Darwins verjaardag

Darwin

1809, Darwin wordt geboren. 197 Jaar later is zijn nalatenschap, de evolutietheorie, voor sommigen nog steeds controversieel.

Met name nu het creationisme, in de vorm van de ID-theorie, weer in opkomst is, is het debat tussen geloof en wetenschap over ‘de oorsprong der soorten’ weer helemaal terug.

Opties voor delen:
 • NuJIJ
 • eKudos
 • del.icio.us
 • Digg
 • Google Bookmarks
 • email

zondag 12 februari 2006 :: 18.53 uur

108 Comments

108 reacties

 1. Jan, nou schrijf je toch onzin. Als een aantal godsdienstfanaten alle trucs te voorschijn halen om er tegen in te gaan, betekent dat nog niet dat de theorie omstreden is. Met name via recent verkregen kennis over het DNA staat de theorie steviger dan ooit in zijn schoenen. Er valt hooguit wat bij te schaven maar de principes blijven staan. Alleen zijn nog niet alle ‘missing links’ gevonden, maar die zijn niet echt nodig om de theorie te onderbouwen.

  Reactie door Drob — zondag 12 februari 2006 @ 19.06 uur

 2. Inderdaad Drob.

  Overigens wordt het steeds duidelijker in onderzoeken hoe de religies ontstaan zijn en wat de oorsprong en mythen zijn. Het gemiddelde onderzoek van religie komt niet verder dan een god voelen. Er is totaal geen bewijs van welke god dan ook. Voor de evolutie theorie des te meer.

  Reactie door Jan Pruimboom — zondag 12 februari 2006 @ 19.11 uur

 3. Is het niet zo in de wetenschappen dat een hypothese die niet bewezen kan worden niet juist is. Dus ook de hypothese dat God of een andere Hogere pas bestaat als men dat kan aantonen? Dat de theorie van Darwin ook niet zuiver is moet men zien vaniut de tijd waarin deze opgesteld is. Tegelijkertijd moet men wel er bij zeggen dat de Koran of de Bijbel of welk ander geschrijft vele malen is overgeschreven zonder dat men kaangeven of aantonen waar de vorige uitgaven zijn gebleven. En bovendien zijn alle heiglige geschriften niet in staat het heden te verklaren en dat kan de theorie van Darwin echter wel.

  Reactie door jojo — zondag 12 februari 2006 @ 19.18 uur

 4. De wetenschap is een doorn in het oog van de aanhangers van een religie, men beseft steeds meer dat het toch allemaal wat anders is gelopen. Creationisme is de laatste strohalm voor een religie die allang niet meer de functie heeft waar het voor uitgevonden is: onderdrukking.

  Reactie door Jan Pruimboom — zondag 12 februari 2006 @ 19.26 uur

 5. En daarmee bedoel ik dus uiteraard, de meer dan belachelijke, ID variant.

  Reactie door Jan Pruimboom — zondag 12 februari 2006 @ 19.28 uur

 6. Kijk niet naar boven, daar is het heelal.
  Onder de hier aangelegde criteria gaan we het bestaan net zo lang ontkennen totdat we (denken te) weten hoe het er uit ziet.

  Reactie door niks — zondag 12 februari 2006 @ 19.41 uur

 7. @4 Jan Pruimboom
  Voor de aanhangers van wetenschap is religie eveneens een doorn in het oog.
  Het recht op weten ondermijnd door geloven
  en vice versa.
  In het midden daarvan speelt het leven zich af.

  @niks
  Een reactie naar mijn hart.
  We zijn allemaal bang voor ‘niets’. maar we zeggen voor niets bang te zijn. :-D

  Reactie door Alex — zondag 12 februari 2006 @ 19.56 uur

 8. @7 Alex

  Religie een doorn in het oog van de wetenschap. Op wetenschappelijk gebied niet echt omdat sprookjes nu eenmaal weinig invloed hebben op feiten. Behalve als je in sprookjes geloofd natuurlijk. Maar de Nederlander laat zijn eigen kind ook in sinterklaas geloven om daarna die illusie weer te vernietigen.

  Zoals Sherlock Holmes al zei: “Feiten! Feiten! Feiten! Ik kan geen bakstenen maken zonder klei”

  Reactie door Jan Pruimboom — zondag 12 februari 2006 @ 20.15 uur

 9. @8 Jan
  Vanuit een bepaald perspectief gezien is handelen naar cognitief weten, zowel als in verbeelding geloven een zekere ontkenning van de werkelijkheid.
  Voor wie dit in cognitief bewijs of in de verbeelding van een geloof wil ontkennen, kijk eens naar onze (on)tevredenheid over de ‘feitelijke’werkelijkheid waarin we leven.

  Reactie door Alex — zondag 12 februari 2006 @ 20.17 uur

 10. Ter aanvulling:
  Dat ‘bepaalde perpectief’ is de plaats waar een op hol geslagen paard tot stilstand komt.

  Reactie door Alex — zondag 12 februari 2006 @ 20.24 uur

 11. De natuur zit helemaal niet zo intelligent in elkaar als menig creationist of id-er vaak denkt. Het menselijk oog heeft een blinde vlek en de urineleider bij de man is met z’n vele kronkelingen nodeloos omslachtig, om maar even een voorbeeld te noemen. Een beetje loodgieter zou zeggen: “slecht ontwerp”, er een prutser aan het werk geweest is. Nog iets lastiger is dat er kinderen worden geboren met zware genetische defecten! Als die zogenaamde hogere macht alles maakt of gemaakt heeft, dan is ie zeker niet perfect.

  Reactie door ACCEPT — zondag 12 februari 2006 @ 20.37 uur

 12. @9 Alex

  Nu begeef je je meer op het filosofische vlak en kijk je naar perceptie. Werkelijkheid kan een variabele zijn. Wetenschap op zich benaderd de zaken niet vanuit variabele werkelijkheden of alternatieve perceptie. Wetenschap gaat uit van een feitelijke waarneming. Een resultaat dat door ieder individu exact hetzelfde waarneemt. Hierbuiten staan dan weer de diverse wetenschappelijke theorieën, maar die zijn dan weer gerelateerd aan de theoreticus zelf.

  Reactie door Jan Pruimboom — zondag 12 februari 2006 @ 20.41 uur

 13. Dit lijkt mij geen politiek onderwerp maar het schijnt dat mensen liever in sprookjes geloven dan in echte wetenschap.

  Reactie door ndv — zondag 12 februari 2006 @ 20.46 uur

 14. @1

  Volgens mijn woordenboek betekent omstreden of controversieel: aanleiding geven tot een heftig meningsverschil. Gezien die definitie lijkt me de theorie nog altijd omstreden.

  Maar iets anders. Onze aarde is als gevolg van de oerknal ontstaan, het lijkt me dat er dus een tijd is geweest dat er geen leven was. Op een gegeven moment was er wel leven, de meest eenvoudige vorm van leven, maar de basis van o.a. onze soort. Maar hoe is die eerste vorm ontstaan? Als een toevallige chemische reactie die vanwege het klimaat op aarde op kon treden of iets dergelijks?

  Reactie door Fjodor — zondag 12 februari 2006 @ 20.49 uur

 15. @12 Jan
  Het filosofische vlak is bij uitstek een
  plaats voorbehouden aan het denken.
  Voor één persoon hoeft de werkelijkheid
  geen variabele te zijn.
  Het probleem begint pas wanneer we proberen die te delen.
  Iets dergelijks is wellicht bedoeld met
  de ‘Babelonische spraakverwarring’.

  Reactie door Alex — zondag 12 februari 2006 @ 20.52 uur

 16. Anders gezegd:
  Vandaar misschien dat mensen
  zo’n voorkeur plegen te hebben voor (denkbeeldige) feiten.
  Maar er zijn méér mogelijkheden, waar mensen elkaar in kunnen ontmoeten.

  Reactie door Alex — zondag 12 februari 2006 @ 21.03 uur

 17. Wetenschap en religie zijn twee

  Jan, meelezers,

  Er is in mijn ogen volstrekt geen debat. Je kunt stechelen over details van en verfijningen aan de evolutietheorie – endat gebeurt ook voortdurend. Maar in de wetenschap is deze vrijwel onomstreden.

  Verder: ID en creationisme hebben niets met wetenschap te maken, en alles met – zeer orthodoxe – religie.

  Mazzel & broge, Evert

  Reactie door Evert Wesker — zondag 12 februari 2006 @ 21.08 uur

 18. @17

  Binnen de wetenschap is de theorie misschien niet omstreden, maar de wereld is niet beperkt tot alleen de wetenschap.

  Reactie door Fjodor — zondag 12 februari 2006 @ 21.13 uur

 19. @18 Fjodor,

  Och, hooguit een paar die bang zijn dat de kerken leeglopen en hun macht kwijt raken.

  Omdat organistmen erg ingewikkeld in elkaar zouden zitten, zou het wel door een of andere hogere macht gemaakt zijn. Deze gedachten onstaan door het menselijke brein omdat het terug valt op bekende informatie bij nieuwe onbekende dingen. Daardoor werd er vroeger ook gedacht dat als het onweerde dat de goden boos waren.

  Reactie door Evert Tigchelaar jr — zondag 12 februari 2006 @ 21.50 uur

 20. @Fjodor

  Er is een vrij plausibele hypothese voor het ontstaan van leven. Die past binnen de omstandigheden die we voor het begin van de aarde kennen en de snelheid waarmee het leven is ontstaan. Er is voorlopig weinig aan te bewijzen, maar misschien dat er binnen afzienbare tijd een imitatie op laboratoriumschaal zien. Dat is overigens geen bewijs dat het zo gegaan is. Maar het voert te ver om dat hier uit te leggen.

  Reactie door Drob — zondag 12 februari 2006 @ 21.58 uur

 21. Het creationisme is een hersenschim van de Republikeins Amerikaanse gristenlobby, met in hun glibberig zog de reactionaire pro-life en anti-abortus-fundamentalisten, fanatici die er niet tegenop zien andersdenkenden per heksenjacht op te pakken of in een `in naam van God’ veroverd land als Irak en Afghanistan op beestachtige wijze te knechten.

  Intelligent Design, door US neocon-leiders per diktaat opgeworpen als pedagogisch verantwoord, ja verplicht, alternatief per onderwijs in hun eigen land, is een geestelijke anomalie van een paar Amerikaanse sektarische godsdienstfanatici.
  En als zodanig te vergelijken met het pseudowetenschappelijke, racistisch nepmythisch Nibelungen-gebral van Hitler’s partij-ideoloog Alfred Rosenberg in de jaren dertig.

  Creationisme is een truc om Kerk en Staat via de achterdeur weer aaneen te smeden, want als het volk onafhankelijk denken en onderzoek gaat plegen, en humanistische waarden nastreeft, vormt dat een ernstige bedreiging voor de US-Moral Majority Machthebbers die nu in het Witte Huis, Pentagon, en sinds kort in het Amerikaans Hooggerechtshof, de scepter van de Angst (=knoet)zwaaien.

  Maria Verhoeven wil deze Ersatzwetenschap hier in de Kamer promoten op voorspraak van Balkenende die Bush ongetwijfeld al medewerking zal hebben toegezegd aan de verspreiding van deze Nieuwe Leer.
  Vrijdenkers en Humanisten, verenigt U!

  Reactie door Emiel — zondag 12 februari 2006 @ 22.02 uur

 22. @Emiel

  De door jou zo geliefde Verhoeven heeft al een eerste stap gezet.

  Eerst heette het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen. Maar dat heeft ze stilletjes veranderd in Onderwijs en Wetenschap. Er is nu nog maar een wetenschap, die van Itelligent Almachtige Designer. Amen.

  Reactie door Drob — zondag 12 februari 2006 @ 22.14 uur

 23. Eigenlijk is het allemaal wel grappig.
  We proberen aan de hand van het ‘onderzoeken’ van het verleden, de plaats te bepalen waar we nu zijn.
  Terwijl de plek waar we nu zijn voor onze neus ligt, waarin we door onze handeling genoodzaakt, een gooi doen naar een vermoeden van een ‘Intelligent Design’ om onze huidige daden te kunnen ontkennen.
  Niet echt intelligent, afgezien van het oorspronkelijke gave design.

  Reactie door Alex — zondag 12 februari 2006 @ 22.22 uur

 24. Toch niet slecht voor een voormalige theologiestudent.
  Met zijn erfelijkheidstheorie (Pangenese) zat hij volkomen fout, maar zijn theorie van natuurlijke selectie blijft ijzersterk.
  Overigens sloot Darwin een scheppende kracht daarin niet uit, maar de uitwerking van zijn theorie door latere wetenschappers en nieuwe theorien en onderzoeken kunnen dat gelukkig wel.
  In dat opzicht is zijn onderzoek zeer waardevol geweest.

  Reactie door Bart — zondag 12 februari 2006 @ 22.30 uur

 25. ‘Intelligent Design’ is vanuit wetenschappelijk oogpunt gezien onzin, omdat er dan dus ook een ‘designer’ zou moeten zijn.
  Daarvoor is geen enkel wetenschappelijk bewijs, zelfs geen aanwijzing. Laat staan dat men een idee heeft wie dat zou moeten zijn; deze planeet kent momenteel zo’n 1001 religies, en dat zijn er in het verleden nog veel meer geweest.
  En dus kan een serieuze wetenschapper daar niet vanuit gaan.

  Het is inderdaad een voortzetting van het creationisme, dat nog nooit een belangrijke bijdrage aan de wetenschap heeft opgeleverd. Ook geen onbelangrijke bijdrage, trouwens.
  Men hamert er alleen op dat we niet alles weten.
  Maar we kunnen niet alles dat (voorlopig) onverklaarbaar is toeschrijven aan god, wodan of 1 van de vele andere god(inn)(en).

  Reactie door arend — zondag 12 februari 2006 @ 22.32 uur

 26. Overigens, wie was de Intelligent Designer van de Intelligent Designer?

  En wie was ….

  Reactie door Drob — zondag 12 februari 2006 @ 22.37 uur

 27. Samengevat:
  Waar we vandaan komen en hoe, is voor ons belangrijker nog dan waar nu zijn.

  Reactie door Alex — zondag 12 februari 2006 @ 22.43 uur

 28. De werkelijkheid dus, die we met elkaar
  inhoudelijk betwisten, in bewijsbare gewenste feiten.

  Reactie door Alex — zondag 12 februari 2006 @ 22.54 uur

 29. Leven vanuit onze innerlijke oprechtheid en integriteit betekent echter zo los mogelijk leven van kennis, geloof of oordeel.
  Leven vanuit mysterie-besef en agnosticisme. Vanuit “ik weet dat ik uiteindelijk niets weet”.

  En alleen in een toestand van mentale ontspanning, zuivere innerlijke integriteit en bewustheid ontstaat langzamerhand het “ervaringsvermogen” tot het onvergelijkbare, en daarom on- rationeerbare.

  Hieruit ontstaat een empirisch kennen; een ervarings-kennen. En dat ervarings-kennen heeft geen enkel geloof nodig.

  Reactie door Alie Dekker — zondag 12 februari 2006 @ 23.01 uur

 30. @Alie Dekker
  Zo vind ik je na meer dan een jaar terug.

  Reactie door Alex — zondag 12 februari 2006 @ 23.06 uur

 31. Nou is mijn gelof in Intelligent Design helemaal onderuit gehaald. De Amerikaanse vice-president ging uit jagen en schoot zijn metgezel neer. Als er Intelligent Design was geweest, dan was Cheney zo ontworpen dat hij president Bush als metgezel had meegenomen.

  Reactie door Drob — zondag 12 februari 2006 @ 23.18 uur

 32. Deze discussie heb ik al vaker gevoerd, dus hier de conclusie’s:
  Het boek struggle for life van Darwin was een groot succes. Darwin schreef in dit boek vrijwel echter niets over de afstamming van de mens….

  Darwin was een gelovig mens en geloofde dus in de schepping.

  Wel geloofde hij in de latente aanpassende verandering en kracht van bijv. cellen.

  En hoe leuk het ook is, het lijkt me tijd dat iedereen zich afvraagt: wat kunnen we met de status quo van nu, morgen verbeteren?

  Reactie door B arend — zondag 12 februari 2006 @ 23.26 uur

 33. Tja er gebeurd veel onder het hoofdstukje geloof.Het meest vervelende van geloof vind ik het zieltjes moeten winnen, het doet onrecht aan de mens die uniek is!

  Reactie door Sabineke van Schie-Pleines — zondag 12 februari 2006 @ 23.55 uur

 34. Mogen er nog wel grappen worden gemaakt over de intelligent-design-gedachte, meneer Balkenende ? :-(

  Reactie door Henk — maandag 13 februari 2006 @ 1.43 uur

 35. @33Sabineke
  Tja, Ik wil niet vervelend zijn, maar er zijn meer hoedanigheden die de mens scheidt, als een geloof, dat hij uniek is.

  Reactie door Alex — maandag 13 februari 2006 @ 1.52 uur

 36. God is overal, zij het in andere vorm… probeer de Vrije Marktwerking maar eens in twijfel te trekken, da’s heiligschennis! Ik ben er dus tegen om cartoons tegen de Vrije Marktwerking te publiceren, want de pers moet wel het eigenbelang van sommige mensen respecteren, daar is dit een democratie voor.

  Reactie door Jan-Peter — maandag 13 februari 2006 @ 5.24 uur

 37. Sweet Neo Con, Rolling Stones

  “You call yourself a Christian
  I think that you’re a hypocrite
  You say you are a patriot
  I think that you’re a crock of shit”

  So much for the ID-church.

  Reactie door Johan Smeets — maandag 13 februari 2006 @ 7.17 uur

 38. God is abstract en men hangt er zijn angsten en onvermogen aan op, die zijn dáár
  veilig in alle beslotenheid.

  Hoewel de léér ‘vrijheid’ predikte werd het
  kerkvolk onmondig, ‘klein’ en afhankelijk
  gehouden en werd de mens enerzijds ‘nietig’
  bestempeld en anderszins het mooiste schep-
  sel. De ongelukkige mens werd ‘genade’ be-
  loofd, vooral waar zijn maatschappelijke
  wandel nogal te wensen overliet: een zou
  hem récht doen wedervaren.

  De kerk werd een maatschappelijke status en
  zelfs in Staverden kan men nog zien dat de
  ‘rijken’ er de bij voorbaat gereserveerde
  banken mochten bezetten, die werden vrij ge
  houden, zelfs al kwamen ze niét: het volk
  mocht dáár niét plaatsnemen en stónd des-
  noods achter in de kerk (werd mij vertéld!)

  Nog niet zo lang terug preekten voorgangers
  in de lijn van degenen die ‘de kerk’ wél fi
  nancieel konden ondersteunen, maar dáártoe
  niet zónder de inzet konden van het werk-
  volk, dat een vorm van discipline werd voor
  gehouden i.v.m. het bewérken van het land: loon naar werken, arbeid adelt, en vooral
  veel goede ‘daden’(ONbetaald en dát is nog zo, waar men denkt mensen met reguliere ba-
  nen wel te moeten honoreren en het ‘vrij-
  willigerswerk’ (soms méér dan een báán) af
  te doen als ‘liefdewerk’.

  Ook onze Regering hanteert dat overgebleven
  en uitde godsdiensten overgeleverde begrip
  buitengewoon geraffineerd.

  Immers iedereen kan een redelijk betaalde
  baan hebben als HULP aan de samenleving van
  ons állen, in gelijkmatige waardering er
  ook het bijpassende loon voor ontvangen zou.

  Dan zitten grote groepen niet in de Bijstand of op de grens van ármoede, maar
  juist daar een stukje bóven ter vermeerde-
  ring van ook een stukje levensvreugde.

  Mensen die dan écht de Bijstand behoeven
  zouden er dan minder in getal aanwezig zijn
  en juist iets méér kunnen krijgen, zo ook de echte arbeidsongeschikten.

  Nog zingen de kerken dezelfde deuntjes en
  veranderde men hier en daar een tekst, we-
  tend dat de inhoud en logica eigenlijk ont-
  brak in oudere versies.

  Boerenzeunen zullen het nog kunnen bevesti-
  gen, hoe hun vaders elke dag om 4 uur op
  moesten, ook zondag’s, en menige boer, die
  dan op de monotone tóón van de predikant
  begrijpelijk in slaap viel tijdens de preek

  Historisch:zodra de boer, overmand door
  slaap écht begon te snurken, zette de predi
  kant zijn stem kracht bij om hem weer wakker te krijgen. De vrouw van de boer kon
  hem niet zachtjes aanstoten, immers mannen
  en vrouwen zaten APART !

  Vervolgens werd het kerkvolk in zwarte en
  paarse kousen, gewezen op de hel en verdoe-
  menis als zij zich in het dagelijks leven
  niet próduktief zouden inzetten. Er werd zo
  op hun ‘zielement’ gewerkt dat er nog amper
  een boer aan het avondmaal dorst te gaan.

  Na 1960 verschoven er veel tot dan bestaan-
  de ijzeren (kerk-) wetten en begrippen maar
  zijn er ook nu nog steeds in grote getalen
  de ángsthazen aanwezig en elke keer dat er een politieke dreiging ontstaat, lopen de
  kerken opvallend vol, met vooral die
  ‘klein’-gelovigen van vroeger, waarvan som-
  migen het moesten bekopen met máágklachten
  van de drúk hen opgelegd.
  Bewezen is, dat de al dan niet luchthartige
  biecht binnen de R.K. kerk, die vroeger de
  mis in het Latijn liet lezen, mensen hun
  angst ONTnamen middels het ánonieme gesprek. Dat men geen jota kon verstaan van
  wat er in het Latijn gezegd werd, was onder
  geschikt aan de sfeer van pracht en praal
  waarvan men genoot, alsware men in een mu-
  seum. Voor diegenen zijn de sfeer en de or-
  gelklanken genoeg om te mediteren, al heeft
  dat dan inhoudelijk nog weinig te maken met
  de léér die men er geacht wordt te ontvangen.

  Nu is het al jaren grosso modo zo, dat de
  undercrowd timide en benepen in de banken
  kruipt en zich weer de plichten laten voor-
  houden én de afhankelijkheid, maar diegenen
  die daaraan ontgroeiden, zich boven de mi-
  sere wisten uit te werken (soms alleen maar in kennis en onderbouwde inzichten)
  slápen een keer úit op de vrije rustdag,
  voor velen de zondag en VIEREN die RUSTdag
  vrólijk feest!

  In de overgang naar een nieuw eigentijds
  denken en beleven ware het mogelijk veel
  meer funktioneel geweest elke woensdag-
  avond bezinningsbijeenkomsten te houden,
  mogelijke ontmoetingsplaatsen, en de kerk
  omgebouwd in een (te máken)muziekhal,
  waar ook de jeugd zich vanaf de héle vrij-
  dag t/m zondagavond kan verpozen. Er moet
  in vrijheid nog véél méér geïnvesteerd gaan worden.’

  Als Darwin heette te geloven is dat ook mo-
  gelijk een leugentje om bestwil geweest:
  zijn leer was anders nooit verbreid, maar
  direct verketterd geworden en hij er niét
  zuinig op veroordeeld.

  Zo liet hij m.i. ook het kerkvolk een moge-
  lijkheid anders over het universum te gáán
  dénken en voorkwam vooral dat al die ángst
  hazen álle grond onder de voeten zouden
  verliezen. ‘Laat ze maar’ moet ook hij toen
  gedacht hebben.

  Ook predikanten gingen hun zondag anders in
  delen, de diensten van soms bijna 2 uur,
  werden teruggebracht naar 1 1/2 uur, en na-
  dien tot 5 kwartier.
  Immers ook voor hun begonnen de tennisspe-
  len of de hockeywedstrijden van de kinderen
  Toen de kerken écht leegliepen, kwam er de
  mogelijkheid koffie te drinken in de hal van de kerk zélf, waartoe vele banken werden weggenomen, maar de omschakeling kwam te laat en heeft het niet mogen baten.
  De dienst en interesse in de naaste en de
  maatschappij om ons heen werd veelal ook
  overgenomen door vroeger het Capitool, nu
  Buitenhof en zit men sharp 12.00 uur aan
  de koffie, en zijn de begrenzingen door de
  kerk (in visie gebracht) wég genomen en wil
  men zich trachten breed maatschappelijk te
  oriënteren, op die nááste en weet men weinig tijd te hebben om oorzaken te achter
  halen, tot en met bezig zijnde met de ge-
  volgen van áárds denken, en doen.
  Men is eerder gehouden in het NU en de toe
  komst te leven, dan zich nog langer te be-
  kommeren en neurotisch te verdiepen in het
  verleden, dát kost te véél tijd.

  Reactie door Madelief — maandag 13 februari 2006 @ 8.46 uur

 39. Darwin was een groot geleerde. Zijn evolutietheorie, die is ontstaan na jarenlang nauwgezet onderzoek, met name in Zuid-Amerika, is heel baanbrekend geweest, en is nog steeds de beste verklaring voor de ontwikkeling van het leven op aarde, al zijn er nog hiaten.

  Religie is geen wetenschap. Het gaat om totaal verschillende aspecten van het menselijke bewustzijn. Het is totaal vruchtbaar om religie met wetenschappelijke methoden “te lijf” te gaan. Het bestaan van een God kan niet wetenschappelijk worden “bewezen”, maar evenmin als hypothese wetenschappelijk worden gefalsifieerd. (Wat volgens de meest gangbare wetenschapsopvatting zou moeten gebeuren).
  Het is daarom goe mogelijk als wetenschapper religieus te zijn. De “intelligent design”-beweging is verkeerd bezig doordat ze religie en wetenschap juist weer wél vermengt. Een stap terug, dus.

  @ Fjodor (14):

  Na de oerknal zijn in de loop der tijd door wisselwerking steeds ingewikkelder atomen en moleculen ontstaan. Voor het ontstaan van leven is met name koolstof vereist. Het leven op aarde is ontstaan door een combinatie van een groot aantal factoren, waarbij ook het bestaan van water, de ontwikkeling van de dampkring, de afstand van de aarde tot de zon (waardoor de temperaturen op aarde relatief slechts een zeer geringe variatie -rond het vries/smeltpunt van water- bestrijken, echt waar!) enorm belangrijk zijn. Het eerste leven bestond uit eencelligen in het water. Landdieren zijn pas veel later ontstaan uit zeedieren, die op het land kwamen.
  Ons zonnestelsel (dus ook de aarde) bestaat al ongeveer 4,5 miljard jaar, maar het leven op aarde is nog slechts ongeveer 500 miljoen jaar oud. En de mensachtigen pas ongeveer 2 miljoen jaar. De mensheid is dus nog maar een nieuweling op aarde…..

  Reactie door Olav Meijer — maandag 13 februari 2006 @ 10.35 uur

 40. Sorry, eerste zin van het tweede blokje: het is totaal ONvruchtbaar!

  Reactie door Olav Meijer — maandag 13 februari 2006 @ 10.41 uur

 41. @ olav,

  Je beantwoordt de vraag niet.

  koolstof, atomen moleculen e.d zijn leuk, maar blijven uiteindelijk bouwstenen.

  De vraag is: in den beginnen was er géén leven en plotsklap was er wél leven, hoe primitief ook. Dit wordt er niet verklaard door alleen toevoegingen van bouwelementen.

  Ik geloof niet zo in het ‘leven’ als louter een chemische fabriek. Het is nog nooit gebeurd dat iets levend gemaakt werd door een chemisch proces wat dood is

  Er zijn genoeg bewijzen dat er meer is dan wij zien, alleen gaan (de meeste) wetenschappers er aan voorbij. Zij houden vast aan hun paradigma.

  Nu, met de opkomst van de quantum-mechanica en de nieuwe revolutionaire stringtheorie, zie je dat de wetenschap steeds meer de oude meesters (Darwin en Newton) herziet.

  Zelfs de big-bang theorie is gehuld in raadsels. Er werd gesteld dat alle materie en tijd in een micoscopisch punt samen was gebald en bij een gigantische explosie het heelal gevorm werd.
  ongelofelijk om dit voor te stellen als we weten dat er miljoenen sterrenstelsel zijn, waarin ieder sterrenstelsel honderdduizenden zonnen stralen, die waarschijnlijk tientallen planeten per zon omzich heen hebben draaien.
  En dit paste allemaal in één microscopisch puntje
  En dan nog de bewering ‘zonder tijd’.
  Als er geen tijd is (of stilstaat) is er ook geen beweging. Als er geen beweging is dan kan er ook geen explosie zijn. Dus zal er toch iets moeten zijn die zo’n explosie heeft veroorzaakt (buiten onze dimentie)
  De wetenschap heeft de Big-bang theorie omarmt, maar weet eigelijk niet wat zich er nu precies afgespeeld heeft.
  Zoe zie ik de theorie van Darwin ook. Waardevol, en heeft de mensheid verder geholpen, maar geeft maar een gedeelte aan van de werkelijkheid weer.
  Er zit veel meer achter, dat de wetenschap (nog) niet kan verklaren.

  Natuurlijk is de oorsprong van het leven ook niet terug te vinden in het Katholieke geloof. Dat God Adam maakte uit klei en daar een rib van pakte om Eva te maken is lachwekkend. Ik ik ben het met jullie eens dat de neo-cons dit verhaal aan de mensen willen verkopen zodar ze onder de noemer van het katholieke geloof zichzelf kunnen verrijken.

  Reactie door alexander — maandag 13 februari 2006 @ 11.13 uur

 42. @39 Olav,
  En hoe zijn we geworden wat wij nu zijn?
  Ergens moet er in de evolutie iets gebeurt zijn waardoor de mens met, zoals dat zo mooi heet: rede begiftigd is. Of was dat een logische ontwikkeling op DNA niveau? In de film a space odessy 2001 van Kubrick laat hij zien dat onder invloed van een monoliet ( als symbool voor wat?) in de prehistorie aapachtige een bot gebruikte om vijandelijke apen de hersens mee in te slaan. Het eerste teken van evolutie met als hedendaags resultaat dat ik nu met mijn vingers op een plastic ding met knoppen zit te tikken om zodoende te kunnen communiceren.

  Reactie door Gandalf — maandag 13 februari 2006 @ 11.36 uur

 43. GOD BESTAAT !!!!! ZEKER WETEN !!!! de nasa zal hem vinden op mars .

  Reactie door ,texas, henkie — maandag 13 februari 2006 @ 11.50 uur

 44. Op internet kan ik hedt niet terugvinden, maar oude indiase geschriften teken al een theorie op dat de circle of univers (en ik noem nu dus maar een groot getal) eens in de 38 biljard jaar plaatsvind. Uitdijing, inkrimping, explosie.
  Dat daar sterren stelsels uit voortkomen is niet zo gek op zich, want blaas maar eens een magneet op boven een oppervlak dat bezaaid is met naalden, elk brokje magneet krijgt een stel naalden om zich heen.

  Hoe dan ook, zelf ben ik van mening dat er een ontwerp(er) is. In geen 100 miljard jaar zal er bijv. een auto ontstaan en die is toch veel simpler dan een mens, een oog, hersenen, dieren klagen niet mensen wel etc.

  Reactie door B arend — maandag 13 februari 2006 @ 12.00 uur

 45. texas Henkie

  ;-)

  Reactie door alexander — maandag 13 februari 2006 @ 12.04 uur

 46. Hallo Jan,
  Hoe een en ander ontstaan is, zal me zo een zorg zijn. Waar het bij mij om gaat is:
  “Wat doen we er mee????????”
  We zouden kunnen beginnen met wat meer acceptatie naar elkaar.
  Groet,
  Amita

  Reactie door Amita — maandag 13 februari 2006 @ 12.04 uur

 47. Blijven we nog de vraag houden over lilli-
  putters enerzijds en reuzen anderzijds.
  Ook of de mens mogelijk wel écht aan het
  evolueren is.

  Helaas te weinig hoogbegaafden om daar een
  wetenschap op los te laten, maar het zou
  wel degelijk de moeite waard zijn, nu er
  met scans zoveel zichtbaar, opvallend, dan
  wel afwijkend kan worden bezien en moge-
  lijk erdoor bewézen.

  Als, ik meen het serieus, Accept stelt dat
  de mannen het niet zo getroffen hebben met
  hun áfwatering, kan ik me nog voorstellen
  dat tussen de periode van dier naar mens er
  mogelijk ándere afmetingen en verhoudingen
  bestonden. Mogelijk is het voordeel dat ze
  op hun oudere dag minder snel aan de incon-
  tinentieluiers vastzitten, juist door die
  kronkelingen. Ik stel me dan maar zoiets
  voor als een indirecte, onzichtbare knel-fitting. Ook vergeet hij misschien dat die
  kronkelingen er juist zijn i.v.m. de varia-
  bele lengte van alle dag! Zo onvolmaakt kan
  ik dát dus niet vinden, zeker niet in combi
  natie met de paralelle gang ernaast die ge
  makkelijke verdeling van vloeistofruimte mo
  gelijk moet maken. (Wáár is die bioloog of
  uroloog hiér in de zaal, die daar zijn visie van de praktijk over laat horen?)
  Overigens we kunnen nu e.e.a. herleiden tot
  2 milj.jaar terug wat de mens betreft,maar
  vraag ik me dan af wát kan er daarvoor nog
  voor desastreuse enge dingen gebeurd zijn
  in die ongeveer 4,5 miljard jaar ervóór?
  Wie zegt mij niet, dat als op een gegeven
  moment de Dino totaal is uitgestorven, wat
  er mogelijk nog láng daarvóór de toenmalige
  méns mogelijk kan zijn overkomen?

  Nooit kreeg ik een antwoord op die eventu-
  ele mogelijkheid.
  Nog altijd kun je het een wonder noemen dat
  de meest primitieven onder ons, nog altijd
  hérsens én gevoel én verantwoordelijkheids-
  gevoel bezaten in een tijd dat je dat niet
  voor mogelijk zou houden.

  Binnen die verschillende vormen van evolutie zijn nog steeds veel dieren een
  strálend voorbeeld van hoe het eigenlijk
  tussen ons ménsen ook zou moeten zijn.
  Zo had ik vroeger een lijster in mijn tuin
  die op (vergelijkend met de piano) elk jaar
  steevast op dezelfde hoogte G-C-D-E-C-E
  floot, glashelder en ontzettend zuiver!
  Uiteindelijk zag ik hem in de nesteltijd
  tegen een auto te pletter slaan en ik had
  het er moeilijk mee. Ergens heb ik mogelijk
  nog een cassetebandopname (bewijs).

  Ons hoofd met nog onontgonnen hersendelen
  kan niet echt uitdijen want zou te zwaar op
  de romp rusten, zei men mij en de elleboog
  gewrichten waar in een prehistorisch tijd-
  perk de vroegere knie gewrichten. Het ont-
  staan en vermenigvuldiging van de kangeroe
  is wel één van de allermooiste mogelijkhe-
  den.

  Wat een geluk dat Discovery en National Geo
  grafic ons zoveel vertellen en Animal Planet niet te vergeten, en absoluut ook ik
  hang e.e.a. niet op aan een Intelligent
  Design, maar in wat voor samenleving zijn we bezig als mensen nog geacht worden de
  Schepping in 7 dagen te moéten gelóven! ??
  Zouden mensen met een relatief kleine woor-
  denschat in hun taal, soms ook langer leven
  doordat ze daarop in hun leven heel veel
  energie kunnen besparen?
  Waarom lijkt het dat ons bottenstelsel dege
  nereert en hebben wij nieuwe gewrichten
  nodig, te weinig beweging, of worden we te
  oud, t.o.v. vroeger?
  Is DNA onderzoek bij mensen die 90 en ouder
  worden niet eigenlijk iets dat men moet toe
  staan te laten onderzoeken, postuum?
  What nex Olav?

  Reactie door Madelief — maandag 13 februari 2006 @ 12.13 uur

 48. Wat een hoop onzin is hier gepost zeg, alsof geloof in schepping iets achterhaalds zou zijn. Ook onder wetenschappers (meestal niet de minste) kom je mensen tegen die in een ontwerper geloven. Bovendien is een oerknal is ook een geloof: waar het redeneren ophoudt veronderstel je een knal waarmee alles begint. Daarmee beantwoord je overigens nog niet de vraag waarom je op aarde bent, dus een leuk geloof is het niet.

  Een vogel zingt om zijn Schepper te loven. Als hij niet door het dichte struweel aan onze blik onttrokken is, zien wij hoe zijn vedertjes in bonte kleurenpracht medetrillen met zijn zang, wat mijn woorden duidelijk bevestigt.
  “Ik stond eens in de vroege zomeravond samen met de cultuurfilosoof Eddy Kleingeld naar zulk een vogelken te kijken en te luisteren, en deze Eddy Kleingeld had een geheel andere opvatting dan de mijne, die dan ook geheel onjuist was. Volgens hem zaten er in het dier, die vogel dus, allemaal klieren die het aan het zingen zetten om zodoende zijn gebied af te bakenen en een andere vogel tot geslachtsverkeer uit te nodigen. Ik geloofde dat niet en U gelooft het natuurlijk ook niet, maar die Eddy geloofde alles, als het maar ergens in stond, al wist hij natuurlijk niet meer in welke krant of periodiek het was. Ik zeide dus die vogel die heb helemaal geen klieren, daar is hij trouwens veel te klein voor, maar jij hebt wel klieren, gewoon in dat misvormde suikerzieke nichtenlichaam van je want je bent tegen God terwijl die vogel gewoon uit zichzelf, spontaan dus, een geheel lied voor God zingt dat niemand hem geleerd heeft, intuïtief dus, door een diepe vroomheid. Wist jij dat bijna alle vogels katholiek zijn, zelfs als ze niet zingen? Ik heb jou nog nooit horen zingen, want dat kun je niet. Wel een rare vogel, die Eddy, vindt U ook niet?”

  Reactie door Gerard R. — maandag 13 februari 2006 @ 12.31 uur

 49. Jan dat debat is nooit weg geweest. Ten minste als je een ingenomen, niet te verlaten stelling, debat wilt noemen.
  Ik onderken aan de kant van de wetenschaps aanhangers, niet aan die van de wetenschap zelf, een benadering van de evolutie theorie, die elke theocraat niet zou mistaan. Er zou bewijs zijn.
  Nu beste ijveraars voor deze input is “geen” bewijs en elke serieuze wetenschapper die deze “theorie”, let op het woord “theorie”, serieus neemt zal dat erkennen, dat onderkennen en daar proberen rekening mee te houden bij het trekken van conclusies.
  De evolutieleer is een op wetenschappelijke aanvaarde logica gebaseerde theorie. Voor deze theorie is geen bewijs, wel zijn er sterke aanwijzingen, vooral ook gebaseerd op logische redeneringen, die de theorie aannemelijk maken. Overigens iets beters heeft de wetenschap ook niet. De theorie wordt bijvoorbeeld onderbouwd door de beschrijving van bijvoorbeeld paleontologen. Zij bouwen een theorie op over voorgangers en wellicht opvolgers van een gevonden fosiel en daarmee wordt dan, wederom op logische redenerende wijze een stukje aan de theorie toegevoegd.

  Echter ook de creationisten hebben een niet bewijsbare these, en die these is zelfs in strijd met de heersende opvattingen aangaande de logica, let op het woord heersende, immers voor Darwin vonden alle wetenschappers het kennelijk logisch wat door de creationisten wordt aangehangen.

  Ook DNA draagt geen hard bewijs aan voor de evolutie theorie. Met DNA lijkt het mogelijk om verwantschappen aan te tonen, maar men kan er niet mee aan tonen op welk moment iets is ontstaan. Dus kan het even zo goed zijn dat alles, ook binnen verwantschappen in één maal is ontstaan. Dat is dan wel tegen de heersende opvattingen betreffende de logica in, maar het is wel overeenkomstig Gods woord en dat telt voor de creationisten nu eenmaal en Gods woord hoeft niet aan de criteria van de heersende logica te voldoen, want de grote creator is in deze optiek de enige die het bij het juiste eind kan hebben.

  Kortom, DNA levert geen bewijs voor de evolutie theorie. De evolutietheorie is wel het enige goede stuk gereedschap dat we hebben om op een logische wijze een opeenvolging van soorten en onderlinge verwantschappen logisch te verklaren.

  De creationisten hebben geen enkele logische verklaring, ook niet met de ID-theorie voor hun beweringen en ook geen hard wetenschappelijk bewijs.

  Echter de creationisten hebben, naar hun idee, een veel sterker iets en wel het woord van God zelf en daar kan geen wetenschapper tegen op.

  En zo is er dus gewoon geen debat mogelijk en overigens is zo’n debat ook niet interessant, een welles nietes verhaal levert nu eenmaal alleen maar irritaties op en is volkomen overbodig.

  Het uitsluiten van een door de wetenschap aanvaarde theorie in het onderwijs, dat is wel levens gevaarlijk en zal dus met alle middelen moeten worden tegen gegaan.

  Roelf

  Reactie door Roelf van Bergen — maandag 13 februari 2006 @ 13.00 uur

 50. Een kauw krast op een rulle tak,
  het dier denkt aan zijn eten.
  Per vloek vergast een bullenbak
  de biertent op wat scheten

  Reactie door Emiel — maandag 13 februari 2006 @ 13.06 uur

 51. @35, Alex, ieder mens is uniek, heftige gelovigen willen dat niet erkennen, immers je bent pas iets als je hun geloof aanhangt!In mijn ogen doet dit dus af aan het geloof, welk geloof dan ook, respect dient ieder mens te erkennen!

  Reactie door Sabineke van Schie-Pleines — maandag 13 februari 2006 @ 13.23 uur

 52. @Alexander

  Nou ik zal toch een poging wagen.

  Ik ga niet in op de big bang, want daar weet ik te weinig van af. Ik begin bij het ontstaan van de aarde en hoe het leven ontstaan kan zijn. Hecht geen absolute waarde er aan, want ik ben geen expert; het geeft ruwweg aan hoe een aantal wetenschappers er over denken.

  Bij het ontstaan van de aarde was die door het samentrekken van materie erg heet. Na ongeveer honderd miljoen jaar heeft er een botsing met een ander hemellichaam plaatsgevonden. Daaruit is de maan ontstaan. Door de enorme verwoesting kan het leven pas daarna ontstaan zijn.

  Na de botsing was d aarde weer heel heet. Zo heet dat het water gasvormig was, dat is heter dan bij dampvormig. Er was toen al ongeveer evenveel water aanwezig als nu. Dat betekent dat de hele atmosfeer voor 99% uit water bestond, vermengd met gassen als koolzuur, methaan en stikstof. Ook waren toen van veel metalen met een laag smeltpunt behoorlijke hoeveelheden damp aanwezig. Omdat al het water gasvormig was, was de druk onderin ongeveer 300 atmosfeer (nu 1 atmosfeer). Verder was de temperatuur vlak boven het veel voorkomende lava misschien wel 1000 C of hoger. Naar boven toe koelde de atmosfeer af. Je hebt dus en atmosfeer waarin allerlei temperaturen, met name hoge temperaturen en drukken voorkomen. Dat is ideaal voor allerlei chemische reacties.

  Doordat zuurstof bij de vorming van gesteentes steeds meer aan metalen gebonden werd, ontstaat er een gebrek aan zuurstof. Dat geeft aanleiding voor het koolzuur om ketens te gaan vormen, die ketens worden steeds langer. Door die langere ketens ontstaan er allerlei ‘organische’ moleculen die bouwstenen voor nog ingewikkelde gaan vormen. Het is een kansproces van allerlei moleculen die gevormd kunnen worden. Op een gegeven moment ontstaat er een molecuul dat een bijzondere eigenschap heeft. Het kan zichzelf kopiëren. Je kunt je dat voorstellen als een minuscuul klein stukje DNA-achtig molecuul. Iets dat tegenwoordig verkregen wordt door het DNA op te knippen; het kan zich dan in een reageerbuis ook razendsnel kopiëren.

  Zo een molecuul kan best al binnen tien miljoen jaar ontstaan zijn. Het grappige is dat zodra er een zichzelf kopiërend molecuul is, de aarde binnen een paar jaar er helemaal mee vol zit, zelf als het kopiëren een half uur zou duren (een half uur is in de chemie verschrikkelijk lang). Alle grondstoffen zijn dan opgebruikt en het wordt zeer onwaarschijnlijk dat opnieuw zo een soort molecuul gevormd wordt. DNA is rechtsdraaiend. Doordat het eerste molecuul zichzelf razendsnel gereproduceerd heeft, hebben al die moleculen dezelfde draaiing; dat beantwoordt meteen de vraag waarom er geen linksdraaiend DNA bestaat.

  Boven de hete lava vallen moleculen ook weer uiteen en combineren weer. Bij al die processen ontstaan er zo nu en dan verschillen door de toevallige aanwezigheid van andere moleculen. Daardoor ontstaat er een evolutie binnen de moleculen. De moleculen die het snelst kopiëren gaan overheersen. Daarna krijg je moleculen die andere moleculen gaan aantasten enz.
  Die moleculen hebben nog een eigenschap, nl. dat ze elektrische dipolen zijn. Water moleculen zijn ook dipolen. Daardoor gaan de DNA-achtige moleculen water aantrekken en ontstaan er een soort bolletjes met een grote waarover die dipoolkrachten effectief zijn. Uit de huidige praktijk weten we dat dat soort bolleltjes door zwakkere dipoolkrachten over het oppervlak een soort vlies aanmaken. Nu heb je dus een DNA-molecuul met daarom een laag vloeistof en daaromheen een vlies of membraan. Zoiets zou je misschien een cel kunnen noemen, maar of dat al leven is, dat is een andere vraag.

  Vanuit die primitieve zichzelf reproducerende cellen, ontstaan door wisselende omstandigheden voortdurend verschillende en ingewikkelder vormen. En je zou kunnen zeggen dat daarmee de evolutie van het leven is begonnen. De defensief het sterkste en tegelijk vraatzuchtigste cellen winnen het steeds.

  Reactie door Drob — maandag 13 februari 2006 @ 13.25 uur

 53. Voor de goede orde: elk leven is een cemische fabriek. Niets meer en niets minder. De evolutie spreidt zich over miljarden jaren uit. Om dat allemaal te begrijpen, moet je wetenschapper zijn. Zelf ga ik op mijn eigen ervaring en gevoel af: de aarde bestaat beslist veel en veel langer dan iets meer dan de 6000 jaar van de I.D. Zo niet, dan worden we allemaal gefopt. Zo is er inmiddels ook een stelling die beweert dat het heelal hol is en de aarde wel degelijk het middelpunt daarvan… :D

  Reactie door L.M. Lembeck — maandag 13 februari 2006 @ 13.39 uur

 54. @51 sabineke de mens is niet meer zo uniek, de wetenschap plaatst jou en mij zo in een hokje. Fysiek, mentaal en kwa IQ, EQ enz.
  Wellicht daarom de wens het middels bezit toch dan maar te compenseren, je bent ‘meer’ met meer bezit.
  In de natuur gaat dat niet zo op, want in de voedselketen kunnen alle dieren voldoende te eten hebben, ‘maar de leeuw is nu eenmaal koning’, ook een mens wint he tniet van een leeuw in een 1:1 gevecht.
  Maar met een geweer komen we een heel eind, het is bijna oneerlijk. Onderling doen we het ook zo.

  Dat geloof de mens niet zou promoten alles uit zichzelf te halen ben ik volledig met je oneens. Dat er geloven tussen zitten die neigen naar ‘uniformiteit’dat is op zich wel zo, dat weer wel. Maar als 1 vis wit is, dan zijn niet alle vissen dat.

  Reactie door B arend — maandag 13 februari 2006 @ 13.48 uur

 55. Na vele jaren viert de PvdA’ers feest, zij bestaan 60 jaar waaraan hebben zij dat te danken aan zich zelf? Aan Darwin? Een rotsvaste overtuiging? Aan een god die hun de richting wijst? Ik weet het niet, in iedergeval was er een aanleiding een feestje te houden. De Nostalgie werd van zolder gehaald, zelfs de Internationale werd extra opgepoetst( is driemaal gezongen). Ik dacht bij mijzelf, halen zij nog hun doelstelling uit Februari 1946? Ik weet het niet maar ik weet wel dat het niet mijn partij is alleen al dat men de arbeiders vergeten is. Er zijn heel wat zogenaamde semi intellectuelen in die partij die zeggen “Ik heb niets tegen arbeiders maar zij stinken zo naar zweet”. Hoe men in 1946 er over dacht kun je lezen op
  http://members.home.nl/h.hiensch/pvda-begin.rtf Deze scan was moeilijk te realiseren hij komt uit “De Baanbreker” een socialistisch weekblad voor politiek en cultuur. Datum 2 februari 1946. Wat er in 60 jaar allemaal kan veranderen. Wouter Bos heeft op die feest avond zich uitgelaten tegen het CDA en VVD, wat zal het worden?

  Reactie door h.hiensch — maandag 13 februari 2006 @ 15.08 uur

 56. @ Drob,

  Je schrijft een mooit verhaal, en mag ik de conclusie trekken dat je vertelt dat de evolutie eigelijk een Darwinistische survival of the fittest is. Moleculen die zich niet aanpassen verdwijnen ten gunste van de moleculen die dit wel konden.

  Het komt er dus kort op neer wat Lembeck zegt: het leven is louter een chemische fabriek. Klopt dit een beetje?

  Reactie door alexander — maandag 13 februari 2006 @ 17.02 uur

 57. @54,B arend,Dat unieke uit zich in dat geen iris, vingerafdruk, gencombinatie, het zelfde is!Het rubriseren van de mens toont naar mijn idee juist het tekort aan acceptatie van verschil. Ik bedoelde niet dat geloof niet het beste uit zichzelf haalt, ik bedoelde dat ze zieltjes willen winnen en dus niet kunnen/willen accepteren dat er mensen zijn die zonder kunnen.

  Reactie door Sabineke van Schie-Pleines — maandag 13 februari 2006 @ 17.07 uur

 58. @1 Drob
  The missing link?
  Nou, dat is toch wel duidelijk!

  Die missing link zijn jij en ik (als ik zo vrij mag zijn)de huidige ‘mens’.

  Of dacht je in al je arogantie dat wij het eindprodukt zijn?

  Kijk maar na rommel!! :-)

  Reactie door rommel — maandag 13 februari 2006 @ 17.15 uur

 59. Wetenschap is niet ideologisch, het is pragmatisch.

  Midden vorige eeuw was er een andere theorie die ongeveer dezelfde reactie opriep bij het atheistische deel van de bevolking als intelligent design (ID) tegenwoordig.

  De voorkeur ging toen uit naar het idee van een steady state universum zonder begin of einde. Ook toen was het conflict dat de oerknal-hypothese had de deur open deed voor een schepper. Ook toen was de vraag: Wat knalde er dan?

  Met de tijd (omdat men nieuwe vragen stelde) kwamen er steeds meer bewijzen voor een big bang en tegen een steady state universum. Ook bleken de filosofische tegenwerpingen niet echt relevant te zijn voor de wetenschap.

  ID is de hypothese dat er geen andere verklaring is voor de biologische systemen die we zien dan dat het ontworpen en gebouwd moet zijn door een intelligentie. Min of meer hoe forensische onderzoek naar een misdrijf het verschil kan aantonen tussen een toevallige samenloop van omstandigheden of gepland opzet.

  Over de herkomst van de ontwerper kan weinig meer gezegd worden dan dat deze intelligent is en over behoorlijk geavanceerde technologie beschikt. Bovennatuurlijk is echter niet noodzakelijk. Voor de vraag na onze herkomst is dat natuurlijk ook niet van toepassing: Dat een televisie gemaakt is lijkt vanzelf sprekend ook al weten we niet wie het gemaakt heeft en waar deze persoon verdaan kwam.

  Darwin en zijn tijdgenoten hadden de “luxe” van onwetendheid: voor hun waren cellen eenvoudige klonters gelei die er niet echt toe deden. Tegenwoordig ligt dat echter anders. Wij leren steeds meer over de werking van het leven en hebben een wereld van nano-technologie en ingewikkelde programmatuur ontdekt.

  Steeds meer mensen van uit de kant van wiskunde, natuurkunde en informatica beginnen vraagtekens te zetten bij de redeneringen van de biologen. De basis van de moderne evolutie: geleidelijke aanpassingen door mutaties en natuurlijke selectie wordt steeds minder geloofwaardig nu wij zelf ervaring krijgen met software ontwikkeling.

  ID is een hypothese nog geen theorie. Er zullen heus wel mensen zijn die het verder gaan onderzoeken. Als met de tijd blijkt dat het een betere verklaring is dan evolutie zal het de nieuwe theorie van het leven worden, zo niet zal het snel genoeg vergeten worden.

  Het heeft daarom geen zin om er tegen te vechten want zonder onderzoek kunnen we onmogelijk weten of de hypothese de moeite waard is.

  In de USA is de discussie voornamelijk gaande tussen radicale atheïsten aan de ene kant en fundamentalistische christenen aan de andere kant. De discussie is niet zo zeer over evolutie of ID maar over macht en geld.

  Niemand maakt zich druk over het vervangen van het de klassieke mechanica van Newton door de Relativiteitstheorie van Einstein. De eenvoudige reden is dat het de meeste mensen niets uitmaakt. Evolutie en ID treft mensen echter in hun ideologie en dit leid soms tot extreme gevolgen.

  Wetenschappers mogen dan hun eigen ideologie hebben, de theorie is dat met de tijd deze individuele voorkeuren zich wederzijds tegen elkaar wegstrepen en dat er we zo langzaam steeds dichter bij een objective waarheid komen.

  Reactie door Gideon — maandag 13 februari 2006 @ 17.40 uur

 60. Dag allemaal, Wat mij zo bezig houdt is de vraag wat een uiteindelijk antwoord “er toe zal doen”… Stellen we ons deze vragen met het doel om hier consequenties aan te verbinden die ons geweten ondersteunen of juist niet? Maakt het iets uit of een “designer” aan het werk was of een “oerknal” voor hoe we elkaar bejegenen?
  Hebben we een “alterego” als God (of welke “designer” dan ook)nodig om ons “in het gareel” te houden of leren we te vertrouwen op wat inherent is aan het “eenvoudig menszijn” mét ons aangeboren gevoel van empathie en met al onze onhebbelijkheden? Kunnen we niet “eenvoudigweg” leren dat hetgene dat ons gelukkig maakt (en dan in samenhang met elkaar!) waarschijnlijk ook het goede is? Is een antwoord om wie of wat ons heeft doen ontstaan werkelijk noodzakelijk om daar samen uit te komen?? Buitengewoon interessant dat deze debatten gaande zijn, vind ik en ik hoop dat we er uiteindelijk achter komen dat juist het feit dat er mogelijk geen eenduidig antwoord is, ons zal doen beseffen dat we genoegen moeten nemen met wat waarneembaar goed voelt.

  Reactie door Madelijne Pleines — maandag 13 februari 2006 @ 19.08 uur

 61. Toevallig geloof ik wel dat er 2000 jaar geleden een kind is geboren uit een onbevlekte ontvangenis. Het is ook zeer aannemelijk dat het kinneke geboren is in een stal en warm gehouden werd door de dieren. tevens geloof ik dat er toevallig drie koningen in de woestijn liepen die toevallig wel even een ster volgden en zo hun cadeaus konden brengen. Ook de ontsnapping door de rode zee naar het heilige land geloof ik in. Een beetje meer respect voor de gelovige op dit forum graag.En dan die Darwin, een oerknal?????

  Reactie door rob — maandag 13 februari 2006 @ 19.49 uur

 62. Voor mij staat vast dat er geen god of creator betrokken is geweest bij het ontstaan van de dingen. Zolang het ‘geloven’ er bij de mens in geslagen moet worden heeft het niets met de alom geroemde ‘verhevenheid’ te maken maar meer met overheersen en overheerst worden.

  Reactie door hanri — maandag 13 februari 2006 @ 19.54 uur

 63. Sorry, was even aan het denken bij reactie 60. Eigenlijk weet ik niet waar ik vandaan kom. Een oerknal of een schepper? Wat ik wel weet is dat de wereld uiterst precies in elkaar zit. Het is eigenlijk niet te bevatten.Is er wel een schepper, dan bedoelt hij het waarschijnlijk anders dan de meeste gelovigen denken. Ik neig om de evolutietheorie van Darwin te geloven. Maar dit is ook slechts een theorie. Hoe langer je erover denkt, des te onbevattelijker wordt het. Ik geloof in respect voor de medemens. Darwin of God, ik denk dat beide dit zo bedoelt hadden.

  Reactie door rob — maandag 13 februari 2006 @ 20.15 uur

 64. Wat mij vooral opvalt op in de reacties is dat de meeste mensen helemaal geen moeite genomen hebben om ook maar iets over ID te lezen of op te zoeken. Vooral het gegeven dat men ID op een hoop gooit met (het onzinnige) creationisme is een duidelijk demonstratie van vooroordelen zonder nauwkeurige kennis.

  Creationisme zegt dat de wereld 6000 jaar geleden in 6 etmaal werd gemaakt. Dat is bewijsbaar onzin.

  Er zijn binnen ID meerdere ideeen over hoe het zou kunnen werken:

  Enkelen stellen dat het leven door een intelligentie werd gestart en dat de hele evolutie min of meer van te voren was in geprogrammeerd. Deze mensen hebben dus geen probleem met de hypothese van common descent, het vereist dan echter wel een verklaring voor het ontbreken van fossielen van tussenvormen.

  Anderen stellen dat de ontwerper enkele levensvormen gemaakt heeft en vervolgens hebben deze zich ontwikkeld tot de tegenwoordige verscheidenheid. De hypothese van common descent is dan wel een probleem, het ontbreken van fossielen van tussenvormen is dan natuurlijk geen probleem meer.

  Weer anderen hebben nog andere gedachten hierover en elk baseert zich daarbij op bekende resultaten van wetenschappelijk onderzoek. Elk van deze ID hypotheses doet voorspellingen en kan onderzocht worden op geldigheid.

  En zijn er vele verschillende ID gebaseerde hypotheses.

  Zelfs als ID op niets uitloopt hebben we tenminste nieuwe vragen gesteld die de wetenschap verder vooruit brengt.

  Reactie door Gideon — maandag 13 februari 2006 @ 20.31 uur

 65. Wellicht vind men het hier wel interessant om God’s Debris van Scott Adams te lezen?

  Reactie door Gideon — maandag 13 februari 2006 @ 20.36 uur

 66. #60 “Hebben we een “alterego” als God (of welke “designer” dan ook)nodig om ons “in het gareel” te houden”

  Ik mag hopen van niet, deze ‘God’ laat de boel tot op de dag van vandaag anders behoorlijk ontsporen!

  Reactie door hanri — maandag 13 februari 2006 @ 20.38 uur

 67. @66,hanri,Zijn het niet de mensen die het laten ontsporen?Al dan niet onder het hoofdstuk geloof?

  Reactie door Sabineke van Schie-Pleines — maandag 13 februari 2006 @ 21.06 uur

 68. @Alexander

  Oorspronkelijk is naar mijn mening en vele anderen het leven als een chemische fabriek begonnen. Eigenlijk is het leven nog steeds een chemisch proces, maar wel eenproces met heel speciale eigenschappen.

  Dat velen denken dat het leven waarschijnlijk zo begonnen is, is de reden dat men ook op andere planeten die nu ongeschikt zijn voor leven naar sporen van leven zoekt. En op aarde zoekt men nu ook naar leven op heel vreemde plaatsen, zoals gesteentes onder de diepe delen van de oceanen. Het zou dus best zo kunnen zij dat leven op planeten zich op dat soort plaatsen heeft teruggetrokken. Maar dan moet je waarschijnlijk wel aan alleen eencellig leven denken.

  Reactie door Drob — maandag 13 februari 2006 @ 21.49 uur

 69. Een theorie bij een theorie net als een geloof een geloof.

  Reactie door Ger — maandag 13 februari 2006 @ 22.35 uur

 70. bij moet natuurlijk blijft zijn.

  Reactie door Ger — maandag 13 februari 2006 @ 22.36 uur

 71. @Ger

  Een geloof in de vorm van godsdienst of ID sluit aan op nooit waargenomen verschijnselen.

  Een theorie sluit aan op waargenomen verschijnselen.

  Reactie door Drob — maandag 13 februari 2006 @ 23.09 uur

 72. 63) Dat zou heel goed kunnen, dat beiden dit zo (goed) bedoeld hebben, ik kan me zelfs niet anders voorstellen, maar gaat het er niet om dat wij het “hier en nu” goed bedoelen? Zijn de eventuele bedoelingen van wie of van wat ons heeft doen ontstaan relevant voor ónze beste bedoelingen, moeten we sowieso niet met meer respect en solidariteit met elkaar omgaan of hangt dit af van “wat ons hier bracht en van wat het ons brengt”??? Dat mag ik toch niet hopen!

  Reactie door Madelijne Pleines — maandag 13 februari 2006 @ 23.10 uur

 73. Het onstaan v.h. heelal heeft niets met een chemische fabriek te maken; het begin is volkomen abstract, en wat de wetenschap erover zegt is fragmentarische speculatie, eigenlijk geen wetenschap dus. Leven is heel veel later onstaan, kosmisch gezien kort geleden, en is maar een deel v.h. grote verhaal, een heel klein deel. Voor die notie hoef je geen wetenschapper te zijn, maar iemand met een open mind en een gezond voorstellings-vermogen, een dichter of een filosoof dus.

  Reactie door Jan-Peter — dinsdag 14 februari 2006 @ 3.27 uur

 74. Ik “geloof” wel degelijk in de oerknal want het heelal dijt uit. Alleen, ik vraag me af, wat was er vóór de oerknal. En waar? Niets is niet voor te stellen. Ook ledigheid is iets. Misschien dat in deze de dimensie “tijd “ een rol speelt. Mijn geest is te beperkt om e.e.a. te bevatten. Wie het weet mag het zeggen.

  Reactie door Gandalf — dinsdag 14 februari 2006 @ 8.59 uur

 75. test

  Reactie door Olav Meijer — dinsdag 14 februari 2006 @ 9.20 uur

 76. @Gandalf, off topic en on:
  Ledigheid komt volgens mij niet voor in jouw woordenboek, gezien de vele leuke inzendingen voor promotie materiaal van SP!!

  Reactie door Sabineke van Schie-Pleines — dinsdag 14 februari 2006 @ 10.15 uur

 77. @35 Sabineke
  Natuurlijk heb je gelijk.
  Waar ik op doel is, dat meer nog dan het vermogen tot denken het unieke zit in de mogelijkheid van (zelf)besef.
  Besef hoeft niet perse afhankelijk te zijn
  van denken of geloven maar meer van directe waarneming.
  Zo kan b.v.het besef iets niet zeker te
  weten,vergezeld gaan van een adequater gedrag als in vermeend weten.
  (Denk b.v aan milieu).
  Willens en wetens kan de mens handelen tegen iedere vorm van een besef in.
  Bij gebrek aan bewijs dus.
  Wanneer ik mijn pc in elkaar prik heb ik natuurlijk kennis nodig. De kennis coor praktische en technische zaken dus.
  Maar op levensbeschouwelijk vlak kom je met besef een heel eind verder.
  Niet waargenomen geeft het dus de gelegenheid tot het creëren of instand houden van wanorde.
  En kijk in dat licht gezien, naar de wereld
  om ons heen waarin we ‘zeggen’ dat de mens
  uniek is en we ons als soort althans bij de beesten af gedragen.

  Reactie door Alex — dinsdag 14 februari 2006 @ 10.22 uur

 78. Onderwijl naarstig op zoek naar de schepper.

  Reactie door Alex — dinsdag 14 februari 2006 @ 10.26 uur

 79. The monkey sat on a pile of stones
  And stared at the broken bone in his
  hand
  And the stains of a Viennese quartet
  Rang out across the land
  The
  monkey looked up at the stars
  And thought to himself
  Memory is a
  stranger
  History is for fools
  And he cleaned his hands
  In a pool of
  holy writing
  Turned his back on the garden
  And set out for the nearest
  town

  Hold on hold on soldier
  When you add it all up
  The tears and the
  marrowbone
  There’s an ounce of gold
  And an ounce of pride in each
  ledger
  And the Germans killed the Jews
  And the Jews killed the
  Arabs
  And the Arabs killed the hostages
  And that is the news
  And is it
  any wonder
  That the monkey’s confused
  He said Mama Mama
  The
  President’s a fool
  Why do I have to keep reading
  These technical
  manuals
  And the joint chiefs of staff
  And the brokers on Wall Street
  said
  Don’t make us laugh
  You’re a smart kid
  Time is linear
  Memory
  is a stranger
  History is for fools
  Man is a tool in the hands
  Of the
  great God Almighty
  And they gave him command
  Of a nuclear
  submarine
  And sent him back in search of
  The Garden of Eden

  Roger Waters

  Met de groeten van Gandalf

  Reactie door Gandalf — dinsdag 14 februari 2006 @ 11.56 uur

 80. @77, Alex, het waarnemen is erg afhankelijk van de bril waarmee men behebt is, door genen, omgeving en sociale context, eigen waarneming/besef is alleen niet voldoende.Juist onze geest doet ons onderscheiden van de rest van de zoogdieren, het is zo jammer dat we die echter niet hoeven te gebruiken, eigen keuze maken is er niet meer bij, je hoort in een hokje.Als je onze geest buiten beschouwing laat blijft er niet veel meer over dan een donut.Het is met onze geest dat er iets gedaan moet worden anders evalueren we naar mij ogen niet.Economisch belang gaat nu voor alles en dat is echt een doodszonde.

  Reactie door Sabineke van Schie-Pleines — dinsdag 14 februari 2006 @ 12.18 uur

 81. @80 Sabineke
  Een metaforisch ernstig bedoeld grapje.
  Wanneer mijn hond en ik in de tuin
  stil naast elkaar zitten en omhoog kijken
  zien we dezelfde wolk.

  Reactie door Alex — dinsdag 14 februari 2006 @ 12.53 uur

 82. @80 Door evalueren tot je er bij neervalt Sabineke, of gaat dat vanzelf? Maar al het materiële vind zijn oorsprong toch ook in de geest van “den mensch.” En. Op weg waarheen? Een betere wereld voor iedereen? Dat zit er voorlopig niet in. Ik ben in de fase dat ik de wereld om me heen nog steeds probeer te begrijpen en daar bak ik nog niet veel van. Vaak vraag ik me af hoe mensen zo kunnen zijn als ze vaak doen. Misschien leg ik de lat wel te hoog. En het denken dat vooraf hoort te gaan aan het doen is ook maar een elektrisch gebeuren met synapsen en zo.

  Reactie door Gandalf — dinsdag 14 februari 2006 @ 12.58 uur

 83. Sorry, evOlueren

  Reactie door Gandalf — dinsdag 14 februari 2006 @ 12.59 uur

 84. @ 81: Alex
  en toch is die zelfde wolk voor de hond een hele andere ervaring dan voor de eigenaar.

  We “zien” elk iets anders, ook al “kijken” we naar hetzelfde. Zien is meer dan alleen maar kijken.

  Voor kijken heb je ogen nodig, maar blinden kunnen zien met hun handen.

  Reactie door Gideon — dinsdag 14 februari 2006 @ 13.03 uur

 85. Op basis van je druk in beweging zijnde
  geest veronderstel je dat Sabineke.
  Ik deed mijn uitspraak op basis
  van stille waarnememing.

  Reactie door Alex — dinsdag 14 februari 2006 @ 13.10 uur

 86. @81, dat is niet geheel waarheid volgens mij, hondlief kan ons niet duidelijk maken waar hij/zij naar kijkt, misschien kijkt hij/zij juist naar het stukje blauw naast de wolk.Misschien zie jij de wolk maar denkt een hond te zien?Vele mogelijkheden dus.Persoonlijk ben ik wel verukt van een zilver randje aan de wolk.En wat doe je vervolgens met de info, ik zie een wolk, de hond kan denken, ik wil naar binnen want wolk kan nattigheid betekenen, jij echter kan zien dat het zo’n vaart niet loopt.En zo valt er met een simpel gegeven; man zit naast hond en beiden kijken omhoog veel te bedenken, persoonlijk zou ik erbij zijn gaan liggen, minder kans op een stijve nek.
  Ook een gedachte kan zijn voor jou:wat is er achter de wolk, ik weet of de hond zover zal denken, soms aan een blik zou je denken van wel, echter is dan de wens niet de vader van de gedachte?Zelfs als twee mensen naar hetzelfde kijken en je vraagt ernaar komt er niet hetzelfde uit, dat maakt mensen zo leuk, als je het tenminste niet erg vind om andere dingen te horen dan je bent gewend.
  Kindjes zijn geweldig in dat opzicht, ze maken dat ik mijn hersenen goed dien te gebruiken(voorbeeld van onze zoon, toen 5, in de trein, overal met zijn handen aanzittend, ik het zat,zeg:hou je handen nu eens thuis!Hij, kijkt op zijn handen neer,bekijkt ze van alle kanten en zegt:Mam dat kan toch niet!)

  Reactie door Sabineke van Schie-Pleines — dinsdag 14 februari 2006 @ 13.11 uur

 87. @82, Gandalf, natuurlijk hebben we het materiele(sorry, trema zoek) ook uitgevonden, echter maat houden hierin mag niet, je telt pas mee als je 2 lampen in de vensterbank hebt en bij elk seizoen je hele huis compleet omver haalt.Spullen gaan ook niet meer tot in lengte van dagen mee.Heel vreemd.Soms denk ik wel eens we weten niet meer onze hersens te gebruiken, want ooit heeft iedereen alles en dan??
  Het is toch vreemd als je in onze winkels gaat kijken door de ogen van b.v een Afghaan(uit televisie beelden krijg ik de indruk dat het er daar nog veel uitziet als rond de geboorte van onze jaartelling)die heeft echt het idee dat ie op een andere planeet is beland, zoals wij denken over hun Aards stukje!Raar dat het paralel kan zijn.Ik schaam me dan en denk ik heb niets te klagen, doe ik ook in het geheel niet maar verbaas me wel steeds meer en heb ook een soort schaamte gevoel over hoe Nederland bezig is!

  Reactie door Sabineke van Schie-Pleines — dinsdag 14 februari 2006 @ 13.23 uur

 88. @85,Alex,is er zoiets als een stille waarneming, wordt die waarneming niet vervolgens gerubriseerd en mogelijk later weer gebruikt,zoals ook een computer waanzinnig weet op te slaan, tot hij/zij toch meer geheugen nodig heeft en zijn er dan ook niet programma’s die alles kunnen comprimeren zodat efficienter met beschikbare geheugen wordt omgesprongen en er nog meer opgeslagen kan worden.Als zo iets uit menselijke hersenen is voortgekomen, hoeveel van ons eigen hersenkunnen wordt dan wel niet gebruikt!

  Reactie door Sabineke van Schie-Pleines — dinsdag 14 februari 2006 @ 13.31 uur

 89. Ja er is zoiets Sabineke.
  En ik ben echt niet de eerste die er over spreekt.
  Maar het voert waarschijnlijk ver voorbij
  aan de intentie van dit log.
  Waarneming in stilte bestaat.
  Het rubricerende wat je in gedachten doet
  (herrinering) en de verbeelding (geloof)
  voert je er van weg.
  Voor technische en abstracte zaken is dat een geweldig wonder.
  Maar de tragiek is dat het je ook uit de werkelijkheid van nu haalt.
  Daarvan kun je vervolgens besef hebben en er naar handelen.
  Een sterker bewijs van het nu als er in aanwezig te zijn is niet te krijgen.

  Reactie door Alex — dinsdag 14 februari 2006 @ 13.43 uur

 90. @89, Alex, alleen het zijn is genoeg?
  Voor mij heel lastig ik veroorzaak graag een gedachte rimpeling, in de hoop dat.
  Zal wel in de genen zitten het willen helpen maar wel zo dat als je struikelt over een stoel, de stoel geen schuld heeft.
  Dank voor het nu moment!

  Reactie door Sabineke van Schie-Pleines — dinsdag 14 februari 2006 @ 13.50 uur

 91. Wellicht Sabineke onstaat vanuit dat ‘zijn’
  een andere handeling als die waar we met z’n allen zo ontevreden over zijn ;-)

  Reactie door Alex — dinsdag 14 februari 2006 @ 13.54 uur

 92. Interesante reactie op een artikel in Times:

  http://snipurl.com/mjkd

  Reactie door Gideon — dinsdag 14 februari 2006 @ 14.08 uur

 93. @91,Alex,volgens mij is er weinig interactie met het bezig zijn met zijn,misschien ooit met een soort van telepathie maar dan moeten we nog aardig wat hersengymnastiek verzetten volgens mij.

  Reactie door Sabineke van Schie-Pleines — dinsdag 14 februari 2006 @ 16.00 uur

 94. Houdt maar eens met die ‘gymastiek’ op en verbaas je hoeveel er er in beweging blijft,
  en jij in aandacht die beweging miscchien voor het eerst echt waarneemt.

  Reactie door Alex — dinsdag 14 februari 2006 @ 16.27 uur

 95. Vat denk ik wel mee Alex, ben ook een verpleegkundige, dus oog voor detail en verandering is sterk aanwezig!Tevens goede voelsprieten,lastig als je je best doet een ieder het zijne te gunnen

  Reactie door Sabineke van Schie-Pleines — dinsdag 14 februari 2006 @ 18.05 uur

 96. Sabineke, ik lees je al meer dan een jaar
  Ook op een ander log.
  Niets op aan te merken.
  Zoals meestal en overal verliezen we ons in
  woorden.
  Bij het versturen van een lieve groet kan er
  toch niets misgaan?

  Reactie door Alex — dinsdag 14 februari 2006 @ 18.33 uur

 97. Zeker niet Alex maar mag ik het houden op een smile en get the world infected!

  Reactie door Sabineke van Schie-Pleines — woensdag 15 februari 2006 @ 0.44 uur

 98. Maar welk log nog meer?Abva kabo, heb ik meegdaan met de stellingen maar verder niet en pedagogisch debat en dit is het enige wat ik op log gebied heb gedaan??

  Reactie door Sabineke van Schie-Pleines — woensdag 15 februari 2006 @ 1.23 uur

 99. Het was een goed log. Goeie webmaster!
  De beste die ik ken.
  Hij heette Olle en met achternaam Bolleke
  geloof ik.

  Reactie door Alex — woensdag 15 februari 2006 @ 9.17 uur

 100. @Alex,Oh, ja, die was er ook nog geweest, excuus,vergeten.

  Reactie door Sabineke van Schie-Pleines — woensdag 15 februari 2006 @ 12.08 uur

 101. Als dat geknoei op deze aardkloot het resultaat is van ‘intelligent design’, dan is mijn naam Einstein (en nou wil het toeval -?- dat dit nog rijmt ook).

  Reactie door Boudewijn Pleines — woensdag 15 februari 2006 @ 16.24 uur

 102. Intelligent design voorkomt geen onintelligent gebruik…

  Reactie door Gideon — woensdag 15 februari 2006 @ 22.03 uur

 103. Inderdaad Boudewijn, goed dat je naar Einstein verwijst.
  Behalve een theoretisch natuurkundige was hij ook een zeer wijs mens.
  Een van de de twee postulaten van zijn relataviteitstherorie is deze:

  ‘Elke waarnemer die zich eenparig beweegt ziet dezelfde natuurwetten.

  Gezien in het licht van de waarneming ‘Zo binnen, zo buiten’ interressante stof voor
  de ziel.

  Reactie door Alex — donderdag 16 februari 2006 @ 9.32 uur

 104. Een interessant artikel in dit verband.

  Reactie door Gideon — maandag 20 februari 2006 @ 14.51 uur

 105. @104 Gideon
  Bedankt voor je link.
  Interressant is i.d.v. een understatement.

  Reactie door Alex — woensdag 22 februari 2006 @ 16.28 uur

 106. de sterkste en slimste winnen : wel zo is dit kabinet toch wel goed bezig : Je moet volledig schijt hebben aan je kiezers : je bent toch door God aangesteld en niet door de kiezer ?

  Reactie door fred1 — zondag 26 februari 2006 @ 15.42 uur

 107. Je moet je natuurlijk geen zorgenmaken dat je afstamp van de APEN ;
  dat kan je goed observeren in schoolgemeenshappen : de managers zijn daar de opperapen : bij de Mondriaan onderwijsgroep hebben ze dat na een fusie en daarop volgende reorganisatie ingevoerd : Het is absoluut gillen : Ze doen daar de werkelijkheid na .

  Reactie door fred1 — zondag 26 februari 2006 @ 16.43 uur

 108. “Afstampen” vind ik wel ‘n erg leuke, in die context!

  Reactie door Boudewijn Pleines — zondag 26 februari 2006 @ 17.02 uur