Meldpunt ‘Loonstrookjes’

Eén ding is wel duidelijk geworden uit de reacties op ons meldpunt ‘Inkomen 2006‘. Niet ‘bijna iedereen gaat erop vooruit’, maar ‘veel mensen gaan er financieel op achteruit’. Jan de Wit heeft namens de SP een spoeddebat aangevraagd, het vindt vandaag plaats.

Ook de meldlijnen van het CNV en de FNV laten een zelfde beeld zien.

Voorzitter Paas van het CNV:

,,De maatregelen en gevolgen van het kabinetsbeleid zijn zo individueel, dat je alleen maar door een generieke compensatiemaatregel kunt zorgen voor wat meer zoet naast het zuur.

Opties voor delen:
 • NuJIJ
 • eKudos
 • del.icio.us
 • Digg
 • Google Bookmarks
 • email

woensdag 08 februari 2006 :: 10.38 uur

45 Comments

45 reacties

 1. en wat heeft de SP als oplossing? Daar ben ik nou wel geintereseerd in

  Reactie door liberaal — woensdag 8 februari 2006 @ 11.21 uur

 2. Is het zoals ik uit de losse pols gokte meer dan 51% die er op achteruitgaan onder de 30.000 p/j ?

  Reactie door B arend — woensdag 8 februari 2006 @ 11.36 uur

 3. De provincie Noord-Holland is er ondanks (of dankzij) alle overige ellende niet in geslaagd de met de werknemers afgesproken loonsverhogingen per 1 januari door te voeren. Het is maar dat iedereen het weet.

  Reactie door Robert — woensdag 8 februari 2006 @ 11.37 uur

 4. Ik lees verschillende berichten in de media. Maandag werd in alle regionale bladen vermeld dat met name ambtenaren en particulier verzekerde er op vooruit zijn gegaan. Er werd zelfs vermeld dat we jaren in de watten waren gelegd. Afgelopen zaterdag in de Volkskrant en vandaag in de regionale bladen zijn de ambtenaren opeens weer slechter af. Even de realiteit, ik ben kostwinaar in een gezin met 5 personen. Ambtenaar en verzekerd via de IZA.Vorig jaar betaalde ik 75 euro nominaal,127 euro inkomensafhankelijk en de werkgever bataalde 107 euro aan de IZA waar ik belasting over betaal.Dit komt uit op ongeveer 240 euro. Tel heirbij op dat een bezoek aan de tandarts en dokter maar voor 80% vergoed werd. Nu betaal ik 222 euro voor twee personen, plus de belasting over het werkgeversaandeel.Volgens de regering zou ik er in mijn situatie, kostwinnaar met drie kleine kinderen op vooruit gaan. Helaas ik verdien 10 euro minder.Volgens mij betaalden vooral de lagere ambtenaren al fors meer premie dan een ziekfondsverzekerden? Ik hoef nu geen eigen bijdrage meer voor de huisarts te betalen. Pas aan het eind van het jaar kan ik zien of de balns positief uitvalt.

  Reactie door rob — woensdag 8 februari 2006 @ 12.14 uur

 5. Ja, en weer de never beantwoorde vraag: En nu ? Wat gaat de oppositie eraan doen?

  Zelden heeft een oppositie meer kansen gehad om een kabinet te laten vallen dan met het huidige kabinet, en zelden hebben ze er zo in gefaald…..

  Reactie door Lambert — woensdag 8 februari 2006 @ 12.20 uur

 6. @5 Lambert,
  Dat klopt, de oppositie heeft de kans gehad maar dat het toch doorging is te danken aan de PVDA. De SP heeft er alles aan gedaan om deze Hoogervorst- stunt tegen te gaan. Verlies de maat niet uit het oog.

  Reactie door Gandalf — woensdag 8 februari 2006 @ 12.31 uur

 7. @6 Niet alleen Hoogervorst, er zijn diverse kansen geweest, en nog…

  http://www.telegraaf.nl/binnenland/33173151/Opnieuw_vertrouwelijke_informatie_op_straat.html

  Reactie door Lambert — woensdag 8 februari 2006 @ 12.36 uur

 8. @7
  Die kansen zijn bijna niet meer te tellen.
  Helaas is het zo dat er is afgesproken om dit kabinet koste wat het kost in het zadel te houden. Want de klus is nog niet geklaard. En wat die klus is, weten we allemaal wel. Zelfs na het D66 debacle is het standpunt van m.n. de voorzitter van D66 om zeker door te gaan met dit kabinet. En ze voelen zich sterk omdat de grootste oppositiepartij eigenlijk géén oppositiepartij is. Nederland wordt politiek gezien in een wurggreep gehouden en een kleine partij brengt daar niet zo maar verandering in.

  Reactie door Gandalf — woensdag 8 februari 2006 @ 12.54 uur

 9. @9
  Dit land is politiek dood en dood ziek.
  Of het moet zo zijn dat de peilingen ook al corrupt zijn maar het grote deel van het volk heeft die ziekte nog niet klunen waarnemen.
  Of worden ze op een vakkundige manier door afleiding inde maling genomen.
  Of denken ze wie ook stemmen ze zijn toch ongeneeslijk ziek.

  Reactie door Jofel. — woensdag 8 februari 2006 @ 13.07 uur

 10. Sorry,ben al bezig met de elfsteden tocht, klunen moet kunnen zijn.

  Reactie door Jofel. — woensdag 8 februari 2006 @ 13.09 uur

 11. Ik ben al ziek, maar word nog zieker van alle hoge ziektekosten.
  Dubbel betalen, ziekenhuisrekeningen torenhoog, rekeningen van huisartsen, specialisten, medicijnen.
  Er wordt op dit moment hier alleen nog maar inkomen ontvangen, om de rekeningen te kunnen betalen.
  Hartelijk dank Den Haag, het is werkelijk om te huilen. :(

  Reactie door Anja — woensdag 8 februari 2006 @ 13.16 uur

 12. Ik las net dat de belastingen de huurtoeslag per 1 juli 2006 met € 16,– verlagen. Was niet duidelijk of dat p/m of het resterende kalenderjaar betreft. De huursubsidie is recentelijk ook al met € 12,– p/m verlaagd. Een schande om de huursubsidie/toeslag voor de minima tot twee keer toe te verlagen terwijl de hypotheekrente, kost de belastingbetaler € 10 miljard!!! per jaar, onaantastbaar is

  Reactie door Sannie — woensdag 8 februari 2006 @ 13.17 uur

 13. Lambert, een star kabinet als dit laat zich niet zomaar vallen. Kijk maar naar de ministers, alleen Thom de Graaf is opgestapt. Donner, Remkes en de Geus hadden al meerdere keren op kunnen stappen door herhaaldelijk blunderen of ongeloofwaardigheid. Dat ze dat niet hebben gedaan komt de geloofwaardigheid van de politiek niet ten goede. De oppositie kan alleen maar een kabinet onder druk zetten, uiteindelijk bepaald het kabinet dan zelf of het opstapt of niet. Zalm (en anderen) besloot in Balkenende 1 ook de stekker eruit te trekken na al het gedonder met de LPF.

  Reactie door Steven — woensdag 8 februari 2006 @ 13.55 uur

 14. Hoe was het ook al weer?
  Hoe lang moet een minister of een kamerlid
  aan het werk geweest zijn om voor een uit-
  kering (wachtgeld) in aanmerking te komen
  na zélf genomen ontslag?
  Waar komen binnenkort weer burgemeesters-
  posten vrij?
  Wordt de burgemeester betaald door de ge-
  meente waarvoor hij is aangesteld/benoemd
  of valt deze in een landelijk bekende sa-
  larisschaal?
  Wil ik nu ook wel eens weten als we het
  toch over loonstrookjes hebben, want ik
  loop intussen wel wat jaartjes achter wat
  betreft de salariëring voor ambtenaren, en
  overheidspersoneel, of hebben we daar een
  weblog voor?
  Ook bij elke gemeente zou men een sublog
  dienen te vermelden, waarop de bruto en
  netto uitbetalingen vermeld zijn, per per-
  soon, al dan niet in een relatie, en al
  dan niet met kinderen boven of onder de 18
  voor wat betreft de bijstandsuitkeringen.
  Daar moeten tabellen voor zijn en zouden
  wat mij betreft niet afhankelijk mogen zijn
  van de inkomsten per gemeente om juist on-
  gelijke behandeling tegen te gaan.
  Ook voor mij ziet het inkomstenplaatje er
  niet goed uit en wacht ook ik zelfs de
  volgende maand af, om te zien of er nog van
  links of rechts een gedetailleerde opgave
  komt!
  Diep treurig hoe de onzekerheden betreffen-
  de de maandelijkse inkomsten toenemen!!!

  Reactie door Madelief — woensdag 8 februari 2006 @ 14.30 uur

 15. Dat de oppositie een kabinet kan laten vallen gaat alleen op als het kabinet WIL vallen. Dit kabinet wil koste wat kost niet vallen, D66 helpt hen daarbij.
  Gepensioneerden, ambtenaren ( verplicht particulier verzekerd ), 1 1/2 x modaal met kinderen boven de 18 enz., zelfs AOW’ers zonder aanvullend pensioen en bijstand- moeders gaan er grosso modo op achteruit. Nog geheel afgezien van de inkomensgevolgen door energieprijzen, gemeentelijke heffingen enz. Alle uitspraken van m.n. de ministers de Geus, Hoogervorst, Zalm waar zij het hebben over verbetering voor het merendeel van de mensen blijken GELOGEN. Het ABP en PGGM hebben miljoenen klanten en er komen dagelijks klanten bij, geen groepje dat je even over het hoofd ziet, wel? Het grootste deel gaat er door de nieuwe ZVW, Inkomensafhankelijke bijdrage incl. verrekening zorgtoeslag, Zorgcompen- satie etc. op áchteruit. Zelfs op de lijfrente uitkeringen wordt 4,4% ingehouden, wie had dat ooit kunnen weten. Daarom werkend Nederland bezint eer ge begint aan die “mooie” Levensloop- regelingen, lijfrente constructies etc. Het SP kamerlid de Wit stelt e.e.a tenminste nog aan de orde. Ook de div. (ouderen) bonden zijn met een schok wakker geworden, beter laat dan nooit. Maar alles bijelkaar laat dit kabinet zien dat je ook met leugen en bedrog gewoon kunt blijven zitten.

  Reactie door william — woensdag 8 februari 2006 @ 14.32 uur

 16. Mijn vrouw en mijzelf zijn al jaren gepensioneerd ambtenaar. Ieder jaar zijn wij in koopkracht achteruit gegaan, dat is een proces wat bij je pensionering begint.
  Maar wat nu aan de hand is, met het nieuwe zorgstelsel flikkert de deur dicht. De rekensom is vrij eenvoudig, men neme de netto inkomsten van december 2005(aow + abp) minus netto inkomsten van januari 2006 (aow + abp) plus zorgtoeslag is de nieuwe situatie. Voor ons beide is het een netto achteruitgang van 168,05 euro, puur puur diefstal, wij hebben de zelfde verzekering behouden bij de IZR. De minister Donner moet de minister Hoogervorst arresteren wegens het verspreiden van haatzaaiende berichten, ik zit vol haatgevoelens.

  Reactie door h.hiensch — woensdag 8 februari 2006 @ 14.52 uur

 17. Dat dit een klote kabinet is is wel bekend, net als de maatregelen ervan, maar, is er iemand die ok maar denkt dat dit word afgeschaft door een volgend kabinet ?? Word dan wakker..Dit blijft, ook als er een links kabinet zou komen (wat ik ernstig betwijfel…)

  Reactie door Lambert — woensdag 8 februari 2006 @ 15.23 uur

 18. @16 Ja dat betekent dus first things first
  zou je denken en dat betekent voor menigeen
  wellicht zelfs, dat de CV ketel m.i.v. heden maar beter 1x in de 2 jaar dient te
  worden nagezien, ipv élk jaar.
  Nog meer kleine bedragen, bedoeld voor wat aardige vacantiedagen, maar moeten op de
  plank blijven liggen, voor, lekkages, gebro
  ken ruiten, extra noodgedwongen taxi’s, en
  onverwachte tandartskosten én…….bedenk
  het maar, oh ja niet te vergoeden apothe-
  kerskosten etc.
  WAT gáát nu de voltallige OPPOSITIE NU dan
  eindelijk DOEN, om aan de financiële zelf-
  moord voor de laagste inkomens een HALT toe
  te ROEPEN?
  Het gaat al fout, dit is al te gek, en het
  kan écht niét gekker!
  De zwaksten (en de laagste inkomensgroepen)
  trékken deze maatregelen eigenlijk al de
  hele afgelopen maand NIET MEER !.

  Reactie door Madelief — woensdag 8 februari 2006 @ 15.44 uur

 19. Mensen met een uitkering zijn er verschrikkelijk op achter uit gegaan.
  Mede ook door de ontkoppeling.
  Hier hoor ik maar weing mensen over, ook de vakbonden.

  Reactie door Tokkie — woensdag 8 februari 2006 @ 15.47 uur

 20. “En de karavaan dendert door”was een uitspraak van Balkenende, dacht ik. Maar wél op weg naar een land dat volledig ondersteboven is gehaald. Ze zijn werkelijk niet te stoppen. Nederland begint onherkenbaar te worden, vooral op maatschappelijk en sociaal vlak. Als er inderdaad een links kabinet komt, dan is het nog de vraag of een en ander wel rechtgetrokken gaat worden. Dat is mede afhankelijk van de samenstelling van die regering. De schade die aangericht is, is mogelijk niet meer op korte termijn te herstellen. Mijnheer en mevrouw Hiensch, het is diep triest. Sterkte, ook voor al die andere. Bij ons is het nu duidelijk dat ik minimaal €100 pm meer kwijt ben. Voor de invoering van de € kon ik als het nodig was, nog wel eens iets aanschaffen voor het huis of de computer o.i.d. /tegenwoordig moet ik eerst een poosje sparen, als dat al mogelijk is. Dat zegt wel iets.

  Reactie door Gandalf — woensdag 8 februari 2006 @ 15.48 uur

 21. @16: beste h.hiensch ik zou op dat arresteren van Hoogervorst of welke andere leugenaar in dit kabinet niet al te vast rekenen! Ik meen dat U beiden 74 (76) jaar bent, oud genoeg om het te weten. Deze kaalslag gaat door zolang dit kabinet er zit, en als NL volgend jaar op centrum-rechts stemt wéér 4 jaar.

  Reactie door william — woensdag 8 februari 2006 @ 15.49 uur

 22. Ik had vandaag nog een gesprek met iemand van de bond bij mij thuis. Hij stemt al zijn hele leven pvda, op mijn vraag of hij achter de grondwet stond en of hij de dienstenrichtlijn ok vindt, antwoorde hij met een ferm NEE. Waarom stem je dan nog pvda? was mijn vraag, meneer antwoordde dat hij dit om strategische redenen doet. En zo zijn er zovelen, dan ben je gewoon uitgeluld.

  Reactie door kaatje — woensdag 8 februari 2006 @ 17.22 uur

 23. @22
  FNV zit vast geroest aan de PVDA.
  Dus niet zoveel van te verwachten.

  Reactie door Jofel — woensdag 8 februari 2006 @ 17.48 uur

 24. Te weten de PvdA en het FNV is één pot nat.
  Ik ben ruim 40 jaar lid van een vakbond, de laatste 25 jaar is het een brok ergenis en vooral als de leeftijd een rol gaat spelen. Ik ben een tijdje secretaris geweest van een FNV afdeling, nu zet ik mij nog in voor gepensionerden maar het blijft huilen met de pet op. De hele club van Win Kok en Melkert is vergeven door het EU denken. Daarom ga naar de Hema koopt een mooi lijstje en zet er in “Als niets iets wordt berg je maar”. Als jullie belangstelling hebben voor deze materie kijk naar http://www.abvakabo.nl daar heb ik ook het een en ander geplaatst maar het is schrikbarend hoe weinig er op gereageerd wordt. Voormij zijn het de voortekenen voor de politieke onverschilligheid wat betekend dat de werkende klasse de strijd aan het verliezen zijn.

  Reactie door h.hiensch — woensdag 8 februari 2006 @ 17.53 uur

 25. Tokkie, ik heb een bijstandsuitkering en ik ben er qua uitkering NIET op achteruit gegaan. Verder denk ik dat de grootste klappen niet bij de minima zullen vallen, maar bij de mensen die net op en boven modaal zitten en nergens subsidie voor kunnen aanvragen. Vaak zit daar een netto besteedbaar inkomen achter dat lager is dan dat van een bijstandsgezin!! Maar dat zijn wel de mensen die de mee moeten gaan betalen aan de Huurtoeslag van de minima. Per 1 juli wordt die 16-17 euro per maand minder. Per 1 juli 2007 is dat 18-19 euro per maand. Maar inmiddels is afgeschaft dat men punten kon aftrekken voor de veroudering van het pand. Nu kost een 75 m2 niet geïsoleerd en slecht verwarmd en gehorig apartement uit 1961 hetzelfde als een nieuwbouw apartement van dezelfde omvang, dat is gebouwd volgens het Bouwbesluit en aan alle moderne gemakken voldoet, terwijl kwalitatief de laatste veel en veel beter is dan de eerste! Mijn eigen 3-kamerflatje, 1961, moederhaard met 40% rendement, enkel glas, zeer gehorig en een geisertje en onverwarmde douchecel heeft een WOZ-waarde van, schrik niet: 90.000 euro!

  Reactie door L.M. Lembeck — woensdag 8 februari 2006 @ 17.55 uur

 26. Daar deze web-site niet overloopt van duidelijkheid.
  http://www.abvakabo.nl daarna Forum daarna arbeidsvoorwaarden. Ik hoor wel.

  Reactie door h.hiensch — woensdag 8 februari 2006 @ 18.02 uur

 27. Natuurlijk gaat niet iedereen erop vooruit, wie kan dat nu verwachten met een regering die alles afschuift, zelf nergens verantwoordelijkheid voor wil nemen en plannen vezint waar honden geen brood van lusten.Bij vakbonden is het beeld voor mij al net zo, ze roepen veel en doen niets.
  Het lijkt wel of iedereen die wat zou kunnen veranderen er alleen zit om in the picture te komen en meer niet!Het is een schande!Zoveel salaris krijgen en er niets voor doen, DAT maakt een land ziek en dat is HEEL jammer!
  Manlief is er 45 euro, zoals het er nu uitziet op achteruit gegaan maar die onzekerheid maakt mensen ook gek en voorzichtig!

  Reactie door Sabineke van Schie-Pleines — woensdag 8 februari 2006 @ 18.10 uur

 28. @25

  Het zelfde liedje met steeds méér valse tonen Henk…
  Je wordt tegenwoordig door de kat én de hond gebeten.

  Groet

  Reactie door Wattenstaafie — woensdag 8 februari 2006 @ 18.25 uur

 29. Elders ligt vertrouwelijke informatie op straat.
  De meest betrouwbare informatie over de stand van zaken ligt nu bij ieder van ons in de bus of waar de post met bankafschriften ook maar bewaard mag worden, zonder in onbevoegde handen te vallen.
  Ik heb maar een magnum verorberd om me alsnog te kunnen herrineren hoe ‘zoet’ ook al weer eens smaakt.
  Wie zoet is krijgt geen lekkers meer.
  Hoogste tijd wat stoutere schoenen aan te trekken voor de zolen daarvan versleten zijn.
  Liggen de staatsgeheimen op straat, de exacte gegevens hoe al dat zuur
  waar terecht gekomen is , dienen we zelf uit te zoeken.
  Eerst genept door de euro en nu door Hoogervorst. onder het motto.
  Een halen, Drie betalen.
  Geldig, zolang Uw voorraad strekt.

  Reactie door Alex — woensdag 8 februari 2006 @ 18.42 uur

 30. Het gaat allemaal zo sluipenderwijs.
  Er moet nu ongeveer zoveel zuur verspreidt
  zijn, dat volgens de peilingen de oppervlakte van negen van de twaalf provincies virtueel met ongenoegen bedekt kan worden.
  Het schijnt helaas in natura nog niet te reiken voor het Malieveld.

  Reactie door Alex — woensdag 8 februari 2006 @ 19.07 uur

 31. Dankzij de ingebouwde ‘beveiliging’ door encriptie die een panorama view onmogelijk maakt.

  Reactie door Alex — woensdag 8 februari 2006 @ 19.25 uur

 32. Maar goed, nu eerst eens ff naar Jan kijken,
  misschien heeft die de sleutel voor decriptie

  Reactie door Alex — woensdag 8 februari 2006 @ 19.28 uur

 33. reactie op 14

  De burgemeester wordt betaald door het rijk en niet door de gemeente. De wethouders worden wel door de gemeente betaalt, deze hebben zelfs een eigen CAO. De grootste zakkenvullers bij de gemeente en in de zorg zijn interims.Deze kosten ongeveer 1000 euro per dag. Als ze klaar zijn, rotte ze op en wordt hun werk meestal door de volgende interim in de papierversnipperaar gegooit. Dit blijft zich herhalen.

  Reactie door rob — woensdag 8 februari 2006 @ 19.50 uur

 34. @33, Rob dank je wel. Hoe meer we hier up
  date hélder krijgen, hoe beter dat de me-
  ning kan bijstellen. Merci, en hou me aanbe
  volen voor ons állen hier om af en toe even
  ‘bij’ gepraat te worden door jou. Merci en
  wat het ook wordt van de week, sterkte !

  Reactie door Madelief — woensdag 8 februari 2006 @ 21.11 uur

 35. Nog even voor alle duidelijkheid, die 1000 euro per dag klopt echt. ben zelf ambtenaar en heb een schoonvader op de administratie van een groot ziekenhuis zitten. in de ziekenhuizen gebeurt het regelmatig dat iemand bovenformatief wordt, met een oprotpremie eruit wordt gegooit en vervolgens zelf een adviesbureau start. Het ziekenhuis huurt deze persoon vervolgens weer in omdat ze problemen hebben en deze persoon al ingewerkt is. Nou, daarom is die zorgpremie zo hoog.Het moet uit de lengte of de breedte.

  Reactie door rob — woensdag 8 februari 2006 @ 21.32 uur

 36. @22 Kaatje,

  Zo ook ik de laatste keer met de landelijke verkiezingen PVDA gestemd, puur strategisch om geen VVD en CDA in het kabinet te krijgen.
  Van z’n lang zal z’n leven dus nooit meer.
  Stem voor de rest van m’n leven SP, de PVDA is alleen op eigen belang uit, maakt niet uit voor hun uit welke richting de wind komt.

  Reactie door Anja — woensdag 8 februari 2006 @ 23.21 uur

 37. Ik moet vrijdagmorgen voor een keuring, wellicht irrelevant voor de topic, maar toch niet helemaal.
  Suicidaal, as1 depressie, cluster 2 persoonlijkheidsstoornis en ik kan mijn eigen haar niet wassen a.g.v een auto-ongeluk. Wat zijn mij kansen?

  Reactie door kaatje — donderdag 9 februari 2006 @ 1.58 uur

 38. Zeg, Hoogervorst zou toch opstappen als het een chaos werd als gevolg van zijn kindje, de nieuwe Zorgverzekering?
  Volgens mij loopt zijn horloge achter …

  Ach, wie loop ik te foppen: ‘t was weer een leuke uitspraak waar nog mensen in zijn gestonken ook. ‘t Is toch belachelijk hoe dom sommige (veel) politici zijn en/of hoe weinig mensenkennis ze bezitten.

  Ik krijg zo langzamerhand behoorlijk genoeg van dit land, maar “.. is er een plaats onder de sterren waar ik heen kan gaan”??? En zo ja, mag ik dan ook een leuk prijsje uit een willekeurige loterij erbij voor de reiskosten? Kan het UWV ook eindelijk de deur uit ;-)

  Reactie door Renée — donderdag 9 februari 2006 @ 2.37 uur

 39. Nou Kaatje ik schat toch in dat je voor een deel wel goedgekeurd wordt. Misschien kun je het haar van de Geus (zijn er niet zoveel) nog wassen. Ik raad je dan wel aan een bijtende vloeistof te gebruiken.

  Alle gekheid in het kabinet: Ïk wens je veel sterkte toe zou ik je kunnen helpen zou ik het doen maar ja…een beetje machteloosheid heeft zich ook van ons meester gemaakt, zijn ook in Lourdes geweest dus…laat nog eens horen hoe het afloopt.

  Reactie door Henny — donderdag 9 februari 2006 @ 9.50 uur

 40. Nee Renee de gewone mensen zijn er niet ingestonken. We wisten toen toch al dat een belofte niets waard was.

  Hoogervorst wist van tevoren dat het pluche belangrijker is dan waar het zitten voor dient. Deze partijen hebben nog nooit gedaan wat ze gezegd hebben en wisten dat ze dat ook in de toekomst niet zouden (hoeven) doen.
  De fracties van CDA. VVD en vooral D66 waar ze ten alle tijden op kunnen rekenen hebben niet zoveel met integriteit maar meer met het “hoe word ik er zelf beter van” de weg daarnaartoe is van ondergeschikt belang.

  Het is voor hen gewoon een baantje, een opstap naar een paar commissariaten in het bedrijfsleven zo gaat het ook bij de vakbonden een leerschool voor het bedrijfsleven op kosten van de leden.
  Waar wordt je studie zo gemakkelijk betaald?

  Reactie door Henny — donderdag 9 februari 2006 @ 10.03 uur

 41. In het verlengde van @15: Leugen en bedrog. In de galerij van Leugenachtigen & Bedriegelijken kan worden bijgezet de NL. Bank bij monde van N. Wellink. Een failliete bank(?!) en een toezichthouder, beiden hebben spaarders willens en wetens met open ogen in de val laten lopen. Wétende dat de bank op springen stond toch nog spaargeld aangenomen. Spaarders die voor vele tonnen euro het schip in zijn gegaan. Geen surséance want dat zou de depositohouders hebben opgeschrikt en tot massale geldopname hebben geleid. We hebben het hier over spáárders geen beleggers in dubieuze projekten. De grootst mogelijke geheimhouding, bij alle verantwoordelijken. Het is bepaald niet mijn gewoonte het voor mensen met tonnen op de bank op te nemen. Maar het gaat m.i nu om misleiding, iets dat dus kennelijk IEDEREEN boven het hoofd kan hangen. Je zult niet gewaarschuwd worden, dat zou de schuldpositie van de bank alleen maar vergroten. En die belangen gaan vóór die van de “eigenaars” van het spaargeld. OK, het is niet mijn geld maar was het dat wel dan kreeg ik onstuitbare neigingen…

  Reactie door william — donderdag 9 februari 2006 @ 11.19 uur

 42. Zoals ik stelde in @16, mijn vrouw en mijzelf, beide 75 jaar beide de helft van een gehuwden AOW (samen 100%) beide een aanvullend pensioentje, zij bij ABP en PGGM, ik bij ABP en Fokker. Letwel: beide hebben wij verplicht ons te pletter betaald aan premie’s. Het resultaat was een eenvoudig rekensommetje, netto inkomen december 2005 – netto inkomen januari 2006 + zorgtoslag, gaf een nadelig saldo van 168,50 euro per maand, dat is 2022 euro per jaar.
  Nu schijnt er afgesproken te zijn in de tweede kamer gisteren 8 februari 2006 dat gedupeerde gepensioneerden niet tot 2007 moeten wachten voordat de Belastingdienst de te veel betaalde zorgpremie terug betaald. Dit zal sneller gebeuren, hoe? De Belastingdienst heeft niet voldoende mensen om de klus te klaren. CDA-kamerlid Verburg denkt aan het inschakelen van de soc.-verz.bank (die de AOW verschaft).
  Nu moet ik de gezamelijke inkomsten bij elkaar op tellen om op de zelfde lijn te komen van de Belastingdienst die mij een zorgtoeslag toedeeld van 10 euro per maand. Nu betalen wij aan zorgpremie aan de Belastingdienst 159,13 euro en aan de IZA 229,90 euro dus dit sommetje luidt dan 159,13 + 229,90 -10 = 379,03 euro per maand = 4548,36 euro per jaar en omgerekend naar onze betrouwbare gulden zo’n 10.006,39 guldens. Dit moeten twee oude mensjes ophoesten van Hoogervorst. Nu begrijp ik dat vingergebaar van hem, dat betekende meer ophoesten.
  Ik moet hierbij vermelden dat onze moderne roversgilde ook onze werkgeversaandeel ziektekostenverzekering zonder een toezegging heeft afgepakt dat is zo,n 100 euro per maand. Vluchten kan niet meer ik zou niet weten waar naartoe. groeten Henk Hiensch

  Reactie door h.hiensch — donderdag 9 februari 2006 @ 12.12 uur

 43. @42: En het gaat alleen maar om het VERSNELD terugbetalen van hetgeen TEVEEL werd ingehouden! VVD, Verburgh cs. doen het voorkomen of zij de ACHTERUITGANG willen aanpakken. Bedrog. En bovenal hypocriet. Zij zaten erbij en knikten tevree, het gaat goed met ons.

  Reactie door william — donderdag 9 februari 2006 @ 12.55 uur

 44. @37 Kaatje,

  Neem iemand mee die goed gebekt is en laat je niet 1,2, 3 buiten zetten. ga in elk geval NIET ALLEEN.
  Zal morgen aan je denken en wens je héél véél sterkte toe.
  Laat weten hoe het afloopt hè?
  Anja

  Reactie door Anja — donderdag 9 februari 2006 @ 16.39 uur

 45. Chronisch zieken en gehandicapten zouden er ook niet op achteruit gaan, zei min. Hoogervorst. Die man is nu geloof ik nog de enige die in zijn eigen sprookje gelooft. Ik ben gehandicapt, zit in de WAO, en krijg ongeveer 30 euro per maand minder te besteden en dan heb ik het nog niet over gestegen kosten, zoals een aanvullende verzekering voor de eerste 9 behandelingen fysiotherapie. Tuurlijk, de fysiotherapie zit voor mij in het basispakket, maar pas vanaf de 10e behandeling. Leuk, venijnig addertje onder het gras.
  Baaaaaaaalen, deze regering. Ik krijg sinds 1998 een WAO-uitkering en ben er ongeveer 40 euro op vooruit gegaan in al die jaren. Hoeveel koopkrachtverlies heb ik dan al opgelopen?????? Laat maar, ik wil het niet eens meer weten.
  SP: doe er wat aan!!! Dit beleid is vreselijk!!!!

  Reactie door Joke van Rosmalen — donderdag 9 februari 2006 @ 17.30 uur