoemen, z.a.d.p. !

  Het is zeker zuur te moeten vaststellen
  dat hier geen zoete koek verkocht kan wor-
  den door Anton Pechtold, HIJ heeft er dus
  GEEN doekjes om gewonden en ‘de bestuur-
  lijke vernieuwing’ BIKKELHARD AANGEPAKT !

  Hij zal echt niet bedoeld hebben allen
  over één kam te scheren en ook daar zullen
  de goede onder de kwaden lIJden!
  Laten we nu niet spelen, dat ‘ER ALLEMAAL
  NIKS VAN WAAR ZOU ZIJN’ want het volk wordt
  teveel ondubbelzinnig pijnlijk duidelijk
  dat de DIPLOMATIEKE BEELDVORMING VANUIT HET
  KABINET NIET AAN DE WAARHEID BEANTWOORDT!

  Reactie door Madelief — vrijdag 27 januari 2006 @ 16.12 uur

 8. Dit zijn de Normen en Waarden van deze hele regering.
  Deze manier van met elkaar omgaan is al heel ver in het ambtelijk apparaat doorgedrongen.
  Geen wonder dat het zo slecht gaat met Nederland.
  S.P flink wat werk aan de winkel!!!!!!!!

  Reactie door fransiscus51 — vrijdag 27 januari 2006 @ 16.39 uur

 9. Dat protocol bestaat toch allang. Antwoord geven zonder er iets over te zeggen. De beste SP-er heet Pechtold

  Reactie door Ger — vrijdag 27 januari 2006 @ 17.14 uur

 10. en als u toch bezig bent misschien waarom niet all the way tijdens het gesprek bind men gelijk bij die persoon die wordt ondervraagt een leugen detector aan de arm
  en is iedereen er altijd zeker van dat hij of zij niet onder eden kan liegen en zo de tweedekamer en het volk voor de gek kan houden prima idee toch een leugen vrijen tweedekamer

  Reactie door m.meijer — vrijdag 27 januari 2006 @ 17.18 uur

 11. Mag ik de mensen hier uitnodigen een vraag uit te zoeken waar volgens hen onvoldoende antwoord op is gegeven?

  Wat een makkelijk gezeur. Ik zal even een geheim verklappen: de mensen die de kamervragen behandelen zijn net echte mensen. Mannen, vrouwen, SP’ers, VVD’ers. En net zoals bij de SP iedereen loyaal is aan Jan, is men op de ministeries loyaal aan de minister. Dat is nog wat anders dan liegen of bedriegen. Ik ben trouwens benieuwd naar alle resultaten uit het onderzoek. Jan presenteert er hier maar eentje.

  Overigens is het toestaan van contact tussen politici en ambtenaren (sinds Paars 1 verboden) echt een betere oplossing dan een protocol. Als je elkaar in de ogen kunt kijken schiet het volgens mij meer op.

  Reactie door David Rietveld — vrijdag 27 januari 2006 @ 17.41 uur

 12. Een protocol dat alleen maar gericht is op het HOE van het antwoord, lijkt mij niet voldoende. Meer nadruk zou ik willen leggen op het WAT, op de inhoud van het antwoord dus. In een te ontwerpen protocol zou dan (eveneens) vastgelegd moeten worden dat ambtenaren een ambtsplicht krijgen om in waarheid en volledigheid van (hun) kennis van zaken antwoord te geven op gestelde Kamervragen. Een soort van ‘waarheidsclausule’ dus, die, om echt effect te kunnen sorteren, ook er in moet kunnen voorzien dat ambtenaren strafbaar zijn indien ze in hun antwoorden welbewust cruciale informatie achterhouden, leugens verkondigen, of zaken ontkennen die zich wel hebben afgespeeld en waarvan de informatie ook te verifiëren was.

  Met protocollen die alleen vastleggen dat er antwoorden op Kamervragen er geen irrelevante of onduidelijke, multi-interpretabele informatie meer mag voorkomen, zal weinig resultaat worden geoogst. Zonder namelijk iets van een waarheidsclausule in te bouwen zal een protocol dat blijven wat protocollen vaak zijn: instructies op papier waar maar weinig werkende kracht van uitgaat.

  Reactie door David Tompot — vrijdag 27 januari 2006 @ 19.38 uur

 13. Als ambtenaren welbewust informatie achterhouden is de minister verantwoordelijk. Als blijkt dat er gelogen wordt in de beantwoording van kamervragen, is de minister verantwoordelijk.

  Alle dingen die #12 opnoemt vallen nu ook onder politieke (dood)zondes. De vraag is overigens of b.v. de SP er anders mee om zou gaan. Waarschijnlijk niet. Dat komt door de verkeerde vooronderstelling dat er zoiets als één waarheid is. Het is juist de taak van de politiek om betekenis te geven aan maatschappelijke gebeurtenissen. Over dezelfde gebeurtenissen verschillen we dan flink van mening. Dat geldt hier ook. “Heeft de minister genoeg gedaan om dit of dat te voorkomen?”. De vraagsteller vindt eigenlijk van niet, de minister van wel.

  Op goede vragen krijg je goede antwoorden. De vraag is: wat is interessanter? Het stellen van de vraag of het krijgen van een antwoord?

  Reactie door David — vrijdag 27 januari 2006 @ 19.51 uur

 14. Waarom laat D66 en Pechtold zich zo openlijk voor het oog van Nederlands volk verkrachten.
  Nu ook weer in de krant Pechtold krijgt een lesje.
  Waarin dan,in liegen en bedriegen.
  Ze hebben de uitlatingen van Pechtold niet als fris ervaren.
  Bijna het hele volk vond ze ontzettend fris.
  Hij heeft geen leugens verteld anders had hij op moeten stappen neem ik aan.
  Durven ze dat niet omdat hij dan misschien uit de school klap.
  Maar ik vind dat Pechtold het Nederlandse volk een verklaring schuldig is over wat hij beweerd heeft.
  Want dat was niet mis.

  Reactie door Jofel — vrijdag 27 januari 2006 @ 19.55 uur

 15. Oud lpf minister Bomhoff schreef een aantal jaren geleden al een boek waar de Haagse lauwekul in naar voren kwam, waaronder een bevestiging van wat Pechtold nu zegt. Niets nieuws onder de zon dus. Een opgewarmd kliekje waar niemand iets aan doen zal.

  Reactie door Red Bat — vrijdag 27 januari 2006 @ 20.30 uur

 16. ook in de gemeentepolitiek wordt er vaak bewust een onjuist antwoord gegeven. Ik ben ambtenaar en woon regelmatig raadsvergaderingen bij. Ik sta soms met mijn oren te klaperen om de antwoorden die de raadsleden krijgen. Ik hoor regelmatig op de werkvloer dat je raadsleden beter niet alles kan vertellen.

  Reactie door rob r — vrijdag 27 januari 2006 @ 22.09 uur

 17. @15, Red Bat,

  Reken maar dat we daar iets aan gaan doen!

  Reactie door J3roen — vrijdag 27 januari 2006 @ 22.16 uur

 18. Volgens mij heeft niemand iets aan een protocol. Kamerleden moeten scherper onderzoeken en als blijkt dat er informatie is achtergehouden, moet de minister opstappen . Helaas hechten ze te veel aan het rode pluche. Ik denk dat Pechtold gewoon gezegd heeft wat er werkelijk aan de gang is in Den Haag, maar het kabinet gesteund door hun fracties houden de deksel op de beerput en besodemieteren het volk.

  Reactie door Hans van Bommel — vrijdag 27 januari 2006 @ 23.02 uur

 19. Ik ben op zich geen tegenstander van zo’n protocol, maar als ik zie hoe er door de heer Brinkhorst met de energiesplitsing wordt omgesprongen dan vraag ik mij af hoe we dan het verhaal van de leugens oplossen. zie ook:

  http://www.splitsingnee.nl/index.php?id=&id_nieuws=7

  Hiet moet toch tenminste de gehele tweede kamer bovenop zitten i.p.v. de zinloze onderonsjes met Pechtold. Ik den dat het echte gevaar uit een andere hoek komt en mischien is dat wel de reden waarom wij als burgers worden bezig gehouden met fultiliteiten zoals met Pechtold.

  Reactie door Ger — zaterdag 28 januari 2006 @ 1.03 uur

 20. Dat kamervragen gericht aan een minister buiten schot moeten blijven is ongegrond.
  Juist vragen aan een minister zijn zo belangrijk dat vooral een minister de vragen dient te beantwoorden!
  Het kan dan wel zo zijn dat er te veel vragen worden gesteld, maar dat heeft het kabinet zelf over zich heen gelaten.
  Het is mijn inziens terecht dat er vele vragen worden gesteld en dat er terechte antwoorden worden geplaatst.
  Toch worden antwoorden met een glimlach beantwoord zonder toelichting.
  Antwoorden van politici zijn vaak niet echt, maar juist verwijzend naar anderen.
  Dat is juist het slappe van politici die geen weet hebben op een goed antwoord!
  Meneer de Voorzitter, mag ik die vraag later behandelen omdat ik nu geen antwoordt kan geven?
  Jaja, nadenken en daarna een fel antwoordt geven die ingestudeert is en mensen tevreden gaat stellen!
  Politiek! Zeer gemeen met antwoorden en zelfredzaamheid!
  Persoonlijke belangen gaan nog steeds voor landelijke belangen!

  Reactie door Hendrik — zaterdag 28 januari 2006 @ 3.05 uur

 21. Ongetwijfeld zullen de niet beantwoorde
  vragen van politici in de Kamer verwezen
  worden naar veiligheidsoverwegingen tav het
  landsbelang.
  Echter als het waar zou zijn dat sinds P.I
  verboden zou zijn, volgens nr 11, dan rijst
  de vraag: wie zijn dan de ambtenaren en wie
  de politici? Zij allen vallen m.i. onder ‘n
  Ambtenarenreglement en onder codes van ge-
  heimhouding. Vraag wordt dus, op welk moment is het redelijk geheime commissie-
  vergaderingen te voeren en welke zaken mo-
  gen de samenleving niet onthouden worden?
  Overigens, zo waarlijk helpt mij één vinger
  in de strot, of 2 vingers in de lucht omdat
  het mot?

  Eed van TROUW?
  Trouw:
  touw, kan ik er niet aan vastknopen,
  rouw, is wat er overblijft,
  ouw, is wat ik voel,
  uw, overheid is zo niét wat IK bedoél,
  w, degenen die de samenléving slópen !

  NUL op het rekwest:niét het antwoord waarop
  wij hópen als wij, nu bijna alle dagen,
  middels serieus commentaar uit alle lagen
  van de bevolking om klaarheid vragen !

  Het Kabinet behoort daar BENUL van te
  hebben en wat kennelijk niet goed te becij-
  feren valt komt nu wel heer ONBENULlig over
  en nochtans rekent men op een BEREKENBARE
  Overheid, die zich nu gedraagt als onheuse
  tollenaar! Wáár áán heeft het volk dit ver
  diend? Een volk dat in góéd vertrouwen haar
  stém en steun verleende aan een te verwach-
  ten fatsoenlijk beleid, kán dié stém ook
  weer terugnemen!

  Reactie door Madelief — zaterdag 28 januari 2006 @ 4.42 uur

 22. Madelief #21 Je laatste zinnetje is helaas onzin! Kon dat maar, dan was Balk met zijn Hofvijvergroep al lang weggeweest.Hij kan nu blijven zitten tot het einde van zijn periode, en gedurende die tijd alerlei zaken invoeren en de media manipuleren, zodat de volgende keer zijn kansen groter worden om weer terug te komen. Het volk vergeet zo snel, en er zijn zoveel partijen die toch niet doen wat ze beloven, dat het eigenlijk niet zoveel uitmaakt welk clubje er zit.Ik zie niets in een gewapende revolutie, daarna komt er toch ook weer iets soortgelijks!! Maar wat je dan wel moet doen weet ik ook niet meer

  Reactie door Aad Sweep — zaterdag 28 januari 2006 @ 11.29 uur

 23. 18

  Denk ik ook, wrs denkt ie, op dit moment
  oppassen en erbij blijven.

  Het is moeilijk als je onrecht en wanbeleid en roddel en achterklap constateert.

  Ik zeg dit uit ervaring, degene die zijn mond opentrekt, krijgt het heel moeilijk en zit natuurlijk in de hoek waar de klappen vallen.

  In Den Haag wil niemand zijn verworvenheden opgeven, daar hebben zij zich voor aangepast en zichzelf voor verloochend, dat kun je niet ineens toegeven of aangaan kaarten als je in het Haagsche schemerland bent verstrikt.

  Reactie door e.krul — zaterdag 28 januari 2006 @ 12.12 uur

 24. Tja, een leidraad is weer een stuk papier erbij, ook daar zal men zich niet aan willen houden, immers trouw aan minister is belangrijker dan trouw aan waarheid, zo lijkt het!
  Vraag wordt dus, wat is de functie van een abtenaar, alleen een extra arm van ministerie of mag ie ook zelfstandig zijn in landsbelang?

  Reactie door Sabineke van Schie-Pleines — zaterdag 28 januari 2006 @ 13.13 uur

 25. @22 Aad laat je niet verleiden tot een
  geestelijke vermoeidheidsinzinking. Op zijn
  minst verwacht ik van jongelui, bekend met
  p.c.’s, en zeker die als 18-plussers straks
  direct in hun portemonnee met de maatrege-
  len worden geconfronteerd, nu ook mogen gaan kiezen, kun je erop rekenen dat er in-
  tussen diverse felle discussies gevoerd
  worden binnen de diverse disciplines. Zij
  al punt één worden meer assertief groot ge-
  bracht dan ooit vroeger het geval was en
  leren nu beter dan ooit, dat de politieke
  keuze hun welzijn diréct beïnvloedt.

  We zullen even afwachten hoe de gemeente-
  raadsverkiezingen eruit gaan zien, maar ik
  verwacht grotere verschuivingen naar de SP
  dan ooit eerder en zoals kennelijk in mijn
  dorp al getracht wordt naar elkaar toe te
  groeien met rásse streden, verwacht ik dat
  ook elders in het land.
  De SP is overduidelijk in haar standpunten
  en prioriteiten en als jongelui en ouderen
  ergens het land aan hebben is het wel het
  misselijk makende opportunistische optreden
  van politieke partijen die meer voor ‘de
  macht en de eigen Partij’ kiezen, dan voor
  de lándsbelangen en verantwoordelijkheden.
  Niet wanhopen Aad: we moeten ook hier, met
  zijn allen flink duidelijkheid scheppen en
  niet te benauwd zijn om daar onze nek uit te steken én onze mening te geven en straks
  helpen de dáád bij het woord te voegen.
  Tot láter in de rit om het bestáán!.

  Reactie door Madelief — zaterdag 28 januari 2006 @ 14.54 uur

 26. Wat heb je aan een antwoord als je geen mogelijkheden hebt dat antwoord op haar juistheid te toetsen.

  Bovendien wordt vaak het trucje gebruikt van het weglaten van zaken. In feite hebben ze dan geen verkeerd antwoord gegeven maar (bewust) niet het hele antwoord. Daarmee kwamen ze al vele malen weg.

  Ik heb het idee dat ambtenaren doordat ze een behoorlijke bescherming en vele voordelen genieten toeschrijven naar het gewenste antwoord van de minister.

  Bovendien is het een feit dat ambtenaren van justitie, financien en ga maar door, mediatraining krijgen (betaald) van journalisten in Nederland. Hoe bind ik de parlementaire pers aan me en word ik gekozen als politicus van het jaar?

  De belangenverstrengeling in Nederland is zodanig geintegreerd dat van enige onafhankelijkheid in alle gelederen geen sprake meer is en steeds minder is.

  Rechters als zodanig nog in functie die tevens in de Eerste Kamer zitten en god weet wat voor bijbaantjes ze nog hebben, zelfs in de Raad van State.

  Voorbeeld vanmorgen op de radio gehoord. Als een nog actieve rechter in de eerste Kamer stemt voor de wetswijziging m.b.t. de WAO en vervolgens zou moeten oordelen in het proces dat WAO-ers aanspannen.
  Hier worden de rechters niet getoetst maar gezegd dat ze dan wel zo integer zullen zijn dat…Maar wie controleert dat? Ze zitten wel in die eerste kamer voor een partij.

  Dit zou niet mogelijk moeten zijn in een land dat drie gescheiden rechtsstructuren heeft (althans in woord in de wet vastgelegd.)

  We hebben toch allemaal de verschillende parlementaire enquetes meegemaakt waarin het bewust achterhouden van informatie en het bewust op het verkeerde been zetten dus manipuleren van de kamer keer op keer naar voren kwam en het draaien om de hete brij niet van de lucht was.

  Ik zou zeggen eigen verantwoordelijkheid dan ook van de ambtenaren.

  Of moet ik bijvoorbeeld Hoogervorst geloven op de kleur van zijn ogen. Het kotsgebaar zegt me meer over hem.
  Zou hij zich overigens gekwetst voelen door Pechtold? Zou wel erg hypocriet zijn.

  Pechtold spreekt de waarheid maar laat zich wederom als een hond terugsturen naar zijn hok waarin altijd nog een pluche kussen ligt om te koesteren. De stront laat hij buiten liggen en wordt trouw door de gemeentelijke dienst (ambtenaren) opgeruimd.

  Niets aan de hand dus.

  Reactie door Henny — zaterdag 28 januari 2006 @ 16.27 uur

 27. Reactie op 13 (een naamgenoot)

  Natuurlijk is het zo dat niet alle Kamervragen die worden gesteld, even goede vragen zijn. ‘Goed’ in de betekenis van niet ‘goed geformuleerd (vraag)’, of ‘weinig scherp’ (met het voorspelbare gevolg van een vaag antwoord). Of vragen die niet als ‘goed’ gekwalificeerd kunnen worden omdat ze te weinig ‘(door)vragen’ naar de essentie van een zaak (zodat een Kamerlid zich ook, naast de signalen die hij/zij ontvangt, een goed oordeel kan vormen over de kwestie die zich werkelijk afspeelt).

  In dat opzicht hangt een ‘goed’ antwoord op Kamervragen dus sterk af van de kwaliteit (meer misschien nog van de kwantiteit) van de vragen die vaak al gebundeld in een Kamervraag worden gesteld door een parlementslid.

  Echter, de veronderstelling dat op goede vragen ook automatisch goede antwoorden zullen worden gegeven, is misschien in de ideale situatie van een overheid die honderd procent transparant en verantwoordingsmachtig is van toepassing, maar de praktijksituatie zelf geeft weinig aanleiding die deze veronderstelling kan staven. De praktijk laat namelijk een minder gunstige situatie zien van Kamervragen die, als we veronderstellen mogen dat ze scherp en helder zijn geformuleerd, te vaak weinig duidelijke antwoorden opleveren. En goede? Dat misschien alleen volgens de criteria die binnen de ambtenarij van het ministerie daarvoor zijn opgesteld. Criteria die voor lijken te schrijven hoe geantwoord moet worden op een wijze die ministers en de overheid als zodanig zoveel mogelijk vrijpleit. Maar criteria die wel belemmeren dat Kamerleden op een gedegen wijze hun controlerende functie van parlementariër kunnen uitoefenen. Binnen dat perspectief is het een verontrustende zaak dat Kamervragen, bedoeld om van een bepaalde zaak meer informatie boven tafel te krijgen, door de verantwoordelijke ministers te veel worden gebruikt niet om een meer duidelijk beeld van verantwoordelijkheden te creëren, maar een beeld dat kunstmatig extra vertroebeld wordt.

  Als reactie daarop kun je als partij twee dingen doen: berusten in deze politieke werkelijkheid en besluiten om maar gewoon wat minder vragen te stellen aan de ministers. Maar daarmee versterk je de positie van de regering alleen maar en uiteindelijk schaadt je daarmee, op de lange termijn, ook een goede uitoefening van de controlerende functie die het parlement heeft. Hetgeen de democratie uiteraard ook geen goed doet.
  Een tweede oplossing is het politieke instrument van Kamervragen zelf onder de loep te nemen en te zien op welke wijze het mogelijk is om van het stellen van Kamervragen een krachtiger (en daarmee ook efficiënter) politiek instrument te maken.
  Een protocol voor de beantwoording van Kamervragen dat eisen stelt aan vorm- en inhoudsaspecten waaraan een antwoord moet voldoen, is daarbij meer dan een goede optie. Het is noodzaak, willen we de politiek transparant houden en weer betekenis en relevantie geven aan een in de tijd erg geërodeerd begrip als “ministeriële verantwoordelijkheid”. En bovendien zou het een mooie bijkomstigheid zijn als in de toekomst minder Kamervragen hoeven worden gesteld en dat om het feit dat dan de antwoorden daarop minder nieuwe vragen oproepen en meer duidelijkheid geven.

  Waarmee ik uiteraard niet wil zeggen dat dan ook de tijd voorbij zal zijn dat de SP recordhouder is in het jaarlijkse aantal gestelde Kamervragen. Dat zal nog wel even blijven, gezien het gegeven dat politieke veranderingen, als ze al optreden, een langzame start hebben en vaak niet eens de finish halen (of wat jaren later pas de eindstreep halen).

  Reactie door David Tompot — zaterdag 28 januari 2006 @ 21.28 uur

 28. Referenda voor alle belangrijke zaken
  het Nederlandse volk moet mee beslissen

  Reactie door cindy — zondag 29 januari 2006 @ 13.10 uur

 29. @11 David Rietveld

  ‘En net zoals bij de SP iedereen loyaal is aan Jan, is men op de ministeries loyaal aan de minister. Dat is nog wat anders dan liegen of bedriegen.’

  *Nou ik dacht het niet!
  Ik kan slechts loyaal zijn aan een politicus of politieke partij wanneer ik mij kan vereenzelvigen met waar deze voor staat.
  En vertrouwen heb in zijn of haar integriteit bij het trachten tot verwezenlijking te komen van zaken waarop juist die loyaliteit is gebaseerd.
  Wanneer ik in dit vertrouwen wordt geschaad, door draaikonterij en aperte leugens, dan zou ik mij bedrogen voelen én mijzelf bedriegen wanneer ik tóch deze partij zou blijven steunen.
  Dus m.b.t. ‘Dat is nog wat anders dan liegen of bedriegen.’
  Nee, dat is níet iets anders, het is dan dubbelop: je wordt dan bedrogen door de partij waarmee je jezelf hebt geëngageerd én bedriegt dan jezelf door tóch loyaal te blijven!

  Groet

  Reactie door Wattenstaafie — zondag 29 januari 2006 @ 13.10 uur

 30. Ik begrijp dat wattenstaafie het liefst ziet dat met de wisseling van ministers ook alle ambtenaren worden vervangen door ambtenaren met dezelfde politieke kleur? Daar schieten we niets mee op natuurlijk.

  @David Tompot: volgens mij wordt maar zelden doorgevraagd, zelfs áls het antwoord ontoereikend is. Zo beredeneerd zijn de politici kennelijk over het algemeen tevreden met de antwoorden die ze krijgen. Maar daar gaat het niet om, het gaat om informatie en controle. Mij lijkt het echt het beste als persoonlijk contact tussen ambtenaren en politici gewoon mogelijk zou zijn. Dat zo’n voorstel wel zou helpen, zal blijken als het wordt gedaan. Daar zal namelijk wél weerstand tegen zijn. Met een protocol zal waarschijnlijk veel makkelijker worden ingestemd.

  Reactie door David — zondag 29 januari 2006 @ 13.41 uur

 31. Beste David,
  Dat is niet wat ik bedoel.
  Het gaat erom dat wanneer het vertrouwen door een minister is geschaad men daar desnoods individuele conclusies aan kan verbinden.
  Kun je nog loyaal zijn aan iemand die marchandeert met de waarheid?
  Het bewust onjuist of onvolledig informeren van de kamer wordt niet voor niets als een politieke doodzonde beschouwd.
  Zo’n minister dient gewoon op te stappen en doet deze dit niet, tja, hoe kun je dan nog loyaal zijn.

  Groet

  Reactie door Wattenstaafie — zondag 29 januari 2006 @ 14.31 uur

 32. David, niet alles is interpreteerbaar er zijn soms/vaak gewoon feiten die onder de tafel worden geschoven, verdraaid en/of bewust achtergehouden.
  De kamer heeft een controlerende functie maar kan die alleen uitvoeren als er een eerlijk en volledig antwoord komt op hun vragen.
  Je weet net zo goed als ik dat in vele gevallen (door alle zittende partijen heen, ook de pvda) informatie bijvoorbeeld m.b.t. kosten van grote projecten en resultaten van onderzoeken bewust zijn achtergehouden.
  Meerdere parlementaire enquetes hebben dat uitgewezen.
  De Raad van State is zelf bezig de Tweede Kamer meer toegang tot rechtstreekse informatie te geven en/of meer middelen.
  Zo gek is dit ook niet.
  Zonder eerlijke informatie is er geen goede parlementaire controle mogelijk en haal je de essentie van de parlementaire democratie onderuit.
  Daarom gaat het m.i. niet nkel over het protocol maar de invulling daarvan en de mogelijkheden tot eerlijke informatie desnoods rechtstreeks opvragen van onderliggende stukken.

  Reactie door Henny — zondag 29 januari 2006 @ 20.19 uur

 33. wie weet waarom een politieke partij steeds de zelfde kleur gebruikt

  Reactie door anjo (13) — donderdag 2 februari 2006 @ 18.48 uur

 34. Volgens mij is de volgende stelling van toepassing.

  “Nederland wordt in werkelijkheid geregeerd door ongeveer duizend ambtenaren”.

  Dat is pas democratie.

  Reactie door Wim — woensdag 15 februari 2006 @ 22.12 uur

 35. adault amateur video

  SP wil protocol Kamerv…

  Trackback door Karl Justafsson — vrijdag 24 februari 2006 @ 6.04 uur

 36. aureomicina discount online

  SP wil protocol Kamerv…

  Trackback door Manpeb Spiess — woensdag 12 april 2006 @ 19.11 uur

 37. online betting…

  aborted flack mined Fitzpatrick:skills betting online http://www.more-betting.com/ subsidies online sports betting http://www.sport-betting-2u.com/

  Trackback door online betting — woensdag 17 mei 2006 @ 19.50 uur

 38. japanese adult movie…

  japanese adult movie…

  Trackback door japanese adult movie — vrijdag 30 juni 2006 @ 10.56 uur

 39. movie adult…

  movie adult…

  Trackback door movie adult — zaterdag 1 juli 2006 @ 4.08 uur

 40. free adult flash movie…

  free adult flash movie…

  Trackback door free adult flash movie — zondag 2 juli 2006 @ 15.25 uur

 41. Deep acne…

  I am Karin, very interesting article that contained the information I was searching for in Google, thanks….

  Trackback door Deep acne — maandag 28 augustus 2006 @ 23.39 uur

 42. free young adult movie…

  free young adult movie…

  Trackback door free young adult movie — dinsdag 29 augustus 2006 @ 0.15 uur

 43. I want to see what is available and meet with open minded people

  Reactie door joseph elvis — woensdag 20 september 2006 @ 1.07 uur

 44. [...] Politiek voeren voor de armen en minder bedeelden ok, maar stop dan ook eens met geld vergooien! De SP staat nog steeds geld over de balk te smijten door de meest onbenullige vragen die ze maar kunnen verzinnen op papier te zetten en als kamervraag in te dienen. In “kamer seizoen” 2003/2004 koste ons dit ongeveer 10 miljoen euro schatte Joost Eerdmans van de LPF. Waarschijnlijk iets aan de hoge kant maar toch zeker 5 miljoen. Elke kamervraag kost ongeveer 1750 euro, das toch al bijna 2 maanden uitkering voor een bijstandsmoeder Jan! Nee wat doet de sp, ze stellen voor om het kamervragen probleem nog even wat duurder te maken dan het als is. [...]

  Pingback door Yo-han.nl » Kamervragen — maandag 6 november 2006 @ 15.35 uur