Taalstrijd

Taalstrijd

De media gaan als alternatief voor het ‘groene’ boekje, het ‘witte’ boekje uitbrengen.

Een echte taalstrijd dus. Ik sluit me aan bij het ‘witte‘ boekje

Opties voor delen:
 • NuJIJ
 • eKudos
 • del.icio.us
 • Digg
 • Google Bookmarks
 • email

zaterdag 11 februari 2006 :: 20.11 uur

47 Comments

47 reacties

 1. Zo is dat… conservatisme..

  Reactie door HaJee — zaterdag 11 februari 2006 @ 20.32 uur

 2. Het groene boek schrijft de correcte spelling zoals bedacht door een commissie voor aan het volk… Ik denk dat in een democratisch land men redelijke wijs mag verwachten dat het de burgers zelf hun eigen spelling kunnen vaststellen en daar geen centrale elite voor nodig is. Het is dus niet zo vreemd dat deze nodeloze maar dure veranderingen nu op verzet stuiten.

  Wellicht zou het praktischer zijn als die commissie zich zou beperken tot het schrijven van een boekje die beschrijft hoe de Nederlandse taal “in het wild” door de mensen gebruikt wordt, en dan niet alleen de spelling, maar ook de ontwikkeling in woordenschat, semantiek en grammatica. Daarmee zouden ze waarschijnlijk een grotere bijdrage leveren aan onze taal.

  Wat wel opvallend blijft: Hoewel het volk deze commissie betaald heeft moeten we toch nog steeds het groene boekje kopen. Als algemene regel lijkt het mij redelijk dat alle vruchten van intellectuele arbeid die door publieksgeld worden betaald binnen afzienbare tijd na voltooiing zo laagdrempelig mogelijk voor het publiek beschikbaar moeten zijn. DIt is inclusief wetenschappelijke artikelen, programmatuur, video en audio opnames, etc.

  Reactie door Gideon — zaterdag 11 februari 2006 @ 20.49 uur

 3. Laat ze daar maar een dikke krijgen. Zolang men mij begrijpt is het me best.

  Zijn er nog nuttige instanties hier in Nederland? Ik hoop wel dat ze dit doen voor een minimum loon, toch?

  Reactie door Jan Pruimboom — zaterdag 11 februari 2006 @ 21.07 uur

 4. Heb onderhand elke tien jaar een andere spelling voor mijn kiezen gekregen. Direct na de oorlog kregen we die van onze grootmoeder er ook nog bij, omdat er toen nog geen geld was voor nieuwe boekjes met de toen geldende spelling. Er worden steeds weer figuren rijk met een hoog salaris door deze onzin. Ik weet langzamerhand regelmatig niet meer hoe ik iets correct zou moeten spellen en het schrijft erg beroerd als je het groene boekje steeds moet raadplegen. Het is dan alsof je in een vreemde taal schrijft die je nog niet voldoende beheerst. Dus Jan ook ik sta achter het witte boekje en wacht nu maar eens met weer een nieuwe spelling tot dat ik dood ben.
  En voor wat dit kost kunnen heel wat betere dingen gedaan worden.

  Roelf

  Reactie door Roelf van Bergen — zaterdag 11 februari 2006 @ 21.21 uur

 5. Och,

  Het gaat erom dat je begrijpelijk – en als het kan goed en zorgvuldig geformuleerd – schrijft.

  Ik denk dat je bij mij (zie m’n websites) een soort van mengsel van oudere en hedendaagse “standaardspelling” kunt aantreffen (met misschien zo hier en daar een enkele echte spel- c.q. tikfout).

  En groene of witte boekjes? Het zal mij om het even zijn, al symphatiseer ik wel met dat idee van “het witte boekje”.

  Mazzel & broge, Evert

  Reactie door Evert Wesker — zaterdag 11 februari 2006 @ 21.22 uur

 6. Een vast spelling is om verschillende reden belangrijk. Ten eerst voor het samenstellen van woordenboeken en ebcyclopedieen, anders zit je je wild te zoeken waar iets staat. Ten tweede, bij verschillende spellingen kan er twijfel rijzen wat bedoeld wordt, dat geeft complicaties bij juridische teksten. En voor het lezen is een vaste spelling prettig, dan lees je sneller en hoef je je niet herhaaldelijk aft te vragen wat iemand bedoelt.

  In mijn ogen is de tussen ‘n’ die een paar jaar gelden geintruceerd is hopeloos. Waarom zou je overal een letter schrijven die niemand uitspreekt. Het is veel logischer om die tussen ‘n’ helemaal af te schaffen, ook in de situaties waarin die voor de pannenkoekspelling geschreven werd.

  In het Deens past men de spelling van de leenwoorden uit andere talen aan, zodra die woorden ingeburgerd zijn. Ze maken er dan een fonetische spelling van. Dat zou men in het Nederlands ook moeten doen. In het verleden gebeurde dat ook. Wie schrijft er nu nog ‘cantor’ (zo was het dacht ik), we schrijven gewoon ‘kantoor’. Zo zijn er duizenden voorbeelden van aanpassingen aan een fonetische spelling. Waarom daar dan mee stoppen. We kunnen beter terugkeren naar de odeklonje-spelling. Die spelling riep veel weerstand van schrijvers op, omdat oude boek onleesbaar werden. Wie leest er tegenwoordig nog boeken van honderd jaar geleden? Als er belangstelling voor is, worden ze gewoon in een nieuwe spelling herdrukt.

  Weg met de pannenkoek, leve de odeklonje!

  Reactie door Drob — zaterdag 11 februari 2006 @ 21.28 uur

 7. De officiële spelling is enkel verplicht voor de overheid en het onderwijs. Burgers zijn vrij in de spelling. Als de media inderdaad de witte spelling gaan gebruiken neemt de verwarring alleen maar toe. Jammer.

  Reactie door John van Houten — zaterdag 11 februari 2006 @ 21.48 uur

 8. eerst een paar woorden frans vervangen.
  toilet,wordt wc, maarja dat betekent weer water closet #$# wat voor woord wordt het closet dan????
  of het moet weer engels zijn??help

  Reactie door ad — zaterdag 11 februari 2006 @ 21.56 uur

 9. Ja Drob, die tussenen is met Balkenende
  gekomen, niet dat men er meteen een prangend waardenoordeel over dient te geven, maar sindsdien ontsieren roekenloze rentenaftrek per lippendienst en krachtenloos beleid de monden van de Haagse potsenmakers ten koste van de inhoud van onze knippen, een vruchtenloos gebeuren dus, waar bustenhouders van bewindsvrouwen zelfs geen vormenlijk cachet aan kunnen geven.

  Reactie door Emiel — zaterdag 11 februari 2006 @ 22.10 uur

 10. Ik zou er van maken:

  die tussen-en is met Balkenende
  gekome, niet dat men er meteen een prangent waardeoordeel over dient te geve, maar sintsdien ontsiere roekeloze renteaftrek per lippedienst en krachteloos beleit de monde van de Haagse potsemakers ten koste van de inhout van onze knippe, een vruchteloos gebeure dus, waar bustehouders van bewintsvrouwe zelfs geen vormeluk casjet aan kunne geve.

  Dat is toc goed leesbaar? Het scheelt behoorlijk in de onderwijskosten. Zalmpje zal daar toch iets in moeten zien. En et is intelligent design, dan kan Van der Hoeven er ook iets mee.

  Reactie door Drob — zaterdag 11 februari 2006 @ 22.16 uur

 11. O, ‘casjet’ moet natuurlijk ‘kasjeh’ zijn

  Reactie door Drob — zaterdag 11 februari 2006 @ 22.18 uur

 12. Juist Drob, en Balkeënd!

  :)

  Reactie door Emiel — zaterdag 11 februari 2006 @ 22.23 uur

 13. Ach ja Emiël, spellen blijft altijd moeilijk voor een simpele geest.

  Reactie door Drob — zaterdag 11 februari 2006 @ 22.25 uur

 14. Moeilijk, hè, Drob, expres fouten maken? :D

  Reactie door L.M. Lembeck — zaterdag 11 februari 2006 @ 22.50 uur

 15. Komen de tegenstanders van de nieuwe spelling nu met hun eigen nieuwe spelling? Kunnen we het niet gewoon laten zoals het is?

  Reactie door Maarten — zaterdag 11 februari 2006 @ 23.02 uur

 16. (15) je slaat de spijker op z’n kop.

  Reactie door Ger — zondag 12 februari 2006 @ 0.15 uur

 17. Ik blijf het een verkapte injectie vinden voor de boekdrukkunst, kunnen ze weer allemaal nieuwe boeken maken voor het onderwijs en die studieboeken kosten al zoveel!!
  Je ziet dat scholen het ook steeds vervelender vinden, die houden dan het oude boek en stencilen de nieuwe dingen.Kinderen kunnen dan weer die stencils kwijt raken, zoals het een goed kind betaamd en dan heeft het dus een leerprobleem en moet op het laatst weer ren en vliegwerk vericht worden om het toch weer te krijgen.

  Stukje tekst uit 1929:
  De tijd, dien wij beleven, is in vele opzichten een prachttijd.Er wordt veel over hem geklaagd en niet alle klachten zijn ongegrond.Maar er is ook veel te zeggen in zijn voordeel.Met Ulrich Hutten, die toch heusch niet in dagen leefde, waarin alles rozengeur en maneschijn was,zou men thans kunnen zeggen:het is een lust om te leven.

  Nu, dit kan ik nog best begrijpen, misschien nog wel meer dan hoe het nu gaat.
  Ook nieuwkomers zullen die veranderingen lastig vinden, lijkt mij.

  Kortom in mijn ogen, zonde van het geld en de tijd die er in gestoken wordt, af en toe een aanvulling aan de woorden lijst, lijkt mij genoeg.Verder vind ik ook, net als Gideon(2) dat als men dit van regeringswege wil, dat groene boekje ons ter beschikking dient te worden gegeven.

  Reactie door Sabineke van Schie-Pleines — zondag 12 februari 2006 @ 0.21 uur

 18. Het gaat niet om een taalstrijd, Jan. Hooguit om een spellingstrijd, en dat is heel wat anders.
  We moeten de begrippen taal (in het algemeen), grammatica, stijl en spelling niet met elkaar verwarren.
  Bij grammatica gaat het over correcte zinsbouw, verbuigingen en vervoegingen, e.d.
  Bij stijl gaat het om het soort taal dat je bezigt, het goed gebruik van uitdrukkingen, e.d.
  Bij spelling gaat het ALLEEN MAAR om afspraken omtrent de letters die worden gebruikt om de woordklanken schriftelijk weer te geven. Meer niet. Soms kan een verkeerde spelling aanleiding geven tot verkeerd begrip van wat wordt bedoeld, maar meestal is dat niet het geval. Spelling is tamelijk willekeurig. De Spaanse spelling is zeer fonetisch: als je de regels kent, kan je geschreven tekst altijd goed uitspreken, en andersom, als je een tekst hoort, kan je die bijna altijd goed spellen.
  Het Nederlands kan daarentegen moeilijk fonetisch worden gespeld. We zitten dus aan historisch overgeleverde afspraken vast. Het is goed die af en toe tegen het licht te houden en te moderniseren, en vooral te vereenvoudigen. Want spelling is niet de taal zelf, maar slechts een middel.
  Overigens is de laatste spellingswijziging toch niet zo heel veel meer dan een consequentie van de voorlaatste, die veel ingrijpender was (1995). De laatste wijziging daarvoor was in 1954.
  Of een “wit boekje” naast het “groene boekje” problemen oplost, waag ik te betwijfelen: het levert juist nog meer verwarring op, denk ik.
  Het is zinniger ons druk te maken over de verloedering van de Nederlandse taal door al die Engelse terminologie die tegenwoordig wordt gebruikt. (Op de radio hoor je bijna geen reclame meer, of die eindigt met een Engelse “pay off”!).

  Een troost mag zijn, dat in sommige andere talen minstens dezelfde of nog ergere problemen voorkomen. Zo kan in het Frans de klank “oo” op heel verschillende wijzen worden gespeld (o met een accent circonflexe, au(x), eau(x), od, ot, enz.). In het Grieks is het nog erger: de klank “ie” kan daar op talloze manieren worden gespeld, al naar gelang de historische oorsprong van de woorden. En reken maar dat volwassenen daar ook veel spelfouten maken!

  Dus laten we het probleem relativeren. Echt, niemand gaat de gevangenis in als hij/zij niet helemaal correct spelt!

  Reactie door Olav Meijer — zondag 12 februari 2006 @ 1.59 uur

 19. Kan iemand mij uitleggen waarom men schrijft: burgemeester? burgermeester is toch duidelijker of niet?

  Reactie door JE. Mulder — zondag 12 februari 2006 @ 2.19 uur

 20. Zowel het Groene als het Witte Boekje zijn een schijnbeweging tegen de steeds vrijer wordende ontwikkeling v.d. taal.

  Daarom vind ik het meer een klassen-strijd, dan een taal-strijd, want onze taal behoort niet langer exclusief toe aan enkele geprivilegeerde groepen, al denken ze zelf natuurlijk graag van wel.

  Zelf-verklaarde baasjes verliezen hun greep op de zich in snel tempo veranderende taal, en dat vinden ze heel vervelend, maar ik zeg goed zo, het werd tijd.

  Zo gaat de democratisering toch nog gewoon door, terwijl het Kabinet met heel andere dingen bezig is. Ha, ha, je lâh je tôh rot jôh!

  Reactie door Jan-Peter — zondag 12 februari 2006 @ 3.35 uur

 21. Het wachten is nu op de installatie van de “ commissie klémtonen.”
  Of is het klemtónen. Of klémtónen.

  (Met dank aan Koot & Bie)

  Goedemorgen overigens.

  Reactie door Gandalf — zondag 12 februari 2006 @ 8.24 uur

 22. Gandalf het is de moeite van het proberen
  waard om volgens de intonatie van “man bijt
  hond” proberen te praten, dat lukt me echt
  geen 10 minuten en ook de net even andere
  beklemtoning in het Vlaams, zo heerlijk
  sappig en zangerig, is al even moeilijk.
  Nee, geef mij maar Dérk en makkers, als je
  zijn stukken hardop leest, hóór je het hem
  al zeggen. We zien er te weinig van maar mo
  gelijk heeft hij het druk en is het uit-
  typen voor hem evengoed ook nog een klus.
  Vandaag wordt het dus meer Italiaans: de
  1ste plak voor Sven Kamer, die er toch echt
  blij mee mag zijn! Wie volgt!

  Reactie door Madelief — zondag 12 februari 2006 @ 9.20 uur

 23. Shure, Madelief.

  Het Vlaams (met hoofdletter) is godzijdank (zonder hoofdletter) nauwelijks doorspekt met de Engelse taal.

  En hier in Groningen? Onderzoekers hebben jaren geleden al aangetoond dat het Gronings van oorsprong een taal is. Daar in tegen is het Fries een dialect, volgens een van de onderzoekers. Zijn naam is mij even ontschoten.

  Deze opmerking van mij zal me duur te staan komen en zéker aanleiding geven tot repercussies. Met name vanuit onze buurprovincie.

  Reactie door Gandalf — zondag 12 februari 2006 @ 11.03 uur

 24. @10

  Soals jy skryf, dat lyk wel Afrikaans.

  Maar op zich wel grappig. We maken in Nederland wel eens grappen over de Belgische taalstrijd, maar we hebben nu dus ook zelf een taalstrijd. Zouden de Belgen hier al grappen over hebben bedacht?

  Ik heb er niet zoveel mee, met dat gedoe over spelling. Zolang ik teksten van anderen kan lezen is het mij wel best. En vaak zijn de wijzigingen niet eens zo heel drastisch, dus het lijkt me wel mee te vallen.

  Dat witte boekje zie ik dan ook meer als een uiting van protest dan dat het me echt nuttig lijkt.

  Zoals ook anderen al opmerkten, ik vind ook dat het Groene Boekje gewoon ter beschikking moet worden gesteld aan de inwoners van dit land. We betalen als bevolking al mee aan de ontwikkeling en onderhoud van de spelling. En wat te denken van de reclamecampagne?

  http://www.hetgroeneboekje.nl/reclamecampagne.html

  Reactie door Fjodor — zondag 12 februari 2006 @ 11.10 uur

 25. Ik trek me er helemaal niets van aan, ik wordt met dt, who cares, dat gezeik, ik schrijf gewoon waar in sin in hebt !-:)
  Anno
  http://www.bekijkthedmaar.nl

  Reactie door Anno Zijlstra — zondag 12 februari 2006 @ 11.11 uur

 26. Talen, streektalen en dialecten, dat is ook weer zoiets. In het Dagblad van het Noorden las ik een poos terug dat de wetenschap wel definieert wat een taal is, maar dat het verschil tussen een taal en een dialect niet wetenschappelijk is vastgesteld. Sommige wetenschappers stellen dat er standaardtalen en streektalen zijn.

  Een standaardtaal is een taal die door is geaccepteerd als officiele voertaal in een land. De streektalen zijn de talen die niet zijn geaccepteerd als officiele voertaal.

  Was het Gronings geaccepteerd als officiele voertaal, dan was het een standaardtaal en geen streektaal. Dus het verschil ertussen zit hem dan in de status die door het rijk aan een taal is gegeven.

  Daarom is het Fries een taal en het Gronings een streektaal. Wel is het huidige Fries overigens weer een dialect van het oude Fries. En binnen het huidige Fries kent men ook weer variaties. Ik geloof dat het in Stavoren is, waar men nog een Fries spreekt dat het meest in de buurt komt van het oude Fries.

  Hier een overzicht van Germaanse talen:
  http://en.wikipedia.org/wiki/Germanic_languages

  Reactie door Fjodor — zondag 12 februari 2006 @ 11.29 uur

 27. @Fjodor

  Een overzicht van (bijna) alle talen in de wereld vind je op
  http://www.ethnologue.com/family_index.asp

  Volgens die site heb je vier west-Germaanse taalgroepen: Engels, Fries, hoog Duits en de combinatie laag Saksisch-laag Frankisch. Het in Nederland gesproken wet-Fries maakt deel uit van de Friese taalgroep. De genoemde combinatie splits uit in die twee combinaties en dan valt Nederlands samen met Vaams, Afrikaans en Zeeuws onder het laag-Frankisch en Gronings met andere Nederlandse streektalen en het Duitse Westfaals onder het laag-Saksisch. Dus er is toch wat verschil tussen Nederlands en Gronings en het verschil met Frie is nog groter.

  Maar dat heeft niets met spelling te maken. Geef mij maar een fonetische spelling, voor een deel zoals die ook in de vijftiende eeuw gebruikt werd, zoals met ‘t’ inplaats van een ‘d’ op het eind van een woord. De moeilijke spelling die in de zeventiende-achttiende eeuw beacht werd onder invloed van Duits, Frans en Latijn mag van mij de prullebak in.

  Reactie door Drob — zondag 12 februari 2006 @ 12.39 uur

 28. @23 Gandalf,

  Fries is in Nederland een erkende minderheids
  taal, op de naamborden staan hier vaak ook de naam in het nederlands en het Fries.
  Ook heb je Nederlands-Fries en Fries-Nederlands woordenboek.
  Gronings is daarnaast een niet erkende taal in Nederland.

  Weet je nog wat te herinderen uit dat onderzoek waarom Gronings een taal zou zijn en Fries een dialect? Al vast bedankt.

  Reactie door Evert Tigchelaar jr — zondag 12 februari 2006 @ 13.03 uur

 29. @28

  Er zijn meerdere wetenschappers die onderzoek doen naar de Germaanse talen, streektalen en hoe je het verder wilt noemen. En ze zijn het ook lang niet allemaal met elkaar eens.

  Op 1 februari 2006 stond er in het Dagblad van het Noorden:

  “GRONINGEN – Het Fries is een Saksisch dialect. Dat beweert de archeoloog prof. Haio Zimmermann uit Wilhelmshaven in het Groninger Museum Magazine.

  In de vijftiger jaren van de vorige eeuw is de stelling ook al geponeerd door prof. Klaas Heeroma, de eerste hoogleraar Nedersaksische taal en letterkunde in Groningen. Vanwege de verontwaardigde reacties uit Friesland deed hij dat nooit meer.”

  Op de site van de RuG hebben ze trouwens een aardig plaatje waarop je kunt zien waar in Nederland de streektalen veel worden gebruikt en waar dat veel minder is.
  http://www.rug.nl/let/voorzieningen/alfasteunpunt/onderwerpen/nederlands/terlaan

  Reactie door Fjodor — zondag 12 februari 2006 @ 13.43 uur

 30. @28 Evert,
  Ik meen mij te herinneren dat er vanuit werd gegaan dat het Gronings meer verwantschap met het Ost-Fries heeft dan het Fries zelf. Geografisch gezien niet zo verwonderlijk.Vandaar, maar prik me er niet op vast.

  Reactie door Gandalf — zondag 12 februari 2006 @ 14.51 uur

 31. @Gandalf

  Als je op de door mij hiervoor aangegeven link klikt en je gaat via de Indo-Europese talen naar de Germaanse talen, dan zie je dat Oost-Fries in de groep van Laag-Frankisch en Laag Saksisch (met Gronings) wordt geplaatst. Het ons bekende Fries wordt daar West-Fries genoemd en is ondergebracht op een andere plek. Dat bevestigt je ‘herinnering’.

  Reactie door Drob — zondag 12 februari 2006 @ 17.39 uur

 32. @31 Veel dank Drob, inderdaad een herinnering.

  Reactie door Gandalf — zondag 12 februari 2006 @ 18.29 uur

 33. proef

  Reactie door walking bull — zondag 12 februari 2006 @ 19.21 uur

 34. @8 ad,

  Wat te denken van gewoon PLEE? :)

  Reactie door Anja — zondag 12 februari 2006 @ 19.23 uur

 35. anja 34,nou zeg dat dan,hier de deur door,tweede deur rechts,bij de voordeur :-)

  normaal happen ze sneller, die rooien :-)

  Reactie door ad — zondag 12 februari 2006 @ 19.52 uur

 36. @23 Gândalf,

  Frys is in Nederlân in erkede minderiids
  toal, op de noambordn stoan hyr foak oak de noam in it niderlands en it Frys.
  Oak ib ji Nederlands-Frys en Frys-Nederlands woardenboek.
  Gronings is toarnoast in nyt irkede toal in Nederlan.

  Weat ji nôg wât te irinderjen ut dat ondersoek woarom Gronings in toal sâ sien en Frys in dialect? Âl fast bedankt.

  Riâcty fan Efert Tigcheloar jr — sônâg 12 fibrewari 2006 @ 13.03

  Reactie door Gonja — zondag 12 februari 2006 @ 20.03 uur

 37. @36 Gonja, bedankt voor de vertaling. Om eerlijk te zijn, ik heb dat verhaal van die onderzoekers deels gelogen. Ik heb er wel eens iets over gehoord. Het was meer een plaagstootje. Ik had vroeger een Friese collega en die sprong bijna uit zijn vel toen ik dat vertelde.

  Reactie door Gandalf — zondag 12 februari 2006 @ 21.15 uur

 38. Gandalf,

  klèmtónen, klemtoonen, clemtonen, het is allemaal klèts, DIKKE VETTE KLETS.
  Ik blijf schrijven zoals ik het heb geleerd en daar helpt het GROEN, ROOD of WIT boekje meer aan.
  Ze zouden hun tijd eens wat NUTTIGER kunnen besteden, i.p.v. dat GEZEVER over de Nederlandse taal.
  WAT MOET DIT WEER GAAN KOSTEN?
  Laten ze dit GELD NU EENS IN EEN VERBETERING VAN HET ONDERWIJS STOPPEN, i.p.v. wéér met een nieuwe spelling te komen, die het zogenaamd MAKKELIJKER moet maken.
  HOE KRIJG JE DE NEDERLANDSE SCHOOLGAANDE KINDEREN STAPELGEK ?
  Om van de ouderen maar niet te spreken, daar is het tegenwoordig helemaal niet meer voor te volgen.

  Reactie door Anja — zondag 12 februari 2006 @ 23.07 uur

 39. Pannenkoek, daar erger ik mij al jaren aan; voor 1 zo’n koek heb je aan 1 pan genoeg.

  Reactie door Jan-Peter — maandag 13 februari 2006 @ 5.09 uur

 40. @ Gandalf (21):

  Zo voorkóm je echt niet dat allerlei problemen zullen vóórkomen….. :)

  Reactie door Olav Meijer — maandag 13 februari 2006 @ 9.39 uur

 41. Is de nieuwe spelling een speling van het lot? :)

  Reactie door Olav Meijer — maandag 13 februari 2006 @ 9.41 uur

 42. Volgens mij ontkomt geen enkele taalgemeenschap eraan, een standaardtaal te hanteren. Juist vanwege de vele sub-talen en dialecten is een standaard onontbeerlijk voor de algeme communicatie (door de overheid, in de media, bij wetenschappelijke publicaties, enz.). Hetzelfde geldt voor het DEELaspect spelling. Daarnaast kunnen subgroepen altijd hun eigen jargon en spellingswijze ONDERLING gebruiken; daar is niets op tegen. Als het idee van een standaardtaal (waaronder spelling) wordt losgelaten, kan een enorme verwarring ontstaan en wordt de taalgemeenschap als zodanig onderuit gehaald. Of zou b.v. een roman in de toekomst in tientallen streekvariaties moeten worden “vertaald” en uitgegeven? Over geldverspilling gesproken! En als er geen standaard meer is, hoe moet een Fries nog goed communiceren met een Limburger?

  Reactie door Olav Meijer — maandag 13 februari 2006 @ 9.49 uur

 43. Hm, vierde regel: “algemene”, hè.

  Reactie door Olav Meijer — maandag 13 februari 2006 @ 9.50 uur

 44. Elke dag ben ik bezig met woorden en hun juiste spelling. Dan ligt het voor de hand om de witte spelling te hanteren, aangezien die makkelijker en consequenter is dan het Groene Boekje. Ik ben dus blij met dit initiatief.

  Reactie door David Brinks — maandag 13 februari 2006 @ 12.50 uur

 45. En dan te bedenken dat het iedere dag moet zijn in schrijftaal in plaats van elke…flauw he! :)
  Maar inderdaad die veranderingen, je wordt er niet goed van! Ik geef openlijk toe dat ik in de war ben…

  Reactie door cynthia — woensdag 15 februari 2006 @ 19.49 uur

 46. right girl will play chair without any questions: http://www.internetnews.com/ , small game becomes collective player in final

  Reactie door David Freeman — woensdag 29 maart 2006 @ 16.33 uur

 47. @6 Drob

  Taal heeft ook met geschiedenis te maken. Hoe weten we dan nog waar “odeklonje’ vandaan komt?

  Eau de Cologne = water van Cologne

  Toch wel mooi om in het woord nog oorsprong te ontdekken. Die verdwijnt fonetisch helemaal naar het land van niets.

  Reactie door Pineut — dinsdag 1 augustus 2006 @ 14.05 uur